hair & beauty 1 2011

Download HAIR & BEAUTY 1 2011

Post on 21-Mar-2016

254 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

magazin o vlasoch, kozmetike, krase a zdravi

TRANSCRIPT

 • MAGA ZN O V L ASOCH, KOZME TIKE, KR SE A ZDR AV

  01/20111,95

  PLESOV SEZNA

  VRCHOL

  HAUTE COUTURE WELLA TREND VISION 2011

  INPIRCIE OD SILVIE VOTINROVEJ

  PODPOREN VNIVM PLESOVM LENM

  ZOLTN TAKCS

  PRINAME ROZHOVOR S VAZOM PRESTNEJ SAE

  HAIRDRESSING AWARDS

  VAZOM HDA 2010

  RETROSPECTIVE / PETRA MCHUROV STAROSTLIVOS O PLE A O VLASY V ZIMEHISTRIA KRSNEJ HRIVY

  EVAFABIANOVVDY SOM VEDELA, O CHCEM

  IGORACOLOURCOLLECTION1:2011

  ESSENTIAL LOOKS

  HAIRCUP 2010

  EXCLUSIVEBY PIEROT

  SA O FRESH

  BOX

  TESCOMA

 • LONDON LOOKPRESVETUJCE & KONTRASTN EFEKTY PRE NEODOLATEN PRIRODZEN ES

 • Get in touch a t w w w.t i ss o t .ch Spirit Slovakia s.r.o., tel.: +421-2-6345 1330, e-mail: spirit@spiritsl.skwww.spiritslovakia.sk

  chosen by Deepika Padukone - Actress

  IN TOUCH WITH YOUR TIME

  TISSOT GENEROSI - T

  Vrazn elegancia perleovho cifernka zdobenhoVrazn elegancia perleovho cifernka zdobenho8 diamantmi Top Wesselton, odoln zafrov sklko,8 diamantmi Top Wesselton, odoln zafrov sklko,

  a vodotesnos do 3 barov (30m / 100 ft).a vodotesnos do 3 barov (30m / 100 ft).

  Tissot Deepika 210 x 290.indd 1 18. 2. 2011 0:23:55

 • Vyie, alej, rchlejie. Vetci sa usi-lujeme niekam vybehn, dosiahnu na najvyie mty. Ni neme zosta, ako je, vetko sa posva alej, rchlos prenosu sa zvyuje, rchlos ivota sa zvyuje, as utek ako blzon. U vm prilo na um, e vlastne lmy spred 15 rokov ani nemono pozera. o s to za hlpe dialgy, o je to za trpny strih a vbec, o to za tehlu namiesto mobilov maj t tpci v rukch, neho-voriac o tom, e vtedajia mda bola prern. es ako pre lochnessku, strih a farba jednoducho nemon. Dnes je potrebn aj enormn thlos. Nech ij dity. Rozvoj nezakonzervu-je a ani nezastav. Vetko sa derie

  dopredu, ale tlovo ete aj to retro je silne osobit. Vysoko a aj alej sia-hol Zoltn Takcs, vaz Color Trophy a HDA 2010, iste tmito dosiahnutmi trofejami nespomauje. K oblakom sa kriabe aj Sean Kasumovi, vaz Hair Cupu 2010. Svet sa rchlo men a me-nia sa aj udia, trendy, ale veci nemu fungova plne poda veobecnch predpisov a rznych dikttov. A krsa, t u vbec nie! Predpisujme si svoju krsu samy.

  Za redakciu H+B diktujePatricia Madajov

  OBSAH

  EDITORIL

  MAGAZN O VLASOCH, KOZMETIKE, KRSE A ZDRAV

  Ronk IV slo 1/2011Dvojmesank

  Vydavate: IN2 s.r.o.Dunajsk 2811 08 BratislavaIO: 36809489

  Riaditeka vydavatestva:Mgr. Zuzana Zelenkov

  Riaditeka produkcie:PhDr. Stanislava Stiborov

  Vedca redaktorka:Mgr. Patricia Madajov

  Jazykov prava:Renta Ivanov

  Obchod a inzercia:Ing. Zuzana Sivkovzuzana.sivakova@in2.sk

  Monika Wagnerovmonika.wagnerova@in2.sk

  Grafi ck prava:Marek Novkmail.mo.des@gmail.com

  Odborn spolupracovnci a poradcovia:PhDr. Sta Stiborov, H&B esk vydanieMgr. Branislav Grhling, sie tdi krsy PIEROT, MUDr. Katarna imoviov

