dự án luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông hậu: chắc chắn...

of 4/4
Dự án luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu: Chắc chắn khả thi Cập nhật, 06:11, Thứ Năm, 07/11/2013 (GMT+7) Trao đổi với PV Báo Giao thông, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công khẳng định, Dự án đã được các tổ chức tư vấn trong và ngoài nước có năng lực, kinh nghiệm đánh giá cao tính khả thi, đáp ứng tốt các yêu cầu về môi trường sinh thái, biến đổi khí hậu. Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công Không thể nạo vét luồng Định An Cải thiện luồng vào sông Hậu, tại sao ta không nạo vét tuyến luồng đang khai thác qua cửa Định An, thưa Thứ trưởng? Luồng qua cửa Định An là tuyến luồng trên cửa sông chính của sông Hậu, thường xuyên chịu tác động giao thoa khắc nghiệt của các yếu tố động lực cả từ phía sông và phía biển bao gồm dòng chảy, bùn cát, mưa lũ từ phía sông và gió mùa, sóng, thủy triều từ phía biển, rất không ổn định cho luồng tàu. Tuyến luồng bị sa bồi mạnh, lại thường xuyên dịch chuyển. Thực tế luồng Định An đã từng được nạo vét với quy mô lớn. Năm 1983, khối lượng nạo vét 1,45 triệu m3, năm 1991 là trên 700.000 m3 để luồng đạt độ sâu -4,5m HĐ, kinh phí tương ứng tính theo thời điểm hiện nay là khoảng 140 tỷ đồng và 65 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ 1,5 - 2 tháng sau nạo vét, độ sâu luồng trở lại như cũ. Bộ GTVT đã chỉ đạo thực hiện nhiều nghiên cứu về tuyến luồng Định An. Sau hơn 20 năm nghiên cứu bởi các nhà khoa học, các chuyên gia, các công ty tư vấn chuyên ngành trong và ngoài nước có uy tín, năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực chỉnh trị cửa sông ven biển… kết quả đều khẳng định việc nạo vét, cải tạo luồng Định An cho tàu biển có trọng tải lớn trên 10.000 tấn là không khả thi. Ngay cả nạo vét duy tu luồng cho tàu từ 5.000 - 10.000 tấn thôi thì chi phí cũng rất lớn. Như vậy, thực tiễn công tác nạo vét duy tu luồng Định An cũng như kết quả nghiên cứu nhiều năm của các cơ quan đã khẳng định, việc nạo vét duy tu luồng Định An cho tàu trọng tải lớn là không hiệu quả, không thể là lối ra, vào ổn định, lâu dài cho hàng hóa xuất nhập khẩu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Post on 13-Feb-2018

214 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • D n lung cho tu trng ti ln vo sng Hu: Chc chn kh thiCp nht, 06:11, Th Nm, 07/11/2013 (GMT+7)

  Trao i vi PV Bo Giao thng, Th trng B GTVT Nguyn Vn Cng khng nh, D n c cc t chc t vn trong v ngoi nc c nng lc, kinh nghim nh gi cao tnh

  kh thi, p ng tt cc yu cu v mi trng sinh thi, bin i kh hu.

  Th trng B GTVT Nguyn Vn Cng

  Khng th no vt lung nh An

  Ci thin lung vo sng Hu, ti sao ta khng no vt tuyn lung ang khai thc qua ca nh An, tha Th trng?

  Lung qua ca nh An l tuyn lung trn ca sng chnh ca sng Hu, thng xuyn chu tc ng giao thoa khc nghit ca cc yu t ng lc c t pha

  sng v pha bin bao gm dng chy, bn ct, ma l t pha sng v gi ma, sng, thy triu t pha bin, rt khng n nh cho lung tu. Tuyn lung b sa bi

  mnh, li thng xuyn dch chuyn.

  Thc t lung nh An tng c no vt vi quy m ln. Nm 1983, khi lng no vt 1,45 triu m3, nm 1991 l trn 700.000 m3 lung t su -4,5m

  H, kinh ph tng ng tnh theo thi im hin nay l khong 140 t ng v 65 t ng. Tuy nhin, ch 1,5 - 2 thng sau no vt, su lung tr li nh c.

