Derby CAMRA Winter Beer Festival 2012 Programme

Download Derby CAMRA Winter Beer Festival 2012 Programme

Post on 06-Apr-2018

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>8/3/2019 Derby CAMRA Winter Beer Festival 2012 Programme</p><p> 1/13</p></li><li><p>8/3/2019 Derby CAMRA Winter Beer Festival 2012 Programme</p><p> 2/13</p><p>7 11yc Inwgu Tejynwhn}y 11yc Inwgu Tejynwhn}y =</p><p>Tn`mbkn yb ycn 11yc Inwgu MAKWA Tejynw Gnnw Hn}yexa`</p><p>Cn``b aji a tawk Inwgu tn`mbkn yb ycn 11ycMAKWA Inwgu Tejynw Gnnw Hn}yexa` cn`i ay YcnWb~jicb~}n tcemc e} pawy bh Inwgu Mb``ndn* E cbpn</p><p>ub~ caxn a bxn`u yekn ay ycn Hn}yexa` aji ycay ub~ njfbuycn }ya``}, gnnw}, meinw aji pnwwen} bc un} aji bh mb~w}nycn exn k~}em tcemc }yawy} agb~y 3pk namc nxnjejd ejycn Mawweadn Wbbk*</p><p>_`na}n gn atawn Ycn Wb~jicb~}n bpnwayn} Mca``njdn 7&gt;ycwb~dcb~y }b eh ub~ awn ~mlu njb~dc yb bbl ub~jdnw</p><p>ycaj 7&gt; p`na}n caxn ub~w EI wnaiu ay ycn gaw aji nspnmy ybgn a}lni yb }cbt ey* @eln a}y unaw b~w M`balwbbk e}pwbxeini gu a mcaweyu + Inwgu Kb~jyaej Wn}m~n aji hbw aibjayebj ycnu te`` hwnn ub~ hwbk ub~w mbay aji gad yba``bt ub~ yb njfbu ycn akgenjmn bh ycn g~e`iejd*</p><p>]mwbpybj Weiejd hbw ycn Ie}ag`ni e} ycn mcaweyu bj ycn ibbwaji tajinwejd awb~ji ycn ca`` mb``nmyejd hbw ycnew kb}ynsmn``njy tbwl* Eh ub~ tajy yb ljbt kbwn f~}y caxn a mcayteyc bjn bh ycnew xb`~jynnw}*</p><p>Teyc b~w }~pnw }ya``} Gnnwu Gey} aji Gbg}&lt; Knwwu GnwwuYw~hhn}&lt; _epnw} Mwe}p} aji ycn Mcnn}n ]ya`` bh D Kbwdajaji ]bj} hwbk ycn Nad`n Kawlny Inwgu + Ek }~wn ub~``caxn by} yb nsp`bwn* Eh a`` n`}n hae`} ycnwn e} a`tau} ycn gnnw}n`nmyebj yb njmcajy ub~ a} ycn ycnkn e} Gnnw} tcemc awn</p><p>jnt bw wawn yb Inwgu aji ycnwn awn }bkn wna` ywna}~wn}f~}y taeyejd yb gn ie}mbxnwni*</p><p>Ycnwn awn xbyejd }`ep} bj ycn gaw}, }b p`na}n ny ~} ljbtub~w haxb~weyn gnnw}, meinw aji pnwwu* Ycajl} yb FITnycnw}pbbj hbw }pbj}bwejd yce}* Ejinni ycajl} yb a`` b~w]pbj}bw} Hn}yexa` D`a}}n}&lt; Inwxnjyeb Gwntnwu&lt; J~ygwbblGwntnwu&lt; Iajmejd I~ml Gwntnwu&lt; Kaw}ybj}&lt; ajiNxnwawi} Gwntnwu*</p><p>Heja``u Ei `eln yb ycajl namc aji nxnwu Xb`~jynnw Knkgnwbh ]yahh tbwlejd ay yce} hn}yexa` aji ycn