energetika Čr

15
Energetika ČR www.zlinskedumy.cz Název školy Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektu Rozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM Energetika ČR Označení DUM VY_32_INOVACE_13_2_16 Autor Mgr. Pavla Fuchsová Datum 06. 02. 2013 Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Fyzická a socioekonomická geografie ČR Ročník Tercie osmiletého gymnázia

Upload: madaline-giles

Post on 02-Jan-2016

54 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Energetika ČR. www.zlinskedumy.cz. Opakování. Čím se energetika zabývá? Jaké je její využití? Co jsou to energetické zdroje? Jak je dělíme? Znáš ještě jiné dělení? 1) výrobou elektrické energie výrobou tepla i plynu dodávkami těchto energií ke spotřebitelům - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Energetika ČR

www.zlinskedumy.cz

Název školy Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0484

Název projektu Rozvoj žákovských kompetencí pro 21. století

Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Název DUM Energetika ČR

Označení DUM VY_32_INOVACE_13_2_16

Autor Mgr. Pavla Fuchsová

Datum 06. 02. 2013

Vzdělávací oblast Člověk a příroda

Vzdělávací obor Zeměpis

Tematický okruh Fyzická a socioekonomická geografie ČR

Ročník Tercie osmiletého gymnázia

OpakováníOpakování1) Čím se energetika zabývá?

2) Jaké je její využití?

3) Co jsou to energetické zdroje?

4) Jak je dělíme?

5) Znáš ještě jiné dělení?

1) výrobou elektrické energie• výrobou tepla i plynu• dodávkami těchto energií ke spotřebitelům

2) je základem celého hospodářství 

3) ropa, uhlí, uran, voda, slunce vítr ….

4) primární a sekundární – (úprava primárních – koks, elektrická energie, svítiplyn)

5) obnovitelné, neobnovitelné

Energetika v ČREnergetika v ČR

a) Kdo má dominantní postavení v ČR ve výrobě el. energie?

b) Uhodneš kolik provozuje elektráren a v jakém počtu?

c) Jaký podíl má na výrobě el. Energie v ČR?

d) Znáš další výrobce elektrické energie?

• ČEZ, a.sČEZ, a.s. - http://www.youtube.com/watch?v=CBfo5Y3QXvk

• 51 elektráren – 15 uhel., 2 jaderné, 30 vodních, 1 větrnou, 3 sluneční• vyrábí téměř tři čtvrtiny z celkového objemu• Menšími výrobci: Sokolovská uhelná, a.s.,

International Power Opatovice, a.s.,

United Energy, a.s.

Obr. 1

Elektrárny v ČR

• Jaké druhy elektráren máme v ČR?Tepelné, vodní, jaderné, větrné, solární, spalovací

• Jaký je jejich podíl na výrobě elektrické energie?• tepelné elektrárny (67,3% celkové výroby), • jaderné elektrárny (29,7%), • vodní elektrárny (2,8%), • větrné a solární elektrárny (0,19%) • spalovací elektrárny (0,01%)

• Jaký vedlejší produkt vzniká při výrobě el. energie?• teplo

• Jaké energetické zdroje musí ČR dovážet?• ropa, zemní plyn

Tepelné elektrárny

ÚKOL: PRACUJ S ATLASEM ČR str. 22-23, elektrárny si zaznač do mapy:

a) Jaké postavení má v rámci ČR?

b) Jaké jsou výhody a nevýhody při výrobě el. energie?

c) Kde se nacházejí tepelné el. V ČR?

d) Jaký je současný trend tepelných elektráren?

a) jsou sice dominantní, ale jejich podíl se postupně snižuje

b) obrovské negativní dopady na životní prostředí

• ložiska hnědého uhlí postupně docházejí

• potřebují velké zdroje vody pro výrobu páry

c) severních Čechy -Prunéřov II - 1050 MW, Počerady - 1000 MW, Tušimice - 800 MW), na Labi (Chvaletice - 800 MW, Mělník III - 500 MW), na Ostravsku (Dětmarovice - 800 MW).

d) modernizují, např. přechodem z uhlí na plyn

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_tepeln%C3%BDch_elektr%C3%A1ren_v_%C4%8Cesku

Obr. 2 – Prunéřov II Obr. 3 - Dětmarovice

Jaderné elektrárnya) Jaké postavení má v rámci ČR?

