chuong01 tổng quan về tmdt

Download Chuong01 tổng quan về tmdt

Post on 13-May-2015

6.359 views

Category:

Economy & Finance

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1.
   • Giao dch thng mi in t
  • eCommerce transactions

Trng i hc Thng mi 2. Ni dung chnh ca hc phn

 • Chng 3: Giao dch thanh ton in t
 • 3.1. Cc loi th thanh ton v v quy trnh thanh ton trc tuyn
 • 3.2.Cc cng c thanh ton in t khc
 • Chng 2:Mt s giao dch chnh trong TMT
 • 2.1 Khi nim giao dch, giao dch in t
 • 2.1 Mt s giao chnh trong TMT
 • 2.1. Hp ng in t
 • 2.2. X l n hng
 • 2.3. Thc hin n hng
 • 2.4. X l thanh ton
 • 2.5. Dch v sau bn hng
 • M u
 • Chng 1 :Tng quan vt hng mi in t
  • 1.1 S hnh thnh v pht trin ca thng mi in t
  • 1.2 Khi nim, phn loi thng mi in t
  • 1.3 Li ch v hn ch ca thng mi in t

3. Chng 1 :Tng quan vt hng mi in t

  • 1.1 S hnh thnh v pht trin ca thng mi in t
  • 1.2 Khi nim, phn loi thng mi in t
  • 1.3 Li ch v hn ch ca thng mi in t

4. Cc cu chuyn thnh cng ca TMT Cu chuyn ca Dell Cu chuyn TMT Vit Nam 5. Cu chuyn kinh doanh ca DELL www.dell.com p trai, phong trn v lng mn l nhng iu m ng o khch hng cng nh i tc nhn xt v Micheal Dell 6. Cu chuyn kinh doanh ca DELL

 • Cng ty Dell Computer c thnh lp ngy 3 thng 5 nm 1984; Vn khi u: 1000 $.
 • Thng 1 nm 1993, DELL ot doanh s 2 t $.
 • Vn ca Dell
 • Nm 1994, Dell ri vo khng hong khi m tht tr tru, y li l mt vn do pht trin qu nhanh - trong nm 1993 doanh thu ca cng ty tng thm 890 triu USD, t 2,1 t USD. iu ny l ra phi l mt tin tc tt lnh nhng s tht th ngc li. "Tim lc ca chng ti khng cho php cng ty m rng hot ng vi mt tc cao nh vy."

7.

 • Gii php ca Dell
  • Marketing trc tuyn, trc tip
  • H thngbn hng trc tuyn B2C
  • Trin khai h thng B2B
  • H thng hp tc in t
  • Dch v khch hng in t
  • Intrabusiness EC

Cu chuyn kinh doanh ca DELL 8. Cu chuyn TMT ca Vit Nam

 • Qunh Lng l mt x u tin ca Ngh An mnh dn lp 1 trang web qung b v bn rau qua mng. Ch cn mt ci nhp chut khch hng xa c th yn tm vi ngun cung cp rau sch t ngi dn Qunh Lng. T khi trang web ra i c rt nhiu h gia nh chuyn sang trng rau mu. Hng nm thu nhp t rau mu chim 79% tng thu nhp ca ton x.

9.

 • Cc yu t v s kin chnh trong hnh thnhv pht trin ca TMT
  • Vo nhng nm 60 ca th k XX, vic trao i d liu in t v th tn in t (e-mail) c nhiu doanh nghip thc hin trn cc mng ni b (intranet); T ng ho trong ngnh cng nghip dch v ti chnh bt u hnh thnh v pht trin.
  • Internet bt ngun t mt d n do C quan qun l cc d n nghin cu cao cp (ARPA - Advanced Research Projects Agency) thuc B Quc phng M khi xng nm 1969, vi mc tiu to ra mt mng my tnh tin cy kt ni gia B Quc phng M vi cc nh thu nghin cu khoa hc v qun s
  • Nhng nm 80 ca th k XX, nhiu h thng giao dch t ng xut hin vi vic s dng cc thit b giao dch t ng (ATMs - Automatic Teller Machines) v cc thit b u c POS (Point-of-Sale machines). Chuyn tin s ho hay chuyn tin in t ra i v pht trin.
  • Cc thit b my tnh v mng ngy cng r, to kh nng thng mi ho cc ng dng CNTT.
  • S hnh thnh v pht trin ca TMT gn lin vi s ra i v pht trin ca Internet v cng ngh Web. Nm 1995, mng Internet chnh thc ra i, nm 1997 Vit Nam kt ni Internet.

10. Tnh hnh pht trin TMT 11. Bng 1.1: Tnh hnh pht trin Internet VN n thng 9/2009 1 2753973 -Tng thu bao bng rng: a ch 42065885184 -S lng a ch IPv6 qui i theo n v /64 cp :a ch 6781440 -Tng s a ch IPv4 cp: 4707 - Tng s tn min Ting Vit ng k: 121300 -Tng s tn min .vn ng k: Gbytes 44047425 - Tng lu lng trao i qua trm trung chuyn VNIX:Mbps 38000 Trong bng thng kt ni qua trm trung chuyn VNIX: Mbps 93949 -Tng bng thng knh kt ni trong nc:Mbps 64603 -Tng bng thng knh kt ni quc t ca Vit Nam: % 25,60 -T l s dn s dng Internet: 21963117 -S ngi s dng: 12. Khi nim thng mi in t

  • C nhiu tn gi gn gi hoc tng t nhau v TMT
   • E-commerce: TM in t
   • Online trade: TM trc tuyn
   • Cyber trade: TM iu khin hc
   • Paperless trade: TM khng giy t
   • Digital commerce: TM s ho
   • Internet commerce: TM internet
  • Thut ng c dng ph bin nht hin nay l thng mi in t (electronic commerce hay e-commerce)

13.