  B GTVT ch o thc hin nhiu nghin cu v tuyn lung nh An. Sau hn 20 nm nghin cu bi cc nh khoa hc, cc chuyn gia, cc cng ty t vn

  chuyn ngnh trong v ngoi nc c uy tn, nng lc, kinh nghim trong lnh vc chnh tr ca sng ven bin kt qu u khng nh vic no vt, ci to lung

  nh An cho tu bin c trng ti ln trn 10.000 tn l khng kh thi. Ngay c no vt duy tu lung cho tu t 5.000 - 10.000 tn thi th chi ph cng rt ln.

  Nh vy, thc tin cng tc no vt duy tu lung nh An cng nh kt qu nghin cu nhiu nm ca cc c quan khng nh, vic no vt duy tu lung nh

  An cho tu trng ti ln l khng hiu qu, khng th l li ra, vo n nh, lu di cho hng ha xut nhp khu khu vc ng bng sng Cu Long (BSCL).

  http://giaothongvantai.com.vn/

 • Cng Cn Th vng tu thuyn ti trng ln do lung tuyn khng thun

  tin

  Pht huy ti a hiu qu cc cng trn sng Hu

  Vy d n Lung cho tu bin trng ti ln vo sng Hu c m bo c tnh n nh cho lung tu theo thit k khng?

  Qu trnh lp d n, B GTVT ch o t vn trong v ngoi nc nh gi, phn tch cc kha cnh k thut cng trnh, nh gi tc ng mi trng, hiu qu

  kinh t, ti chnh... Kt qu nghin cu cho thy, d n c tnh kh thi cao, p ng c cc yu cu v mi trng sinh thi, bin i kh hu v xm nhp mn...

  Lin danh T vn SNC Lavalin (Canada) - Royal Haskoning (H Lan) - Portcoast (Vit Nam) khng nh v tr ca ra knh Tt l ni c tnh n nh ng b

  cao nht. Lung i qua knh Tt v knh Quan Chnh B c chiu rng ch 220 - 250m, ch l nhnh rt nh ca sng Hu, tip thu rt t lu lng dng chy t

  sng Hu, hn ch nh hng yu t sng, ca knh nh, c chn sng bo v, m ra ti khu vc ng b n nh nht, hn ch c cc yu t nh

  hng t bin, m bo c s n nh ca lung vi khi lng sa bi trn lung khong 1,1 triu m3/nm.

  Vi d n ny, hiu qu kinh t mang li l g, tha Th trng?

  Thng k cho thy, sn lng hng ha thng qua cng khu vc ng bng sng Cu Long nm 2012 l 6,67 triu tn/tng s 30 triu tn cn vn chuyn. Theo

  quy hoch, n 2015, s l 16,5 triu tn v n 2020 khong 44 triu tn, tng ng 20% tng s lng hng ha cn vn chuyn ca khu vc ny.

  Trong khi , khong 80% lng hng xut, nhp khu phi chuyn qua cc cng khu vc TP HCM do hin cc lung tu trn sng Hu ch p ng cho tu 5.000

  tn. Tng chi ph pht sinh hng nm ln ti hng trm triu USD.

  Nu lung tu qua Quan Chnh B sm a vo khai thc, s gip hng ha xut nhp khu ca BSCL c vn chuyn thng bng tu ln t sng Hu i cc

  ni. Khng phi tip chuyn ln cc cng khu vc TP H Ch Minh. iu ny gip nng cao thu ht u t vo cc khu cng nghip, khu kinh t ca BSCL,

  gim chi ph vn chuyn, tng sc cnh tranh hng ha ca khu vc, gim p lc, chi ph vn ti ng b t BSCL ln TP H Ch Minh, gim tai nn, n tc,

  nng cao ATGT ng b, nng cao hiu qu khai thc kt cu h tng cng bin, giao thng khu vc BSCL...

  D n sau khi a vo khai thc s pht huy ti a hiu qu cc cng trn sng Hu, bao gm cc cng khu vc Cn Th, Hu Giang, Vnh Long, cc trung tm

  nhit in Hu Giang, An Giang, Long Ph... Vi nng lc thng quan lung tu 22 triu tn/nm, lung cho tu trng ti ln vo sng Hu s ng vai tr l li ra,

  huyt mch n nh lu di, nhm p ng nhu cu pht trin KT - XH bc thit ca khu vc.

