esbf.erciyes.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/3_ sınıf... · web view- anne sütü ile beslenen...

of 114 /114
T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MÜFREDATI

Author: others

Post on 23-May-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

E

T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MÜFREDATI

2017-2018

Kayseri

T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLER FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2017-2018 3. SINIF GÜZ DÖNEMİ SAĞLIK DURUMUNDA BOZULMA VE HEMŞİRELİK MODÜL IV,V,VI MÜFREDATI

YAZAR GRUBU

Prof. Dr. Sultan TAŞÇI

Prof. Dr. Mürüvvet BAŞER

Doç. Dr. Meral BAYAT

Doç. Dr. Handan ZİNCİR

Doç. Dr. Emine ERDEM

Doç. Dr. Salime MUCUK

Yrd. Doç. Dr. Songül GÖRİŞ

Yrd. Doç. Dr. Tülay ÖZKAN

Yrd. Doç. Dr. Pınar TEKİNSOY KARTIN

Yrd. Doç. Dr. Evrim BAYRAKTAR

Yrd. Doç. Dr. Özlem CEYHAN

Yrd.Doç.Dr. Nuray ŞİMŞEK

Yrd.Doç.Dr. Öznur TOSUN

Yrd.Doç.Dr.Sevil BİÇER

Öğr. Gör. Dr. Betül ÖZEN

Öğr. Gör.Dr. Ülkü ÖZDEMİR

Arş. Gör. Dr. Filiz ÖZKAN

Arş. Gör. Yeliz SÜRME

Arş. Gör. Yağmur SEZER EFE

Arş. Gör. Sevda KORKUT BAYINDIR

Arş. Gör. İlker YILMAZ

Arş. Gör. Hatice YÜCELER KAÇMAZ

Arş. Gör. Züleyha KILIÇ

Arş. Gör. Mahmut EVLİ

Arş. Gör. Yurdagül GÜNAYDIN

Arş. Gör. Maksude YILDIRIM

Arş. Gör. Özlem KAPLAN

Arş. Gör.Gülseren MARAŞ

Arş. Gör.Ayser DÖNER

Arş. Gör.Aysun ÇİDEM

ERÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ SAĞLIK DURUMUNDA BOZULMA VE HEMŞİRELİK MODÜL IV, ÜNİTE 5

Ünite Konuları:

· Kadın sağlığı ve etik

· Ürolojik fizik muayene ve tanı yöntemleri

· Jinekolojik fizik muayene tanı ve tedavi yöntemleri

· Üreme siklusu anamolileri

· Konjenital genitoüriner sistem anomalileri (inmemiş testis, hipospadias, epispadias, fimozis, hermafroditizm)

· Cinsel işlev bozuklukları

· Duygulanım bozuklukları ve hemşirelik yaklaşımı

· Erken membran rüptürü, uterus rüptürü, çoğul gebelikler, sezaryan, preterm eylem, post-term eylem, perine vajen ve serviks yırtıkları, tokolitik alan gebenin takibi, oksitosin alan gebenin takibi

· Üreme organlarının yapısal ve fonksiyonel bozuklukları

· Obstetrik ve genitouriner bozukluklarda kullanılan ilaçlar

· Genital yol enfeksiyonları (gye) ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar (cybh)

· Preterm, postterm ve diabetli anne bebeğinin özellikleri

· Sistit, pyelonefrit, akut glomerulonefrit, nefrotik sendrom

· Enüreziz, encomprezis

· Üriner diversiyonlar, üriner sistem taşları, üriner obstrüksiyon

· Anksiyete bozuklukları; okb, yaygın anksiyete bozukluğu,panik bozukluk, fobik bozukluk

· Endometriozis, bening pelvik kitleler, bening over tümörleri, bening uterus tümörleri

· Prostatit, epididimit, orşit, hidrosel, varikosel, benign prostat hipertrofisi

· Akut böbrek yetmezliği, diyaliz

· AIDS, hepatitler

· Yardımcı üreme teknikleri

· Mastit, fibrokistik hastalık, fibroadenom

· Duygulanım bozuklukları-vaka sunumu

· Duygudurum bozukluklarında kullanılan ilaçlar

· Çatışma Çözümü ve Yönetimi

Ünite Genel Hedefleri:

· Kadın sağlığı ve etik ilklerini açıklayabilme

· Üriner sistem değerlendirmesinde fizik muayene yaparken izlenecek basamakları sayabilme

· Jinekolojik fizik muayene tanı ve tedavi yöntemleri açıklayabilme

· Üreme sistemi cerrahisine neden olan hastalıkları ve hemşirelik bakımını açıklayabilme

· Çocuklarda görülen konjenital genitoüriner anomalileri ve bakımını açıklayabilme

· Cinsel işlev bozukluklarını tanımlabilme

· Duygulanım bozuklukları ve hemşirelik yaklaşımını açıklayabilme

· Erken membran rüptürü, uterus rüptürü, çoğul gebelikler, sezaryan, preterm eylem, post-term eylem, perine vajen ve serviks yırtıkları, tokolitik alan gebenin takibi, oksitosin alan gebenin takibini açıklayabilme

· Üreme organlarının yapısal ve fonksiyonel bozukluklarını açıklayabilme

· Obstetrik ve genitouriner bozukluklarda kullanılan ilaçlar

· Genital yol enfeksiyonları (gye) ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların (cybh) özellliklerini sayabilme

· Preterm, postterm ve diabetli anne bebeğinin özelliklerini açıklayabilme

· Sistit, pyelonefrit, akut glomerulonefrit, nefrotik sendromu açıklayabilme

· Enüreziz, encomprezisi açıklayabilme

· Üriner diversiyonlar, üriner sistem taşları, üriner obstrüksiyonu tanımlabilme

· Yaygın anksiyete bozukluklarını tanımlayabilme

· Endometriozis, bening pelvik kitleler, bening over tümörleri, bening uterus tümörlerini açıklayabilme

· Akut böbrek yetmezliğinin etiyolojisini açıklayabilme

· Üriner sisteme ilişkin sık kullanılan ilaçları tanımlayabilme

· Gebelikte riskli durumları sayabilme

· GYE ve CYBH’ın özelliklerini sayabilme

· Prostatit, epididimit, orşit, hidrosel, varikosel, benign prostat hipertrofisi

· AIDS, hepatitleri tanımlayabilme

· Yardımcı üreme teknikleri

· Mastit, fibrokistik hastalık, fibroadenomu açıklayabilme

· Duygulanım bozuklukları-vaka sunumunu tartışabilme

· Duygudurum bozukluklarında kullanılan ilaçları açıklayabilme

· Çatışmaya yaklaşım teorilerini açıklayabilme

Ünite Değerlendirilmesi:

Sınav

Uygulama Notu

ERÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ SAĞLIK DURUMUNDA BOZULMA VE HEMŞİRELİK MODÜL IV, ÜNİTE 5

KONULAR

HEDEFLER

ÖĞRETİM METODLARI/KAYNAKLAR

ANA BİLİM DALI

Ürolojik fizik muayene ve tanı yöntemleri

- Üriner sistem değerlendirmesinde sağlık öyküsüsü alırken bakılması gereken temel konuları sayabilme

- Üriner sistem değerlendirmesinde kullanılan fizik muayenede izlenecek basamakları sayabilme

- Normal idrarın özelliklerini sayabilme

- Normal idrarın özelliklerindeki (renk, koku, yoğunluk)

değişiklikleri olası nedenleriyle açıklayabilme

- İdrarın mikroskobik incelemesinde bakılması gereken kriterleri söyleyebilme

- Üriner sistem değerlendirmesinde bakılması gereken kan testlerini sayabilme

- Üriner sistem değerlendirmesinde yapılan radyolojik incelemeleri sayabilme

- Sistoskopi işlemini açıklayabilme

- Böbrek biyopsi işlemini açıklayabilme

- İdrar retansiyonunu tanımlayabilm

- Nörojenik mesaneyi tanımlayabilme

- İdrar inkontinansını tanımlayabilme

Öğretim Yöntemleri

Anlatma

Tartışma

Soru-cevap

Araç-Gereç-Materyal

Projektör

Yazı tahtası

Kaynaklar

1. Karadakovan A, Aslan Eti F. (Ed.) Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Tıp Kitabevi, Adana, 2010.

2. Akdemir N, Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. Genişletilmiş 2. Baskı, Sistem Ofset, Ankara, 2004.

3. Guyton A, Hall J. Tıbbi Fizyoloji. Çavuşoğlu H. (Çev.Ed.) Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2001.

4. Berkow R. (Ed.) The Merck Manuel. Pekus R.M.(Çev.Ed.) Merk Yayıncılık, 14. Baskı, İstanbul, 2002.

5. İliçin G, Biberoğlu K, Süleymanlar G, Ünal S.(Ed.) İç Hastalıkları. Güneş Kitabevi, Ankara, 2003.

Üroloji AD

Jinekolojik fizik muayene tanı ve tedavi yöntemleri

- Jinekolojik hikaye alma basamaklarını sayabilme

- Genel fizik muayene basamaklarını sayabilme

- Pelvik muayene ilkelerini söyleyebilme

- Hastayı jinekolojik muayeneye hazırlama ilkelerini sayabilme

- Jinekolojik muayene pozisyonlarını

- Pap testin önemini söyleyebilme

- Sitoloji için örnek alma ilkelerini sayabilme

- Vajinal akıntı örneği alma basamaklarını (Öğrenim beceri rehberine göre) sayabilme

- Smear alma basamaklarını (Öğrenim beceri rehberine göre) sayabilme

- Endometrial smear alma ilkelerini sayabilme

- Servikal konizasyonu tanımlayabilme

- Kuldoskopiyi tanımlayabilme

- Kuldosentezi tanımlayabilme

- Kolposkopi işlemini açıklayabilme

- Histereskopi işlemini açıklayabilme

- Laparoskopi işlemini açıklayabilme

- Hastayı laparaskopiye hazırlama ilkelerini sayabilme

- Laparaskopi sonrası bakım ilkelerini sayabilme

- Jinekolojik tanı ve tedavi işlem öncesi ve sonrası hastaya eğitim yapabilme

- Kriyo cerrahi işlemini tanımlayabilme

- Kriyo cerrahi işlemini hangi durumlarda yapılabileceğini söyleyebilme

- Kriyo cerrahi işlemi sonrası bakım ilkelerini sayabilme

- Laser cerrahisi işlemini tanımlayabilme

- Dilatasyon ve küretaja hazırlama ilkelerini sayabilme

-Dilatasyon ve küretaj sonrası bakım ilkelerini sayabilme

- Histerektomi öncesi fiziksel hazırlık ilkelerini sayabilme

- Histerektomi öncesi psikososyal hazırlık ilkelerini sayabilme

- Histerektominin endike olduğu durumları sayabilme

- Histerektomi sonrası kadın vücudunda oluşabilecek değişiklikleri söyleyebilme

- Abdominal histerektomi sonrası bakımın ilkelerini sıralayabilme

-Vajinal histerektomi sonrası bakımın ilkelerini sıralayabilme

Öğretim Yöntemler

Anlatma

Tartışma

Soru-cevap

Araç-Gereç-Materyal

İnternet

Bilgisayar

Projektör

Yazı tahtası

Kaynaklar

1. Lale Taşkın. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Genişletilmiş 13. Baskı, Akademisyen Tıp Kitabevi. 2015, Ankara.

2. Ahsen Şirin, Oya Kavlak. Kadın Sağlığı. Nobel Tıp Kitabevi. 2015, İstanbul.

3. Anahit Coşkun. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi. İstanbul Tıp Kitabevi, 2013, İstanbul.

4. Nezihe Kızılkaya Beji. Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. Nobel Tıp Kitabevi. 2015, İstanbul.

5. Lale Taşkın. Hemşire ve Ebeler İçin Doğum ve Kadın Sağlığı Uygulama Rehberi. Palme Yayıncılık, 2000, Ankara.

6. Anahit Coşkun. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı. Güncellenmiş 2. Baskı, Koç Üniversitesi Yayınları, 2013, İstanbul.

7. Nuran Kömürcü (Editör). Akış Şemaları ile Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği. Nobel Tıp Kitabevi, 2012, İstanbul.

