konferans kitapçığı

of 56/56

Post on 19-Jan-2017

237 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • eitimde iyi rnekler konferans

  eitimde iyi rnekler konferans 2009

 • eitim reformu giriimi

  Eitim Reformu Giriimi (ERG) iki nemli gereksinimin karlanmasna katkda bulunuyor: Bireylerin potansiyellerini gerekletirmelerini ve Trkiyenin toplumsal ve ekonomik gelimesini salayacak eitim reformu ve bu yolda farkl paydalar bir araya getiren katlmc bir fikir retim sreci.

  Sabanc niversitesi stanbul Politikalar Merkezi bnyesinde 2003 ylnda hayata geen ERG, aratrma, savunu ve izleme almalar ile pilot uygulamalarn herkes iin kaliteli eitim hedefi dorultusunda srdryor.

  ERG, Anne ocuk Eitim Vakf, Aydn Doan Vakf, Baheehir niversitesi, ENKA Vakf, Hedef Alliance, Kadir Has Vakf, Sabanc niversitesi, TAV Havalimanlar, Vehbi Ko Vakf ve Yap Merkezi tarafndan desteklenmektedir.

  Eitimde yi rnekler Konferans 2009, Sabanc Vakf tarafndan desteklenmektedir.

 • iindekilerSUNU .................................................................................................................................... 4

  PROGRAM ............................................................................................................................... 5

  AI KONUMASI PROF. DR. ZYA SELUK ...................................................................... 7

  ATLYE ALIMALARI ......................................................................................................... 7

  DNYA ASTRONOM YILI VE DARWIN YILI ETKNLKLER ............................................. 9

  SZL SUNU ZETLER .................................................................................................... 10

  RENME RETME ETKNLKLER ................................................................... 10

  OKUL NCES ............................................................................................... 10

  LKRETM (1 5. SINIFLAR) .................................................................... 13

  LKRETM (6 8. SINIFLAR) ................................................................... 17

  ORTARETM ............................................................................................. 23

  LME VE DEERLENDRME ................................................................................... 27

  ZEL ETM ........................................................................................................... 27

  PSKOLOJK DANIMANLIK VE REHBERLK ............................................................ 28

  ETMDE KATILIMCI BRL .......................................................................... 31

  POSTER SUNU ZETLER ................................................................................................... 34

  RENME RETME ETKNLKLER .................................................................... 34

  OKUL NCES ................................................................................................ 34

  LKRETM (1 5. SINIFLAR) .................................................................... 37

  LKRETM (6 8. SINIFLAR) ................................................................... 41

  ORTARETM ............................................................................................ 46

  LME VE DEERLENDRME ................................................................................... 48

  ZEL ETM ............................................................................................................ 49

  PSKOLOJK DANIMANLIK VE REHBERLK ............................................................ 49

  ETMDE KATILIMCI BRL .......................................................................... 51

  eitimde iyi rnekler konferans 3

 • 4 eitim reformu giriimi

  sunuDeerli katlmclar,

  Altnc Eitimde yi rnekler Konferansna ho geldiniz. Bu yl da diyalog, paylam ve karlkl renme olanaklarn eitlendirmeyi amaladk ve hepimizi farkl dnmeye zendireceini umduumuz ufuk ac ve kaliteli bir program hazrlamaya gayret ettik. Prof. Dr. Ziya Selukun Bilimin selletirilmesi balkl konumasnn ardndan, 917 iyi rnek arasndan somut ltlere dayal, zorlu ve titiz bir sre sonucunda hakemler ve seici kurul tarafndan seilen ve yaratclar tarafndan iki gn boyunca paralel oturumlarda katlmclarla paylalacak olan 95 szl ve 72 poster sunua ek olarak birok farkl etkinlik sizi bekliyor.

  2009 ylnn Dnya Astronomi Yl ve Darwin Yl olmas nedeniyle dzenlenen bir dizi etkinlik bunlarn banda geliyor. Ke Bucak Astronomi ve Uzay Maceras I atlye almalar, Evrim ve Son Bulgular konumas ve nsann Bilimsel Servenine Bak temal drama atlyeleri bu etkinliklerden bazlar.

  Eitimde toplumsal cinsiyet eitlii alannda bir atlye almas dzenledik: Ders Kitaplarnda Toplumsal Cinsiyet. Ayrca, Eitimde Yeni Bir Alm: lkretim Medya Okuryazarl Dersi atlye almasnda Medya Okuryazarl dersinin program ele alnacak. Bu almalarn yan sra, eitimde akran danmanlnn nemini vurgulayan retmenler iin Akran Koluunun nemi ve Eitimde Akran Danmanl: Sabanc niversitesinden Bir rnek ile Aktif renme Srecinde Yeni Almlar atlye almalar da bu yln programnda yer alyor.

  Sunular ve atlye almalarna ek olarak bata Milli Eitim Bakanlnn ilgili genel mdrlkleri olmak zere eitli kurumlara ve eitim alannda alan sivil toplum kurulularna ait tantm keleri yoluyla konferans etkinliklerini zenginletirilmeyi hedefledik.

  ki gn boyunca eitimi iyi rnekler zerinden tarttmz ve birbirimizi dinleyerek hem keyif aldmz hem de rendiimiz bir ortam sunmay amalyoruz. Hepimizin birbirimizden renecei ok ey olduuna inanyoruz. Bu inancmzn ve heyecanmzn iyi rnek sahipleri, konferans katlmclar ve dier paydalarmz tarafndan paylaldn grmek bizler iin de umut verici oluyor. Eitimde yi rnekler Konferans iin izleyici bavurular bu yl 2000i at.

  Eitim iin dnen, alan ve yaratc uygulamalar gelitiren herkese kranlarm sunuyorum.

  prof. dr. stn ergderdirektreitim reformu giriimi

 • eitimde iyi rnekler konferans 5

  program18

  nis

  an 2

  009

  cum

  arte

  si

  08.0

  0 - 0

  9.00

  kay

  t

  09.0

  0 - 0

  9.30

  a

  otu

  rum

  u

  09.3

  0 - 1

  0.00

  a

  kon

  um

  as

  - pro

  f. d

  r. z

  iya

  sel

  uk

  1089

  1096

  1097

  1098

  1099

  1101

  1102

  1103

  g022

  g049

  g048

  10.3

  0 - 1

  1.05

  okul

  nc

  esi

  aev

  yaz

  oku

  llar

  :

  okul

  nc

  esi

  eit

  im

  ve a

  nne

  dest

  ek

  prog

  ram

  trk

  e

  (ilk

  re

  tim

  1 -

  5)bi

  r ki

  tap

  yaz

  yoru

  m

  trk

  e

  (ilk

  re

  tim

  6 -

  8)t

  rke

  der

  sind

  e i

  birl

  ikli

  ok

  udu

  unu

  anla

  ma

  ynt

  emin

  in

  kull

  anl

  mas

  mat

  emat

  ik

  (ilk

  re

  tim

  6 -

  8)ha

  l v

  e ki

  lim

  lerl

  e m

  atem

  ati

  e o

  k k

  ltr

  l b

  ir b

  ak

  edeb

  iyat

  (o

  rta

  ret

  im)

  trk

  ede

  biya

  tnd

  a ik

  i di

  sipl

  inin

  bu

  lum

  as:

  ya

  rat

  c y

  azn

  - dr

  amat

  izas

  yon

  die

  r (o

  rta

  ret

  im)

  ile

  mci

  ler

  mod

  l

  art

  k o

  k ze

  vkli

  zel

  ei

  tim

  otiz

  mli

  oc

  ukla

  rn

  eit

  imin

  de p

  cd

  mod

  eli

  eit

  imde

  kat

  lm

  c

  ibi

  rli

  ibe

  yaz

  apk

  alar

  pr

  ojes

  i

  evri

  m k

  uram

  ve

  so

  n bu

  lgul

  arfi

  liz

  yei

  lrm

  aksa

  banc

  n

  iver

  site

  si

  eit

  imde

  yen

  i bi

  r a

  lm

  : il

  kr

  etim

  med

  ya

  okur

  yaza

  rl

  de

  rsi

  tali

  m v

  e te

  rbiy

  e ku

  rulu

  ba

  kanl

  akti

  f

  renm

  e s

  reci

  nde

  yeni

  ya

  kla

  mla

  rm

  eral

  g

  eri,

  zey

  nep

  nel

  , sen

  em d

  onan

  c

  by

  ksa

  banc

  n

  iver

  site

  si

  11.1

  5 - 1

  1.50

  okul

  nc

  esi

  bilm

  ece

  em

  beri

  trk

  e

  (ilk

  re

  tim

  1 -

  5)ok

  u(yo

  rum

  )

  fen

  ve t

  ekno

  loji

  (i

  lk

  reti

  m 6

  - 8)

  beni

  m e

  lem

  enti

  min

  be

  lges

  eli

  mat

  emat

  ik

  (ilk

  re

  tim

  6 -

  8)ta

  hmin

  ler

  yap

  yoru

  z

  mat

  emat

  ik

  (ort

  ar

  etim

  )ge

  onex

  t t

  rke

  : in

  tera

  ktif

  geo

  met

  ri

  yaz

  lm

  die

  r (o

  rta

  ret

  im)

  re

  tmen

  mer

  kezl

  i e

  itim

  e ka

  r

  akra

  n e

  itim

  mod

  eli:

  a

  kran

  r

  etm

  enle

  r

  eit

  imde

  kat

  lm

  c

  ibi

  rli

  ie

  itiy

  oruz

  - e

  itil

  iyor

  uz

  12.0

  0 - 1

  2.35

  okul

  nc

  esi

  gkk

  ua

  nn

  rit

  mi

  trk

  e

  (ilk

  re

  tim

  1 -

  5)s

  zck

  paz

  ar

  fen

  ve t

  ekno

  loji

  (i

  lk

  reti

  m 6

  - 8)

  fen

  re

  tim

  inde

  bi

  lim

  sel

  sre

  be

  ceri

  leri

  nin

  kaza

  ndr

  lm

  asn

  a y

  neli

  k et

  kinl

  ik

  ner

  isi:

  lim

  onda

  n el

  ektr

  ik

  sosy

  al b

  ilgi

  ler

  (ilk

  re

  tim

  6 -

  8)co

  raf

  i ko

  num

  un

  ile

  nmes

  inde

  al

  tern

  atif

  uy

  gula

  mal

  ar

  mat

  emat

  ik

  (ort

  ar

  etim

  )ka

  leyi

  desk

  op

  etki

  nli

  i

  die

  r (o

  rta

  ret

  im)

  sosy

  oloj

  i pr

  ojes

  i:

  bir

  rne

  k uy

  gula

  ma

  psik

  oloj

  ik

  dan

  man

  lk

  ve

  rehb

  erli

  kbe

  n de

  var

  m!

  eit

  imde

  kat

  lm

  c

  ibi

  rli

  ii

  ne d

  eli

  i (p

  inho

  le)

  foto

  raf

  tek

  nii

  : fo

  tor

  af e

  iti

  min

  de

  alte

  rnat

  if b

  ir

  ynt

  em

  al

  mas

  eit

  imde

  akr

  an

  dan

  man

  l

  : sa

  banc

  n

  iver

  site

  sin

  den

  bir

  rne

  kto

  sun

  terz

  iol

  usa

  banc

  n

  iver

  site

  si

  12.4

  5 - 1

  4.00

  le

  yem

  ei

  14.0

  0 - 1

  4.35

  okul

  nc

  esi

  it

  dee

  rler

  ban

  kas

  fen

  ve t

  ekno

  loji

  (i

  lk

  reti

  m 1

  - 5)

  anal

  oji,

  bul

  u

  yolu

  yla

  re

  nme,

  v-

  diya

  gram

  ku

  llan

  m:

  yo

  unlu

  k r

  nei

  fen

  ve t

  ekno

  loji

  (i

  lk

  reti

  m 6

  - 8)

  proj

  e ta

  banl

  renm

  eyle

  s

  rege

  len

  bir

  baa

  r

  yk

  s

  sosy

  al b

  ilgi

  ler

  (ilk

  re

  tim

  6 -

  8)m

  ze

  grm

  emi

  o

  cukl

  arn

  ilk

  a

  kutu

  cukl

  ar

  biyo

  loji

  (o

  rta

  ret

  im)

  tera

  kkid

  e su

  lu

  av

  die

  r (o

  rta

  ret

  im)

  tke

  tere

  k de

  il

  ret

  erek

  reni

  yoru

  m

  psik

  oloj

  ik

  dan

  man

  lk

  ve

  rehb

  erli

  kiy

  i ki

  var

  sn

  tilk

  i to

  ni

  eit

  imde

  kat

  lm

  c

  ibi

  rli

  iok

  ulla

  rm

  zda

  ki

  gizl

  i te

  hdit

  : ale

  rjen

  m

  ikro

  fung

  usla

  r

  ke

  buc

  ak

  astr

  onom

  ier

  sin

  g

  , d

  efne

  er

  ayla

  n, a

  li

  alpa

  rsa

  banc

  n

  iver

  site

  sita

  lat

  sayg

  a

  ista

  nbul

  n

  iver

  site

  si

  insa

  nn

  bili

  mse

  l se

  rve

  nine

  bak

  :

  re

  tmen

  lere

  y

  neli

  k ya

  rat

  c

  dram

  a at

  lye

  sia

  da

  dra

  ma

  dern

  ei

  ista

  nbul

  ub

  esi

  14.4

  5 - 1

  5.20

  okul

  nc

  esi

  okul

  nc

  esi

  kuru

  mla

  rda

  kara

  kter

  ei

  tim

  i

  yaba

  nc

  dil

  (ilk

  re

  tim

  1 -

  5)in

  gili

  zce

  re

  tirk

  en

  ingi

  lizc

  e

  reti

  rken

  b

  log

  lard

  an

  yara

  rlan

  mak

  fen

  ve t

  ekno

  loji

  (i

  lk

  reti

  m 6

  - 8)

  yap

  land

  rm

  ac

  yakl

  am

  da

  ret

  im

  etki

  nli

  i ol

  arak

  bir

  pe

  rfor

  man

  s g

  revi

  r

  nei

  : man

  cn

  k

  sosy

  al b

  ilgi

  ler

  (ilk

  re

  tim

  6 -

  8)ta

  rihi

  n ha

  yat

  bula

  n ta

  nkl

  ar

  tari

  h (o

  rta

  ret

  im)

  tari

  h de

  rsin

  de y

  eni

  bir

  solu

  k: a

  rkeo

  loji

  m

  zes

  i

  lm

  e ve

  de

  erl

  endi

  rme

  4 ve

  5. s

  nf

  lard

  a e

  port

  foly

  o uy

  gula

  mal

  ar

  psik

  oloj

  ik

  dan

  man

  lk

  ve

  rehb

  erli

  k

  renc

  iler

  de

  bilg

  isay

  ar

  ve i

  nter

  net

  ba

  ml

  l

  n

  nle

  me

  al

  mal

  ar

  eit

  imde

  kat

  lm

  c

  ibi

  rli

  iya

  am

  bil

  imle

  ri

  okul

  u

  15.2

  0 - 1

  5.55

  okul

  nc

  esi

  uzay

  a yo

  lcul

  ukdi

  er

  (i

  lk

  reti

  m 1

  - 5)

  alg

  ter

  cihi

  oda

  kl

  ders

  tas

  arm

  mat

  emat

  ik

  (ilk

  re

  tim

  6 -

  8)eb

  ob-e

  kok

  ista

  syon

  lar

  yaba

  nc

  dil

  (ilk

  re

  tim

  6 -

  8)ya

  ad

  m

  z y

  erin

  se

  sler

  i

  tari

  h (o

  rta

  ret

  im)

