Transcript

Slayt 1

KONFERANS

SYLE

SEMPOZYUM

KONFERANSAlannda uzman birinin bir konu hakknda, duygu ve dncelerini aklamak, retmek amacyla yapt hazrlkl konumaya konferans denir. Konferans verecek kii, kelimelerin telaffuzuna, (diksiyona) ve dil bilgisi kurallarna dikkat etmelidir. Verilmek istenen dnceler; ak, anlalr ve orijinal olmaldr. Hatiplik yetenei olmayan konumaclarn, verecei konferansn etkisiz ve baarsz olaca da unutulmamaldr.Konferansta dikkat edilecek bir dier zellik de zamana uymaktr. Bir saati aan konferanslarn dinleyici zerinde etkisinin azald bir gerektir.

Konferans hazrlanrken ncelikle yaplmas gereken i, konferansn sunulaca konuda geni bir kaynak taramasna girimek olacaktr.

Bolca verilen rnekler dinleyenlerin hayatndan alnmal, ses ok iyi kontrol edilerek yerine gre vurgu ve tonlamalar yaplmal, mmkn olduu kadar konuma diline yaklalmaldr. Konferans pln yle dzenlenebilir Hitap cmlesi

Konunun sunuluu

Konferansn amac

Konunun almas ve anlatlmas

Sonu

Sorular ve cevaplarSYLEki veya daha ok kiinin karlkl konumasdr.

Bu konuma bir karara varmak amac ile yaplmaz.

Arkadaa, dosta konuarak hoa vakit geirmek amac vardr. Syleirken dikkat edilmesi gereken kurallar vardr :Dinleyen kiiye zorla bir gr benimsetmeye allmamal, o kiinin de grlerine sayg gsterilmelidir.

Konuann sz kesilmemeli, dncesini sylemesine olanak salanmaldr. Konuurken el - kol eylemleri abartlmamaldr. Yoksa sylenilenden ok eylemlere dikkat edilir.

SEMPOZYUM Belli bir konuyu aydnlatmak amacyla, bilim adam ve aratrmaclarn bir araya geldikleri ve konumaclarn konunun belirli blmlerini sunduklar, tartmal toplantlardr.Bir baka deyile; ortaya konan konu hakknda ayn oturumda, eitli kiilerin yaptklar aklamal konuma trdr. Bildiri sahiplerine ayrlan zaman olduka ksadr. On dakikalk bir srede 1500-2000 kelime kullanma ans vardr. Buna gre, hazrlanacak bildiri, drt sayfay gememelidir.Cmleler, kolay anlalr biimde dzenlenmelidir. Metni yazmadan nce ana balklar vurgulanmaldr. Sempozyumda her konuma, ayr bir hazrlktr, fakat birbirini tamamlayc sylei ve itenlik havas vardr. Konumalardan sonra konumaclar, birbirlerine konu ile ilgili sorular sorabilirler. Bildiri metni, u blmlerden olumaldr ;Giri

Deney

Bulgular Giri: Aratrlan sorunun tantlmas ve neden bu konunun ele alnd, almann dier almalar arasndaki yeri.

Deney: Malzeme ve yntemin tantm.

Bulgular: Bildirinin en nemli blmdr. Dinleyiciler tarafndan beklenen yeni bilgi, belge ve nerilerin aklanmas ve tartlmas.

Bildiride her eyden nce aranan zellik, bilimsel bir yenilik getirmi olmas ve orijinal bir konuyu ele alm bulunmasdr.Bildiri de konferans gibi bir dinleyici topluluu nnde okunur. Ancak bildirinin sunulduu topluluk, o konuda az ok uzmanlam kiilerden oluur.Son olarak, sempozyumda varlan sonular ve ana noktalar zetlenerek ana dnce bir kez daha vurgulanmaldr.


Top Related