8. T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi Cilt I, 2005, Ankara.

http://www.mersinsaglik.gov.tr/Download/97_8_36_rehber-cilt-1.pdf

Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD

Üreme organlarının yapısal ve fonksiyonel bozuklukları

- Pelvis destek yapılarının bozulması

- Vajinal prolapsus

- Uterovajinal prolapsus

- Genital fistüller

- Stres İnkontinans

- Sistosel

- Pelvis destek yapılarının bozulmasına sebep olan faktörleri sıralayabilme

- Uterovajinal prolapsus derecelerini sayabilme

- Vajinal prolabsusu açıklayabilme

- Sistoselin nedenlerini açıklayabilme

- Sistoselin belirti ve bulgularını sıralayabilme

- Sistoselde tedavi ilkelerini sıralayabilme

- Sistoselde hemşirelik bakım ilkelerini sıralayabilme

- Rektoselin nedenini açıklayabilme

- Rektoselin belirti ve bulgularını sıralayabilme

- Rektoselde tedavi ilkelerini sıralayabilme

- Rektoselde hemşirelik bakım ilkelerini sıralayabilme

- Uterusun pozisyon bozukluklarını açıklayabilme

- Genital fistüllerin bulundukları yerlere göre gruplandırmasını yapabilme

- Fistülleri hazırlayan nedenleri açıklayabilme

- Fistüllerin tanı ilkelerini açıklayabilme

- Fistüllerin tedavi ilkelerini açıklayabilme

- Fistüllerin tedavi sonrası hemşirelik bakımındaki ilkeleri açıklayabilme

Öğretim Yöntemleri

Anlatma

Tartışma

Soru-cevap

Araç-Gereç-Materyal

İnternet

Bilgisayar

Projektör

Yazı tahtası

Kaynaklar

1. Lale Taşkın. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Genişletilmiş 13. Baskı, Akademisyen Tıp Kitabevi. 2015, Ankara.

2. Ahsen Şirin, Oya Kavlak. Kadın Sağlığı. Nobel Tıp Kitabevi. 2015, İstanbul.

3. Anahit Coşkun. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi. İstanbul Tıp Kitabevi, 2013, İstanbul.

4. Nezihe Kızılkaya Beji. Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. Nobel Tıp Kitabevi. 2015, İstanbul.

5. Lale Taşkın. Hemşire ve Ebeler İçin Doğum ve Kadın Sağlığı Uygulama Rehberi. Palme Yayıncılık, 2000, Ankara.

6. Anahit Coşkun. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı. Güncellenmiş 2. Baskı, Koç Üniversitesi Yayınları, 2013, İstanbul.

Doğum- Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD

Üreme siklusu anamolileri

-Amenore

- Menoraji

-Metroraji

-Polimenore

-Hipomenore

-Oligomenore

-Disfonksiyonel uterin kanamaları

-Premenstrual sendrom

- Pelvik ağrı

-Dismenore

- Amenoreyi tanımlayabilme

- Primer amenoreye neden olan faktörleri sayabilme

- Sekonder amenoreyi tanımlayabilme

- Sekonder amenoreye neden olan faktörleri sayabilme

- Menoraji-hipermenoreyi tanımlayabilme

- Menoraji-hipermenoreye neden olan faktörleri sayabilme

- Metrorajiyi tanımlayabilme

- Metrorajiye neden olan faktörleri sayabilme

- Polimenoreyi tanımlayabilme

- Polimenoreye neden olan faktörleri sayabilme

- Hipomenoreyi tanımlayabilme

- Hipomenoreye neden olan faktörleri sayabilme

- Oligomonoreyi tanımlayabilme

- Oligomonoreye neden olan faktörleri sayabilme

- Disfonksiyonel uterus kanamalarını tanımlayabilme

- Disfonksiyonel uterus kanamalarına neden olan faktörleri sayabilme

- Premenstural sendromu tanımlayabilme

- Premenstural sendromun belirtilerini sayabilme

- Pelvik ağrıyı tanımlayabilme

- Pelvik ağrı nedenlerini sayabilme

- Pelvik ağrının değerlendirme yöntemlerini sayabilme

- Primer dismenoreyi tanımlayabilme

- Sekonder dismenoreyi tanımlayabilme

- Sekonder dismenore nedenlerini sayabilme

-Üreme siklusu anomalisi olan kadına bakım ilkelerini sıralayabilme

Öğretim Yöntemleri

Anlatma

Tartışma

Soru-cevap

Araç-Gereç-Materyal

İnternet

Bilgisayar

Projektör

Yazı tahtası

Kaynaklar

1. Lale Taşkın. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Genişletilmiş 13. Baskı, Akademisyen Tıp Kitabevi. 2015, Ankara.

2. Ahsen Şirin, Oya Kavlak. Kadın Sağlığı. Nobel Tıp Kitabevi. 2015, İstanbul.

3. Anahit Coşkun. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi. İstanbul Tıp Kitabevi, 2013, İstanbul.

4. Nezihe Kızılkaya Beji. Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. Nobel Tıp Kitabevi. 2015, İstanbul.

5. Lale Taşkın. Hemşire ve Ebeler İçin Doğum ve Kadın Sağlığı Uygulama Rehberi. Palme Yayıncılık, 2000, Ankara.

6. Anahit Coşkun. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı. Güncellenmiş 2. Baskı, Koç Üniversitesi Yayınları, 2013, İstanbul.

7. Nuran Kömürcü (Editör). Akış Şemaları ile Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği. Nobel Tıp Kitabevi, 2012, İstanbul.

Doğum - Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD

Konjenital genitoüriner sistem anomalileri

- Hipospadias

- Epispadias

- İnmemiş testis

- Fimozis

- Çocuklarda görülen konjenital genitoüriner sistem anomalilerini sıralayabilme

- Hipospadiası tanımlayabilme

- Hipospadiasın belirtilerini sayabilme

- Hipospadiasın tedavisini açıklayabilme

- Epispadiası tanımlayabilme

- Epispadiasın belirtilerini sayabilme

- Epispadiasın tedavisini açıklayabilme

- Hipospadias ve epispadiasın tedavisindeki hemşirelik girişimlerini açıklayabilme

- Hipospadias ve epispadiası olan çocuğun sünnet ettirilmemesinin nedenini açıklayabilme

- İnmemiş testisin tanımını yapabilme

- İnmemiş testiste erken tanının önemini açıklayabilme

- İnmemiş testisin nedenlerini sıralayabilme

- İnmemiş testisin klinik belirtilerini sayabilme

- İnmemiş testisin tedavisini açıklayabilme

- İnmemiş testis komplikasyonlarını sayabilme

- İnmemiş testis durumunda hemşirelik bakım girişimlerini açıklayabilme

- Fimozisi tanımlayabilme

- Fimozisin klinik bulgularını sayabilme

- Fimozisin tedavisini açıklayabilme

- Fimoziste sünnet öncesi aile eğitiminin önemini açıklayabilme

Öğretim Yöntemleri

Anlatım

Tartışma

Soru-cevap

Araç-Gereç-Materyal

İnternet

Projektör

Yazı tahtası

Kaynaklar

1. Çavuşoğlu H. Çocuk Sağlığı Hemşireliği Cilt I-II, Genişletilmiş 11. Baskı, Sistem Ofset Basımevi, Ankara, 2013.

2.Potts NL, Mandleco BL. Pediatric Nursing: Caring for Children and Their Families. 2nd Ed. Delmar Thomson Learning Inc., Albany, 2006.

3.Hockenberry MJ, Wilson D. Wong’s Nursing Care of Infant and Children. 8th Ed, Mosby Elsevier Inc., St. Louis-Missouri, 2007.

4.Conk Z, Başbakkal Z, Bal Yılmaz H, Bolışık B (Eds). Pediatri Hemşireliği. Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2013.

5.Törüner EK, Büyükgönenç L. Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları. Göktuğ Yayıncılık, Amasya, 2012.

6.Dağoğlu T, Görak G (Eds). Temel Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri. Yenilenmiş 2. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2008.

7. Okumuş N, Zenciroğlu A (Çev. Eds). Bir Bakışta Neonatoloji. Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2013.

8. Okumuş N, Zenciroğlu A (Çev. Eds). Yenidoğan Muayenesi: Kanıta Dayalı Bir Rehber. Neonatoloji. Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2014.

9.Canbulat Şahiner N, Açıkgöz A, Demirgöz Bal M (Çev Eds). Çocuk hemşireliği Klinik Uygulama Becerileri Kitabı. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2014.

10.Akçay T (Çev. Eds). Nelson Pediatri. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2015.

11.İnternette konu ile ilgili kaynaklar

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD

Cinsel işlev bozuklukları

-Cinsel işlev bozukluklarının tanımı

- Cinsel işlev bozukluklarının sıklığı ve yaygınlığı

- Cinsel işlev bozukluklarının nedenleri

- Empotans ve nedenleri

- Primer empotans

- Seconder empotans

- Frigidite ve nedenleri

- Vaginismus ve nedenleri

- Primer vaginismus

- Seconder vaginismus

- Cinsel işlev bozukluklarının tedavisi

- Cinsel işlev bozukluklarında hemşirelik yaklaşımları

- Cinsel işlev bozukluklarını tanımlayabilme

- Cinsel işlev bozukluklarının yaygınlık oranlarını ifade edebilme

- Cinsel işlev bozukluklarının oluşumundaki etkenleri sıralayabilme

- Empotansı tanımlayabilme

-Empotans nedenlerini sıralayabilme

- Primer empotansı açıklayabilme

- Seconder empotansı açıklayabilme

- Frigiditeyi tanımlayabilme

- Frigidite nedenlerini sıralayabilme

- Vaginismusu tanımlayabilme

- Vaginismusu nedenlerini sıralayabilme

- Primer vaginismusu açıklayabilme

- Sekonder vaginismusu açıklayabilme

- Cinsel işlev bozukluklarının tedavisini açıklayabilme

- Cinsel işlev bozukluklarında hemşirelik uygulamalarını sıralayabilme

Öğretim Yöntemleri

Anlatma

Tartışma

Soru-cevap

Araç-Gereç-Materyal

İnternet

Bilgisayar

Projektör

Yazı tahtası

Kaynaklar

1. Fortinash KM, Holladay PA Psychiatric-mental health nursing, mosby company, pp. 449-485.

2. Eker E, Özmen M, Özmen E. Cinsel sorunlar ve tedavileri el kitabı, 1993.

3. Güleç C ve Köroğlu E. Psikiyatri temel kitabı, hekimler yayın birliği, ss.617-638

4. Öztürk O. Ruh sağlığı ve bozuklukları, hekimler yayın birliği

5. Çam, O., Engin, E. (2014). Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı. İstanbul Tıp Kitabevi.

6. Özcan, C.T., Gürhan, N. (2016). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Temelleri. 6.Basım, Akademisyen Kitabevi.

