genital sistemin gelişimi

Download Genital Sistemin Gelişimi

If you can't read please download the document

Post on 16-Mar-2016

98 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Genital Sistemin Gelişimi. Prof. Dr. Alpaslan GÖKÇİMEN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı. Cinsel Gelişimin Farklılaşmamış Safhası. Erkek ve dişi morfolojik özellikleri, embriyonik 7. haftaya kadar gelişmeye başlamazlar. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Genital Sistemin GeliimiProf. Dr. Alpaslan GKMENAdnan Menderes niversitesi Tp Fakltesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dal

 • Cinsel Geliimin Farkllamam SafhasErkek ve dii morfolojik zellikleri, embriyonik 7. haftaya kadar gelimeye balamazlar. Genital sistem, erken dnemde her iki cinste de birbirine benzer.Bundan dolay, genital sistemin geliiminin balang dnemi, cinsel geliimin farkllamam safhas olarak adlandrlr.

 • Gonadlarn GeliimiGonadlar (testisler ve overler), kaynaktan kken alr: - Posteriyor karn duvarn deyen slom epiteli - Bunun altndaki mezenim (embriyo nik ba dokusu) - lkel cinsiyet hcreleri

 • Farklanmam GonadGonad geliiminin ilk safhalar, beinci haftada ortaya kar.Mezonefrozun mediyalinde, slom epitelinde bir kalnlama meydana gelir.Bu epitelin ve altndaki mezenimin oalmyla, mezonefrozun mediyalinde bir gonadal (genital) kabarklk oluur.Parmak eklindeki epitel kordonlar (birincil cinsiyet kordonlar), alttaki mezenimin iine doru ksa srede byrler.

 • Farklanmam GonadDta korteks ve ite de medulladan oluur.Eer embriyo XX cinsiyet kromozomuna sahipse, farklanmam gonadn korteksi over ynnde deiim gsterir ve medulla geriler.Eer embriyo XY cinsiyet kromozomuna sahipse, medulla testise farkllar ve korteks, birtakm kalntlar dnda geriler.

 • lkel Eey HcreleriDrdnc haftann banda, vitells kesesinin duvarnda ve allantoyisin balang yerine yakn yerleimde olan endodermal hcreler arasnda belirirler.Daha sonra, arka barsan dorsal mezenteri boyunca gonad kabartlarna g ederler.Altnc haftada, ilkel eey hcreleri alttaki mezenimin iine girerler ve birincil cinsiyet kordonlarnn yapsna katlrlar.

 • Germ Hatt Nedir ?

 • Geliimin ikinci haftasnda, ilkel eey hcreleri epiblastn veya birincil ektodermin iinde oluurlar.Vitells kesesinin arkasndan ekstraembriyonik mezodermeEndodermeBarsak KanalDorsal Vcut DuvarGONAD

 • Cinsiyetin BelirlenmesiYedinci haftadan nce, gondalarn grnm her iki cinste de birbirine benzer. Dolaysyla, bunlar farklanmam gonadlar olarak isimlendirilir. Erkek fenotipinin gelimi iin, bir Y kromozomu gereklidir. Y kromozomu, farklanmam gonadn medullas zerinde testis belirleyici etkiye sahiptir.

 • Testis Belirleyici Faktr (TDF)Bu unsur, testis farkllamasn salar. Bu dzenleyici unsurun etkisi altnda, birincil cinsiyet kordonlar seminifer tbllere farkllar. Y kromozomunun olmamas, over geliimiyle neticelenir.

 • Testislerin GeliimiBaz genlerin koordinasyonlu uyarmyla balar.SRY Geni Y kromozomunun ksa kolunda bulunur Anahtar role sahiptir. TDF Birincil cinsiyet kordonlarn uyarr Kordonlar, medullann derinliklerine doru uzamaya balar Dallanrlar ve anastomoz yaparlar Rete testis oluur.