Bwdaje}ejdMbkkeyynn tcb caxn gnnj p`ajjejd hbw kbjyc} yb kalnyce} Hn}yexa` tcay ey e} ybiau* Eh ub~ tb~`i `eln yb heji b~ykbwn agb~y MAKWA, gnmbkejd a knkgnw bw a} a Knkgnw</p><p>gnmbkejd kbwn amyexn p`na}n }ybp bhh ay ycn Knkgnw}cep]yaji aji caxn a mcay* Tcnj ub~ caxn a hnt kbknjy}p`na}n he`` ej b~w }~wxnu aji yn`` ~} tcay ub~ elni gn}y*</p><p>Caxn a dwnay xe}ey yb aj akavejd Hn}yexa`*</p><p>De``eaj Te``eak}Inwgu Tejynw Gnnw Hn}yexa` Mcaew 7?17</p><p>H~wycnw inyae`} bh ycn Hn}yexa` maj gn hb~ji bj ycn ej} ein</p><p>padn} bw gu mcnmlejd b~y b~w tng}eyn</p><p>ttt*inwgumakwa*bwd*~l</p><p>bw n+kae`tejynwgnnwhn}yOinwgumakwa*bwd*~l</p><p>Cb``u G~}c EjjCe}ybwem Njd`e}c p~g teyc a hejn</p><p>}n`nmyebj bh wna` a`n},</p><p>_niedwnn gu ycn f~d, ejhakb~}pbwl pen} aji a cnawyu knj~ bh</p><p>ywaieyebja` cbknmbblni hbbi*</p><p>ttt*cb``ug~}cejjkalnjnu*mb*~l p ?1==7391475 p Cb``uG~}cGNNW</p><p>Kawmc Gnnw Hn}yexa`Yc~w} 75yc Kawmc yb ]ay =1}y</p><p>@exn K~}em 7? wna` a`n}</p><p>Kbjiau 7=wi Awe + ]y Dnbwdn} Iau</p><p>Gajdnw} aji Ka}c Jedcy 8 + 5k</p><p>Tnijn}iau 4yc Kawmc 8 + 5k _en Nxnjejdej }~ppbwy bh Dwnay Gweye}c _en Tnnl</p><p>Gbblejd aixe}ag`n</p><p>Kbjiau 9yc F~jn + F~ge`nn FakgbwnnMn`ngwayn ycn F~ge`nn ej }yu`n wna` a`n}, dbbi</p><p>hbbi aji a gwa}} gaji</p></li><li><p>8/3/2019 Derby CAMRA Winter Beer Festival 2012 Programme</p><p> 3/13</p><p>11yc Inwgu Tejynwhn}y &gt;9 11yc Inwgu Tejynwhn}y </p><p>Hn}yexa` EjhbwkayebjHN]YEXA@ D@A]]N]Yce} unaw} }b~xnjew Hn}yexa` yajlawi} awn bmayni ejycn kaej wbbk aji awn inmbwayni teyc gbyc ycnHn}yexa` aji ]pbj}bw} `bdb* Tn cbpn ycay ub~ te``tajy yb lnnp bjn g~y eh ub~ ibjy p`na}n wny~wj ey hbwa h~`` wnh~ji* Ycn d`a}}n} mbjyaej gbyc a ca`h pejy ajia ycewi bh a pejy ejn a``btejd ub~ yb }akp`n a} kajua} ub~ te}c*</p><p>HN]YEXA@ HBBI</p><p>Ycnwn awn xaweb~} hbbi b~y`ny} ibyyni awb~ji ycnHn}yexa` `bmayni ej ycn Kaej Wbbk* Cby hbbi e}pwbxeini gu ycn Inwgu Mb``ndn Maynwnw}* Tn a`}b caxna Mcnn}n ]ya``, Mcbmb`ayn ]ya`` aji _epnw} Mwe}p} ]ya``*</p><p>HN]YEXA@ ]A@N] AJI KNKGNW]CE_ ]YA@@]Ibjy hbwdny yb pau a xe}ey yb ycn MAKWA ]a`n} }ya``</p><p>`bmayni ej ycn kaej wbbk tcnwn ub~ te`` heji atcb`n cb}y bh }b~xnjew} }~mc a} gbbl}, pnj},lnu+wejd}, nym a} tn`` a} ycn kadjehemnjyHn}yexa` Y+]cewy}* A`}b tce`n ej ycn kaej wbbk tcujby fbej MAKWA ay ycn Knkgnw}cep in}l bw fbej `aynwxea ycn hbwk ej yce} pwbdwakkn* Teyc 7? tbwyc bhTnycnw}pbbj} xb~mcnw} hbw a`` jnt knkgnw} aji</p><p>ie}mb~jyni njywu ay kaju bycnw Gnnw Hn}yexa`} ub~tb~`i gn a hbb` jby ybb!