7. Varcarolıs  E. (2011). Manual of Psychiatrıc Nursing Care Planning. Saunders, Fourth Edition, New York.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD

Erken membran rüptürü, uterus rüptürü

- Çoğul gebelikler

- Sezaryan

- Preterm eylem

- Post-term eylem

- Uterus rüptürü

- Perine vajen ve serviks yırtıkları

- Tokolitik alan gebenin takibi

- Oksitosin alan gebenin takibi

- Erken memran rüptürünün tanımını yapabilme

- Erken memran rüptürünü hazırlayıcı faktörleri sayabilme

- EMR’nin komplikasyonlarını sayabilme

- EMR’li gebenin bakım ilkelerini sayabilme

- EMR’nin tedavi ilkelerini sıralayabilme

- EMR’li gebenin evde bakım ilkelerini sıralayabilme

- Çoğul gebeliğin nedenini açıklayabilme

- Çoğul gebeliğin fizyolojik sürecini açıklayabilme

- Çoğul gebeliğin nasıl teşhis edildiğini ifade edebilme

- Doğum öncesinde çoğul gebeliklerin yaratacağı sorunları sayabilme

- Çoğul gebeliklerin hemşirelik bakım ilkelerini sıralayabilme

- Doğum eylemi sırasında çoğul gebeliklerin yaratacağı sorunları sıralayabilme

- Çoğul gebelik sonucu bebeklerde

görülebilecek problemleri sayabilme

- Doğum sonu dönemde çoğul gebeliklerin yaratacağı sorunları sayabilme

- Sezeryan operasyonunu tanımlayabilme

- Sezeryan endikasyonlarını sıralayabilme

- Sezeryanda preoperatif bakım ilkelerini sıralayabilme

- Sezeryanda postoperatif bakım ilkelerini sıralayabilme

- Preterm eylemin tanımını yapabilme

- Preterm eylem yönünden risk gruplarını sayabilme

- Preterm eylem belirtilerini sıralayabilme

- Gebeye kendi kendine kontraksiyon değerlendirmesi ilkelerini sayabilme

- Preterm eylem belirtileri gözlendiğinde gebenin alması gereken önlemleri sayabilme

- Postterm eylemi tanımlayabilme

- Postterm eylemde ortaya çıkabilecek komplikasyonları sıralayabilme

- Uterus rüptürünü tanımlayabilme

- Uterus rüptürünü hazırlayıcı faktörleri sıralayabilme

- Perine yırtıklarına yol açan faktörleri sıralayabilme

- Vajen ve serviks yırtıklarına neden olan faktörleri sayabilme

- Tokolitik tedavi ajanlarını sayabilme

- Tokolitik tedavisi sırasında dikkat edilecek noktaları sayabilme

- İndüksiyon ajanlarını sayabilme

- Oksitosinin özelliklerini açıklayabilme

- Oksitosin uygulaması sırasında dikkat edilecek noktaları sayabilme

Öğretim Yöntemleri

Anlatma

Tartışma

Soru-cevap

Araç-Gereç-Materyal

İnternet

Bilgisayar

Projektör

Yazı tahtası

Kaynaklar

1. Lale Taşkın. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Genişletilmiş 13. Baskı, Akademisyen Tıp Kitabevi. 2015, Ankara.

2. Ahsen Şirin, Oya Kavlak. Kadın Sağlığı. Nobel Tıp Kitabevi. 2015, İstanbul.

3. Anahit Coşkun. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi. İstanbul Tıp Kitabevi, 2013, İstanbul.

4. Nezihe Kızılkaya Beji. Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. Nobel Tıp Kitabevi. 2015, İstanbul.

5. Lale Taşkın. Hemşire ve Ebeler İçin Doğum ve Kadın Sağlığı Uygulama Rehberi. Palme Yayıncılık, 2000, Ankara.

6. Anahit Coşkun. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı. Güncellenmiş 2. Baskı, Koç Üniversitesi Yayınları, 2013, İstanbul.

7. Nuran Kömürcü (Editör). Akış Şemaları ile Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği. Nobel Tıp Kitabevi, 2012, İstanbul.

8. T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi, 2010. Ankara. http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/açsap27.pdf

9. T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi. 2009, Ankara. http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/açsap37.pdf

10. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı. Riskli Gebelikler Yönetim Rehberi, Ankara, 2014. http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/risgebyonreh.pdf

11. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı. Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi, Ankara, 2014. http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/dogumonubakim.pdf

12. Gilbert E.S &Harmon J.S. Ed:Taşkın L. Yüksek Riskli Doğum ve Gebelik El Kitabı, 2. Baskıdan çeviri. Palmiye Yayıncılık. Ankara, 2002.

Doğum - Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD

Preterm,postterm bebek ve diabetli anne bebeğinin özellikleri

-Postterm bebek

- Preterm bebek

- Diabetli anne bebek

- Preterm bebeği tanımlayabilme

- Genel görünüm açısından preterm yenidoğan ile normal yenidoğan arasındaki farkları sayabilme

- Preterm bebeklerin sistem değerlendirmesini (solunum, gastrointestinal, kardiyovasküler, endokrin, ürogenital, bağışıklık sistemi) yapabilme

- Preterm bebeklerde hemşirelik bakımını açıklayabilme

- Postterm bebeği tanımlayabilme

- Postterm bebeklerde görülebilecek problemleri sayabilme

- Postterm yenidoğan ile normal yenidoğan arasındaki farkları açıklayabilme

- Postterm bebeklerin sistem değerlendirmesini (solunum, endokrin, kardiyovasküler, gastrointestinal, ürogenital, bağışıklık sistemi…) yapabilme

- Postterm bebeklerde hemşirelik bakımını açıklayabilme

- Diyabetli anne bebeğinde fazla insülin salgılanmasının nedenini açıklayabilme

- Diyabetli anne bebeğinde erken beslenmenin önemini açıklayabilme

- Diyabetli anne bebeğinde görülen klinik bulguları sayabilme

- Diyabetli anne bebeğinde görülebilecek komplikasyonları sayabilme

- Diyabetli anne bebeğinin prognozunu açıklayabilme

- Diyabetli anne bebeğin sistem değerlendirmesini (solunum, gastrointestinal, kardiyovasküler, endokrin, ürogenital, bağışıklık sistemi) yapabilme

- Diyabetli anne bebeğinde hemşirelik bakımını açıklayabilme

Öğretim Yöntemleri

Anlatım

Tartışma

Soru-cevap

Araç-Gereç-Materyal

İnternet

Projektör

Yazı tahtası

Kaynaklar

1.Çavuşoğlu H. Çocuk Sağlığı Hemşireliği Cilt I-II, Genişletilmiş 11. Baskı, Sistem Ofset Basımevi, Ankara, 2013.

2.Potts NL, Mandleco BL. Pediatric Nursing: Caring for Children and Their Families. 2nd Ed. Delmar Thomson Learning Inc., Albany, 2006.

3.Hockenberry MJ, Wilson D. Wong’s Nursing Care of Infant and Children. 8th Ed, Mosby Elsevier Inc., St. Louis-Missouri, 2007.

4.Conk Z, Başbakkal Z, Bal Yılmaz H, Bolışık B (Eds). Pediatri Hemşireliği. Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2013.

5.Törüner EK, Büyükgönenç L. Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları. Göktuğ Yayıncılık, Amasya, 2012.

6.Dağoğlu T, Görak G (Eds). Temel Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri. Yenilenmiş 2. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2008.

7. Okumuş N, Zenciroğlu A (Çev. Eds). Bir Bakışta Neonatoloji. Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2013.

8. Okumuş N, Zenciroğlu A (Çev. Eds). Yenidoğan Muayenesi: Kanıta Dayalı Bir Rehber. Neonatoloji. Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2014.

9.Canbulat Şahiner N, Açıkgöz A, Demirgöz Bal M (Çev Eds). Çocuk hemşireliği Klinik Uygulama Becerileri Kitabı. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2014.

10.Akçay T (Çev. Eds). Nelson Pediatri. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2015.

11.İnternette konu ile ilgili kaynaklar

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD

Yardımcı üreme teknikleri

-inseminasyon

-IV

- Yardımcı üreme tekniklerini sayabilme

- IVF-ET’nin tanımını yapabilme

- Mikroenjeksiyonu tanımlayabilme

- İşlem öncesi hastayı hazırlama ilkelerini sıralayabilme

- GIFT’nin tanımını yapabilme

- Yardımcı üreme tekniklerinin kullanımında hemşirenin danışmanlık rolünün önemini açıklayabilme

Öğretim Yöntemleri

Anlatma

Tartışma

Soru-cevap

Araç-Gereç-Materyal

İnternet

Bilgisayar

Projektör

Yazı tahtası

Kaynaklar

1. Lale Taşkın. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Genişletilmiş 13. Baskı, Akademisyen Tıp Kitabevi. 2015, Ankara.

2. Ahsen Şirin, Oya Kavlak. Kadın Sağlığı. Nobel Tıp Kitabevi. 2015, İstanbul.

3. Anahit Coşkun. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi. İstanbul Tıp Kitabevi, 2013, İstanbul.

4. Nezihe Kızılkaya Beji. Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. Nobel Tıp Kitabevi. 2015, İstanbul.

5. Lale Taşkın. Hemşire ve Ebeler İçin Doğum ve Kadın Sağlığı Uygulama Rehberi. Palme Yayıncılık, 2000, Ankara.

6. Anahit Coşkun. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı. Güncellenmiş 2. Baskı, Koç Üniversitesi Yayınları, 2013, İstanbul.

7. Kişnişçi H ve ark. Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi, Güneş Kitabevi, Ankara, 1996.

8. Cuningham G, Mac Donald P, Gant N. Williams Obtetrics, Prentice-Hall Inc., the United States of America, 1989.

Doğum - Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD

- Sistit

- Pyelonefrit

-Kronik Pyelonefrit

- Akut Glomerulonefrit

-Kronik Glomerulonefrit

- Nefrotik Sendrom

- İdrar yolları hastalıklarındaki genel risk faktörlerini sayabilme

- Sistiti tanımlayabilme

- Sistite neden olan faktörleri sayabilme

- Sistitin belirtilerini sayabilme

- Sistitte kullanılan tanı işlemlerini sayabilme

- Sistitin tedavi yöntemlerini sayabilme

- Sistitli hasta bakım ilkelerini sayabilme

- Sistitten korunmada yapılması gerekenleri sayabilme

- Piyelonefriti tanımlayabilme

- Piyelonefrite neden olan faktörleri sayabilme

- Piyelonefritin belirtilerini sayabilme

- Piyelonefritte kullanılan tanı işlemlerini sayabilme

- Piyelonefritin tedavi yöntemlerini sayabilme

- Piyelonefriti olan hastanın bakımında uygulanacak bakım ilkelerini sayabilme

- Piyelonefritte oluşabilecek olası komplikasyonları sayabilme

- Piyelonefritle evde tedavi olan hastanın bakımında yapılması gerekenleri sayabilme

- Kronik piyelonefriti tanımlayabilme

- Kronik piyelonefrite neden olan faktörleri sayabilme

- Kronik piyelonefritin belirtilerini sayabilme

- Piyelonefritte kullanılan tanı işlemlerini sayabilme

- Kronik piyelonefritin tedavi yöntemlerini sayabilme

- Kronik piyelonefriti olan hastanın bakımında uygulanacak bakım ilkelerini sayabilme

- Kronik piyelonefritte oluşabilecek olası komplikasyonları sayabilme

- Akut glomerulonefriti tanımlayabilme

- Akut glomerulonefrite neden olan faktörleri sayabilme

- Akut glomerulonefritin belirtilerini sayabilme

- Akut glomerulonefritte kullanılan tanı işlemlerini sayabilme

- Akut glomerulonefritin tedavi yöntemlerini sayabilme

- Akut glomerulonefriti olan hastanın bakımında uygulanacak bakım ilkelerini sayabilme

- Akut glomerulonefritte oluşabilecek olası komplikasyonları sayabilme

-Akut glomerulonefritten korunma yollarını sayabilme

- Kronik glomerulonefriti tanımlayabilme

- Kronik glomerulonefrite neden olan faktörleri sayabilme

- Kronik glomerulonefritin belirtilerini sayabilme

- Kronik glomerulonefritte kullanılan tanı işlemlerini sayabilme

- Kronik glomerulonefritin tedavi yöntemlerini sayabilme

- Kronik glomerulonefriti olan hastanın bakımında uygulanacak bakım ilkelerini sayabilme

- Kronik glomerulonefritte oluşabilecek olası komplikasyonları sayabilme

- Nefrotik sendromu tanımlayabilme

- Nefrotik sendroma neden olan faktörleri sayabilme

- Nefrotik sendromun belirtilerini sayabilme

- Nefrotik sendromda kullanılan tanı işlemlerini sayabilme

- Nefrotik sendromun tedavi yöntemlerini sayabilme

- Nefrotik sendromu olan hastanın bakımında uygulanacak hemşirelik bakım ilkelerini sayabilme

- Nefrotik sendromda oluşabilecek olası komplikasyonları sayabilme

Öğretim Yöntemleri

Anlatma

Tartışma

Soru-cevap

Grup çalışması

Araç-Gereç-Materyal

Bilgisayar

Projektör

Yazı tahtası

Kaynaklar

1. Karadakovan A, Aslan Eti F. (Ed.) Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Tıp Kitabevi, Adana, 2010.

2. Akdemir N, Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. Genişletilmiş 2. Baskı, Sistem Ofset, Ankara, 2004.

3. Guyton A, Hall J. Tıbbi Fizyoloji. Çavuşoğlu H. (Çev.Ed.) Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2001.

4. Berkow R. (Ed.) The Merck Manuel. Pekus R.M.(Çev.Ed.) Merk Yayıncılık, 14. Baskı, İstanbul, 2002.

5. İliçin G, Biberoğlu K, Süleymanlar G, Ünal S.(Ed.) İç Hastalıkları. Güneş Kitabevi, Ankara, 2003.