 • WB rt thin ch vi D n

  C kin cho rng,Ngn hng Th gii t chi ti tr vn vay cho d n do khng m bo tnh kh thi, nh hng n mi trng?

  ng l nm 2007, B GTVT lm vic vi Ngn hng Th gii (WB) v vic ti tr vn vay thc hin d n ny. Pha WB rt thin ch vi d n v WB rt

  u tin thc hin cc d n pht trin giao thng thy, c bit ti khu vc BSCL. Khng c vn bn no, kin no ca WB t chi ti tr vn do d n khng

  kh thi v nh hng ti mi trng.

  Thc t l quy trnh thm nh ti tr ca WB i vi bt c d n no u i hi thi gian ko di. Nh d n ng cao tc Nng - Qung Ngi cng c

  WB xem xt ti thi im , nhng n nay cha mt gi thu xy lp no ca Hp phn s dng vn WB c khi cng. Do tnh quan trng, cp bch ca D

  n, B GTVT bo co v c Th tng Chnh ph chp thun trin khai thc hin u t bng ngun vn Ngn sch Nh nc v sau c a vo

  danh mc d n s dng vn Tri phiu Chnh ph nm 2010 v khi c Quc hi thng qua.

  Xin trn trng cm n Th trng!

  Thanh Bnh (Thc hin)

  Bo co nh gi tc ng mi trng ng quy nh

  Th trng B GTVT Nguyn Vn Cng cho bit, thm nh

  Bo co nh gi tc ng mi trng (TM) s b ca dn, B Ti nguyn & Mi trng khng nh: Bo co c chtlng tt, p ng yu cu giai on nghin cu kh thi theo

  quy nh hin hnh. Trn c s nh gi ny, B GTVT cho cc n v nghin cu hon chnh Bo co TM chi tit(c B GTVT thm nh v ph duyt ti Quyt nh s

  3153/Q-BGTVT ngy 29/10/2009). iu 21 Lut Bo vmi trng 2005 quy nh r: B, c quan ngang b, c quanthuc Chnh ph t chc hi ng thm nh hoc tuyn chn t

  chc dch v thm nh bo co nh gi tc ng mi trngi vi cc d n thuc thm quyn quyt nh, ph duyt ca

  mnh, tr d n lin ngnh, lin tnh. D n Lung cho tu bintrng ti ln vo sng Hu i qua cc x: nh An, Dn Thnh,Long Vnh, Long Khnh, Duyn Hi thuc tnh Tr Vinh, v vy,B GTVT chu trch nhim ph duyt Bo co TM l ngquy nh.

  Nn tip tc b tr vn hp l trin khai d n

  Trong bo co thm tra phng n pht hnh tri phiu caChnh ph giai on 2014 - 2016, Ch nhim y ban Ti chnh- Ngn sch QH Phng Quc Hin cho bit: Nhiu kin ngtnh vi ngh ca Chnh ph ng b tr vn TPCP mchp l trin khai d n. Mc d d n ny thuc din gin,

 • hon u t sau nm 2015 song do thi cng d dang khong4,2km trn tng s 9km tuyn knh o mi, ng thi d nc vai tr c bit quan trng nhm thc y pht trin vngBSCL v phi hp m bo hot ng cho cng than caTrung tm nhit in Duyn hi.

  T.B ng o Anh Dng - Ph ch tch UBND TP Cn Th:

  Rt cp bch, khng th tip tc ko di

  Thi gian qua cc cng trn sng Hu ch n nhn c tutrng ti di 10.000 tn, phn ln l ch 5.000 tn v lung vo

  sng Hu qua ca nh An b bi lng lin tc. No vt thngxuyn nhng vn khng th kp so vi tc bi lng. Do ,khi lng lu chuyn hng ha bng ng bin rt khim tn,cha p ng c nhu cu vn chuyn hng ha ca vngBSCL, lm nh hng ln n s pht trin KT - XH caton vng BSCL, trong c Cn Th. Vic m lung cho

  tu c trng ti ln vo sng Hu ang l vn rt cp bchv cn thit. L mt a phng BSCL, TP Cn Th cngnh cc tnh khc trong khu vc lun mong mun d n smc b tr vn trin khai tip tc.

  Hng Thy (Ghi)

  Bi vit trn Giao thng Vn ti online