cĐ1: tổng quan về ntlĐ

Download CĐ1: Tổng quan về NTLĐ

Post on 24-Jun-2015

532 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Chuyên đề 1: Tổng quan về Nghệ thuật lãnh đạo Trong.biz

TRANSCRIPT

  • 1. Chuyn ngnh QTKD Ngh thut lnh o Trong.biz

2. Ni dung chng trnh Chuyn 1: Tng quan v lnh o Chuyn 2: Quyn lc v phong cch lnh o Chuyn 3: S khc bit v tnh cch c nhn Chuyn 4: Tham gia qun tr v lnh o nhm Chuyn 5: Lnh o s thay i Chuyn 6: Pht trin cc nh lnh o 3. Gip sv hv hiu r hn v ngh thut lnh o, v nh qun tr, vi kh nng nhn thc cao, hiu r v phc ha c bi cnh m ngh thut lnh o c ng dng s gip nh qun tr i ph vi s thay i. Hiu c li ch ca ngh thut lnh o cc c quan cng quyn, DN,Bit c cch pht trin kh nng t thch nghi cng s, DN Nm bt mt s nguyn tc lnh o c bn v cc phong cch lnh o ph bin. Bit c cch t hc hi kinh nghim lnh o t ngi khc. Sau khi hc xong, svhv c kh nng 4. Afsaneh Nahavandi, The Art and Science of Leadership, Pearson, 2009. Marcus O. Durham, Robert A. Durham & Rosemary Durham, Leadership & Success In Relationships & Communication, Theway, 2006 Nguyn Ngc Tun, Phm Thanh Loan (2011), Ngh thut lnh o, NXB Phng ng. John C. Maxwell (2011), Pht trin k nng lnh o, NXB Lao ng - X hi. John C. Maxwell (2008), Nh lnh o 360 ; NXB NXB Lao ng - X hi. Ti liu hc tp 5. Ti liu hc tp Korsak Chairasmisak (2010), Ngh thut lnh o ca ngi Chu , NXB Thanh Ha. Vin nghin cu v o to v Qun l (2002), Tinh hoa qun l, NXB Lao ng X Hi. Ti liu ebooks: Ngh thut lnh o v ng vin - TS. Nguyn Thanh Hi Ti liu tham kho trn internet: http://diendanlanhdao.com/ - Din n lnh o http://www.doanhnhan360.com/ - ng cp doanh nhn http://toilaceo.com/ - Dnh cho doanh nhn (CEO) 6. Phn bit nh lnh o v nh qun l Vai tr v chc nng lnh o Nhng tr ngi ln trong lnh o Ti sao cn nh lnh o Bn cht lnh o v lnh o hiu qu Chuyn : Tng quan v Lnh o 7. Tnh hung m u 1 Qu l t trng bo v ca mt khch sn, anh c mi ngi yu mn. Anh khng bao gi t ra mnh l sp, anh lun ha nhp vi mi ngi, sn lng gip nhng ngi gp kh khn. Anh lun nhn vin cng tham gia mi quyt nh. Khi cp di hi kin anh thng tr li: c theo cch ca cu m lm. 2 Thnh lm vic phng k thut 5 nm. Anh lun lm vic tch cc v c bt ln lm trng phng k thut. Trong cng v mi, anh cm thy mnh nhiu quyn lc anh qut nt, anh ra lnh v i hi mi ngi phi tun phc. Thnh t quan tm n kin ca h, anh mun nhn vin phi thc hin mi yu cu. 1. Cch lm vic trong 2 trng hp trn s nh hng n nhn vin ntn? 2. D on hiu qu cng vic trong mi tnh hung? 3. Nu i cch lm gia 1 v 2 th hiu qu c thay i khng? 8. 1. Bn cht lnh o Khi nim lnh o iu kinMc tiuNhmnh hng Lnh o l qu trnh gy nh hng n hot ng ca c nhn hoc mt nhm nhm thc hin mt mc tiu chung ca t chc trong nhng iu kin nht nh. 9. Bn cht lnh o Ngh thut lnh o L mt phng thc mm do, linh hot bao gm nhiu yu t phi c ca ngi lnh o c th ch huy, hng dn, iu hnh mt tp th t c mt mc tiu chung. Ngh thut lnh o cn phi hc hi, trau di lin tc trong suy ngh, trong li ni, trong hnh ng, trong cung cch x th mi t c kt qu trong vai tr lnh o. 10. Bn cht lnh o Ai l nh lnh o? Nh lnh o l mt ngi gy nh hng n cc c nhn v nhm trong mt t chc, gip h thit lp cc mc tiu, v hng dn h hon thnh cc mc tiu , qua cho php h hot ng hiu qu. S hin din ca nh lnh o gi nh mt s hnh thc th bc trong nhm. H thng th bc chnh thc, vi nh lnh o trn cng H thng th bc khng chnh thc v linh hot. 11. Hiu qu lnh o Hiu qu l g? M hnh ng bin ca Fred Friedlers: Hiu qu lnh o = hiu sut thc hin