(e)obd. eobd wanneer en waar? n obd n obd 1 1988 2 1996 3 2000 4 2004 n eobd n eobd = obd 2 2001...

of 37 /37
(E)OBD (E)OBD

Upload: hilde-claes

Post on 24-May-2015

249 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: (E)OBD. EOBD wanneer en waar? n OBD n OBD 1 1988 2 1996 3 2000 4 2004 n EOBD n EOBD = OBD 2 2001 verplicht = Europese On Board Diagnose

(E)OBD(E)OBD

Page 2: (E)OBD. EOBD wanneer en waar? n OBD n OBD 1 1988 2 1996 3 2000 4 2004 n EOBD n EOBD = OBD 2 2001 verplicht = Europese On Board Diagnose

EOBD wanneer en waar?EOBD wanneer en waar?

OBD 1 1988OBD 1 1988 OBD 2 1996OBD 2 1996 OBD 3 2000OBD 3 2000 OBD 4OBD 4 2004 2004

EOBD = OBD 2 2001 verplichtEOBD = OBD 2 2001 verplicht EOBD = Europese On Board EOBD = Europese On Board

Diagnose Diagnose

Page 3: (E)OBD. EOBD wanneer en waar? n OBD n OBD 1 1988 2 1996 3 2000 4 2004 n EOBD n EOBD = OBD 2 2001 verplicht = Europese On Board Diagnose

OBD 1 1988 (amerika)OBD 1 1988 (amerika) Voertuigen moeten met elektronische Voertuigen moeten met elektronische

systemen zijn uitgevoerd die zichzelf systemen zijn uitgevoerd die zichzelf controlerencontroleren

Uitlaatgasrelevante defecten moeten Uitlaatgasrelevante defecten moeten zichtbaar gemaakt worden door een zichtbaar gemaakt worden door een storingslampje op instrumentenpaneelstoringslampje op instrumentenpaneel

Het defect moet worden vastgelegd in het Het defect moet worden vastgelegd in het storingsgeheugen van de computer en door storingsgeheugen van de computer en door middel van een knippercode uit te lezenmiddel van een knippercode uit te lezen

Page 4: (E)OBD. EOBD wanneer en waar? n OBD n OBD 1 1988 2 1996 3 2000 4 2004 n EOBD n EOBD = OBD 2 2001 verplicht = Europese On Board Diagnose

OBD 2 1996 (Amerika)OBD 2 1996 (Amerika)

Extra knipperfunctie van controlelampExtra knipperfunctie van controlelamp De componenten niet alleen controleren De componenten niet alleen controleren

op hun functie maar ook de invloed op op hun functie maar ook de invloed op uitlaatgassenuitlaatgassen

behalve defecten opslaan ook de behalve defecten opslaan ook de parameters opslaanparameters opslaan

Uitlezen van storingscodes met een Uitlezen van storingscodes met een diagnose tester, i.p.v. Knippercodesdiagnose tester, i.p.v. Knippercodes

Page 5: (E)OBD. EOBD wanneer en waar? n OBD n OBD 1 1988 2 1996 3 2000 4 2004 n EOBD n EOBD = OBD 2 2001 verplicht = Europese On Board Diagnose

OBD 3 2000 (amerika)OBD 3 2000 (amerika)

Specificatie aanduidingen per type Specificatie aanduidingen per type motor, brandstofsysteem en motor, brandstofsysteem en gewichtgewicht

Uitstoot van schadelijke gassen Uitstoot van schadelijke gassen verminderenverminderen

Page 6: (E)OBD. EOBD wanneer en waar? n OBD n OBD 1 1988 2 1996 3 2000 4 2004 n EOBD n EOBD = OBD 2 2001 verplicht = Europese On Board Diagnose

Wettelijke EOBD richtlijnenWettelijke EOBD richtlijnen

Standaard foutcodesStandaard foutcodes Waar zit de EOBD stekkerWaar zit de EOBD stekker Wat moet EOBD wel en niet Wat moet EOBD wel en niet

controleren?controleren? Readiness-test/DTC/FFD/MILReadiness-test/DTC/FFD/MIL

Page 7: (E)OBD. EOBD wanneer en waar? n OBD n OBD 1 1988 2 1996 3 2000 4 2004 n EOBD n EOBD = OBD 2 2001 verplicht = Europese On Board Diagnose

Doelstelling EOBDDoelstelling EOBD

Voortdurende controle van de Voortdurende controle van de uitlaatgasrelevante componenten en uitlaatgasrelevante componenten en systemen.systemen.

Direct herkennen en weergeven van Direct herkennen en weergeven van wezenlijke emissie toenamen wezenlijke emissie toenamen gedurende de levensduur.gedurende de levensduur.

Permanente lage Permanente lage uitlaatgasemissiewaarde.uitlaatgasemissiewaarde.

