electronica renault megane

366
8 Echipament electric V8 MR-366-X84-87B000$TOC.mif V8 87B "Metodele de Reparaţie prescrise de către constructor, în prezentul document, sunt stabilite în funcţie de specificaţiile tehnice în vigoare la data redactării documentului. Ele sunt susceptibile de a fi modificate în cazul schimbărilor aduse de constructor în fabricarea diferitelor organe şi accesorii ale vehiculelor mărcii sale". V8 Toate drepturile de autor sunt proprietatea Renault s.a.s. Edition Roumaine Reproducerea sau traducerea chiar şi parţială a prezentului document precum şi utilizarea sistemului de numerotare de referinţă a pieselor de schimb sunt interzise fără autorizaţia scrisă şi prealabilă din partea Renault s.a.s. © Renault s.a.s. 2007 CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLU UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C, 4D, 4F, 50 Diagnosticare - Prefaţă 87B - 2 Diagnosticare - Funcţionare sistem 87B - 7 Diagnosticare - Înlocuire organe 87B - 46 Diagnosticare - Configurări şi programări 87B - 47 Diagnosticare - Tabel recapitulativ defecte 87B - 61 Diagnosticare - Interpretare defecte 87B - 63 Diagnosticare - Interpretare Defecte 87B - 91 Diagnosticare - Control conformitate 87B - 108 Diagnosticare - Tabel recapitulativ stări 87B - 128 Diagnosticare - Interpretare stări 87B - 132 Diagnosticare - Tabel recapitulativ parametri 87B - 226 Diagnosticare - Interpretare parametri 87B - 227 Diagnosticare - Tabel recapitulativ comenzi 87B - 230 Diagnosticare - Interpretare comenzi 87B - 232 Diagnosticare - Efecte client 87B - 277 Diagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B - 283

Upload: albertdanicescu

Post on 06-Jul-2016

602 views

Category:

Documents


77 download

DESCRIPTION

Componente electronice auto

TRANSCRIPT

Page 1: Electronica Renault Megane

8 Echipament electric

V8MR-366-X84-87B000$TOC.mifV8

87B

"Metodele de Reparaţie prescrise de către constructor, în prezentul document, suntstabilite în funcţie de specificaţiile tehnice în vigoare la data redactării documentului.

Ele sunt susceptibile de a fi modificate în cazul schimbărilor aduse de constructor înfabricarea diferitelor organe şi accesorii ale vehiculelor mărcii sale".

V8

Toate drepturile de autor sunt proprietatea Renault s.a.s.

Edition Roumaine

Reproducerea sau traducerea chiar şi parţială a prezentului document precum şiutilizarea sistemului de numerotare de referinţă a pieselor de schimb sunt interzise fărăautorizaţia scrisă şi prealabilă din partea Renault s.a.s.

© Renault s.a.s. 2007

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLU

UCHNr. Vdiag: 44, 48, 4C, 4D, 4F, 50

Diagnosticare - Prefaţă 87B - 2Diagnosticare - Funcţionare sistem 87B - 7Diagnosticare - Înlocuire organe 87B - 46Diagnosticare - Configurări şi programări 87B - 47Diagnosticare - Tabel recapitulativ defecte 87B - 61Diagnosticare - Interpretare defecte 87B - 63Diagnosticare - Interpretare Defecte 87B - 91Diagnosticare - Control conformitate 87B - 108Diagnosticare - Tabel recapitulativ stări 87B - 128Diagnosticare - Interpretare stări 87B - 132Diagnosticare - Tabel recapitulativ parametri 87B - 226Diagnosticare - Interpretare parametri 87B - 227Diagnosticare - Tabel recapitulativ comenzi 87B - 230Diagnosticare - Interpretare comenzi 87B - 232Diagnosticare - Efecte client 87B - 277Diagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B - 283

Page 2: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Prefaţă 87B

87B-2

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Prefaţă 87B

87B-2V8MR-366-X84-87B000$043.mif

187BUCH

Nr. Vdiag: 44, 48, 4C, 4D, 4F, 50

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Prefaţă

1. APLICABILITATE DOCUMENT

Acest document prezintă diagnosticarea aplicabilă pe toate calculatoarele corespunzătoare următoarelor caracteristici:

2. ELEMENTE INDISPENSABILE LA DIAGNOSTICARE

Tip documentaţie:Proceduri de diagnosticare (acest document):– Diagnosticare asistată (integrată în testerul de diagnosticare), Dialogys.

Scheme Electrice:– Schemă Visu (CD-Rom), hârtie.

Tip testere de diagnosticare:– CLIP

Tip scule şi dispozitive indispensabile

3. REAMINTIRE

Procedură

Pentru a diagnostica calculatoarele vehiculului, puneţi + DC impus.

Procedaţi după cum urmează:

Vehicul(e): Mégane II, Scénic IIFuncţie vizată: UCH

Nume calculator: Unitate Centrală HabitacluNr. Vdiag: 44, 48, 4C, 4D, 4F, 50.

Scule şi dispozitive indispensabile

Multimetru

Elé. 1681 Bornier universal

Puneţi + DC impus:– cartela vehiculului în cititorul de cartelă,– apăsare lungă (mai mult de 5 s) pe butonul de pornire cu excepţia condiţiilor de pornire,– conectaţi testerul de diagnosticare şi efectuaţi operaţiile necesare.

Întrerupere + după contact impus:Efectuaţi două apăsări scurte (mai puţin de 3 s) pe butonul de pornire. verificaţi întreruperea + după contact impus prin stingerea martorilor luminoşi pentru calculatoare de pe tabloul de bord.

UCH_V44_PRELI/UCH_V48_PRELI/UCH_V4C_PRELI/UCH_V4D_PRELI/UCH_V4F_PRELI/UCH_V50_PRELI

MR-366-X84-87B000$043.mif

Page 3: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Prefaţă 87B

87B-3

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Prefaţă 87B

87B-3V8MR-366-X84-87B000$043.mif

UCHNr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

Defecţiuni

Defectele sunt declarate prezente sau declarate memorate (apărute în funcţie de un anumit context şi care apoi dispar sau prezente permanent dar nediagnosticate în funcţie de contextul actual).

Starea prezent sau memorat a defecţiunilor trebuie luată în considerare la utilizarea testerului de diagnosticare după conectarea alimentării + după contact forţat (fără a acţiona asupra componentelor sistemului).

Pentru o defecţiune prezentă, aplicaţi procedura descrisă în secţiunea Interpretare defecţiuni.

Pentru o defecţiune memorată, notaţi defecţiunile afişate şi aplicaţi instrucţiunile din secţiunea Observaţii.

Dacă defectul este confirmat aplicând instrucţiunile, pana este prezentă. Trataţi defectul.

Dacă defecţiunea este neconfirmată, verificaţi:– Liniile electrice care corespund defectului.– Conectorii acestor linii (oxidare, pini îndoiţi etc...).– Rezistenţa elementului detectat defect.– Igiena firelor (izolaţie topită sau tăiată, frecări).

Control conformitate

Controlul conformităţii are ca obiectiv să verificaţi date care nu generează vreun defect pe testerul de diagnosticare atunci când nu sunt coerente. Această etapă permite prin urmare:– să diagnosticaţi penele fără afişarea defectului care pot corespunde unei reclamaţii a clientului.– să verificaţi funcţionarea corespunzătoare a sistemului şi să se asigure că nu există riscul apariţiei unei noi pene

după reparaţie.În acest capitol figurează o diagnosticare a stărilor şi parametrilor, în condiţiile controlului lor.

Dacă o stare nu funcţionează normal sau dacă un parametru este în afara toleranţei, consultaţi pagina de diagnosticare corespondentă.

Efecte client - Diagramă Arbore de Localizare Pene

În cazul în care controlul cu ajutorul testerului de diagnosticare este corect dar reclamaţia clientului este în continuare prezentă, trataţi problema prin reclamaţii client.

Un rezumat al demersului global de urmat este disponibil sub formă de schemă logică pe pagina următoare.

Page 4: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Prefaţă 87B

87B-4

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Prefaţă 87B

87B-4V8MR-366-X84-87B000$043.mif

UCHNr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

4. DEMERS DE DIAGNOSTICARE

Realizaţi o prediagnosticare a sistemului

Imprimaţi fişa de diagnosticare a sistemului (disponibilă pe CLIP şi

în Manualul de Reparaţie sau Nota Tehnică)

Branşaţi Clip

nuDialog cu

calculatorul?

da

Citire defecte

nuExistenţă defecte

da

Tratare defecte prezente

Tratare defecte memorate

Simptomul persistă

nuProblemă rezolvată

da

Consultaţi ALP nr. 1

Control conformitate

nuSimptomul

persistăProblemă rezolvată

da

Utilizaţi ALP-urile

nuSimptomul

persistăProblemă rezolvată

da

Contactaţi techline cu Fişa de diagnosticare completată

Page 5: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Prefaţă 87B

87B-5

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Prefaţă 87B

87B-5V8MR-366-X84-87B000$043.mif

UCHNr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

4. DEMERS DE DIAGNOSTICARE (continuare)

Control cablaje

Dificultăţi de diagnosticareDebranşarea conectorilor şi/sau manipularea cablajului pot să suprime, pentru un moment, originea unei defecţiuni.Măsurările electrice ale tensiunilor, ale rezistenţelor şi ale izolărilor sunt în general corecte, mai ales atunci când defectul nu este prezent în momentul analizei (defect memorat).

Control vizualCăutaţi agresiuni, sub capotă motor şi în habitaclu.Efectuaţi un control minuţios al protecţiilor, al izolanţilor şi al traseului corespunzător al cablajelor.Căutaţi urme de oxidare.

Control tactilÎn timpul manipulării cablajelor, utilizaţi testerul de diagnosticare pentru a identifica o schimbare de stare a defectelor din "memorat" în "prezent".Asiguraţi-vă ca, conectorii să fie corect blocaţi.Exercitaţi constrângeri uşoare asupra conectorilor.Răsuciţi fasciculul de cabluri.Dacă intervine o schimbare de stare, încercaţi să localizaţi originea incidentului.

Examinare a fiecărui elementDebranşaţi conectorii şi controlaţi aspectul clipsurilor şi langhetelor precum şi sertizarea lor (absenţa sertizării pe partea izolantă).Verificaţi ca clipsurile şi langhetele să fie bine blocate în alveole.Asiguraţi-vă să nu existe respingere a clipsurilor sau langhetelor în momentul branşării.Controlaţi presiunea de contact a clipsurilor utilizând o langhetă de model potrivit.

Control al continuităţii, al izolării şi al rezistenţeiControlaţi continuitatea liniilor complete, apoi secţiune cu secţiune.Căutaţi un scurtcircuit la masă, la + 12 V sau cu un alt fir.

Dacă un defect este detectat, realizaţi repararea sau înlocuirea cablajului.

Page 6: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Prefaţă 87B

87B-6

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Prefaţă 87B

87B-6V8MR-366-X84-87B000$043.mif

UCHNr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

5. FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE

Această fişă va fi solicitată sistematic:– la solicitările de asistenţă tehnică la techline,– pentru solicitările de aprobare, în momentul unei înlocuiri a pieselor cu aprobare obligatorie,– Pentru a o adăuga la piesele "sub supraveghere" solicitate în schimb. Ea condiţionează deci rambursarea

garanţiei, şi participă la o mai bună analiză a pieselor demontate.

6. INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE

Orice operaţie asupra unui element necesită respectarea regulilor de securitate pentru a evita orice pagubă materială sau umană:

– verificaţi încărcarea corespunzătoare a bateriei pentru a evita orice degradare a calculatoarelor în caz de sarcină redusă,

– utilizaţi testerele adecvate.

Procedură de debranşare a bateriei: – Întrerupeţi contactul vehicul.– Întrerupeţi toţi consumatorii. Aşteptaţi cel puţin 1 min pentru a permite sistemelor electronice să se

oprească.Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.

IMPORTANT

IMPORTANTToate incidentele dintr-un sistem complex trebuie să facă obiectul unei diagnosticări complete cu testerele adaptate. FIŞA DE DIAGNOSTICARE, care trebuie documentată în cursul diagnosticării, permite deţinerea şi păstrarea unui model al diagnosticării efectuate. Ea constituie un element esenţial al dialogului cu constructorul

ESTE DECI OBLIGATORIU SĂ COMPLETAŢI O FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE DE FIECARE DATĂ CÂND TECHLINE SAU SERVICIUL RETUR GARANŢIE O VA SOLICITA.

Page 7: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 7

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 7V8MR-366-X84-87B000$086.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLU

Diagnosticare - Funcţionare sistem

Funcţionare generală:

Unitatea Centrală Habitaclu participă la următoarele cinci funcţii (repartizate pe mai multe calculatoare):

1/ Funcţie Acces-securitate

Această funcţie este împărţită în trei subfuncţii care sunt: Acces, Protecţie şi Pornire.

2/ Funcţie Aer condiţionat

Această funcţie este divizată în trei subfuncţii care sunt: Selectare utilizator, Încălzire, şi Buclă rece (consultaţi 62A, Aer condiţionat).În această funcţie, Unitatea Centrală Habitaclu gestionează anclanşarea releelor de comandă a Rezistenţelor de Încălzire Habitaclu şi martorii luminoşi de funcţionare a lunetei spate cu dezgheţare şi a aerului condiţionat.

3/ Funcţie Ştergere

Această funcţie este împărţită în două subfuncţii care sunt: Comandă ştergere şi Putere ştergere.

4/ Funcţie Iluminare

Această funcţie este împărţită în două subfuncţii care sunt: Comandă iluminare şi Putere iluminare.

5/ Funcţie Pneuri

Această funcţie este divizată în trei subfuncţii care sunt: Recepţie pneuri, Gestionare pneuri şi Afişare pneuri (consultaţi 35B, Sistem de Supraveghere Presiune Pneuri).

MR-366-X84-87B000$086.mif

Page 8: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 8

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 8V8MR-366-X84-87B000$086.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

Funcţia ACCES/SECURITATE este împărţită în trei subfuncţii: Acces/Protecţie/Pornire.

Numărul maxim de cartele Renault înregistrate pe vehicul este de 4. Nu există cartelă Renault principală.

1 FUNCŢIE ACCES/SECURITATE

1.1 SUBFUNCŢIE ACCES

Megane II permite:– deblocarea/blocarea prin apăsare pe tastele cartelei Renault (funcţie telecomandă),– blocare/deblocare prin apăsare pe tasta de Blocare Electrică Uşi,– blocarea automată în rulare,– reblocarea automată.

Dacă vehiculul este echipat cu funcţia mâini libere:– deblocarea mâini libere a vehiculului complet, prin întreruperea fasciculului optic al unuia din mânere,– deblocarea mâini libere a portbagajului separat prin apăsare pe contactorul de deschidere a portbagajului,– blocarea mâini libere voluntară (cu apăsare pe un contactor de închidere a mânerului sau pe contactorul

situat în logo-ul portbagajului),

Dacă vehiculul este echipat:– blocarea copil electrică,– superblocarea,– deblocarea selectivă a deschiderilor mobile,– funcţia cartelă valet.

1.1.1 Principiu deblocare/blocare prin apăsare pe tastele cartelei Renault:

1 Motoare de blocare deschideri mobile2 Legătură RF 433 MHz criptată (315 Mhz în Japonia)3 Apăsare tastă cartelă

Page 9: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 9

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 9V8MR-366-X84-87B000$086.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

a/ Organe principale ale funcţiei acces prin apăsare pe tasta cartelei Renault:

– cartela Renault,– Unitatea Centrală Habitaclu,– motoarele de blocare a deschiderilor mobile.

b/ Deblocare prin tasta 'unlock' a cartelei:

Deblocarea vehiculului se poate face prin apăsare pe tasta 'unlock' a cartelei Renault (pictogramă "lacăt deschis") dacă, cartela se găseşte la o distanţă mai mică de 50 m în jurul vehiculului (această distanţă variază în funcţie de mediu şi puterea bateriei). Antena de recepţie radiofrecvenţă este internă UCH (exceptând Scenic II echipate cu funcţia SSPP).

Apăsarea pe tasta 'unlock' a cartelei Renault este "resetarea" procedurii de deblocare a vehiculului. Atunci când tasta de deblocare este apăsată, cartela trimite la UCH un semnal criptat în 433 Mhz (315 Mhz în Japonia). Dacă UCH autentifică cartela Renault, UCH solicită deblocarea la motoarele de blocare.

Condiţii necesare: – Apăsarea tastei cartelei Renault trebuie să se facă în zona acoperită de cartelă (această distanţă variază în funcţie

de mediu şi puterea bateriei).– Lipsă + DC pe vehicul.

Stările disponibile pe funcţia deblocare:

Funcţionarea sistemului poate fi vizualizată cu ajutorul stărilor ET045 "Tramă RF primită", ET066 "Apăsare tastă cartelă primită" şi ET067 "Apăsare tastă cartelă recunoscută".

Nivelul de alimentare montat pe vehicul este vizibil pe ET014 "Nivel de alimentare comandat".

c/ Blocare prin tasta 'lock' a cartelei:

Blocarea vehiculului se poate face prin apăsare pe tasta 'lock' a cartelei Renault (pictogramă "lacăt închis") dacă, cartela este la o distanţă mai mică de 50 m în jurul vehiculului (această distanţă variază în funcţie de mediu şi puterea bateriei). Antena de recepţie radiofrecvenţă este internă UCH (exceptând Scenic II echipate cu funcţia SSPP).

Apăsarea pe tasta 'lock' a cartelei Renault este "resetarea" procedurii de blocare a vehiculului. Atunci când tasta de blocare este apăsată, cartela trimite la UCH un semnal criptat în 433 Mhz (315 Mhz în Japonia). Dacă UCH autentifică cartela Renault, UCH solicită blocarea la motoarele de blocare.

Condiţii necesare: – Apăsarea tastei cartelei Renault trebuie să se facă în zona acoperită de cartelă (această distanţă variază în funcţie

de mediu şi puterea bateriei).– Lipsă + DC pe vehicul.– Lipsă uşă deschisă.– Lipsă cartelă în cititorul de cartelă.

Page 10: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 10

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 10V8MR-366-X84-87B000$086.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

Stările disponibile pe funcţia blocare:

Funcţionarea sistemului poate fi vizualizată cu ajutorul stărilor ET045 "Tramă RF primită", ET066 "Apăsare tastă cartelă primită" şi ET067 "Apăsare tastă cartelă recunoscută".Stările uşilor văzute deschise sau închise de UCH sunt vizibile cu ajutorul stărilor ET053 ''Uşă şofer'', ET042 ''Uşă pasager'', ET051 ''Uşă spate stânga'', ET052 ''Uşă spate dreapta", ET050 ''Hayon/portbagaj'' şi ET041 "Lunetă spate mobilă" (dacă vehiculul este echipat).Nivelul de alimentare montat pe vehicul este vizibil pe ET014 "Nivel de alimentare comandat".

d/ Deblocare/blocare a portbagajului separat prin apăsare pe tasta "Inversare stare portbagaj":

Deblocarea/blocarea portbagajului separat se poate face prin apăsare pe tasta "inversare stare portbagaj" a cartelei Renault (pictogramă "hayon deschis") dacă cartela este la o distanţă mai mică de 50 m în jurul vehiculului (această distanţă variază în funcţie de mediu şi de puterea bateriei). Antena de recepţie radiofrecvenţă este internă UCH (exceptând Scenic II echipate cu funcţia SSPP).Apăsarea pe tasta "inversare stare portbagaj" a cartelei Renault este "resetarea" procedurii de deblocare/blocare exclusiv a portbagajului. Atunci când tasta "inversare stare portbagaj" este apăsată, cartela trimite la UCH un semnal criptat în 433 Mhz (315 Mhz în Japonia). Dacă UCH autentifică cartela Renault, UCH autorizează sau interzice deschiderea portbagajului în funcţie de starea precedentă (blocat sau deblocat).

Condiţii necesare:– Apăsarea tastei cartelei Renault trebuie să se facă în zona acoperită de emisia radiofrecvenţei cartelei (această

distanţă variază în funcţie de mediu şi puterea bateriei).– Lipsă + DC pe vehicul.– Lipsă cartelă în cititorul de cartelă.

Stările disponibile pe funcţia deblocare/blocare a portbagajului separat (şi lunetă spate dacă vehiculul este echipat):

Funcţionarea sistemului poate fi vizualizată cu ajutorul stărilor ET045 "Tramă RF primită", ET066 "Apăsare tastă cartelă primită" şi ET067 "Apăsare tastă cartelă recunoscută".Starea portbagajului văzut deschis sau închis de UCH este vizibilă cu ajutorul stării ET050 "Hayon/portbagaj".Starea solicitării de deschidere a Hayonului este vizibilă cu ajutorul stării ET062 "Solicitare deschidere Hayon".Starea lunetei spate (dacă vehiculul este echipat) văzută deschisă sau închisă de UCH este vizibilă cu ajutorul stării ET041 "Lunetă spate mobilă".Starea solicitării de deschidere a lunetei spate (dacă vehiculul este echipat) este vizibilă cu ajutorul stării ET062 "Solicitare deschidere lunetă spate".Nivelul de alimentare montat pe vehicul este vizibil pe ET014 "Nivel de alimentare comandat".

e/ Principiu cod identifiant:

Cartela Renault este autentificată de UCH prin principiul trimiterii unui "cod pornit" pentru funcţia acces. Codul trimis se incrementează automat la fiecare apăsare pe tasta cartelei.

Pentru a lua în calcul cazul în care semnalul nu este primit de UCH, un tabel de 1024 coduri acceptate a fost creat. UCH şi cartela Renault pot fi desincronizate dacă fereastra celor 1024 apăsări posibile este depăşită adică dacă clientul a apăsat de mai mult de 1024 ori în afara zonei de recepţie.

În cazul în care cartela Renault ar fi desincronizată (cod emis de cartela Renault în afara ferestrei de acceptare a UCH), utilizatorul va putea să aibă acces la vehicul prin inserţia de rezervă. Resincronizarea se efectuează cu cartela în cititorul de cartelă la pornirea vehiculului sau prin retragerea/repunerea bateriei cartelei.

Page 11: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 11

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 11V8MR-366-X84-87B000$086.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

f/ Vizualizare:

Vizualizarea deblocării se face prin 1 clipire a semnalizatoarelor.Vizualizarea blocării se face prin 2 clipiri ale semnalizatoarelor.În momentul utilizării tastei "inversare stare portbagaj", vizualizarea nu se efectuează dacă o solicitare de inversare se face în timp ce vehiculul era deblocat în totalitate. Într-adevăr, în acest caz, vehiculul nu este blocat deoarece numai portbagajul este blocat.Dacă una dintre deschiderile mobile este văzută deschisă în momentul solicitării de blocare a vehiculului, atunci UCH nu va autoriza blocarea vehiculului şi nici o clipire a semnalizatoarelor nu va fi activată pentru a-l avertiza pe utilizator.

1.1.2 Principiu blocare/deblocare prin apăsare pe tasta BEU (Blocare Electrică Uşi):

Această tastă permite să blocaţi sau să deblocaţi vehiculul la oprire sau în rulare.Această tastă nu are nici un efect dacă vehiculul a fost blocat cu cartela în mod mâini libere sau manual.

O apăsare pe tasta de blocare electrică uşi, atunci când o uşă este deblocată, antrenează blocarea tuturor uşilor şi aprinde martorul luminos de blocare electrică uşi. Funcţionarea corespunzătoare a acestei taste poate fi controlată cu ajutorul ET044 "Tastă BEU*".Modul de comandă AC020 "Martor luminos tastă BEU*" permite să controlaţi funcţionarea martorului luminos de blocare electrică uşi.

1.1.3 Principiu blocare automată în rulare (Sistem BAR*):

Blocarea Automată în Rulare blochează vehiculul de îndată ce informaţia viteză devine mai mare de aproximativ 7 km/h.

Activarea sau inactivarea funcţiei Blocare Automată în Rulare este vizibilă cu ET043 "Autorizare funcţie B.A.R* de B.E.U*".

Funcţia Blocare Automată în Rulare se activează sau se dezactivează, cu motorul pornit, în urma unei apăsări continue de aproximativ 5 s pe tasta de Blocare Electrică a Uşilor. Înregistrarea este semnalată de o alertă sonoră.

1.1.4 Principiu reblocare automată:

Reblocarea automată se face la 2 min după o deblocare mâini libere sau cu cartela dacă deblocarea nu este urmată de deschiderea unei uşi.

B.E.U*: Blocare Electrică UşiB.A.R*: Blocare Automată în Rulaj

Notă:Deblocarea poate fi efectuată de Unitatea Centrală Habitaclu, dacă, calculatorul Airbag-ului a detectat un şoc sau dacă este defect (nerecunoscut pe reţeaua multiplex, defecţiune internă...) (consultaţi 88B, Multiplexare).

Page 12: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 12

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 12V8MR-366-X84-87B000$086.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

1.1.5 Principiu deblocare/blocare mâini libere:

1 Senzori optici parte pasager.2 Senzori optici parte şofer.3 Contactori de blocare mânere şi portbagaj.4 Contactor de deschidere portbagaj/lunetă spate.5 Antene de acces.6 Motoare de blocare deschideri mobile.7 Cartelă Renault.

a/ Organe principale ale funcţiei acces mâini libere:

– cartela Renault,– Unitatea Centrală Habitaclu,– senzorii optici de prezenţă situaţi în mânerele uşilor,– antenele de acces integrate în mânerele de uşi şi în hayon*,– contactorii de blocare integraţi în mânerele uşilor,– motoarele de blocare a deschiderilor mobile.

b/ Deblocare mâini libere:

Atunci când o mână este detectată într-un mâner (întrerupere a unuia din fasciculele optice) sau dacă o apăsare este detectată pe contactorul de deschidere a portbagajului, UCH trimite un semnal de 125 kHz pe antenele de acces şi interoghează zona de acces (antenă uşă şofer solicitată în primul rând). Dacă, cartela Renault este în zona de acces, ea răspunde către UCH pe 433 Mhz. Dacă UCH autentifică cartela Renault, UCH solicită deblocarea motoarelor de blocare a deschiderilor mobile sau a portbagajului separat.

Deblocarea mâini libere a vehiculului complet pe etape:

1 Utilizatorul trece mâna sa printr-unul din mânerele uşii şi senzorul optic detectează o prezenţă.2 Dacă, cartela Renault nu este inhibată în mâini libere, UCH trimite un semnal criptat de frecvenţă 125 kHz

pe antenele de acces (interogare în primul rând a antenei sau antenelor care sunt în partea solicitată).3 Dacă, cartela Renault recunoaşte codul, ea răspunde UCH printr-un semnal criptat, de frecvenţă 433 Mhz.4 UCH verifică conformitatea codului cartelei Renault şi comandă motoarele de blocare.

*(3 sau 5 antene de acces în funcţie de numărul de uşi şi de data de fabricaţie a vehiculului)

Page 13: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 13

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 13V8MR-366-X84-87B000$086.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

Condiţii necesare:– Întrerupere a unuia din fasciculele optice ale unuia din mânere sau apăsare pe contactorul de deschidere a

portbagajului sau a lunetei spate mobile.– O cartelă a vehiculului este detectată de antenele de acces.– Lipsă + DC pe vehicul.– Cartela nu trebuie să fie inhibată în mâini libere (o cartelă Renault este inhibată în funcţionare "pornire mâini libere"

şi "acces mâini libere" dacă ea a rămas în vehicul în momentul unei blocări; această cartelă nu mai este inhibată dacă ea este detectată de o antenă oarecare în timpul unei deblocări).

Stările disponibile pe funcţia deblocare:

UCH primeşte solicitarea de deblocare prin întreruperea unuia din fasciculele optice ale mânerelor. Alimentarea senzorilor poate fi vizualizată cu ajutorul stării ET054 "Senzori optici alimentaţi".Funcţionarea senzorilor poate fi vizualizată cu ajutorul stărilor ET055 "Senzor optic şofer faţă", ET056 "Senzor optic şofer spate", ET057 "Senzori optici pasager faţă/spate", starea contactorului de deschidere a portbagajului ET060 "Tastă blocare pe hayon". Solicitarea deschidere hayon este vizualizabilă cu ajutorul stării ET061 "Solicitare deschidere Hayon". Solicitarea de deschidere a lunetei spate este vizualizabilă cu ajutorul stării ET062 "Solicitare deschidere lunetă spate".

Nivelul de alimentare montat pe vehicul este vizibil pe ET014 "Nivel de alimentare comandat".Comanda AC037 "Diagnosticare antene emiţătoare" permite să solicitaţi antenele pentru o actualizare a defectelor potenţiale.Comenzile AC032 "Test antene exterioare parte şofer", AC033 "Test antene exterioare parte pasager" şi AC034 "Test antene exterioare portbagaj" permit să controlaţi zonele specifice. Atunci când cartela este în zona interogată, cititorul de cartelă clipeşte. Solicitarea durează 1 min.

Aceste comenzi permit să controlaţi zonele de acces mâini libere din jurul vehiculului şi funcţionează chiar dacă cartela mâini libere nu aparţine vehiculului.

c/ Deblocarea mâini libere a portbagajului separat:

Atunci când o apăsare pe contactorul de deschidere a portbagajului este detectată, UCH primeşte informaţia solicitării de deschidere (ET061 "Solicitare deschidere hayon"). UCH trimite un semnal de 125 kHz pe antenele de acces.Dacă, cartela Renault este în zona de acces (interogare în primul rând a părţii portbagaj, apoi interogare a celor două părţi ale vehiculului), ea răspunde UCH în 433 Mhz.Dacă UCH autentifică cartela, UCH comandă deblocarea portbagajului exclusiv.

d/ Blocare mâini-libere:

Atunci când o apăsare pe un contactor de închidere a mânerului uşii este detectată, UCH trimite un semnal de 125 kHz pe antenele de acces. Dacă, cartela Renault este în zona de acces, ea răspunde către UCH pe 433 Mhz. Dacă UCH autentifică cartela (şi dacă UCH nu o găseşte în zona de pornire mâini libere), UCH solicită blocarea motoarelor de blocare.

Dacă totuşi o altă cartelă se găseşte în vehicul, blocarea va fi posibilă, dar cartela lăsată în vehicul îşi va pierde momentan funcţiile sale "acces mâini libere" şi "pornire mâini libere" până la următoarea deblocare (inhibare).

Page 14: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 14

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 14V8MR-366-X84-87B000$086.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

Condiţii necesare:– Cel puţin o cartelă a vehiculului detectată de antenele de acces nu este detectată de antenele de pornire.– Lipsă uşă deschisă.– Lipsă cartelă Renault în cititorul de cartelă.– Lipsă + DC pe vehicul.– Cartela nu trebuie să fie inhibată în mâini libere (o cartelă Renault este inhibată în funcţionare "pornire mâini libere"

şi "acces mâini libere" dacă ea a rămas în vehicul în momentul unei blocări; această cartelă nu mai este inhibată dacă ea este detectată de o antenă oarecare în timpul unei deblocări).

Stările disponibile pe funcţia blocare:

UCH primeşte solicitarea de blocare, sub formă de punere la masă, prin apăsare pe unul din contactorii de blocare situaţi pe mânere sau prin apăsare în centrul logo-ului portbagajului.Solicitările de blocare pot fi vizualizate cu ajutorul stărilor ET058 "Tastă blocare pe mânere parte şofer", ET059 "Tastă blocare pe mânere parte pasager" şi ET060 "Tastă blocare pe hayon". Stările uşilor văzute deschise sau închise de UCH sunt vizibile cu ajutorul stărilor ET053 ''Uşă şofer'', ET042 ''Uşă pasager'', ET051 ''Uşă spate stânga'', ET052 ''Uşă spate dreapta" ET050 ''Hayon/portbagaj'' şi ET041 "Lunetă spate mobilă" (dacă vehiculul este echipat).

Nivelul de alimentare montat pe vehicul este vizibil pe ET014 "Nivel de alimentare comandat".

Comanda AC037 "Diagnosticare antene emiţătoare" permite să solicitaţi antenele pentru actualizare a defectelor potenţiale.Comenzile AC032 "Test antene exterioare parte şofer", AC033 "Test antene exterioare parte pasager" şi AC034 "Test antene exterioare portbagaj" permit să controlaţi zonele specifice. Atunci când cartela este în zona interogată, cititorul de cartelă clipeşte. Solicitarea durează 1 min.

Aceste comenzi permit să controlaţi zonele de acces mâini libere din jurul vehiculului şi funcţionează chiar dacă, cartela mâini libere nu aparţine vehiculului.

e/ Vizualizare

Vizualizarea deblocării se face prin 1 clipire a semnalizatoarelor.Vizualizarea blocării se face prin 2 clipiri ale semnalizatoarelor.

Blocarea mâini libere a vehiculului pe etape:

1) Utilizatorul apasă pe unul din contactorii de blocare a mânerului uşii sau hayonului (situat în interiorul logo-ului).

2) Dacă, cartela Renault nu este inhibată în mâini libere, UCH trimite un semnal criptat, de frecvenţă 125 kHz pe antenele de acces (interogare în primul rând a antenelor care sunt pe partea solicitată) şi pe antenele de pornire.

3) Dacă, cartela Renault autentifică codul, ea răspunde UCH printr-un semnal criptat, de frecvenţă 433 Mhz.

4) Dacă UCH detectează cel puţin o cartelă Renault în zona de acces şi dacă, cartela este autentificată(cel puţin o cartelă Renault văzută de antenele "exterioare" şi nedetectată de antenele de pornire; această verificare este necesară pentru a evita blocarea vehiculului cu cartela în interior) atunci UCH comandă motoarele de blocare.

5) Dacă UCH detectează alte cartele în interiorul vehiculului, ea inhibă aceste cartele pentru funcţiile mâini libere (acces şi pornire) până la următoarea deblocare.

Page 15: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 15

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 15V8MR-366-X84-87B000$086.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

1.1.6 Principiu Blocare Copil Electrică:

Unitatea Centrală Habitaclu comandă broaştele uşilor spate, pentru a interzice deschiderea lor prin utilizarea mânerelor interioare şi inhibă funcţionarea întrerupătoarelor macaralelor geamuri situate în spate.

Stările întrerupătorului şi activarea "securităţii copil electrice" pot fi vizualizate cu ajutorul stărilor următoare:– ET233 "Întrerupător Securitate copil",– ET159 "Securitate copil uşă spate stânga",– ET160 "Securitate copil uşă spate dreapta".

Configuraţia "securitate copil" poate fi citită prin citirea configuraţiei LC035 "Securitate copil" şi modificată (consultaţi "configurări şi programări") prin comanda specifică SC016 "Securitate copil" (Vdiag 4C, 4D, 4F şi 50).

Martorul luminos al întrerupătorului securitate copil este diagnosticabil cu ajutorul comenzii AC076 "Martor luminos securitate copil".

1.1.7 Principiu Superblocare:

UCH comandă broaştele uşilor pentru a interzice deblocarea vehiculului prin mânerele interioare ale uşilor. Această funcţie este activată printr-o apăsare lungă (mai mult de 2 s) pe tasta de blocare a cartelei Renault sau apăsând de 2 ori pe tasta de blocare a uşilor.

Vizualizarea superblocării se face prin 3 clipiri rapide (în plus faţă de 2 clipiri ale blocării).

Pentru a avea această prestaţie, vehiculul trebuie să fie echipat cu superblocare (2 motoare) şi configuraţia LC003 "Superblocare" trebuie să fie CU (consultaţi configurări şi programări). Superblocarea se configurează cu ajutorul CF009 "Superblocare".Originea ultimei activări sau dezactivări a superblocării este vizibilă cu ajutorul stărilor ET088 "Sursă activare superblocare" şi ET090 "Sursă dezactivare superblocare".

Superblocarea este imposibilă dacă + accesoriu este activ pe vehicul, dacă luminile sunt aprinse sau dacă luminile de avarie sunt activate.

1.1.8 Funcţia "cartelă valet", particularitate în anumite ţări (Mexic):

Această funcţie gestionează opţiunea "cartelă valet" care permite pe vehiculele echipate să gestioneze separat deblocările uşii şoferului, ale portbagajului, sau ale uşilor pasageri şi ale compartimentului de depozitare.

Atunci când vehiculul este pre-echipat electric cu opţiunea "valet" şi dacă opţiunea valet este configurată, cartelele pot fi în două moduri client diferite. Cartelele numite "principale" care pot debloca toate deschiderile mobile fără distincţie şi cartelele numite "valeţi" care nu pot debloca compartimentul de depozitare, portbagajul şi deschiderile mobile pasageri dar pot servi la pornirea vehiculului, la blocarea integrală a vehiculului, sau la deblocarea uşii şoferului separat. Funcţia se configurează cu CF085 "Funcţie cartelă valet" începând cu comanda specifică SC008 "Tip UCH". Pentru a avea acces la CF085, configuraţi CF036 "Deschidere selectivă deschideri mobile" la CU.

Pentru a verifica configurarea corespunzătoare a acestei funcţii, utilizaţi LC016 "Funcţie cartelă valet".

Page 16: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 16

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 16V8MR-366-X84-87B000$086.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

1.1.9 Particularitate cablaj hayon:

Există diferite cablaje pentru comanda de deschidere a hayonului în funcţie de tipurile de vehicul:

– Faza 1 caroserie fără funcţie mâini libere:

1 Citire solicitare deschidere hayon2 Citire stare hayon deschis3 Comandă motor4 Motor hayon

– Faza 1 mecanică cu funcţie mâini libere: pe vehicul fabricat înainte de 17/01/2005 pentru tip BCEJRK şi înainte de 10/01/2005 pentru tip L.

1 Citire solicitare deschidere hayon2 Citire stare hayon deschis3 Comandă motor4 Motor hayon

Page 17: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 17

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 17V8MR-366-X84-87B000$086.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

– Faza 2 mecanică cu funcţie mâini libere: pe vehicul fabricat după 10/01/2005 pentru tip BCEJRK şi după 17/01/2005 pentru tip L.

1 Citire solicitare deschidere hayon2 Citire stare hayon deschis3 Comandă motor4 Motor hayon

– Faza 2 caroserie:

1 Citire solicitare deschidere hayon2 Citire stare hayon deschis3 Comandă motor4 Motor hayon

Page 18: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 18

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 18V8MR-366-X84-87B000$086.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

1.1.10 Particularitate cablaj lunetă spate mobilă:

Există diferite cablaje pentru comanda de deschidere a lunetei spate mobile în funcţie de tipurile de vehicul:

– Faza 1 mecanică fără funcţie mâini libere: pe vehicul fabricat înainte de 10/01/2005 pentru tip BCEJRK şi înainte de 17/01/2005 pentru tip L.

1 Citire solicitare deschidere lunetă spate mobilă*2 Citire stare lunetă spate mobilă* deschisă3 Comandă motor4 Motor lunetă spate mobilă*

– Faza 1 mecanică cu funcţie mâini libere: pe vehicul fabricat înainte de 10/01/2005 pentru tip BCEJRK şi înainte de 17/01/2005 pentru tip L.

1 Citire solicitare deschidere lunetă spate mobilă*2 Citire stare lunetă spate mobilă* deschisă3 Comandă motor4 Motor lunetă spate mobilă*

lunetă spate mobilă*: Lunetă spate mobilă

Page 19: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 19

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 19V8MR-366-X84-87B000$086.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

– Faza 2 mecanică fără funcţie mâini libere: pe vehicul fabricat după 10/01/2005 pentru tip BCEJRK şi după 17/01/2005 pentru tip L, exceptând faza 2 caroserie.

1 Citire solicitare deschidere lunetă spate mobilă*2 Citire stare lunetă spate mobilă* deschisă3 Comandă motor4 Motor lunetă spate mobilă*

– Faza 2 mecanică cu funcţie mâini libere sau Faza 2 caroserie: pe vehicul fabricat după 10/01/2005 pentru tip BCEJRK şi după 17/01/2005 pentru L şi vehicul cu faza 2 caroserie.

1 Citire solicitare deschidere lunetă spate mobilă*2 Citire stare lunetă spate mobilă* deschisă3 Comandă motor4 Motor lunetă spate mobilă*

lunetă spate mobilă*: Lunetă spate mobilă

Page 20: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 20

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 20V8MR-366-X84-87B000$086.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

1.1.11 Particularitate cablaj vehicul Mexic:

Există diferite cablaje pentru comanda de blocare/deblocare a cutiei de depozitare în funcţie de tipurile de vehicul:

– Vehicul fabricat înainte de 11/07/2005 pentru tip BCELJRK:

1 Comandă deschidere uşă pasager, uşi spate şi portbagaj2 Comandă de închidere uşă pasager, uşi spate şi portbagaj3 Motor compartiment de depozitare

– Vehicul fabricat după 11/07/2005 pentru tip BCELJRK:

1 Comandă închidere uşă şofer şi trapă de carburant2 Comandă deschidere uşă şofer şi trapă de carburant3 Motor compartiment de depozitare4 Releu comandă blocare compartiment de depozitare5 Comandă blocare compartiment de depozitare

Page 21: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 21

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 21V8MR-366-X84-87B000$086.mif

1.1.12 Particularitate a cablajului antenelor de acces spate pe vehicul 5 uşi:

Există 2 tipuri de montare a antenelor de acces spate în funcţie de data de fabricaţie a vehiculului:

- Vehicule fabricate înainte de ianuarie 2007:

O antenă de acces identică în fiecare mâner de uşă.

- Vehicule fabricate după ianuarie 2007:– Nici o antenă de acces în mânerele de uşă spate.– Antene de acces în mânerele de uşă faţă identice vehiculelor 3 uşi.

Configuraţia vehiculului este indicată cu ajutorul citirii configuraţiei LC122 "ANTENE ACCES SPATE" şi configurabilă cu ajutorul configuraţiei CF224 "ANTENĂ ACCES SPATE".

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

1

Page 22: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 22

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 22V8MR-366-X84-87B000$086.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

1.1.13 Principiu du ridicare automată a geamurilor:

Atunci când uşile sunt blocate, ca urmare a două presiuni apropiate pe butonul de blocare a cartelei sau a uşilor şi a portbagajului dacă vehiculul este echipat "Mâini libere", geamurile se închid automat (precum şi trapa de aerisire dacă vehiculul este echipat cu aceasta).

Funcţia este disponibilă pe anumite vehicule (consultaţi tabelul de mai jos) în funcţie de numărul de macarale cu impulsuri geamuri prezente pe vehicul şi în funcţie de fazele de caroserii.

Nu există configurare unitară a funcţiei "ridicare automată a geamurilor" dar aceasta este configurată automat în momentul comenzii specifice SC008 "Tip unitate centrală habitaclu" în funcţie de tipul de vehicul, numărul de macarale cu impulsuri geam şi tipul numărului de fabricaţie.

1.1.14 Principiu mod stocare vehicul nou:

La ieşirea din uzină, vehiculul este configurat în acest mod pentru o optimizare a consumului electric:– Martorul luminos antidemaraj este inhibat.– Martorii luminoşi ai semnalizatoarelor de direcţie sunt aprinşi continuu pe tabloul de bord.

Înainte de livrarea vehiculului către client, dezactivaţi acest mod:– Coborând comenzile sub volan în afara alimentării + După contact.– Sau prin comanda VP016 "Dezactivare mod stocare vehicul nou".

Această funcţie poate fi activată în uzină exclusiv cu un UCH Vdiag 4F sau 50.

Dacă Atunci

Tip vehicul Macara(macarale) cu impulsuri geam(geamuri)

Tip Nr. de Fabricaţie

Funcţie Ridicare automată geamuri

Toate exceptând cabriolet faza 1 şi 2 caroserie FĂRĂ FĂRĂ

4 uşi faza 1 caroserie 1 MIG şofer Jxxxxxx FĂRĂ

4 uşi faza 1 caroserie 1 MIG şofer ALTELE CU

Toate exceptând cabriolet şi4 uşi faza 1 caroserie 1 MIG şofer CU

Toate exceptând cabriolet faza 2 caroserie 1 MIG şofer FĂRĂ

Toate exceptând cabriolet faza 1 şi 2 caroserie 2 sau 4 MIG CU

Cabriolet faza 1 şi 2 caroserie FĂRĂ FĂRĂ

Page 23: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 23

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 23V8MR-366-X84-87B000$086.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

1.2 SUBFUNCŢIE PROTECŢIE

1 Zăvor Coloană2 Calculator de injecţie3 Cititor de Cartelă4 Buton pornire5 Antene de pornire6 Cartelă Renault7 Reţea Multiplex8 Legătură filară

Unitatea Centrală Habitaclu gestionează, împreună cu alte calculatoare, protecţia antidemaraj a vehiculului.Deprotejarea vehiculului se derulează în trei etape consecutive:– Autentificarea cartelei (mâini libere sau cititor de cartelă).– Deblocare zăvor coloană (pentru a creşte DC).– Deblocare calculator de injecţie.

1.2.1 Autentificare cartelă Renault:

Autentificarea se face diferit dacă vehiculul este echipat cu opţiunea mâini libere sau nu.

a) Autentificare a cartelei Renault atunci când vehiculul este echipat cu opţiunea mâini libere:

De îndată ce utilizatorul apasă pe butonul de pornire, UCH comandă antenele sale de pornire şi autentifică o cartelă în modul următor:

1/ UCH pilotează cele trei antene ale sale de pornire care generează un semnal cu radiofrecvenţa de 125 kHz. Acest semnal este destinat cartelei Renault.

2/ Dacă, cartela Renault se situează în zona acoperită de antenele de pornire şi îşi recunoaşte UCH, ea răspunde direct la UCH printr-un semnal 433 MHz dându-i identifiantul său.

Page 24: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 24

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 24V8MR-366-X84-87B000$086.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

3/ UCH decriptează răspunsul şi îl compară cu cel pe care îl are în memorie. Dacă rezultatul este corect, el continuă procedura sa de pornire. Antenele se opresc să emită de îndată ce cartela este autentificată.

Dacă nici o cartelă Renault nu răspunde în mâini libere, UCH interoghează cititorul de cartelă. Dacă, cartela Renault este în cititorul de cartelă, autentificarea se va face prin transponder.

Situaţiile în care utilizarea cititorului de cartelă este necesară pentru pornirea mod mâini libere sunt următoarele:– baterie cartelă uzată,– vehicul situat într-o zonă perturbată în frecvenţă,– portbagaj deschis (indicaţie pe tabloul de bord).

Stările şi comenzile disponibile pe funcţia autentificare a cartelei: – ET035 "Tramă RF primită".– ET070 "Tastă de pornire".– ET046 "Antidemaraj".– ET014 "Nivel de alimentare comandat".– AC036 "Test antene interioare".

b) Autentificare a cartelei Renault atunci când vehiculul nu este echipat cu opţiunea mâini libere:

De îndată ce utilizatorul apasă pe butonul de pornire, UCH autentifică cartela care este în cititorul de cartelă prin modul transponder (schimb de date în 125 kHz rază de acţiune scurtă). Modul transponder nu necesită baterie în cartelă.

1 Legătură Filară2 Cititor de cartelă3 Legătură scurtă distanţă TRANSPONDER4 Cartelă Renault

Stările şi comenzile disponibile pe funcţia autentificare a cartelei: – ET070 "Buton de pornire"– ET046 "Antidemaraj"– ET014 "Nivel de alimentare comandat"

Page 25: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 25

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 25V8MR-366-X84-87B000$086.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

1.2.2 Deblocare/Blocare zăvor coloană:

1 Zăvor Coloană2 CAN3 Alimentare4 Linie senzor5 Linie siguranţă

a/ Deblocare zăvor coloană

În urma autentificării cartelei Renault:

1/ UCH trimite un cod zăvorului coloanei electrice cu solicitarea de deblocare pe reţeaua multiplex(ET119 "Solicitare UCH spre zăvor coloană").

2/ Dacă zăvorul coloanei electrice recunoaşte codul, zăvorul coloanei se deblochează şi retrimite starea deblocată la UCH (ET073 "Informaţie senzor zăvor coloană").

3/ Când UCH primeşte informaţia "deblocare zăvor coloană terminată", UCH comandă releul + DC prin UPC şi procedura continuă.

Starea fizică a zăvorului coloanei este vizualizabilă prin starea ET072 "Zăvor coloană" şi programarea sa este vizualizabilă prin starea ET071 "Zăvor coloană neiniţializat".

Zăvorul coloană rămâne blocat dacă: – Există o constrângere mecanică prea importantă pe zăvorul coloanei (exemplu: Roată blocată de un trotuar),– tensiunea bateriei este prea slabă,– solicitarea zăvorului coloanei este prea importantă (protecţie termică a motorului electric al zăvorului coloanei).

Notă:Creşterea DC-ului nu este posibilă decât dacă deblocarea zăvorului coloanei s-a efectuat corect.

Page 26: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 26

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 26V8MR-366-X84-87B000$086.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

b/ Blocare zăvor coloană:

Blocarea zăvorului se efectuează la oprirea motorului, după scoaterea cartelei Renault din cititorul de cartelă. Această operaţie de blocare este securizată de:– o informaţie viteză validă şi la 0 km/h,– un airbag nedefect şi o absenţă de şoc detectat,– o legătură DC la off.

Atunci când motorul nu a pornit dar DC este crescut separat (ex: DC impus), anumite condiţii de cădere a DC nu duc la o blocare a zăvorului coloanei de direcţie (mesaj "zăvor coloană neblocat").

Zăvorul coloanei nu se blochează dacă:

1/ Cazuri de neblocare "normale":– cartela este prezentă în cititorul de cartelă,– mai mult de 20 min s-au scurs cu cartela în cititor de la oprirea motorului,– viteza vehiculului este nenulă,– solicitarea zăvorului coloanei este prea frecventă.

Referitor la vehiculele echipate cu calculator UCH Vdiag 4F sau superior:– cartela Renault este scoasă din cititorul de cartelă atunci când vehiculul este în + DC impus,– 3 min s-au scurs după un eşec de pornire datorat unui raport cuplat,– cartela Renault este scoasă din cititorul de cartelă după un eşec de pornire datorat unui raport cuplat,– o uşă faţă este deschisă în urma unui eşec de pornire datorat unui raport cuplat şi cartela este în afara

cititorului de cartelă.

Pentru a obţine blocarea, procedaţi la o nouă pornire şi oprire motor.

2/ Caz de neblocare datorat unei anomalii:– unitatea airbag este defectă sau blocată,– unitatea airbag este debranşată,– o declanşare a airbag-ului a fost efectuată,– informaţia viteză nu este disponibilă.

În toate cazurile de neblocări, şoferul este informat prin mesajul "zăvor coloană neblocat".

1.2.3 Deblocare calculator de injecţie:

Atunci când + DC este crescut, UCH şi injecţia compară codurile lor prin reţeaua multiplex. Dacă codurile sunt identice, antidemarajul este dezactivat de pe vehicul (ET046 "Antidemaraj").În caz de eşec, antidemarajul rămâne activ.

Repunere în protecţie: antidemarajul este din nou activ la oprirea motorului.

Page 27: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 27

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 27V8MR-366-X84-87B000$086.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

1.2.4 Control Cartelă Renault prin UCH:

a/ Control prezenţă:

Cu motorul pornit, UCH controlează prezenţa cartelei Renault în habitaclu (în caz de vehicul mâini libere) sau în cititorul de cartelă şi atunci când o uşă este deschisă apoi închisă. Atunci când cartela Renault nu mai este detectată, un mesaj pe tabloul de bord însoţit de un semnal sonor previne şoferul.

Comanda AC036 "Test antene interioare" permite să verificaţi zona acoperită de antenele de pornire în interiorul habitaclului vehiculului (vehicule mâini libere). De îndată ce cartela este detectată, cititorul de cartelă clipeşte.Această comandă permite să recunoaşteţi o cartelă mâini libere chiar dacă ea nu aparţine vehiculului.

b/ Alertă baterie slabă:

Atunci când bateria cartelei Renault este defectă sau prea slabă, un mesaj "baterie cartelă de schimbat" se afişează pe tabloul de bord la pornirea vehiculului dacă au existat 5 tentative de autentificare a cartelei Renault de la defecţiunea bateriei.

c/ Memorare informaţii în cartelă:

Un aparat care permite să se citească începând cu cartela informaţiile relative la vehicul este disponibil.

Informaţiile disponibile sunt: – VIN (Număr de Identificare Vehicul).– Kilometraj.– Nivel de carburant.– Autonomie înainte de schimb de ulei.– Presiune pneuri (în caz de vehicul echipat SSPP).– Stare martor luminos OBD.– Nivel de ulei.

2.5 Strategii martor luminos antidemaraj

Martor luminos antidemaraj Stare de protecţie a vehiculului

Contact stins

Clipire lentă martor luminos Vehicul protejat (antidemaraj activ sau problemă zăvor)

Martor luminos stins Mod stocare vehicul nou sau UCH neiniţializată

Contact pus

Clipire lentă martor luminos Cartelă Renault nerecunoscută

Martor luminos aprins în permanenţă Problemă de autentificare injecţie

Martor luminos stins Vehicul deprotejat (antidemaraj inactiv)

Page 28: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 28

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 28V8MR-366-X84-87B000$086.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

1.3 SUBFUNCŢIE PORNIRE

Unitatea Centrală Habitaclu gestionează partea comandă a subfuncţiei pornire. Pentru ca această informaţie să se deruleze normal, funcţia "protecţie" trebuie să se deruleze fără problemă (antidemaraj inactiv ET046 "Antidemaraj").

Pentru a permite comanda demarorului, Unitatea Centrală Habitaclu are nevoie de informaţia stărilor şi parametrilor următori pentru a controla condiţiile de pornire să fie satisfăcute:– Buton de pornire ET070 "Buton de pornire".– Poziţie pedală de ambreiaj ET048 "Poziţie pedală de ambreiaj".– Poziţie pedală de frână ET047 "Poziţie pedală de frână".– Poziţie levier selector CVA ET108 "Poziţie levier selector CVA".– Poziţia levierului de viteze CVM (consultaţi 87G, Cutie de interconectare motor, control conformitate).

Dacă, condiţiile de pornire sunt satisfăcute, vizualizarea solicitării de pilotare a demarorului la UPC este vizibilă pe starea ET110 "Solicitare UCH către injecţie sau UPC".

1.4 ORGANE principale ale funcţiei ACCES/SECURITATE

1.4.1 Organe principale ale subfuncţiei ACCES:

– cartela Renault,– Unitatea Centrală Habitaclu,– senzorii optici de prezenţă situaţi în mânerele uşilor,– antenele de acces integrate în mânerele uşilor şi în hayon,– contactorii de blocare integraţi în mânerele uşilor,– contactorul de deschidere a portbagajului separat/închidere integrat în logo-ul portbagajului,– motoarele de blocare a deschiderilor mobile.

1.4.1.1 Cartela Renault:

Cartela Renault conţine 3 taste care permit:– blocarea vehiculului,– deblocarea vehiculului,– inversarea stării blocat/deblocat a portbagajului.

Cartela Renault mâini libere permite funcţionarea în mod mâini libere dacă ea este situată în zonele de acces şi de pornire.

Cartela Renault este alimentată de o baterie de 3 V. Această baterie este necesară pentru funcţionarea în mâini libere sau în mod telecomandă (apăsări tastă cartelă).

Dacă bateria este uzată sau dacă, cartela se situează într-un mediu perturbat în frecvenţă, inserţia de rezervă situată în cartela Renault permite să deblocaţi uşa şofer a vehiculului.

Page 29: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 29

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 29V8MR-366-X84-87B000$086.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

1.4.1.2 Unitatea Centrală Habitaclu:

1.4.1.3 Senzorii optici de prezenţă integraţi în mânerele uşii (vehicule mâini libere):

Senzorii optici de prezenţă informează UCH despre solicitarea de deblocare mâini libere a vehiculului complet,prin întreruperea fasciculului optic infraroşu al unuia din mânere (trecere a unei mâini).