</p><p>HN]YEXA@ Q^ENY WBBKYcn Kaej Wbbk yce} unaw te`` amy a} a q~eny wbbktce`n ycn Mawweadn Wbbk te`` gn q~eny ~jye` agb~y&gt;pk tcnj }b~ji mcnml} te`` yaln p`amn hbw ycnNjynwyaejknjy aynw bj*</p><p>HN]YEXA@ XB@^JYNNW]A`` ycn pnbp`n tcb tbwl ay yce} Hn}yexa` awn ~jpaeixb`~jynnw} ycay caxn dexnj ~p ycnew }pawn yekn ybcn`p b~y aji kaln ycn nxnjy a }~mmn}} }b p`na}ngawn teyc ~} i~wejd g~}u yekn} bj ycn gaw* Aji eh ub~</p><p>ybb tb~`i `eln yb cn`p b~y ycnj f~}y caxn a tbwi ay</p><p>ycn Knkgnw}cep In}l*</p><p>HN]YEXA@ HBBIA Hwnn Cawp~w} g~} yb Inwgu Kawlny _`amn te`` naxnycn Wb~jicb~}n ay q~awynw pa}y aji q~awynw yb ycncb~w ~jye` 5*1&gt;pk*</p><p>H^Y^WN INWGU MAKWA GNNW HN]YEXA@]=&gt;yc Inwgu Meyu Mcawynw ]~kknw Gnnw Hn}yexa`,</p><p>Tnijn}iau 11yc yb ]~jiau 1&gt;yc F~`u 7?17,</p><p>A}}nkg`u Wbbk}, Kawlny _`amn, Inwgu*</p><p>17yc Inwgu Tejynw Gnnw Hn}yexa`, Tnijn}iau 7?yc yb</p><p>]ay~wiau 7=wi Hngw~awu 7?1=, Ycn Wb~jicb~}n, Inwgu*</p><p>HN]YEXA@ MCAWEYUYce} unaw ycn hn}yexa` m`balwbbk e} gnejd w~j guycn Inwgu}cewn Kb~jyaej Wn}m~n Ynak, ycn }nwxemne} hwnn g~y eh ub~ awn cappu teyc yce} }nwxemn ycnjp`na}n naxn a mcaweyu ibjayebj ej ycn gbspwbxeini* ]mwbpybj Weiejd hbw ycn Ie}ag`ni te``a`}b gn tajinwejd awb~ji ycn g~e`iejd }b p`na}ndexn dnjnwb~}`u hbw ycn dwnay tbwl ycnu ib*</p><p>Ej pwnxeb~} unaw} ub~w ibjayebj} caxn cn`pni}~ppbwy ycn Inwgu}cewn A}}bmeayebj bh ycn G`eji,</p><p>ycn Kaubw} mcaweyu h~ji, ycn K] ]bmenyu aji ycnY]^JAKE appna`, }b ycajl ub~ ej aixajmn bjmnadaej hbw ub~w leji dnjnwb}eyu*</p><p>HN]YEXA@ NJYNWYAEJKNJYYce} unaw ycn Njynwyaejknjy kbxn} yb ycnMawweadn Wbbk hwbk 4*=?pk namc nxnjejd*Hbw ycn }~pnwg `ejn+~p p`na}n }nn ycn hwbjy mbxnwteyc ycn aiieyebj bh @e`$ Fek a} }~ppbwy bj</p><p>ycn Yc~w}iau*</p><p>Wbua` BalDwnnj @ajn, Bmlgwbbl ?1==7+887=43</p><p>B`exn #ycn aji`aiu hbw ycn pa}y &gt;5 unaw}% tn`mbkn}ub~ yb a ywaieyebja` mb~jywu p~g teyc bjn</p><p>Ga}} pnwkajnjy ma}l a`n aji = mcajdejd ma}l a`n}</p><p>Tn }nwxn ~jmc yekn kna`} 4 iau} pnw tnnl aji</p><p>nxnjejd kna`} 8+3 Kbj+Hwe #nsmnpy Y~n} nxn}%</p><p>Njfbu b~w mbyyadn gnnw dawinj teyc njm`b}nimce`iwnj} p`au awna, bw b~w }j~d yap wbbk teyc</p><p>7 `b~jdn}* Mbxnwni b~yibbw }kblejd awna</p><p>Ej ycn Dbbi Gnnw D~ein }ejmn 1548</p><p>Inwgu Mb~jywu _~g bh ycn Unaw7?11 ( 7?17</p><p>@bbl b~y hbw b~w Ajjexnw}awu</p><p>Gnnw Hn}yexa` Kau Gajl Cb`eiau</p><p>9yc + 4yc Kau</p></li><li><p>8/3/2019 Derby CAMRA Winter Beer Festival 2012 Programme</p><p> 4/13</p><p>11yc Inwgu Tejynwhn}y 4</p><p>G@AML EWE] Inwgu}cewnEwbj Dayn ]yb~y &gt;*&gt;.</p><p>A Geyynw Wba}yni ]yb~y Teyc ]ywbjd Mbhhnn Awbka</p><p>Ejynwda`amyem Epa 8*8.In`emeb~} Cbp Iwexnj Epa</p><p>Lwaj}u &gt;*=.Wni E_A ]yu`n</p><p>G@AML_AT Mb~jyu I~wcak</p><p>Db`i 9.A Wemc Db`inj Geyynw</p><p>G@^N GA@@Knw}nu}einKe i Kajjnwni Kan =*&gt;.</p><p>Ke`i</p><p>Ejien Dew` =*3.G`bji A`n ]yu`n</p><p>G@^N GNN ]b~yc Ubwl}cewnYajd`ni p Epa 8.</p><p>Cbppu Epa</p><p>Jnmyaw 9.H~`` Gbieni ]n}}ebj Gnnw</p><p>GBDDAWY Dwnaynw Kajmcn}ynw</p><p>Nsywa W~k _bwynw 8*1.]ywbjd W~k _bwynw</p><p>Iawl Ke`i 9.Iawl Ke`i</p><p>GBYAJE]Y @bjibj_bwynw &gt;.</p><p>Iawl @bjibj _bwynw</p><p>Wa}pgnwwu Tcnay 2.A Wa}pgnwwu Tcnay Gnnw</p><p>=51 9.A Gwbtj Ka`yu J~yyu A`n</p><p>GBTKAJ] Cakp}cewnJ~yv &gt;.</p><p>Gwntni Teyc Bwdajem Mcn}yj~y}</p><p>GWAK_YBJ Inwgu}cewnEkpu Iawl M 9*=.</p><p>Aj B`i A`n</p><p>Dwehhej 9*1.</p><p>GWA]] MA]Y@N N Ubwl}Gai Leyyu &gt;*&gt;.</p><p>Xaje``a _bwynw</p><p>]~j}cejn Epa &gt;*4.Epa ]yu`n Gnnw</p><p>Gn}y Geyynw 9*&gt;.Ywaieyebja` Geyynw</p><p>GWNT MBK_AJU ]b~yc Ubwl}cewnNxe` Dnje~} 9*4.</p><p>A Jnt ]yb~y</p><p>A~}y Wun @ea 9*8.Akgnw Wun Gnnw Teyc A~}}en Cbp}</p><p>GWNT TCAWH @bjibj</p><p>Iaja &gt;*&gt;.Ej}ajn`u Cbppni Gnnw</p><p>GWNT]YNW] @ejmb`j}cewn]ye`ybj _bwynw M 9*5.</p><p>A _bwynw ]yu`n</p><p>K~}em Ca`` 9.Ywaieyebja` Geyynw</p><p>GWE]YB@ GNNW HAMYBWU Gwe}yb`Ke`l ]yb~y 9*&gt;.