nový renault megane & megane grandtour · megane megane grandtour 8201683044 predné prahy dverí...

of 39 /39
Renault MEGANE & MEGANE Grandtour Originálne príslušenstvo Nový

Author: nguyenthuy

Post on 11-Sep-2018

307 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Renault MEGANE & MEGANE GrandtourOriginlne prsluenstvo

  Nov

 • Dvajte dobr pozor!

  Zjednodute si ivot, vezmite si z toho vho to najlepie a uvajte si kad okamih.

  Originlne prsluenstvo Renault,vytvoren pecilne pre vae vozidlo, urob z kadodennej jazdy jedinen zitok.

  Viac inovci, viac bezpenosti, viac jednoduchosti, uah vm ivot a je k vaim slubm.

  Pripravte sa na neopakovatenzitok!

 • 3

  Obsah

  Rafinovan dizajnExterirDisky koliesInterir

  str.6str.7str.8

  Komfort a ochranaOknPohodlie na cestchKoberceOrganizcia batoinovho priestoru

  str.12str.12str.13str.14

  Prevajte viac a komfortnejiean zariadeniaNosie

  str.18str.19

  str.22str.23

  Pokoj na duiDetsk sedakySnehov reaze a nvleky

  str.26str.26

  str.29

  Kompletn zoznam prsluenstva str.35

  01

  02

  Zaite multimdi

  Mobiln telefnAudio

  05

  Balky prsluenstva

  03

  04

  06

  str.33

  Renault ButikModely07

 • 5

  01 Rafinovan dizajnPrispsobte si svoje vozidlo poda vaich prian a predstv. V Renault MEGANE odhal prav tvr a vy zskate originlne vozidlo poda vho tlu a chuti.

 • 6

  02 Kryt pre Hands-free kartuVyberte si originlny dizajn vaej Hands-free karty!77 11 780 544 (Sport)77 11 780 545 (siv)77 11 780 549 (ierny)28 5C 776 07R (RenaultSport)

  01Shark antnatlov antna dod vmu vozidlu portovndizajn. Na vber v dvoch farbch: siv a ierna. Podporuje digitlne audio vysielanie (DAB).82 01 684 054

  02

  01

  Exterir

 • 7

  01 Disky z ahkej zliatiny 16" SilverlineFarba: ierna s diamantovm efektom. Dostupn tie v sivej farbe.Pneu:215/60 R16 - 205/55 R16.

  40 30 023 47R

  03 Disky z ahkej zliatiny 17ExceptionFarba: tmavokovov. Dostupn tie v striebornej farbe. Pneu:225/55 R17 - 205/50 R17.

  40 30 050 49R

  02 Disky z ahkej zliatiny 17 CelciumFarba: ierna s diamantovm efektom.Pneu:225/55 R17 - 205/50 R17.

  4030 02961R

  04 Disky z ahkej zliatiny 18Grand TourFarba: ierna s diamantovm efektom.Pneu: 225/40R18.

  4030 01562R

  Disky kolies

  Podporte osobitos vho vozidla s exkluzvnym radom originlnych hlinkovch diskov Renault.

 • 8

  03

  01

  02

  01Ochrana hranybatoinovho priestoruChrni nraznk pri nakladan batoiny. Leten nehrdzavejca oce s relifnymi vstupkami prina dotyk originlneho dizajnu pre zadn as vho vozidla.

  82 01 512 194 (MEGANE)

  Interir

  02 Osvetlen prahy prednch dverOchrana prahov so znakou Renault. Biele podsvietenie pri otvran dver. Dodvan po 2 kusoch, pre predn dvere. Mon zakpi aj vo verzii bez osvetlenia.

  8201 577970

  03 Prahy dver - prednPrah chrni hranu dver a prina modern vzhad. Nerezov a hlinkov prava, logo MEGANE. Dostupn vo verzii s osvetlenm alebo bez osvetlenia. Dodvan po dvoch kusoch (av a prav).

