Cooltura Issue 570

Download Cooltura Issue 570

Post on 07-Apr-2016

214 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tygodnik Cooltura - numer 570

TRANSCRIPT

 • cooltura.co.uk 21 lutego 2015 08 (570)

  LEWKOGUT

  LEWKOGUT

  LEWKOGUT

  cooltura.co.uk 21 lutego 2015 08 (570)

  LEWLEWKOGUTKOGUT

  LEWKOGUTKOGUT

  LEWKOGUT

  LEWKOGUT

  LEWKOGUT

  MUZUMANW wci

  przybywa

  WIELKA nieobecna

  SDY chc do

  internetu

  570-COVER.indd 1 17/02/2015 13:49:47

 • Cooltura.indd 1 20/01/15 18:44570-MAKIETA 1 01-23.indd 2 17/02/2015 13:45:15

 • Cooltura.indd 1 20/01/15 18:44570-MAKIETA 1 01-23.indd 3 17/02/2015 14:30:06

 • 006 W OBIEKTYWIE

  008 NA WYSPACH

  014 PRZEGLD PRASY BRYTYJSKIEJ

  016 GOSPODARKA

  022 PORADNIK

  024 TEMAT NUMERUKogut kontra lew

  030 KOMENTARZ TYGODNIAWielka nieobecna

  034 FELIETONmiercioercy w natarciu

  036 WYDARZENIAKoci rzucone na poarcie

  038 SYGNAYZ listw do redakcji

  042 STYL YCIAKrl reggae, misjonarz, mag

  044 CAF COOLTURANadchodzce wydarzenia

  048 WYDARZENIAAdam Wendt w Jazz Cafe POSK

  054 MUZYCZNIERenata Przemyk: W Londynie graam

  raz

  058 GUEST ROOMPoezja

  060 WASZE IMPREZYPolonia na imprezie z Polish Village

  Bread

  062 WIELKA BRYTANIA OD KUCHNIKrwawa zupa

  064 ZDROWIE I URODANie dziel wosa na czworo!

  070 OGOSZENIA DROBNE

  092 KRZYWKA

  093 HOROSKOP

  094 SPORT

  POLISHWEEKLYMAGAZINE

  Unit 6, King Street Cloisters, Clifton Walk, London W6 0GY GODZINY OTWARCIA: 9.00 17.00

  TEL: 020 8846 3615 FAX: 020 8741 9490

  www.cooltura.co.uk, info@cooltura.co.uk

  REDAKTOR NACZELNYKORDIAN KLACZYSKI

  kordian@cooltura.co.uk, wew. 256

  Z-CA REDAKTORA NACZELNEGOPIOTR DOBRONIAK

  dobroniak@cooltura.co.uk, wew. 261

  DZIENNIKARZESYLWIA MILAN

  sylwia@cooltura.co.uk MARCIN URBAN, wew. 248

  m.urban@cooltura.co.ukDARIUSZ A. ZELLER

  darek@cooltura.co.uk, wew. 255

  DZIA GRAFICZNY wew. 260 AGATA OLEWISKA agata@cooltura.co.ukTOMEK WONICZKA sergei@cooltura.co.uk

  TOMEK WALECIUK tomasz.waleciuk@cooltura.co.uk

  WSPPRACOWNICYLIDIA BARC / TOMASZ BOREJZA / MAGORZATA DEMETRIOU

  / MAGDALENA GIGNAL / PIOTR GULBICKI / SERGIUSZ HIERONIMCZAK / UKASZ MARCZEWSKI / ANDRZEJ WIDLICKI /

  TOMASZ WILCZKIEWICZ / KAROLINA ZAGRODNA/ RADOSAW ZAPAOWSKI

  KOREKTA MAGDALENA JORDAN m.jordan@cooltura.co.uk

  MARKETING I REKLAMAmarketing@cooltura.co.uk

  DYREKTOR DZIAU MARKETINGU I REKLAMYKRZYSZTOF CHOWANIEC kc@cooltura.co.uk, wew. 244

  MENADER DZIAU MARKETINGU I REKLAMYJOANNA ROEK joanna@cooltura.co.uk, wew. 246

  SPECJALICI ds MARKETINGU I REKLAMYEWA CHMIEL evach@cooltura.co.uk, wew. 250

  GRZEGORZ URBANEK g.urbanek@cooltura.co.uk, wew. 249

  DZIA OGOSZE I PRENUMERATA

  EWA SUKOWSKA-LENIARA drobne@cooltura.co.uk

  prenumerata@cooltura.co.ukewa@cooltura.co.uk

  0208 846 3614

  KSIGOWO RADOSAW STASZEWSKI radek@cooltura.co.uk

  KATARZYNA CEGIEKA kate@cooltura.co.uk

  DYSTRYBUCJA distribution@cooltura.co.ukWYDAWCA Sara-Int Ltd.