</p><p>H~`` Gbieni Mwnaku ]yb~y</p><p>Ejinpnjinjmn Epa 9*8.Gad} Bh Ywbpema` Hw~ey}</p><p>GWBIEN] @bjibj</p><p>Tceynmcapn Tenvnj 9*&gt;.Tcnay Gnnw</p><p>]~pnwebw @bjibj _bwynw 4*=.Ywaieyebja` @bjibj _bwynw</p><p>B`i ]ywnny Epa 8*9.Ged Cbppu Epa</p><p>Cbsybj ]pnmea` Epa 8*8.Ka}}exn Cbp ]kaml</p><p>Camljnu Wni Epa 8*1.Tn}y Mba}y Epa</p><p>Ia`}ybj G`aml 4.Ejynj}n Ywbpema` Hw~ey}</p><p>Meywa =*1.Kajdb Hw~ey He``ni Gnnw</p><p>Aknwemaj Gwbtj &gt;*=.Ynsaj Gwbtj A`n</p><p>GW^J]TEML Inwgu}cewnG`aml ]aggayc M 8.</p><p>Aj B`i A`n</p><p>Wakgb EE 3.Gaw`nu Tejn</p><p>Gn`paewn Tne}} &gt;.A Tcnay Gnnw</p><p>8 11yc Inwgu Tejynwhn}y </p><p>Wna` A`n} + Wb~jicb~}n ( Mawweadn Wbbk</p><p>Mb`b~w Mbin6</p><p>Geyynw}Db`i aji Tcnay a`n}]ywbjd]yb~y}, _bwynw} ( Ke`i}</p><p>AJITN@@ Cakp}cewn_bwynw 9*5.</p><p>A _bwynw ]yu`n</p><p>AJDN@ T Kei}U~`n ]yb~y 8.</p><p>Mejjakbj ( Dejdnw ]yb~y</p><p>Cawl Ajdn` 4.Mwajgnwwu ( Xaje``a Ska} Gnnw</p><p>Ca`a} Geyynw =.]n}}ebj Gnnw</p><p>Gbg81 8*&gt;.Gbg I~kkbji$} G$iau ]yb~y</p><p>AWGBW Gwe}yb`Jegew~ Epa 8*=.</p><p>Jnt E_A</p><p>]`aml Fatni Faml Ubln` &gt;*&gt;.Jnt Gwbtj A`n</p><p>A]MBY ]~wwnuWni E_A &gt;*&gt;.</p><p>Wni Cbppu E_A</p><p>Bj Ycn Wae`} =*3.Iawl Teyc A Dbbi Cbp Wayn</p><p>A]CBXNW Inwgu}cewnMbhhej @ajn ]yb~y M &gt;.</p><p>A ]yb~y</p><p>@edcy Wae` =*4.A @edcy Db`inj Geyynw</p><p>AU@N]G^WU GWNTCB^]N G~mlejdcak}cewn</p><p>Yte}yni Gejn 9*&gt;.Njd`e}c epa cnaxe`u iwu cbppni hbw ycay nsywa meyw~} yte}y,</p><p>awbka aji h`axb~w</p><p>B`i D`bwu 9*3.Iawl Njnwdu 9.</p><p>A Xnwu Iawl @bjibj ]yu`n Ke`i</p><p>GAMLUAWI ]yahhbwi}cewn]e``u W~mlnw 9*&gt;.G`bjin 9*1.</p><p>A G`bjin A`n</p><p>GAW@BT Inwgu}cewnG`aml M &gt;.</p><p>A ]yb~y</p><p>Ycn H~`` Kbjyu 8*&gt;.]ywbjd Db`inj E_A</p><p>GAWJNU] ]yew`ejd}cewnDbbi Bwiejawu _a n =*3.</p><p>Meyw~}"_ejn Jbyn} Teyc A Iwu Heje}c</p><p>GAYNKAJ] @ejmb`j}cewn]a`nk _bwynw M 9*4.</p><p>A _bwynw ]yu`n</p><p>GAYCAK] T Kei}Ke`i =*&gt;.</p><p>Ke`i</p><p>GNNW DNNL T Kei}@ndnji Bh Ycn</p><p>Db`inj Dnnl 9*&gt;._a`n Teyc Meyw~} Cbp}</p><p>Dwnay Tceyn Dnnl 9*&gt;._a`n H`bwa` Gnnw</p><p>Dnnl jeq~n 9*=.A Iawl Gnnw Teyc A Hw~eyu Heje}c</p><p>GNBTB@H T Kei}G`evvawi &gt;.</p><p>A Tcb`n}bkn Iawl A`n</p><p>GNTI@NU Tbwmn}ynw}cewnTe` eak K~ml bt Ke i 8.</p><p>A Iawl ]ywbjd Hw~eyu Gnnw</p><p>Tbwmn}ynw}cewn Tau =*8.]ywat Mb`b~wni ]n}}ebj Gnnw</p><p>GED WEXNW N Ubwl}]ae`kalnw} _bwynw &gt;*7.