Această detectare de prezenţă este "resetarea" procedurii de acces mâini libere.

Pentru a economisi bateria, senzorii optici sunt alimentaţi în 12 V numai timp de 72 h după ultima schimbare de stare blocată/deblocată a vehiculului. Dincolo de această durată, trageţi mânerul pentru a acţiona un întrerupător* care activează UCH pentru ca acesta să alimenteze din nou senzorii optici. În acest caz, trageţi mânerul a doua oară pentru ca uşa să se deschidă dacă, cartela este autentificată.

Semnalul întrerupătorului* este paralel cu semnalul senzorului optic: activarea senzorului optic sau cea a întrerupătorului* pun la masă semnalul care ajunge la UCH. Deşi este vorba despre un întrerupător*, menţinând mânerul tras, informaţia nu rămâne permanentă.

întrerupător*: Contactor.

a) În mâini libere, UCH primeşte solicitarea de deblocare prin senzorii optici şi solicitarea de blocare prin contactorii de blocare.

b) UCH gestionează schimburile cu cartela Renault.

În mâini libere:UCH interoghează şi autentifică cartela Renault prin intermediul antenelor de acces situate în mânerele uşii şi ale hayonului la o frecvenţă de 125 Khz.Cartela Renault, după autentificarea UCH, îi răspunde direct pe 433 Mhz.

În afară de mâini libere:UCH primeşte solicitările de acces care provin de la apăsările tastelor cartelei la frecvenţa de 433 MHz (315 MHz în Japonia).Antena de recepţie a 433 Mhz este integrată în UCH (exceptând Scenic echipate cu opţiunea SSPP). Semnalele sunt criptate.

c) UCH pilotează motoarele de blocare.Dacă schimburile între cartela Renault şi UCH sunt corecte, UCH pilotează motoarele de blocare.

Page 30: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 30

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 30V8MR-366-X84-87B000$086.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

Regrupările mânerelor sunt vizibile pe schema de mai jos:

: Alimentare comună senzori

Notă:Hayonul nu este echipat cu senzor optic infraroşu. Contactorii de deschidere portbagaj sau lunetă spate mobilă sunt cei care informează UCH despre o solicitare de deschidere portbagaj sau lunetă spate mobilă.

Senzor Optic + Întreru-pător

Parte şofer Parte pasager

Senzor Optic + Întreru-pător

Senzor Optic + Întreru-pător

Senzor Optic + Întreru-pător

Deblocare portbagaj

Page 31: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 31

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 31V8MR-366-X84-87B000$086.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

1.4.1.4 Antenele de acces integrate în mânerele de uşi şi în hayon (vehicule mâini libere):

Antenele de acces sunt integrate în mânerele uşilor şi în hayon. Numai aceasta din urmă este demontabilă.

UCH pilotează aceste antene în următoarea ordine:– partea în care se găseşte mânerul care tocmai a fost solicitat,– dacă, cartela nu este detectată, UCH pilotează antenele din partea opusă,– dacă, cartela nu este în continuare detectată, UCH interoghează antena spate.

Regrupările de antene de acces sunt vizibile pe schema de mai jos:

Notă:Versiunile 5 uşi fabricate înainte de ianuarie 2007 şi 3 uşi se diferenţiază prin antene de acces a mânerelor diferite.

Notă:Versiunile 5 uşi fabricate după ianuarie 2007 nu au antene de acces în mânerele de uşi spate şi au antene de acces în mânerele de uşă faţă identice versiunilor 3 uşi.

Parte şofer Parte pasager

Portbagaj

Page 32: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 32

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 32V8MR-366-X84-87B000$086.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

1.4.1.5 Contactorii de blocare integraţi în mânerele de uşi şi în logo-ul portbagajului (vehicule mâini libere):

Aceşti contactori sunt utilizaţi pentru a bloca deschiderile mobile. Ei nu sunt demontabili exceptând contactorul hayonului care este independent de logo. De la apăsarea pe unul din contactori, un pin al UCH este pus la masă şi informează despre o solicitare de blocare a vehiculului. Pilotarea antenelor de acces începe.

Regruparea acestor contactori este vizibilă pe schema de mai jos:

Parte şofer Parte pasager

Contactor de blocare Contactor de blocare

Contactor de blocare Contactor de blocare

Contactor portbagaj

Page 33: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 33

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 33V8MR-366-X84-87B000$086.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

1.4.1.6 Motoarele de blocare a uşilor:

Sunt motoare de curent continuu (alimentare 12 V. Motoarele de blocare a uşilor sunt comandate de UCH.

Funcţia superblocare necesită utilizarea unui al doilea motor de uşă.

1.4.2 Organe principale ale subfuncţiei PROTECŢIE:

Subfuncţia protecţie se bazează în principal pe 4 piese codate:– Cartelele Renault.– Unitatea Centrală Habitaclu (UCH).– Zăvorul coloanei electrice.– Calculatorul de injecţie.

Aceste piese sunt codate definitiv: o piesă codată pentru un vehicul nu va mai putea fi utilizată pe un alt vehicul.

Schimbarea unei piese codate cu o piesă neiniţializată este posibilă utilizând proceduri particulare ale testerului CLIP şi codul de reparaţie a vehiculului (consultaţi Configurare şi programări).

1.4.2.1 Cartela Renault:

Cartela Renault permite pornirea vehiculului în funcţie de 2 moduri:– pornire prin introducere în cititorul de cartelă,– pornire mâini libere fără introducere a cartelei în cititorul de cartelă (vehicule mâini libere).

Cartela Renault este alimentată de o baterie de 3 V. Această baterie este necesară pentru funcţionarea în mod standard şi mâini libere.

Dacă bateria este prea uzată sau dacă, cartela se situează într-un mediu perturbat în frecvenţă, pornirea va fi imposibilă în mâini libere dar în continuare posibilă prin introducerea cartelei Renault în cititorul de cartelă.

1.4.2.2 Unitatea Centrală Habitaclu:

a/ UCH detectează tentativa de pornire (apăsare buton de pornire cu condiţiile de pornire).

b/ UCH autentifică, cartela Renault prin intermediul antenelor de pornire pentru modul mâini libere sau prin cititorul de cartelă în mod transponder.

c/ UCH gestionează schimbul cu zăvorul coloanei:Pe reţeaua multiplex a vehiculului, UCH trimite o solicitare de deblocare zăvorului coloanei şi acesta răspunde de poziţia penei în retur.

d/ UCH solicită creşterea + DC la UPC.

e/ UCH gestionează schimbul cu calculatorul de injecţie:Pe reţeaua multiplex a vehiculului, UCH şi calculatorul de injecţie schimbă codurile lor pentru a se deproteja şi a debloca antidemarajul.

f/ UCH solicită alimentarea demarorului la UPC.

Page 34: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 34

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 34V8MR-366-X84-87B000$086.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

1.4.2.3 Zăvorul coloanei electrice:

Zăvorul coloanei electrice este pilotat de UCH. Zăvorul coloanei introduce şi scoate o pană care blochează zăvorul coloanei de direcţie. Îl înlocuieşte pe cel Neimann.

Alimentarea zăvorului coloanei se efectuează cu vehiculul în afara + DC. Alimentarea zăvorului coloanei trece prin poziţia repaus a releului după contact (situat în UPC) apoi, este distribuită zăvorului coloanei de către UCH.

UCH trimite o solicitare de deblocare precum şi un cod zăvorului coloanei prin reţeaua multiplex a vehiculului. Acesta din urmă deblochează zăvorul coloanei de direcţie dacă codul este recunoscut.

Un senzor situat pe pana zăvorului coloanei informează UCH despre deblocarea sa prin reţeaua multiplex precum şi prin legătură filară.

După confirmarea acestei deblocări, UCH pilotează releul + DC prin UPC. Zăvorul coloanei nu mai este alimentat.

Zăvorul coloanei dispune de o informaţie filară + DC prezent pe vehicul" care îi interzice blocarea sa atât timp cât aceasta este prezentă.

1.4.2.4 Calculatorul de injecţie:

Calculatorul de injecţie este codat şi se deblochează ca urmare a schimbului challenge criptat cu UCH.

1.4.2.5 Antenele de pornire (vehicule mâini libere):

Este vorba despre 3 antene emiţătoare dispuse în habitaclu. Ele sunt comandate de UCH pentru a interoga cartela în momentul unei solicitări de pornire sau pentru a vă asigura că, cartela este în continuare în vehicul (ca urmare a unei deschideri uşă de exemplu).

Puterea utilizată permite să acoperiţi tot habitaclul, inclusiv portbagajul. Revărsările spre exteriorul habitaclului sunt minime.

1.4.2.6 Cititorul de cartelă:

Cititorul de cartelă este legat la UCH printr-o legătură filară. Asigură funcţia transponder (ca şi bucşa de recunoaştere a unei chei). Cititorul de cartelă permite să se autentifice o cartelă Renault fără baterie.Dacă cartela nu este detectată sau recunoscută în funcţie pornire mâini libere, cititorul de cartelă clipeşte pentru a indica clientului să introducă cartela sa Renault.

ATENŢIE

ATENŢIEZăvorul coloanei este:– nedemontabil cu pana scoasă,– echipat cu un şurub de fixare cu pas invers şi autocasant.

Page 35: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 35

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 35V8MR-366-X84-87B000$086.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

1.4.3 Organe principale ale subfuncţiei PORNIRE:

Subfuncţia pornire se bazează în principal pe:– Condiţiile de pornire întrunite.– Unitatea Centrală Habitaclu (UCH).– Calculatorul Cutiei de Viteze Automată (dacă vehiculul este echipat).– Unitatea de Protecţie şi de Comutaţie (UPC).

1.4.3.1 Buton de pornire:

Butonul de pornire permite să transmiteţi la UCH voinţa şoferului de a porni sau de a opri motorul său.

1.4.3.2 Unitatea Centrală Habitaclu:

UCH controlează ca, condiţiile de pornire să fie întrunite şi controlează ca nici un calculator de pe reţeaua multiplex să nu interzică pornirea vehiculului.

Dacă, condiţiile sunt întrunite, el solicită pilotarea demarorului la UPC.

1.4.3.3 Unitatea de Protecţie şi de Comutaţie:

UPC pilotează demarorul în urma unei solicitări a UCH prin reţeaua multiplex.

1.4.3.4 Senzor de punct mort (cutie de viteze mecanică):

Informează UCH despre poziţia cutiei de viteze (punct mort sau raport cuplat).

1.4.3.5 Contactor de ambreiaj (cutie de viteze mecanică):

Dă informaţia pedală de ambreiaj apăsată (capăt cursă) la UCH.

1.4.3.6 Contactor de frână:

Dă informaţia pedală de frână apăsată la UCH.

Funcţionare:

Starea nedeterminată nu necesită automat înlocuirea contactorului pedalei de frână deoarece aceasta este o stare tranzitorie de funcţionare între starea pedală eliberată şi starea pedală apăsată (consultaţi schema de principiu de mai sus).

Page 36: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 36

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 36V8MR-366-X84-87B000$086.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

1.4.3.7 Calculator Cutie de Viteze Automată (dacă vehiculul este echipat):

Calculatorul informează despre poziţia selectorului (parcare/neutră sau alta) UCH-ul prin reţeaua multiplex.

2 FUNCŢIE CLIMATIZARE

Tipul de climatizare poate fi vizualizat cu ajutorul citirii configuraţiei LC013 "Tip de climatizare" şi configurat cu ajutorul comenzii CF019 "Tip de climatizare" (configurabilă în momentul unei configurări a UCH prin comanda SC008 "Tip Unitate Centrală Habitaclu").

2.1 Subfuncţie SELECTARE UTILIZATOR (Climatizare necomandată automat exclusiv)

Unitatea centrală habitaclu primeşte informaţia de la tabloul de climatizare prin legătură filară despre solicitarea climatizare, lunetă spate cu dezgheţare electrică şi informaţia despre funcţionarea ventilatorului habitaclu.Unitatea centrală habitaclu trimite solicitarea la unitatea de protecţie şi de comutaţie pentru a pune în funcţiune luneta spate cu dezgheţare electrică.Unitatea centrală habitaclu trimite solicitarea la injecţie pentru a anclanşa compresorul de climatizare.

Stările următoare pot fi vizualizate:– ET029 "Tastă aer condiţionat".– ET028 "Tastă lunetă spate cu dezgheţare".– ET015 "Ventilator habitaclu".

Funcţionarea martorilor luminoşi ai tastelor de solicitare aer condiţionat şi lunetă spate cu dezgheţare electrică poate fi verificată cu ajutorul comenzilor actuatorilor:AC015 "Martor luminos tastă aer condiţionat" şi AC019 "Martor luminos lunetă spate cu dezgheţare".

2.2 Subfuncţie ÎNCĂLZIRE

Unitatea centrală habitaclu gestionează Rezistenţele de Încălzire Habitaclu prin pilotarea releului de putere în funcţie de solicitarea de ventilare în habitaclu, de temperatura apei motor, de temperatura exterioară, de bilanţul electric, de solicitarea motorului şi pentru versiunea cabriolet, dacă pavilionul este deschis.Stările şi parametrii produşi de unitatea centrală habitaclu pot fi vizualizaţi:– PR001 "Tensiune baterie".– PR002 "Temperatură exterioară".– ET015 "Ventilator habitaclu" exclusiv cu climatizare necomandată automat.– ET017 "Număr RÎH* necesar".– ET018 "Număr RÎH* autorizat de alternator" procent de încărcare alternator.– ET019 "Număr RÎH* autorizat de injecţie".– ET020 "Număr RÎH* comandat".– ET021 "Comandă RÎH* 1".– ET022 "Comandă RÎH* 2".– ET031 "Solicitare ralanti accelerat pentru RÎH".– ET169 "Motor".– ET025 "Pavilion escamotabil" versiune cabriolet exclusiv.– ET026 "Comandă lunetă spate cu dezgheţare".

*RÎH: Rezistenţe de Încălzire Habitaclu

Page 37: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 37

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 37V8MR-366-X84-87B000$086.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

Releul 1 comandă un bloc de Rezistenţe de Încălzire Habitaclu compus dintr-o rezistenţă.Releul 2 comandă un bloc de Rezistenţe de Încălzire Habitaclu compus din două rezistenţe.Verificaţi funcţionarea Rezistenţelor de Încălzire Habitaclu cu ajutorul comenzilor actuatori:AC016 "Releu RÎH 1", AC017 "Releu RÎH 2" şi AC018 "Releu RÎH 3".

Configuraţia poate fi vizualizată cu ajutorul LC030 "Tip rezistenţe de încălzire".

2.3 Subfuncţie BUCLĂ RECE

Unitatea centrală habitaclu solicită anclanşarea compresorului la injecţie prin reţeaua multiplex, în funcţie de temperatura exterioară, de informaţia de activare a ventilatorului habitaclu şi dacă motorul funcţionează. Stările şi parametrii următori pot fi vizualizaţi:

– ET030 "Solicitare aer condiţionat 2".– ET169 "Motor".– ET015 "Ventilator habitaclu".– PR002 "Temperatură exterioară".

Putere Rezistenţe de Încălzire Habitaclu Releu 1 Releu 2

0 W 0 0

333 W 1 0

667 W 0 1

1000 W 1 1

Page 38: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 38

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 38V8MR-366-X84-87B000$129.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLU

Diagnosticare - Funcţionare sistem

3 FUNCŢIE ŞTERGERE

3.1 Subfuncţie COMANDĂ ŞTERGERE

Unitatea centrală habitaclu primeşte solicitarea şoferului în momentul unei acţiuni asupra manetei de ştergere.

Ştergător geam faţă:Unitatea centrală habitaclu solicită unităţii de protecţie şi de comutaţie prin reţeaua CAN să alimenteze ştergătorul de geam faţă.Oprirea corespunzătoare este gestionată de unitatea de protecţie şi de comutaţie.Maneta de ştergere prezintă patru poziţii (repaus, viteză cadenţată, viteză mică şi viteză mare) şi un bucşă de cadenţare care permite să variaţi durata între fiecare baleiaj.

Particularităţi:Cu vehiculul pornit, dacă ştergătorul de geam faţă este la viteză mică şi vehiculul se opreşte, sistemul basculează în viteză cadenţare.Solicitările făcute la unitatea centrală habitaclu prin maneta de ştergere pot fi vizualizate cu ajutorul stărilor: ET077 "Poziţie manetă ştergător geam" şi ET096 "Poziţie inel cadenţare ştergător geam".Dacă vehiculul este echipat cu un senzor de ploaie (consultaţi "particularitate detector de ploaie şi de luminozitate").

Ştergător geam spate:Cadenţarea şi alimentarea ştergătorului de geam spate este gestionată de unitatea centrală habitaclu. Ştergător geam faţă în afara poziţiei repaus:– Ştergătorul de geam spate se pune în funcţiune de îndată ce marşarierul este cuplat şi condiţiile de ploaie sunt

văzute pe ştergătorul geam faţă.– La oprire, cadenţarea este de 7 s, la peste 60 km/h ea trece la 3 s. Dacă nu există baleiaj continuu, exceptând la

menţinerea comenzii spălător geam spate.

Stările corespunzătoare funcţionării ştergătorului de geam spate pot fi vizualizate cu ajutorul stărilor ET080 "Solicitare ştergător geam spate", ET097 "Oprire corespunzătoare ştergător geam spate" şi ET109 "Marşarier anclanşat" sau ET108 "Poziţie levier CVA", a citirii configuraţiei LC064 "Ştergător geam spate" şi a configuraţiei CF166 "Ştergător geam spate".

Spălător geamuri:Spălătoarele de geamuri faţă şi spate sunt comandate direct (prin legătură filară) de maneta de ştergere.Aceste legături sunt dublate până la unitatea centrală habitaclu pentru a permite o citire a stării comenzii.ET078 "Solicitare spălător geam faţă",ET079 "Solicitare spălător geam spate".

Particularitate spălătoare faruriPentru vehiculele echipate cu becuri cu xenon, spălătoarele de faruri sunt comandate numai dacă farurile sunt aprinse, în momentul unei solicitări menţinute de spălătorul geam faţă.

Două cazuri sunt posibile referitor la pilotarea spălătoarelor faruri.Primul caz (vehicule echipate cu o UPC SIEMENS Vdiag 44): unitatea centrală habitaclu trimite comanda prin legătură filară la cele două relee ale spălătoarelor de faruri situate pe o platină relee sub unitatea de protecţie şi de comutaţie (UPC).Al doilea caz (vehicule echipate cu o UPC LEAR Vdiag 48 sau superior): UCH solicită activarea releelor spălătoarelor de faruri la UPC pe reţeaua multiplex pentru ca acesta din urmă să comande releele.

IMPORTANTDacă unitatea centrală habitaclu nu reuşeşte să determine poziţia manetei, sau să informeze unitatea de protecţie şi de comutaţie despre poziţia manetei, unitatea de protecţie şi de comutaţie va activa ştergătorul geam faţă la viteză mică (mod degradare treptată).

MR-366-X84-87B000$129.mif

Page 39: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 39

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 39V8MR-366-X84-87B000$129.mif

3.2 Subfuncţie PUTERE ŞTERGERE

Unitatea centrală habitaclu gestionează puterea ştergătorului de geam spate (şi a spălătoarelor de faruri dacă vehiculul este echipat cu becuri cu Xenon şi cu o UPC SIEMENS Vdiag 44).

Funcţionarea lor poate fi verificată cu ajutorul comenzilor AC007 "Ştergător geam spate", AC030 "Releu spălător far 1" şi AC031 "Releu spălător far 2".

Detector de ploaie şi de luminozitate

Matrice Reţea multiplex

Comandă sub volanUnitate Centrală Habitaclu

Unitate de Protecţie şi de Comutaţie

Ştergător geam spate Ştergător geam spate

Spălător geamuri faţă şi spate

Spălătoare faruri

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

Page 40: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 40

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 40V8MR-366-X84-87B000$129.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

3.3 Particularitate detector de ploaie (dacă vehiculul este echipat)

Detectorul de ploaie şi de luminozitate este unul şi acelaşi senzor, legat la UCH printr-o legătură unică. Acest senzor este implantat pe parbriz.Detectorul de ploaie permite punerea în funcţiune automată a ştergătorului de geam faţă şi gestionarea vitezelor de baleiaj în funcţie de cantitatea de apă de pe parbriz.

Punerea detectorului se face acţionând maneta de ştergere în poziţia "Auto".

În funcţie de faza caroserie a vehiculului, două cazuri sunt posibile pentru funcţionarea detectorului de ploaie:

a) Faza 1 caroserie:Funcţionarea automată prin detectorul de ploaie este inhibată după o întrerupere a contactului în poziţia "Auto" a manetei de ştergere.Pentru a reactiva funcţionarea la următoarea punere a contactului, basculaţi maneta de ştergere pe poziţia repaus apoi readuceţi-o pe poziţia "Auto".

b) Faza 2 caroserie:Funcţionarea automată rămâne activă după o întrerupere a contactului dacă maneta de ştergere este în poziţia "Auto".sss

Pe un vehicul echipat cu un detector de ploaie, detectarea automată fiind activată, ştergătorul geam spate se va pune în funcţiune dacă marşarierul este anclanşat şi dacă senzorul a detectat ploaie de mai puţin de 1 min.

Bucşaul de cadenţare este utilizat pentru a modifica sensibilitatea senzorului de ploaie şi deci timpul între baleiaje.

În cazul în care vehiculul nu este echipat cu un detector de ploaie, poziţia "viteză cadenţată" de pe maneta de ştergere ia locul poziţiei "Auto".

Starea ET118 "Poziţie bucşă sensibilitate senzor ploaie" este interpretabilă dacă vehiculul este configurat cu senzorul de ploaie şi inhibă starea ET096 "Poziţie bucşă cadenţare ştergător geam".Funcţionarea detectorului de ploaie poate fi vizualizată cu ajutorul stării ET114 "Solicitare ştergător geam de către detector de ploaie" şi a citirii configuraţiei LC044 "Detector de ploaie/lumină".Configuraţia CF035 "Detector ploaie/lumină" este disponibilă în momentul unei configurări a UCH (SC008 "Tip Unitate Centrală Habitaclu" (consultaţi Configurări şi programări).

Matrice Detector de ploaie şi de luminozitate

Reţea multiplex

Comandă sub volan Unitate Centrală Habitaclu Unitate Protecţie Comutaţie

Lumini de poziţie Ştergător geam faţă

Lumini de întâlnire

Lumini de drum

Page 41: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 41

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 41V8MR-366-X84-87B000$129.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

3.4 Particularitate cablaj comandă spălătoare faruri

Există diferite cablaje pentru comanda spălătoarelor faruri în funcţie de tipurile de vehicul:

– Faza 1 mecanică: pe vehicul fabricat înainte de 10/01/2005 pentru tip BCEJRK şi înainte de 17/01/2005 pentru tip L.

1 Releu spălător far 12 Releu spălător far 2

– Faza 2 mecanică: pe vehicul fabricat după 10/01/2005 pentru vehicul tip BCEJRK şi după 17/01/2005 pentru tip L, exceptând faza 2 caroserie.

1 Releu spălător far 12 Releu spălător far 2

Page 42: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 42

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 42V8MR-366-X84-87B000$129.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

– Faza 2 caroserie:

1 Releu spălător far 12 Releu spălător far 23 Reţea multiplex

Page 43: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 43

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 43V8MR-366-X84-87B000$129.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

4 FUNCŢIE ILUMINARE

4.1 Subfuncţie COMANDĂ ILUMINARE

Unitatea centrală habitaclu primeşte solicitarea şoferului, a manetei de iluminare, a tastei lumini de avarie şi dacă vehiculul este echipat cu acesta a detectorul de luminozitate.Unitatea centrală habitaclu solicită unităţii de protecţie şi de comutaţie, prin reţeaua multiplex, să alimenteze luminile de poziţie, luminile de întâlnire, luminile de drum şi luminile de ceaţă (faţă).Dacă o solicitare de aprindere lumini este solicitată, unitatea de protecţie şi de comutaţie alimentează calculatoarele becurilor cu xenon.Luminile de întâlnire sunt menţinute la activarea luminilor de drum.

Stările următoare pot fi vizualizate:

ET081 "Poziţie manetă iluminare".ET082 "Solicitare lumini de ceaţă spate".ET085 "Tastă lumini de avarie".ET083 "Solicitare semnalizator stânga".ET084 "Solicitare semnalizator dreapta".

Dacă unitatea centrală habitaclu nu reuşeşte să determine poziţia manetei sau să informeze unitatea de protecţie şi de comutaţie despre poziţia manetei, unitatea de protecţie va activa luminile de întâlnire.

4.2 Subfuncţie PUTERE ILUMINARE

Unitatea centrală habitaclu gestionează alimentarea luminii de ceaţă spate (1 singură), a semnalizatoarelor şi a iluminării interioare (plafoniere şi lămpi cavitate/sol).Solicitarea iluminare interioară poate fi vizualizată cu ajutorul stării ET112 "Comandă iluminare interioară".Funcţionarea iluminărilor alimentate de unitatea centrală habitaclu poate fi verificată cu ajutorul comenzilor actuator AC009 "Lumini de ceaţă spate", AC022 "Semnalizator stânga", AC023 "Semnalizator dreapta", AC021 "Aprindere plafonieră" şi AC027 "Iluminare cavitate/sol".

Matrice Detector de ploaie şi de luminozitate Reţea multiplex

Comandă sub volan Unitate Centrală Habitaclu Unitate Protecţie Comutaţie

Lumină de ceaţă spate

Semnalizatoare

Iluminare interioară

Lumini de poziţie Lumini de drum

Lumini de întâlnire

Lumini de ceaţă faţă

Page 44: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 44

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 44V8MR-366-X84-87B000$129.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

4.3 Particularitate semnalizatoare

Există 2 tipuri de cablaj în funcţie de vehicule:

– Faza 1 mecanică: pe vehicul fabricat înainte de 10/01/2005 pentru tip BCEJRK şi înainte de 17/01/2005 pentru tip L.

1a- Semnalizator faţă stânga1b- Semnalizator faţă dreapta2a- Semnalizator spate stânga2b- Semnalizator spate dreapta3a- Semnalizator lateral stânga3b- Semnalizator lateral dreapta

– Faza 2 mecanică: pe vehicul fabricat după 10/01/2005 pentru tip BCEJRK şi după 17/01/2005 pentru tip L.

1a- Semnalizator faţă stânga1b- Semnalizator faţă dreapta2a- Semnalizator spate stânga2b- Semnalizator spate dreapta3a- Semnalizator lateral stânga3b- Semnalizator lateral dreapta

Page 45: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 45

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Funcţionare sistem 87B

87B - 45V8MR-366-X84-87B000$129.mif

4.4 Particularitate detector de luminozitate (dacă vehiculul este echipat).

Matrice Detector de ploaie şi de luminozitate Reţea multiplex

Comandă sub volan Unitate Centrală Habitaclu Unitate Protecţie Comutaţie

Detectorul de ploaie şi de luminozitate este unul şi acelaşi senzor, legat printr-o legătură unică la unitatea centrală habitaclu. Acest senzor este implantat pe parbriz.

Detectorul de luminozitate permite punerea în funcţiune automată a luminilor de poziţie şi a luminilor de întâlnire de îndată ce vehiculul se află într-un loc întunecat (tunel, noapte, condiţii meteo nefavorabile...).Starea detectorului de luminozitate poate fi vizualizată cu ajutorul ET115 "Solicitare aprindere lumini de către senzor lumină" şi a citirii configuraţiei LC044 "Detector de ploaie/lumină".

Configuraţia CF035 "Detector ploaie/lumină" este disponibilă în momentul unei configurări a UCH SC008 "Tip Unitate Centrală Habitaclu" (consultaţi Configurări şi programări).

Pentru a activa funcţia "iluminare automată lumini", apăsaţi pe tasta "AUTO" a manetei de iluminare cel puţin 4 s. Două bipuri confirmă această acţiune.

Pentru a dezactiva funcţia "iluminare automată lumini", cu motorul oprit, apăsaţi pe tasta "AUTO" a manetei de iluminare cel puţin 4 s. Un bip confirmă această acţiune şi mesajul "iluminare auto lumini Off" apare pe tabloul de bord.

Orice altă acţiune asupra manetei de iluminare este prioritară şi anulează automatismul.

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

Lumini de poziţie

Ştergător geam faţă

Lumini de întâlnire

Lumini de drum

Page 46: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Înlocuire organe 87B

87B - 46

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Înlocuire organe 87B

87B - 46V8MR-366-X84-87B000$172.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLU

Diagnosticare - Înlocuire organe

Pentru înlocuirile diferitelor organe, consultaţi capitolele aferente din Manualul de Reparaţie Mecanică al vehiculului (Megane II: consultaţi MR 364 Mecanică; Scenic II: consultaţi MR 370 Mecanică).

Programările şi configuraţiile sunt descrise în paginile următoare ale prezentului document.

MR-366-X84-87B000$172.mif

Page 47: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLU 87B

87B-47

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLU 87B

87B-47V8MR-366-X84-87B000$215.mif

UCHNr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Configurări şi programări

1/ GENERALITĂŢI

Este vorba de un sistem de protecţie antidemaraj comandat de un sistem de recunoaştere a cartelei RENAULT cu cod evolutiv aleatoriu.

O unitate electronică codată (care funcţionează fără baterie) transponder independentă de funcţia telecomandă este integrată în fiecare cartelă RENAULT a vehiculului.

Antidemarajul este activat câteva secunde după retragerea cartelei RENAULT din cititorul de cartelă. El este vizualizat prin clipirea martorului luminos roşu situat pe tabloul de bord şi prin blocarea zăvorului coloanei.

Pentru a obţine codul antidemaraj, consultaţi Nota Tehnică 5037A, "Procedură de eliberare coduri".

Există două metode de programare: "Neconectat" la modul cod server şi "conectare" la modul cod server.– În modul "neconectat", testerul de diagnosticare CLIP furnizează o cheie de programare şi utilizatorul introduce

codul antidemaraj.– În modul "conectat", testerul de diagnosticare CLIP schimbă în mod automat cheia de programare şi codul

antidemaraj.

IMPORTANTÎn cazul în care nu toate cartelele Renault sunt disponibile, realizaţi o procedură de realocare în continuare cu totalitatea cartelelor Renault. Cartelele neprezentate nu vor mai fi alocate vehiculului.

IMPORTANTÎn modul "neconectat", imediat ce testerul a eliberat cheia de programare, utilizatorul are la dispoziţie un interval limitat de timp pentru a introduce codul antidemaraj.Dacă timpul s-a scurs, testerul de diagnosticare Clip afişează mesajul Termen expirat. Restart the procedure.

Notă:În cazul unei înlocuiri a Unităţii Centrală Habitaclu separat, nu efectuaţi nici o intervenţie asupra calculatorului de injecţie sau asupra zăvorului coloanei (calculatorul de injecţie şi zăvorul coloanei păstrează acelaşi cod antidemaraj.

IMPORTANTDacă o piesă înregistrează un cod, aceasta este alocată vehiculului, este imposibil să ştergeţi acest cod sau să îi înregistraţi un nou cod. Codul înregistrat nu poate fi şters.

IMPORTANTÎn modul "conectat", schimbarea cheii de programare şi introducerea codului antidemaraj sunt efectuate în mod automat.Dacă nu sunt întruniţi parametrii de conectare, modul "conectat" comută automat pe modul "neconectat".

MR-366-X84-87B000$215.mif

Page 48: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Configurări şi programări 87B

87B-48

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Configurări şi programări 87B

87B-48V8MR-366-X84-87B000$215.mif

UCHNr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

2/ PROGRAMARE UNITATE CENTRALĂ HABITACLU

Rolul acestei comenzi este de a coda Unitatea Centrală Habitaclu.

Utilizaţi această comandă numai cu o Unitate Centrală Habitaclu nouă şi neiniţializată.

O Unitate Centrală Habitaclu nouă nu este codată şi nu este deci împerecheată cu vehiculul; odată montată pe vehicul, efectuaţi programarea pentru a o împerechea cu vehiculul.

Pentru a realiza această programare, echipaţi-vă obligatoriu cu:– o cartelă care aparţine vehiculului (alocată vechii unităţi centrale habitaclu).

Înainte de a începe această operaţie, verificaţi să nu existe un element susceptibil să perturbeze câmpul electromagnetic (exemplu: CB (Citizen Band), telefon mobil...).

SC004 PROGRAMARE UNITATE CENTRALĂ HABITACLU

Material indispensabil

Testerul de diagnosticare CLIP

Notă:În urma înlocuirii calculatorului de injecţie, nu efectuaţi nici o intervenţie asupra Unităţii Centrale Habitaclu. Ea păstrează acelaşi cod antidemaraj.

Notă:Ca urmare a înlocuirii separate a Unităţii Centrale Habitaclu, nu efectuaţi nici o intervenţie asupra calculatorului de injecţie. Calculatoarele păstrează acelaşi cod antidemaraj.

IMPORTANTAtunci când procedura de programare a unităţii centrale habitaclu s-a terminat cu succes, unitatea centrală habitaclu nu mai este neiniţializată şi este definitiv cuplată la vehicul. Ea nu va putea funcţiona pe un alt vehicul.

IMPORTANTLa sfârşitul operaţiei de programare, nu scoateţi cartela decât atunci când mesajul "Programare terminată" este afişat pe ecran. În caz contrar, programarea a eşuat şi Unitatea Centrală Habitaclu nu este utilizabilă.

IMPORTANT– Nu întrerupeţi procedura în curs.– În caz de întrerupere, reluaţi procedura, o nouă cheie de programare va fi afişată.

Page 49: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Configurări şi programări 87B

87B-49

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Configurări şi programări 87B

87B-49V8MR-366-X84-87B000$215.mif

UCHNr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

Procedură de programare Unitate Centrală Habitaclu

– Efectuaţi testul "reţelei multiplex".– Aprindeţi luminile de poziţie.– Intraţi în comunicaţie cu UCH.– Selectaţi meniul Mod reparaţie.– Select the menu secure programming.– Selectaţi linia SC004 Programare Unitate Centrală Habitaclu.

Urmaţi indicaţiile date de testerul de diagnosticare CLIP.În modul "neconectat", când testerul de diagnosticare CLIP afişează cheia de progrmare, notaţi această cheie precum şi VIN-ul.Pentru a obţine codul antidemaraj, consultaţi Nota Tehnică 5037A, "Procedură de eliberare coduri".

Operaţii de efectuat după programarea Unităţii Centrale Habitaclu

Enter the vehicle VIN in the computer using the command VP004 Enter VIN. După programarea Unităţii Centrale Habitaclu, efectuaţi o alocare a tuturor cartelelor cu ajutorul comenzii

SC006 Alocare cartele. Efectuaţi configuraţiile echipamentelor prezente sau nu pe vehicul cu ajutorul comenzilor (Consultaţi Configurări

şi programări).

IMPORTANTÎn modul "neconectat", cheia de programare nu poate fi folosită decât pentru un interval limitat de timp, indicat de testerul de diagnosticare CLIP. Odată trecută această durată, cheia de programare şi codul antidemaraj asociat nu mai sunt valabile. Întreaga operaţie trebuie reîncepută.

Page 50: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Configurări şi programări 87B

87B-50

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Configurări şi programări 87B

87B-50V8MR-366-X84-87B000$215.mif

UCHNr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

3/ ALOCARE CARTELE

– Efectuaţi testul "reţelei multiplex".– Intraţi în comunicaţie cu UCH.– Selectaţi meniul Mod reparaţie.– Select the menu secure programming.– Validaţi linia SC006 Alocare cartele.

Procedura de alocare a cartelelor se derulează în două părţi:1 Parte prezentare cartele.2 Parte alocare cartele.

SC006 ALOCARE CARTELE

Material indispensabil

Testerul de diagnosticare CLIP

IMPORTANTPe toată durata părţii de prezentare a cartelelor, uşa şofer trebuie să rămână deschisă.

IMPORTANTNu este posibil să alocaţi mai mult de două cartele neiniţializate pe operaţie.În caz de mai mult de 2 cartele neiniţializate de alocat: înregistraţi 2 cartele neiniţializate apoi reîncepeţi procedura cu toate cartelele.

IMPORTANTNu pot fi prezentate decât cartelele comandate pentru vehiculul aferent sau vechi cartele ale vehiculului.

IMPORTANT– Nu întrerupeţi procedura în curs.– În caz de întrerupere, reluaţi procedura, o nouă cheie de programare va fi afişată.

Page 51: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Configurări şi programări 87B

87B-51

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Configurări şi programări 87B

87B-51V8MR-366-X84-87B000$215.mif

UCHNr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

"Parte prezentare cartele":Testerul de diagnosticare Clip vă solicită să introduceţi cartelele de alocat.Prezentaţi TOATE cartelele ce urmează a fi alocate. Cartelele care nu sunt introduse în această etapă vor fi refuzate în etapa "alocare cartele", ceea ce înseamnă că întreaga operaţie trebuie reîncepută astfel încât cartelele neintroduse să poată fi ulterior alocate.După introducerea tuturor cartelelor, testerul de diagnosticare CLIP afişează cheia de programare.Pentru a obţine codul antidemaraj, (vezi Nota Tehnică 5037A, Proceduri de eliberare coduri).

"Parte alocare cartele":Continuaţi procedura urmând indicaţiile testerului de diagnosticare CLIP.

– După alocarea cartelelor, verificaţi ca toate cartelele să blocheze şi să permită pornirea vehiculului.Cu acest sistem, este imposibil să înlocuiţi mai multe elemente precum Unitatea Centrală Habitaclu şi cartela Renault deoarece aceste piese sunt vândute neiniţializate şi necodate. În fapt, în momentul înlocuirii lor, nu este posibil să codaţi aceste elemente dacă nici unul din ele nu posedă codul original al vehiculului în memorie.

IMPORTANTÎn modul "neconectat", cheia de programare nu poate fi folosită decât pentru un interval limitat de timp, indicat de testerul de diagnosticare CLIP. Odată trecută această durată, cheia de programare şi codul antidemaraj asociat nu mai sunt valabile. Întreaga operaţie trebuie reîncepută.

Page 52: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Configurări şi programări 87B

87B-52

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Configurări şi programări 87B

87B-52V8MR-366-X84-87B000$215.mif

UCHNr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

4/ PROGRAMARE CALCULATOR DE INJECŢIE:

Programarea unui calculator de injecţie neiniţializat se face automat la prima alimentare + DC activată pe vehicul. Apoi, calculatorul de injecţie este înregistrat definitiv. Calculatorul de injecţie nu va mai putea fi utilizat pe un alt vehicul.

Programarea va funcţiona corect dacă:– cartelele şi UCH sunt înregistrate,– zăvorul coloanei de direcţie este programat (să activeze alimentare + DC),– calculatorul de injecţie este gol.

Page 53: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Configurări şi programări 87B

87B-53

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Configurări şi programări 87B

87B-53V8MR-366-X84-87B000$215.mif

UCHNr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

5/ FUNCŢIE SSPP

5.1 PROCEDURĂ DE PROGRAMARE CODURI CELE 4 VALVE (SC002)

Consultaţi 35B, Sistem de supraveghere presiune pneuri, configurări şi programări.

5.2 PROCEDURĂ DE ÎNREGISTRARE PRESIUNI RECOMANDATE (VP005)

Consultaţi 35B, Sistem de supraveghere presiune pneuri, configurări şi programări.

6/ PROCEDURĂ DE CONFIGURARE SECURITATE COPIL (SC016)

Această procedură va permite să configuraţi securitatea copil în momentul înlocuirii unei UCH pentru o funcţionare ideală dacă vehiculul este echipat cu aceasta.– Clicaţi în modul "Reparaţie" şi în meniul "Programări",– validaţi linia SC016 "Securitate copil",– urmaţi procedura şi înregistraţi următoarele date:– CF104 "Securitate copil" (CU sau FĂRĂ),– validaţi şi urmaţi procedura, – terminaţi validând şi ştergeţi defectele memorate. Funcţia securitate copil este configurată.

Există 2 tipuri de cablaj: intrare simplă sau dublă.

– Intrare simplă: la vehiculele fabricate înainte de 10.01.2005.

1 Uşă spate stânga2 Uşă spate dreapta

Page 54: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Configurări şi programări 87B

87B-54

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Configurări şi programări 87B

87B-54V8MR-366-X84-87B000$215.mif

UCHNr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

– Intrare dublă: la vehiculele fabricate după 10.01.2005.

1 Uşă spate stânga2 Uşă spate dreapta

7/ PROCEDURĂ DE CONFIGURARE TIP UPC (CF135)

Această configuraţie este disponibilă numai cu un UCH Vdiag 4F sau 50.

Această procedură va permite să configuraţi anumite funcţionalităţi ale calculatorului UCH pentru a discrimina un vehicul echipat cu o arhitectură electronică faza 1 de un vehicul echipat cu o arhitectură electronică faza 2.

– Clicaţi în modul "Reparaţie" şi în meniul "Scrieri configuraţie",– validaţi linia CF135 "Tip calculator UPC",– urmaţi procedura şi înregistraţi următoarele date:– CF135 "Tip calculator UPC" (SIEMENS Vdiag 44 sau ALTUL),– CF114 "Tip de caroserie" (faza 1 sau faza 2),– CF112 "Spălător far pe vehicul" (CU sau FĂRĂ): numai dacă UCH Vdiag 50. – validaţi şi urmaţi procedura şi introduceţi următoarea dată:– CF085 Funcţie cartelă Valet (CU sau FĂRĂ) Atenţie: funcţia Valet este disponibilă numai pe vehiculele pentru

piaţa MEXICANĂ (această configuraţie nu este disponibilă decât dacă vehiculul este echipat cu o UPC Vdiag 44) numai dacă UCH Vdiag 50.

– validaţi şi urmaţi procedura,– un ecran propune să verificaţi caracteristicile configurate să fie cele ale vehiculului,– validaţi şi urmaţi procedura.

Page 55: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Configurări şi programări 87B

87B-55

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Configurări şi programări 87B

87B-55V8MR-366-X84-87B000$215.mif

UCHNr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

8/ PROCEDURĂ DE CONFIGURARE TIP UNITATE CENTRALĂ HABITACLU (SC008)

8.1 Vdiag 44, 48

Această procedură va permite să configuraţi UCH în raport cu vehiculul considerat pentru o funcţionare ideală.– Clicaţi în modul "Reparaţie" şi în meniul "Programări",– validaţi linia SC008 "Tip Unitate Centrală Habitaclu",– urmaţi procedura şi înregistraţi următoarele date:– CF097 "Tip vehicul" (3 uşi / 4 uşi / 5 uşi / cabriolet / Monovolum Lung / Monovolum / Break),– validaţi şi urmaţi procedura şi introduceţi următoarea dată:– CF010 "Funcţie mâini libere" (CU sau FĂRĂ),– CF023 "Funcţie sistem de supraveghere presiune în pneuri" (SSPP) (CU sau FĂRĂ),– CF057 "Tip de rezistenţe de încălzire" (NICI UNA, 1000 W, sau 1800 W),– CF019 "Tip de climatizare" (ÎNCĂLZIRE, COMANDATĂ AUTOMAT, MANUALĂ),– CF027 "Tip de parbriz" (ÎN NUANŢE, ATERMIC),– CF035 "Detector de ploaie/lumină" (CU sau FĂRĂ),– CF014 "Lumini de zi" (CU sau FĂRĂ),– CF022 "Protecţie perimetrică prima montare" (CU sau FĂRĂ), funcţie disponibilă numai în Mexic,– CF173 "Macara(macarale) cu impulsuri geam (geamuri)/Trapă de aerisire" (CU sau FĂRĂ),– validaţi şi urmaţi procedura şi introduceţi următoarea dată:– CF036 "Deschidere selectivă deschideri mobile" (CU sau FĂRĂ) Numai dacă CF010 = FĂRĂ– validaţi şi urmaţi procedura şi introduceţi următoarea dată:– CF085 "Funcţie cartelă Valet" (CU sau FĂRĂ) Funcţie disponibilă numai în Mexic, – (Această stare va fi disponibilă nummai dacă sunt întrunite următoarele condiţii: CF036 Deschiderea

selectivă a elementelor de deschidere = CU),– verificaţi ca opţiunile configurate să fie cele dorite şi terminaţi.

Page 56: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Configurări şi programări 87B

87B-56

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Configurări şi programări 87B

87B-56V8MR-366-X84-87B000$215.mif

UCHNr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

8.2 Vdiag 4C şi 4D

Această procedură va permite să configuraţi UCH în raport cu vehiculul considerat pentru o funcţionare ideală.– Clicaţi în modul "Reparaţie" şi în meniul "Programări",– validaţi linia SC008 "Tip Unitate Centrală Habitaclu",– urmaţi procedura şi înregistraţi următoarele date: CF097 "Tip vehicul" (3 uşi / 4 uşi / 5 uşi / cabriolet / Monovolum Lung / Monovolum / Break).CF011 "Tip cutie de viteze" (CVA sau CVM).CF020 "Tip de conducere" (Dreapta sau Stânga).CF028 "Tip motor" (F sau K) – validaţi şi urmaţi procedura şi introduceţi următoarea dată:CF010 "Funcţie mâini libere" (CU sau FĂRĂ),CF023 "Funcţie SSPP" (CU sau FĂRĂ),CF057 "Tip de rezistenţe de încălzire" (NICI UNA, 1000 W, sau 1800 W),CF019 "Tip de climatizare" (ÎNCĂLZIRE, COMANDATĂ AUTOMAT, MANUALĂ),CF027 "Tip de parbriz" (ÎN NUANŢE, ATERMIC),CF087 "Lumină de ceaţă faţă" (CU sau FĂRĂ),CF014 "Lumini de zi" (CU sau FĂRĂ),CF012 "Senzor de ploaie" (CU sau FĂRĂ),CF029 "Senzor de Temperatură exterioară" (CU sau FĂRĂ). – validaţi şi urmaţi procedura şi introduceţi următoarea dată:CF036 "Deschidere selectivă deschideri mobile" (CU sau FĂRĂ): Numai dacă CF010 = FĂRĂ.CF016 "Pneu tip PAX Sistem" (CU sau FĂRĂ): Propus numai dacă CF097 = Monovolum sau Monovolum lung sau cabriolet şi dacă CF023 = CU.CF100 "Superblocare" (CU sau FĂRĂ).CF013 "Senzor de lumină" (CU sau FĂRĂ): Propus numai dacă CF014 = FĂRĂ.CF022 "Protecţie perimetrică montată din fabrică" (CU sau FĂRĂ). Funcţie disponibilă numai în Mexic. CF083 "Macara(le) cu impulsuri geam(uri) (MIG)" (CU sau FĂRĂ): Absent dacă CF097 = Cabriolet.– validaţi şi urmaţi procedura şi introduceţi următoarea dată:CF085 Funcţie cartelă Valet (CU sau FĂRĂ) Funcţie disponibilă numai în Mexic. Propus numai dacă CF036 = CU şi CF023 = FĂRĂ.– verificaţi ca opţiunile configurate să fie cele dorite şi terminaţi.

Page 57: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Configurări şi programări 87B

87B-57

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Configurări şi programări 87B

87B-57V8MR-366-X84-87B000$215.mif

UCHNr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

8.3 Vdiag 4F şi 50

Această procedură va permite să configuraţi UCH în raport cu vehiculul considerat pentru o funcţionare ideală.– Clicaţi în modul "Reparaţie" şi în meniul "Programări",– validaţi linia SC008 "Tip Unitate Centrală Habitaclu",– urmaţi procedura şi înregistraţi următoarele date:– CF097 "Tip vehicul" (3 uşi / 4 uşi /5 uşi/cabriolet/Break), cu excepţia Scénic ( monovolum/monovolum lung).– validaţi şi urmaţi procedura şi introduceţi următoarea dată:CF010 "Funcţie mâini libere" (CU sau FĂRĂ),CF023 "Funcţie SSPP" (CU sau FĂRĂ),CF057 "Tip de rezistenţe de încălzire" (NICI UNA, 1000 W, sau 1800 W),CF019 "Tip de climatizare" (ÎNCĂLZIRE, COMANDATĂ AUTOMAT, MANUALĂ),CF027 "Tip de parbriz" (ÎN NUANŢE, ATERMIC),CF035 "Detector de ploaie/lumină" (CU sau FĂRĂ),CF014 "Lumini de zi" (CU sau FĂRĂ),CF189 "Tip de protecţie" (TIP 1, TIP 2 sau FĂRĂ): TIP 1 = cu protecţie perimetrică montată de fabrică, TIP 2 = cu alarmă de tip Cobra şi FĂRĂ = fără protecţie perimetrică montată de fabrică şi fără alarmă Cobra.– validaţi şi urmaţi procedura şi introduceţi următoarea dată:CF173 "Macara(macarale) cu impulsuri geam(geamuri)/trapă de aerisire" (1MIG* faza 1/1MIG* faza 2/2 sau 4 MIG*/FĂRĂ): Absent dacă CF097 = Cabriolet.1MIG* faza 1 = 1 macara cu impulsuri geam pe partea şoferului, cu un vehicul faza 1 caroserie.1MIG* faza 2 = 1 macara cu impulsuri geam pe partea şoferului, cu un vehicul faza 2 caroserie.2 sau 4 MIG = 2 sau 4 macarale cu impulsuri geamuri.FĂRĂ = nu există macarale cu impulsuri geamuri pe vehicul.– validaţi şi urmaţi procedura şi introduceţi următoarea dată:CF188 "Tip număr de fabricaţie" (Jxxxxxx sau ALTUL): numai dacă CF097 = 4 uşi şi CF173 = 1 MIG* Faza 1.Numărul de fabricaţie se situează în plăcuţa ovală care este situată pe stâlpul mijloc dreapta al vehiculului. Numărul de fabricaţie cuprinde 7 caractere: 1 literă care desemnează uzina de fabricaţie urmată de 6 cifre.– Dacă numărul de fabricaţie începe cu J, selectaţi atunci Jxxxxxx.– Dacă numărul de fabricaţie nu începe cu J, selectaţi Altul.– validaţi şi urmaţi procedura şi introduceţi următoarele date:CF036 "Deschidere selectivă a elementelor de deschidere" (CU sau FĂRĂ): Propus exclusiv dacă CF010 = FĂRĂ CF016 Pneu tip PAX Sistem (CU sau FĂRĂ): Propus exclusiv dacă CF097 = Monovolum sau Monovolum lung şi dacă CF023 = CU.– validaţi şi urmaţi procedura şi introduceţi următoarea dată:CF085 "Funcţie cartelă Valet" (CU sau FĂRĂ): Propus numai dacă CF036 = CU şi CF023 = FĂRĂ.

– verificaţi ca opţiunile configurate să fie cele dorite şi terminaţi.GE*: Geam(uri) electric(e) cu comandă prin impuls

IMPORTANTConfiguraţi "CU" funcţia cartelă valet numai în cazul în care vehiculul este preechipat electric cu opţiunea valet. O configurare necorespunzătoare va antrena disfuncţionări ale anumitor echipamente.

Notă:După ce aţi terminat configurarea Unităţii Centrale Habitaclu, activaţi comanda AC037 "DIAGNOSTICARE ANTENE EMIŢĂTOARE" şi verificaţi dacă niciun defect nu este prezent.

Page 58: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Configurări şi programări 87B

87B-58

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Configurări şi programări 87B

87B-58V8MR-366-X84-87B000$215.mif

UCHNr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

Configuraţiile UCH în funcţie de nivelul de echipare a vehiculului sunt efectuate folosind instrumentul CLIP:

Citiri configuraţie Configuraţie Nume configuraţie Alegere

configuraţie Vdiag

LC001 Funcţie mâini libere SC008 "Tip unitate centrală habitaclu" FĂRĂ/CU 44, 48, 4C, 4D,

4F şi 50

LC002 Senzor de temperatură exterioară CF029 FĂRĂ/CU 4C, 4D, 4F şi 50

LC003 Superblocare CF009 FĂRĂ/CU 44, 48, 4C, 4D, 4F şi 50

LC004 Macara(le) cu impulsuri geam(uri)

SC008 "Tip unitate centrală habitaclu" FĂRĂ/CU 4C şi 4D

LC005 Tip cutie de viteze CF011 CVM/CVA 44, 48, 4C, 4D, 4F şi 50

LC006 Senzor de ploaie SC008 "Tip unitate centrală habitaclu" FĂRĂ/CU 44, 48, 4C, 4D

LC007 Detector de lumină SC008 "Tip unitate centrală habitaclu" FĂRĂ/CU 44, 48, 4C, 4D

LC008 Lumini de zi CF014 FĂRĂ/CU 44, 48, 4C, 4D, 4F şi 50

LC009 Aprindere lumini de avarie în caz de şoc

Configurare automată FĂRĂ/CU 44, 48, 4C, 4D

LC010 Pneu tip Pneu rulaj cu pneurile dezumflate

SC008 "Tip unitate centrală habitaclu" FĂRĂ/CU 44, 48, 4C, 4D,

4F şi 50

LC011 Tip vehicul SC008 "Tip unitate centrală habitaclu"

Cabriolet/3 uşi/Tot exceptând

E şi C44, 48, 4C, 4D

LC012 Reblocare automată CF018 FĂRĂ/CU 44, 48, 4C, 4D

LC013 Tip de climatizare SC008 "Tip unitate centrală habitaclu"

Încălzire/Comandată

automat/Manuală

44, 48, 4C, 4D, 4F şi 50

LC014 Tip de conducere CF020

PE PARTEA DREAPTĂ / PE

PARTEA STÂNGĂ

44, 48, 4C, 4D, 4F şi 50

LC015 Lumini de ceaţă faţă CF021 FĂRĂ/CU 44, 48, 4C, 4D, 4F şi 50

LC016 Funcţie cartelă valetSC008 "Tip unitate centrală habitaclu" FĂRĂ/CU 4C, 4D, 4F şi 50

Page 59: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Configurări şi programări 87B

87B-59

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Configurări şi programări 87B

87B-59V8MR-366-X84-87B000$215.mif

UCHNr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

Configuraţiile Unităţii Centrale Habitaclu (Continuare):

SF*: Trapă de aerisire

Citiri configuraţie Configuraţie Nume configuraţie Alegere

configuraţie Vdiag

LC017 Funcţie SSPP SC008 "Tip unitate centrală habitaclu" FĂRĂ/CU 44, 48, 4C, 4D,

4F şi 50

LC018 Aprindere lumini de avarie prin ABS CF024 FĂRĂ/CU 44, 48, 4C, 4D,

4F şi 50

LC019Gestionare oprire

corespunzătoare ştergător geam spate

Configurare automată FĂRĂ/CU 44, 48, 4C, 4D

LC020 Protecţie perimetrică 1-a montare

SC008 "Tip unitate centrală habitaclu" FĂRĂ/CU 4C, 4D, 4F şi 50

LC021 Tip de parbriz SC008 "Tip unitate centrală habitaclu"

ÎN NUANŢE / ATERMIC

44, 48, 4C, 4D, 4F şi 50

LC023 Tip motor CF028MOTOR F/ MOTOR K / MOTOR M

44, 48, 4C, 4D, 4F şi 50

LC025 Iluminare exterioară de însoţire: CF032 FĂRĂ/CU 44, 48, 4C, 4D

LC029 Deschidere selectivă deschideri mobile

SC008 "Tip unitate centrală habitaclu" FĂRĂ/CU 44, 48, 4C, 4D,

4F şi 50

LC030 Tip rezistenţă de încălzire SC008 "Tip unitate centrală habitaclu"

NICIUNA / 1000 W /1800 W

44, 48, 4C, 4D, 4F şi 50

LC035 Securitate copil

SC016 "Securitate copil" FĂRĂ/CU 4C, 4D, 4F şi 50

Configurare automată FĂRĂ/CU 44 şi 48

LC041 Mod stocare vehicul nou VP016 ACTIV/INACTIV 4F şi 50

LC044 Detector de ploaie/Lumină SC008 "Tip unitate centrală habitaclu" FĂRĂ/CU 4F şi 50

LC064 Ştergător geam spate CF166 FĂRĂ/CU 4F şi 50

LC070Macara(le) cu impulsuri

geam(uri)/Trapă de aerisire (T.A.)

