eko energetika doo

22
EKO-ENERGETIKA doo Vladimir JELESIJEVIĆ 430/2009 Nenad ANIČIĆ 593/2009 Aleksandar RAKONJAC 321/2009 Dušan ĐOROVIĆ 477/2009 Mi stvaramo čistu energiju

Upload: vladimir-jelesijevic

Post on 27-Jun-2015

339 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Eko energetika doo

EKO-ENERGETIKA dooVladimir JELESIJEVIĆ 430/2009 Nenad ANIČIĆ 593/2009 Aleksandar RAKONJAC 321/2009 Dušan ĐOROVIĆ 477/2009

Mi stvaramo čistu energiju

Page 2: Eko energetika doo

O preduzećuNaziv Eko-Energetika

Pravna forma Društvo sa ograničenom odgovornošću

Delatnost

Prodaja i isporuka solarnih sistema za stambene, javne i privredne objekte,

Planiranje, montaža i održavanje solarnih uređaja.

Adresa preduzeća Kneza Ilije Birčanina br.2, Gornji Milanovac

Broj telefona 032/710-879

Broj telefaksa 032/710-878

Internet stranica www.ekoenergetika.com

E-pošta [email protected]

Ime i prezime inicijatora i direktora Vladimir Jelesijević

Ime i prezime članova društva

Nenad Aničić

Aleksandar Rakonjac

Dušan Đorović

Page 3: Eko energetika doo

O preduzećuMisija -da svojim kupcima

obezbedimo adekvatnu uštedu energije, veću energetsku efikasnost i bezbedno snabdevanje energijom.

Vizija -da postanemo jedno od tri najveća preduzeća u oblasti smanjenja energetske potrošnje u današnjici koja karakteriše velika potreba za energijom.

Proizvodni program:Solarni kolektori i bojleri-

standardni paketi za zagrevanje potrošne vode,

Solarni sistemi za zagrevanje bazena i domova,

Fotonaponski solarni paneli za generaciju električne energije,

Solarne pumpe za vodu za navodnjavanje,

Vetro generatori, odnosno male vetrenjače za proizvodnju električne energije,

Usluge planiranja, postavljanja i održavanja solarne opreme i prateće tehnike,

Prodaja proizvedene električne energije privrednim društvima u toj delatnosti (EPS).

Page 4: Eko energetika doo

Faktori uspehaProdaja solarnih panela po prihvatljivoj ceni,Fokus na kvalitetu proizvoda i usluga,Dobri odnosi sa konkurentima i etička

saradnja sa njima, Fokus na upravljanju odnosima sa svojim

kupcima,Efikasno i efektivno upravljanje vremenom,Povoljni klimatsko-geografski uslovi,Ekonomski i politički uslovi, Podrška i subvencije države.

Page 5: Eko energetika doo

Poslovni partneri

Page 6: Eko energetika doo

Analiza industrije i njene karakteristikeProsečno sunčevo

zračenje u Srbiji je za oko 40% veće od evropskog proseka

Prosečna vrednost globalnog zračenja za teritoriju Nemačke iznosi oko 1000 kWh/m2 , dok je za Srbiju ta vrednost oko 1400 kWh/m2.

Naša zemlja malo koristi sunčeve energetske potencijale, svega 2% (2008)

Page 7: Eko energetika doo

Operativni planTehničko-tehnološka analiza

O proizvoduDobavljač

proizvoda: ,,Sunset Energietechnik“ doo- Nemačka

Razlozi: veće zastupljenosti , dugogodišnjeg iskustva, kvaliteta proizvoda i pristupa ovoj delatnosti.

Manji broj preduzeća iz iste delatnosti u našoj zemlji

Rok trajanja opreme je 25 godine i izdaje se garancija u vremenskom trajanju od 10 god

Mogućnost ugradnje na svim delovima građevinskih objekata i brodovima

Količina solarnog kolektora 150 kW: 5085 kWh-godišnje (zavisno od klimatskog regiona)