  9. s

  nf

  tar

  ih

  ders

  leri

  nde

  bir

  uygu

  lam

  a: k

  endi

  uy

  garl

  n

  ya

  rat

  zel

  ei

  tim

  de

  stek

  ei

  tim

  oda

  s

  (kay

  nak

  oda)

  psik

  oloj

  ik

  dan

  man

  lk

  ve

  rehb

  erli

  ks

  nf

  apl

  ol

  umlu

  da

  vran

  d

  este

  i

  uygu

  lam

  asn

  n

  sn

  f ku

  rall

  arn

  a uy

  ma

  davr

  an

  z

  erin

  deki

  etk

  iler

  i

  eit

  imde

  kat

  lm

  c

  ibi

  rli

  iya

  aya

  rak

  re

  niyo

  rum

  ,

  rene

  rek

  ya

  yoru

  m:

  arke

  oloj

  i

  15.5

  5 - 1

  6.30

  die

  r (i

  lk

  reti

  m 1

  - 5)

  leyl

  ek e

  tkin

  lik

  kita

  b

  die

  r

  (ilk

  re

  tim

  1 -

  5)

  renm

  e s

  reci

  nde

  eit

  imse

  l ih

  tiya

  an

  aliz

  i ve

  rn

  ek b

  ir

  bire

  ysel

  md

  ahal

  e pr

  ogra

  m

  mat

  emat

  ik

  (ilk

  re

  tim

  6 -

  8)es

  kie

  hir

  mat

  emat

  ik

  okul

  u:

  mat

  emat

  ie

  gl

  mse

  yin

  grs

  el s

  anat

  lar

  (ilk

  re

  tim

  6 -

  8)ya

  rat

  c d

  ram

  a y

  ntem

  i il

  e sa

  nat

  eit

  imi

  yaba

  nc

  dil

  (ort

  ar

  etim

  )d

  g

  cn

  n ge

  ni

  dalg

  alar

  zel

  ei

  tim

  i

  leye

  n el

  ler

  psik

  oloj

  ik

  dan

  man

  lk

  ve

  rehb

  erli

  kte

  k eb

  evey

  n ol

  mak

  : ve

  li g

  rup

  al

  mas

  psik

  oloj

  ik

  dan

  man

  lk

  ve

  rehb

  erli

  ki

  ddet

  ten

  uzak

  ile

  tii

  m:

  yarg

  lam

  adan

  kon

  u!

  yarg

  lam

  adan

  kon

  u!

  20.0

  0 - 2

  2.00

  saba

  nc

  niv

  ersi

  tesi

  ast

  rono

  mi

  topl

  ulu

  u ta

  raf

  ndan

  , ni

  vers

  ite

  mer

  kezi

  nde

  gk

  yz

  nde

  nele

  r va

  r?

  gzl

  em e

  tkin

  lii

  ger

  ekl

  eti

  rile

  cekt

  ir.

 • 19 nisan 2008 pazar

  08.00 - 09.00kayt

  10891096

  10971098

  10991101

  11021103

  g022g049

  1001l062

  l063

  09.00 - 09.35

  okul ncesiah u kurallar! iyi ki var bu kurallar!

  trke (ilkretim

  1 - 5)harfleri reniyoruz

  matem

  atik (ilkretim

  1 - 5)ilkretim

  m

  atemetik

  program veri

  renme alanna

  ynelik etkinlik ve lm

  e-deerlendirm

  e rnekleri

  trke (ilkretim

  6 - 8)elenceli trke

  mzik

  (ilkretim 6 - 8)

  suyu akllca kullan!

  matem

  atik (ortaretim

  )cabr3d geom

  etri yazlm

  ile tasarlanan renm

  e ortamnn

  uygulamas ve

  deerlendirilmesi

  zel eitimzihinsel engeli olan rencilere sosyal becerilerin kazandrlm

  asnda dorudan retim

  yntem

  inin etkisi

  eitimde

  katlmc

  ibirliibiliim

  teknolojileri dersi: disiplinleraras alm

  a rnekleri

  uzay maceras

  ersin g, defne er aylan sabanc niversitesiesm

  a yaz istanbul niversitesi

  retmenler

  iin akran koluunun nem

  im

  ustafa balkaenka okullar

  ders kitaplarnda toplum

  sal cinsiyetdeniz tarba ceylan, aye ykselsabanc niversitesi

  insann bilimsel

  servenine bak: lise rencilerine ynelik yaratc dram

  a atlyesiada dram

  a derneiistanbul ubesi

  insann bilimsel

  servenine bak: ilkretim

  okulu rencilerine ynelik yaratc dram

  a atlyesiada dram

  a dernei istanbul ubesi

  09.45 - 10.20

  okul ncesiokul ncesinde kltr ve sanat dizini

  trke (ilkretim

  1 - 5)kavram

  lar reniyorum

  yabanc dil (ilkretim

  1 - 5)yabanc dil eitim

  inde veli-retm

  en-renci ibirlii: elt parents

  fen ve teknoloji (ilkretim

  6 - 8)fen derslerinde ibirliine dayal renim

  yaklam

  grsel sanatlar (ilkretim

  6 - 8)gerein tesinde:dalw

  ood

  kimya

  (ortaretim)

  madde

  bakalayor

  psikolojik danm

  anlk ve rehberlikben senim

  sen de ben: sosyal sorum

  luluk projesi

  eitimde

  katlmc

  ibirliieteim

  izdeki talar

  10.30 - 11.05

  okul ncesiprof. dr. suzan erba ok am

  al erken ocukluk eitim

  i snf

  trke (ilkretim

  1 - 5)okum

  a ortamla

  okuyorum!

  dier (ilkretim

  1 - 5)felsefe eitim

  inin ilkretim

  rencilerinin yaratc ve eletirel dnm

  e becerileri zerindeki etkisi

  fen ve teknoloji (ilkretim

  6 - 8)kolay biyoteknoloji: birlikte renm

  e gruplarnda pratik m

  ateryal tasarm

  lar ile retim

  dier (ilkretim

  6 - 8)aratrm

  ac ocuklar

  tarih (ortaretim

  )tarih retim

  i asndan eletirel dnm

  ede karikatr:19. yzylda osm

  anl-rus savalar rnei

  psikolojik danm

  anlk ve rehberlikilkretim

  rencilerinin m

  esleki olgunluk dzeyini artrm

  aya ynelik grup rehberlii program

  eitimde

  katlmc

  ibirliigalleo elileri

  11.15 - 11.50

  okul ncesitem

  iz dnya-temiz

  evre imdi

  gelecek bizim

  elimizde

  trke (ilkretim

  1 - 5)okum

  a projesi

  dier(ilkretim

  1 - 5)yaratc renm

  e m

  etotlarn sistem

  atikle-tirm

  ek: oyun-dram

  a-tiyatro etkinlikleri m

  fredat alm

  as

  matem

  atik (ilkretim

  6 - 8)bir yum

  urtann m

  atematik

  dnyasna katklar: yum

  urta tangram

  dier (ilkretim

  6 - 8)m

  edya okuryazarl dersinden sosyal sorum

  lulua

  resim

  (ortaretim)

  benim m

  zem

  projesi

  psikolojik danm

  anlk ve rehberlikpsikolojik ilkyardm

  eitimi

  eitimde

  katlmc

  ibirliigen baar giriim

  cilik uygulam

  as

  12.00 - 13.15le yem

  ei

  13.15 - 13.50

  okul ncesi5 yandaym

  , teknolojiyi kullanyorum

  !

  hayat bilgisi (ilkretim

  1 - 5)kk kaifin seyir defteri

  dier(ilkretim

  6 - 8)kariyer yolculuum

  a balyorum

  sosyal bilgiler (ilkretim

  6 - 8)disiplinleraras ibirlii: ilka anadolu uygarlklarnda sanatn ayak izleri

  lme ve

  deerlendirme

  felsefenin de snav olur. am

  a nasl...?

  dier (ortaretim

  )ergenlikte risk alm

  ann azaltlm

  as: bir m

  dahale program

  rnei

  dier (ortaretim

  )srad bir deneyim

  e hazrz

  eitimde

  katlmc

  ibirliim

  zede eitim:

  retmen eitim

  i

  14.30 - 15.30kapan oturum

  u*

  6 eitim reformu giriimi

 • eitimde iyi rnekler konferans 7

  a konumasBilimin selletirilmesiKonumac: Prof. Dr. Ziya Seluk, Gazi niversitesi

  Bilim eitimi kavram son yllarda olduka fazla dillendirilmeye baland. Bu durum sevindirici olmakla birlikte iin zn kavramak bakmndan daha ok mesafe almamz gerektii de aktr. Bilim eitimi ya da bilimsel dnme kavramlarn ele almadan nce bilgiyle mnasebetimizi gzden geirmemiz gerekir. nk bilgiyle iliki biimimiz, bilim kavramyla ilgili duruumuzu da aka ortaya koymaktadr. Halen bilgiyi tekiletirme, nesneletirme veya zneletirme balamnda ok paral bir algsal ereve sz konusudur. Bilgiyi alglay biimimiz deimeden bilimsel dnebilme srelerinin deimesi doal olarak beklenemez. Buna dayal olarak, ocuk yetitirme gibi gnlk yaam uygulamalarndan okul yaantlarna kadar birok alanda bilimsel dnme olaslklar ve engelleri bu konumann odak noktasn oluturacak ve bu konumada Bilim eitimi yapmak bilimsel dncenin garantisi midir?, Bilimsel dncenin kiilik yaplaryla bir ilgisi var mdr? gibi sorulara yant aranacaktr.

  atlye almalarEitimde Yeni Bir Alm: lkretim Medya Okuryazarl DersiMehmet Akif St, Fatih Klk, Talim ve Terbiye Kurulu Bakanl

  Medyann insann/toplumun hayatna etki etme oran modern toplumlarda giderek artmaktadr. Medya aralar ile yaplan yaynlar toplumun rgtlenme modellerini, retim ve tketim biimlerini, deer yarglarn, eitimden ahlaka kadar btn toplumsal kurumlarn etkilemektedir. Dolaysyla kltrn gl bir bileeni olarak medya karsnda da insann bamszlk alan giderek daralmaktadr. Medya Okuryazarl dersi, rencilerde medya mesajlarnn arkasnda kltrel, sosyal, ekonomik vb. balam bulunabileceini ve bu nedenle medya tarafndan verilen bilgilerin koulsuz kabul edilmeyip, ierik analizine tabi tutulmas gerektii farkndal yaratmay amalamaktadr. Katlmc says snrldr.

  Ders Kitaplarnda Toplumsal CinsiyetYrd. Do. Dr. Deniz Tarba Ceylan, Aye Yksel, Sabanc niversitesi

  Ders kitaplar toplumsal cinsiyet rollerini barndrr. renciler eitim materyalinin ieriiile birlikte bu materyalde bulunan toplumsal cinsiyet rollerini de renirler. Bu durumun farknda olan, ders kitaplarna toplumsal cinsiyet duyarllna sahip bak as ile yaklaan retmenler; rencilerin ders kitaplarndan iselletirebilecei, toplumsal cinsiyet eitsizliine neden olabilecek mesajlara kar en gl deiim kaynaklar olmaya adaydrlar.

  Katmclarn toplumsal cinsiyet farkndalnn ve duyarllnn artrlmasn hedefleyen bu atlye almasnda, katlmclar arasnda ortak bir toplumsal cinsiyet dili oluturulacak ve toplumsal cinsiyetin ders kitaplarna nasl yansd rnekler zerinden derinlemesine tartlacaktr. Katlmc says snrldr.

