man renault megane

234

Upload: teodora-letchin

Post on 14-Aug-2015

213 views

Category:

Documents


10 download

DESCRIPTION

asas

TRANSCRIPT

Page 1: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:25 Page 1

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 1

Page 2: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:25 Page 2

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 2

RENAULT a ales ELF

Motoaretoate tipurile

Motoare pe benzinã ºi GPLtoate tipurile cu excepþia2.0T Renault Sport

Motoare toate tipurilecu excepþia 2.0TRenault Sport

Cutie de viteze mecanicãcu 5 sau 6 vitezeCutie de viteze automatã

ELF EXCELLIUM LDX 5W-40 ACEA A3 / B3 / B4Performanþe optime, protecþie maximã în condiþiile cele mai severeToate tipurile de conducere

ELF EVOLUTION SXR 5W-40 ACEA A3 / B3 / B4Performanþe optimeToate tipurile de conducere

ELF EVOLUTION SXR 5W-30 ACEA A5 / B5Economie de carburant, protecþia motorului ºi a mediului înconjurãtorToate tipurile de conducere

ELF COMPETITION ST 10W-40 ACEA A3 / B3ELF TURBO DIESEL 10W-40 ACEA B3 / B4Alþi lubrifianþi omologaþi RENAULT, pentru utilizare normalã

TRANSELF TRJ 75W-80 API GL5

RENAULTMATIC D3 Syn DEXRON III

RENAULT vã recomandã lubrifianþii omologaþi ELF.Pentru completãrile sau schimburile de ulei, vã recomandãm sã utilizaþi uleiuri originale.Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT sau vizitaþi site-ul www.lubrifiants.elf.com

Page 3: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:25 Page 0.01

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 3

0.01

Bine aþi venit la bordul noului dumneavoastrã autoturism RENAULT

Acest manual de întreþinere ºi utilizare vã oferã informaþii care vã permit:• sã vã cunoaºteþi bine autoturismul RENAULT ºi, în acelaºi timp, sã beneficiaþi din plin, în condiþii optime de utilizare, de toate

perfecþionãrile tehnice cu care este dotat.

• sã obþineþi permanent o funcþionare optimã prin simpla, însã riguroasa respectare a sfaturilor privitoare la întreþinere.

• sã faceþi faþã, fãrã a pierde timp în mod inutil, unor incidente minore care nu necesitã intervenþia unui specialist.

Timpul pe care îl consacraþi citirii acestui manual va fi compensat de informaþiile pe care le veþi obþine ºi de noile dotãri pe care leveþi descoperi. Dacã doriþi sã obþineþi informaþii suplimentare, specialiºtii din reþeaua RENAULT vor sta la dispoziþia dumneavoas-trã pentru a vã furniza toate datele necesare.

Pentru a vã ajuta în lectura acestui manual, veþi gãsi simbolul urmãtor:

Pentru a indica un risc, un pericol sau un avertisment de siguranþã.

Descrierea modelelor prezentate în acest manual s-a fãcut pornind de la caracteristicile tehnice cunoscute la data conceperiidocumentului. Manualul cuprinde ansamblul echipamentelor (standard sau opþionale) existente pentru aceste modele,prezenþa lor pe vehicul depinzând de versiune, de opþiunile alese ºi de þara de comercializare a vehiculului.

În acest document pot fi descrise de asemenea echipamente ce urmeazã sã aparã în cursul anului.

Vã urãm drum bun la volanul autoturismului dumneavoastrã RENAULT.

Reproducerea sau traducerea, chiar ºi parþialã, este interzisã fãrã aprobarea scrisã a RENAULT, 92100 Billancourt 2003.

Page 4: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:25 Page 0.02

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 4

0.02

Privire de ansamblu rapidã

• Presiune umflare pneuri .............................................................................. 0.04 - 0.05

• Cartelã RENAULT: utilizare ..................................................................... 1.02 ➟ 1.08

• Sisteme de siguranþã pentru copii ............................................................. 1.32 ➟ 1.42

• Martori luminoºi (tablou de bord) ............................................................. 1.44 ➟ 1.71

• Pornire/oprire motor .................................................................................... 2.03 - 2.04

• Conducere .................................................................................................. 2.02 ➟ 2.32

Sistem de control al presiunii pneurilor ............................................... 2.13 ➟ 2.16

Control traiectorie: E.S.P. ................................................................................. 2.17

Sistem antipatinare: A.S.R. .................................................................... 2.18 - 2.19

Asistare la frânare de urgenþã ........................................................................... 2.22

Regulator-limitator de vitezã ................................................................. 2.23 ➟ 2.28

• Încãlzire/aer condiþionat ............................................................................ 3.02 ➟ 3.16

• Capota motorului/întreþinerea .................................................................... 4.02 ➟ 4.14

• Sfaturi practice (înlocuirea becurilor, siguranþelor, depanare,anomalii de funcþionare) ........................................................................... 5.02 ➟ 5.37

Page 5: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:25 Page 0.03

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 5

0.03

S U M A RCapitole

1

2

3

4

5

6

7

Faceþi cunoºtinþã cu vehiculul dumneavoastrã .........................

Conducerea vehiculului ............................................................................

Confortul dumneavoastrã .......................................................................

Întreþinerea vehiculului ............................................................................

Sfaturi practice ..............................................................................................

Caracteristici tehnice .................................................................................

Index alfabetic ...............................................................................................

Page 6: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:25 Page 0.04

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 6

0.04

PRESIUNE UMFLARE PNEURI (bari sau kg/cm² la rece)

Versiuni 1.4 16V 1.6 16V - 1.5 dCi 2.0 16V - 1.9 dCi

Dimensiuni pneuri 195/65 R15 T205/55 R16 V205/50 R17 V

195/65 R15 H205/55 R16 V

205/50 R17 V 195/65 R15 H205/55 R16 V

205/50 R17 V

Dimensiuni jante 6,5 J 156,5 J 166,5 J 17

6,5 J 156,5 J 16

6,5 J 17 6,5 J 156,5 J 16

6,5 J 17

Utilizare în afara autostrãzii• Faþã 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3• Spate 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Utilizare pe autostradã (1)• Faþã 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5• Spate 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Roata de rezervã 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5

Siguranþa pneurilor ºi montarea lanþurilorConsultaþi paragraful „pneuri“ din capitolul 5 pentru a afla condiþiile de întreþinere ºi, în funcþie de versiuni, condiþiile de montare a lanþu-rilor pe vehicul.

(1) Particularitãþile vehiculelor utilizate la sarcinã maximã (Greutate Maximã Admisã cu Încãrcãturã) ºi care tracteazã o remorcã.Viteza maximã trebuie limitatã la 100 km/h iar presiunea pneurilor mãritã cu 0,2 bari.Pentru aflarea greutãþilor, consultaþi paragraful „greutãþi“ din capitolul 6.

Page 7: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:25 Page 0.05

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 7

0.05

PRESIUNE UMFLARE PNEURI (psi la rece)

Versiuni 1.4 16V 1.6 16V - 1.5 dCi 2.0 16V - 1.9 dCi

Dimensiuni pneuri 195/65 R15 T195/55 R16 V205/50 R17 V

195/65 R15 T195/65 R15 H205/55 R16 V

205/50 R17 V 195/65 R15 H205/55 R16 V

205/50 R17 V

Dimensiuni jante 6,5 J 156,5 J 166,5 J 17

6,5 J 156,5 J 16

6,5 J 17 6,5 J 156,5 J 16

6,5 J 17

Utilizare în afara autostrãzii• Faþã 32 32 32 32 33• Spate 29 29 29 29 29

Utilizare pe autostradã (1)• Faþã 32 33 35 35 36• Spate 29 29 29 29 29

Roata de rezervã 32 33 35 35 36

Siguranþa pneurilor ºi montarea lanþurilorConsultaþi paragraful „pneuri“ din capitolul 5 pentru a afla condiþiile de întreþinere ºi, în funcþie de versiuni, condiþiile de montare a lanþu-rilor pe vehicul.

(1) Particularitãþile vehiculelor utilizate la sarcinã maximã (Greutate Maximã Admisã cu Încãrcãturã) ºi care tracteazã o remorcã.Viteza maximã trebuie limitatã la 100 km/h iar presiunea pneurilor mãritã cu 3 psi.Pentru aflarea greutãþilor, consultaþi paragraful „greutãþi“ din capitolul 6.

Page 8: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:25 Page 0.06

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 8

0.06

Page 9: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:25 Page 1.01

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 9

1.01

Capitolul 1: Faceþi cunoºtinþã cu vehiculul dumneavoastrã

Cartela RENAULT: informaþii generale, utilizare, super închidere centralizatã ................................... 1.02 ➟ 1.08Portiere ............................................................................................................................................... 1.09 ➟ 1.13Închidere automatã a portierelor ºi portbagajului în timpul rulãrii ................................................................. 1.14Sistem antidemaraj ............................................................................................................................... 1.15 - 1.16Tetiere - Scaune .................................................................................................................................. 1.17 ➟ 1.20Centuri de siguranþã ............................................................................................................................ 1.21 ➟ 1.24Dispozitive de fixare complementare .................................................................................................. 1.25 ➟ 1.31

la centurile faþã .................................................................................................. 1.25 ➟ 1.28la centurile spate ........................................................................................................... 1.29laterale ........................................................................................................................... 1.30

Pentru siguranþa copiilor ..................................................................................................................... 1.32 ➟ 1.42Orã ºi temperaturã exterioarã .......................................................................................................................... 1.43Poziþie de conducere ........................................................................................................................... 1.44 ➟ 1.47Tablou de bord ................................................................................................................................... 1.48 ➟ 1.71

Calculator de bord ........................................................................................................................... 1.60 ➟ 1.71Volan .............................................................................................................................................................. 1.72Oglinzi retrovizoare ............................................................................................................................... 1.73 - 1.74Avertizoare sonore ºi luminoase ..................................................................................................................... 1.75Iluminare ºi semnalizãri exterioare ..................................................................................................... 1.76 ➟ 1.78Reglare faruri .................................................................................................................................................. 1.79ªtergãtor/Spãlãtor parbriz ..................................................................................................................... 1.80 - 1.82Rezervor carburant (alimentare cu carburant) ....................................................................................... 1.83 - 1.84

Page 10: Man Renault Megane

24088

3

1

2

4

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:25 Page 1.02

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 10

1.02

CARTELE RENAULT: informaþii generale

Cartela RENAULT1 - Deblocarea tuturor portierelor ºi a

portbagajului.

2 - Blocarea tuturor portierelor ºi aportbagajului.

3 - Blocarea/Deblocarea portbagaju-lui.

4 - Cheie de rezervã integratã.

Cartela RENAULT permite:- blocarea/deblocarea portierelor,portbagajului ºi a trapei rezervoruluide carburant (consultaþi paginileurmãtoare);

- închiderea automatã a geamuriloracþionate electric ºi a trapei de aeri-sire, consultaþi paragrafele „acþio-nare geamuri în mod automat“ ºi„trapa de aerisire“ din capitolul 3 (înfuncþie de vehicul);

- pornirea motorului, consultaþi para-graful „pornire motor“ din capito-lul 2.

AutonomieCartela RENAULT este alimentatã deo baterie care trebuie înlocuitã atuncicând mesajul „Schimbaþi bateria car-telei“ apare pe tabloul de bord (consul-taþi paragraful „Cartela RENAULT:baterie“ din capitolul 5).

Utilizarea cartelei RENAULTAceasta variazã în funcþie de mediu:atenþie la manevrarea carteleiRENAULT deoarece se poate produceblocarea sau deblocarea vehicululuiprin apãsarea accidentalã pe butoane.

SfatNu plasaþi cartela RENAULT într-unloc în care poate fi deformatã, sauchiar deterioratã accidental, cum estecazul când vã aºezaþi pe cartela pla-satã în buzunarul de la spate al hai-nelor.

Responsabilitatea ºoferuluiNu pãrãsiþi niciodatã vehicu-lul lãsând cartela RENAULTînãuntru atunci când în inte-

riorul vehiculului se aflã un copil (sauun animal). Acesta ar putea pornimotorul sau echipamentele electrice,ca de exemplu acþionarea geamurilor,riscând sã-ºi imobilizeze o parte a cor-pului (gât, braþ, mâini...). Risc derãnire gravã.

Page 11: Man Renault Megane

24089

4

5

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:25 Page 1.03

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 11

1.03

CARTELE RENAULT: informaþii generale (continuare)

Cheie de rezervã integratã 4 sauindependentã 5 (în funcþie de vehicul)Aceasta este utilizatã în caz excepþio-nal, pentru blocarea sau deblocareaportierei stânga faþã atunci când car-tela RENAULT nu funcþioneazã deoa-rece:- vehiculul se aflã într-o zonã curadiaþii electromagnetice puternice;

- sunt folosite echipamente ce funcþio-neazã pe aceeaºi frecvenþã ca ºi car-tela;

- bateria cartelei RENAULT esteuzatã, bateria vehiculului este des-cãrcatã...

Pentru utilizarea cheii de rezervã, con-sultaþi paragraful „blocare/deblocareportiere“.

Dupã ce aþi intrat în vehicul cuajutorul cheii de rezervã, introduceþicartela RENAULT în cititorul decartelã pentru a putea porni.

Înlocuire, necesar cartelãRENAULT suplimentarãÎn cazul pierderii sau solicitãrii uneicartele RENAULT suplimentare,adresaþi-vã doar Reprezentantuluidumneavoastrã RENAULT.

În cazul înlocuirii carteleiRENAULT, va trebui sã aduceþi vehi-culul ºi toate cartelele RENAULTalocate, la Reprezentantul dumnea-voastrã RENAULT, pentru configu-rarea sistemului.

Puteþi utiliza maxim patru cartelepentru un vehicul RENAULT.

Defecþiunea cartelei RENAULT.Asiguraþi-vã cã bateria este în starebunã, durata de viaþã a acesteia esteîn medie de doi ani.

Consultaþi paragraful „CartelaRENAULT: baterii“ din capitolul 5.

Page 12: Man Renault Megane

24088

3

1

2

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:25 Page 1.04

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 12

1.04

CARTELA RENAULT CU TELECOMANDÃ: utilizare

Deblocare portiereApãsaþi butonul de deblocare 1.

Deblocarea este semnalatã printr-o cli-pire a luminilor de avarie ºi a semnali-zatoarelor laterale.

Particularitãþi (pentru anumite þãri):- o apãsare pe butonul 1 permitenumai deblocarea portierei ºoferului,

- douã apãsãri succesive pe butonul 1permit deblocarea celorlalte portiere.

Blocare portiereApãsaþi butonul de blocare 2.

Blocarea este semnalatã prin douã cli-piri ale luminilor de avarie ºi ale sem-nalizatoarelor laterale:- dacã o portierã sau portbagajul nusunt închise corect sau au rãmas des-chise, sau dacã o cartelã RENAULTse aflã în cititor, portierele ºi portba-gajul se închid ºi se deschid rapid iarluminile de avarie ºi semnalizatoa-rele laterale nu mai clipesc.

Deblocare/blocare numai pentruportbagajApãsaþi butonul 3 pentru a deblocasau pentru a bloca portbagajul.

Deblocarea este semnalatã printr-o cli-pire a luminilor de avarie ºi a semnali-zatoarelor laterale dacã portierelevehiculului sunt blocate.

Blocarea portbagajului este semnalatãprin douã clipiri ale luminilor de ava-rie ºi ale semnalizatoarelor lateraledacã portierele vehiculului sunt blo-cate.

Page 13: Man Renault Megane

2

3

1

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:25 Page 1.05

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 13

1.05

CARTELA RENAULT ÎN MOD FÃRÃ MÂINI: utilizare

Cartela RENAULT în mod fãrãmâiniPermite în plus funcþiile carteleiRENAULT cu telecomandã, fãrãmanevrare (în modul fãrã mâini):- deblocarea/blocarea portierelor,portbagajului, trapei rezervorului decarburant este posibilã dacã o cartelãse aflã în zona de acces 1;

- ºi pornirea motorului dacã o cartelã seaflã în habitaclu (consultaþi paragraful„pornire motor“ din capitolul 2).

Deblocarea portierelor ºi a port-bagajuluiApropiaþi-vã de vehicul având cartelaRENAULT asupra dumneavoastrã.

Când introduceþi mâna sub mânerul 2al unei portiere sau dacã apãsaþi pebutonul portbagajului 3, vehiculul sedeblocheazã (dacã vehiculul nu a fostdeblocat de cel puþin trei zile, trageþide douã ori de mânerul portierei).

Deblocarea este semnalatã printr-o cli-pire a luminilor de avarie ºi a semnali-zatoarelor laterale.

Nu pãrãsiþi niciodatã vehicu-lul lãsând cartela RENAULTînãuntru.

Page 14: Man Renault Megane

2 4

5

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:25 Page 1.06

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 14

1.06

CARTELA RENAULT ÎN MOD FÃRÃ MÂINI: utilizare (continuare)

Blocarea portierelor ºi portbaga-juluiCu cartela RENAULT asupra dum-neavoastrã, când portierele ºi portba-gajul sunt închise, apãsaþi butonul 4plasat pe unul din mânerele 2 saubutonul 5 al capacului portbagajului.

Blocarea este semnalatã prin douã cli-piri ale luminilor de avarie ºi ale sem-nalizatoarelor laterale.

Notã: prezenþa unei carteleRENAULT în zona de acces a vehicu-lului este obligatorie pentru a permiteblocarea cu ajutorul butoanelor.

Dacã o portierã sau portbagajul nusunt închise corect sau au rãmas des-chise, sau dacã o cartelã RENAULT seaflã în cititor, portierele ºi portbagajulse blocheazã/deblocheazã rapid iarluminile de avarie ºi semnalizatoarelelaterale nu mai clipesc.

Dacã doriþi sã verificaþi închiderea,dupã blocarea cu ajutorul carteleiRENAULT sau al butoanelor situatepe mânere, aveþi la dispoziþie aproxi-mativ trei secunde pentru a acþionamânerul portierelor fãrã ca acestea sãfie deblocate.

Dupã acest interval este activat dinnou modul fãrã mâini iar acþionareamânerului cauzeazã deblocarea por-tierelor.

Responsabilitatea ºoferu-luiNu pãrãsiþi niciodatã vehi-culul lãsând cartela

RENAULT înãuntru atunci cândîn interiorul vehiculului se aflã uncopil (sau un animal). Acesta arputea porni motorul sau echipa-mentele electrice (acþionarea gea-murilor) riscând sã-ºi imobilizeze oparte a corpului (gât, braþ,mâini...). Risc de rãnire gravã.

Page 15: Man Renault Megane

24088

1

2

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:25 Page 1.07

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 15

1.07

SUPER ÎNCHIDERE CENTRALIZATÃ

Super închiderea centralizatã a por-tierelor ºi a portbagajului (pentruanumite þãri)Aceasta permite blocarea portierelor ºia portbagajului împiedicând deschide-rea portierelor cu ajutorul mânerelorinterioare (cazul spargerii geamuluidupã care se încearcã deschiderea por-tierelor din interior).

Pentru activarea super închideriicentralizateVehicul echipat cu acþionare elec-tricã a geamurilor la portierele spate- efectuaþi douã apãsãri consecutive pebutonul 1.

- sau efectuaþi douã apãsãri consecu-tive pe butonul mânerului exterior alportierelor sau al simbolului de peportbagaj.

Vehicul echipat cu acþionaremanualã a geamurilor la portierelespateÎnainte de a ieºi din vehicul, apãsaþipartea inferioarã a comutatorului 2(martorul luminos integrat seaprinde). Apãsaþi partea superioarã acomutatorului pentru a debloca por-tierele.

În toate cazurileBlocarea este semnalatã prin cinci cli-piri ale luminilor de avarie:

Notã: activarea acestei funcþii esteposibilã prin douã apãsãri consecutivepe butoanele mânerelor portierelorplasate de aceeaºi parte (exemplu:stânga faþã/stânga spate sau dreaptafaþã/dreapta spate).

Nu utilizaþi niciodatã superînchiderea centralizatã a por-tierelor dacã rãmâne cinevaîn vehicul!

Page 16: Man Renault Megane

24088

1

2

43

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:25 Page 1.08

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 16

1.08

CARTELA RENAULT ÎN MOD LIMITAT

Cartela RENAULT cu utilizarelimitatã (în funcþie de vehicul)În anumite situaþii (vehicul încredin-þat unei terþe persoane: persoanã res-ponsabilã cu parcarea, depanator...)veþi dori limitarea funcþionãrii carteleiRENAULT.

Pãstraþi asupra dumneavoastrã douãcartele. Introduceþi o cartelã în citito-rul de cartelã 3 apoi apãsaþi simultanpe butoanele 1 ºi 2 ale celei de-a douacartele. Are loc o blocare a vehicululuiapoi o deblocare a portierei ºoferului.

Cartela RENAULT introdusã în citito-rul de cartelã trece în utilizare limi-tatã.

Cartela RENAULT cu utilizare limi-tatã nu permite decât deblocarea por-tierei ºoferului ºi demarajul vehiculu-lui (compartimentul de depozitare înpartea pasagerului ºi portbagajulrãmân blocate).

Pentru anularea utilizãrii limitate,demaraþi vehiculul cu cartelaRENAULT în mod nerestricþionat.

Comanda de blocare/deblocare dininterior 4 este dezactivatã în timpulutilizãrii vehiculului cu ajutorul car-telei RENAULT cu utilizare limitatã.

Nu este posibilã decât limitarea uneisingure cartele RENAULT la unmoment dat.

În timpul utilizãrii unei carteleRENAULT cu utilizare limitatã, adoua cartelã pãstreazã toate funcþiile.

Page 17: Man Renault Megane

1 2

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:25 Page 1.09

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 17

1.09

DESCHIDERE ªI ÎNCHIDERE PORTIERE

Deschiderea din exteriorDupã deblocarea portierelor sau dacãaveþi cartela RENAULT în mod de uti-lizare fãrã mâini asupra dumneavoas-trã, apucaþi mânerul portierei 1 ºi tra-geþi spre dumneavoastrã pânã ladeschiderea portierei.

Deschiderea din interiorAcþionaþi mânerul 2.

Alarmã sonorã lumini uitateaprinseLa deschiderea unei portiere, sedeclanºeazã o alarmã sonorã pentru avã avertiza cã luminile au rãmasaprinse în timp ce contactul motoruluieste întrerupt.

Alarma pentru uitarea cartelei încititorLa deschiderea portierei ºoferului, încazul în care cartela a rãmas în cititor,mesajul „scoateþi cartela“ apare petabloul de bord însoþit de un bip.

ParticularitateDupã oprirea motorului, luminile ºiaccesoriile în funcþiune (radio, clima-tizare...) continuã sã funcþioneze.

Acestea se vor opri dupã deschidereaportierei ºoferului.

Alarmã pentru portiere sau port-bagaj rãmase deschiseDacã o portierã sau portbagajul suntdeschise ºi apoi închise greºit, cândvehiculul va atinge viteza de aproxi-mativ 10 km/h, unul din mesajele„portbagaj deschis“ sau „portierã des-chisã“ (în funcþie de ceea ce a rãmasdeschis) va apãrea pe tabloul de bordînsoþit de un martor luminos.

Page 18: Man Renault Megane

34

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:25 Page 1.10

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 18

1.10

DESCHIDERE ªI ÎNCHIDERE PORTIERE (continuare)

Siguranþã copiiVehicule echipate cu comutator 3 cumartor luminos integratApãsaþi pe comutatorul 3 pentru abloca deschiderea portierelor spate ºifuncþionarea acþionãrii geamurilorspate.

Blocarea portierelor este confirmatãde aprinderea martorului luminosintegrat în comutator.

În caz de defecþiune, sun-teþi avertizat de un bip iarmartorul luminos integratnu se aprinde.

Siguranþã pasageri spateªoferul poate bloca funcþio-narea acþionãrii geamurilor ºiportierelor spate apãsând pe

comutatorul 3 în dreptul desenului.

Responsabilitatea ºoferuluiNu pãrãsiþi niciodatã vehiculullãsând cartela RENAULT înãuntruatunci când în interiorul vehicululuise aflã un copil (sau un animal).Aceasta ar putea pune în funcþiuneacþionarea electricã a geamurilor, ris-când sã-ºi imobilizeze o parte a corpu-lui (gât, braþe, mâini...), fapt ce i-arputea cauza rãniri grave. În caz deimobilizare, inversaþi imediat sensulcursei apãsând pe comutatorul res-pectiv.

Alte cazuriPentru a face imposibilã deschidereaportierelor spate din interior, apãsaþicomutatorul 4 ºi verificaþi, din inte-rior, dacã portierele sunt bine închise.

Page 19: Man Renault Megane

A

2

1

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:25 Page 1.11

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 19

1.11

BLOCARE/DEBLOCARE PORTIEREBlocarea/deblocarea portierelordin exteriorAceasta se face cu ajutorul carteleiRENAULT: consultaþi paragrafele„cartele RENAULT“ din capitolul 1.

În anumite cazuri cartela RENAULTpoate sã nu funcþioneze:- vehiculul se aflã într-o zonã curadiaþii electromagnetice puternice;

- sunt folosite echipamente ce funcþio-neazã pe aceeaºi frecvenþã ca ºi car-tela (telefon mobil...);

- bateria cartelei RENAULT esteuzatã, bateria vehiculului este des-cãrcatã...

În aceste cazuri este posibilã:- utilizarea cheii de rezervã (integratãîn cartelã sau, în funcþie de vehicul,independentã) pentru portierastânga faþã;

- blocarea manualã a fiecãrei portiere;- utilizarea comenzii de blocare/de-blocare a portierelor din interior(consultaþi paragraful „comanda deblocare/deblocare din interior“ dincapitolul 1).

Utilizarea cheii de rezervã inte-grate 2Scoateþi capacul A (cu ajutorul vârfu-lui metalic al cheii de rezervã) la nive-lul crestãturii 1.

Introduceþi cheia 2 în încuietoare ºiblocaþi sau deblocaþi portiera.

Page 20: Man Renault Megane

4

3

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:25 Page 1.12

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 20

1.12

BLOCARE/DEBLOCARE PORTIERE (continuare)

Utilizarea cheii de rezervã inde-pendente 3 (în funcþie de vehicul)Introduceþi cheia 3 în încuietoareaportierei stânga ºi blocaþi sau deblo-caþi portiera.

Blocarea manualã a portierelorCând portiera este deschisã, înfiletaþiºurubul 4 (cu ajutorul unui instru-ment de tipul unei ºurubelniþe plate)ºi închideþi portiera.

Din acest moment portiera rãmâneblocatã din exterior.

Deschiderea nu se va mai putea facedecât din interiorul vehiculului.

Page 21: Man Renault Megane

5

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:25 Page 1.13

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 21

1.13

BLOCARE/DEBLOCARE PORTIERE (continuare)

Comanda de blocare/deblocaredin interiorComutatorul 5 comandã simultan por-tierele, portbagajul ºi trapa rezervoru-lui de carburant.

Dacã o portierã sau portbagajul suntdeschise sau închise greºit, are loc oblocare/deblocare rapidã a acestora.

Dacã sunt transportate obiecte cu unadin portiere sau portbagajul deschise:cu motorul oprit, apãsaþi mai mult decinci secunde pe comutatorul 5 pentrublocarea celorlalte portiere sau a port-bagajului.

Blocarea portierelor sau a portba-gajului fãrã cartela RENAULTCând motorul este oprit iar o por-tierã faþã este deschisã, apãsaþi maimult de cinci secunde pe comutato-rul 5.

La închiderea portierei, celelalte por-tiere ºi portbagajul vor fi blocate.

Deblocarea de la exteriorul vehiculu-lui nu va fi posibilã decât cu ajutorulcartelei RENAULT.

Nu pãrãsiþi niciodatã vehi-culul lãsând cartelaRENAULT înãuntru.

Martor luminos al stãrii portiere-lor ºi portbagajuluiCu contactul pus, martorul luminosintegrat în comutator vã indicã stareablocãrii portierelor ºi portbagajului:- martor luminos aprins, portierele ºiportbagajul sunt blocate;

- martor luminos stins, portierele ºiportbagajul sunt deblocate.

Martorul luminos rãmâne aprins timpde un minut dupã blocarea portierelor,apoi se stinge.

Dacã decideþi sã rulaþi cuportierele blocate, trebuiesã ºtiþi cã acest lucru vaîngreuna accesul echipelor

de salvare în habitaclu în caz deurgenþã.

Page 22: Man Renault Megane

1

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:25 Page 1.14

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 22

1.14

BLOCAREA AUTOMATÃ A PORTIERELOR ªI PORTBAGAJULUI ÎN TIMPUL DEPLASÃRIIÎn primul rând, trebuie sã decideþidacã doriþi într-adevãr sã activaþiaceastã funcþie.

Pentru activareCu contactul pus, apãsaþi pe buto-nul 1 de blocare electricã a portierelor,timp de aproximativ 5 secunde pânãauziþi douã bipuri.

Pentru dezactivareCu contactul pus, apãsaþi pe buto-nul 1 de blocare electricã a portierelor,timp de aproximativ 5 secunde pânãauziþi un bip.

Dacã decideþi sã rulaþi cuportierele blocate, trebuiesã ºtiþi cã acest lucru vaîngreuna accesul echipelor

de salvare în habitaclu în caz deurgenþã.

Principiu de funcþionareLa demarajul vehiculului, sistemulblocheazã în mod automat portiereleºi portbagajul, la atingerea vitezei deaproximativ 10 km/h.

Deblocarea se efectueazã:- prin apãsarea butonului 1 de deblo-care a portierelor.

- la oprire, prin deschiderea unei por-tiere faþã.Notã: dacã se deschide una dintreportiere, aceasta se va bloca din nou,în mod automat, când vehiculul vaatinge viteza de aproximativ10 km/h;

Anomalie de funcþionareLa constatarea unei anomalii de func-þionare (nu are loc blocarea în modautomat, indicatorul integrat în buto-nul 1 nu se aprinde la blocarea portiere-lor sau a portbagajului...) verificaþi, înprimul rând, dacã toate portierele ºiportbagajul sunt bine închise. Dacãsunt bine închise, adresaþi-vã Reprezen-tantului dumneavoastrã RENAULT.

Page 23: Man Renault Megane

11

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:26 Page 1.15

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 23

1.15

SISTEM ANTIDEMARAJÎmpiedicã demarajul vehiculului decãtre persoane care nu deþin cartelaRENAULT a vehiculului.Vehiculul este protejat automat câtevasecunde dupã oprirea motorului.

Orice intervenþie sau modi-ficare efectuatã asupra sis-temului antidemaraj (uni-tãþi electronice, cablaje,

etc.) poate fi periculoasã. Aceastatrebuie efectuatã numai de perso-nalul calificat RENAULT.

Principiu de funcþionareLa demarajul motorului, martorulluminos 1 lumineazã continuu câtevasecunde, apoi se stinge (consultaþiparagraful „demaraj motor“ din capi-tolul 2).

Dacã nu este recunoscut codul, citito-rul de cartelã lumineazã intermitent,iar vehiculul nu poate demara.

Martori luminoºiMartor luminos pentru protecþiavehicululuiDupã întreruperea contactului motor,martorul luminos 1 lumineazã inter-mitent, iar vehiculul este protejat.

Page 24: Man Renault Megane

12

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:26 Page 1.16

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 24

1.16

SISTEM ANTIDEMARAJ (continuare)

Martor luminos de anomalie defuncþionareDacã dupã o încercare de demarajmartorul luminos continuã sã lumi-neze intermitent sau rãmâne aprins înpermanenþã, aceasta indicã o anoma-lie de funcþionare a sistemului.

În cazul defectãrii cartelei RENAULT(cititorul de cartelã clipeºte rapid), uti-lizaþi, dacã este posibil, cea de-a douacartelã RENAULT (livratã împreunãcu vehiculul).

În acest caz, apelaþi imediat la unReprezentat RENAULT, singurulautorizat sã depaneze sistemul antide-maraj.

În caz de perturbãri ºi/sau nerecu-noaºtere a cartelei RENAULT, intro-duceþi-o în cititorul de cartelã 2.

Page 25: Man Renault Megane

A

2

31

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:26 Page 1.17

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 25

1.17

TETIERÃ FAÞÃ

Tetierã cu panã de fixare 1 :Pentru a ridica tetieraCulisaþi tetiera în sus pânã la înãlþi-mea doritã.

Pentru a coborî tetieraÎmpingeþi manual pana de fixare 1spre înainte coborând în acelaºi timptetiera pânã la înãlþimea doritã.

Pentru a regla înclinareaÎn funcþie de vehicul, îndepãrtaþi sauapropiaþi partea A pânã ce obþineþiconfortul dorit.

Pentru a scoate tetieraApãsaþi pe butonul 3 ºi ridicaþi tetierapânã când este eliberatã.

Pentru a remonta tetieraIntroduceþi tijele tetierei în manºoanecu crestãturile spre înainte.

Împingeþi manual pana de fixare 1spre înainte coborând în acelaºi timptetiera pânã la înãlþimea doritã.

Tetiera este un element deprotecþie, aveþi grijã sã fiemontatã ºi sã se afle înpoziþie corectã: distanþa din-

tre capul dumneavoastrã ºi tetierã tre-buie sã fie cât mai micã; partea supe-rioarã a tetierei trebuie sã fie cât maiaproape de creºtetul capului.

Page 26: Man Renault Megane

1

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:26 Page 1.18

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 26

1.18

TETIERÃ SPATE

Poziþia de utilizareRidicaþi tetiera la maxim ºi apoi cobo-râþi-o pânã se blocheazã.

Pentru a scoate tetieraApãsaþi pe pana de fixare 1, apoi scoa-teþi tetiera.

Pentru a remonta tetieraIntroduceþi tijele în manºoane, apãsaþipana de fixare 1 ºi coborâþi tetiera.

Poziþia de fixareApãsaþi pe pana de fixare 1 ºi coborâþitetiera complet.

Poziþia complet coborâtã a tetiereieste o poziþie de fixare: aceasta nu tre-buie folositã dacã este aºezat unpasager.

Tetiera este un element deprotecþie; aveþi grijã sã fiemontatã ºi sã se afle înpoziþie corectã.

Page 27: Man Renault Megane

1

3

4

2

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:26 Page 1.19

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 27

1.19

SCAUNE FAÞÃ

Pentru avansare sau retragereRidicaþi maneta 3 dinspre portierãpentru deblocare. În poziþia aleasã, eli-beraþi maneta ºi asiguraþi-vã cã bloca-rea este corespunzãtoare.

Pentru a înclina spãtarulRidicaþi maneta dinspre consola cen-tralã 1 ºi înclinaþi spãtarul pânã cândobþineþi poziþia doritã.

Pentru a regla înãlþimea pernei scau-nului ºoferului:Acþionaþi maneta 2 de câte ori estenecesar:- în sus pentru a ridica perna scaunu-lui;

- în jos pentru a coborî perna scaunu-lui.

Pentru a regla confortul scaunuluiºoferului la nivel lombar:Manevraþi butonul rotativ 4.

Din motive de siguranþã,efectuaþi aceste reglaje întimpul staþionãrii vehicu-lului.

Pentru a nu reduce eficienþacenturilor de siguranþã, vã reco-mandãm sã plasaþi centura peumãrul dumneavoastrã.

Verificaþi dacã spãtarul scauneloreste bine blocat.

Pe podea (partea din faþa conducãto-rului) nu trebuie sã se gãseascã niciun obiect: în cazul unei frânãribruºte, acesta riscã sã alunece subpedale ºi sã împiedice utilizarea aces-tora.

Page 28: Man Renault Megane

5

6

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:26 Page 1.20

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 28

1.20

SCAUNE FAÞÃ (continuare)

Accesul la scaune(versiuni cu trei uºi)Ridicaþi maneta 5 ºi culisaþi scaunulînainte.

Pentru a readuce scaunul în poziþiainiþialã (poziþie memoratã), în parteaºoferului, culisaþi scaunul înapoi pânãcând se blocheazã

Scaune cu încãlzireCu contactul pus, acþionaþi comutato-rul 6 al scaunului respectiv. Pe tabloulde bord apare un mesaj sau se aprindeun martor luminos integrat în comuta-tor.

Page 29: Man Renault Megane

1

2

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:26 Page 1.21

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 29

1.21

CENTURI DE SIGURANÞÃPentru a asigura securitatea dumnea-voastrã, vã sfãtuim sã purtaþi centurade siguranþã în toate deplasãrile efec-tuate. În plus, trebuie sã respectaþilegislaþia þãrii în care vã deplasaþi.

Înainte de a demara, efectuaþi urmã-toarele:- mai întâi reglaþi-vã poziþia de con-

ducere,- apoi ajustaþi centura de siguranþã

pentru a dispune de cea mai bunãprotecþie.

Centurile de siguranþãincorect ajustate riscã sãprovoace rãniri în caz deaccident.

ªi femeile însãrcinate trebuie sãpoarte centura. În acest caz, asigu-raþi-vã cã centura de bazin nu exer-citã o presiune prea mare în parteainferioarã a abdomenului fãrã acrea un joc suplimentar.

Reglarea poziþiei de conducere• Aºezaþi-vã bine pe scaun (dupã ce

v-aþi dezbrãcat de palton, bluzon...).Acest lucru este esenþial pentrupoziþionarea corectã a spatelui.

• Reglaþi culisarea scaunului înfuncþie de pedale. Scaunul dum-neavoastrã trebuie dat în spate pânãla distanþa maximã compatibilã cuapãsarea completã a pedalei deambreiaj. Spãtarul scaunului tre-buie reglat astfel încât braþele sãrãmânã uºor îndoite.

• Reglaþi poziþia tetierei. Pentrusiguranþã maximã, înãlþimea pãrþiisuperioare a tetierei trebuie sã fie lanivelul creºtetului capului.

• Reglaþi înãlþimea pernei scaunu-lui. Acest reglaj permite optimiza-rea câmpului vizual în timpul con-ducerii.

• Reglaþi poziþia volanului.

Reglarea centurilor de siguranþãMenþineþi corpul lipit de spãtarulscaunului.

Centura de trunchi 1 trebuie sã fieapropiatã cât mai mult de baza gâtu-lui, dar fãrã a presa asupra acestuia.

Centura de bazin 2 trebuie purtatã ori-zontal peste coapse ºi bazin.

Centura trebuie purtatã cât maiaproape de corp. De aceea, evitaþi hai-nele prea groase, obiectele intercalateetc.

