nový renault megane & megane grandtour · pdf filemegane megane grandtour...

Click here to load reader

Post on 11-Sep-2018

284 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Renault MEGANE & MEGANE GrandtourOriginlne prsluenstvo

  Nov

 • Dvajte dobr pozor!

  Zjednodute si ivot, vezmite si z toho vho to najlepie a uvajte si kad okamih.

  Originlne prsluenstvo Renault,vytvoren pecilne pre vae vozidlo, urob z kadodennej jazdy jedinen zitok.

  Viac inovci, viac bezpenosti, viac jednoduchosti, uah vm ivot a je k vaim slubm.

  Pripravte sa na neopakovatenzitok!

 • 3

  Obsah

  Rafinovan dizajnExterirDisky koliesInterir

  str.6str.7str.8

  Komfort a ochranaOknPohodlie na cestchKoberceOrganizcia batoinovho priestoru

  str.12str.12str.13str.14

  Prevajte viac a komfortnejiean zariadeniaNosie

  str.18str.19

  str.22str.23

  Pokoj na duiDetsk sedakySnehov reaze a nvleky

  str.26str.26

  str.29

  Kompletn zoznam prsluenstva str.35

  01

  02

  Zaite multimdi

  Mobiln telefnAudio

  05

  Balky prsluenstva

  03

  04

  06

  str.33

  Renault ButikModely07

 • 5

  01 Rafinovan dizajnPrispsobte si svoje vozidlo poda vaich prian a predstv. V Renault MEGANE odhal prav tvr a vy zskate originlne vozidlo poda vho tlu a chuti.

 • 6

  02 Kryt pre Hands-free kartuVyberte si originlny dizajn vaej Hands-free karty!77 11 780 544 (Sport)77 11 780 545 (siv)77 11 780 549 (ierny)28 5C 776 07R (RenaultSport)

  01Shark antnatlov antna dod vmu vozidlu portovndizajn. Na vber v dvoch farbch: siv a ierna. Podporuje digitlne audio vysielanie (DAB).82 01 684 054

  02

  01

  Exterir

 • 7

  01 Disky z ahkej zliatiny 16" SilverlineFarba: ierna s diamantovm efektom. Dostupn tie v sivej farbe.Pneu:215/60 R16 - 205/55 R16.

  40 30 023 47R

  03 Disky z ahkej zliatiny 17ExceptionFarba: tmavokovov. Dostupn tie v striebornej farbe. Pneu:225/55 R17 - 205/50 R17.

  40 30 050 49R

  02 Disky z ahkej zliatiny 17 CelciumFarba: ierna s diamantovm efektom.Pneu:225/55 R17 - 205/50 R17.

  4030 02961R

  04 Disky z ahkej zliatiny 18Grand TourFarba: ierna s diamantovm efektom.Pneu: 225/40R18.

  4030 01562R

  Disky kolies

  Podporte osobitos vho vozidla s exkluzvnym radom originlnych hlinkovch diskov Renault.

 • 8

  03

  01

  02

  01Ochrana hranybatoinovho priestoruChrni nraznk pri nakladan batoiny. Leten nehrdzavejca oce s relifnymi vstupkami prina dotyk originlneho dizajnu pre zadn as vho vozidla.

  82 01 512 194 (MEGANE)

  Interir

  02 Osvetlen prahy prednch dverOchrana prahov so znakou Renault. Biele podsvietenie pri otvran dver. Dodvan po 2 kusoch, pre predn dvere. Mon zakpi aj vo verzii bez osvetlenia.

  8201 577970

  03 Prahy dver - prednPrah chrni hranu dver a prina modern vzhad. Nerezov a hlinkov prava, logo MEGANE. Dostupn vo verzii s osvetlenm alebo bez osvetlenia. Dodvan po dvoch kusoch (av a prav).

  8201 577 972

 • 11

  02 Komforta ochranaPonuka na mieru vytvorench ochrannch a komfortnch prvkov s bezkonkurennou ivotnosou. Prvky pre ochranu a komfort Renault s rovnako estetick ako funkn a skvelo zapadn do vho vozidla. Cestovanie s vaim vozidlom Renault MEGANE nebolo nikdy tak pohodln a kudn.

