khdak mediastinal evrelemede bt ve pet/bt bulgularının klinik ve patolojik...

of 21 /21
KHDAK Mediastinal Evrelemede BT ve PET/BT Bulgularının Klinik ve Patolojik Karşılaştırılması Kenan Can CEYLAN , Ali Hızır ARPAT, Deniz AKPINAR, Şeyda Örs KAYA Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Göğüs Cerrahi Kliniği, İzmir

Author: kaden

Post on 07-Jan-2016

49 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KHDAK Mediastinal Evrelemede BT ve PET/BT Bulgularının Klinik ve Patolojik Karşılaştırılması. Kenan Can CEYLAN , Ali Hızır ARPAT, Deniz AKPINAR, Şeyda Örs KAYA Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Göğüs Cerrahi Kliniği, İzmir. Akciğer kanseri; - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • KHDAK Mediastinal Evrelemede BT ve PET/BT Bulgularnn Klinik ve Patolojik KarlatrlmasKenan Can CEYLAN, Ali Hzr ARPAT, Deniz AKPINAR, eyda rs KAYA

  Dr. Suat Seren Gs Hastalklar ve Cerrahisi Eitim ve Aratrma Hastanesi,2. Gs Cerrahi Klinii, zmir

 • Akcier kanseri;- Dnyada ve lkemizde en fazla grlen- Kanser lmlerinin en sk nedeni

  Doru bir evreleme; -En uygun tedavi seeneini belirlemek-Prognozu deerlendirmek -Tedavi sonularn deerlendirmek

 • Tedavi konusunda

  1)Riskleri gz nne alndnda cerrahinin hangi hastalara uygulanmas gerektii 2)Neoadjuvan tedavinin kimlere uygulanacadr

 • Klinik ve patolojik evrelerin karlatrldalmalarda yksek oranda uyumsuzluklar

  Uygulanacak tedavi rejiminin seilmesinde glkler

 • AMA

  Operasyon uygulanan KHDAK olgularda mediastinal lenf nodu tutulumun (N faktr) deerlendirilmesinde klinik ve patolojik evreleme bulgularnn uyumunun karlatrlmas

 • GERE VE YNTEM

  - 2005 - 2009 yllar - Operasyon uygulanan 402 KHDAK (365i E, 37si K)

  almaya alnmayanlar:-N2 veya N3 saptanan (Mediastinoskopide)-Sistematik lenf nodu rneklemesi veya diseksiyonu yaplmayan-Neoadjuvan tedavi uygulananlar -Uzak metastazl olgular

 • Non-invaziv evreleme yntemiToraks BT ve PET/BT

  nvaziv evreleme yntemiTransbroniyal biyopsiMediastinoskopiVATSTorakotomi

 • Operasyon;

  Rezeksiyon ncesi Mediastinal Lenf Nodu rneklemesi

  Rezeksiyonu takiben sada 2,3,4,7,8,9,10,11 nosolda ise 5,6,7,8,9,10,11 no

  Ortalama be mediastinal istasyondan (2-8) diseksiyon

  1997 yl Mountain evreleme sistemine gre

 • BULGULAR

  Preoperatif histopatoloji tans olan 324 (%80.5), tans olmayan 78 (%19.5) toplam 402 hasta

  Hastalarn 365i E (%91) 37si K (%9) ya ort 61.929.35 (25-88) Erkek kadn oran 10/1

 • Tablo-1. Olgularn demografik ve cerrahi zellikleri

  N%Ya (yl)Ort. 6125-88 arasCinsiyet Erkek Kadn36537919Akcier Tutulumu Sa Sol

  233169

  5842Cerrahi lem Pnmonektomi Lobektomi Wedge Rezeksiyon Segmentektomi Eksplorasyon

  7730011212

  1974.530.53Tmr Histolojisi Epidermoid Karsinom Adenokarsinom Byk Hcreli Karsinom Tam ayrmlanmayan

  2041503810

  51379.52.5Toplam402100

 • Tablo 2. Olgularn klinik ve patolojik TNM dalm

  Klinik kategoriPatolojik kategorin%n%T15112.74811.9T225563.424160.0T37418.49022.4T4225.5235.7Toplam402100402100

  N036089.529673.6N1153.74912.2N2276.85714.2Toplam402100402100

 • Tablo 3. N1 ve N2 deerlendirmede BT ve PET/BT

  N1 tutulumuN2 tutulumuBT Sensitivite Spesifite PTD NTD Doruluk%n%n10(5/48)25(14/56)98(295/300)88(296/336)50(5/10)26(14/54)87(295/338)88(296/338)86(300/348)86(338/392)PET/BT Sensitivite Spesifite PTD NTD Doruluk64(7/11)67(6/9)96(79/82)99(79/80)70(7/10)86(6/7)95(79/83)96(79/82)93(86/93)96(85/89)

 • Mediastinal evrelemede BT PET-BT

  Sensitivitesi 18 65

  Spesifitesi 85 95

  Pozitif tahmin deeri 30 77

  Negatif tahmin deeri 75 92

  Doruluk oran 7489

 • Meta analizde BTnin N2 deerlendirmesindesensitivitesi %57, spesifitesi %82, PTD %56 ve NTD %83

  Sadece BT bulgularna gre nodal evreleme yaplrsa potansiyel cerrahi ile kratif %40 olgu dlanabilecektir. Histolojik dorulama mutlaka yaplmaldr

 • BT anatomik temelde bir deerlendirme PET/BT hem anatomik hem de fizyolojik deerlendirme

  PET-BTnin literatrde N faktr asndan doruluk oran %92,sensivitesi %84, spesifitesi %89, pozitif tahmini deeri %79, negatif tahmini deeri %93 bildirilmektedir

  NTD yksek olmasndan dolay, genel eilim negatif kabul edilmektedir

 • KHDAKde mediastinal lenf nodu metastaz nemli bir prognostik faktrdr.

  Mediastinoskopi toplam 80 olgu N2 veya N3 saptanan 61 olgu (%76) alma d

  Mediastinoskopi N0 olan 19 olgu (%24) torakotomi Postop N2 2 olgu (%2.5)

 • Tablo 4. Klinik TNM ile patolojik TNM karlatrlmas

  pTNM cTNMEvreIan (%)EvreIbn (%)EvreIIan (%)EvreIIbn (%)EvreIIIan (%)EvreIIIbn (%)EvreIVn (%)Toplamn (%)Evre Ia22(46.8)15135-147 (11.7) Evre Ib13132(61.3)-343151217 (53.7)Evre IIa-11 Evre IIb111340(52.6)118276 (19.4) Evre IIIa15-811(37.9)3129 (7.0) Evre IIIb14-526(30.0)220 (5.0) EvreIV11-2--8(66.6)12 (3)Toplam39169493602215402 (100)

 • KHDAK eitli prognostik faktrler tanmlanmtr.

  Ya, cinsiyet, pulmoner fonksiyonlar, elik eden hastalk varl, hastann performans durumu, tmr evresi, tmr tipi, molekler biyolojik faktrler ve tedavi ile ilikili durumlar

  Bu faktrler arasnda en nemlisi tmr evresidir.

 • T, N faktrleri birlikte deerlendirildiinde Cerfolio ve ark. uyumu %47, Sioris ve ark. % 37 dk bir oran

  almamzda T, N faktrnde klinik ve patolojik uyum %54

 • SONUPET/BT, mediastinal lenf nodlarna metaztazn deerlendirilmesinde BTye gre daha stndr. Non-invaziv ve invaziv yntemler ile olgularn ancak yars doru evrelendirilmektedir.