  Foto:Desana Dudov, Jakub Gulys, ubomr Votinr, LOral, Schwarzkopf, Wella, archv Markza, Patricia Madajov, Monika Wagnerov, Dana Zvadov, Zuzana Zelenkov

  Spolupracovali:Dana Zvadov, Nikita Horsk

  prava a lenie: Silvia Votinrov, Katarna Kmecov, Barbora Herczeg-Sldkoviov

  Adresa redakcie:IN2 s.r.o.Trnavsk cesta 50821 02 BratislavaTel.: +421 244 457 224Mob.: +421 902 547 267E-mail: redakcia@hairbeauty.sk

  Roziruje:Mediaprint-Kappa Pressegrosso, a. s.a skromn distributry

  Predplatn:Mediaprint-Kappa Pressegrosso, a. s., odd. inej formy predaja,P.O.Box 183830 00 Bratislava 3Tel.: 0800 188 826+421 244 442 773Fax.: +421 244 458 819E-mail: predplatne@abompkapa.skwww.abopress.sk

  Tla: D&D International Slovakia s.r.o.

  Evidenn slo: EV 4104/10ISSN 1337-7221

  Cena: 1,95

  Tituln strana:Foto: Jakub GulyasLenie: Barbora Herczeg-Sldkoviov Vlasy: Mrio Nguyen, Pierot Exclusive APOLLO

  04

  VLASOV TRENDY05 Vieme kto m Oskara alebo Zolovi ide karta 08 Wella Trend Vision 2011 Glamazon a Lumina12 On The Edge 2011/Kalendr Redken

  SVET KADERNKOV10 Svoju cenu som si u oddrel Zoltn Takcs16 Report Hair Cup 201120 Nevydrm dlho st na mieste Jana Burdov22 De pln zmien26 Inpircie poda Mria - Mrio Nguyen28 Plesov sezna - Silvia Votinrov32 IGORA COLOUR COLECTION 1 : 201138 Mamas & Papas52 Vdy som vedela, o chcem Eva Fabianov

  MDA A TL48 Krsny kouch a perk

  BEAUTY A WELLNESS40 Historick bonbniky42 Hot Things Pro novinky44 Beauty Mixology56 Vlasov vychytvky60 Nepuste zimu na kou62 V zdravom tele zdrav tuk64 Zsady nielen po Silvestri66 Vrusov sezna70 Po zime mme oslaben imunitu

  STLE RUBRIKY A REPORTE36 Report: Essensity 54 Report: Krastase 55 Otvorenie salnu Petry Mchurovej 72 Report: Interbeauty

 • 05

  Kadernkom roka sa stal Zoltn Takcs zo salnu Rococo v Bratislave!

  Vieme, kto m Oskara, alebo Zolovi ide karta

  Klub SaSaZu v Prahe sa v sobotu 22. janura 2011 stal

  dejiskom slvnostnho odovzdvania cien takzvanch

  kadernckych Oskarov, naej najvej kadernckej

  sae Czech and Slovak Hairdressing Awards, ktor

  u jedensty rok prebieha za podpory Schwarzkopf Professional,

  divzie profesionlnej vlasovej kozmetiky rmy Henkel. Vazom s-

  ae a novm driteom titulu Kadernk roka 2010 (Hairdresser of the

  Year 2010) sa stal Zoltn Takcs z Bratislavy (saln Rococo). Okrem

  najcennejieho titulu si rovnako ako minul rok odniesol trofej za

  vazstvo v kategrii dmsky komern es Slovensko. V rmci

  slvnostnho veera hostia videli aj svetov premiru kolekcie Es-

  sential Looks na jar/leto 2011, ktor bude nsledne predstaven tie

  v Tokiu, Budapeti, Pari a v alch svetovch metropolch.

  Novinkou 11. ronka sae Czech and Slovak Hairdressing

  Awards bolo rozdelenie Ceny tlae na esko a Slovensko. Spolo-

  n novinrska porota tak zvl posudzovala slovenskch a es-

  kch astnkov sae. Rovnako Cena verejnosti priniesla vazov

  z oboch krajn. Cenu tlae za esko zskala dvojnsobn vazka

  titulu Kadernk roka Jana Burdov (Studio Egoo, Teplice), ktor si

  okrem tejto kategrie pripsala vazstvo v kategrii avantgardn

  es. Cena tlae za Slovensko patr Braovi Belanovi (DONNA

  UOMO, Bratislava).