 • 12

  Okn

  0302

  02 Slnen clonyUltra odoln. Jednoduch mont aj demont. Zaisuj optimlnu ochranu proti UV iareniu. Dostupn pre vetky predn a zadn okn, okrem elnho skla.82 01 612 871 (MEGANE)82 01 612 888 (MEGANE Grandtour)

  Pohodlie na cestch

  03 Veiak na opierku hlavyVeiak na umiestnenie na zadn stranu hlavovej opierky. Vo vemi kvalitnom chrmovanom preveden. Sli na jednoduch zavesenie obleenia poas cesty.

  82 01 705 509

 • 13

  01 02

  Koberce

  02 Gumov koberceZabezpeenie ochrany podlahy vozidla. pecilne navrhnut pre extrmne namhanie. Zven okraje efektvne udria vae vozidlo v istote. Sprava obsahuje 5 kobercov - pre predn a zadn sedadl.82 01 618 013 (MEGANE)82 01 618 018 (MEGANE Grandtour)

  01 Textiln koberce PremiumPerfektn ochrana podlahy vozidla. Na mieru strihan, jednoduch na intalciu pomocou dvoch pecilnych klipov. Sprava obsahuje 4 koberce - predn a zadn. Dostupn aj vo verzii Komfort alebo v prmiovej verzii GT s modrm obitm a logom Renault Sport.82 01 614 869 (Premium- MEGANE)82 01 654 203 (Premium MEGANE Grandtour)

 • 14

  01

  0202

  01Ochrana batoinovho priestoru EasyFlexUiton pomocnk na ochranu pred rznymi druhmi zneistenia. Perfektne padne a chrni povrch batoinovho priestoru.82 01 619 650 (MEGANE)82 01 627 987 (MEGANE Grandtour)

  02 Vaa batoinovhopriestoruPerfektne sed v batoinovom priestore. Idelna na prepravu zneistench predmetov. Praktick intalcia aj drba. Jednoduch istenie. Dostupn aj v obojstrannom preveden - textil / guma.82 01 615 210 (obojstrann - MEGANE)82 01 627 985 (MEGANE Grandtour)

  Organizcia batoinovho priestoru

  01

 • 15

  03 04

  03Siete batoinovho priestoruUmouj fixciu predmetov poas jazdy. Prispsobiten vekosti vozidla. Prevedenie horizontlne alebo vertiklne.77 11 422 533 (horizontlne)77 01 227 502 (vertiklne- MEGANE)

  04 Deliaca mreaUmouje oddelenie batoinovho priestoru od kabny. Idelne pre prepravu vho domceho milika.82 01 612 806 (MEGANE)82 01 612 808 (MEGANE Grandtour)

 • 17

  03 Prevajteviac a komfortnejieUvajte si naplno svoje konky! Za kadch okolnost rchle a jednoduch pouvanie. To je Renault prsluenstvo na prepravu, plne zaisujce bezpenos a vae vysok poiadavky.

 • 18

  an zariadenia

  03 Nosi bicyklov CoachNosi bicyklov na an zariadenie. ahko sklopn pre jednoduch prstup do batoinovho priestoru.77 11 780 885 (3 bicykle)77 11 780 886 (3+1 rozrenie pre 4. bicykel)

  03 02

  01 Vklopn an zariadenieVklopn len jedinm pohybom je pripraven na pouitie za niekoko seknd - bez nradia a nmahy. Pokia je zariadenie sklopen pod nraznkom, neru dizajn vho vozidla. Tvar anho zariadenia je s vam vozidlom plne kompatibiln.77 11 780 840 (MEGANE)77 11 782 422 (MEGANE Grandtour)

  01

  02 an zariadenie labut krkPre bezpen ahanie alebo primontovanie nosia bicyklov, prvesu, lode, karavanu a alieho profesionlneho vybavenia. Plne kompatibiln s vozidlom Renault. Komunikuje so systmom ESP. Mont pomocou nradia.77 11 780 839 (MEGANE)77 11 782 421 (MEGANE Grandtour)

  01

 • 19

  04 Pevn stren boxRozri lon priestory vho vozidla. Priestrann a praktick. Elegantn dizajn, prevedenie v lesklej iernej farbe. Dostupn v troch vekostiach.77 11 575 524 (380l)77 11 575 525 (480l)77 11 575 526 (630l)

