cele tej sesji

Download Cele tej sesji

Post on 23-Feb-2016

56 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Cele tej sesji. Dowiedz się jak identyfikować potencjalne Publiczne Organizacje Badawcze (Public Research Organisations – PRO) by nawiązać z nimi współpracę Zaproponuje Ci wytyczne w wyborze PRO Zaproponuje ci wytyczne dobrej praktyki w zakresie współpracy - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

PowerPoint-Prsentation

1Cele tej sesji

Dowiedz si jak identyfikowa potencjalne Publiczne Organizacje Badawcze (Public Research Organisations PRO) by nawiza z nimi wsppracZaproponuje Ci wytyczne w wyborze PROZaproponuje ci wytyczne dobrej praktyki w zakresie wsppracyPrzedstawi zasig dostpnych funduszy Unii Europejskiej jak rwnie krajowych, dziki czemu mona wstpnie oceni ich przydatno; zapewni ci dane kontaktowe dla peniejszych moliwoci

2W kilku sowach

Dostarczajc Ci narzdzi, a nie ryby!3Rozpoznawanie dobrych partnerw

4ZadanieDla jednej z firm lub projektw, w grupach wymylcie 10 sposobw na znalezienie potencjalnych partnerw uczelni dla tej firmy/ projektu (5 min)

Zapytaj wolontariusza lub wykorzystaj swoj znajomo grupy zasugeruj biznes/projekt przedstawiony ju wczeniej w cigu dnia. Zanotuj odpowiedzi na planszy, a nastpnie porwnaj z odpowiedziami na nastpnej planszy.5rdaInternet!Wasne kanay komunikacji: strony www, newsletery Portal Bada Uniwersyteckich np. http://eprints.ulster.ac.uk/Uniwersyteckie Strony Ofert Technologicznych np. http://openulster.com/Publikacje naukowe/akademickiePatentyKonferencje naukoweSeminaria i inne formy bezporedniego oddziaywania Projekty w ramach Europejskich Ram ProgramowychPorednicy - lokalniePorednicy Unia EuropejskaWewntrzne firmowe kontakty Twoja kadra!Profesjonalne sieci kontaktw np. Linkedin

Na tle czytania tych pozycji patrz rozdzia 5 Odpowiedzialne partnerstwo6Co sprawia, e partnerstwo jest dobre??

Trainer: Zapytaj grup, oczekuj takich odpowiedzi jak; dobre wyposaenie, znajomo tematyki, jasne, krtkie badania.

7Co sprawia, ze partnerstwo jest dobre?Badania dowodz

Dobre wyniki s rezultatem wykazanego zaangaowania

Wyjanij, e pokazuje to niemale kade badanie.Wyjanij take, e badania na zlecenie maj tendencj do poruszania si przez rne dynamiczne punkty. Patrz punkt 1.9 w odpowiedzialnoci partnerskiej.8Nasza rada

9Nasze radyZaczynaj od maych krokw (zwaszcza nowe firmy)Rozpoznaj rne motywacjeNie korzyci finansoweTraktuj wspprac strategicznieDopasuj interesySpraw, by ta relacja bya trwaaZapewnij odpowiednie umiejtnoci zawodoweNiech intencje bd jasneUyj standardowych praktyk (nastpna sesja) i komunikuj si regularnieSkutecznie zarzdzaj wasnoci intelektualnZapewnij szkolenia

Trainer: uzupenienie tej sekcji znajduje si w rozdziale 3, jak by odpowiedzialnym partnerem

10Wsppraca maej skali

Powiedz, e to ju wczeniej widziae! I oczywicie zastosowanie znaku kiss. Wyjanij, e maa skala moe by bonem do innowacji! Powiedz take o tym, e uczelnie nie bd pracowa za darmo! Dlatego niezbdne jest finansowanie nawet projektu i maej skali.

11PrzygotowanieSpotkanie z kadr uniwersyteck oraz organami decyzyjnymi Uczelni.Wsplnie zdefiniowanie celw projektuDyskrecja i brak zoonociZdefiniowanie zada projektuZgodna na poszczeglne etapyCelem jest rozwizanie problemw technicznych i organizacyjnych firmy.