Page 30: Man Renault Megane

6

4

6

13

5

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:26 Page 1.22

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 30

1.22

CENTURI DE SIGURANÞÃ (continuare)

Reglarea în înãlþime a centurii desiguranþãUtilizaþi butonul 3 pentru a selectaînãlþimea de reglare a centurii astfelîncât centura de umãr 1 sã treacã aºacum a fost descris mai sus:- pentru a coborî centura, acþionaþicomanda 3 ºi apãsaþi simultan cen-tura în jos;

- pentru a ridica centura, acþionaþicomanda 3 în sus.

Dupã ce aþi efectuat reglajul, asigu-raþi-vã cã blocarea este corespunzã-toare.

BlocareDerulaþi centura încet ºi fãrã ezitãri ºiasiguraþi intrarea cataramei 4 în închi-zãtorul 6 (verificaþi blocarea trãgândde catarama 4). Dacã se produce unblocaj al centurii înainte de cuplare,efectuaþi o largã întoarcere înapoi ºiderulaþi din nou.

Blocare (continuare)Dacã centura este complet blocatã:- trageþi lent, dar cu putere centuraaproximativ 3 cm;

- lãsaþi apoi centura sã se retragã sin-gurã;

- derulaþi din nou;- dacã problema persistã, consultaþiReprezentantul dumneavoastrãRENAULT.

DeblocareApãsaþi butonul 5 al închizãtorului 6,centura este rulatã de dispozitivul deînfãºurare.

Þineþi catarama pentru a uºura aceastãoperaþie.

Page 31: Man Renault Megane

3

1

2

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:26 Page 1.23

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 31

1.23

CENTURI DE SIGURANÞÃ SPATE

Centurã centralã spateDerulaþi centura încet din lãcaºulsãu 1.

Fixaþi catarama culisantã 2 în închizã-torul roºu 3 corespunzãtor.

Centurã lateralã spate ºi centralãBlocarea, deblocarea ºi reglarea seefectueazã în acelaºi mod ca în cazulcenturii faþã.

Page 32: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:26 Page 1.24

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 32

1.24

CENTURI DE SIGURANÞÃInformaþiile urmãtoare se referã la centurile faþã ºi spate ale vehiculului.

• Nici o modificare nu trebuie efectuatã la elementele sistemului de fixare montate iniþial: centuri ºi scaune precum ºielementele lor de fixare.

În cazuri particulare (de exemplu: instalarea scaunului pentru copil), consultaþi Reprezentantul RENAULT.

• Nu folosiþi dispozitive ce permit introducerea unui joc la centuri (de exemplu: agrafe, cârlige de rufe etc.), deoarece o centurãde siguranþã care este purtatã prea larg riscã sã provoace rãnirea în caz de accident.

• Nu treceþi niciodatã centura pentru umãr pe sub braþ sau pe la spate.

• Nu folosiþi centura decât pentru o persoanã ºi nu fixaþi niciodatã pe genunchi un sugar sau un copil folosind centura dumnea-voastrã.

• Nu rãsuciþi centura.

• În cazul unui accident grav, înlocuiþi centura care a fost folositã în acel moment. De asemenea, înlocuiþi centura dacã aceastas-a deteriorat.

• În momentul reaºezãrii banchetei spate, repoziþionaþi centura de siguranþã astfel încât sã poatã fi utilizatã corect.

• În timpul deplasãrii, dacã este necesar, refaceþi poziþia ºi tensiunea centurii.

• Introduceþi catarama centurii de siguranþã în închizãtorul corespunzãtor.

Page 33: Man Renault Megane

21

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:26 Page 1.25

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 33

1.25

DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAÞÃAcestea includ:■ pretensionatoare de buclã,

■ pretensionatoare ale centurii ven-trale (pentru versiunea cu cinciuºi),

■ limitatori de sarcinã pentrutorace,

■ airbag-uri frontale ºofer ºipasager,

■ airbag-uri antialunecare (pentruversiunea cu trei uºi).

Aceste sisteme sunt prevãzute sã func-þioneze separat sau împreunã în cazulunui impact frontal.

În funcþie de nivelul forþei de impact,sistemul poate declanºa:- blocarea centurii de siguranþã;- pretensionatorul buclei (sedeclanºeazã pentru a rectifica joculcenturii de siguranþã);

- pretensionatorul centurii ventralesau airbag-ul antialunecare pentru afixa ocupantul pe scaunul sãu, air-bag-ul frontal de „volum mic“ ºi limi-tatorii de sarcinã;

- airbag-ul faþã de „volum mare“.

PretensionatoareCu contactul pus, la un impact impor-tant de tip frontal ºi în funcþie de vio-lenþa impactului, sistemul poatedeclanºa:- pistonul 1 care retracteazã instanta-neu centura;

- pistonul 2 pentru scaunul faþã (pen-tru versiunea cu cinci uºi),

sau- airbag-ul antialunecare (pentru ver-siunea cu trei uºi).

Pretensionatoarele servesc la strânge-rea centurii pe corp, fixând ocupantulpe scaunul sãu ºi sporind astfel efi-cienþa acesteia.

• În urma unui accident,verificaþi ansamblul dispo-zitivelor de fixare.

• Orice intervenþie asupra întreguluisistem (pretensionatoare, airbag-uri, unitãþi electronice, cablaje) saureutilizarea la un alt vehicul, chiaridentic, este strict interzisã.

• Pentru a preveni declanºarea acci-dentalã ce poate cauza defecþiuni,numai personalul calificat dinreþeaua RENAULT este autorizatsã intervinã asupra pretensionatoa-relor ºi airbag-urilor.

• Controlul caracteristicilor electriceale aprinderii trebuie efectuatnumai de cãtre personal specializatîn acest sens, care foloseºte o apara-turã adecvatã.

• În momentul casãrii vehiculului,adresaþi-vã ReprezentantuluiRENAULT pentru eliminareageneratorului de gaz, a pretensio-natoarelor ºi airbag-urilor.

Page 34: Man Renault Megane

A

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:26 Page 1.26

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 34

1.26

DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAÞÃ (continuare)

Limitator de sarcinãDe la un anumit nivel al forþei deimpact, acest mecanism sedeclanºeazã pentru a limita forþa deacþiune a centurii asupra corpului laun nivel suportabil.

Avertisment privinddurata de viaþã a airbag-urilor ºi pretensionatoa-relor

Sistemul pirotehnic al airbag-urilorºi pretensionatoarelor are o duratãde viaþã limitatã: consultaþi carne-tul de întreþinere al vehicululuidumneavoastrã pentru a aflafrecvenþa de înlocuire.

Airbag ºofer ºi pasagerAcesta echipeazã locurile din faþã înpartea ºoferului ºi a pasagerului.

Prezenþa acestui echipament este sem-nalatã printr-un marcaj „Airbag“ pevolan ºi pe planºa de bord (zona air-bag-ului A) ºi printr-un simbol pe par-tea inferioarã a parbrizului.

Fiecare sistem Airbag este alcãtuitdin:- un airbag ºi generatorul sãu de gazmontate pe volan pentru ºofer ºi peplanºa de bord pentru pasager;

- o unitate electronicã inteligentã carecuprinde un detector de ºoc ºi supra-vegherea sistemului care comandãaprinderea electricã a generatoruluide gaz;

- un indicator de control unic

aflat pe tabloul de bord;- un senzor frontal avansat comple-teazã acest dispozitiv.

Sistemul airbag funcþioneazã dupãun principiu pirotehnic, ceea ceexplicã faptul cã la deschidere pro-duce cãldurã, emanã fum (aceasta nureprezintã semnul unui început deincendiu) ºi genereazã un zgomot dedetonaþie. Deschiderea airbag-ului,care trebuie sã fie instantanee, poateprovoca rãni minore ºi trecãtoare pesuprafaþa pielii.

Page 35: Man Renault Megane

1

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:26 Page 1.27

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 35

1.27

DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAÞÃ (continuare)

FuncþionareSistemul nu este operaþional decâtdupã punerea contactului.

În cazul unui impact violent de tipfrontal, airbag-urile se umflã rapid,permiþând astfel amortizarea impactu-lui capului ºi al toracelui ºoferului cuvolanul ºi al pasagerului cu planºa debord; dupã impact, airbag-urile sedezumflã imediat pentru a nuîngreuna pãrãsirea vehiculului.

Particularitate a airbag-uluifrontalÎn funcþie de violenþa impactului,acesta dispune de douã volume de des-chidere ºi integreazã un sistem internde ventilare pentru a evita arsurile cau-zate de gazele de eºapament:- airbag „volum mic“, reprezintã pri-mul grad de deschidere;

- airbag „volum mare“, cusãturile air-bag-ului se desfac pentru a elibera unvolum mai mare al sacului (în cazulimpacturilor foarte violente).

Anomalii de funcþionareMartorul luminos 1 de pe tabloul debord se aprinde la comutarea contac-tului ºi se stinge dupã câteva secunde.

Dacã la comutarea contactului marto-rul luminos nu se aprinde, sau seaprinde în timpul funcþionãrii motoru-lui, acesta semnalizeazã o defecþiuneîn sistem.

Consultaþi imediat ReprezentantulRENAULT. Orice întârziere în acestdemers poate însemna o pierdere îneficacitatea protecþiei.

Page 36: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:26 Page 1.28

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 36

1.28

DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAÞÃ (continuare)Toate avertismentele care urmeazã sunt destinate pentru a nu incomoda deschiderea airbag-ului ºi pentru a evita rãnireagravã prin proiectare în momentul deschiderii acestuia.

Avertismente referitoare la Airbag-ul ºoferului• Nu modificaþi volanul, nici sacul gonflabil.

• Orice acoperire a butucului volanului este interzisã.

• Nu fixaþi obiecte (ace, embleme, ceas, suport pentru telefon...) pe sacul gonflabil.

• Se interzice demontarea volanului (excepþie face personalul autorizat din reþeaua RENAULT).

• Nu conduceþi prea aproape de volan: adoptaþi o poziþie de conducere cu braþele uºor îndoite (consultaþi paragraful „reglareapoziþiei de conducere“ din capitolul 1). Acest lucru va asigura un spaþiu suficient pentru o deschidere ºi o eficienþã corecte alesacului.

Avertismente referitoare la Airbag-ul pasagerului• Nu lipiþi ºi nu fixaþi obiecte (ace, embleme, ceas, suport pentru telefon...) pe planºa de bord în zona Airbag-ului.

• Nu amplasaþi nimic între planºa de bord ºi pasager (animal, umbrelã, baston, pachete...).

• Nu puneþi picioarele pe planºa de bord sau pe scaun, deoarece în aceste poziþii se pot produce rãni grave. În general, menþi-neþi toate pãrþile corpului (genunchi, mâini, cap...) departe de planºa de bord.

• Reactivaþi airbag-urile pentru pasager dupã ce scoateþi scaunul pentru copil, pentru a asigura protecþia pasagerului în caz deimpact.

SE INTERZICE INSTALAREA UNUI SCAUN PENTRU COPIL CU SPATELE LA DIRECÞIA DE DEPLASARE, PESCAUNUL PASAGERULUI FAÞÃ, DACÃ DISPOZITIVELE DE FIXARE COMPLEMENTARE CENTURIIPASAGERULUI FAÞÃ NU SUNT DEZACTIVATE. (Consultaþi paragraful „dezactivare airbag-uri pasager faþã“ din capito-lul 1.)

Avertisment referitor la airbag-ul antialunecareDeschiderea airbag-ului antialunecare poate proiecta cu violenþã obiectele aflate pe perna scaunului.

Page 37: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:26 Page 1.29

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 37

1.29

DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURILOR SPATEÎn funcþie de vehicul, acestea sunt:■ pretensionatoare de centuri inte-

grate în dispozitivele deînfãºurare,

■ limitator de sarcinã.

Aceste sisteme sunt prevãzute sã func-þioneze separat sau împreunã în cazulunui impact frontal.

În funcþie de nivelul forþei de impact,sunt posibile douã cazuri:- numai centura asigurã protecþia;- pretensionatorul se declanºeazã pen-tru a rectifica jocul centurii de sigu-ranþã.

Pretensionatoare pentru centu-rile de siguranþã spateSistemul este operaþional numai dupãcomutarea contactului vehiculului.

În cazul unui impact important de tipfrontal, un dispozitiv retracteazã cen-tura, strângând-o de corp ºi sporindu-iastfel eficienþa.

• În urma unui accident,verificaþi ansamblul dispo-zitivelor de fixare.

• Orice intervenþie asupra întreguluisistem (pretensionatoare, airbag-uri, unitãþi electronice, cablaje) saureutilizarea la un alt vehicul, chiaridentic, este strict interzisã.

• Pentru a preveni declanºarea acci-dentalã ce poate cauza defecþiuni,numai personalul calificat dinreþeaua RENAULT este autorizatsã intervinã asupra pretensionatoa-relor ºi airbag-urilor.

• Controlul caracteristicilor electriceale aprinderii trebuie efectuatnumai de cãtre personal specializatîn acest sens, care foloseºte o apara-turã adecvatã.

• În momentul casãrii vehiculului,adresaþi-vã ReprezentantuluiRENAULT pentru eliminareageneratorului de gaz, a pretensiona-toarelor ºi airbag-urilor.

Limitator de sarcinãDe la un anumit nivel al forþei deimpact, acest mecanism sedeclanºeazã pentru a limita forþa deacþiune a centurii asupra corpului laun nivel suportabil.

Avertisment privinddurata de viaþã a airbag-urilor ºi pretensionatoa-relor

Sistemul pirotehnic al airbag-urilorºi pretensionatoarelor are o duratãde viaþã limitatã: consultaþi carne-tul de întreþinere al vehicululuidumneavoastrã pentru a aflafrecvenþa de înlocuire.

Page 38: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:26 Page 1.30

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 38

1.30

DISPOZITIVE DE FIXARE LATERALEAirbag-uri lateraleEste un airbag ce echipeazã fiecarescaun faþã ºi, pentru anumite þãri,locurile spate laterale ºi care se des-chide pe laterala scaunului (dinspreportierã), pentru a proteja pasagerii încaz de impact lateral violent.

Este interzisã introduce-rea de obiecte în fantele depe spãtarele faþã (în parteaportierei) cât ºi în spaþiul

între spãtarul banchetei spate ºifinisajele ce corespund zonei dedeschidere a airbag-ului.

Airbag-uri tip perdeaEste un airbag ce echipeazã fiecarelateralã superioarã a vehiculului ºicare se deschide pe lungimea geamuri-lor laterale faþã ºi spate pentru a pro-teja pasagerii în caz de impact lateralviolent.

Un marcaj de pe parbriz vãaminteºte de prezenþa dispozitive-lor de fixare complementare (air-bag-uri, pretensionatoare...) înhabitaclu.

Avertisment referitor laairbag-ul lateral• Montare huse: pentru

scaunele echipate cu air-bag sunt necesare huse specialepentru vehiculul dumneavoastrã.Consultaþi Reprezentantul dum-neavoastrã RENAULT pentru aafla dacã astfel de huse existã lamagazinele de accesoriiRENAULT. Utilizarea altor tipuride huse (sau huse proiectate pen-tru alte vehicule) poate împiedicabuna funcþionare a acestor airbag-uri ºi poate pune în pericol sigu-ranþa dumneavoastrã.

• Nu plasaþi un accesoriu, obiect sauchiar un animal între spãtar, por-tierã ºi finisajele interioare. Acestlucru ar putea afecta buna funcþio-nare a airbag-ului, sau poate pro-voca rãniri grave în momentul des-chiderii.

• Orice demontare sau modificare ascaunului ºi a finisajelor interioarepoate fi efectuatã numai de perso-nalul autorizat din ReþeauaRENAULT.

Page 39: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:26 Page 1.31

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 39

1.31

DISPOZITIVE DE FIXARE COMPLEMENTAREToate avertismentele care urmeazã sunt destinate pentru a nu incomoda deschiderea airbag-ului ºi pentru evitarea rãniriigrave prin proiectare în momentul deschiderii acestuia.

Airbag-ul este conceput pentru a completa acþiunea centurii de siguranþã iar airbag-ul ºi centura de siguranþã sunt douãcomponente inseparabile ale aceluiaºi sistem de protecþie. De aceea centura de siguranþã trebuie purtatã permanent, încaz contrar pasagerii sunt expuºi la rãni grave în caz de accident, totodatã crescând ºi riscul rãnirilor minore ºi trecã-toare pe suprafaþa pielii, care sunt inerente la deschiderea airbag-ului.

Declanºarea pretensionatoarelor sau a airbag-urilor în caz de rãsturnare sau impact spate violent nu este sistematicã.

• Orice intervenþie sau modificare a sistemului complet Airbag (unitate electronicã, cablaj...) este strict interzisã (excepþie facepersonalul calificat din Reþeaua RENAULT).

• Pentru a pãstra funcþionarea corectã ºi pentru a evita declanºarea accidentalã, numai personalul calificat din ReþeauaRENAULT este autorizat sã intervinã asupra sistemului Airbag.

• Ca mãsurã de siguranþã, verificaþi sistemul Airbag atunci când vehiculul a suferit un accident, un furt sau o tentativã de furt.

• Dacã împrumutaþi sau vindeþi vehiculul, informaþi noul deþinãtor al vehiculului asupra acestor condiþii ºi înmânaþi-i acestmanual de utilizare ºi întreþinere.

• În cazul casãrii vehiculului, adresaþi-vã Reprezentantului RENAULT pentru eliminarea generatorului (generatoarelor) degaz.

Page 40: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:26 Page 1.32

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 40

1.32

PENTRU SIGURANÞA COPIILOR

Un impact la viteza de 50 km/h esteechivalent unei cãderi libere de la10 metri. Altfel spus, neasigurareaunui copil echivaleazã cu lãsarea sa lajoacã pe un balcon fãrã balustradãaflat la etajul al treilea!

Utilizarea unui dispozitiv de fixarepentru sugari ºi copii este reglemen-tatã.

În Europa, copii mai mici de 10 ani(1)

trebuie sã fie asiguraþi cu un dispozitivomologat ºi adaptat la greutatea ºiînãlþimea copilului.

ªoferul este responsabil de utilizareacorectã a acestor dispozitive.

Dispozitivele omologate dupã ianua-rie 1992 oferã un nivel de siguranþãsuperior celor omologate înainte deaceastã datã.

Se recomandã utilizarea unui dispozi-tiv omologat conform reglementãriieuropene ECE 44.

Aceste dispozitive trebuie sã aibã obli-gatoriu o etichetã portocalie cu lite-ra E urmatã de un numãr (cel al þãriiunde a fost omologat) ºi de anul omo-logãrii.

(1) Respectaþi obligatoriu legile în vigoaredin þara în care vã aflaþi. Acestea arputea diferi de indicaþiile prezente.

În nici un caz copiii nu tre-buie transportaþi pe genun-chii pasagerilor.

În cazul unui impact frontal la50 km/h, un copil de 30 kg se trans-formã într-un proiectil de o tonã: esteimposibil sã-l þineþi chiar dacã purtaþicentura.

De asemenea, este foarte periculos sãataºaþi centura la un copil aºezat pegenunchii dumneavoastrã. Nu folo-siþi niciodatã o singurã centurã pen-tru douã persoane în acelaºi timp.

Conform legislaþiei, tabelele detaliateîn paginile urmãtoare vã permit sãcunoaºteþi tipul de scaun pentru copilce poate fi instalat pentru fiecare dinscaunele vehiculului.

Înainte de a instala un scaun pentrucopil pe locul din faþã (dacã instala-rea este autorizatã)Când scaunul pentru pasager esteechipat cu acesta, efectuaþi urmãtoa-rele reglaje:- trageþi înapoi la maxim scaunulpasagerului;

- reglaþi spãtarul cât mai vertical posi-bil;

- ridicaþi perna scaunului la maxim;- ridicaþi tetiera la maxim;- plasaþi comanda de înãlþime a centu-rii în poziþie joasã.

Consultaþi broºura „Echipamente desiguranþã pentru copii“ disponibilã înreþeaua RENAULT în vederea alegeriiscaunului potrivit pentru copilul dum-neavoastrã ºi recomandat pentru vehi-culul dumneavoastrã.

Page 41: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:26 Page 1.33

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 41

1.33

PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare)

Vârstã copil(greutate copil)

Scaune

Loc faþãpasager (2) (4)

Locuri spatelaterale

Loc centralspate

De la naºtere la 9 luni(greutate sub 13 kg) U - I U - I U

de la 9 luni la 3 ani(greutate de la 9 la 18 kg) U - I U - I (3) U (3)

De la 3 la 12 ani (1)(greutate de la 15 kg la 36 kg) X U (3) U (3)

X : loc neadaptat pentru instalarea unui scaun pentru copil din aceastã categorie de vârstã.U : loc adaptat instalãrii unui scaun pentru copil, ce se fixeazã cu centurã ºi este omologat „universal“ pentru aceastã categorie de

vârstã, verificaþi montarea acestuia.I : loc echipat cu dispozitive de ancorare pentru fixarea cu siguranþe Isofix a unui scaun pentru copil din aceastã categorie de

vârstã, numai scaunele RENAULT sunt omologate.

(1) Copilul ce depãºeºte 1,50 m în înãlþime sau 36 kg în greutate poate purta centura, la fel ca ºi un adult, direct pe perna scaunului;(2) Numai un scaun pentru copil de tipul celui orientat cu spatele la direcþia de deplasare poate fi instalat pe acest loc;(3) Sprijiniþi spãtarul scaunului pentru copil de spãtarul scaunului din vehicul; reglaþi înãlþimea tetierei sau scoateþi tetiera dacã

este necesar.

(4) PERICOL, RISC DE DECES SAU DE RÃNIRE GRAVÃ: ÎNAINTE DE INSTALAREA UNUI SCAUNPENTRU COPIL CU SPATELE LA DIRECÞIA DE DEPLASARE, PE ACEST LOC, VERIFICAÞI DACÃAIRBAG-UL PASAGERULUI FAÞÃ ESTE DEZACTIVAT.(Consultaþi paragraful „dezactivare airbag pasager faþã“ din capitolul 1).

Page 42: Man Renault Megane

1 2

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:26 Page 1.34

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 42

1.34

PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare)

Alegerea corectãSiguranþa copiilor dumneavoastrãdepinde ºi de dumneavoastrã.

Pentru a-i asigura copilului dumnea-voastrã protecþia maximã, recoman-dãm utilizarea unor scaune conceputepentru copii, propuse în cadrul ReþeleiRENAULT.

Dacã vehiculul dumneavoastrã estedotat cu sistemul de fixare ISOFIX,utilizaþi de preferinþã un scaun Isofix(consultaþi capitolul 1, paragraful „sis-tem de fixare a scaunelor pentru copii -Isofix“).

Sunt propuse sisteme de fixare adap-tate la toate categoriile. Acestesisteme au fost puse la punct în cola-borare cu fabricanþii ºi au fost testatepe vehiculele RENAULT.

Cereþi sfatul reprezentantului dum-neavoastrã RENAULT ºi rugaþi-l sã vãajute la instalarea acestuia.

Categoria 0 ºi 0+ (de la 0 la 13 kg)Pânã la vârsta de doi ani, gâtul copilu-lui este foarte fragil. Copilul, cu faþa ladirecþia de deplasare, riscã leziuni cer-vicale în caz de impact frontal. Deaceea, RENAULT recomandã poziþiacu spatele la direcþia de deplasare,într-un scaun prevãzut cu un ham deprotecþie (figura 1).

Categoria 1 (de la 9 la 18 kg)Între 2 ºi 4 ani, bazinul nu este sufi-cient format pentru a fi întotdeaunabine protejat de centura în trei punctea vehiculului ºi copilul riscã leziuniabdominale în caz de impact frontal.De aceea, se recomandã pentru utili-zare scaunele orientate cu spatele ladirecþia de deplasare (figura 1) sauscaunele receptaclu (figura 2) sauscaunele cu ham de protecþie.

Ridicaþi sau scoateþi tetiera pentru asprijini mai bine spãtarul scaunuluipentru copil de spãtarul scaunului dinvehicul.

Pentru a evita toate riscurile ce þin de siguranþa dumneavoastrã, vã sfã-tuim sã utilizaþi accesorii specificate de RENAULT care se potrivescvehiculului dumneavoastrã, singurele care sunt garantate deRENAULT.

Page 43: Man Renault Megane

3

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:26 Page 1.35

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 43

1.35

PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare)

Categoria 2 (de la 15 la 25 kg) ºicategoria 3 (de la 22 la 36 kg)Pentru a pãstra o poziþie corectã abazinului copilului pânã în 10 ani, uti-lizaþi de preferinþã scaunele pentrucopii care pot fi combinate cu centu-rile de siguranþã în trei puncte. Maiprecis o pernã de ridicare (figura 3) cughidaj pentru centura de siguranþãpentru a obliga centura în trei puncte avehiculului sã se aranjeze orizontal pecoapsele copilului.

Se recomandã o pernã de ridicare cuun spãtar reglabil în înãlþime ºi un ghi-daj pentru centura de siguranþã pentrua poziþiona centura cât mai aproape degât, fãrã a fi, însã, în contact cu acesta.

Ridicaþi sau scoateþi tetiera pentru aputea sprijini mai bine spãtarul scau-nului pentru copil de spãtarul scaunu-lui din vehicul.

În cazul utilizãrii unei perne de ridi-care neprevãzutã cu spãtar, tetieravehiculului va trebui reglatã în funcþiede statura copilului; marginea supe-rioarã a tetierei trebuie sã fie la aceeaºiînãlþime cu creºtetul capului copiluluiºi sã nu fie niciodatã aºezatã mai josde nivelul ochilor.

Normele clasificã dispozitivele defixare pentru copil în 5 categorii:Categoria 0 : de la 0 la 10 kgCategoria 0+ : de la 0 la 13 kgCategoria 1 : de la 9 la 18 kgCategoria 2 : de la 15 la 25 kgCategoria 3 : de la 22 la 36 kg

Page 44: Man Renault Megane

4 5

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:26 Page 1.36

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 44

1.36

PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare)

PERICOLDatoritã incompatibilitãþii între deschiderea airbag-ului pasagerului faþãºi poziþionarea unui scaun pentru copil cu spatele la direcþia de depla-sare, este interzisã instalarea scaunului în aceastã poziþie, cu excepþia

cazului în care vehiculul este echipat cu un dispozitiv de dezactivare a airbag-ului. Consultaþi capitolul „dezactivare airbag pasager faþã“. Risc de rãniri foartegrave în cazul deschiderii airbag-ului.

Eticheta 4 (de pe planºa de bord) ºi marcajele 5 (de pe parasolar) vã reamintescaceste instrucþiuni.

Page 45: Man Renault Megane

6

7

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:27 Page 1.37

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 45

1.37

PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare)

Dezactivarea airbag-urilorpasager faþã(pentru vehiculele dotate cu acestea)Pentru a putea instala un scaun pentrucopil cu spatele la direcþia de rulare pescaunul pasager faþã, este obligatoriedezactivarea dispozitivelor de fixarecomplementare centurii de siguranþã apasagerului faþã (airbag-uri frontale ºilaterale, pretensionatoare ale bucleicenturii) ºi airbag-ul antialunecare(pentru versiunea cu trei uºi).

Pentru dezactivarea airbag-urilor:întrerupeþi contactul, apãsaþi ºi rotiþisiguranþa 6 în poziþia OFF.

Cu contactul pus, verificaþi obligato-riu dacã indicatorul 7, AIRBAG OFF,este aprins pe tabloul de bord.

Acest indicator rãmâne aprins per-manent pentru a vã confirma cãputeþi instala un scaun pentru copil.

Page 46: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:27 Page 1.38

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 46

1.38

PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare)

Activarea airbag-urilor pasagerfaþãDupã ce aþi scos scaunul pentru copilde pe scaunul pasager faþã, reactivaþiairbag-urile pentru a asigura protecþiapasagerului faþã în caz de impact.

Pentru reactivarea airbag-urilor:întrerupeþi contactul, apãsaþi ºi rotiþisiguranþa 6 în poziþia ON.

Dupã ce aþi restabilit contactul, verifi-caþi dacã indicatorul 7, AIRBAGOFF, este stins. Dispozitivele defixare complementare centurii de sigu-ranþã a pasagerului faþã ºi airbag-ulantialunecare (pentru versiunea cutrei uºi) sunt activate.

Activarea sau dezactivareaairbag-ului pasager se vaface cu contactul între-rupt.

În cazul în care manevrarea se facecu contactul pus, martorii luminoºi

ºi se aprind: air-

bag-ul pasager este dezactivat.

Pentru a afla starea airbag-ului con-form poziþiei siguranþei, întrerupeþicontactul ºi apoi restabiliþi-l.

Anomalii de funcþionareÎn caz de anomalie a sistemului deactivare/dezactivare a airbag-urilorpasager faþã, instalarea unui scaunpentru copil cu spatele la direcþia dedeplasare pe scaunul faþã este inter-zisã.

Instalarea unui alt pasager nu esterecomandatã.

Consultaþi imediat Reprezentantuldumneavoastrã RENAULT.

Page 47: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:27 Page 1.39

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 47

1.39

PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare)

Sistem Isofix de fixare a scau-nelor pentru copiiEste un nou procedeu de fixare încadrul vehiculului a scaunului pentrucopil.

Pentru a cunoaºte locurile care suntechipate cu acest sistem, consultaþitabelul „tipuri de scaune pentru copilce pot fi ataºate la diferite locuri alevehiculului“ de la începutul paragrafu-lui „pentru siguranþa copiilor“.

Sistemul este format din:• douã inele de ancorare situate între

perna scaunului ºi spãtar pentru afixa postamentul scaunului pentrucopil;

• un inel situat sub perna scaunuluipentru a fixa spãtarul scaunuluipentru copil în poziþia „cu spatele ladirecþia de deplasare“;

• un inel situat în spatele spãtaruluipentru a fixa spãtarul scaunuluipentru copil în poziþia „cu faþa ladirecþia de deplasare“ (doar pentrulocurile spate);

• un scaun special RENAULT pentrucopii echipat cu douã siguranþe carese îmbinã pe cele douã inele ºi ocenturã pentru a fixa spãtarul scau-nului pentru copil.

Doar scaunele specifice RENAULTsunt omologate pentru acest vehicul.Pentru a vã procura aceste scauneadresaþi-vã Reprezentantului dum-neavoastrã RENAULT.

Aceste scaune pot fi instalate de ase-menea în alte vehicule cu ajutorulcenturii de siguranþã în trei puncte.

Utilizarea acestui dispozitivpe scaunul pasager faþã esteinterzisã cu excepþia cazuluicând airbag-urile pasagerului

au fost în prealabil dezactivate.

Consultaþi paragraful „dezactivareaairbag-urilor pasager faþã“

• Asiguraþi-vã cã nimic nuincomodeazã instalareascaunului la nivelul punc-telor de ancorare (exem-

plu: nisip, lavete, jucãrii etc.).

• În orice caz, aveþi grijã sã blocaþisistemul de fixare a copilului înscaunul sãu pentru toatedeplasãrile.

Page 48: Man Renault Megane

1

3

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:27 Page 1.40

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 48

1.40

PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare)

Principiu de instalareIsofix cu spatele la direcþia de depla-sareAtunci când scaunul pentru copil esteinstalat cu spatele la direcþia de depla-sare, spãtarul acestuia trebuie sã fieapropiat de sau în contact cu:- planºa de bord (în locul din faþã),- spãtarul scaunului faþã (în locul dinspate).

Isofix cu faþa la direcþia de deplasare(doar la locurile din spate)

Atunci când scaunul pentru copil esteinstalat cu faþa la direcþia de deplasare,scaunul faþã nu trebuie dat în spatedincolo de media de reglaj a glisiere-lor, iar spãtarul trebuie sã fie în poziþieridicatã.

Fixarea scaunuluiPentru a procura inelele 1 la primainstalare a scaunului, adresaþi-vãReprezentantului dumneavoastrãRENAULT.

Montarea scaunului pentru copil• Pentru montarea ºi utilizarea scau-

nului, citiþi cu atenþie manualul fur-nizat împreunã cu scaunul;

• Fixaþi ghidajele de montaj 2 (livrateîmpreunã cu scaunul pentru copilsau ca accesoriu), pe inelele 1 careechipeazã locul.

Montarea scaunului pentru copil(continuare)• Culisaþi siguranþele 3 ale scaunului

în ghidajele 2 ºi apãsaþi cu puterescaunul pentru a-l bloca pe inele;

• Asiguraþi-vã cã scaunul este binefixat prin efectuarea unei miºcãristânga/dreapta ºi înainte/înapoi);

• Apãsaþi cu putere pe baza scaunuluipentru a aduce arcul scaunului pen-tru copil în compresie cu spãtarulvehiculului.

Page 49: Man Renault Megane

57

4

55

4

6 5

7

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:27 Page 1.41

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 49

1.41

PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare)

Scaun Isofix instalat cu spatele ladirecþia de deplasare pe scaunulpasager faþãScaunul pasager faþã trebuie reglat înaºa mod încât spãtarul scaunului pen-tru copil sã fie în contact cu planºa debord.

Utilizaþi centura 4 livratã împreunã cuscaunul:- fixaþi cârligul 5 al centurii pe inelul 6plasat sub scaunul din partea mane-tei schimbãtorului de viteze;

- întindeþi centura.

Inel de fixare a scaunului în poziþiacu spatele la direcþia de deplasare pelocurile spate- fixaþi cârligul 5 al centurii peinelul 7;

- întindeþi centura.

Inel de fixare a scaunului în poziþiacu faþa la direcþia de rulare (doar pen-tru locurile spate)- treceþi centura 4 (livratã împreunã cuscaunul) printre cele douã tije aletetierei spate;

- fixaþi cârligul 5 pe inelul situat submocheta portbagajului;

- întindeþi centura.

Page 50: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:27 Page 1.42

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 50

1.42

PENTRU SIGURANÞA COPIILOR (continuare)

SIGURANÞA COPIILOR• Nu trebuie adusã nici o modificare elementelor sistemului montat iniþial: centuri ºi scaune precum ºi elementele lor

de fixare.

• Respectaþi cu stricteþe instrucþiunile de montare a dispozitivului de fixare furnizate de fabricant.

• Evitaþi îmbrãcãmintea prea groasã, nu intercalaþi obiecte între copil ºi dispozitivul sãu de fixare.

• Centura vehiculului trebuie sã fie bine întinsã pentru a oferi mai multã stabilitate scaunului pentru copil în cadrul vehiculu-lui. Controlaþi gradul de întindere în mod regulat.

• Nu aºezaþi niciodatã centura pentru umãr pe sub braþ sau pe la spate.

• Hamul de protecþie sau centura trebuie sã fie bine întinse ºi cât mai bine ajustate pe corpul copilului.

• Nu lãsaþi niciodatã copilul sã stea în picioare sau în genunchi pe scaune în timpul deplasãrii.

• Supravegheaþi poziþia corectã a copilului în timpul deplasãrii în special în cazul poziþiei de dormit.

• Fixaþi scaunul cu centura de siguranþã chiar dacã acesta nu este ocupat; în caz de impact poate constitui un proiectil pentrupasageri.

• În urma unui accident grav, verificaþi centurile sau sistemul de fixare Isofix al scaunelor ºi schimbaþi scaunul pentru copil.

• Nu lãsaþi niciodatã un copil nesupravegheat în vehicul, chiar dacã acesta este protejat printr-un dispozitiv de fixare.

• Activaþi sistemul de blocare a portierelor spate (dacã vehiculul dumneavoastrã este dotat cu acesta).

• Aveþi grijã sã nu coboare copilul pe partea dinspre carosabil.

• Daþi un bun exemplu copiilor dumneavoastrã fixându-vã centura.

Page 51: Man Renault Megane

1

3

2

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:27 Page 1.43

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 51

1.43

CEAS ªI TEMPERATURÃ EXTERIOARÃ

Cu contactul pus, ora ºi, în funcþie devehicul, temperatura sunt afiºate.

Reglarea ceasului 2Pentru vehiculele care sunt echipatecu acestea, butoanele de reglare 1 ºi 3servesc la reglarea ceasului.

Apãsaþi pe butonul 1 pentru a reglaora ºi pe butonul 3 pentru a reglaminutele.

Vehiculele echipate cu un sistemde asistare a navigãrii, radio...Pentru vehiculele care nu sunt echi-pate cu butoanele 1 ºi 3, consultaþiindicaþiile specifice echipamentuluipentru a cunoaºte particularitãþileacestor vehicule.

În cazul întreruperii alimentãriielectrice (baterie deconectatã,cablu de alimentare tãiat...), valo-rile afiºate de ceas nu mai suntvalabile.

Este necesarã reglarea orei.

Vã sfãtuim sã nu efectuaþi corec-þiile în timpul deplasãrii.

Indicatorul temperaturii la exte-riorParticularitate:Dacã temperatura exterioarã estecuprinsã între –3°C ºi +3°C, caracte-rele °C clipesc (semnalizarea risculuide polei).

Indicatorul temperaturiila exteriorFormarea poleiului depin-zând de expunere, umidi-

tate localã ºi de temperaturã, indi-carea temperaturii exterioare nueste suficientã pentru a detecta for-marea poleiului.

Page 52: Man Renault Megane

22 21 16 15 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

20 19 18 17

23242526

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:27 Page 1.44

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 52

1.44

POZIÞIE DE CONDUCERE STÂNGA

Page 53: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:27 Page 1.45

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 53

1.45

POZIÞIE DE CONDUCERE STÂNGA (continuare)Prezenþa echipamentelor descrise în continuare depinde de versiune ºi opþiunile vehiculului precum ºi de þararespectivã.

1 Aerator lateral.

2 Duza dispozitivului de dezabu-rire geam lateral.

3 Manetã pentru:• semnalizatoare de direcþie,• iluminare exterioarã,• lumini de ceaþã faþã,• lumini de ceaþã spate.

4 Tablou de bord.

5 Poziþie airbag ºofer, avertizorsonor.

6 Telecomandã radio.

7 • Manetã ºtergãtor/spãlãtor par-briz ºi lunetã spate.

• Comandã de afiºare informaþiia calculatorului de bord.