cng vic. Nh lnh o hot ng c hiu qu khi nhm ca h thc hin tt cng vic. Hc thuyt Con ng-Mc tiu ca Robert House: Hiu qu lnh o = s hi lng ca nhng ngi i theo. Nh lnh o hot ng c hiu qu khi nhng ngi i theo ca h hi lng. M hnh Lnh o bin ha v c tm nhn: Hiu qu l vic thc hin thnh cng s thay i vi quy m ln ti mt t chc. 12. Hiu qu lnh o Quan im da trn cng ng: "Hiu qu l vic gip ngi khc giao tip, hp tc, v i mi nhiu hn " (Mieszkowski, 1998) "Hp tc, lin kt li ch c nhn, v nhn c tim nng ca nhng ngi b nh hng bi quyt nh ca nh lnh o" (Baker, 2006) "Gip cng ng, v mang li s t tc" (Salter, 2000) Quan im da trn kinh doanh: S hi lng ca khch hng. Hiu qu ch c th t c bng cch cung cp "dch v chu o, chn thnh, ng nh " (McGregor, 2004a: 83) 13. Hiu qu lnh o Fred Luthans (1989): nh ngha hiu qu lnh o bng cch phn bit gia nh qun l hiu qu v nh qun l thnh t. Nh qun l hiu qu Nh qun l thnh t Ngi c c nhn vin hi lng v hot ng c nng sut Ngi c thng tin mt cch nhanh chng Dnh thi gian giao tip vi cp di, qun l xung t, v o to, pht trin v ng vin nhn vin Khng tp trung vo nhn vin. Thay vo , h tp trung vo cc hot ng xy dng h thng hot ng nh tng tc vi ngi bn ngoi, thc hin cc hot ng x hi v chnh tr. 14. Hiu qu lnh o Trong thc t, cc t chc thng s dng cc bin php qun l n gin, bt k s hi lng ca nhn vin cng ty, nh: Cc c ng v nh ti chnh xem xt hiu qu lnh o ca mt gim c iu hnh thng qua gi tr chng khon ca cng ty c tip tc tng khng Chnh tr gia hot ng c hiu qu khi cc cuc thm d cho thy h c qun chng tn nhim cao v c ti c c. Mt hun luyn vin bng hot ng c hiu qu khi i bng ca ng chin thng. im kim tra v thi ca hc vin l tiu chun xc nh tnh hiu qu hot ng ca nh trng. 15. Hiu qu lnh o Yu t ph bin tt c cc v d trn v tnh hiu qu u tp trung vo kt qu. nh gi tnh hiu qu, chng ta nhn vo kt qu nhng g nh lnh o thc hin. Cc vn v quy trnh, nh s hi lng ca nhn vin, cng quan trng nhng t khi l ch s chnh nh gi tnh hiu qu. Do , nh ngha v v hiu qu lnh o, nn da vo 3 yu t: Mc hon thnh mc tiu: t c cc ch tiu v ti chnh, sn xut ra sn phm, dch v c cht lng, p ng cc nhu cu ca khch hng ... Chnh sch ni b hi ha: gn kt hot ng nhm, s hi lng ca nhng ngi i theo, v hiu lc hot ng. Kh nng thch ng vi bn ngoi: kh nng thch ng ca nhm i vi s thay i v pht trin thnh cng 16. Hiu qu lnh o Khi no nh lnh o hot ng c hiu qu? Nh lnh o hot ng c hiu qu khi nhng ngi i theo ca h t c cc mc tiu/ ch tiu, phi hp hot ng tt, v c th thch ng vi yu cu thay i t cc tc lc bn ngoi. 17. 2. Ti sao cn nh lnh o duy tr trt t v tp trung ca nhm. S tn ti ca nhm i hi mt hnh thc t chc v phn cp no . Nh lnh o l cn thit tp hp cc c nhn li vi nhau, t chc v phi hp cc n lc ca h. hon thnh nhim v. Nhm cho php chng ta thc hin nhim v m mt c nhn khng th thc hin hoc hon tt c cng vic. Nh lnh o l cn thit to iu kin cho vic hon thnh cng vic, thit lp mc tiu v phng hng, v phi hp cc hot ng. 18. 2. Ti sao cn nh lnh o lm cho cuc sng c ngha. Nhm v nh lnh o ca h cung cp cho c nhn nhn thc v kim sot. Nh lnh o gip chng ta lm cho cuc sng c ngha, thit lp thc t x hi, v lm cho cc s kin v tnh hung m h c thm ngha. lm mt biu tng lng mn. Vai tr lnh o l cn thit hon thnh mong mun ca chng ta v mt nhn vt huyn thoi hoc lng mn, ngi i din cho chng ta v tng trng cho chnh chng ta v nhng l tng v thnh t ca vn ha ca chng ta. 19. 