6. Yazıcı H, Hamuryudan V, Sonsuz A. Cerrahpaşa İç Hastalıkları. İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2005.

7. Runge MS, Greganty MA.(Ed.) Netter İç Hastalıkları. Ünal S, Demir M.(Çev.Ed.) Güneş Tıp Kitabevleri, 2009.

8. Habermann TM, Ghosh AK. (Ed.) Mayo Clinic Internal Medicine. Ünal S.Demir A.U. (Çev.Ed.) Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 2009.

9. Erdil F, Elbaş N. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği. Aydoğdu Ofset, Ankara, 2001.

İç Hastalıkları Hemşireliği AD

- ABY

- Diyaliz

-Periton diyalizi

-Hemodiyaliz

-Böbrek yetmezliğini tanımlayabilme

- Akut böbrek yetmezliğini tanımlayabilme

- Akut böbrek yetmezliğinin etiyolojisini açıklayabilme

- Akut böbrek yetmezliğinin etiyolojisinde yer alan prerenal nedenleri sıralayabilme

- Akut böbrek yetmezliğinin etiyolojisinde yer alan renal nedenleri sıralayabilme

- Akut böbrek yetmezliğinin etiyolojisinde yer alan postrenal nedenleri sıralayabilme

- Akut böbrek yetmezliğinin evrelerini sayabilme

- Akut böbrek yetmezliğinin oligüri evresini açıklayabilme

- Akut böbrek yetmezliğinin diürez evresini açıklayabilme

- Akut böbrek yetmezliğinin tedavi yöntemlerini açıklayabilme

- Akut böbrek yetmezliği olan bireyin hemşirelik uygulamalarını açıklayabilme

- Akut böbrek yetmezliğinin prognozunu açıklayabilme

- Diyalizi tanımlayabilme

- Diyalizin amaçlarını sıralayabilme

- Diyalizin endikasyonlarını sıralayabilme

- Peritoneal diyalizi tanımlayabilme

- Peritoneal diyalizi açıklayabilme

- Peritoneal kateter yerleştirilmesi sırasında hasta bakımını açıklayabilme

- Peritoneal diyaliz uygulamalarında hasta bakımını açıklayabilme

- Peritoneal diyalizin komplikasyonlarını sıralayabilme

- Peritoneal diyalizin avantajlarını sayabilme

- Hemodiyalizi tanımlayabilme

- Hemodiyalizin akut komplikasyonlarını sayabilme

- Hemodiyalizin akut komplikasyonlarından birini açıklayabilme

- Hemodiyalizin kronik komplikasyonlarını sayabilme

- Hemodiyalizin kronik komplikasyonlarından birini açıklayabilme

- Hemodiyalizde hasta bakımını açıklayabilme

Öğretim Yöntemleri

Anlatım

Soru cevap

Tartışma

Araç-Gereç-Materyal

Projektör

Yazı tahtası

Kaynaklar

1. Karadakovan A, Aslan Eti F. (Ed.) Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Tıp Kitabevi, Adana, 2010.

2. Ovayolu N, Ovayolu Ö, Temel İç Hastalıkları Hemşireliği ve Fraklı Boyutlarıyla Kronik Hastalıklar, Nobel Tıp Kitabevi, Adana, 2016

3. Çelik S, YeşilBalkan Usta Ö. Dahili ve Cerrrahi Hastalıklar Hemşireliği, Nobel Kitabevi, Ankara, 2015

4. İliçin G, Biberoğlu K, Süleymanlar G, ÜnaLS. İç Hastalıkları, Güneş Kitabevi, Ankara, 2005

5. Durna Z. Kronik hastalıklar ve Bakım, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2012.

7. Akdemir N, Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. Genişletilmiş 2. Baskı, Sistem Ofset, Ankara, 2004.

İç Hastalıkları Hemşireliği AD

- Mastit

- Fibrokistik hastalık

- Fibroadenom

- Mastiti tanımlayabilme

- Mastit belirtilerini sıralayabilme

- Mastit tedavi ilkelerini sıralayabilme

- Fibrokistik meme hastalığını tanımlayabilme

- Fibrokistik meme hastalığı belirti ve bulgularını sıralayabilme

- Fibrokistik meme hastalığı tedavi ve bakım ilkelerini sıralayabilme

- Fibroadenomu tanımlayabilme

- Fibroadenom belirti ve bulgularını sıralayabilme

- Fibroadenom tedavi ve bakım ilkelerini sıralayabilme

Öğretim Yöntemleri

Anlatma

Tartışma

Soru-cevap

Demonstrasyon

Araç-Gereç-Materyal

Projektör

Yazı tahtası

Kaynaklar

1. Karadakovan A, Aslan Eti F. (Ed.) Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Tıp Kitabevi, Adana, 2010.

2. Akdemir N, Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. Genişletilmiş 2. Baskı, Sistem Ofset, Ankara, 2004.

3. Guyton A, Hall J. Tıbbi Fizyoloji. Çavuşoğlu H. (Çev.Ed.) Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2001.

4. Berkow R. (Ed.) The Merck Manuel. Pekus R.M.(Çev.Ed.) Merk Yayıncılık, 14. Baskı, İstanbul, 2002.

5. İliçin G, Biberoğlu K, Süleymanlar G, Ünal S.(Ed.) İç Hastalıkları. Güneş Kitabevi, Ankara, 2003.

6.Dahili ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği DentlingerN, Ramdin V, Çeviri Editörleri Çelik S, Yeşilbalkan Usta Ö, (2015) , Nobel Akademik yayıncılık, Ankara

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD

-Enürezis

-Encomprezis

- Enürezisi tanımlayabilme

- Enürezis çeşitlerini sayabilme

- Primer enürezisi tanımlayabilme

- Sekonder enürezisi tanımlayabilme

- Enürezisin etyolojini açıklayabilme

- Enürezisteki tedavi yaklaşımlarını açıklayabilme

- Enüreziste tedavisinde aile katılımının önemini açıklayabilme

-Encomprezisi tanımlayabilme

-Encomprezisin etyolojini açıklayabilme

-Encomprezisteki tedavi yaklaşımlarını açıklayabilme

-Encomprezisin tedavisinde aile katılımının önemini açıklayabilme

Öğretim Yöntemleri

Anlatım

Tartışma

Soru-cevap

Araç-Gereç-Materyal

İnternet

Projektör

Yazı tahtası

Kaynaklar

1.Potts NL, Mandleco BL. Pediatric Nursing: Caring for Children and Their Families. 2nd Ed. Delmar Thomson Learning Inc., Albany, 2006.

2.Hockenberry MJ, Wilson D. Wong’s Nursing Care of Infant and Children. 8th Ed, Mosby Elsevier Inc., St. Louis-Missouri, 2007.

3.Conk Z, Başbakkal Z, Bal Yılmaz H, Bolışık B (Eds). Pediatri Hemşireliği. Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2013.

4.Törüner EK, Büyükgönenç L. Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları. Göktuğ Yayıncılık, Amasya, 2012.

5.Akçay T (Çev. Eds). Nelson Pediatri. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2015.

6. Abuhandan M, Kandemir H, Geter S, Karababa F. Primer enürezis nokturnalı çocuk ve ergen hastalarda oksidatif durumun değerlendirilmesi. Dicle Tıp Dergisi 2014; 41: 123-127

7. Birdal S, Doğangün B. Enürezis tanısı alan çocuklarda davranışsal problemler. Turk Pediatri Ars 2016; 51: 142-147

8. Özmert Ş, Öztürk F, Tiryaki. Monosemptomatik nokturnal enürezisli hastalarda lazer akupunktur uygulaması. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 2015; 2: 113-118

9. İnternette konu ile ilgili kaynaklar

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD

- Prostatit

- Epididimit

- Orşit

- Hidrosel

- Varikosel

- Benign prostat hiperplazisi

- Prostatiti tanımlayabilme

- Prostatit belirtilerini sıralayabilme

- Prostatitteki tedavi ve bakım ilkelerini sıralayabilme

- Epididimiti tanımlayabilme

- Epididimit belirtilerini sıralayabilme

- Epididimit tedavi ve bakım ilkelerini sıralayabilme

- Orşiti tanımlayabilme

- Orşit belirtilerini sıralayabilme

- Orşit tedavi ve bakım ilkelerini sıralayabilme

- Hidroseli tanımlayabilme

- Hidrosel belirtilerini sıralayabilme

- Hidrosel tedavi ve bakım ilkelerini sıralayabilme

- Varikoseli tanımlayabilme

- Varikosel belirtilerini sıralayabilme

- Varikosel tedavi ve bakım ilkelerini sıralayabilme

- Benign prostat hiperplazisini tanımlayabilme

- Benign prostat hiperplazisine bağlı gelişebilecek sorunları açıklayabilme

- Benign prostat hiperplazisinin belirti ve bulgularını açıklayabilme

- Benign prostat hiperplazisinde uygulanan cerrahi tedaviyi açıklayabilme

- Prostatektomi öncesi bakım ve bakım ilkelerini sıralayabilme

- Prostatektomi sonrası hasta bakım ilkelerini sıralayabilme

- Prostatektomide taburculuk eğitimi ilkelerini sıralayabilme

Öğretim Yöntemleri

Anlatma

Tartışma

Soru-cevap

Grup çalışması

Araç-Gereç-Materyal

Projektör

Yazı tahtası

Kaynaklar

1. Karadakovan A, Aslan Eti F. (Ed.) Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Tıp Kitabevi, Adana, 2010.

2. Akdemir N, Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. Genişletilmiş 2. Baskı, Sistem Ofset, Ankara, 2004.

3. Guyton A, Hall J. Tıbbi Fizyoloji. Çavuşoğlu H. (Çev.Ed.) Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2001.

4. Berkow R. (Ed.) The Merck Manuel. Pekus R.M.(Çev.Ed.) Merk Yayıncılık, 14. Baskı, İstanbul, 2002.

5. İliçin G, Biberoğlu K, Süleymanlar G, Ünal S.(Ed.) İç Hastalıkları. Güneş Kitabevi, Ankara, 2003.

6. Yazıcı H, Hamuryudan V, Sonsuz A. Cerrahpaşa İç Hastalıkları. İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2005.

7. Runge MS, Greganty MA.(Ed.) Netter İç Hastalıkları. Ünal S, Demir M.(Çev.Ed.) Güneş Tıp Kitabevleri, 2009.

8. Habermann TM, Ghosh AK. (Ed.) Mayo Clinic Internal Medicine. Ünal S.Demir A.U. (Çev.Ed.) Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 2009.