8 Afiºare, în funcþie de vehicul, atimpului, temperaturii, infor-maþiilor radio, sistemului de navi-gare...

9 Aeratoare centrale.

10 Comenzi climatizare.

11 Poziþie airbag pasager.

12 Duza dispozitivului de dezabu-rire geam lateral.

13 Aerator lateral.

14 Torpedo.

15 Poziþie pentru radio, sistem denavigare...

16 Comutator pentru deschidere/în-chidere electricã portiere.

17 Comutator pentru lumini de ava-rie.

18 Poziþie pentru scrumierã, bri-chetã ºi suport pahar.

19 Frânã de mânã.

20 Maneta schimbãtorului de viteze.

21 Cititor de cartelã RENAULT.

22 Comandã de pornire sau opriremotor.

23 Compartiment de depozitare.

24 Comandã de reglare în înãlþime ºiîn profunzime a volanului.

25 Comandã deblocare capotãmotor.

26 Comenzi pentru:• reglare electricã a înãlþimii

farurilor,• reostat de iluminare a aparate-

lor de control,• regulator ºi limitator de vitezã,• sistem antipatinare.

Page 54: Man Renault Megane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

25 24 23 22 21 16 15 14 13 12

20 19 18 17

26

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:27 Page 1.46

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 54

1.46

POZIÞIE DE CONDUCERE DREAPTA

Page 55: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:27 Page 1.47

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 55

1.47

POZIÞIE DE CONDUCERE DREAPTA (continuare)Prezenþa echipamentelor descrise în continuare depinde de versiune ºi opþiunile vehiculului precum ºi de þararespectivã.

1 Duza dispozitivului de dezabu-rire geam lateral.

2 Poziþie airbag pasager.

3 Comandã climatizare.

4 Aeratoare centrale.

5 Afiºare, în funcþie de vehicul, aorei, temperaturii, informaþiilorradio, sistemului de navigare...

6 Manetã pentru:• semnalizatoare de direcþie,• iluminare exterioarã,• lumini de ceaþã faþã,• lumini de ceaþã spate.

7 Tablou de bord.

8 Telecomandã radio.

9 • Manetã ºtergãtor/spãlãtor par-briz ºi lunetã spate,

• Comandã de afiºare informaþiia calculatorului de bord.

10 Duza dispozitivului de dezabu-rire geam lateral.

11 Aerator lateral.

12 Comenzi pentru:• reglare electricã a înãlþimii

farurilor,• reostat de iluminare a aparate-

lor de control,• regulator ºi limitator de vitezã,• sistem antipatinare.

13 Poziþie airbag ºofer, avertizorsonor.

14 Comandã de reglare în înãlþime ºiîn profunzime a volanului.

15 Poziþie pentru radio, sistem denavigare...

16 Comandã de pornire sau opriremotor.

17 Cititor de cartelã RENAULT.

18 Poziþie pentru scrumierã, bri-chetã ºi suport pahar.

19 Frânã de mânã.

20 Manetã schimbãtor de viteze.

21 Comutator pentru lumini de ava-rie.

22 Comenzi de blocare electricã aportierelor.

23 Compartiment de depozitare.

24 Torpedo.

25 Comandã deblocare capotãmotor.

26 Aerator lateral.

Page 56: Man Renault Megane

23301

A 3 4a 4 B

12 11 10 C 8 7

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:27 Page 1.48

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 56

1.48

TABLOU DE BORDVarianta 1: zonele A, B, C, sunt descrise în paginile urmãtoare

Page 57: Man Renault Megane

23302

A 3 4a 4 B

12 11 10 D 8 7

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:27 Page 1.49

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 57

1.49

TABLOU DE BORD (continuare)Varianta 2: zonele A, B, D, sunt descrise în paginile urmãtoare

Page 58: Man Renault Megane

A 3 4a 4 B

A1

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:27 Page 1.50

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 58

1.50

TABLOU DE BORD (continuare)Variantele 1 ºi 2, zona APrezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precumºi de þara respectivã.

Martorul luminos vã indicã sã opriþi cât mai curând la un Reprezentant RENAULT.

Martorul luminos vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie.

Dacã pe tabloul de bord nu apare nici o informaþie,aceasta vã impune sã opriþi imediat vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie.

Aprinderea anumitor martori luminoºi este însoþitã de un mesaj pe tabloul de bord.

Page 59: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:27 Page 1.51

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 59

1.51

TABLOU DE BORD (continuare)Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precumºi de þara respectivã.

A Martor luminos antiblo-care roþiAcesta se aprinde la

demarajul motorului apoi sestinge.În cazul în care se aprinde în tim-pul mersului, indicã o defecþiuneîn sistemul antiblocare roþi.Sistemul de frânare este atunciasigurat ca în cazul unui vehiculcare nu este echipat cu sistemABS.Consultaþi imediat Reprezentan-tul dumneavoastrã RENAULT.

Martor luminos airbagAcesta se aprinde lademarajul motorului

apoi se stinge dupã câtevasecunde.Dacã la comutarea contactuluimartorul luminos nu se aprinde,sau se aprinde în timpul func-þionãrii motorului, acesta semna-lizeazã o defecþiune în sistem.Consultaþi imediat Reprezentan-tul RENAULT.

Martor luminos de con-trol al sistemului anti-poluare

Pentru vehiculele dotate cuacesta, martorul luminos seaprinde la demarajul motorului ºiapoi se stinge.• Dacã lumineazã continuu, con-

sultaþi cât mai curând Repre-zentantul dumneavoastrãRENAULT;

• Dacã clipeºte, reduceþi regimulmotorului pânã când martorulnu mai clipeºte.Consultaþi imediat Reprezen-tantul RENAULT.

Consultaþi paragraful „sfaturiantipoluare, economie de carbu-rant, conducere“ din capitolul 2.

Martor luminos pentrusemnalizatoarele dedirecþie stânga

Martor luminos al con-trolului traiectoriei(E.S.P.) ºi al sistemului

antipatinare (A.S.R.)Martorul luminos se aprinde înmai multe cazuri: consultaþi para-graful „control traiectorie: E.S.P.“ºi „sistem antipatinare: A.S.R.“din capitolul 2.

Martor luminos al limi-tatorului de vitezã ºi alregulatorului de vitezã

Pentru a cunoaºte funcþionareaacestui martor luminos, consul-taþi paragrafele „regulator devitezã“ ºi „limitator de vitezã“ dincapitolul 2.

A1 Vitezometru (km sau mile la orã)

Alarmã sonorã depãºire vitezãÎn funcþie de vehicul, o alarmãsonorã se aude timp de aproxima-tiv 10 secunde, la fiecare 40 desecunde, dacã vehiculul depã-ºeºte viteza de 120 km/h.

Page 60: Man Renault Megane

A 3 4a 4 B

A3 A2a

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:27 Page 1.52

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 60

1.52

TABLOU DE BORD (continuare)Variantele 1 ºi 2, zona A (continuare)

Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echiparea vehiculului precum ºi deþara respectivã.

Martorul luminos vã indicã sã opriþi cât mai curând la un Reprezentant RENAULT.

Martorul luminos vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie.

Dacã pe tabloul de bord nu apare nici o informaþie,aceasta vã impune sã opriþi imediat vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie.

Aprinderea anumitor martori luminoºi este însoþitã de un mesaj pe tabloul de bord.

Page 61: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:27 Page 1.53

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 61

1.53

TABLOU DE BORD (continuare)Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precumºi de þara respectivã.

A2 Tastã de resetareSelectaþi pagina corespunzãtoareºi apãsaþi pe tasta pentru resetarea kilometrajului parþial, a parame-trilor calculatorului de bord, rei-niþializarea perioadei rãmasepânã la revizie/vizitã, precum ºipentru consultarea nivelului deulei.

Martor luminos pentruluminile de ceaþã faþã

Martor luminos pentrulumina de ceaþã spate

Martor luminos pentruluminã de întâlnire

Martor luminos pentrufazã lungã

A3 Indicatorul temperaturii lichi-dului de rãcireÎn mers normal, acul trebuie sã seafle sub zona a. Acul se poateapropia de aceastã zonã în cazulunor condiþii dificile de utilizare.Pericolul este semnalat doar dacã

martorul luminos se

aprinde, însoþit de un mesaj pepanoul de bord ºi de un bip.

Page 62: Man Renault Megane

B1

B

B2

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:27 Page 1.54

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 62

1.54

TABLOU DE BORD (continuare)Variantele 1 ºi 2, zona BPrezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precumºi de þara respectivã.

Martorul luminos vã indicã sã opriþi cât mai curând la un Reprezentant RENAULT.

Martorul luminos vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie.

Dacã pe tabloul de bord nu apare nici o informaþie,aceasta vã impune sã opriþi imediat vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie.

Aprinderea anumitor martori luminoºi este însoþitã de un mesaj pe tabloul de bord.

Page 63: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:27 Page 1.55

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:58 - page 63

1.55

TABLOU DE BORD (continuare)Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precumºi de þara respectivã.

B Martor luminos încãr-care baterieAcest martor se aprinde

la demarajul motorului ºi trebuiesã se stingã dupã ce acesta începesã funcþioneze.Dacã se aprinde în timpul mersu-lui ºi este însoþit de indicatorul

ºi un bip, acesta indicã o

supraîncãrcare sau o descãrcareîn circuitul electric. Opriþi vehicu-lul ºi verificaþi circuitul electric.

Martor luminos pentrusemnalizatoarele dedirecþie dreapta

Martor luminos ce sem-nalizeazã uitarea fixãriicenturii de siguranþã a

ºoferuluiLumineazã continuu la demara-jul motorului, iar dupã ce vehicu-lul a atins viteza de aproximativ10 km/h, dacã centura ºoferuluinu este fixatã, începe sa clipeascãîn timp ce un semnal sonor seaude timp de aproximativ 90 desecunde.

Martor luminos pentruacþionarea frânei demânã ºi martor luminos

pentru detectarea defecþiuniicircuitului de frânareDacã se aprinde în momentul frâ-nãrii, fiind însoþit de indicatorul

ºi un bip, indicã o

scãdere a nivelului în circuite sauo defecþiune în sistemul de frâ-nare. Opriþi vehiculul ºi consul-taþi un Reprezentant RENAULT.

Martor luminos al pre-siunii uleiuluiAcesta se aprinde la

demarajul motorului ºi apoi sestinge dupã câteva secunde. Dacãse aprinde în timpul mersului,fiind însoþit de martorul luminos

ºi un bip, opriþi imediat ºi

întrerupeþi contactul. Verificaþinivelul de ulei. Dacã nivelul estenormal, atunci cauza este alta.Apelaþi la un ReprezentantRENAULT.

B1 Turometru(gradaþia ×1000)

B2 Indicatorul nivelului de carbu-rant

Martor luminos de aver-tizare pentru nivelscãzut de carburant

Se stinge la câteva secunde dupãdemarajul motorului.Dacã se aprinde sau dacã rãmâneaprins, faceþi plinul cât mairepede.

Neutilizat

Airbag pasager OFFAcest martor luminos seaprinde la câteva secunde

dupã demarajul motorului dacãairbag-urile (în funcþie de vehicul)pasager faþã sunt dezactivate.

Page 64: Man Renault Megane

C2

C1C

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:28 Page 1.56

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:59 - page 64

1.56

TABLOU DE BORD (continuare)Varianta 1, zona CPrezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precumºi de þara respectivã.

Martorul luminos vã indicã sã opriþi cât mai curând la un Reprezentant RENAULT.

Martorul luminos vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie.

Dacã pe tabloul de bord nu apare nici o informaþie,aceasta vã impune sã opriþi imediat vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie.

Aprinderea anumitor martori luminoºi este însoþitã de un mesaj pe tabloul de bord.

Page 65: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:28 Page 1.57

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:59 - page 65

1.57

TABLOU DE BORD (continuare)Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precumºi de þara respectivã.

C1 AfiºajNivel de uleiPentru a fi valabilã, citirea trebuie sãse facã pe o suprafaþã orizontalã ºidupã o oprire îndelungatã a motoru-lui.La pornirea motorului ºi timp deaproximativ 30 de secunde.- dacã nivelul este corect, afiºajulindicã „nivel de ulei corect“ (pentru acunoaºte mai precis nivelul consul-taþi paragraful „nivel de ulei“ dincapitolul 4).

- dacã nivelul este minim: mesajul„nivel de ulei corect“ nu apare peafiºaj, liniuþele ºi mesajul „refacerenivel de ulei“ apar împreunã cu mar-

torul luminos .

Refaceþi urgent nivelul de ulei.

Calculator de bordDupã 30 de secunde, afiºajul trece înmodul de funcþionare calculator debord: consultaþi paragraful „calculatorde bord“ din capitolul 1.

C2 Martor luminos portiere ºi port-bagaj sau afiºaj multifuncþional (înfuncþie de vehicul)Martor luminos portiere ºi portbagajIndicã faptul cã una din portiere sauportbagajul sunt deschise sau închisegreºit.

SAU

Afiºaj multifuncþionalIndicã dacã o portierã sau portbagajulsunt deschise sau închise greºit, stareapresiunii pneurilor (consultaþi para-graful „sistem de control al presiuniipneurilor“ din capitolul 2) ºi vitezaselectatã de cutia de viteze (pentruvehiculele echipate cu o cutie deviteze automatã).

Martor luminos pentruoprire de urgenþãSe stinge dupã pornirea moto-

rului.Se aprinde împreunã cu alþi martoriluminoºi ºi/sau mesaj, fiind însoþit deun bip.Vã obligã sã opriþi imediat (în funcþiede condiþiile de circulaþie).

Martor luminos pentru siste-mul antidemarajConsultaþi paragraful „sistem

antidemaraj“ din capitolul 1.

Martor luminos de averti-zareAcesta se aprinde la demara-

jul motorului ºi apoi se stinge dupãcâteva secunde. Se poate aprindeodatã cu alþi martori luminoºi saumesaje de pe tabloul de bord.Dacã se aprinde în mers, vã reco-mandã o oprire cât mai rapidã laReprezentatul dumneavoastrãRENAULT.

Page 66: Man Renault Megane

E

D

D2D3

D1

D4

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:28 Page 1.58

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:59 - page 66

1.58

TABLOU DE BORD (continuare)Varianta 2, zona DPrezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precumºi de þara respectivã.

Martorul luminos vã indicã sã opriþi cât mai curând la un Reprezentant RENAULT.

Martorul luminos vã impune oprirea imediatã a vehiculului în funcþie de condiþiile de circulaþie.

Dacã pe tabloul de bord nu apare nici o informaþie,aceasta vã impune sã opriþi imediat vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie.

Aprinderea anumitor martori luminoºi este însoþitã de un mesaj pe tabloul de bord.

Page 67: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:28 Page 1.59

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:59 - page 67

1.59

TABLOU DE BORD (continuare)Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echipamentul vehiculului precumºi de þara respectivã.

D1 Matrice

Informaþii nivel de uleiPentru a fi valabilã, citirea trebuie sãse facã pe o suprafaþã orizontalã ºidupã o oprire îndelungatã a motoru-lui.La pornirea motorului ºi timp deaproximativ 30 de secunde:- dacã nivelul este corect , matriceaindicã „nivel de ulei corect“. Pentru acunoaºte mai precis nivelul consul-taþi paragraful „nivel de ulei“ dincapitolul 4.

- dacã nivelul este minim: mesajul„nivel de ulei corect“ nu apare pematrice, liniuþele ºi mesajul „refa-cere nivel de ulei“ apar împreunã cu

martorul luminos .

Refaceþi urgent nivelul de ulei.

Calculator de bordDupã 30 de secunde, matricea trece înmodul de funcþionare al calculatoru-lui de bord: consultaþi paragraful „cal-culator de bord“ din capitolul 1.

Alte informaþii prezentate pematrice sunt:- informaþiile multimedia, starea por-tierelor ºi a portbagajului, starea pre-siunii de umflare a pneurilor (consul-taþi paragraful „sistem de control alpresiunii pneurilor“ din capitolul 2)în zona D4;

- temperatura în zona D2;- timpul în zona D3.

E Afiºajul cutie de viteze automatã,indicã viteza selectatã de cutia deviteze (în funcþie de vehicul).

Martor luminos pentruoprire de urgenþãSe stinge dupã pornirea moto-

rului.Se aprinde împreunã cu alþi martoriluminoºi ºi/sau mesaj, fiind însoþit deun bip.Vã obligã sã opriþi imediat (în funcþiede condiþiile de circulaþie).

Martor luminos pentru siste-mul antidemarajConsultaþi paragraful „sistem

antidemaraj“ din capitolul 1.

Martor luminos de averti-zareAcesta se aprinde la demara-

jul motorului ºi apoi se stinge dupãcâteva secunde. Se poate aprindeodatã cu alþi martori luminoºi saumesaje de pe tabloul de bord.Dacã se aprinde în mers, vã reco-mandã o oprire cât mai rapidã laReprezentatul dumneavoastrãRENAULT.

Page 68: Man Renault Megane

1

2

1

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:28 Page 1.60

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:59 - page 68

1.60

CALCULATOR DE BORD

Calculator de bordPe afiºajul 1 din tabloul de bord(amplasare diferitã în funcþie de vehi-cul) sunt prezentate urmãtoarele:- mesaje de informare (parametri dedrum...);

- mesaje de anomalie de funcþionare(în general asociate cu martorul

luminos );

- mesaje de alertã (asociate cu marto-

rul luminos ).

Tastã de selectare a afiºajului 2Urmãtoarele informaþii sunt afiºateprin apãsãri succesive ºi scurte.a) kilometraj general ºi parþial al dis-

tanþei parcurse,b) parametri de drum:

- carburant utilizat,- consum mediu,- consum instantaneu,- autonomie estimatã,- distanþã parcursã,- vitezã medie.

c) perioada rãmasã pânã la revizie/vi-zitã,

d) vitezã prestabilitã (limitator devitezã/regulator vitezã),

e) jurnal de bord, afiºarea mesajelorinformative ºi de anomalie de func-þionare.

Page 69: Man Renault Megane

3

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:28 Page 1.61

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:59 - page 69

1.61

CALCULATOR DE BORD (continuare)

Tastã pentru resetarea kilome-trajului parþial 3Pentru a efectua o resetare a kilome-trajului parþial, afiºajul selectat tre-buie sã fie „kilometraj parþial“, apoiapãsaþi tasta 3 pânã la resetarea kilo-metrajului.

Tasta de resetare a parametrilorde drum 3Când afiºajul este selectat pe unul dinparametrii de drum, apãsaþi pe buto-nul 3 pânã la resetarea afiºajului.

Interpretarea anumitor valoriafiºate dupã resetareValorile consumului mediu, autono-miei, vitezei medii sunt din ce în cemai stabile ºi mai semnificative pemãsurã ce distanþa parcursã dupãultima resetare creºte.

Dupã primii kilometri parcurºi dupã oresetare puteþi constata cã:• Autonomia creºte pe mãsurã ce dis-

tanþa parcursã este mai mare.Acest lucru este normal, consumulmediu de carburant poate fi reduscând:- vehiculul depãºeºte o fazã de acce-leraþie;

- motorul a atins temperatura defuncþionare (resetare: motor rece);

- treceþi de la circulaþie urbanã la cir-culaþie rutierã.

• Consumul mediu creºte dacã vehi-culul este oprit în ralanti.Acest lucru este normal deoarecemodulul þine seama de cantitatea debenzinã consumatã la ralanti.

Resetarea automatã a parametri-lor de drumResetarea se face automat dacã sedepãºeºte capacitatea unuia dintreparametri.

Page 70: Man Renault Megane

23397

23398

23825

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:28 Page 1.62

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:59 - page 70

1.62

CALCULATOR DE BORD (continuare)

Exemple de selectare Interpretarea afiºãrii selectate

a) Kilometraj general ºi parþial al distanþei parcurse.

b) Parametri de drumCantitatea de carburant consumatã dupã ultima resetare.

Consum mediu de combustibil dupã ultima resetare.Valoare afiºatã dupã parcurgerea a 400 de metri þinând seama de distanþa parcursã ºicarburantul utilizat dupã ultima resetare.

Page 71: Man Renault Megane

23939

23402

23527

23826

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:28 Page 1.63

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:59 - page 71

1.63

CALCULATOR DE BORD (continuare)

Exemple de selectare Interpretarea afiºãrii selectate

Consum instantaneuValoare afiºatã dupã atingerea unei viteze de 30 km/h.

Autonomie estimatã cu carburantul rãmasAceastã autonomie þine seama de consumul mediu realizat dupã ultima resetare.Valoare afiºatã dupã parcurgerea a 400 metri.

Distanþã parcursã dupã ultima resetare.

Vitezã medie dupã ultima resetare.Valoare afiºatã dupã parcurgerea a 400 metri.

Page 72: Man Renault Megane

24264�

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:28 Page 1.64

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:59 - page 72

1.64

CALCULATOR DE BORD (continuare)

Exemple de selectare Interpretarea afiºãrii selectate

c) Perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã*Distanþa rãmasã de parcurs pânã la urmãtoarea revizie.Sunt posibile mai multe cazuri:• autonomie mai micã de 1 500 km sau data prevãzutã pentru urmãtoarea revizie

înainte de douã luni. Mesajul „SCHIMB DE ULEI NECESAR“ este afiºat

împreunã cu simbolul (pe toatã durata afiºãrii „perioada rãmasã pânã la revi-

zie/vizitã“, dacã nu, timp de 15 secunde).

• perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã este egalã cu 0 km sau data reviziei este sca-dentã.Mesajul „SCHIMB DE ULEI NECESAR“ este afiºat când afiºarea selectatã este

„perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã“ împreunã cu simbolul semnalizând

continuu pe toate paginile calculatorului de bord.

Pentru resetarea perioadei rãmase pânã la revizie/vizitã, apãsaþi timp de 10 secundepe tasta de resetare pânã la afiºarea fixã a perioadei rãmase pânã la revizie/vizitã.

*În funcþie de þara de comercializare (condiþii de deplasare, climã, starea drumurilor...), aceasta poate fi diferitã de cea anun-þatã pe calculatorul de bord. Pentru a cunoaºte perioada rãmasã pânã la revizie/vizitã ce trebuie respectatã, consultaþicarnetul de întreþinere al vehiculului dumneavoastrã care este singurul valabil în materie.

Page 73: Man Renault Megane

23559

23560

23503

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:28 Page 1.65

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:59 - page 73

1.65

CALCULATOR DE BORD (continuare)

Exemple de selectare Interpretarea afiºãrii selectate

d) Vitezã prestabilitã a regulatorului-limitatorului de vitezã (în funcþie de vehicul)Consultaþi capitolul 2, paragraful „limitator vitezã“ ºi „regulator vitezã“.

e) Jurnal de bordAfiºare succesivã:- mesaje de informare (în funcþie de vehicul: scaune cu încãlzire, aprindere auto-matã a farurilor...),

- mesaje de anomalie de funcþionare (controlaþi injecþia...).

Page 74: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:28 Page 1.66

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:59 - page 74

1.66

CALCULATOR DE BORD (continuare)

Mesajele de informareAcestea pot: fie ajuta în faza de por-nire a vehiculului, fie informa asupraunei opþiuni sau a unei stãri de condu-cere.

Exemple de mesaje de informare suntoferite în paginile urmãtoare.

Mesajele de anomalie de funcþio-nareImpun o oprire imediatã la Reprezen-tantul dumneavoastrã RENAULTpentru o intervenþie asupra vehiculu-lui.

Aceste mesaje vor apãrea împreunã cu

martorul luminos .

Ele vor dispãrea prin apãsarea tastei deselectare a afiºajului sau dupã câtevasecunde ºi sunt memorate în jurnalulde bord.

Martorul luminos rãmâne

aprins. Exemple de mesaje de anoma-lie de funcþionare vã sunt oferite înpaginile urmãtoare.

Mesajele de alertãAcestea anunþã o oprire imediatã (înfuncþie de condiþiile de trafic) ºi con-sultarea unui ReprezentantRENAULT.

Acestea apar împreunã cu martorul

luminos . Exemple de mesa-

je de alertã vã sunt oferite în paginileurmãtoare.

Notã: mesajele apar pe afiºaj fie sepa-rat, fie alternativ (dacã sunt mai multemesaje de afiºat), pot fi însoþite de unindicator ºi/sau un bip.

Page 75: Man Renault Megane

23505

23507

23508

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:28 Page 1.67

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:59 - page 75

1.67

CALCULATOR DE BORD (continuare)Exemple de mesaje de informare

Mesaj AfiºajTablou de bord

varianta 1

Mesaj MatriceTablou de bord

varianta 2Interpretarea mesajelor

"Introduceþi cartela"Solicitã introducerea cartele RENAULT în cititor.

"Nivel ulei corect"Indicã, în momentul comutãrii contactului, cã nivelul de ulei este corect.

"Aprinderea auto a luminilor off"Indicã dezactivarea aprinderii automate a luminilor.

Page 76: Man Renault Megane

23509�

�23510�

�23511

24263

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:28 Page 1.68

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:59 - page 76

1.68

CALCULATOR DE BORD (continuare)Exemple de mesaje de anomalie de funcþionare

Mesaj AfiºajTablou de bord

varianta 1

Mesaj MatriceTablou de bord

varianta 2Interpretarea mesajelor

"A.S.R. deconectat"Dezactivarea sistemului antipatinare A.S.R. (vezi paragraful „sistem antipatinare:A.S.R.“ din capitolul 2).

"Defecþiune senzor pneu"Defecþiunea senzorului roþii lipsã în zona A a matricei: este afiºat de exemplu dacãroata de rezervã este montatã pe vehicul (vezi paragraful „sistem de control al pre-siunii pneurilor“ din capitolul 2).

"Refaceþi presiunea pneurilor"Defecþiune de umflare a roþii (suprapresiune sau subpresiune) indicatã în afiºajulmultifuncþional sau în zona A a matricei; refaceþi presiunea aerului cât mai curândposibil.

"Verificaþi filtrul diesel"Indicã prezenþa apei în motorinã.Consultaþi imediat Reprezentantul RENAULT.

Page 77: Man Renault Megane

23512�

23513�

�23514

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:28 Page 1.69

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:59 - page 77

1.69

CALCULATOR DE BORD (continuare)Exemple de mesaje de anomalie de funcþionare

Mesaj AfiºajTablou de bord

varianta 1

Mesaj MatriceTablou de bord

varianta 2Interpretarea mesajelor

"Controlaþi cutia de viteze"Indicã o defecþiune survenitã la cutia de viteze, consultaþi rapid Reprezentantuldumneavoastrã RENAULT.

"Cartelã nedetectatã"Cartela RENAULT în modul fãrã mâini nu este prezentã în zona de detecþie sauvehiculul nu o poate detecta, introduceþi cartela în cititor, dacã problema persistã,consultaþi reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.

"Schimbaþi bateria cartelei"Bateria cartelei dumneavoastrã RENAULT are o duratã de viaþã de aproximativ doiani.Dacã bateria este slabã, apare acest mesaj (consultaþi paragraful „CartelaRENAULT: baterie“ din capitolul 5).

Page 78: Man Renault Megane

23499

23501

23500

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:28 Page 1.70

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:59 - page 78

1.70

CALCULATOR DE BORD (continuare)Mesaje de alertãVã impun sã opriþi imediat în funcþie de condiþiile de circulaþie

Mesaj AfiºajTablou de bord

varianta 1

Mesaj MatriceTablou de bord

varianta 2Interpretarea mesajelor

"Injecþie defectã"Indicã o problemã gravã la nivelul motorului vehiculului.

"Panã de pneu - schimbaþi roata"Indicã o panã de pneu indicatã în zona A a matricei.

"Supraîncãlzire motor"Indicã supraîncãlzirea motorului vehiculului.

Page 79: Man Renault Megane

23498

23502

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:28 Page 1.71

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:59 - page 79

1.71

CALCULATOR DE BORD (continuare)Mesaje de alertãVã impun sã opriþi imediat în funcþie de condiþiile de circulaþie

Mesaj AfiºajTablou de bord

varianta 1

Mesaj MatriceTablou de bord

varianta 2Interpretarea mesajelor

"Direcþie defectã"Indicã o problemã a servodirecþiei vehiculului.

"Defecþiune electronicã"Indicã o problemã de administraþie electronicã a vehiculului.

Page 80: Man Renault Megane

1

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:28 Page 1.72

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:59 - page 80

1.72

VOLAN

Reglare în înãlþime ºi în profunzimeTrageþi maneta 1 ºi aduceþi volanul înpoziþia doritã; împingeþi maneta pen-tru a bloca volanul.

Din motive de siguranþã,aceste reglaje se efec-tueazã când vehiculul estestaþionat.

Nu menþineþi direcþia bracatã lamaxim în timpul staþionãrii.

Nu opriþi motorul la coborârea uneipante ºi, în general, în timpul rulãrii(întrerupere asistenþã).

Page 81: Man Renault Megane

C

F1

D

E

2

A B

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:28 Page 1.73

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:59 - page 81

1.73

OGLINZI RETROVIZOARE EXTERIOARE

Oglinzi retrovizoare exterioarecu comandã manualãPentru a orienta oglinda retrovizoare,acþionaþi maneta 1.

Oglinzi retrovizoare exterioarecu comandã electricãCu contactul pus, acþionaþi butonul 2:- poziþia C pentru reglarea oglinziiretrovizoare stânga;

- poziþia E pentru reglarea oglinziiretrovizoare dreapta;

D reprezintã poziþia inactivã.

Oglinzi retrovizoare rabatabileAcþionaþi butonul 2 în poziþia F: oglin-zile retrovizoare exterioare se raba-teazã.

Pentru a le reaºeza în poziþia de depla-sare, reveniþi în poziþia C, D sau E.

Oglindã retrovizoare cu degi-vrareDezgheþarea oglinzii este asiguratãîmpreunã cu dezgheþarea/dezaburireageamului spate.

Oglinda retrovizoare exte-rioarã în partea ºoferuluiprezintã douã zone clardelimitate. Zona B cores-

punde pentru ceea ce se vede, înmod normal, într-o oglindã retrovi-zoare clasicã. Zona A permitemãrirea vizibilitãþii laterale spate,pentru siguranþa dumneavoastrã.

Obiectele în zona A apar multmai îndepãrtate decât sunt în rea-litate.

Page 82: Man Renault Megane

12

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:28 Page 1.74

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:59 - page 82

1.74

OGLINZI RETROVIZOARE

Oglindã retrovizoare interioarãOglinda retrovizoare interioarã esteajustabilã. La conducerea pe timp denoapte, pentru a nu fi orbit de farurilevehiculului din spate, basculaþi micamanetã 1 aflatã în spatele oglinziiretrovizoare.

Oglindã retrovizoare electrocro-maticã 2Oglinda retrovizoare se întunecã auto-mat pe timp de noapte când sunteþiurmat de un vehicul luminat (cu fazalungã).

Page 83: Man Renault Megane

1 A

2

0

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:28 Page 1.75

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:59 - page 83

1.75

AVERTIZOARE SONORE ªI LUMINOASE

Semnal sonorApãsaþi pe butucul volanului A.

Semnal luminosPentru a obþine un semnal luminos,chiar dacã iluminarea nu este utili-zatã, trageþi maneta 1 spre dumnea-voastrã.

Avertisment „pericol“Apãsaþi comutatorul 2.

Acest dispozitiv acþioneazã simultancele patru lumini intermitente ºi sem-nalizatoarele laterale.

Acest semnal nu trebuie folosit decâtîn caz de pericol pentru a-i avertiza peceilalþi automobiliºti cã:• sunteþi nevoit sã opriþi într-un loc

nepermis;• vã aflaþi în condiþii de conducere

sau de circulaþie deosebite.

Avertisment „pericol“ (continuare)În funcþie de vehicul, în caz de frânarebruscã voluntarã, luminile de avarie sepot aprinde automat.

În acest caz, puteþi stinge luminile deavarie apãsând o datã pe comutato-rul 2.

Lumini de indicare a direcþieiAcþionaþi maneta 1 în planul volanu-lui ºi în sensul în care rotiþi volanul.

La conducerea pe autostradã, mane-vrarea volanului este, în general, insu-ficientã pentru a readuce automatmaneta la 0. Existã o poziþie interme-diarã în care trebuie sã menþineþimaneta în timpul manevrei.

La eliberarea manetei, aceasta revineautomat la 0.

Page 84: Man Renault Megane

1

2

4

1

3

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:29 Page 1.76

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:59 - page 84

1.76

ILUMINARE ªI SEMNALIZÃRI EXTERIOARE

Aprindere lumini depoziþieRotiþi extremitatea manetei 1 pânã laapariþia simbolului în faþa reperului 4.

Tabloul de bord se ilumineazã. Sepoate regla intensitatea luminoasã cuajutorul butonului rotativ 2.

Aprindere lumini de întâl-nireFuncþionare manualãRotiþi extremitatea manetei 1 pânã laapariþia simbolului în faþa reperului 4.

Pe panoul de bord se aprinde un mar-tor luminos.

Funcþionare automatã (în funcþie devehicul)Când motorul funcþioneazã, luminilede întâlnire se aprind sau se sting auto-mat în funcþie de luminozitatea exte-rioarã, fãrã sã fie acþionatã maneta 1(poziþia 0).

Aceastã funcþie se poate dezactiva saureactiva.- Pentru activare, apãsaþi pe butonul 3cel puþin patru secunde. Douã bipuriºi un mesaj pe tabloul de bord con-firmã aceastã acþiune.

- Pentru dezactivare, cu motoruloprit, apãsaþi pe butonul 3 cel puþinpatru secunde. Un bip confirmãaceastã acþiune iar mesajul „aprin-dere auto a luminilor OFF“ apare petabloul de bord.

Orice acþiune asupra manetei 1 esteprioritarã ºi anuleazã temporar modulautomat.

Înainte de a porni la drum pe timpul nopþii, verificaþi funcþionarea corectã a echipamentului electric ºi reglaþi farurile(dacã nu aveþi condiþiile de încãrcare obiºnuite). În general, asiguraþi-vã cã luminile nu sunt obstrucþionate (mur-dãrie, noroi, zãpadã, transport de obiecte ce le pot masca).

Page 85: Man Renault Megane

1

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:29 Page 1.77

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:59 - page 85

1.77

ILUMINARE ªI SEMNALIZÃRI EXTERIOARE (continuare)

Aprindere lumini de drumCu luminile de întâlnireaprinse, trageþi maneta spre dumnea-voastrã.

Când luminile de drum sunt aprinse,un martor luminos se aprinde petabloul de bord.

Pentru a reveni la poziþia luminã deîntâlnire, trageþi din nou maneta spredumneavoastrã.

Funcþia „iluminare exterioarã auxi-liarã“Aceastã funcþie (utilã de exemplu pen-tru a ilumina deschiderea unei porþi, aunui garaj...) vã permite sã aprindeþipentru moment luminile de întâlnire.

Când motorul este oprit ºi luminilestinse, extremitatea manetei 1 se aflãîn poziþia 0, trageþi înspre dumnea-voastrã maneta 1: luminile de întâl-nire se aprind timp de aproximativtreizeci de secunde.

Aceastã acþiune este limitatã la patrurepetãri pentru un timp de aprinderede maxim douã minute.

Pentru a opri iluminarea înainte deoprirea sa automatã, rotiþi extremitateamanetei 1 apoi aduceþi-o în poziþia 0.

Stingerea luminilorFuncþionare manualãExistã douã posibilitãþi:- aduceþi maneta 1 în poziþia sainiþialã;

- luminile se sting odatã cu oprireamotorului la deschiderea portiereiºoferului sau la blocarea vehiculului.În acest caz, la urmãtorul demaraj almotorului, luminile se reaprind înpoziþia manetei 1.

Funcþionare automatã (în funcþie devehicul)Luminile se sting dupã oprirea moto-rului, la deschiderea portiereiºoferului sau la blocarea vehiculului.

Alarmã sonorã lumini uitateaprinseDacã luminile au rãmas aprinse dupãîntreruperea contactului, se declan-ºeazã o alarmã sonorã la deschidereaportierei ºoferului, pentru a vã sem-nala faptul cã luminile au rãmasaprinse.

Page 86: Man Renault Megane

5

6

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:29 Page 1.78

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:59 - page 86

1.78

ILUMINARE ªI SEMNALIZÃRI EXTERIOARE (continuare)

Lumini de ceaþã faþãRotiþi inelul central 5 al mane-tei pânã la apariþia simbolului în faþareperului 6 apoi eliberaþi.

Funcþionarea depinde de poziþiaaleasã pentru iluminarea exterioarãiar pe tabloul de bord se aprinde unmartor luminos.

Luminã de ceaþã spateRotiþi inelul central 5 al mane-tei pânã la apariþia simbolului în faþareperului 6, apoi eliberaþi.

Funcþionarea depinde de poziþiaaleasã pentru iluminarea exterioarãiar pe tabloul de bord se aprinde unmartor luminos.

Nu uitaþi sã întrerupeþi funcþionareaacestei lumini atunci când nu mai estenecesarã pentru a nu incomoda cei-lalþi participanþi la trafic.

Notã: lumina de ceaþã este plasatã înpartea ºoferului.

StingereRotiþi din nou maneta 5 pentru aaduce reperul 6 în faþa simboluluicorespondent luminii de ceaþã pe caredoriþi sã o stingeþi.

Oprirea iluminãrii exterioare deter-minã stingerea luminilor de ceaþã faþãºi spate.

Pe timp de ceaþã, deoarece aprinde-rea automatã a luminilor nu estesistematicã, aprinderea luminilorde ceaþã rãmâne sub controlulºoferului: martorii luminoºi de petabloul de bord vã informeazã dacãsunt aprinse (martor luminosaprins) sau dacã sunt stinse (mar-tor luminos stins).

Page 87: Man Renault Megane

A

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:29 Page 1.79

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:59 - page 87

1.79

REGLARE ELECTRICÃ A ÎNÃLÞIMII FASCICULELOR

Pentru vehiculele care sunt echipatecu acesta, butonul rotativ A permitecorectarea înãlþimii fasciculelor înfuncþie de sarcina vehiculului.

Rotiþi butonul rotativ A în jos pentru acoborî farurile ºi în sus pentru a leridica.

La celelalte versiuni reglarea este auto-matã.

Poziþie de reglare a butonului rotativ A

Versiuni 3 portiere - 5 portiere Versiune Utilitarã

0 0

0 0

1 –

3 –

4 4

4 4

Page 88: Man Renault Megane

1

C

D

B

A

1

2

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:29 Page 1.80

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:59 - page 88

1.80

ªTERGÃTOR/SPÃLÃTOR PENTRU PARBRIZ

Cu motorul în funcþiune sau funcþiaaccesoriu, acþionaþi maneta 1

• A oprire.

• B ºtergere intermitentãÎntre douã ºtergeri, lamelele seopresc câteva secunde. Este posi-bilã modificarea intervalului din-tre ºtergeri prin rotirea inelului 2.