 • 8 eitim reformu giriimi

  retmenler iin Akran Koluunun nemi Mustafa Balka, Enka Okullar

  Bu atlye, okullarda koluk kltrnn yerletirilmesi iin bir ereve salamay ve salkl bir koluk programna ilikin neden, kim, ne ve nasl sorularn tartmay amalamaktadr. almada koluun retmen baars zerindeki etkisi, eitim trlerine gre renmenin aktarm ve retmenlerin retmenlere koluk yapmas konular tartlacak ve katlmclara belirli koluk becerilerini uygulama frsatlar tannacaktr. Katlmc says snrldr.

  Eitimde Akran Danmanl: Sabanc niversitesinden Bir rnekProf. Dr. Tosun Terziolu, Sabanc niversitesi

  Bireysel ve Akademik Geliim Merkezi (BAGEM), rencilerin, daha farkl sorumluluklar gerektiren niversite yaamna kolayca uyum salamalarna yardmc olmak zere kurulmu zgn bir birimdir. BAGEMin sunduu, psikolojik danmanlk gibi baz programlardan ve bireysel becerileri gelitirme amal etkinliklerden sadece renciler deil, niversitedeki herkes yararlanabilmektedir. BAGEMin ats altndaki Akademik Destek, Sabanc niversitesinin retim yaklam ve akademik programlar gz nne alnarak oluturulmu, aktif aktif renme ve iyi rnekleri temel alan akran yakran y akran yakran y nlendirmesi metotlarn kullanan, hedef, yap ve ileyii ile allagelmi destek programlarndan farkl renci odakl bir destek programdr. BAGEM bnyesinde, ayrca, engeli olan rencilerin renim ve kamps olanaklarna eit ekilde eriimlerini salamak amacyla kurulmu bir destek birimi ve rencilerin yazma becerilerini gelitirmek zere kurulmu bir merkez de bulunmaktadr.

  Aktif renme Srecinde Yeni AlmlarMeral Geri, Zeynep nel, Senem Donanc Byk, Sabanc niversitesi Diller Okulu

  Trkiyenin geleceini planlarken, eitime ynelik fnelik fnelik f rsatlar deerlendirmenin etkili yollarndan biri de, aktif renme srecini geerli klacak almlar uygulamaya koymaktr. Eitimin her alannda olduu gibi yabanc dil eitiminde de eletirel dnme gcn harekete geiren yntemleri kullanarak yeni kuaklara renmeyi sevdirmek almlarn banda gelmektedir. Ayrca, oklu zeka prensiplerini derse entegre ederek her bir rencinin renme biimine uygun ders yapabilmek, gerek rencinin vizyonunu, gerekse zgvenini olumlu ynde etkiledii iin nemlidir. Bu alma, eitimin her kademesinde uygulanabilir aktif renme srecinde kullanlacak almlar iermektedir. almaya, ngilizce retmenlerinin katlmas planlanmtr ve sunu ngilizce yaplacaktr.

 • eitimde iyi rnekler konferans 9

  dnya astronomi yl ve darwn yl etkinlikleriEvrim Kuram ve Son BulgularDr. Filiz Yeilrmak, Sabanc niversitesi

  Evrim kuram yeryznde bulunan canllarn ortak bir ataya sahip olduunu ngrr ve farkl trlerin olumasn, zaman iinde ortam koullarna en iyi uymay salayan genetik zelliklerin gelimesi ile aklar. Gnmzdeki tm kantlar evrimin ortaya koyduu bu temel bulgularn doruluunu gsterir ve yaplan aratrmalar evrimin nasl gerekletiinin anlalmasna odaklanr. Bu almada, Darwin tarafndan evrim kuramnn temeli olarak ngrlen doal seilimin eleri ve genetik, arkeoloji ve paleontoloji gibi eitli bilim dallarnda yaplan almalar sonucunda elde edilen bulgular paylalacaktr.

  Ke Bucak AstronomiDr. Ersin G, Dr. Defne er aylan, Prof. Dr. Ali Alpar, Sabanc niversitesiDo. Dr. Talat Sayga, stanbul niversitesi

  Astronomi, hem rencilerin ok ilgisini eken hem de birok farkl konuyla ilikisi olan bir bilim dal. Bu yzden astronomi temal temel bilim uygulamalar yrrlkte olan fen bilgisi veya fizik mfredat program iinde ilgi ekici ve etkili bir ara olarak kullanlabiliyor. Atlye almasnda TBTAK ve Sabanc niversitesi katklar ile devam eden Bilim Eitiminde Astronomi program erevesinde gelitirilmi/uyarlanm basit ve ucuz malzemelerle kolayca yaplabilen astronomi temal ders uygulamalar tantlacak. almaya, fen bilgisi ve fizik retmenlerinin katlm ngrlm olup, katlmc says snrldr.

  Uzay Maceras I Dr. Ersin G, Dr. Defne er aylan, Sabanc niversitesiDr. Esma Yaz, stanbul niversitesi

  Hayal et. Yarat. Yeniletir 2009 Avrupa Yenilik ve Yaratclk Ylnn slogan. Hayal etmek, yaratmak ve yeniletirmek sz konusu olduunda eitimin nemi bir kat daha artyor. Bu kapsamda Avrupa Uzay Ajansnn gelitirdii Uzay Maceras I (Spaceflight Challenge I) ile boyutlu uzay yolculuklar, fen bilgisi konular nda hazrlanm her biri ya da drt alt grev ieren 26 ana grev ile rencilere, retmenleri eliinde bilimsel simlasyon deneyimi sunuyor. alma, aracn tm katlmclara tantld bir sunum ve daha sonra katlmclarn kk gruplar halinde deneme yapabilecei bir blmden oluacak. almaya, lise fizik retmenlerinin katlmas nerilmektedir ve katlmc says snrldr.

  nsann Bilimsel Servenine Bak: retmenler, lkretim ve Lise rencilerine Ynelik Yaratc Drama Atlyeleriada Drama Dernei stanbul ubesi

  Bu yl Yaratc Drama atlyelerini, 2009 ylnn Dnya Astronomi Yl ve Darwin Yl olmas nedeniyle bilim temas etrafnda ekillendirdik. Gerekletirilecek yaratc drama atlyeleri ile deiim ve geliim kavramlar erevesinde insann bilimsel servenine dair bulgulamalar yaayp bilginin znesi olmaya alacaz. Atlyeler, 20 kii ile snrl olduundan katlmclarn kayt yaptrmalar gereklidir. Katlmclarn rahat giysilerle gelmeleri tavsiye edilir.

 • 10 eitim reformu giriimi

  szl sunu zetlerirenme retme etkinlikleri

  okul ncesi

  AEV Yaz Okullar: Okul ncesi Eitim ve Anne Destek ProgramTmay Algan, AEV

  Okul ncesi eitime katlmn en az olduu blgelerde bulunan ve olumsuz artlarda yaayan ocuklarn, ilkretim okullarna balamadan nceki yaz aylarnda, potansiyellerini en iyi ekilde kullanmalarn, okula hazrlanmalarn ve dil becerilerini gelitirmelerini salamak ve bu ocuklarn annelerini ocuk geliimi, ocukla iletiim, disiplin, salk ve beslenme konularnda bilinlendirmek amacyla, AEV uzmanlar tarafndan gelitirilmi bir eitim programdr. Program uygulayacak retmenler, AEV tarafndan dokuz haftalk uygulamalar boyunca i stnde eitilmektedir. lk kez 2003 ylnda Diyarbakrda uygulanmaya balanan Yaz Okullar, 2004ten bu yana Milli Eitim Bakanl ile ibirliinde farkl illerde uygulanmaktadr.

  Ah u Kurallar! yi ki Var Bu Kurallar!Sultan Aydoan, Yelki Hamdi Dalan lkretim Okulu

  Yaamn her alannda uymak zorunda olduumuz kurallar konusunda farkndal artrmay ve sorun zme becerisini desteklemeyi amalayan proje, aktif renme anlayna dayal sekiz etkinlik olarak planlanmtr. Etkinliklerin sresi, ders saatlerine gre ayarlanm ve uygulama ncesi ve sonrasnda rencilerden geribildirimler alnmtr. Sunuta, proje uygulamas ve uygulamann eitime katks paylalacaktr.

  Bilmece emberiZuhal Uzun, Sibel elik, Esra Esen, Yasemin ztrk Kara, Esra Kutlu, Selim Uurlu, Karadeniz Ereli Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi

  alma ncesi ocuk geliimi blm rencilerimize anket uygulanarak konu hakknda bilgileri lld. Bran derslerinde edindikleri teorik bilgileri uygulamaya aktarmalarn ve yaparak yaayarak sonucu grmelerini salayacak bilgiler verildi. Okul ncesi eitimde, Trke dil etkinlii iinde yer alan bilmeceleri sunan ve say ile renk kavramlarn da kazandracak eitim materyali gelitirmek iin kaynak taramas yapld. Toplanan bilgilerin nda materyal tasarmna baland, malzemeler temin edildi ve rencilerimizin ibirliinde materyal tamamland. Materyal ilk olarak uygulama anaokulumuzda daha sonra iledeki ilkretim okulunun anasnflarnda uyguland ve materyalin ilevsellii ile amaca uygunluu denendi.

 • eitimde iyi rnekler konferans 11

  Gkkuann RitmiClvent Ylmaz, Yunus Ensari lkretim Okulu

  Okul ncesi dnemde planl ekilde dzenlenmi bir mzik eitimi, ocuun hayal dnyasn gelitirmesine, sosyallemesine, fazla enerjisini doru ynde kullanmasna, kendini ifade etme becerileri kazanmasna, ses ve dil geliimi ile bilisel geliimine ve soyut dnmesine katkda bulunur. Anasnf rencilerimizin mzie ve renklere olan ilgilerini dikkate alarak, renkler ve notalar arasnda ba kurduk. Nota renimine gemeden nce, Gkkuann Ritmi adl hikayemizi resimli kartlarla rencilerimize okuduk. Gkkuann yedi rengini, yedi nota ile eletirerek, notalar renkler yardmyla kavramalarn saladk. Melodikann zerindeki notalara renkli kartlar yaptrarak, anasnf rencilerimizin, nota sayfasna bakarak ocuk arklarn alabilmesini saladk.

  T Deerler BankasBanu Seval Gkek, Yasemin Yldz, T Gelitirme Vakf Okullar zel Dr. Sedat rndl Anaokulu

  Bu proje almasnn genel amac, okul ncesi eitimde, rencilere evrensel insani deerleri kazandrarak okulun topluma kar grevini tam olarak yerine getirmesini salamaktr. Kurum olarak etik deerler dediimiz Karakter Eitimini, 20072008 Eitimretim Yl iinde balattk. Belirlediimiz sre boyunca rencilerimizle sayg, sevgi, sorumluluk, yardmlama deerleri zerinde durmay ve bu eitim kapsamnda velilerimizle ibirlii iinde almay amalyoruz. Eitim program hazrlanarak pilot olarak seilen 45 ya grubunda uygulanmtr.

  Okul ncesi Kurumlarda Karakter Eitimizlem Erdem, stek zel Belde Anaokulu

  Karakter Eitimi, 20082009 Eitimretim Ylnda stek zel Belde Anaokuluna devam eden rencileri, retmenleri ve ebeveynleri kapsamaktadr. alma, okul psikologu ve retmenler tarafndan tm eitimretim yln kapsayacak ekilde planlanm, seilen konular aylara ve haftalara blnerek ortalama her aya bir konu ve her haftaya drt ya da be etkinlik gelecek ekilde dzenleme yaplmtr. alma, gruplarn ya zelliklerine uygun etkinlikler seilerek farkl uygulamalarla yrtlmtr. ocuklarn anaokulu yllarndan itibaren ilikilerinin evrensel deerler zerine kurulmasna yardmc olmak amacyla yrtlen program, renci, retmen ve ebeveynlerden alnan geribildirimlerle deerlendirilmitir.

  Okul ncesinde Kltr ve Sanat DiziniZeren Satc, Nihal Pula, Glen Kse, zel Sezin lkretim Okulu

  Kltr ve sanat dizini, okuldaki eitimcilerle yaplan grmeler ve paylamlarda ileriki yalarda bu alandaki yetersizliklerin grlmesi zerine, okul ncesi a ocuklar kltr ve sanata daha duyarl hale getirmek amacyla oluturuldu ve 6072 aylk ocuklarn geliim ve ilgi dzeylerini dikkate alarak hazrland.

 • 12 eitim reformu giriimi

  Prof. Dr. Suzan Erba ok Amal Erken ocukluk Eitimi SnfDr. Ebru Aktan, Ara. Gr. zlem elebiolu, anakkale 18 Mart niversitesi Eitim Fakltesistanbul ABA Derneiada Yaam Destekleme Derneianakkale Sosyal Hizmetler Mdrl

  Trkiyede 56 ya grubundaki ocuklarmzn ancak % 32si okul ncesi eitimden faydalanabilmektedir. Uygulanan modellerin % 92,5i kurumsaldr. Kurumsal modellerin maliyetinin dier modellere gre % 80 fazla olduu dnldnde, dier modellerin yaygnlatrlmasnn gereklilii bir kez daha ortaya kmaktadr. Buradan hareketle projemizin ncelikli amac, eitli nedenlerle okul ncesi eitimden faydalanamayan 56 yalarndaki ocuklarn zellikle zihinsel ve sosyal geliimlerini destekleyici ynde hazrlanan programlar yardmyla eitim almalarn salamak ve aileleri de srece katarak AnneBaba Seminerleri vastasyla desteklemektir.

