fondurile structurale si de coeziune

Download FONDURILE STRUCTURALE SI DE COEZIUNE

Post on 12-Aug-2015

41 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht privind UniuneaEuropeanã în noiembrie 1993, consolidarea coeziunii economice si sociale adevenit, din punct de vedere oficial, unul dintre obiectivele Uniunii Europene, pelângã înfiintarea pietei interne si a Uniunii Economice si Monetare. De-a lungulistoriei integrãrii europene postbelice s-a acordat tot mai multã importantãcoeziunii. Însã, pe mãsurã ce Uniunea se extindea, realizarea coeziunii economicesi sociale a devenit mai dificilã, deoarece statele membre deveneau tot maieterogene.1

TRANSCRIPT

SUPORT CURS FONDURILE STRUCTURALE SI DE COEZIUNE 1. POLITICA DE DEZVOLTARE REGIONAL LA NIVELUL UE 1.1. Evolu ia politicii de dezvoltare regional De la intrarea n vigoare a Tratatului de la Maastricht privind Uniunea European n noiembrie 1993, consolidarea coeziunii economice si sociale a devenit, din punct de vedere oficial, unul dintre obiectivele Uniunii Europene, pe lng nfiintarea pietei interne si a Uniunii Economice si Monetare. De-a lungul istoriei integrrii europene postbelice s-a acordat tot mai mult important coeziunii. ns, pe msur ce Uniunea se extindea, realizarea coeziunii economice si sociale a devenit mai dificil, deoarece statele membre deveneau tot mai eterogene.1 Scurt istoric al fondurilor structurale i de coeziune Fondurile structurale au contribuit, nc de la nfiin area Comunit ii O elului i a Crbunelui, la realizarea politicilor europene n domeniul economic i social. 1957. nc de la redactarea Tratului de la Roma, documentul care a pus bazele viitoarei Comunit i Europene, s-au fcut referiri precise la nevoia de eliminare a disparit ilor economice dintre regiuni. 1958. S-au nfiin at Fondul Social European i Fondul European pentru Orientare i Garantare n Agricultur. 1975. Dup intrarea n Comunitate a Danemarcei, Irlandei i a Marii Britanii s-a creat Fondul European de Dezvoltare Regional. Este pentru prima dat cnd a aprut conceptul de redistribuire ntre zonele bogate i srace ale Comunit ii. 1986-1987. S-a introdus n Tratat conceptul de Coeziune social i economic, care a urmrit s ajute ultimele state intrate (Spania i Portugalia) pentru a face fa provocrilor pie ei unice. 1988. La ini iativa lui Jacques Delors, preedintele Comisiei Europene, s-au dublat resursele financiare pentru fondurile structurale pe urmtorii ani. Astfel, rile srace au primit n nou ani aproximativ 154 mld Ecu. 1989. S-a revolu ionat sistemul de acordare a fondurilor structurale, prin introducerea principiului programrii multi-anuale, stabilirea obiectivelor prioritare i punerea la punct a sistemului de parteneriate ntre statele membre. 1992.efii de stat au hotrt dublarea bugetelor pentru regiunile dezavantajate. 1993. Coeziunea a devenit obiectiv prioritar pentru Uniune.1

Fondurile Structurale ale UE dincolo de Agenda 2000: Reforma si implicatiile pentru actualele si viitoarele state membre, ., Institutul European de Administratie Public, Maastricht, Olanda

1995. Prin accederea Suediei i Findalndei, regiunile pu in populate au nceput s primeasc fonduri. 1999. efii de state i de guvern au hotrt la Berlin cea de-a doua reform a fondurilor structurale, punnd accent pe ajutorarea grupurilor sociale i a regiunilor dezavantajate. 1.2. Reforma politicii de dezvoltare regional pentru 2007-2013 n prezent, Uniunea European cu cele 25 de state membre numr 454 de milioane de locuitori i cuprinde 254 de regiuni. Dar nu to i europenii se bucur de aceleai avantaje n termeni socio-economici. Sunt disparit i accentuate ntre statele membre i ntre regiuni. Cele mai dinamice 10 regiuni din UE au PIB-ul pe cap de locuitor de cinci ori mai mare dect cele mai pu in prospere regiuni din UE. 2 Mai mult 61% din popula ia celor 10 state membre care au aderat la 1 mai 2004 triete n regiuni n care se nregistreaz un nivel al PIBului/locuitor sub 50% din media EU25. 3 Extinderea Uniunii Europene la 27 de state membre genereaz provocri din punct de vedere al competitivit ii sale i a coeziunii interne. Se vor accentua decalajele existente ntre statele membre i regiunile din acestea. Aceste decalaje provin din deficientele structurale n factorii-cheie ai competitivitatii, si anume dotarea inadecvata cu capital fizic si uman (cu infrastructuri si forte de munca), insuficienta capacitatii de inovare, a sprijinului ntreprinderilor si a nivelului scazut de capital de mediu (un mediu natural si/sau urban poluat). Implementarea politicii de coeziune la nivelul Uniunii Europene presupune reducerea decalajelor existente ntre regiuni n termeni de productie, productivitate si ocupare. O crestere economica puternica n special n noile State Membre, cele 10 care au aderat n mai 2004 plus Romnia si Bulgaria, poate fi un impuls semnificativ pentru restul economiei Uniunii Europene largite.4 Aadar, politica de coeziune are drept scop reducerea decalajelor existente ntre regiunile din Uniunea Europeana.5 Pentru atingerea telului politicii de coeziune, statele membre i regiunile au nevoie de ajutor financiar important n vederea solutionarii diverselor probleme structurale raspndite si a realizarii potentialului lor de crestere. Exista disparitati semnificative ntre statele membre ale UE si regiunile sale, acestea n afara diferentelor Produsului National Brut(PNB) fiind date de: 2

dotarile cu infrastructura, calitatea mediului, somaj si aptitudinile forsei de munca necesare pentru dezvoltarea viitoare,

Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs: Community Strategic Guidelines, 2007-2013 ibidem 4 ibidem 5 Tratatul privind UE, art.1583

marimea si diversitatea mediului de afaceri, diferente n ceea ce priveste utilizarea noilor tehnologii.