SC008 "Tip unitate centrală habitaclu" FĂRĂ/CU 4F şi 50

LC122 Antene acces spate CF224 FĂRĂ/CU 50

Page 60: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Configurări şi programări 87B

87B-60

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Configurări şi programări 87B

87B-60V8MR-366-X84-87B000$215.mif

UCHNr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

Comenzile specifice Unităţii Centrale Habitaclu:

Comandă specifică Nume Comandă specifică Vdiag

SC001 Citire set valve şi coduri memorate 44, 48, 4C, 4D, 4F şi 50

SC002 Programare coduri cele 4 valve 44, 48, 4C, 4D, 4F şi 50

SC003 Rezervă 44, 48, 4C, 4D, 4F şi 50

SC004 Programare unitate centrală habitaclu 44, 48, 4C, 4D, 4F şi 50

SC005 Control cartelă 44, 48, 4C, 4D, 4F şi 50

SC006 Alocare cartelă 44, 48, 4C, 4D, 4F şi 50

SC008 Tip de UCH 44, 48, 4C, 4D, 4F şi 50

SC016 Securitate copil 4C, 4D, 4F şi 50

Page 61: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Tabel recapitulativ defecte 87B

87B - 61

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Tabel recapitulativ defecte 87B

87B - 61V8MR-366-X84-87B000$258.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Tabel recapitulativ defecte

Defect tester Titlu tester de diagnosticare Vdiag

DF001 Unitate centrală habitaclu

44, 48, 4C, 4D, 4F, 50

DF002 Zăvor coloană

DF003 Circuit contactor de ambreiaj

DF004 Circuit contactor stop

DF005 Cartelă

DF010 Circuit ansamblu combinat manetă sub volan

DF011 Circuit detector de ploaie/Luminozitate

DF012 Circuit semnalizator dreapta

DF013 Circuit semnalizator stânga

DF014 Circuit cititor de cartelă

DF015 Circuit senzor optic

DF016 Cel puţin 2 coduri identice/set vară

DF017 Cel puţin 2 coduri identice/set iarnă

DF018 Programare 4 coduri set vară neefectuată

DF019 Programare 4 coduri set iarnă neefectuată

DF020 Circuit antenă interioară faţă

DF021 Circuit antenă interioară spate

DF022 Circuit antenă interioară central

MR-366-X84-87B000$258.mif

Page 62: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Tabel recapitulativ defecte 87B

87B - 62

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Tabel recapitulativ defecte 87B

87B - 62V8MR-366-X84-87B000$258.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

Defect tester Titlu tester de diagnosticare Vdiag

DF023 Circuit antenă exterioară faţă şofer

44, 48, 4C, 4D, 4F, 50

DF024 Circuit antenă exterioară faţă pasager

DF025 Circuit antenă exterioară spate şofer

DF026 Circuit antenă exterioară spate pasager

DF027 Circuit senzor temperatură exterioară

DF029 Circuit zăvor coloană

DF030 Linie antiblocare

DF031 Legătură macara cu impulsuri geam

DF032 Antenă exterioară portbagaj

DF033 Antenă(e) exterioară(e) parte şofer

DF034 Antenă(e) exterioară(e) parte pasager

DF035 Circuit antene interioare

DF072 Circuit securitate copil

4D, 4F, 50DF073 Circuit securitate copil uşă dreapta

DF074 Circuit securitate copil uşă stânga

DF075 Circuit alimentare temporizată

DF147 Circuit securitate zăvor coloană 44, 48, 4C, 4D, 4F, 50

DF210 Configurare antene acces spate 50

Page 63: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 63

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 63V8MR-366-X84-87B000$301.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLU

Diagnosticare - Interpretare defecte

DF001PREZENT

UNITATE CENTRALĂ HABITACLU 1.DEF: Anomalie electronică internă2.DEF: Anomalie electronică internă

INSTRUCŢIUNI

Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat:Efectuaţi o blocare/deblocare prin apăsare pe tasta cartelei.Dacă defectul devine prezent, trataţi această diagnosticare.

Particularităţi:Dacă un defect aferent zăvorului coloanei este prezent sau memorat, trataţi-l cu prioritate.

Contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_DF001P/UCH_V48_DF001P/UCH_V4C_DF001P/UCH_V4D_DF001P/UCH_V4F_DF001P /UCH_V50_DF001PMR-366-X84-87B000$301.mif

Page 64: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 64

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 64V8MR-366-X84-87B000$301.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

DF002PREZENT

ZĂVOR COLOANĂ 1.DEF: Defecţiune electronică internă zăvor coloană2.DEF: Defecţiune electronică internă zăvor coloană3.DEF: Constrângere mecanică pe coloană4.DEF: Defecţiune autentificare zăvor coloană5.DEF: Defecţiune autentificare zăvor coloană6.DEF: Defecţiune electronică internă UCH7.DEF: Defecţiune electronică internă zăvor coloană8.DEF: Defecţiune electronică internă zăvor coloană

INSTRUCŢIUNI

Priorităţi în tratare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate tratarea defectului DF029 "Circuit zăvor coloană" dacă este prezent.

Particularităţi: Faceţi o tentativă DC impus pentru a actualiza defectele.

1.DEF INSTRUCŢIUNI Faceţi o tentativă DC impus pentru a actualiza defectele.

Dacă defectul persistă, înlocuiţi zăvorul coloanei.

2.DEF INSTRUCŢIUNI Faceţi o tentativă DC impus pentru a actualiza defectele.

Refaceţi o tentativă blocare/deblocare a coloanei.Dacă defectul persistă, înlocuiţi zăvorul coloanei.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_DF002P/UCH_V48_DF002P/UCH_V4C_DF002P/UCH_V4D_DF002P/UCH_V4F_DF002P /UCH_V50_DF002P

Page 65: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 65

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 65V8MR-366-X84-87B000$301.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

DF002

CONTINUARE 1

3.DEF INSTRUCŢIUNI Faceţi o tentativă DC impus pentru a actualiza defectele.

Degajaţi coloana rotind volanul, apăsând pe butonul de pornire.Dacă defectul persistă fără constrângere mecanică (roţi drepte), înlocuiţi zăvorul coloanei.

4.DEF INSTRUCŢIUNI Faceţi o tentativă DC impus pentru a actualiza defectele.

Zăvorul coloanei nu aparţine acestui vehicul (sau UCH şi/sau cartelele nu aparţin acestui vehicul). Repuneţi vehiculul în conformitate.Dacă defectul persistă contactaţi techline.

5.DEF INSTRUCŢIUNI Faceţi o tentativă DC impus pentru a actualiza defectele.

Zăvorul coloanei nu aparţine acestui vehicul (sau UCH şi/sau cartelele nu aparţin acestui vehicul).Repuneţi vehiculul în conformitate.Dacă defectul persistă contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 66: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 66

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 66V8MR-366-X84-87B000$301.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

DF002

CONTINUARE 2

6.DEF INSTRUCŢIUNI Faceţi o tentativă DC impus pentru a actualiza defectele.

Refaceţi o tentativă blocare/deblocare a coloanei.Dacă defectul persistă, înlocuiţi UCH.

7.DEF INSTRUCŢIUNI Faceţi o tentativă DC impus pentru a actualiza defectele.

Dacă vehiculul este echipat cu ABS Vdiag 0F, sau cu ABS/ESP Vdiag 0B, Vdiag 11: intraţi în comunicaţie cu calculatorul ABS sau ABS/ESP şi verificaţi ca PR020 "Viteză vehicul la iniţializare" să fie corect configurat. Dacă, configuraţia este incorectă, utilizaţi comanda VP032 "Viteză vehicul la iniţializare" pentru a reconfigura ABS sau ABS/ESP.Efectuaţi 5 tentative de pornire şi de blocare a coloanei.Dacă defectul persistă, înlocuiţi zăvorul coloanei.

8.DEF INSTRUCŢIUNI Faceţi o tentativă DC impus pentru a actualiza defectele.

Trataţi cu prioritate DF029 "Circuit Zăvor Coloană".Dacă defectul persistă, înlocuiţi zăvorul coloanei.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 67: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 67

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 67V8MR-366-X84-87B000$301.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

DF003PREZENT

SAUMEMORAT

CIRCUIT CONTACTOR AMBREIAJCO.1 : Circuit deschis sau scurtcircuit la + 12 V

INSTRUCŢIUNICondiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat:Defectul devine prezent în urma unui test rutier cu V > 100 km/h.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

CO.1 INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului contactorului de ambreiaj (langhete refulate, rupte, oxidate...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE1 al Unităţii Centrale Habitaclu (langhete refulate, rupte, oxidate...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi izolarea în raport cu + 12 V şi continuitatea următoarei legături: Cod legătură 26X între organele 645 şi 675.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Asiguraţi prezenţa masei vehicul, legătură MAM a organului 675.Dacă legătura este defectă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi legătura, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Dacă legătura este corectă şi masa prezentă, înlocuiţi contactorul de ambreiaj.

Dacă defectul persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_DF003/UCH_V48_DF003/UCH_V4C_DF003/UCH_V4D_DF003/UCH_V4F_DF003/UCH_V50_DF003

Page 68: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 68

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 68V8MR-366-X84-87B000$301.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

DF004PREZENT

SAUMEMORAT

CIRCUIT CONTACTOR STOP

INSTRUCŢIUNI

Condiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat:Defectul devine prezent în urma unei succesiuni de 10 tranziţii de mai mult de 1 secundă între starea eliberat şi starea apăsat.Notă:Defectul este susceptibil de a împiedica funcţionarea regulatorului-limitatorului de viteză.

Consultaţi interpretarea stării ET047 "Poziţie pedală de frână".

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_DF004/UCH_V48_DF004/UCH_V4C_DF004/UCH_V4D_DF004/UCH_V4F_DF004/UCH_V50_DF004

Page 69: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 69

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 69V8MR-366-X84-87B000$301.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

DF005 PREZENT

SAUMEMORAT

CARTELĂ1.DEF: Baterie cartelă slabă

1.DEF INSTRUCŢIUNICondiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat:Efectuaţi 5 porniri cu fiecare cartelă a vehiculului.

Controlaţi bateria cartelei şi sensul său de introducere.Înlocuiţi bateria dacă este necesar.Verificaţi după schimbarea bateriei dacă defectul nu mai apare după 5 porniri.

Dacă defectul persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_DF005/UCH_V48_DF005/UCH_V4C_DF005/UCH_V4D_DF005/UCH_V4F_DF005/UCH_V50_DF005

Page 70: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 70

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 70V8MR-366-X84-87B000$301.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

DF010PREZENT

SAUMEMORAT

CIRCUIT ANSAMBLU COMBINAT MANETĂ SUB VOLAN1.DEF : Ansamblul combinat este necorespunzător sau neconectat (parte

ansamblu combinat sau Unitate Centrală Habitaclu), nealimentat sau cu defecţiune electronică internă

2.DEF : Legătură funcţie iluminare ansamblu combinat manetă sub volan spre Unitate Centrală Habitaclu în circuit deschis sau defecţiune internă ansamblu combinat

3.DEF : Legătură funcţie ştergere ansamblu combinat manetă sub volan spre Unitate Centrală Habitaclu în circuit deschis sau defecţiune internă ansamblu combinat

4.DEF : Legătură funcţie semnalizator ansamblu combinat manetă sub volan spre Unitate Centrală Habitaclu în circuit deschis sau defecţiune internă ansamblu combinat

5.DEF : Legătură funcţie ALAC ansamblu combinat manetă sub volan spre Unitate Centrală Habitaclu în circuit deschis sau defecţiune internă ansamblu combinat

1.DEF2.DEF3.DEF4.DEF5.DEF

INSTRUCŢIUNI

Condiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat:Dacă defectul devine prezent în urma unei acţionări a manetei, trataţi această diagnosticare.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE2 al Unităţii Centrale Habitaclu (langhete refulate, rupte, oxidate).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului comenzii sub volan (langhete refulate, rupte, oxidate...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi izolarea şi continuitatea următoarelor legături: Cod legătură 14 1B, Cod legătură 14 1K, Cod legătură 14 1C, Cod legătură 14 1L, Cod legătură 14 1D, Cod legătură 14 1M, Cod legătură 14 1G, Cod legătură 14 1N, Cod legătură 14 1H, Cod legătură 14 1P.

Între organele 645 şi 1519.Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă aceste legături sunt corecte, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_DF010/UCH_V48_DF010/UCH_V4C_DF010/UCH_V4D_DF010/UCH_V4F_DF010/UCH_V50_DF010

Page 71: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 71

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 71V8MR-366-X84-87B000$301.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

DF011PREZENT

SAUMEMORAT

CIRCUIT DETECTOR DE PLOAIE/LUMINOZITATE1.DEF : Comunicaţie perturbată2.DEF: Anomalie electronică internă

INSTRUCŢIUNI

Condiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat:Puneţi în funcţiune sistemul de ştergere automată şi de aprindere automată a luminilor apoi acoperiţi senzorul şi/sau puneţi apă deasupra.Dacă defectul devine prezent, trataţi această diagnosticare.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

1.DEF INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat.

Pentru vehiculele ieşite din uzină după iunie 2005, verificaţi starea şi branşarea siguranţei 7,5A de alimentare a senzorului situat pe Unitatea de Protecţie şi de Comutaţie.Înlocuiţi-o dacă este necesar.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului senzorului (langhete refulate, rupte, oxidate...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi prezenţa masei pe legătura MAM a organului 1415.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi prezenţa a + 12 V, legătură BPT a organului 1415 (+ 12 V ÎC temporizat dacă vehicul ieşit din uzină după iunie 2005). Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.Asiguraţi continuitatea şi izolarea următoarei legături:

Cod legătură BPT, între organele 645 şi 1415.Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.Verificaţi prezenţa conectorilor intermediari eventuali cu ajutorul schemei electrice a vehiculului şi reparaţi dacă este necesar.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_DF011/UCH_V48_DF011/UCH_V4C_DF011/UCH_V4D_DF011/UCH_V4F_DF011/UCH_V50_DF011

Page 72: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 72

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 72V8MR-366-X84-87B000$301.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

DF011

CONTINUARE

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE2 al Unităţii Centrale Habitaclu (langhete refulate, rupte, oxidate...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi continuitatea şi izolarea următoarei legături: Cod legătură 14S, între organele 645 şi 1415.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă defectul persistă, contactaţi techline.

2.DEF INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat.

Înlocuiţi senzorul.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 73: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 73

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 73V8MR-366-X84-87B000$301.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

DF012PREZENT

SAUMEMORAT

CIRCUIT SEMNALIZATOR DREAPTACO.0 : Circuit deschis sau scurtcircuit la masă1.DEF: Becuri scoase din funcţiune sau circuit deschis

INSTRUCŢIUNI

Condiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat:Dacă defectul devine prezent în urma unei acţiuni asupra manetei semnalizatorului dreapta, trataţi această diagnosticare.

Particularitate:Defectul devine memorat în urma unei înlocuiri a becului.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Controlaţi becurile.Înlocuiţi-le dacă este necesar.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului farului dreapta, al lămpii de semnalizare dreapta şi al lămpii spate dreapta.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi prezenţa masei pe organele 226 şi 267.Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Asiguraţi prezenţa masei pe legătura MAQ a organului 172.Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Verificaţi, la activarea comenzii, prezenţa a + 12 V pe legătura 64D a organelor 226 şi 267.Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PP3 şi a conectorului PP1 pe Unitatea Centrală Habitaclu.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături: Cod legătură 64D, între organele 645 şi 172.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă este conform, verificaţi racordul între UCH şi lămpile faţă şi spate (Consultaţi schema electrică), verificaţi din nou becurile şi dacă sunt în continuare neconforme, înlocuiţi lampa sau lămpile spate.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_DF012/UCH_V48_DF012/UCH_V4C_DF012/UCH_V4D_DF012/UCH_V4F_DF012/UCH_V50_DF012

Page 74: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 74

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 74V8MR-366-X84-87B000$301.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

DF013PREZENT

SAUMEMORAT

CIRCUIT SEMNALIZATOR STÂNGACO.0 : Circuit deschis sau scurtcircuit la masă1.DEF: Becuri scoase din funcţiune sau circuit deschis

INSTRUCŢIUNI

Condiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat:Dacă defectul devine prezent ca urmare a acţionării manetei semnalizator stânga, trataţi această diagnosticare.

Particularitate:Defectul devine memorat în urma unei înlocuiri a becului.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Controlaţi becurile.Înlocuiţi-le dacă este necesar.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului farului stânga, al lămpii de semnalizare stânga şi al lămpii spate stânga.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi prezenţa masei pe organele 227 şi 268.Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Asiguraţi prezenţa masei pe legătura MZ a organului 173.Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Verificaţi, la activarea comenzii, prezenţa a + 12 V pe legătura 64C a organelor 227 şi 268.Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PP3 şi a conectorului PP2 pe Unitatea Centrală Habitaclu.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături: Cod legătură 64C, între organele 645 şi 173.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă este conform, verificaţi racordul între UCH şi lămpile faţă şi spate (Consultaţi schema electrică), verificaţi din nou becurile şi dacă sunt în continuare neconforme, înlocuiţi lampa sau lămpile spate.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_DF013/UCH_V48_DF013/UCH_V4C_DF013/UCH_V4D_DF013/UCH_V4F_DF013/UCH_V50_DF013

Page 75: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 75

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 75V8MR-366-X84-87B000$301.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

DF014 PREZENT

SAUMEMORAT

CIRCUIT CITITOR DE CARTELĂCC.0 : Scurtcircuit la masăCO.0 : Circuit deschis sau scurtcircuit la masăCC.1 : Scurtcircuit la + 12 V1.DEF: Anomalie electronică internă

INSTRUCŢIUNI

Condiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat:Introduceţi cartela în cititorul de cartelă, porniţi şi opriţi motorul lăsând cartela în cititorul de cartelă. Efectuaţi diagnosticarea circuitului cititorului de cartelă cu cartela în cititorul de cartelă (după o oprire motor, cititorul de cartelă este alimentat şi controlat 20 min).Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

CC.0 INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului cititorului de cartelă (langhete refulate, rupte, oxidate...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorilor PE2 şi PE1 ai Unităţii Centrale Habitaclu (langhete refulate, rupte, oxidate...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi continuitatea şi izolarea în raport cu masa a următoarelor legături: Cod legătură 26BG, Cod legătură 26BD, Cod legătură 26BH.

Între organele 645 şi 1082.Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Verificaţi cu ajutorul osciloscopului prezenţa unui semnal pătrat pe legătura 26BH a conectorului cititorului de cartelă:Branşaţi osciloscopul între legătura 26BH a conectorului şi o masă caroserie.Reglaţi osciloscopul astfel: Calibrare pe 5 V/diviziune

Bază de timp 100 ms/diviziuneVerificaţi prezenţa unui semnal pătrat care vine de la UCH pe legătura 26BH a conectorului cititorului de cartelă.

Dacă semnalul este absent, înlocuiţi Unitatea de Control Habitaclu.Dacă semnalul este prezent, înlocuiţi cititorul de cartelă.

Dacă defectul persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_DF014/UCH_V48_DF014/UCH_V4C_DF014/UCH_V4D_DF014/UCH_V4F_DF014/UCH_V50_DF014

Page 76: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 76

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 76V8MR-366-X84-87B000$301.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

DF014

CONTINUARE 1

CO.0 INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului cititorului de cartelă (langhete refulate, rupte, oxidate...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorilor PE2 şi PE1 ai Unităţii Centrale Habitaclu (langhete refulate, rupte, oxidate...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi prezenţa a + 12 V pe legătura 26BH a cititorului de cartelă.Asiguraţi prezenţa masei pe legătura 26BK a cititorului de cartelă.Dacă legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi continuitatea şi izolarea în raport cu masa a următoarelor legături: Cod legătură 26BG, Cod legătură 26BD, Cod legătură 26BH, Cod legătură 26BK.

Între organele 645 şi 1082.Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Înlocuiţi cititorul de cartelă dacă este necesar.

Dacă defectul persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 77: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 77

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 77V8MR-366-X84-87B000$301.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

DF014

CONTINUARE 2

CC.1 INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului cititorului de cartelă (langhete refulate, rupte, oxidate...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorilor PE2 şi PE1 ai Unităţii Centrale Habitaclu (langhete refulate, rupte, oxidate...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi prezenţa masei pe legătura 26BK a cititorului de cartelă.Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea în raport cu + 12 V a următoarelor legături: Cod legătură 26BG, Cod legătură 26BD, Cod legătură 26BK.

Între organele 645 şi 1082. Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Înlocuiţi cititorul de cartelă dacă este necesar.

Dacă defectul persistă, contactaţi techline.

1.DEF INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat.

Înlocuiţi cititorul de cartelă.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 78: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 78

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 78V8MR-366-X84-87B000$301.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

DF015PREZENT

SAUMEMORAT

CIRCUIT SENZOR OPTICCC.0 : Scurtcircuit la masă

INSTRUCŢIUNI

Condiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat:Blocaţi vehiculul şi introduceţi mâna în fiecare mâner.Dacă defectul devine prezent, trataţi această diagnosticare.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Verificaţi ca ET054 "Senzori optici alimentaţi" să fie la "DA". Dacă ET054 rămâne "NU", consultaţi interpretarea stării ET054.Verificaţi stările senzorilor pentru a determina pe care senzor există scurtcircuit: Fără trecere a unei mâini în mânere, stările trebuie să fie "INACTIV". ET055 "Senzor optic şofer",ET056 "Senzor optic şofer spate",ET057 "Senzori optici pasager faţă/spate".Dacă una dintre stări rămâne "ACTIV", debranşaţi senzorul sau senzorii defecţi: Dacă în urma debranşării starea redevine "INACTIV", înlocuiţi senzorul defect.

Dacă o stare rămâne "INACTIVĂ" după trecerea mâinii:Asiguraţi prezenţa a + 12 V pe legătura 26BH a Senzorului (Senzorilor).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături: Cod legătură 26P, între organele 645 şi 1084.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături: Cod legătură 26P, între organele 645 şi 1086.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_DF015/UCH_V48_DF015/UCH_V4C_DF015/UCH_V4D_DF015/UCH_V4F_DF015/UCH_V50_DF015

Page 79: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 79

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 79V8MR-366-X84-87B000$301.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

DF015

CONTINUARE

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarelor legături: Cod legătură 26P, între organele 645 şi 1083.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarelor legături: Cod legătură 26P, între organele 645 şi 1085,

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă legăturile sunt corecte şi alimentarea prezentă, înlocuiţi senzorul incriminat.

Dacă defectul persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 80: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 80

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 80V8MR-366-X84-87B000$301.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

DF016DF017

PREZENT

CEL PUŢIN 2 CODURI IDENTICE/SET VARĂCEL PUŢIN 2 CODURI IDENTICE/SET IARNĂ

INSTRUCŢIUNI

Particularităţi:Orice intervenţie care antrenează înlocuirea unei valve, sau demontarea unui pneu impun o cunoaştere perfectă a precauţiilor definite (Megane II: consultaţi MR 364, mecanică, 35B Sistem de Supraveghere Presiune Pneuri; Referitor la Scenic II: consultaţi MR 370, mecanică, 35B Sistem de Supraveghere Presiune Pneuri).Înainte de orice intervenţie, asiguraţi-vă ca toate roţile montate să aibă o valvă de supraveghere a presiunii pneurilor, şi ca roata de rezervă să nu fie montată pe aceeaşi osie.

Defectul DF016 "Cel puţin 2 coduri identice/set vară" apare atunci când în setul de roată vară, minim două coduri valvă sunt identice (programare incorectă a codurilor celor patru valve).În acest caz reluaţi programarea codurilor celor patru valve urmând procedura SC002 "Programare a codurilor celor patru valve" (consultaţi Configurări şi programare).

Defectul DF017 "Cel puţin 2 coduri identice/set iarnă" apare atunci când în setul de roată iarnă, minim două coduri valvă sunt identice (programare incorectă a codurilor celor patru valve).În acest caz reluaţi programarea codurilor celor patru valve urmând procedura SC002 "Programare a codurilor celor patru valve" (consultaţi Configurări şi programare).

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_DF016P/UCH_V48_DF016P/UCH_V4C_DF016P/UCH_V4D_DF016P/UCH_V4F_DF016P/UCH_V50_DF016P/UCH_V44_DF017P/UCH_V48_DF017P/UCH_V4C_DF017P/UCH_V4D_DF017P/UCH_V4F_DF017P/UCH_V50_DF017P

Page 81: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 81

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 81V8MR-366-X84-87B000$301.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

DF018DF019

PREZENT

PROGRAMARE 4 CODURI SET VARĂ NEEFECTUATĂPROGRAMARE 4 CODURI SET IARNĂ NEEFECTUATĂ

INSTRUCŢIUNI

Particularităţi:Orice intervenţie care antrenează schimbarea unei valve, sau demontarea unui pneu impun o cunoaştere perfectă a precauţiilor definite (Megane II: consultaţi MR 364 Mecanică, 35B Sistem de Supraveghere Presiune Pneuri şi referitor la Scenic II: consultaţi MR 370, Mecanică, 35B Sistem de Supraveghere Presiune Pneuri).Înainte de orice intervenţie, asiguraţi-vă ca toate roţile montate să aibă o valvă de supraveghere a presiunii pneurilor, şi ca roata de rezervă să nu fie montată.

Defectul DF018 "Programare 4 coduri în set vară neefectuată" este prezent dacă Unitatea Centrală Habitaclu nu a înregistrat nici un cod valvă pentru setul de roată vară (în urma unei înlocuiri a senzorilor sau a Unităţii Centrale Habitaclu).Defectul DF019 "Programare 4 coduri în set iarnă neefectuată'' este prezent dacă Unitatea Centrală Habitaclu nu a înregistrat nici un cod valvă pentru setul de roată iarnă şi dacă setul de roţi iarnă este selectat.În meniul stare, citiţi tipul de set roată memorat (vară sau iarnă).În meniul stare, citiţi pentru tipul de roată memorat, codurile valvelor alocate.Procedaţi la o programare a codurilor celor patru valve urmând procedura SC002 "Programare a codurilor celor patru valve'' (consultaţi Configurări şi programări).

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_DF018P/UCH_V48_DF018P/UCH_V4C_DF018P/UCH_V4D_DF018P/UCH_V4F_DF018P/UCH_V50_DF018P/UCH_V44_DF019P/UCH_V48_DF019P/UCH_V4C_DF019P/UCH_V4D_DF019P/UCH_V4F_DF019P/UCH_V50_DF019P

Page 82: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 82

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 82V8MR-366-X84-87B000$301.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

DF020PREZENT

SAUMEMORAT

CIRCUIT ANTENĂ INTERIOARĂ FAŢĂCO : Circuit deschis

INSTRUCŢIUNI

Condiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat:Activare comandă AC037 "Diagnosticare antene emiţătoare", dacă defectul devine prezent, trataţi această diagnosticare.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului antenei interioare faţă (langhete refulate, rupte,...). Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE3 al Unităţii Centrale Habitaclu (langhete refulate, rupte...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarelor legături: Cod legătură 26AT, Cod legătură 26AU.

Între organele 645 şi 1396.Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Înlocuiţi antena dacă este necesar.

Dacă defectul persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_DF020/UCH_V48_DF020/UCH_V4C_DF020/UCH_V4D_DF020/UCH_V4F_DF020/UCH_V50_DF020

Page 83: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 83

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 83V8MR-366-X84-87B000$301.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

DF021PREZENT

SAUMEMORAT

CIRCUIT ANTENĂ INTERIOARĂ SPATECO : Circuit deschis

INSTRUCŢIUNI

Condiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat:Activare comandă AC037 "Diagnosticare antene emiţătoare", dacă defectul devine prezent, trataţi această diagnosticare.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului antenei interioare spate (langhete refulate, rupte,...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE3 al Unităţii Centrale Habitaclu (langhete refulate, rupte...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarelor legături: Cod legătură 26AV, Cod legătură 26AW.

Între organele 645 şi 1397.Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Înlocuiţi antena dacă este necesar.

Dacă defectul persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_DF021/UCH_V48_DF021/UCH_V4C_DF021/UCH_V4D_DF021/UCH_V4F_DF021/UCH_V50_DF021

Page 84: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 84

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 84V8MR-366-X84-87B000$301.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

DF022PREZENT

SAUMEMORAT

CIRCUIT ANTENĂ INTERIOARĂ CENTRALĂCO : Circuit deschis

INSTRUCŢIUNI

Condiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat:Activare comandă AC037 "Diagnosticare antene emiţătoare", dacă defectul devine prezent, trataţi această diagnosticare.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului antenei interioare centrale (langhete refulate, rupte,...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE3 al Unităţii Centrale Habitaclu (langhete refulate, rupte...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarelor legături: Cod legătură 26AX, Cod legătură 26AY.

Între organele 645 şi 1398.Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă defectul persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_DF022/UCH_V48_DF022/UCH_V4C_DF022/UCH_V4D_DF022/UCH_V4F_DF022/UCH_V50_DF022

Page 85: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 85

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 85V8MR-366-X84-87B000$301.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

DF023PREZENT

SAUMEMORAT

CIRCUIT ANTENĂ EXTERIOARĂ FAŢĂ ŞOFERCO : Circuit deschis

INSTRUCŢIUNI

Condiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat:Activare comandă AC037 "Diagnosticare antene emiţătoare", dacă defectul devine prezent, trataţi această diagnosticare.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului antenei exterioare uşă faţă parte şofer (langhete refulate, rupte...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE3 al Unităţii Centrale Habitaclu (langhete refulate, rupte...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarelor legături: Cod legătură 26AA, Cod legătură 26AB.

Între organele 645 şi 1374.Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă defectul persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_DF023/UCH_V48_DF023/UCH_V4C_DF023/UCH_V4D_DF023/UCH_V4F_DF023/UCH_V50_DF023

Page 86: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 86

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 86V8MR-366-X84-87B000$301.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

DF024PREZENT

SAUMEMORAT

CIRCUIT ANTENĂ EXTERIOARĂ FAŢĂ PASAGERCO : Circuit deschis

INSTRUCŢIUNI

Condiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat:Activare comandă AC037 "Diagnosticare antene emiţătoare", dacă defectul devine prezent, trataţi această diagnosticare.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului antenei exterioare uşă faţă parte pasager (langhete refulate, rupte...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE3 al Unităţii Centrale Habitaclu (langhete refulate, rupte...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarelor legături: Cod legătură 26AC, Cod legătură 26AD.

Între organele 645 şi 1375.Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă defectul persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_DF024/UCH_V48_DF024/UCH_V4C_DF024/UCH_V4D_DF024/UCH_V4F_DF024/UCH_V50_DF024

Page 87: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 87

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 87V8MR-366-X84-87B000$301.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

DF025PREZENT

SAUMEMORAT

CIRCUIT ANTENĂ EXTERIOARĂ SPATE ŞOFERCO : Circuit deschis

INSTRUCŢIUNI

Condiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat:Activarea comenzii AC037 "Diagnosticare antene emiţătoare", dacă defectul devine prezent, atunci trataţi această diagnosticare.Verificaţi configurarea CF097 "Tip vehicul" să fie bine efectuată.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului antenei exterioare uşă spate parte şofer (langhete refulate, rupte...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE3 al Unităţii Centrale Habitaclu (langhete refulate, rupte...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarelor legături: Cod legătură 26AG, Cod legătură 26AH.

Între organele 645 şi 1376.Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă defectul persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_DF025/UCH_V48_DF025/UCH_V4C_DF025/UCH_V4D_DF025/UCH_V4F_DF025/UCH_V50_DF025

Page 88: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 88

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 88V8MR-366-X84-87B000$301.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

DF026PREZENT

SAUMEMORAT

CIRCUIT ANTENĂ EXTERIOARĂ SPATE PASAGERCO : Circuit deschis

INSTRUCŢIUNI

Condiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat:Activare comandă AC037 "Diagnosticare antene emiţătoare", dacă defectul devine prezent, trataţi această diagnosticare.Verificaţi configurarea CF097 "Tip vehicul" să fie bine efectuată.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului antenei exterioare uşă spate parte pasager (langhete refulate, rupte...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE3 al Unităţii Centrale Habitaclu (langhete refulate, rupte...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarelor legături: Cod legătură 26AL, Cod legătură 26AH.

Între organele 645 şi 1377.Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă defectul persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_DF026/UCH_V48_DF026/UCH_V4C_DF026/UCH_V4D_DF026/UCH_V4F_DF026/UCH_V50_DF026

Page 89: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 89

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 89V8MR-366-X84-87B000$301.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

DF027PREZENT

SAUMEMORAT

CIRCUIT SENZOR TEMPERATURĂ EXTERIOARĂCC.0 : Scurtcircuit la masăCO.1 : Circuit deschis sau scurtcircuit la + 12 V

INSTRUCŢIUNICondiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat:Defectul reapare memorat în urma unei ştergeri defect.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Verificaţi ca retrovizorul pasager să fie echipat cu o sondă de temperatură.Dacă "NU", vehicul neechipat (Dacă vehiculul nu este echipat cu un senzor de temperatură exterioară, controlaţi configurarea CF029 "Senzor de temperatură exterioară" să fie bine configurat "FĂRĂ".Dacă "DA", trataţi următoarea diagnosticare.

Verificaţi conectorul sondei de temperatură (langhete refulate, oxidate, rupte).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi conectorul PE2 al Unităţii Centrale Habitaclu (langhete refulate, oxidate, rupte).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarelor legături: Cod legătură 47C, Cod legătură 47D.

Între organele 645 şi 240.Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_DF027/UCH_V48_DF027/UCH_V4C_DF027/UCH_V4D_DF027/UCH_V4F_DF027/UCH_V50_DF027

Page 90: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 90

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare defecte 87B

87B - 90V8MR-366-X84-87B000$301.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

DF027

CONTINUARE

Măsuraţi rezistenţa organului 240 (Senzor temperatură exterioară) între următoarele legături: Cod legătură 47C, Cod legătură 47D.

Temperatură aproximativă (˚C) Rezistenţă sondă (Ω)

între 0 şi 5 între 5400 şi 6200

între 11 şi 15 între 3700 şi 4400

între 21 şi 25 între 2500 şi 3000

între 31 şi 35 între 1700 şi 2100

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.Înlocuiţi sonda dacă este necesar.

Dacă defectul persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 91: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare Defecte 87B

87B-91

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare Defecte 87B

87B-91V8MR-366-X84-87B000$344.mif

UCHNr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLU

Diagnosticare - Interpretare Defecte

DF029PREZENTĂ

CIRCUIT ZĂVOR COLOANĂCC.1: Scurtcircuit la + 12 V1.DEF: Circuit deschis (de ex: zăvor debranşat) sau alimentare zăvor absentă2.DEF: Masă zăvor absentă sau reţea multiplex defectă (de ex: conexiune zăvor

coloană ΑΕ UCH)4.DEF: Scurtcircuit la masă pe conexiunea senzorului zăvorului coloanei de direcţie5.DEF: Circuit deschis pe conexiunea senzorului zăvorului coloanei de direcţie6.DEF: Scurtcircuit la + 12 V pe conexiunea senzorului zăvorului coloanei de direcţie

OBSERVAŢII

Observaţie specială:Încercaţi să aplicaţi o alimentare + după contact forţat pentru a actualiza defecţiunile.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

CC.1 OBSERVAŢII Încercaţi să aplicaţi o alimentare + după contact forţat pentru a actualiza defecţiunile.

Verificaţi starea şi conexiunea conectorului zăvorului coloanei de direcţie.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorilor PE2, PP2 ai Unităţii Centrale Habitaclu şi PEH (UPC Vdiag 44) sau CT1 (UPC Vdiag 48) ai Unităţii de Protecţie şi de Comutaţie (langhete refulate, rupte...).În cazul în care conectorul(ii) este(sunt) defec(defecţi) şi dacă există o metodă de reparare (consultaţi Notă tehnică 6015A, Reparare cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparare), reparaţi conectorul, în caz contrar, înlocuiţi cablajul.

Verificaţi izolarea şi continuitatea următoarelor legături: Cod conexiune 26I, Cod conexiune 26AZ, Cod conexiune 26BA, între zăvorul coloanei de direcţie (cod componentă 1088) şi UCH

(cod componentă 645), Cod conexiune AP15, între zăvorul coloanei de direcţie (cod componentă 1088) şi Unitatea de protecţie

şi de comutaţie (cod componentă 1337).În cazul în care conexiunea este defectă (conexiunile sunt defecte) şi dacă există o metodă de reparare (consultaţi Nota tehnică 6015A, Reparare cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparare), reparaţi cablajul, în caz contrar, înlocuiţi-l.

Dacă defectul persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele sistem.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_DF029P/UCH_V48_DF029P/UCH_V4C_DF029P/UCH_V4D_DF029P/UCH_V4F_DF029P/UCH_V50_DF029P

MR-366-X84-87B000$344.mif

Page 92: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare Defecte 87B

87B-92

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare Defecte 87B

87B-92V8MR-366-X84-87B000$344.mif

UCHNr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

DF029CONTINUARE 1

1.DEF/2.DEF OBSERVAŢII Încercaţi să aplicaţi o alimentare + după contact forţat

pentru a actualiza defecţiunile.

Verificaţi prezenţa şi starea siguranţelor F5A şi F5D pe Unitate de protecţie şi de comutaţie (UPC Vdiag 44) sau siguranţelor F11 şi F18 ( UPC Vdiag 48 sau mai recentă).În cazul în care siguranţa este defectă (siguranţele sunt defecte), înlocuiţi-o (înlocuiţi-le).

Verificaţi starea şi conexiunea conectorului zăvorului coloanei de direcţie.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi conexiunea conectorilor PP2 şi PE2 de pe UCH şi conectorilor PEH (UPC Vdiag 44) sau CT1 (UPC Vdiag 48 sau mai recentă) de pe Unitatea de protecţie şi de comutaţie (cleme îndoite sau rupte etc.).În cazul în care conectorul(ii) este(sunt) defec(defecţi) şi dacă există o metodă de reparare (consultaţi Notă tehnică6015A, Reparare cablaje electrice, Cablaj: Precauţiipentru reparare), reparaţi conectorul, în caz contrar, înlocuiţicablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături: Cod conexiune NAM între componenta 1088 şi masă.

În cazul în care conexiunea este defectuoasă şi dacă există o metodă de reparare (consultaţi Notă tehnică 6015A, Reparare cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparare), reparaţi cablajul, în caz contrar, înlocuiţi-l.

Verificaţi izolarea şi continuitatea următoarelor legături: Cod conexiune 26I, Cod legătură 26AZ, Cod legătură 26BA.

Între componentele 645 şi 1088.În cazul în care conexiunea sau conexiunile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A Reparaţie cablaje electrice, cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar înlocuiţi-l.

Verificaţi prezenţa a + 12 V pe conexiunea AP15 a componentei 1088.Verificaţi izolaţia, continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a conexiunii AP15 între componentele 1337 şi 1088.În cazul în care legătura este defectă şi există o metodă de reparare (consultaţi NT 6015A, reparare cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparare), reparaţi cablajul. În caz contrar înlocuiţi cablajul.

Cu contactul cuplat, verificaţi prezenţa a + 12 V pe conexiunea APCB a componentei 645.Verificaţi izolaţia, continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a conexiunii APCB între componentele 1337 şi 645.În cazul în care legătura este defectă şi există o metodă de reparare (consultaţi NT 6015A, reparare cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparare), reparaţi cablajul. În caz contrar înlocuiţi cablajul.

Dacă defectul persistă, contactaţi Techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele sistem.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 93: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare Defecte 87B

87B-93

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare Defecte 87B

87B-93V8MR-366-X84-87B000$344.mif

UCHNr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

DF029CONTINUARE 2

4DEF/5.DEF/6.DEF

OBSERVAŢII Încercaţi să aplicaţi o alimentare + după contact forţat pentru a actualiza defecţiunile.

Verificaţi starea şi conexiunea conectorului zăvorului coloanei de direcţie, cod componentă 1088 (cleme îndoite, rupte etc.).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi conexiunea conectorului PE1 al UCH, cod componentă 645 (cleme îndoite, rupte etc.).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi continuitatea şi izolarea următoarei legături: Cod conexiune 26J între componentele 645 şi 1088.

În cazul în care conexiunea este defectă şi dacă metoda există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Dacă defectul persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele sistem.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 94: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare Defecte 87B

87B-94

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare Defecte 87B

87B-94V8MR-366-X84-87B000$344.mif

UCHNr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

DF030PREZENTĂ

LINIE ANTIBLOCARECO: Circuit deschis

OBSERVAŢII Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

CO.1 OBSERVAŢII Nimic de semnalat.

Verificaţi starea şi conexiunea conectorului zăvorului coloanei de direcţie (cleme îndoite, rupte).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi prezenţa siguranţei F5D pe Unitatea de Protecţie şi de Comutaţie (UPC Vdiag 44) sau a siguranţei F18 (UPC Vdiag 48 sau superior). Dacă siguranţa este defectă, înlocuiţi siguranţa.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PEH (UPC Vdiag 44) sau CT1 (UPC Vdiag 48) ai Unităţii de Protecţie şi de Comutaţie (langhete refulate, rupte...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături: Cod conexiune AP15 între componentele 645 şi 1088.

În cazul în care conexiunea este defectă şi dacă metoda există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Dacă defectul persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele sistem.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_DF030P/UCH_V48_DF030P/UCH_V4C_DF030P/UCH_V4D_DF030P/UCH_V4F_DF030P/UCH_V50_DF030P

Page 95: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare Defecte 87B

87B-95

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare Defecte 87B

87B-95V8MR-366-X84-87B000$344.mif

UCHNr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

DF031PREZENTĂ

SAUÎNREGIST.

LEGĂTURĂ MACARA CU IMPULSURI GEAMCC.1: Scurtcircuit la + 12 VCO.0: Circuit deschis sau scurtcircuit la masă

OBSERVAŢII

Condiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat:Dacă defectul devine prezent în urma unei acţionări asupra macaralei cu impulsuri geam, trataţi această diagnosticare.

Observaţie specială: Dacă vehiculul nu este echipat cu geamuri acţionate prin impulsuri, ignoraţi această defecţiune. Consultaţi partea "Macarale geamuri" din capitolul "Diagramă arbore de localizare pene".Dacă vehiculul are o caroserie Mégane II faza 2: consultaţi MR 366 Diagnosticare, 87D, Geamuri acţionate electric - Trapă de aerisire.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Verificaţi starea şi conexiunea conectorului geamurilor acţionate electric (cleme îndoite, rupte etc.).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE2 al Unităţii Centrale Habitaclu (langhete refulate, rupte...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Controlaţi izolarea şi continuitatea legăturii: Cod conexiune 21K.

Între organele:– 645 şi 202,– 645 şi 203,– 645 şi 204,– 645 şi 304.

În cazul în care conexiunea este defectă şi dacă metoda există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Dacă defectul persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele sistem.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_DF031/UCH_V48_DF031/UCH_V4C_DF031/UCH_V4D_DF031/UCH_V4F_DF031/UCH_V50_DF031

Page 96: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare Defecte 87B

87B-96

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare Defecte 87B

87B-96V8MR-366-X84-87B000$344.mif

UCHNr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

DF032PREZENTĂ

SAUÎNREGIST.

ANTENĂ EXTERIOARĂ PORTBAGAJCO.1: Circuit deschis sau scurtcircuit la + 12 V

OBSERVAŢII

Condiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat:Activare comandă AC037 "Diagnosticare antene emiţătoare", dacă defectul devine prezent, trataţi această diagnosticare.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Verificaţi starea şi conexiunea conectorului antenei portbagaj exterioare (cleme îndoite, rupte etc.).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi conexiunea conectorului PE3 al UCH (cleme îndoite, rupte etc.).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarelor legături: Cod conexiune 26AM, Cod conexiune 26AN.

Între componentele 645 şi 1378.În cazul în care conexiunea sau conexiunile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A Reparaţie cablaje electrice, cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar înlocuiţi-l.

Înlocuiţi antena dacă este necesar.

Dacă defectul persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele sistem.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_DF032/UCH_V48_DF032/UCH_V4C_DF032/UCH_V4D_DF032/UCH_V4F_DF032/UCH_V50_DF032

Page 97: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare Defecte 87B

87B-97

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare Defecte 87B

87B-97V8MR-366-X84-87B000$344.mif

UCHNr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

DF033PREZENTĂ

SAUÎNREGIST.

ANTENĂ(ANTENE) EXTERIOARĂ(EXTERIOARE) PARTE ŞOFERCO.1: Circuit deschis sau scurtcircuit la + 12 V

OBSERVAŢII

Condiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat:Activarea comenzii AC037 "Diagnosticare antene emiţătoare", dacă defectul devine prezent, atunci trataţi această diagnosticare.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Verificaţi starea şi conexiunea conectorului antenei exterioare de pe partea şoferului (cleme îndoite, rupte etc.).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi conexiunea conectorului PE3 al UCH (cleme îndoite, rupte etc.).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarelor legături: Cod conexiune 26AA, Cod conexiune 26AB, Cod conexiune 26AH, Cod conexiune 26AG.

Între organele:– 645 şi 1374,– 645 şi 1376.

În cazul în care conexiunea sau conexiunile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A Reparaţie cablaje electrice, cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar înlocuiţi-l.

Debranşaţi o antenă apoi pe cealaltă pentru a o identifica pe cea care este la originea defectului.(Antenele sunt legate pe o parte, un scurtcircuit pe o antenă se repercutează asupra tuturor antenelor de pe aceeaşi parte).Înlocuiţi antena dacă este necesar.

Dacă defectul persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele sistem.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_DF033/UCH_V48_DF033/UCH_V4C_DF033/UCH_V4D_DF033/UCH_V4F_DF033/UCH_V50_DF033

Page 98: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare Defecte 87B

87B-98

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare Defecte 87B

87B-98V8MR-366-X84-87B000$344.mif

UCHNr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

DF034PREZENTĂ

SAUÎNREGIST.

ANTENĂ(ANTENE) EXTERIOARĂ(EXTERIOARE) PARTE PASAGERCO.1: Circuit deschis sau scurtcircuit la + 12 V

OBSERVAŢII

Condiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat:Activare comandă AC037 "Diagnosticare antene emiţătoare", dacă defectul devine prezent, trataţi această diagnosticare.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Verificaţi starea şi conexiunea conectorului antenei exterioare de pe partea pasagerului (cleme îndoite, rupte etc.).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi conexiunea conectorului PE3 al UCH (cleme îndoite, rupte etc.).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarelor legături: Cod conexiune 26AC, Cod conexiune 26AD, Cod conexiune 26AL, Cod conexiune 26AK.

Între organele:– 645 şi 1375,– 645 şi 1377.

În cazul în care conexiunea sau conexiunile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A Reparaţie cablaje electrice, cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar înlocuiţi-l.

Debranşaţi o antenă apoi pe cealaltă pentru a o identifica pe cea care este la originea defectului.(Antenele sunt legate pe o parte, un scurtcircuit pe o antenă se repercutează asupra tuturor antenelor de pe aceeaşi parte).Înlocuiţi antena dacă este necesar.

Dacă defectul persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele sistem.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_DF034/UCH_V48_DF034/UCH_V4C_DF034/UCH_V4D_DF034/UCH_V4F_DF034/UCH_V50_DF034

Page 99: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare Defecte 87B

87B-99

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare Defecte 87B

87B-99V8MR-366-X84-87B000$344.mif

UCHNr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

DF035PREZENTĂ

SAUÎNREGIST.

CIRCUIT ANTENE INTERIOARECO.1: Circuit deschis sau scurtcircuit la + 12 V

OBSERVAŢII

Condiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat:Activare comandă AC037 "Diagnosticare antene emiţătoare", dacă defectul devine prezent, trataţi această diagnosticare.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Verificaţi starea şi conexiunea conectorului antenei interioare faţă (cleme îndoite, rupte,...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi conexiunea conectorului PE3 al UCH (cleme îndoite, rupte etc.).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu masa a următoarelor legături: Cod legătură 26AT, Cod conexiune 26AU, Cod conexiune 26AX, Cod conexiune 26AY, Cod legătură 26AV, Cod legătură 26AW.

Între organele:– 645 şi 1375,– 645 şi 1377.

În cazul în care conexiunea sau conexiunile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A Reparaţie cablaje electrice, cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar înlocuiţi-l.

Debranşaţi antenele una câte una pentru a o identifica pe cea care ar fi la originea defectului.(Cele 3 antene sunt legate între ele în UCH, un Scurtcircuit pe o antenă se repercutează asupra tuturor antenelor).Înlocuiţi antena dacă este necesar.

Dacă defectul persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele sistem.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_DF035/UCH_V48_DF035/UCH_V4C_DF035/UCH_V4D_DF035/UCH_V4F_DF035/UCH_V50_DF035

Page 100: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare Defecte 87B

87B-100

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare Defecte 87B

87B-100V8MR-366-X84-87B000$344.mif

UCHNr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

DF072PREZENTĂ

SAUÎNREGIST.

CIRCUIT SECURITATE COPILCC: ScurtcircuitCO: Circuit deschis

CO CC OBSERVAŢII

Dacă DF074 "Circuit securitate copil uşă stânga" şi DF073 "Circuit securitate copil uşă dreapta" sunt prezente, procedaţi la o reconfigurare a funcţiei "securitate copil" utilizând comanda specifică SC016 "Securitate copil" (consultaţi "Configurări şi programări").Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului întrerupătorului securitate copil.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi prezenţa a + 12 V pe conexiunea BPT a componentei 135.Verificaţi prezenţa alimentării + după contact pe conexiunea AP43 a componentei 135.Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, cablaj: precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Verificaţi prezenţa masei la conexiunea MAM a componentei 135.În cazul în care conexiunea sau conexiunile sunt defecte şi există o metodă de reparaţie (consultaţi Nota tehnică 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul; în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE1 pe Unitatea Centrală Habitaclu.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi izolarea şi continuitatea următoarelor legături: Cod conexiune 20AL, Cod conexiune 20AP43.

Între componentele 645 şi 135.În cazul în care conexiunea sau conexiunile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A Reparaţie cablaje electrice, cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar înlocuiţi-l.

Dacă defectul persistă, contactaţi Techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele sistem.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_DF072/UCH_V48_DF072/UCH_V4C_DF072/UCH_V4D_DF072/UCH_V4F_DF072/UCH_V50_DF072

Page 101: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare Defecte 87B

87B-101

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare Defecte 87B

87B-101V8MR-366-X84-87B000$344.mif

UCHNr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

DF073PREZENTĂ

SAUÎNREGIST.

CIRCUIT SECURITATE COPIL UŞĂ DREAPTACC: ScurtcircuitCO: Circuit deschis

CO/CC OBSERVAŢII

Dacă DF072 Circuit siguranţă copil este prezent, reconfiguraţi funcţia siguranţă copil utilizând comanda specifică SC016 Siguranţă copil (consultaţi Configurări şi programări).Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului întrerupătorului securitate copil.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi prezenţa a + 12 V pe conexiunea BPT a componentei 135.Verificaţi prezenţa alimentării + după contact pe conexiunea AP43 a componentei 135.În cazul în care conexiunea sau conexiunile sunt defecte şi există o metodă de reparaţie (consultaţi Nota tehnică 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul; în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi prezenţa masei la conexiunea MAM a componentei 135.Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, cablaj: precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorilor PE1 şi PP2 pe Unitatea Centrală Habitaclu.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături: Cod conexiune 20AL între componentele 645 şi 135.

În cazul în care conexiunea este defectă şi dacă metoda există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele sistem.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_DF073/UCH_V48_DF073/UCH_V4C_DF073/UCH_V4D_DF073/UCH_V4F_DF073/UCH_V50_DF073

Page 102: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare Defecte 87B

87B-102

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare Defecte 87B

87B-102V8MR-366-X84-87B000$344.mif

UCHNr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

DF073CONTINUARE

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături: Cod conexiune AP43 între componentele 645 şi 1337.

În cazul în care conexiunea este defectă şi dacă metoda există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături: Cod conexiune 20W între componentele 645 şi 138.

În cazul în care conexiunea este defectă şi dacă metoda există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Dacă defectul persistă, contactaţi Techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele sistem.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 103: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare Defecte 87B

87B-103

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare Defecte 87B

87B-103V8MR-366-X84-87B000$344.mif

UCHNr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

DF074PREZENTĂ

SAUÎNREGIST.

CIRCUIT SECURITATE COPIL UŞĂ STÂNGACC: ScurtcircuitCO: Circuit deschis

CO/CC OBSERVAŢII Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului întrerupătorului securitate copil.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi prezenţa a + 12 V pe conexiunea BPT a componentei 135.Verificaţi prezenţa alimentării + după contact pe conexiunea AP43 a componentei 135.În cazul în care conexiunea sau conexiunile sunt defecte şi există o metodă de reparaţie (consultaţi Nota tehnică 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul; în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi prezenţa masei pe conexiunea MAS a componentei 135.Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, cablaj: precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorilor PE1 şi PP2 pe Unitatea Centrală Habitaclu.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături: Cod conexiune 20AL,

între componentele 645 şi 135.În cazul în care conexiunea este defectă şi dacă metoda există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături: Cod conexiune AP43,

între componentele 645 şi 1337.În cazul în care conexiunea este defectă şi dacă metoda există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături: Cod conexiune 20BD,

între componentele 645 şi 138.În cazul în care conexiunea este defectă şi dacă metoda există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Dacă defectul persistă, contactaţi Techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele sistem.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_DF074/UCH_V48_DF074/UCH_V4C_DF074/UCH_V4D_DF074/UCH_V4F_DF074/UCH_V50_DF074

Page 104: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare Defecte 87B

87B-104

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare Defecte 87B

87B-104V8MR-366-X84-87B000$344.mif

UCHNr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

DF075PREZENTĂ

SAUÎNREGIST.

CIRCUIT ALIMENTARE TEMPORIZATĂCC: Scurtcircuit

OBSERVAŢII

După deblocare, deschiderea unei uşi provoacă trecerea în alimentare temporizată vizualizabilă prin iluminarea întrerupătorului de pornire pe tabloul de bord.Înainte de orice control de alimentare pe legăturile UCH, deblocaţi vehiculul.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Verificaţi starea şi branşarea conectorilor pe UCH şi a conectorilor pe UPC.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi prezenţa a + 12 V pe conexiunea BPT a componentei 645.Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, cablaj: precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Verificaţi prezenţa masei pe legătura NAM a componentei 645.Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, cablaj: precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă defectul persistă, contactaţi Techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele sistem.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_DF075/UCH_V48_DF075/UCH_V4C_DF075/UCH_V4D_DF075/UCH_V4F_DF075/UCH_V50_DF075

Page 105: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare Defecte 87B

87B-105

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare Defecte 87B

87B-105V8MR-366-X84-87B000$344.mif

UCHNr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

DF147PREZENTĂ

CIRCUIT SECURITATE ZĂVOR COLOANĂ

OBSERVAŢII

Priorităţi în tratare în caz de cumul de defecte:Trataţi cu prioritate defecţiunea DF029 Circuit zăvor coloană de direcţie dacă aceasta este prezentă.

Observaţie specială:Încercaţi să aplicaţi o alimentare + după contact forţat pentru a actualiza defecţiunile.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Verificaţi starea şi conexiunea conectorului zăvorului coloanei de direcţie.În cazul în care conectorul este defect şi dacă există o metodă de reparare (consultaţi Nota tehnică 6015A, Reparare cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparare), reparaţi conectorul; în caz contrar, înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorilor PE1 şi PP2 pe Unitatea Centrală Habitaclu.În cazul în care conectorul(ii) este(sunt) defec(defecţi) şi dacă există o metodă de reparare (consultaţi Notă tehnică 6015A, Reparare cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparare), reparaţi conectorul, în caz contrar, înlocuiţi cablajul.

