gmw advocaten vastgoedrecht

Download GMW Advocaten vastgoedrecht

Post on 02-Jul-2015

58 views

Category:

Real Estate

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

De Vastgoedsectie van GMW Advocaten bestaat uit negen ervaren en gespecialiseerde advocaten en behoort daarmee tot de beste in Den Haag. Dat durven we te zeggen omdat we u binnen het hele spectrum van het vastgoedrecht met veel kennis van zaken kunnen bedienen. Onze mensen zijn gedreven om de allerlaatste kennis te beheersen op het gebied van het huurrecht, bouwrecht, appartementsrecht en koop-/verkoop van onroerend goed. Bovendien behoort het bestuursrecht in de meest brede zin tot ons vakgebied. Natuurlijk volgen wij ook nauwlettend politieke en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op u en uw zaken. Door onze regionale focus kent de vastgoedmarkt in Den Haag en omstreken geen geheimen voor ons. We treden verder op voor diverse partijen in heel Nederland : woningbouwcorporaties, makelaars, aannemers, beleggers, overheden, zakelijke huurders, diverse partijen uit de zorgsector, VvE’s, projectontwikkelaars, bouwbegeleiders, leegstandsbeheerders, ontruimingsbewaarders. Ook private partijen kunnen bij ons terecht. En juist vanwege dat brede klantenbestand kunnen wij ons zeer goed inleven in alle kanten van uw zaak.

TRANSCRIPT

  • 1. VASTGOEDRECHT De Vastgoedsectie van GMW Advocaten bestaat uit negen ervaren en gespecialiseerde advocaten en behoort daarmee tot de beste in Den Haag. Dat durven we te zeggen omdat we u binnen het hele spectrum van het vastgoedrecht met veel kennis van zaken kunnen bedienen. Onze mensen zijn gedreven om de allerlaatste kennis te beheersen op het gebied van het huurrecht, bouwrecht, appartementsrecht en koop-/verkoop van onroerend goed. Bovendien behoort het bestuursrecht in de meest brede zin tot ons vakgebied. Natuurlijk volgen wij ook nauwlettend politieke en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op u en uw zaken. Door onze regionale focus kent de vastgoedmarkt in Den Haag en omstreken geen geheimen voor ons. We treden op voor diverse partijen in Den Haag: woningbouwcorporaties, makelaars, aannemers, beleggers, overheden, zakelijke huurders, diverse partijen uit de zorgsector, VvEs, projectontwikkelaars, bouwbegeleiders, leegstandsbeheerders, ontruimingsbewaarders. Ook private partijen kunnen bij ons terecht. En juist vanwege dat brede klantenbestand kunnen wij ons zeer goed inleven in alle kanten van uw zaak. Huurrecht bedrijfsruimte Bij de huur en verhuur van bedrijfs- en kantoorruimte zijn de wettelijke bepalingen in het algemeen van regelend recht. Dat betekent dat de inhoud van de huurovereenkomst van groot belang is. Veel potentile problemen kunnen contractueel worden afgedekt. GMW Advocaten denkt mee. Bij het aangaan van een huurovereenkomst is het belangrijk om in een vroeg stadium te weten of winkel- of kantoorruimte huurt. Voor beide soorten bedrijfsruimten gelden afzonderlijke wettelijke bepalingen. Het wettelijke regime is bijvoorbeeld van belang als het gaat om huurtermijnen, opzeggingsgronden, huurprijswijzigingen en indeplaatsstelling. Wijziging huurprijs Bij de verhuur van winkelruimten kunnen huurder en verhuurder eens in de zoveel tijd een wijziging van de huurprijs vorderen. De corresponderende gerechtelijke procedure heeft de nodige haken en ogen. Het inschakelen van een advocaat is verstandig.O P L O S S I N G E N V O O R W O N E N , W E R K E N , Z A K E N E N FA M I L I E