Page 8: Eko energetika doo

Proces proizvodnje Solarni kolektor pretvara sunčevu energiju u električnu

I

Kontrolni uređaj koristi ovu energiju za širenje kroz sve električne veze

II

 Električna energija prolazi kroz

kućište osigurača i ka ostalim uređajima

III

 Uređaji u objektu se mogu

priključivati na te veze

IV

Page 9: Eko energetika doo

Operativni planAnaliza lokacije Kontrolne tačke:Preduzeće iznajmljuje :skladišni prostor površine 500

m2

kamionski parking 100 m2

upravnu zgradu površine 70 m2

trgovački objekat 50 m2

Lokacija: blizini magistralnog puta E-

763 (400m) Budući auto put koji će

prolaziti kroz opštinu Gornji Milanovac

1) Kontrola zaliha- preduzeće će primenjivati princip ,,just in time“

2) Kontrola proizvodnje i kvaliteta- TQM, CE standarda, ISO 9000:2001. Proizvodi poseduju TUV standard

3) Kontrola prodaje -polugodnišnjem nivou i primene strategija tržišnog komuniciranja i propagande

4) Kontrola troškova- održavanja na nivou koji neće dovesti do nelikvidnosti i ugrožavanja boniteta.

5) Kontrola web stranice -ažuriranja podataka (Dream Viewer) i primena strategije odgovornog marketinga

Page 10: Eko energetika doo

Organizacija preduzeća i kadroviBroj radnika: 8Pravna forma: društvo sa ograničenom odgovornošćuDelatnost: 351-Proizvodnja, prenos i distribucija

električne energije Odlučivanje: konsezusom članovaOrganizacija: jednostavna, na čelu sa direktorom i 4

člana zaduženi za tehničke, ekonomsko-finansijske, komercijalno-logističke i pravne poslove

Distribucija dobiti/gubitka: na osnovu ulaganja i sposobnosti članova

Vlasnička odgovornost: količina kapitala

Page 11: Eko energetika doo

Organizaciona šema

Direktor

Tehnički poslovi i poslovi

kordinacije i kontrole

Ekonomsko-finansijski

poslovi

Pravni, opšti poslovi i ULjR

Komercijalni poslovi i poslovi

logistike

Page 12: Eko energetika doo

Marketing analizaTroškova ulaska- VisokiSupstituti-prirodni ugalj, gas i električna energijaIntezitet konkurencije: mali broj preduzećaGlavni konkurenti: Elektro Privreda Srbije,Bosh

termotehnika,Gorenje Valjevo, Severna Solarna Elektrana, RD Solar Kragujevac, Conseko-Beograd.

Karakteristike konkurenata: strategija za proizvode (nabavka opreme iz Kine), svojstva i kvalitet; cenovne strategije (cena=vrednost kod EPS-a, a kod ostalih penetraciona), distributivna stategija (posredničke mreže), promotivne strategije (proizvodi namenjeni ličnoj potrošnji)

Pozitivne i negativne strane poslovanja konkurenata: iskustvo, znanje, monopol, kontinuitet na tržištu; korišćenje samo jednog medija u propagandne svrhe

Page 13: Eko energetika doo

Marketing analiza i strategija Pregovaračka snaga kupaca-

visoka Pregovaračka snaga

dobavljača-visoka Cene naših proizvoda/usluge se

formira na sledeći način: Fakturna vrednost po jednici + Troškovi ino-dobavljača=Nabavna vrednost po jedinici + Troškovi dobavljača u zemlji=Nabavna vrednost po jedinici + Marža 20% =Prodajna vrednost po jedinici + PDV (8%)=Prodajna vrednost po jedinici sa PDV-om

Prosek cena konkurenataKlijenti koji stvaraju

prilike-klijente koji će preneti svoja pozitivna iskustva (reklama ,,od usta do usta“) u odnosima sa preduzećem

Socio-demografski kriterijum segmentacije

Geografsko pozicioniranje solarnih panela

Page 14: Eko energetika doo

S W

T

Snage:-motivacija zaposlenih-visok kvalitet usluga-upotreba savremene opreme i tehnoloških rešenja-visoko obrazovanje zaposlenih-kvalitet proizvoda i trajnost

Šanse:-subvencije države-smanjenje carina-neiskorešćenosti ove delatnosti-krediti poslovnih banaka-manji broj klijenata kojima je ovo sporedna delatnost-rastuća tražnja

Opasnosti:-ekonomska kriza-konkurencija sa iskustvom-nedovoljna svest građana o obnovljim izvorima energije-birokratija-početni investicioni troškovi

