kantoorpresentatie boskamp & willems advocaten

Download Kantoorpresentatie Boskamp & Willems Advocaten

Post on 29-Jun-2015

1.287 views

Category:

Business

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Boskamp & Willems Advocaten | Boskamp en Willems Advocaten: Wanneer u een advocaat inschakelt, verwacht u een positief resultaat. Daar draait het immers allemaal om. En daar gaan we dan ook voor, voor succes. In onze vrije tijd op het sportveld, voor onze klanten in de rechtszaal. Altijd en overal.

TRANSCRIPT

  • 1. Uw succes, onze uitdaging Wanneer u een advocaat inschakelt, verwacht u eenpositief resultaat. Daar draait het immers allemaalom. En daar gaan we dan ook voor, voor succes.In onze vrije tijd op het sportveld, voor onze klantenin de rechtszaal. Altijd en overal.

2. Introductie Regionaal geori n teerd MKB, overheid en particulier Specialisten (ca. 20) Onafhankelijk Expertise-contacten 3. Diensten Procedures Adviezen Curator en/of bewindvoerder Mediation 4. Procedures Voorbeelden: Beindiging arbeidsovereenkomst Aansprakelijkheidsprocedures, o.a. letselschade Bestemmingsplanprocedures Incassoprocedures Diensten Procedures Adviezen Curator/bewindvoerder Mediation 5. Adviezen Voorbeelden: Opstellen en beoordelen van contractenen/of algemene voorwaarden Fusies en overnames Aan- en verkoop van onroerende zaken Haalbaarheid Diensten Procedures Adviezen Curator/bewindvoerder Mediation 6. Curator en/of bewindvoerder Voorbeelden: Faillissement en/of doorstart Surs ance van betaling Schuldsanering Diensten Procedures Adviezen Curator/bewindvoerder Mediation 7. Mediation Het oplossen van een conflict met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar. Mediation wordt vaak gebruikt bij: Arbeidsgeschillen (verstoorde arbeidsrelatie) Echtscheidingen en omgangsregelingen Beindiging zakelijke samenwerking, bijv. bij VOF of maatschap Diensten Procedures Adviezen Curator/bewindvoerder Mediation 8. Specialisaties Familie- en erfrecht Arbeidsrecht Ondernemingsrecht Onroerendgoedrecht Insolventierecht Ruimtelijk bestuursrecht Schade en aansprakelijkheid 9. Familie- en erfrecht Echtscheiding Verbreking samenleving Erfrecht Specialisaties Familie- en erfrecht Arbeidsrecht Ondernemingsrecht Onroerendgoedrecht Insolventierecht Ruimtelijk bestuursrecht Schade en aansprakelijkheid 10. Arbeidsrecht Ontslag Arbeidsvoorwaarden CAOs Ambtenarenrecht Specialisaties Familie- en erfrecht Arbeidsrecht Ondernemingsrecht Onroerendgoedrecht Insolventierecht Ruimtelijk bestuursrecht Schade en aansprakelijkheid 11. Ondernemingsrecht Contracten Vennootschapsrecht Aandelenoverdracht Bedrijfsadvisering Mededingingsrecht Specialisaties Familie- en erfrecht Arbeidsrecht Ondernemingsrecht Onroerendgoedrecht Insolventierecht Ruimtelijk bestuursrecht Schade en aansprakelijkheid 12. Onroerendgoedrecht Huur- en pachtrecht Burenrecht Onteigeningsrecht Bouwrecht Specialisaties Familie- en erfrecht Arbeidsrecht Ondernemingsrecht Onroerendgoedrecht Insolventierecht Ruimtelijk bestuursrecht Schade en aansprakelijkheid 13. Insolventierecht Incassos Faillissementsrecht Beslag en executie Specialisaties Familie- en erfrecht Arbeidsrecht Ondernemingsrecht Onroerendgoedrecht Insolventierecht Ruimtelijk bestuursrecht Schade en aansprakelijkheid 14. Ruimtelijk bestuursrecht Milieurecht Ruimtelijke ordening Handhavingsprocedures Planschadeprocedures Ruilverkaveling Specialisaties Familie- en erfrecht Arbeidsrecht Ondernemingsrecht Onroerendgoedrecht Insolventierecht Ruimtelijk bestuursrecht Schade en aansprakelijkheid 15. Schade en aansprakelijkheid Onrechtmatige daad Verzekeringsrecht Letselschade Specialisaties Familie- en erfrecht Arbeidsrecht Ondernemingsrecht Onroerendgoedrecht Insolventierecht Ruimtelijk bestuursrecht Schade en aansprakelijkheid 16. Onderscheidend Onafhankelijk No-nonsense Prijs/kwaliteit 17. Contact Persoonlijk, telefoon en e-mail Nieuwsbrief Raad www.boskampwillems.nl