 • Testislerin GeliimiTunika Albuginea geliince Cinsiyet kordonlarnn (seminifer kordonlarn) yzey epiteliyle olan balants sona erer.Tunika albugineann younluk kazanmas Testis geliimi iin olduka nemlidir. Testis geniledike Mezonefrozdan ayrlr Mezoriyuma tutunur.

 • Testislerin GeliimiSeminifer Kordonlardan Gelien Yaplar: Seminifer Tbller Tubuli Rekti Rete Testis

 • Testislerin GeliimiSeminifer tbl Mezenimden ayrlr.Leydig hcreleri Mezenimden geliirler ve 8. haftadan itibaren Androjenik hormon salglamaya balar. Erkeklik hormonlar Mezonefrik duktuslarn ve d genitallerin farkllamasn uyarr.

 • Testislerin GeliimihCG nsan koryonik gonadotropin Testosteron retimini uyarr. 8.-12. haftalarda pik yapar.Fetal testislerden salnan hormonlar: - Testosteron - Antimlleryan Hormon (AMH)AMH Mlleryan engelleyici madde.

 • Testislerin GeliimiAMH Sertoli hcrelerince salnr. Puberteye kadar devam eder. Mlleryan (paramezonefrik kanallarn) geliimini basklar.Seminifer tbller Puberteye kadar lmensiz. Daha sonra geliir. Seminifer tbl Duvarda iki eit hcre Sertoli: Testis yzey epitelinden geliir. Spermatogonyumlar: lkel eey hcrelerinde farkllar.

 • Fetal TestisSertoli hcreleri Seminifer tplerde ounluk.Daha sonraki geliimde Testis yzey epiteli dzleir Yetikin testisin d yzey mezotelini oluturur. Rete testis Efferent duktulileri oluturan 15 20 adet mezonefrik tbllerle devam eder.

 • Genital Kanallarn GeliimiDii ve erkek embriyolarnn her ikisi de, iki ift genital kanala sahiptir. Mezonefrik Kanal (Wolf Kanal) Erkek reme sisteminin geliimiParamezonefrik Kanal (Mller Kanal) Dii reme sisteminin geliimi5. 6. haftalarda Her iki kanal eidi de var.

 • Genital Kanallarn Geliimi8. haftada Testosteron etkisi Herbir mezonefrik kanaln proksimal paras Epidididmise farklanr. Mezonefrik kanaln geri kalan ksmndan: - Duktus deferens ve - Ejaklasyon kanal geliir.

 • Erkek Genital Kanal ve Bez GeliimiFetal testislerde Sertoli hcreleri 6.-7. haftalarda AMHyi sentezler.8. hafta Leydig hcreleri testosteron salglar hCG, testosteron salnmn uyarr.Testosteron Mezonefrik kanallardan erkek genital kanal oluumunu uyarrken, AMH Paramezonefrik kanallarn epitelyal mezenimal dnmle kaybolmasna yol aar.

 • Erkek Genital Kanal ve Bez GeliimiMezonefroz dejenere olunca Mezonefrik kanallardan bazlar kalr Duktuli efferentesleri olutururlar.Duktuli eff Mezonefrik kanala alr Kanal, bu blgede, duktus epididimise dnr.Mezonefrik kanal Epididimisin distalinde kaln kasl hale gelir Duktus deferens oluur.

 • Erkek Genital Kanal ve Bez GeliimiSeminal Vezikl (SV) Mezonefrik kanallarn kaudal ularnn lateralinden da doru geliir. SV kanal ile retra arasnda kalan mezonefrik kanal blm Ejaklatuvar duktus olarak geliir.

 • Prostatretrann prostatik parasndan meydana gelen ok sayda endoderm knts, etraftaki mezenimin iine doru byr.Prostat epiteli bu endoderm hcrelerinden geliirken, epitel hcreleriyle ilikili mezenimden stroma ve dz kaslar oluur.

 • Bulboretral Bezlerretrann spongiyoz parasndan ift halde da doru byyen hcrelerden geliirler. Dz kas hcreleri ve stroma Blgedeki mezenimden kken alr.