dodaj znanje iskustvu

Download Dodaj znanje iskustvu

Post on 21-Dec-2016

229 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Obrazovanje odraslih

  CARDS 2004

  Dodaj znanje iskustvu

  Projekt provode: Aarhus Technical College Denmark

  University of Jyvaskyla Finland

  PEM Germany

  EPRD Poland

 • 3Obrazovanje odraslih CARDS 2004

  Dodaj znanje iskustvuAgencija za obrazovanje odraslih

  Izjave polaznika ............................................................................................................................. 4

  to dobivam time? ........................................................................................................................ 8

  Podrka polaznicima .....................................................................................................................9

  Obrazovanje odraslih u Hrvatskoj .................................................................................... 10

  Osnovno obrazovanje odraslih ............................................................................................ 11

  Pitanja i odgovori ....................................................................................................................... 12

  Pomo pri izboru ........................................................................................................................ 14

  Lista obrazovnih institucija .................................................................................................. 16 Zagrebaka upanija ............................................................................................. 16 Sisako moslovaka upanija ........................................................................ 19 Karlovaka upanija ............................................................................................. 22 Bjelovarsko bilogorska upanija .................................................................. 24 Koprivniko krievaka upanije ............................................................... 25 Primorsko goranska upanija ....................................................................... 26 Varadinska upanija ........................................................................................... 31 Virovitiko podravska upanija .................................................................. 33 Poeko slavonska upanija ........................................................................... 34 Brodsko posavska upanija ............................................................................ 36 Zadarska upanija .................................................................................................. 38 Osjeko baranjska upanija ........................................................................... 40 Dubrovako neretvanska upanija ............................................................ 44 Meimurska upanija .......................................................................................... 46 Istarska upanija ..................................................................................................... 47 Splitsko dalmatinska upanija ..................................................................... 50 Krapinsko zagorska upanija ........................................................................ 56 Grad Zagreb ............................................................................................................. 57 ibensko kninska upanija ............................................................................ 69 Vukovarsko srijemska upanija ................................................................... 71 Liko senjska upanija ..................................................................................... 72

  Korisne internetske stranice ................................................................................................. 74

  Kratko o Agenciji za obrazovanje odraslih .................................................................... 76

  Sadraj

 • CARDS 20044

  Dodaj znanje iskustvu

  Obrazovanje odraslih

  Agencija za obrazovanje odraslih

  Moda mislite da za vas nije povratak uenju, no pogledajte to su napravili neki od polaznika u Hrvatskoj i

  kako je to utjecalo na poboljanje njihovih ivota.

  Najveu potporu i motiv daju mi obitelj i poslodavac.

  N akon zavrene srednje trogodi-nje kole za kovinoto-kara, uz iznimnu po-drku obitelji, kolega i poslodavca, odluio sam se prekvalifi cirati i upisati program za automehaniara koji bi mi pomogao da napredujem na dosada-njem radnom mjestu.

  Nova kvalifi kacija donijet e mi bolju fi nancijsku i drutvenu poziciju, a osim toga, lijepo je ponovno biti u kolskim klupama i stjecati nova znanja.

  Nakon zavretka kolovanja elim se nastaviti usavravati u no-voj struci.

  ~ ~

  Izjave polaznika

  Dario Tkali, 34 g., ZagrebProgram: automehaniar

 • 5Obrazovanje odraslih CARDS 2004

  Dodaj znanje iskustvuAgencija za obrazovanje odraslih

  Stekla sam samopouzdanje u poslovnom i privatnom ivotu.

  Zavrila sam sred-nju trgovaku ko lu i radim u privatnom po duzeu na radnom mjestu ekonoma. Za nastavak kolovanja od luila sam se zbog egzistencijalnih razlo-ga, i to da ne bih osta-la bez posla.

  Nova kvalifi kacija donijela mi je vee samopouzdanje u poslov-nom i privatnom ivotu. Bilo je lijepo upoznati nove osobe i s njima se druiti. Budui da sam majka dvoje djece, vrijeme koje sam provela u koli odvojila sam za sebe.

  ~ ~

  Kristina Gjenero, 29 g., KlanjecProgram: komercijalist

 • CARDS 20046

  Dodaj znanje iskustvu

  Obrazovanje odraslih

  Agencija za obrazovanje odraslih

  Prijatelji su bili oduevljeni mojom hrabrou da se ponovno vratim u kolske klupe.

  Moj poslodavac rekao je da nikad nije kasno za kolovanje.

  P oslije zavretka sred nje kole za auto elektriara, radio sam razliite graevinske pos love, a danas napokon imam posao koji elim.