Verificaţi izolarea şi continuitatea următoarelor legături:

Cod conexiune 26I, Cod conexiune 26J.

Între componentele 645 şi 1088.

În cazul în care conexiunea este defectă (conexiunile sunt defecte) şi dacă există o metodă de reparare (consultaţi Nota tehnică 6015A, Reparare cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparare), reparaţi cablajul, în caz contrar, înlocuiţi-l.

Asiguraţi continuitatea şi izolarea următoarei legături:

Cod conexiune NAM între componenta 1088 şi masă.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, cablaj: precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă defecţiunea persistă, înlocuiţi UCH.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele sistem.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_DF147P/UCH_V48_DF147P/UCH_V4C_DF147P/UCH_V4D_DF147P/UCH_V4F_DF147P/UCH_V50_DF147P

Page 106: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare Defecte 87B

87B-106

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare Defecte 87B

87B-106V8MR-366-X84-87B000$344.mif

UCHNr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

1

234

DF210PREZENTĂ

SAUÎNREGIST.

CONFIGURARE ANTENĂ ACCES SPATE1.DEF: Configurare vehicul incorectă

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele sistem.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_DF210/UCH_V48_DF210/UCH_V4C_DF210/UCH_V4D_DF210/UCH_V4F_DF210/UCH_V50_DF210

OBSERVAŢII

Condiţii de aplicare a procedurii de diagnosticare pentru fdefecţiunile memorate:Executaţi comanda AC037 Diagnosticare antene emiţătoare.Dacă defectul devine prezent, atunci trataţi această diagnosticare.

Reconfiguraţi antenele de acces spate la FĂRĂ folosind comanda CF224 Antene acces spate.

Page 107: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Control conformitate 87B

87B - 107

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Control conformitate 87B

87B - 107V8MR-366-X84-87B000$387.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLU

Diagnosticare - Control conformitate

STĂRI ŞI PARAMETRI PRINCIPALI AI CALCULATORULUI

T.A*: deschidere mobilă.

Notă:Anumite stări şi parametri nu se referă la toate Vdiag-urile.

INSTRUCŢIUNINu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare (citire defecte şi verificare configuraţii).Condiţie de aplicare: motor oprit, în poziţie + după contact.

SubfuncţieParametru sau Stare controlată

Acţiune Vizualizare şi Remarci Diagnosticare

Unitate Centrală Habitaclu

PR001: Tensiune baterie 9 V < X < 16 V

În caz de problemă, consultaţi interpretarea

parametrului PR001.

ET014:Nivel de

alimentare comandă

NICI UNULACCESORIU

TEMPORIZATDC

Fără

ET087:

Autorizare macara cu impulsuri

geam/T.A *

ACTIVĂINACTIVĂ

În caz de problemă, consultaţi interpretarea

stării ET087.

ET098: Tastă ALAC* APĂSATĂELIBERATĂ

În caz de problemă, consultaţi interpretarea

stării ET098

ET195: Frecvenţă UCH (ÎN MHz)

315433 Fără

ET205: Tip antenă RF a UCH

INTERNĂEXTERNĂ Fără

ET010: Frecvenţă cartelă (în MHz)

315433 Fără

UCH_V44_CCONF/UCH_V48_CCONF/UCH_V4C_CCONF/UCH_V4D_CCONF/UCH_V4F_CCONF/UCH_V50_CCONFMR-366-X84-87B000$387.mif

Page 108: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Control conformitate 87B

87B - 108

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Control conformitate 87B

87B - 108V8MR-366-X84-87B000$387.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

FUNCŢIE VEHICUL FĂRĂ CHEIESubfuncţie: Acces

RF*: Radiofrecvenţă.

INSTRUCŢIUNINu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare (citire defecte şi verificare configuraţii).Condiţie de aplicare: motor oprit, în poziţie + după contact.

SubfuncţieParametru sau Stare controlată

Acţiune Vizualizare şi Remarci Diagnosticare

Acces

PR013: Număr cartele înregistrate

1234

Fără

ET010: Frecvenţă cartelă (în MHz)

315433 Fără

ET195: Frecvenţă UCH (în MHz)

315433 Fără

ET205: Tip antenă RF*a UCH INTERNĂ Fără

ET045: Tramă RF* primită

DANU

În caz de problemă, consultaţi interpretarea

stării ET045.

ET066: Apăsare tastă cartelă primită

DANU

În caz de problemă, consultaţi interpretarea

stării ET066.

ET067:Apăsare tastă

cartelă recunoscută

DANU

În caz de problemă, consultaţi interpretarea

stării ET067.

ET054: Senzori optici alimentaţi

DANU

În caz de problemă, consultaţi interpretarea

stării ET054.

ET055: Senzor optic şofer faţă

ACTIVĂINACTIVĂ

În caz de problemă, consultaţi interpretarea

stării ET055.

Page 109: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Control conformitate 87B

87B - 109

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Control conformitate 87B

87B - 109V8MR-366-X84-87B000$387.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

FUNCŢIE VEHICUL FĂRĂ CHEIESubfuncţie: Acces (continuare 1)

*bloc:

INSTRUCŢIUNINu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare (citire defecte şi verificare configuraţii).Condiţie de aplicare: motor oprit, în poziţie + după contact.

SubfuncţieParametru sau Stare controlată

Acţiune Vizualizare şi Remarci Diagnosticare

Acces

ET056: Senzor optic şofer spate

ACTIVĂINACTIVĂ

În caz de problemă, consultaţi interpretarea

stării ET056.

ET057:Senzori optici pasager faţă/

spateACTIVĂ

INACTIVĂÎn caz de problemă,

consultaţi interpretarea stării ET057.

ET058:Taste bloc.* pe mânere parte

şofer

APĂSATĂELIBERATĂ

În caz de problemă, consultaţi interpretarea

stării ET058.

ET059:Taste bloc.* pe mânere parte

pasager

APĂSATĂELIBERATĂ

În caz de problemă, consultaţi interpretarea

stării ET059.

ET060: Tastă blocare pe hayon

APĂSATĂELIBERATĂ

În caz de problemă, consultaţi interpretarea

stării ET060.

ET086: Securitate copil electrică

ACTIVĂINACTIVĂ

Informaţie interpretabilă dacă vehiculul este

configurat "CU" Securitate copil.

ET053: Uşă şofer DESCHISĂÎNCHISĂ

În caz de problemă, consultaţi interpretarea

stării ET053.

ET042: Uşă pasager DESCHISĂÎNCHISĂ

În caz de problemă, consultaţi interpretarea

stării ET042.

ET194: Uşă pasager sau capotă

DESCHISĂÎNCHISĂ

În caz de problemă, consultaţi interpretarea

stării ET042.

ET051: Uşă spate stânga

DESCHISĂÎNCHISĂ

În caz de problemă, consultaţi interpretarea

stării ET051.

ET052: Uşă spate dreapta

DESCHISĂÎNCHISĂ

În caz de problemă, consultaţi interpretarea

stării ET052.

Page 110: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Control conformitate 87B

87B - 110

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Control conformitate 87B

87B - 110V8MR-366-X84-87B000$387.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

FUNCŢIE VEHICUL FĂRĂ CHEIESubfuncţie: Acces (continuare 2)

*BEU: Blocare electrică uşi TA*: Trapă de aerisire

INSTRUCŢIUNINu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare (citire defecte şi verificare configuraţii).Condiţie de aplicare: motor oprit, în poziţie + după contact.

SubfuncţieParametru sau Stare controlată

Acţiune Vizualizare şi Remarci Diagnosticare

Acces

ET061:Solicitare

deschidere hayon

PREZENTĂ = Tastă de deschidere hayon apăsată.

ABSENTĂ = Tastă neapăsată.

În caz de problemă, consultaţi interpretarea

stării ET061.

ET050: Hayon/Portbagaj DESCHIS ÎNCHIS În caz de problemă,

consultaţi interpretarea stării ET050.

ET062:Solicitare

deschidere lunetă spate

ABSENTĂPREZENTĂ Fără

ET041: Lunetă spate mobilă

DESCHISĂÎNCHISĂ Fără

ET044: Tastă BEU* APĂSATELIBERAT

În caz de problemă, consultaţi interpretarea

stării ET044.

ET233: Întrerupător securitate copil

APĂSATELIBERAT

În caz de problemă, consultaţi interpretarea

stării ET233.

ET230: Securitate copil ACTIVĂINACTIVĂ

În caz de problemă, consultaţi interpretarea

defectului DF072.

ET160:Securitate copil

Uşă spate dreapta

ACTIVĂINACTIVĂ

În caz de problemă, consultaţi interpretarea

stării ET160.

ET159:Securitate copil

Uşă spate stânga

ACTIVĂINACTIVĂ

În caz de problemă, consultaţi interpretarea

stării ET159.

ET087:

Autorizare macara cu impulsuri

geam/T.A*

ACTIVĂINACTIVĂ

În caz de problemă, consultaţi interpretarea

stării ET087.

Page 111: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Control conformitate 87B

87B - 111

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Control conformitate 87B

87B - 111V8MR-366-X84-87B000$387.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

FUNCŢIE VEHICUL FĂRĂ CHEIESubfuncţie: Acces (continuare 3)

INSTRUCŢIUNINu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare (citire defecte şi verificare configuraţii).Condiţie de aplicare: motor oprit, în poziţie + după contact.

SubfuncţieParametru sau Stare controlată

Acţiune Vizualizare şi Remarci Diagnosticare

Acces

ET068: Sursă ultima blocare

AUTOMATĂ = reblocare automată în caz de deblocare cu cartelă fără acţiune asupra deschiderilor mobile în cele

2 min care urmează deblocării.

BEU* = blocare prin apăsare tastă pe consola centrală

MÂINI LIBERE = blocare prin apăsare pe contactorul

mânerului uşii sau hayonuluiFUNCŢIE BAR* = Blocare

Automată în Rulare. Funcţionează începând de la

5 km/h aproximativ.CARTELĂ = blocare cu

cartela DIAGNOSTICARE = Blocare prin actuator AC004

"Blocare deschideri mobile"

BEU LUNG = blocare prin apăsare lungă tastă pe

consola centrală

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET068.

ET069: Sursă ultima deblocare

MÂINI LIBERE = senzori optici

BEU* = tastă de blocare electrică uşi

CARTELĂ = prin cartelăDIAGNOSTICARE = AC005

INFO ŞOC = ca urmare a info şoc

AIRBAG = deblocare prin calculatorul Airbag-ului în

urma unui accident

Dacă starea = "Airbag", efectuaţi o

diagnosticare a calculatorului Airbag-ului (consultaţi 88C,

Airbag şi pretensionatoare).

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET069

Page 112: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Control conformitate 87B

87B - 112

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Control conformitate 87B

87B - 112V8MR-366-X84-87B000$387.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

FUNCŢIE VEHICUL FĂRĂ CHEIESubfuncţie: Acces (continuare 4)

B.A.R*: Blocare automată în rulaj.B.E.U*: Blocare electrică uşi.

INSTRUCŢIUNINu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare (citire defecte şi verificare configuraţii).Condiţie de aplicare: motor oprit, în poziţie + după contact.

SubfuncţieParametru sau Stare controlată

Acţiune Vizualizare şi Remarci Diagnosticare

Acces

ET088: Sursă activare superblocare

CARTELĂMÂINI LIBERE

DIAGNOSTICARE

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET088.

ET090: Sursă dezactivare superblocare

BEU*CARTELĂ

MÂINI LIBEREDIAGNOSTICARE

DC

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET090.

ET043: Autorizare funcţie B.A.R* prin B.E.U*.

ACTIVĂINACTIVĂ

În caz de problemă, consultaţi interpretarea

stării ET043.

Page 113: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Control conformitate 87B

87B - 113

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Control conformitate 87B

87B - 113V8MR-366-X84-87B000$387.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

FUNCŢIE VEHICUL FĂRĂ CHEIE Subfuncţie: Protecţie

INSTRUCŢIUNINu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare (citire defecte şi verificare configuraţii).Condiţie de aplicare: motor oprit, în poziţie + după contact.

SubfuncţieParametru sau Stare controlată

Acţiune Vizualizare şi Remarci Diagnosticare

Protecţie

ET070: Buton pornire

APĂSATELIBERAT

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET070.

ET008:Unitate Centrală

Habitaclu neiniţializată

DA = Dacă Unitatea Centrală Habitaclu este neiniţializată.

NU = Dacă Unitatea Centrală Habitaclu este iniţializată.

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET008.

PR013: Număr cartele înregistrate 1, 2, 3 sau 4 Fără

ET071: Zăvor coloană neiniţializat

DANU

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET071.

ET119: Solicitare UCH spre zăvor-coloană BLOCARE DEBLOCARE Fără

ET248: Cod antidemaraj zăvor-coloană

NECORESPUNZĂTORCORESPUNZĂTOR Fără

ET073: Informaţie senzor zăvor-coloană

DEFECTDEBLOCAT

NEDETERMINATPSEUDO ARMATSCURTCIRCUIT

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET073.

ET072: Zăvor-coloanăINCOERENŢĂ

BLOCATDEBLOCAT

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET072.

ET014: Nivel de alimentare comandă

NICI UNULACCESORIU

TEMPORIZATDC

Fără

Page 114: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Control conformitate 87B

87B - 114

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Control conformitate 87B

87B - 114V8MR-366-X84-87B000$387.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

FUNCŢIE VEHICUL FĂRĂ CHEIE Subfuncţie: Protecţie (continuare)

RF*: Radiofrecvenţă.

INSTRUCŢIUNINu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare (citire defecte şi verificare configuraţii).Condiţie de aplicare: motor oprit, în poziţie + după contact.

SubfuncţieParametru sau Stare controlată

Acţiune Vizualizare şi Remarci Diagnosticare

Protecţie

ET250: InjecţieÎNREGISTRATĂ NEINIŢIALIZATĂ Fără

ET229: Cod antidemaraj injecţie

NECORESPUNZĂTORCORESPUNZĂTOR

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET229.

ET046: Antidemaraj

INACTIV = Vehicul deprotejat, pregătit să

pornească.ACTIV = Vehicul protejat,

pornire imposibilă.

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET046.

ET045: Tramă R.F* primită DANU

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET045.

ET075: + Accesoriu prezent

DANU

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET075.

Page 115: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Control conformitate 87B

87B - 115

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Control conformitate 87B

87B - 115V8MR-366-X84-87B000$387.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

FUNCŢIE VEHICUL FĂRĂ CHEIESubfuncţie: Pornire

INSTRUCŢIUNINu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare (citire defecte şi verificare configuraţii).Condiţie de aplicare: motor oprit, în poziţie + după contact.

SubfuncţieParametru sau Stare controlată

Acţiune Vizualizare şi Remarci Diagnosticare

Pornire

ET070: Buton pornire

APĂSATĂELIBERATĂ

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET070.

ET108: Poziţie levier CVAEXCEPTÂND NEUTRU

PNEUTRU SPATE

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET108.

ET048: Poziţie pedală de ambreiaj

APĂSATĂELIBERATĂ

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET048.

ET047: Poziţie pedală de frână

NEDETERMINATĂELIBERATĂAPĂSATĂ

INCOERENŢĂ

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET047.

ET110: Solicitare UCH către injecţie sau UPC

OPRIRE MOTORINACTIVĂ

DCPORNIRE

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET110.

ET169: Motor OPRIT

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET169.

Page 116: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Control conformitate 87B

87B - 116

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Control conformitate 87B

87B - 116V8MR-366-X84-87B000$387.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

FUNCŢIE AER CONDIŢIONATSubfuncţie: Selectare utilizator

INSTRUCŢIUNINu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare (citire defecte şi verificare configuraţii).Condiţie de aplicare: motor oprit, în poziţie + după contact.

SubfuncţieParametru sau Stare controlată

Acţiune Vizualizare şi Remarci Diagnosticare

Selectare utilizator

ET029: Tastă aer condiţionat

APĂSATĂELIBERATĂ

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET029.

ET028: Tastă lunetă spate cu dezgheţare

APĂSATĂ dacă tasta "lunetă spate cu dezgheţare" de pe

tabloul de climatizareeste apăsată.

ELIBERATĂ în caz contrar.

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET028.

ET015: Ventilator habitaclu

ACTIVĂINACTIVĂ

Notă:Această stare nu

funcţionează decât pentru climatizările manuale (şi versiunile încălzire

fără climatizare).

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET015.

Page 117: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Control conformitate 87B

87B - 117

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Control conformitate 87B

87B - 117V8MR-366-X84-87B000$387.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

FUNCŢIE AER CONDIŢIONATSubfuncţie: Încălzire

*RÎH: Rezistenţă de Încălzire Habitaclu

INSTRUCŢIUNINu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare (citire defecte şi verificare configuraţii).Condiţie de aplicare: motor oprit, în poziţie + după contact.

SubfuncţieParametru sau Stare controlată

Acţiune Vizualizare şi Remarci Diagnosticare

Încălzire

PR001: Tensiune baterie 9 V < X < 16 V

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea parametrului PR001.

PR002: Temperatură exterioară Temperatură în ˚C

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea parametrului PR002.

ET017: Număr RÎH* necesar 0, 1, 2, 3, 4 sau 5

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET017.

ET018:Număr RÎH* autorizat de alternator

0, 1, 2, 3, 4 sau 5

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET018.

ET019: Număr RÎH* autorizat de injecţie 0, 1, 2, 3, 4 sau 5

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET019.

ET015: Ventilator habitaclu

ACTIVINACTIV

Notă:Această stare nu

funcţionează decât pentru climatizările manuale (şi versiunile încălzire

fără climatizare).

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET015.

Page 118: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Control conformitate 87B

87B - 118

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Control conformitate 87B

87B - 118V8MR-366-X84-87B000$387.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

FUNCŢIE AER CONDIŢIONATSubfuncţie: Încălzire (continuare)

*RÎH: Rezistenţă de Încălzire Habitaclu

INSTRUCŢIUNINu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare (citire defecte şi verificare configuraţii).Condiţie de aplicare: motor oprit, în poziţie + după contact.

SubfuncţieParametru sau Stare controlată

Acţiune Vizualizare şi Remarci Diagnosticare

Încălzire

ET020: Număr RÎH* comandat 0, 1, 2, 3, 4 sau 5

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET020.

ET021: Comandă Releu RÎH* 1

ACTIVĂINACTIVĂ

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET021.

ET022: Comandă Releu RÎH* 2

ACTIVĂINACTIVĂ

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET022.

ET023: Comandă Releu RÎH* 3

ACTIVĂINACTIVĂ

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET023.

ET031:Solicitare ralanti accelerat pentru

RÎH*

INACTIVĂRalanti accelerat pentru a evita să descărcaţi bateria

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET031.

ET169: Motor OPRIT

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET169.

ET025: Pavilion escamotabil

ÎNCHISDESCHISABSENT

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET025.

ET026: Comandă lunetă spate cu dezgheţare

ACTIVĂINACTIVĂ

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET026.

Page 119: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Control conformitate 87B

87B - 119

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Control conformitate 87B

87B - 119V8MR-366-X84-87B000$387.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

FUNCŢIE AER CONDIŢIONATSubfuncţie: Buclă Rece

INSTRUCŢIUNINu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare (citire defecte şi verificare configuraţii).Condiţie de aplicare: motor oprit, în poziţie + după contact.

SubfuncţieParametru sau Stare controlată

Acţiune Vizualizare şi Remarci Diagnosticare

Buclă Rece

ET030: Solicitare aer condiţionat 2

ACTIVĂINACTIVĂ

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET030.

ET169: Motor OPRITÎn caz de problemă,

consultaţi interpretarea stării

ET169.

ET015: Ventilator habitaclu

ACTIVĂINACTIVĂ

Notă:Această stare nu

funcţionează decât pentru climatizările manuale (şi versiunile încălzire

fără climatizare)

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET015.

PR002: Temperatură exterioară Temperatură în ˚C

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea parametrului PR002.

Page 120: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Control conformitate 87B

87B - 120

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Control conformitate 87B

87B - 120V8MR-366-X84-87B000$387.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

FUNCŢIE PNEURISubfuncţie: Recepţie pneuri

RF*: Radiofrecvenţă.

INSTRUCŢIUNINu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare (citire defecte şi verificare configuraţii).Condiţie de aplicare: motor oprit, în poziţie + după contact.

SubfuncţieParametru sau Stare controlată

Acţiune Vizualizare şi Remarci Diagnosticare

Recepţie pneuri

ET040: Sistem de supraveghere presiune pneuri

SCOS DIN FUNCŢIUNE

ACTIV

În caz de problemă, consultaţi

"Configurare şi programare".

ET037: Presiune pneuri adaptată la viteză

DANU

Fără (Consultaţi 35B,

SSPP).

PR008: Viteză vehicul În km/h

ET036: Dezechilibrupresiune pneuri

NICI UNULFAŢĂ

SPATEFAŢĂ/SPATE

ET045: Tramă R.F* primită DANU

ET032: Informaţie valvă roată faţă stânga

OKABSENTĂ

SUPRAUMFLATĂFISURATĂ

SUBUMFLATĂ

ET033: Informaţie valvă roată faţă dreapta

ET034: Informaţie valvă roată spate dreapta

ET035: Informaţie valvă roată spate stânga

PR003: Presiune roată faţă stânga În bari

PR019: Temperatură roată faţă stânga În ˚C

PR004: Presiune roată faţă dreapta În bari

PR020: Temperatură roată faţă dreapta În ˚C

PR005: Presiune roată spate dreapta În bari

PR021: Temperatură roată spate dreapta În ˚C

PR006: Presiune roată spate stânga În bari

PR022: Temperatură roată spate stânga În ˚C

Page 121: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Control conformitate 87B

87B - 121

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Control conformitate 87B

87B - 121V8MR-366-X84-87B000$387.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

FUNCŢIE PNEURISubfuncţie: Gestionare pneuri

fa*: faţăsp*: spate

INSTRUCŢIUNINu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare (citire defecte şi verificare configuraţii).Condiţie de aplicare: motor oprit, în poziţie + după contact.

SubfuncţieParametru sau Stare controlată

Acţiune Vizualizare şi Remarci

DiagnosticareConsultaţi 35B, SSPP

Gestionare pneuri

PR009: Presiune recomandată viteză redusă roţi fa*.

În bari Fără (Consultaţi 35B, SSPP).

PR010: Presiune recomandată viteză redusă roţi sp*.

PR012: Presiune recomandată viteză ridicată roţi fa*.

PR011: Presiune recomandată viteză ridicată roţi sp*.

PR014: Prag ecart de presiune stânga/dreapta

PR015: Prag de slabă subumflare

PR059: Prag de supraumflare pană de pneu

PR017: Prag de supraumflare la rece

PR018: Prag de supraumflare la cald

Page 122: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Control conformitate 87B

87B - 122

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Control conformitate 87B

87B - 122V8MR-366-X84-87B000$387.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

FUNCŢIE PNEURISubfuncţie: Afişare-pneuri

INSTRUCŢIUNINu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare (citire defecte şi verificare configuraţii).Condiţie de aplicare: motor oprit, în poziţie + după contact.

SubfuncţieParametru sau Stare controlată

Acţiune Vizualizare şi Remarci

DiagnosticareConsultaţi 35B, SSPP

Afişare-pneuri

ET039: Solicitare aprindere martor luminos stop

ACTIVĂINACTIVĂ

Fără (Consultaţi 35B, SSPP).

ET016: Solicitare activare avertizor sonor

INACTIVĂSTARE 1STARE 2

INCOERENŢĂ

Page 123: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Control conformitate 87B

87B - 123

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Control conformitate 87B

87B - 123V8MR-366-X84-87B000$387.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

FUNCŢIE ILUMINARESubfuncţie: Comandă iluminare

INSTRUCŢIUNINu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare (citire defecte şi verificare configuraţii).Condiţie de aplicare: motor oprit, în poziţie + după contact.

SubfuncţieParametru sau Stare controlată

Acţiune Vizualizare şi Remarci Diagnosticare

Comandă iluminare

ET081: Poziţie manetă iluminare

OPRITĂPOZIŢIE

ÎNTÂLNIREDRUM

APEL FAR

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET081.

ET115:Solicitare aprindere

lumini de către senzor lumină

PREZENTĂ ABSENTĂ

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET115.

ET169: Motor OPRITÎn caz de problemă,

consultaţi interpretarea stării

ET169.

ET113: Tastă iluminare automată

APĂSATĂELIBERATĂ

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET113.

ET111: Solicitare lumini de ceaţă faţă

PREZENTĂABSENTĂ

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET111.

ET082: Solicitare lumini de ceaţă spate

PREZENTĂABSENTĂ

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET082.

ET085: Tastă lumini de avarie

APĂSATĂELIBERATĂ

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET085.

ET083: Solicitare semnalizator stânga

PREZENTĂABSENTĂ

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stărilor ET083.

ET084:Solicitare

semnalizator dreapta

PREZENTĂ ABSENTĂ

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stărilor ET084.

Page 124: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Control conformitate 87B

87B - 124

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Control conformitate 87B

87B - 124V8MR-366-X84-87B000$387.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

FUNCŢIE ŞTERGERESubfuncţie: Comandă ştergere

INSTRUCŢIUNINu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare (citire defecte şi verificare configuraţii).Condiţie de aplicare: motor oprit, în poziţie + după contact.

SubfuncţieParametru sau Stare controlată

Acţiune Vizualizare şi Remarci Diagnosticare

Comandă ştergere

PR008: Viteză vehicul În km/h

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea parametrului PR008.

ET077: Poziţie manetă ştergător geam

OPRIRE CADENŢARE VITEZĂ MICĂ VITEZĂ MARE

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET077.

ET096:Poziţie inel cadenţare

ştergător geam1234

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET096.ET118:

Poziţie inel sensibilitate

senzor ploaie

ET114:Solicitare ştergător geam prin detector

de ploaie

PREZENTĂABSENTĂ

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET114.

ET078: Solicitare spălător geam faţă

PREZENTĂABSENTĂ

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET078.

Page 125: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Control conformitate 87B

87B - 125

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Control conformitate 87B

87B - 125V8MR-366-X84-87B000$387.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

FUNCŢIE ŞTERGERESubfuncţie: comandă ştergere (continuare)

INSTRUCŢIUNINu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare (citire defecte şi verificare configuraţii).Condiţie de aplicare: motor oprit, în poziţie + după contact.

SubfuncţieParametru sau Stare controlată

Acţiune Vizualizare şi Remarci Diagnosticare

Comandă ştergere

ET080: Solicitare ştergător geam spate

PREZENTĂABSENTĂ

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET080.

ET097:Oprire

corespunzătoare ştergător geam spate

PREZENTABSENT

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET097.

ET079: Solicitare spălător geam spate

PREZENTĂABSENTĂ

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET079.

ET109: Marşarieranclanşat

DANU

În caz de problemă, controlaţi contactorul de marşarier şi legăturile

sale.

ET108: Poziţie levier CVA

EXCEPTÂND NEUTRUP

NEUTRUSPATE

În caz de problemă, consultaţi

interpretarea stării ET108.

Page 126: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Control conformitate 87B

87B - 126

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Control conformitate 87B

87B - 126V8MR-366-X84-87B000$387.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

FUNCŢIE ILUMINARESubfuncţie: Putere iluminare

INSTRUCŢIUNINu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare (citire defecte şi verificare configuraţii).Condiţie de aplicare: motor oprit, în poziţie + după contact.

SubfuncţieParametru sau Stare controlată

Acţiune Vizualizare şi Remarci Diagnosticare

Putere iluminare ET112: Comandă iluminare

interioarăACTIVĂ

INACTIVĂ Fără

Page 127: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Tabel recapitulativ stări 87B

87B - 127

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Tabel recapitulativ stări 87B

87B - 127V8MR-366-X84-87B000$430.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLU

Diagnosticare - Tabel recapitulativ stări

*RÎH: Rezistenţă de Încălzire Habitaclu

Stare tester Titlu tester de diagnosticare Vdiag

ET008 Unitate Centrală Habitaclu Neiniţializată V44, V48, V4C, V4D, V4F, V50

ET010 Frecvenţă cartelă (în MHz) V44, V48, V4C, V4D

ET014 Nivel de alimentare comandă

V44, V48, V4C, V4D, V4F, V50

ET015 Ventilator habitaclu

ET016 Solicitare activare avertizor sonor

ET017 Număr RÎH* necesar

ET018 Număr RÎH* autorizat de alternator

ET019 Număr RÎH* autorizat de injecţie

ET020 Număr RÎH* comandat

ET021 Comandă releu RÎH* 1

ET022 Comandă releu RÎH* 2

ET023 Comandă releu RÎH* 3

ET025 Pavilion escamotabil V48, V4C, V4D, V4F, V50

ET026 Comandă lunetă spate cu dezgheţare

V44, V48, V4C, V4D, V4F, V50

ET028 Tastă lunetă spate cu dezgheţare

ET029 Tastă aer condiţionat

ET030 Solicitare aer condiţionat 2

ET031 Solicitare ralanti accelerat pentru RÎH*

ET032 Informaţie valvă roată faţă stânga

ET033 Informaţie valvă roată faţă dreapta

ET034 Informaţie valvă roată spate dreapta

ET035 Informaţie valvă roată spate stânga

ET036 Dezechilibru presiune pneuri

ET037 Presiune pneuri adaptate la viteză

ET038 Solicitare aprindere martor luminos service

ET039 Solicitare aprindere martor luminos stop

ET040 Sistem supraveghere presiune pneuri

MR-366-X84-87B000$430.mif

Page 128: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Tabel recapitulativ stări 87B

87B - 128

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Tabel recapitulativ stări 87B

87B - 128V8MR-366-X84-87B000$430.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

*BAR: Blocare Automată în Rulaj*BEU: Blocare Electrică Uşi*Bloc.: Blocare

Stare tester Titlu tester de diagnosticare Vdiag

ET041 Lunetă spate mobilă V48, V4C, V4D, V4F, V50

ET042 Uşă pasager V44, V48, V4C, V4D, V4F, V50

ET043 Autorizare funcţie BAR* prin BEU*

V44, V48, V4C, V4D, V4F, V50

ET044 Tastă BEU*

ET045 Tramă RF primită

ET046 Antidemaraj

ET047 Poziţie pedală de frână

ET048 Poziţie pedală de ambreiaj

ET050 Hayon/Portbagaj

ET051 Uşă spate stânga

ET052 Uşă spate dreapta

ET053 Uşă şofer

ET054 Senzori optici alimentaţi

ET055 Senzor optic şofer faţă

ET056 Senzor optic şofer spate

ET057 Senzori optici pasager faţă/spate

ET058 Taste bloc* pe mânere parte şofer

ET059 Taste bloc* pe mânere parte pasager

ET060 Tastă blocare pe hayon

ET061 Solicitare deschidere hayon

ET062 Solicitare deschidere lunetă spate V48, V4C, V4D, V4F, V50

Page 129: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Tabel recapitulativ stări 87B

87B - 129

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Tabel recapitulativ stări 87B

87B - 129V8MR-366-X84-87B000$430.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

*ALAC: Neautorizat*TA:

Stare tester Titlu tester de diagnosticare Vdiag

ET066 Apăsare tastă cartelă primită

V44, V48, V4C, V4D, V4F, V50

ET067 Apăsare tastă cartelă recunoscută

ET068 Sursă ultima blocare

ET069 Sursă ultima deblocare

ET070 Buton pornire

ET071 Zăvor coloană neiniţializat

ET072 Zăvor coloană

ET073 Informaţie senzor zăvor coloană

ET075 + accesoriu prezent

ET077 Poziţie manetă ştergător geam

ET078 Solicitare spălător geam faţă

ET079 Solicitare spălător geam spate

ET080 Solicitare ştergător geam spate

ET081 Poziţie manetă iluminare

ET082 Solicitare lumini de ceaţă spate

ET083 Solicitare semnalizator stânga

ET084 Solicitare semnalizator dreapta

ET085 Tastă lumini de avarie

ET086 Securitate copil electrică V44, V48, V4C

ET087 Autorizare macara cu impulsuri geam/TA*

V44, V48, V4C, V4D, V4F, V50

ET088 Sursă activare superblocare

ET090 Sursă dezactivare superblocare

ET096 Poziţie inel cadenţare ştergător geam

ET097 Oprire corespunzătoare ştergător geam spate

ET098 Tastă ALAC*

ET108 Poziţie levier CVA

ET109 Marşarier anclanşat

ET110 Solicitare UCH către injecţie sau UPC

ET111 Solicitare lumini de ceaţă faţă

ET112 Comandă iluminare interioară

Page 130: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Tabel recapitulativ stări 87B

87B - 130

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Tabel recapitulativ stări 87B

87B - 130V8MR-366-X84-87B000$430.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

Stare tester Titlu tester de diagnosticare Vdiag

ET113 Tastă iluminare automată

V44, V48, V4C, V4D, V4F, V50

ET114 Solicitare ştergător geam de către detector ploaie

ET115 Solicitare aprindere lumini de către senzor lumină

ET118 Poziţie inel sensibilitate senzor ploaie

ET119 Solicitare UCH către zăvor coloană

ET159 Securitate copil uşă spate stângaV4D, V4F, V50

ET160 Securitate copil uşă spate dreapta

ET169 Motor V44, V48, V4C, V4D, V4F, V50

ET194 Uşă pasager sau capotă V4C, V4D, V4F, V50

ET195 Frecvenţă UCH (în MHz) V44, V48, V4C, V4D, V4F, V50ET205 Tip antenă RF: a UCH

ET229 Cod antidemaraj injecţie V4F, V50

ET230 Securitate copil V4D, V4F, V50

ET233 Întrerupător securitate copil V44, V48, V4C, V4D, V4F, V50

ET248 Cod antidemaraj zăvor coloanăV4F, V50

ET250 Injecţie

Page 131: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 131

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 131V8MR-366-X84-87B000$473.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLU

Diagnosticare - Interpretare stări

ET008

UNITATE CENTRALĂ HABITACLU NEINIŢIALIZATĂ

INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.

ET008 este "DA".

Pentru a efectua:– o programare Unitate Centrală Habitaclu şi o configurare Unitate Centrală Habitaclu,– o programare sau o realocare a cartelelor.(Consultaţi configurare şi programare).

ET008 este "NU".

Unitatea Centrală Habitaclu este iniţializată.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET008/UCH_V48_ET008/UCH_V4C_ET008/UCH_V4D_ET008 /UCH_V4F_ET008/UCH_V50_ET008MR-366-X84-87B000$473.mif

Page 132: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 132

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 132V8MR-366-X84-87B000$473.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET014

NIVEL DE ALIMENTARE COMANDĂ

INSTRUCŢIUNINici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Particularitate:Această stare informează nivelul de alimentare.

"NICI UNUL", lipsă alimentare."TEMPORIZAT", în momentul deschiderii unei uşi."ACCESORIU", în momentul unei apăsări pe butonul de pornire."DC" în momentul unei porniri sau a unui + DC impus.

În caz de incoerenţă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET014/UCH_V48_ET014/UCH_V4C_ET014/UCH_V4D_ET014 /UCH_V4F_ET014/UCH_V50_ET014

Page 133: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 133

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 133V8MR-366-X84-87B000$473.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET015

VENTILATOR HABITACLU

INSTRUCŢIUNINici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Aplicaţi în momentul unei climatizări manuale sau încălziri.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

ET015 este "Inactiv", comanda de ventilare pe tabloul de comandă climatizare este diferită de 0.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului tabloului de comandă climatizare (langhete refulate, rupte,...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE2 al Unităţii Centrale Habitaclu (langhete refulate, rupte...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi continuitatea şi izolarea următoarelor legături: Cod legătură 38LP, Cod legătură 38LQ,

între organele 645 şi 319.Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Controlaţi tabloul de comandă (consultaţi 62C, climatizare necomandată automat).

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET015/UCH_V48_ET015/UCH_V4C_ET015/UCH_V4D_ET015 /UCH_V4F_ET015/UCH_V50_ET015

Page 134: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 134

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 134V8MR-366-X84-87B000$473.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET016

SOLICITARE ACTIVARE AVERTIZOR SONOR

INSTRUCŢIUNI

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.

Particularitate:Starea ET016 este "STARE 1" sau "STARE 2" dacă avertizorul sonor SSPP este activat. O pană de pneu a pneurilor sau o subumflare puternică este prezentă.

ET016 este "STARE 1".

Solicitare de activare a avertizorului sonor legată de afişarea unui mesaj de pană de pneu pe tabloul de bord.Ajustaţi presiunea celor patru pneuri la presiunile recomandate. Reparaţi sau înlocuiţi pneul dacă este necesar.

ET016 este "STARE 2".

Solicitare de activare a avertizorului sonor pentru a avertiza şoferul că viteza vehiculului este prea ridicată când vehiculul are una sau mai multe roţi fisurate.Această informaţie nu este valabilă decât pe vehiculele echipate cu pneu rulaj plat.Ajustaţi presiunea celor patru pneuri la presiunile recomandate. Reparaţi sau înlocuiţi pneul dacă este necesar.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET016/UCH_V48_ET016/UCH_V4C_ET016/UCH_V4D_ET016 /UCH_V4F_ET016/UCH_V50_ET016

Page 135: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 135

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 135V8MR-366-X84-87B000$473.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

*RÎH: Rezistenţă de Încălzire Habitaclu

ET017

NUMĂR RÎH* NECESAR

INSTRUCŢIUNI

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Starea, în funcţie de condiţii, va fi 0, 1, 2, 3, 4 sau 5.

Particularitate:Climatizare manuală (necomandată automat)Definită de Unitatea Centrală Habitaclu în funcţie de temperatura apei motor, de temperatura exterioară şi de disponibilitatea electrică. Climatizare comandată automatDefinită de Unitatea Centrală Habitaclu în funcţie de temperatura apei motor, de temperatura exterioară, de disponibilitatea electrică, de temperatura interioară şi de solicitarea utilizatorului.

Condiţiile de pilotare a Rezistenţelor de încălzire Habitaclu sunt:

Climatizare manuală (necomandată automat):ET169 "Motor" este "Pornit",ET015 "Ventilator habitaclu" "Activ",PR002 "Temperatură exterioară" < 5 ˚C,temperatura apă motor < 50 ˚C (consultaţi calculatorul de injecţie),disponibilitate electrică - 60 %, încărcare alternator < 70 % (consultaţi Unitatea de putere şi de Comutaţie).

Climatizare comandată automat:ET169 "Motor" la "Pornit",PR002 "Temperatură exterioară" < 5 ˚C,temperatura apă motor < 50 ˚C (consultaţi calculatorul de injecţie).Disponibilitate electrică - 60 %, sarcină alternator < 70 % (consultaţi Unitatea de putere şi de Comutaţie).Solicitare de căldură de către utilizator (consultaţi calculatorul de climatizare).Verificaţi coerenţa acestor stări şi parametri.În caz de problemă, trataţi interpretarea acestor stări şi parametri.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET017/UCH_V48_ET017/UCH_V4C_ET017/UCH_V4D_ET017 /UCH_V4F_ET017/UCH_V50_ET017

Page 136: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 136

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 136V8MR-366-X84-87B000$473.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

*RÎH: Rezistenţă de Încălzire Habitaclu

ET018

NUMĂR RÎH* AUTORIZAT DE ALTERNATOR

INSTRUCŢIUNI

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.

Particularitate: Această dată este utilizabilă numai pe vehiculele echipate cu Rezistenţe de Încălzire Habitaclu.Calcul efectuat de Unitatea Centrală Habitaclu în funcţie de puterea alternatorului disponibilă (informaţie furnizată de UPC).Această informaţie permite să alimentaţi numărul de Rezistenţe de Încălzire Habitaclu în funcţie de puterea disponibilă. Starea, în funcţie de condiţii, va fi 0, 1, 2, 3, 4 sau 5.

În caz de problemă, efectuaţi o diagnosticare a UPC (consultaţi 87G, Cutie de interconectare motor).Parametrul PR010 al UPC "încărcare alternator" trebuie să fie mai mic de 70 % pentru ca Rezistenţele de Încălzire Habitaclu să fie autorizate de alternator.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET018/UCH_V48_ET018/UCH_V4C_ET018/UCH_V4D_ET018 /UCH_V4F_ET018/UCH_V50_ET018

Page 137: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 137

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 137V8MR-366-X84-87B000$473.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

*RÎH: Rezistenţă de Încălzire Habitaclu

ET019

NUMĂR RÎH* AUTORIZAT DE INJECŢIE

INSTRUCŢIUNI

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.

Particularitate: Calcul efectuat de UCH în funcţie de puterea maximă autorizată de calculatorul de injecţie.Această informaţie permite să determinaţi, în funcţie de sarcina motor, numărul de Rezistenţe de Încălzire Habitaclu autorizate. Starea, în funcţie de condiţii, va fi 0, 1, 2, 3, 4 sau 5.

În caz de problemă, efectuaţi o diagnosticare a injecţiei (consultaţi 13B, Injecţie diesel sau 17B Injecţie benzină).Condiţii pentru autorizarea Rezistenţelor de Încălzire Habitaclu de către injecţie:– starea (injecţie) ET111 "Număr de RÎH* fixat" trebuie să fie NU,– starea (injecţie) ET112 "Întrerupere RÎH*" trebuie să fie NU.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET019/UCH_V48_ET019/UCH_V4C_ET019/UCH_V4D_ET019 /UCH_V4F_ET019/UCH_V50_ET019

Page 138: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 138

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 138V8MR-366-X84-87B000$473.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

*RÎH: Rezistenţă de Încălzire Habitaclu

ET020

NUMĂR RÎH* COMANDAT

INSTRUCŢIUNI

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Numărul maxim de Rezistenţe de Încălzire Habitaclu comandate va fi numărul minim indicat de stările ET017, ET018, ET019.

Particularitate: Unitatea centrală habitaclu comandă releele Rezistenţă de Încălzire Habitaclu în funcţie de autorizaţia calculatoarelor de injecţie şi Unitatea de Protecţie şi de Comutaţie.Starea, în funcţie de condiţii, va fi 0, 1, 2, 3 sau 4.

Condiţiile de pilotare a Rezistenţelor de Încălzire Habitaclu sunt:– Motor termic pornit.– Tensiune baterie > 12 V.– Temperatură interioară < 10 ˚C.– Valoare prestabilită de temperatură utilizator pe poziţie cald (> 20 C).– PR002 "Temperatură exterioară" < 5 ˚C.– ET015 "Ventilator habitaclu" ACTIV.– ET018 "Număr RÎH* autorizat de alternator" > 0.– ET019 "Număr RÎH* autorizat de injecţie" > 0.– PR010 (UPC) "Încărcare alternator" < 70 %.Dacă toate condiţiile sunt întrunite şi în funcţie de strategia funcţiei Aer Condiţionat, UCH comandă Rezistenţele de Încălzire Habitaclu necesare prestaţiei.Verificaţi funcţionarea acestor stări şi parametri.În caz de problemă, consultaţi interpretarea acestor stări şi parametri.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET020/UCH_V48_ET020/UCH_V4C_ET020/UCH_V4D_ET020 /UCH_V4F_ET020/UCH_V50_ET020

Page 139: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 139

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 139V8MR-366-X84-87B000$473.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

*RÎH: Rezistenţă de Încălzire Habitaclu

ET021ET022ET023

COMANDĂ RELEU RÎH* 1COMANDĂ RELEU RÎH* 2COMANDĂ RELEU RÎH* 3

INSTRUCŢIUNI

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. Pentru stările ET021 şi ET022, informaţia este interpretabilă dacă vehiculul este configurat cu Rezistenţe de Încălzire Habitaclu 1000 W sau Rezistenţe de Încălzire Habitaclu 1800 W.Pentru starea ET023, informaţia este interpretabilă dacă vehiculul este configurat cu Rezistenţe de Încălzire Habitaclu 1800 W.

În caz de problemă, controlaţi funcţionarea stărilor ET015 "Ventilator habitaclu", ET017 "Număr RÎH* necesar", ET018 "Număr RÎH* autorizat de alternator", ET019 "Număr RÎH* autorizat de injecţie" şi ET020 "Număr RÎH* comandat".

Efectuaţi diagnosticarea comenzilor AC016 "Releu RÎH* 1", AC017 "Releu RÎH* 2" şi AC018 "Releu RÎH* 3".

Controlaţi parametrii necesari punerii în funcţiune a Rezistenţelor de Încălzire Habitaclu: temperatură exterioară, temperatură interioară, temperatură valoare prestabilită pe tabloul de comandă încălzire, încărcare alternator, tensiune baterie.

Dacă toate condiţiile cerute sunt coerente şi dacă starea rămâne "INACTIVĂ", contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET021/UCH_V48_ET021/UCH_V4C_ET021/UCH_V4D_ET021/UCH_V4F_ET021/UCH_V50_ET021/UCH_V44_ET022/UCH_V48_ET022/UCH_V4C_ET022/UCH_V4D_ET022/UCH_V4F_ET022/UCH_V50_ET022/UCH_V44_ET023/UCH_V48_ET023/UCH_V4C_ET023/UCH_V4D_ET023/UCH_V4F_ET023/UCH_V50_ET023

Page 140: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 140

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 140V8MR-366-X84-87B000$473.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET025

PAVILION ESCAMOTABIL

INSTRUCŢIUNINici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Dacă vehiculul este cabriolet, starea ET025 este "ÎNCHIS" sau "DESCHIS".Dacă vehiculul nu este cabriolet, starea ET025 va fi "ABSENT".

ET025 este "ÎNCHIS"

Pavilionul escamotabil al vehiculului cabriolet este închis.

În caz de incoerenţă, contactaţi techline.

ET025 este "DESCHIS"

Pavilionul escamotabil al vehiculului este deschis.

În caz de incoerenţă, contactaţi techline.

ET025 este "ABSENT"

Poziţia pavilionului escamotabil este necunoscută.

În caz de incoerenţă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET025/UCH_V48_ET025/UCH_V4C_ET025/UCH_V4D_ET025 /UCH_V4F_ET025/UCH_V50_ET025

Page 141: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 141V8MR-366-X84-87B000$473.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET026

COMANDĂ LUNETĂ SPATE CU DEZGHEŢARE

INSTRUCŢIUNI

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.

Particularitate:Funcţionarea lunetei spate cu dezgheţare necesită ca motorul să fie "Pornit".

ET026 "Inactivă" în ciuda unei solicitări de dezgheţare spate de către utilizator.

ClimatizareManuală

Climatizare comandată

automat

Verificaţi ca starea ET142 "Fază de funcţionare motor" să fie "Pornit", în caz contrar, faceţi o diagnosticare a injecţiei.Verificaţi ca starea ET028 "Tastă lunetă spate cu dezgheţare" să fie "APĂSATĂ" în caz contrar, consultaţi interpretarea acestei stări.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

Verificaţi dacă starea ET142 "Fază de funcţionare motor" este "Pornit", în caz contrar, faceţi o diagnosticare a injecţiei.Dacă problema persistă, faceţi o diagnosticare a calculatorului de climatizare.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET026/UCH_V48_ET026/UCH_V4C_ET026/UCH_V4D_ET026 /UCH_V4F_ET026/UCH_V50_ET026

Page 142: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 142

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 142V8MR-366-X84-87B000$473.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET028

TASTĂ LUNETĂ SPATE CU DEZGHEŢARE

INSTRUCŢIUNI

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.

Particularitate:Informaţie interpretabilă dacă vehiculul este configurat cu Încălzire sau Climatizare manuală (SC008 "Tip UCH" şi CF019 "Tip de climatizare").Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

ET028 "Eliberată" cu apăsare pe tastă.ET028 "Apăsat" fără apăsare pe tastă.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului tabloului de comandă climatizare (langhete refulate, rupte).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE2 al unităţii centrale habitaclu (langhete refulate, rupte).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături: Cod legătură 15M, între organele 645 şi 139.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Controlaţi tabloul de comandă (consultaţi 62C, climatizare necomandată automat).

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET028/UCH_V48_ET028/UCH_V4C_ET028/UCH_V4D_ET028 /UCH_V4F_ET028/UCH_V50_ET028

Page 143: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 143

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 143V8MR-366-X84-87B000$473.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET029

TASTĂ AER CONDIŢIONAT

INSTRUCŢIUNI

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.

Particularitate:Informaţie interpretabilă dacă vehiculul este configurat cu Climatizare manuală (SC008 "Tip UCH" şi CF019 "Tip de climatizare").Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului tabloului de comandă climatizare (langhete refulate, rupte).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE2 al unităţii centrale habitaclu (langhete refulate, rupte).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături: Cod legătură 38AL, între organele 645 şi 319.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Controlaţi tabloul de comandă (consultaţi 62C, climatizare necomandată automat).

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET029/UCH_V48_ET029/UCH_V4C_ET029/UCH_V4D_ET029 /UCH_V4F_ET029/UCH_V50_ET029

Page 144: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 144V8MR-366-X84-87B000$473.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET030

SOLICITARE AER CONDIŢIONAT 2

INSTRUCŢIUNI

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Motorul trebuie să fie pornit.

Particularitate: Este vorba despre solicitarea de aer condiţionat transmisă de UCH la calculatorul de injecţie. Această solicitare poate parveni la UCH în două moduri diferite:– În cazul unui vehicul echipat cu climatizare manuală prin apăsare pe tasta aer

condiţionat.– În cazul unui vehicul echipat cu climatizare comandată automat în urma unei

solicitări a utilizatorului sau a calculatorului sau a calculatorului de climatizare în mod automat.

ET030 "Inactiv" în ciuda unei solicitări de climatizare.

ClimatizareManuală

Climatizarecomandată automat

Verificaţi ca starea ET169 "Motor" să fie "Pornit". Dacă starea ET169 nu este, faceţi o diagnosticare a injecţiei.Verificaţi ca starea ET029 "Tastă aer condiţionat" să fie "APĂSATĂ" apăsând pe tastă. Dacă starea ET029 este "ELIBERATĂ" faceţi o diagnosticare a acestei stări.Verificaţi ca starea ET015 "Ventilare habitaclu" să fie "ACTIVĂ". Dacă starea ET015 este "INACTIVĂ" faceţi o diagnosticare a acestei stări.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

Faceţi o diagnosticare a calculatorului de climatizare (consultaţi 62C Climatizare necomandată automat).

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET030/UCH_V48_ET030/UCH_V4C_ET030/UCH_V4D_ET030 /UCH_V4F_ET030/UCH_V50_ET030

Page 145: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 145

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 145V8MR-366-X84-87B000$473.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

*RÎH: Rezistenţă de Încălzire Habitaclu

ET031

SOLICITARE RALANTI ACCELERAT PENTRU RÎH*

INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.

ET031 "Inactivă" cu motorul la ralanti cu Rezistenţele de Încălzire Habitaclu anclanşate.

În caz de incoerenţă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET031/UCH_V48_ET031/UCH_V4C_ET031/UCH_V4D_ET031 /UCH_V4F_ET031/UCH_V50_ET031

Page 146: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 146

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 146V8MR-366-X84-87B000$473.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET042

UŞĂ PASAGER

INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE1 al Unităţii Centrale Habitaclu (langhete refulate, rupte, oxidate...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului broaştei uşii pasager (langhete refulate, rupte, oxidate...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături: Cod legătură 87G, între organele 645 şi 141.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Controlaţi:Continuitatea între legăturile 87G şi MAN ale organului 141 (în poziţie repaus).Izolarea între legăturile 87G şi MAN ale organului 141 (în poziţie anclanşată).Înlocuiţi broasca, dacă este neconformă.

În caz de incoerenţă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET042/UCH_V48_ET042/UCH_V4C_ET042/UCH_V4D_ET042 /UCH_V4F_ET042/UCH_V50_ET042

Page 147: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 147

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 147V8MR-366-X84-87B000$473.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

*BAR: Blocare Automată în Rulaj*BEU: Blocare Electrică Uşi

ET043

AUTORIZARE FUNCŢIE BAR* PRIN BEU*

INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.

Verificaţi ca Unitatea Centrală Habitaclu să fie configurată cu Blocare în rulare. Apăsaţi mai mult de 5 s cu după contact pe tasta blocare a vehiculului pentru a activa blocarea automată (starea blocare în rulare este activă).Apăsaţi mai mult de 5 s cu după contact pe tasta deblocare a vehiculului pentru a dezactiva blocarea automată în rulare (starea blocare în rulare este inactivă).Apăsaţi mai mult de 5 s fără după contact pe tasta blocare a vehiculului pentru a bloca vehiculul (specificaţie Spania).

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET043/UCH_V48_ET043/UCH_V4C_ET043/UCH_V4D_ET043 /UCH_V4F_ET043/UCH_V50_ET043

Page 148: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 148

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 148V8MR-366-X84-87B000$473.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

*BEU: Blocare Electrică Uşi

ET044

TASTĂ BEU*

INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE1 al Unităţii Centrale Habitaclu (langhete refulate, rupte, oxidate...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului întrerupătorului de Blocare Uşi Electrice (langhete refulate, rupte, oxidate...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarelor legături: Cod legătură 20AW, Cod legătură 20M, între organele 645 şi 1391.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături: Cod legătură MAM, între organul 1391 şi masă.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Controlaţi:– Continuitatea următoarelor legături (întrerupător apăsat):

Cod legătură 20M, Cod legătură 20AW, a organului 1391.

– Izolarea următoarelor legături (întrerupător în repaus): Cod legătură 20M, Cod legătură 20AW, pe organul 1391.

Înlocuiţi întrerupătorul, dacă este neconform.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET044/UCH_V48_ET044/UCH_V4C_ET044/UCH_V4D_ET044 /UCH_V4F_ET044/UCH_V50_ET044

Page 149: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 149

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 149V8MR-366-X84-87B000$473.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

*RF: radiofrecvenţă

ET045

TRAMĂ R.F*. PRIMITĂ

INSTRUCŢIUNI

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.

Particularitate: Această stare este utilizată pentru funcţia Deblocare-Blocare şi Pornire mâini libere.Această stare permite exclusiv să verificaţi starea corespunzătoare a antenei receptoare internă prin Unitatea Centrală Habitaclu.

ET045 "NU" la o apăsare a uneia din tastele cartelei.

Controlaţi cu a doua cartelă a vehiculului.Dacă starea devine "DA", verificaţi ET066 "Apăsare tastă cartelă primită".

Dacă starea rămâne "NU", efectuaţi un test cu o altă cartelă a unui alt vehicul.Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET045/UCH_V48_ET045/UCH_V4C_ET045/UCH_V4D_ET045 /UCH_V4F_ET045/UCH_V50_ET045

Page 150: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 150

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 150V8MR-366-X84-87B000$473.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET046

ANTIDEMARAJ

INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.

ET046 "Activ" cu solicitare de pornire dar după contact nu este prezent.

Aplicaţi demersul de diagnosticare ALP 41 ''Vehiculul nu porneşte şi după contactul nu se stabileşte cu cartela în cititorul de cartelă''.

ET046 "Activ" nivel de alimentare după contact prezent.

