curriculum beroepsopleiding advocaten curriculum beroepsopleiding advocaten nederlandse orde van...

Download Curriculum beroepsopleiding advocaten Curriculum beroepsopleiding advocaten Nederlandse orde van advocaten

Post on 11-Mar-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Curriculum

  beroepsopleiding advocaten

  Vastgesteld bij besluit van de algemene raad van 3 september 2012 en (laatstelijk) gewijzigd bij besluit van 4

  maart 2019 en geactualiseerd maart 2019

 • Curriculum beroepsopleiding advocaten

  Nederlandse orde van advocaten – versie 4 maart 2019 1

  Inhoudsopgave

  1. Inleiding ...................................................................................................................................................... 3

  2. Onderwijskundig en didactisch concept: uitgangspunten ................................................................... 7

  3. Schematische weergave beroepsopleiding advocaten ....................................................................... 10

  4. Toelichting bij de vakbeschrijvingen .................................................................................................... 16

  5. Vakbeschrijvingen algemene vakken .................................................................................................... 21

  Volgorde modules beroepsattitude en beroepsethiek, schriftelijke vaardigheden en vaardigheden ...... 21

  Vakbeschrijving beroepsattitude en beroepsethiek ................................................................................. 22

  Vakbeschrijving vaardigheden ................................................................................................................. 27

  Vakbeschrijving schriftelijke vaardigheden .............................................................................................. 34

  Vakbeschrijving ADR ............................................................................................................................... 37

  Vakbeschrijving jaarrekeninglezen .......................................................................................................... 40

  6. Vakbeschrijvingen leerlijn burgerlijk recht ........................................................................................... 47

  Vakbeschrijving major en minor burgerlijk recht ...................................................................................... 47

  Vakbeschrijving groot keuzevak burgerlijk recht: informatie- en bewijsvergaring (incl. bewijsrecht) ...... 55

  Vakbeschrijving groot keuzevak burgerlijk recht: arbeidsrecht ................................................................ 60

  Vakbeschrijving groot keuzevak burgerlijk recht: (echt)scheidingsrecht ................................................. 65

  Vakbeschrijving groot keuzevak burgerlijk recht: financiering, zekerheden en insolventie ..................... 71

  Vakbeschrijving groot keuzevak burgerlijk recht: beslag- en executierecht ............................................ 76

  Vakbeschrijving groot keuzevak burgerlijk recht: huurrecht .................................................................... 85

  Vakbeschrijving groot keuzevak burgerlijk recht: aansprakelijkheid en schadevergoeding .................... 88

  Vakbeschrijving groot keuzevak burgerlijk recht: ondernemingsrecht ..................................................... 98

  Vakbeschrijving klein keuzevak burgerlijk recht: medezeggenschap, cao en overgang van onderneming

  ............................................................................................................................................................... 104

  Vakbeschrijving klein keuzevak burgerlijk recht: arbitrage en bindend advies ...................................... 108

  Vakbeschrijving klein keuzevak burgerlijk recht: koop........................................................................... 115

  Vakbeschrijving klein keuzevak burgerlijk recht: erfrecht ...................................................................... 120

  Vakbeschrijving klein keuzevak burgerlijk recht: consumentenrecht (incl. Wft) .................................... 123

  Vakbeschrijving klein keuzevak burgerlijk recht: mededingingsrecht .................................................... 127

  7. Vakbeschrijvingen leerlijn bestuursrecht ........................................................................................... 133

  Vakbeschrijving minor bestuursrecht ..................................................................................................... 133

  Vakbeschrijving major bestuursrecht ..................................................................................................... 138

  Vakbeschrijving groot keuzevak bestuursrecht: overheidsaanprakelijkheidsrecht ................................ 143

  Vakbeschrijving groot keuzevak bestuursrecht: omgevingsrecht .......................................................... 148

 • Curriculum beroepsopleiding advocaten

  Nederlandse orde van advocaten – versie 4 maart 2019 2

  Vakbeschrijving groot keuzevak bestuursrecht: regulier vreemdelingenrecht ...................................... 154

  Vakbeschrijving groot keuzevak bestuursrecht: asiel- en vluchtelingenRecht ...................................... 163