9. Erdil F, Elbaş N. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği. Aydoğdu Ofset, Ankara, 2001.

10. Black MJ, Hawsk JH, Kene M.A. Medical-Surgical Nursing. W.B.Saunders Company, Philadelphia, 2001.

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD

- Üriner Diversiyonlar

- Üriner Sistem Taşları

- Üriner Obstrüksiyon

- Üriner diversiyonu tanımlayabilme

- Üriner diversiyonun amacını söyleyebilme

- Üriner diversiyonun uygulandığı durumları sıralayabilme

- Üriner diversiyon çeşitlerini açıklayabilme

- Şekil üzerinde üriner diversiyon çeşitlerini gösterebilme

- Üriner diversiyonda ameliyat öncesi hasta bakım ilkelerini sıralayabilme

- Üriner diversiyonda ameliyat sonrası hasta bakım ilkelerini sıralayabilme

- Üriner obstrüksiyonu tanımlayabilme

- Üriner obstrüksiyonu gelişim nedenlerini açıklayabilme

- Üriner obstrüksiyon belirti ve bulgularını açıklayabilme

- Üriner obstrüksiyon uygulanan tıbbi tedaviyi açıklayabilme

- Üriner obstrüksiyon uygulanan cerrahi tedaviyi açıklayabilme

- Nefrolitiazisi tanımlayabilme

- Üriner sistem taş çeşitlerini söyleyebilme

- Üriner sistem taşları gelişim nedenlerini açıklayabilme

- Üriner sistem taşlarının belirti ve bulgularını açıklayabilme

- Üriner sistem taşlarında uygulanan cerrahi tedaviyi açıklayabilme

- Üriner sistem taşları cerrahi tedavisinde ameliyat öncesi hasta bakım ilkelerini sıralayabilme

- Üriner sistem taşları cerrahi tedavisinde ameliyat sonrası hasta bakım ilkelerini sıralayabilme

Öğretim Yöntemleri

Anlatma

Tartışma

Soru-cevap

Grup çalışması

Araç-Gereç-Materyal

Projektör

Yazı tahtası

Kaynaklar

1. Karadakovan A, Aslan Eti F. (Ed.) Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Tıp Kitabevi, Adana, 2010.

2. Akdemir N, Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. Genişletilmiş 2. Baskı, Sistem Ofset, Ankara, 2004.

3. Guyton A, Hall J. Tıbbi Fizyoloji. Çavuşoğlu H. (Çev.Ed.) Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2001.

4. Berkow R. (Ed.) The Merck Manuel. Pekus R.M.(Çev.Ed.) Merk Yayıncılık, 14. Baskı, İstanbul, 2002.

5. İliçin G, Biberoğlu K, Süleymanlar G, Ünal S.(Ed.) İç Hastalıkları. Güneş Kitabevi, Ankara, 2003.

6. Yazıcı H, Hamuryudan V, Sonsuz A. Cerrahpaşa İç Hastalıkları. İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2005.

7. Runge MS, Greganty MA.(Ed.) Netter İç Hastalıkları. Ünal S, Demir M.(Çev.Ed.) Güneş Tıp Kitabevleri, 2009.

8. Habermann TM, Ghosh AK. (Ed.) Mayo Clinic Internal Medicine. Ünal S.Demir A.U. (Çev.Ed.) Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 2009.

9. Erdil F, Elbaş N. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği. Aydoğdu Ofset, Ankara, 2001.

10. Black MJ, Hawsk JH, Kene M.A. Medical-Surgical Nursing. W.B.Saunders Company, Philadelphia, 2001.

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD

- Endometriozis

- Bening pelvik kitleler

- Bening over tümörleri

- Bening uterus tümörleri

- Endometriozisin etyolojisini açıklayabilme

- Endometriozisin patofizyolojisini açıklayabilme

- Endometriozisin belirti ve bulgularını sayabilme

- Endometriozisin komplikasyonlarını sıralayabilme

- Endometriozisde tedavi ilkelerini açıklayabilme

- Endometriozis hastasının hemşirelik bakım ilkelerini sıralayabilme

- Over tümörlerinin sınıflandırılmasını yapabilme

- Fonksiyonel over kistlerini sayabilme

- Folikül kistini tanımlayabilme

- Korpus luteum kistini tanımlayabilme

- Tekalutein kistini tanımlayabilme

- Endometrial kisti tanımlayabilme

- Polikistik overi tanımlayabilme

- Fonksiyonel over kistlerinde tedavi ilkelerini açıklayabilme

- Over tümörlerinde tedavi ilkelerini açıklayabilme

- Over tümörlerinin komplikasyonlarını açıklayabilme

- Over tümörü olan hastalarda hemşirelik bakım ilkelerini açıklayabilme

- Uterus tümörlerini sınıflandırabilme

- Uterüs tümörlerinin komplikasyonlarını açıklayabilme

- Uterus tümörlerinde tedavi ilkelerini açıklayabilme

- Uterus tümörü olan hastalarda hemşirelik bakım ilkelerini açıklayabilme

Öğretim Yöntemleri

Anlatma

Tartışma

Soru-cevap

Araç-Gereç-Materyal

İnternet

Bilgisayar

Projektör

Yazı tahtası

Kaynaklar

1. Lale Taşkın. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Genişletilmiş 13. Baskı, Akademisyen Tıp Kitabevi. 2015, Ankara.

2. Ahsen Şirin, Oya Kavlak. Kadın Sağlığı. Nobel Tıp Kitabevi. 2015, İstanbul.

3. Anahit Coşkun. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi. İstanbul Tıp Kitabevi, 2013, İstanbul.

4. Nezihe Kızılkaya Beji. Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. Nobel Tıp Kitabevi. 2015, İstanbul.

5. Lale Taşkın. Hemşire ve Ebeler İçin Doğum ve Kadın Sağlığı Uygulama Rehberi. Palme Yayıncılık, 2000, Ankara.

6. Anahit Coşkun. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı. Güncellenmiş 2. Baskı, Koç Üniversitesi Yayınları, 2013, İstanbul.

Doğum- Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD

Anksiyete bozuklukları

-Yaygın anksiyete bozukluğu

-Panik bozukluk

-Obsessif kompülsif bozukluk

-Fobiler

-Agorafobi

-Özgül fobi

-Nevrotik bozuklukların etiyolojisini açıklayan kuramlar

*Biyolojik kurama

*Psikoanalitik kuram

*Davranışçı kuram

-Tedavi

-Nevrotik bozuklukta Nanda’ya göre hemşirelik tanıları

-Hemşirelik yaklaşımları

Anksiyete bozukluklarını tanımlayabilme

-Yaygın anksiyete bozukluğu açıklayabilme

-Yaygın anksiyete bozukluğun etiyolojisini açıklayan kuramları sıralayabilme

-Yaygın anksiyete bozukluğu teorilere göre açıklayabilme

-Yaygın anksiyete bozukluğun tedavisini açıklayabilme

-Yaygın anksiyete bozuklukta Nanda’ya göre hemşirelik tanılarını sıralayabilme

-Hemşirelik yaklaşımlarını açıklayabilme

-Panik bozukluğu açıklayabilme

-Panik bozukluğun etiyolojisini açıklayan kuramları sıralayabilme

-Panik bozukluğu teorilere göre açıklayabilme

-Panik bozukluğun tedavisini açıklayabilme

-Panik bozuklukta Nanda’ya göre hemşirelik tanılarını sıralayabilme

-Panik bozuklukta hemşirelik yaklaşımlarını açıklayabilme

-Obsesif kompülsif bozukluğu açıklayabilme

-Saplantı (Obsessıon) kavramını tanımlayabilme

-Zorlantı (Compulsion) kavramını tanımlayabilme

-4 ana belirti grubunu açıklayabilme

-Obsesif kompulsif bozukluğun etiyolojisini açıklayan kuramları sıralayabilme

- Obsesif kompülsif bozukluğun teorilere göre açıklayabilme

-Obsesif kompülsif bozukluğun tedavisini açıklayabilme

-Obsesif-kompusif bozuklukta Nanda’ya göre hemşirelik tanılarını sıralayabilme

-Obsesif kompülsif bozukluğun hemşirelik yaklaşımlarını açıklayabilme

-Fobik bozukluğu ve çeşitlerini açıklayabilme

-Fobik bozukluğun etiyolojisini açıklayan kuramları sıralayabilme

- Fobik bozukluğu teorilere göre açıklayabilme

- Fobik bozukluğun tedavisini açıklayabilme

-Fobik bozuklukta Nanda’ya göre hemşirelik tanılarını sıralayabilme

- Fobik bozukluğu hemşirelik yaklaşımlarını açıklayabilme

Öğretim Yöntemleri

Anlatma

Tartışma

Soru-cevap

Araç-Gereç-Materyal

İnternet

Bilgisayar

Projektör

Yazı tahtası

Kaynaklar

1.Kum N (1996) Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı, Koç Vakfı Yayınları No:13, Birlik Ofset, İstanbul

2.Varcarolis EM (1998) Foundations of Psychiatric Mental Health Nursing, 3. edition, Philadelphia, WB.Saunders Company.

3. Köroğlu E, Güleç C (2001) Temel Psikiyatri Kitabı, Hekimler yayın birliği, Ankara,

4. Öztürk O (1997) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları 7. Basım Medikomat Basım, Ankara

8. Çam, O., Engin, E. (2014). Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı. İstanbul Tıp Kitabevi.

9. Özcan, C.T., Gürhan, N. (2016). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Temelleri. 6.Basım, Akademisyen Kitabevi.

10. Varcarolıs  E. (2011). Manual of Psychiatrıc Nursing Care Planning. Saunders, Fourth Edition, New York

11. Süreli yayınlar.

Ruh Sağlığı Hemşireliği AD

Genital yol enfeksiyonları ve Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

- Vajinitis

- Vulvitis

- Bartolinitis

- Genital herpes

- Bakteriyel vajinozis

- Trikomonas

- Servisitis

- Sifiliz

- Gonore

- Klamidya

- Şankroid

- Kandiloma akuminata

- Genital papüller

- Pelvisin İnflamatuvar Hastalığı

- Genital yol enfeksiyonlarının genel özelliklerini söyleyebilmeli

- CYBH’ın genel özelliklerini söyleyebilmeli

- Vajinal sekresyonun normal özelliğini açıklayabilme

- Vajinitisi tanımlayabilme

- Vajinitisin belirtilerini sıralayabilme

- Vajinal enfeksiyon için risk faktörlerini sıralayabilme

- Senil vajiniti tanımlayabilme

- Çocuklarda görülen vajinitin nedenlerini sıralayabilme

- Vajinal enfeksiyon için başlıca etken ajanları sıralayabilme

- Vajinal enfeksiyon için klinik değerlendirmenin nasıl yapıldığını açıklayabilme

- Kandida albikansı tanımlayabilme

- Kandida albikansın kimlerde daha çok görüldüğünü ifade edebilme

- Kandida albikansın belirtilerini sıralayabilme

- Kandida albikansın tedavisinde hangi tür ilaçların kullanıldığını ifade edebilme