  Temiz DnyaTemiz evre: imdi Gelecek Bizim ElimizdeAli Turan, Yurdanur Baran, Deniz Ortada, Nimet lkretim Okulu

  Gnmzn ve geleceimizin nemli problemlerinden olan kresel snma ve evre kirliliini nlemek ve evremizin gzelliklerini koruyarak geleceimiz olan ocuklarmza bu gzellikleri aktarmak amacyla, yaplandrc yaklama, oklu zeka kuramna uygun yntem ve teknikler kullanlarak bu proje gelitirilmitir. Proje, anasnfmza devam eden ocuklara ve ebeveynlerine uygulanm ve veliretmenocuk lsnn birlikte almasyla uygulamann kalc olmas hedeflenmitir.

  Uzaya Yolculukzlem Fatma Akn, ule Arslan, Filiz Orhan, Kbra imek, Ebru Mucukgil, Aliye Kaymak, Aye zdemir, Dr. Ufuk Ege Anaokulu

  rencilerimizin hem uzayla ilgili meraklarn gidermek hem de renmek istedikleri sorulara kendilerinin bulabilecekleri cevaplarn ortamlarn hazrlayarak renmeyi retmek amacyla bu projeye balanmtr. ocuklarn dikkatlerini konu zerine ekebilmek iin snflar boyutlu aralarla ve fotoraflarla sslenmitir. Astronot kostm giymi retmen snflara girerek ocuklarn sorularn alm, uzayla ilgili merak ettikleri konular dinlemitir. Daha nce hazrlanan bilmeceler astronot tarafndan ocuklara sorulmutur. Bilmecelerin cevaplarn veren ocuklar, duvarlara aslan yn kartlarn kullanarak kaybolan yldzlarn aramaya km, yldzn bulan ocuk ise uzayla ilgili merak ettii bir soruyu sorduktan sonra yldzn almaya hak kazanmtr. ocuklarn sorduklar sorular kullanlarak kavram haritalar oluturulmutur.

  5 Yandaym, Teknolojiyi Kullanyorum!Demet Kyk, Eda Karaelebi, zge Karaolu, Terakki Vakf zel ili Terakki lkretim Okulu

  Okul ncesi dnemde biliseldil geliim alanndaki temalarn kapsamnda bulunan kavramlarn ocuklara kazandrlmasna ynelik eitim yazlmlar gelitirilmitir. Trke ve ngilizce renilen kavramlarn kalcln artrmak, renmeyi elenceli hale getirmek ve Biliim Teknolojileri etkinliinin kazanmlarn gerekletirmek hedeflenmitir. Bilgisayar retmenleri, snf retmenleri ve ngilizce retmenleri ibirlii iinde almtr. Temalar kapsamnda yer alan kavramlar iin Trke, bu temalara paralel olarak ngilizce dersinde de ilenen kavramlar pekitirmek iin ngilizce eitim yazlmlar, bilgisayar retmenleri tarafndan gelitirilmitir. ocuklarn istekli olduklar, kendi hzlarnda rendiklerini pekitirebildikleri gzlemlenmitir.

 • eitimde iyi rnekler konferans 13

  ilkretim (1 5. snflar)

  Bir Kitap YazyorumSema Maden, mr Torun, smet Sevil Gner, zcan Pehlivanolu, zel Emine rnek lkretim Okulu

  114 renci ve be retmen ibirliinde zgn be adet yk yazlarak bir kitapta toplanmtr. rencilere takm almasnn nemini kavratmak, rencilerde yardmlama ruhunu gelitirmek ve rencilerin duygu ve dncelerini yazl ve grsel olarak ifade edebilme, bilgisayar kullanma, topluluk nnde konuabilme yetenekleri kazanmas amalanmtr. rencilerden takmlar oluturularak grev dalm yaplm ve takmlar belli aralklarla toplanarak setikleri konudaki yky yazmlardr. Her takmn yapt almalar fotoraflarla belgelenmi ve grsel sanatlar dersinde ykye uygun resimler yaplarak yklerimiz kitapk haline getirilmitir.

  Harfleri reniyoruzBerna Hamarat, eyma Sertel, Burin Kldrolu, FMV zel Ik lkretim Okulu

  Harfleri ve seslerini renen ilkretim 1. snf rencileri iin pekitirme amal bir bilgisayar destekli retim materyali almasdr. Ses temelli cmle yntemiyle rencilerin sesi hissetme ve tanmalarn amalayan materyal, rencilerin dinlediklerini anlamalar ve kendi bireysel hzlarna gre anladklarn snamalar iin hazrlanmtr. Bilgisayar ortamnda sesli ve etkileimli bir oyun halinde sunulan bu almada, ilkretim 1. snf rencilerinden dinledikleri nesne isimlerini bu nesnelerin ierdikleri seslere gre snflandrmalar istenmitir. Uygulamalar sonucunda, rencilerin grdkleri nesneleri isimlendirme ve ierdikleri seslere gre snflandrmalarnda nemli bir gelime kaydedilmitir.

  Kavramlar reniyorumSezgin Kk, zel Atlas lkretim Okulu

  Kavramlar, ilkretim andaki ocuklarn zihinlerinde temel bilisel yaplarn olumasna, yeni bilgileri anlaml renmelerine yardmc olur. Bu alma, 20072008 Eitimretim Ylnda Milli Eitim Bakanlnn ilkretim 2. snf Trke dersi kazanmlar dorultusunda, Deerlerimiz temasnda bulunan drt metindeki kavramlarn renciler tarafndan renilmesi amacyla gelitirilmitir. Kavramlarn kalc bir ekilde renilmesi amacyla yaplandrmac renme anlay ve tam renme yntemleri dorultusunda hazrlanan 16 etkinlik rencilerle uygulanmtr. Ayrca, beden eitimi, grsel sanatlar derslerinde tematik almalar da gerekletirilmitir.

  Okuma Ortamla Okuyorum!Aylin Kama, Ekin Koleji

  Okuma sevgisi ve kltr kazandrmak, Trke retiminin baat amalarndan biridir. Bu nemli amacn yerleik davrana dnebilmesi iin, renme srecinde sosyal etkileim zel bir neme sahiptir. renme bilisel olduu kadar sosyal bir sretir. Bu nedenle, rencinin arkadayla okuduu kitaplar arkadayla arasnda fiziksel ve duyusal bir yaknlk oluturur. renci, hem sevdii arkadayla birliktelikten mutlu olur, hem de kitabn kendisine sunduu dilsel, grsel, bilisel, toplumsal olanaklarla yeni yaantlar edinir. Okuma Ortamla Okuyorum, kiinin sevdii insanla paylamna katk salayan kitaba kar sayg ve sevgi duymas ve okumakonuma kurallarna ilikin deneyimler edinmesi amacyla gelitirilmitir.

 • 14 eitim reformu giriimi

  Okuma ProjesiSeray Korkmaz, Azime etin, Menteeolu lkretim Okulu

  rencilerimizin kitap okumay sevebilmeleri, kitap okuma alkanl kazanabilmeleri, okumann nemini ve gerekliliini fark etmeleri nemlidir. Okur olmalar ve bilinlenmeleri amacyla, okulumuz 5. snf rencileriyle uygulanmak zere kitap okuma projesi gelitirildi. Sunuta projenin kapsam, veli, renci anket sonular ve retmen deerlendirmeleri aktarlacaktr.

  Oku(yorum)Sibel Alp, Bircan Gl, Doa Koleji

  Kitap okumak sadece zevk alnan bir alkanlk ve bir gereklilik deil, ayn zamanda nemli bir eitim aracdr. Yaplan aratrmalar, kitap okuma alkanlnn ocukluktan itibaren ekillendiini ve kitap okuma kltrnn erken yalarda kazanldn gstermektedir. Kitap okumann ocuklar tarafndan bir gereklilik olarak benimsenmesi ve alkanlk haline gelmesi iin, ocuklarn bunu bir ihtiya olarak grmeleri ve elenceli bir etkinlik olduunu kabul etmeleri gerekmektedir. Bu almada, ocuklarn okuma ile ilgili farkl ve elenceli yaantlar geirerek deneyim kazanmalar, kitap okumann kendilerine salad faydalar fark etmeleri ve okuma konusundaki etkinliklerinin srekli takibi yaplarak dzenli bir okuma alkanln benimsemeleri amalanmtr.

  Szck PazarZeynep Karayksel, Mride Dut, Nihal olak, Mesut zbudak, zel MEF lkretim Okulu

  5. snf rencilerimiz Hayalet Gie adl kitab okumular, kitap inceleme almalar yapmlar ve bu almalarla Sz Varln Gelitirme konusundaki szcn yaps etkinliklerini birletirerek grup almas yapmlardr. Bu almada, rencinin kendisini kitaptaki mekanlar ve kahramanlarn bir paras gibi hissetmesi ve elenerek renmesi amalanmtr.

  Analoji, Bulu Yoluyla renme, VDiyagram Kullanm: Younluk rneiAylin Gnay Sar, Merve Asl Mjdeci, Terakki Vakf zel ili Terakki lkretim Okulu

  almamzda, rencilerin younluk kavramyla ilgili kavram yanlglarn belirlemek ve farkl yntem ve teknikler kullanarak gidermek amalanmtr. Bu ama dorultusunda aamal bir alma gerekletirilmitir: 1) rencilerin younlukla ilgili sahip olduu kavram yanlglar belirlenmi, analojiyle gnlk hayattaki younluk kavramndan maddedeki younlua gei yaplmtr. 2) Younluun yzme ve batmadaki rol farkl yntem ve teknikler kullanlarak laboratuvarda yaplan deneylerle tartlm, bilimsel ilem basamaklar dorultusunda sonuca ulalmtr. 3) Younlukla ilgili kavram yanlglarnn giderilip giderilmedii Vdiyagram olarak hazrlanan ve snf iinde uygulanan performans greviyle yoklanm, sonular yorumlanmtr. rencilerin performans grevlerinin ortalamasnn 90 kmas almann amacna ulaldn gstermektedir.

 • eitimde iyi rnekler konferans 15

  lkretim Matematik Program Veri renme Alanna Ynelik Etkinlik ve lmeDeerlendirme rnekleriSonnur zel, Pnar Turan, Betl Gzelderen, mit Fidan, Bilen zlem ener, Faruk Demirel, zel Sezin lkretim Okulu

  renciler ilkretimin ilk yllarndan itibaren grafik veya tablo eklinde dzenlenen eitli verilerle karlarlar. Bu verilerin doru biimde okunmas ve yorumlanmas, akademik baarnn yan sra yaam iin de gerekli bir beceridir. lkretim Matematik Programnda yer alan veri alan kazanmlaryla rencilerin veri toplamas, veriyi tablo ya da grafik biimine dntrmesi, bu tablo ve grafikler zerinden yorumlar yapabilmesi ve problemler oluturabilmesi amalanmaktadr. Bu almada, ilkretim 25. snf rencilerimizin veri alan kazanmlarn en iyi ekilde gerekletirmelerini salamak amacyla eitli etkinlikler ve lmedeerlendirme aralar tasarlanmtr.

  Kk Kaifin Seyir DefteriGl Gcm, Derya Kkada, zgr ensoy, Begm Kaya, Burak Gney, Esra akmak, Duygu Kl, Terakki Vakf zel ili Terakki lkretim Okulu

  3. snf konularndan biri olan Keifler Kaifler bal altndaki kazanmlarn rencilerin aktif katlmnn saland bir tasarmla verilmesi amalanmtr. Bu ama dorultusunda, snf retmenleri, program gelitirme, lmedeerlendirme ve eitim teknolojileri uzmanlar ve yaratc drama retmeni birlikte almlardr. Bu almalarda, Ne Biliyorum, Ne rendim etkinlii, drama almalar, yapbozlar, gazete haberleri, okuma paralar, animasyonlar, video grntleri ve dans gsterisi gibi eitli etkinlikler hazrlanmtr. Srecin sonunda uygulanan senaryo temelli deerlendirme sorularnn sonular incelendiinde, baar ortalamasnn % 91,18 ile beklenen seviyenin zerinde gerekletii grlmtr. Aktif renmeye dayal bir srecin, akademik baary artrd ve rencilerde renme srecine katlma ynnde olumlu bir tutum oluturduu gzlenmitir.

  ngilizce retirken Bloglardan YararlanmakBurcu Akyol, TED stanbul Koleji

  Bu alma, ngilizce dersinde bloglarn snrsz potansiyelinden nasl yararlanlabileceini aratrmak amacyla tasarlanmtr. stanbulda bir zel okulda renim gren 93 beinci snf rencisiyle birlikte yaratlan blogun, bir ders yl boyunca uygulamas yaplmtr. Sunuta bu uygulamadan elde edilen deneyimler nda, ngilizce derslerinde bloglarn nasl kullanlabileceiyle ilgili uygulamaya dnk fikirler paylalacaktr.

  Yabanc Dil Eitiminde Veliretmenrenci birlii: ELT PARENTSDudu Duygu zkan, Doa Koleji

  ELT PARENTS, yabanc dil eitiminde velirenciretmen ibirliinin nemini vurgulayan ve renmeretme etkinliklerine veli katlmn da salamay amalayan bir almadr. Bu alma, velilerin de ocuklarnn bilisel, fiziksel ve sosyal geliimlerine destek olabilmeleri iin eitime ihtiyalar olduu gereinden ortaya kmtr. ELT PARENTS, annebabalarn ocuklaryla evde yapabilecekleri ngilizce almalar ve rnek uygulamalara yer verilen bir veli eitim semineridir.