  8201 577 972

 • 11

  02 Komforta ochranaPonuka na mieru vytvorench ochrannch a komfortnch prvkov s bezkonkurennou ivotnosou. Prvky pre ochranu a komfort Renault s rovnako estetick ako funkn a skvelo zapadn do vho vozidla. Cestovanie s vaim vozidlom Renault MEGANE nebolo nikdy tak pohodln a kudn.

 • 12

  Okn

  0302

  02 Slnen clonyUltra odoln. Jednoduch mont aj demont. Zaisuj optimlnu ochranu proti UV iareniu. Dostupn pre vetky predn a zadn okn, okrem elnho skla.82 01 612 871 (MEGANE)82 01 612 888 (MEGANE Grandtour)

  Pohodlie na cestch

  03 Veiak na opierku hlavyVeiak na umiestnenie na zadn stranu hlavovej opierky. Vo vemi kvalitnom chrmovanom preveden. Sli na jednoduch zavesenie obleenia poas cesty.

  82 01 705 509

 • 13

  01 02

  Koberce

  02 Gumov koberceZabezpeenie ochrany podlahy vozidla. pecilne navrhnut pre extrmne namhanie. Zven okraje efektvne udria vae vozidlo v istote. Sprava obsahuje 5 kobercov - pre predn a zadn sedadl.82 01 618 013 (MEGANE)82 01 618 018 (MEGANE Grandtour)

  01 Textiln koberce PremiumPerfektn ochrana podlahy vozidla. Na mieru strihan, jednoduch na intalciu pomocou dvoch pecilnych klipov. Sprava obsahuje 4 koberce - predn a zadn. Dostupn aj vo verzii Komfort alebo v prmiovej verzii GT s modrm obitm a logom Renault Sport.82 01 614 869 (Premium- MEGANE)82 01 654 203 (Premium MEGANE Grandtour)

 • 14

  01

  0202

  01Ochrana batoinovho priestoru EasyFlexUiton pomocnk na ochranu pred rznymi druhmi zneistenia. Perfektne padne a chrni povrch batoinovho priestoru.82 01 619 650 (MEGANE)82 01 627 987 (MEGANE Grandtour)

  02 Vaa batoinovhopriestoruPerfektne sed v batoinovom priestore. Idelna na prepravu zneistench predmetov. Praktick intalcia aj drba. Jednoduch istenie. Dostupn aj v obojstrannom preveden - textil / guma.82 01 615 210 (obojstrann - MEGANE)82 01 627 985 (MEGANE Grandtour)

  Organizcia batoinovho priestoru

  01

 • 15

  03 04

  03Siete batoinovho priestoruUmouj fixciu predmetov poas jazdy. Prispsobiten vekosti vozidla. Prevedenie horizontlne alebo vertiklne.77 11 422 533 (horizontlne)77 01 227 502 (vertiklne- MEGANE)

  04 Deliaca mreaUmouje oddelenie batoinovho priestoru od kabny. Idelne pre prepravu vho domceho milika.82 01 612 806 (MEGANE)82 01 612 808 (MEGANE Grandtour)

 • 17

  03 Prevajteviac a komfortnejieUvajte si naplno svoje konky! Za kadch okolnost rchle a jednoduch pouvanie. To je Renault prsluenstvo na prepravu, plne zaisujce bezpenos a vae vysok poiadavky.

 • 18

  an zariadenia

  03 Nosi bicyklov CoachNosi bicyklov na an zariadenie. ahko sklopn pre jednoduch prstup do batoinovho priestoru.77 11 780 885 (3 bicykle)77 11 780 886 (3+1 rozrenie pre 4. bicykel)

  03 02

  01 Vklopn an zariadenieVklopn len jedinm pohybom je pripraven na pouitie za niekoko seknd - bez nradia a nmahy. Pokia je zariadenie sklopen pod nraznkom, neru dizajn vho vozidla. Tvar anho zariadenia je s vam vozidlom plne kompatibiln.77 11 780 840 (MEGANE)77 11 782 422 (MEGANE Grandtour)

