dimensjonering av avansert ikt-kompetanse

Download Dimensjonering av avansert IKT-kompetanse

Post on 12-Jan-2017

214 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 12/06/14

  Dimensjonering av avansert IKT-kompetanse

 • 2 DIMENSJONERING AV AVANSERT IKT-KOMPETANSE | DAMVAD.COM

  For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact: DAMVAD info@damvad.com damvad.com Copyright 2013

 • DIMENSJONERING AV AVANSERT IKT-KOMPETANSE | DAMVAD.COM 3

  Sammendrag 5

  Hovedfunn 5

  Norge trenger IKT-kompetanse 7

  Definisjon av avansert IKT-kompetanse 7

  Tilgang p avansert IKT-kompetanse 8

  Kort om metodikk 8

  Drivkrefter som pvirker behovet for IKT-kompetanse framover 9

  Fire alternative scenarioer 10

  2 Norge trenger IKT-kompetanse 11

  Teknologisk revolusjon 11

  kt verdiskaping 13

  Ny konomisk geografi 14

  Sikkerhet og kriminalitet 15

  Fremragende utnyttelse og gjennomsnittlige kompetanser 16

  3 Hvilke trender pvirker ettersprsel etter avansert IKT 18

  Generelle drivkrefter 18

  3.1.1 Vi befinner oss i en teknologisk revolusjon 18

  3.1.2 Globalisering 20

  3.1.3 Rikdom og aldring 22

  3.1.4 Vi blir mer ordentlige, eller The kids are allright 23

  3.1.5 Klima diskuteres over hele verden 24

  3.1.6 Sentralisering 24

  Sentrale usikkerheter 25

  3.2.1 Utvikling av teknologien 25

  3.2.2 Norsk omstillingsevne 25

  3.2.3 Sikkerhet og politik 27

  4 Avgrensning og definisjon 29

  IKT-kompetanse 29

  Hvilke utdanninger defineres som IKT-utdanninger 31

  5 Metode 36

  Introduksjon til MODAG og MOSART 36

  Framskrivning av ettersprselen etter personell med avansert IKT-kompetanse 37

  Framskriving av tilbudet av personell med avansert IKT-kompetanse 38

  6 Framskrivning av ettersprselen etter avansert IKT-kompetanse 41

  Hvordan skal resultatene tolkes? 41

  Den konomiske utviklingen og nringsfordelingen 41

  Resultatene fra Bjrnstad m.fl. (2010) 44

  Innhold

 • 4 DIMENSJONERING AV AVANSERT IKT-KOMPETANSE | DAMVAD.COM

  Ettersprselen etter avansert IKT-kompetanse 47

  6.4.1 Behovet for personell med avansert IKT-kompetanse i ulike sektorer av konomien

  52

  7 Framskriving av tilbudet av avansert IKT-kompetanse 58

  Hvordan skal resultatene tolkes 58

  Resultater 59

  8 Alternative scenarier for IKT-ettersprsel 63

  Scenario 1: Data er gull 64

  Scenario 2: Teknologi Norge 65

  Scenario 3: Kreative Norge 66

  Scenario 4: Informasjon for alle 67

  Resultater av scenarier 67

  9 Tilgang p avansert IKT-kompetanse 71

  Tilgang p IKT 71

  9.1.1 IKT-miljer 71

  Opptak p utvalgte IKT-utdanninger 76

  Uteksaminerte 78

  Tilgang p utenlandsk arbeidskraft 79

  10 Anbefalinger 81

  Det m utdannes flere med avansert IKT-kompetanse 82

  F flere til ske IKT-utdanninger 83

  F flere til gjennomfre pbegynt IKT-utdanning 83

  Styrke etterutdanning av IKT-personell 84

  Lfte fram srskilte IKT-behov innen enkelte tjenestenringer og helsesektoren 84

  Styrk utdanning innen IKT-ledelse 85

  Bist norske kommuner i utvikle IKT-taskforce 85

  Styrk forskningsbasert utdanning, spesielt innen tverrfaglig IKT 86

  Etabler et opplegg for lpende oppdateringer av framskrivingene og videreutvikling av

  modellapparatet 86

  Referencer 87

  Appendiks 88

 • DIMENSJONERING AV AVANSERT IKT-KOMPETANSE | DAMVAD.COM 5

  DAMVAD og Samfunnskonomisk analyse har un-

  derskt behovet for avansert IKT-kompetanse fram

  mot 2030 for Kommunal- og Moderniseringsdepar-

  tementet (KMD).

  Vi har hatt i oppgave svare p flgende sprsml:

  Hvordan ser fremtidens ettersprsel etter

  avansert IKT-kompetanse ut? Ettersprselen

  skal belyses bde for nringslivet og i offentlig

  sektor (gjerne i utvalgte segmenter som store,

  tjenesteytende etater frem mot 2030)

  Hva er dagens tilbudsstruktur og student-

  tilstrmming? Vil den kunne dekke

  ettersprselen?

  Er det behov for igangsette srskilte tiltak for

  styrke dette kompetanseomrdet i Norge, og

  hvordan br slike tiltak se ut?

  Hovedfunn

  Analysen vi har gjennomfrt viser at ettersprselen

  etter personer med avansert IKT-kompetanse

  overgr dagens tilbud av personer med

  kompetansen. Analysen visr ogs at forskjellen

  mellom forventet ettersprsel og tilbud vil ke

  framover rene framover, gitt at tilbudet holdes

  konstant.