2. Indeplaatsstelling Huurders van winkelruimte kunnen een ander in hun plaats stellen als huurder, indien zij hun bedrijf willen beindigen. Uiteraard moet er aan diverse voorwaarden voldaan worden. Hoe dwing je een indeplaatsstelling af als huurder? En hoe ga je als verhuurder om met deze wisseling van de wacht? De advocaten van ons kantoor kunnen u snel wegwijs maken in deze materie en u zowel in het voortraject als tijdens een gerechtelijke procedure terzijde staan. Verhuur woning Wilt u een woning verhuren, spreek dan vooraf de inhoud van het huurcontract door met een specialist van ons kantoor. Is het verstandig om tijdelijk of voor onbepaalde tijd te verhuren? Staat er bijvoorbeeld een verbod in om hennep te verbouwen? En heeft de huurder domicilie gekozen in het gehuurde? Bent u vergeten dergelijke bepalingen op te nemen, dan kan dat in latere procedures wellicht tegen u werken. Zorg dus dat u zich tijdig laat informeren. Conflicten Helaas worden veel verhuurders geconfronteerd met wanprestatie van hun contractspartij. Huurders die niet of te laat betalen (slepers), overlast veroorzaken, hennep telen of het gehuurde onderverhuren, GMW Advocaten kent ze. Wij hebben jarenlange expertise in het aanpakken van dergelijke huurders. In gerechtelijke procedures vorderen wij bijvoorbeeld betaling, ontbinding van de huurovereenkomst en/of ontruiming van het gehuurde. Onroerend goed De belangen bij aan- en verkoop van onroerend goed zijn groot. Om diverse redenen kan juridische bijstand zowel vr als na het verkooptraject gewenst zijn. Wij treden op voor vastgoedbeleggers, woningcorporaties, projectontwikkelaars en locale overheden. De verkoop van onroerend goed komt dagelijks voor. Toch is deze overeenkomst nog vaak de bron voor tal van misverstanden. Discussies kunnen plaatsvinden over feitelijke en juridische gebreken, erfdienstbaarheden, garanties, over- en ondermaat, afgebroken onderhandelingen etc. De koopovereenkomst De koopovereenkomst is de basis voor de levering van het onroerend goed. In het ideale geval bevat de koopovereenkomst alle afspraken die partijen met elkaar hebben gemaakt. De praktijk is vaak anders. Onze specialisten kennen de valkuilen waar u bij vastgoedtransacties mee te maken kunt krijgen. Soms is het nodig direct actie te ondernemen om uw rechten te verzekeren. Wij treden zeer snel op in gevallen waarin onmiddellijk actie nodig is. Denken bijvoorbeeld aan het starten van een kort geding en het leggen van beslag in gevallen waarbij de verkoper aangeeft niet mee te werken aan de overdracht van het onroerend goed. De rol van de makelaar Onze specialisten hebben specifieke kennis ten aanzien van de rol van de makelaar bij vastgoedtransacties. Indien u optreedt als makelaar en wordt geconfronteerd met bijvoorbeeld een intrekking van de opdracht of een aansprakelijkstelling door uw opdrachtgever, win dan in een vroeg stadium advies in.Eigenzinnig Betrokken OplossingenGMW Advocaten is een eigenzinnig advocaten-kantoor waar mensen werken die met hart en ziel van hun vak houden. Wij zijn professionals die - in een vakgebied dat bestaat bij de gratie van bestaande regels - telkens op zoek gaan naar nieuwe ideen en inzichten.Onze sleutelbegrippen zijn Betrokkenheid en Oplossingen. Dat begint met luisteren, inleven en begrijpen. Dan gaan we aan de slag: samen met collegas geven we onze inspiratie en inventiviteit ruim baan en zorgen we voor de beste oplossing. Eentje die misschien onconventioneel is en toch aan de verwachtingen voldoet. Dat is de kern van onze zaak.Wij willen dat onze clinten zich welkom voelen en onze benadering als een verademing ervaren. Goede vakmensen werken graag bij ons. Maatschappelijke organisaties in Den Haag en daarbuiten herkennen onze gedrevenheid en betrokkenheid bij initiatieven in sport, cultuur en educatie.Zo bouwen wij elke dag met aanstekelijke energie aan een advocatenkantoor dat staat.Scheveningseweg 52 Postbus 85563 2508 CG Den Haag t (070) 3615048 f (070) 3615400 info@gmw.nl www.gmw.nl @GMWadvocatenO P L O S S I N G E N V O O R W O N E N , W E R K E N , Z A K E N E N FA M I L I E