  01

  02 an zariadenie labut krkPre bezpen ahanie alebo primontovanie nosia bicyklov, prvesu, lode, karavanu a alieho profesionlneho vybavenia. Plne kompatibiln s vozidlom Renault. Komunikuje so systmom ESP. Mont pomocou nradia.77 11 780 839 (MEGANE)77 11 782 421 (MEGANE Grandtour)

  01

 • 19

  04 Pevn stren boxRozri lon priestory vho vozidla. Priestrann a praktick. Elegantn dizajn, prevedenie v lesklej iernej farbe. Dostupn v troch vekostiach.77 11 575 524 (380l)77 11 575 525 (480l)77 11 575 526 (630l)

  02Nosi lyUmouje prepravu vetkch typov ly alebo snowboardov na strench tyiach.77 11 420 778 (4 pry ly/1 snowboard)77 11 420 779 (6 prov ly/2 snowboardy)

  01 Hlinkov stren tye QuickFixSlia k upevneniu alch prepravnch prvkov, ako nosi bicyklov alebo nosi ly. Vemi odoln a bezpen. Rchle na intalciu. Predvan v pre. Dva spsoby uchytenia: na pozdne stren tye alebo na strechu.82 01 580 001 (MEGANE na strechu)82 01 580 005 (na pozdne stren tye)

  03 Nosi bicyklov Proride 80Jednoduch mont na stren tye bez akhokovek alieho nastavovania. Umouje prepravu 1 bicykla.

  77 11 577 325 (1 bicykel)

  02

  01

  0403

  Nosie

 • 21

  04 ZaitemultimdiUite si viac emci na palube s multimedilnymi rieeniami, s ktormi sa kad vaa cesta stane nezabudnutenm zitkom.

 • 22

  01 Magnetick driak pre mobiln telefn - oton

  Univerzlny magnetick driak je vyroben z vemi kvalitnho hlinka, ktor ponka vysok odolnos produktu. 1 mm tenk magnetick podloku jednoducho nalepte na mobiln telefn alebo ochrann puzdro a pomocou magnetu pripevnte k driaku. Magnet nespsobuje ruenie mobilnho ani internetovho signlu. Vrobok je kompatibiln s akmkovek mobilnm telefnom. Elastick kontrukcia a pevn uchytenie klipu do ventilanej mrieky umouje vrobok vyuva v akejkovek situcii.

  Kompletn ponuku njdete v cennku driakov mobilnch telefnov.

  Mobiln telefn

  01

  02 Nabjaka

  tlov dulna USB nabjaka je uren na nabjanie vaich zariaden, ktor sa daj nabja cez USB konektor, napr. mobiln telefn, tablet, MP3 prehrva,... Dva USB konektory umonia nabjanie dvoch zariaden sasne, priom v jednom USB konektore je mon vyui 2,1 A a v druhom 1 A. Celkov maximlne zaaenie oboch vstupov sasne je 2,1 A.

  Kompletn ponuku njdete v cennku driakov mobilnch telefnov.

  02

 • 23

  01 Sstava reproduktorovFocalMusic Premium 8.1Sstava 8 reproduktorov a subwooferu. Vkon 120W, vysok kvalita zvuku, HIFI Premium. Dleit prvok pre cestovanie pln zbavy!

  7711 579699

  Audio

  01

 • 25

  05 Pokojv duiCestujte s absoltnym pokojom.Odoln, jednoduch na pouitiea bezpen za kadch okolnost,to je prsluenstvo Renault pre v nov MEGANE.

 • 27

  01 Detsk sedaka Duoplus IsofixZaisuje najlepiu ochranu a bezpenos dieaa od 9 mesiacov do 4 rokov. Fixcia Isofix. Vemi komfortn, vaka monosti nastavenia do 3 polh, vrtane polohy na spnok.

  7711 423381

  02 Snehov reaze Grippecilne testovan pre Renault. Garantuj maximlnu bezpenos a prinavos v extrmnych podmienkach (sneh a ad). Rchla a intuitvna intalcia. Mal rozmery. Dodvan po 2 kusoch.