  ISSN 1743-8489

  Pogldy zawarte w felietonach i listach do redakcji s osobistymi przekonaniami ich autorw i nie zawsze pokrywaj si z przekonaniami redakcji Cooltury. Redakcja nie odpowiada za tre reklam i ogosze. Redakcja nie zwraca materiaw niezamwionych i zastrzega sobie

  prawo do skracania i prze reda go wy wania tekstw. Publikowanie zamieszczonych teks tw i zdj bez zgody redakcji jest niezgodne

  z prawem. Strony depeszowe redagowane s w oparciu o materiay Polskiej Agencji Prasowej.

  W NUMERZE 570.

  coolturamagazine #coolturaUK issuu.com/cooltura tablet / smartfon

  054036

  008

  Okadka: TOME WONY

  570-MAKIETA 1 01-23.indd 4 17/02/2015 13:45:31

 • 570-MAKIETA 1 01-23.indd 5 17/02/2015 13:45:33

 • 006 Zdjcie tygodniaTakie s wyspy

  570-MAKIETA 1 01-23.indd 6 17/02/2015 13:45:35

 • Latajcy Bristol

  Samolot transportowy A400M Atlas, nazwany przez Krlewskie Siy Lotnicze

  City of Bristol przelatuje nad zachodni czci tego angielskiego miasta. Maszyn, wyposaon w skrzyda nowej generacji, zaprojektowano i wyprodukowano w tutejszych zakadach Airbusa. 22 takie samoloty zamwio brytyjskie Ministerstwo Obrony.

  Fot.

  PAP/

  EPA

  570-MAKIETA 1 01-23.indd 7 17/02/2015 13:45:38

 • 008 WIADOMOCINA WYSPACH

  Samo przeprowadzenie referen-dum w sprawie wyjcia z Unii Europejskiej moe kosztowa brytyj-sk gospodark nawet 20 mld funtw w postaci utraconych inwestycji wynika z raportu banku ING.

  Wedug analitykw ING ju samo przeprowadzenie referendum w sprawie wyjcia z UE moe by kosztowne dla bry-tyjskiej gospodarki. Niepewno zwizana z czonkostwem Wielkiej Brytanii w unii moe przeoy si na pogorszenie nastro-jw inwestycyjnych i skutkowa wolniej-szym rozwojem gospodarczym.

  ING twierdzi, e moe to przeoy si na okoo 0,5 proc. wolniejszy wzrost gospodarczy do czasu przeprowadze-nia referendum, ktre planowane jest na 2017 r. Przy obecnej wartoci brytyj-skiej gospodarki, szacowanej na 1,7 bln funtw, moe to oznacza okoo 20 mld funtw strat.

  Tak jak miao to miejsce w przy-padku zeszorocznego referendum nie-podlegociowego w Szkocji, zagraniczni inwestorzy mog wystraszy si opusz-czenia przez ten kraj Unii Europejskiej, co bdzie oznacza presj na warto akty-ww oraz kurs funta uwaa ekonomista ING James Knightley. Dodaje przy tym, e okoo 20 proc. nakadw inwestycyjnych w brytyjskiej gospodarce realizowanych jest przez spki zagraniczne, dla ktrych czsto Wielka Brytania jest central na inne rynki europejskie.

  Zdaniem ekspertw banku cz tych strat moe zosta odrobiona w przypadku opowiedzenia si Brytyjczykw za pozo-staniem w Unii Europejskiej.

  Bank nie analizuje natomiast, jakie straty mogoby przynie opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielk Brytani.

  Oprcz zamroonych inwestycji refe-rendum moe przynie rwnie osabie-

  nie wartoci funta. Wedug analitykw ING 1 euro moe by w tej sytuacji warte 72 pensy. W przypadku braku referendum kurs mgby wynie 68 pensw za euro.

  W przypadku wystpienia Wielkiej Brytanii z UE kurs funta do euro mgby bardzo szybko spa do poziomu 90 pen-sw za jedno euro, czyli poziomu odnoto-wanego po raz ostatni w 2011 r.Za przeprowadzeniem referendum opowiadaj si zarwno rzdzca Partia Konserwatywna, jak i eurosceptyczna UKIP. Konserwatyci zapowiadaj prby renego-cjacji warunkw brytyjskiego czonkostwa w UE, a nastpnie poddanie efektw tych prac pod referendum. UKIP domaga si jak najszybszego referendum w tej sprawie.