• C ºtergere continuã lentã.

• D ºtergere continuã rapidã.

ParticularitateÎn timpul deplasãrii, oprirea vehicu-lului reduce frecvenþa de ºtergere. Dela o vitezã continuã rapidã, treceþi la ovitezã continuã lentã.

Când vehiculul începe sã ruleze,ºtergerea revine la viteza selectatãiniþial.

Orice acþiune asupra manetei 1 esteprioritarã ºi prin urmare anuleazãmodul automat.

Vehicule cu ºtergãtor geam cuintermitenþã automatã.Cu motorul în funcþiune sau funcþiaaccesoriu, acþionaþi maneta 1

• A oprire.

• B ºtergere intermitentã automatãCând este selectatã aceastãpoziþie, sistemul detecteazã pre-zenþa apei pe parbriz ºideclanºeazã ºtergerea cu vitezade ºtergere adaptatã.Este posibilã modificarea interva-lului dintre ºtergeri prin rotireainelului 2.La fiecare demaraj al motorului,este obligatorie revenirea înpoziþia oprire A pentru a reveni înpoziþia ºtergãtor geam cu intermi-tenþã automatã.

• C ºtergere continuã lentã.

• D ºtergere continuã rapidã.

În caz de blocare mecanicã (par-briz îngheþat...) sistemul întrerupeautomat alimentarea ºtergãtoruluide geam.

Page 89: Man Renault Megane

1

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:29 Page 1.81

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:59 - page 89

1.81

ªTERGÃTOR/SPÃLÃTOR PENTRU PARBRIZ (continuare)

Spãlãtor geam,spãlãtor pentru faruriCu contactul pus, trageþi maneta 1spre dumneavoastrã.

• Faruri stinseO apãsare scurtã declanºeazã omiºcare de dus-întors a ºtergãtoruluide geam.

O apãsare prelungitã declanºeazãtrei miºcãri dus-întors urmate de oultimã miºcare dus-întors dupãcâteva secunde.

• Faruri aprinseAcþionaþi în acelaºi timp spãlãtorulpentru faruri.

Pe timp geros, asiguraþi-vã cã lame-lele ºtergãtorului de geam nu suntblocate de gheaþã (risc de încãlziremotor).

Verificaþi starea acestor lamele.Acestea trebuie schimbate cândeficienþa lor scade: aproximativ înfiecare an.

Curãþaþi parbrizul regulat.

Dacã întrerupeþi contactul motorînainte de a opri ºtergãtorul degeam (poziþia A) lamelele rãmânîntr-o poziþie oarecare.

Page 90: Man Renault Megane

1

2

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:29 Page 1.82

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:59 - page 90

1.82

ªTERGÃTOR/SPÃLÃTOR GEAM SPATE

ªtergãtor geam spate cutemporizator în funcþie devitezãCu contactul pus, rotiþi extremitateamanetei 1 pânã când punctul dereper 2 ajunge în dreptul simbolului.

Frecvenþa de ºtergere creºte în funcþiede vitezã: intermitentã la oprire, conti-nuã în mers.

ªtergãtor-spãlãtor geamspateCu contactul pus, rotiþi extremitateamanetei 1 pânã când punctul dereper 2 ajunge în dreptul simbolului.

Când eliberaþi maneta, aceasta revineîn poziþia ºtergãtor geam spate.

ParticularitateDacã ºtergãtoarele de parbriz funcþio-neazã sau se aflã în mod automat, areloc o ºtergere intermitentã aºtergãtorului de geam spate la cupla-rea marºarierului.

Notã:Pe timp geros, asiguraþi-vã cã lameleleºtergãtorului de geam nu sunt blocatede gheaþã (risc de încãlzire motor).

Verificaþi starea acestor lamele. Aces-tea trebuie schimbate când eficienþalor scade: aproximativ în fiecare an.

Curãþaþi în mod regulat geamul spate.

Înainte de utilizarea ºtergãtorului degeam spate, asiguraþi-vã cã eventualeleobiecte transportate nu împiedicãcursa lamelei.

Page 91: Man Renault Megane

A

B C

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:29 Page 1.83

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:59 - page 91

1.83

REZERVOR CARBURANT

Capacitate utilizabilã a rezervorului:60 litri aproximativ.Pentru a deschide capacul A, introdu-ceþi degetul în deschiderea B apoi tra-geþi clapa.

Sistemul de obturare (clapetã meta-licã) C este integrat în conducta de ali-mentare.

Pentru alimentare consultaþi para-graful „alimentare cu carburant“.

Nu apãsaþi niciodatã cudegetele pe clapeta metalicã.

Nu spãlaþi zona de alimen-tare cu un dispozitiv de

spãlare sub presiune înaltã.

Calitatea carburantuluiUtilizaþi carburant corespunzãtor cali-tãþii definite de normele în vigoarespecifice fiecãrei þãri.

Consultaþi „Caracteristici motoare“.

La umplerea rezervorului aveþi grijã sãnu pãtrundã accidental apã în rezer-vor. Sistemul de obturare ºi gâtul deumplere nu trebuie sã conþinã praf.

Carburantul trebuie sã fie de bunãcalitate.

Nu amestecaþi benzinã cumotorinã, nici mãcar încantitate micã.

Page 92: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G1.qxd 7/01/04 10:29 Page 1.84

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T1.win 16/2/2004 13:59 - page 92

1.84

REZERVOR CARBURANT (continuare)

Alimentare cu carburantVersiuni pe benzinãUtilizaþi doar carburant fãrã plumb.

Utilizarea benzinei cu plumb poateconduce la deteriorarea sistemuluiantipoluare ºi poate determina pierde-rea garanþiei.

Pentru a împiedica umplerea rezervo-rului cu benzinã cu plumb, canalul deumplere a rezervorului de benzinãeste obturat de un sistem de siguranþãcare permite numai utilizarea uneiduze de distribuþie a benzinei fãrãplumb (la staþia de distribuþie).- Introduceþi duza astfel încât sãîmpingeþi clapeta metalicã ºi conti-nuaþi astfel pânã când duza ajunge lacapãt înainte de a o declanºa pentrualimentarea rezervorului, (risc deîmproºcare).

- Menþineþi duza în aceastã poziþie peîntreaga perioadã a operaþiunii de ali-mentare.

Alimentare cu carburant (conti-nuare)Versiuni pe benzinã ºi dieselDupã prima oprire automatã de lasfârºitul umplerii, puteþi sã faceþi celmult douã acþionãri ale duzei de distri-buþie pentru a pãstra un volum deexpansiune.

Orice intervenþie sau modi-ficare a sistemului de ali-mentare cu carburant (uni-tãþi electronice, cablaje,

circuit de carburant, injector,capote de protecþie...) este strictinterzisã datoritã riscurilor la carepoate fi expusã siguranþa dumnea-voastrã (în afara personalului califi-cat din Reþeaua RENAULT).

Miros persistent de carburantÎn cazul apariþiei unui miros persistentde carburant, aveþi grijã sã:• opriþi vehiculul în funcþie de con-

diþiile de circulaþie ºi sã întrerupeþicontactul;

• declanºaþi semnalul de avarie ºi eva-cuaþi toþi pasagerii din vehiculavând grijã ca aceºtia sã stea departede zona de circulaþie;

• nu interveniþi ºi nu porniþi din nouînainte de verificarea vehiculului decãtre personal calificat din ReþeauaRENAULT.

Page 93: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G2.qxd 7/01/04 10:42 Page 2.01

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T2.win 16/2/2004 14:04 - page 1

2.01

Capitolul 2: Conducerea(sfaturi de utilizare legate de economia de combustibil ºi de protecþia mediului)

Rodaj .............................................................................................................................................................. 2.02

Pornire - Oprire motor ........................................................................................................................... 2.03 - 2.04

Particularitãþi versiuni pe benzinã ................................................................................................................... 2.05

Particularitãþi versiuni diesel ........................................................................................................................... 2.06

Manetã schimbãtor de viteze .......................................................................................................................... 2.07

Frânã de mânã ............................................................................................................................................... 2.08

Servodirecþie ................................................................................................................................................... 2.08

Sfaturi antipoluare, economie de carburant ......................................................................................... 2.09 ➟ 2.11

Mediul înconjurãtor ........................................................................................................................................ 2.12

Sistem de control al presiunii pneurilor .............................................................................................. 2.13 ➟ 2.16

Control traiectorie: E.S.P. ............................................................................................................................... 2.17

Sistem antipatinare: A.S.R. ................................................................................................................... 2.18 - 2.19

Sistem antiblocare roþi: ABS ................................................................................................................. 2.20 - 2.21

Asistare la frânare de urgenþã ......................................................................................................................... 2.22

Limitator de vitezã .............................................................................................................................. 2.23 ➟ 2.25

Regulator vitezã .................................................................................................................................. 2.26 ➟ 2.28

Cutie viteze automatã ........................................................................................................................ 2.29 ➟ 2.32

Page 94: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G2.qxd 7/01/04 10:42 Page 2.02

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T2.win 16/2/2004 14:04 - page 2

2.02

RODAJ■ Versiune pe benzinãPe parcursul primilor 1.000 km, nudepãºiþi 130 km/h în ultima treaptã devitezã sau 3.000 - 3.500 rot/min.

Dupã 1.000 km, vã puteþi folosi vehi-culul fãrã limite, dar numai dupã3.000 km veþi putea obþine performan-þele prescrise.

Frecvenþa reviziilor: consultaþi carne-tului de întreþinere al vehiculului.

■ Versiune dieselPe parcursul primilor 1.500 km, nudepãºiþi 2.500 rot/min. Dupã acestkilometraj puteþi sã circulaþi cu vitezãmai mare, dar numai dupã 6.000 kmveþi putea obþine performanþele pres-crise.

Pe perioada de rodaj, nu acceleraþiputernic cât timp motorul este rece,nu folosiþi motorul la turaþii ridicate.

Frecvenþa reviziilor: consultaþi carne-tului de întreþinere al vehiculului.

Page 95: Man Renault Megane

1

2

3

4

nu687-8_fra_G2.qxd 7/01/04 10:42 Page 2.03

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T2.win 16/2/2004 14:04 - page 3

2.03

DEMARAJ MOTOR

Cartela RENAULT cu teleco-mandãPe afiºajul 1 al calculatorului de bordapare mesajul „introduceþi cartela“.

Introduceþi cartela RENAULT pânã lacapãt în cititorul de cartelã 2.

Cartela RENAULT în modulfãrã mâiniCartela trebuie sã se afle în zona dedetectare 4 (habitaclul ºi portbagajulcu excepþia anumite zone la înãlþimecum sunt parasolarul, suportul ochela-rilor etc.).

Condiþii de demarajUrmaþi instrucþiunile de demaraj depe tabloul de bord ce descriu urmãtoa-rele condiþii:

Pentru a porni, apãsaþi pe pedala defrânã sau de ambreiaj (apãsarea pedaleitrebuie efectuatã pe toatã durata dema-rajului) apoi apãsaþi pe butonul 3. Dacão vitezã este selectatã, pornirea se facenumai prin apãsarea pedalei deambreiaj.

Particularitate vehicule cu cutie deviteze automatãApãsaþi pedala de frânã cu maneta înpoziþia N sau P.

Notã:- dacã una din condiþiile de demarajnu se aplicã, mesajele: „debreiaþi +start“ sau „frânã + start“ sunt afiºatepe tabloul de bord.

- în anumite cazuri va fi necesarãmanevrarea volanului apãsând pebutonul de demaraj 3 pentru adebloca coloana de direcþie.

Funcþia accesoriiPentru a dispune de anumite funcþii,cu motorul oprit, (radio, navigare...),apãsaþi doar pe butonul 3.

Demaraj cu portbagajul deschis(modul fãrã mâini)Introduceþi cartela în cititorul de car-telã 2, dupã deschiderea capacului,dacã doriþi sã porniþi motorul cu port-bagajul deschis.

Page 96: Man Renault Megane

2

3

nu687-8_fra_G2.qxd 7/01/04 10:42 Page 2.04

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T2.win 16/2/2004 14:04 - page 4

2.04

OPRIRE MOTOR

Condiþii de oprire a motorului- vehicul oprit;- cu maneta în poziþia N sau P pentruvehicule cu cutie de viteze automatã;

- apãsaþi pe butonul 3;

La oprirea motorului, accesoriile(radio, climatizare...) utilizate în acelmoment funcþioneazã în continuare.

La deschiderea portierei ºoferului,funcþionarea accesoriilor este opritã.

Cartela RENAULT cu telecomandãCând cartela RENAULT se aflã în citi-torul 2, o apãsare pe butonul de dema-raj ºi oprire motor (start/stop) între-rupe funcþionarea motorului.

Când cartela nu se mai aflã în cititor,dupã o primã apãsare, mesajul „confir-maþi oprirea motorului“ apare petabloul de bord.

Pentru a confirma oprirea motorului,sunt necesare douã apãsãri suplimen-tare pe butonul 3.

Cartela RENAULT în mod fãrãmâiniCu cartela în vehicul, o apãsare pebutonul 3 de demaraj ºi oprire a moto-rului (start/stop) întrerupe funcþiona-rea motorului.

Când cartela nu se mai aflã în zona dedetectare, dupã o primã apãsare, mesa-jul „confirmaþi oprirea motorului“apare pe tabloul de bord.

Pentru a confirma oprirea motorului,sunt necesare douã apãsãri suplimen-tare.

Nu pãrãsiþi niciodatã vehicu-lul lãsând cartela RENAULTînãuntru atunci când în inte-riorul vehiculului se aflã un

copil (sau un animal). Acesta ar puteaporni motorul sau echipamenteleelectrice (acþionare geamuri...) ris-când sã-ºi imobilizeze o parte a corpu-lui (gât, braþ, mânã...). Risc de rãniregravã.

Nu întrerupeþi niciodatã contactulînainte de oprirea completã a vehicu-lului, oprirea motorului determinândîntreruperea funcþionãrii sistemelor:frânã, direcþie... ºi a dispozitivelor desiguranþã pasivã, cum ar fi airbag-urile, pretensionatoarele.

Page 97: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G2.qxd 7/01/04 10:42 Page 2.05

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T2.win 16/2/2004 14:04 - page 5

2.05

PARTICULARITÃÞILE VERSIUNILOR PE BENZINÃCondiþiile de funcþionare ale vehiculu-lui dumneavoastrã, precum:

• Deplasarea prelungitã cu martorulluminos pentru avertizare nivelscãzut de carburant aprins,

• Folosirea benzinei cu plumb,

• Folosirea unor aditivi pentru lubri-fianþi sau carburant neagreat deRENAULT.

Sau anomalii de funcþionare, precum:• Aprinderea defectuoasã, pana de

benzinã sau bujia debranºatã care semanifestã prin rateuri de aprindereºi ºocuri în timpul conducerii,

• Pierderea puterii,

provoacã o supraîncãlzire a catalizato-rului, scãzându-i randamentul ºiputând determina distrugerea aces-tuia ºi producerea de defecþiuni ter-mice vehiculului.

Dacã observaþi anomaliile de funcþio-nare prezentate mai sus, efectuaþi câtmai repede reparaþiile necesare la Repre-zentantul dumneavoastrã RENAULT.

Prezentând în mod regulat vehicululla Reprezentantul dumneavoastrãRENAULT ºi respectând perioadelerecomandate în carnetul de întreþi-nere, evitaþi aceste incidente.

Probleme de demarajPentru a evita defectarea catalizatoru-lui, nu insistaþi sã porniþi vehiculul(folosind demarorul, împingând sautrãgând vehiculul) fãrã a fi identificatºi remediat cauza defecþiunii.

În caz contrar, nu mai încercaþi sã por-niþi motorul ºi apelaþi la un Reprezen-tant RENAULT.

Nu staþionaþi ºi nu porniþimotorul în locuri în care seaflã substanþe sau materialeinflamabile precum ierburi

sau frunze care pot veni în contact cuun sistem de eºapament cald.

Page 98: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G2.qxd 7/01/04 10:42 Page 2.06

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T2.win 16/2/2004 14:04 - page 6

2.06

PARTICULARITÃÞILE VERSIUNILOR DIESELRegim motor dieselMotoarele diesel au un echipament deinjecþie care nu permite depãºirearegimului motor indiferent de vitezaangajatã.

Panã de carburantDupã alimentarea efectuatã ca urmarea terminãrii combustibilului ºi cucondiþia ca bateria sã fie bine încãr-catã, puteþi reporni normal vehiculul:consultaþi capitolul 1, paragraful„rezervor carburant“ pentru a afla par-ticularitãþile versiunilor diesel echi-pate cu common-rail (înaltã presiune).

Totuºi, dacã în câteva secunde, dupãcâteva încercãri, motorul nu porneºte,apelaþi la un Reprezentant RENAULT.

Precauþiuni pe timp de iarnãPentru a preveni incidentele peperioada geroasã:• bateria trebuie sã fie întotdeauna

bine încãrcatã,• nu lãsaþi sã scadã prea mult nivelul

de motorinã din rezervor pentru aevita condensarea vaporilor de apã,care se pot acumula pe fundul rezer-vorului.

Nu staþionaþi ºi nu porniþimotorul în locuri în care seaflã substanþe sau materialeinflamabile precum ierburi

sau frunze care pot veni în contact cuun sistem de eºapament cald.

Page 99: Man Renault Megane

1

2

nu687-8_fra_G2.qxd 7/01/04 10:42 Page 2.07

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T2.win 16/2/2004 14:04 - page 7

2.07

MANETA SCHIMBÃTORULUI DE VITEZE

MarºarierVehicule cu cutie de viteze manualã:respectaþi grila desenatã pe extremita-tea manetei 1 ºi, în funcþie de vehicul,ridicaþi inelul 2 spre extremitateamanetei schimbãtorului de viteze pen-tru a putea cupla marºarierul.

Vehicule cu cutie de viteze auto-matã: consultaþi paragraful „cutie deviteze automatã“ din capitolul 2.

Luminile pentru mers cu spatele seaprind când maneta schimbãtoruluide viteze este cuplatã în poziþia demarºarier, cu contactul pus.

Page 100: Man Renault Megane

1

2

nu687-8_fra_G2.qxd 7/01/04 10:42 Page 2.08

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T2.win 16/2/2004 14:04 - page 8

2.08

FRÂNÃ DE MÂNÃ SERVODIRECÞIE

Pentru decuplareTrageþi uºor maneta 1 spre în sus, apã-saþi butonul de comandã 2 ºi readuceþimaneta la podea.

Dacã frâna nu este complet decuplatãîn timpul deplasãrii, martorul luminosde culoare roºie de pe tabloul de bordrãmâne aprins.

În timpul deplasãrii verifi-caþi ca frâna de mânã sã fiecomplet decuplatã, altfelexistând riscul supraîncãl-zirii roþilor.

Pentru cuplareRidicaþi mânerul frânei, asigurân-du-vã cã vehiculul este bine imobilizat

În funcþie de pantã ºi/sausarcina vehiculului, arputea fi necesarã adãuga-rea a cel puþin douã grade

de strângere suplimentare ºi cupla-rea unei viteze (viteza 1 saumarºarier) pentru vehiculele cucutie de viteze mecanicã, saupoziþia P pentru cele cu cutie deviteze automatã.

Nu rulaþi niciodatã cu bateria slabîncãrcatã.

Servodirecþie variabilãServodirecþia variabilã este dotatã cuun sistem de control electronic careadapteazã nivelul de asistenþã în func-þie de viteza vehiculului.

Direcþia este mai lentã în timpulmanevrei de parcare (pentru un plusde confort) în timp ce efortul creºteprogresiv odatã cu creºterea vitezei(pentru sporirea siguranþei la vitezãmare).

Nu opriþi niciodatã moto-rul la coborârea unei panteºi, în general, în timpulrulãrii (întrerupere asis-tenþã).

Page 101: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G2.qxd 7/01/04 10:42 Page 2.09

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T2.win 16/2/2004 14:04 - page 9

2.09

SFATURI ANTIPOLUARE, ECONOMIE DE CARBURANT, CONDUCERECompania RENAULT participã activla reducerea emisiilor de gazepoluante ºi la economia de carburant.Prin concepþia sa, prin reglajele origi-nale, prin consumul moderat de car-burant, vehiculul dumneavoastrãRENAULT respectã reglementãrileantipoluare în vigoare. Însã tehnica nupoate face singurã totul. Nivelul emi-siilor de gaze poluante ºi al consumu-lui de carburant al vehiculului depindºi de dumneavoastrã. Vegheaþi la bunaîntreþinere a vehiculului ºi la corectasa utilizare.

Întreþinerea vehicululuiEste important sã reþineþi cã nerespec-tarea reglementãrilor antipoluarepoate duce la sancþionarea proprieta-rului vehiculului. În plus, înlocuireapieselor motorului, ale sistemului dealimentare ºi ale eºapamentului cualte piese decât cele originale reco-mandate de constructor modificã con-formitatea vehiculului dumneavoastrãcu reglementãrile antipoluare.

Efectuaþi reglajele ºi lucrãrile de verifi-care ale vehiculului conform instruc-þiunilor din carnetul de întreþinere laReprezentantul dumneavoastrãRENAULT.

Acesta dispune de toate mijloacelemateriale care îi permit garantarea cuprivire la reglajele iniþiale ale vehiculu-lui dumneavoastrã.

Nu uitaþi cã emisia de gaze poluanteeste direct legatã de consumul de car-burant.

Reglajele motorului• Aprinderea: nu necesitã reglaje.

• Bujiile: condiþiile optime de con-sum, de randament ºi de perfor-manþe impun respectarea riguroasãa specificaþiilor stabilite de Biroulnostru de proiectare.În cazul înlocuirii bujiilor, utilizaþimãrcile, tipurile ºi ecartamentelespecificate pentru motorul dumnea-voastrã. Pentru aceasta, consultaþiReprezentantul dumneavoastrãRENAULT.

• ralanti: acesta nu necesitã reglaje.

• filtru de aer, filtru diesel: un cartuºînfundat diminueazã randamentulmotorului. Trebuie sã îl înlocuiþi.

• reglarea pompei de injecþie: tre-buie reglatã la valorile recoman-date.

Page 102: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G2.qxd 7/01/04 10:42 Page 2.10

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T2.win 16/2/2004 14:04 - page 10

2.10

SFATURI ANTIPOLUARE, ECONOMIE DE CARBURANT, CONDUCERE (continuare)

Control gaze de eºapamentSistemul de control al gazelor deeºapament permite detectarea anoma-liilor de funcþionare ale sistemuluiantipoluare al vehiculului.

Aceste anomalii pot antrena emisia desubstanþe nocive sau producerea dedefecte mecanice.

Acest indicator aflat pe ta-bloul de bord indicã eventua-lele defecþiuni ale sistemului:

Acesta se aprinde la comutarea con-tactului ºi se stinge dupã trei secunde.- dacã lumineazã continuu, consultaþiurgent Reprezentantul dumneavoas-trã RENAULT;

- dacã clipeºte, reduceþi regimul moto-rului pânã când martorul nu maiclipeºte. Consultaþi imediat Repre-zentantul RENAULT.

Conducerea• În loc sã încãlziþi motorul în staþio-

nare, conduceþi moderat pânã cândacesta a atins temperatura normalãde funcþionare.

• Viteza costã scump.• Conducerea „sportivã“ costã

scump: alegeþi conducerea „econo-micã“.

• Frânaþi cât mai puþin, apreciindcorect dinainte obstacolele sau vira-jele, astfel încât va fi suficient sãridicaþi piciorul de pe acceleraþie.

• Evitaþi acceleraþia bruscã.

• Nu suprasolicitaþi regimul motoru-lui în raporturi intermediare.Utilizaþi deci întotdeauna cea maimare treaptã de vitezã, fãrã a obosiînsã motorul.La versiunea cu transmisie auto-matãpãstraþidepreferinþãpoziþia D.

• La deal, decât sã încercaþi sã menþi-neþi viteza, nu acceleraþi mai taredecât pe un teren plan: de prefe-rinþã, pãstraþi aceeaºi poziþie a picio-rului pe pedala de acceleraþie.

• Debreierea dublã ºi accelerareaînainte de oprirea motorului audevenit inutile în cazul vehiculelormoderne.

• Intemperii, rute inundate.Nu rulaþi pe o ºosea inun-datã dacã nivelul apeidepãºeºte partea infe-rioarã a jantelor.

Page 103: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G2.qxd 7/01/04 10:42 Page 2.11

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T2.win 16/2/2004 14:04 - page 11

2.11

SFATURI ANTIPOLUARE, ECONOMIE DE CARBURANT, CONDUCERE (continuare)

Sfaturi de utilizare• Electricitatea înseamnã combusti-

bil, întrerupeþi deci sistemele elec-trice care nu sunt într-adevãr nece-sare.

Dar (pentru siguranþã), menþineþifarurile aprinse atunci când vizibili-tatea o cere (pentru a vedea ºi pen-tru a fi vãzut).

• Utilizaþi de preferinþã aeratoarele.Rularea cu geamurile deschise la100 km/h, duce la creºterea cu 4 % aconsumului.

• Pentru vehiculele echipate cu aercondiþionat, supraconsumul de car-burant în oraº poate atinge 2 litri la100 km: Opriþi sistemul atunci cândnu aveþi nevoie de el.

• Când alimentaþi, nu faceþi plinul decarburant la maximum pentru aevita revãrsarea carburantului dinrezervor.

• Nu pãstraþi o barã de acoperiº goalã.

• Pentru transportul obiectelor volu-minoase, utilizaþi de preferinþã oremorcã.

• Când tractaþi o rulotã, aveþi grijã sãutilizaþi un deflector agreat ºi nuuitaþi sã îl reglaþi.

• Evitaþi utilizarea de tipul „dinaproape în aproape“ (pe traseescurte, cu opriri prelungite), cãcimotorul nu atinge niciodatã tempe-ratura idealã de funcþionare. Încer-caþi sã vã grupaþi deplasãrile.

Pneuri• Presiunea insuficientã a aerului în

pneuri conduce la creºterea consu-mului de combustibil.

• Utilizarea unor pneuri nerecoman-date poate conduce la creºterea con-sumului de carburant.

Page 104: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G2.qxd 7/01/04 10:42 Page 2.12

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T2.win 16/2/2004 14:04 - page 12

2.12

MEDIUL ÎNCONJURÃTORVehiculul dumneavoastrã a fostproiectat cu dorinþa de a respectamediul înconjurãtor.

Fabricaþia:Compania RENAULT a fabricat acestvehicul într-o uzinã care respectãnormele cele mai severe în materie demediu înconjurãtor.

În plus, RENAULT a pus la punct unsistem de control al tuturor compo-nentelor ce alcãtuiesc vehiculul.

Emisii:Vehiculele sunt dotate cu un sistemantipoluare care cuprinde catalizato-rul, senzorul de oxigen ºi filtru cucarbon activ (acesta din urmã împie-dicã evacuarea în aer a vaporilor debenzinã din rezervorul de carburant).

Reciclare:Compania RENAULT a utilizat toatãexperienþa sa pentru a reduce lamaxim impactul asupra mediuluiînconjurãtor de-a lungul întregiidurate de utilizare a vehiculului dum-neavoastrã.

Peste 95% din piesele acestui vehiculsunt reciclabile. Pentru a facilita reci-clarea, au fost puse la punct nume-roase inovaþii privind design-ul vehicu-lului ºi materialele utilizate.

Acest vehicul conþine numeroasepiese din material plastic reciclat saudin materiale reciclabile (lemn, bum-bac, cauciuc natural...).

Contribuiþi ºi dumneavoastrã la pro-tecþia mediului înconjurãtor!• Piesele uzate ºi înlocuite în timpul

întreþinerii curente a vehicululuidumneavoastrã (baterie, filtru deulei, filtru de aer, baterii...) ºi bidoa-nele de ulei (goale sau umplute cuulei uzat) trebuie predate organis-melor specializate.

• Vehiculul care va fi casat trebuiepredat unor centre autorizate pen-tru a asigura reciclarea acestuia.

• În orice caz, respectaþi legislaþialocalã.

Page 105: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G2.qxd 7/01/04 10:42 Page 2.13

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T2.win 16/2/2004 14:04 - page 13

2.13

SISTEM DE CONTROL AL PRESIUNII PNEURILORAcest sistem supravegheazã în perma-nenþã presiunea de umflare a pneuri-lor.

Presiunile trebuie ajustate la receÎn cazul în care verificarea presiuniinu poate fi efectuatã asupra pneurilorreci, presiunile indicate trebuie mãritede la 0,2 la 0,3 bari (3 PSI).

Este strict interzisã dezumflareaunui pneu cald.

Aceastã funcþie reprezintãun ajutor suplimentar pen-tru conducere.

Totuºi, funcþia nu intervine înlocul ºoferului. Aceasta nu poate,în nici un caz, sã înlocuiascã aten-þia ºi nici responsabilitateaºoferului.

Verificaþi presiunea pneurilor,inclusiv a roþii de rezervã, o datã pelunã.

Principiu de funcþionareFiecare roatã (cu excepþia roþii derezervã) prezintã un senzor, implantatîn valva de umflare, ce mãsoarã perio-dic presiunea pneurilor.

ªoferul primeºte permanent infor-maþii asupra umflãrii corecte a pneuri-lor ºi eventualelor variaþii prin afiºajulde pe tabloul de bord.

Page 106: Man Renault Megane

BA

CD

2

11

nu687-8_fra_G2.qxd 7/01/04 10:42 Page 2.14

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T2.win 16/2/2004 14:04 - page 14

2.14

SISTEM DE CONTROL AL PRESIUNII PNEURILOR (continuare)

Non interschimbabilitatea roþi-lor

Fiecare din senzoriiimplantaþi în valvele 1 estededicat unei singure ºiunice roþi: prin urmare,

este total contraindicatã inversarearoþilor.

Riscul informãrii greºite poateatrage consecinþe grave.

Pentru a repera cu uºurinþã poziþiacorectã a roþii, orientaþi-vã dupã culoa-rea inelului 2 (dupã o eventualãcurãþire) din jurul fiecãrei valve:- A: inel galben- B : inel negru- C : inel roºu- D: inel verde

Montarea pneurilor(înlocuirea pneurilor sau montareade pneuri de iarnã)Deoarece înlocuirea pneurilor nece-sitã precauþii speciale, vã sfãtuim sãconsultaþi Reprezentantul dumnea-voastrã RENAULT.

Page 107: Man Renault Megane

1

1

nu687-8_fra_G2.qxd 7/01/04 10:42 Page 2.15

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T2.win 16/2/2004 14:04 - page 15

2.15

SISTEM DE CONTROL AL PRESIUNII PNEURILOR (continuare)

Roata de rezervãRoata de rezervã nu dispune de sen-zor, prin urmare nu este recunoscutãde sistem.

Când este montatã în locul altei roþi,sistemul detecteazã o anomalie defuncþionare.

Înlocuirea roþilor/pneurilorAcest sistem necesitã echipamentespecifice (roþi, elemente decorative...).

Consultaþi Reprezentantul dumnea-voastrã RENAULT pentru a cunoaºteaccesoriile compatibile cu sistemulcare se gãsesc în magazinele de acce-sorii RENAULT: utilizarea oricãruialt accesoriu poate afecta funcþionareacorectã a sistemului.

Aerosoli de reparare a pneurilorDatoritã caracterului specific al valve-lor, utilizaþi doar aerosoli omologaþide cãtre Departamentul Tehnic.

AfiºareAfiºajul 1 de pe tabloul de bord vãinformeazã cu privire la eventualeleanomalii de presiune (roatã dezum-flatã, panã pneu, defecþiune sistem...).

În urmãtoarele pagini veþi gãsi detaliicu privire la diferitele aprinderi alemartorilor luminoºi, simboluri ºimesaje.

Page 108: Man Renault Megane

A

B

nu687-8_fra_G2.qxd 7/01/04 10:42 Page 2.16

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T2.win 16/2/2004 14:04 - page 16

2.16

SISTEM DE CONTROL AL PRESIUNII PNEURILOR (continuare)Exemple de mesaje ce pot apãrea pe afiºaj

"Refaceþi presiunea pneurilor"O roatã B, care este plinã, semnaleazão roatã dezumflatã sau umflatã preatare.

"Umflare pneu autostradã"Presiunea pneurilor nu este adaptatãla viteza de deplasare. Reduceþi vitezasau umflaþi cele patru pneuri la „pre-siunea pentru autostradã“ (consultaþitabelul „presiune pneuri“.

"Defecþiune senzor pneu"Dispariþia unei roþi A, indicã absenþasenzorului pe acea roatã, sau o defec-þiune a senzorului (de exemplu cazulroþii de rezervã montatã pe vehicul...).

"Panã pneu - înlocuiþi roata"Înlocuiþi roata B respectivã sau apelaþila un Reprezentant RENAULT.

Acest mesaj este însoþit de indicatorul

.

Page 109: Man Renault Megane

A

nu687-8_fra_G2.qxd 7/01/04 10:43 Page 2.17

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T2.win 16/2/2004 14:04 - page 17

2.17

CONTROL TRAIECTORIE: E.S.P. CU CONTROL AL SUBVIRAJULUIAcest sistem ajutã la pãstrarea contro-lului vehiculului în situaþiile critice deconducere (evitarea unui obstacol,pierderea aderenþei într-un viraj...) ºieste completat de sistemul de „controlal subvirajului“.

Aceastã funcþie reprezintãun ajutor suplimentar încaz de conducere criticãpentru a permite adaptarea

comportamentului vehiculului laconducerea doritã.

Totuºi, funcþia nu intervine înlocul ºoferului. Aceasta nu res-trânge limitele vehiculului ºi nutrebuie sã determine rularea cuvitezã mai mare.

Aceasta nu poate deci sã înlo-cuiascã în nici un caz atenþia ºi res-ponsabilitatea ºoferului în timpulmanevrelor (conducãtorul trebuiesã fie mereu atent la evenimenteleneprevãzute care pot interveni întimpul conducerii).

Principiu de funcþionareUn senzor de pe volan permitecunoaºterea traiectoriei de conduceredoritã de ºofer.

Alþi senzori repartizaþi în vehiculmãsoarã traiectoria sa realã.

Sistemul comparã intenþia conducãto-rului cu traiectoria realã a vehicululuiºi o corecteazã pe aceasta din urmã,dacã este necesar, acþionând frâna peanumite roþi ºi/sau asupra puteriimotorului.

Martorul luminos A clipeºte pentru avã semnala activarea funcþiei.

Dacã la pornirea motorului acest mar-tor luminos se aprinde împreunã cumesajul „A.S.R. deconectat“, mane-vraþi uºor volanul, de la un capãt lacelãlalt pentru a reiniþializa sistemul.

Controlul subvirajuluiAcest sistem optimizeazã acþiunea sis-temului de control al traiectoriei încazul unei subvirãri pronunþate (pier-derea aderenþei punþii faþã).

Anomalie de funcþionareCând sistemul detecteazã o anomaliede funcþionare mesajul „Defecþiunecontrol traiectorie/sistem antipati-nare“ apare pe tabloul de bord împreu-

nã cu indicatorul ºi martorulluminos A.

Consultaþi Reprezentantul dumnea-voastrã RENAULT.

Page 110: Man Renault Megane

A

nu687-8_fra_G2.qxd 7/01/04 10:43 Page 2.18

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T2.win 16/2/2004 14:04 - page 18

2.18

SISTEM ANTIPATINARE: A.S.R.Acest sistem ajutã la limitareapatinãrii roþilor motoare ºi la controlulvehiculului în situaþii de demaraj saude accelerare.

Aceastã funcþie reprezintãun ajutor suplimentar încaz de conducere criticãpentru a permite adaptarea

comportamentului vehiculului laconducerea doritã.

Totuºi, funcþia nu intervine înlocul ºoferului. Aceasta nu res-trânge limitele vehiculului ºi nutrebuie sã determine rularea cuvitezã mai mare.

Aceasta nu poate deci sã înlo-cuiascã în nici un caz atenþia ºi res-ponsabilitatea ºoferului în timpulmanevrelor (conducãtorul trebuiesã fie mereu atent la evenimenteleneprevãzute care pot interveni întimpul conducerii).

Principiu de funcþionareCu ajutorul senzorilor de pe roatã, sis-temul mãsoarã ºi comparã, în fiecaremoment, viteza roþilor motoare ºidetecteazã ambalarea acestora.

Dacã una dintre roþi tinde sã patineze,sistemul impune frânarea acesteiapânã când puterea motoare redevinecompatibilã cu nivelul aderenþei subroata respectivã.

Sistemul acþioneazã de asemenea pen-tru adaptarea regimului motor la ade-renþa disponibilã sub roþi, indepen-dent de acþiunea exercitatã asuprapedalei de acceleraþie.

Martorul luminos A clipeºte pentru avã semnala activarea funcþiei.

Page 111: Man Renault Megane

1

A

nu687-8_fra_G2.qxd 7/01/04 10:43 Page 2.19

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T2.win 16/2/2004 14:04 - page 19

2.19

SISTEM ANTIPATINARE: A.S.R. (continuare)

Dezactivarea funcþieiÎn anumite situaþii (conducerea peteren moale: zãpadã, noroi,... sau con-ducerea cu lanþuri pe roþi), sistemulpoate reduce puterea motorului pen-tru a limita patinarea. Dacã acest efectnu este dorit, este posibilã dezactiva-rea funcþiei prin apãsarea pe comuta-torul 1.

Mesajul „sistem antipatinare deconec-tat“ apare pe tabloul de bord pentru avã avertiza, împreunã cu martorulluminos A.

Dezactivarea acestei funcþii are caefect ºi dezactivarea funcþiei de con-trol a traiectoriei.

Ieºiþi din aceastã situaþie cât mai rapidprintr-o nouã apãsare pe comutato-rul 1.

Funcþia este reactivatã automat lacomutarea contactului vehicululuisau la depãºirea vitezei de aproximativ50 km/h.

Dezactivarea acestei funcþii este impo-sibilã la depãºirea unui prag de50 km/h.

Anomalie de funcþionareCând sistemul detecteazã o anomaliede funcþionare mesajul „defecþiunecontrol traiectorie / sistem antipati-nare“ apare pe tabloul de bord

împreunã cu indicatorul ºimartorul luminos A.

Consultaþi Reprezentantul dumnea-voastrã RENAULT.