Politica de coeziune economica si sociala a Uniunii Europene este, nainte de toate, o politica a solidaritatii. Scopul acesteia este sa promoveze un nalt nivel de competitivitate si de ocupare a fortei de munca, oferind ajutor regiunilor mai putin dezvoltate si celor care se confrunta cu probleme structurale. Se asigura astfel o dezvoltare stabila si durabila a UE si o functionare optima a Pietei Interne. Politica regionala se bazeaza n principal pe solidaritate financiara, adica pe redistribuirea unei parti din bugetul comunitar realizat prin contributia Statelor Membre catre regiunile si grupurile sociale mai putin prospere. n acelai timp Uniunea se confrunt ca ansamblu cu provocarea rezultat n urma poten ialei accelerri a restructurrii economice n urmaglobalizrii, deschiderii pie elor, revolu iei tehnologice, dezvoltrii economiei i societ ii bazate pe cunoatere, mbtrnirii popula iei i creterii nivelului emigrrilor. Pentru ndeplinirea obiectivelor stipulate n tratatul privind constituirea UE, ac iunile care vor fi finan ate din bugetul UE alocat politicii de coeziune trebuie s contribuie la promovarea creterii sustenabile6, competitivit ii i a gradului de ocupare. 7 Politica de coeziune are un puternic caracter instrumental, iar prin fondurile sale de solidaritate contribuie la ndeplinirea obiectivelor altor politici sectoriale ale UE cum ar fi politica agricol comun, politica social, politica de protec ie a mediului. n plus, politica de dezvoltare regional este corela i cu politica de extindere a UE, prin crearea fondurilor de pre-aderare Phare, ISPA i SAPARD. La care au acces rile n curs de aderare i prin care este sprijinit tranzi ia acestora la standardele UE. Prin reducerea decalajelor existente ntre regiuni, politica de coeziune urmrete mbunt irea func ionrii Pie ei Unice Europene, precum i oferirea de oportunit i economice menite s ajute persoanele s-i foloseasc cunotin ele n scopul consolidrii poten ialului de cretere economic a UE spre beneficiul tuturor. Acest lucru va genera o cretere a bunstrii cu avantaje asupra ntregii economii europene. 1.3. Baza legal a politicii de dezvoltare regional Baza legal a politicii comunitare de dezvoltare regional este stabilit prin Titlul XVll al Tratatului Uniunii Europene ce definete obiectivul politicii regionale: reducerea disparit ilor existente ntre nivelele de dezvoltare ale diferitelor regiuni i a rmnerii n urm a regiunilor mai pu in dezvoltate sau a insulelor, inclusiv a regiunilor rurale. Acesteia li se adauga:

6 7

Strategia de la Goteborg, 2001 Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs: Community Strategic Guidelines, 2007-2013

Regulamentul nr. 1080/2006 privind Fondul European pentru Dezvoltare Regional Regulamentul nr. 1081/2006 privind Fondul Social European Regulamentul nr. 1082/2006 privind cooperarea teritoriala europeana Regulamentul nr. 1083/2006 stabilind prevederile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de Coeziune Regulamentul nr. 1084/2006 privind Fondul de Coeziune Regulamentul 1828/2006 cu privire la regulile de implementare a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1083/2006 ce con ine prevederi generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de Coeziune i a Regulamentului Comisiei (CE) 1080/2006 cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regional.

1.4. Obiectivele politicii de coeziune Politica de coeziune este finan at din bugetul UE prin 3 instrumente structurale: Fondul European de Dezvoltare Regional(FEDR), Fondul Social European(FSE) i Fondul de Coeziune(FC). Cele trei instrumente financiare finan eaz urmtoarele obiective:8 Obiectivul 1. Obiectivul de convergen . Vizeaz regiunile NUTS II cu un PIB/Capita mai mic dect 75% din media comunitar. Alocarea financiar pentru acest obiectiv a crescut la aproximativ 81,54%, 251,163 mld. euro din alocarea pentru politica de coeziune.9 De asemenea sunt eligibile a fi finan ate sub acest obiectiv din Fndul de Coeziune, statele membre ale cror PNB/capita este mai mic dect 90% din media comunitar.Obiectivul urmrete accelerarea dezvoltrii economice n regiuni mai pu in dezvoltate prin investi ii n infrastructur, capitalul uman, inovare i dezvoltarea societ ii bazate pe cunoatere, protejarea mediului. Obiectivul 2. Competitivitate regional i ocuparea for ei de munc. Regiunile care pot beneficia de finan ri sub acest obiectiv sunt acelea care nu sunt eligibile pentru a primi fonduri sub obiectivul de convergen . Acest obiectiv este finan at doar din fondurile structurale, adic din FEDR i FSE. Alocarea financiar este de 15,95% din bugetul politicii de coeziune i nsumeaz 49,127 mld.euro pentru perioada financiar 2007-2013. Ac iunile care pot fi finan ate sub acest obiectiv sunt acelea care privesc dezvoltarea regiunilor competitive, ocuparea for ei de

View more