Verificaţi şi reparaţi dacă este necesar:Stare a antidemarajului în injecţie, dacă "ACTIV" verificaţi calculatorul de injecţie.Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET046/UCH_V48_ET046/UCH_V4C_ET046/UCH_V4D_ET046 /UCH_V4F_ET046/UCH_V50_ET046

Page 151: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 151

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 151V8MR-366-X84-87B000$473.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET047

POZIŢIE PEDALĂ DE FRÂNĂ

INSTRUCŢIUNI

Releul accesoriu trebuie să funcţioneze.În timpul cursei pedalei, este posibil să identificaţi o stare nedeterminată sau o incoerenţă pe starea ET047 în cazul unei apăsări continue în zona de incertitudine pe pedala de frână între poziţia eliberată şi poziţia apăsată a contactorului pedalei de frână (consultaţi funcţionare sistem).Acest tratament nu se aplică, decât în cazurile în care starea este "incoerenţă" sau "nedeterminat", cu piciorul apăsat până la fund sau eliberare completă a pedalei de frână.

Particularitate:Puneţi DC impus.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

ET047 "Incoerenţă" cu apăsare pe pedală.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului contactorului pedalei de frână.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Demontaţi contactorul pedalei de frână şi verificaţi izolarea între legăturile BPT şi 5A ale organului 160 (piston contactor liber).Înlocuiţi contactorul pedalei de frână exclusiv dacă este neconform.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE2 al Unităţii Centrale Habitaclu.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

UCH şi contactor pedală de frână debranşat:Asiguraţi izolarea la + 12 V a următoarei legături:

Cod legătură 5A, între organele 645 şi 160.Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.Linia este comună cu calculatorul de injecţie şi calculatorul cutiei de viteze automate (dacă vehiculul este echipat cu o cutie de viteze automată). În caz de izolare defectuoasă, verificaţi cu ajutorul schemei electrice, legăturile între conectorul contactorului pedalei de frână şi aceste calculatoare.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET047/UCH_V48_ET047/UCH_V4C_ET047/UCH_V4D_ET047 /UCH_V4F_ET047/UCH_V50_ET047

Page 152: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 152

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 152V8MR-366-X84-87B000$473.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET047

CONTINUARE 1

ET047 "Nedeterminat" fără apăsare pe pedală.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului contactorului pedalei de frână.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi prezenţa a + 12 V, legătura BPT a organului 160.Dacă este neconformă:– Verificaţi starea şi branşarea conectorului PP3 pe Unitatea Centrală Habitaclu. Dacă, conectorul este defect şi

dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

– UCH şi contactor pedală de frână debranşaţi, asiguraţi izolarea în raport cu masa şi continuitatea următoarei legături:

Cod legătură BPT, între organele 645 şi 160.Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Demontaţi contactorul pedalei de frână şi verificaţi continuitatea între legăturile BPT şi 5A ale organului 160 (piston contactor apăsat).Înlocuiţi contactorul pedalei de frână exclusiv dacă este neconform.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE2 pe Unitatea Centrală Habitaclu.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Cu UCH şi contactor stop debranşaţi:Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături:

Cod legătură 5A, între organele 645 şi 160.Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.Linia este comună cu calculatorul de injecţie şi calculatorul cutiei de viteze automate (dacă vehiculul este echipat cu o cutie de viteze automată).În caz de izolare defectuoasă, verificaţi cu ajutorul schemei electrice, legăturile între conectorul contactorului pedalei de frână şi aceste calculatoare.Contactaţi techline dacă problema persistă.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 153: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 153

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 153V8MR-366-X84-87B000$473.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET047

CONTINUARE 2

ET047 "Incoerenţă" fără apăsare pe pedală.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului contactorului pedalei de frână.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Contactor pedală de frână debranşat:Verificaţi izolarea între legăturile 65A şi SP17 ale organului 160 (piston contactor stop apăsat).Înlocuiţi contactorul pedalei de frână exclusiv dacă este neconform.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE2 al Unităţii Centrale Habitaclu.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

UCH şi contactor pedală de frână debranşaţi:Asiguraţi izolarea în raport cu + 12 V a legăturii 5A între organele 645 şi 160.Linia este comună cu cea a calculatorului ABS sau a releului de control dinamic traiectorie (ESP) (în funcţie de echipare) şi luminile stop.În caz de izolare defectuoasă, verificaţi cu ajutorul schemei electrice, legăturile între conectorul contactorului pedalei de frână şi aceste elemente.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 154: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 154

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 154V8MR-366-X84-87B000$473.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET047

CONTINUARE 3

ET047 "Nedeterminat" cu apăsare pe pedală.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului contactorului pedalei de frână.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Contactor pedală de frână debranşat:Verificaţi prezenţa a + 12 V a organului 160 pe legătura SP17.Dacă este neconformă:– Verificaţi starea şi branşarea siguranţei 1H pe Cutia de Siguranţe şi Relee Habitaclu.– Verificaţi starea şi branşarea conectorului Cutiei de Siguranţe şi Relee habitaclu. Dacă, conectorul este defect

şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

– Asiguraţi izolarea şi continuitatea legăturii SP17 între organele 160 şi 260. Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţi cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă este în continuare neconform, contactaţi techline.

Contactor pedală de frână debranşat:Verificaţi continuitatea următoarelor legături:

Cod legătură 65A, Cod legătură SP17, a organului 160 (piston contactor pedală de frână liber).

Înlocuiţi contactorul pedalei de frână exclusiv dacă este neconform.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE2 pe Unitatea Centrală Habitaclu.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

UCH şi contactor pedală de frână debranşat:Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături:

Cod legătură 65A, între organele 645 şi 160.Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.Linia este comună cu calculatorul ABS sau al releului ESP (în funcţie de echipare) şi luminile stop. În caz de izolare defectuoasă, verificaţi cu ajutorul schemei electrice, legăturile între conectorul contactorului pedalei de frână şi aceste elemente.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 155: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 155

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 155V8MR-366-X84-87B000$473.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET048

POZIŢIE PEDALĂ DE AMBREIAJ

INSTRUCŢIUNI

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.

Particularitate:Puneţi DC impus.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

ET048 "Eliberat" cu apăsare pe pedală.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului contactorului pedalei de ambreiaj.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Demontaţi contactorul pedalei de ambreiaj şi verificaţi prezenţa masei pe legătura MAN a organului 675.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi continuitatea următoarelor legături: Cod legătură 26X, Cod legătură MAN, a organului 675 (Contactor pedală de frână în poziţie pedală apăsată).

Dacă este neconform exclusiv, înlocuiţi contactorul pedalei de ambreiaj.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE1 pe Unitatea Centrală Habitaclu.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături: Cod legătură 26X, între organele 645 şi 675.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET048/UCH_V48_ET048/UCH_V4C_ET048/UCH_V4D_ET048 /UCH_V4F_ET048/UCH_V50_ET048

Page 156: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 156

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 156V8MR-366-X84-87B000$473.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET048

CONTINUARE

ET048 "Apăsat" fără apăsare pe pedală.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului contactorului pedalei de ambreiaj.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Demontaţi contactorul pedalei de ambreiaj şi verificaţi izolarea între următoarele legături: Cod legătură 26X, Cod legătură MAN, a organului 675 (Contactor pedală de frână în poziţie pedală eliberată).

Dacă este neconform exclusiv, înlocuiţi contactorul pedalei de ambreiaj.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE1 pe Unitatea Centrală Habitaclu.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături: Cod legătură 26X. Între organele 645 şi 675.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 157: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 157

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 157V8MR-366-X84-87B000$473.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET050

HAYON/PORTBAGAJ

INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE1 al Unităţii Centrale Habitaclu (langhete refulate, rupte, oxidate...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului broaştei hayon (langhete refulate, rupte, oxidate...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături: Cod legătură 87T, între organele 645 şi 1322.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Controlaţi:Izolarea organului 1332 pe legăturile 87T şi MZ (contact broască hayon în repaus).Continuitatea organului 1332 pe legăturile 87T şi MZ (contact broască hayon anclanşată).Înlocuiţi broasca dacă este neconformă.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET050/UCH_V48_ET050/UCH_V4C_ET050/UCH_V4D_ET050 /UCH_V4F_ET050/UCH_V50_ET050

Page 158: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 158

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 158V8MR-366-X84-87B000$473.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET051

UŞĂ SPATE STÂNGA

INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE1 al Unităţii Centrale Habitaclu (langhete refulate, rupte, oxidate...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului broaştei uşii spate stânga (langhete refulate, rupte, oxidate...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături: Cod legătură 87A, între organele 645 şi 139.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Controlaţi:Izolarea organului 139 pe legăturile 87A şi MZ (uşă deschisă).Continuitatea organului 139 pe legăturile 87A şi MZ (uşă închisă).Înlocuiţi broasca dacă este neconformă.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET051/UCH_V48_ET051/UCH_V4C_ET051/UCH_V4D_ET051 /UCH_V4F_ET051/UCH_V50_ET051

Page 159: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 159

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 159V8MR-366-X84-87B000$473.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET052

UŞĂ SPATE DREAPTA

INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE1 al Unităţii Centrale Habitaclu (langhete refulate, rupte, oxidate...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului broaştei uşii spate dreapta (langhete refulate, rupte, oxidate...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături: Cod legătură 87B, între organele 645 şi 138.

Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Controlaţi:Izolarea organului 138 pe legăturile 87B şi MAQ (uşă deschisă).Continuitatea organului 138 pe legăturile 87B şi MAQ (uşă închisă).Înlocuiţi broasca dacă este neconformă.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET052/UCH_V48_ET052/UCH_V4C_ET052/UCH_V4D_ET052 /UCH_V4F_ET052/UCH_V50_ET052

Page 160: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 160

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 160V8MR-366-X84-87B000$473.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET053

UŞĂ ŞOFER

INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE1 al Unităţii Centrale Habitaclu (langhete refulate, rupte, oxidate...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului broaştei uşii şofer (langhete refulate, rupte, oxidate...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături: Cod legătură 87H, între organele 645 şi 140.

Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Controlaţi:Izolarea organului 138 pe legăturile 87B şi MAQ (uşă deschisă).Continuitatea organului 138 pe legăturile 87B şi MAQ (uşă închisă).Înlocuiţi broasca dacă este neconformă.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET053/UCH_V48_ET053/UCH_V4C_ET053/UCH_V4D_ET053 /UCH_V4F_ET053/UCH_V50_ET053

Page 161: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 161V8MR-366-X84-87B000$516.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLU

Diagnosticare - Interpretare stări

ET054

SENZORI OPTICI ALIMENTAŢI

INSTRUCŢIUNI

După 72 ore fără tentativă de deschidere a vehiculului, Unitatea Centrală Habitaclu întrerupe alimentarea senzorilor optici.Pentru a recupera alimentarea senzorilor optici, trageţi mânerul pentru a activa UCH.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Vehiculul este imobilizat de mai puţin de 72 h:Controlaţi ca Unitatea Centrală Habitaclu să fie configurată în mâini libere cu ajutorul citirii configuraţiei LC001 "Funcţie mâini libere".Dacă totul este corect, contactaţi techline.

Vehiculul este imobilizat de mai mult de 72 h:Controlaţi izolarea în raport cu 12 V a următoarei legături (mâner uşă tras):

Cod legătură 26Q, între organele 645 şi 1083.Controlaţi izolarea în raport cu 12 V a următoarei legături (mâner uşă tras):

Cod legătură 26Q, între organele 645 şi 1085.Verificaţi masa legăturii 26Q a conectorului PE3 al Unităţii Centrale Habitaclu trăgând de un mâner.Masa este prezentă ?

DA

NU

Contactaţi techline.

Controlaţi continuitatea următoarei legături: Cod legătură 26Q.

Între organele 645 şi 1083.Între organele 645 şi 1085.Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.Controlaţi masa organului 1083 pe legătura MAN.Controlaţi masa organului 1085 pe legătura MAQ.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.Controlaţi continuitatea între legăturile 26Q şi MAN (mâner tras) ale organului 1083, în caz de izolare, înlocuiţi mânerul.Controlaţi continuitatea între legăturile 26Q şi MAQ (mâner tras) ale organului 1085, în caz de izolare, înlocuiţi mânerul.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET054/UCH_V48_ET054/UCH_V4C_ET054/UCH_V4D_ET054 /UCH_V4F_ET054/UCH_V50_ET054MR-366-X84-87B000$516.mif

Page 162: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 162V8MR-366-X84-87B000$516.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET055ET056ET057

SENZOR OPTIC ŞOFER FAŢĂSENZOR OPTIC ŞOFER SPATESENZORI OPTICI PASAGER FAŢĂ-SPATE

INSTRUCŢIUNINici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Puneţi contactul şi întrerupeţi-l.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Verificaţi ca starea ET054 "Senzor optic alimentat" să fie "DA".Introduceţi mâna în spatele mânerului uşii; verificaţi ca starea corespunzătoare să fie "activă."Dacă starea este "inactiv", blocaţi vehiculul şi trageţi mânerul.Starea este "ACTIV" ?

DA

NU

Verificaţi starea suprafeţei reflectorizante la interiorul mânerului (brumă, murdărie).Verificaţi starea senzorului optic.Eventual schimbaţi senzorul.

Controlaţi izolarea şi continuitatea următoarelor legături: Cod legătură 26P.

Între organele 645 şi 1083.Între organele 645 şi 1084.Între organele 645 şi 1085.Între organele 645 şi 1086.

Cod legătură 26T, între organele 645 şi 1084. Cod legătură 26S, între organele 645 şi 1086. Cod legătură 26Q.

Între organele 645 şi 1083.Între organele 645 şi 1085.

Cod legătură MAN, între organul 1083 şi masă. Cod legătură MAM, între organul 1084 şi masă. Cod legătură MAQ, între organul 1085 şi masă. Cod legătură MZ, între organul 1086 şi masă.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET055/UCH_V48_ET055/UCH_V4C_ET055/UCH_V4D_ET055/UCH_V4F_ET055/UCH_V50_ET055/UCH_V44_ET056/UCH_V48_ET056/UCH_V4C_ET056/UCH_V4D_ET056/UCH_V4F_ET056/UCH_V50_ET056/UCH_V44_ET057/UCH_V48_ET057/UCH_V4C_ET057/UCH_V4D_ET057/UCH_V4F_ET057/UCH_V50_ET057

Page 163: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 163

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 163V8MR-366-X84-87B000$516.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

*BLOC: blocare

ET058ET059

TASTE BLOC* PE MÂNERE PARTE ŞOFERTASTE BLOC* PE MÂNERE PARTE PASAGER

INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului uşii (langhete refulate, Rupte, oxidate...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE3 al Unităţii Centrale Habitaclu (langhete refulate, rupte, oxidate...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi prezenţa masei pe legătura MAM a organului 1374.Asiguraţi prezenţa masei pe legătura MAN a organului 1375.Asiguraţi prezenţa masei pe legătura MZ a organului 1376.Asiguraţi prezenţa masei pe legătura MAQ a organului 1377.Dacă, conectorul sau legătura este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarelor legături: Cod legătură AP.

Între organul 645 şi 1374.Între organul 645 şi 1376.

Cod legătură AQ.Între organul 645 şi 1375.Între organul 645 şi 1377.

Cod legătură MAM, între organul 1374 şi masă. Cod legătură MAN, între organul 1375 şi masă. Cod legătură MZ, între organul 1376 şi masă. Cod legătură MAQ, între organul 1377 şi masă.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET058/UCH_V48_ET058/UCH_V4C_ET058/UCH_V4D_ET058/UCH_V4F_ET058/UCH_V50_ET058/UCH_V44_ET059/UCH_V48_ET059/UCH_V4C_ET059/UCH_V4D_ET059/UCH_V4F_ET059/UCH_V50_ET059

Page 164: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 164

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 164V8MR-366-X84-87B000$516.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

*BLOC: blocare

ET058

ET059CONTINUARE

Controlaţi izolarea următoarelor legături (mâner în poziţie Eliberată) şi continuitatea următoarelor legături (mâner în poziţie Apăsată):

Cod legătură 26AP, Cod legătură MAM, a organului 1374. Cod legătură 26AQ, Cod legătură MAN, a organului 1375. Cod legătură 26AP, Cod legătură MZ, a organului 1376. Cod legătură 26AQ, Cod legătură MAQ, a organului 1377.

Înlocuiţi mânerul dacă este necesar.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 165: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 165

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 165V8MR-366-X84-87B000$516.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET060

TASTĂ BLOCARE PE HAYON

INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului cristalin al tastei de blocare pe hayon (langhete refulate, rupte, oxidate...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE3 al Unităţii Centrale Habitaclu (langhete refulate, rupte, oxidate...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi prezenţa masei pe legătura MZ a organului 1409.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături: Cod legătură 26AR, între organele 645 şi 1409.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Controlaţi izolarea următoarelor legături (tastă pe hayon în poziţie Eliberată) şi continuitatea următoarelor legături (tastă pe hayon în poziţie Apăsată):

Cod legătură 26AR, Cod legătură MZ, a organului 1409.

Înlocuiţi tasta dacă este necesar.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET060/UCH_V48_ET060/UCH_V4C_ET060/UCH_V4D_ET060 /UCH_V4F_ET060/UCH_V50_ET060

Page 166: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 166V8MR-366-X84-87B000$516.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET061

SOLICITARE DESCHIDERE HAYON

INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

ET061 "Absentă" în caz de tastă apăsată.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE3 al Unităţii Centrale Habitaclu.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.Controlaţi prezenţa masei pe legătura 20G a organului 645 (Tastă apăsată).Masa este prezentă ?

DA

NU

Contactaţi techline.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului întrerupătorului.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.Controlaţi prezenţa masei pe legătura MZ a organului 560.Controlaţi continuitatea între legăturile 20G şi MZ ale organului 560 (Tastă apăsată).Dacă există izolare, înlocuiţi organul 560.Controlaţi continuitatea pe următoarea legătură:

Cod legătură 20G, între organele 645 şi 560.Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET061/UCH_V48_ET061/UCH_V4C_ET061/UCH_V4D_ET061 /UCH_V4F_ET061/UCH_V50_ET061

Page 167: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 167

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 167V8MR-366-X84-87B000$516.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET061

CONTINUARE

INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.

ET061 "Prezentă" în caz de tastă apăsată.

Controlaţi izolarea în raport cu masa pe legătura 20G a organului 645.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Controlaţi izolarea între legăturile 20G şi MZ ale organului 560.Dacă există continuitate, înlocuiţi întrerupătorul.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 168: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 168

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 168V8MR-366-X84-87B000$516.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET066

APĂSARE TASTĂ CARTELĂ PRIMITĂ

INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Starea este declarată "DA" la apăsarea pe una din taste.

ET066 "NU" în ciuda unei apăsări pe una din tastele cartelei.

Încercaţi o apăsare tastă cu o altă cartelă (cartelă vehicul sau nu).Dacă starea devine "DA", controlaţi starea bateriei cartelei în cauză. Înlocuiţi bateria dacă este necesar.Dacă starea rămâne "NU", verificaţi să nu existe perturbare radiofrecvenţă în mediul înconjurător al vehiculului. Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET066/UCH_V48_ET066/UCH_V4C_ET066/UCH_V4D_ET066 /UCH_V4F_ET066/UCH_V50_ET066

Page 169: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 169

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 169V8MR-366-X84-87B000$516.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET067

APĂSARE TASTĂ CARTELĂ RECUNOSCUTĂ

INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Starea este declarată "DA" la apăsarea pe una din taste.

ET067 "NU", în ciuda unei apăsări pe una din tastele cartelei vehiculului.

Procedaţi la o resincronizare a cartelelor punând DC impus cu cartela în cititorul de cartelă.

Dacă problema persistă şi dacă ET066 "Apăsare tastă cartelă primită" este "DA", procedaţi la o programare a cartelelor.Dacă ET066 "Apăsare tastă cartelă primită" este "NU", verificaţi starea bateriei sau a cartelei. Înlocuiţi bateria dacă este necesar.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET067/UCH_V48_ET067/UCH_V4C_ET067/UCH_V4D_ET067 /UCH_V4F_ET067/UCH_V50_ET067

Page 170: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 170

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 170V8MR-366-X84-87B000$516.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

*BEU: Blocare Electrică Uşi*BAR: Blocare Automată în Rulaj

ET068

SURSĂ ULTIMA BLOCARE

INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.

Permite să ştiţi care mod este la originea ultimei blocări.

AUTOMATĂ: Unitatea Centrală Habitaclu pilotează o blocare în caz de nedetectare a deschiderii unei uşi sau a unei solicitări de deblocare mâini libere sau cartelă, în cele 30 s care urmează unei deblocări.

BEU*: Unitatea Centrală Habitaclu pilotează blocarea întregului vehicul în urma unei apăsări pe tasta de blocare electrică a uşilor. MÂINI LIBERE: detectare a unei solicitări de închidere la apăsare tastă situată pe mânere sau în logogramă.

FUNCŢIE BAR*: Unitatea Centrală Habitaclu pilotează blocarea în funcţie de informaţia viteză a vehiculului.

CARTELĂ: detectare la o apăsare tastă.

DIAGNOSTICARE: Acţiune solicitată de testerul de diagnosticare cu ajutorul comenzii AC004 "Blocare deschideri mobile".

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET068/UCH_V48_ET068/UCH_V4C_ET068/UCH_V4D_ET068 /UCH_V4F_ET068/UCH_V50_ET068

Page 171: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 171

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 171V8MR-366-X84-87B000$516.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

*BEU: Blocare Electrică Uşi

ET069

SURSĂ ULTIMA DEBLOCARE

INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.

Permite să ştiţi care mod este la originea ultimei deblocări.

MÂINI LIBERE: detectare a unei mâini în mâner.

BEU*: Unitatea Centrală Habitaclu pilotează deblocarea întregului vehicul în urma unei apăsări pe tasta de blocare electrică a uşilor.CARTELĂ: detectare la o apăsare tastă.

DIAGNOSTICARE: Acţiune solicitată de testerul de diagnosticare cu ajutorul comenzii AC005 "Deblocare deschideri mobile".

INFO ŞOC: ca urmare a unei informaţii şoc detectate.

AIRBAG: în urma unei informaţii şoc detectate.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET069/UCH_V48_ET069/UCH_V4C_ET069/UCH_V4D_ET069 /UCH_V4F_ET069/UCH_V50_ET069

Page 172: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 172

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 172V8MR-366-X84-87B000$516.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET070

BUTON DE PORNIRE

INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului butonului de pornire (langhete refulate, rupte, oxidate...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi prezenţa masei pe legătura MAM a organului 1087.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Controlaţi continuitatea (buton de pornire în poziţie apăsat) şi izolarea următoarelor legături (buton de pornire în poziţie eliberat):

Cod legătură 26N, Cod legătură MAM, a organului 1087.

Înlocuiţi butonul de pornire dacă este necesar.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE1 al Unităţii Centrale Habitaclu (langhete refulate, rupte, oxidate...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarelor legături: Cod legătură 26N, Cod legătură 26M, între organele 1087 şi 645.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET070/UCH_V48_ET070/UCH_V4C_ET070/UCH_V4D_ET070 /UCH_V4F_ET070/UCH_V50_ET070

Page 173: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 173

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 173V8MR-366-X84-87B000$516.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET071

ZĂVOR COLOANĂ NEINIŢIALIZAT

INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.

Dacă starea zăvorului coloanei rămâne "DA", refaceţi o tentativă de pornire a vehiculului.Dacă problema persistă, verificaţi cartela să fie autentificată de UCH.Verificaţi ca, în momentul unei apăsări pe pedala de ambreiaj sau pe pedala de frână sau pe butonul de pornire, Unitatea Centrală Habitaclu comandă o deblocare (dacă zăvorul coloanei este blocat).

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET071/UCH_V48_ET071/UCH_V4C_ET071/UCH_V4D_ET071 /UCH_V4F_ET071/UCH_V50_ET071

Page 174: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 174

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 174V8MR-366-X84-87B000$516.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET072

ZĂVOR COLOANĂ

INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.

Dacă starea este "INCOERENŢĂ", consultaţi tratarea defectului DF029 "Circuit zăvor coloană".

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET072/UCH_V48_ET072/UCH_V4C_ET072/UCH_V4D_ET072 /UCH_V4F_ET072/UCH_V50_ET072

Page 175: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 175

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 175V8MR-366-X84-87B000$516.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET073

INFORMAŢIE SENZOR ZĂVOR COLOANĂ

INSTRUCŢIUNI

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Starea trebuie să fie "deblocat" în după contact prezent sau "pseudo armat" în "+ accesoriu".

Particularitate:Faceţi o blocare-deblocare.Controlaţi alimentarea zăvorului în timpul celor 5 min care urmează blocarea-deblocarea.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

ET073 "Defect" atunci când coloana nu este deblocată.ET073 "Scurtcircuit" atunci când coloana nu este deblocată.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului zăvorului coloanei (langhete refulate, rupte, oxidate,...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE2 al Unităţii Centrale Habitaclu (langhete refulate, rupte, oxidate...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Controlaţi alimentarea legăturii 26I pe conectorul organului 1088.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Controlaţi continuitatea legăturii NAM pe conectorul organului 1088.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarelor legături: Cod legătură 26AZ, Cod legătură 26BA, Cod legătură 26J, a organului 1088.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET073/UCH_V48_ET073/UCH_V4C_ET073/UCH_V4D_ET073 /UCH_V4F_ET073/UCH_V50_ET073

Page 176: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 176

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 176V8MR-366-X84-87B000$516.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET073

CONTINUARE

ET073 "Deblocată" şi + după contact absent.

Starea rămâne "DEBLOCAT", contact întrerupt, în caz de defecţiune a sistemului Airbag sau a informaţiei viteză. Dacă totul este corect, consultaţi tratarea defectului DF029 "Circuit zăvor coloană".

ET073 "Pseudo armată" şi + după contact prezent.

Starea "pseudo armată" înseamnă că pana zăvorului a ieşit, dar Unitatea Centrală Habitaclu nu poate să determine poziţia sa cu exactitate.În caz de incoerenţă, contactaţi techline.

ET073 "Nedeterminată".

Starea este "Nedeterminat". în cazul în care nici zăvorul coloanei, nici senzorul pentru zăvor nu pot informa Unitatea Centrală Habitaclu despre poziţia sa.Consultaţi tratarea defectului DF029 "Circuit zăvor coloană".

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 177: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 177

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 177V8MR-366-X84-87B000$516.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET075

+ ACCESORIU PREZENT

INSTRUCŢIUNI

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.

Particularitate:Asiguraţi-vă de funcţionarea corespunzătoare a întrerupătorului de pornire ET070 "Buton de pornire".Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

ET075 este "DA" dar + accesoriu absent.

Asiguraţi + 12 V pe organul 260 (parte stânga consolă centrală) legătura BP11 (pin E1).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Controlaţi siguranţele de alimentare.Controlaţi absenţa a + 12 V pe legătura S a organului 645 (în poziţie + DC).Dacă "NU", contactaţi techline.Dacă "DA", controlaţi continuitatea următoarei legături:

Cod legătură S, între organele 645 şi 260.Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET075/UCH_V48_ET075/UCH_V4C_ET075/UCH_V4D_ET075 /UCH_V4F_ET075/UCH_V50_ET075

Page 178: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 178V8MR-366-X84-87B000$516.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET075

CONTINUARE

ET075 este "NU" dar + accesoriu prezent.

NU Controlaţi prezenţa a + 12 V pe legătura S a organului 645 (la ieşire din Unitatea Centrală Habitaclu). Dacă "NU", contactaţi techline.Controlaţi prezenţa a + 12 V pe legătura BP11 (pin E1) a organului 260.Controlaţi siguranţele de alimentări, debranşaţi una câte una pentru a determina linia în scurtcircuit.Dacă "DA", controlaţi continuitatea şi izolarea următoarei legături:

Cod legătură S, între organele 645 şi 260.Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 179: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 179

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 179V8MR-366-X84-87B000$516.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET077

POZIŢIE MANETĂ ŞTERGĂTOR GEAM

INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

În caz de incoerenţă, verificaţi conectorii comenzii sub volan.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarelor legături: Cod legătură 141D, Cod legătură 141G, Cod legătură 141H, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET077/UCH_V48_ET077/UCH_V4C_ET077/UCH_V4D_ET077 /UCH_V4F_ET077/UCH_V50_ET077

Page 180: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 180

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 180V8MR-366-X84-87B000$516.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET078ET079

SOLICITARE SPĂLĂTOR GEAM FAŢĂSOLICITARE SPĂLĂTOR GEAM SPATE

INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

ET078 "Absentă" cu apăsare a manetei.ET079 "Absentă" cu apăsare a manetei.

Controlaţi conectorul comenzii sub volan (Exemplu: conector branşat langhete refulate, rupte).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Controlaţi conectorul PE1 al Unităţii Centrale Habitaclu (Exemplu: conector branşat langhete refulate, rupte).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi + 12 V pe legătura SP2 a organului 1519.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarelor legături: Cod legătură SP2, între organele 260 şi 1519, Cod legătură 16A între organele 677 şi 1519, Cod legătură MAN, între organul 1519 şi masă.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Controlaţi comanda sub volan pe conector negru.Controlaţi izolarea următoarelor legături:

Cod legătură SP2, Cod legătură 16A, a organului 1519.

În caz de izolare, schimbare a comenzii.Controlaţi izolarea următoarelor legături:

Cod legătură SP2, Cod legătură 24A, a organului 1519.

În caz de izolare, schimbare a comenzii.În caz de continuitate, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET078/UCH_V48_ET078/UCH_V4C_ET078/UCH_V4D_ET078/UCH_V4F_ET078/UCH_V50_ET078/UCH_V44_ET079/UCH_V48_ET079/UCH_V4C_ET079/UCH_V4D_ET079/UCH_V4F_ET079/UCH_V50_ET079

Page 181: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 181V8MR-366-X84-87B000$516.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET080

SOLICITARE ŞTERGĂTOR GEAM SPATE

INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

ET080 este "Absentă" cu poziţionarea manetei pe ştergător geam spate solicitată.

Verificaţi funcţionarea următoarelor stări:ET082 "Solicitare lumini de ceaţă spate": Puneţi maneta de iluminare pe lumină de ceaţă spate.ET077 "Poziţie manetă ştergător geam": Puneţi maneta ştergător geam faţă pe poziţia viteză mare.Verificaţi în următorul tabel şi aplicaţi metoda de diagnosticare în funcţie de rezultatul obţinut.

Rezultat 1 Rezultat 2 Rezultat 3 Rezultat 4

ET082 "Solicitare lumini de ceaţă spate" Prezentă Absentă Absentă Prezentă

ET077 "Poziţie manetă ştergător geam" pe viteză mare Viteză mare Viteză mică Viteză mică Viteză mare

Consultaţi ALP 10

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET080/UCH_V48_ET080/UCH_V4C_ET080/UCH_V4D_ET080 /UCH_V4F_ET080/UCH_V50_ET080

Page 182: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 182V8MR-366-X84-87B000$516.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET080

CONTINUARE

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarei legături: Cod legătură 141D, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarei legături: Cod legătură 141N, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarelor legături: Cod legătură 141N, între organele 645 şi 1519, Cod legătură 141D, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

Rezultat 1

Rezultat 2

Rezultat 3

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 183: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 183

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 183V8MR-366-X84-87B000$516.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET081

POZIŢIE MANETĂ ILUMINARE

INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

ET081 este "Întâlnire" cu poziţia manetei pe Oprit.

Verificaţi funcţionarea următoarelor stări:ET084 "Solicitare semnalizator dreapta": Puneţi maneta pe semnalizatorul dreapta.ET096 "Poziţie bucşă cadenţare ştergător geam": Puneţi bucşa de cadenţare în poziţia 1.Verificaţi în următorul tabel şi aplicaţi metoda de diagnosticare în funcţie de rezultatul obţinut.

Rezultat 1 Rezultat 2 Rezultat 3 Rezultat 4

ET084 "Solicitare semnalizator dreapta" Prezentă Absentă Absentă Prezentă

ET096 "Poziţie bucşă cadenţare ştergător geam" poziţie 1 4 1 4 1

Schimbaţi comandasub volan

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET081/UCH_V48_ET081/UCH_V4C_ET081/UCH_V4D_ET081 /UCH_V4F_ET081/UCH_V50_ET081

Page 184: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 184V8MR-366-X84-87B000$516.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET081

CONTINUARE 1

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarei legături: Cod legătură 141B, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarei legături: Cod legătură 141L, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarelor legături: Cod legătură 141B, între organele 645 şi 1519, Cod legătură 141L, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

Rezultat 1

Rezultat 2

Rezultat 3

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 185: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 185

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 185V8MR-366-X84-87B000$516.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET081

CONTINUARE 2

ET081 este "Întâlnire" cu poziţia manetei pe lumină de poziţie solicitată.

Verificaţi funcţionarea următoarelor stări:ET080 "Solicitare ştergător geam spate": Puneţi maneta ştergător geam spate.ET096 "Poziţie bucşă cadenţare ştergător geam": Puneţi bucşa de cadenţare în poziţia 1.Verificaţi în următorul tabel şi aplicaţi metoda de diagnosticare în funcţie de rezultatul obţinut.

Rezultat 1 Rezultat 2 Rezultat 3 Rezultat 4

ET080 "Solicitare ştergător geam spate" Prezentă Absentă Absentă Prezentă

ET096 "Poziţie bucşă cadenţare ştergător geam spate" 4 1 4 1

Schimbaţi comandasub volan

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarei legături: Cod legătură 141B, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarei legături: Cod legătură 141N, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarelor legături: Cod legătură 141L. Cod legătură 141N, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

Rezultat 1

Rezultat 2

Rezultat 3

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 186: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 186

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 186V8MR-366-X84-87B000$516.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET081

CONTINUARE 3

ET081 este "Întâlnire" cu poziţia manetei pe lumină de drum solicitată.

Verificaţi funcţionarea următoarelor stări:ET098 "Tastă ALAC": Faceţi o Apăsare pe tasta din capătul manetei.ET096 "Poziţie bucşă cadenţare ştergător geam": Puneţi bucşa de cadenţare în poziţia 1.Verificaţi în următorul tabel şi aplicaţi metoda de diagnosticare în funcţie de rezultatul obţinut.

Rezultat 1 Rezultat 2 Rezultat 3 Rezultat 4

ET098 "Tastă ALAC" Prezentă Absentă Absentă Prezentă

ET096 "Poziţie bucşă de cadenţare ştergător geam" 4 1 4 1

Schimbaţi comanda sub volan

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarelor legături: Cod legătură 141B. Cod legătură 141C, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Rezultat 1

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 187: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 187

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 187V8MR-366-X84-87B000$516.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET081

CONTINUARE 4

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarelor legături: Cod legătură 141H. Cod legătură 141N, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarelor legături: Cod legătură 141H. Cod legătură 141B. Cod legătură 141N. Cod legătură 141C, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

Rezultat 2

Rezultat 3

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 188: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 188

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 188V8MR-366-X84-87B000$516.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET081

CONTINUARE 5

ET081 este "Întâlnire" cu poziţia manetei pe apel far solicitat.

Verificaţi funcţionarea următoarelor stări:ET077 "Poziţie manetă ştergător geam": Poziţionaţi maneta ştergător geam pe oprit.ET096 "Poziţie bucşă cadenţare ştergător geam": Puneţi bucşa de cadenţare în poziţia 1.Verificaţi în următorul tabel şi aplicaţi metoda de diagnosticare în funcţie de rezultatul obţinut.

Rezultat 1 Rezultat 2 Rezultat 3 Rezultat 4

ET077 "Poziţie manetă ştergător geam" Oprire Cadenţare Cadenţare Oprire

ET096 "Poziţie bucşă de cadenţare ştergător geam" 4 1 4 1

Schimbaţi comanda sub volan

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarei legături: Cod legătură 141C, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarei legături: Cod legătură 141M, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarelor legături: Cod legătură 141C. Cod legătură 141M, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Rezultat 1

Rezultat 2

Rezultat 3

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 189: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 189

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 189V8MR-366-X84-87B000$516.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET081

CONTINUARE 6

ET081 este "Poziţie" cu poziţia manetei pe lumini de întâlnire solicitate.

Verificaţi funcţionarea următoarelor stări:ET077 "Poziţie manetă ştergător geam": Poziţionaţi maneta ştergător geam pe oprit.ET096 "Poziţie bucşă cadenţare ştergător geam": Puneţi bucşa de cadenţare în poziţia 1.Verificaţi în următorul tabel şi aplicaţi metoda de diagnosticare în funcţie de rezultatul obţinut.

Rezultat 1 Rezultat 2 Rezultat 3 Rezultat 4

ET077 "Poziţie manetă ştergător geam" Oprire Cadenţare Cadenţare Oprire

ET096 "Poziţie bucşă de cadenţare ştergător geam" 4 1 4 1

Schimbaţi comanda sub volan

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarei legături: Cod legătură 141C, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarei legături: Cod legătură 141M, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarelor legături: Cod legătură 141C. Cod legătură 141M, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

Rezultat 1

Rezultat 2

Rezultat 3

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 190: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 190

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 190V8MR-366-X84-87B000$516.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET082

SOLICITARE LUMINI DE CEAŢĂ SPATE

INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

ET082 este "Absentă" cu poziţia manetei pe lumină de ceaţă spate.

Verificaţi funcţionarea următoarelor stări:ET083 "Solicitare semnalizator stânga": Puneţi maneta pe semnalizatorul stânga.ET080 "Solicitare ştergător geam spate": Puneţi maneta ştergător geam în poziţie ştergător geam spate.Verificaţi în următorul tabel şi aplicaţi metoda de diagnosticare în funcţie de rezultatul obţinut.

Rezultat 1 Rezultat 2 Rezultat 3 Rezultat 4

ET083 "Solicitare semnalizator stânga" Prezentă Absentă Absentă Prezentă

ET080 "Solicitare ştergător geam spate" Absentă Prezentă Absentă Prezentă

Consultaţi ALP 4

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarei legături: Cod legătură 141D, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Rezultat 1

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET082/UCH_V48_ET082/UCH_V4C_ET082/UCH_V4D_ET082 /UCH_V4F_ET082/UCH_V50_ET082

Page 191: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 191

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 191V8MR-366-X84-87B000$516.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET082

CONTINUARE

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarei legături: Cod legătură 141K, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarelor legături: Cod legătură 141K. Cod legătură 141D, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

Rezultat 2

Rezultat 3

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 192: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 192

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 192V8MR-366-X84-87B000$559.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLU

Diagnosticare - Interpretare stări

ET083

SOLICITARE SEMNALIZATOR STÂNGA

INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

ET083 este "Absentă" cu poziţia manetei pe semnalizator stânga.

Verificaţi funcţionarea următoarelor stări:ET084 "Solicitare semnalizator dreapta": puneţi maneta pe semnalizatorul stânga.ET082 "Solicitare lumini de ceaţă spate": puneţi maneta de iluminare pe poziţia lumini de ceaţă spate.Verificaţi în următorul tabel şi aplicaţi metoda de diagnosticare în funcţie de rezultatul obţinut.

Rezultat 1 Rezultat 2 Rezultat 3 Rezultat 4

ET084 "Solicitare semnalizator dreapta" Prezentă Absentă Absentă Prezentă

ET082 "Solicitare lumini de ceaţă spate" Absentă Prezentă Absentă Prezentă

Consultaţi ALP 4

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarei legături: Cod legătură 141G, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Rezultat 1

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET083/UCH_V48_ET083/UCH_V4C_ET083/UCH_V4D_ET083 /UCH_V4F_ET083/UCH_V50_ET083MR-366-X84-87B000$559.mif

Page 193: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 193

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 193V8MR-366-X84-87B000$559.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET083

CONTINUARE

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarei legături: Cod legătură 141L, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarelor legături: Cod legătură 141G. Cod legătură 141L, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

Rezultat 2

Rezultat 3

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 194: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 194

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 194V8MR-366-X84-87B000$559.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET084

SOLICITARE SEMNALIZATOR DREAPTA

INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

ET084 este "Absentă" cu poziţia manetei pe semnalizator dreapta.

Verificaţi funcţionarea următoarelor stări:ET083 "Solicitare semnalizator stânga": Puneţi maneta pe semnalizatorul stânga.ET096 "Poziţie bucşă cadenţare ştergător geam" poziţie 3: puneţi maneta de iluminare pe poziţia lumini de ceaţă spate.Verificaţi în următorul tabel şi aplicaţi metoda de diagnosticare în funcţie de rezultatul obţinut.

Rezultat 1 Rezultat 2 Rezultat 3 Rezultat 4

ET083 "Solicitare semnalizator stânga" Prezentă Absentă Absentă Prezentă

ET096 "Poziţie bucşă cadenţare ştergător geam" poziţie 3 4 3 4 3

Consultaţi ALP 5

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarei legături: Cod legătură 141L, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Rezultat 1

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET084/UCH_V48_ET084/UCH_V4C_ET084/UCH_V4D_ET084 /UCH_V4F_ET084/UCH_V50_ET084

Page 195: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 195

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 195V8MR-366-X84-87B000$559.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET084

CONTINUARE

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarei legături: Cod legătură 141G, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarelor legături: Cod legătură 141L. Cod legătură 141G, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

Rezultat 2

Rezultat 3

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 196: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 196

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 196V8MR-366-X84-87B000$559.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET085

TASTĂ LUMINI DE AVARIE

INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

ET085 este "Absentă" cu apăsare pe tastă.

Controlaţi siguranţa F16 15A a cutiei de siguranţe şi relee habitaclu parte stânga a consolei centrale.Înlocuiţi-o dacă este necesar.

Controlaţi conectorul întrerupătorului uşi/warning (exemplu: conector bine branşat, langhete refulate, rupte, oxidate).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Controlaţi conectorii PE2 şi PE1 (exemplu: conector bine branşat, langhete refulate, rupte, oxidate).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Controlaţi prezenţa a + 12 V pe legătura LPG a organului 1391.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarelor legături: Cod legătură 64F. Cod legătură 64Q, între organele 645 şi 1391.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Controlaţi următoarele legături pe organul 1391 (tastă apăsată): Cod legătură 64F. Cod legătură 64Q.

În caz de izolare, înlocuiţi tasta.În caz de continuitate, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET085/UCH_V48_ET085/UCH_V4C_ET085/UCH_V4D_ET085 /UCH_V4F_ET085/UCH_V50_ET085

Page 197: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 197

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 197V8MR-366-X84-87B000$559.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET085

CONTINUARE

INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.

ET085 este "Prezentă" fără apăsare pe tastă.

Controlaţi conectorul întrerupătorului uşi/warning (exemplu: conector bine branşat, langhete refulate, rupte, oxidate).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Controlaţi conectorii PE2 şi PE1 (exemplu: conector bine branşat, langhete refulate, rupte, oxidate).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarelor legături: Cod legătură 64F. Cod legătură 64Q, între organele 645 şi 1391.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Controlaţi următoarele legături pe organul 1391 (tastă apăsată): Cod legătură 64F. Cod legătură 64Q.

În caz de izolare, înlocuiţi tasta.În caz de continuitate, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 198: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 198

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 198V8MR-366-X84-87B000$559.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET087

AUTORIZARE MACARA CU IMPULSURI GEAM / T.A*

INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

ET087 este "Activ" şi nici o funcţionare a unuia sau a macaralelor cu impulsuri geamuri.

Asiguraţi prezenţa masei pe legătura 21K a conectorului macaralei geamului incriminat.Masa este prezentă ?

NU Controlaţi punerea la masă la ieşire din organul 645 pe legătura 21K.Dacă masa nu este prezentă, contactaţi techline.

Dacă masa este prezentă, asiguraţi continuitatea şi izolarea următoarei legături: Cod legătură 21K.Între organele 645 şi 201.Între organele 645 şi 202.Între organele 645 şi 203.Între organele 645 şi 204.Între organele 645 şi 304.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Faceţi o diagnosticare completă pe motorul macara geam.DA

*TA: trapă de aerisire.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET087/UCH_V48_ET087/UCH_V4C_ET087/UCH_V4D_ET087 /UCH_V4F_ET087/UCH_V50_ET087

Page 199: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 199

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 199V8MR-366-X84-87B000$559.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET087

CONTINUARE

ET087 este "Inactiv" şi nici o funcţionare a unuia sau a macaralelor cu impulsuri geamuri.

Verificaţi configuraţia LC070 "MACARA(MACARALE) CU IMPULSURI GEAM(GEAMURI) / T.A*" să fie "CU".Dacă LC070 este "FĂRĂ", configuraţi cu ajutorul CF173 "MACARA(MACARALE) CU IMPULSURI GEAM(GEAMURI) / T.A*" (Configurabilă în momentul unei configurări UCH prin comanda SC008 "TIP UNITATE CENTRALĂ HABITACLU").Pilotaţi comanda AC025 "Autorizare macara cu impulsuri geam/T.A*" şi verificaţi prezenţa masei pe legătura 21K a macaralei geamului incriminat.Masa este prezentă ?

DA Condiţiile de funcţionare:Uşă deschisă în caz de defecţiune controlaţi stările uşilor.Nivel alimentare + accesoriu montat cel puţin 1 dată.

Faceţi o diagnosticare completă a motorului macara geam.NU

*TA: trapă de aerisire.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 200: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 200

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 200V8MR-366-X84-87B000$559.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

*BEU: Blocare Electrică Uşi.

ET088ET090

SURSĂ ACTIVARE SUPERBLOCARESURSĂ DEZACTIVARE SUPERBLOCARE

INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.

Permite să se cunoască ce organ este la originea ultimei blocări sau deblocări.ET088.CARTELĂ: la o a doua apăsare tastă pe cartelă.MÂINI LIBERE: la o a doua apăsare pe tasta mânerelor uşilor.DIAGNOSTICARE: Cu ajutorul testerului de diagnosticare, cu contactul pus pilotând comanda AC004 "Blocare deschideri mobile".ET090.BEU*: la apăsare pe tasta de blocare deblocare.CARTELĂ: apăsare pe tasta cartelei.MÂINI LIBERE: introducere mână în mâner.DIAGNOSTICARE: cu ajutorul testerului de diagnosticare, cu contactul pus pilotând comanda AC005 "Deblocare deschideri mobile".+ DC: fără superblocare la acest nivel de alimentare.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET088/UCH_V48_ET088/UCH_V4C_ET088/UCH_V4D_ET088/UCH_V4F_ET088/UCH_V50_ET088/UCH_V44_ET090/UCH_V48_ET090/UCH_V4C_ET090/UCH_V4D_ET090/UCH_V4F_ET090/UCH_V50_ET090

Page 201: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 201

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 201V8MR-366-X84-87B000$559.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET096

POZIŢIE INEL CADENŢARE ŞTERGĂTOR GEAM

INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

ET096 este "Sensibilitate 1" dar cu cadenţarea sensibilitate 2 solicitată.

Verificaţi funcţionarea următoarelor stări:ET083 "Solicitare semnalizator stânga": Puneţi maneta de iluminare pe semnalizator stânga.ET077 "Poziţie manetă ştergător geam": Puneţi maneta ştergător geam faţă pe poziţia viteză mică.Verificaţi în următorul tabel şi aplicaţi metoda de diagnosticare în funcţie de rezultatul obţinut.

Rezultat 1 Rezultat 2 Rezultat 3 Rezultat 4

ET083 "Solicitare semnalizator stânga" Prezentă Absentă Absentă Prezentă

ET077 "Poziţie manetă ştergător geam" Oprire Viteză mică Oprire Viteză mică

Schimbaţi comanda sub

volan

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarei legături: Cod legătură 141K, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Rezultat 1

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET096/UCH_V48_ET096/UCH_V4C_ET096/UCH_V4D_ET096 /UCH_V4F_ET096/UCH_V50_ET096

Page 202: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 202

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 202V8MR-366-X84-87B000$559.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET096

CONTINUARE 1

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarei legături: Cod legătură 141H, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarelor legături: Cod legătură 141H. Cod legătură 141K, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

Rezultat 2

Rezultat 3

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 203: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 203

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 203V8MR-366-X84-87B000$559.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET096

CONTINUARE 2

ET096 este "Sensibilitate 1" dar cu cadenţarea sensibilitate 3 solicitată.

Verificaţi funcţionarea următoarelor stări:ET083 "Solicitare semnalizator stânga": Puneţi maneta de iluminare pe semnalizator stânga.ET077 "Poziţie manetă ştergător geam": Puneţi maneta ştergător geam faţă pe poziţia viteză mică.Verificaţi în următorul tabel şi aplicaţi metoda de diagnosticare în funcţie de rezultatul obţinut.

Rezultat 1 Rezultat 2 Rezultat 3 Rezultat 4

ET083 "Solicitare semnalizator stânga" Prezentă Absentă Absentă Prezentă

ET077 "Poziţie manetă ştergător geam" viteză mare Viteză mică Viteză mare Viteză mică Viteză mare

Schimbaţi comanda sub

volan

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarei legături: Cod legătură 141H, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarei legături: Cod legătură 141L, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarelor legături: Cod legătură 141N. Cod legătură 141L, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

Rezultat 1

Rezultat 2

Rezultat 3

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 204: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 204

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 204V8MR-366-X84-87B000$559.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET096

CONTINUARE 3

INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.

ET096 este "Sensibilitate 1" dar cu cadenţarea sensibilitate 4 solicitată.

Verificaţi funcţionarea următoarelor stări:ET077 "Poziţie manetă ştergător geam": Puneţi maneta ştergător geam pe viteză mare.ET081 "Poziţie manetă iluminare": Puneţi maneta de iluminare pe poziţia lumini de drum.Verificaţi în următorul tabel şi aplicaţi metoda de diagnosticare în funcţie de rezultatul obţinut.

Rezultat 1 Rezultat 2 Rezultat 3 Rezultat 4

ET077 "Poziţie manetă ştergător geam" viteză mare Viteză mare Viteză mică Viteză mică Viteză mare

ET081 "Poziţie manetă de iluminare" lumini de drum Întâlnire Drum Întâlnire Drum

Schimbaţi comanda sub

volan

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarei legături: Cod legătură 141H, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Rezultat 1

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 205: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 205

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 205V8MR-366-X84-87B000$559.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET096

CONTINUARE 4

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarei legături: Cod legătură 141K, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarelor legături: Cod legătură 141H. Cod legătură 141K, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

Rezultat 2

Rezultat 3

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 206: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 206

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 206V8MR-366-X84-87B000$559.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET097

OPRIRE CORESPUNZĂTOARE ŞTERGĂTOR GEAM SPATE

INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

ET097 este "Absent".

Verificaţi starea şi branşarea conectorului ştergătorului de geam spate (langhete refulate, rupte).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE2 al unităţii centrale habitaclu (langhete refulate, rupte).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături: Cod legătură 36C, între organele 645 şi 211.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Asiguraţi continuitatea masei pe legătura MZ a organului 211.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi motorul ştergătorului de geam spate.Verificaţi montarea.Dacă totul este corect, înlocuiţi motorul ştergător geam.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET097/UCH_V48_ET097/UCH_V4C_ET097/UCH_V4D_ET097 /UCH_V4F_ET097/UCH_V50_ET097

Page 207: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 207

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 207V8MR-366-X84-87B000$559.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET098

TASTĂ ALAC

INSTRUCŢIUNINici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Această stare trebuie să devină apăsat în momentul unei apăsări pe tastă.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

ET098 este "Eliberată" cu apăsare pe tastă.

Verificaţi funcţionarea următoarelor stări:ET082 "Solicitare lumini de ceaţă spate": Puneţi maneta de iluminare pe poziţia lumini de ceaţă spate.ET081 "Poziţie manetă iluminare": Puneţi maneta de iluminare pe poziţia de întâlnire.Verificaţi în următorul tabel şi aplicaţi metoda de diagnosticare în funcţie de rezultatul obţinut.

Rezultat 1 Rezultat 2 Rezultat 3 Rezultat 4

ET082 "Solicitare lumini de ceaţă spate" Prezentă Absentă Absentă Prezentă

ET081 "Poziţie manetă ştergător geam" lumini de întâlnire Oprire Întâlnire Oprire Întâlnire

Schimbaţi comanda sub volan

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarei legături: Cod legătură 141K, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

Rezultat 1

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET098/UCH_V48_ET098/UCH_V4C_ET098/UCH_V4D_ET098 /UCH_V4F_ET098/UCH_V50_ET098

Page 208: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 208

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 208V8MR-366-X84-87B000$559.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET098

CONTINUARE

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarelor legături: Cod legătură 141D, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarelor legături: Cod legătură 141K. Cod legătură 141D, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

Rezultat 2

Rezultat 3

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 209: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 209

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 209V8MR-366-X84-87B000$559.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET108

POZIŢIE LEVIER CVA

INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.

"ABSENTĂ", fără cutie automată."EXCEPTÂND NEUTRU", cu o trecere pe poziţia D."NEUTRU", selector pe poziţia N."SPATE", selector pe poziţia R."P", selector pe poziţia P.Dacă există o poziţie eronată, faceţi o diagnosticare a cutiei de viteze automate.Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET108/UCH_V48_ET108/UCH_V4C_ET108/UCH_V4D_ET108 /UCH_V4F_ET108/UCH_V50_ET108

Page 210: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 210

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 210V8MR-366-X84-87B000$559.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET109

MARŞARIER ANCLANŞAT

INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.

ET109 este "NU" atunci când marşarierul este anclanşat.

Faceţi o diagnosticare completă a Unităţii de Protecţie şi de Comutaţie.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET109/UCH_V48_ET109/UCH_V4C_ET109/UCH_V4D_ET109 /UCH_V4F_ET109/UCH_V50_ET109

Page 211: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 211

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 211V8MR-366-X84-87B000$559.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET110

SOLICITARE UCH SPRE INJECŢIE SAU UPC

INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.

Această stare informează asupra tipului de solicitare efectuată de Unitatea Centrală Habitaclu către aceste calculatoare.

"OPRIRE MOTOR": în momentul unei solicitări de oprire motor."INACTIVĂ": fără acţiune asupra vehiculului."+ DC": o apăsare de mai mult de 5 s pe butonul de pornire."PORNIRE": în momentul unei solicitări de pornire.Dacă starea nu corespunde solicitării în curs a utilizatorului, efectuaţi un test al reţelei multiplex.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET110/UCH_V48_ET110/UCH_V4C_ET110/UCH_V4D_ET110/UCH_V4F_ET110/UCH_V50_ET110

Page 212: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 212

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 212V8MR-366-X84-87B000$559.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET111

SOLICITARE LUMINI DE CEAŢĂ FAŢĂ

INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

ET111 este "Absent" cu poziţia manetei pe lumini de ceaţă faţă.

Verificaţi funcţionarea următoarelor stări:ET083 "Solicitare semnalizator stânga": Puneţi maneta pe semnalizatorul stânga.ET080 "Solicitare ştergător geam spate": Puneţi maneta solicitare ştergător geam spate.Verificaţi în următorul tabel şi aplicaţi metoda de diagnosticare în funcţie de rezultatul obţinut.

Rezultat 1 Rezultat 2 Rezultat 3 Rezultat 4

ET083 "Solicitare semnalizator stânga" Prezentă Absentă Absentă Prezentă

ET080 "Solicitare ştergător geam spate" Absentă Prezentă Absentă Prezentă

Schimbaţi comanda sub

volan

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarei legături: Cod legătură 141K, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Rezultat 1

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET111/UCH_V48_ET111/UCH_V4C_ET111/UCH_V4D_ET111/UCH_V4F_ET111/UCH_V50_ET111

Page 213: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 213

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 213V8MR-366-X84-87B000$559.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET111

CONTINUARE

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarei legături: Cod legătură 141D, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarelor legături: Cod legătură 141K. Cod legătură 141D, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

Rezultat 2

Rezultat 3

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 214: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 214

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 214V8MR-366-X84-87B000$559.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET112

COMANDĂ ILUMINARE INTERIOARĂ

INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

ET112 este "Inactiv" atunci când iluminările interioare funcţionează.

