fazne promene kod celika

Download Fazne Promene Kod Celika

Post on 31-Oct-2015

131 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Termika obrada metala - Dr Dragan Adamovic 1

  Termika obrada metala- Predavanje -

  FAZNE PROMENE U VRSTOM STANJU KOD ELIKA

 • Termika obrada metala - Dr Dragan Adamovic 2

  Podeutektoidni, eutektoidni i nadeutektoidni elici

  Eutektoidni (0.77 % C) perlit (ferit + cementit)

  Podeutektoidni (< 0.77 %C) perlit + ferit

  Nadeutektoidni (> 0.77 %C) perlit + cementit

  Ferit je mek, a cementite je tvrd

  Tvrdoa i vrstoa rastu sapoveanjem %C

  Austenit

  Pearlit

 • Termika obrada metala - Dr Dragan Adamovic 3

  2003 Brooks/Cole, a division of Thomson Learning, Inc. Thomson Learning is a trademark used herein under license.

  Promena mikrostrukture za podeutektoidni i nadeutektoidni elik pri hlaenju

 • Termika obrada metala - Dr Dragan Adamovic 4

  Hlaenje austenita

  Eutektoidna transformacija: + Fe3C (perlit), 0.77 % C Brzina hlaenja utie na dobijanje razliitih faza i mikrostruktura

  Stabilne faze: perlit, bejnit, Nestabilne faze: martenzit

  Austenit

  Perlit

  Sporohlaenje

  Brzohlaenje

  Srednjebrzohlaenje

  Ponovnozagrevanje

 • Termika obrada metala - Dr Dragan Adamovic 5

  Izmena veliine zrna pri zagrevanju i hlaenju

  Fazne promene kod elika nastaju zahvaljujui polimorfiji gvodja i opadanju rastvorljivosti ugljenika u gvodju sa padom temperature.

 • Termika obrada metala - Dr Dragan Adamovic 6

  Zavisnost brzine preobraaja od stepena pothlaivanja i brzine difuzije

  Na brzinu promene utiu istovremeno dva faktora: stepen pothladjivanja i brzina difuzije. Ispod AC1temperature austenit je nestabilna faza, pa se menja u perlit jer je slobodna energija austenita vea nego perlita. to je vei stepen pothladjivanja (T) raste razlika slobodnih energija, pa se bre odvija transformacija austenita u perlit. Ali, sa porastom T, tj. sniavanjem reakcione temperature smanjuje se brzina difuzije, to usporava kako brzinu nukleacije tako i brzinu rasta. Kao rezultat ova dva protivurena uticaja, brzina promene austenita u poetku raste sa poveanjem stepena pothladjivanja (T), dostie maksimum na oko 550C i najzad opada dostiui gotovo nultu vrednost na oko 200C za eutektoidni elik. Ispod ove temperature nastaju bezdifuzione promene.

 • Termika obrada metala - Dr Dragan Adamovic 7

  Promena pothladjenog austenita

  Koncentracija C

  T

  e

  m

  p

  e

  r

  a

  t

  u

  r

  a

  G

  S

  EIzluivanjeproeutektoidnogperlita

  Izluivanjeproeutektoidnogcementita

  D

  i

  f

  u

  z

  i

  o

  n

  a

  p

  r

  o

  m

  e

  n

  a

  B

  e

  z

  d

  i

  f

  u

  z

  i

  o

  n

  a

  D

  i

  f

  u

  z

  i

  j

  a

  i

  n

  t

  e

  r

  s

  t

  i

  c

  .

  a

  t

  o

  m

  a

  D

  i

  f

  u

  z

  i

  j

  a

  s

  u

  p

  s

  t

  i

  t

  u

  c

  .

  a

  t

  o

  m

  a

  Perlitna promena

  Bejnitna promena

  Martenzitna promena

  + + Fe3C

  Oblasti glavnih promena pothladjenog austenita

 • Termika obrada metala - Dr Dragan Adamovic 8

  Koncentracija C, %

  T

  e

  m

  p

  e

  r

  a

  t

  u

  r

  a

  ,

  C

  G

  A

  B

  S

  E'

  FD

  C

  E

  727C

  675C

  0.65% 0.77% 1.0%

  Obrazovanje proeutektoidnih faza

  Oblast stabilne i metastabilne ravnotee u sistemu Fe C

  Austenit

  Mreasteproeutektoidnefaze (ferita ilicementita)

  Mreaste proeutektoidne faze na granicama austenitnih zrna

 • Termika obrada metala - Dr Dragan Adamovic 9

  Vidmantetenove ploice (iverice)proeutektoidne faze

  Austenit

  perlit727C

  Pojava Vidmantetenovih ploica (iverica) proeutektoidne faze

  G

  S

  E

  727C

  Koncentracija C, %0.022 0.77 2.11

  T

  e

  m

  p

  e

  r

  a

  t

  u

  r

  a

  ,

  C

  Poliedarskazrna ferita

  Mreasteproeutektoidne

  faze

  Vidmantetenove ploice (iglice)

  Oblasti pojave proeutektoidnog feritai sekundarnog cementita razliite morfologije

  Vidmantetenova struktura: struktura igliastog ferita sa vrhovima iglica usmerenim prema sreditu perlitnih zrna.

 • Termika obrada metala - Dr Dragan Adamovic 10

  Perlitna promena

  Koncentracija C

  T

  e

  m

  p

  e

  r

  a

  t

  u

  r

  a

  G

  S

  E

  Perlitna promena

  + + Fe3C

  Austenit

  ~550C - vrlo fini perlit ili TRUSTIT

  ~600C - fini perlit ili SORBIT

  ~700C - grubi perlit

  T tek ispod TE

  T neto ispod TE

  T znatno ispod TE

  perlitnekolonije

  .