O

Slabosti:-nerazvijena mreža na domaćem tržištu-nedostak finansijskih sredstava-nedovoljno iskustvo-nepoznavanje prilika na tržištu

Page 15: Eko energetika doo

Struktura ulaganjaPočetna investiciona ulaganja članova:

100.ooo,00 EURStruktura ulaganja: građevinski objekat

(15%), opremu (75% sopstveni izvori finansiranja, 10% pozajmljeni izvori)

Visoki troškovi ulaganja u početnoj godini poslovanja

Gubitak i neto odliv u početku, dobitak u ostalim godinama poslovanja

Page 16: Eko energetika doo

Projektovani bilans uspehaNaziv pozicije 2013 2014 2015

Ukupni prihodi 9245000 11589500 11001900

Prihodi od prodaje 9245000 11589500 11001900

Ukupni rashodi 10878692 10991316 10856128

Troškovi zakupnine 330000 330000 330000

Troškovi amortizacije 935000 935000 935000

Troškovi zarada 4910292 4992120 4992120

Troškovi energenata 840000 856000 850000

Troškovi osiguranja 74400 74400 74400

Troškovi oglašavanja 231000 241000 251000

Troškovi nabavke 3150000 3200000 3100000

Troškovi platnog prometa 17000 18000 19000Troškovi poreza i ostalih nadoknada 55000 55000 55000

Ostali troškovi 215000 205000 205000

Troškovi kamata 121000 84796 44608

Bruto rezultat -1633692 598184 145772

Porez na dobit (12%) 0 71782,08 17492,64

Neto rezultat -1633692 526401,92 128279,36

Page 17: Eko energetika doo

Projektovani novčani tokNaziv pozicije 2013 2014 2015

Ukupni prilivi 9245000 11589500 11001900

Prihodi od prodaje 9245000 11589500 11001900

Ukupni odlivi 11198692 11393098,08 4665588

Troškovi zakupnine 330000 330000 330000

Troškovi amortizacije 935000 935000 935000

Troškovi zarada 4910292 4992120 4992120

Troškovi energenata 840000 856000 850000

Troškovi osiguranja 74400 74400 74400

Troškovi oglašavanja 231000 241000 251000

Troškovi nabavke 3150000 3200000 3100000

Troškovi platnog prometa 17000 18000 19000

Troškovi poreza i ostalih nadoknada 55000 55000 55000

Ostali troškovi 215000 205000 205000

Troškovi kamata 121000 84796 44608

Porez na dobit (12%) 0 71782 17493

Neto priliv/odliv -1953692 196402 6336312

Page 18: Eko energetika doo

Projekcija bilansa stanjaNaziv pozicije 2013 2014 2015

I.Stalna imovina 3786750 3800000 3850000

Tehnološka oprema 3786750 3800000 3850000

II.Obrtna imovina 7146308 9596402 16236312

Zalihe 2900000 3000000 3100000

Potraživanja 3100000 3200000 3400000

Gotovina 3100000 3200000 3400000

Gotovina iz neto priliva -1953692 196402 6336312

Aktiva (I+II) 21866116 13396402 20086312

a)Kapital 19913982 11145063 17776785

b)Kratkoročni obaveze 1952134 2251339 2309527

Dobavljači 1359000 1561000 1634000

Obaveze po osnovu plata 264000 270000 270000

Deo kredita koji dospeva naredne godine 329134 420339 405527

Pasiva (a+b) 21866116 13396402 20086312

Page 19: Eko energetika doo

Analiza tačke pokrićaVrednosna prelomna

tačka u 2013:

Naziv elementa

kalkulacijeIznos

UPP 11589500

UVT 8142120

GR 3447380

UFT 3447380

PD 0

Page 20: Eko energetika doo

Analiza tačke pokrića

Page 21: Eko energetika doo

ZaključakPotrebno je prodati proizvoda i usluga u

vrednosti od 11.589.500 RSD, da bi se pokrili svi troškovi. Svaka prodaja ispod toga iznosa dovela bi preduzeće u zonu gubitka.

Velika početna ulaganjaPeriod povraćaja ulaganja je 10 godina Rastuća konkurencija u ovoj delatnostiVeća ulaganja u različite medije propagandne

kampanje

Page 22: Eko energetika doo

Hvala na pažnji i strpljenju