  Nahliadnutie do novej kolekcia IGORA

  Je fakt zlat, na zjedenie!

 • Nemenej zaujmavou zmenou v sai bolo spojenie kateg-

  rie dmsky komern es echy a Morava, ktorej vazkou

  sa stala Kateina Pavlkov (saln Portrait by Michal Zapoml,

  Plze). Prvenstvo v kategrii dmsky komern es Praha

  zskal rovnako ako vlani Martin Loueck (Saln Robert Star,

  Praha). Robert Star (Saln Robert Star, Praha) zvazil tento

  rok v kategrii pnsky komern es a spolu so svojimi kole-

  gami zo Salnu Robert Star tie v kategrii tm roka.

  Na nov men sme sa mohli tei v kategrii objav roka. Trofej

  za tto kategriu si odniesla Eva Huskov (Studio Egoo, Tep-

  lice). Ostatn ceny si rozobrali Jan Balcak (Bomton, Praha),

  Martin Hol (Marthy, Beroun) a Jn abk (Vlasov tdio Jn

  abk, Vrble).

  Organiztorom sae Czech and Slovak Hairdressing Awards

  bol tak ako v minulosti Schwarzkopf Professional, divzia pro-

  fesionlnej vlasovej kozmetiky rmy Henkel.

  06Vedenie Schwarzkopf Professional

  REPORT

 • Pozornos publika vzbudila v prvej asti veera svetov pre-

  mira kolekcie Essential Looks na seznu jar/leto 2011, ktor

  bude nsledne uveden tie v Tokiu, Budapeti, Pari a v al-

  ch svetovch metropolch. Trendy vo farbch, strihoch, le-

  n a v stylingu s nzvom IGORA COLOUR Collection 1:2011

  predstavil tm tvorcov zo Schwarzkopf Professional na ele

  s medzinrodnou ambasdorkou Janou Ptzold. Nov kolek-

  cia je rozdelen do tyroch vizulnych nlad, priom kad

  zodpoved sasnm trendom svetovch prehliadkovch ml.

  esy s vak pouiten aj na kadodenn nosenie, sta si

  z ndhernch tvarov a farieb vybra ten prav poda svojho za-

  merania a nlady.

  Cel gala veer sa niesol v duchu modernho odovzdvania

  kadernckych Oskarov, modertormi boli Ji Mdl, Vojta

  Kotek a Dara Rolins. Po nvrate Dary Rolins z USA lo o prv

  pracovn zkazku v esku. Pre prtomnch host mala pripra-

  ven prekvapenie, ke v rmci veera na pdiu premirovo

  zaspievala svoju nov piese, ktorej hudba bola skomponova-

  n v spoluprci s anglickou skupinou Kosheen!

  Lucie Zhorcov (vavo), Brao Belan a Jana Burdov

  Zoltnovi Takcsovi ide karta

  07Prv vystpenie Dary po nvrate z Ameriky

 • 08

  VLASOV TRENDY

  WELLATREND VISION2011Tento trend ns berie na cestu objavov a dobrodrustva. enskos

  je poat v tej najdivej podobe.

  Modern ena je inpirovan neobjavenm a mysteriznym svetom

  Amazonky. M a nkazlivo praliv sebavedomie a je to siln

  osobnos. S touto magickou istotou zvdza svoje okolie.

  MDA A DOPLNKYMda je neskutone sexi a tlov. Vek nhrdelnky, topnky

  s vysokmi platformami, strapce, koen materily, ltky s leopardm,

  hadm alebo zebrovm vzorom provokuj a uptaj kadho.

  VLASYVlasy s skroten, ale aj napriek tomu nestrcaj svoju divos. Textra

  de nuje odvny objem. Sta hned, zlat, a jantrov farba najlepie

  vyjadria tento provokatvny trend.

  LENIENebezpene dramatick lenie, s ktorm ena nikdy neostane

  bez povimnutia. Ple ako pobozkan slnkom, oi zvraznen

  metalickmi iernymi alebo hnedmi odtiemi.

 • 09

  Nabudce Passionista a Polaris

  Lumina vyjadruje so stikovan budcnos, ktor vyuva to najlepie

  z vedy a technolgie. Vyzdvihuje umenie na nov rove. Evolcia

  luxusu je inpirovan experimentlnymi kreciami, dizajnom

  a dmyselnou architektrou. Nadobdame zitky a poznatky

  ako nikdy predtm.

  MDA A DOPLNKYPrichdza revolun kombincia bielej, ltej a zlatoruovej farby.

  Silueta tela najl