Controlaţi dacă, contactele lămpilor de iluminare cavitate-sol funcţionează corect dacă DA, contactaţi techline.

În caz de NU, controlaţi masa pe legătura 13AC a organului 645, dacă există prezenţă a unei mase, controlaţi continuitatea şi izolarea fasciculului de cabluri între unitatea centrală habitaclu şi conectorii contactorilor (consultaţi schemă electrică).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.Dacă problema persistă, înlocuiţi contactorul defect.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET112/UCH_V48_ET112/UCH_V4C_ET112/UCH_V4D_ET112/UCH_V4F_ET112/UCH_V50_ET112

Page 215: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 215

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 215V8MR-366-X84-87B000$559.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET113

TASTĂ ILUMINARE AUTOMATĂ

INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

ET113 "Eliberată" cu o apăsare pe tastă.

Verificaţi funcţionarea următoarelor stări:ET083 "Solicitare semnalizator stânga": Puneţi maneta pe semnalizatorul stânga.ET096 "Poziţie bucşă cadenţare ştergător geam": Puneţi maneta în poziţie lumini de ceaţă spate.Verificaţi în următorul tabel şi aplicaţi metoda de diagnosticare în funcţie de rezultatul obţinut.

Rezultat 1 Rezultat 2 Rezultat 3 Rezultat 4

ET083 "Solicitare semnalizator stânga" Prezentă Absentă Absentă Prezentă

ET096 "Poziţie bucşă de cadenţare ştergător geam" 4 1 4 1

Schimbaţi comanda sub volan

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarei legături: Cod legătură 141L, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Rezultat 1

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET113/UCH_V48_ET113/UCH_V4C_ET113/UCH_V4D_ET113/UCH_V4F_ET113/UCH_V50_ET113

Page 216: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 216

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 216V8MR-366-X84-87B000$559.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET113

CONTINUARE

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarei legături: Cod legătură 141M, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarelor legături: Cod legătură 141M. Cod legătură 141C, între organele 645 şi 1519.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

Rezultat 2

Rezultat 3

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 217: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 217

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 217V8MR-366-X84-87B000$559.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET114

SOLICITARE ŞTERGĂTOR GEAM PRIN DETECTOR DE PLOAIE

INSTRUCŢIUNI

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Verificaţi ca vehiculul să fie echipat cu detector de ploaie şi de luminozitate.Starea trebuie să devină "ACTIV" atunci când există apă pe parbriz la amplasarea detectorului.Asiguraţi-vă că celelalte poziţii ale comenzii de ştergere funcţionează corect.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului detectorului de ploaie şi de luminozitate (langhete rupte, refulate, oxidate).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Controlaţi alimentarea + 12 V după contact pe legătura BPT a organului 1415.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Dacă alimentarea + 12 V nu este corectă, controlaţi izolarea, continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a următoarei legături:

Cod legătură BPT, între organele 645 şi 1415.Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă alimentarea + 12 V nu este corectă referitoare la vehiculele ieşite din uzină după iunie 2005, controlaţi izolarea, continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a următoarei legături:

Cod legătură BPT, între organul 645 şi siguranţa F5F (7,5A) (pe UPC).

Asiguraţi-vă ca masa pe legătura MAM a organului 1415 să fie prezentă.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului UCH (langhete rupte, refulate, oxidate).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Controlaţi izolarea, continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a următoarei legături: Cod legătură 14S, între organele 645 şi 1415.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Verificaţi configuraţia LC044 "Detector de ploaie/lumină".

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET114/UCH_V48_ET114/UCH_V4C_ET114/UCH_V4D_ET114/UCH_V4F_ET114/UCH_V50_ET114

Page 218: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 218

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 218V8MR-366-X84-87B000$559.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET115

SOLICITARE APRINDERE LUMINI DE CĂTRE SENZOR LUMINĂ

INSTRUCŢIUNI

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Verificaţi ca vehiculul să fie echipat cu detector de ploaie şi de luminozitate.Starea trebuie să devină "ACTIVĂ" atunci când senzorul luminii înconjurătoare este ascuns cu degetul sau în obscuritate.Asiguraţi-vă că celelalte poziţii ale comenzii de iluminare funcţionează corect.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului detectorului de ploaie şi de luminozitate (langhete rupte, refulate, oxidate).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Controlaţi alimentarea + 12 V după contact pe legătura BPT a organului 1415.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Dacă alimentarea + 12 V nu este corectă, controlaţi izolarea, continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a următoarei legături:

Cod legătură BPT, între organele 645 şi 1415.Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.Dacă alimentarea + 12 V nu este corectă referitoare la vehiculele ieşite din uzină după iunie 2005, controlaţi izolarea, continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a următoarei legături:

Cod legătură BPT, între organul 645 şi siguranţa F5F (7,5A) (pe UPC). Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET115/UCH_V48_ET115/UCH_V4C_ET115/UCH_V4D_ET115/UCH_V4F_ET115/UCH_V50_ET115

Page 219: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 219

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 219V8MR-366-X84-87B000$559.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET115

CONTINUARE

Asiguraţi-vă ca masa pe legătura MAM a organului 1415 să fie prezentă.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului UCH (langhete rupte, refulate, oxidate).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Controlaţi izolarea, continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a următoarei legături: Cod legătură 14S între organele 645 şi 1415.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Verificaţi configuraţia LC044 "Detector de ploaie/lumină".

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 220: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 220

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 220V8MR-366-X84-87B000$602.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLU

Diagnosticare - Interpretare stări

ET159ET160

SECURITATE COPIL UŞĂ SPATE STÂNGASECURITATE COPIL UŞĂ SPATE DREAPTA

INSTRUCŢIUNI

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.

Asiguraţi-vă ca, configuraţia LC035 "Securitate copil" să fie "CU", în caz contrar efectuaţi configurarea cu comanda specifică SC016 "Securitate copil" (consultaţi Configurări şi programare). Stare vizibilă numai dacă UCH Vdiag 4C, 4D, 4F şi 50.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

ATENŢIECa urmare a deconectării bateriei, o incoerenţă între solicitarea întrerupătorului şi starea uneia sau a două broaşte poate fi prezentă.În acest caz, dezactivaţi şi activaţi întrerupătorul până la aprinderea martorului luminos atunci când întrerupătorul este apăsat.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului broaştei (langhete rupte, refulate, oxidate).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PP2 al UCH (langhete rupte, refulate, oxidate).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi prezenţa masei pe legătura MZ a organului 139 sau pe legătura MAQ a organului 138.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Controlaţi izolarea, continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a următoarelor legături: Cod legătură 87A, între organele 645 şi 139. Cod legătură 87B, între organele 645 şi 138.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Înlocuiţi broasca defectuoasă.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET159/UCH_V48_ET159/UCH_V4C_ET159/UCH_V4D_ET159/UCH_V4F_ET159/UCH_V50_ET159/UCH_V44_ET160/UCH_V48_ET160/UCH_V4C_ET160 /UCH_V4D_ET160/UCH_V4F_ET160/UCH_V50_ET160MR-366-X84-87B000$602.mif

Page 221: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 221

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 221V8MR-366-X84-87B000$602.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET169

MOTOR

INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.

În caz de incoerenţă faceţi un test al reţelei multiplex (consultaţi 88B, Multiplexare).

Efectuaţi o diagnosticare a sistemului de injecţie (consultaţi 13B, Injecţie diesel, sau consultaţi 17B, Injecţie benzină sau 17C, injecţie gaz).

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET169/UCH_V48_ET169/UCH_V4C_ET169/UCH_V4D_ET169 /UCH_V4F_ET169/UCH_V50_ET169

Page 222: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 222

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 222V8MR-366-X84-87B000$602.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET229

COD ANTIDEMARAJ INJECŢIE

INSTRUCŢIUNI

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.

Aplicaţi controalele numai dacă starea este "NECORESPUNZĂTOR" după întrerupere şi repunere a contactului.

NECORESPUNZĂTOR Efectuaţi o tentativă de pornire a vehiculului asigurându-vă ca zăvorul coloanei să se deblocheze corespunzător şi ca + DC să fie crescut pe vehicul cu ajutorul ET014 "Nivel de alimentare comandă".

Verificaţi cu prioritate funcţionarea stării ET046 "Antidemaraj".

Efectuaţi un test al reţelei multiplex.

Efectuaţi o diagnosticare a injecţiei.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET229/UCH_V48_ET229/UCH_V4C_ET229/UCH_V4D_ET229 /UCH_V4F_ET229/UCH_V50_ET229

Page 223: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 223

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 223V8MR-366-X84-87B000$602.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET230

SECURITATE COPIL

INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.

ET230 este "Inactivă" în timp ce întrerupătorul de securitate copil este apăsat.

Verificaţi ET233 "Întrerupător securitate copil" să fie "Apăsat".Dacă "Inactivă", consultaţi interpretarea ET233.Dacă "Apăsat", controlaţi cu citirea configuraţiei LC035 "Securitate copil" ca UCH să fie configurat corespunzător "CU" securitate copil.Dacă "FĂRĂ", configurarea "CU" securitate copil se efectuează cu comanda specifică SC016 "Securitate copil" (V4C, V4D, V4F şi V50).Dacă "CU", controlaţi ca toate uşile să fie corect închise ajutându-vă de stările:ET053: "Uşă şofer".ET042: "Uşă pasager".ET051: "Uşă spate stânga".ET052: "Uşă spate dreapta".

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET230/UCH_V48_ET230/UCH_V4C_ET230/UCH_V4D_ET230 /UCH_V4F_ET230/UCH_V50_ET230

Page 224: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 224

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare stări 87B

87B - 224V8MR-366-X84-87B000$602.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ET233

ÎNTRERUPĂTOR SECURITATE COPIL

INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE1 al UCH (langhete rupte, refulate, oxidate).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului întrerupătorului securitate copil (langhete rupte, refulate, oxidate).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi prezenţa masei pe legătura MAM a organului 135.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Controlaţi izolarea, continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a următoarei legături: Cod legătură 20AL, între organele 645 şi 135.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Controlaţi izolarea între legăturile 20AL şi MAM ale organului 135 (poziţie Eliberată).Controlaţi continuitatea între legăturile 20AL şi MAM ale organului 135 (poziţie Apăsată).Înlocuiţi întrerupătorul dacă este necesar.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_ET233/UCH_V48_ET233/UCH_V4C_ET233/UCH_V4D_ET233 /UCH_V4F_ET233/UCH_V50_ET233

Page 225: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Tabel recapitulativ parametri 87B

87B - 225

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Tabel recapitulativ parametri 87B

87B - 225V8MR-366-X84-87B000$645.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLU

Diagnosticare - Tabel recapitulativ parametri

Parametru tester Titlu tester de diagnosticare

PR001 Tensiune baterie

PR002 Temperatură exterioară

PR003 Presiune roată faţă stânga

PR004 Presiune roată faţă dreapta

PR005 Presiune roată spate dreapta

PR006 Presiune roată spate stânga

PR008 Viteză vehicul

PR009 Presiune recomandată viteză redusă roţi faţă

PR010 Presiune recomandată viteză redusă roţi spate

PR011 Presiune recomandată viteză ridicată roţi spate

PR012 Presiune recomandată viteză ridicată roţi faţă

PR013 Număr cartele înregistrate

PR014 Prag ecart de presiune stânga/dreapta

PR015 Prag de slabă subumflare

PR017 Prag de supraumflare la rece

PR018 Prag de supraumflare la cald

PR019 Temperatură roată faţă stânga

PR020 Temperatură roată faţă dreapta

PR021 Temperatură roată spate dreapta

PR022 Temperatură roată spate stânga

PR023 Prag ecart termic între roţi

PR059 Prag de supraumflare pană de pneu

MR-366-X84-87B000$645.mif

Page 226: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare parametri 87B

87B - 226

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare parametri 87B

87B - 226V8MR-366-X84-87B000$688.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLU

Diagnosticare - Interpretare parametri

PR001

TENSIUNE BATERIE

INSTRUCŢIUNI Controlaţi strângerea corespunzătoare a fişelor bateriei.

Verificaţi coerenţa între măsura tensiunii bateriei identificată cu multimetrul şi valoarea PR004 "Tensiune Baterie".Motor oprit: 11 V < X < 13,5 V.Motor pornit: 10,5 V < X < 16 V.Dacă valorile tensiunii sunt incoerente (diferenţă de mai mult de 0,3 V între cele 2 valori), controlaţi legătura între + Baterie şi Unitatea de Protecţie şi de Comutaţie.Dacă valorile sunt coerente, faceţi o diagnosticare a bateriei şi a circuitului de încărcare (consultaţi NT 6014A, control circuit de încărcare, 16A, Pornire încărcare).

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_PR001/UCH_V48_PR001/UCH_V4C_PR001 /UCH_V4D_PR001/UCH_V4F_PR001/UCH_V50_PR001MR-366-X84-87B000$688.mif

Page 227: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare parametri 87B

87B - 227

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare parametri 87B

87B - 227V8MR-366-X84-87B000$688.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

PR002

TEMPERATURĂ EXTERIOARĂ

INSTRUCŢIUNI Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Verificaţi conectorul sondei de temperatură (exemplu: conector branşat necorespunzător, pini refulaţi, oxidaţi, rupţi).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi conectorul UCH (exemplu: conector branşat necorespunzător, pini refulaţi, oxidaţi, rupţi).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi continuitatea şi izolarea următoarelor legături: Cod legătură 47C. Cod legătură 47D.Între organele 645 şi 245.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Măsuraţi rezistenţa sondei la pinii 1 şi 2.

Temperatură aproximativă (˚C) Rezistenţă sondă (ΩΩΩΩ)

Între 0 şi 5 Între 5400 şi 6200

Între 11 şi 15 Între 3700 şi 4400

Între 21 şi 25 Între 2500 şi 3000

Între 31 şi 35 Între 1700 şi 2100

Înlocuiţi sonda dacă este necesar.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_PR002/UCH_V48_PR002/UCH_V4C_PR002 /UCH_V4D_PR002/UCH_V4F_PR002/UCH_V50_PR002

Page 228: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare parametri 87B

87B - 228

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare parametri 87B

87B - 228V8MR-366-X84-87B000$688.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

PR008

VITEZĂ VEHICUL

INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat.

Faceţi o diagnosticare completă a ABS-ului (Consultaţi capitolul 38C "Antiblocare roţi") şi a Unităţii de Protecţie şi de Comutaţie (consultaţi capitolul 87B "Cutie de interconectare habitaclu").

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

UCH_V44_PR008/UCH_V48_PR008/UCH_V4C_PR008 /UCH_V4D_PR008/UCH_V4F_PR008/UCH_V50_PR008

Page 229: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Tabel recapitulativ comenzi 87B

87B - 229

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Tabel recapitulativ comenzi 87B

87B - 229V8MR-366-X84-87B000$731.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLU

Diagnosticare - Tabel recapitulativ comenzi

*RÎH: Rezistenţă de Încălzire Habitaclu*BEU: Blocare Electrică Uşi*T.A: Trapă de aerisire

Comandă tester Titlu tester de diagnosticare Vdiag

AC003 Martor luminos antidemaraj

V44, V48,V4C, V4D,V4F, V50

AC004 Blocare deschideri mobile

AC005 Deblocare deschideri mobile

AC006 Deblocare uşă şofer

AC007 Ştergător geam spate

AC008 Lumini de ceaţă faţă

AC009 Lumini de ceaţă spate

AC015 Martor luminos tastă aer condiţionat

AC016 Releu RÎH* 1

AC017 Releu RÎH* 2

AC018 Releu RÎH* 3

AC019 Martor luminos lunetă spate cu dezgheţare

AC020 Martor luminos tastă BEU*

AC021 Aprindere plafonieră

AC022 Semnalizator stânga

AC023 Semnalizator dreapta

AC024 Iluminare cititor de cartelă

AC025 Autorizare macara cu impulsuri geam/T.A *

AC026 Iluminare buton de pornire

AC027 Iluminare cavitate/sol

AC030 Releu spălător far 1 (Exclusiv dacă UPC Vdiag 44)

AC031 Releu spălător far 2 (Exclusiv dacă UPC Vdiag 44)

AC032 Test antenă exterioară parte şofer

AC033 Test antenă exterioară parte pasager

AC034 Test antenă exterioară portbagaj

AC036 Test antene interioare

AC037 Diagnosticare antene emiţătoare

AC076 Martor luminos securitate copil

MR-366-X84-87B000$731.mif

Page 230: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Tabel recapitulativ comenzi 87B

87B - 230

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Tabel recapitulativ comenzi 87B

87B - 230V8MR-366-X84-87B000$731.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

Comenzi specifice Denumire Vdiag

SC001 Citire joc valve şi coduri memorate

V44, V48,V4C, V4D,V4F, V50

SC002 Programare coduri cele 4 valve

SC003 Rezervă

SC004 Programare unitate centrală habitaclu

SC005 Control cartelă

SC006 Alocare cartelă

SC008 Tip unitate centrală habitaclu

SC016 Securitate copil V4C, V4D,V4F, V50

Parametrizări Denumire Vdiag

VP004 Scriere VIN V44, V48,V4C, V4D,V4F, V50VP005 Introducere presiuni recomandate

VP016 Dezactivare mod stocare vehicul nou V4F, V50

Page 231: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 231

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 231V8MR-366-X84-87B000$774.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLU

Diagnosticare - Interpretare comenzi

AC003

MARTOR LUMINOS ANTIDEMARAJ

INSTRUCŢIUNI

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Tabloul de bord trebuie să fie văzut prezent pe reţeaua multiplex.Această comandă permite să testaţi funcţionarea martorului luminos antidemaraj.Această comandă durează 10 s.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Martorul luminos antidemaraj nu se aprinde la activarea comenzii.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului la tabloul de bord.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi, la activarea comenzii, prezenţa masei pe legătura 88T a organului 427.Dacă este conform, înlocuiţi tabloul de bord.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE2 pe Unitatea Centrală Habitaclu.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături: Cod legătură 20W, Între organele 645 şi 427.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

MR-366-X84-87B000$774.mif

Page 232: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 232

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 232V8MR-366-X84-87B000$774.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

AC004

BLOCARE DESCHIDERI MOBILE

INSTRUCŢIUNI

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Această comandă permite să se testeze funcţionarea releelor de blocare.Notă:Circuitul uşii şofer este comun cu cel al trapei de carburant.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Una sau mai multe uşi nu se blochează la activarea comenzii.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PP2 pe Unitatea Centrală Habitaclu.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului broaştei (sau broaştelor) defecte.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi prezenţa masei între următoarele legături: Cod legătură MAM. Cod legătură 87H, a organului 140. Cod legătură MZ. Cod legătură 87A, a organului 139. Cod legătură MAN. Cod legătură 87G, a organului 141. Cod legătură MAQ. Cod legătură 87B, a organului 138. Cod legătură 20BC. Cod legătură 20BH, a organului 844.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă este neconform Dacă este conform

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 233: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 233

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 233V8MR-366-X84-87B000$774.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

AC004

CONTINUARE

Verificaţi, la activarea comenzii, prezenţa a + 12 V între următoarele legături: Cod legătură 20BK. Cod legătură 20BD, a organelor 138, 139 şi 141. Cod legătură 20BH. Cod legătură 20BC, a organelor 140 şi 844.

Dacă prezenţa a + 12 V între legături este conformă, înlocuiţi broasca (broaştele) defectă(defecte).

Dacă este neconform

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarelor legături: Cod legătură 20BC. Cod legătură 20BH, între organele 645 şi 140. Cod legătură 20BC. Cod legătură 20BH, între organele 645 şi 844. Cod legătură 20BD. Cod legătură 20BK, între organele 645 şi 138. Cod legătură 20BD. Cod legătură 20BK, între organele 645 şi 139. Cod legătură 20BD. Cod legătură 20BK, între organele 645 şi 141.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 234: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 234

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 234V8MR-366-X84-87B000$774.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

AC005AC006

DEBLOCARE DESCHIDERI MOBILEDEBLOCARE UŞĂ ŞOFER

INSTRUCŢIUNI

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Această comandă permite să se testeze funcţionarea releelor de deblocare.Circuitul uşii şofer este comun cu cel al trapei de carburant.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Una sau mai multe uşi nu se deblochează la activarea comenzilor.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PP2 pe Unitatea Centrală Habitaclu.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului broaştei (sau broaştelor) defecte.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi prezenţa masei pe: Cod legătură MAM. Cod legătură 87H.A organului 140. Cod legătură MZ. Cod legătură 87A.A organului 139. Cod legătură MAN. Cod legătură 87G.A organului 141. Cod legătură MAQ. Cod legătură 87B.A organului 138. Cod legătură 20BC. Cod legătură 20BH.A organului 140.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă este neconform Dacă este conform

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 235: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 235

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 235V8MR-366-X84-87B000$774.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

AC005AC006

CONTINUARE

Verificaţi, la activarea comenzii, prezenţa a + 12 V între următoarele legături: Cod legătură 20BK. Cod legătură 20BD, a organelor 138, 139 şi 141. Cod legătură 20BH. Cod legătură 20BC, a organelor 140 şi 844.

Dacă prezenţa a + 12 V între legături este conformă, înlocuiţi broasca(broaştele) defectă(defecte).

Dacă este neconform

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarelor legături: Cod legătură 20BC. Cod legătură 20BH, între organele 645 şi 140. Cod legătură 20BC. Cod legătură 20BH, între organele 645 şi 844. Cod legătură 20BD. Cod legătură 20BK, între organele 645 şi 138. Cod legătură 20BD. Cod legătură 20BK, între organele 645 şi 139. Cod legătură 20BD. Cod legătură 20BK, între organele 645 şi 141.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 236: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 236

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 236V8MR-366-X84-87B000$774.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

AC007

ŞTERGĂTOR GEAM SPATE

INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Ştergătorul geam spate nu funcţionează la activarea comenzii.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului motorului ştergător de geam spate.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi masa pe legătura MZ a organului 211.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi, la activarea comenzii, prezenţa a + 12 V pe legătura 36A a organului 211.Înlocuiţi motorul ştergător de geam spate dacă totul este conform.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE3 pe Unitatea Centrală Habitaclu.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarelor legături: Cod legătură 36A. Cod legătură 36C, între organele 645 şi 211.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 237: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 237

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 237V8MR-366-X84-87B000$774.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

AC008

PROIECTOARE DE CEAŢĂ FAŢĂ

INSTRUCŢIUNI

Controlaţi:– starea şi branşarea siguranţei luminilor de ceaţă faţă,– starea becurilor.Înlocuiţi becurile dacă este necesar.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Ştergătorul geam spate nu funcţionează la activarea comenzii.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PPA pe UPC (Vdiag 44) sau conector AN pe UPC (Vdiag 48 sau superior).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorilor becurilor.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi prezenţa masei pe racordarea R9 apoi pe conectorii becurilor.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi prezenţa a + 12 V pe conectorii luminilor de ceaţă în timpul pilotării prin comanda AC004.Dacă prezenţa a + 12 V pe conectori este conformă, înlocuiţi becul sau becurile.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarelor legături: Cod legătură 8F, între organele 176 şi 1337. Cod legătură 8E, între organele 177 şi 1337.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 238: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 238

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 238V8MR-366-X84-87B000$774.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

AC009

LUMINI DE CEAŢĂ SPATE

INSTRUCŢIUNI

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Această comandă permite să testaţi funcţionarea luminilor de ceaţă spate.Controlaţi becurile.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Direcţie pe partea stânga

Verificaţi starea şi branşarea conectorului fiecărei lămpi spate.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi prezenţa masei pe legătura MZ pe organul 173.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi, la activarea comenzii, prezenţa a + 12 V pe legătura 9P a organelor 173.Dacă prezenţa a + 12 V este conformă, verificaţi din nou becurile şi dacă becurile tot nu funcţionează, înlocuiţi lampa spate.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PP3 pe Unitatea Centrală Habitaclu.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături: Cod legătură 9P, Între organele 645 şi 173.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 239: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 239

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 239V8MR-366-X84-87B000$774.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

AC009

CONTINUARE

Direcţie pe partea dreapta

Verificaţi starea şi branşarea conectorului fiecărei lămpi spate.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi prezenţa masei pe legătura MAQ pe organul 172.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi, la activarea comenzii, prezenţa a + 12 V pe legătura 9P a organelor 172.Dacă prezenţa a + 12 V este conformă, verificaţi din nou becurile şi dacă becurile tot nu funcţionează, înlocuiţi lampa spate.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PP3 pe Unitatea Centrală Habitaclu.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături: Cod legătură 9P, între organele 645 şi 172.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 240: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 240

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 240V8MR-366-X84-87B000$774.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

AC015

MARTOR LUMINOS TASTĂ AER CONDIŢIONATClimatizare manuală exclusiv

INSTRUCŢIUNI

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Această comandă permite să testaţi funcţionarea martorului luminos de aer condiţionat.Puneţi DC, tabloul de climatizare trebuie să se aprindă.Această comandă durează 7 s.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Martorul luminos nu se aprinde la activarea comenzii.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului tabloului de comandă încălzire.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi prezenţa masei pe legătura NAM a organului 316.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi, la activarea comenzii, prezenţa a + 12 V pe legătura 38ES a organului 316.Dacă este conform, înlocuiţi tabloul de comandă.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE2 pe Unitatea Centrală Habitaclu.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături: Cod legătură 38ES, între organele 645 şi 319. Cod legătură NAM, între organele 319 şi masă.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 241: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 241

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 241V8MR-366-X84-87B000$774.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

*RÎH: Rezistenţe de Încălzire Habitaclu

AC016

RELEU RÎH* 1

INSTRUCŢIUNI

Verificaţi ca vehiculul să fie echipat cu Rezistenţe de Încălzire Habitaclu.Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Această comandă permite să se testeze funcţionarea Rezistenţelor de Încălzire Habitaclu.Această comandă durează 7 s.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Asiguraţi prezenţa masei pe legătura MAK a organului 1113.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi prezenţa a + 12 V, la activarea comenzii, pe legătura 38LL a organului 1113.

NU

Verificaţi prezenţa a + 12 V, pe legătura BP9 a organului 1067.

NU

DA

Verificaţi ca rezistenţele, între legăturile 38LL şi MAK (pin 2) şi între legăturile 38LL şi MAK (pin 4) ale organului 1113, să fie egale cu infinit. Înlocuiţi Rezistenţele de Încălzire Habitaclu dacă sunt neconforme.

DA Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături:

Cod legătură 38LL, între organele 1067 şi 1113.

Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 242: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 242

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 242V8MR-366-X84-87B000$774.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

AC016

CONTINUARE 1

Verificaţi prezenţa masei, la activarea comenzii, pe legătura 38JU a organului 1067. NU

DA

Verificaţi prezenţa a + 12 V pe legătura AP43 a organului 1067. NU

DA

Contactaţi techline.

NU

Verificaţi, la activarea comenzii, prezenţa masei pe legătura 38JU între organele 645 şi 1067.

DA

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături: Cod legătură 38JU, între organele 1067 şi 645.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Verificaţi prezenţa, starea şi branşarea siguranţei F5F (7,5A) a platinei siguranţe alimentare putere.Reparaţi dacă este necesar.

DA

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături: Cod legătură AP43, între organele 1067 şi 1337.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 243: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 243

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 243V8MR-366-X84-87B000$774.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

*RÎH: Rezistenţe de Încălzire Habitaclu

AC016

CONTINUARE 2

Verificaţi prezenţa masei, la activarea comenzii, pe legătura 38JU a organului 1067. NU

Dacă totul este conform, înlocuiţi releul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături:

Cod legătură 38JU, între organele 1067 şi 645.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 244: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 244

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 244V8MR-366-X84-87B000$774.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

*RÎH: Rezistenţe de Încălzire Habitaclu

AC017

RELEU RÎH* 2

INSTRUCŢIUNI

Verificaţi ca vehiculul să fie echipat cu Rezistenţe de Încălzire Habitaclu.Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Această comandă permite să se testeze funcţionarea Rezistenţelor de Încălzire Habitaclu.Această comandă durează 7 s.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Asiguraţi prezenţa masei pe legăturile MAK ale organului 1113.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi prezenţa a + 12 V, la activarea comenzii, pe legăturile 38LM ale organului 1113.

NU

Verificaţi prezenţa a + 12 V, pe legătura 38LM a organului 1068.

NU

DA

Verificaţi ca rezistenţele, între legăturile 38LM (pin 1) şi MAK (pin 2) şi între legăturile 38LM (pin 5) şi MAK (pin 4) ale organului 1113, să fie egale cu infinit. Înlocuiţi Rezistenţele de Încălzire Habitaclu dacă sunt neconforme.

DA

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături:

Cod legătură 38LM, între organele 1068 şi 1113.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 245: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 245

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 245V8MR-366-X84-87B000$774.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

AC017

CONTINUARE 1

Verificaţi prezenţa masei, la activarea comenzii, pe legătura 38JV a organului 1068. NU

DA

Verificaţi prezenţa a + 12 V pe legătura BP91 a organului 1068. NU

DA

Contactaţi techline.

NU

Verificaţi, la activarea comenzii, prezenţa masei pe legătura 38JV între organele 645 şi 1068.

DA

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături:

Cod legătură 38JV, între organele 1068 şi 645.

Verificaţi prezenţa, starea şi branşarea siguranţei F9 a platinei siguranţe de alimentare de putere.Reparaţi dacă este necesar.

DA

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături: Cod legătură BP91, între organele 1068 şi 777.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 246: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 246

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 246V8MR-366-X84-87B000$774.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

*RÎH: Rezistenţe de Încălzire Habitaclu

AC017

CONTINUARE 2

Verificaţi prezenţa a + 12 V pe legătura AP43 a organului 1068. NU

Dacă totul este conform, înlocuiţi releul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături:

Cod legătură AP43, între organele 1068 şi 1337.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 247: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 247

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 247V8MR-366-X84-87B000$774.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

AC019

MARTOR LUMINOS LUNETĂ SPATE CU DEZGHEŢAREExceptând climatizare comandată automat

INSTRUCŢIUNI

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Această comandă permite să testaţi funcţionarea martorului luminos lunetă spate cu dezgheţare.Puneţi DC.Această comandă durează 7 s.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Martorul luminos lunetă spate cu încălzire nu se aprinde la activarea comenzii.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului tabloului de comandă încălzire.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi prezenţa masei pe legătura NAM a organului 319.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi, la activarea comenzii, prezenţa a + 12 V pe legătura 15A a organului 316.Dacă este conform, înlocuiţi tabloul de comandă.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE2 pe Unitatea Centrală Habitaclu.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături: Cod legătură 15A, între organele 645 şi 319.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 248: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 248

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 248V8MR-366-X84-87B000$774.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

*BEU: blocare electrică uşi

AC020

MARTOR LUMINOS TASTĂ BEU*

INSTRUCŢIUNI

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Această comandă permite să verificaţi dacă tasta este alimentată corespunzător.Această comandă durează 7 s.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Iluminarea tastei Blocare Electronică Uşi nu se aprinde la activarea comenzii.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului tastei Blocare Electronică Uşi.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi prezenţa masei pe legătura MAM a organului 1391.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi, la activarea comenzii, prezenţa a + 12 V pe legătura 20M a organului 1391.Dacă este conform, înlocuiţi tasta.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE1 pe Unitatea Centrală Habitaclu.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarelor legături: Cod legătură 20M. Cod legătură 20AW, între organele 645 şi 1391.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 249: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 249

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 249V8MR-366-X84-87B000$774.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

AC021

APRINDERE PLAFONIERĂ

INSTRUCŢIUNI

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Această comandă permite să se testeze funcţionarea plafonierei.Controlaţi becurile.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Plafonierele nu se aprind la activarea comenzii.

Verificaţi starea şi branşarea conectorilor plafonierei.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi prezenţa masei pe legătura MAM a organelor 213 şi 300.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi, la activarea comenzii, prezenţa a + 12 V pe legătura BPT a organelor 213 şi 300.Dacă este conform, verificaţi din nou becurile şi dacă este în continuare neconform, înlocuiţi plafoniera sau plafonierele.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PP3 pe Unitatea Centrală Habitaclu.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături: Cod legătură 13E.Între organele 645 şi 213.Între organele 645 şi 300.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă problema persistă contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 250: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 250

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 250V8MR-366-X84-87B000$774.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

AC022

SEMNALIZATOR STÂNGA

INSTRUCŢIUNI

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Această comandă permite să se testeze funcţionarea semnalizatoarelor.Puneţi DC.Controlaţi becurile.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Semnalizatoarele nu se aprind la activarea comenzii.

Verificaţi starea şi branşarea conectorilor farului stânga, a lămpii de semnalizare stânga şi a lămpii spate stânga.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi prezenţa masei pe următoarele legături: Cod legătură MAS.Între organul 227 şi masă.Între organul 268 şi masă. Cod legătură MZ, între organul 173 şi masă.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Verificaţi, la activarea comenzii, prezenţa a + 12 V pe următoarele legături: Cod legătură 64C.Între organul 227 şi masă.Între organul 173 şi masă. Cod legătură 64V, între organul 268 şi masă.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.Dacă prezenţa a + 12 V este conformă, verificaţi din nou becurile şi dacă becurile tot nu funcţionează, înlocuiţi lampa (lămpile) spate.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PP3 pe Unitatea Centrală Habitaclu.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 251: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 251

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 251V8MR-366-X84-87B000$774.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

AC022

CONTINUARE

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarelor legături: Cod legătură 64C.Între organele 645 şi 173.Între organele 645 şi 227.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 252: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 252

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 252V8MR-366-X84-87B000$774.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

AC023

SEMNALIZATOR DREAPTA

INSTRUCŢIUNI

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Această comandă permite să se testeze funcţionarea semnalizatoarelor.Puneţi DC.Controlaţi becurile.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Semnalizatoarele nu se aprind la activarea comenzii.

Verificaţi starea şi branşarea conectorilor proiectorului dreapta, ai lămpii de semnalizare dreapta şi ai lămpii spate dreapta.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi prezenţa masei pe următoarele legături: Cod legătură MAS.Între organul 226 şi masă.Între organul 267 şi masă. Cod legătură MAQ, între organul 172 şi masă.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Verificaţi, la activarea comenzii, prezenţa a + 12 V pe următoarele legături: Cod legătură 64D.Între organul 226 şi masă.Între organul 172 şi masă. Cod legătură 64U, între organul 267 şi masă.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul. Dacă prezenţa a + 12 V este conformă, verificaţi din nou becurile şi dacă becurile tot nu funcţionează, înlocuiţi lampa (lămpile) spate.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PP3 pe Unitatea Centrală Habitaclu.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 253: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 253

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 253V8MR-366-X84-87B000$774.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

AC023

CONTINUARE

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarelor legături: Cod legătură 64D.Între organele 645 şi 172.Între organele 645 şi 226.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 254: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 254

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 254V8MR-366-X84-87B000$774.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

AC024

ILUMINARE CITITOR DE CARTELĂ

INSTRUCŢIUNI

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Această comandă permite să testaţi funcţionarea cititorului de cartelă.Această comandă durează 7 s.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Iluminarea cititorului de cartelă nu se aprinde la activarea comenzii.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului cititorului de cartelă.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi prezenţa masei pe legătura NAM a organului 1088.

Dacă este conform Dacă este neconform

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE2 pe Unitatea Centrală Habitaclu.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături: Cod legătură 26BK, între organele 645 şi 1082.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 255: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 255

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 255V8MR-366-X84-87B000$774.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

AC024

CONTINUARE

Verificaţi, la activarea comenzii, prezenţa a + 12 V pe legătura 26BC a organului 1082.Dacă este conform, înlocuiţi cititorul de cartelă.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE1 pe Unitatea Centrală Habitaclu.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături: Cod legătură 26BC, între organele 645 şi 1082.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 256: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 256

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 256V8MR-366-X84-87B000$774.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

*T.A: Trapă de aerisire

AC025

AUTORIZARE MACARA CU IMPULSURI GEAM/T.A*

INSTRUCŢIUNI

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Această comandă permite să se activeze funcţionarea motoarelor macarale geam, după o înlocuire a Unităţii Centrale Habitaclu sau o simplă pierdere a autorizării.Această comandă durează 7 s.

După activare, efectuaţi o citire a stării ET087 "Autorizare macara cu impulsuri geam/T.A*", pentru a verifica o schimbare de stare.În caz de problemă, consultaţi tratarea acestei stări.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 257: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 257

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 257V8MR-366-X84-87B000$774.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

AC026

ILUMINARE BUTON DE PORNIRE

INSTRUCŢIUNI

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Această comandă permite să testaţi funcţionarea iluminării butonului de pornire.Această comandă durează 7 s.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Iluminarea butonului de pornire nu se aprinde la activarea comenzii.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului butonului de pornire.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi prezenţa masei pe legătura MAM a organului 1087.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi, la activarea comenzii, prezenţa a + 12 V pe legătura 26M a organului 1087.Dacă este conform, înlocuiţi butonul de pornire.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE1 pe Unitatea Centrală Habitaclu.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături: Cod legătură 26M, între organele 645 şi 1082.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă problema persistă contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 258: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 258

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 258V8MR-366-X84-87B000$774.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

AC027

ILUMINARE CAVITATE / SOL

INSTRUCŢIUNI

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Această comandă permite să se testeze funcţionarea iluminării cavitate sol.Controlaţi becurile.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Verificaţi starea şi branşarea conectorilor iluminare cavitate.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi prezenţa a + 12 V pe legătura BPT2 a organelor 1118, 1119, 1120, 1121.

Dacă este conform Dacă este neconform

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PP3 pe Unitatea Centrală Habitaclu.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături: Cod legătură BPT2.Între organele 645 şi 1118.Între organele 645 şi 1119.Între organele 645 şi 1120.Între organele 645 şi 1121.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 259: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 259

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 259V8MR-366-X84-87B000$774.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

AC027

CONTINUARE

Verificaţi, la activarea comenzii, prezenţa masei pe legătura 13AC a organelor 1118, 1119, 1120, 1121.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PP3 pe Unitatea Centrală Habitaclu.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături: Cod legătură 13AC.Între organele 645 şi 1118.Între organele 645 şi 1119.Între organele 645 şi 1120.Între organele 645 şi 1121.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 260: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 260

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 260V8MR-366-X84-87B000$774.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

AC030

RELEU SPĂLĂTOR FAR 1(EXCLUSIV DACĂ UPC VDIAG 44)

INSTRUCŢIUNI

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Această comandă permite să se testeze funcţionarea spălătorului de far 1.Această comandă durează 3 s.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Verificaţi prezenţa masei pe legăturile 39A şi 39C ale organului 219.Masa este prezentă ?

Nu pe legătura 39C.

DA

Nu pe legătura 39A.Verificaţi, la activarea comenzii, prezenţa a + 12 V pe legătura 39A a organului 219.Cei + 12 V sunt prezenţi ?

NU

DA

Înlocuiţi pompa spălătorului de far.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului releului spălătorului de far 1.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi prezenţa masei pe legătura MAS a organului 753.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Controlaţi izolarea şi continuitatea următoarei legături: Cod legătură 39A, între organele 753 şi 219.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă totul este conform, înlocuiţi releul.

Trataţi diagnosticarea comenzii AC031 "Releu Spălător Far 2".

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 261: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 261

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 261V8MR-366-X84-87B000$774.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

AC030

CONTINUARE

Verificaţi starea şi branşarea releului spălătorului de far 1.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi prezenţa a + 12 V pe legăturile 39G şi BP32 ale organului 753.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi, la activarea comenzii, prezenţa masei pe legătura 39G a organului 753.Masa este prezentă ?

DA NU

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE3 pe UCH.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul,în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături: Cod legătură SP2, între organele 753 şi 260.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

Controlaţi izolarea şi continuitatea următoarei legături: Cod legătură 39A, între organele 753 şi 219.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă totul este corect, înlocuiţi releul.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 262: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 262

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 262V8MR-366-X84-87B000$817.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLU

Diagnosticare - Interpretare comenzi

AC031

RELEU SPĂLĂTOR FAR 2 (EXCLUSIV DACĂ UPC VDIAG 44)

INSTRUCŢIUNI

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Această comandă permite să se testeze funcţionarea spălătorului de far 2 sau a blocării compartimentului de depozitare dacă vehiculul este echipat cu una din aceste două funcţionalităţi: Această comandă este activă numai în cazul unei UPC Vdiag 44 (consultaţi funcţionare sistem).Această comandă durează 3 s.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Releu Spălător far 2

Verificaţi prezenţa masei pe legăturile 39A şi 39C ale organului 219.Masa este prezentă ?

Nu pe legătura 39C.

DA

Nu pe legătura 39A.Verificaţi, la activarea comenzii, prezenţa a + 12 V pe legătura 39C a organului 219.Cei + 12 V sunt prezenţi ?

NU

DA

Înlocuiţi pompa spălător de far.

Trataţi diagnosticarea comenzii AC030 "Releu Spălător Far 1".

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

MR-366-X84-87B000$817.mif

Page 263: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 263

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 263V8MR-366-X84-87B000$817.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

AC031

CONTINUARE 1

Verificaţi starea şi branşarea conectorului releului spălătorului de far 2.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi prezenţa masei pe legătura MAS a organului 1338.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Controlaţi izolarea şi continuitatea următoarei legături: Cod legătură 39C, între organele 219 şi 1338.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă totul este conform, înlocuiţi releul.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 264: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 264

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 264V8MR-366-X84-87B000$817.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

AC031

CONTINUARE 2

Verificaţi starea şi branşarea releului spălătorului de far 2.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi prezenţa a + 12 V pe legăturile 39H şi BP32 ale organului 1338.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi, la activarea comenzii, prezenţa masei pe legătura 39H a organului 1338.Masa este conformă ?

DA NU

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE3 pe UCH.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături: Cod legătură 39H, între organele 645 şi 1338.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

Controlaţi izolarea şi continuitatea următoarei legături: Cod legătură 39C, între organele 219 şi 1338.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă totul este conform, înlocuiţi releul.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 265: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 265

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 265V8MR-366-X84-87B000$817.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

AC031

CONTINUARE 3

Blocare compartiment de depozitare

Dacă în urma comenzii AC031, compartimentul de depozitare nu se deblochează:Controlaţi prezenţa a + 12 V pe legătura 20BL a organului 1490 în timpul comenzii AC031 "Releu Spălător Far 2". În caz de absenţă a 12 V, controlaţi următoarea legătură:

Cod legătură 20BL, între organele 645 şi 1490.În caz de prezenţă a + 12 V, controlaţi următoarea legătură:

Cod legătură 20BC, între organele 645 şi 1490.Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 266: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 266

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 266V8MR-366-X84-87B000$817.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

AC032

TEST ANTENE EXTERIOARE PARTE ŞOFER

INSTRUCŢIUNI

Înaintea executării acestei comenzi, verificaţi obligatoriu cu ajutorul comenzii AC037 "Diagnosticare antene emiţătoare" absenţa defectului la antene.Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Această comandă permite să controlaţi zonele de acces mâini libere în jurul vehiculului şi funcţionează chiar dacă, cartela mâini libere nu aparţine vehiculului.

Particularitate:Această comandă permite să se controleze buna funcţionare a antenelor exterioare parte şofer.Această comandă durează 1 min.Vizualizaţi clipirea cititorului de cartelă.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Uşă faţă

Verificaţi starea şi branşarea conectorului antenei (langhete refulate, rupte,...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE3 al Unităţii Centrale Habitaclu (langhete refulate, rupte...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarelor legături în raport cu + 12 V şi cu masa: Cod legătură 26AA. Cod legătură 26AB, între organele 645 şi 1374.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 267: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 267

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 267V8MR-366-X84-87B000$817.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

AC032

CONTINUARE

Uşă spate dacă LC122 "ANTENE ACCES SPATE" = "CU"

Verificaţi starea şi branşarea conectorului antenei (langhete refulate, rupte,...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE3 al Unităţii Centrale Habitaclu (langhete refulate, rupte...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarelor legături: Cod legătură 26AG. Cod legătură 26AH

Între organele 645 şi 1376.Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Înlocuiţi antena dacă este necesar.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 268: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 268

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 268V8MR-366-X84-87B000$817.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

AC033

TEST ANTENE EXTERIOARE PARTE PASAGER

INSTRUCŢIUNI

Înaintea executării acestei comenzi, verificaţi obligatoriu cu ajutorul comenzii AC037 "Diagnosticare antene emiţătoare" absenţa defectului la antene.Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Această comandă permite să controlaţi zonele de acces mâini libere în jurul vehiculului şi funcţionează chiar dacă, cartela mâini libere nu aparţine vehiculului.

Particularitate:Această comandă permite să controlaţi funcţionarea corespunzătoare a antenelor exterioare parte pasager.Dacă raza de acţiune depăşeşte 1,50 m, controlaţi absenţa unui scurtcircuit la masa antenelor.Această comandă durează 1 min.Vizualizaţi clipirea cititorului de cartelă.

Uşă faţă

Verificaţi starea şi branşarea conectorului antenei (langhete refulate, rupte,...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE3 al Unităţii Centrale Habitaclu (langhete refulate, rupte...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarelor legături în raport cu + 12 V şi cu masa: Cod legătură 26AC. Cod legătură 26AD, între organele 645 şi 1375.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 269: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 269

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 269V8MR-366-X84-87B000$817.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

AC033

CONTINUARE

Uşă spate dacă LC122 "ANTENE ACCES SPATE" = "CU"

Verificaţi starea şi branşarea conectorului antenei (langhete refulate, rupte,...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE3 al Unităţii Centrale Habitaclu (langhete refulate, rupte...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarelor legături în raport cu + 12 V şi cu masa: Cod legătură 26AK. Cod legătură 26AL, între organele 645 şi 1377.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Înlocuiţi antena dacă este necesar.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 270: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 270

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 270V8MR-366-X84-87B000$817.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

AC034

TEST ANTENĂ EXTERIOARĂ PORTBAGAJ

INSTRUCŢIUNI

Înaintea executării acestei comenzi, verificaţi obligatoriu cu ajutorul comenzii AC037 "Diagnosticare antene emiţătoare" absenţa defectului la antene.Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Această comandă permite să controlaţi zona de acces mâini libere a portbagajului şi funcţionează chiar dacă, cartela mâini libere nu aparţine vehiculului.

Particularitate:Această comandă permite să controlaţi funcţionarea antenei exterioare parte portbagaj.Dacă raza de acţiune depăşeşte 1,50 m, asiguraţi absenţa unui scurt circuit la masă a antenei.Această comandă durează 1 min.Vizualizaţi clipirea cititorului de cartelă.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului antenei (langhete refulate, rupte,...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE3 al Unităţii Centrale Habitaclu (langhete refulate, rupte...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarelor legături în raport cu + 12 V şi cu masa: Cod legătură 26AM. Cod legătură 26AN, între organele 645 şi 1378.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 271: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 271

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 271V8MR-366-X84-87B000$817.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

AC036

TEST ANTENE INTERIOARE

INSTRUCŢIUNI

Înaintea executării acestei comenzi, verificaţi obligatoriu cu ajutorul comenzii AC037 "Diagnosticare antene emiţătoare" absenţa defectului la antene.Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Această comandă permite să controlaţi zonele de acces mâini libere în jurul vehiculului şi funcţionează chiar dacă, cartela mâini libere nu aparţine vehiculului.

Particularitate:Această comandă permite să se controleze buna funcţionare a antenelor interioare.Această comandă durează 1 min.Vizualizaţi clipirea cititorului de cartelă.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

ANTENĂ INTERIOARĂ FAŢĂ

Verificaţi starea şi branşarea conectorului antenei (langhete refulate, rupte,...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE3 al Unităţii Centrale Habitaclu (langhete refulate, rupte...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarelor legături în raport cu + 12 V şi cu masa: Cod legătură 26AT. Cod legătură 26AU, între organele 645 şi 1396.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Înlocuiţi antena dacă este necesar.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 272: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 272

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 272V8MR-366-X84-87B000$817.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

AC036

CONTINUARE 1

ANTENĂ INTERIOARĂ PORTBAGAJ

Verificaţi starea şi branşarea conectorului antenei (langhete refulate, rupte,...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE3 al Unităţii Centrale Habitaclu (langhete refulate, rupte...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarelor legături în raport cu + 12 V şi cu masa: Cod legătură 26AV. Cod legătură 26AW, între organele 645 şi 1397.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Înlocuiţi antena dacă este necesar.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 273: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 273

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 273V8MR-366-X84-87B000$817.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

AC036

CONTINUARE 2

ANTENĂ INTERIOARĂ MIJLOC

Verificaţi starea şi branşarea conectorului antenei (langhete refulate, rupte,...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE3 al Unităţii Centrale Habitaclu (langhete refulate, rupte...).Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarelor legături în raport cu + 12 V şi cu masa: Cod legătură 26AX. Cod legătură 26AY, între organele 645 şi 1398.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Înlocuiţi antena dacă este necesar.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 274: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 274

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 274V8MR-366-X84-87B000$817.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

AC037

DIAGNOSTICARE ANTENE EMIŢĂTOARE

INSTRUCŢIUNI

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.

Particularitate:Această comandă permite să diagnosticaţi antenele emiţătoare interioare şi exterioare în circuit deschis sau scurtcircuit la + 12 V.Această comandă durează 1 min.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

După activarea comenzii, faceţi o citire a defectelor.Dacă a apărut un (sau mai multe) defect(e) referitor la antene, consultaţi tratarea acestui (acestor) defect(e).

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 275: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 275

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Interpretare comenzi 87B

87B - 275V8MR-366-X84-87B000$817.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

AC076

MARTOR LUMINOS SECURITATE COPIL

INSTRUCŢIUNI

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.Această comandă permite să se testeze funcţionarea martorului luminos securitate copil.Această comandă durează 7 s.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Iluminarea întrerupătorului securitate copil nu se aprinde la activarea comenzii.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului întrerupătorului securitate copil.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi prezenţa a + 12 V pe legătura BPT pe organul 135.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PE1 pe Unitatea Centrală Habitaclu.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarei legături: Cod legătură 20T, între organele 645 şi 135.

Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIERefaceţi o diagnosticare a sistemului.Ştergeţi defectele memorate.Trataţi celelalte defecte eventuale.

Page 276: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Efecte client 87B

87B - 276

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Efecte client 87B

87B - 276V8MR-366-X84-87B000$860.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLU

Diagnosticare - Efecte client

INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi aceste efecte clienţi decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

LIPSĂ COMUNICAŢIE CU CALCULATORUL ALP1

ILUMINARE

LIPSĂ LUMINI DE CEAŢĂ SPATE ALP2

LIPSĂ SEMNALIZATOR DREAPTA ALP3

LIPSĂ SEMNALIZATOR STÂNGA ALP4

LIPSĂ LUMINI DE POZIŢIE (LUMINI FĂRĂ BEC CU DESCĂRCARE) ALP5

LIPSĂ LUMINI DE ÎNTÂLNIRE (LUMINI FĂRĂ BEC CU DESCĂRCARE) ALP6

LIPSĂ LUMINI DE DRUM (LUMINI FĂRĂ BEC CU DESCĂRCARE) ALP7

LIPSĂ LUMINI DE CEAŢĂ FAŢĂ ALP8

MR-366-X84-87B000$860.mif

Page 277: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Efecte client 87B

87B - 277

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Efecte client 87B

87B - 277V8MR-366-X84-87B000$860.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ŞTERGERE, SPĂLĂTOR GEAM

LIPSĂ ŞTERGĂTOR GEAM SPATE ALP9

LIPSĂ OPRIRE CORESPUNZĂTOARE SPATE ALP10

LIPSĂ OPRIRE ŞTERGĂTOR GEAM FAŢĂ ALP11

LIPSĂ ŞTERGĂTOR GEAM FAŢĂ ALP12

LIPSĂ SPĂLĂTOR GEAM FAŢĂ ŞI SPATE ALP13

LIPSĂ SPĂLĂTOARE FARURI (EXCLUSIV DACĂ UPC VDIAG 44) ALP14

Page 278: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Efecte client 87B

87B - 278

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Efecte client 87B

87B - 278V8MR-366-X84-87B000$860.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

MACARALE GEAMURI

NICI O FUNCŢIONARE POSIBILĂ PE GEAMUL PASAGER (MACARALE ELECTRICE GEAMURI ŞOFER ŞI PASAGER) ALP15

NICI O FUNCŢIONARE POSIBILĂ PE GEAMUL PASAGER (MACARALE ELECTRICE CU IMPULSURI GEAMURI ŞOFER ŞI PASAGER)

ALP16

NICI O FUNCŢIONARE POSIBILĂ PE GEAMUL PASAGER (MACARALE ELECTRICE CU IMPULSURI GEAMURI ŞOFER ŞI PASAGER ŞI MACARALE ELECTRICE GEAMURI PASAGER)

ALP17

NICI O FUNCŢIONARE POSIBILĂ PE GEAMUL ŞOFER (MACARALE ELECTRICE GEAMURI ŞOFER ŞI PASAGER) ALP18

NICI O FUNCŢIONARE POSIBILĂ PE GEAMUL ŞOFER (MACARALE ELECTRICE CU IMPULSURI GEAMURI ŞOFER ŞI PASAGER) ALP19

NICI O FUNCŢIONARE POSIBILĂ PE GEAMUL ŞOFER (MACARALE ELECTRICE CU IMPULSURI GEAMURI ŞOFER ŞI MACARA ELECTRICĂ GEAM PASAGER)

ALP20

NICI O FUNCŢIONARE POSIBILĂ PE GEAMUL SPATE STÂNGA (MACARALE ELECTRICE CU IMPULSURI GEAMURI SPATE) ALP21

NICI O FUNCŢIONARE POSIBILĂ PE GEAMUL SPATE DREAPTA (MACARALE ELECTRICE CU IMPULSURI GEAMURI SPATE) ALP22

NICI O FUNCŢIONARE GEAMURI (MACARALE ELECTRICE GEAMURI ŞOFER ŞI PASAGER) ALP23

Page 279: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Efecte client 87B

87B - 279

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Efecte client 87B

87B - 279V8MR-366-X84-87B000$860.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

*BAR: blocare automată în rulaj

DESCHIDERI MOBILE

ABSENŢĂ DESCHIDERE ŞI ÎNCHIDERE TRAPĂ DE AERISIRE ALP24

ABSENŢĂ DESCHIDERE TRAPĂ DE AERISIRE POZIŢIE 1, 2 SAU 3 ALP25

TRAPA DE AERISIRE SE DEPLASEAZĂ CU DIFICULTATE SAU ANTIPRINDEREA SE DECLANŞEAZĂ FĂRĂ OBSTACOL APARENT ALP26

PROBLEMĂ BLOCARE /DEBLOCARE PRIN APĂSARE TASTĂ PE CARTELĂ ALP27

PROBLEMĂ BLOCARE / DEBLOCARE PORTBAGAJ PRIN APĂSARE TASTĂ PE CARTELĂ ALP28

PROBLEMĂ DESCHIDERE PORTBAGAJ(FĂRĂ MÂINI LIBERE) ALP29

PROBLEMĂ DESCHIDERE LUNETĂ SPATE(FĂRĂ MÂINI LIBERE) ALP30

PROBLEMĂ BLOCARE / DEBLOCARE TRAPĂ CARBURANT ALP31

PROBLEMĂ DEBLOCARE ÎN FUNCŢIONARE MÂINI LIBERE ALP32

PROBLEMĂ BLOCARE ÎN FUNCŢIONARE MÂINI LIBERE ALP33

PROBLEMĂ DESCHIDERE PORTBAGAJ ÎN FUNCŢIONARE MÂINI LIBERE ALP34

PROBLEMĂ DESCHIDERE LUNETĂ SPATE ÎN FUNCŢIONARE MÂINI LIBERE ALP35

PROBLEMĂ BLOCARE / DEBLOCARE LA UNA SAU MAI MULTE UŞI ALP36

PROBLEMĂ FUNCŢIONARE BLOCARE AUTOMATĂ ÎN RULAJ (B.A.R*) ALP37

GEAMURILE NU SE ÎNCHID DUPĂ CELE DOUĂ SOLICITĂRI DE BLOCARE ALP38

Page 280: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Efecte client 87B

87B - 280

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Efecte client 87B

87B - 280V8MR-366-X84-87B000$860.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

DEFECTE CONSTATATE PROTECŢIE ŞI PORNIRE

LIPSĂ PUNERE ÎN ACCESORIU ALP39

PUNEREA ÎN DUPĂ CONTACT IMPUS NU FUNCŢIONEAZĂ ALP40

VEHICULUL NU PORNEŞTE ŞI DUPĂ CONTACTUL NU SE STABILEŞTE CU CARTELA ÎN CITITORUL DE CARTELĂ ALP41

VEHICULUL NU PORNEŞTE, DUPĂ CONTACTUL NU SE STABILEŞTE ÎN MOD MÂINI LIBERE DAR FUNCŢIONEAZĂ CU CARTELA ÎN CITITORUL DE CARTELĂ

ALP42

VEHICULUL NU PORNEŞTE ŞI SE PUNE ÎN DUPĂ CONTACT ALP43

DEMARORUL ESTE ACTIV PENTRU UN SCURT MOMENT DAR VEHICULUL NU PORNEŞTE ŞI SE PUNE ÎN DUPĂ CONTACT ALP44

OPRIRE MOTOR IMPOSIBILĂ ALP45

ZĂVORUL COLOANEI NU SE BLOCHEAZĂ ALP46

ZĂVORUL COLOANEI NU SE DEBLOCHEAZĂ ALP47

PORNIRE ACCIDENTALĂ ALP48

Page 281: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Efecte client 87B

87B - 281

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Efecte client 87B

87B - 281V8MR-366-X84-87B000$860.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

RETROVIZOARE

LIPSĂ RABATARE SAU DESFĂŞURARE UN RETROVIZOR SAU RETROVIZOARE ALP49

LIPSĂ REGLARE LA UNUL DINTRE CELE DOUĂ RETROVIZOARE ALP50

ALIMENTARE

+ DC RĂMÂNE BLOCAT ALP51

Page 282: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 282

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 282V8MR-366-X84-87B000$903.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLU

Diagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene

ALP1 Lipsă comunicaţie cu calculatorul

INSTRUCŢIUNI

Verificaţi starea şi branşarea conexiunilor bateriei.Verificaţi starea siguranţelor de putere la borna pozitivă a bateriei.Verificaţi tensiunea bateriei.Reparaţi dacă este necesar.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Contactul sau un alt nivel de alimentare este prezent ?