  Przeciwna wystpieniu z UE jest Partia Pracy, ktra dopuszcza moliwo referen-dum tylko w sytuacji, gdyby w ycie miay wej nowe porozumienia, nadajce UE szersze ni obecnie kompetencje.

  008 WIADOMOCINA WYSPACH

  20 miliardw straty na unijnym referendum

  570-MAKIETA 1 01-23.indd 8 17/02/2015 13:45:48

 • 570-MAKIETA 1 01-23.indd 9 17/02/2015 13:45:49

 • 010 WIADOMOCINA wyspAch

  Brytyjska Rada ds. Sdownictwa Cywilnego przedoya projekt reformy systemu sdowniczego w sprawach pozakarnych. Jej centralnym elementem ma by rozstrzyganie niektrych spraw w inter-necie, na wzr serwisu eBay.

  Rada ds. Sdownictwa Cywilnego, poza-rzdowa instytucja doradcza, przedstawia w ostatni poniedziaek propozycj cakowi-tego zreformowania brytyjskiego sdow-nictwa cywilnego. Wzorem ma by system rozstrzygania sporw pomidzy sprzedaw-cami a klientami znany z serwisu handlo-wego eBay.

  Celem reformy jest maksymalne uprosz-czenie procesu sdowego w przypadku spraw cywilnych, gdy warto przedmiotu sporu jest nisza ni 25 tys. funtw.

  Po oszacowaniu wartoci przedmiotu sporu wirtualne sdy miayby w pierw-szej kolejnoci prbowa doprowadzi do ugody za porednictwem urzdnika sdo-wego. Dopiero w przypadku niepowodzenia rozstrzygajcy gos miaby zabra, rwnie online, sdzia. W przypadku wtpliwoci miaby on moliwo prowadzenia telefo-nicznych przesucha stron sporu.

  Zdaniem autorw projektu zdecydo-wana wikszo spraw w wirtualnym sdzie koczyaby si na drugim etapie, a wic bez zaangaowania sdziego, jedynej osoby w caym procesie, ktra musiaby mie kwa-lifikacje prawnicze. Miaoby to jednoczenie przyspieszy proces orzekania oraz zmniej-szy koszty caej procedury sdowej. Wedug autorw Wielka Brytania pozostaje w tyle za

  innymi krajami, np. Kanad i Holandi, ktre ju zaczy wprowadza elementy orzecz-nictwa internetowego do swoich systemw prawnych. Autorzy uwaaj, e pilotaowy projekt takiego wirtualnego sdu mgby ruszy jeszcze w tym roku, a przejcie w cao-ci na system rozstrzygni internetowych mogoby nastpi w roku 2017.

  Autorzy raportu przekonuj, e takie rozwizania s ju na bardzo zaawanso-wanym etapie wykorzystania np. w ser-wisach aukcyjno-handlowych. Ich zda-niem w samym tylko serwisie eBay rocz-nie w ten sposb rozstrzyganych jest okoo 60 mln sporw.

  W raporcie stwierdza si, e bez tej reformy systemowi sdownictwa cywil-nego grozi zaamanie ze wzgldu na rosnce koszty usug prawnych i samych postpo-wa przy jednoczesnym ograniczeniu rod-kw z budetu na dziaalno sdw i pomoc prawn dla obywateli.

  Wprowadzenie sdw internetowych pozwolioby te koszty znaczco zmniejszy, a dodatkowe przychody mogyby pochodzi ze sprzeday lub dzierawy niepotrzebnych z czasem budynkw sdowych.

  Oczywicie pozostaje jeszcze do rozwi-zania wiele kwestii, jak choby moliwo publicznego dostpu do postpowa sdo-wych czy weryfikacja prawdziwoci zezna stron sporu. Zdaniem autorw raportu nie powinno to jednak przeszkodzi rozpocz-ciu pilotaowego projektu.

  Raport z nowymi propozycjami ma poparcie rzdowego HM Courts and Tri-bunals Service (agencja Ministerstwa Spra-wiedliwoci odpowiedzialna za zarzdzanie sdami w Anglii i Walii oraz nieobjtymi dewolucj sdami w Szkocji i Irlandii P-nocnej). Nie wiadomo jednak, kiedy pro-jekt miaby si sta oficjalnie przedmiotem obrad parlamentu.

  Sdy chc do internetu

  570-M