-Bakteriyel vajinozisin etkenini söyleyebilme

- Bakteriyel vajinozisin epidemiyolojisini açıklayabilme

- Bakteriyel vajinozisin bulaşma yollarını sıralayabilme

- Bakteriyel vajinozisin inkübasyon süresini söyleyebilme

- Bakteriyel vajinozisin tanı yöntemlerini sıralayabilme

- Bakteriyel vajinozisin tedavi ilkelerini sıralayabilme

- Bakteriyel vajinozisin komplikasyonlarını açıklayabilme

- Bakteriyel vajinozisin kaynağına yönelik önlemleri sıralayabilme

- Bakteriyel vajinozisin bulaşma yoluna yönelik önlemleri sıralayabilme

- Bakteriyel vajinozisin sağlam kişiye yönelik önlemleri açıklayabilme

- Genital herpesin etkenini söyleyebilme

- Genital herpesin epidemiyolojisini açıklayabilme

- Genital herpesin bulaşma yollarını sıralayabilme

- Genital herpesin inkübasyon süresini söyleyebilme

- Genital herpesin tanı yöntemlerini sıralayabilme

- Genital herpesin tedavi ilkelerini sıralayabilme

- Genital herpesin komplikasyonlarını açıklayabilme

- Genital herpesin kaynağına yönelik önlemleri sıralayabilme

- Genital herpesin bulaşma yoluna yönelik önlemleri sıralayabilme

- Genital herpesin sağlam kişiye yönelik önlemleri açıklayabilme

- Trikomonasın etkenini söyleyebilme

- Trikomonasın epidemiyolojisini açıklayabilme

- Trikomonasın bulaşma yollarını sıralayabilme

- Trikomonasın inkübasyon süresini söyleyebilme

- Trikomonasın tanı yöntemlerini sıralayabilme

- Trikomonasın tedavi ilkelerini sıralayabilme

- Trikomonasın komplikasyonlarını açıklayabilme

- Trikomonasın kaynağına yönelik önlemleri sıralayabilme

- Trikomonasın bulaşma yoluna yönelik önlemleri sıralayabilme

- Trikomonaslı bireyin ailesine yönelik önlemleri açıklayabilme

- Servisiti tanımlayabilme

- Akut Servisiti tanımlayabilme

- Akut Servisitin belirtilerini sıralayabilme

- Kronik Servisiti tanımlayabilme

- Kronik Servisitin belirtilerini sıralayabilme

- Servisitin tedavisini açıklayabilme

-Vulvitisi tanımlayabilme

- Vulvitiste kaşıntıdan korunmak için alınabilecek önlemleri sıralayabilme

- Lökoplaki vulvayı tanımlayabilme

- Kerozis vulvayı tanımlayabilme

- Vulvovajinitisi tanımlayabilme

- Bartolinitisi tanımlayabilme

- Sfilisin etkenini söyleyebilme

- Sfilisin epidemiyolojisini açıklayabilme

- Sfilisin bulaşma yollarını sıralayabilme

- Sfilisin inkübasyon süresini söyleyebilme

- Sfilisin tanı yöntemlerini sıralayabilme

- Sfilisin tedavi ilkelerini sıralayabilme

- Sfilisin komplikasyonlarını açıklayabilme

- Sfilisin bulaşma yoluna yönelik önlemleri sıralayabilme

- Sfilisde sağlam kişiye yönelik önlemleri açıklayabilme

- Gonorenin etkenini söyleyebilme

- Gonorenin epidemiyolojisini açıklayabilme

- Gonorenin bulaşma yollarını sıralayabilme

- Gonorenin inkübasyon süresini söyleyebilme

- Gonorenin tanı yöntemlerini sıralayabilme

- Gonorenin tedavi ilkelerini sıralayabilme

- Gonorenin komplikasyonlarını açıklayabilme

- Gonorenin bulaşma yoluna yönelik önlemleri sıralayabilme

- Gonorede sağlam kişiye yönelik önlemleri açıklayabilme

- Klamidyanın etkenini söyleyebilme

- Klamidyanın epidemiyolojisini açıklayabilme

- Klamidyanın bulaşma yollarını sıralayabilme

- Klamidyanın inkübasyon süresini söyleyebilme

- Klamidyanın tanı yöntemlerini sıralayabilme

- Klamidyanın tedavi ilkelerini sıralayabilme

- Klamidyanın komplikasyonlarını açıklayabilme

- Klamidyanın bulaşma yoluna yönelik önlemleri sıralayabilme

-Klamidyada sağlam kişiye yönelik önlemleri açıklayabilme

- Şankroidin etkenini söyleyebilme

- Şankroidin bulaşma yollarını sıralayabilme

- Şankroidin tanı yöntemlerini sıralayabilme

- Şankroid’in klinik bulgularını sıralayabilme

- Şankroidin tedavi ilkelerini sıralayabilme

- Şankroidin komplikasyonlarını açıklayabilme

- Şankroidin bulaşma yoluna yönelik önlemleri sıralayabilme

- Şankroidde sağlam kişiye yönelik önlemleri açıklayabilme

- Kandiloma akuminata etkenini söyleyebilme

- Kandiloma akuminatanın bulaşma yollarını sıralayabilme

- Kandiloma akuminatanın tanı yöntemlerini sıralayabilme

- Kandiloma akuminatanın klinik bulgularını sıralayabilme

- Kandiloma akuminatada tedavi ilkelerini sıralayabilme

- Kandiloma akuminatanın komplikasyonlarını açıklayabilme

- Kandiloma akuminatada bulaşma yoluna yönelik önlemleri sıralayabilme

- Kandiloma akuminatada sağlam kişiye yönelik önlemleri açıklayabilme

- Genital papüllerin etkenini söyleyebilme

- Genital papüllerin bulaşma yollarını sıralayabilme

- Genital papüllerin tanı yöntemlerini sıralayabilme

- Genital papüllerin klinik bulgularını sıralayabilme

- Genital papüllerde tedavi ilkelerini sıralayabilme

- Genital papüllerin komplikasyonlarını açıklayabilme

- Genital papüllerin bulaşma yoluna yönelik önlemleri sıralayabilme

- Genital papüllerde sağlam kişiye yönelik önlemleri açıklayabilme

- Pelvisin İnflamatuvar Hastalığını (PID) tanımlayabilme

- PID’ nin belirtilerini sıralayabilme

- PID’ nin nasıl bir yayılım gösterdiğini açıklayabilme

- PID’ deki tedavi basamaklarını sıralayabilme

- PID’ nin komplikasyonlarını sıralayabilme

- Subakut PID’ yi açıklayabilme

- Kronik PID’ yi açıklayabilme

- Jinekolojik enfeksiyonlarda hemşirelik bakım ilkelerini sıralayabilme

Öğretim Yöntemleri

Anlatma

Tartışma

Soru-cevap

Araç-Gereç-Materyal

İnternet

Bilgisayar

Projektör

Yazı tahtası

Kaynaklar

1. Lale Taşkın. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Genişletilmiş 13. Baskı, Akademisyen Tıp Kitabevi. 2015, Ankara.

2. Ahsen Şirin, Oya Kavlak. Kadın Sağlığı. Nobel Tıp Kitabevi. 2015, İstanbul.

3.Anahit Coşkun. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi. İstanbul Tıp Kitabevi, 2013, İstanbul.

4.Anahit Coşkun. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı. Güncellenmiş 2. Baskı, Koç Üniversitesi Yayınları, 2013, İstanbul.

5.Nuran Kömürcü (Editör). Akış Şemaları ile Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği. Nobel Tıp Kitabevi, 2012, İstanbul.

6. “Öğrenciler İçin Aile Planlaması Kurs Rehberi” Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Johns Hopkins Uluslar arası Üreme Sağlığı Eğitim Programı ve Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü, Ankara, 2000.

7. T. C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi Cilt I, 2005, Ankara.

http://www.mersinsaglik.gov.tr/Download/97_8_36_rehber-cilt-1.pdf

8. T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar (CYBE). 2009. Ankara. http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/açsap42.pdf

Doğum-Kadın Sağlılığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD

Duygulanım bozuklukları ve hemşirelik yaklaşımları

- Duygulanımı tanımlayabilme

- Duygudurumunu tanımlayabilme

- Duygudurumun çeşitlerini sıralayabilme

- Duygudurumun çeşitlerini açıklayabilme

- Duygulanım bozukluklarını sıralayabilme

- Depresif bozuklukları sıralayabilme

- Majör depresyonu açıklayabilme

- Depresif bozuklukların oluş nedenlerini açıklayabilme

- Depresif bozukluk tanılı bireylerin hastalık öncesi kişilik özelliklerini sıralayabilme

- Depresyon tanılı bireyin genel görünüm ve davranış özelliklerini sıralayabilme

- Depresyon tanılı bireyin konuşma-ilişki kurma özelliklerini sıralayabilme

- Depresyon tanılı bireyin duygulanım özelliklerini açıklayabilme

- Depresyon tanılı bireyin bilinç özelliklerini sıralayabilme

- Depresyon tanılı bireyin yönelim özelliklerini sıralayabilme

- Depresyon tanılı bireyin algı - dikkat özelliklerini sıralayabilme

- Depresyon tanılı bireyin bellek özelliklerini sıralayabilme

- Depresyon tanılı bireyin soyut düşünme özelliklerini sıralayabilme

- Depresyon tanılı bireyin yargılama özelliklerini sıralayabilme

- Depresyon tanılı bireyin düşünce süreci özelliklerini sıralayabilme

- Depresyon tanılı bireyin fizik ve fizyolojik özelliklerini sıralayabilme

- Depresyon ve yas süreci arasındaki farkları sıralayabilme

- Depresyondaki tedavi ilkelerini sıralayabilme

- Depresyon tanılı bireye hemşirelik yaklaşımlarını sıralayabilme

- Bipolar bozuklukları sıralayabilme

- Bipolar bozuklukların oluş nedenlerini açıklayabilme

- Manik epizottaki bireyin genel görünüm ve davranış özelliklerini sıralayabilme

- Manik epizottaki bireyin konuşma-ilişki kurma özelliklerini sıralayabilme

- Manik epizottaki bireyin duygulanım özelliklerini açıklayabilme

- Manik epizottaki bireyin bilinç özelliklerini sıralayabilme

- Manik epizottaki bireyin yönelim özelliklerini sıralayabilme

- Manik epizottaki bireyin algı - dikkat özelliklerini sıralayabilme

- Manik epizottaki bireyin bellek özelliklerini sıralayabilme

- Manik epizottaki bireyin soyut düşünme özelliklerini sıralayabilme

- Manik epizottaki bireyin yargılama özelliklerini sıralayabilme

- Manik epizottaki bireyin düşünce süreci özelliklerini sıralayabilme

- Manik epizottaki bireyin fizik ve fizyolojik özelliklerini sıralayabilme

- Bipolar bozukluklardaki tedavi ilkelerini sıralayabilme

- Manik epizottaki bireye hemşirelik yaklaşımlarını sıralayabilme

Öğretim Yöntemleri

Anlatma

Tartışma

Soru-cevap

Araç-Gereç-Materyal

İnternet

Bilgisayar

Projektör

Yazı tahtası

Kaynaklar

1. Varcolarıs E (1998) Foundation of Psychiatric Mental Health Nursing. 3. Edition, London.

2. Rawlins P (1998) Clinical Manual of Psyhiatric Nursing, Toronto

3. Güleç C, Köroğlu E (1998) Psikiyatri temel kitabı. cilt 1, Hekimler Yayın Birliği, Ankara.

4. Öztürk O (1997) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Hekimler Yayın Birliği Ankara.

5. Yüksel N (2001) Ruhsal Hastalıklar, Çizgi Tıp Yayınevi, Ankara

6. Kum ve Arkadaşları (2000) Psikiyatri Hemşireliğinin El Kitabı. Vehbi Koç Yayınları, İstanbul .

7. Çam, O., Engin, E. (2014). Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı. İstanbul Tıp Kitabevi.

8. Özcan, C.T., Gürhan, N. (2016). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Temelleri. 6.Basım, Akademisyen Kitabevi.

9. Varcarolıs  E. (2011). Manual of Psychiatrıc Nursing Care Planning. Saunders, Fourth Edition, New York

10. Süreli yayınlar.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD

Duygulanım bozuklukları vakası

· Örnek vaka üzerinden depresyon/mani tanılı hastada görülen belirti ve bulguları açıklayabilme

· Örnek depresyon/mani vakası üzerinden problem, amaç ve girişimleri sıralayabilme

· Örnek depresyon/mani vakasına yönelik hemşirelik bakım ilkelerini tartışabilme

Öğretim Yöntemleri

Anlatma

Tartışma

Soru-cevap

Araç-Gereç-Materyal

İnternet

Bilgisayar

Projektör

Yazı tahtası

Kaynaklar

1. Çam, O., Engin, E. (2014). Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı. İstanbul Tıp Kitabevi.

2. Özcan, C.T., Gürhan, N. (2016). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Temelleri. 6.Basım, Akademisyen Kitabevi.