Page 112: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G2.qxd 7/01/04 10:43 Page 2.20

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T2.win 16/2/2004 14:04 - page 20

2.20

SISTEM ANTIBLOCARE ROÞI: ABSÎn timpul unei frânãri intense, potrivi-rea distanþei de oprire ºi pãstrarea con-trolului asupra vehiculului sunt celedouã obiective principale. Totuºi, înfuncþie de natura solului, de condiþiileatmosferice ºi de reacþiile dumnea-voastrã, existã pericolul pierderii ade-renþei: blocarea roþilor ºi pierdereadirecþiei de mers. Pentru a evita acestepericole, aveþi la dispoziþie sistemulantiblocare roþi (ABS).

Contribuþia sistemului la siguranþãconstã în faptul cã dispozitivul dereglare a frânãrii evitã blocarea roþilor,chiar în cazul unei frânãri violenteneadaptate condiþiilor de drum ºi per-mite pãstrarea controlului asupra vehi-culului, deci menþinerea traiectoriei.În aceste condiþii sunt perfect posibilemanevrele de evitare a unui obstacolprin ocolire, frânând în acelaºi timp.

În plus, aceste condiþii permit optimi-zarea distanþei de oprire mai ales dacãaderenþa este scãzutã (suprafaþã caro-sabilã umedã, alunecoasã, eterogenã).

Cu toate cã permite aceastã optimi-zare, sistemul ABS nu mãreºte în niciun caz performanþele care depind decondiþiile locale de aderenþã a pneuluila sol. Regulile obiºnuite de prudenþãtrebuie deci sã fie respectate în perma-nenþã (distanþa între vehicule etc.). Deaceea, faptul cã dispuneþi de sigu-ranþã sporitã nu trebuie sã vã deter-mine sã vã asumaþi riscuri mai mari.

Fiecare punere în funcþiune a dispozi-tivului se manifestã printr-o vibraþiemai mult sau mai puþin accentuatã laapãsarea pedalei de frânã. Acestemanifestãri senzitive vã avertizeazã cãautoturismul dumneavoastrã se aflã lalimita aderenþei pneurilor la sol ºi cãeste necesarã adaptarea modului deconducere la starea carosabilului.

Page 113: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G2.qxd 7/01/04 10:43 Page 2.21

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T2.win 16/2/2004 14:04 - page 21

2.21

SISTEM ANTIBLOCARE ROÞI: ABS (continuare)

În cazul unei defecþiuni a sistemuluiABS, se iau în considerare urmãtoa-rele douã situaþii:1 - Indicatoarele portocalii

ºi de pe tabloul de bord

se aprind.

Frânarea este încã asiguratã darfãrã sistemul antiblocare roþi. Con-sultaþi rapid Reprezentantul dum-neavoastrã RENAULT.

2 - Indicatorul portocaliu

ºi indicatorul roºu

pentru defecþiunea frânei

se aprind pe tabloul de bord împreu-

nã cu ºi precum ºi

cu un mesaj.

Acesta indicã o defecþiune la sistemulde frânare ºi sistemul ABS. Frânareanu este decât parþial asiguratã. Cutoate acestea, este periculos sã frâ-naþi brusc ºi aceasta vã impune opri-rea imediatã a vehiculului în funcþiede condiþiile de circulaþie. Apelaþi laun Reprezentant RENAULT.

Reglarea frânãrii asigurate de siste-mul ABS nu depinde de forþa apli-catã asupra pedalei de frânã. Aºadar,în caz de urgenþã, se recomandã apli-carea asupra pedalei de frânã a uneipresiuni puternice ºi continue. Nusunt necesare apãsãri succesive alepedalei (pompare).

Page 114: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G2.qxd 7/01/04 10:43 Page 2.22

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T2.win 16/2/2004 14:04 - page 22

2.22

ASISTARE LA FRÂNAREA DE URGENÞÃEste un sistem complementar sistemu-lui ABS ce ajutã la reducerea distanþeide oprire a vehiculului.

Principiu de funcþionareSistemul permite detectarea uneisituaþii de frânare de urgenþã. În acestcaz, asistarea frânãrii ajunge imediatla puterea sa maximã ºi poate declanºareglarea sistemului ABS.

Frânarea ABS este menþinutã cât timppedala de frânã este apãsatã.

Aprinderea luminilor de avarieÎn funcþie de vehicul, luminile de ava-rie se pot aprinde în caz de decelerareputernicã.

Aceastã funcþie reprezintã unajutor suplimentar în caz deconducere criticã pentru apermite adaptarea compor-

tamentului vehiculului la conducereadoritã.

Totuºi, funcþia nu intervine în loculºoferului. Aceasta nu restrânge limi-tele vehiculului ºi nu trebuie sãdetermine rularea cu vitezã maimare.

Aceasta nu poate deci sã înlocuiascãîn nici un caz atenþia ºi responsabili-tatea ºoferului în timpul manevrelor(conducãtorul trebuie sã fie mereuatent la evenimentele neprevãzutecare pot interveni în timpul conduce-rii).

Page 115: Man Renault Megane

1

2

5

3

46

nu687-8_fra_G2.qxd 7/01/04 10:43 Page 2.23

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T2.win 16/2/2004 14:04 - page 23

2.23

REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia limitatorului

Limitatorul de vitezã este o funcþie cevã permite sã decideþi viteza maximãde deplasare.

Acesta se poate dovedi util, de exem-plu, în circulaþia urbanã sau în zonelecu restricþie de vitezã (lucrãri pe tra-seu) etc.

Sistemul funcþioneazã pornind de la ovitezã de deplasare de aproximativ30 km/h.

Comenzi1 Buton general Mers/Oprire.2 Memorarea ºi variaþia în creºtere a

vitezei limitate.3 Revenirea la limita de vitezã memo-

ratã.4 Dezactivarea funcþiei (cu memora-

rea vitezei limitate).5 Memorarea ºi variaþia în scãdere a

vitezei limitate.

Martor luminos 6

Acest martor luminos portocaliu seaprinde pe tabloul de bord pentru aindica activarea funcþiei limitatorului.

Cât timp funcþia este activatã, mesajul„Limitator“ apare pe tabloul de bordînsoþit de liniuþe.

Page 116: Man Renault Megane

1

2

5

3

4

nu687-8_fra_G2.qxd 7/01/04 10:43 Page 2.24

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T2.win 16/2/2004 14:04 - page 24

2.24

REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia limitatorului (continuare)

ActivareaApãsaþi comutatorul 1 pe partea

.

Martorul luminos se aprinde petabloul de bord.

Limitarea vitezeiLa vitezã stabilizatã (mai mare de30 km/h), apãsaþi comutatorul 2:viteza este memoratã.

ConducereaCând este memoratã o vitezã limitatã,conducerea continuã normal pânã laaceastã vitezã.

În acel punct, orice apãsare asuprapedalei de acceleraþie nu va permitedepãºirea vitezei programate decât încaz de urgenþã (vedeþi paragraful„depãºire vitezã limitatã“).

Variaþia vitezei limitatePuteþi modifica viteza limitatã acþio-nând (prin apãsãri succesive sau prinapãsare continuã):- tasta 2 pentru a mãri viteza,- tasta 5 pentru a reduce viteza.

Page 117: Man Renault Megane

4

3

1

nu687-8_fra_G2.qxd 7/01/04 10:44 Page 2.25

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T2.win 16/2/2004 14:04 - page 25

2.25

REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia limitatorului (continuare)

Depãºirea vitezei limitateCaz de urgenþãPentru depãºirea vitezei limitate înorice moment, apãsaþi ferm ºi pânã lacapãt pedala de acceleraþie (dincolode „punctul de rezistenþã“).

În timpul depãºirii, viteza prestabilitãapare pe tabloul de bord.

Dupã trecerea urgenþei, eliberaþipedala de acceleraþie: funcþia limitato-rului de vitezã revine dupã ce ajungeþila o vitezã inferioarã vitezei limitateînainte de acþiunea de urgenþã.

Imposibilitatea funcþiei de a men-þine viteza limitatãCând viteza limitatã nu poate fi menþi-nutã de sistem (de exemplu în cazulcoborârii unei pante abrupte), vitezaprestabilitã clipeºte pe tabloul debord.

Dezactivarea funcþieiFuncþionarea limitatorului de vitezãeste întreruptã în timp ce acþionaþi:- tasta 4, în acest caz viteza limitatãrãmâne memoratã iar mesajul „înmemorie“ apare pe tabloul de bord,

- tasta 1, în acest caz nu mai este nici ovitezã limitatã memoratã, stingereamartorului luminos de pe tabloul debord confirmã oprirea funcþiei.

Revenirea la viteza limitatãDacã o vitezã este memoratã, esteposibilã restabilirea ei prin apãsareatastei 3 pânã la afiºarea mesajului„Limitator“.

Page 118: Man Renault Megane

1

2

5

3

46

nu687-8_fra_G2.qxd 7/01/04 10:44 Page 2.26

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T2.win 16/2/2004 14:04 - page 26

2.26

REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia de regulator

Atunci când condiþiile de trafic o per-mit, (circulaþie fluidã sau pe auto-stradã) regulatorul de vitezã vã oferãposibilitatea sã menþineþi vitezaaleasã, numitã vitezã constantã.

Aceastã vitezã constantã este reglabilãîn mod continuu pornind de la30 km/h.

Comenzi1 Comutator principal Pornit/Oprit.2 Memorarea ºi variaþia în creºtere a

vitezei constante.3 Revenirea la viteza constantã

memoratã.4 Oprirea funcþiei (cu memorarea vite-

zei constante).5 Memorarea ºi variaþia în scãdere a

vitezei constante.

Martor luminos 6

Acest martor luminos verde se aprindepe tabloul de bord pentru a indica fap-tul cã funcþia de regulator este acti-vatã.

Când funcþia este activã, mesajul„Regulator“ apare pe tabloul de bordînsoþit de liniuþe.

Page 119: Man Renault Megane

2

5

3

4

1

nu687-8_fra_G2.qxd 7/01/04 10:44 Page 2.27

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T2.win 16/2/2004 14:04 - page 27

2.27

REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia de regulator (continuare)

ActivareaApãsaþi comutatorul 1 pe partea

.

Martorul luminos se aprinde petabloul de bord.

Reglarea vitezeiCând viteza este stabilizatã (peste30 km/h) ºi se aflã într-un raport bunal schimbãtorului de viteze (pentruvehicule cu cutie de viteze mecanicã),apãsaþi comutatorul 2: viteza estememoratã.

ConducereaCând viteza constantã este memoratã,puteþi ridica piciorul de pe pedala deacceleraþie.

Modificarea vitezei reglatePuteþi modifica viteza constantã acþio-nând (prin apãsãri succesive sau prinapãsare continuã) pe:- tasta 2 pentru a mãri viteza,- tasta 5 pentru a reduce viteza.

Depãºirea vitezei constanteCaz de urgenþãÎn orice moment, este posibilãdepãºirea vitezei constante, acþionândpedala de acceleraþie. În timpuldepãºirii, viteza constantã clipeºte petabloul de bord.

Dupã trecerea stãrii de urgenþã, elibe-raþi pedala de acceleraþie: vehicululdumneavoastrã revine automat laviteza constantã iniþialã.

Imposibilitatea funcþiei de a men-þine viteza constantãCând viteza constantã nu mai poate fimenþinutã de sistem (de exemplu încazul coborârii unei pante abrupte),viteza prestabilitã clipeºte pe tabloulde bord.

Page 120: Man Renault Megane

3

4

1

nu687-8_fra_G2.qxd 7/01/04 10:44 Page 2.28

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T2.win 16/2/2004 14:04 - page 28

2.28

REGULATOR-LIMITATOR DE VITEZÃ: funcþia de regulator (continuare)

Dezactivarea funcþieiFuncþia este întreruptã când acþionaþi:- pedala de frânã,- pedala de ambreiaj sau la trecerea înpoziþie neutrã pentru vehiculele cucutie de viteze automatã,

- tasta 4, în acest caz viteza constantãrãmâne memoratã.

Pentru aceste trei acþiuni, mesajul„Memorat“ apare pe tabloul de bord.

- tasta 1, în acest caz viteza constantãnu mai este memoratã.

Stingerea martorului luminos de petabloul de bord confirmã dezactivareafuncþiei.

Revenirea la viteza constantãDacã o vitezã este memoratã, reapela-rea este posibilã prin apãsarea tastei 3,mesajul „Regulator“ apãrând petabloul de bord.

Aceastã funcþie reprezintãun ajutor suplimentar pen-tru conducere.

Totuºi, funcþia nu intervine înlocul ºoferului. Aceasta nu poateîn nici un caz sã înlocuiascã respec-tarea limitelor de vitezã, nici aten-þia, nici responsabilitatea ºoferului.

Page 121: Man Renault Megane

1

1

nu687-8_fra_G2.qxd 7/01/04 10:44 Page 2.29

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T2.win 16/2/2004 14:04 - page 29

2.29

CUTIE DE VITEZE AUTOMATÃ

Manetã schimbãtor de vitezeAfiºajul martorului luminos 1 plasatpe tabloul de bord vã informeazã asu-pra modului ºi a raportului cuplat.

P : parcareR : marºarierN: punct mortD: mod automat4 : afiºarea raportului cutiei de viteze

cuplat în mod manual

PornireCu maneta în poziþia P sau N, realizaþicontactul.

Acþionând pedala de frânã (indicato-rul se stinge), pãrãsiþi poziþia P.

Angajarea manetei în poziþia Dsau R se va face doar cu vehicululoprit. Cu piciorul pe pedala de frânãºi pedala de acceleraþie neacþionatã.

Pentru a pãrãsi poziþia P, trebuie sãapãsaþi pedala de frânã înainte de aacþiona butonul de deblocare.

Conducerea în mod automatAngajaþi maneta în poziþia D. În majo-ritatea condiþiilor de circulaþie întâl-nite, nu trebuie sã mai acþionaþimaneta: vitezele se schimbã automat,la momentul oportun, la regimulcorespunzãtor al motorului, deoarece„modul automat“ þine cont de sarcinavehiculului, profilul ºoselei ºi stilul deconducere ales.

Page 122: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G2.qxd 7/01/04 10:44 Page 2.30

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T2.win 16/2/2004 14:04 - page 30

2.30

CUTIE DE VITEZE AUTOMATÃ (continuare)

Conducere economicãPe traseu, lãsaþi întotdeauna manetaîn poziþia D, pedala de acceleraþiefiind puþin apãsatã, se va trece auto-mat la o treaptã de vitezã inferioarã.

Accelerãri ºi depãºiriApãsaþi ferm ºi pânã la capãt pedala deacceleraþie (pânã la depãºirea punctu-lui de rezistenþã al pedalei).

Aceasta vã va permite, în funcþie deposibilitãþile motorului, trecereaîntr-un raport optim inferior.

Conducerea în modul manualCu maneta schimbãtorului înpoziþia D, aduceþi maneta spre stânga.

Acþionãrile succesive ale maneteipermit schimbarea manualã a raportu-rilor de vitezã.- pentru a trece în raporturile de vitezãinferioare, împingeþi spre înapoi.

- pentru a trece în raporturile de vitezãsuperioare, împingeþi spre înainte.

Raportul de vitezã cuplat apare peafiºajul de pe tabloul de bord.

Cazuri particulareÎn anumite cazuri de conducere (deexemplu: protecþia motorului, activa-rea controlului traiectoriei: E.S.P...)„modul automat“ poate impune sin-gur raportul de vitezã.

De asemenea, pentru a evita „mane-vrele greºite“, schimbarea vitezeipoate fi refuzatã de „modul automat“:în acest caz afiºajul raportului clipeºtecâteva secunde pentru a vã avertiza deaceasta.

Page 123: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G2.qxd 7/01/04 10:44 Page 2.31

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T2.win 16/2/2004 14:04 - page 31

2.31

CUTIE DE VITEZE AUTOMATÃ (continuare)

Situaþii excepþionale- Dacã suprafaþa ºoselei ºi sinuozi-

tatea sa nu permit menþinerea înmodul automat (de exemplu lamunte), vã sfãtuim sã treceþi înmodul manual.Aceasta pentru a evita schimbãrilede vitezã succesive solicitate de„modul automat“ la urcare, ºi pentrua obþine o frânã de motor în caz decoborâri prelungite.

- Pe vreme foarte rece, pentru a evitacalarea motorului, aºteptaþi câtevasecunde înainte de a pãrãsi poziþia Psau N ºi de a angaja maneta înpoziþia D sau R.

- Vehicul fãrã sistem antipatinare:pentru a evita patinarea la demarajpe un traseu alunecos sau cu ade-renþã scãzutã, este recomandabil sãtreceþi în modul manual ºi sã selec-taþi viteza a doua înainte de a porni.

Staþionarea vehicululuiÎn timp ce vehiculul este staþionat,þinând apãsatã pedala de frânã, plasaþimaneta în poziþia P: cutia de viteze seaflã în punct mort iar roþile motoaresunt blocate mecanic de cãtre transmi-sie.

Trageþi frâna de mânã.

Page 124: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G2.qxd 7/01/04 10:44 Page 2.32

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T2.win 16/2/2004 14:04 - page 32

2.32

CUTIE DE VITEZE AUTOMATÃ (continuare)

Anomalie de funcþionare- În timpul mersului, dacã pe tabloul

de bord apare mesajul „verificaþicutia de viteze“ însoþit de martorulluminos pentru service, acesta indicão defecþiune.Consultaþi imediat Reprezentantuldumneavoastrã RENAULT.

- În timpul mersului, dacã pe tabloulde bord apare mesajul „cutie deviteze supraîncãlzitã“ însoþit de mar-torul luminos pentru SERVICE, evi-taþi, dacã vã permit condiþiile de cir-culaþie, sã lãsaþi maneta în poziþia D(sau R): reveniþi mereu în poziþia Nîn momentul opririi.Consultaþi imediat Reprezentantuldumneavoastrã RENAULT.

- Pentru depanarea unui vehicul cucutie de viteze automatã, consultaþiparagraful „remorcare“ din capito-lul 5.

La pornire, în cazul în care manetaeste blocatã în poziþia P în timp ce apã-saþi pedala de frânã, existã posibilita-tea eliberãrii manuale a manetei. Pen-tru aceasta, scoateþi partea superioarãa capacului de la baza manetei.

Apãsaþi simultan pe reperul reprezen-tat pe protuberanþã ºi pe butonul dedeblocare plasate pe manetã.

Page 125: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G3.qxd 7/01/04 11:13 Page 3.01

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T3.win 10/2/2004 12:33 - page 1

3.01

Capitolul 3: Confortul dumneavoastrã

Aeratoare .............................................................................................................................................. 3.02 - 3.03

Încãlzire ºi aer condiþionat .................................................................................................................. 3.04 ➟ 3.16

Acþionare geamuri ............................................................................................................................... 3.17 ➟ 3.20

Parbriz ............................................................................................................................................................ 3.20

Parasolar ......................................................................................................................................................... 3.21

Trapã de aerisire ................................................................................................................................... 3.22 - 3.23

Iluminare interioarã ........................................................................................................................................ 3.24

Compartimente de depozitare/amenajãri habitaclu ............................................................................. 3.25 ➟ 3.28

Scrumiere - Brichetã ....................................................................................................................................... 3.29

Banchetã spate ................................................................................................................................................ 3.30

Portbagaj ......................................................................................................................................................... 3.31

Poliþã spate ..................................................................................................................................................... 3.32

Compartimente de depozitare/amenajãri portbagaj ......................................................................................... 3.33

Transportul obiectelor în portbagaj ................................................................................................................. 3.34

Bare de acoperiº ............................................................................................................................................. 3.35

Page 126: Man Renault Megane

1 2 3 4 5 6 7

8

nu687-8_fra_G3.qxd 7/01/04 11:14 Page 3.02

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T3.win 10/2/2004 12:33 - page 2

3.02

AERATOARE (orificii de ventilare)

1 - aerator lateral

2 - duza dispozitivului de dezaburiregeam lateral stânga

3 - duza dispozitivului de dezaburireparbriz

4 - aeratoare centrale

5 - panou de control

6 - duza dispozitivului de dezaburiregeam lateral dreapta

7 - aerator lateral

8 - orificii încãlzire picioare pasageri

Page 127: Man Renault Megane

1

2 2

3

4

nu687-8_fra_G3.qxd 7/01/04 11:14 Page 3.03

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T3.win 10/2/2004 12:33 - page 3

3.03

AERATOARE (continuare)

DebitManevraþi butonul rotativ 1 sau 4 (din-colo de punctul de rezistenþã).

: deschidere maximã.

: închidere.

OrientareDreapta/stânga: manevraþi butoane-le 2 sau 3.

Sus/jos: coborâþi sau ridicaþi butoa-nele 2 sau 3.

Page 128: Man Renault Megane

A B C D

F E

nu687-8_fra_G3.qxd 7/01/04 11:14 Page 3.04

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T3.win 10/2/2004 12:33 - page 4

3.04

ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT

ComenziA - Comandã de recirculare a aerului.

B - Reglarea temperaturii aerului.

C - Reglarea vitezei de ventilare.

D - Reglarea distribuþiei aerului înhabitaclu.

E - Comandã ºi martor luminos dedegivrare ºi de dezaburire a gea-mului spate cu degivrare ºi a oglin-zilor retrovizoare cu degivrare (înfuncþie de vehicul).

F - Comandã ºi martor luminos depornire a aerului condiþionat (înfuncþie de vehicul).

Reglarea temperaturii aeruluiRotiþi comanda B în funcþie de tempe-ratura doritã. Temperatura va creºteodatã cu rotirea butonului spre roºu.

În cazul utilizãrii prelungite a aeruluicondiþionat, este posibil sã aparã osenzaþie de frig. Aceasta va fi corectatãprin reintroducerea de aer cald (rotiþicomanda B la dreapta).

Page 129: Man Renault Megane

D

nu687-8_fra_G3.qxd 7/01/04 11:14 Page 3.05

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T3.win 10/2/2004 12:33 - page 5

3.05

ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT (continuare)

Distribuirea aerului în habitacluManevraþi comanda D pentru a plasabutonul în faþa poziþiilor de reper.

Poziþia

Întregul flux de aer este dirijat spreduzele dispozitivului de dezaburire aparbrizului ºi geamurilor laterale.

Poziþia

Fluxul de aer este dirijat spre duzeledispozitivului de dezaburire a parbri-zului ºi geamurilor laterale ºi sprepicioarele pasagerilor din faþã ºi spate.

Aceastã poziþie este destinatã îmbu-nãtãþirii confortului pe vreme rece.

Poziþia

Fluxul de aer este dirijat în principalspre picioarele pasagerilor.

Poziþia

Fluxul de aer este dirijat spre toateaeratoarele ºi spre picioarele pasageri-lor din faþã ºi spate.

Aceastã poziþie este destinatã pentru oîmbunãtãþire a confortului pe timpcald.

Poziþia

Fluxul de aer este dirijat numai spreaeratoare.

Notã: pentru o dezaburire rapidã, pla-

saþi comenzile în poziþiile :

- aer exterior,- temperaturã maximã,- dezaburire.

Utilizarea climatizãrii permite accele-rarea dezaburirii.

Page 130: Man Renault Megane

F

C

nu687-8_fra_G3.qxd 7/01/04 11:14 Page 3.06

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T3.win 10/2/2004 12:33 - page 6

3.06

ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT (continuare)

Reglarea vitezei de ventilareUtilizare normalãRotiþi comanda C în una din celepatru poziþii pentru a pune în func-þiune ventilarea ºi pentru a regla pute-rea acesteia.

Alegeþi poziþia 1 pentru o ventilaþieminimã ºi poziþia 4 pentru a obþineventilaþia maximã.

Poziþia 0În aceastã poziþie:- aerul condiþionat se opreºte automatchiar dacã tasta F este activatã (indi-catorul rãmâne aprins);

- viteza de ventilare a aerului în habita-clu este nulã;

- existã totuºi un debit redus de aer întimp ce vehiculul se deplaseazã.

Evitaþi aceastã poziþie în utilizareacurentã.

Page 131: Man Renault Megane

A

nu687-8_fra_G3.qxd 7/01/04 11:14 Page 3.07

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T3.win 10/2/2004 12:33 - page 7

3.07

ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT (continuare)

Punerea în funcþiune a recir-culãrii aerului (cu izolarea habi-taclului)Rotiþi comanda A spre simbolulde recirculare a aerului.

În aceste condiþii, aerul este reþinut înhabitaclu ºi recirculat fãrã admisie deaer din exterior.

Recircularea aerului permite:- izolarea de mediul exterior (circu-laþie în zone poluate...);

- obþinerea temperaturii dorite în habi-taclu cu mai multã eficienþã.

Folosirea îndelungatã a acesteipoziþii poate determina aburireageamurilor laterale ºi a parbrizului ºiapariþia disconfortului din cauzaaerului neîmprospãtat din habitaclu.

De aceea vã recomandãm sã treceþi înmodul de funcþionare normalã (aerexterior) rotind din nou comanda Aatunci când recircularea aerului numai este necesarã.

Page 132: Man Renault Megane

1 2 3 4 5 6 7 8

13 12 11 10

14 9

nu687-8_fra_G3.qxd 7/01/04 11:14 Page 3.08

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T3.win 10/2/2004 12:33 - page 8

3.08

AER CONDIÞIONAT AUTOMAT

Comenzi1 - Tasta „vedere clarã“ pentru deza-

burirea ºi degivrarea geamurilor.

2 - Martor luminos asociat cu funcþia„vedere clarã“.

3 - Punerea în funcþiune ºi oprireaaerului condiþionat.

4 ºi 7 - Reglarea temperaturii aerului.

5 - Afiºaj.

6 - Punerea în funcþiune ºi oprireamodului automat.

8 ºi 10 - Reglarea distribuþiei aeruluiîn habitaclu.

9 ºi 11 - Reglarea vitezei de ventilare.

12 - Degivrarea geamului spate ºi aoglinzilor retrovizoare cu degi-vrare (în funcþie de vehicul).

13 - Martor luminos asociat cu degi-vrarea geamului spate.

14 - Comanda de recirculare a aeru-lui.

Tastele 1 ºi 12 sunt completate demartori luminoºi de funcþionare(2 ºi 13):- martor luminos aprins, funcþiaeste activatã,

- martor luminos stins, funcþia estedezactivatã.

Page 133: Man Renault Megane

74

nu687-8_fra_G3.qxd 7/01/04 11:15 Page 3.09

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T3.win 10/2/2004 12:33 - page 9

3.09

AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare)

Confortul ambiant: mod automatAerul condiþionat automat este un sis-tem ce garanteazã (cu excepþia cazuluide utilizare extremã) confortulambiant în habitaclu ºi menþinereaunui bun nivel de vizibilitate.

Sunt afiºate doar temperatura ºisimbolul AUTOFuncþiile gestionate de modul auto-mat nu sunt afiºate.

- apãsaþi pe tasta 7 pentru a creºte tem-peratura;

- apãsaþi pe tasta 4 pentru a diminuatemperatura.

Notã: reglajele extreme „15°C“ ºi„27°C“ permit sistemului sã producãun maximum de frig sau un maximumde cãldurã oricare ar fi condiþiile dinmediul ambiant.

În modul automat (martorul lumi-nos AUTO este aprins pe afiºaj),toate funcþiile climatizãrii suntcontrolate de cãtre sistem.

Când modificaþi anumite funcþii,indicatorul AUTO se stinge. Doarfuncþia modificatã nu este contro-latã de sistem.

Page 134: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G3.qxd 7/01/04 11:15 Page 3.10

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T3.win 10/2/2004 12:33 - page 10

3.10

AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare)

Confortul ambiant: mod automat(continuare)FuncþionarePentru a obþine ºi a menþine nivelul deconfort ales ºi pentru a menþine obunã vizibilitate, sistemul acþioneazãasupra:- vitezei de ventilare;- distribuþiei aerului;- administrãrii recirculãrii aerului;- pornirii sau opririi aerului condiþio-nat;

- temperaturii aerului.Valorile temperaturii afiºate indicãun nivel de confort.

La pornirea vehiculului pe vremecaldã sau rece, mãrirea sau diminua-rea valorii afiºate nu permite în niciun caz obþinerea mai rapidã a confor-tului, oricare ar fi nivelul de confortindicat, sistemul optimizând cobo-rârea sau creºterea temperaturii (ven-tilarea nu porneºte instantaneu lavitezã maximã: aceasta creºte progre-siv pânã când temperatura motoruluieste suficientã, acest fapt durând de lacâteva secunde la câteva minute).

În general, dacã nu deranjeazã înmod deosebit, aeratoarele de peplanºa de bord trebuie sã rãmânã des-chise în mod constant.

Page 135: Man Renault Megane

13 12 11 10

5 6 8

nu687-8_fra_G3.qxd 7/01/04 11:15 Page 3.11

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T3.win 10/2/2004 12:33 - page 11

3.11

AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare)

Modificarea modului automatFuncþionarea normalã a sistemului oreprezintã modul automat, dar aveþiposibilitatea de a modifica alegereaimpusã de sistem (distribuþia aeru-lui...), aceste posibilitãþi fiind descriseîn urmãtoarele pagini.

Distribuþia aerului în habitacluExistã cinci combinaþii posibile de dis-tribuþie a aerului, obþinute prinapãsãri succesive pe tastele 8 ºi 10.Sãgeþile plasate în afiºajul 5 vã infor-meazã asupra alegerii fãcute:

Poziþia

Întregul flux de aer este dirijat spreduzele dispozitivului de dezaburire aparbrizului ºi geamurilor laterale.

Poziþia

Fluxul de aer este dirijat spre duzeledispozitivului de dezaburire a parbri-zului, geamurilor laterale ºi sprepicioarele pasagerilor.

Poziþia

Fluxul de aer este dirijat în principalspre aeratoare.

Poziþia

Fluxul de aer este dirijat spre toateaeratoarele ºi spre picioarele pasageri-lor.

Poziþia

Fluxul de aer este dirijat numai sprepicioarele pasagerilor.

Varianta manualã a distribuþieiaerului stinge martorul luminos defuncþionare de pe afiºajul 5 (modautomat) dar numai distribuþiaaerului nu mai este controlatãautomat de cãtre sistem.

Pentru a reveni la modul automat,apãsaþi pe tasta 6.

Page 136: Man Renault Megane

13 12 11 11

5 6

9

3

nu687-8_fra_G3.qxd 7/01/04 11:15 Page 3.12

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T3.win 10/2/2004 12:33 - page 12

3.12

AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare)

Modificarea vitezei de ventilareÎn modul automat, sistemul selec-teazã viteza de ventilare cea mai bineadaptatã pentru a obþine ºi a menþineconfortul.

Apãsând pe tastele 9 ºi 11, pãrãsiþimodul automat.

Aceste taste permit creºterea ºi dimi-nuarea vitezei de ventilare.

Punerea în funcþiune sau oprireaaerului condiþionatÎn modul automat, sistemul selec-teazã pornirea sau oprirea aerului con-diþionat în funcþie de condiþiile clima-tice exterioare.

Apãsând pe tasta 3, pãrãsiþi modulautomat: martorul luminos AUTO alafiºajului 5 se stinge.

Tasta 3 permite punerea în funcþiune(martor luminos pe afiºaj aprins) sauoprirea (martor luminos stins) func-þionãrii aerului condiþionat.

Notã: funcþia „vedere clarã“ puneautomat în funcþiune aerul condiþio-nat (martor luminos aprins). Pentru areveni la modul automat, apãsaþi petasta 6.

În modul automat, când temperaturaexterioarã este scãzutã, ventilarea nuporneºte imediat cu vitezã maximã:aceasta creºte pânã când temperaturamotorului este suficientã pentru apermite reîncãlzirea aerului din habi-taclu. Aceasta poate dura de la câtevasecunde la mai multe minute.

Page 137: Man Renault Megane

13 12

nu687-8_fra_G3.qxd 7/01/04 11:15 Page 3.13

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T3.win 10/2/2004 12:33 - page 13

3.13

AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare)

Dezgheþare-dezaburire geam spateApãsaþi pe tasta 12, martorul luminosde funcþionare 13 se aprinde.

Aceastã funcþie permite dezaburireaelectricã rapidã a lunetei spate ºi aoglinzilor retrovizoare electrice cudezgheþare (la vehiculele echipate cuaceastã funcþie).

Pentru a pãrãsi aceastã funcþie, apã-saþi din nou tasta 12. În caz contrar,dezaburirea se opreºte automat.

Page 138: Man Renault Megane

1 2 6

13 12 11

nu687-8_fra_G3.qxd 7/01/04 11:15 Page 3.14

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T3.win 10/2/2004 12:33 - page 14

3.14

AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare)

Funcþia „vedere clarã“Apãsaþi tasta 1, martorul luminos defuncþionare 2 se aprinde.

Martorul luminos al tastei AUTO (pla-sat în afiºaj) se stinge.

Aceastã funcþie permite degivrarea ºidezaburirea rapidã a parbrizului, ageamurilor laterale faþã ºi a oglinzilorretrovizoare (în funcþie de vehicul).

Aceasta impune punerea automatã înfuncþiune a aerului condiþionat, opri-rea recirculãrii aerului ºi punerea înfuncþiune a degivrãrii geamului spate(martor luminos 13).

Apãsaþi pe butonul 12, dacã nu doriþipornirea încãlzirii geamului spate,martorul luminos 13 se stinge.

Notã: dacã doriþi reducerea debituluide aer (poate produce un anumit nivelde zgomot în habitaclu), apãsaþitasta 11.

Pentru a pãrãsi aceastã funcþie,puteþi apãsa fie:- din nou pe tasta 1,- pe tasta 6 (martorul luminos AUTOse aprinde pe afiºaj).

Page 139: Man Renault Megane

14

nu687-8_fra_G3.qxd 7/01/04 11:15 Page 3.15

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T3.win 10/2/2004 12:33 - page 15

3.15

AER CONDIÞIONAT AUTOMAT (continuare)

Utilizarea în modul de recircu-lare a aeruluiO apãsare pe tasta 14 permite recircu-larea aerului (simbolul se aprinde peafiºaj).

În timpul recirculãrii, aerul este reþi-nut în habitaclu ºi recirculat fãrã admi-sie de aer exterior.

Recircularea aerului permite izolareafaþã de ambientul exterior (circulaþieîn zonã poluatã...).

Utilizarea îndelungatã a acestei poziþiipoate crea mirosuri neplãcute datoritãneîmprospãtãrii aerului, precum ºiaburirea geamurilor.

De aceea vã recomandãm sã treceþi înmodul de funcþionare normalã (aerexterior sau recirculare automatã) apã-sând din nou tasta 14 atunci cândrecircularea aerului nu mai este nece-sarã.

Page 140: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G3.qxd 7/01/04 11:15 Page 3.16

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T3.win 10/2/2004 12:33 - page 16

3.16

AER CONDIÞIONAT: DIVERSE

Lipsã de aer receVerificaþi dacã poziþia comenziloreste corectã ºi starea siguranþelor estebunã. În caz contrar opriþi funcþiona-rea climatizãrii ºi apelaþi un Repre-zentant RENAULT.Nu deschideþi circuitul lichidului derãcire.

ConsumÎn timpul funcþionãrii aerului con-diþionat, creºterea consumului de car-burant este normalã (mai ales înmediul urban).

Pentru a menþine sistemul de climati-zare în stare de funcþionare pe timpde iarnã, utilizaþi periodic aerul con-diþionat.

Anomalie de funcþionareÎn cazul constatãrii unei scãderi a efi-cienþei la nivelul degivrãrii, dezaburi-rii sau aerului condiþionat, o cauzã opoate constitui înfundarea cartuºuluifiltrului habitaclului (consultaþi car-netul de întreþinere al vehicululuipentru a cunoaºte frecvenþa de înlo-cuire).

În general, în caz de anomalie defuncþionare, consultaþi Reprezentan-tul dumneavoastrã RENAULT.

Dupã utilizarea prelungitã a aeruluicondiþionat, este normal sã consta-taþi prezenþa apei sub vehicul, pro-venind din condens.

Page 141: Man Renault Megane

1

5

2

3

4

6

7

nu687-8_fra_G3.qxd 7/01/04 11:15 Page 3.17

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T3.win 10/2/2004 12:33 - page 17

3.17

ACÞIONARE ELECTRICÃ GEAMURI

Cu contactul pus- Apãsaþi pe comutatorul geamuluirespectiv pentru a-l coborî pânã lanivelul dorit (notã: geamurile spatenu coboarã complet);

- ridicaþi comutatorul geamului res-pectiv pentru a-l ridica la înãlþimeadoritã.

De pe locul ºoferuluiApãsaþi comutatorul:- 1 pentru partea ºoferului;- 2 pentru partea pasagerului faþã;- 3 ºi 5 pentru pasagerii spate.

De pe locul pasagerului faþãApãsaþi comutatorul 6.

De pe locurile spateApãsaþi comutatorul 7.

Siguranþã pasageri spateªoferul poate bloca funcþionarea acþionãrii geamurilor ºi portierelorspate apãsând pe comutatorul 4 în dreptul simbolului.

Responsabilitatea ºoferuluiNu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci cândîn interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal). Aceasta ar putea puneîn funcþiune acþionarea electricã a geamurilor, riscând sã-ºi imobilizeze o parte acorpului (gât, braþe, mâini...), fapt ce i-ar putea cauza rãniri grave. În caz de imo-bilizare, inversaþi imediat sensul cursei apãsând pe comutatorul respectiv.

Page 142: Man Renault Megane

1

5

2

3

4

6

7

nu687-8_fra_G3.qxd 7/01/04 11:15 Page 3.18

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T3.win 10/2/2004 12:33 - page 18

3.18

ACÞIONARE ELECTRICÃ GEAMURI CU IMPULSURI

Modul de funcþionare cu impulsuri seadaugã la funcþionarea acþionãrii elec-trice a geamurilor descrisã mai sus.

Dacã este disponibil în vehicul, acestapoate echipa doar geamul ºoferuluisau toate geamurile.

Apãsaþi pe comutatoarele 1, 2, 3, 5, 6sau 7.

Sistemul funcþioneazã:- cu contact pus;- cu contact întrerupt pânã la deschi-derea portierei ºoferului (limitat laaproximativ 20 minute).

Siguranþã pasageri spateªoferul poate bloca funcþionarea acþionãrii geamurilor ºi portierelor spateapãsând pe comutatorul 4 în dreptul simbolului.

Responsabilitatea ºoferuluiNu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cartela RENAULT înãuntru atunci când îninteriorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal). Aceasta ar putea pune înfuncþiune acþionarea electricã a geamurilor, riscând sã-ºi imobilizeze o parte a cor-pului (gât, braþe, mâini...), fapt ce i-ar putea cauza rãniri grave. În caz de imobili-zare, inversaþi imediat sensul cursei apãsând pe comutatorul respectiv.