NU

Faceţi o blocare/deblocare.

Blocarea/deblocarea funcţionează ?

NU

DAConsultaţi ALP 1 (consultaţi 88B, Multiplexare).Problema este rezolvată ?

DA NU

DA

Consultaţi partea "Interpretare defecte, reţea multiplex scoasă din funcţiune" (consultaţi 88B multiplexare).

Contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP1/UCH_V48_ALP1/UCH_V4C_ALP1/UCH_V4D_ALP1 /UCH_V4F_ALP1/UCH_V50_ALP1MR-366-X84-87B000$903.mif

Page 283: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 283

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 283V8MR-366-X84-87B000$903.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP1

CONTINUARE

Verificaţi starea şi branşarea conectorului PP1 al UCH.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Asiguraţi prezenţa masei pe legătura MAM pe conectorul PP3 al organului 645.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi prezenţa a + 12 V pe următoarele legături ale conectorului PP1: Cod legătură BPS1, a organului 645. Cod legătură BP77, a organului 645.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.Alimentările sunt conforme ?

DA NU

Reparaţi legăturile şi siguranţele defecte, până la baterie controlând Cutiile Siguranţe şi Relee Habitaclu şi Platina Siguranţe de Alimentare de Putere.

Contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Page 284: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 284

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 284V8MR-366-X84-87B000$903.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP2 Lipsă lumini de ceaţă spate

INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client, decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Controlaţi becurile.Becurile sunt în stare bună ?

DA

Controlaţi starea ET082 "Solicitare lumini de ceaţă spate" acţionând maneta.Starea ET082 este prezentă ?

DA

Executaţi comanda AC009 "Lumini de ceaţă spate".Lumina de ceaţă se aprinde ?

DA

Verificaţi conectorii UCH.Dacă defectul persistă, contactaţi techline.

NU Înlocuiţi becurile.

NU Aplicaţi interpretarea ET082 "Solicitare lumini de ceaţă spate".

NU Aplicaţi interpretarea comenzii AC009 "Lumini de ceaţă spate".

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP2/UCH_V48_ALP2/UCH_V4C_ALP2/UCH_V4D_ALP2 /UCH_V4F_ALP2/UCH_V50_ALP2

Page 285: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 285

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 285V8MR-366-X84-87B000$903.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP3 Lipsă semnalizator dreapta

INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client, decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Controlaţi becurile.Becurile sunt în stare bună ?

DA

Controlaţi alimentarea + 12 V şi masa pe conectorii becurilor (consultaţi interpretarea DF012 "Circuit semnalizator dreapta").Alimentarea este prezentă ?

NU

Controlaţi starea ET084 "Solicitare semnalizator dreapta" acţionând maneta.Starea ET084 este prezentă ?

DA

Executaţi comanda AC023 "Semnalizator dreapta".Semnalizatorul dreapta se aprinde ?

DA

Verificaţi conectorii UCH.Dacă defectul persistă, contactaţi techline.

NU Înlocuiţi becurile.

DA

Verificaţi absenţa de oxidare pe conector.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

NU Aplicaţi interpretarea stării ET084 "Solicitare semnalizator dreapta".

NU Aplicaţi interpretarea comenzii AC023 "Semnalizator dreapta".

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP3/UCH_V48_ALP3/UCH_V4C_ALP3/UCH_V4D_ALP3 /UCH_V4F_ALP3/UCH_V50_ALP3

Page 286: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 286

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 286V8MR-366-X84-87B000$903.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP4 Lipsă semnalizator stânga

INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client, decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Controlaţi becurile.Becurile sunt în stare bună ?

DA

Controlaţi alimentarea + 12 V şi masa pe conectorii farurilor (consultaţi interpretarea DF013 "Circuit semnalizator stânga").Alimentarea este prezentă ?

NU

Controlaţi starea ET083 "Solicitare semnalizator stânga" acţionând maneta.Starea ET083 este prezentă ?

DA

Executaţi comanda AC022 "Semnalizator stânga".Semnalizatorul stânga se aprinde ?

DA

Verificaţi conectorii UCH.Dacă defectul persistă, contactaţi techline.

NU Înlocuiţi becurile.

DA

Verificaţi absenţa de oxidare pe conector.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

NU Aplicaţi interpretarea stării ET083 "Solicitare semnalizator stânga".

NU Aplicaţi interpretarea comenzii AC022 "Semnalizator stânga".

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP4/UCH_V48_ALP4/UCH_V4C_ALP4/UCH_V4D_ALP4 /UCH_V4F_ALP4/UCH_V50_ALP4

Page 287: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 287

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 287V8MR-366-X84-87B000$903.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP5 Lipsă lumini de poziţie(Lumini fără bec cu descărcare)

INSTRUCŢIUNINu consultaţi acest efect client, decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Controlaţi becurile.Becurile sunt în stare bună ?

DA

Controlaţi alimentarea + 12 V între legăturile LPD şi MAS ale organului 226.Controlaţi alimentarea + 12 V între legăturile LPG şi MAS ale organului 270.Alimentările sunt prezente ?

NU

Controlaţi starea ET081 "Poziţie manetă iluminare".Solicitarea luminii de poziţie este pe "poziţie" ?

DA

Faceţi o diagnosticare a Unităţii de Protecţie şi de Comutaţie.

NU Înlocuiţi becurile.

DA

Verificaţi absenţa de oxidare pe conector.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

NU Aplicaţi interpretarea stării ET081 "poziţie manetă iluminare".

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP5/UCH_V48_ALP5/UCH_V4C_ALP5/UCH_V4D_ALP5 /UCH_V4F_ALP5/UCH_V50_ALP5

Page 288: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 288

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 288V8MR-366-X84-87B000$903.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP6 Lipsă lumini de întâlnire(Lumini fără bec cu descărcare)

INSTRUCŢIUNINu consultaţi acest efect client, decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Controlaţi becurile.Becurile sunt în stare bună ?

DA

Controlaţi alimentarea + 12 V între legăturile RPG şi MAS ale organului 270.Controlaţi alimentarea + 12 V între legăturile RPD şi MAS ale organului 270.Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.Alimentările sunt prezente ?

NU

Controlaţi starea ET081 "Poziţie manetă iluminare".Solicitarea luminii de poziţie este pe "întâlnire" ?

DA

Faceţi o diagnosticare a Unităţii de Protecţie şi de Comutaţie şi controlaţi siguranţele F8C (pe UPC Vdiag 44) şi siguranţele F3 şi F4 (pe UPC Vdiag 48 sau superioară) ale luminilor de întâlnire situate pe UPC.

NU Înlocuiţi becurile.

DA Verificaţi absenţa de oxidare pe conector.Reparaţi dacă este necesar.

NU Aplicaţi interpretarea stării ET081 "poziţie manetă iluminare".

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP6/UCH_V48_ALP6/UCH_V4C_ALP6/UCH_V4D_ALP6 /UCH_V4F_ALP6/UCH_V50_ALP6

Page 289: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 289

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 289V8MR-366-X84-87B000$903.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP7 Lipsă lumini de drum(Lumini fără bec cu descărcare)

INSTRUCŢIUNINu consultaţi acest efect client, decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Controlaţi becurile.Becurile sunt în stare bună ?

DA

Controlaţi alimentarea + 12 V pe legătura RPD a organului 226 şi pe legătura RPG a organului 227.Controlaţi prezenţa masei pe MAS a organelor 226 şi 227.Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.Alimentările sunt prezente ?

NU

Controlaţi starea ET081 "Poziţie manetă iluminare".Solicitarea luminii de poziţie este pe "drum" ?

DA

Faceţi o diagnosticare a Unităţii de Protecţie şi de Comutaţie.Controlaţi siguranţele F8A şi F8B (pe UPC Vdiag 44) şi siguranţele F6 şi F7 (pe UPC Vdiag 48 sau superior).

NU Înlocuiţi becurile.

DA Verificaţi absenţa de oxidare pe conector.Reparaţi dacă este necesar.

NU Aplicaţi interpretarea stării ET081 "poziţie manetă iluminare".

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP7/UCH_V48_ALP7/UCH_V4C_ALP7/UCH_V4D_ALP7 /UCH_V4F_ALP7/UCH_V50_ALP7

Page 290: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 290

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 290V8MR-366-X84-87B000$903.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP8 Lipsă lumini de ceaţă faţă

INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client, decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Controlaţi starea ET111 "Solicitare lumini de ceaţă faţă" cu manetă în poziţie lumini de ceaţă faţă.Starea ET111 este prezentă ?

DA

Executaţi comanda AC008 "Lumini de ceaţă faţă".Luminile de ceaţă faţă se aprind ?

DA

Verificaţi conectorii UCH.Dacă defectul persistă, contactaţi techline.

NU Aplicaţi interpretarea stării ET111 "Solicitare lumini de ceaţă faţă".

NU Aplicaţi interpretarea comenzii AC008 "Lumini de ceaţă faţă".

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP8/UCH_V48_ALP8/UCH_V4C_ALP8/UCH_V4D_ALP8 /UCH_V4F_ALP8/UCH_V50_ALP8

Page 291: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 291

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 291V8MR-366-X84-87B000$903.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP9 Lipsă ştergător geam spate

INSTRUCŢIUNINu consultaţi acest efect client, decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Controlaţi starea ET080 "Solicitare ştergător geam spate" cu maneta în poziţie ştergător geam spate.Starea ET080 este prezentă ?

DA

Executaţi comanda AC007 "Ştergător geam spate".Controlaţi + 12 V a organului 211 pe următoarea legătură:

Cod legătură 36C.Controlaţi masa organului 211 pe următoarea legătură.

Cod legătură MZ.Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.Ştergătorul geam spate funcţionează ?

DA

Verificaţi conectorii UCH.Dacă defectul persistă, contactaţi techline.

NU Aplicaţi interpretarea stării ET080 "Solicitare ştergător geam spate".

NU Faceţi o diagnosticare a comenzii AC007 "Ştergător geam spate".

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP9/UCH_V48_ALP9/UCH_V4C_ALP9/UCH_V4D_ALP9 /UCH_V4F_ALP9/UCH_V50_ALP9

Page 292: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 292

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 292V8MR-366-X84-87B000$903.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP10 Lipsă oprire corespunzătore spate

INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client, decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Controlaţi starea ET097 "Oprire corespunzătoare ştergător geam spate".Starea ET097 este absentă ?

NU

Contactaţi techline.

DAAplicaţi interpretarea stării ET097 "Oprire corespunzătoare ştergător geam spate".

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP10/UCH_V48_ALP10/UCH_V4C_ALP10/UCH_V4D_ALP10/UCH_V4F_ALP10/UCH_V50_ALP10

Page 293: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 293

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 293V8MR-366-X84-87B000$903.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP11 Lipsă oprire ştergător geam faţă

INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client, decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Controlaţi starea ET077 "Poziţie manetă ştergător geam" solicitare de oprire.Starea ET077 este prezentă ?

DA

Contactaţi techline.

NU Aplicaţi interpretarea stării ET077 "Poziţie manetă ştergător geam".

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP11/UCH_V48_ALP11/UCH_V4C_ALP11/UCH_V4D_ALP11/UCH_V4F_ALP11/UCH_V50_ALP11

Page 294: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 294

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 294V8MR-366-X84-87B000$903.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP12 Lipsă ştergător geam faţă

INSTRUCŢIUNINu consultaţi acest efect client, decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Controlaţi starea conecticii motorului ştergătorului geam faţă (Baterie debranşată) şi a Unităţii de Protecţie şi de Comutaţie.

Controlaţi starea conecticii şi absenţa rezistenţei parazite pe următoarele legături: Cod legătură 14L. Cod legătură 14K. Cod legătură 14M, între organele 645 şi 1337.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Asiguraţi-vă de prezenţa masei pe legătura MAS a organului 212.Dacă legătura este defectuoasă şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP12/UCH_V48_ALP12/UCH_V4C_ALP12/UCH_V4D_ALP12/UCH_V4F_ALP12/UCH_V50_ALP12

Page 295: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 295

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 295V8MR-366-X84-87B000$903.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP13 Lipsă spălător geam faţă şi spate

INSTRUCŢIUNINu consultaţi acest efect client, decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Spălător geam faţă

Controlaţi starea ET078 "Solicitare spălător geam faţă" acţionând maneta.Starea ET078 este prezentă ?

DA

Asiguraţi-vă de prezenţa a + 12 V între legăturile 16A şi 24A ale organului 677 (la activare).Cei + 12 V sunt prezenţi ?

DA

Controlaţi conductele. Dacă totul este conform.Înlocuiţi pompa spălătorului de geam.Dacă problema persistă, contactaţi techline

NU Aplicaţi interpretarea stării ET078 "Solicitare spălător geam faţă".

NU

Controlaţi continuitatea şi izolarea legăturii 16A între organele 677 şi 1519.Controlaţi continuitatea şi izolarea legăturii 24A între organele 677 şi 1519.Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP13/UCH_V48_ALP13/UCH_V4C_ALP13/UCH_V4D_ALP13/UCH_V4F_ALP13/UCH_V50_ALP13

Page 296: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 296

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 296V8MR-366-X84-87B000$903.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP13

CONTINUARE

Spălător geam spate

Controlaţi starea ET079 "Solicitare macara geam spate" acţionând maneta.Starea ET079 este prezentă ?

DA

Asiguraţi-vă de prezenţa a + 12 V între legăturile 16A şi 24A ale organului 677 (la activare).Cei + 12 V sunt prezenţi ?

DA

Controlaţi conductele. Dacă totul este corect.Înlocuiţi pompa spălătorului de geam.Dacă problema persistă, contactaţi techline

NU Aplicaţi interpretarea stării ET079 "Solicitare spălător geam spate".

NU

Controlaţi continuitatea şi izolarea legăturii 16A între organele 677 şi 1519.Control continuitatea şi izolarea legăturii 24A între organele 677 şi 1519.Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Page 297: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 297

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 297V8MR-366-X84-87B000$903.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP14 Lipsă spălătoare faruri(Exclusiv dacă UPC Vdiag 44)

INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client, decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Puneţi manomaneta pe lumini de poziţie şi controlaţi dacă starea ET081 "Poziţie manetă iluminare" este pe poziţie.

DA

Controlaţi dacă starea ET078 "Solicitare spălător geam faţă" indică prezent acţionând maneta.

DA

Executaţi comenzile AC030 "Releu spălător far 1" şi AC031 "Releu spălător far 2".Comenzile AC030 şi AC031 funcţionează ?

DA

Controlaţi starea conductelor şi a jicloarelor. Reparaţi dacă este necesar.Dacă problema persistă, contactaţi techline

NU Aplicaţi interpretarea stării ET081 "poziţie manetă iluminare".

NU Aplicaţi interpretarea stării ET078 "Solicitare spălător geam".

NUAplicaţi interpretarea comenzilor AC030 "Releu spălător far 1" şi AC031 "Releu spălător far 2".

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP14/UCH_V48_ALP14/UCH_V4C_ALP14/UCH_V4D_ALP14/UCH_V4F_ALP14/UCH_V50_ALP14

Page 298: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 298

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 298V8MR-366-X84-87B000$903.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP15 Nici o funcţionare posibilă pe geamul pasager(Macarale electrice geamuri şofer şi pasager)

INSTRUCŢIUNI

Utilizaţi NT Schemă electrică şi un multimetru.Nu consultaţi acest efect client, decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.Referitor la vehiculele Megane II faza 2 caroserii (consultaţi 87D Macarale electrice geamuri - Trapă de aerisire, Diagramă arbore de localizare pene).Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Demontaţi contactorul macaralei geam pasager (consultaţi MR 364 (Megane II) sau MR 370 (Scenic II) mecanică, 87D, Macarale electrice geamuri - Trapă de aerisire, contactor macara geam faţă pe uşă pasager: Demontare - Remontare) şi debranşaţi conectorul său.Controlaţi prezenţa a + 12 V pe legăturile 22A şi MAN ale organului 133.

Alimentările sunt corecte ?

DA NU

Şuntaţi legăturile 22D şi 22A şi legăturile 22C şi 22B ale organului 133 pentru a coborî geamul (pentru a-l ridica şuntaţi legăturile 22C şi 22A şi legăturile 22B şi MAN ale organului 133).Geamul se mişcă ?

DA NU

Înlocuiţi contactorul macaralei geam pasager (consultaţi MR 364 (Megane II) sau MR 370 (Scenic II) mecanică, 87D, Macarale electrice geamuri - Trapă de aerisire, contactor macara geam faţă pe uşă pasager: Demontare - Remontare).

Demontaţi contactorul macara geam pasager (consultaţi MR 364 (Megane II) sau MR 370 (Scenic II) mecanică, 87D, Macarale electrice geamuri - Trapă de aerisire, contactor macara geam faţă pe uşă pasager: Demontare - Remontare).Şuntaţi legătura 21C cu legăturile 22A şi 22D ale organului 1512.Recontrolaţi prezenţa a + 12 V pe legăturile 22A şi MAN ale organului 133.Alimentările sunt corecte ?

DA NU

Înlocuiţi contactorul macaralei geam parte şofer (consultaţi MR 364 (Megane II) sau MR 370 (Scenic II) mecanică, 87D, Macarale electrice geamuri - Trapă de aerisire, contactor macara geam faţă pe uşă şofer: Demontare - Remontare).

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP15/UCH_V48_ALP15/UCH_V4C_ALP15/UCH_V4D_ALP15/UCH_V4F_ALP15/UCH_V50_ALP15

Page 299: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 299

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 299V8MR-366-X84-87B000$903.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP15

CONTINUARE

Branşaţi un voltmetru între legăturile 22A şi 22B ale organului 204.Rebranşaţi contactorul macaralei geam şi acţionaţi-l.Voltmetrul afişează o alimentare corectă ?

DA NU

Înlocuiţi motorul macaralei geam (consultaţi MR 365 (Megane) sau MR 371 (Scenic) caroserie, 51A, Mecanisme deschideri laterale mobile, Mecanism macara electrică geam uşă laterală faţă: Demontare - Remontare).

Controlaţi continuitatea următoarelor legături: Cod legătură 22A, între organele 1512 şi 133. Cod legătură 22C, între organele 133 şi 1512.

Dacă, continuitatea este necorespunzătoare controlaţi conectorii intermediari.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Controlaţi continuitatea următoarelor legături: Cod legătură 22A, între organele 204 şi 133. Cod legătură 22B, între organele 204 şi 133.

Dacă, continuitatea este necorespunzătoare controlaţi conectorii intermediari.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.Dacă problema persistă, contactaţi techline

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Page 300: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 300

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 300V8MR-366-X84-87B000$903.mif

ALP16 Nici o funcţionare posibilă pe geamul pasager (Macarale electrice cu impulsuri geamuri şofer şi pasager)

INSTRUCŢIUNI

Utilizaţi NT Schemă electrică şi un multimetru.Nu consultaţi acest efect client, decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.Referitor la vehiculele Megane II faza 2 caroserie, consultaţi 87D Macarale electrice geamuri - Trapă de aerisire, Diagramă arbore de localizare pene.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Demontaţi contactorul macaralei geam pasager (consultaţi MR 364 (Megane II) sau MR 370 (Scenic II) mecanică, 87D, Macarale electrice geamuri - Trapă de aerisire, contactor macara geam faţă pe uşă pasager: Demontare - Remontare) şi debranşaţi conectorul său.Şuntaţi legăturile 22A şi MAN ale organului 133 pentru a coborî geamul şi pentru a ridica geamul şuntaţi legăturile 22B şi MAN ale organului 133.Geamul se mişcă ?

DA NU

Înlocuiţi contactorul macaralei geam pasager (consultaţi MR 364 (Megane II) sau MR 370 (Scenic II) mecanică, 87D, Macarale electrice geamuri - Trapă de aerisire, contactor macara geam faţă pe uşă pasager: Demontare - Remontare).

Controlaţi fixarea corespunzătoare şi starea bună a masei electrice traversă planşă de bord dreapta pe şasiu.Dacă masa este necorespunzătoare, curăţaţi şi restrângeţi fişa.Daca masa este defectă înlocuiţi cablajul.

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

Controlaţi continuitatea următoarei legături: Cod legătură BP70, între organele 204 şi 260.

Controlaţi conectorii intermediari şi siguranţa dacă există o problemă de continuitate sau de alimentare. Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Controlaţi prezenţa masei pe legătura MAN a organului 204. Masa este corectă ?

NU DA

Branşaţi un voltmetru între legăturile BP70 şi MAN ale organului 204.Voltmetrul afişează o alimentare corectă ?

NU DA

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP16/UCH_V48_ALP16/UCH_V4C_ALP16/UCH_V4D_ALP16/UCH_V4F_ALP16/UCH_V50_ALP16

Page 301: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 301

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 301V8MR-366-X84-87B000$903.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP16

CONTINUARE

INSTRUCŢIUNI

Utilizaţi NT Schemă electrică şi un multimetru.Nu consultaţi acest efect client, decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Cu ajutorul unui multimetru, controlaţi prezenţa a + 12 V între legăturile BP70 şi 21K ale organului 204.Tensiunea este de aproximativ 12 V ?

DA

Cu ajutorul unui multimetru, controlaţi prezenţa a + 12 V pe legătura 22A şi 22B a organului 133.Tensiunea este de aproximativ 12 V ?

DA

Înlocuiţi motorul macaralei geam (consultaţi MR 365 (Megane) sau MR 371 (Scenic) caroserie, 51A, Mecanisme deschideri laterale mobile, Mecanism macara electrică geam uşă laterală faţă: Demontare - Remontare).

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.Dacă problema persistă, contactaţi techline

NU

Controlaţi continuitatea următoarei legături:

Cod legătură 21K, între organele 645 şi 204.

Dacă una dintre continuităţi este necorespunzătoare controlaţi conectorii intermediari.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

NU

Controlaţi continuitatea următoarelor legături:

Cod legătură 22A. Cod legătură 22B, între

organele 204 şi 133.Continuitatea legăturilor este corectă ?

DA NU

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Page 302: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 302

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 302V8MR-366-X84-87B000$903.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP17Nici o funcţionare posibilă pe geamul pasager

(Macara electrică geam cu impulsuri şofer şi macara electrică geam pasager)

INSTRUCŢIUNI

Utilizaţi NT Schemă electrică şi un multimetru.Nu consultaţi acest efect client, decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.Referitor la vehiculele Megane II faza 2 caroserie, consultaţi 87D "Macarale electrice geamuri - Trapă de aerisire, Diagramă arbore de localizare pene".Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Demontaţi contactorul macaralei geam pasager (consultaţi MR 364 (Megane II) sau MR 370 (Scenic II) mecanică, 87D, Macarale electrice geamuri - Trapă de aerisire, contactor macara geam faţă pe uşă pasager: Demontare - Remontare) şi debranşaţi conectorul său. Controlaţi prezenţa a + 12 V pe legăturile 22D şi 22C pe organul 133.Alimentările sunt corecte ?

DA NU

Şuntaţi legăturile 22C şi 22B ale organului 133 şi şuntaţi legăturile 22D şi 22A ale organului 133 pentru a coborî geamul (şuntaţi legăturile 22D şi 22B ale organului 133 şi legăturile 22C şi MAN ale organului 133 pentru a ridica geamul).Geamul se mişcă ?

DA NU

Înlocuiţi contactorul macaralei geam pasager (consultaţi MR 364 (Megane II) sau MR 370 (Scenic II) mecanică, 87D, Macarale electrice geamuri - Trapă de aerisire, contactor macara geam faţă pe uşă pasager: Demontare - Remontare).

Demontaţi contactorul macaralei geam pasager (consultaţi MR 364 (Megane II) sau MR 370 (Scenic II) mecanică, 87D, Macarale electrice geamuri - Trapă de aerisire, contactor macara geam faţă pe uşă pasager: Demontare - Remontare) şi debranşaţi conectorul său.Controlaţi prezenţa a + 12 V pe legătura 22C a organului 1512.Alimentarea este corectă ?

DA NU

Controlaţi continuitatea următoarei legături:

Cod legătură A1, între organele 260 şi 1512.

În caz de continuitate necorespunzătoare controlaţi conectorul intermediar.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP17/UCH_V48_ALP17/UCH_V4C_ALP17/UCH_V4D_ALP17/UCH_V4F_ALP17/UCH_V50_ALP17

Page 303: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 303

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 303V8MR-366-X84-87B000$903.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP17

CONTINUARE 1

Branşaţi un voltmetru între legăturile 22A şi 22B ale organului 204.Rebranşaţi contactorul macaralei geam şi acţionaţi-l, alimentarea este corectă ?

DA

Înlocuiţi motorul macaralei geam (consultaţi MR 365 (Megane) sau MR 371 (Scenic) caroserie, 51A, Mecanisme deschideri laterale mobile, Mecanism macara electrică geam uşă laterală faţă: Demontare - Remontare).

NU

Controlaţi continuitatea următoarelor legături:

Cod legătură 22B. Cod legătură 22A, între

organele 133 şi 204.Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.Dacă problema persistă, contactaţi techline

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Page 304: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 304

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 304V8MR-366-X84-87B000$903.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP17

CONTINUARE 2

Şuntaţi legătura 22C a organului 1512 cu legăturile 22B şi legătura AP43 a organului 1512.Recontrolaţi prezenţa a + 12 V pe legăturile 22D şi 22C ale organului 133. Alimentările sunt corecte ?

DA

Înlocuiţi contactorul macaralei geam parte şofer (consultaţi MR 364 (Megane II) sau MR 370 (Scenic II) mecanică, 87D, Macarale electrice geamuri - Trapă de aerisire, contactor macara geam faţă pe uşă şofer: Demontare - Remontare).

NU

Controlaţi continuitatea următoarelor legături:

Cod legătură 22B. Cod legătură 22A, între

organele 1512 şi 204.

Dacă una dintre continuităţi este necorespunzătoare controlaţi conectorii intermediari. Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Page 305: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 305

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 305V8MR-366-X84-87B000$903.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP18 Nici o funcţionare posibilă pe geamul şofer(Macarale electrice geamuri şofer şi pasager)

INSTRUCŢIUNI

Utilizaţi NT Schemă electrică şi un multimetru.Nu consultaţi acest efect client, decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.Referitor la vehiculele Megane II faza 2 caroserie, consultaţi 87D "Macarale electrice geamuri - Trapă de aerisire, Diagramă arbore de localizare pene".Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Demontaţi contactorul macaralei geam şofer (consultaţi MR 364 (Megane II) sau MR 370 (Scenic) mecanică, 87D, Macarale electrice geamuri - Trapă de aerisire, contactor macara geam faţă pe uşă şofer: Demontare - Remontare) şi debranşaţi conectorul său.Controlaţi prezenţa a + 12 V pe legătura 21C a organului 1512. Alimentarea este corectă ?

DA NU

Şuntaţi pinul 5 al conectorului alb al contactorului macaralei electrice geam şofer cu pinul 5 al conectorului negru al contactorului macaralei electrice geam şofer şi şuntaţi legăturile 21E şi MAM ale organului 1512 pentru a coborî geamul (pentru a ridica geamul şuntaţi pinul 5 al conectorului alb al contactorului macaralei electrice geam şofer cu pinul 4 al conectorului alb al contactorului macaralei electrice geam şofer şi şuntaţi legăturile 21C şi MAM ale organului 1512.Geamul se mişcă ?

DA

Înlocuiţi contactorul macaralei geam parte şofer (consultaţi MR 364 (Megane II) sau MR 370 (Scenic II) mecanică, 87D, Macarale electrice geamuri - Trapă de aerisire, contactor macara geam faţă pe uşă şofer: Demontare - Remontare).

Controlaţi fixarea corespunzătoare şi starea bună a masei electrice traversă planşă de bord stânga pe şasiu.Dacă masa este necorespunzătoare, curăţaţi şi restrângeţi fişa.Daca masa este defectă înlocuiţi cablajul.

NU

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP18/UCH_V48_ALP18/UCH_V4C_ALP18/UCH_V4D_ALP18/UCH_V4F_ALP18/UCH_V50_ALP18

Page 306: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 306

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 306V8MR-366-X84-87B000$903.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP18

CONTINUARE

Branşaţi un voltmetru între legăturile 21C şi 21E ale organului 203.Rebranşaţi contactorul macaralei geam şi acţionaţi-l, alimentarea este corectă ?

DA

Înlocuiţi motorul macaralei geam (consultaţi MR 365 (Megane) sau MR 371 (Scenic) caroserie, 51A, Mecanisme deschideri laterale mobile, Mecanism macara electrică geam uşă laterală faţă: Demontare - Remontare).

NU

Controlaţi continuitatea următoarelor legături:

Cod legătură 21E. Cod legătură 21C, între

organele 203 şi 1512.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.Dacă problema persistă, contactaţi techline

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Page 307: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 307

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 307V8MR-366-X84-87B000$903.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP19 Nici o funcţionare posibilă pe geamul şofer(Macarale electrice cu impulsuri geamuri şofer şi pasager)

INSTRUCŢIUNI

Utilizaţi NT Schemă electrică şi un multimetru.Nu consultaţi acest efect client, decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.Referitor la vehiculele Megane II faza 2 caroserie, consultaţi 87D "Macarale electrice geamuri - Trapă de aerisire, Diagramă arbore de localizare pene".Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Demontaţi contactorul macaralei geam şofer (consultaţi MR 364 (Megane II) sau MR 370 (Scenic) mecanică, 87D, Macarale electrice geamuri - Trapă de aerisire, contactor macara geam faţă pe uşă şofer: Demontare - Remontare) şi debranşaţi conectorul său. Şuntaţi legătura 21E a organului 1512 cu legătura MAS a organului 1512 pentru a coborî geamul (pentru a ridica geamul, şuntaţi legătura 21C a organului 1512 cu legătura MAS a organului 1512).Geamul se mişcă ?

DA NU

Înlocuiţi contactorul macaralei geam parte şofer (consultaţi MR 364 (Megane II) sau MR 370 (Scenic II) mecanică, 87D, Macarale electrice geamuri - Trapă de aerisire, contactor macara geam faţă pe uşă şofer: Demontare - Remontare).

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP19/UCH_V48_ALP19/UCH_V4C_ALP19/UCH_V4D_ALP19/UCH_V4F_ALP19/UCH_V50_ALP19

Page 308: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 308

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 308V8MR-366-X84-87B000$903.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP19

CONTINUARE 1

Controlaţi prezenţa masei pe legătura MAS a organului 1512.Masa este corectă ?

NU DA

Controlaţi fixarea corespunzătoare şi starea bună a masei electrice traversă planşă de bord stânga pe şasiu.Dacă masa este necorespunzătoare, curăţaţi şi restrângeţi fişa. Daca masa este defectă înlocuiţi cablajul.

Controlaţi continuitatea următoarei legături: Cod legătură BP55, între organele 203 şi

260.Dacă, continuitatea este defectă verificaţi conectorul intermediar.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

NUControlaţi prezenţa masei pe legătura 22D a organului 1512.Masa este corectă ?

DA

NUControlaţi prezenţa a + 12 V pe legătura BP55 a organului 1512.Alimentarea este corectă ?

DA

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Page 309: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 309

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 309V8MR-366-X84-87B000$903.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP19

CONTINUARE 2

Controlaţi prezenţa a + 12 V pe legătura 21E a organului 1512.Alimentarea este corectă ?

DA NU

Controlaţi prezenţa a + 12 V între legătura 21K şi BP55 a organului 1512.Alimentarea este corectă ?

DA NU

Înlocuiţi motorul macaralei geam (consultaţi MR 365 (Megane) sau MR 371 (Scenic) caroserie, 51A, Mecanisme deschideri laterale mobile, Mecanism macara electrică geam uşă laterală faţă: Demontare - Remontare).

Controlaţi continuitatea următoarei legături: Cod legătură 21KÎntre organele 203 şi 645.

În caz de problemă de continuitate verificaţi conectorul intermediar. Dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Controlaţi continuitatea următoarelor legături: Cod legătură 21E. Cod legătură 21C.Între organele 203 şi 1512.

Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.Continuităţile sunt corecte ?

DA NU

Înlocuiţi motorul macaralei geam (consultaţi MR 365 (Megane) sau MR 371 (Scenic) caroserie, 51A, Mecanisme deschideri laterale mobile, Mecanism macara electrică geam uşă laterală faţă: Demontare - Remontare).

Dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.Dacă problema persistă,Contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Page 310: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 310

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 310V8MR-366-X84-87B000$903.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP20Nici o funcţionare posibilă pe geamul şofer(Macara electrică geam cu impulsuri şofer şi

macara electrică geam pasager)

INSTRUCŢIUNI

Utilizaţi NT Schemă electrică şi un multimetru.Nu consultaţi acest efect client, decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.Referitor la vehiculele Megane II faza 2 caroserie, consultaţi, 87D "Macarale electrice geamuri - Trapă de aerisire, Diagramă arbore de localizare pene".Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Demontaţi contactorul macaralei geam şofer (consultaţi MR 364 (Megane II) sau MR 370 (Scenic) mecanică, 87D, Macarale electrice geamuri - Trapă de aerisire, contactor macara geam faţă pe uşă şofer: Demontare - Remontare) şi debranşaţi conectorul său.Şuntaţi legăturile 21E şi MAS ale organului 1512 pentru a coborî geamul (pentru a ridica geamul, şuntaţi legăturile 21C şi MAS ale organului 1512).Geamul se mişcă ?

DA NU

Înlocuiţi contactorul macaralei geam parte şofer (consultaţi MR 364 (Megane II) sau MR 370 (Scenic II) mecanică, 87D, Macarale electrice geamuri - Trapă de aerisire, contactor macara geam faţă pe uşă şofer: Demontare - Remontare).

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP20/UCH_V48_ALP20/UCH_V4C_ALP20/UCH_V4D_ALP20/UCH_V4F_ALP20/UCH_V50_ALP20

Page 311: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 311

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 311V8MR-366-X84-87B000$903.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP20

CONTINUARE 1

Controlaţi prezenţa masei pe legătura MAS a organului 1512.Masa este corectă ?

NU DA

Controlaţi fixarea corespunzătoare şi starea bună a masei electrice traversă planşă de bord stânga pe şasiu.Dacă masa este necorespunzătoare, curăţaţi şi restrângeţi fişa. Daca masa este defectă înlocuiţi cablajul.

Controlaţi continuitatea următoarei legături: Cod legătură BP55, între organele 203

şi 260.Dacă, continuitatea este defectă verificaţi conectorul intermediar.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

NUControlaţi prezenţa masei pe legătura MAS a organului 152.Masa este corectă ?

DA

NUControlaţi prezenţa a + 12 V pe legătura BP55 a organului 203.Alimentarea este corectă ?

DA

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Page 312: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 312

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 312V8MR-366-X84-87B000$903.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP20

CONTINUARE 2

Controlaţi prezenţa a + 12 V pe legătura 21E a organului 1512 şi pe legătura 21C a organului 1512.Alimentarea este corectă ?

DA NU

Controlaţi prezenţa a + 12 V între legăturile BP55 şi 21K ale organului 1512.Alimentarea este corectă ?

DA NU

Înlocuiţi motorul macaralei geam (consultaţi MR 365 (Megane) sau MR 371 (Scenic) caroserie, 51A, Mecanisme deschideri laterale mobile, Mecanism macara electrică geam uşă laterală faţă: Demontare - Remontare).

Controlaţi continuitatea următoarei legături: Cod legătură 21K, între organele 203 şi 645.

În caz de problemă de continuitate verificaţi conectorul intermediar. Dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Controlaţi continuitatea următoarelor legături: Cod legătură 21E. Cod legătură 21C, între organele 203

şi 1512.Continuităţile sunt corecte ?

DA NU

Înlocuiţi motorul macaralei geam (consultaţi MR 365 (Megane) sau MR 371 (Scenic) caroserie, 51A, Mecanisme deschideri laterale mobile, Mecanism macara electrică geam uşă laterală faţă: Demontare - Remontare).

Dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.Dacă problema persistă, contactaţi techline

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Page 313: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 313

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 313V8MR-366-X84-87B000$946.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLU

Diagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene

ALP21 Nici o funcţionare posibilă pe geamul spate stânga(Macarale electrice geamuri cu impulsuri spate)

INSTRUCŢIUNI

Utilizaţi NT Schemă electrică şi un multimetru.Nu consultaţi acest efect client, decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.Referitor la vehiculele Megane II faza 2 caroserie, consultaţi 87D "Macarale electrice geamuri - Trapă de aerisire, Diagramă arbore de localizare pene".Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Demontaţi contactorul macaralei geam spate stânga (consultaţi MR 364 (Megane) sau MR 370 (Scenic) mecanică, 87D, Macarale electrice geamuri - Trapă de aerisire, contactor macara geam spate: Demontare - Remontare) şi debranşaţi conectorul său.Şuntaţi legăturile 20AL şi 23C ale organului 131 pentru a coborî geamul (pentru a-l ridica şuntaţi legăturile 23D şi 20AL ale organului 131).Geamul se mişcă ?

NU DA

Demontaţi garnitura uşii spate stânga (consultaţi MR 365 (Megane) sau MR 371 (Scenic) caroserie, 72A, Garnitură deschideri mobile laterale, Garnitură uşă laterală spate: Demontare - Remontare) şi debranşaţi conectorii motorului macaralei geam spate stânga şi a contactorului macaralei geam spate stânga.Controlaţi continuitatea următoarelor legături:

Cod legătură 23D. Cod legătură 23C, între organele 131 şi 202.

Continuităţile sunt corecte ?

DA

Înlocuiţi contactorul macaralei geam spate stânga (consultaţi MR 364 (Megane) sau MR 370 (Scenic) mecanică, 87D, Macarale electrice geamuri - Trapă de aerisire, contactor macara geam spate pe uşă spate: Demontare - Remontare).

Dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP21/UCH_V48_ALP21/UCH_V4C_ALP21/UCH_V4D_ALP21/UCH_V4F_ALP21/UCH_V50_ALP21MR-366-X84-87B000$946.mif

Page 314: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 314

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 314V8MR-366-X84-87B000$946.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP21

CONTINUARE

INSTRUCŢIUNI

Utilizaţi NT Schemă electrică şi un multimetru.Nu consultaţi acest efect client, decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Controlaţi prezenţa a + 12 V între legăturile BP87 şi MZ ale organului 202.Alimentarea este corectă ?

NU

Controlaţi prezenţa a + 12 V între legătura BP87 şi masa şasiu.Alimentarea este corectă ?

NU

Controlaţi continuitatea următoarei legături: Cod legătură 21K, între organele 645 şi 202.

Dacă, continuitatea este defectă verificaţi conectorul intermediar. Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.Dacă, continuitatea este corectă, controlaţi siguranţa 40A a motorului macaralei geam spate. Dacă siguranţa este în stare corespunzătoare şi problema persistă, contactaţi techline.

DA

Controlaţi continuitatea următoarei legături:

Cod legătură 21K, între organele 202 şi 645.

Dacă, continuitatea este defectă verificaţi conectorul intermediar.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

DA

Controlaţi fixarea corespunzătoare şi starea bună a masei electrice tăblie spate stânga pe şasiu.Dacă masa este necorespunzătoare, curăţaţi şi restrângeţi fişa. Daca masa este defectă înlocuiţi cablajul.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Page 315: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 315

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 315V8MR-366-X84-87B000$946.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP22 Nici o funcţionare posibilă pe geamul spate dreapta(Macarale electrice geamuri cu impulsuri spate)

INSTRUCŢIUNI

Utilizaţi NT Schemă electrică şi un multimetru.Nu consultaţi acest efect client, decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.Referitor la vehiculele Megane II faza 2 caroserie, consultaţi 87D "Macarale electrice geamuri - Trapă de aerisire, Diagramă arbore de localizare pene".Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Demontaţi contactorul macaralei geam spate dreapta (consultaţi MR 364 (Megane) sau MR 370 (Scenic) mecanică, 87D, Macarale electrice geamuri - Trapă de aerisire, contactor macara geam spate: Demontare - Remontare) şi debranşaţi conectorul său.Şuntaţi legăturile 20AL şi 23A ale organului 132 pentru a coborî geamul (pentru a-l ridica şuntaţi legăturile 23B şi 20AL ale organului 131).Geamul se mişcă ?

NU DA

Demontaţi garnitura uşii spate dreapta (consultaţi MR 365 (Megane) sau MR 371 (Scenic) caroserie, 72A, Garnitură deschideri mobile laterale, Garnitură uşă laterală spate: Demontare - Remontare) şi debranşaţi conectorii motorului macaralei geam spate dreapta şi ai contactorului macaralei geam spate dreapta.Controlaţi continuitatea următoarelor legături:

Cod legătură 23B. Cod legătură 23A, între organele 130 şi 201.

Continuităţile sunt corecte ?

DA

Înlocuiţi contactorul macaralei geam spate stânga (consultaţi MR 364 (Megane) sau MR 370 (Scenic) mecanică, 87D, Macarale electrice geamuri - Trapă de aerisire, contactor macara geam spate pe uşă spate: Demontare - Remontare).

Dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP22/UCH_V48_ALP22/UCH_V4C_ALP22/UCH_V4D_ALP22/UCH_V4F_ALP22/UCH_V50_ALP22

Page 316: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 316

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 316V8MR-366-X84-87B000$946.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP22

CONTINUARE

INSTRUCŢIUNI

Utilizaţi NT Schemă electrică şi un multimetru.Nu consultaţi acest efect client, decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Controlaţi prezenţa a + 12 V între legăturile BP87 şi MAQ ale organului 201.Alimentarea este corectă ?

NU

Controlaţi prezenţa a + 12 V între legătura BP87 şi masa şasiu.Alimentarea este corectă ?

NU

Controlaţi continuitatea următoarei legături: Cod legătură BP87, între organele 260 şi 201.

Dacă, continuitatea este defectă, verificaţi conectorul intermediar.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.Dacă, continuitatea este corectă, controlaţi siguranţa 40A a motorului macaralei geam spate.Dacă siguranţa este în stare corespunzătoare şi problema persistă, contactaţi techline.

DA

Controlaţi continuitatea următoarei legături:

Cod legătură 21K, între organele 645 şi 201.

Dacă, continuitatea este defectă verificaţi conectorul intermediar.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

DA

Controlaţi fixarea corespunzătoare şi starea bună a masei electrice tăblie spate dreapta pe şasiu.Dacă masa este necorespunzătoare, curăţaţi şi restrângeţi fişa. Daca masa este defectă înlocuiţi cablajul.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Page 317: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 317

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 317V8MR-366-X84-87B000$946.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP23 Nici o funcţionare a geamurilor(Macarale electrice geamuri şofer şi pasageri)

INSTRUCŢIUNI

Utilizaţi NT Schemă electrică şi un multimetru.Nu consultaţi acest efect client, decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.Referitor la vehiculele Megane II faza 2 caroserie, consultaţi 87D "Macarale electrice geamuri - Trapă de aerisire, Diagramă arbore de localizare pene".Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Demontaţi contactorul macaralei geam şofer (consultaţi MR 364 (Megane II) sau MR 370 (Scenic) mecanică, 87D, Macarale electrice geamuri - Trapă de aerisire, contactor macara geam faţă pe uşă şofer: Demontare - Remontare) şi debranşaţi conectorul său.Controlaţi prezenţa a + 12 V între pinul 5 al conectorului alb al contactorului macaralei geam şofer şi pinul 4 al conectorului negru al contactorului macaralei geam şofer.Alimentarea este corectă ?

DA NU

Înlocuiţi contactorul macaralei geam şofer (consultaţi MR 364 (Megane) sau MR 370 (Scenic) mecanică, 87D, Macarale electrice geamuri - Trapă de aerisire, contactor macara geam faţă pe uşă şofer: Demontare - Remontare).

Controlaţi fixarea corespunzătoare şi starea bună a masei electronice traversă planşă de bord stânga.Dacă masa este necorespunzătoare, curăţaţi şi restrângeţi fişa. Daca masa este defectă înlocuiţi cablajul.Dacă problema persistă, contactaţi techline

Controlaţi prezenţa a + 12 V între legătura pin 5 a conectorului alb al contactorului macaralei geam şofer şi masa şasiu.Alimentarea este corectă ?

DA NU

Controlaţi continuitatea următoarei legături: Cod legătură 21K, între organele 203 şi 645.

Dacă, continuitatea este defectă, verificaţi conectorul intermediar.Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.Dacă problema persistă, contactaţi techline

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP23/UCH_V48_ALP23/UCH_V4C_ALP23/UCH_V4D_ALP23/UCH_V4F_ALP23/UCH_V50_ALP23

Page 318: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 318

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 318V8MR-366-X84-87B000$946.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP24 Absenţă deschidere şi închidere trapă de aerisire

INSTRUCŢIUNI

Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.Referitor la vehiculele Megane II faza 2 caroserie, consultaţi 87D "Macarale electrice geamuri - Trapă de aerisire, Diagramă arbore de localizare pene".Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Realizaţi o citire configuraţie în UCH şi verificaţi ca, comanda LC070 (MACARALE CU IMPULSURI GEAMURI/TA) să fie configurată "CU".Comanda LC070 este "CU" ?

DA

Puneţi comanda trapei de aerisire în poziţia închis şi apăsaţi în mod menţinut pe zona centrală a comenzii.Trapa se deplasează în mod cadenţat, după o perioadă de aproximativ 10 s de apăsare pe zona centrală a comenzii ?

DA

Consultaţi ALP26.

NU Modificaţi configuraţia (consultaţi configurări şi programări).

NU

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP24/UCH_V48_ALP24/UCH_V4C_ALP24/UCH_V4D_ALP24/UCH_V4F_ALP24/UCH_V50_ALP24

Page 319: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 319

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 319V8MR-366-X84-87B000$946.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP24

CONTINUARE 1

Verificaţi prezenţa a + 12 V pe legătura BP93 a organului 304.Alimentarea este corectă ?

DA NU

Faceţi o citire a defectelor din UCH cu ajutorul testerului de diagnosticare.Defectul DF031 "Legătură macara geam cu impulsuri" este prezent ?

DA NU

Controlaţi continuitatea, absenţa rezistenţei parazite şi izolarea în raport cu + 12 V şi cu masa a următoarei legături:

Cod legătură 21K, între organele 304 şi 645.

Dacă, continuitatea este defectă, verificaţi conectorii intermediari.Dacă unul dintre conectori este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.Dacă problema persistă, contactaţi techline

Controlaţi continuitatea următoarei legături: Cod legătură BP93, între organele 304

şi 260. Cod legătură MAM, între organul 304 şi Masă

electrică traversă/planşă de bord stânga.Dacă una dintre continuităţi este defectă, verificaţi conectorul intermediar.Dacă un conector este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.Dacă problema persistă, contactaţi techline

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Page 320: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 320

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 320V8MR-366-X84-87B000$946.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP24

CONTINUARE 2

Debranşaţi conectorul comenzii trapei de aerisire (consultaţi MR 364 mecanică, 87D Macarale electrice geamuri-trapă de aerisire, contactor trapă de aerisire: Demontare-Remontare). Controlaţi rezistenţa între legătura 52D a organului 304 şi masa şasiu.Valoarea indicată este mai mică de 30 ΩΩΩΩ ?

NU

Debranşaţi conectorul motorului trapei de aerisire (consultaţi MR mecanică, 87D Macarale electrice geamuri-trapă de aerisire, Motor de deschidere trapă de aerisire: Demontare-Remontare).Controlaţi continuitatea următoarei legături:

Cod legătură 52D, între organele 304 şi 317.Dacă, continuitatea este defectă, verificaţi conectorul intermediar.Legătura este corectă ?

DA

Controlaţi cu ajutorul unui multimetru şi al tabelului (ALP24 CONTINUARE 6) conformitatea şi funcţionarea comenzii trapei de aerisire.

NU

Dacă, conectorul este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Page 321: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 321

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 321V8MR-366-X84-87B000$946.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP24

CONTINUARE 3

Debranşaţi conectorul negru al motorului trapei de aerisire.Cu ajutorul unui multimetru, controlaţi prezenţa a + 12 V între legăturile BP93 şi MAM ale organului 304.Alimentarea este corectă ?

DA NU

Înlocuiţi motorul trapei de aerisire (consultaţi 87D Macarale electrice geamuri-trapă de aerisire: Demontare-Remontare).

Cu ajutorul schemei electrice corespunzătoare vehiculului, controlaţi conformitatea racordului R301.Debranşaţi conectorul motorului trapei de aerisire (consultaţi MR mecanică, 87D Macarale electrice geamuri-trapă de aerisire, Motor de deschidere trapă de aerisire: Demontare-Remontare) şi debranşaţi racordul R301.Controlaţi continuitatea următoarelor legături:

Cod legătură MAM. Cod legătură BP93, între organele 304 şi R301.

Dacă, continuitatea este defectă, verificaţi conectorul intermediar R339.Dacă unul dintre conectori este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul. După repararea cablajului, realizaţi o iniţializare (consultaţi MR diagnosticare 87D, Trapă de aerisire electrică: Iniţializare).Dacă problema persistă, contactaţi techline

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Page 322: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 322

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 322V8MR-366-X84-87B000$946.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP24

CONTINUARE 4

Comanda este conformă ?

DA

Debranşaţi conectorul motorului trapei de aerisire (consultaţi MR mecanică, 87D Macarale electrice geamuri-trapă de aerisire, Motor de deschidere trapă de aerisire: Demontare-Remontare).Controlaţi prezenţa a + 12 V între legăturile BP93 şi MAM ale organului 304.Alimentarea este corectă ?

DA NU

Cu ajutorul schemei electrice corespunzătoare vehiculului, controlaţi conformitatea racordului R301.Debranşaţi conectorul motorului trapei de aerisire (consultaţi MR mecanică, 87D Macarale electrice geamuri-trapă de aerisire, Motor de deschidere trapă de aerisire: Demontare-Remontare) şi debranşaţi racordul R301.Controlaţi continuitatea următoarelor legături:

Cod legătură MAM. Cod legătură BP93, între organele 304 şi R301.

Dacă, continuitatea este defectă, verificaţi conectorul intermediar R339.Dacă unul dintre conectori este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.După repararea cablajului, realizaţi o iniţializare (consultaţi MR diagnosticare 87D, Trapă de aerisire electrică: Iniţializare).Dacă problema persistă, contactaţi techline

NU

Înlocuiţi comanda (consultaţi MR mecanică, 87D Macarale electrice geamuri-trapă de aerisire, Contactor trapă de aerisire: Demontare-Remontare).

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Page 323: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 323

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 323V8MR-366-X84-87B000$946.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP24

CONTINUARE 5

Vizualizaţi cu ajutorul stării ET087 "Autorizare macara geam cu impulsuri/T.A." ca autorizarea prin UCH a deschiderii trapei de aerisire să fie "ACTIVĂ".Debranşaţi conectorul motorului trapei de aerisire (consultaţi MR mecanică, 87D Macarale electrice geamuri-trapă de aerisire, Motor de deschidere trapă de aerisire: Demontare-Remontare).Controlaţi prezenţa a + 12 V între legăturile BP93 şi 21K ale organului 304.Alimentarea este corectă ?

NU DA

Debranşaţi conectorul motorului trapei de aerisire (consultaţi MR mecanică, 87D Macarale electrice geamuri-trapă de aerisire, Motor de deschidere trapă de aerisire: Demontare-Remontare) şi debranşaţi racordul R301.Controlaţi continuitatea următoarei legături:

Cod legătură 21K, între organele 304 şi 645.Dacă, continuitatea este defectă, verificaţi cu ajutorul schemei electrice corespunzătoare vehiculului conformitatea conectorilor intermediari R339 şi R301.Dacă unul dintre conectori este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.După repararea cablajului, realizaţi o iniţializare (consultaţi MR diagnosticare 87D, Trapă de aerisire electrică: Iniţializare).Dacă problema persistă, contactaţi techline

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Page 324: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 324

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 324V8MR-366-X84-87B000$946.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP24

CONTINUARE 6

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarelor legături: Cod legătură 52J. Cod legătură 52H. Cod legătură 52G, între organele 304 şi R301.

Dacă, continuitatea este defectă, verificaţi cu ajutorul schemei electrice corespunzătoare vehiculului conformitatea conectorului intermediar R339.Dacă unul dintre conectori este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul. După repararea cablajului, realizaţi o iniţializare (consultaţi MR diagnosticare 87D, Trapă de aerisire electrică: Iniţializare). Dacă, continuitatea şi izolarea următoarelor legături sunt corecte. Înlocuiţi motorul trapei de aerisire (consultaţi 87D Macarale electrice geamuri-trapă de aerisire: Demontare-Remontare).

Poziţie comandă Legături 52D şi 52H Legături 52D şi 52J Legături 52D şi 52G

Închis 100 ΩΩΩΩ Maxim 100 ΩΩΩΩ Maxim Infinită

Întredeschidere Infinită 100 ΩΩΩΩ Maxim Infinită

Culisare 1 Infinită 100 ΩΩΩΩ Maxim 100 ΩΩΩΩ Maxim

Culisare 2 Infinită Infinită 100 ΩΩΩΩ Maxim

Culisare 3 100 ΩΩΩΩ Maxim Infinită 100 ΩΩΩΩ Maxim

Apăsat 100 ΩΩΩΩ Maxim 100 ΩΩΩΩ Maxim 100 ΩΩΩΩ Maxim

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Page 325: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 325

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 325V8MR-366-X84-87B000$946.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP25 Absenţă deschidere trapă poziţie 1, 2 sau 3

INSTRUCŢIUNI

Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.Referitor la vehiculele Megane II faza 2 caroserie, (consultaţi 87D Macarale electrice geamuri - Trapă de aerisire, Diagramă arbore de localizare pene).Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Trapa de aerisire funcţionează pe cel puţin una dintre poziţiile comenzii ?