</p><p>A _bwynw ]yu`n</p><p>Ca`uawi Cbjnu A`n 9*&gt;.</p><p>Cbjnu ]pemni A`nGed Wni =*5.</p><p>A Wni A`n</p><p>GEWI GWAEJ N Ubwl}Jedcy Cnwbj 9*8.</p><p>A G`aml A`n</p><p>Cbtinj Geyynw =*5.Gwbtj A`n</p><p>_~hhej _a`n A`n =*3._a`n ( Cbppu Gnnw</p><p>Mbjyej~ni Bxnw`nah***</p></li><li><p>8/3/2019 Derby CAMRA Winter Beer Festival 2012 Programme</p><p> 5/1311yc Inwgu Tejynwhn}y 5</p><p>Agi~myebj &gt;*&gt;.Ejynj}n Ywbpema` Hw~ey} Ibkejayn</p><p>77 9*=.Tn`` Ga`ajmn Gn}y Geyynw</p><p>IAWL ]YAW ]~}}ns]kblni _bwynw &gt;*9.</p><p>A ]kbbyc G`aml Gnnw Teyc ]bhy Gwak`ejd Mwb}} Cbp}</p><p>Aji A Cejy Bh ]kblni Ka`y*</p><p>Wnxn`ayebj &gt;*4.Aknwemaj _a`n A`n$} Ged Gwbycnw</p><p>Hn}yexa` &gt;.A Mcn}yj~y Gwbjvn Mb`b~wni M`a}}em ]yu`ni ]~}}ns Geyynw</p><p>INWGU Inwgu}cewn_njju} _bwynw M 9*8.</p><p>A _bwynw ]y`n</p><p>Q~ejyn}}njyea` &gt;*3.Epa ]yu`n Gnnw</p><p>INWXNJYEB Inwgu}cewnGbaw} Cnai _wnke~k Geyynw &gt;*&gt;.</p><p>Cbppu Wniie}c Geyynw</p><p>Db`i 9*7.</p><p>A _a`n Cbppu GeyynwYwb`` 9*=.</p><p>IB^G@N YB_ Jbyyejdcak}cewnY~jd}ynj 9*&gt;.</p><p>]yb~y Teyc ]`edcy`u Geyynw Mcbmb`ayn Aji Mbhhnn Ahynwya}yn</p><p>]nwnjiepeyu 9*8.A Iawl W~gu Mb`b~wni Geyynw }ejd Gwak`ejd Mwb}} Cbp}</p><p>Mbkgejni Teyc Mca``njdnw Cbp}</p><p>I^J]MAW GWEIDN @ajma}cewnM`bmlejd Bhh 9*7.</p><p>A Wemc Hw~ey Awbka Teyc A M`naj Geyynw Heje}c</p><p>G`bjin Gbkg}cn`` =*4.</p><p>A _a`n ]n}}ebj GnnwNA]Y @BJIBJ @bjibj</p><p>_a`n 9.Mwe}p ]n}}ebj Gnnw</p><p>Jedcy Taymckaj 9*&gt;.Tn`` Cbppni Wni A`n</p><p>Hb~jiayebj 9*7.A Dbbi Cbjn}y _ejy</p><p>N@@AJI T Ubwl}Ubwl}cewn @adnw 9*8.</p><p>@adnw ]yu`n Gnnw</p><p>Ybkacatl 9*4.1347 _bwynw 8*&gt;.</p><p>A _bwynw ]yu`n</p><p>NK_EWN Tn}y Ubwl}cewnIbkeje~k 2.</p><p>_a`n</p><p>NJXE@@N ]yahhbwi}cewnA`n 9*&gt;.</p><p>A Ywaieyebja` _a`n Un``bt Hw~eyu Gnnw Teyc Aj Ejeyea`</p><p>]tnnyjn}} @naiejd Yb A Mbkp`ns Iwu Cbppu Ya}yn</p><p>NXNWAWI] @nemn}ynw}cewnYednw 9*7.</p><p>A Gn}y Geyynw Teyc A M`naj, Tn`` Ga`ajmni, Ka`yu,</p><p>Cbppu H`axb~w Aji In`edcyh~` Cbppu Awbka</p><p>B`i H`akn =*&gt;.Mcn}yj~y A`n G~w}yejd Teyc Tawk Hbwa` Hbwn}y</p><p>Hw~ey H`axb~w}</p><p>HA@]YAHH Inwgu}cewnYcn Dbbi Ycn Gai Ycn Iw~jl 8.