 • 16 eitim reformu giriimi

  Alg Tercihi Odakl Ders TasarmHlya Bingl, Hatice Adyaman, zel Sanko lkretim Okulu

  rencilerimizin dnme, renme, iletiim kurmada kulland alg tercihini kefederek derslerimizi buna uygun tasarmlarla desteklememiz, onlarn kendi zihinlerine gvenmeleri ve renmekten zevk almalar asndan nemlidir. renme eitliliine sayg gsteren bir eitim sistemini desteklemek amacyla, okulumuzun 3. snflarnda Alg Tercihi Odakl Ders Tasarm Gelitirme projesi uygulanmaktadr. Proje, rencilerin alg tercihlerinin tespiti, tespit dorultusunda velilerin bilgilendirilmesi, retmenlere snf ortamn rencilerin alg tercihleri dorultusunda zenginletirmelerine ynelik 16 saatlik eitim verilmesi aamalarndan olumaktadr. Sunuta projenin uygulama aamalar, retmenlerin derslerinden video kaytlar, gelitirilen etkinlik ve materyal rnekleri ve veli, retmen ve rencilerin grleri paylalacaktr.

  Felsefe Eitiminin lkretim rencilerinin Yaratc ve Eletirel Dnme Becerileri zerindeki EtkisiSevgi iman, Gzcbaba Lisesi

  Platon, Yaratclk Tanrdan bir armaandr der. Aristo ise, Metafizik isimli eserine btn insanlar doal olarak bilmek isterler ifadesi ile balar. te belki de bu yzden, dnyann en iyi filozoflar ocuklardr. Bu almada, 912 ya grubu stn yetenekli ocuklarn felsefe eitimiyle, yaratc ve eletirel dnme becerileri arasndaki ilikiyi inceledik. almada, M. Lipman Metodu araclyla sorgulama etkinlikleri yaptk ve bunun iin ykler, filmler ve iirler kullandk. alma srasnda, eletirel dnme becerileri iin kontrol listesi ve yaratc dnme becerileri iin lek uyguland. Yaplan gzlem ve lmler, ocuklarda doal olarak bulunan yaratclk ve sorgulama yeteneinin felsefe dersleriyle zenginletiini gsterdi.

  Leylek Etkinlik KitabGlden Atkn Genolu, ar Gcek, Ku Aratrmalar Dernei

  Leylek Etkinlik Kitab, Polonya Doa Dostu Dernei Pro Natura tarafndan gelitirilmi, Ku Aratrmalar Dernei tarafndan Trkeye evrilmi ve retmenler ile d uzmanlarn desteiyle Trkiye koullarna uyarlanmtr. lkretim ve ortaretim okullarndaki retmen ve renciler iin tasarlanan kitap, lkemizdeki leylekler ve yaam alanlar ile ilgili veri toplanmas, her bireyin doaya nasl yardm edebileceini grmesi ve yaadklar yerdeki koruma almalarnda sorumluluk almasn salamak amacyla gelitirilmitir. rencilerin evre ile ilgili dnme, sorgulama, aratrma, sorunlar yerinde inceleme, zm retme ve sorumluluk alma gibi becerilerini gelitirmesi hedeflenen etkinliklerin, lkemizdeki leylekler ile ilgili bilimsel aratrma ve koruma almalarna katk salayaca dnlmektedir.

  renme Srecinde Eitimsel htiya Analizi ve rnek Bir Bireysel Mdahale ProgramYrd. Do. Dr. Tamer Ergin, stanbul niversitesi Eitim Bilimleri BlmAkn Kkdemir, ebnem Gven, pek Tsley, Ahmet etin, yk Yavuzer, kran Angay, zel Irmak Okullar

  lkretimin ilk yllarnda akademik becerilerin temelini oluturan bilisel ilev alanlarnda (elgz koordinasyonu, ekilzemin algs, ezamanllk, planlama, dikkat) yatlaryla ayn seviyede olmayan rencilerin, renme srecinde sorun yaadklar grlmektedir. Bu rencilerin, akademik benlik alglarnn bu durumdan olumsuz etkilendii ve ilerleyen yllarda da kendilerini baarsz olarak tanmladklar ve eitimretim srecinden kopma davranlar gsterdikleri gzlemlenmektedir. Okulumuzda, rencilerin bu alanlardaki bireysel farkllklarn ve ihtiyalarn belirlemek ve rencileri desteklemek amacyla, 1 ve 2. snflarda Bireyselletirilmi retim Program uygulanmaktadr.

 • eitimde iyi rnekler konferans 17

  Yaratc renme Metotlarn Sistematikletirmek: Oyun-Drama-Tiyatro Etkinlikleri Mfredat almasBlent Sezgin, Doa Koleji

  Trkiyede yaratc eitim metotlar konusunda, zellikle de drama alannda sistematik program ve mfredat eksiklii yaand bilinmektedir. Bu gereksinimden hareketle, eitimde disiplinleraras bir yaklam gelitirilmi, okulumuzdaki drama, tiyatro, oyun, beden eitimi, ngilizce ve rehberlik retmenlerinin de ortak abasyla bir mfredat almas yaplm ve 320 sayfalk mfredat kitab oluturulmutur. Mfredat almas, eitimde drama ve yaratc metotlar konusunda katlmc ibirliine somut bir rnek niteliindedir.

  ilkretim (6 8. snflar)

  Elenceli TrkeYldz zdemir, Yeim Kaya, Prof. Dr. Seluk Yahi lkretim Okulu

  rencilerin zorlandklar ve eksikliklerinin grld baz konular elenerek renmelerini ve okuldaki ders d bo zamanlarn daha etkin bir ekilde deerlendirmelerini amalamaktadr. Proje kapsamnda, dilbilgisi konularndan hareketle, eitli malzemeler kullanlarak oyun hazrlanmtr: Zt Anlam Tombala, Haydi Cmle Kuralm ve Sfat Tamlamas Yapalm. rencilerin bu oyunlar zevkle oynadklar ve konular elenerek rendikleri gzlemlenmitir.

  Trke Dersinde birlikli Okuduunu Anlama Ynteminin KullanlmasZahide Gktrk, zgr ensoy, Erim Koyiit, Derya Gndz Sefer, Terakki Vakf zel ili Terakki lkretim Okulu

  Bu almada rencilerin, tm derslerde ve gnlk yaamda ihtiya duyaca okuduunu anlama becerilerinin gelitirilmesi amalanmtr. Bu amac gerekletirmek iin gelitirilen renme tasarmnda, ibirlikli renme yntemi esas alnmtr. Tasarm, 8. snfta okuyan 74 renciye uygulanmtr. Uygulama sonucunda, ibirlikli okuma ynteminin uyguland, lme sonularnn geliimsel kaydnn tutulduu, srekli ve etkili geri bildirim verildii ve rencinin aktif katlmnn saland renme tasarmlarnn okuduunu anlama becerisinin gelitirilmesinde etkili olduu grlmtr.

  Benim Elementimin Belgeseli...Meltem Akmermer, ODT Gelitirme Vakf zel lkretim Okulu

  renci odakl yaklam izlenen ve etkileimli renme etkinlikleri uygulanan bu alma, periyodik cetvel konusunun ezberletilmeden retilmesini amalamaktadr. almaya, drt snf (86 renci) katlm ve almaya katlan iki snf kontrol grubu, dier iki snf da deney grubu olarak ayrlmtr. Snf panolarna elementlerin isimleri aslarak rencilerin srekli gzlemlemeleri salanmtr. Deney grubu olarak ayrlan iki snfta rencilerin gnll olarak setikleri elementlerden belgesel hazrlamalar istenmitir. Ayrca, boyutlu periyodik cetvel kalemlii ve zerinde element sembollerinin yazl olduu bileklikler de yaplmtr.

 • 18 eitim reformu giriimi

  Fen Derslerinde birliine Dayal renim YaklamArzu Erdemir, TED Ankara Koleji

  birliine dayal renim ynteminde renciler fikirlerini paylama, karlatrma frsat bulurlar. Bu, birok rencinin sahip olduu kavram yanlglarnn farkna varmalarn ve dzeltmelerini salar. Drtl alma gruplar oluturulurken st dzey, orta dzey ve alt dzeyden renciler seilerek heterojen gruplar oluturulur. rencilerin fikirlerini paylaabilecekleri fiziksel konumda olmalar ok nemlidir. retmenin yapt ksa ders anlatmnn ardndan her grup alma katlar zerinde alr veya verilen grevi yapar. Grup hedeflerinin ve bireysel hedeflerin belirlenmesi ok nemlidir. Gruptaki renciler bireysel renmelerinden ve gruptaki rencilerin renmesinden sorumludurlar. Bu yntem gven duygusunu, motivasyonu, analitik dnme ve iletiim becerilerini gelitirir. retmenin yapt testin ardndan her gruba performanslaryla ilgili geribildirim verilir.

  Fen retiminde Bilimsel Sre Becerilerinin Kazandrlmasna Ynelik Etkinlik nerisi: Limondan ElektrikMeltem Duran, Ouz zdemir, Mula niversitesi

  Bu alma, rencilerin Fen ve Teknoloji retiminde nem kazanan bilimsel sre becerilerini pratik ekilde edinmelerini salamak zere tasarlanan Limondan Elektrik etkinliinin etkisini konu almaktadr. Aratrma, 7. snfta okuyan 25 kiilik renci grubuna uygulanm ve yaplan analizler sonucunda, Limondan Elektrik etkinliinin rencilerin, bilimsel sre becerilerinin geliimine anlaml lde ve olumlu ynde katks olduu gzlenmitir.

  Kolay Biyoteknoloji: Birlikte renme Gruplarnda Pratik Materyal Tasarmlar ile retimMelek Altparmak, Mula niversitesiNida Nermin Yazc, Denizova lkretim Okulu

  Biyoteknoloji, insanln geleceini ekillendirecek potansiyele sahip ok popler bir bilim alandr. Ancak, biyoteknolojide takip edilemeyecek hzda artan bilgi ve teknolojiler, lkemizde ayn hzla mfredata yanstlamamaktadr. Yaplan aratrmalar, rencilerin biyoteknoloji kavramlarn tam ve etkili olarak bilmediklerini ve aklayamadklarn ortaya koymaktadr. Konularn retiminde daha yaratc, ilevsel, somut ve pratik materyal ve etkinliklere gerek duyulmaktadr. Bu gereksinimden yola karak hazrlanan bu almada, ilkretim 8. snf rencilerine biyoteknoloji konularnn retimine ynelik yeni etkinlikler ve materyal tasarmlar tantlacaktr.

  Proje Tabanl renmeyle Sregelen Bir Baar yksMehmet Duran znacar, Adana Bilim ve Sanat Merkezi

  rencilerin problem zme ve karar verme becerilerinin artrlmas iin problemle ba baa braklmalar ve zm nerileri getirmeleri gerekmektedir. Projeye dayal almann, ok ileri dzeydeki bilisel becerileri ortaya kard gzlemlenmitir. Merkezimizde, ayn retmenin danmanlnda ylda toplam 17 projeye dayal alma yaplmtr. Bu projelerden (EkoTekno Apartman, Hogr Aralar ve Bakteriyel Enfeksiyonlarn Tedavisinde Doal Bitki rtsnden Yararlanma) 2006, 2007 ve 2008 yllarnda Bu Benim Eserim ve Matematik Proje Yarmasnda dl almtr. Sunuta, sregelen bu baarnn yaanmlklar ve rencilerdeki deiim ve geliimleri paylalarak proje tabanl renmeye dayal etkinliklerin yaygnlatrlmas zendirilecektir.

 • eitimde iyi rnekler konferans 19

  Yaplandrmac Yaklamda retim Etkinlii Olarak Bir Performans Grevi rnei: MancnkCanan zgi Yldz, Ayegl Terzi, zgr Milliolu, zel stanbul evre Okullar

  amzda renciye bilginin retilmesi yerine bilgiye nasl ulaabileceinin yolunun gsterilmesi nem kazanmtr. Yaplandrmac yaklama gre uygulanan etkinliklerle, rencilerin gnlk hayatta karlat basit aralar ile ilgili bilgi ina etmesi amalanmtr. Buna gre, basit makineler konusunda zgn mancnk modeli yapmn ieren performans grevi uygulanmtr. 7. snf rencileri ile yaplan bu etkinlikler, bir haftas tasarm ile ilgili aratrma sresi ve iki haftas model yapm olmak zere haftalk sreyi kapsamaktadr. almalar, derecelendirilmi lek ile deerlendirilmitir. Bu almada, etkinliklerin uygulan sreleri, mancnk rnekleri, renci grleri paylalacak ve mancnk performans grevi, dinleyicilere atlye almas olarak yaptrlacaktr.

  Bir Yumurtann Matematik Dnyasna Katklar: Yumurta TangramEmel Topba Tat, Safure Bulut, Orta Dou Teknik niversitesi

  lkretim 68. snf dzeyinde hazrlanm olan etkinlik, yumurta tangramn oluturulmasn, bu srete matematiksel izimlerin szel dille ifade edilmesini ve tangram paralarndan eitli ekiller oluturulmasn iermektedir. 10 ilkretim 7. snf rencisine uygulanan etkinlik, rencilerin uzamsal yeteneklerinin ilerletilmesine, matematikte iletiim becerilerinin kullanmna, devinimsel yeteneklerin gelitirilmesine ve ember konusunun ilenmesine ve uygulamalarna yardmc olmay hedeflemektedir. Deerlendirmeler sonucunda, rencilerin etkinlikten zevk ald gzlemlenmi ve etkinliin ember konusunun ileniinde etkin bir yntem olduu grlmtr.

