gmw advocaten ondernemingsrecht

Download GMW Advocaten Ondernemingsrecht

Post on 02-Jul-2015

44 views

Category:

Business

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Als ondernemer heeft u met tal van ondernemingsrechtkwesties te maken. Van intellectueel eigendom en overnames tot mededinging, reorganisaties en aansprakelijkheid. GMW Advocaten adviseert u op alle terreinen van dit vakgebied.

TRANSCRIPT

  • 1. ONDERNEMERSRECHT Als ondernemer heeft u met tal van ondernemingsrechtkwesties te maken. Van intellectueel eigendom en overnames tot mededinging, reorganisaties en aansprakelijkheid. GMW Advocaten adviseert u op alle terreinen van dit vakgebied. Het ondernemingsrecht is een breed vakgebied waar GMW Advocaten volledig in thuis is. Wij procederen niet alleen voor kleinere en grotere ondernemingen, maar ook voor diverse instellingen in de profit- en non-profitsector. Ook voor advies bent u bij ons aan het goede adres. Wij houden ons in de praktijk bezig met transacties (fusie en overname), financiering en insolventie, corporate litigation en corporate governance. Ook adviseren onze ondernemingsrechtadvocaten over mogelijke samenwerkingsvormen, over (her)structureringen en omtrent een breed scala aan commercile contracten. Bij een beoogde ontbinding of opzegging van een samenwerking of contract maken wij bijvoorbeeld een analyse van de voors en tegens. De opvolgingsproblematiek bij familiebedrijven is een ander thema waar wij over adviseren en waarbij wij begeleiding kunnen geven. Wij adviseren en procederen onder andere met betrekking tot de volgende zaken: bedrijfsovername, fusie, aandelenoverdracht, activa- en passiva overdracht due diligence-onderzoek overname-financiering (management buy out, management buy in, leveraged buy out, assed based lending, private equity) financieringen en zekerheden opstellen en beoordelen van contracten en algemene voorwaarden intellectuele eigendomskwesties (octrooien, handelsnamen, merken, modellen, auteursrechten, naburige rechten, domeinnamen)O P L O S S I N G E N V O O R W O N E N , W E R K E N , Z A K E N E N FA M I L I E

2. specifieke samenwerkingscontracten (maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap) en joint ventures geschillen tussen vennoten en tussen aandeelhouders geschillen met (statutair) bestuurders bedrijven in moeilijkheden, doorstart faillissementen en sursances reorganisaties en (her)structurering aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen verbintenissenrecht in al zijn facetten mededingingsrechtelijke kwesties adviseren en procederen in allerlei ondernemingsrechtelijke kwesties, corporate litigation corporate governance Vaste contactpersoon Wij kiezen voor een persoonlijke aanpak: u heeft bij ons n vaste contactpersoon. Die functioneert dikwijls ook als juridisch klankbord voor de hele onderneming. U hoeft dus niet telkens uw verhaal opnieuw te vertellen. Daarnaast onderhouden wij goede contacten met gespecialiseerde accountants, notarissen en fiscalisten. Wanneer dat nodig is, kunnen wij hen betrekken in het team en gebruik maken van hun expertise.Eigenzinnig Betrokken OplossingenGMW Advocaten is een eigenzinnig advocaten-kantoor waar mensen werken die met hart en ziel van hun vak houden. Wij zijn professionals die - in een vakgebied dat bestaat bij de gratie van bestaande regels - telkens op zoek gaan naar nieuwe ideen en inzichten.Onze sleutelbegrippen zijn Betrokkenheid en Oplossingen. Dat begint met luisteren, inleven en begrijpen. Dan gaan we aan de slag: samen met collegas geven we onze inspiratie en inventiviteit ruim baan en zorgen we voor de beste oplossing. Eentje die misschien onconventioneel is en toch aan de verwachtingen voldoet. Dat is de kern van onze zaak.Wij willen dat onze clinten zich welkom voelen en onze benadering als een verademing ervaren. Goede vakmensen werken graag bij ons. Maatschappelijke organisaties in Den Haag en daarbuiten herkennen onze gedrevenheid en betrokkenheid bij initiatieven in sport, cultuur en educatie.Zo bouwen wij elke dag met aanstekelijke energie aan een advocatenkantoor dat staat.Scheveningseweg 52 Postbus 85563 2508 CG Den Haag t (070) 3615048 f (070) 3615400 info@gmw.nl www.gmw.nl @GMWadvocatenO P L O S S I N G E N V O O R W O N E N , W E R K E N , Z A K E N E N FA M I L I E