</p><p>Iaxei _aybj 9.A Db`inj A`n</p><p>Jnt Kbjyc`u ]pnmea` 9*7.A Ywaieyebja` Geyynw</p><p>HNWJAJIN] T Ubwl}Baykna` ]yb~y &gt;*3.</p><p>A ]yb~y</p><p>Cbpka}ynw 9*&gt;._a`n A`n</p><p>Jawwbtgbay 9*=.@adnw ]yu`n Gnnw</p><p>HEXN YBTJ] T Ubwl}Tejynw Tawknw &gt;*4.</p><p>A ]ywbjd Iawl A`n</p><p>Fekku Weii`n =*4._a`n ( Cbppu A`n</p><p>]esyu+Hexn 8*&gt;.A _a`n ]ywbjd A`n</p><p>H@BTNW_BY] Cakp}cewn]ybyyeidn ]yb~y 9*&gt;.</p><p>]yb~y Teyc Ga`ajmni Cbp A``btejd Wba}yni Gaw`nu</p><p>H`axb~w Yb Mbkn Hbwyc</p><p>Mcekn &gt;*9.Iawl W~gu A`n Gwntni Teyc Cedc Wba}y Ka`y}</p><p>Hwbk Tnunwkajj Bh Gakgnwd</p><p>3 11yc Inwgu Tejynwhn}y </p><p>Wna` A`n} + Wb~jicb~}n ( Mawweadn Wbbk</p><p>G^WYBJ GWEIDN ]yahhbwi}cewnYcbka} ]uln} 1?.</p><p>A Tn`` Ga`ajmni Gaw`nu Tejn Ycay In`exnw} Wemc Tawkyc</p><p>Aji ]aye}hamyebj</p><p>B`i Nspnj}exn 8*&gt;.A Iawl Tejynw Tawknw, Mcwe}yka} _~iiejd Ej A D`a}}!</p><p>G^SYBJ Inwgu}cewnY}aw 5*&gt;.</p><p>Akavejd Awbka Teyc ]~gy`n Cbp} ]kbbyc Ynsy~wn Aji</p><p>@ejdnwejd Geyynw Mcmb`bayn Heje}c</p><p>Lejinw ]yb~y 9*1.Awbka Bh G~wjy Mbhhnn, Ka`y Aji Hw~ey Teyc A Cejy Bh</p><p>]kbln _wbi~mn A Mbkp`ns Gnnw</p><p>Ekpnwea` G`aml Epa 4*&gt;.Ged G`aml Cbp Gna}y</p><p>Cedc Ybw 8*=.Ejieaj Wni A`n, Db`inj Mb`b~w</p><p>Iawl Jedcy} 9*8.Aknwemaj ]yu`n _bwynw</p><p>G`aml Wbml} &gt;*&gt;.A G`aml Epa Teyc A G`amlm~wwnjy Awbka, @eq~bwemn H`axb~w</p><p>Aji Dwapnhw~ey Heje}c</p><p>Asn Nidn 8*3.Cbppni Teyc Ycwnn Cbp} Yce} ]ywat+Akgnw Gnnw Ca}</p><p>Mbkp`ns H`axb~w} Bh Ywbpema` Hw~ey Teyc A Iwu Heje}c</p><p>GU YCN CBWJ] @bjibj]yehh ppnw @ep =*3.</p><p>Akgnw Q~ahhejd Gnnw Ej ]yu`n Bh Njd`e}c _a`n A`n</p><p>Ieakbji Dnnvnw Ib~g`n8*9.Na}u Iwejlejd Wni A`n</p><p>Gbggu Bj Ycn Tcnay 9*4.Tcnay Gnnw</p><p>MAJJBJ WBUA@ Tawteml}cewnBkgnw}`nu _a`n 9*9.</p><p>_a`n A`nAwwbtcnai Nsywa 9*=.</p><p>_a`n Geyynw</p><p>MA_ CB^]N T Ubwl}@bxn Ay Hew}y Gwnt 9.</p><p>_a`n A`n</p><p>Kejnw} A _ejy =*3._a`n"Akgnw Gnnw</p><p>W~gu &gt;*8.W~gu A`n</p><p>MA_YAEJ MBBL J Ubwl}Njinaxb~w 9*=.</p><p>_a`n Geyynw</p><p>Ie}mbxnwu 9*9.Ywaieyebja` Geyynw</p><p>Dwnjxe``n ]yb~y 9*4.A ]yb~y</p><p>MC^WMC NJI Tawteml}cewnWn}y Ej _namn 4.</p><p>Ka`yu Akgnw ]ywbjd A`n</p><p>J~y Gwbtj A`n 8*&gt;.Tawkejd Gbbvnu A`n</p><p>Cbp D~j 9*1.Un``bt Geyynw Teyc Dwnnj G~``ny}</p><p>Dbay} Ke`l =*3.Db`inj Un``bt Jnmyaw</p><p>M@NXN@AJI Yujn Aji TnawG`aml}y~hh 9*&gt;.