Z: Dobre praktyki wsppracy midzy Uniwersytetami i przemysowymi przedsibiorstwami (pdf)

12Studia przypadkwhttp://oi.ulster.ac.uk/information-for-business/support-for-business/innovation-vouchers/case-studies

Jest wiele studiw przypadku, znajd w google video termin innovation voucher. Jeli znae firm przed rozpoczciem kursu, zdefiniuj kilka podobnych przypadkw biznesowych.

13Studia przypadkwhttp://www.youtube.com/watch?v=9pudH0Ut38I&feature=player_embedded

Perspektywa uniwersytecka(Waterford IT)

Shasta Baby Products Innovation Voucher

http://www.youtube.com/watch?v=Ape1boxZWAY

14Wsppraca wikszej skali

Uyj przewodnika Odpowiedzialne Partnerstwo jako swoj baz do reszty slajdw. Miejmy nadziej, e zaapi dowcip.

15Zasady przewodniePublikuj bez zwokiWaciwe wykorzystywanie dostpnej wiedzyPriorytetowe szkolenia dla absolwentwSkutecznie kroki w celu zabezpieczenia komercjalizacji

16Jak osign pozytywne efektyPokonywaniu wsplnych problemw, takich jak rozbieno kulturowa, niestabilne relacje, ludzka skonno do utrzymania rzeczy dla siebie. Wane jest zrozumienie i zgodno co do tego e, co jest wane dla innych, jest rwnie wane dla mnie

17Klucz do sukcesuSzybka eliminacja problemw,Negocjacje zarzdzaniem wasnoci intelektualn, Zgoda co do wsplnych rezultatw, Zdecydowanie si na wyczno,Zapewnienie godziwego odszkodowania,Zapewnienie sprawiedliwych zyskw w przypadku komercyjnego sukcesu

18Porozumienie o wsplnych badaniachCzym jest porozumienie o wsplnych badaniach?

Przedyskutuj w grupie, co w nim powinno by zawarteJakie bd kluczowe kwestie dla MSP?Jakie bd kluczowe kwestie dla ISW?

Po 10 min, zapisz odpowiedzi na tablicy, potem porwnaj z opini co powinny by pokryte jak podkrelono w najbliszych 2 slajdach, zaznacz kady kluczowe zaniedbanie np. to/pierwszy plan itp..19 Co jest zawarte w Porozumieniu o Wsplnych BadaniachDefinicja, okrelenie celw i wybr partneraInformacje poufneZakresrdaFinansowanie i wycenaZarzdzanie i koordynacjaRaportowanie

Literatura uzupeniajca to strony 17 - 20 Odpowiedzialnego Partnerstwa, porwnaj odpowiedzi w grupie, zasugeruj rekomendowany model porozumienia.

20Finansowanie7 Program Ramowy oraz krajowe rda

21Czym jest 7 Program Ramowy (7PR)http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

22 7 Program Ramowy (7PR)Sidmy Program Ramowy (PR)zestawia wszelkie inicjatywy badawcze Unii Europejskiej pod wsplnym dachem odgrywajc kluczow rol w realizacji celw wzrostu konkurencyjnoci i zatrudnienia; wraz z Programem ramowym na rzecz konkurencyjnoci i innowacji (CIP), programw Edukacja i Szkolenia, and funduszami strukturalnymi oraz Funduszem Spjnoci dla regionalnego rozwoju i konkurencyjnoci. Jest to rwnie kluczowy filar Wsplnotowego Centrum Badawczego (JRC)Cele 7PR zostay podzielone na 4 kategorie: Wsppraca, Pomysy, Ludzie, Moliwoci. Dla kadej kategorii przydzielony jest program odpowiadajcy gwnym obszarom polityki badawczej UE. Wszystkie programy szczegowe wsplnie dziaaj by promowa i wspiera tworzenie europejskich biegunw (naukowej) doskonaoci.