  EBOBEKOK stasyonlarDilek Karaolan, Aysen Eser, Ouz Saraolu, Sultan Tuncel, Ayfer Drnel, Erim Koyiit, Terakki Vakf zel ili Terakki lkretim Okulu

  Uygulamamzda, 6. snf rencilerinin EBOBEKOK konusu ile karlatklar problemleri forml, soru tipi, kavram ezberlemeden, yaplandrmac yaklama uygun olarak, somut materyaller yardm ile yaparak yaayarak renmelerini salamak amalanmtr. Bunun iin istasyon teknii ve ibirlikli renme yntemlerinin kullanld retim tasarm oluturulmutur. Doal saylarn ortak blenleri ile ortak katlarn belirler, problemlere uygular kazanm erevesinde hazrlanan be ayr istasyonda flash animasyon ve somut materyallerin kullanld be ayr etkinlik hazrlanmtr. Heterojen be gruba ayrlan renciler, srayla tm istasyonlardaki etkinlikleri tamamlarlar. almann sonunda, grup yelerine bireysel lmeler uygulanr. Her grubun puan, bireysel lme sonularnn ortalamas alnarak belirlenir.

  Eskiehir Matematik Okulu: Matematie GlmseyinEmel zdemir Erdoan, A. Kadir Erdoan, Mine Gler, Anadolu niversitesimer Garan, Eskiehir l Milli Eitim Mdrl

  Eskiehir l Milli Eitim Mdrl ve Anadolu niversitesi ibirliinde hazrlanan ve TBTAK tarafndan desteklenmeye uygun bulunan Eskiehir Matematik Okulu (EMO) Projesi, matematik eitimi ile ilgili karlalan problemlere somut zmler retmeyi amalamaktadr. lkretim 47. snf rencilerine ynelik faaliyet gsteren EMOda bilgi seviyesi ne olursa olsun her rencinin matematik yapabilecei fikri benimsenmekte ve matematiin farkl ynleri bilimsel bir yaklamla hazrlanan renci merkezli etkinlikler erevesinde ortaya konulmaktadr. Sunuta, EMOnun ieriine, iki yla yakn bir sredir uygulanan etkinlik rneklerine ve projenin baarsn lmek iin toplanan verilerin analizi ve sonularna yer verilecektir.

 • 20 eitim reformu giriimi

  Hal ve Kilimlerle Matematie ok Kltrl Bir BakMeltem Ceylan Alibeyolu, Funda Opruku, Vivian La Ferla, zel Darafaka lkretim OkuluSinan Olkun, Ankara niversitesi

  Matematik eitimi ayn zamanda rencilerin kltrel kimliklerini desteklemeli ve farkl kltrlere kar hogr ierisinde olmalarn salayacak geni bir bak as kazandrabilmelidir (DAmbrosio, 2001). Sz konusu alma ile rencilerin, kilim ve hal dokumacl ile kltrel motiflerimize tanklk kazanmas, retmenler iin kltrel elerin matematik derslerine nasl entegre edilebilecei, retmen ve retmen adaylarna matematik dersinin hayatn iinde yaayan bir kltr olarak ilenebileceinin gsterilmesi amalanmtr. Proje, 20062007 Eitimretim Ylnda drt farkl kurumda e zamanl olarak yrtlmtr. almaya retmen adaylar ve ilkretim rencileri katlmtr. Sunuta, alma kapsamnda gelitirilen alma katlar, almayla ilgili bulgular ve renci almalarndan rnekler sunulacaktr.

  Tahminler YapyoruzMelek Erdoan, Tue Gnlta, zel Alpan Kurslar

  evremizdeki yetikinlerin uzunluk, alan ve hacim tahmin becerilerinde zayf olduklarn gzlemlemekteyiz. Bu becerileri rencilerimize kazandrabilmek amacyla, okulumuz 6. snf rencilerine yaplandrmac renmeye dayal Tahminlerimiz adl ders etkinlikleri uygulanmtr. Ders etkinliklerimizin tahmin becerileri zerindeki etkisini grmek hedefiyle de, klasik retim ile 8. snfa kadar gelen rencilerimiz ile yaplandrmac retim ile konular yeni renen rencilerimize tahmin etmeye dayal alma uygulanmtr. Sunuta, ders etkinliklerimiz, tahmin sorularmz ve gerek tahminlere hangi grubun daha yakn olduu paylalarak yaayarak renmenin kalclk zerindeki etkileri tartlacaktr.

  Corafi Konumun lenmesinde Alternatif UygulamalarBaak Salimolu, Pnar Yldz, zgr ensoy, Erim Koyiit, Terakki Vakf zel ili Terakki lkretim Okulu

  Uygulama, 6. snf Sosyal Bilgiler dersi Yeryznde Yaam nitesinde yer alan Dnyay Kefediyoruz konusuyla ilgilidir. Gelitirilen etkinlikler ve lmedeerlendirme aralaryla corafi konum ve ilgili kavramlarn kazandrlmas ve iselletirilmesi salanrken, farkl renme stillerindeki rencilere ulaabilmek de hedeflenmitir. Bu amala, Hazine Av, Takas Oyunu ve Konuyorum adl farkl etkinlikler kullanlmtr. Bu sayede, renciler tarafndan zor anlalan konunun daha kolay kavranmas salanmtr. almalarla birlikte yrtlen lmedeerlendirme almalar, eksiklerin hzl bir ekilde giderilmesini salamtr. renci baarsnn nceki yla gre yaklak % 15 orannda artt grlmtr. Uygulamalara ilikin z deerlendirmeler ve akran deerlendirmeleri rencilerin farkndalnn arttn ve konudan keyif aldklarn gstermektedir.

  Disiplinleraras birlii: lka Anadolu Uygarlklarnda Sanatn Ayak zleriAlaattin Kl, Semra Bolat, Kamil Gner, Elif pek Kln, zel Sezin lkretim Okulu

  zel Sezin Okulunda 20082009 Eitimretim Yl Gz Dneminde 6. snf rencileriyle gerekletirilmitir. Sosyal Bilgiler, Grsel Sanatlar ve Trke dersleri kazanmlar dikkate alnm ve mze ile eitim amalarna uygun olarak yllk planlara dahil edilmitir. Drt hafta sren alma, disiplinleraras proje anlay erevesinde gereklemitir. Proje kapsamnda, snf iinde ve okul dnda eitli etkinlikler yaplm, ayrca gnlk bir alan gezisi gerekletirilmitir.

 • eitimde iyi rnekler konferans 21

  Mze Grmemi ocuklarn lka KutucuklarDerya Bokay, Dilek Arn, Vali Sami Snmez lkretim Okulu

  6. snf Sosyal Bilgiler dersinin Yeryznde Yaam nitesinin ileniinde, Mze Grmemi ocuklarn lk a Kutucuklar adl bir uygulama gerekletirdik. 6. snfta okuyan 105 rencimizin tamam, iki hafta boyunca etkinliimize katld. Geridnml maddeler, kil, oyun hamuru, karton, kuma gibi malzemeler kullanan rencilerimiz, orta boy karton kutuyu, materyallerle bir uygarl anlatacak ekle dntrdler. Bilisel ve sosyal becerileri gelien rencilerimiz, uygulama boyunca kendi renmelerinden sorumlu oldular. Proje tabanl srecin sonunda atmz okul sergimizle de, ilka uygarlklar konusunda farkndalk yaratmaya altk. rencilerimiz bilgi alcsndan, anlam karcya dnrken ortaya materyallerin destekledii, farkl derslerde kolaylkla uygulanabilir bir alma kt.

  Tarihin Hayat Bulan TanklarSevgi entrk, zel Sanko lkretim Okulu

  rencilerimiz yaadklar kentteki tarihi ve kltrel dokuyu proje tabanl renme yaklamyla incelemeye alm ve kentte restore edilen tarihi mekanlarda aratrmalar yapmlardr. Yaplan aratrmalar bir araya getiren renciler, kenti tantc bir katalog hazrlamlardr. Sunuta, alma ile ilgili sre, renci grleri, ortaya kan rn ve renci almalarndan rnekler paylalacaktr.

  Yaadmz Yerin SesleriDuygu Ergen, Kzlhisar lkretim Okulu

  Farkl lkelerdeki renciler yaadklar yerin corafi zelliklerini de gz nne alarak bir mekan seerler ve doadaki malzemeleri kullanarak plak elle eserler olutururlar. renciler, yaptklar eserlerde yaadklar yerin dokusunu yanstacak malzemeler kullanmaldr. Eserlerini tamamlayan renciler, yaptklar eserler hakkndaki duygularn yaz ve iir yoluyla ifade ederler. rencilerin kendi anadillerinde yazlan bu eserler, uluslararas paylam iin ngilizceye evrilerek bir kitapta toplanr ve dier lkelerle paylalr.

  Suyu Akllca Kullan!clal Muslu, Doa Koleji

  Suyun nemi hepimiz iin giderek artmaktadr. Suyun nemini vurgulamak ve rencilerde bu bilinci oluturmak amacyla, rencilerden mzik ile yaratclklarn sergilemeleri ve su tketimine dikkat temal besteler yapmalar istendi. Her okulda yaplan bestelerden birer birinci seildi ve seilen bu besteler, 22 Mart Su Gnnde tm renciler ile paylald.

  Gerein tesinde: DaliwoodBahar Eker, ODT Gelitirme Vakf zel lkretim Okulu

  alma, rencilerin gerekstcl oluturan gerek kavramlardan yola karak bu akm zmsemelerini, kazanmlarn da ektikleri ksa filmlerle ifade etmelerini salamak amacyla gelitirilmitir. renciler, ncelikle gerekstcln somut bileenleri ile Salvador Dali, Luis Bunuel gibi sanatlarn anlaylarn birletirerek gerei telemenin farkna vardlar. Daha sonra, ksa film ekimi, senaryo yazma teknikleri, hazrlanan oyun etkinlikleri uyguland. Tm bu srelerin sonunda ise, rencilerden gerein tesini bizlere gsteren ksa filmler ekmeleri istendi. renciler, ksa filmlerinin senaryolarn yazdlar, hikaye tahtalarn oluturdular, ekimlerini yaptlar, montajladlar ve afilerini hazrladlar. renciler, Daliwood projesiyle, ilk baktklarnda gerekletirilemeyecek diye dnlen ksa filmlerini, teknik bilgi, tesadfi olmayan yaratclk ve ibirlii iinde alarak gerekst hale getirdiler.

 • 22 eitim reformu giriimi

  Yaratc Drama Yntemi ile Sanat EitimiGkben Karabayr, zel Ekin lkretim Okulu

  Yaratc drama, bir konuyu bir grupla grup yelerinin yaantlarndan yola karak ve tiyatro teknikleri ile ocuk oyunlarndan yararlanarak canlandrmaktr. Sanat eitiminde yaratc drama temelli almamzda, ilkretim 7. snf rencileriyle grsel sanat kltr renme alan kazanmlarna uygun olarak atlye almas gelitirilmitir. Yaratc dramann hazrlk, snma, canlandrma ve deerlendirmeden oluan aamalar izlenerek atlye almas yaplandrlmtr. Sunuta, yaratc dramann teknik ve yntemleri, sanat eitiminde yaratc dramann yeri, almaya ynelik fotoraf ve videolar, rencilerin sre iindeki ve sre sonrasndaki grleri, yaplan gzlem ve yorumlar ile renci rnleri paylalacaktr.

  Aratrmac ocuklar Ali Ekber ahin, Glsen Bekta Kzlkan, zge Bkmaz, Hacettepe niversitesi Eitim FakltesiMesude Ayan, Trkiye Noterler Birlii lkretim Okulu

  lkretim, ortaretim, hatta niversite dzeyinde renciler aratrma kavramnn tanmna uygun rnleri ortaya koyamamaktadrlar. Aratrma, kitaplardan ya da internetten edinilen bilgilerin kopyalanp bir araya getirilmesi olarak alglanmaktadr. Aslnda aratrma, verileri toplayarak bilinmeyeni ortaya karmaktr. pheci, etik ve sistematik olma, bu srecin temel eleridir. Trkiye Noterler Birlii lkretim Okulunda 16 renci, bir mdr yardmcs ve drt retmenin katlmyla uygulanan bu alma, rencilere merak ettiklerini pheci, etik ve sistematik bir sre sonucunda ortaya karma becerisi kazandrmay amalamaktadr. Sunuta, 12 hafta sreyle uygulanan program, rencilerin tamamladklar aratrma rnekleri ve uygulamann rencilerin akademik ve sosyal geliimi zerindeki etkileri paylalacaktr.

  Kariyer Yolculuuma BalyorumYaprak Kaymak, Trkiye Eitim Gnllleri VakfNevin Dlek, Bak Eitim ve Psikolojik DanmanlkM. Fulya Kurter, Baheehir niversitesi

  Kariyer Yolculuuma Balyorum Programnn genel amac, 68. snf ocuklarnn yakn gelecekte karlaacaklar lise tr seimi ve mesleki karar aamalarna hazrlanrken daha bilinli adm atmalarna yardmc olabilecek baz temel bilgi ve becerileri kazandrmaktr. Program, bu ya grubu ocuklarn geliim zellikleri dnlerek tasarlanmtr ve kendi kiisel zelliklerini, eitim ve meslek olaslklarn kefetme sreleriyle ilgili bilin ve merak kazanmalarna ynelik almalar iermektedir. Bir baka deyile, ama, bu ya grubu ocuklar yeterince olgunlamam tercihler yapmaya zorlamak deil, karlarna kabilecek farkl seeneklerin farknda olmalarn salamak, buna ynelik dnebilmelerini yreklendirmektir.

  Medya Okuryazarl Dersinden Sosyal SorumluluaErdoan Kzmaz, Zbeyde Oktay, Batuhan Sarca, Habibe Baykan, Bedriye Ta, negl Vehbi Ko lkretim Okulu

  Medya Okuryazarl dersi ve Medya Kulbnn organize ettii etkinlikler, okuldaki tm paydalarn yakn evre, lke ve dnya gndemini takip etmesini salamtr. renciler, Medya Kulbnn etkinleri ile yaanan sorunlarla ilgili herkesin dikkatini ekmeyi, dnmeyi, eletirel bakmay ve sorgulamay deneyimlemi ve medyann toplum zerindeki etkisinin ne kadar baskn olduunu veya olabileceini fark etmitir. Sunuta, okulumuzda yrtlen bu alma paylalacak ve Medya Okuryazarl dersi kapsamnda Medya Kulb ile birlikte ile apnda gerekletirilen almalardan bir dizi rnekler gsterilecektir.