Standaard communicatie protocol.Standaard communicatie protocol.

Page 8: (E)OBD. EOBD wanneer en waar? n OBD n OBD 1 1988 2 1996 3 2000 4 2004 n EOBD n EOBD = OBD 2 2001 verplicht = Europese On Board Diagnose

MI aansturen

Uitstoot van het voertuig

Systeemfoutdie betrekking

heeft op de uitstoot

Grenswaarden emissie EURO III

EOBD uitlaatgas limietuitstoot

Page 9: (E)OBD. EOBD wanneer en waar? n OBD n OBD 1 1988 2 1996 3 2000 4 2004 n EOBD n EOBD = OBD 2 2001 verplicht = Europese On Board Diagnose

Taken EOBDTaken EOBD

Onderdelen controleren die emissie Onderdelen controleren die emissie kan verhogen met 15% of meer, of kan verhogen met 15% of meer, of 1,5 keer de EURO 3 grenswaarde.1,5 keer de EURO 3 grenswaarde.

Brandstofsysteem en misfire continu Brandstofsysteem en misfire continu controleren (katalysatorbewaking)controleren (katalysatorbewaking)

Aansturen van de M.I.LAansturen van de M.I.L

Page 10: (E)OBD. EOBD wanneer en waar? n OBD n OBD 1 1988 2 1996 3 2000 4 2004 n EOBD n EOBD = OBD 2 2001 verplicht = Europese On Board Diagnose
Page 11: (E)OBD. EOBD wanneer en waar? n OBD n OBD 1 1988 2 1996 3 2000 4 2004 n EOBD n EOBD = OBD 2 2001 verplicht = Europese On Board Diagnose

De emissie-technische De emissie-technische storingslampstoringslamp

Kleur rood is verboden

1. Lampje uit en blijft uit bij aanzetten van het contact?

Lampje of computer defect

2. Lampje gaat uit na aanzetten van het contact?

Geen storing aanwezig

Page 12: (E)OBD. EOBD wanneer en waar? n OBD n OBD 1 1988 2 1996 3 2000 4 2004 n EOBD n EOBD = OBD 2 2001 verplicht = Europese On Board Diagnose

De emissie-technische De emissie-technische storingslampstoringslamp

Lampje aan?• Grenswaarde overschreden tot 80.000 km• Genswaarde overschreden met meer dan 20% (boven de 80.000 km)•Misfire waarbij de grenswaarde wordtoverschreden•Geen storing meer aanwezig,

lampje gaat uit na 3 rijcycli

Page 13: (E)OBD. EOBD wanneer en waar? n OBD n OBD 1 1988 2 1996 3 2000 4 2004 n EOBD n EOBD = OBD 2 2001 verplicht = Europese On Board Diagnose

De emissie-technische De emissie-technische storingslampstoringslamp

Knipperend?Storing heeft invloed op de levensduur van de katalysator

Page 14: (E)OBD. EOBD wanneer en waar? n OBD n OBD 1 1988 2 1996 3 2000 4 2004 n EOBD n EOBD = OBD 2 2001 verplicht = Europese On Board Diagnose

Begrippen controlerittenBegrippen controleritten

Rijcyclus. (Drive cycle)Rijcyclus. (Drive cycle)

Inzetbaarheidsrit. (Readiness-test)Inzetbaarheidsrit. (Readiness-test)

Page 15: (E)OBD. EOBD wanneer en waar? n OBD n OBD 1 1988 2 1996 3 2000 4 2004 n EOBD n EOBD = OBD 2 2001 verplicht = Europese On Board Diagnose

Foutcodes (Foutcodes (DTC’sDTC’s))X X X XX

4e/5e getal specifiek component / systeem

3e getal van de Powertrain DTC geeft systeem aan: 1. sec. lucht / mengselvorming2. brandstofsysteem3. ontstekingssysteem / verbrandingsstoringen4. aanvullende uitlaatgascontrole5. snelheidsregeling / stationair toerental / overige ingaande signalen6. in- / uitgaande signalen7. aandrijving8. aandrijving

1e nummer geeft aan wie verantwoordelijk is voor DTC: 0: SAE / EOBD - code1: fabriekantspecifiek

Letter geeft onderverdeling aan:P: PowertrainB: BodyC: ChassisU: Network Communication

Page 16: (E)OBD. EOBD wanneer en waar? n OBD n OBD 1 1988 2 1996 3 2000 4 2004 n EOBD n EOBD = OBD 2 2001 verplicht = Europese On Board Diagnose

Data Link Connector(D.L.C.)