23Lokalne rda finansowaniaNarodowe InwestycjeProgram transferu wiedzyInnowacjeInterTrade Ireland

24Wsparcie Invest NI dla innowacyjnej wsppracyJednostka Doradztwa Technicznego(TAU)

Plan Rozwoju Technicznego(TDI)

Vouchery innowacji

25Jednostka Doradztwa Technicznego(TAU) Pomoc i doradztwo w zakresie kwestii technicznych: Informacje techniczne i rozwizywanie problemwPorady i informacje na temat kwestii technicznych i legislacyjnychIntellectualDoradztwo w zakresie wasnoci intelektualnejSystemy zarzdzania (jako, rodowisko, bezpieczestwo itp.) Kwestie zgodnoci technicznych np. CE Marking

Wsparcie finansowe: Plan Rozwoju Technicznego(TDI) Vouchery innowacji

26Plan Rozwoju Technicznego(TDI) Finansowe wsparcie dla MSP skierowane na kwestie techniczne i jakociowe: Nowe technologie i procesy Rozwizywanie problemowych kwestii zwizanych z produktami i procesamiZatwierdzenie produktuWasno intelektualnaUlepszony wygld i wydajno produktuJako/zintegrowane systemy zarzdzania

Maksymalna dotacja w wysokoci 5000 (do 50% kosztw projektu) Projekty kosztuj pomidzy 500 do 15.000

27Vouchery innowacjiVoucher na kwot 4000 utworzony by zachci mae przedsibiorstwa do wsppracy z Dostawc Wiedzy (Knowledge Provider) w celu opracowania innowacyjnego rozwizania dla problemu biznesowego.

Firmy mog ubiega si o 3 kupony dla rnych projektw, ale moliwa jest jednoczesna realizacja tylko 1 projektu.

Istnieje zbiorcza opcja voucheru dla wsplnych projektw (do 10 firm) Blisko 700 voucherw wydanych do tej pory

28Dostawcy wiedzy (Knowledge Providers) 41 Dostawcw Wiedzy na terenie Irlandii i Irlandii Pnocnej

Uczelnie, Instytuty technologiczne i inne organy badawcze

Wicej informacji www.innovationvouchers.com

Firma decyduje ktrego Dostawc Wiedzy chce uy

29Partnerstwo Transferu Wiedzy (KTP) Partnerstwo Transferu Wiedzy to Europejski Program wiodcy, ktry pomaga przedsibiorstwom w zwikszeniu ich konkurencyjnoci i produktywnoci poprzez lepsze wykorzystanie wiedzy, technologii i umiejtnoci, ktre znajduj si w zasobie wiedzy Wielkiej Brytanii.

30KTPISTOTNE CECHY KTPFirma biznes plan projektu wsparcia, moe wykorzystywa projekt, moe rozwija wsppracownikwProjekt opierajcy si na firmie, strategicznie bardzo wanybrakuje niezbdnej wiedzyWsplnicy Maj podstawow wiedz i umiejtnociUniwersytet / UczelniaPosiada niezbdn wiedzMa korzyci z projektu

Cechy KTP Projekt trwa 12 36 miesicyPrzynajmniej 1 absolwent (stowarzyszony z KTP)Wsppracownicy zatrudnieni wsplnie, drog uniwersyteckProjekt umiejscowiony na terenie przedsibiorstwa z nadzorem pracownika UniwersytetuPracownik Uniwersytetu, ktry nadzoruje projekt, powica mu p dnia w tygodniuUfundowane z dotacji rzdowych i dotacji partnerw

32Koszty KTP 1 wsplnik na rok+ Wynagrodzenie absolwenta (decyzja firmy) 27k + Rozwj wsplnikw circa 6k + Podre i diety+ Sprzt i materiay eksploatacyjne+ Ekspertyza Uniwersytecka circa 10k Cay pakiet circa 43kKoszty roczne dla MSP ~17k Koszty dla duej firmy~26k

33KTP

34KTP

35 Intertrade Ireland FusionPodobne do a KTP ale na podstawie transgranicznej

FUSION, pakiety wsparcia warte ponad 29,500/33,150s dostpne do podjcia 12- miesicznego projektu badawczego.

Wsppraca z instytucjami 3-go sektora oraz specjalistami z wiedz, ktrej potrzebujesz, a take absolwentami technologii i inynierii.

Absolwent jest zatrudniony przez ciebie i opiera si na twojej firmie podczas projektu, przy doradztwie partnera akademickiego oraz konsultanta InterTradeIreland FUSION.

36Pytania?

37