 • eitimde iyi rnekler konferans 23

  ortaretim

  Trk Edebiyatnda ki Disiplinin Bulumas: Yaratc YaznDramatizasyon Buket afak Cierolu, zel Bilkent Lisesi

  Yaratc drama, eitim srecinde oyunlarla gelitirilen bir etkinliktir ve eitimin yaamsal bir parasdr. Bu etkinlikte ama, rencilerimizi bilgiye ularken edilgen konumdan karp aktif duruma getirmek ve dnsel, duygusal ve bedensel boyutlaryla renmenin iinde btnletirmektir. Dil ve Anlatm derslerinde, retim yntem ve teknikleri gelitirilmi ve Yaratc YaznDramatizasyon (Canlandrma) etkinlii dzenlenmitir. Etkinlikte, Dil ve Anlatm derslerinin iki saati kullanlarak toplam 18 saatlik bir etkinlik oluturulmutur. Sunuta, retim yntemi olarak edebiyat eitiminde/retiminde yaratc yazn sreci ve renci rnlerinden rnekler paylalacaktr.

  Cabri3D Geometri Yazlm ile Tasarlanan renme Ortamnn Uygulamas ve DeerlendirilmesiHalil brahim Taova, Sava Batrk, Marmara niversitesi

  Teknolojik gelimeler her ada eitim ve retimi etkilemitir. Geometri dersi iin de birok yazlm gelitirilmi, rencilerin ve retmenlerin kullanmna sunulmutur. Bilindii gibi Geometri dersinde rencilerin yaad problemlerden en nemlilerinden biri, boyutlu ekilleri zihinlerinde canlandrmadr. Uzay geometrinin geleneksel snf ortamnda kat, kalem gibi geleneksel ara gerelerle retimi olduka g olmaktadr. Bu eksiklikten hareketle, boyutlu geometri retimi iin gelitirilen Cabri3D yazlm kullanlarak renci merkezli ortamlarn nasl kurulabileceinin rneklenmesi amalanmtr. Bu ama dorultusunda, 12. snf rencilerinin geometri dersinde eik prizmann hacmini kefetmesi salanm ve ortaya kan renme rnleri ile bilgi kurma sreleri deerlendirilmitir.

  Geonext Trke: nteraktif Geometri YazlmTongu zda, Hacer nver, zel Enka Lisesi

  Geonext Trke: nteraktif Geometri Yazlmnn hedef kitlesi matematik retmenleri ile rencilerdir. Bu yazlm Trkeye evirmemizdeki ama, zellikle devlet okullarnda btn retmenler iin etkili bir retme ve renme arac olabileceine inanmamzdr. Dinamik bir matematik yazlm olan Geonext Trke, retme ve renmede yeni yntemler oluturarak geleneksel izim aletleri ile kat veya tahtada yaplamayacak grselliin olanaklarn sunar. Geonext Trke, snf ortamnda zerk ve ibirlikli renmeyi mmkn klarak etkin kefedici yaklam tevik eder. Bu yazlm, evde veya okulda cretsiz kullanlabilir ve bir telif hakk problemi yaanmadan rencilere datlabilir.

  Kaleyideskop EtkinliiDuygu ren, Safure Bulut, Blent etinkaya, Ortadou Teknik niversitesi

  Aratrma almalar ve retmenlerin deneyimlerinden elde ettikleri sonular, matematik derslerinde somut materyal kullanmnn nemli faydalar olduunu ortaya koymaktadr. Gnlk hayatla iliki kurarak soyut ilikileri somutlatrmas ve ilgi ekici olmas sebebiyle, matematik derslerinde materyal kullanm rencilerin kavramlar daha iyi anlamalarna yardmc olmaktadr. Bu alma, 11 ve 12. snflar iin hazrlanm olan bu etkinlii retmenlere ve retmen adaylarna tantmay hedeflemektedir.

 • 24 eitim reformu giriimi

  Terakkide Sulu AvCanan ensz, Ahu Binici, Gizem Baykal, Serap gm, Funda Topul, Erim Koyiit, Esma olak, Terakki Vakf zel ili Terakki Lisesi

  9. snf Canllarn Temel Bileenleri nitesinde yer alan DNA konusu iin yaplandrmac modele dayal, durumlu renme tasarm gelitirilmitir. Bu almada, renciler kendilerini adli tp uzman yerine koyarak hazrlanan su mahallinden delil rnekleri toplam ve mknatsl materyalleri kullanarak DNA molekl oluturmulardr. Deerlendirme, hazrlanan alma yaprann ve ara snavlarn incelenmesi ile yaplm ve istendik ynde bir deiimin saland grlmtr. rencilerin renme srecine ilikin grleri video yolu ile alnm ve tasarmn derse ynelik olumlu tutum oluturulmasn destekledii grlmtr.

  Madde BakalayorAynur Kuruay, Reat Saravin, Esma olak, Esra akmak, Erim Koyiit, Terakki Vakf zel ili Terakki Lisesi

  9. snf Kimya dersi Kimyasal Deiimler nitesindeki KimyasalFiziksel Deiim zellikleri konusunun kavratlmas iin, bulu yoluyla retim stratejisine dayal bir tasarm gelitirilmitir. Bu almada ama, retmenin bilgi aktarc roln snrlayarak aktiflii renciye vermek ve rencilerin kefetmesine frsat vermektir. Tasarm desteklemek zere, gnlk yaamn iinde yer alan fiziksel ve kimyasal deiim olaylarna ilikin video rnekleri bulunarak rencilere izlettirilmi ve bu yolla konunun gnlk yaama transferi de desteklenmitir. alma, sekiz ubede renim grmekte olan 162 renci ile yrtlmtr. Uygulama kapsamnda renmeyi lmek zere, alma yapra hazrlanm ve snav deerlendirmeleri yaplmtr. Deerlendirme sonular, ilgili kazanmlara ulaldn gstermektedir.

  Tarih Dersinde Yeni Bir Soluk: Arkeoloji MzesiNimet Renkliyldz Aknc, Oya Lebibe Akgl, zel Darafaka Lisesi

  stanbul Arkeoloji Mzesini, stanbul ve Uluda niversitesi Arkeoloji Blm lisans ve lisansst eitimini srdrmekte olan sekiz kiilik bir arkeolog grubu rehberliinde gezdik. Yaptmz gezinin sonunda, rencilerimiz mzedeki materyalleri, heykel, cam, truva, tablet, ini, seramik ve lahit balklar altnda gruplayarak materyalleri tantc afiler hazrladlar. Sunuta, gezi ncesi hazrlk sreci, gezi sreci ve gezi sonucu almalar, renci grleri ve retim programnn temel hedefleri ile renci alma rnekleri paylalacaktr.

  Tarih retimi Asndan Eletirel Dnmede Karikatr: 19. Yzylda OsmanlRus Savalar rneiMehmet Kseolu, Kavak Rdvan elikel Anadolu Lisesi Ergin Balan, Kavak Yaar Dou ok Programl Lisesi

  Bu alma, Trkiyede tarih eitimi alannda siyasi karikatrlerin ilevine ilikin almalarn yaplmasna bir katk salamak, retmenlerin tarih retiminde karikatrlerden yararlanmasna ynelik ilgi ve meraklarn uyandrmak, siyasi karikatrleri kullanmaya tevik edici zemin oluturmak amacyla hazrlanmtr. Tarih eitiminde rencilerin eletirel dnmesinde siyasi karikatrlerin nasl ve ne ekilde kullanlabilir olduu tartlacaktr. Eletirel dnmenin sekiz boyutu ve rencilerin verdikleri yantlarn ortaya konaca bu sunuta, 185356 OsmanlRus Harbinin ilenmesine rnek karikatr almas olarak Brandeis niversitesinin web sitesinden eriilen iki ana yaynda sunulan karikatrler paylalacaktr.

 • eitimde iyi rnekler konferans 25

  9. Snf Tarih Derslerinde Bir Uygulama: Kendi Uygarln YaratAydan Demirku, TED Mersin Koleji

  9. snf tarih dersi konular, Tarih nedir?, Tarih biliminin amac nedir?, Tarihsel sreci ne ynlendirir? sorularyla balyor ve tarih ncesi dnemler ile ilka uygarlklarnn tantlmasyla devam ediyor. Bu alma, rencinin rendiklerini somutlatrmas, eksiklerini tespit etmesi ve renmeyi uygulamaya dntrmesi amacyla hazrlanmtr. rencilerden, verilen zelliklere gre kendi uygarlklarn yaratmalar istenir. Sunu srasnda, projenin ierii, rencilerin rnleri ve kazanmlar aktarlacaktr.

  D Gcnn Geni DalgalarPelin Gereker, Doa KolejiZuhal Ylmaz Doan, Caalolu Anadolu Kz Meslek LisesiFiliz Cokun, Handegl Altan, Gztepe hsan Kurunolu Anadolu LisesiBanu Yurtseven, mraniye Anadolu mam Hatip LisesiBaak Bandrma, mraniye Gen Osman lkretim OkuluEvrim Bayram, Mustafa Saffet Anadolu Lisesi

  Avrupa Birlii Eitim ve Kltr Programlarndan Yaamboyu renme Program kapsamndaki Comenius Programna yaptmz D Gcnn Geni Dalgalar adl bavuru, Avrupa Komisyonu tarafndan kabul edilmitir. D gcnn dil retimindeki yeri konulu projenin hedefleri, Avrupadaki ortak lkelerin (Bulgaristan, Romanya ve talya) araclyla bu yntemin uygulama alann daha geni platformlara tamak, yeniliki rnler ve sreler ortaya karabilmek, yabanc dil renimine katkda bulunmak ve dil farkllklarndan doan yanl anlamalar giderebilmektir. Proje, eitimde kltrleraras ilikilere katkda bulunmakta ve bu yolla yabanc dil retimi/reniminin niteliini ykseltmektedir.

  Benim Mzem ProjesiMurat Ergin, amldere lkretim Okulu

  20072008 Eitimretim Ylnda ada mzecilii gelitirmek, arkeoloji ve tarihe olan ilgiyi artrmak amacyla balatlan proje kapsamnda, okulumuzda Mzecilik Drama Atlyesi kurulmu, seramik, arkeolojik kaz, formobje bilgisi kazandrma ve resim, heykel sanatn gelitirmeye ynelik etkinlikler dzenlenmi ve etkinliklerde retilen eserler atlyede sergilenmitir.

  Ergenlikte Risk Almann Azaltlmas: Bir Mdahale Program rneiHlya Ercan, Cumhuriyet niversitesiNeslihan Gney Karaman, Bakent niversitesiMustafa Trkmen, Figen ok, Ankara niversitesi

  Bu alma, ergenlikte riskin azaltlmasn amalayan geliimsel mdahale yaklam erevesinde oluturulan ve okul temelli bir mdahale programnn gelitirilmesini ieren deneysel bir aratrmadr. alma, alan yazna dayal olarak gelitirilmi ve n test, son test, izleme testi uygulamalarnn yan sra 16 oturumdan olumaktadr. almada, ergenlik, iletiim ve karar verme becerileri, benlik saygs, SS sistemi, niversite yaam/liseden sonraki yaam, ergenlik ve erinlik dneminin biyolojik zellikleri, cinsel geliim, madde kullanm, verimli ders alma, problem zme ve gelecek plan konular da yer almaktadr.

 • 26 eitim reformu giriimi

  lemciler Modl Artk ok ZevkliSinan Uuz, Fadime Uuz, Aksu ok Programl LisesiTuncay Aydoan, Sleyman Demirel niversitesi

  Meslek liselerinin biliim teknolojileri alan modllerinden olan ilemciler modlnn ieriine bal kalnarak hazrlanan ve renciler tarafndan webtabanl uzaktan eitim yoluyla kullanlan bir retim materyali tasarlanmtr. Tasarlanan materyal ile, rencilere modl ieriini oluturan konularn kavram haritalar kullanlarak retilmesi amalanmtr. retim materyalinin zelliklerinin ve retim materyalinde kullanlan kavram haritalarnn rencilerin konuyu renmesi zerindeki etkisi, rencilere uygulanan anketin sonular deerlendirilerek tespit edilmitir. Aratrmaya katlan renciler, materyali retim materyalinin grsel zellikleri, kullanm kolayl ve dersin hedefleri asndan olumlu deerlendirmitir.

  retmen Merkezli Eitime Kar Akran Eitim Modeli: Akran retmenlerTrkay Tol, Sevgi iman, Gzcbaba Lisesi

  Akran eitimi metoduyla rencilere baz temel davranlarn kazandrlmas amalanmtr. Bu davranlar, bilisel beceriler kapsamnda rencilerin matematiksel problemleri zme yeterlilikleri, kendi kendine renme deneyimleri ve akl yrtme becerileridir. Sosyal beceriler kapsamndaki kazanmlar ise, iletiim, kendini ifade etme, sosyal sorunlarla ba edebilme, arkadalarna ve evrelerine kar duyarl olma gibi davranlardr. alma boyunca, matematik, felsefe ve rehberlik gibi farkl alanlarda eitilen gnll renciler, yukarda sralanan becerilerin kazandrlmasna ynelik akran eitimi uygulamlardr. Bu amala, matematik oyunlar, matematik testleri, sunular, felsefi ierikli film, resim gibi materyallerin yan sra yaratc drama yntemi kullanlmtr. almada, rencilere kontrol listeleri ve testler uygulanm, gzlem raporlar tutulmutur.