DA

Debranşaţi comanda trapei de aerisire şi controlaţi cu ajutorul unui multimetru şi al tabelului de mai jos conformitatea şi funcţionarea corespunzătoare a comenzii.

Poziţie comandă Legături 52D şi 52H Legături 52D şi 52J Legături 52D şi 52G

Închis 100 ΩΩΩΩ Maxim 100 ΩΩΩΩ Maxim Infinită

Întredeschidere Infinită 100 ΩΩΩΩ Maxim Infinită

Culisare 1 Infinită 100 ΩΩΩΩ Maxim 100 ΩΩΩΩ Maxim

Culisare 2 Infinită Infinită 100 ΩΩΩΩ Maxim

Culisare 3 100 ΩΩΩΩ Maxim Infinită 100 ΩΩΩΩ Maxim

Apăsat 100 ΩΩΩΩ Maxim 100 ΩΩΩΩ Maxim 100 ΩΩΩΩ Maxim

NU Consultaţi ALP24.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP25/UCH_V48_ALP25/UCH_V4C_ALP25/UCH_V4D_ALP25/UCH_V4F_ALP25/UCH_V50_ALP25

Page 326: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 326

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 326V8MR-366-X84-87B000$946.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP25

CONTINUARE

Comanda este conformă ?

DA

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarelor legături: Cod legătură 52J. Cod legătură 52H. Cod legătură 52G, între organele 304 şi R301.

Dacă, continuitatea este defectă, verificaţi cu ajutorul schemei electrice corespunzătoare vehiculului conformitatea conectorului intermediar R339.Dacă unul dintre conectori este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul. După repararea cablajului, realizaţi o iniţializare (consultaţi MR diagnosticare 87D, Trapă de aerisire electrică: Iniţializare).Dacă continuitatea şi izolarea următoarelor legături sunt corecte. Înlocuiţi motorul trapei de aerisire (consultaţi 87D Macarale electrice geamuri-trapă de aerisire: Demontare-Remontare).

NU

Înlocuiţi comanda (consultaţi MR mecanică, 87D Macarale electrice geamuri-trapă de aerisire, Contactor trapă de aerisire: Demontare-Remontare).

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Page 327: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 327

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 327V8MR-366-X84-87B000$946.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP26 Trapa de aerisire se deplasează cu dificultate sau antiprinderea se declanşează fără obstacol aparent

INSTRUCŢIUNI

Nu consultaţi acest efect client, decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.Referitor la vehiculele Megane II faza 2 caroserie (consultaţi MR 366, Diagnosticare, 87D, Macarale electrice geamuri - Trapă de aerisire, Diagramă arbore de localizare pene).Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Efectuaţi o iniţializare a trapei de aerisire (Consultaţi MR diagnosticare 87D, Trapă de aerisire electrică: Iniţializare).Problema este rezolvată ?

DA NU

Final diagnosticare. Deschideţi trapa de aerisire (dacă nu este posibil consultaţi mod degradare treptată şi refugiu).Demontaţi motorul trapei de aerisire (consultaţi MR 364 mecanică, 87D, Macara electrică geamuri-trapă de aerisire, Motor de deschidere trapă de aerisire: Demontare-Remontare).Culisaţi manual panoul mobil al trapei de aerisire.Panoul mobil culisează fără punct dur ?

NU DA

Înlocuiţi motorul trapei de aerisire (consultaţi 87D "Macarale electrice geamuri-trapă de aerisire: Demontare-Remontare").

Demontaţi panoul mobil al trapei de aerisire (consultaţi MR caroserie, 52A, Mecanisme deschideri frontale mobile, panou mobil trapă de aerisire: Demontare-Remontare).Controlaţi vizual absenţa corpurilor străine (nisip, frunze...) în şine.Corpuri străine sunt prezente în şine ?

DA NU

Curăţaţi mecanismul şi şinele cu ajutorul unui dispozitiv de suflat aer comprimat. Remontaţi panoul mobil al trapei de aerisire (consultaţi MR 365 caroserie, 52A, Mecanisme deschideri frontale mobile, panou mobil trapă de aerisire: Demontare-Remontare).Efectuaţi o iniţializare a trapei de aerisire (Consultaţi MR diagnosticare 87D, Trapă de aerisire electrică: Iniţializare).

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP26/UCH_V48_ALP26/UCH_V4C_ALP26/UCH_V4D_ALP26/UCH_V4F_ALP26/UCH_V50_ALP26

Page 328: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 328

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 328V8MR-366-X84-87B000$946.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP26

CONTINUARE

Controlaţi manual, culisarea corespunzătoare a fiecăreia dintre bielete (faţă şi spate).Realizaţi o ungere (şine, bielete, mecanism), (consultaţi MR 365 caroserie, 52A, Mecanisme deschideri frontale mobile, panou mobil trapă de aerisire: Demontare-Remontare). Remontaţi panoul mobil al trapei de aerisire. Efectuaţi o iniţializare a trapei de aerisire (consultaţi capitolul: Iniţializare Trapă de aerisire electrică).Problema persistă în continuare ?

DA NU

Antiprinderea se declanşează când geamul trapei de aerisire ajunge la nivelul deflectorului ?

DA NU

Demontaţi deflectorul trapei de aerisire (consultaţi MR caroserie, 52A, Mecanism deschideri frontale mobile, deflector trapă de deschidere: Demontare-Remontare). Efectuaţi o iniţializare a trapei de aerisire (consultaţi capitolul: Iniţializare Trapă de aerisire electrică).Antiprinderea se declanşează în continuare ?

DA NU

Înlocuiţi trapa de aerisire (consultaţi MR caroserie, Mecanisme deschideri frontale mobile, trapă de aerisire: Demontare Remontare).

Final diagnosticare.

Înlocuiţi trapa de aerisire (consultaţi MR caroserie, Mecanisme deschideri frontale mobile, trapă de aerisire: Demontare-Remontare).

Înlocuiţi deflectorul trapei de aerisire (consultaţi MR 365 caroserie, 52A, Mecanism deschideri frontale mobile, deflector trapă de aerisire: Demontare-Remontare).Efectuaţi o iniţializare a trapei de aerisire (Consultaţi MR diagnosticare 87D, Trapă de aerisire electrică: Iniţializare).

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Page 329: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 329

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 329V8MR-366-X84-87B000$946.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP27 Problemă blocare/deblocare prin apăsare tastă pe cartelă

INSTRUCŢIUNI

Verificaţi absenţa după contact şi a cartelei în cititorul de cartelă.Verificaţi ca nici o deschidere mobilă să nu fie văzută deschisă de UCH (priviţi vigneta de pe tabloul de bord).Faceţi în prealabil o diagnosticare a funcţiei.Faceţi testul cu cealaltă cartelă.Verificaţi starea bateriei (introdusă invers, uzată, model neconform).

Dacă problema persistă după ce aţi efectuat un test cu cealaltă cartelă, se poate ca: – Mediul înconjurător poate fi perturbat în radiofrecvenţe (ET066 "Apăsare tastă cartelă primită" este NU

pentru cele două cartele). Deplasaţi vehiculul pentru a reîncerca.– UCH care tocmai a fost înlocuită nu are referinţa corespunzătoare (UCH antenă externă sau internă).

Utilizaţi o referinţă corespunzătoare UCH.– Dacă vehiculul este un Scenic II echipat cu sistem de supraveghere presiune pneuri, verificaţi ca antena

externă a UCH să fie branşată corect.– Verificaţi ca UCH-ul vehiculului să nu fie neiniţializat. Verificaţi ca UCH-ul prezent pe vehicul să nu provină

de la un alt vehicul.

Verificaţi ca stările ET066 "Apăsare tastă cartelă primită" şi ET067 "Apăsare tastă cartelă recunoscută" să fie DA în urma unei apăsări pe tasta de blocare sau deblocare de pe cartelă.Dacă sunt neconforme, aplicaţi diagnosticarea asociată acestor stări.

Verificaţi ca stările ET066 "Apăsare tastă cartelă primită" şi ET067 "Apăsare tastă cartelă recunoscută" să fie DA în urma unei apăsări pe tasta de blocare sau deblocare de pe cartelă.Dacă sunt neconforme, aplicaţi diagnosticarea asociată acestor stări.

Verificaţi ca starea ET014 "Nivel de alimentare comandat" să nu fie DC.Dacă este neconformă, aplicaţi diagnosticarea asociată acestei stări.

Verificaţi ca stările ET041 "Lunetă spate mobilă", ET042 "Uşă pasager", ET050 "Hayon/Portbagaj", ET051 "Uşă spate stânga", ET052 "Uşă spate dreapta" şi ET053 "Uşă şofer" să fie ÎNCHISĂ.Dacă sunt neconforme, aplicaţi diagnosticarea asociată acestor stări.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP27/UCH_V48_ALP27/UCH_V4C_ALP27/UCH_V4D_ALP27/UCH_V4F_ALP27/UCH_V50_ALP27

Page 330: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 330

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 330V8MR-366-X84-87B000$946.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP28 Problemă blocare/deblocare portbagaj prin apăsare tastă pe cartelă

INSTRUCŢIUNI

Verificaţi absenţa după contact şi a cartelei în cititorul de cartelă.Faceţi în prealabil o diagnosticare a funcţiei.Faceţi testul cu cealaltă cartelă.Verificaţi starea bateriilor.

Verificaţi ca luminile semnalizare direcţie să clipească o dată la deblocare şi de două ori pentru blocare.

NU DA

Verificaţi ca stările ET066 "Apăsare tastă cartelă primită" şi ET067 "Apăsare tastă cartelă recunoscută" să fie DA în urma unei apăsări pe tasta de blocare sau deblocare de pe cartelă.Dacă sunt neconforme, aplicaţi diagnosticarea asociată acestor stări.

Verificaţi ca hayonul să nu fie văzut DESCHIS cu ajutorul stării ET050 "Hayon/Portbagaj".Dacă este neconformă, aplicaţi diagnosticarea asociată acestei stări.

Verificaţi ca hayonul să nu fie văzut DESCHIS cu ajutorul stării ET050 "Hayon/Portbagaj".Dacă este neconformă, aplicaţi diagnosticarea asociată acestei stări.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP28/UCH_V48_ALP28/UCH_V4C_ALP28/UCH_V4D_ALP28/UCH_V4F_ALP28/UCH_V50_ALP28

Page 331: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 331

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 331V8MR-366-X84-87B000$946.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP29 Problemă deschidere portbagaj (fără mâini libere)

INSTRUCŢIUNI Faceţi în prealabil o diagnosticare a funcţiei.Vehiculul sau portbagajul trebuie să fie deblocat.

Verificaţi ca starea ET061 "Solicitare deschidere hayon" să devină PREZENT în urma unei apăsări pe tasta de deschidere a hayonului.Dacă este neconformă, aplicaţi diagnosticarea asociată acestei stări.

Verificaţi ca hayonul să nu fie văzut DESCHIS cu ajutorul stării ET050 "Hayon/Portbagaj".Dacă este neconformă, aplicaţi diagnosticarea asociată acestei stări.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP29/UCH_V48_ALP29/UCH_V4C_ALP29/UCH_V4D_ALP29/UCH_V4F_ALP29/UCH_V50_ALP29

Page 332: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 332

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 332V8MR-366-X84-87B000$946.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP30 Problemă deschidere lunetă spate (fără mâini libere)

INSTRUCŢIUNI Faceţi în prealabil o diagnosticare a funcţiei.Vehiculul sau portbagajul trebuie să fie deblocat.

Verificaţi ca starea ET062 "Solicitare deschidere lunetă spate" să devină PREZENTĂ în urma apăsării pe tasta de deschidere a lunetei.Dacă este neconformă, aplicaţi diagnosticarea asociată acestei stări.

Verificaţi ca hayonul să nu fie văzut DESCHIS cu ajutorul stării ET041 "Lunetă spate mobilă".Dacă este neconformă, aplicaţi diagnosticarea asociată acestei stări.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP30/UCH_V48_ALP30/UCH_V4C_ALP30/UCH_V4D_ALP30/UCH_V4F_ALP30/UCH_V50_ALP30

Page 333: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 333

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 333V8MR-366-X84-87B000$946.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP31 Problemă blocare/deblocare trapă carburant

INSTRUCŢIUNIFaceţi în prealabil o diagnosticare a funcţiei.Blocarea / deblocarea trebuie să funcţioneze de pe uşa şofer. Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Verificaţi cu trapa deschisă, făcând o blocare şi o deblocare, ca tija deget de blocare să culiseze corect.Dacă degetul de blocare culisează corect, asiguraţi poziţionarea corespunzătoare a trapei în raport cu deplasarea degetului de blocare.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului zăvor trapă de carburant.

Verificaţi prezenţa masei pe legăturile conectorului zăvorului trapă.Verificaţi în timpul:Blocarea, prezenţa masei pe legătura 20BH a organului 844 şi a + 12 V pe legătura 20BC a organului 844.Deblocarea, prezenţa masei pe legătura 20BC a organului 844 şi a + 12 V pe legătura 20BH a organului 844.Dacă este conformă, înlocuiţi zăvorul trapei de carburant.

Asiguraţi izolarea şi continuitatea următoarelor legături: Cod legătură 20BH. Cod legătură 20BC.Între organele 844 şi 645.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaje: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi cablajul.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP31/UCH_V48_ALP31/UCH_V4C_ALP31/UCH_V4D_ALP31/UCH_V4F_ALP31/UCH_V50_ALP31

Page 334: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 334

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 334V8MR-366-X84-87B000$946.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP32 Problemă deblocare în funcţionare mâini libere

INSTRUCŢIUNI

Verificaţi absenţa după contact.Efectuaţi testele cu celelalte cartele alocate vehiculului.Faceţi în prealabil o diagnosticare a funcţiei.Faceţi un control conformitate înainte de a trata această metodă.

Cartela poate fi inhibată: efectuaţi o deblocare prin apăsare pe tasta cartelei şi verificaţi dacă problema de deblocare mâini libere este prezentă în continuare.Dacă problema nu vizează decât o singură cartelă, înlocuiţi cartela defectă.

Dacă problema de deblocare în funcţionare mâini libere vizează toate cartelele:Verificaţi ca senzorii optici să fie alimentaţi, cu ajutorul stării ET054 "Senzori optici alimentaţi".Cu excepţia cazului când vehiculul nu a fost deschis de mai mult de 72 h, activarea se face trăgând mânerul.Dacă este neconformă, aplicaţi diagnosticarea asociată acestei stări.

Verificaţi ca stările ET055, ET056 sau ET057 să devină active odată cu prezenţa mâinii în faţa senzorului corespunzător.Încercaţi la toate uşile.Dacă una din stări nu se schimbă, aplicaţi diagnosticarea asociată acestei stări.Notă:Una din aceste stări devine activă dacă vehiculul a rămas mai mult de 72 h fără să fie deschis şi dacă s-a tras de mânerul uşii care corespunde uneia dintre aceste stări.

Verificaţi apartenenţa cartelelor la vehicul şi conformitatea configuraţiilor în cartelă cu ajutorul comenzii SC005 "Control cartelă".Dacă, cartelele aparţin vehiculului dar cu o configuraţie necorespunzătoare faceţi o programare a cartelelor.

Activaţi comanda AC037 "Diagnosticare antene emiţătoare" şi verificaţi dacă a apărut un defect.În caz de defect prezent sau memorat consultaţi tratarea acestui defect.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP32/UCH_V48_ALP32/UCH_V4C_ALP32/UCH_V4D_ALP32/UCH_V4F_ALP32/UCH_V50_ALP32

Page 335: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 335

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 335V8MR-366-X84-87B000$946.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP32

CONTINUARE

Activaţi următoarele comenzi şi verificaţi zona de acoperire a cartelei pentru fiecare parte a vehiculului:AC032 "Test antene exterioare parte şofer".AC033 "Test antene exterioare parte pasager".Cititorul de cartelă începe să clipească de îndată ce o cartelă este recunoscută prezentă în zona acoperită.Distanţa maximă în raport cu vehiculul este de 1,5 m.Dacă este neconformă, aplicaţi metoda de diagnosticare asociată pentru fiecare comandă.ATENŢIEAcest mod permite să detectaţi prezenţa unei cartele de tip mâini-libere Megane în zona acoperită de vehicul sau de un alt vehicul.

Verificaţi ca nici o tastă de blocare pe mânerele de uşă să nu fie blocată, apăsată controlând stările ET058 "Taste blocare pe mânere parte şofer" şi ET059 "Taste blocare pe mânere parte pasager".

Configuraţi UCH în funcţie mâini libere (consultaţi Configurări şi programări).

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Page 336: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 336

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 336V8MR-366-X84-87B000$946.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP33 Problemă blocare în funcţionare mâini libere

INSTRUCŢIUNI

Verificaţi absenţa după contact şi a cartelei în cititorul de cartelă.Efectuaţi testele cu celelalte cartele alocate vehiculului.Faceţi în prealabil o diagnosticare a funcţiei.Verificaţi ca toate uşile să fie bine închise (verificaţi ca iluminările interioare să fie stinse sau puneţi contactul pentru a verifica pe vignetă să nu fie nici o uşă deschisă).Verificaţi vizual ca tastele de blocare să nu fie blocate apăsate.Verificaţi ca una din cartele să nu fie inhibată (rămasă în vehicul), faceţi o punere în după contact cu această cartelă şi încercaţi din nou să deblocaţi cu această cartelă.

Dacă problema nu vizează decât o cartelă, înlocuiţi cartela defectă.

Verificaţi ca stările ET058, ET059 sau ET060 aferente apăsării pe tasta de blocare a fiecărei uşi şi a portbagajului să devină active în urma unei apăsări.Încercaţi toate tastele de blocare.Consultaţi partea tratare a stării (stărilor) aferente(e).

Verificaţi apartenenţa cartelelor la vehicul şi conformitatea configuraţiilor în cartelă cu ajutorul comenzii SC005 "Control cartelă".Dacă, cartelele aparţin vehiculului dar cu o configuraţie necorespunzătoare faceţi o programare a cartelelor.

Activaţi comanda AC037 "Diagnosticare antene emiţătoare" şi verificaţi dacă a apărut un defect.În caz de defect prezent sau memorat consultaţi tratarea acestuia din urmă.

Activaţi următoarele comenzi şi verificaţi zona de acoperire a cartelei pentru fiecare parte a vehiculului:AC032 "Test antene exterioare parte şofer".AC033 "Test antene exterioare parte pasager".AC034 "Test antene exterioare portbagaj".Cititorul de cartelă începe să clipească de îndată ce o cartelă este recunoscută prezentă în zona acoperită.Distanţa maximă în raport cu vehiculul este de 1,5 m.Dacă este neconformă, aplicaţi metoda de diagnosticare asociată fiecărei comenzi.Acest mod permite să detectaţi prezenţa unei cartele de tip mâini-libere Megane în zona acoperită de vehicul sau de un alt vehicul.

Configuraţi UCH în funcţie mâini libere (consultaţi Configurări şi programări).

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP33/UCH_V48_ALP33/UCH_V4C_ALP33/UCH_V4D_ALP33/UCH_V4F_ALP33/UCH_V50_ALP33

Page 337: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 337

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 337V8MR-366-X84-87B000$946.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP34 Problemă deschidere portbagaj în funcţionare mâini libere

INSTRUCŢIUNI

Faceţi în prealabil o diagnosticare a funcţiei.Vehicul blocat.Faceţi un test cu cealaltă cartelă.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Verificaţi ca starea ET061 "Solicitare deschidere hayon" să devină PREZENTĂ în urma unei apăsări pe tasta de deschidere a hayonului.Dacă este neconformă, aplicaţi diagnosticarea asociată acestei stări.

Ca urmare a apăsării pe tasta de deschidere a hayonului, dacă, cartela este prezentă şi recunoscută, luminile semnalizare direcţie trebuie să clipească pentru a indica deblocarea portbagajului.

NU DA

Verificaţi starea şi branşarea conectorului zăvorului hayonului.Dacă unul dintre conectori este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi prezenţa masei pe legătura MZ a organului 1322.

Verificaţi, cu apăsare pe tasta de deschidere, prezenţa a + 12 V pe legătura 20S a organului 1322.Dacă este conformă, înlocuiţi zăvorul hayon.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP34/UCH_V48_ALP34/UCH_V4C_ALP34/UCH_V4D_ALP34/UCH_V4F_ALP34/UCH_V50_ALP34

Page 338: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 338

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 338V8MR-366-X84-87B000$946.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP34

CONTINUARE 1

Verificaţi apartenenţa cartelelor la vehicul şi conformitatea configuraţiilor în cartelă cu ajutorul comenzii SC005 "Control cartelă".Dacă, cartelele aparţin vehiculului dar cu o configuraţie necorespunzătoare faceţi o programare a cartelelor.

Activaţi comanda AC037 "Diagnosticare antene emiţătoare" şi verificaţi dacă a apărut un defect.În caz de defect prezent sau memorat consultaţi tratarea acestui defect.

Activaţi comanda AC034 "Test antene exterioare portbagaj" şi verificaţi zona de acoperire a cartelei.Cititorul de cartelă începe să clipească de îndată ce o cartelă este recunoscută prezentă în zona acoperită.Distanţa maximă în raport cu vehiculul este de 1,5 m.Dacă este neconformă, aplicaţi metoda de diagnosticare asociată acestei comenzi. Acest mod permite să detectaţi prezenţa unei cartele de tip mâini-libere Megane în zona acoperită de vehicul sau de un alt vehicul.

Dacă totul este conform, refaceţi o programare a cartelei(cartelelor).Dacă sistemul nu funcţionează, înlocuiţi cartelele.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Page 339: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 339

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 339V8MR-366-X84-87B000$946.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP34

CONTINUARE 2

INSTRUCŢIUNINu consultaţi acest efect client, decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Verificaţi ca starea ET061 "Solicitare deschidere hayon" să devină PREZENTĂ în urma unei apăsări pe tasta de deschidere a hayonului.Aplicaţi metoda de diagnosticare asociată acestei stări dacă este neconformă.

Verificaţi cu ajutorul stării ET050 "Lunetă spate mobilă" ca hayonul să nu fie văzut DESCHIS.Dacă este neconformă, aplicaţi diagnosticarea asociată acestei stări.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului zăvorului hayonului.Dacă unul dintre conectori este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi prezenţa masei pe legătura MZ a organului 1322.Dacă unul dintre conectori este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi, cu apăsare pe tasta de deschidere, prezenţa a + 12 V pe legătura 20S a organului 1322.Dacă este conformă, înlocuiţi zăvorul hayon.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Page 340: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 340

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 340V8MR-366-X84-87B000$946.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP35 Problemă deschidere lunetă spate în funcţionare mâini libere

INSTRUCŢIUNI

Faceţi în prealabil o diagnosticare a funcţiei.Vehicul blocat.Faceţi un test cu cealaltă cartelă.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Verificaţi ca starea ET062 "Solicitare deschidere lunetă spate" să devină PREZENTĂ ca urmare a unei apăsări pe tasta de deschidere a hayonului.Dacă este neconformă, aplicaţi diagnosticarea asociată acestei stări.

Ca urmare a apăsării pe tasta de deschidere a lunetei spate, dacă, cartela este prezentă şi recunoscută, luminile semnalizare direcţie trebuie să clipească pentru a indica deblocarea portbagajului.

NU DA

Verificaţi starea şi branşarea conectorului zăvor lunetă spate.Reparaţi dacă este necesar.

Verificaţi prezenţa masei pe legătura MZ a organului 1322.Reparaţi dacă este necesar.

Verificaţi, cu apăsare pe tasta de deschidere, prezenţa a + 12 V pe legătura 20S a organului 1322.Dacă este conformă, înlocuiţi zăvorul lunetă spate.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP35/UCH_V48_ALP35/UCH_V4C_ALP35/UCH_V4D_ALP35/UCH_V4F_ALP35/UCH_V50_ALP35

Page 341: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 341

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 341V8MR-366-X84-87B000$946.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP35

CONTINUARE 1

Verificaţi apartenenţa cartelelor la vehicul şi conformitatea configuraţiilor în cartelă cu ajutorul comenzii SC005 "Control cartelă".Dacă, cartelele aparţin vehiculului dar cu o configuraţie necorespunzătoare faceţi o programare a cartelelor.

Activaţi comanda AC037 "Diagnosticare antene emiţătoare" şi verificaţi dacă a apărut un defect.În caz de defect prezent sau memorat consultaţi tratarea acestui defect.

Activaţi comanda AC034 "Test antene exterioare portbagaj" şi verificaţi zona de acoperire a cartelei.Cititorul de cartelă începe să clipească de îndată ce o cartelă este recunoscută prezentă în zona acoperită.Distanţa maximă în raport cu vehiculul este de 1,5 m.Dacă este neconformă, aplicaţi diagnosticarea asociată acestei comenzi.Acest mod permite să detectaţi prezenţa unei cartele de tip mâini-libere Megane în zona acoperită de vehicul sau de un alt vehicul.

Dacă totul este conform, refaceţi o programare a cartelei(cartelelor).Dacă sistemul tot nu funcţionează, înlocuiţi cartelele.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Page 342: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 342

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B - 342V8MR-366-X84-87B000$946.mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP35

CONTINUARE 2

INSTRUCŢIUNINu consultaţi acest efect client, decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Verificaţi ca starea ET061 "Solicitare deschidere lunetă spate" să devină PREZENTĂ ca urmare a unei apăsări pe tasta de deschidere a hayonului.Aplicaţi metoda de diagnosticare asociată acestei stări dacă este neconformă.

Verificaţi cu ajutorul stării ET050 "Lunetă spate mobilă" ca hayonul să nu fie văzut DESCHIS.Dacă este neconformă, aplicaţi diagnosticarea asociată acestei stări.

Verificaţi starea şi branşarea conectorului zăvor lunetă spate.Dacă unul dintre conectori este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi prezenţa masei pe legătura MZ a organului 1322.Dacă unul dintre conectori este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

Verificaţi, cu apăsare pe tasta de deschidere, prezenţa a + 12 V pe legătura 20S a organului 1322.Dacă este conformă, înlocuiţi zăvorul hayon.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Page 343: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B-343

87B

87B-343V8MR-366-X84-87B000$989mif

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP36 Problemă blocare/deblocare la una sau mai multe uşi

INSTRUCŢIUNI

Faceţi în prealabil o diagnosticare a funcţiei.Verificaţi dacă configuraţia LC029 Deschidere selectivă deschideri mobile este CU.Reconfiguraţi-o folosind comanda CF036 Deschidere selectivă deschideri mobile, dacă este necesar.

Pentru a confirma defecţiunea, folosiţi comenzile şi AC004 Blocare deschideri mobile, AC005 Deblocare deschideri mobile şi AC006 Deblocare de către şofer.Aplicaţi diagnosticarea asociată acestor comenzi.

În caz de problemă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP36/UCH_V48_ALP36/UCH_V4C_ALP36/UCH_V4D_ALP36/UCH_V4F_ALP36/UCH_V50_ALP36

MR-366-X84-87B000$989mif

Page 344: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B-344

87B

87B-344V8MR-366-X84-87B000$989mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

*BAR: Blocare automată în rulaj.*BEU: Blocare electrică uşi.

ALP37 Problemă de funcţionare a blocării automate în rulare (B.A.R*)

INSTRUCŢIUNI

Faceţi în prealabil o diagnosticare a funcţiei.Verificaţi Blocarea automată când funcţia conducere este activă, folosind starea ET043 Funcţia RAID* autorizată de CPE*.Verificaţi ca nici o uşă să nu fie recunoscută deschisă de Unitatea Centrală Habitaclu.Verificaţi coerenţa informaţiei viteză vehicul.Verificaţi absenţa defecţiunii sistemului ABS.Verificaţi absenţa defecţiunii sistemului Airbag.

În caz de problemă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP37/UCH_V48_ALP37/UCH_V4C_ALP37/UCH_V4D_ALP37/UCH_V4F_ALP37/UCH_V50_ALP37

Page 345: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B-345

87B

87B-345V8MR-366-X84-87B000$989mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP38 Geamurile nu se ridică după cele două solicitări de blocare

INSTRUCŢIUNI

Verificaţi ca vehiculul să fie echipat corespunzător cu macarale geamuri cu comandă secvenţială.Verificaţi starea ET087 "Autorizare macara cu impulsuri geam" să fie ACTIVĂ.Consultaţi tratarea acestei stări dacă este necesar.

În caz de problemă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP38/UCH_V48_ALP38/UCH_V4C_ALP38/UCH_V4D_ALP38/UCH_V4F_ALP38/UCH_V50_ALP38

Page 346: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B-346

87B

87B-346V8MR-366-X84-87B000$989mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP39 Lipsă punere în accesoriu

INSTRUCŢIUNI

Verificaţi tensiunea bateriei.Începeţi diagnosticarea, cu contactul întrerupt şi cu vehiculul blocat.În momentul deblocării vehiculului, tabloul de bord trebuie să se aprindă pentru un scurt moment.În caz contrar, faceţi o diagnosticare a reţelei multiplex şi a tabloului de bord.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Vehiculul trebuie să intre în alimentare temporizată (aproximativ 20 min) ca urmare a unei deschideri a uşii şoferului (ET053 Uşă şofer).Dacă alimentarea temporizată nu se declanşează, încercaţi cu:– fie printr-o apăsare pe butonul de pornire (ET070 "Buton de pornire"),– fie prin pornirea luminilor de avarie (ET085 "Tastă lumini de avarie"),– fie prin aprinderea luminilor de poziţie (ET081 "Poziţie manetă iluminare").Dacă este conformă, trataţi diagnosticarea stării corespunzătoare elementului defect.Dacă este neconform, aplicaţi ALP "Lipsă comunicaţie cu UCH".

Vehiculul se pune în accesoriu ca urmare a unei apăsări pe butonul de pornire (alimentare temporizată activă).Dacă nu se întâmplă aşa, verificaţi funcţionarea butonului Start, folosind starea ET070 Butonul Start şi aplicaţi procedura de diagnosticare asociată cu acest statut dacă este este necesar.Dacă butonul de pornire funcţionează corect, aplicaţi metoda de diagnosticare a stării ET075 "+ accesoriu prezent".

Efectuaţi o diagnosticare şi controlaţi starea conectorilor carcasei de protecţie + baterie (siguranţele electrice), a platinei de putere (maxi siguranţe), a Unităţii de Protecţie şi de Comutaţie (UPC), a Cutiei de Siguranţe şi Relee Habitaclu (CSRH), a Cutiei de Siguranţe şi Relee Habitaclu opţiune (CSRH opţiune) şi a platinelor relee.

Verificaţi starea şi branşarea conectorilor pe UCH şi a conectorilor pe UPC.Verificaţi dacă există + 12 V pe legăturile BTP şi 13AC ale organului 645.Verificaţi prezenţa masei pe legăturile 13E şi NAM ale organului 645.Dacă unul dintre conectori este defect şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A, Reparaţie cablaje electrice, Cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi conectorul, în caz contrar înlocuiţi cablajul.

În caz de problemă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP39/UCH_V48_ALP39/UCH_V4C_ALP39/UCH_V4D_ALP39/UCH_V4F_ALP39/UCH_V50_ALP39

Page 347: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B-347

87B

87B-347V8MR-366-X84-87B000$989mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP40 Punerea în după contact impus nu funcţionează

INSTRUCŢIUNI

Verificaţi tensiunea bateriei.Faceţi o diagnosticare a funcţiei.Faceţi testul cu cealaltă cartelă.Punerea + accesoriu trebuie să funcţioneze.În caz contrar trataţi ALP39 Lipsă punere în accesoriu cu prioritate.Este posibil să verificaţi în timpul tentativei de punere în după contact, dacă martorul luminos verlog:– Rămâne fix, aceasta înseamnă că zăvorul coloanei nu este recunoscut.– Rămâne fix 3 secunde şi clipeşte la 4 Hz, aceasta înseamnă că nu a fost

recunoscută cartela.Reamintire procedură de punere în După Contact impus: alimentare + accesoriu întrerupt, cu cartela în cititorul de cartelă, în afara condiţiilor de pornire şi urmată de o apăsare lungă (aproximativ 5 s) pe butonul de pornire.

Verificaţi absenţa mesajului "introduceţi cartela" pe tabloul de bord.Verificaţi ca starea ET008 Unitate centrală neiniţializată să fie NU.Recurgeţi la procedura pentru această stare, dacă este necesar (UCH neiniţializată).

Verificaţi ca starea ET110 Solicitare UCH către UPC sau injecţie să devină alimentare + DC ca urmare a unei solicitări de contact impus.Dacă totul este corect, faceţi o diagnosticare a Unităţii de Protecţie şi de Comutaţie.

Verificaţi funcţionarea zăvorului coloanei controlând în special:– ca stările:– ET071 "Zăvor coloană neiniţializat" să fie NU.– ET072 "Zăvor coloană" să fie DEBLOCAT.– ET073 Informaţie senzor zăvor coloană să fie DEBLOCAT.Consultaţi tratarea acestor stări dacă este necesar.

În caz de problemă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP40/UCH_V48_ALP40/UCH_V4C_ALP40/UCH_V4D_ALP40/UCH_V4F_ALP40/UCH_V50_ALP40

Page 348: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B-348

87B

87B-348V8MR-366-X84-87B000$989mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP41 Vehiculul nu porneşte, după ce alimentarea după contact eşuează, cartela în cititor

INSTRUCŢIUNI

Verificaţi tensiunea bateriei.Faceţi în prealabil o diagnosticare a funcţiei.Punerea + accesoriu trebuie să funcţioneze.În caz contrar trataţi cu prioritate ALP39 Neactivare alimentare accesorii.Verificaţi să fie întrunite condiţiile de pornire.Este posibil să verificaţi în timpul tentativei de pornire, dacă martorul luminos antidemaraj:– Rămâne fix, aceasta înseamnă că zăvorul coloanei nu este recunoscut.– Rămâne fix 3 secunde şi clipeşte la 4 Hz, aceasta înseamnă că nu a fost

recunoscută cartela.Este posibil să verificaţi în egală măsură în timpul tentativei de pornire, ca, cartela sa nu fie detectată sau recunoscută: în acest caz butonul de pornire clipeşte.

Dacă mesajul "introduceţi cartela" este prezent pe tabloul de bord.Introduceţi cartela în cititorul de cartele şi daţi comanda specială SC005 Control cartelă:

Dacă apare mesajul "Cartela nu este prezentă sau nu este introdusă complet în cititor.Verificaţi cartela şi starea cititorului de cartelă." Dacă eroarea persistă, consultaţi dacă apare în secţiunea privind diagnosticarea erorilor prin reclamaţiile clienţilor a manualului de diagnosticare a defecţiunilor (ALP41 pentru MEGANE II şi ALP21 pentru CLIO III)'', încercaţi cu o altă cartelă aparţinând vehiculului sau cu o cartelă de la un alt vehicul de tip MEGANE II. – Dacă mesajul apare din nou, aplicaţi procedura de diagnosticare a erorii pentru DEF014 Circuitul cititorului de

cartelă CC.0.– Dacă mesajul a dispărut şi rezultatul testului poate fi accesat, atunci înlocuiţi cartela defectă.

Verificaţi ca starea ET120 Recunoaşterea cartelei de către vehicul să fie clar DA:

Dacă ET120 Recunoaşterea cartelei de către vehicul este NU, cartela nu aparţine vehiculului sau este defectă.Verificaţi ca starea ET012 Recunoaşterea cartelei de către vehicul să fie clar DA:

Dacă ET012 Alocarea cartelei către vehicul este NU, cartela nu mai este alocată vehiculului: realocaţi cartelele vehiculului folosind comanda specială SC006 Alocare cartele. În caz de problemă, contactaţi techline.

Dacă mesajul "introduceţi cartelă" este absent pe tabloul de bord.Verificaţi ca stările:– ET008 "Unitate centrală neiniţializată" să fie NU.– ET071 Zăvor coloană neiniţializat este NU.Consultaţi tratarea acestor stări dacă este necesar.

Verificaţi ca starea ET110 Solicitare UCH pentru injecţie sau UPC să devină START, după ce o solicitare de start este făcută când sunt întrunite condiţiile de start.Dacă totul este corect, faceţi o diagnosticare a Unităţii de Protecţie şi de Comutaţie.

În caz de problemă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP41/UCH_V48_ALP41/UCH_V4C_ALP41/UCH_V4D_ALP41/UCH_V4F_ALP41/UCH_V50_ALP41

Page 349: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B-349

87B

87B-349V8MR-366-X84-87B000$989mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP42Vehiculul nu porneşte şi alimentarea post aprindere nu este activată în modul hands-free, dar funcţionează cu cartela în

cititorul de cartelă

INSTRUCŢIUNI

Faceţi în prealabil o diagnosticare a funcţiei.Faceţi testul cu cealaltă cartelă.Punerea + accesoriu trebuie să funcţioneze.În caz contrar, acţionaţi mai întâi cu ALP39 Neactivare alimentare accesorii.Verificaţi să fie întrunite condiţiile de pornire.Verificaţi dacă hayonul este detectat ca fiind închis de către Unitatea Centrală Habitaclu cu ajutorul stării ET050 Hayon/Portbagaj.Faceţi testele cu cartelele asociate vehiculului.

Cartela poate fi inhibată sau vehiculul nu a fost deblocat electric: efectuaţi o deblocare prin apăsare pe butonul cartelei şi verificaţi dacă eroare de pornire mâini libere persistă.

Dacă problema de pornire mâini libere nu vizează decât o singură cartelă:Controlaţi sensul de introducere a bateriei cartelei. Dacă bateria este uzată sau de model incorect, înlocuiţi bateria. În caz contrar, înlocuiţi cartela defectă.

Dacă problema de pornire mâini libere vizează toate cartelele:Verificaţi dacă Unitatea Centrală Habitaclu a fost configurată corect pentru a opera sistemul mâini libere. Refaceţi configuraţiile dacă este necesar.

Verificaţi apartenenţa cartelelor la vehicul şi conformitatea configuraţiilor în cartelă cu ajutorul comenziiSC005 "Control cartelă".În cazul în care cartelele aparţin vehiculului, dar sunt configurate incorect, programaţi cartelele.

Activaţi comanda AC037 "Diagnosticare antene emiţătoare" şi vedeţi dacă a apărut un defect.În caz de defect prezent sau memorat consultaţi tratarea acestuia din urmă.

Dacă vehiculul este echipat cu un sistem de supraveghere presiune pneuri (Scenic II exclusiv), controlaţi ca antena externă a UCH să fie branşată corespunzător.

Activaţi comanda AC036 "Test antene interioare" şi verificaţi zona de acoperire a cartelei.Cititorul de cartelă începe să clipească de îndată ce o cartelă este recunoscută prezentă în zona acoperită.Cartela nu trebuie să fie văzută de antenele interioare, în afara vehiculului.Dacă este neconformă, aplicaţi diagnosticarea asociată fiecărei comenzi.Acest mod permite să detectaţi prezenţa unei cartele de tip mâini libere Megane, dar nu să o recunoaşteţi.

Controlaţi referinţa UCH şi ca aceasta să fie mâini libere.În caz de problemă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP42/UCH_V48_ALP42/UCH_V4C_ALP42/UCH_V4D_ALP42/UCH_V4F_ALP42/UCH_V50_ALP42

Page 350: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B-350

87B

87B-350V8MR-366-X84-87B000$989mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP43 Vehiculul nu porneşte şi se pune în după contact

INSTRUCŢIUNI

Verificaţi tensiunea bateriei.Faceţi o diagnosticare a funcţiei.Verificaţi dacă sunt întrunite condiţiile de pornire (nici o viteză cuplată).Este posibil să verificaţi cu martorul luminos antidemaraj dacă injecţia este în continuare protejată (martor luminos fix).Faceţi un control conformitate a părţii protecţie şi pornire.

Verificaţi dacă starea ET110 Solicitare UCH spre injecţie sau UPC este START, dacă sunt întrunite condiţiile de pornire, când se apasă butonul de pornire.În caz de problemă, consultaţi tratarea acestei stări.

Dacă ansamblul este corect, faceţi o diagnosticare a circuitului de pornire în Unitatea de Protecţie şi de Comutaţie.

În caz de problemă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP43/UCH_V48_ALP43/UCH_V4C_ALP43/UCH_V4D_ALP43/UCH_V4F_ALP43/UCH_V50_ALP43

Page 351: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B-351

87B

87B-351V8MR-366-X84-87B000$989mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP44 Demarorul este activat pentru un scurt moment dar vehiculul nu porneşte şi se pune în după contact

INSTRUCŢIUNI

Faceţi o diagnosticare a funcţiei.Faceţi un control conformitate a părţii protecţie şi pornire.Verificaţi cu martorul luminos antidemaraj dacă injecţia este în continuare protejată (martor luminos fix).

În caz de problemă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP44/UCH_V48_ALP44/UCH_V4C_ALP44/UCH_V4D_ALP44/UCH_V4F_ALP44/UCH_V50_ALP44

Page 352: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B-352

87B

87B-352V8MR-366-X84-87B000$989mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP45 Oprire motor imposibilă

INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client, decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Verificaţi dacă motorul se opreşte la două apăsări pe butonul de pornire.În acest caz, asiguraţi-vă să nu fie văzută cartela absentă de către Unitatea Centrală habitaclu, în special privind mesajele pe tabloul de bord.

Verificaţi ca apăsările butonului să fie detectate corespunzător de Unitatea Centrală Habitaclu cu ajutorul stării ET070 Buton de pornire.Dacă este neconformă, consultaţi tratarea acestei stări.

Verificaţi dacă starea ET110 Solicitare UCH către injecţie sau UPC este STOP în urma unei apăsări pe tastă.În caz de problemă, consultaţi tratarea acestei stări.

Verificaţi coerenţa parametrului PR008 "Viteză vehicul" cu vehiculul oprit.În caz de incoerenţă, faceţi o diagnosticare ABS.În caz de problemă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP45/UCH_V48_ALP45/UCH_V4C_ALP45/UCH_V4D_ALP45/UCH_V4F_ALP45/UCH_V50_ALP45

Page 353: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B-353

87B

87B-353V8MR-366-X84-87B000$989mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP46 Zăvorul coloanei nu se blochează

INSTRUCŢIUNI

Verificaţi absenţa unui defect la zăvorul coloanei.Verificaţi tensiunea bateriei. Ea trebuie să fie cuprinsă între 9 V şi 16 V.Verificaţi coerenţa parametrului PR008 "Viteză vehicul".Verificaţi absenţa de defect în calculatoarele Airbag (şoc detectat) şi ABS/ESP.Nu uitaţi: În modul mâini libere, zăvorul coloanei de direcţie este blocat imediat ce contactul este întrerupt.Cu cartela în cititorul de cartelă, zăvorul coloanei se blochează, după întreruperea contactului, de îndată ce cartela iese din cititor.

Condiţiile de cădere a + DC fără blocare coloană sunt:– cartela este prezentă în cititorul de cartelă,– mai mult de 20 min s-au scurs cu cartela în cititorul de cartelă de la oprirea motorului,– viteza vehiculului este nenulă,– solicitarea zăvorului coloanei este prea frecventă.Referitor la vehiculele echipate cu calculator UCH Vdiag 4F sau superior:

– cartela Renault este scoasă din cititorul de cartele când vehiculul se află în + alimentare după contact forţată,

– 3 min s-au scurs după un eşec de pornire datorat unui raport cuplat,– cartela Renault este scoasă din cititorul de cartelă după un eşec de pornire datorat unui raport cuplat,– o uşă faţă este deschisă în urma unui eşec de pornire datorat unui raport cuplat şi cartela este în afara

cititorului de cartelă.Verificaţi ca aceste condiţii să nu fie prezente.

Verificaţi coerenţa stărilor ET072 "Zăvor coloană" şi ET073 "Informaţie zăvor coloană".În caz de problemă, consultaţi tratarea acestor stări în partea Unitate Centrală Habitaclu.Verificaţi ca zăvorul coloanei să aparţină vehiculului cu ajutorul stării ET248 Cod antidemaraj zăvor coloană.În caz de problemă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP46/UCH_V48_ALP46/UCH_V4C_ALP46/UCH_V4D_ALP46/UCH_V4F_ALP46/UCH_V50_ALP46

Page 354: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B-354

87B

87B-354V8MR-366-X84-87B000$989mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP47 Zăvorul coloanei nu se deblochează

INSTRUCŢIUNI– Martorul luminos antidemaraj clipeşte normal,– cititorul de cartelă nu clipeşte,– mesaj pe tabloul de bord "coloană neblocată" sau "rotiţi volan + start".

Verificaţi coloana să nu fie sub constrângere mecanică (ex: roată(roţi) blocată(blocate) de un trotuar).Dacă, coloana este sub constrângere, reîncercaţi o pornire eliberând coloana (şi scoţând cartela din cititorul de cartelă dacă un mesaj o solicită).

Verificaţi coerenţa stărilor ET072 "Zăvor coloană" şi ET073 "Informaţie zăvor coloană".În caz de problemă, consultaţi tratarea acestor stări în partea Unitate Centrală Habitaclu.Verificaţi ca zăvorul coloanei să aparţină vehiculului cu ajutorul stării ET248 Cod antidemaraj zăvor coloană.

În caz de problemă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP47/UCH_V48_ALP47/UCH_V4C_ALP47/UCH_V4D_ALP47/UCH_V4F_ALP47/UCH_V50_ALP47

Page 355: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B-355

87B

87B-355V8MR-366-X84-87B000$989mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

Cutie de viteze manuală

Cutie de viteze automată

ALP48 Pornire accidentală

INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client, decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a contactorului pedală de ambreiaj.Pentru aceasta verificaţi coerenţa stării ET048 Poziţie pedală de ambreiaj în Unitatea Centrală Habitaclu.În caz de problemă, utilizaţi metoda de diagnosticare a DF003 "Circuit contactor ambreiaj".

Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a contactorului pedală de frână.Pentru aceasta verificaţi coerenţa stării ET047 Poziţie pedală de frână în Unitatea Centrală Habitaclu.În caz de problemă, utilizaţi metoda de diagnosticare a DF004 "Circuit contactor stop".

Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a contactorului levier de viteze.Pentru acesta, verificaţi consistenţa stării ET005 Poziţie manetă cutie de viteze manuală în Unitatea de Protecţie şi Comutaţie.În caz de problemă, utilizaţi metoda de diagnosticare a stării ET005.În caz de problemă, contactaţi techline.

Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a contactorului pedală de frână.Pentru aceasta verificaţi coerenţa stării ET047 Poziţie pedală de frână în Unitatea Centrală Habitaclu.În caz de problemă, utilizaţi metoda de diagnosticare a DF004 "Circuit contactor stop".

Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a contactorului pedală de ambreiaj.În special verificând coerenţa stării ET108 Poziţie levier CVA în Unitatea Centrală Habitaclu.În caz de problemă, utilizaţi metoda de diagnosticare a stării ET108.În caz de problemă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP48/UCH_V48_ALP48/UCH_V4C_ALP48/UCH_V4D_ALP48/UCH_V4F_ALP48/UCH_V50_ALP48

Page 356: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B-356

87B

87B-356V8MR-366-X84-87B000$989mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP49 Lipsă rabatare sau desfăşurare un retrovizor sau retrovizoare

INSTRUCŢIUNINu consultaţi acest efect client, decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Asiguraţi-vă de prezenţa a + 12 V pe comanda întrerupătorului retrovizorului.+ 12 V este prezent?

Asiguraţi-vă de prezenţa masei la întrerupătorul oglinzii retrovizoare.Reparaţi dacă este necesar.

Controlaţi continuitatea între următoarele legături:Pentru rabatare:

Cod legătură BCP3. Cod legătură 40X, a organului 134. Cod legătură MAM. Cod legătură 40W, a organului 134.

Pentru deschidere: Cod legătură MAM. Cod legătură 40X, a organului 134. Cod legătură BCP3. Cod legătură 40W, a organului 134.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A Reparaţie cablaje electrice, cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi-l.

Controlaţi siguranţa de alimentare a retrovizoarelor.Schimbaţi-l dacă este necesar.

Înlocuiţi întrerupătorul dacă este necesar.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP49/UCH_V48_ALP49/UCH_V4C_ALP49/UCH_V4D_ALP49/UCH_V4F_ALP49/UCH_V50_ALP49

Page 357: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B-357

87B

87B-357V8MR-366-X84-87B000$989mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP49

CONTINUARE

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarelor legături: Cod legătură 40W. Cod legătură 40X, între organele 134 şi 239. Cod legătură 40W. Cod legătură 40X, a organului 134 şi 240.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A Reparaţie cablaje electrice, cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi-l.

Dacă problema persistă, înlocuiţi retrovizorul.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Page 358: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B-358

87B

87B-358V8MR-366-X84-87B000$989mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP50 Lipsă reglare la unul dintre cele două retrovizoare

INSTRUCŢIUNINu consultaţi acest efect client, decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.Utilizaţi NT scheme electrice, MEGANE II sau SCENIC II.

Retrovizor Nerabatabil.Retrovizor stânga.

Controlaţi continuitatea între următoarele legături:Înclinare spre în sus:

Cod legătură 40C. Cod legătură BCP3, a organului 134. Cod legătură MAM. Cod legătură 40E, a organului 134.

Înclinare spre în jos: Cod legătură 40C. Cod legătură MAM, a organului 134. Cod legătură BCP3. Cod legătură 40E, a organului 134.

Înlocuiţi întrerupătorul dacă este necesar.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP50/UCH_V48_ALP50/UCH_V4C_ALP50/UCH_V4D_ALP50/UCH_V4F_ALP50/UCH_V50_ALP50

Page 359: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B-359

87B

87B-359V8MR-366-X84-87B000$989mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP50

CONTINUARE 1

Controlaţi continuitatea între următoarele legături:Înclinare spre stânga:

Cod legătură 40A. Cod legătură BCP3, a organului 134. Cod legătură MAM. Cod legătură 40E, a organului 134.

Înclinare spre dreapta: Cod legătură 40A. Cod legătură 40B, a organului 134. Cod legătură BCP43. Cod legătură 40E, a organului 134.

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarelor legături:

Cod legătură 40C. Cod legătură 40A. Cod legătură 40E, între organele 134 şi 239.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A Reparaţie cablaje electrice, cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi-l.

Dacă problema persistă, înlocuiţi retrovizorul.

Înlocuiţi întrerupătorul dacă este necesar.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Page 360: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B-360

87B

87B-360V8MR-366-X84-87B000$989mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP50

CONTINUARE 2

Retrovizor Nerabatabil. Retrovizor dreapta.

Controlaţi continuitatea între următoarele legături:Înclinare spre în sus:

Cod legătură 40B. Cod legătură BCP3, a organului 134. Cod legătură MAM. Cod legătură 40E, a organului 134.

Înclinare spre în jos: Cod legătură 40B. Cod legătură MAM, a organului 134. Cod legătură BCP3. Cod legătură 40E, a organului 134.

Înclinare spre stânga: Cod legătură 40D. Cod legătură BCP3, a organului 134. Cod legătură MAM. Cod legătură 40E, a organului 134.

Înclinare spre dreapta: Cod legătură 40D. Cod legătură MAM, a organului 134. Cod legătură BCP43. Cod legătură 40E, a organului 134.

Înlocuiţi întrerupătorul dacă este necesar.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Page 361: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B-361

87B

87B-361V8MR-366-X84-87B000$989mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP50

CONTINUARE 3

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarelor legături: Cod legătură 40B. Cod legătură 40D. Cod legătură 40E, între organele 134 şi 240.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A Reparaţie cablaje electrice, cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi-l.

Dacă problema persistă, înlocuiţi retrovizorul.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Page 362: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B-362

87B

87B-362V8MR-366-X84-87B000$989mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP50

CONTINUARE 4

Retrovizor rabatabil. Retrovizor stânga.

Controlaţi continuitatea comutatorului între următoarele legături:Înclinare spre în sus:

Cod legătură 40C. Cod legătură BCP3, a organului 134. Cod legătură MAM. Cod legătură 40E, a organului 134.

Înclinare spre în jos: Cod legătură 40C. Cod legătură MAM, a organului 134. Cod legătură BCP3. Cod legătură 40E, a organului 134.

Înlocuiţi întrerupătorul dacă este necesar.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Page 363: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B-363

87B

87B-363V8MR-366-X84-87B000$989mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP50

CONTINUARE 5

Controlaţi continuitatea comutatorului între următoarele legături:Înclinare spre stânga:

Cod legătură 40A. Cod legătură BCP3, a organului 134. Cod legătură MAM. Cod legătură 40E, a organului 134.

Înclinare spre dreapta: Cod legătură 40A. Cod legătură MAM, a organului 134. Cod legătură BCP43. Cod legătură 40E, a organului 134.

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarelor legături:

Cod legătură 40C. Cod legătură 40A. Cod legătură 40E, între organele 134 şi 239.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A Reparaţie cablaje electrice, cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi-l.

Înlocuiţi retrovizorul.

Înlocuiţi întrerupătorul dacă este necesar.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Page 364: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B-364

87B

87B-364V8MR-366-X84-87B000$989mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP50

CONTINUARE 6

Retrovizor rabatabil. Retrovizor dreapta.

Controlaţi continuitatea în comutatorul dintre următoarele legături: Înclinare spre în sus:

Cod legătură 40B. Cod legătură BCP3, a organului 134. Cod legătură MAM. Cod legătură 40E, a organului 134.

Înclinare spre în jos: Cod legătură 40B. Cod legătură MAM, a organului 134. Cod legătură BCP3. Cod legătură 40E, a organului 134.

Înlocuiţi întrerupătorul dacă este necesar.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Page 365: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B-365

87B

87B-365V8MR-366-X84-87B000$989mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP50

CONTINUARE 7

Controlaţi continuitatea în comutatorul dintre următoarele legături: Înclinare spre stânga:

Cod legătură 40D. Cod legătură BCP3, a organului 134. Cod legătură MAM. Cod legătură 40E, a organului 134.

Înclinare spre dreapta: Cod legătură 40D. Cod legătură MAM, a organului 134. Cod legătură BCP3. Cod legătură 40E, a organului 134.

Controlaţi continuitatea şi izolarea următoarelor legături:

Cod legătură 40C. Cod legătură 40D. Cod legătură 40B, între organele 134 şi 240.

Dacă legătura sau legăturile sunt defectuoase şi dacă metoda de reparaţie există (consultaţi NT 6015A Reparaţie cablaje electrice, cablaj: Precauţii pentru reparaţie), reparaţi cablajul, în caz contrar schimbaţi-l.

Dacă problema persistă, înlocuiţi retrovizorul.

Înlocuiţi întrerupătorul dacă este necesar.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Page 366: Electronica Renault Megane

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene

CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLUDiagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene 87B

87B-366

87B

87B-366V8MR-366-X84-87B000$989mif

UCH Nr. Vdiag: 44, 48, 4C,

4D, 4F, 50

ALP51 + DC rămâne blocat

INSTRUCŢIUNI Nu consultaţi acest efect client, decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Controlaţi starea ET070 Buton de pornire.Apare starea Apăsat dacă se acţionează comutatorul?

DA

Faceţi o diagnosticare completă a Unităţii de Protecţie şi de Comutaţie.

NU Aplicaţi interpretarea stării ET070 "Buton de pornire".

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

UCH_V44_ALP51/UCH_V48_ALP51/UCH_V4C_ALP51/UCH_V4D_ALP51/UCH_V4F_ALP51/UCH_V50_ALP51