1 vrije bezetting2 bus + (SAE J1850)3 vrije bezetting4 massa chassis(0 V)5 massa signaal

6 CAN High7 K-line (ISO 9141-2)8 vrije bezetting9 vrije bezetting10 bus - (SAE J1850)

11 vrije bezetting12 vrije bezetting13 vrije bezetting14 CAN Low15 L-line (ISO 9141-2)16 constant plus (12V)

Page 17: (E)OBD. EOBD wanneer en waar? n OBD n OBD 1 1988 2 1996 3 2000 4 2004 n EOBD n EOBD = OBD 2 2001 verplicht = Europese On Board Diagnose
Page 18: (E)OBD. EOBD wanneer en waar? n OBD n OBD 1 1988 2 1996 3 2000 4 2004 n EOBD n EOBD = OBD 2 2001 verplicht = Europese On Board Diagnose

Modi EOBD-testerModi EOBD-tester

Mode 1: Actuele motorgegevensMode 1: Actuele motorgegevens Mode 2: Freeze frame dataMode 2: Freeze frame data Mode 3: Foutcodes uitlezenMode 3: Foutcodes uitlezen Mode 4: EOBD-gegevens wissenMode 4: EOBD-gegevens wissen Mode 5: Testresultaten λ-sondes opvragenMode 5: Testresultaten λ-sondes opvragen Mode 6: (Wachtkamer niet continu Mode 6: (Wachtkamer niet continu

storingen)storingen) Mode 7: Wachtkamer storingenMode 7: Wachtkamer storingen Mode 8: ActuatortestMode 8: Actuatortest Mode 9: Voertuigidentificatie gegevensMode 9: Voertuigidentificatie gegevens

Page 19: (E)OBD. EOBD wanneer en waar? n OBD n OBD 1 1988 2 1996 3 2000 4 2004 n EOBD n EOBD = OBD 2 2001 verplicht = Europese On Board Diagnose

Mode 2 Freeze Frame Mode 2 Freeze Frame DataData

Fouten met de hoogste prioriteit Fouten met de hoogste prioriteit wordt weergegeven.wordt weergegeven.

Ondersteuning van PID’s. Ondersteuning van PID’s. (Parameter Indentificatie Code)(Parameter Indentificatie Code)

Er kunnen meerdere Freeze Frame Er kunnen meerdere Freeze Frame Data’s opgeslagen worden. Data’s opgeslagen worden.

Page 20: (E)OBD. EOBD wanneer en waar? n OBD n OBD 1 1988 2 1996 3 2000 4 2004 n EOBD n EOBD = OBD 2 2001 verplicht = Europese On Board Diagnose

Freeze Frame DataFreeze Frame Data

P0115 koelvloeistoftemperatuursensorcircuit brandstofsysteem 1 open loop berekende belastingwaarde 37,5 % koelvloeistoftemperatuur - 40 °C SHRTFT bank 1 0 % LONGFT bank 1 0 % motortoerental 848 rpm voertuigsnelheid 0 km/h inlaatluchttemperatuur 18 °C

Page 21: (E)OBD. EOBD wanneer en waar? n OBD n OBD 1 1988 2 1996 3 2000 4 2004 n EOBD n EOBD = OBD 2 2001 verplicht = Europese On Board Diagnose

Controle systemenControle systemen(continu monitoren)(continu monitoren)

Emissie-technische componentenEmissie-technische componenten Verbrandingsstoringen (misfire)Verbrandingsstoringen (misfire) LambdasondesLambdasondes BrandstofsystemenBrandstofsystemen KatalysatorwerkingKatalysatorwerking

Page 22: (E)OBD. EOBD wanneer en waar? n OBD n OBD 1 1988 2 1996 3 2000 4 2004 n EOBD n EOBD = OBD 2 2001 verplicht = Europese On Board Diagnose

Opslaan van foutenOpslaan van fouten

Eerste herkenning fout Eerste herkenning fout tijdens rijcyclus: tijdelijke tijdens rijcyclus: tijdelijke DTC. (wachtkamer) DTC. (wachtkamer)

M.I.L. hoeft niet M.I.L. hoeft niet aangestuurd te wordenaangestuurd te worden

Page 23: (E)OBD. EOBD wanneer en waar? n OBD n OBD 1 1988 2 1996 3 2000 4 2004 n EOBD n EOBD = OBD 2 2001 verplicht = Europese On Board Diagnose

Opslaan van foutenOpslaan van fouten

Zelfde fout tijdens tweede rijcyclus:Zelfde fout tijdens tweede rijcyclus: FrFr + DTC + M.I.LFrFr + DTC + M.I.L

Katalysatorschade?:Katalysatorschade?: M.I.L. knippert directM.I.L. knippert direct

Page 24: (E)OBD. EOBD wanneer en waar? n OBD n OBD 1 1988 2 1996 3 2000 4 2004 n EOBD n EOBD = OBD 2 2001 verplicht = Europese On Board Diagnose

Opslaan van foutenOpslaan van fouten

Eerste fout tijdens drive cycle:Eerste fout tijdens drive cycle:Freeze Frame + wachtkamerFreeze Frame + wachtkamerMIL hoeft niet aangestuurd te wordenMIL hoeft niet aangestuurd te worden