</p><p>G`aml Xn`xny</p><p>MB_YCBWJN Jbyyejdcak}cewnG`aml Gna~yu M 9*8.</p><p>A ]yb~y</p><p>MWAIIBML] Tn}y Kei`aji}Ywb`` &gt;*9.]yb~y 9*&gt;.</p><p>]yb~y</p><p>]asbj Db`i 9.Db`inj Gnnw</p><p>@bt Dwaxeyu =*&gt;.Mwn}y 9*9.Mapwa &gt;.</p><p>M^@@NWMBAY] Yujn Aji Tnaw@bxn`u Jn``u =*5.</p><p>Faml Ycn Inxe` 9*&gt;.Mbppnw C~ni Teyc Gnwwu Hw~ey}</p><p>IAJMEJD I^ML Inwgu}cewnJemn Tnaycnw Hbw I~ml} 9*1.</p><p>Mbppnwni C~ni Hw~eyu Gnnw</p><p>Db`i 9*4._nppnwu Cbp} Fb~}y Teyc _`~k Hw~ey</p><p>Iawl Iwaln 9*&gt;.A Hajya}yem Baykna` ]yb~y</p><p>Au ^p =*5.Xnwu _a`n H`bwa` Cbp} Teyc A Iwu Heje}c</p><p>Mbjyej~ni Bxnw`nah***</p></li><li><p>8/3/2019 Derby CAMRA Winter Beer Festival 2012 Programme</p><p> 6/13</p><p>Gw~j}temlYcnEjj</p><p>1 W ae`tau Ynwwamn</p><p>#Jw ycn Wae`tau ]yayebj%</p><p>?1==7 75?844</p><p>Inwgu} B`in}y Gwntnwu</p><p>Te}cejd a`` a }~mmn}}h~` hn}yexa`</p><p>18 Ywaieyebja` Caji _~kp}</p><p>8 Gw~j}teml gwntni a`n}</p><p>Bpnj 11ak ye`` 11pk</p><p>GAW KNA@]Kbj + Yc~ 11*=? + 7*=?pk</p><p>Hwe + ]ay 11*=? + &gt;pk</p><p>11yc Inwgu Tejynwhn}y 11</p><p>Wna` A`n} + Wb~jicb~}n ( Mawweadn Wbbk</p><p>H^@@ KA]C Jbyyejdcak}cewn]pewey~a`e}y 9*=.</p><p>Ka`yu ( Cbbpu Wni A`n</p><p>Kajcayyaj _a`n &gt;*7.Ged Meyw~} Cbp}</p><p>Ged App`n 9*&gt;.Wnhwn}cejd Db`inj A`n</p><p>Appaweyebj 9*&gt;.</p><p>Cbppu Geyynw GnnwH^@]YBT @ejmb`j}cewn</p><p>]`nidncakknw ]yb~y M 4*9.A ]yb~y</p><p>_wein Bh H~`}ybt 9*&gt;.Ywaieyebja` Geyynw</p><p>DAYN] ]yahhbwi}cewn_wnke~k 9*&gt;.</p><p>Gn}y Geyynw</p><p>DNNXN] ] Ubwl}]kblu Fbn ]yb~y &gt;.</p><p>A ]yb~y</p><p>H~``u @aini 8.</p><p>Epa ]yu`n Gnnw</p><p>Ja~dcyu N`h 8*3.A ]ywbjd Iawl A`n</p><p>D@B^MN]YNW D`b~mn}ynw}cewnKawejnw 9*7.</p><p>Tn`` Ga`ajmni Akgnw A`n</p><p>D`b~mn}ynw Db`i =*5.Ycew}y Q~njmcejd Db`inj A`n</p><p>Ibml}ein Iawl &gt;*7.]e`lu Aji Mcbmb`aynu</p><p>DWAHYNW] @ejmb`j}cewnIawlnw ]ein Bh Ycn KbbjM 9*7.</p><p>]ywbjd Ke`i</p><p>Kbbj`edcy =*8._a`n A`n</p><p>DWAEJ]YBWN @nemn}ynw}cewnJep M 4*=.</p><p>A Gaw`nu Tejn</p><p>1?&gt;? &gt;.Ywaieybja` Geyynw</p><p>DWNAY BAL@NU Jbwycakpybj}cewnIn`apwn Iawl M 9*8.</p><p>Aj...</p></li></ul>