  77 11 780 254 (R15-16-17-18)

  03 Snehov nvlekyVemi jednoduch na manipulciu, intuitvna mont. Garantuj bezpenos jazdy pri miernych snehovch podmienkach. Dodvan po dvoch kusoch.77 11 578 651 (R15)77 11 578 650 (R16)

  01

  02 03

  Bezpenos det

  Snehov reaze a nvleky

 • 29

  06 BalkyprsluenstvaVyuite cenov zvhodnenie 20 % v rmci akciovej ponuky balkov prsluenstva. Zostavili sme ich tak, aby o najlepie vyhovovali vaim potrebm.

 • 30

  Zloenie balka: Stren tye QuickFix, ochrana batoinovho priestoru EasyFlex, gumov koberce

  01

  Balky prsluenstva

  Zloenie balka: Shark antna ierna, osvetlen prahy prednch dver, textiln koberce Premium.

  02

 • 31

  03

  Balky prsluenstva

  04

  Zloenie balka: vklopn an zariadenie vrtane kabele, gumov koberce.

  Tento balk nie je kompatibiln s verziou GT a GT Line.

  Zloenie balka: an zariadenie labut krk vrtane kabele a montnej sady, gumov koberce.

  Tento balk je kompatibiln s verziou GT a GT Line.

 • 33

  07 RenaultButikObjavte nau uniktnu kolekciu doplnkov Renault. Kombincia dizajnu a adrenalnu pomohla vytvori to najlepie pre vs a v MEGANE.

 • 34

  Modely

  04 MEGANE RadicaleR.S.-bielyMierka:1/43

  7711 578400

  Objavte exkluzvny rad zberateskch modelov vozidiel Renault.

  0201 03

  04

  01 Nov MEGANE -strieborn

  Mierka:1/43

  7711 578442

  02 NovMEGANE- iernyMierka:1/43

  7711 579854

  03 R.S.01-ltMierka:1/43

  7711 780350

  Mierka:1/18

  7711 780351

 • 36

  Kompletn zoznam prsluenstva

  DIZAJN

  Exterir

  MEGANE MEGANE Grandtour

  8201684054 Shark antna ierna -

  8201547579 Kryt sptnch zrkadiel chrom -

  7711780545 Kryt pre Hands-free kartu siv Strana 6

  7711780544 Kryt pre Hands-free kartu Sport Strana 6

  7711780549 Kryt pre Hands-free kartu ierny Strana 6

  285C77607R Kryt pre Hands-free kartu Strana 6

  oskoro v predaji Extern osvetlenie -

  Disky kolies

  MEGANE MEGANE Grandtour

  403001562R Disky z ahkej zliatiny 18 Grand Tour ierny Strana 7

  403005049R Disky z ahkej zliatiny 17Exception tmavosiv Strana 7

  403002961R Disky z ahkej zliatiny 17 Celcium ierny Strana 7

  403000856R Disky z ahkej zliatiny 17 Decaro strieborn -

  403002347R Disky z ahkej zliatiny 16 Silverline strieborn -

  403150709R Stredov krytka Renault tmavosiv s chromovanm okrajom -

  403152085R Stredov krytka Renault ierna s chromovanm okrajom -

  7711239101 Bezpenostn skrutky pre hlinkov disky (4 ks) -

  7711239104 Bezpenostn skrutky pre hlinkov disky (20 ks) -

  7711239103 Bezpenostn skrutky pre hlinkov disky GT verzia (4 ks) -

  7711239099 Bezpenostn skrutky pre oceov disky (4 ks) -

  Interir

  MEGANE MEGANE Grandtour

  8201683044 Predn prahy dver MEGANE 2 kusy ierne Strana 8

  8201577972 Predn prahy dver Renault 2 kusy, brsen hlink -

  8201577970 Osvetlen prahy prednch dver Renault 2 kusy, brsen hlink Strana 8

  8201512194 Ochrana hrany batoinovho priestoru chrm Strana 8

  KOMFORT A OCHRANA

  Okn

  MEGANE MEGANE Grandtour

  8201547573 Vzduchov deflektory predn, 2 kusy -

  8201612871 8201612888 Slnen clony kompletn balk (3 kusy) Strana 12

  8201612869 8201612882 Slnen clony zadn bon okn (2 kusy) -

  Pohodlie na cestch

  MEGANE MEGANE Grandtour

  8201705509 Veiak na opierku hlavy Strana 12

  8201375535 Fajiarsky paket (zapaova + popolnk) -

  Poahy

  MEGANE MEGANE Grandtour

  8201652396 8201652396 Poahy prednch sedadiel pevn hlavov opierka koenka, textil -