 • Termika obrada metala - Dr Dragan Adamovic 11

  Shema transformacije austenita u perlit kod eutektoidnog elika

  Perlit = 88% ferita + 12% Fe3C

  perlitpravacrasta

  Austenit ( ) granicazrna

  cementit (Fe 3C)ferit ()

 • Termika obrada metala - Dr Dragan Adamovic 12

  Grubo lamelarni perlit Sorbit Trustit

  Sorbit: dvofazna struktura koju ine tanke gusto sloene feritne i cementitne estice dobijene pri izotermikom hladjenju elika na temperaturi ~ 650C.

  Trustit: dvofazna struktura finog perlita koju ine tanke lamele ferita i cementita dobijene pothladjivanjem i izotermikim zadravanjem elika na ~ 550C.

 • Termika obrada metala - Dr Dragan Adamovic 13

  - Manje T: kolonije suvee

  - Vee T: kolonije sumanje

  Ttransf. tek ispod TE-- Vee T: difuzija je bra-- Perlit je grublji.

  Dva sluaja: Ttransf. znatno ispod TE

  -- Manje T: difuzija je sporija-- Perlit je finiji.

  Morfologija perlita

  - -

 • Termika obrada metala - Dr Dragan Adamovic 14

  Bejnitna promena

  Koncentracija C

  T

  e

  m

  p

  e

  r

  a

  t

  u

  r

  a

  G

  S

  E

  Bejnitna promena

  + + Fe3C

  Austenit

  Gornji bejnit~550C

  ~ MsDonji bejnit~350C

  100

  50

  0

  Poetaktransformacije

  Vremeinkubacije

  Koliinanetransformisanogaustenita

  VremeK

  o

  l

  i

  i

  n

  a

  b

  e

  j

  n

  i

  t

  a

  ,

  %

  Oblast i kinetika kriva bejnitne transformacije

 • Termika obrada metala - Dr Dragan Adamovic 15

  Shema pojave gornjeg bejnita

  Shema pojave donjeg bejnita

  Bejnit: smea presienog - ferita i sitnih cementitnih (karbidnih) estica razmetenih u bejnitnom feritu.

 • Termika obrada metala - Dr Dragan Adamovic 16

  Gornji bejnit ( 600) Donji bejnit ( 400)

 • Termika obrada metala - Dr Dragan Adamovic 17

  Martenzitna promena

  Koncentracija C

  T

  e

  m

  p

  e

  r

  a

  t

  u

  r

  a

  G

  S

  E

  Martenzitna promena

  + + Fe3C

  Ms

  Mf

  AustenitAtom C

  Atomi Fe

  a = b = 0.2845 nmc = 0.297 nm

  0

  20

  40

  60

  80

  100 0

  20

  40

  80

  60

  1001000 200-100-200

  Mf

  Ms

  Temperatura, C

  K

  o

  l

  i

  i

  n

  a

  a

  u

  s

  t

  e

  n

  i

  t

  a

  ,

  %

  K

  o

  l

  i

  i

  n

  a

  m

  a

  r

  t

  e

  n

  z

  i

  t

  a

  ,

  %

  Ms - Martensite startMf - Martensite finish

  Martenzitna tetragonalna reetka

  Kinetika kriva promene austenita u martenzit

  Oblast martenzitne transformacije

  Martenzit: presieni intersticijski vrsti rastvor ugljenika u prostorno centriranoj tetragonalnoj reetki gvodja.

 • Termika obrada metala - Dr Dragan Adamovic 18

  Martenzitna transformacija

  Tipovi martenzita za obian ugljenini elik:

  Trakasti martenzit Ploasti martenzit

  Martenzitna transformacija predstavlja bezdifuzioni proces! Martenzitna transformacija nastaje na temperaturi Ms a zavrava se na temperaturi Mf.

  Trakastimartenzit

  Ploasti martenzit

  Procenat ugljenika

  Meani

 • Termika obrada metala - Dr Dragan Adamovic 19

  Uloga ugljenika u martenzitnoj kristalnoj strukturi

  Uticaj sadraja ugljenika na veliinu parametra reetke a i c.

 • Termika obrada metala - Dr Dragan Adamovic 20

  Ms

  Mf

  0.2 0.6 1.0 1.4 1.8

  0

  200

  400

  600

  -200

  Sadraj C, maseni %

  T

  e

  m

  p

  e

  r

  a

  t

  u

  r

  a

  ,

  C

  Shematski prikaz strukture zakaljenog elika (a) i mikrostruktura martenzita (b)a) b)

  Zavisnost temperatura Ms i Mf od sadraja ugljenika rastvorenog u austenitu

  Uticaj legirajuih elemenata na Ms i Mf

 • Termika obrada metala - Dr Dragan Adamovic 21

  Ploasti martenzit in visoko-ugljeninog elika ( 400)

  Trakasti martenzit kodnisko-ugljeninogelika ( 80)

 • Termika obrada metala - Dr Dragan Adamovic 22

  Transformacioni dijagrami

  Izotermiki dijagrami (IRA ili S-krive ili TTT dijagrami)Anizotermiki dijagrami (ARA ili KH dijagrami)

  Dijagrami izotermikog raspada austenita (IRA)

  Austenizacija

  Vreme (log)

  MM

  PB

  P+MB+M

  A1T

  e

  m

  p

  e

  r

  a

  t

  u

  r

  a

  Prikaz termike obrade uzoraka za ko