Page 143: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G3.qxd 7/01/04 11:15 Page 3.19

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T3.win 10/2/2004 12:33 - page 19

3.19

ACÞIONARE ELECTRICÃ GEAMURI CU IMPULSURI (continuare)

Mod de funcþionare fãrã impul-suri- Apãsaþi pe comutatorul respectivpentru a coborî geamul, eliberaþi laînãlþimea doritã.

- Ridicaþi comutatorul respectiv pen-tru a ridica geamul, eliberaþi la înãlþi-mea doritã.

Mod de funcþionare cu impulsuri- Apãsaþi scurt pe comutatorul respec-tiv: geamul coboarã complet.

- Ridicaþi scurt comutatorul respec-tiv: geamul se ridicã complet.

Acþionarea comutatorului în timpulfuncþionãrii opreºte cursa geamului.

Închiderea la distanþã a geamuri-lor(pentru vehiculele echipate cu acþio-nare a geamurilor cu impulsuri).În timpul blocãrii portierelor din exte-rior apãsaþi de douã ori consecutiv pebutonul de blocare al carteleiRENAULT, portierelor sau portba-gajului (în modul fãrã mâini), iar gea-murile se închid automat.

ParticularitatePentru siguranþa dumneavoastrã vehi-culul este echipat cu un limitator desarcinã; atunci când un geamîntâlneºte rezistenþã la capãtul cursei(de exemplu: degetele unei persoane,laba unui animal, creangã de copac...)acesta se opreºte apoi coboarã câþivacentimetri.

Închiderea geamurilorpoate cauza rãniri grave.

Sistemul nu trebuie acþio-nat decât dacã utilizatorul vedebine vehiculul ºi dacã nu este nici opersoanã în vehicul.

Anomalii de funcþionareÎn cazul în care un geam nu seînchide, sistemul trece în modul fãrãimpulsuri: apãsaþi de câte ori estenecesar pe comutatorul respectiv pânãla închiderea geamului ºi apãsaþi încontinuare pe comutator (întotdeaunape partea de închidere) timp de osecundã pentru a reiniþializa sistemul.

Dacã este necesar, consultaþi Repre-zentantul dumneavoastrã RENAULT.

Page 144: Man Renault Megane

1

2

nu687-8_fra_G3.qxd 7/01/04 11:15 Page 3.20

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T3.win 10/2/2004 12:33 - page 20

3.20

ACÞIONARE MANUALÃ GEAMURI PARBRIZ

Acþionare manualã geamurispateAcþionaþi manivela 1.

Parbriz cu strat reflectorizant (înfuncþie de vehicul)Acest procedeu permite limitarealuminii soarelui (în special radiaþiileinfraroºii) prin reflexie.

Existã douã zone 2 ce permit utiliza-rea cardurilor de autorizare a trecerii(de exemplu: tichete pentru autos-tradã, autorizaþie parcare etc.), plasatede o parte ºi de alta a oglinzii retrovi-zoare.

Page 145: Man Renault Megane

3

1

25

4

nu687-8_fra_G3.qxd 7/01/04 11:15 Page 3.21

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T3.win 10/2/2004 12:33 - page 21

3.21

PARASOLAR

Parasolar faþãCoborâþi parasolarul 1.

Oglindã pasager faþã 2 fãrã ilu-minareGlisaþi capacul 3.

Oglindã pasager faþã iluminatãGlisaþi capacul 5.

Iluminarea 4 este automatã.

Page 146: Man Renault Megane

1

2

B

D

CA

0

3

nu687-8_fra_G3.qxd 7/01/04 11:15 Page 3.22

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T3.win 10/2/2004 12:33 - page 22

3.22

TRAPÃ DE AERISIRE CU ACÞIUNE ELECTRICÃ

Acest sistem funcþioneazã:- cu contactul pus,- cu contact întrerupt pânã la deschi-derea portierei ºoferului (limitat laaproximativ 20 minute).

StorEfectuaþi întotdeauna manevrele sto-rului cu trapa de aerisire închisã:- deschiderea storului: împingeþimânerul 1 apoi deplasaþi storul pânãla dispozitivul de înfãºurare;

- închiderea storului: trageþimânerul 1 pânã la fixarea siguranþei.

Întredeschiderea trapei de aeri-sire- deschidere: deschideþi storul apoirotiþi butonul 2 în poziþia A;

- închidere: aduceþi butonul 2 înpoziþia 0.

Culisarea trapei de aerisire- deschidere: deschideþi storul, apoiaduceþi butonul 2 în poziþia B, C sauD, în funcþie de deschiderea doritã;

- închidere: rotiþi butonul 2 în po

- nu manevraþi niciodatã trapa deaerisire cu storul închis;

- nu circulaþi niciodatã cu trapa deaerisire deschisã ºi storul închis.

Responsabilitatea ºoferuluiNu pãrãsiþi niciodatãvehiculul lãsând cartelaRENAULT înãuntru atunci

când în interiorul vehiculului se aflãun copil (sau un animal). Acesta arputea pune în funcþiune trapa de aeri-sire cu acþiune electricã, riscând sã-ºiimobilizeze o parte a corpului (gât,braþe, mâini...), fapt ce i-ar puteacauza rãniri grave.

În caz de imobilizare, inversaþi ime-diat sensul cursei prin rotirea butonu-lui 2 complet la dreapta (poziþia D).

Page 147: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G3.qxd 7/01/04 11:15 Page 3.23

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T3.win 10/2/2004 12:33 - page 23

3.23

TRAPÃ DE AERISIRE CU ACÞIUNE ELECTRICÃ (continuare)

Închiderea la distanþã a trapei deaerisire (vehicule echipate cu acþio-nare a geamurilor cu impulsuri).În timpul blocãrii portierelor cu ajuto-rul cartelei RENAULT apãsaþi dedouã ori succesiv pe butonul de blo-care al cartelei RENAULT, sau pebutonul mânerului unei portiere saual portbagajului, în modul fãrã mâini,iar geamurile ºi trapa de aerisire seînchid automat.

Dupã închiderea de la distanþã a trapeide aerisire, o apãsare pe butonul 3 vapermite trapei de aerisire sã revinã lapoziþia anterioarã închiderii.

Închiderea trapei de aeri-sire poate cauza rãnirigrave.

Sistemul nu trebuie acþionat decâtdacã utilizatorul vede bine vehicu-lul ºi dacã nu este nici o persoanãîn vehicul.

ParticularitatePentru siguranþa dumneavoastrã vehi-culul este echipat cu un limitator desarcinã; atunci când un geamîntâlneºte rezistenþã la capãt de cursã(de exemplu: degetele unei persoane,laba unui animal, creangã de copac...)acesta se opreºte apoi se retrage câþivacentimetri.

Anomalie de funcþionare a închi-derii trapei de aerisireÎn acest caz, verificaþi sã nu existe unobstacol, apoi rotiþi butonul 2, înpoziþia 0 apoi apãsaþi pe butonul 3,pânã la închiderea completã a trapeide aerisire.

Atenþie, în timpul acestei manevre,funcþionarea limitatorului de sar-cinã a trapei de aerisire este dezac-tivatã.

Consultaþi imediat ReprezentantulRENAULT.

Precauþiuni de utilizare- vehicul cu bare de acoperiº

În general, manevrarea trapei deaerisire nu este indicatã.

Înainte de manipularea trapei deaerisire, verificaþi obiectele ºi/sauaccesoriile (suportul pentru bici-clete, portbagajul exterior...) mon-tate pe barele de acoperiº: acesteatrebuie bine dispuse ºi fixate iar dis-punerea lor nu trebuie sã împiedicebuna funcþionare a trapei de aeri-sire.

Adresaþi-vã Reprezentantului dum-neavoastrã RENAULT, pentru acunoaºte adaptãrile posibile;

- verificaþi dacã trapa de aerisire estebine închisã când pãrãsiþi vehiculul;

- curãþiþi trimestrial garnitura deetanºare cu ajutorul produselorselecþionate de cãtre Departamentulnostru Tehnic;

- nu deschideþi trapa de aerisire ime-diat dupã ploaie sau dupã spãlareavehiculului.

Page 148: Man Renault Megane

1 23

4 56

7

A

B

nu687-8_fra_G3.qxd 7/01/04 11:15 Page 3.24

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T3.win 10/2/2004 12:33 - page 24

3.24

ILUMINARE INTERIOARÃ

Plafonierã A sau BApãsaþi pe comutatorul 2 sau 5, pen-tru a obþine:- o iluminare continuã;- o iluminare comandatã de deschide-rea unei portiere. Aceasta nu sestinge decât dacã portierele respec-tive sunt închise corect ºi dupã o tem-porizare;

- o stingere imediatã.

Lumini pentru cititDe pe locul faþã, apãsaþi comutatorul 1pentru ºofer, 3 pentru pasagerul faþã.

De pe locul spate, apãsaþi comutatorul4 sau 6.

Lumini portiereFiecare luminã 7 se aprinde la deschi-derea portierei.

Deblocarea ºi deschiderea portiere-lor sau a portbagajului antreneazãiluminarea temporizatã a plafonie-relor ºi luminilor de sol.

Page 149: Man Renault Megane

3

1

2

4

nu687-8_fra_G3.qxd 7/01/04 11:15 Page 3.25

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T3.win 10/2/2004 12:33 - page 25

3.25

COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE/AMENAJÃRI HABITACLU

Compartimente de depozitare dincotierele de la portierele faþã 1Se pot pãstra obiecte precum compactdiscurile...

Compartimente de depozitaredin portiere 2Aici se pot pãstra un recipient de bãu-turã sau scrumiera.

Clapele compartimentelor dedepozitare de sub bord, în parteaºoferului 3 ºi a pasagerului

Notã: în aceste spaþii se pot pãstrahãrþi rutiere, lavete, documentele vehi-culului (manual, carnet de întreþinereetc.) lanterne de buzunar...

Suport pentru ochelari 4

Page 150: Man Renault Megane

6

7

5

nu687-8_fra_G3.qxd 7/01/04 11:16 Page 3.26

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T3.win 10/2/2004 12:33 - page 26

3.26

COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE/AMENAJÃRI HABITACLU (continuare)

Compartiment de depozitare dincotiera centralã faþãRidicaþi capacul 5.

Compartimente de depozitarepentru pasagerPentru a-l deschide, trageþi mânerul 6.

În acest compartiment de depozitarese pot pãstra documente format A4, osticlã mare cu apã...

Acest compartiment de depozitarebeneficiazã, la fel ca ºi habitaclul, deventilare ºi de aer condiþionat.

Coborâþi sau ridicaþi obturatorul 7pentru a deschide sau închide admisiaaerului.

Notã:În funcþie de vehicul, compartimen-tele de depozitare pentru pasageri seblocheazã odatã cu portierele.

Page 151: Man Renault Megane

9

8 10

11

12

nu687-8_fra_G3.qxd 7/01/04 11:16 Page 3.27

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T3.win 10/2/2004 12:33 - page 27

3.27

COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE/AMENAJÃRI HABITACLU (continuare)

Suport 8Aici pot fi pãstrate tichete de autos-tradã, hãrþi...

Suport pentru recipientul de bãu-turã 9Sunt plasate în faþa manetei schimbã-torului de viteze ºi în spaþiile de depo-zitare laterale faþã ºi spate.

Notã: aceste spaþii pot include de ase-menea scrumiera.

Compartimentele de depozitaredin cotiera spateCoborâþi cotiera 10, ridicaþi capacul 11cu ajutorul mânerului de debloca-re 12.

Nici un obiect nu trebuiesã se gãseascã pe podea(partea din faþa conducãto-rului): în cazul unei frânãri

bruºte, acestea riscã sã alunece subpedale ºi sã împiedice utilizarealor.

Page 152: Man Renault Megane

14

13

nu687-8_fra_G3.qxd 7/01/04 11:16 Page 3.28

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T3.win 10/2/2004 12:33 - page 28

3.28

COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE/AMENAJÃRI HABITACLU (continuare)

Cârlige pentru umeraºe 13 Buzunare depozitare 14 scaunefaþã

Page 153: Man Renault Megane

1

2

nu687-8_fra_G3.qxd 7/01/04 11:16 Page 3.29

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T3.win 10/2/2004 12:33 - page 29

3.29

SCRUMIERE - BRICHETÃ

Scrumierã 1Este o scrumierã mobilã fixatã însuporturile recipientelor pentru bãu-turã care echipeazã vehiculul.

Brichetã 2Cu contactul pus, apãsaþi bricheta 2.

Aceasta revine singurã printr-un micdeclic imediat ce a devenit incandes-centã. Trageþi bricheta. Dupã utili-zare, introduceþi bricheta la loc fãrã são împingeþi pânã la capãt.

Prizã pentru accesoriiÎn funcþie de vehicul, aceasta este pla-satã în locul brichetei 2.

Prevãzutã pentru racordarea accesorii-lor agreate de cãtre DepartamentulTehnic RENAULT cu o putere maimicã de 120 W (tensiune 12 V).

Page 154: Man Renault Megane

A 1

B

nu687-8_fra_G3.qxd 7/01/04 11:16 Page 3.30

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T3.win 10/2/2004 12:33 - page 30

3.30

BANCHETÃ SPATE

Perna ºi spãtarul scaunului pot fi raba-tate pentru a permite transportulobiectelor voluminoase.

Pentru a rabata perna scaunuluiBasculaþi perna A spre scaunele faþã.

Pentru a rabata spãtarulDupã rabatarea pernei scaunului,coborâþi tetiera spate, consultaþi capi-tolul „tetierã spate“, apoi trageþi mâne-rul 1 ºi coborâþi spãtarul (spãtarele) B.

Transportul obiectelorDacã doriþi sã plasaþi obiecte pe spãta-rul rabatat, este obligatoriu sã scoateþitetierele înainte de a rabata spãtarulastfel încât acesta sã fie lipit de pernã.Consultaþi paragraful „transportulobiectelor în portbagaj“ din capito-lul 3.

Notã: înainte de a manevra parteamai micã a spãtarului (în funcþie devehicul), verificaþi prinderea catara-mei centurii de siguranþã centrale înînchizãtorul corespunzãtor înainte dea rabata perna scaunului ºi apoi spãta-rul.

- În momentul reinsta-lãrii spãtarului, asigu-raþi-vã cã blocarea estecorespunzãtoare.

- În cazul utilizãrii de huse pen-tru scaune, aveþi grijã ca acesteasã nu împiedice fixarea siguran-þei spãtarului.

- Aveþi grijã ca centurile ºi închizã-toarele sã fie bine poziþionate.

- Puneþi la loc tetiera.

Page 155: Man Renault Megane

1

1

3

2

nu687-8_fra_G3.qxd 7/01/04 11:16 Page 3.31

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T3.win 10/2/2004 12:33 - page 31

3.31

PORTBAGAJ

Pentru deschidereApãsaþi butonul de comandã 1 ºi ridi-caþi capacul portbagajului.

Pentru închidereCoborâþi capacul portbagajului, aju-tându-vã mai întâi de mânerele inte-rioare 2.

Deschidere manualã din interiorÎn cazul imposibilitãþii deblocãrii port-bagajului, aceasta se poate facemanual din interior.- accesaþi portbagajul basculând spãta-rul (spãtarele) banchetei spate,

- introduceþi un creion, sau un obiectsimilar, în cavitatea 3 ºi culisaþiansamblul conform desenului,

- împingeþi capacul portbagajului pen-tru a-l deschide.

Page 156: Man Renault Megane

1

2

nu687-8_fra_G3.qxd 7/01/04 11:16 Page 3.32

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T3.win 10/2/2004 12:33 - page 32

3.32

POLIÞÃ SPATE

ScoatereDesfaceþi cele douã curele 1.

Nu plasaþi nici un obiectgreu sau dur pe poliþã. Încaz de frânare bruscã saude accident acestea pot

pune în pericol ocupanþii vehiculu-lui.

Ridicaþi uºor poliþa ºi trageþi-o spredumneavoastrã.

Pentru a pune la loc poliþa, se proce-deazã în sens invers scoaterii.

Ca o particularitate pentru versiu-nea utilitarã, desfaceþi dispozitivelede fixare 2 de fiecare parte a poliþei,apoi scoateþi poliþa prin portiera spate.

Pentru a pune la loc poliþa, se proce-deazã în sens invers scoaterii.

Page 157: Man Renault Megane

1

2

1

1

1

nu687-8_fra_G3.qxd 7/01/04 11:16 Page 3.33

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T3.win 10/2/2004 12:33 - page 33

3.33

COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE/AMENAJÃRI PORTBAGAJ

Amplasarea cârligelor de anco-rare 1Sunt utile pentru imobilizarea obiecte-lor transportate în portbagaj (consul-taþi paragraful „transportul obiectelorîn portbagaj“).

Compartiment de depozitare înspaþiul roþii de rezervãPentru deschidere, strângeþi moche-ta 2 înspre bancheta spate (în acestcompartiment se pot pãstra unelte,lavete, un bidon cu ulei...).

Page 158: Man Renault Megane

A

B

nu687-8_fra_G3.qxd 7/01/04 11:16 Page 3.34

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T3.win 10/2/2004 12:33 - page 34

3.34

TRANSPORTUL OBIECTELOR ÎN PORTBAGAJPlasaþi întotdeauna obiectele transpor-tate astfel încât dimensiunea cea maimare sã se sprijine de:

- Spãtarul banchetei spate, în cazulsarcinilor normale (cazul A).

- Bancheta pliatã, în cazul sarcinilormaxime (cazul B).

Dacã doriþi sã plasaþi obiecte pe spãta-rul rabatat, este obligatoriu sã scoateþitetierele înainte de a rabata spãtarul,astfel încât acesta sã fie lipit de pernã.

Plasaþi întotdeauna obiec-tele cele mai grele direct pepodea. Folosiþi punctelede ancorare a încãrcãturii

de pe podeaua portbagajului, dacãvehiculul este dotat cu acestea.Încãrcarea trebuie fãcutã în aºa felîncât, în cazul unei frânãri bruºte,nici un obiect sã nu poatã fi proiec-tat în faþã, spre pasageri. Fixaþi cen-turile de siguranþã de pe locurilespate chiar ºi când nu existãpasageri.

Page 159: Man Renault Megane

1

nu687-8_fra_G3.qxd 7/01/04 11:16 Page 3.35

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T3.win 10/2/2004 12:33 - page 35

3.35

BARE DE ACOPERIª

Fiecare element decorativ pentru pla-fon este echipat cu douã clape ceînchid punctele de fixare ale barelorde acoperiº.

Fiecare din clape este închisã de uncapac pivotant 1.

Accesul la punctele de fixareRotiþi în sus fiecare capac 1.

Pentru vehiculele ce nu sunt echipatecu capace 1, consultaþi Reprezentan-tul dumneavoastrã RENAULT.

Sarcinã admisã pe bara deacoperiº: consultaþi capitolul 6,paragraful „greutãþi“.

Pentru montarea barelor ºi pentrucondiþiile de utilizare, consultaþiinstrucþiunile de montare ale fabri-cantului.

Vã sfãtuim sã pãstraþi aceste ins-trucþiuni împreunã cu celelaltedocumente ale vehiculului.

Page 160: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G3.qxd 7/01/04 11:16 Page 3.36

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T3.win 10/2/2004 12:33 - page 36

3.36

Page 161: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G4.qxd 7/01/04 11:32 Page 4.01

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T4.win 16/2/2004 14:07 - page 1

4.01

Capitolul 4: Întreþinere

Capota motorului .................................................................................................................................. 4.02 - 4.03

Nivel ulei motor/Schimb de ulei motor .............................................................................................. 4.04 ➟ 4.07

Nivele: lichid de rãcire a motorului ................................................................................................................ 4.08

lichid de frânã .................................................................................................................................... 4.09

rezervoare spãlãtoare geam/spãlãtor faruri .......................................................................................... 4.10

Filtre ............................................................................................................................................................... 4.10

Baterie ............................................................................................................................................................ 4.11

Întreþinerea caroseriei ............................................................................................................................ 4.12 - 4.13

Întreþinerea finisajelor ..................................................................................................................................... 4.14

Page 162: Man Renault Megane

1

2

nu687-8_fra_G4.qxd 7/01/04 11:33 Page 4.02

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T4.win 16/2/2004 14:07 - page 2

4.02

CAPOTA MOTORULUI

Pentru a deschide, trageþi maneta 1,plasatã în partea stângã a planºei debord.

Blocarea de siguranþã a capoteiPentru a debloca, trageþi pana defixare ce traverseazã calandrul 2.

În timpul intervenþiilor subcapota motorului, ventilato-rul motorului se poatedeclanºa în orice moment.

Page 163: Man Renault Megane

3

4

5

nu687-8_fra_G4.qxd 7/01/04 11:33 Page 4.03

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T4.win 16/2/2004 14:07 - page 3

4.03

CAPOTA MOTORULUI (continuare)

Ridicaþi capota, scoateþi tija de sprijin4 din locul de fixare 5 ºi, pentru sigu-ranþa dumneavoastrã, plasaþi-oneapãrat în locaþia 3 a capotei.

Închiderea capoteiÎnainte de închidere, verificaþi dacã nuaþi uitat vreun obiect în compartimen-tul motor.

Pentru a reînchide capota, reaºezaþitija de sprijin 4 în locul de fixare 5þineþi capota de partea centralã ºicoborâþi-o pânã la o distanþã de 30 cmfaþã de poziþia închisã, apoi daþi-i dru-mul. Ea se închide singurã datoritãgreutãþii proprii.

Asiguraþi-vã de blocareacorectã.

Page 164: Man Renault Megane

23531

23507

23532

nu687-8_fra_G4.qxd 7/01/04 11:33 Page 4.04

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T4.win 16/2/2004 14:07 - page 4

4.04

NIVEL ULEI MOTORUn motor consumã ulei pentru unge-rea ºi rãcirea pieselor mobile ºi deaceea este normalã completarea cuulei între douã schimburi.

Totuºi, dacã dupã perioada de rodajeste necesar sã se completeze maimult de 0,5 litri la 1 000 km, consultaþiReprezentantul dumneavoastrãRENAULT.

Verificãri periodice: verificaþi perio-dic nivelul de ulei ºi, în orice caz,înainte de a efectua o cãlãtorie pedistanþã mare, pentru a evita risculdeteriorãrii motorului.

Citirea nivelului de uleiPentru a fi valabilã, citirea trebuiefãcutã pe teren drept ºi dupã o oprireîndelungatã a motorului.

Citirea nivelului poate fi fãcutã:- pe tabloul de bord;- pe jojã.

Citirea nivelului pe tabloul de bordLa comutarea contactului ºi timp de30 de secunde:- dacã nivelul este corect, afiºajul

indicã „nivel de ulei corect“:mesaj 1.

Particularitate: dacã doriþi sã aflaþinivelul exact, apãsaþi pe butonul deresetare a kilometrajului parþial saupe butonul de afiºare a informaþiilorpe calculatorul de bord.

Semnele ce apar pe afiºaj indicã nive-lul. Ele dispar pe mãsurã ce nivelululeiului scade ºi sunt înlocuite de oliniuþã: de exemplu mesajul 2.

Pentru a citi calculatorul de bord, apã-saþi din nou pe buton.- atunci când nivelul uleiului este

minim: mesajul „refaceþi nivelul deulei“ apare pe afiºaj, semnele suntînlocuite de liniuþe (mesaj 3) iar mar-

torul luminos se aprinde pe

panoul de bord.

Este necesarã refacerea imediatã anivelului.

Mesaj 1Nivelsatisfãcãtor

Mesaj 2Exemplude afiºajal nivelului

Mesaj 3Nivelminim

Page 165: Man Renault Megane

A

B

A

B

C

nu687-8_fra_G4.qxd 7/01/04 11:33 Page 4.05

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T4.win 16/2/2004 14:07 - page 5

4.05

NIVEL ULEI MOTOR (continuare)

Citirea nivelului pe jojã- scoateþi joja;- ºtergeþi joja cu ajutorul unei lavetecurate ºi fãrã scame;

- introduceþi joja pânã la capãt, (pen-tru vehiculele echipate cu „buºon-jojã“ C, buºonul trebuie sã fie com-plet înºurubat);

- scoateþi din nou joja;- citiþi nivelul: acesta nu trebuie sãcoboare niciodatã sub limita „mini“A ºi nici sã depãºeascã limita„maxi“ B. În timpul intervenþiilor sub

capota motorului, ventilato-rul motorului se poatedeclanºa în orice moment.

Dacã nivelul scade în mod anormalsau repetat, consultaþi Reprezentan-tul dumneavoastrã RENAULT.

Page 166: Man Renault Megane

1 2

1.5 dCi

1

2

1.9 dCi

1

2

1

1.4 16V - 1.6 16V 2.0 16V

nu687-8_fra_G4.qxd 7/01/04 11:33 Page 4.06

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T4.win 16/2/2004 14:07 - page 6

4.06

NIVEL ULEI MOTOR (continuare)

Completare/umplereVehiculul trebuie sã se afle pe terenorizontal, motorul oprit ºi rãcit (deexemplu: înainte de primul demarajdin ziua respectivã).

- Desfiletaþi buºonul 1;- refaceþi nivelul (informativ, capacita-tea între „mini“ ºi „maxi“ a jojei 2este între 1,5 ºi 2 litri, în funcþie detipul motorului);

- aºteptaþi aproximativ 2 minute pen-tru a permite scurgerea uleiului;

- verificaþi nivelul cu ajutorul jojei 2(conform explicaþiilor anterioare).

Nu depãºiþi nivelul „maxi“ ºi nu uitaþisã strângeþi buºonul 1.

Page 167: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G4.qxd 7/01/04 11:33 Page 4.07

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T4.win 16/2/2004 14:07 - page 7

4.07

NIVEL ULEI MOTOR (continuare) / SCHIMB DE ULEI MOTORSchimb de ulei motorFrecvenþã: consultaþi carnetul deîntreþinere al vehiculului dumnea-voastrã.

Capacitãþi aproximative pentruschimbul de ulei(informativ)Motor 1.4 16V : 4,9 litriMotor 1.6 16V : 4,9 litriMotor 2.0 16V : 5,4 litriMotor 2.0 T : 5,4 litriMotor 1.5 dCi : 4,6 litriMotor 1.9 dCi : 4,8 litriFiltru de ulei inclus.Filtrul de ulei trebuie înlocuit perio-dic: consultaþi carnetul de întreþinereal vehiculului dumneavoastrã.

Calitatea uleiului de motorPentru a cunoaºte calitatea uleiului cetrebuie utilizat, consultaþi carnetul deîntreþinere al vehiculului dumnea-voastrã.

Umplere: Când completaþinivelul de ulei, aveþi grijã sãnu curgã ulei peste pieselemotorului. Risc de incendiu.

Nu uitaþi sã strângeþi corect buºonul,în caz contrar existã risc de incendiuprin stropirea cu ulei a pieselorîncinse ale motorului.

Schimb de ulei motor: Dacãefectuaþi schimbul de ulei cumotorul cald, atenþie la risculde arsuri cauzate de scurge-rea uleiului.

În timpul intervenþiilor subcapota motorului, ventilato-rul motorului se poatedeclanºa în orice moment.

Nu porniþi motorul într-unspaþiu închis, deoarecegazele de eºapament sunttoxice.

Dacã nivelul scade în mod anormalsau repetat, consultaþi Reprezentan-tul dumneavoastrã RENAULT.

Page 168: Man Renault Megane

1

A

nu687-8_fra_G4.qxd 7/01/04 11:33 Page 4.08

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T4.win 16/2/2004 14:07 - page 8

4.08

NIVELE

Lichid de rãcireNivelul la rece trebuie sã se afle întrereperele MINI ºi MAXI indicate perecipientul de expansiune 1 (vizibileprin orificiul A).

Completaþi acest nivel la rece înaintede a ajunge la reperul MINI.

Frecvenþa controlului de nivelVerificaþi în mod regulat nivelullichidului de rãcire (lipsa lichiduluide rãcire poate conduce la deteriora-rea gravã a motorului).

Dacã este necesarã completarea lichi-dului de rãcire, folosiþi numai produ-sele agreate de Departamentul TehnicRENAULT, care vã asigurã:- o protecþie împotriva îngheþãrii;- o protecþie anticorozivã a circuituluide rãcire.

Nu efectuaþi nici o inter-venþie asupra circuituluide rãcire dacã motorul estecald.

Pericol de arsuri.

Frecvenþa de înlocuireConsultaþi carnetul de întreþinere alvehiculului dumneavoastrã.

Dacã nivelul scade în mod anormalsau repetat, consultaþi Reprezen-tantul dumneavoastrã RENAULT.

Page 169: Man Renault Megane

1

2

3

nu687-8_fra_G4.qxd 7/01/04 11:33 Page 4.09

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T4.win 16/2/2004 14:07 - page 9

4.09

NIVELE (continuare)

Lichid de frânãEste necesarã verificarea frecventã ºi,în orice caz, atunci când se observã oscãdere oricât de micã a eficienþei sis-temului de frânare.

Nivel 1Nivelul scade în mod normal odatã cuuzura garniturilor, dar nu trebuie sãcoboare niciodatã sub cota de alertã„MINI“.

Pentru a avea acces la rezervorul 1,scoateþi dispozitivele de fixare 2 cuajutorul unei piese apoi scoateþi capa-cul 3.

UmplereOrice intervenþie efectuatã asupra cir-cuitului hidraulic necesitã înlocuirealichidului de frânã de cãtre un specia-list.

Utilizaþi în mod obligatoriu un lichidde frânã agreat de Departamentul Teh-nic RENAULT (lichidul trebuie sã seafle într-un bidon sigilat).

Frecvenþa de înlocuireConsultaþi carnetul de întreþinere alvehiculului dumneavoastrã.

În timpul intervenþiilorsub capota motorului, ven-tilatorul motorului sepoate declanºa în oricemoment.

Page 170: Man Renault Megane

1

1

2

nu687-8_fra_G4.qxd 7/01/04 11:33 Page 4.10

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T4.win 16/2/2004 14:07 - page 10

4.10

NIVELE (continuare) FILTRE

Rezervor spãlãtor geamuri/spãlãtor pentru faruriUmplereDeschideþi buºonul 1, umpleþi culichid pânã ajunge la vedere, puneþibuºonul la loc.

LichidProdus pentru spãlare geamuri (pro-dus antigel pe timp de iarnã).

DuzePentru orientarea duzelor spãlãtoare-lor pentru parbriz, utilizaþi un instru-ment în formã de ac.

NOTÃÎn funcþie de vehicul, pentru a aflanivelul de lichid, utilizaþi„buºonul-pipetã“. Pentru aceasta,astupaþi orificiul 2 (deasuprabuºonului) ºi scoateþi buºonul.

Înlocuirea elementelor de filtrare (fil-tru de aer, filtru habitaclu, filtru die-sel...) este prevãzutã în operaþiile deîntreþinere a vehiculului dumneavoas-trã.

Frecvenþa de înlocuire a elementelorde filtrare: consultaþi carnetul deîntreþinere al vehiculului dumnea-voastrã.

În timpul intervenþiilorsub capota motorului, ven-tilatorul motorului sepoate declanºa în oricemoment.

Page 171: Man Renault Megane

1

nu687-8_fra_G4.qxd 7/01/04 11:33 Page 4.11

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T4.win 16/2/2004 14:07 - page 11

4.11

BATERIE

Bateria nu necesitã întreþinere: nu des-chideþi niciodatã capacul 1.

Manevraþi cu atenþie bate-ria deoarece conþine acidsulfuric care nu trebuie sãintre în contact cu ochii

sau cu pielea. În cazul unui astfelde contact, spãlaþi-vã cu apã dinabundenþã.

Nu apropiaþi flãcãri, puncte incan-descente sau scântei de elemenþiibateriei: existã risc de explozie.

Înlocuirea baterieiAceastã operaþiune fiind complexã, vãsfãtuim sã apelaþi la Reprezentantuldumneavoastrã RENAULT.

Deoarece bateria este spe-cialã (prezenþa unui fur-tun de aerisire ce permiteevacuarea gazelor coro-

zive ºi explozive la exterior), verifi-caþi dacã noua baterie permiteconectarea acestui furtun. Consul-taþi Reprezentantul dumneavoas-trã RENAULT.

Page 172: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G4.qxd 7/01/04 11:33 Page 4.12

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T4.win 16/2/2004 14:07 - page 12

4.12

ÎNTREÞINEREA CAROSERIEIProtecþia împotriva agenþilorcoroziviCu toate cã vehiculul dumneavoastrãbeneficiazã de tehnologie anticoro-ziune foarte performantã, nu este maipuþin supus acþiunii:

• agenþilor atmosferici corozivi- poluãrii atmosferice (oraºe ºi zoneindustriale),

- salinitãþii atmosferice (în zonelemaritime mai ales în sezonul cald),

- condiþiilor climatice sezoniere ºihigrometrice (sare împrãºtiatã peºosea iarna, apã pentru curãþareastrãzilor...).

• acþiunilor abrazive

Praf atmosferic ºi nisip aduse devânt, noroi, criblura proiectatã dealte vehicule...

• incidentelor de circulaþie

Pentru a nu pierde beneficiul acestortehnici, este necesar un minim deatenþie pentru a evita aceste riscuri.

Ce nu trebuie fãcut• Nu spãlaþi vehiculul în soare sau pe

timp de ger.

• Nu rãzuiþi noroiul sau sarea înaintede a le umezi.

• Nu lãsaþi sã se acumuleze murdãrie.

• Nu lãsaþi sã se întindã rugina for-matã din cauza zgârieturilor acci-dentale.

• Nu înlãturaþi petele de pe vehiculfolosind produse neagreate deDepartamentul nostru Tehnic ºicare pot ataca stratul de vopsea.

• Nu rulaþi frecvent prin zãpadã ºinoroi fãrã sã spãlaþi vehiculul, maiales punþile roþilor ºi sub caroserie.

• Nu degresaþi sau nu curãþaþi ele-mentele mecanice (de exemplu:compartimentul motor), sub carose-rie, piese cu dispozitive de prindere(de exemplu: interiorul trapei decarburant) ºi elemente exterioare deplastic vopsite (de exemplu: barelede protecþie) folosind echipamentede curãþire la presiune înaltã saupulverizând produse neomologatede Departamentul nostru Tehnic.Folosirea acestora fãrã mãsuri deprecauþie poate provoca oxidareasau funcþionarea defectuoasã.

Page 173: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G4.qxd 7/01/04 11:33 Page 4.13

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T4.win 16/2/2004 14:07 - page 13

4.13

ÎNTREÞINERE CAROSERIE (continuare)

Ce trebuie fãcut• Spãlaþi frecvent vehiculul, cu moto-

rul oprit, folosind ºampoaneleagreate de departamentul nostrutehnic ºi clãtiþi abundent cu jet deapã, mai ales punþile roþilor ºi subcaroserie pentru a elimina:- depunerile rãºinoase de sub arborisau produsele de poluare indus-trialã;

- excrementele pãsãrilor care con-þin produºi chimici ce au o acþiunede decolorare rapidã a stratuluide vopsea ajungând pânã la dez-lipirea acestuia;Este absolut necesar sã spãlaþiimediat vehiculul pentru aîndepãrta aceste pete, deoarece elenu dispar prin simpla ºtergere;

- sarea aflatã pe punþile roþilor ºi subcaroserie, dupã ce aþi condus înzone unde s-au împrãºtiat subs-tanþe chimice;

- noroiul care formeazã un amestecumed pe punþile roþilor ºi sub caro-serie.

• Pãstraþi distanþa între vehiculeatunci când vã deplasaþi pe o supra-faþã cu criblurã pentru a evita dete-riorarea vopselei.

• Efectuaþi imediat retuºurile nece-sare în cazul deteriorãrii vopseleipentru a evita întinderea coroziunii.

• În cazul în care vehiculul dumnea-voastrã beneficiazã de garanþie anti-coroziune RENAULT, nu uitaþi sãefectuaþi inspecþiile periodice. Con-sultaþi carnetul de întreþinere alvehiculului dumneavoastrã.

• Respectaþi legislaþia localã privito-are la spãlarea vehiculelor, (deexemplu: nu spãlaþi vehiculul pedrumurile publice).

• Înainte de trecerea pe sub o insta-laþie de spãlare cu perii cilindrice,verificaþi fixarea echipamentelorexterioare, a farurilor adiþionale,oglinzilor retrovizoare ºi fixaþi cu unadeziv lamelele ºtergãtoarelor degeam, antena radio.

Demontaþi antena radiotelefonului,dacã vehiculul este dotat cu aceasta.

• În cazul în care a fost necesarãspãlarea elementelor mecanice,ºarnierelor... este absolut necesarãprotejarea lor prin pulverizarea deproduse omologate de Departamen-tul nostru Tehnic.

Am selectat produse speciale deîntreþinere care pot fi gãsite înmagazinele noastre de accesoriiRENAULT.

Page 174: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G4.qxd 7/01/04 11:33 Page 4.14

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T4.win 16/2/2004 14:07 - page 14

4.14

ÎNTREÞINEREA FINISAJELOR INTERIOAREIndiferent de natura petelor, utilizaþiapã cu sãpun (eventual cãlduþã) pebazã de:• sãpun natural,• sãpun lichid pentru veselã (0,5 %

sãpun la 99,5 % apã).

ªtergeþi cu o lavetã moale umezitã.

Particularitãþi• Geamurile aparatelor (de exem-

plu: tablou de bord, ceas, afiºaj tem-peraturã exterioarã, afiºaj radio...)Utilizaþi o lavetã moale sau dinbumbac.Dacã aceasta nu este suficientã, uti-lizaþi o lavetã moale (sau o lavetãdin bumbac) îmbibatã uºor cu apã ºisãpun apoi ºtergeþi cu o lavetãmoale sau lavetã din bumbacumedã.În final ºtergeþi uºor cu o lavetãmoale uscatã.

Folosirea produselor pe bazã dealcool este interzisã.

• Centuri de siguranþãAcestea trebuie pãstrate curate.Utilizaþi fie produsele selectate deDepartamentul nostru Tehnic(magazinele de accesoriiRENAULT) fie apã cãlduþã cusãpun, folosind un burete, ºi ºtergeþiapoi cu o lavetã uscatã.

Folosirea detergenþilor sau vopse-lei este interzisã.