  8201652404Poahy prednch sedadiel pevn hlavovopierka, s vklopnm stolkom, koenka, textil

  -

  8201676929 8201676929 Poahy prednch sedadiel nastaviten hlavov operka koenka, textil -

  8201676930Poahy prednch sedadiel nastavitenhlavov opierka, s vklopnm stolkom, koenka, textil

  -

  8201652400 8201652402 Poahy zadnch sedadiel 1/3 a 2/3 bez lakovej opierky, koenka, textil -

  Koberce

  MEGANE MEGANE Grandtour

  8201614869 8201654203 Textiln koberce Premium (4 kusy) Strana 138201676639 8201676655 Textiln koberce Renault Sport (4 kusy) -

  8201614858 8201654204 Textiln koberce Komfort (4 kusy) -

  8201618013 8201618018 Gumov koberce (5 kusov) Strana 13

  Organizcia batoinovho priestoru

  MEGANE MEGANE Grandtour

  8201615210 Obojstrann koberec batoinovho priestoru Strana 14

  8201627985 Vaa batoinovho priestoru Strana 14

  8201619650 8201627987 Ochrana batoinovho priestoru EasyFlex Strana 14

  7711422533 Sie batoinovho priestoru horizontlna Strana 15

  7711227502 7711222399 Sie batoinovho priestoru vertiklna -

  8201612806 8201612808 Deliaca mrea Strana 15

  Ochrana karosrie

  MEGANE MEGANE Grandtour

  8201212479 Univerzlne zsterky predn a zadn (2 kusy) -

  PREPRAVA

  anzariadenia

  MEGANE MEGANE Grandtour

  8201591076 8201630479 Vklopn an zariadenie (nie je kompatibiln s verziou GT) -

  8201609674 8201645510 Kabel pre vklopn an zariadenie -

  8201591085 8201630509 an zariadenie labut krk -

  8201609672 8201645509 Kabel pre an zariadenie labut krk -

  8201591081 8201630515 Montna sprava pre an zariadenie labut krk -

  7711577326 Nosi bicyklov Express Hang-on na an zariadenie (2 bicykle) -

  7711577333 Nosi bicyklov Europower 915 na an zariadenie (2 elektrick bicykle) -

  7711780884 Nosi bicyklov Coach na an zariadenie (2 bicykle) -

  7711780885 Nosi bicyklov Coach na an zariadenie (3 bicykle) Strana 18

 • 37

  Strennosie

  MEGANE MEGANE Grandtour

  8201580001 8201633783 Hlinkov stren tye QuickFix na strechu (2 kusy) Strana 19

  8201580005 Hlinkov stren tye QuickFix na pozdne stren tye (2 kusy) Strana 19

  7711575524 Pevn stren box - 380 l ierny leskl Strana 19

  7711575525 Pevn stren box - 480 l - ierny leskl Strana 19

  7711575526 Pevn stren box - 630 l - ierny leskl Strana 19

  7711578086 Stren box Urban Loader nastaviten 300-500 l siv -

  7711420778 Nosi ly 4 pry ly / 1 snowboard Strana 19

  7711420779 Nosi ly 6 prov ly / 2 snowboardy Strana 19

  7711577325 Nosi bicyklov Proride 80 na stren tye (1 bicykel) Strana 19

  7711421178 Adaptr na stren tye -

  MULTIMDI

  Audio

  MEGANE MEGANE Grandtour

  7711579699Sprava reproduktorov Focal Music Premium 8.1. (2vkov,2 predn , 4 zadn,1 subwoofer)

  7711579537Sprava reproduktorov Focal Music Premium 6.1. (2vkov,2 predn,2 zadn,1 subwoofer)