b) Jaké jsou výhody a nevýhody při výrobě el. energie?

c) Kde se nacházejí jaderné el. v ČR?

a) mají zvyšující podíl na výrobě (JE TO VŠUDE V EVROPĚ?)

b) oproti tepelným elektrárnámoproti tepelným elektrárnám: spotřebují daleko méně paliva, zásoby jsou dostatečné, nezatěžují při spalování životní prostředí

potřebují však opět velké zdroje vody, problém s odpadem!!!!

http://www.youtube.com/watch?v=VjJC8aVJRuw - Dukovany

http://www.youtube.com/watch?v=bpnyNNrQKps&feature=fvst - Černobyl

c) Jižní Čechy u Týna nad Vltavou (TemelínTemelín - 2000 MW)

Jižní Morava u Třebíče (DukovanyDukovany - 1880 MW).?

Obr. 4

Obr. 5

Vodní elektrárnyVodní elektrárnya) Jaké postavení má v rámci ČR?

b) Jaké jsou výhody a nevýhody při výrobě el. energie?

c) Kde se nacházejí jaderné el. v ČR?

a) třetí největší podíl na výrobě el. energie

b) nepotřebují žádná fosilní paliva, levná výroba• velmi závislé na přírodních podmínkách (dostatek vody).

• není tolik efektivní (velký instalovaný výkon, ale malé množství vyrobené energie).

c) největší na řece Vltavě http://www.pvl.cz/portal/nadrze/cz/index.htm

Orlík - 364 MW, Slapy - 144 MW, Lipno I - 120 MW),

ř. Jihlava (Dalešice - 480 MW)

V Jeseníkách (Dlouhé Stráně I - 650 MW). http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_vodn%C3%ADch_elektr%C3%A1ren_v_%C4%8Cesku

Obr. 6

Obr. 7

Alternativní zdroje energie

• Větrné a solární elektrárny • Jak bys je stručně charakterizoval?• stejně jako vodní elektrárny využívají obnovitelné zdroje energie využívají obnovitelné zdroje energie

• dnešní době jsou na vzestupu• výroba je stále velmi drahá (vybudování větrníků či solárních panelů)

• Kde se nacházejí větrné elektrárny?• Mravenečník, Ostružná, Mladoňov, Velká Kraš http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_v%C4%9Btrn%C3%BDch_elektr%C3%A1ren_v_%C4%8Cesku

• Kde se nacházejí solární elektrárny?• Největší solární elektrárna je u JE Dukovany.http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_nejv%C4%9Bt%C5%A1%C3%ADch_fotovoltaick%C3%BDch_elektr%C3%A1ren_v_%C4%8Cesku

• Malé větrné a solární elektrárny jsou umístěny po celém území ČR a jsou provozovány různými firmami.

Obr. 8

Obr. 9

Použité zdrojeObr. 1.: STUDIO MARVIL, Studio Marvil. wikipedia.cz [online]. [cit. 24.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:%C4%8Cez_logo.PNG

Obr. 2.: PETR ŠTEFEK, Petr Štefek. wikipedia.cz [online]. [cit. 24.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Elektrarna_Prunerov_II_20070926.jpg

Obr. 3.: MECIDLO, Mecidlo. wikipedia.cz [online]. [cit. 24.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Power_Station_D%C4%9Btmarovice_2010.jpeg

Obr. 4.: PETR ADAMEK, Petr Adamek. wikipedia.cz [online]. [cit. 24.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nuclear.power.plant.Dukovany.jpg

Obr. 5.: USER:JAPO, User:japo. wikipedia.cz [online]. [cit. 24.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:JETE-chladici_veze.jpg

Obr. 6.: KAREL BENEŠ, Karel Beneš. wikipedia.cz [online]. [cit. 24.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dlouhe_strane_horni_nadrz.jpg

Obr. 7.: CS:USER:ŠJŮ, Cs:user:šjů. wikipedia.cz [online]. [cit. 24.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vltavsk%C3%A1_vodn%C3%AD_cesta.jpg

Obr. 8.: MARTIN VAVŘÍK, Martin Vavřík. wikipedia.cz [online]. [cit. 24.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:OstruznaElektrarny.jpg

Obr. 9.: ŠJŮ, Šjů. wikipedia.cz [online]. [cit. 24.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fotovoltaick%C3%A1_elektr%C3%A1rna_Vep%C5%99ek_%2802%29.jpg