Ce nu trebuie fãcutEste total nerecomandatã utilizareaunui aparat de curãþire cu presiunemare sau pulverizarea produselor îninteriorul habitaclului: fãrã o folosireprudentã, aceasta poate afecta, întrealtele, buna funcþionare a componen-telor electrice sau electronice prezenteîn vehicul.

Page 175: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G5.qxd 7/01/04 13:05 Page 5.01

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T5.win 16/2/2004 14:09 - page 1

5.01

Capitolul 5: Sfaturi practice

Roata de rezervã ............................................................................................................................................. 5.02

Trusã scule (Cric - Manivelã...) ....................................................................................................................... 5.03

Capace roþi ..................................................................................................................................................... 5.04

Schimbarea unei roþi ...................................................................................................................................... 5.05

Pneuri (siguranþã pneuri, roþi, utilizare pe timp de iarnã) ................................................................... 5.06 ➟ 5.08

Faruri (înlocuirea becurilor) ................................................................................................................ 5.09 ➟ 5.12

Lumini spate (înlocuirea becurilor) ....................................................................................................... 5.13 - 5.14

Semnalizatoare laterale (înlocuirea becurilor) ................................................................................................. 5.14

Lumini interioare (înlocuirea becurilor) .............................................................................................. 5.15 ➟ 5.17

Siguranþe ............................................................................................................................................... 5.18 - 5.19

Baterie ................................................................................................................................................ 5.20 ➟ 5.22

Cartela RENAULT: baterie ............................................................................................................................. 5.23

Preechipare cu radio/accesorii ............................................................................................................... 5.24 - 5.25

ªtergãtor geam (înlocuirea lamelelor) ............................................................................................................. 5.26

Remorcare .......................................................................................................................................... 5.27 ➟ 5.29

Anomalii de funcþionare ..................................................................................................................... 5.30 ➟ 5.37

Page 176: Man Renault Megane

2

1

43

nu687-8_fra_G5.qxd 7/01/04 13:05 Page 5.02

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T5.win 16/2/2004 14:09 - page 2

5.02

ROATA DE REZERVÃ

Roata de rezervã 3Aceasta este plasatã în portbagaj.

Pentru a avea acces la ea:- deschideþi capacul portbagajului;- ridicaþi mochetele 1 ºi 2 (în funcþiede vehicul);

- desfiletaþi piuliþa centralã 4;- scoateþi roata de rezervã.

Dacã roata de rezervã afost pãstratã timp de maimulþi ani, verificaþi-o laatelierul dumneavoastrã

pentru a vedea dacã mai cores-punde ºi dacã poate fi utilizatã fãrãriscuri.

Particularitate:Funcþia „sistem de control al presiuniipneurilor“ nu controleazã roata derezervã (roata înlocuitã de roata derezervã dispare de pe afiºajul tablouluide bord).

Consultaþi paragraful „sistem de con-trol a presiunii pneurilor“ din capito-lul 2.

Vehiculele echipate cu oroatã de rezervã dedimensiune mai micã faþãde celelalte patru roþi.

În timpul utilizãrii acestei roþi derezervã, care trebuie sã fie doartemporarã, viteza de deplasare nutrebuie sã depãºeascã 130 km/h.

Page 177: Man Renault Megane

1

34

2

5

A

nu687-8_fra_G5.qxd 7/01/04 13:05 Page 5.03

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T5.win 16/2/2004 14:09 - page 3

5.03

TRUSÃ SCULE

Trusa de scule A este plasatã în portba-gaj, la dreapta roþii de rezervã.

Pentru a avea acces la unelte scoateþiroata de rezervã apoi scoateþi trusa descule.

Cric 1Scoateþi cricul 1.

Când puneþi cricul înapoi la locul sãu,pliaþi-l corect înainte de a-l aºeza înlocaºul sãu.

Cricul este destinat pentruschimbarea roþilor. În niciun caz acesta nu trebuieutilizat pentru a efectua

reparaþii sau pentru a avea accessub vehicul.

Cheie pentru capacul roþii 2 sau 4Aceasta permite scoaterea capacelorroþii.

Inel de remorcare 3Consultaþi paragraful „remorcare“ dincapitolul 5.

Cheie pentru roatã 5Aceasta permite blocarea sau debloca-rea ºurubului de fixare a roþii.

Compartimente de depozitareÎn trusa de scule sunt prevãzute spaþiipentru pãstrarea unei piuliþe antifurt.

Page 178: Man Renault Megane

3

2

C6

4

5

D

B

1

A

nu687-8_fra_G5.qxd 7/01/04 13:05 Page 5.04

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T5.win 16/2/2004 14:09 - page 4

5.04

CAPAC - ROATÃ

Element decorativ ca în exemplulelementului decorativ 1Desfaceþi-l cu ajutorul cheii pentrucapacul roþii 3 (plasatã în trusa descule) prin introducerea cârligului înorificiul din apropierea valvei 2.

Pentru montare, fixaþi capacul þinândseama de poziþia valvei 2. Apãsaþi câr-ligele de menþinere începând cu par-tea valvei A apoi B ºi C ºi terminaþi cupartea opusã a valvei D.

Capac roatã central ca în exem-plul capacului roatã 4Demontarea se face cu ajutorul cheiipentru capacul roþii 6 (plasatã în trusade scule) introducând cheia 6 înlocaºul 5.

La montare, orientaþi capacul þinândseama de locaºul 5 ºi înfiletaþi cuajutorul cheii 6.

Vã sfãtuim sã notaþi numãrul înscrispe cheie pentru a putea fi înlocuitã încaz de pierdere.

Page 179: Man Renault Megane

3

42

1

nu687-8_fra_G5.qxd 7/01/04 13:05 Page 5.05

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T5.win 16/2/2004 14:09 - page 5

5.05

SCHIMBAREA UNEI ROÞI

Parcaþi vehiculul pe o supra-faþã planã ºi rezistentã (dacãeste necesar, poziþionaþi unsuport solid sub talpa cricu-

lui), aprindeþi semnalul de avarie.

Trageþi frâna de mânã ºi selectaþi otreaptã inferioarã de vitezã (treapta Isau marºarier, sau în poziþia P pentrucutiile de viteze automate).

Toþi pasagerii trebuie sã coboare dinvehicul ºi sã stea departe de zona decirculaþie.

Dacã este necesar, scoateþi capaculroþii.

Deblocaþi ºurubul de fixare a roþii cuajutorul cheii pentru roatã 1. Poziþio-naþi roata pentru a putea fi apucatã desus.

Aºezaþi cricul 3 orizontal, capãtul cri-cului trebuie sã fie poziþionat la nive-lul suportului de tablã 2 cel mai apro-piat de roata respectivã, semnalat desãgeata 4.

Începeþi sã înºurubaþi cricul cu mânapentru a plasa convenabil talpa (sãintre uºor sub vehicul).

Efectuaþi câteva ture pentru a des-prinde roata de sol.

Demontaþi ºuruburile de fixare ºiscoateþi roata.

Montaþi roata de rezervã pe butuculcentral ºi rotiþi-o pentru ca orificiile defixare ale roþii ºi ale butucului sã coin-cidã.

Dacã roata de rezervã este livratã cuºuruburi de fixare, nu utilizaþi acesteºuruburi decât pentru roata derezervã. Strângeþi ºuruburile ºi cobo-râþi cricul.

Cu roata pe sol, strângeþi cu putereºurubul ºi efectuaþi controlul strânge-rii ºurubului cât mai rapid posibil(cuplu de strângere 110 Nm).

În caz de panã de pneu,înlocuiþi roata cât se poatede repede.

Un pneu care a avut o panã trebuiesã fie întotdeauna examinat (ºireparat dacã este posibil) de cãtreun specialist.

Page 180: Man Renault Megane

1

2

nu687-8_fra_G5.qxd 7/01/04 13:05 Page 5.06

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T5.win 16/2/2004 14:09 - page 6

5.06

PNEURISiguranþã pneuri - roþiDeoarece reprezintã singurul contactîntre vehicul ºi carosabil, întreþinereacorespunzãtoare a pneurilor este esen-þialã.

Este obligatoriu sã respectaþi regle-mentãrile locale prevãzute de codulrutier.

Când este necesar sã înlo-cuiþi pneurile, nu trebuiesã folosiþi decât pneuri deaceeaºi marcã, dimen-

siune, tip ºi structurã.

Pneurile trebuie sã fie identice cucele originale sau sã corespundãcelor recomandate de Reprezen-tantul dumneavoastrã RENAULT.

Întreþinerea pneurilorPneurile trebuie sã fie în stare bunã ºisã aibã un relief bine evidenþiat; pneu-rile agreate de departamentul nostrutehnic conþin martori de uzurã 1 caresunt alcãtuiþi din benzi de avertizareîncorporate în structura benzii derulare.

Dacã profilul pneurilor s-a uzat pânãla nivelul benzii de avertizare, marto-rii devin vizibili 2 : este deci necesarãînlocuirea pneurilor deoarece adânci-mea profilelor este de cel mult1,6 mm, ceea ce determinã o ade-renþã scãzutã pe drumurile umede.

Incidentele de conducere precum„lovirea bordurii trotuarului“, potcauza avarierea pneurilor ºi gene-reazã, în egalã mãsurã, dereglareapunþii faþã.

Un vehicul supraîncãrcat, parcurgereade distanþe lungi pe autostradã, maiales pe temperaturi ridicate ºi condu-cerea frecventã pe drumuri proastedeterminã deteriorarea mai rapidã apneurilor ºi influenþeazã siguranþa tra-ficului.

Page 181: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G5.qxd 7/01/04 13:05 Page 5.07

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T5.win 16/2/2004 14:09 - page 7

5.07

PNEURI (continuare)

Presiune de umflareEste important sã respectaþi presiunilede umflare (inclusiv pentru roata derezervã), acestea trebuie sã fie verifi-cate cel puþin o datã pe lunã ºi întot-deauna înaintea fiecãrei cãlãtorii pedistanþe lungi (Consultaþi paragraful„presiune umflare pneuri“).

Presiunile insuficientedeterminã uzura prema-turã ºi încãlzirea anormalãa pneurilor, împreunã cu

toate consecinþele pe care le potavea în planul siguranþei:- þinutã de drum proastã,- risc de explozie sau de pierdere asuprafeþei de rulare.

Presiunea de umflare depinde desarcinã ºi de viteza de utilizare.Ajustaþi presiunile în funcþie decondiþiile de utilizare (consultaþiparagraful „presiune umflarepneuri ).

Presiunile trebuie verificate la rece: nuluaþi în considerare presiunea crescutãdin timpul perioadelor calde sau dupãun rulaj efectuat la vitezã mare.

În cazul în care verificarea presiuniinu poate fi efectuatã asupra pneurilorreci, presiunile indicate trebuie mãritede la 0,2 la 0,3 bari (sau 3 PSI).

Este strict interzisã dezumflareaunui pneu cald.

Notã: presiunile de umflare a pneuri-lor sunt indicate de o etichetã (în func-þie de þarã sau versiune) lipitã pe can-tul sau pe montantul portierei faþã aºoferului.

Interschimbarea roþilorAceastã practicã este nerecomandatã.

Vehicul echipat cu sistemde control al presiuniipneurilorFiecare din senzorii implan-

taþi în valve este dedicat unei sin-gure ºi unice roþi: prin urmare, estecontraindicatã inversarea roþilor.Riscul informãrii greºite poateatrage consecinþe grave.

Înlocuire pneuri

Din motive de siguranþã,aceastã operaþie trebuieîncredinþatã exclusiv unuispecialist.

Montarea diferitã a pneurilor poatemodifica:- conformitatea vehiculului dum-neavoastrã cu reglementãrile învigoare;

- comportamentul acestuia înviraje;

- dificultatea manevrãrii direcþiei;- zgomotul produs de pneuri;- montarea lanþurilor.

Roata de rezervãConsultaþi paragrafele „roata derezervã“ ºi „schimbare roatã“ din capi-tolul 5.

Page 182: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G5.qxd 7/01/04 13:05 Page 5.08

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T5.win 16/2/2004 14:09 - page 8

5.08

PNEURI (continuare)

Utilizare pe timp de iarnã• Lanþuri

Din motive de siguranþã se inter-zice în mod absolut montarea lan-þurilor pe osia spate.

Montarea de pneuri mai mari decâtcele originale face imposibilã folo-sirea lanþurilor.

Montarea lanþurilor nueste posibilã decât pepneuri identice cu celemontate iniþial pe vehicu-

lul dumneavoastrã.

Particularitate pentru versiunileechipate cu roþi de 17“: pe acesteanu se pot monta lanþuriDacã doriþi sã utilizaþi echipamentespecifice, consultaþi Reprezentantuldumneavoastrã RENAULT.

• Pneuri de „iarnã“ sau „termocau-ciucuri“Vã sfãtuim sã echipaþi cele patruroþi pentru a menþine cât mai binecalitatea aderenþei vehiculului dum-neavoastrã.

Notã: Vã atragem atenþia asuprafaptului cã aceste pneuri au urmãto-arele caracteristici:- O direcþie de mers,- un indice de vitezã maximã carepoate fi inferioarã vitezei maximea vehiculului dumneavoastrã.

• Pneuri cu nituriAcest tip de echipare nu se utili-zeazã decât pe o perioadã limitatã ºistabilitã de legislaþia localã.

Este necesarã respectarea vitezeiimpuse de legislaþia în vigoare.

Aceste pneuri trebuie sã echipezecel puþin cele douã roþi de pe osiafaþã.

Vã recomandãm sã consultaþi Repre-zentantul dumneavoastrã RENAULTcare vã poate sfãtui asupra alegeriiechipamentelor adecvate vehicululuidumneavoastrã.

Page 183: Man Renault Megane

2

1

nu687-8_fra_G5.qxd 7/01/04 13:05 Page 5.09

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T5.win 16/2/2004 14:09 - page 9

5.09

FARURI FAÞÃ CU BECURI HALOGENE: ACCES

Accesul la lãmpi se face prin scoatereaobturatoarelor 1 ºi 2 plasate în punþileroþilor.

Totuºi, datoritã accesibilitãþii reduse,vã sfãtuim sã apelaþi la un Reprezen-tant RENAULT pentru înlocuireabecurilor.

Accesul la farul stângaMotor opritRotiþi obturatorul 1 cu un sfert de turã(în sens antiorar).

Accesul la farul dreaptaMotor opritDeschideþi obturatorul 2.

În cele douã cazuri, dupã schimbareabecului, verificaþi dacã obturatoarele 1ºi 2 sunt montate corect la loc.

În timpul intervenþiilor subcapota motorului, ventilato-rul motorului se poatedeclanºa în orice moment.

Page 184: Man Renault Megane

A B

8

2

7

41 5

6

3

nu687-8_fra_G5.qxd 7/01/04 13:05 Page 5.10

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T5.win 16/2/2004 14:09 - page 10

5.10

FARURI FAÞÃ CU BECURI HALOGENE: înlocuirea becurilor

Lumini de întâlnire / de drumScoateþi capacul A sau B.

Scoateþi conectorul 3 sau 6 al becului.

Eliberaþi resortul 2 sau 4 ºi scoateþibecul.

Tip de bec anti U.V. (vezi chenar):1 ➩ H75 ➩ H1

Nu atingeþi sticla becului. Þineþi-l dedulie.

Dupã înlocuirea becului, capacul tre-buie bine montat.

Lumina de poziþie faþãScoateþi dulia 7 pentru a avea acces labec.

Tip de bec: W5W.

Semnalizator de direcþieRotiþi cu un sfert de turã dulia 8 ºiscoateþi becul.

Tip de bec: bec portocaliu PY21 W.

Farurile fiind echipate cuplexiglas, folosiþi neapãratbecuri anti U.V. 55 W (utili-zarea oricãrui alt tip de bec

poate cauza deteriorarea farului.)

Vã sfãtuim sã aveþi un kit de urgenþecare sã conþinã un set de becuri.

Page 185: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G5.qxd 7/01/04 13:05 Page 5.11

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T5.win 16/2/2004 14:09 - page 11

5.11

FARURI FAÞÃ CU BECURI XÉNON: înlocuirea becurilorLumini de întâlnire cu becuriXenon

Deoarece montarea aces-tui dispozitiv necesitã otehnologie specificã, esteinterzisã montarea unui

proiector echipat cu becuriXenon pe o versiune care nu esteconceputã pentru a avea acestdispozitiv.

În cazul vehiculelor echi-pate cu becuri Xenon, dinmotive de siguranþã, înlo-cuirea becurilor trebuie

efectuatã de un ReprezentantRENAULT.

Curãþirea farurilorFarurile fiind echipate cu plexiglas,folosiþi o lavetã moale sau din bum-bac.

Dacã aceasta nu este suficientã, folo-siþi o lavetã moale (sau o lavetã dinbumbac) uºor îmbibatã cu apã ºisãpun, apoi ºtergeþi cu o lavetã moalesau cu o lavetã din bumbac umedã.

În final ºtergeþi uºor cu o lavetã moaleuscatã.

Se interzice folosirea produselorcare conþin alcool.

Page 186: Man Renault Megane

1

nu687-8_fra_G5.qxd 7/01/04 13:05 Page 5.12

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T5.win 16/2/2004 14:09 - page 12

5.12

FARURI FAÞÃ: lumini de ceaþã faþã/adiþionale

Luminile de ceaþã faþã 1Înlocuirea unui bec:Consultaþi Reprezentantul dumnea-voastrã RENAULT.

Tip de bec: H11.

Farurile adiþionaleDacã doriþi sã echipaþi vehiculul cufaruri ceaþã sau cu „bãtaie mare“, con-sultaþi un Reprezentant RENAULT.

Orice intervenþie (saumodificare) asupra circui-tului electric trebuie reali-zatã de un Reprezentant

RENAULT care dispune de pieselenecesare pentru adaptare, deoareceo branºare incorectã poate deter-mina defectarea instalaþiei elec-trice (cablaj, piese, în special alter-natorul).

Page 187: Man Renault Megane

5

4

1

2

3

6

nu687-8_fra_G5.qxd 7/01/04 13:05 Page 5.13

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T5.win 16/2/2004 14:09 - page 13

5.13

LUMINI SPATE: înlocuirea becurilor

Lumini de direcþie/lumini depoziþie ºi stopuriDupã deschiderea portbagajului, scoa-teþi ºuruburile 1.

Scoateþi blocul luminilor spate trãgân-du-l înapoi, din exterior.

Desfaceþi suporturile de lãmpi 2 pen-tru a avea acces la becuri.

3 Lumina de poziþie ºi stopBec P21/5 W.

4 Semnalizator de direcþieBec portocaliu PY21 W.

5 Lumina de ceaþã spateBec P21 W.

Notã: cele douã blocuri de luminisunt echipate cu un bec, dar numaibecul din partea ºoferului funcþio-neazã.

6 Lumina pentru mers cu spateleBec P21 W.

Page 188: Man Renault Megane

7

9

8

10

nu687-8_fra_G5.qxd 7/01/04 13:05 Page 5.14

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T5.win 16/2/2004 14:09 - page 14

5.14

LUMINI SPATE (continuare) ªI LATERALE: înlocuirea becurilor

A treia luminã de stop 7Consultaþi Reprezentantul dumnea-voastrã RENAULT.

Luminile plãcii numãrului deînmatriculare 8Demontaþi corpul de iluminat 8 prinapãsarea penei de fixare 9.

Scoateþi capacul corpului de iluminatpentru a avea acces la bec.

Tip de bec: bec tubular cu douãcapete C5W.

Repetitoarele laterale 10Scoateþi repetitorul 10 (cu ajutorulunei unelte de tip ºurubelniþã platã).

Rotiþi cu un sfert de turã dulia ºi scoa-teþi becul.

Tip de bec: W5W.

Page 189: Man Renault Megane

1

2

nu687-8_fra_G5.qxd 7/01/04 13:05 Page 5.15

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T5.win 16/2/2004 14:09 - page 15

5.15

ILUMINARE INTERIOARÃ: înlocuirea becurilor

Plafoniera ADemontaþi capacul transparent (cuajutorul unei unelte de tip ºurubelniþãplatã) 1.

Scoateþi becul respectiv.

Tip de bec 2: W5W.

Page 190: Man Renault Megane

B

4

3

5

nu687-8_fra_G5.qxd 7/01/04 13:05 Page 5.16

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T5.win 16/2/2004 14:09 - page 16

5.16

ILUMINARE INTERIOARÃ: înlocuirea becurilor (continuare)

Plafoniera BDemontaþi (cu ajutorul unei unelte detip ºurubelniþã platã) capacul transpa-rent 3.

Scoateþi becul respectiv.

Tip de bec 4: W5W.

Lumini portiereDesfaceþi corpul de iluminat (cu ajuto-rul unei unelte de tip ºurubelniþãplatã) 5.

Rotiþi cu un sfert de turã dulia ºi scoa-teþi becul.

Tip de bec: W5W.

Page 191: Man Renault Megane

7

8

9

nu687-8_fra_G5.qxd 7/01/04 13:05 Page 5.17

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T5.win 16/2/2004 14:09 - page 17

5.17

ILUMINARE INTERIOARÃ: înlocuirea becurilor (continuare)

Lumini portbagajDesfaceþi (cu ajutorul unei unelte detip ºurubelniþã platã) corpul de ilumi-nat 7 apãsând pe cele douã pene defixare aflate pe ambele pãrþi ale corpu-lui de iluminat.

Deconectaþi corpul de iluminat.

Apãsaþi pana de fixare 8 pentru adegaja dulia ºi a avea acces la becul 9.

Tip de bec: bec tubular cu douãcapete C5W.

Page 192: Man Renault Megane

1

3

2

1

2

nu687-8_fra_G5.qxd 7/01/04 13:05 Page 5.18

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T5.win 16/2/2004 14:09 - page 18

5.18

SIGURANÞE

Compartiment siguranþe 1În cazul în care un aparat electric nufuncþioneazã, verificaþi starea siguran-þelor.

Deschideþi capacul 2 (aflat sub volansau în torpedo).

Pentru a identifica siguranþele, folosiþieticheta de repartizare a siguranþelor(detaliatã în pagina urmãtoare).

Verificaþi siguranþa respec-tivã ºi înlocuiþi-o, dacã estenecesar, cu o siguranþã obli-gatoriu de aceeaºi valoare

ca cea originalã.

O siguranþã cu amperajul prea marepoate determina o încãlzire excesivãa instalaþiei electrice (risc de incen-diu) în cazul consumului anormal alunui echipament.

BUNÃ DEFECTÃ

Scoateþi siguranþa cu ajutorul agra-fei 3, plasatã pe capacul 2.

Pentru a scoate siguranþa din clemã,glisaþi-o lateral.

Nu este recomandatã utilizareapoziþiilor rãmase libere ale siguran-þelor.

O bunã mãsurã de precauþie:Procuraþi-vã de la Reprezentantuldumneavoastrã RENAULT un kitde urgenþe care cuprinde un set debecuri ºi un set de siguranþe.

Page 193: Man Renault Megane

A

nu687-8_fra_G5.qxd 7/01/04 13:05 Page 5.19

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T5.win 16/2/2004 14:09 - page 19

5.19

SIGURANÞE (continuare)Repartizarea siguranþelor (prezenþa siguranþelor depinde de nivelul echipamentului vehiculului)

Simbol Repartizare

Ventilare habitaclu

Acþionare electricã geamuri

Trapã de aerisire cu acþiuneelectricã

Sistem ABS

Radio

Lumini stop

Întrerupere consumator

Simbol Repartizare

Semnal sonor

ªtergãtor geam spate

Alimentare generalã

Scaune cu încãlzire

Închiderea electricã a por-tierelor

Degivrarea oglinzi retrovi-zoare

Anumite funcþii sunt protejate de sigu-ranþe plasate în compartimentul moto-rului (unitate A).

Totuºi, datoritã accesibilitãþii reduse,vã sfãtuim sã apelaþi la un Reprezen-tant RENAULT pentru înlocuireasiguranþelor.

Page 194: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G5.qxd 7/01/04 13:05 Page 5.20

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T5.win 16/2/2004 14:09 - page 20

5.20

BATERIA: depanarePentru a evita orice risc de produ-cere a scânteilor- Asiguraþi-vã cã toþi „consumatorii“sunt întrerupþi înainte de a debranºasau rebranºa bateria.

- Când încãrcaþi bateria, opriþi încãrcã-torul înainte de a conecta sau deco-necta bateria.

- Nu aºezaþi obiecte metalice pe bate-rie pentru a nu provoca un scurtcir-cuit între borne.

- Nu debranºaþi niciodatã bateria lamai puþin de douãzeci de secundedupã oprirea motorului.

- Verificaþi dacã bornele bateriei suntbranºate corect dupã montare.

Manevraþi cu atenþie bateriadeoarece conþine acid sulfu-ric, care nu trebuie sã intre încontact cu ochii sau cu pie-

lea. În cazul unui astfel de contact,spãlaþi-vã cu apã din abundenþã.

Nu apropiaþi flãcãri, puncte incan-descente sau scântei de elemenþiibateriei: risc de explozie.

În timpul intervenþiilor sub capotamotorului, ventilatorul motorului sepoate pune în funcþiune oricând.

Page 195: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G5.qxd 7/01/04 13:05 Page 5.21

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T5.win 16/2/2004 14:09 - page 21

5.21

BATERIA: depanare (continuare)

Branºarea unui încãrcãtorDeconectaþi obligatoriu (cu motoruloprit) cablurile conectate la cele douãborne ale bateriei începând cu bornanegativã.

Nu debranºaþi bateria în timpul func-þionãrii motorului. Respectaþi ins-trucþiunile de utilizare oferite deproducãtorul încãrcãtorului de bate-rie pe care îl folosiþi.

O baterie bine încãrcatã ºi bine întreþi-nutã poate atinge o duratã de viaþãmaximã, permiþându-vã o pornire nor-malã a motorului vehiculului dumnea-voastrã.

Bateria trebuie sã fie menþinutã curatãºi uscatã.

Controlaþi frecvent starea de încãrcarea bateriei:• Mai ales dacã utilizaþi vehiculul pe

distanþe scurte, mai precis în circui-tul urban.

• Când temperatura exterioarã scade(perioadã de iarnã), capacitatea deîncãrcare a bateriei se diminueazã.Pe timpul iernii folosiþi numai echi-pamentele electrice necesare.

• Capacitatea de încãrcare a baterieiscade din cauza „consumatorilorpermanenþi“ precum: ceasul, acce-soriile post-vânzare...

Dacã pe vehicul sunt montate nume-roase accesorii, conectaþi-le la polul +dupã punerea contactului. În acestcaz, este de dorit sã vã dotaþi vehicululcu o baterie de capacitate nominalãmai mare. Cereþi sfatul Reprezentan-tului dumneavoastrã RENAULT.

În cazul unei staþionãri prelungite avehiculului dumneavoastrã, debran-ºaþi bateria sau reîncãrcaþi-o periodic,mai ales în perioada rece. Este necesarsã reprogramaþi echipamentele cumemorie, radio... Bateria trebuiedepozitatã într-un loc uscat ºi rãcoros,precum ºi la adãpost de îngheþ.

Unele baterii pot prezentaanumite particularitãþi înce priveºte încãrcarea, deaceea solicitaþi sfatul

Reprezentantului dumneavoastrãRENAULT.

Evitaþi riscul producerii de scânteice pot cauza imediat o explozie ºiîncãrcaþi bateria într-un loc bineaerisit. Pericol de rãnire gravã.

Page 196: Man Renault Megane

41

A

2

3

B

nu687-8_fra_G5.qxd 7/01/04 13:05 Page 5.22

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T5.win 16/2/2004 14:09 - page 22

5.22

BATERIA: depanare (continuare)

Demarajul cu bateria altui vehi-culPentru a porni, dacã doriþi sã primiþicurent de la bateria altui vehicul, pro-cedaþi astfel:

Procuraþi-vã cabluri electrice potrivite(cu aceeaºi secþiune) de la un Repre-zentant RENAULT, sau dacã aveþideja cabluri de demaraj, asiguraþi-vãcã sunt în stare bunã.

Cele douã baterii trebuie sã aibãaceeaºi tensiune nominalã: 12 volþi.Capacitatea bateriei care furnizeazãcurent trebuie sã aibã capacitatea(amperi - orã, Ah) aproximativ egalãcu cea a bateriei descãrcate.

Dacã bateria este îngheþatã, ea trebuiesã fie dezgheþatã înainte de a fi alimen-tatã.

Asiguraþi-vã cã nu existã nici un con-tact între cele douã vehicule (risc descurtcircuit la conectarea bornelorpozitive) ºi cã bateria descãrcatã estebine branºatã. Întrerupeþi contactulmotor al vehiculului dumneavoastrã.

Porniþi motorul vehiculului furnizorde curent, adoptând un regim mode-rat.

Fixaþi cablul de semn pozitiv (+) A laborna (+) 1 a bateriei descãrcate, apoipe borna (+) 2 a bateriei furnizoare decurent.

Fixaþi cablu de semn negativ (–) B laborna (–) 3 a bateriei furnizoare decurent apoi la borna (–) 4 a baterieidescãrcate.

Asiguraþi-vã cã nu existã un contactîntre cele douã cabluri A ºi B, iarcablul A (+) nu este în contact cu niciun element metalic al vehiculului carefurnizeazã curent.

Porniþi motorul în mod normal. Ime-diat ce porneºte, debranºaþi cablurileA ºi B în ordine inversã (4-3-2-1).

Page 197: Man Renault Megane

24089

2

1

nu687-8_fra_G5.qxd 7/01/04 13:05 Page 5.23

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T5.win 16/2/2004 14:09 - page 23

5.23

CARTELA RENAULT: BATERIE

Înlocuirea baterieiMesajul „Schimbaþi bateria cartelei“apare pe tabloul de bord.

Trageþi cu putere de cheia de rezer-vã 2.

Înlocuiþi bateria 1 respectând polarita-tea înscrisã pe cheia de rezervã.

Dupã operaþie, mesajul „schimbaþibateria cartelei“ dispare de pe tabloulde bord.

Bateriile pot fi procurate de la Repre-zentantul dumneavoastrã RENAULT.

Durata de viaþã a unei baterii este înmedie de doi ani.

Nu aruncaþi bateriile uzate laîntâmplare, depuneþi-le la unorganism însãrcinat cu colec-tarea ºi reciclarea bateriilor.

Page 198: Man Renault Megane

3

2

1

nu687-8_fra_G5.qxd 7/01/04 13:05 Page 5.24

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T5.win 16/2/2004 14:09 - page 24

5.24

PREECHIPARE CU RADIO

Amplasare radio 1Desfaceþi obturatorul. Conexiunile:antenã, alimentare + ºi –, cabluriledifuzorului se gãsesc în spate.

Difuzoare (tweeters)Desfaceþi cu ajutorul unei unelte tipºurubelniþã grila 2 pentru a avea accesla cablul difuzoarelor.

Difuzoare în portiereDesfaceþi cu ajutorul unei unelte tipºurubelniþã platã grila 3 pentru a aveaacces la cablul difuzoarelor.

• În toate cazurile, este foarte important sã respectaþi întocmai instrucþiunile de montare ale fabricantului.• Caracteristicile suporturilor ºi cablajelor (disponibile în magazinele de accesorii RENAULT) variazã în funcþie de gradul

de echipare al vehiculului dumneavoastrã ºi de tipul aparatului radio.Pentru a cunoaºte aceste caracteristici, consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.

• Orice intervenþie asupra circuitului electric al vehiculului nu trebuie realizatã decât de un Reprezentant RENAULT,deoarece o branºare incorectã poate determina defectarea instalaþiei electrice ºi/sau a pieselor conectate la acesta.

Page 199: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G5.qxd 7/01/04 13:05 Page 5.25

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T5.win 16/2/2004 14:09 - page 25

5.25

ACCESORII

Utilizarea radiotelefoanelorºi aparatelor CB.Radiotelefoanele ºi aparateleCB echipate cu antenã încor-

poratã pot crea interferenþe cu siste-mele electronice ale vehiculului deorigine, de aceea vã recomandãm sãnu utilizaþi decât aparate cu antenãexterioarã.

Pe de altã parte, vã amintim necesi-tatea respectãrii legislaþiei învigoare privind utilizarea acestoraparate.

Montarea ulterioarã a acce-soriilorPentru a asigura buna func-þionare a vehiculului dum-

neavoastrã ºi pentru a evita orice riscde naturã sã pericliteze siguranþadumneavoastrã, vã sfãtuim sã utili-zaþi accesorii specificate deRENAULT care sunt adaptate lavehiculul dumneavoastrã ºi sunt sin-gurele garantate de RENAULT.

Accesorii electrice ºi electronice• orice intervenþie asupra circuitului

electric al vehiculului nu trebuierealizatã decât de un ReprezentantRENAULT, deoarece o branºareincorectã poate determina defecta-rea instalaþiei electrice ºi/sau a pie-selor conectate la aceasta;

• în cazul montãrii ulterioare deechipamente electrice, asiguraþi-vãcã instalaþia este bine protejatã de osiguranþã. Notaþi amperajul ºipoziþia acestei siguranþe.

Page 200: Man Renault Megane

2

34

B

A

1

6

5

nu687-8_fra_G5.qxd 7/01/04 13:06 Page 5.26

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T5.win 16/2/2004 14:09 - page 26

5.26

LAMELELE ªTERGÃTORULUI DE GEAM

Înlocuirea lamelelor ºtergãtoru-lui de parbriz 1- Cu motorul oprit, ridicaþi braþulºtergãtorului de parbriz 3;

- rotiþi lamela pânã când ajunge înpoziþie orizontalã;

- apãsaþi pana de fixare 2 ºi glisaþilamela ºtergãtorului de parbriz în jospânã la degajarea cârligului 4 albraþului ºtergãtorului de parbriz;

- scoateþi lamela (miºcarea A) ºi apoiremontaþi-o (miºcarea B).

RemontarePentru remontarea lamelei ºtergãto-rului de parbriz se procedeazã în sensinvers. Asiguraþi-vã cã lamelaºtergãtorului este bine blocatã.

• Pe timp geros, asiguraþi-vã cã lamelele ºtergã-toarelor nu sunt blocatede gheaþã (risc de încãlzire

motor).

• Verificaþi starea acestor lamele.Acestea trebuie schimbate cândeficienþa lor scade: aproximativîn fiecare an.

Curãþaþi periodic parbrizul ºiluneta spate.

Lamela ºtergãtorului de geamspate 5- Ridicaþi braþul ºtergãtorului degeam 6;

- rotiþi lamela 5 pânã când întâlneºterezistenþã;

- degajaþi lamela trãgând de ea.

RemontarePentru remontarea lamelei ºtergãto-rului de parbriz se procedeazã în sensinvers. Asiguraþi-vã cã lamelaºtergãtorului este bine blocatã.

Page 201: Man Renault Megane

1

3

2 4

3

5

nu687-8_fra_G5.qxd 7/01/04 13:06 Page 5.27

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T5.win 16/2/2004 14:09 - page 27

5.27

REMORCAREA: depanare

Introduceþi complet cartela-cheie încititorul de cartelã pentru a deblocavolanul ºi pentru a putea utilizaluminile de semnalizare (luminãstop, lumini indicatoare...). Noaptea,vehiculul trebuie sã fie luminat.

În plus, este obligatoriu sã respectaþicondiþiile de remorcare definite în legis-laþia þãrii respective, iar dacã sunteþivehicul tractant, nu trebuie sã depãºiþigreutatea remorcabilã a vehicululuidumneavoastrã. Consultaþi Reprezen-tantul dumneavoastrã RENAULT.

Utilizaþi doar punctele de remorcarefaþã 1 ºi spate 4 (niciodatã tuburile detransmisie). Aceste puncte de remor-care nu pot fi utilizate decât la trac-tare, în nici un caz nu pot servi la ridi-carea directã sau indirectã avehiculului.

Accesul la punctele de remorcareDesfaceþi capacul 2 sau 5.

Strângeþi inelul de remorcare 3 lamaxim: mai întâi manual pânã lacapãt, apoi blocaþi-l cu ajutorul cheiide roatã.

Inelul de remorcare 3 ºi cheia de roatãsunt plasate sub mocheta portbagaju-lui în blocul pentru instrumente.

Page 202: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G5.qxd 7/01/04 13:06 Page 5.28

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T5.win 16/2/2004 14:09 - page 28

5.28

REMORCARE: depanare (continuare)

- RENAULT recomandã uti-lizarea unei bare de remor-care rigide. În cazul utili-zãrii corzii sau cablului

(dacã permite legislaþia), vehiculultractat trebuie sã fie apt pentru frâ-nare.

- Este interzisã remorcarea unuivehicul cu posibilitãþi de deplasarediminuate.

- Evitaþi neapãrat ºocurile în timpulaccelerãrii ºi frânãrii ce ar puteadeteriora vehiculul.

- În toate cazurile din figurã, vã sfã-tuim sã nu depãºiþi 25 km/h.

Procedura de remorcareÎnainte de orice remorcare, asigu-raþi-vã cã este deblocatã coloana dedirecþie.

Dacã nu este cazul, introduceþi cartelaRENAULT în cititorul de cartelã ºiapãsaþi cinci secunde pe butonul dedemaraj start/stop fãrã a apãsa pepedale. Coloana se deblocheazã iarfuncþiile accesoriilor vehiculului suntalimentate.

Apãsaþi de douã ori consecutiv pebutonul de pornire start/stop dupã ter-minarea remorcãrii (risc de descãrcarea bateriei).

Remorcarea unui vehicul cucutie de viteze automatã: particu-laritãþiMotor oprit: ungerea cutiei de vitezenu mai este asiguratã, aºadar vehiculultrebuie transportat pe o platformã sauremorcat cu roþile din faþã ridicate.

În mod excepþional, îl puteþi remorcacu cele patru roþi pe sol, utilizândpunctul de remorcare, pe o distanþãlimitatã la 50 km.

Dacã maneta este blocatãîn poziþia P în timp ce apã-saþi pedala de frânã, existãposibilitatea eliberãrii ma-

nuale a manetei.

Pentru aceasta, scoateþi parteasuperioarã a capacului de la bazamanetei.

Apãsaþi simultan pe reperul repre-zentat pe protuberanþã ºi pe buto-nul de deblocare plasat pe manetã.

Page 203: Man Renault Megane

A

nu687-8_fra_G5.qxd 7/01/04 13:06 Page 5.29

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T5.win 16/2/2004 14:09 - page 29

5.29

REMORCARE (atelaj)

Sarcinã admisã pe cârligul deremorcare spate, greutate maximãadmisã pentru remorcã frânatã ºinefrânatã: consultaþi capitolul 6,paragraful „greutãþi“.