  02Nosi lyUmouje prepravu vetkch typov ly alebo snowboardov na strench tyiach.77 11 420 778 (4 pry ly/1 snowboard)77 11 420 779 (6 prov ly/2 snowboardy)

  01 Hlinkov stren tye QuickFixSlia k upevneniu alch prepravnch prvkov, ako nosi bicyklov alebo nosi ly. Vemi odoln a bezpen. Rchle na intalciu. Predvan v pre. Dva spsoby uchytenia: na pozdne stren tye alebo na strechu.82 01 580 001 (MEGANE na strechu)82 01 580 005 (na pozdne stren tye)

  03 Nosi bicyklov Proride 80Jednoduch mont na stren tye bez akhokovek alieho nastavovania. Umouje prepravu 1 bicykla.

  77 11 577 325 (1 bicykel)

  02

  01

  0403

  Nosie

 • 21

  04 ZaitemultimdiUite si viac emci na palube s multimedilnymi rieeniami, s ktormi sa kad vaa cesta stane nezabudnutenm zitkom.

 • 22

  01 Magnetick driak pre mobiln telefn - oton

  Univerzlny magnetick driak je vyroben z vemi kvalitnho hlinka, ktor ponka vysok odolnos produktu. 1 mm tenk magnetick podloku jednoducho nalepte na mobiln telefn alebo ochrann puzdro a pomocou magnetu pripevnte k driaku. Magnet nespsobuje ruenie mobilnho ani internetovho signlu. Vrobok je kompatibiln s akmkovek mobilnm telefnom. Elastick kontrukcia a pevn uchytenie klipu do ventilanej mrieky umouje vrobok vyuva v akejkovek situcii.

  Kompletn ponuku njdete v cennku driakov mobilnch telefnov.

  Mobiln telefn

  01

  02 Nabjaka

  tlov dulna USB nabjaka je uren na nabjanie vaich zariaden, ktor sa daj nabja cez USB konektor, napr. mobiln telefn, tablet, MP3 prehrva,... Dva USB konektory umonia nabjanie dvoch zariaden sasne, priom v jednom USB konektore je mon vyui 2,1 A a v druhom 1 A. Celkov maximlne zaaenie oboch vstupov sasne je 2,1 A.

  Kompletn ponuku njdete v cennku driakov mobilnch telefnov.

  02

 • 23

  01 Sstava reproduktorovFocalMusic Premium 8.1Sstava 8 reproduktorov a subwooferu. Vkon 120W, vysok kvalita zvuku, HIFI Premium. Dleit prvok pre cestovanie pln zbavy!

  7711 579699

  Audio

  01

 • 25

  05 Pokojv duiCestujte s absoltnym pokojom.Odoln, jednoduch na pouitiea bezpen za kadch okolnost,to je prsluenstvo Renault pre v nov MEGANE.

 • 27

  01 Detsk sedaka Duoplus IsofixZaisuje najlepiu ochranu a bezpenos dieaa od 9 mesiacov do 4 rokov. Fixcia Isofix. Vemi komfortn, vaka monosti nastavenia do 3 polh, vrtane polohy na spnok.

  7711 423381

  02 Snehov reaze Grippecilne testovan pre Renault. Garantuj maximlnu bezpenos a prinavos v extrmnych podmienkach (sneh a ad). Rchla a intuitvna intalcia. Mal rozmery. Dodvan po 2 kusoch.

  77 11 780 254 (R15-16-17-18)

  03 Snehov nvlekyVemi jednoduch na manipulciu, intuitvna mont. Garantuj bezpenos jazdy pri miernych snehovch podmienkach. Dodvan po dvoch kusoch.77 11 578 651 (R15)77 11 578 650 (R16)

  01

  02 03

  Bezpenos det

  Snehov reaze a nvleky

 • 29

  06 BalkyprsluenstvaVyuite cenov zvhodnenie 20 % v rmci akciovej ponuky balkov prsluenstva. Zostavili sme ich tak, aby o najlepie vyhovovali vaim potrebm.

 • 30

  Zloenie balka: Stren tye QuickFix, ochrana batoinovho priestoru EasyFlex, gumov koberce

  01

  Balky prsluenstva

  Zloenie balka: Shark antna ierna, osvetlen prahy prednch dver, textiln koberce Premium.

  02

 • 31

  03

  Balky prsluenstva

  04