  Sosyoloji Projesi: Bir rnek UygulamaOkan Uzelli, zel Darafaka lkretim Okulu

  TBTAK tarafndan her yl yaplan Ortaretim rencileri Proje Yarmalar kapsamna, 20072008 Eitimretim Ylndan itibaren sosyoloji alanndaki projeler de dahil edilmitir. rencilerimiz, drt ay sren alma sonucunda, sosyolojisosyal bilimler alanndaki bilimsel aamalar izleyerek ilgilendikleri konu dorultusunda bilimsel olma gayretindeki projelerini hazrlamlardr. Sunuta, rencilerimizin, projelerini hazrlarken sorun belirleme aamasndan balayarak bilimsel kriterlere uygunluk gsterme, sosyolojide veri toplama tekniklerini kullanma, anket oluturma ve deerlendirme, SPSS analiz program kullanm, rneklem seimi, rapor hazrlama ve sunum yapma konularndaki kazanmlarn elde etme ve gelitirmeleri sreci paylalacaktr.

  Tketerek Deil reterek reniyorumAhmet Bayram, Derinkuyu Halk Eitimi MerkeziAyhan Krolu, Avanos Endstri Meslek Lisesi

  Mesleki eitimde basit temrinlik malzemeler zerinde uygulamal eitim yaplmaktadr. Bu eitim sonucu retilen rnler herhangi bir amala kullanlmamaktadr. Bu ynde yaplan eitim, yksek maliyetli ve tketime ynelik olup, lkemizin snrl kaynaklarn verimsiz bir ekilde kullanmaktan te bir ie yaramamaktadr. Oysa eitim sonucu retilen rnn getirisinin yksek, eitim maliyetinin dk olmas, mesleki eitimin amac olmaldr.

 • eitimde iyi rnekler konferans 27

  lme ve deerlendirme

  Felsefenin de Snav Olur. Ama Nasl...?F. Glen z, zel Amerikan Robert Lisesi

  Felsefe eitiminin temel amac, felsefe tarihini ezberletmek deil, felsefe yapmann renilmesini salamaktr. Felsefe yapma, okuma, anlama, yorumlama, problem grmeyaplandrma, bilgi toplamaanaliz etme, renilenlerle yaananlar arasnda iliki kurma, akl yrtme ve yargya varma, yarglar sorgulama ve temellendirme gibi st dzey dnsel beceriler gerektirir. Bu tr beceriler, yalnzca geleneksel lme yntemleri ile deerlendirilemez. Bu sunuta, geleneksel aralarn yannda Felsefe nedir? sorusunun yantlarndan hareketle felsefe yapmann koul ve gerekleri dikkate alnarak hazrlanan ve Robert Lisesinde kullanlan felsefeye zg lme ara ve yntemleri zerinde durulacak, uygulama ve deerlendirme rnekleri paylalacaktr.

  4 ve 5. Snflarda EPortfolyo UygulamalarBurcu rentrk Aybat, Ece Milliyeti, Nurcan eflek, zel Enka lkretim Okulu

  Elektronik portfolyo kelimesini sylemlerimizde her geen gn daha fazla kullanyoruz. Okul iin bir deerlendirme arac m? rencinin dnml dnmesini salayan bir ayna m? Yoksa, zgemiimizi yazdmz, kariyer rotamz izdiimiz dijital bir gnlk m? zel Enka lkretim Okulunda daha pek ok soru sorularak balatlan EPortfolyo Projesi, imdi iki yanda. Bu sunuta, uygulamalarmzdan ve tecrbelerimizden yola klarak eportfolyo sreci, okul sistemine entegrasyonu, drt farkl grubun retmen, renci, ynetici ve aile rolleri ile sre ierisinde karlalan problemler ve zm nerileri paylalacaktr. Ayrca, renci eportfolyo rnekleri ve katlmclarn etkileimine olanak salayan, yaratcl destekleyen ve eportfolyo srecinde etkin kullanlabilecek popler yeni teknolojiler tantlacaktr.

  zel eitim

  Destek Eitim Odas (Kaynak Oda)Mehmet t, Murat tzer, mm Trkakn, Recep Keili, Mcahit Akbulut, Mehmet anak lkretim Okulu

  Bu alma, okulumuzdaki kaynatrma eitimine alnan rencilerimizin, daha iyi bir ekilde hayata hazrlanmalar ve bunun iin destek eitimi almalarn salamak amacyla tasarlanmtr. Normal eitimretim srecinde olan ve fakat iinde bulunduu snfn dzeyinin altndaki rencilere destek eitimi vermeyi amalayan bu alma kapsamnda, okulumuzdaki bir oda bu rencilerin dinlenme ve okuma salonu olarak yeniden tasarlanmtr.

  leyen EllerAye Bakrc, Dilan Bayndr, Nezahat Gkyiit Botanik BahesiZuhal zenel, Vefa Demirkran, Saadet lkretim Okulu ve Okulu

  Eyll 2008de balam olan proje, Nezahat Gkyiit Botanik Bahesi (NGBB) ve Saadet lkretim Okulu ve Okulunun ibirliinde yrtlen bir projedir. Amac, eitilebilir zihinsel engeli olan ocuklarn bahecilik programna katlarak ileriki yalarnda istihdam olana yaratabilecek bahvanlk becerilerinin gelitirilmesi, bitkiler hakknda teorik bilgilerinin desteklenmesi ve ayn zamanda bu ocuklara beceri ve yeteneklerini gelitirebilecekleri gvenli bir ortam sunmaktr. Deerlendirme, gzlemler ve beceri analizi formlar kullanlarak zel eitim uzmanlarnn ynlendirmesiyle yaplacaktr. Projenin sonunda dzenlenen hasat enliine katlan ailelerin bilgilendirilmesiyle, ocuklarn edindikleri bahvanlk becerilerinin sreklilii salanacaktr. Bu proje, NGBBde uygulanan Bahvan ocuklar Projesinin, zel eitim grubuna uyarlanm eklidir.

 • 28 eitim reformu giriimi

  Otizmli ocuklarn Eitiminde PCDI ModeliBinyamin Birkan, Tohum Otizm Vakf

  Trkiyede otizmli bireylerin eitiminde yeterli bilimsel dayanaa sahip ilk sistematik ve kapsaml model, 2006 ylnda, Tohum Vakf zel Eitim Okulunda (TOVO) balamtr. TOVO, bu modeli ABDde bulunan PCDIdan (Princeton Child Development Institute) almtr. TOVO, bu modeli profesyonelce uygulayan eitimciler yetitirmekte, otizmli ocuklara erken ocukluk, okul ncesi, okul ve ev programlar sunmakta, yetitirdii eitimcilerin ve eitim hizmeti sunduu ocuklarn performanslarn srekli lmekte, baarsn dnyada ayn modeli uygulayan okullarn (PCDI, NYCLI, IEA, SHLI, GA, IWRD) baarlaryla karlatrmaktadr. Sunuta, TOVOnun otizmli ocuklarn eitiminde salad baarlar, dnyada ayn modeli uygulayan dier otizm okullarnn baarlaryla karlatrlarak verilecektir.

  Zihinsel Engeli Olan rencilere Sosyal Becerilerin Kazandrlmasnda Dorudan retim Ynteminin EtkisiOsman zoku, Mustafa Kemal niversitesiMehmet zyrek, Gazi niversitesi

  Bu almada, ilkretim kaynatrma programlarna devam eden zihinsel engeli olan rencilere dorudan retim yntemiyle sosyal beceri retiminin etkililii incelenmitir. Uygulama ncesi, uygulama evresi ve sonras almaya katlan zihinsel engeli olan rencinin sosyal becerileri gzlemlenmi ve sosyal beceri l aralaryla kayt edilmitir. almann deerlendirme sonular, dorudan retim yntemine dayal sosyal beceri retim programnn rencilerin sosyal becerilerinin gelimesinde kalc bir etkisi olduunu gstermektedir.

  psikolojik danmanlk ve rehberlik

  Ben de Varm!Yasemin Yalg, Hale algn, Zhal Aydn, zel Enka lkretim Okulu

  Toplumun var olmasn salayan en nemli e, yeleridir. nsann, toplumun etkin yesi olabilmesi iin, yana gre sosyal geliimini gerekletirmesi gerekmektedir. Toplumsal geliimini salayamam birey, toplumca onaylanmayan davranlar gsterebilir. Sosyal bir ortamda ocuklarn davranlarna baktmzda, dier ocuklarn oyununa seyirci kalan, snf ya da oyun alannn bir kesine ekilmi mutsuz ocuk yzleri vardr. Bu yzlerin bazlar mzklk yaparak oyun bozan, dediini yaptramaynca dlanan, yalnz kalan, bazlar da oyuna katlma isteini dile getiremeyen rkek, sessiz ocuklardr. Bu almada, sosyal beceri geliimi asndan desteklenmesi gereken rencilerin, yaratc drama etkinliklerinden faydalanarak doal bir ortamda sosyallemeleri, salkl ve mutlu bireyler olmalar konusunda geliim gstermeleri hedeflenmektedir.

  Ben Senim Sen de Ben: Sosyal Sorumluluk ProjesiNilgn Akta, Mine idem, zel MEF Lisesi

  Bu sunuta, Cerebral Palsyli bireylerin toplumla btnlemesini desteklemek ve eitli etkinliklerle geliimlerine kk de olsa olumlu katk salayabilmek amacyla yrttmz alma paylalacaktr. Bu almayla, rencilerimizin sorumluluk almalarn salamak, rencilerimizi engeller ve engeli olanlar ile ilgili bilgilendirmek ve toplum tarafndan farkl fiziksel ve dnsel yapya sahip birey ve ocuklara kar kabuln gelimesine katkda bulunmak hedeflenmitir.

 • eitimde iyi rnekler konferans 29

  lkretim rencilerinin Mesleki Olgunluk Dzeyini Artrmaya Ynelik Grup Rehberlii ProgramAyfer Krolu, Yakn Dou niversitesi

  rencilerimizin meslekler konusunda olgunluk dzeyini artrmalar, ileride karlaacaklar meslek tercihinde zorlanmadan daha kolay ve salkl kararlar almalarn salayacaktr. Meslek tercihinin insan yaamndaki nemi dnlerek rencilerin olgunluk dzeyini erken yata artrmak ve mesleklerle tantrmak amacyla, Emine Hasan Aytaman lkretim Okulunun 3. snfnda, yaplandrmac renme anlayna dayal Mesleki Olgunluk Dzeyini Ykseltmek iin Grup Rehberlii Program gelitirilmitir. Program, beoturum olarak grup rehberlik etkinlii eklinde dzenlenmitir. Her haftann amalar, hedef davranlar, sresi, kullanlacak malzemeleri ve eitim yntemleri belirlenmitir. Sunuta, retmen ve renci grleri ile renci almalarndan da rnekler sunulacaktr.

  yi ki Varsn Tilki ToniHafize Gner, Terakki Vakf zel ili Terakki lkretim Okulu

  Biz retmenler, rencilerimizin srekli olarak birbirlerini ikayet etmelerini, dersi blmelerini istemeyiz. Oysa dikkat ekme, kabul grme ihtiyacn karlamak isteyen rencilerin dndakiler, sorunlarn nasl zeceklerini bilemedikleri iin ikayet etmektedirler. Bu alma, 1. snf rencilerinin ilikilerini ynetebilmeleri ve problem zme becerilerini gelitirebilmelerini amalamtr. Bu amacn yan sra rencilerin hayal glerinin, yaratclk ve spontanlklarnn gelimesi de desteklenmitir. Kuklann eitim arac olarak kullanld, dramann rol oynama, doalama tekniklerine yer verildii almada renciler, yal ve gezgin Tilki Toniyle tanmlardr. Sunuta, Tilki Toniyle yaanlan sre, sre sonunda veli, renci, retmen geribildirimleri, almann banda ve sonunda rencilerin Tilki Toniye yazdklar mektuplarn deerlendirilmesi ve kuklann eitimde kullanlmasna ilikin bilgiler paylalacaktr.

  rencilerde Bilgisayar ve nternet Bamlln nleme almalarMelike Sarkaya, zmir Kz Lisesi

  Bilgisayar ve internet kullanmnn artmasyla beraber bilgisayar ve internet bamll da artmaktadr. Okul andaki ocuklar ve genlerin bilgisayar ve internet kullanm alkanlklar, ocuklarn geliimlerini ve baarlarn etkileyebilmektedir. Zamannn ounu bilgisayarda oyun oynayarak, internette gezerek ve yazarak geiren genlerin, okul baarlar dmektedir. 20072008 Eitimretim Ylnda 9. snf rencilerine tanma anketleri uygulanarak bilgisayar ve internet kullanm alkanlklar belirlenmitir. Bilgisayar ve internet bamll olan renciler tespit edilmi ve bu rencilerin velileri ile grmeler yaplarak bu renciler iin bilgisayar ve internet kullanm szlemesi gelitirilmitir. Ayrca, dzenlenen etkinlikler ile genlerin bilgisayar ve internet kullanm alkanlklarn sorgulamalar salanmtr. Ayn konuda velilere de konferans dzenlenmi, blten hazrlanmtr.

 • 30 eitim reformu giriimi

  Psikolojik lkyardm EitimiYeim Kulluk, FMV zel Ik lkretim Okulu

  Travmatik olaylar, kiinin kendisinin veya yaknlarnn yaamn ve fiziksel, ruhsal btnln tehdit eden olaylardr. Bylesi durumlarda verilen psikolojik ilkyardm, tpk fiziksel ilkyardm da olduu