6a. energetika

14
ЕНЕРГЕТИКА

Upload: -

Post on 25-Jul-2015

133 views

Category:

Education


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: 6a. energetika

ЕНЕРГЕТИКА

Page 2: 6a. energetika

Подсети се...

• Како се добија електрична енергија?

• Зашто је енергија важна за развој индустрије?

• Који су обновљиви, а који необновљиви извори енергије?

• Шта спада у фосилне енергенте?

• Шта спада у алтернативне енергенте?

Page 3: 6a. energetika

Шта је енергетика?

• Енергетика је грана индустрије која се бави производњом енергије из различитих извора.

Page 4: 6a. energetika

Енергетски извори могу бити

ОБНОВЉИВИ

• хидро (вода)

• соларна (сунце)

• еолска (ветар)

• геотермална (топлота Земљине унутрашњости)

НЕОБНОВЉИВИ

(фосилна горива)

• угаљ

• нафта

• земни гас

Page 5: 6a. energetika

УГАЉ• Угаљ је настао таложењем биљних

остатака у слатководној средини милионима година.

• лигнит – Колубарски и Костолачки басен• мрки угаљ – Сењско – ресавски и

Боговински рудник• камени угаљ – Ибарски и Тимочки басен

Page 6: 6a. energetika

ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ

• ТЕ‘’Никола Тесла’’ – Обреновац• ТЕ ‘’Колубара’’ – Велики Црљени• ТЕ ‘’Костолац’’

ТЕ ‘’Никола Тесла’’ Обреновац

Page 7: 6a. energetika

НАФТА• Нафта је настала таложењем угинулих

морских организама на морском дну.• Банат (између Кикинде, Вршца и

Зрењанина) и Стиг• рафинерије – Нови Сад и Панчево

‘’црно злато’’ - нафта

Page 8: 6a. energetika

ЗЕМНИ ИЛИ ПРИРОДНИ ГАС - ПЛИН

• пратилац нафте• око Кикинде

плински шпорет

гасовод

Page 9: 6a. energetika

УЉАНИ ШКРИЉЦИ

• садрже 8 – 13 % нафте• око Алексинца

уљани шкриљци

Page 10: 6a. energetika

ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ

• Дунав – Ђердап I и II

• Дрина – Бајина Башта, Зворник

• Лим – Потпећ

• Увац – Увац, Кокин Брод и Бистрица

• Западна Морава – Овчар Бања и Међувршје

• Власинско језеро – Врла I,II,III и IV

Page 11: 6a. energetika

Ђердап

ХЕ ‘’Ђердап I’’

Page 12: 6a. energetika

прва ветроелектрана код Тутина 2011. год.

прва соларна електрана код Блаца 2012.

Page 13: 6a. energetika

ЗАВРШНИ ДЕО• Који су највећи басени лигнита у нашој

земљи?• Где се у Србији експлоатише нафта?• Зашто реке централне Србије имају већи

хидроенергетски потенцијал од река у Војводини?

• Које су предности, а који недостаци хидроелектрана?

• Зашто се у нашој земљи веома мало користе обновљиви или алтернативни извори енергије?

Page 14: 6a. energetika