3. Varcarolıs  E. (2011). Manual of Psychiatrıc Nursing Care Planning. Saunders, Fourth Edition, New York

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD

AIDS ve Hepatitler

- AIDS hastalığının etkenini söyleyebilme

- AIDS hastalığının epidemiyolojisini açıklayabilme

- AIDS hastalığının bulaşma yollarını sıralayabilme

- AIDS hastalığının inkübasyon süresini söyleyebilme

- AIDS hastalığının tanı yöntemlerini sıralayabilme

- AIDS’in klinik bulgularını sıralayabilme

- AIDS hastalığının tedavi ilkelerini sıralayabilme

- AIDS hastalığının komplikasyonlarını açıklayabilme

- AIDS hastalığının kaynağına yönelik önlemleri sıralayabilme

- AIDS hastalığının bulaşma yoluna yönelik önlemleri sıralayabilme

- AIDS hastalığında sağlam kişiye yönelik önlemleri açıklayabilme

- Hepatitin (B,C,D,E) etkenlerini söyleyebilme

- Hepatitin (B,C,D,E) epidemiyolojisini açıklayabilme

- Hepatitin (B,C,D,E) bulaşma yollarını sıralayabilme

- Hepatitin (B,C,D,E) inkübasyon süresini söyleyebilme

- Hepatitin (B,C,D,E) tanı yöntemlerini sıralayabilme

- Hepatitin (B,C,D,E) klinik bulgularını sıralayabilme

- Hepatitin (B,C,D,E) tedavi ilkelerini sıralayabilme

- Hepatitin (B,C,D,E) komplikasyonlarını açıklayabilme

- Hepatitin (B,C,D,E) kaynağına yönelik önlemleri sıralayabilme

- Hepatitin (B,C,D,E) bulaşma yoluna yönelik önlemleri sıralayabilme

- Hepatitin (B,C,D,E) hastalığında sağlam kişiye yönelik önlemleri açıklayabilme

-

Öğretim Yöntemleri

Anlatım

Soru cevap

Tartışma

Araç-Gereç-Materyal

Projektör

Yazı tahtası

Kaynaklar

1. Ergönül Ö. Enfeksiyon hastalıkları epidemiyolojisi. Hastane Enfeksiyonları Korunma ve Kontrol Sempozyum Dizisi, No 60; Ocak 2008: 30-41. (http://www.ctf.istanbul.edu.tr/stek/pdfs/60/6004.pdf)

2. Berkow R. (Ed.) The Merck Manuel. Pekus R.M.(Çev.Ed.) Merk Yayıncılık, 14. Baskı, İstanbul, 2002.

3. Akdemir N, Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. Genişletilmiş 2. Baskı, Sistem Ofset, Ankara, 2004.

4. Karadakovan A, Aslan Eti F. (Ed.) Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Tıp Kitabevi, Adana, 2010.

5. Guyton A, Hall J. Tıbbi Fizyoloji. Çavuşoğlu H. (Çev.Ed.) Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2001.

6. İliçin G, Biberoğlu K, Süleymanlar G, Ünal S.(Ed.) İç Hastalıkları. Güneş Kitabevi, Ankara, 2003.

7. Runge MS, Greganty MA.(Ed.) Netter İç Hastalıkları. Ünal S, Demir M.(Çev.Ed.) Güneş Tıp Kitabevleri, 2009.

İç Hastalıkları Hemşireliği AD

Obstetrikte ve Genitouriner Bozukluklarda Kullanılan İlaçlar

- Obstetrikte Kullanılan İlaçların (oksitosin, metilergometrin, ritodrin) etkilerini,  farmakokinetik özelliklerini, klinik kullanımlarını, yan etkilerini, kontrendikasyonlarını, diğer ilaçlarla etkileşimlerini açıklayabilme

- İdrar retansiyonunda kullanılan ilaçların (alfa blokerler) etkilerini,  farmakokinetik özelliklerini, klinik kullanımlarını, yan etkilerini, kontrendikasyonlarını, diğer ilaçlarla etkileşimlerini açıklayabilme

- Sık idrara çıkma, enüresis ve idrar inkontinansında kullanılan ilaçların (flavoksat, oksibutinin gibi) etkilerini,  farmakokinetik özelliklerini, klinik kullanımlarını, yan etkilerini, kontrendikasyonlarını, diğer ilaçlarla etkileşimlerini açıklayabilme

- Erektil işlev bozukluğunda kullanılan ilaçların (Sildenafil, papaverin vb) etkilerini, farmakokinetik özelliklerini, klinik kullanımlarını, yan etkilerini, kontrendikasyonlarını, diğer ilaçlarla etkileşimlerini açıklayabilm

Öğretim Yöntemleri

Anlatma

Tartışma

Soru-cevap

Araç-Gereç-Materyal

İnternet

Bilgisayar

Projektör

Yazı tahtası

Kaynaklar

1.Türkiye İlaç Kılavuzu, Turgut Yayıncılık ve Ticaret A.Ş.

2.Katzung & Trevor Farmakoloji, A. Gökhan Akkan, Nobel Tıp Kitabevi

3.Lippincott Farmakoloji, Güneş Tıp Kitabevi

4.Renkli Farmakoloji Atlası, Atila Bozkurt, Palme Yayıncılık

5.Süzer Farmakoloji, Öner Süzer, Klinisyen Tıp Kitabevleri

6.Mosbys Crash Course Farmakoloji, Hakan S. Orer, Güneş Tıp Kitabevi

7.BRS Farmakoloji, Sami Selçuk Biricik, Nobel Tıp Kitabevi

Farmakoloji AD

Duygudurum Bozukluklarında Kullanılan İlaçlar

· Antidepresan ilaçlar

· Antimanik ilaçlar

· Antineoplastik İlaçlar

-Antidepresan ilaçları sınıflandırabilme

- Antidepresan ilaçların etki mekanizmalarını açıklayabilme,

- Antidepresan ilaçların farmakokinetik özelliklerini sayabilme

- Antidepresan ilaçların klinik kullanımlarını açıklayabilme

- Antidepresan ilaçların yan etkilerini sayabilme

- Antidepresan ilaçların kullanımının kontrendike olduğu durumları sıralayabilme

- Antidepresan ilaçların diğer ilaçlarla etkileşimlerini açıklayabilme

- Antimanik ilaçları sınıflandırabilme

- Antimanik ilaçların etki mekanizmalarını açıklayabilme,

- Antimanik ilaçların farmakokinetik özelliklerini sayabilme

- Antimanik ilaçların klinik kullanımlarını açıklayabilme

- Antimanik ilaçların yan etkilerini sayabilme

- Antimanik ilaçların kullanımının kontrendike olduğu durumları sıralayabilme

- Antimanik ilaçların diğer ilaçlarla etkileşimlerini açıklayabilme

Öğretim Yöntemleri

Anlatma

Soru-cevap

Tartışma

Araç-Gereç-Materyal

Projektör

Yazı tahtası

Kaynaklar

1. Kayaalp S. O. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Hacettepe-Taş.

2. Lippincott Farmakoloji, Güneş Tıp KitabeviKatzung & Trevor Farmakoloji,

3. Akkan A. G. Nobel Tıp Kitabevi

Renkli Farmakoloji Atlası,

4. Bozkurt A. ve ark., Palme Yayıncılık

Türkiye İlaç Kılavuzu, Turgut Yayıncılık ve Ticaret A.Ş.

5. Dökmeci İ. Sağlık Yüksek Okulları için Farmakoloji.

Farmakoloji AD

Kadın sağlığında sık karşılaşılan etik ikilemler

-Etik ilkeler ve jinekolojik hastalıklar

-Aile planlaması ve etik

Düşükler ve etik

-İstenmeyen gebelikler ve etik

-Konjenital anomalili bebek ve etik

-Etik ilkeleri sayabilme

-Kadın Sağlığında sık karşılaşılan etik sorunlarda davranış biçimini seçebilme

-Kadın Sağlığında sık karşılaşılan etik sorunları vaka üzerinde tanımlayabilme

Öğretim Yöntemleri

Anlatma

Tartışma

Soru-cevap

Araç-Gereç-Materyal

İnternet

Bilgisayar

Projektör

Yazı tahtası

Kaynaklar

1.“Öğrenciler İçin Aile Planlaması Kurs Rehberi” Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Johns Hopkins Uluslar arası Üreme Sağlığı Eğitim Programı ve Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü, Ankara, 2000.

2.“Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi” Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Cilt I, Damla Matbaacılık, Reklamcılık ve Yayıncılık Ltd.Şti., Ankara, 2000.

3.Babadağ K (1993) Hemşirelik Tarihi ve Deontolojisi, A.Ç.Ö Yayınları, Eskişehir, 1993.

4.Alpar Ş, Atalay M, Çakırcalı E, Çeviker G, Dinç L, Khorshid L, Sabuncu N, Uçar H (1997) Hemşirelik Esasları, Koç Vakfı Yayınları, İstanbul.

5.İnanç N, Hatipoğlu S, Yurt, S, Avcı E, Akbayrak N, Öztürk E (1994) Hemşirelik Esasları Damala Matbaacılık, Ankara.

6.Potter P.A, Perry A.G ( 2005 ) Fundamentals of Nursing, Mosby, 6 th Edition.

7.Bağ B (2000) Hemşirelik Uygulamalarında Etik, Bakanlar Matbaacılık , Erzurum.

8.Karaöz S (2000) Cerrahi Hemşireliğinde Etik, C.Ü H emşirelik Yüksekokulu Dergisi, 4(1), 1- 8

9.Şentürk S. Hemşirelik Tarihi ve Deontolojisi. Can Kitapçılık İstanbul 1990.

Doğum-Kadın Sağlılığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD

Çatışma Çözümü ve Yönetimi

-Çatışmaya yaklaşım teorilerini açıklayabilme

-Çatışma türlerini sayabilme

-Çatışma süreci aşamalarını açıklayabilme

Öğretim Yöntemleri

-Anlatım

-Soru cevap

Araç-Gereç-Materyal

İnternet

Kaynaklar

1. Tatar Baykal, Ü., Ercan Türkmen, E. (Ed.). (2014). Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi. İstanbul:Akademi Basın

2. Ekici, D. (2013). Sağlık Bakım Hizmetinin Yönetimi. Ankara: Sim Matbaası.

3. Uyer, G. (2000). Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi El Kitabı. İstanbul: Vehbi Koç Vakfı Yay.

4. Koçel, T. (2016). İşletme Yöneticiliği. İstanbul: Beta Basım.

5. Kavuncubaşı, Ş., Yıldırım, S. (2011)Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi. Ankara:Siyasal Kitabevi.

6. Eren, E. (2003). Yönetim ve Organizasyon. İstanbul:Beta Basım.

7. Uyargil, C. (2010). İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul:Beta Basım.

8. Huber, D. (2000). Leadership and Nursing Care Management. Philedelphia.

9. Sullivan, E.J., Decker, P.J. (2009). Efective Leadership and Management in Nursing. Seventh Edition in İnternational. USA.

10. Rowland, H., Rowland, B. (1997). Nursing Administarion Handbook. Fourth Edition. An Apsen Publication

Hemşirelikte Yönetim AD

ERÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ SAĞLIK DURUMUNDA BOZULMA VE HEMŞİRELİK-MODÜL V, ÜNİTE 6

Ünite Konuları:

· Sindirim sisteminin fizik muayene yöntemleri, tanı ve testleri

· Yarık damak, yarık dudak, özefagus atrezisi, trakeaözefagial fistül, anorektal anomaliler, konjenital hipertrofik pilor stenozu

· Aganglionikmegakolon, gastroşizis, omfolosel, raşitizm ve pem

· GÖRH, peptik ülser, gastrit

· Mide ameliyatları gerektiren hastalıklar ve Whiiple ameliyatı

· Mide ameliyatları öncesi ve sonrası bakım

· Safra kesesi hastalıkları

· Mide ameliyatları vaka

· İrritabl barsak sendromu,ülseretaif kolit, crohn hastalığı

· İntestinal obstrüksiyon, herniler/cerrahiler

· Yeme bozukluklarının sıklığı ve yaygınlığı, yeme bozukluklarının nedenleri

· Anoreksiya ve bulimianervoza

· Raşitizm ve Pem’de beslenme

· Bağımlı davranış bozukluğu

· Alkol ve madde bağımlılığı vaka

· Akut Karın

· Apandisit

· Su ve besinlerle bulaşan hastalıklar

· Hiperemezis gravidarum

· Terapotik ortam

· Terapotik ortam-film izleme /tartışma

· Gastroİntestinal hastalıklarda beslenme

· Yeme davranışı bozukluklarında beslenme

· Sindirim sistemi hastalıklarında kullanılan ilaçlar

· Bireysel ve grup terapileri

· Somotoform bozukluklar

· Psikiyatrik hastada yasal ve etik sorumluluklar

· Değişim

· Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri

Ünite Genel Hedefleri:

· Sindirim sistemi fizik muayene yöntemleri ve tanı testlerini açıklayabilme

· Yarık damak, yarık dudak, özefagus atrezisi, trakeaözefagial fistül, anorektal anomaliler, konjenital hipertrofik pilor stenozunu açıklayabilme

· Aganglionikmegakolon, gastroşizis, omfolosel, raşitizm ve pem’i açıklayabilme

· GÖRH-gastrit-peptik ülser de hemşirelik bakımını açıklayabilme

· İrritabl barsak sendromunda hemşirelik bakımını açıklayabilme

· Mide ameliyatlarında hemşirelik bakımını açıklayabilme

· Mide Ameliyatları vakasını tartışabilme

· Safra kesesi hastalaıklarını açıklayabilme

· İritabl barsak sendromu, ülseretaif kolit-crohn hastalığında hemşirelik bakımını açıklayabilme