  Vakbeschrijving groot keuzevak bestuursrecht: socialezekerheidsrecht............................................... 174

  Vakbeschrijving klein keuzevak bestuursrecht: bewijsrecht in het bestuursrecht ................................. 182

  Vakbeschrijving klein keuzevak bestuursrecht: toezicht, bewaring en Terugkeer ................................ 188

  Vakbeschrijving klein keuzevak bestuursrecht: handhaving ................................................................. 191

  Vakbeschrijving klein keuzevak bestuursrecht: aanbestedingsrecht ..................................................... 196

  8. Vakbeschrijvingen leerlijn strafrecht .................................................................................................. 201

  Vakbeschrijving minor en major strafrecht ............................................................................................. 201

  Vakbeschrijving groot keuzevak strafrecht: getuigen en verweren ....................................................... 212

  Vakbeschrijving groot keuzevak strafrecht: forensische bewijswaardering, hoger beroep & cassatie en

  bijstand rondom het (politie)verhoor ...................................................................................................... 216

  Vakbeschrijving groot keuzevak strafrecht: sanctierecht en jeugdstrafrecht ......................................... 223

  Vakbeschrijving klein keuzevak strafrecht: gedragsrecht, raadkamerprocedures en

  vervolgingsbeletselen ............................................................................................................................ 228

  Vakbeschrijving klein keuzevak strafrecht: strafrecht & mensenrechten en bestraffend bestuursrecht 234

  Vakbeschrijving klein keuzevak strafrecht: bijzonder strafrecht ............................................................ 242

 • Curriculum beroepsopleiding advocaten

  Nederlandse orde van advocaten – versie 4 maart 2019 3

  1. Inleiding

  In dit document wordt het curriculum beschreven van de beroepsopleiding advocaten. Op 3 september 2012

  heeft de algemene raad het curriculum vastgesteld en op 14 september 2012 is het curriculum gepubliceerd

  als onderdeel van de Offerteaanvraag Uitvoeringsorganisatie Beroepsopleiding. Bij besluit van de algemene

  raad van 4 maart 2019 is het curriculum laatstelijk gewijzigd. Hieronder een overzicht van de vakken waar

  wijzigingen zijn doorgevoerd. Actualisatie van het curriculum, bijvoorbeeld vanwege wetwijzigingen, heeft

  continue plaats.

  Wijzigingen per maart 2019

  De vakbeschrijvingen van de volgende vakken zijn aangepast:

  - In de leerlijn burgerlijk recht de vakbeschrijving van het groot keuzevak (echt)scheidingsrecht

  - In de leerlijn bestuursrecht de vakbeschrijving van het groot keuzevak

  overheidsaansprakelijkheidsrecht, het groot keuzevak socialezekerheidsrecht en het klein keuzevak

  toezicht, bewaring en terugkeer.

  De volgende vakken zijn geactualiseerd:

  - In de leerlijn burgerlijk recht de vakbeschrijving van het groot keuzevak aansprakelijkheid en

  schadevergoeding en het klein keuzevak medezeggenschap, CAO en overgang van onderneming

  - In de leerlijn bestuursrecht de vakbeschrijvingen van de minor bestuursrecht en het klein keuzevak

  handhaving

  - In de leerlijn strafrecht de vakbeschrijving van het kleine keuzevak gedragsrecht,

  raadkamerprocedures en vervolgingsbeletselen

  Wijzigingen per december 2017

  De volgende vakken zijn geactualiseerd:

  - In de leerlijn burgerlijk recht de vakbeschrijving van het klein keuzevak mededingingsrecht

  - In de leerlijn bestuursrecht de vakbeschrijving van de major en minor bestuursrecht

  - In de leerlijn strafrecht de vakbeschrijving van het groot keuzevak sanctierecht en jeugdstrafrecht

  Wijzigingen per oktober 2017

  Op pagina 156 en 180 is de tekst onder de kop plaats in de opleiding geactualiseerd.

  Wijzigingen per augustus 2017

  Op pagina 8 is de tekst onder de kop realistische en motiverende toetsing geactualiseerd.

  Wijzigingen per juli 2017

  De volgende vakken zijn geactualiseerd:

  - In de leerlijn burgerlijk recht de vakbeschrijving van het groot keuzevak aansprakelijkheid en