Pentru montarea barelor ºi pentrucondiþiile de utilizare, consultaþi ins-trucþiunile de montare ale fabricantu-lui.

Vã sfãtuim sã pãstraþi aceste instruc-þiuni împreunã cu celelalte docu-mente ale vehiculului.

A : 817 mm

Page 204: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G5.qxd 7/01/04 13:06 Page 5.30

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T5.win 16/2/2004 14:09 - page 30

5.30

ANOMALII DE FUNCÞIONARESfaturile urmãtoare vã permit sã depanaþi rapid ºi provizoriu vehiculul; pentru siguranþã, consultaþi cât mai repede posibil unReprezentant RENAULT.

Utilizarea cartelei RENAULT CAUZE REMEDII

• Cartela RENAULT nu funcþioneazãpentru deblocarea sau blocarea portie-relor.

Vehiculul se aflã într-o zonã cu radiaþiielectromagnetice puternice.Baterie descãrcatã.

Utilizaþi cheia de rezervã (consultaþiparagraful „cheie de rezervã“ din capito-lul 1).

Utilizarea de echipamente ce funcþio-neazã pe aceeaºi frecvenþã ca ºi cartela(telefon mobil...).

Opriþi funcþionarea aparatelor sau utili-zaþi cheia de rezervã (consultaþi para-graful „cheie de rezervã“ din capitolul 1).

Bateria cartelei este uzatã. Înlocuiþi bateria.

Page 205: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G5.qxd 7/01/04 13:06 Page 5.31

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T5.win 16/2/2004 14:09 - page 31

5.31

ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare)Acþionaþi demarorul CAUZE REMEDII

• Nu se întâmplã nimic: becurile marto-rilor luminoºi nu se aprind, demarorulnu porneºte.

Cablul electric al bateriei debranºat sauoxidarea conectorilor ºi a bornelor.

Verificaþi contactul conectorilor bate-riei: curãþaþi-i dacã sunt oxidaþi ºi strân-geþi-i la loc.

Baterie descãrcatã. Branºaþi o altã baterie la bateria defectã.

Baterie defectã. Înlocuiþi bateria.Nu împingeþi vehiculul când coloana dedirecþie este blocatã.

• Becurile martorilor luminoºi lumi-neazã slab, demarorul se roteºte foarteîncet.

Conectorii bateriei nu sunt strânºi, bor-nele bateriei sunt oxidate.

Verificaþi contactul conectorilor bate-riei: curãþaþi-i dacã sunt oxidaþi ºi strân-geþi-i la loc.

Baterie descãrcatã. Branºaþi o altã baterie la bateria defectã.

Page 206: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G5.qxd 7/01/04 13:06 Page 5.32

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T5.win 16/2/2004 14:09 - page 32

5.32

ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare)Acþionaþi demarorul CAUZE REMEDII

• Motorul nu porneºte. Condiþiile de pornire nu sunt îndepli-nite.

Consultaþi paragraful „demaraj/opriremotor“ din capitolul 2.

Cartela RENAULT în modul fãrã mâininu funcþioneazã.

Introduceþi cartela RENAULT în citito-rul de cartelã pentru a porni.Consultaþi paragraful „demaraj/opriremotor“ din capitolul 2.

• Motorul porneºte cu dificultate pevreme umedã, sau dupã spãlare.

Aprindere incorectã: umiditate în siste-mul de aprindere.

Uscaþi cablurile pentru bujii ºi ale bobi-nei.

• Motorul porneºte cu dificultate lacald. Ardere incorectã (bule de gaz în circuit). Lãsaþi motorul sã se rãceascã.

Compresie redusã. Consultaþi un Reprezentant RENAULT.

• Motorul nu se opreºte. Problemã electronicã. Apãsaþi rapid de cinci ori pe butonul depornire.

• Coloana de direcþie rãmâne blocatã. Volan blocat. Manevraþi volanul apãsând pe butonulde pornire a motorului (consultaþi para-graful „pornire motor“ din capitolul 2).

Page 207: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G5.qxd 7/01/04 13:06 Page 5.33

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T5.win 16/2/2004 14:09 - page 33

5.33

ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare)Pe ºosea CAUZE REMEDII

• Fum alb anormal la eºapament. Defecþiune mecanicã: garniturã de chiu-lasã deterioratã.

Opriþi motorul.Consultaþi un Reprezentant RENAULT.

• Vibraþii. Pneuri cu presiune necorespunzãtoare,neechilibrate sau defecte.

Verificaþi presiunea pneurilor ºi dacã nuaceasta este cauza, verificaþi starea lor laun Reprezentant RENAULT.

• Fierbere în vasul de expansiune. Defecþiune mecanicã: garniturã de chiu-lasã defectã, pompã de apã defectã.

Opriþi motorul.Consultaþi un Reprezentant RENAULT.

Ventilatorul motorului nu funcþioneazã. Verificaþi siguranþa corespunzãtoare, încaz contrar consultaþi un ReprezentantRENAULT.

Page 208: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G5.qxd 7/01/04 13:06 Page 5.34

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T5.win 16/2/2004 14:09 - page 34

5.34

ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare)Pe ºosea CAUZE REMEDII

• Fum sub capota motorului. Scurtcircuit. Opriþi-vã, întrerupeþi contactul, debran-ºaþi bateria.

Conducta circuitului de rãcire defectã. Consultaþi un Reprezentant RENAULT.

• Martorul luminos pentru presiune uleise aprinde:- la virare sau frânare, Nivelul este prea scãzut. Adãugaþi ulei de motor (consultaþi para-

graful „ulei motor - Completare/Um-plere“ în capitolul 4).

- la ralanti, Presiune de ulei scãzutã. Consultaþi cel mai apropiat Reprezen-tant RENAULT.

- întârzie sã se stingã sau rãmâneaprins în timpul acceleraþiei. Lipsã presiune ulei. Opriþi vehiculul: consultaþi un Repre-

zentant RENAULT.

• Motorul nu dezvoltã putere. Filtru de aer înfundat. Înlocuiþi cartuºul.

Lipsã de alimentare cu carburant. Verificaþi nivelul de carburant.

Bujii defecte, reglaje incorecte. Consultaþi un Reprezentant RENAULT.

• Turaþia la ralanti este instabilã saumotorul se opreºte brusc.

Compresie redusã (bujii, aprindere,prizã de aer).

Consultaþi un Reprezentant RENAULT.

Page 209: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G5.qxd 7/01/04 13:06 Page 5.35

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T5.win 16/2/2004 14:09 - page 35

5.35

ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare)Pe ºosea CAUZE REMEDII

• Direcþia devine rigidã: - supraîncãlzire a asistenþei, Lãsaþi sã se rãceascã.

- bateria este slabã sau uzatã. Reîncãrcaþi sau înlocuiþi bateria.

• Motor supraîncãlzit. Martorul lumi-nos pentru temperatura apei seaprinde (sau acul indicator este înzona roºie).

Pompa de apã: curea detensionatã sauruptã.Ventilatorul motorului nu funcþioneazã.

Opriþi vehiculul, opriþi motorul ºi con-sultaþi un Reprezentant RENAULT.

Pierderi de apã. Verificaþi starea racordurilor de apã ºistrângerea colierelor.Verificaþi vasul de expansiune: trebuiesã conþinã lichid. Dacã nu conþine lichidrefaceþi nivelul (dupã ce s-a rãcit).Luaþi-vã toate mãsurile de precauþie sãnu vã ardeþi. Acest remediu nu estedecât provizoriu, consultaþi cât mairepede un Reprezentant RENAULT.

Radiator: În cazul lipsei unei cantitãþi mari de apã, nu uitaþi cã nu trebuie sã faceþi plinul cu apã rece când motorul estefoarte cald. Dupã orice intervenþie asupra vehiculului care necesitã golirea, chiar ºi parþialã, a circuitului de rãcire,acesta din urmã trebuie umplut cu un amestec nou bine dozat. Vã amintim cã trebuie sã utilizaþi numai produsele reco-mandate de Departamentul nostru Tehnic.

Page 210: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G5.qxd 7/01/04 13:06 Page 5.36

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T5.win 16/2/2004 14:09 - page 36

5.36

ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare)Echipament electric CAUZE REMEDII

• ªtergãtoarele nu funcþioneazã. Lamelele ºtergãtoarelor sunt lipite. Dezlipiþi lamelele înainte de folosireaºtergãtorului de geam.

Siguranþa ºtergãtorului de parbriz estearsã.

Consultaþi un Reprezentant RENAULT.

Siguranþa ºtergãtorului pentru geamulspate este defectã (intermitent, oprit).

Înlocuiþi-o.

Panã de motor. Consultaþi un Reprezentant RENAULT.

• ªtergãtorul de geam nu se maiopreºte.

Comenzi electrice defecte. Consultaþi un Reprezentant RENAULT.

• Frecvenþã prea rapidã a luminilorintermitente.

Bec defect. Înlocuiþi becul.

• Luminileintermitente nufuncþioneazã.

Pe o singurã parte: - bec ars, Înlocuiþi becul.

- împãmântare defectã, Identificaþi cablul de masã care este fixatpe o parte metalicã, curãþiþi capãtulcablului de masã ºi refixaþi-l cu grijã.

Pe ambele pãrþi: - siguranþã defectã, Înlocuiþi-o.

- releu de semnalizare defect. De înlocuit: consultaþi un ReprezentantRENAULT.

Page 211: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G5.qxd 7/01/04 13:06 Page 5.37

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T5.win 16/2/2004 14:09 - page 37

5.37

ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare)Echipament electric CAUZE REMEDII

• Farurile nufuncþioneazã.

Unul singur: - bec ars, Înlocuiþi-l.

- fir debranºat sau conector poziþionatnecorespunzãtor,

Verificaþi ºi recuplaþi firul sau conecto-rul.

- împãmântare defectã. Vezi mai sus.

Ambele: - dacã circuitul este protejat de o sigu-ranþã.

Verificaþi ºi înlocuiþi-o dacã este necesar.

• Farurile nu se sting. Comenzi electrice defecte. Consultaþi Reprezentantul dumneavoas-trã RENAULT.

• Urme de condens în faruri. Aceasta nu este o anomalie. Prezenþacondensului în faruri este un fenomennatural legat de variaþiile de tempera-turã.Aceste urme dispar rapid pe parcursulutilizãrii farurilor.

Page 212: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G5.qxd 7/01/04 13:06 Page 5.38

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T5.win 16/2/2004 14:09 - page 38

5.38

Page 213: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G6.qxd 7/01/04 13:30 Page 6.01

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T6.win 16/2/2004 14:17 - page 1

6.01

Capitolul 6: Caracteristici tehnice

Plãci identificare vehicul ....................................................................................................................... 6.02 - 6.03

Dimensiuni ..................................................................................................................................................... 6.04

Caracteristici motoare ..................................................................................................................................... 6.05

Sarcina remorcabilã ............................................................................................................................ 6.06 ➟ 6.15

Greutãþi .............................................................................................................................................. 6.06 ➟ 6.15

Piese de schimb .............................................................................................................................................. 6.16

Page 214: Man Renault Megane

12345

6789

10

11

12

13

A

A

B

nu687-8_fra_G6.qxd 7/01/04 13:30 Page 6.02

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T6.win 16/2/2004 14:17 - page 2

6.02

PLÃCI IDENTIFICARE VEHICUL

Indicaþiile care apar pe plãcuþa fabri-cantului (partea dreaptã) trebuie men-þionate în scrisorile sau comenziledumneavoastrã.

Plãcuþa fabricantului A1 Tip de vehicul ºi serie ºasiu.

Aceastã informaþie este menþio-natã pe marcajul B.

2 MTMA (Greutate Maximã Admi-sã Totalã a vehiculului).

3 MTR (Greutate Totalã Rulantã:vehicul împreunã cu remorca).

4 MTMA pe osia faþã.5 MTMA pe osia spate.

6 Caracteristici tehnice ale vehiculu-lui.

7 Referinþã vopsea.8 Nivel de echipare.9 Tip de vehicul.

10 Cod tapiþerie.11 Specificaþii echipament adiþional.12 Serie fabricaþie.13 Cod accesorii interioare.

Page 215: Man Renault Megane

3

CC

1.4 16V - 1.6 16V

1

2

1.5 dCi

C

C

2.0 16V

C

1.9 dCi

nu687-8_fra_G6.qxd 7/01/04 13:30 Page 6.03

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T6.win 16/2/2004 14:17 - page 3

6.03

PLÃCI DE IDENTIFICARE A VEHICULULUI

Indicaþiile care apar pe placa moto-rului C trebuie menþionate în toatescrisorile sau comenzile dumnea-voastrã.

C - Placã motor sau etichetã motor(poziþie diferitã în funcþie de motori-zare)1 Tip de motor.2 Indice motor.3 Serie motor.

Page 216: Man Renault Megane

0,842 2,625 0,742 1,518

4,209 2,060

1,514

1,458*

1,777

nu687-8_fra_G6.qxd 7/01/04 13:30 Page 6.04

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T6.win 16/2/2004 14:17 - page 4

6.04

DIMENSIUNI (în metri)

* Fãrã greutate

Page 217: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G6.qxd 7/01/04 13:30 Page 6.05

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T6.win 16/2/2004 14:17 - page 5

6.05

CARACTERISTICI MOTOARE

Versiuni 1.4 16V 1.6 16V 2.0 16V 2.0 T 1.5 dCi 1.9 dCi

Tip de motor(vezi placa motorului) K4J K4M F4R F4R Turbo K9K Turbo F9Q Turbo

Cilindree (cm³) 1 390 1 598 1 998 1 461 1 870

Tip de carburantCifrã octanicã

Carburant fãrã plumb95 sau 98 (1)

Motorinã

Bujii Folosiþi numai bujiile recomandate pentrumotorul vehiculului dumneavoastrã.

Tipul lor trebuie indicat pe o etichetã colantãaflatã în compartimentul motor,

în caz contrar consultaþi Reprezentantdumneavoastrã RENAULT.

Montarea altor tipuri de bujii poate conducela defectarea motorului.

(1) Posibilitatea de utilizare, în lipsã, a carburantului fãrã plumb cu cifrã octanicã 91.

Page 218: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G6.qxd 7/01/04 13:30 Page 6.06

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T6.win 16/2/2004 14:17 - page 6

6.06

GREUTÃÞI (în kg) - Vehicul de bazã ºi fãrã opþiuni, care poate evolua în cursul anului ºi în funcþie de þara decomercializare: consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.

Versiuni 1.4 16V 1.6 16V 1.6 16VAutomatã

Tip de vehicul(vezi plãcuþa fabricantului)

CM0BCM08CM1ACM0H

BM0BBM08BM1ABM0H

CM0CCM0JCM1B

BM0CBM0JBM1B

BM0P CM0Y BM0Y CM0CCM0JCM1B

BM0CBM0JBM1B

Greutate fãrã încãrcãturãîn mersfãrã ºofer

TotalFaþã

Spate

1 145 1 165 1 155 1 175 1 218 1 210 1 230 1 205 1 225710 710 715 715 749 715 715 770 770435 455 440 460 469 495 515 435 455

Greutate maximãadmisã pe osie

FaþãSpate

1 015930

1 015965

1 015930

Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã 1 695 1 715 1 705 1 725 1 723 1 740 1 760 1 755 1 775

Greutate maximã admisã pentru remorcã nefrânatã 650

Greutate maximã admisã pentru remorcãfrânatã (1) numai cu ºofer 1 300 1 350 1 250 1 300

alte cazuri 1 000 950 1 000 950 900 950

Greutate totalã rulantã(= Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã+ remorcã)

2 700 2 750 2 700 2 750 2 700 2 750 2 700 2 750

Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate 75

Sarcinã admisã pe bara de acoperiº 80 (inclusiv dispozitivele de susþinere)

Page 219: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G6.qxd 7/01/04 13:30 Page 6.07

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T6.win 16/2/2004 14:17 - page 7

6.07

(1) Sarcinã remorcabilã(Remorcare rulotã, ambarcaþiune etc.)

- Trebuie sã respectaþi sarcinile remorcabile admise de legislaþia localã ºi, mai ales, cele definite de codul rutier. Pentru orice adap-tare în vederea remorcãrii, consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. În orice caz, greutatea totalã rulantã (vehicul+ remorcã) nu trebuie niciodatã depãºitã.

- Dacã vehiculul dumneavoastrã este deja utilizat la sarcinã maximã (greutate maximã admisã cu încãrcãturã), viteza maximã tre-buie sã fie limitatã la 100 km/h ºi presiunea de umflare a pneurilor suplimentatã cu 0,2 bar (3 PSI).

- Deoarece randamentul motorului ºi capacitatea de urcare scad odatã cu creºterea altitudinii, vã recomandãm sã reduceþi sarcinamaximã cu 10% la 1 000 metri, apoi cu câte 10% suplimentar pentru fiecare palier de 1 000 metri.

Page 220: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G6.qxd 7/01/04 13:30 Page 6.08

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T6.win 16/2/2004 14:17 - page 8

6.08

GREUTÃÞI (în kg) - Vehicule de bazã ºi fãrã opþiuni, care pot evolua în cursul anului ºi în funcþie de þara decomercializare: consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.

Versiuni 2.0 16V

Tip de vehicul(vezi plãcuþa fabricantului)

CM0U BM0U CM05 BM05 CM1M BM1N BM0S

Greutate fãrã încãrcãturãîn mersFãrã ºofer

TotalFaþã

Spate

1 230 1 250 1 230 1 250 1 279 1 299 1 290785 785 785 785 813 813 810445 465 445 465 466 486 480

Greutate maximãadmisã pe osie

FaþãSpate

1 060930

990931

Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã 1 790 1 770 1 704 1 785 1 795

Greutate maximã admisã pentru remorcã nefrânatã 650

Greutate maximã admisã pentru remorcãfrânatã (1) numai cu ºofer 1 300

alte cazuri 950 1 000 950 1 000 950 1 000

Greutate totalã rulantã(= Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã+ remorcã)

2 800 2 750 2 800 2 700 2 800

Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate 75

Sarcinã admisã pe bara de acoperiº 80 (inclusiv dispozitivele de susþinere)

Page 221: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G6.qxd 7/01/04 13:30 Page 6.09

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T6.win 16/2/2004 14:17 - page 9

6.09

(1) Sarcina remorcabilã(Remorcare rulotã, ambarcaþiune etc.)

- Trebuie sã respectaþi sarcinile remorcabile admise de legislaþia localã ºi, mai ales, cele definite de codul rutier. Pentru orice adap-tare în vederea remorcãrii, consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. În orice caz, greutatea totalã rulantã (vehicul+ remorcã) nu trebuie niciodatã depãºitã.

- Dacã vehiculul dumneavoastrã este deja utilizat la sarcinã maximã (greutate maximã admisã cu încãrcãturã), viteza maximã tre-buie sã fie limitatã la 100 km/h ºi presiunea de umflare a pneurilor suplimentatã cu 0,2 bar (3 PSI).

- Deoarece randamentul motorului ºi capacitatea de urcare scad odatã cu creºterea altitudinii, vã recomandãm sã reduceþi sarcinamaximã cu 10% la 1 000 metri, apoi cu câte 10% suplimentar pentru fiecare palier de 1 000 metri.

Page 222: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G6.qxd 7/01/04 13:30 Page 6.10

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T6.win 16/2/2004 14:17 - page 10

6.10

GREUTÃÞI (în kg) - Vehicule de bazã ºi fãrã opþiuni, care pot evolua în cursul anului ºi în funcþie de þara decomercializare: consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.

Versiuni 2.0 16V 2.0 T

Tip de vehicul(vezi plãcuþa fabricantului)

CM0UCM05

BM0UBM05

BM1M BM0S CM0W BM0W

Automatã

Greutate fãrã încãrcãturãîn mersFãrã ºofer

TotalFaþã

Spate

1 245 1 265 1 314 1 326 1 255 1 275800 800 828 848 815 815445 465 486 478 440 460

Greutate maximãadmisã pe osie

FaþãSpate

1 060930

1 028929

1 060 930

Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã 1 785 1 805 1 800 1 831 1 795 1 815

Greutate maximã admisã pentru remorcã nefrânatã 650

Greutate maximã admisã pentru remorcãfrânatã (1) numai cu ºofer 1 300 1 250 1 300

alte cazuri 1 000 950 1 000 900 1 000 950

Greutate totalã rulantã(= Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã+ remorcã)

2 800 2 750 2 800

Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate 75

Sarcinã admisã pe bara de acoperiº 80 (inclusiv dispozitivele de susþinere)

Page 223: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G6.qxd 7/01/04 13:30 Page 6.11

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T6.win 16/2/2004 14:17 - page 11

6.11

(1) Sarcina remorcabilã(Remorcare rulotã, ambarcaþiune etc.)

- Trebuie sã respectaþi sarcinile remorcabile admise de legislaþia localã ºi, mai ales, cele definite de codul rutier. Pentru orice adap-tare în vederea remorcãrii, consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. În orice caz, greutatea totalã rulantã (vehicul+ remorcã) nu trebuie niciodatã depãºitã.

- Dacã vehiculul dumneavoastrã este deja utilizat la sarcinã maximã (greutate maximã admisã cu încãrcãturã), viteza maximã tre-buie sã fie limitatã la 100 km/h ºi presiunea de umflare a pneurilor suplimentatã cu 0,2 bar (3 PSI).

- Deoarece randamentul motorului ºi capacitatea de urcare scad odatã cu creºterea altitudinii, vã recomandãm sã reduceþi sarcinamaximã cu 10% la 1 000 metri, apoi cu câte 10% suplimentar pentru fiecare palier de 1 000 metri.

Page 224: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G6.qxd 7/01/04 13:30 Page 6.12

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T6.win 16/2/2004 14:17 - page 12

6.12

GREUTÃÞI (în kg) - Vehicule de bazã ºi fãrã opþiuni, care pot evolua în cursul anului ºi în funcþie de þara decomercializare: consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.

Versiuni 1.5 dCi

Tip de vehicul(vezi plãcuþa fabricantului)

CM0FCM02

GM0FGM02

BM0FSM0FBM02

CM02 BM02

Automatã

Greutate fãrã încãrcãturãîn mersFãrã ºofer

TotalFaþã

Spate

1 175 1 175 1 195 1 277 1 297740 725 740 824 824435 450 455 453 473

Greutate maximãadmisã pe osie

FaþãSpate

1 015 1 015 1 015 1 006 1 004930 930 930 894 916

Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã 1 725 1 725 1 745 1 782 1 802

Greutate maximã admisã pentru remorcã nefrânatã 650

Greutate maximã admisã pentru remorcãfrânatã (1) numai cu ºofer 1 300

alte cazuri 950 1 000 950

Greutate totalã rulantã(= Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã+ remorcã)

2 700 2 750 2 800 2 800

Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate 75

Sarcinã admisã pe bara de acoperiº 80 (inclusiv dispozitivele de susþinere)

Page 225: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G6.qxd 7/01/04 13:30 Page 6.13

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T6.win 16/2/2004 14:17 - page 13

6.13

(1) Sarcina remorcabilã(Remorcare rulotã, ambarcaþiune etc.)

- Trebuie sã respectaþi sarcinile remorcabile admise de legislaþia localã ºi, mai ales, cele definite de codul rutier. Pentru orice adap-tare în vederea remorcãrii, consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. În orice caz, greutatea totalã rulantã (vehicul+ remorcã) nu trebuie niciodatã depãºitã.

- Dacã vehiculul dumneavoastrã este deja utilizat la sarcinã maximã (greutate maximã admisã cu încãrcãturã), viteza maximã tre-buie sã fie limitatã la 100 km/h ºi presiunea de umflare a pneurilor suplimentatã cu 0,2 bar (3 PSI).

- Deoarece randamentul motorului ºi capacitatea de urcare scad odatã cu creºterea altitudinii, vã recomandãm sã reduceþi sarcinamaximã cu 10% la 1 000 metri, apoi cu câte 10% suplimentar pentru fiecare palier de 1 000 metri.

Page 226: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G6.qxd 7/01/04 13:30 Page 6.14

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T6.win 16/2/2004 14:17 - page 14

6.14

GREUTÃÞI (în kg) - Vehicule de bazã ºi fãrã opþiuni, care pot evolua în cursul anului ºi în funcþie de þara decomercializare: consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT.

Versiuni 1.9 dCi

Tip de vehicul(vezi plãcuþa fabricantului)

CM0GCM1GCM0O

BM0GBM1GBM0O

CM0L BM0L

Greutate fãrã încãrcãturãîn mersFãrã ºofer

TotalFaþã

Spate

1 250 1 270 1 307 1 327815 815 846 846435 455 461 481

Greutate maximãadmisã pe osie

FaþãSpate

1 060 1 060 1 028 1 026930 930 902 920

Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã 1 800 1 820 1 812 1 832

Greutate maximã admisã pentru remorcã nefrânatã 650

Greutate maximã admisã pentru remorcã frâ-natã (1) numai cu ºofer 1 300

alte cazuri 1 000 950 1 000

Greutate totalã rulantã(= Greutatea maximã admisã cu încãrcãturã+ remorcã)

2 800 2 850 2 800 2 850

Sarcinã admisã pe cârligul de remorcare spate 75

Sarcinã admisã pe bara de acoperiº 80 (inclusiv dispozitivele de susþinere)

Page 227: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G6.qxd 7/01/04 13:30 Page 6.15

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T6.win 16/2/2004 14:17 - page 15

6.15

(1) Sarcinã remorcabilã(Remorcare rulotã, ambarcaþiune etc.)

- Trebuie sã respectaþi sarcinile remorcabile admise de legislaþia localã ºi, mai ales, cele definite de codul rutier. Pentru orice adap-tare în vederea remorcãrii, consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã RENAULT. În orice caz, greutatea totalã rulantã (vehicul+ remorcã) nu trebuie niciodatã depãºitã.

- Dacã vehiculul dumneavoastrã este deja utilizat la sarcinã maximã (greutate maximã admisã cu încãrcãturã), viteza maximã tre-buie sã fie limitatã la 100 km/h ºi presiunea de umflare a pneurilor suplimentatã cu 0,2 bar (3 PSI).

- Deoarece randamentul motorului ºi capacitatea de urcare scad odatã cu creºterea altitudinii, vã recomandãm sã reduceþi sarcinamaximã cu 10% la 1 000 metri, apoi cu câte 10% suplimentar pentru fiecare palier de 1 000 metri.

Page 228: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G6.qxd 7/01/04 13:30 Page 6.16

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T6.win 16/2/2004 14:17 - page 16

6.16

PIESE DE SCHIMB ªI REPARAÞIIPiesele de schimb originale RENAULT sunt concepute pe baza unui caiet de sarcini foarte strict ºi sunt testate în mod regulat. Deaceea, ele au un nivel de calitate cel puþin egal cu cel al pieselor montate pe vehiculele noi.

Folosind sistematic piesele de schimb originale RENAULT, asiguraþi pãstrarea performanþelor vehiculului dumneavoastrã. Înplus, reparaþiile efectuate în Reþeaua RENAULT, folosind piese de schimb originale, sunt garantate conform condiþiilor oferite pespatele ordinului de reparaþie.

Page 229: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G6.qxd 7/01/04 13:30 Page 6.17

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T6.win 16/2/2004 14:17 - page 17

INDEX ALFABETICA accesorii .................................................................... 5.26

acþionare geamuri .......................................... 3.17 ➟ 3.20aer condiþionat .............................................. 3.04 ➟ 3.16aeratoare .......................................................... 3.02 - 3.03afiºaj matriceal .......................................................... 1.59airbag ............................................................ 1.25 ➟ 1.32alarmã sonorã .................................................. 1.09 - 1.77anomalii de funcþionare ................................. 5.30 ➟ 5.37antidemaraj ..................................................... 1.15 - 1.16antipatinare: A.S.R. ......................................... 2.18 - 2.19antipoluare (sfaturi) ....................................... 2.09 ➟ 2.11aparate de control .......................................... 1.44 ➟ 1.71asistare la frânare de urgenþã .................................... 2.22avertisment ................................................................ 1.75avertizoare sonore ºi luminoase ................................. 1.75

B banchetã spate .......................................................... 3.30bare acoperiº ............................................................. 3.35baterie ................................................. 4.11 - 5.20 ➟ 5.22becuri ............................................................ 5.09 ➟ 5.17becuri (înlocuire) ........................................... 5.09 ➟ 5.17blocare portiere ............................................. 1.02 ➟ 1.14brichetã ..................................................................... 3.29buton de pornire/oprire motor ......................... 2.03 - 2.04

C calculator de bord ......................................... 1.60 ➟ 1.71capacitate rezervor carburant ........................... 1.83 - 1.84capacitãþi ulei de motor ............................................. 4.07capota motorului ............................................. 4.02 - 4.03caracteristici motoare ................................................ 6.05caracteristici tehnice ...................................... 6.02 ➟ 6.16carburant (calitate) .......................................... 1.83 - 1.84carburant (economie) .................................... 2.09 ➟ 2.11carburant (umplere) ......................................... 1.83 - 1.84cartela RENAULT: baterie ........................................ 5.23cartela RENAULT: utilizare .......................... 1.02 ➟ 1.08

C catalizator ........................................................ 2.05 - 2.06centuri de siguranþã ....................................... 1.21 ➟ 1.24cheie de rezervã ..................................... 1.02 - 1.03 - 1.11cheie pentru capacul roþii .......................................... 5.03comenzi ......................................................... 1.44 ➟ 1.47compartimente de depozitare ............... 3.25 ➟ 3.28 - 3.33comutator contact ............................................ 2.02 - 2.03conducere ...................................................... 2.02 ➟ 2.32control traiectorie: E.S.P. .......................................... 2.17copii .... 1.02 - 1.06 - 1.28 - 1.32 ➟ 1.42 - 3.17 - 3.18 - 3.22cric ............................................................................ 5.03cutie de viteze automatã (utilizare) ................ 2.29 ➟ 2.32

D dezaburire: geam spate .......................... 3.04 - 3.13 - 3.14parbriz .......................................... 3.05 - 3.14

difuzoare (poziþie) ..................................................... 5.24dimensiuni ................................................................ 6.04dispozitive de fixare pentru copii ..................... 1.32 - 1.42

E economie de carburant .................................. 2.09 ➟ 2.11E.S.P.: control traiectorie .......................................... 2.17

F faruri adiþionale ......................................................... 5.12faruri faþã ...................................................... 5.09 ➟ 5.12faruri (reglare) ........................................................... 1.80filtru: de aer .............................................................. 4.11

de ulei ............................................................. 4.08fixare complementarã la centuri .................... 1.25 ➟ 1.31fixare copii .................................................... 1.32 ➟ 1.42frânã de mânã ........................................................... 2.08frânã de urgenþã ........................................................ 2.22

G galerii ........................................................................ 3.35greutãþi ............................................................ 6.06 - 6.15

Page 230: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G6.qxd 7/01/04 13:30 Page 6.18

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T6.win 16/2/2004 14:17 - page 18

INDEX ALFABETICI identificare vehicul .......................................... 6.02 - 6.03

iluminare: exterioarã ..................................... 1.76 ➟ 1.79exterioarã auxiliarã ................................... 1.77interioarã ............................ 3.24 - 5.15 ➟ 5.17tablou de bord .......................................... 1.76

incidente (anomalii de funcþionare) ............... 5.30 ➟ 5.37indicatoare : de direcþie ............................................. 1.75

tablou de bord .......................... 1.48 ➟ 1.71inele de prindere (poziþie) ......................................... 3.33inele de remorcare ........................................... 5.28 - 5.29instalaþie radio ................................................. 5.24 - 5.25

Î încãlzire ........................................................ 3.04 ➟ 3.16înlocuirea becurilor ....................................... 5.09 ➟ 5.17întreþinerea: caroserie ...................................... 4.12 - 4.13

finisaje interioare ................................... 4.14mecanicã ................................... 4.04 ➟ 4.11

J jojã ulei motor ................................................. 4.06 - 4.07

L lamelã ºtergãtor geam ............................................... 5.26lichid de frânã ........................................................... 4.11lichid de rãcire a motorului ....................................... 4.10limitator de vitezã ......................................... 2.23 ➟ 2.25lumini ceaþã (faruri) ........................................ 1.78 - 5.12lumini: de avarie ....................................................... 1.75

de ceaþã ..................................... 1.78 - 5.12 - 5.13de direcþie ...................... 1.75 - 5.09 ➟ 5.11 - 5.14de drum .................................... 1.77 - 5.09 - 5.10de întâlnire .............................. 1.76 - 5.09 ➟ 5.11de mers cu spatele ........................................ 5.13de numãr de înmatriculare ............................ 5.14de poziþie ................................ 1.76 - 5.09 ➟ 5.13de stop ................................................ 5.13 - 5.14reglare ........................................................... 1.79

lunetã spate (dezaburire) ................................. 3.04 - 3.13

Mmaneta schimbãtorului de viteze ............................... 2.07manetã schimbãtor cutie de viteze automatã . 2.29 ➟ 2.32manivelã ................................................................... 5.03marºarier (trecere) ..................................................... 2.07martor luminos pentru control ...................... 1.48 ➟ 1.71mediu ........................................................................ 2.12motor (caracteristici tehnice) ..................................... 6.05

N nivel de carburant ......................................... 1.48 ➟ 1.71nivele ............................................................ 4.05 ➟ 4.11

O oglindã pasager faþã .................................................. 3.21oglinzi retrovizoare .......................................... 1.74 - 1.75oprire motor .............................................................. 2.04orã ............................................................................ 1.43

P panã de pneu ................................................ 5.02 ➟ 5.05parasolar ................................................................... 3.21parbriz ....................................................................... 3.20piese de schimb ......................................................... 6.16plafoniere ............................................. 3.24 - 5.15 ➟ 5.17planºã de bord ............................................... 1.44 ➟ 1.47plãci identificare vehicul .................................. 6.02 - 6.03pneuri ................... 0.04 - 0.05 - 2.13 ➟ 2.16 - 5.06 ➟ 5.08poliþã spate ................................................................ 3.32pornirea motorului .......................................... 2.03 - 2.04portbagaj ....................................................... 3.31 ➟ 3.34portiere / capac portbagaj .................... 1.09 ➟ 1.14 - 3.32poziþie de conducere ..................................... 1.44 ➟ 1.47preechipare cu radio ........................................ 5.24 - 5.25presiune pneuri .......................... 0.04 - 2.13 ➟ 2.16 - 5.07pretensionatoare centuri de siguranþã faþã ....... 1.24 - 1.28privire de ansamblu rapidã ........................................ 0.02prizã accesorii ........................................................... 3.29

Page 231: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G6.qxd 7/01/04 13:30 Page 6.19

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T6.win 16/2/2004 14:17 - page 19

INDEX ALFABETICR radio (preechipat) ............................................ 5.24 - 5.25

reglare faruri ............................................................. 1.80reglare poziþie de conducere ...................................... 1.21reglare scaune faþã cu comandã manualã .................. 1.19reglare temperaturã ........................................ 3.04 ➟ 3.16regulator - limitator de vitezã ......................... 2.23 ➟ 2.25regulator vitezã .............................................. 2.26 ➟ 2.28remorcare (depanare) ....................................... 5.27 - 5.28remorcare (tractare rulotã) ......................................... 5.29rezervor: de carburant (capacitate) ............................ 1.82

lichid de frânã ............................................ 4.10lichid de rãcire ............................................ 4.09spãlãtor geam ............................................. 4.11

ridicare vehicul (schimbare roatã) ............................. 5.05roatã de rezervã ......................................................... 5.02rodaj ......................................................................... 2.02roþi (siguranþã) ............................................... 5.06 ➟ 5.08

S sarcinã remorcabilã .......................................... 6.06 - 6.15scaune cu încãlzire .................................................... 1.20scaune faþã (reglaje) ...................................... 1.18 ➟ 1.23scaune spate (funcþionalitate) .................................... 3.30schimb de ulei motor ................................................ 4.08schimbare roatã ......................................................... 5.05schimbare vitezã .................................. 2.07 - 2.29 ➟ 2.32scrumierã .................................................................. 3.29semnalizare lumini ........................................ 1.75 ➟ 1.78semnalizatoare ....................................... 1.75 - 5.10 - 5.13semnalizatoare laterale .............................................. 5.14servodirecþie .............................................................. 2.08sfaturi practice ............................................... 2.09 ➟ 2.11siguranþã copii .................. 1.02 - 1.06 - 1.28 - 1.32 ➟ 1.42

- 3.17 - 3.18 - 3.22siguranþe .......................................................... 5.18 - 5.19sistem ABS ...................................................... 2.20 - 2.21

S sistem antiblocare roþi: ABS ............................ 2.20 - 2.21sistem antidemaraj .......................................... 1.15 - 1.16sistem antipatinare: A.S.R. .............................. 2.18 - 2.19sistem de control al presiunii pneurilor ......... 2.13 ➟ 2.16sistem de fixare copii .................................... 1.32 ➟ 1.42spãlare ............................................................. 4.12 - 4.13spãlãtoare geam ................................... 1.80 ➟ 1.82 - 4.11spoturi luminoase ...................................................... 3.24strat de vopsea (întreþinere) ............................. 4.12 - 4.13strat de vopsea (referinþã) .......................................... 6.02

ª ºtergãtor geam ............................................... 1.79 ➟ 1.81ºtergãtor geam (lamele) ............................................. 5.26

T tablou de bord ............................................... 1.48 ➟ 1.71temperaturã exterioarã .............................................. 1.72tetierã .............................................................. 1.17 - 1.18tractare rulotã .................................................. 6.06 - 6.13transportul obiectelor în portbagaj ............................. 3.34trapã de aerisire ............................................... 3.22 - 3.23

U ulei de motor ............................................................ 4.08

V ventilare ........................................................ 3.02 ➟ 3.16volan (reglare) ........................................................... 1.71

Page 232: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G6.qxd 7/01/04 13:30 Page 6.20

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T6.win 16/2/2004 14:17 - page 20

Page 233: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G6.qxd 7/01/04 13:30 Page 6.21

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T6.win 16/2/2004 14:17 - page 21

Page 234: Man Renault Megane

nu687-8_fra_G6.qxd 7/01/04 13:31 Page 6.22

X84 - NU687-8 C:\Documentum\Checkout\NU687-8_rom_T6.win 16/2/2004 14:17 - page 22

Manual de utilizare — 82 00 397 329 — NU 687-8 — Noiembrie 2003 — Edition roumaine

C R É A T E U R D ' A U T O M O B I L E S