  Analysen og framskrivingen viser at:

  Behovet for avansert IKT-kompetanse ker

  framover. Behovet ker srlig i privat

  tjenestesektor, men ogs i offentlig sektor og

  industrien vil behovet vre kende. I offentlig

  sektor er det srlig innenfor sikkerhet, helse og

  utdanning at behovet vil ke

  Med utgangspunkt i dagens tilbud av IKT-

  utdannelser og studenttilstrmming vil det bli et

  strre gap mellom tilbud og ettersprsel.

  Behovet for avansert IKT-kompetanse ker

  Vre framskrivinger viser at det er en betydelig

  kning i behovet for IKT utdannede fram mot

  2030. Sysselsettingen av personer med

  avansert IKT-utdannelse har kt fra vel 17 000

  i 2000 til nesten 31 000 personer i 2010. I 2020

  viser framskrivingene at antallet ker til om lag

  42 500. I 2030 har tallet kt til knapt 55 000

  personer. Vi forventer ogs en utdannings-

  messig oppgradering, som innebrer en

  sterkere ettersprselsvekst etter master- og

  ph.d.-utdannede enn bachelorutdannede.

  Privat tjenestesektor, offentlig sektor og

  industrien sysselsetter nesten 95 prosent av

  personene med avansert IKT-utdannelse i

  arbeidslivet. De aller fleste er ansatte i private

  tjenestenringer, og det er her veksten

  framover blir strst. Det vil srlig vre behov

  for flere IKT-utdannede p master-/ph.d.-niv

  I midlertidig vil bde industrien og offentlig

  sektor trenge langt flere med avansert IKT-

  kompetanse i rene framover. Innenfor offentlig

  sektor vil IKT-kompetanse vre sentral for

  lse framtidige utfordringer som kt

  datasikkerhet, etterretningstjenesten, tjeneste

  behovet innen eldreomsorgen og det kte

  kunnskapsbehovet hos norske elever og

  studenter.

  Det vil vre et gap mellom tilbud og ettersprsel

  Vre framskrivinger viser at det fra 2015 vil vre en

  underdekning av IKT personell i Norge, med mindre

  universitetene utvider utdanningskapasiteten og

  studentene samtidig sker seg til studiene.

  Tilgang p avansert IKT-kompetanse

  Det er IKT-miljer p i alt 23 utdanningsinstitusjoner

  i Norge, disse er plassert over hele Norge. Det er

  spesielt to omrder som er sterkt representert:

  Sammendrag

 • 6 DIMENSJONERING AV AVANSERT IKT-KOMPETANSE | DAMVAD.COM

  informasjonsteknologi og IKT innenfor ingenir-

  utdanning. De tverrfaglige miljene er i mindre grad

  representerte.

  Forslag til tiltak

  Vr analyse peker p 9 tiltak for ke tilgangen til

  avansert IKT-kompetanse og sledes mte behovet

  for IKT-kompetanse i det offentlige og det private:

  1. Det m utdannes flere med avansert IKT-

  kompetanse. Dette tiltaket vil vre det

  samfunnsmessige mest lnnsomme for Norge,

  ogs sammenlignet med importere

  arbeidskraft eller la markedet styre

  ettersprselen. Hvis den framtidige kende

  ettersprselen etter avansert IKT-kompetanse

  ikke mtes med kt kapasitetsbygging i Norge,

  vil Norge g glipp av et stort

  verdiskapingspotensial. Videre vil man risikere

  en mengde av katastrofalt drlig ledede IKT-

  prosjekter, noe som ogs er en vesentlig

  ulempe, da det neppe hersker noen tvil om at

  store IKT-prosjekter fortsatt vil komme.

  2. F flere til ske IKT-utdanninger. Vi vet at den

  nvrende generasjon Y kan pvirkes nr det

  gjelder valg av utdanning. Imidlertid m de

  informeres om hva en IKT-utdanning kan bety

  for dem. Dette gjelder srlig tverrfaglige IKT-

  utdannelser. Derfor foreslr vi i tiltak for lfte

  informasjonsnivet om IKT-utdannelser, srlig

  rettet mot generasjon Y.

  3. F flere til gjennomfre pbegynt IKT-

  utdanning. Det er en generell utfordring i Norge,

  at det er et vesentlig frafall p

  utdannelsesinstitusjonene. Det ser ikke ut til

  vre annerledes for IKT-utdannede. Derfor

  foreslr vi tiltak som bde skal styrke

  forskningsprofilen hos utdanningsinstitusjonene 1 KommIT er et program for IKT-samordning i kommunene.

  og som skal sikre et tettere samarbeid med

  nringslivet og offentlig sektor siden disse er

  de store arvtakerne av personer med avansert

  IKT-kompetanse.

  4. Styrke etterutdanning av IKT-personell. Vi ser,

  at det mangler tverrfaglige IKT-kompetanser.

  Det gjelder srlig kompetanse der IKT skal

  kombineres med annen praksis kompetanse. Vi

  foreslr tiltak som gjr det mulig at

  medarbeider, primrt p helseomrdet, men

  ogs innen andre omrder, fr frigjort tid til

  gjennomfre en etterutdanning innen IKT.

  5. Lfte fram srskilte IKT-behov innen enkelte

  tjenestenringer og helsesektoren. Vr

  analyse peker p en markant underdekning av

  avansert IKT-personell innen IKT-tjenesteyting

  og offentlig sektor. Intervjuene og workshopen

  tydeliggjorde at det i hovedsak er helsesektoren

  som har underdekning av IKT-kompetanse. For

  begge omrder gjelder at det er srlig