3. Nhng tr ngi lnh o hiu qu Cc t chc lun i mt vi s khng chc chn v to ra p lc phi c cc phn ng v gii php nhanh. Khi nh lnh o thc hin cc phng php qun l mi, th n s lm cho vic i ph vi s phc tp v khng chc chn d dng hn trong di hn. S khim khuyt trong hc tp v th nghim tip tc l nguyn nhn ca s khng hong, lm mt i thi gian cn thit tm hiu v thc hnh cc hnh vi sng to. Cu trc ca cc t chc thng cng nhc v khng bao dung. Trong n lc tm kim hiu qu ngn hn v tc thi, h khng cho php bt k sai lm v th nghim no. Tnh cng nhc trong cu trc v chnh sch khen thng trong cc t chc nh vy khng khuyn khch c s n lc. 20. 3. Nhng tr ngi lnh o hiu qu Cc t chc thng s dng nhng tng c v hiu qu lnh o, v do , da vo cc gii php n gin, khng ph hp vi nhng vn mi pht sinh v phc tp. Cc t chc thng pht trin mt nn vn ha ring bit nh hng mnh m n nhng g c thc hin v nhng g c coi l hnh vi chp nhn c. Khi nh lnh o c gng thc hin nhng tng mi v th nghim nhng phng php mi, h c th phi i mt vi s phn khng c to ra bi nn vn ha c thnh lp. Kh khn cng lin quan n vic hiu bit v p dng nhng pht hin ca cc nghin cu khoa hc. 21. 4. Vai tr v chc nng nh lnh o Vai tr l b cc hnh vi c mong i i vi cc nh lnh o / nh qun l do c hnh ca v tr lnh o ca h. M hnh truyn thng M hnh mi Kim sot nhm K nng cu trc t chc Nh qun l chu trch nhim duy nht v sn xut; hoch nh, iu hnh v kim sot, cng nh chu trch nhim v kt qu. K nng du dt v tham gia Nh qun l c k vng cung cp tm nhn, c c ngun lc cn thit cho nhn vin, h tr, v khng xen vo cng vic ca nhn vin. Nhn vin tm hiu v cc vn chin lc v ti chnh lin quan n cng vic ca h, hoch nh chnh hot ng ca mnh, thit lp mc tiu/ ch tiu, v chu trch nhim v kt qu ca h. 22. Chc nng nh lnh o Chc nng qun l c bn: hoch nh, t chc, b tr, iu hnh v kim sot Chc nng i vi mi trng bn trong: cung cp cho nhm, t chc ca mnh mt ngha v tm nhn v s mnh: nh qun l mt b phn cn phi hoch nh v t chc cc hot ng ca b phn mnh v phn cng nhn vin thc hin nhim v, gim st hot ng ca nhn vin v iu chnh hnh ng ca nhn vin khi cn thit. Chc nng chin lc v i vi mi trng bn ngoi: Nh qun l thng lng vi ng ch ca h v nh qun l cc b phn khc v ngun lc v phi hp cc quyt nh v hot ng vi h. ng thi, h phi tham gia vo qu trnh hoch nh chin lc v s pht trin s mnh ca t chc ca h. 23. Chc nng nh lnh o Chc nng ca nh lnh o: to ra v duy tr mt nn vn ho t chc Mt trong nhng chc nng chnh ca nh lnh o l to ra v pht trin mt nn vn ha v mt bu khng kh cho nhm hay t chc ca h. Nh lnh o thc hin hu ht, nu khng mun ni l tt c, cc quyt nh lin quan n cc yu t khc nhau nh hnh nn vn ha. Role model Reward system Hiring decisions Strategy and structure Leader Organizational Culture 24. Lnh o c to ra s khc bit khng? Vai tr lnh o khng c ngha Vai tr lnh o c mt tc ng Cc yu t mi trng bn ngoi nh hng n t chc nhiu hn l k nng lnh o Cu trc v chin lc ni b xc nh ng i ca t chc Lnh o ch chim 7-15% hiu sut ti chnh Lnh o c t quyn t do thc s to ra mt tc ng Lnh o l mt truyn thuyt lng mn hn l mt yu t thc t ca t chc Lnh o l mt trong nhng yu t quan trng Lnh o l then cht trong vic thit lp tm nhn v phng hng Lnh o c th chim n 44% li nhun ca mt cng ty Lnh o l rt quan trng trong vic ch huy s thay i S tc ng ca lnh o c iu chnh bi cc yu t tnh hung 25. Lnh o c to ra s khc bit khng? Hi ho cc im khc nhau Lnh o l mt trong nhiu yu t nh hng n hiu sut thc hin cng vic ca mt nhm hoc t chc. S ng gp ca nh lnh o, mc d khng phi lc no cng hu hnh, thng l quan trng trong vic thit lp mt tm nhn v phng hng cho nhn vin v trong vic hp nht cc hot ng ca h. V quyn lc v quyn t do ca nh lnh o, vn chnh l xc nh tnh hung khi m quyn lc v quyn t do ca