· Raşitizm ve PEM’de hemşirelik bakımını açıklayabilme

· İntestinal cerrahilerde hemşirelik yaklaşımını açıklayabilme

· Akut karın ve apandist tablosundaki bir hastaya verilen hemşirelik bakımını açıklayabilme

· Su ve besinlerle bulaşan hastalıklar ve özelliklerini sayabilme

· Hiperemezis gravidarumlu gebenin hemşirelik bakımını söyleyebilmeli

· Gastroİntestinal hastalıklarda beslenme ilkelerini açıklayabilme

· Yeme davranışı bozukluklarında beslenmeilkelerini açıklayabilme

· Yeme bozukluklarında hemşirelik bakımını açıklayabilme

· Raşitizm ve PEM de beslenme ilkelerini açıklayabilme

· Bağımlı davranış bozukluklarını tanımlayabilme

· Teröpatik ortamı tanımlayabilme

· Terapotik ortam-film izleme vetartışma

· Sindirim sistemi hastalıklarında kullanılan ilaçların etki ve yan etkilerini sıralayabilme

· Somatoform bozukluğu olan birey ve ailesine verilen hemşirelik bakımını açıklayabilme

· Terapilerde hemşirenin rolünü açıklayabilme

· Psikiyatrik Hastada Yasal ve Etik Sorumlulukları tanımlayabilme

· Değişim stratejilerini açıklayabilme

· Hastane bilgi sistemlerinin amaç ve standartlarını sayabilme

Ünite Değerlendirilmesi:

Sınav

Uygulama Notu

ERÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ SAĞLIK DURUMUNDA BOZULMA VE HEMŞİRELİK-MODÜL V, ÜNİTE 6

KONULAR

HEDEFLER

ÖĞRETİM METODLARI/KAYNAKLAR

ÖĞRETİM ELEMANI

Sindirim sisteminin fizik muayene yöntemleri

- Sindirim sistemi tanı ve testleri

- Sindirim sisteminin fizik muayene yöntemlerini açıklayabilme

- Sindirim sistemi tanı ve testlerini tanımlayabilme

- Laboratuar testlerini açıklayabilme

-Radyolojik testleri açıklayabilme

- Endoskopik işlemleri açıklayabilme

- Gastroendoskopi

-Rektoskopi

- ERCP

- Sigmoidoskopi

-Kolonoskopi

- Ultrasonografik işlemleri açıklayabilme

- Sindirim istemi biyopsilerini açıklayabilme

- Tanı testlerinde hemşirenin genel sorumluluklarını açıklayabilme

- Gastroendoskopi işlem öncesi yapılacak hazırlıkları sayabilme

-Kolonoskopi işleminde yapılacak hazırlıkları sayabilme

- Rektoskopi işlemininde yapılacak hazırlıkları sayabilme

- ERCP işlemininde yapılacak hazırlıkları sayabilme

- Sigmoidoskopi işleminde yapılacak hazırlıkları sayabilme

Öğretim Yöntemleri

Anlatma

Tartışma

Soru-cevap

Araç-Gereç-Materyal

İnternet

Bilgisayar

Projektör

Yazı tahtası

Kaynaklar

1.Ovayolou N, Ovayolu Ö. Temel İç Hastalıkları Hemşireliği ve Farklı Boyutlarıyla Kronik Hastalıklar. Çukurova Nobel Tıp Kitabevi 2016, Adana.

2.Karadakovan A, Aslan Eti F. (Ed.) Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Tıp Kitabevi, Adana, 2010

Akdemir N, Birol L, İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Genişletilmiş 2. Baskı, Sistem Ofset, Ankara, 2004

3.Erdil F, Elbaş Özhan N.Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, IV. Baskı Ankara, 2001

Gastroenteroloji AD

- Yarık damak, yarık dudak

- Özefagus atrezisi

- Trakeaözefagial fistül

- Anorektal anomaliler

- Konjenital hipertrofik pilor stenozu

- Yarık dudağı tanımlayabilme

- Yarık dudağın etiyolojisini açıklayabilme

- Yarık dudakdaki klinik bulguları sayabilme

- Yarık dudak tedavisini açıklayabilme

- Yarık damağı tanımlayabilme

- Yarık damağın etiyolojisini açıklayabilme

- Yarık damakda görülen klinik bulguları sayabilme

- Yarık damak tedavisini açıklayabilme

- Yarık dudak ve/veya yarık damakta görülebilecek komplikasyonları açıklayabilme

- Yarık dudak ve/veya yarık damakta ameliyat öncesi hemşirelik bakımını açıklayabilme

-Yarık dudak ve/veya yarık damakta ameliyat sonrası hemşirelik bakımını açıklayabilme

- Yarık dudak ve/veya yarık damakta ameliyat sonrası aile eğitiminin önemini açıklayabilme

- Özefagus atrezisini tanımlayabilme

-Trakea- özefagial fistülü tanımlayabilme

- Özefagus atrezisi ve trakea- özefagial fistülün klinik bulgularını sayabilme

- Özefagus atrezisi ve trakea- özefagial fistülün tanı yöntemlerini açıklayabilme

- Özefagus atrezisi ve trakea- özefagial fistülün tedavisini açıklayabilme

- Özefagus atrezisi ve trakea- özefagial fistülün prognozunu açıklayabilme

- Özefagus atrezisi ve trakea- özefagial fistülde ameliyat sonrası komplikasyonları sayabilme

- Özefagus atrezisi ve trakea- özefagial fistülde ameliyat öncesi hemşirelik bakım girişimlerini sayabilme

- Özefagus atrezisi ve trakea- özefagial fistülde ameliyat sonrası hemşirelik bakım girişimlerini sayabilme

- Özefagus atrezisi ve trakea- özefagial fistülde ameliyat sonrası evde bakımın önemini açıklayabilme

- Özefagus atrezisi ve trakea- özefagial fistülde ameliyat sonrası aile eğitiminin içeriğini açıklayabilme

- Anorektal anomalileri sayabilme

- Anal stenozu tanımlayabilme

- Anal agenezisi tanımlayabilme

- Rektal atreziyi tanımlayabilme

- Anal membran atrezisini tanımlayabilme

- İmperfore anüsün klinik bulgularını sayabilme

- İmperfore anüsün tedavisini açıklayabilme

- İmperfore anüsü fizik muayene bulgularını söyleyebilme

- İmperfore anüste hemşirelik bakım girişimlerini sayabilme

- Konjenital hipertrofik pilor stenozunu tanımlayabilme

- Konjenital hipertrofik pilor stenozunun klinik bulgularını sayabilme

- Anne sütü ile beslenen bebeklerde Konjenital Hipertrofik pilor stenozunun klinik bulgularının geç ortaya çıkma nedenini açıklayabilme

- Konjenital hipertrofik pilor stenozunun tanı yöntemlerini açıklayabilme

- Konjenital hipertrofik pilor stenozunun tedavisini açıklayabilme

- Konjenital hipertrofik pilor stenozunun prognozunu açıklayabilme

- Konjenital hipertrofik pilor stenozunda ameliyat öncesi hemşirelik bakım girişimlerini sayabilme

- Konjenital hipertrofik pilor stenozunda ameliyat sonrası hemşirelik bakım girişimlerini sayabilme

- Konjenital hipertrofik pilor stenozunda ameliyat sonrası aile eğitiminin içeriğini açıklayabilme

Öğretim Yöntemleri

Anlatım

Tartışma

Soru-cevap

Araç-Gereç-Materyal

İnternet

Projektör

Yazı tahtası

Kaynaklar

1.Çavuşoğlu H. Çocuk Sağlığı Hemşireliği Cilt I-II, Genişletilmiş 11. Baskı, Sistem Ofset Basımevi, Ankara, 2013.

2.Potts NL, Mandleco BL. Pediatric Nursing: Caring for Children and Their Families. 2nd Ed. Delmar Thomson Learning Inc., Albany, 2006.

3.Hockenberry MJ, Wilson D. Wong’s Nursing Care of Infant and Children. 8th Ed, Mosby Elsevier Inc., St. Louis-Missouri, 2007.

4.Conk Z, Başbakkal Z, Bal Yılmaz H, Bolışık B (Eds). Pediatri Hemşireliği. Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2013.

5.Törüner EK, Büyükgönenç L. Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları. Göktuğ Yayıncılık, Amasya, 2012.

6.Dağoğlu T, Görak G (Eds). Temel Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri. Yenilenmiş 2. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2008.

7. Okumuş N, Zenciroğlu A (Çev. Eds). Bir Bakışta Neonatoloji. Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2013.

8. Okumuş N, Zenciroğlu A (Çev. Eds). Yenidoğan Muayenesi: Kanıta Dayalı Bir Rehber. Neonatoloji. Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2014.

9.Canbulat Şahiner N, Açıkgöz A, Demirgöz Bal M (Çev Eds). Çocuk hemşireliği Klinik Uygulama Becerileri Kitabı. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2014.

10.Akçay T (Çev. Eds). Nelson Pediatri. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2015.

11.İnternette konu ile ilgili kaynaklar

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD

- GİS anomalisi olan bebeğin/çocuğun hemşirelik bakımı (vaka sunumu)

- GİS anomalisi olan bebeğe/çocuğa ve ailesine uygulanması gereken hemşirelik bakımını vaka sunumu ile tartışabilme

Öğretim Yöntemleri

Anlatım

Tartışma

Soru-cevap

Kavram haritası

Araç-Gereç-Materyal

İnternet

Projektör

Yazı tahtası

Renkli karton ve kalemler

Kaynaklar

1.Çavuşoğlu H. Çocuk Sağlığı Hemşireliği Cilt I-II, Genişletilmiş 11. Baskı, Sistem Ofset Basımevi, Ankara, 2013.

2.Potts NL, Mandleco BL. Pediatric Nursing: Caring for Children and Their Families. 2nd Ed. Delmar Thomson Learning Inc., Albany, 2006.

3.Hockenberry MJ, Wilson D. Wong’s Nursing Care of Infant and Children. 8th Ed, Mosby Elsevier Inc., St. Louis-Missouri, 2007.

4.Conk Z, Başbakkal Z, Bal Yılmaz H, Bolışık B (Eds). Pediatri Hemşireliği. Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2013.

5.Törüner EK, Büyükgönenç L. Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları. Göktuğ Yayıncılık, Amasya, 2012.

6.Dağoğlu T, Görak G (Eds). Temel Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri. Yenilenmiş 2. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2008.

7. Okumuş N, Zenciroğlu A (Çev. Eds). Bir Bakışta Neonatoloji. Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2013.

8. Okumuş N, Zenciroğlu A (Çev. Eds). Yenidoğan Muayenesi: Kanıta Dayalı Bir Rehber. Neonatoloji. Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2014.

9.Canbulat Şahiner N, Açıkgöz A, Demirgöz Bal M (Çev Eds). Çocuk hemşireliği Klinik Uygulama Becerileri Kitabı. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2014.

10.Akçay T (Çev. Eds). Nelson Pediatri. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2015.

11.İnternette konu ile ilgili kaynaklar

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD

- Aganglionik megakolon

- Gastroşizis

- Omfolosel

- Raşitizm

- PEM

- Aganglionik megakolonu tanımlayabilme

- Aganglionik megakolonun klinik bulgularını sayabilme

- Aganglionik megakolonun tedavisini açıklayabilme

- Aganglionik megakolonda ameliyat öncesi hemşirelik bakımını açıklayabilme

- Total bağırsak irrigasyon uygulamasını açıklayabilme

- Aganglionik megakolonda ameliyat sonrası hemşirelik bakımını açıklayabilme

- Gastrostomi bakımını aileye açıklayabilme

- Aganglionik megakolonda ameliyat sonrası evde kolostomi bakımını aileye açıklayabilme

- Omfoloseli tanımlayabilme

- Omfoloselin klinik bulgularını sayabilme

- Omfoloselin tedavisini açıklayabilme

- Omfoloselde hemşirelik bakım girişimlerini açık