Zelfde fout tijdens tweede drive cycleZelfde fout tijdens tweede drive cycleZelfdeZelfde Fr Fr + DTC + MIL Fr Fr + DTC + MIL

Katalysatorschade?Katalysatorschade?MIL knippert directMIL knippert direct

Page 25: (E)OBD. EOBD wanneer en waar? n OBD n OBD 1 1988 2 1996 3 2000 4 2004 n EOBD n EOBD = OBD 2 2001 verplicht = Europese On Board Diagnose

Statische controle van Statische controle van componentencomponenten

Page 26: (E)OBD. EOBD wanneer en waar? n OBD n OBD 1 1988 2 1996 3 2000 4 2004 n EOBD n EOBD = OBD 2 2001 verplicht = Europese On Board Diagnose

Dynamische controle van Dynamische controle van componentencomponenten

Page 27: (E)OBD. EOBD wanneer en waar? n OBD n OBD 1 1988 2 1996 3 2000 4 2004 n EOBD n EOBD = OBD 2 2001 verplicht = Europese On Board Diagnose

Detectie van Detectie van verbrandingsstoringen (misfire)verbrandingsstoringen (misfire)

Page 28: (E)OBD. EOBD wanneer en waar? n OBD n OBD 1 1988 2 1996 3 2000 4 2004 n EOBD n EOBD = OBD 2 2001 verplicht = Europese On Board Diagnose

VerbrandingsstoringenVerbrandingsstoringen

Toerental-sensor

Bepalen van TypeA of Type B

"misfire" opslaan inhet geheugen.

Controle op

onregelmatig draaien

Type Buitlaatgas-

relevantM.I.

Licht op

Type Akatalysator-

relevantM.I.

knippert

Evalueren op “misfire”

Page 29: (E)OBD. EOBD wanneer en waar? n OBD n OBD 1 1988 2 1996 3 2000 4 2004 n EOBD n EOBD = OBD 2 2001 verplicht = Europese On Board Diagnose

Lambdasondes (HO2S)Lambdasondes (HO2S)

Page 30: (E)OBD. EOBD wanneer en waar? n OBD n OBD 1 1988 2 1996 3 2000 4 2004 n EOBD n EOBD = OBD 2 2001 verplicht = Europese On Board Diagnose

De lambdasondeDe lambdasonde

6

8

12

95

7

4

3

Page 31: (E)OBD. EOBD wanneer en waar? n OBD n OBD 1 1988 2 1996 3 2000 4 2004 n EOBD n EOBD = OBD 2 2001 verplicht = Europese On Board Diagnose

Closed-loop regelingClosed-loop regeling

Page 32: (E)OBD. EOBD wanneer en waar? n OBD n OBD 1 1988 2 1996 3 2000 4 2004 n EOBD n EOBD = OBD 2 2001 verplicht = Europese On Board Diagnose

Open-loop regelingOpen-loop regeling

Page 33: (E)OBD. EOBD wanneer en waar? n OBD n OBD 1 1988 2 1996 3 2000 4 2004 n EOBD n EOBD = OBD 2 2001 verplicht = Europese On Board Diagnose

Het brandstofsysteemHet brandstofsysteem

Page 34: (E)OBD. EOBD wanneer en waar? n OBD n OBD 1 1988 2 1996 3 2000 4 2004 n EOBD n EOBD = OBD 2 2001 verplicht = Europese On Board Diagnose

Van de Van de -sensoren wordt het volgende -sensoren wordt het volgende gecontroleerd:gecontroleerd:

* * reactietijdreactietijd** omslagpuntomslagpunt** min/ max waardenmin/ max waarden** frequentiefrequentie** integrator aanpassing in integrator aanpassing in secondenseconden

Page 35: (E)OBD. EOBD wanneer en waar? n OBD n OBD 1 1988 2 1996 3 2000 4 2004 n EOBD n EOBD = OBD 2 2001 verplicht = Europese On Board Diagnose

Goed -signaal

Fout -signaal sensor 1

Goed en fout -signaal sensor 2

Page 36: (E)OBD. EOBD wanneer en waar? n OBD n OBD 1 1988 2 1996 3 2000 4 2004 n EOBD n EOBD = OBD 2 2001 verplicht = Europese On Board Diagnose

50

40

30

20

10

0

Sn

elh

eid

km

/h

0 50 100 150 200tijd in sec

eerste versnellingtweede versnellingderde versnellingschakelmomentontkoppelde motor

Page 37: (E)OBD. EOBD wanneer en waar? n OBD n OBD 1 1988 2 1996 3 2000 4 2004 n EOBD n EOBD = OBD 2 2001 verplicht = Europese On Board Diagnose

EINDE