  Na radnom mjestu uvidio sam potrebu za daljnjim usavrava-njem pa sam upisao etverogodinju kolu za elektrotehniara, to e mi omoguiti upis na neki studij.

  Lijep je osjeaj kada mi profesor upie odlinu ocjenu te znam da u s novom diplomom osjeati vee samopouzdanje i zado-voljstvo.

  ~ ~

  Ivica Hitrec, 27 g., ZlatarProgram: elektrotehniar

 • 7Obrazovanje odraslih CARDS 2004

  Dodaj znanje iskustvuAgencija za obrazovanje odraslih

  Uvidjela sam mogunost napredovanja na poslu.

  N akon zavrene tr govake ko-le, za poslila sam se u prodavaonici. Za na-stavak kolovanja od-luila sam se kako bih sebi ot vorila mogu-nosti napredovanja na poslu.

  Uspjeno sam zavrila kolovanje, ali trenutano sam na rodilj-skom dopustu pa je karijera na ekanju. No, osobno sam jako zadovoljna.

  Vesna Brezak, 30 g., ZabokProgram: komercijalist

 • CARDS 20048

  Dodaj znanje iskustvu

  Obrazovanje odraslih

  Agencija za obrazovanje odraslih

  to dobivam time?

  A ko ste nezaposleni, bez kvalifi kacija ili bez zavrene osnovne kole, povratak uenju prua vam brojne mogunosti. To su, primjerice:

  vea mogunost da dobijete posao ili da ga promijenite ako niste zadovoljni

  moete zahtijevati promaknue na poslu

  ako niste mogli prije, zavretkom osnov-ne kole moi ete pomoi djeci u doma-im zadaama

  imat ete aktivniju ulogu u svojoj iroj i uoj zajednici

  poboljat ete kvalitetu svoga ivljenja

 • 9Obrazovanje odraslih CARDS 2004

  Dodaj znanje iskustvuAgencija za obrazovanje odraslih

  Podrka polaznicima

  Odrasli diljem Republike Hrvatske potiu se na povratak uenju.

  Obrazovne institucije ele da uenje bude to pozitivnije iskustvo.

  A ko elite dobiti svjedodbu ili uvjerenje o bilo kojem zavr-enom formalnom i neformalnom obrazovnom programu, trebate znati da su nastavni materijali prilagoeni odraslima, a takav je i pristup u nastavi.

  Ako imate potekoa u procjeni vlastitih interesa, znanja i vjeti-na, savjetnici za profesionalno usmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapoljavanje mogu Vam pomoi u informiranju i savjetova-nju kako donijeti odluke o odabiru zvanja, zanimanja i podruja rada. Korisnik moe defi nirati daljnje profesionalne aktivnosti.

 • CARDS 200410

  Dodaj znanje iskustvu

  Obrazovanje odraslih

  Agencija za obrazovanje odraslih

  Obrazovanje odraslih u Hrvatskoj

  O brazovanje odraslih vana je komponenta sustava cjeloivot-nog uenja, a u Hrvatskoj je obrazovanje odraslih istaknuto kao vana sastavnica sustava obrazovanja.

  Bez obzira na to je li rije o poboljanju vaih vjetina itanja i pisanja, stjecanju vjetina rada na raunalima, uenju stranih jezika, prekvalifi kaciji ili bilo kojem drugom obliku obrazovanja odraslih, u svakoj upaniji postoje razliite mogunosti za vas.

  U ustanovama za obrazovanje odraslih nauit ete neto novo, suoiti se s izazovima i uspjet ete ako se posvetite uenju.

  Vjerojatno imate mnogo iskustva i vjetina kojih niste ni svjesni. Dodajte im znanje kako biste ih nadopunili.

  Moda imate zanimanje koje nije traeno na tritu rada i mo-da vae zanimanje zahtijeva prihvaanje novih znanja i vjetina koje trenutano nemate.

  Dodajte znanje iskustvu.

  Doznajte koje su vae mogunosti.

 • 11Obrazovanje odraslih CARDS 2004

  Dodaj znanje iskustvuAgencija za obrazovanje odraslih

  Osnovno obrazovanje odraslih

  V lada Republike Hrvatske je u skladu s Rezolucijom Ujedi-njenih naroda o desetljeu pismenosti u razdoblju od 2003. do 2012. godine pokrenula projekt Za Hrvatsku pismenosti: put do poeljne budunosti Desetljee pismenosti u Hrvatskoj 2003.-2012..

  Projekt se provodi pod vodstvom Ministarstva znanosti, obra-zovanja i porta, a nositelji aktivnosti su uredi dravne uprave u upanijama, puka otvorena uilita, osnovne kole i druge ustanove koje imaju odobrenje za izvoen