 • Thng mi in t l vic tin hnh cc giao dch thng mi thng qua mng Internet, cc mng truyn thng v cc phng tin in t khc

Khi nim thng mi in t Khi nim Thng mi in t: 14.

 • Thut ng Thng mi c nh ngha trong Lut mu v TMT ca y ban Lin Hp quc v Lut TMQT (UNCITRAL): Thut ng Thng mi cn c din gii theo ngha rng bao qut cc vn pht sinh t mi quan h mang tnh cht thng mi d c hay khng c hp ng . Cc quan h mang tnh thng mi bao gm cc giao dch sau y:
  • Bt c giao dch no no v cung cp hoc trao i hng ha hoc dch v; tha thun phn phi; i din hoc i l thng mi, y thc hoa hng; cho thu di hn; xy dng cc cng trnh; t vn; k thut cng trnh; u t; cp vn; ngn hng; bo him; tha thun khai thc hoc t nhng; lin doanh cc hnh thc khc v hp tc cng nghip hoc kinh doanh; chuyn ch hng ha hay hnh khch bng ng bin, ng khng, ng st hoc ng b.

Khi nim thng mi in t 15. Phn loi giao dch TMT Doanh nghip (Business) Ngi tiu dng (Consumer) B2B (Business-to-Business) B2C (Business-to-Consumer) C2B C2C Doanh nghip (Business) Ngi tiu dng (Consumer) G2B G2C Chnh ph (Government) Chnh ph (Government) B2C C2G G2G Ngi bn Ngi mua 16.

 • Hai khi nimthng mi in tvkinh doanh in t c s khc nhau nht nh
  • TMT bao gm cc trao i thng mi gia khch hng - cc i tc - doanh nghip.
  • Th d: gia nh cung ng - nh sn xut; gia khch hng - i din bn hng, gia nh cung ng DV vn ti - nh phn phi
  • KDTc hiu theo gc qun tr kinh doanh l vic ng dng cng ngh thng tin v Internet vo cc quy trnh, hot ng ca doanh nghip
  • KDT bao hm tt c cc hot ng TMT, ngoi ra, cn lin quan n cc hot ng xy ra bn trong doanh nghip, nh sn xut, nghin cu pht trin, qun tr sn phm, qun tr ngun nhn lc v c s h tng

TMT v kinh doanh in t 17. Qun tr chui cung ng (SCM) Qun tr mi quan h khch hng (CRM)Qun tr tri thc (KM) TMT eCommerce TMT v kinh doanh in t 18. Cc mc ng dng TMT 1 2 3 4 5 19. Phn loi TMT theo mc s ho (o ho)

 • Trnh ng dng TMTca t chc c phn loi qua mc o ho (s ho) ba yu t kinh doanh c bn (3Ps):
  • Products : sn phm (dch v) c kinh doanh
  • Process : qu trnh giao dch
  • Players : ch th, i tc tham gia giao dch

20. Phn loi cc t chc TMT 21. Phn loi TMT theo mc s ho (o ho)

 • S kt hp ba yu t ny c m t trong khng gian ba chiu (3Ds)->hnh thnh ba loi hnh t chc tng ng vi ba mc ng dng TMT khc nhau (3Os):
  • T chc kinh doanh truyn thng: 3 yu t u mang tnh vt th.
   • Cc t chc gch v va va h Brick and mortar organization
  • T chc kinh doanh in t thun tu (TMT ton phn): 3 yu t u s ho
   • Cc t chco dot com (pure online/virtual organization)
  • T chc ng dng TMT tng phn: 1 hoc 2 yu t o ho
   • Cc t chc c nhp v vin gch click and brick organization

22.

 • LI CH I VI CC T CHC
 • LI CH I VI NGI TIU DNG
 • LI CH I VI QUC GIA

Li ch ca TMT 23.

 • LI CH I VI CC T CHC
  • M rng th trng
   • M rng th trng vi chi phi thp,
   • D dng tm kim, tip cn ngi cung cp, khch hng v i tc trn khp th gii
   • M rng mng li nh cung cp, khch hng cng cho php cc t chc c th mua vi gi thp hn v bn c nhiu sn phm hn.
  • Gim chi ph sn xut
   • Gim chi ph giy t
   • Gim chi ph chia x thng tin,
   • Chi ph in n, gi vn bn truyn thng.

Li ch ca TMT 24.

 • LI CH I VI CC T CHC
  • Ci thin h thng phn phi
   • Gim lng hng lu kho v tr trong phn phi hng
   • H thng ca hng gii thiu sn phm c thay th hoc h tr bi cc showroom trn mng, v d ngnh sn xut t (V d nh Ford Motor) tit kim c chi ph hng t USD t gim chi ph lu kho
  • Vt gii hn v thi gian
   • Vic t ng ha cc giao dch thng qua Web v Internet gip hot ng kinh doanh c thc hin 24/7/365 m khng mt thm nhiu ch