  7711578132Sprava reproduktorov Focal Music Live 4.0 (2 vkov,2 predn alebozadn)

  -

  7711575880 Sprava reproduktorov Focal Music Drive 2.0 (2 predn alebo zadn) -

  BEZPENOS

  Bezpenostnprvky

  MEGANE MEGANE Grandtour

  8201678826 Alarm vozidlo bez systmu Start & Stop Strana 26

  8201619465 Alarm vozidlo so systmom Start & Stop

  Bezpenosdet

  MEGANE MEGANE Grandtour

  7711427434 Detsk sedaka Babysafe Plus kat. 0+ -

  7711427427 ISOFIX zkladn kontrukcia (vhodn pre ref. 7711427434) -

  7711423381 Detsk sedaka Duoplus Isofix kat. 1 Strana 27

  7711423382 Detsk sedaka Kidplus kat. 2-3 -

  7711422951 Detsk sedaka Kidfix Isofix kat. 2-3 -

  Snehov reaze a nvleky

  MEGANE MEGANE Grandtour

  7711780254 Snehov reaze Grip ve. 60 R15 - R18 (2 kusy) Strana 27

  7711578479 Snehov reaze Standard 9mm ve. 90 R16 (2 kusy) -

  7711578469 Snehov reaze Standard 9mm ve. 80 R15 (2 kusy) -

  7711578651 Snehov nvleky ve. 54 R15 (2 kusy) Strana 27

  7711578650 Snehov nvleky ve. 53 R 16 (2 kusy) Strana 27

  Bezpenos a signalizcia

  MEGANE MEGANE Grandtour

  7711572497 Sada povinnej vbavy -

  7711596323 Autolekrnika Renault

  Asistenti riadenia

  MEGANE MEGANE Grandtour

  8201537455 Parkovacie senzory zadn -

  8201537464 Parkovacie senzory predn -

  RENAULT BUTIK

  Modely

  MEGANE MEGANE Grandtour

  7711578442 Nov MEGANE - siv mierka 1/43 Strana 30

  7711579854 Nov MEGANE - ierny - mierka 1/44 Strana 30

  7711578400 MEGANE Radicale R. S. biely - mierka 1/43 Strana 30

  7711780350 R.S. 01 - lt - mierka 1/43 Strana 30

  7711780351 R.S. 01 - lt - mierka 1/18 Strana 30

 • Obsahu tejto publikcie, jej presnosti a aktulnosti k dtumu jej tlae sme venovali vetku starostlivos. Tento dokument bol spracovan na zklade nultej srie. V rmci politiky neustleho zdokonaovania svojich produktov si Renaultvyhradzuje prvo kedykovek modifikova pecifikcie ako aj opisovan a predstavovan vozidl. Tieto modifikcie Renault svojim koncesionrom oznmi v o najkratom ase. Jednotliv verzie sa mu li poda krajiny urenia, niektorvbava nemus by k dispozcii (v srii, voliten alebo ako prsluenstvo). Najnovie informcie o naich produktoch sa dozviete u svojho predajcu Renault. Z technickch a polygrafickch dvodov sa mu farby reprodukovan v tomtodokumente mierne li od skutonch farieb karosrie alebo materilov pouitch v interiri vozidla. Vetky prva s vyhraden. Zmluvn zruka Renault, jej konkrtne znenie je zahrnut v Zrunch podmienkach Renault, ktor tvorianeoddeliten sas objednvky novho vozidla Renault. Obsah tejto publikcie spad pod ochranu poda autorskho prva. Akkovek neoprvnen nakladanie, najm neoprvnen pouitie, reprodukcia celej publikcie alebo jej asti,uskutonen akoukovek formou alebo akmkovek prostriedkom, bez predchdzajceho psomnho shlasu spolonosti Renault, je zakzan. Zmluvn zruka Renault 5 rokov/100 000 km (poda toho, o nastane skr) sa riadikonkrtnymi zmluvnmi podmienkami, ktor s neoddelitenou sasou objednvky.Renault MEGANE december 2016 - 113850 - realizcia:

  Zistite viac naRenault.sk