brandpreventie oplossingen uit één hand - wagner: home

of 14 /14
Weet u zeker, dat u veilig bent? Snelstmogelijke branddetectie! Brandveiligheid voor schakel- en serverkasten – ultracompact, met maximale bescherming! TITANUS RACK·SENS® server 482,6 mm inbouw breedte (19“)

Author: truongngoc

Post on 11-Jan-2017

235 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Brandpreventie oplossingen uit één hand - WAGNER: Home

Weet u zeker,dat u veilig bent?

Snelstmogelijke branddetectie!

Brandveiligheid voor schakel- en

serverkasten – ultracompact, met

maximale bescherming!

TITANUS RACK·SENS®

server

482,6 mminbouw breedte

(19“)

Page 2: Brandpreventie oplossingen uit één hand - WAGNER: Home

2

Kleine oorzaak - grote gevolgen!

Dataverlies, onvermogen tot handelen,

economisch aan de grond!

De permanente beschikbaarheid van digitale gegevens is een

absolute noodzaak voor elk bedrijf! Door de reeds in mei 1998 in

Duitsland aangenomen »Wet op de controle en transparantie van

ondernemingen« (KonTraG) bestaat de plicht om binnen bedrijven

o.a. een bewakingssysteem in te voeren van voorvallen die het

bestaan van het bedrijf kunnen bedreigen. Het KonTraG vormt

daarmee de wettelijke basis voor een adequate, op de risico‘s

afgestemde beveiliging van de hard- en software van bedrijven.

Niet in de laatste plaats bestaat hierdoor de absolute noodzaak om

de IT-hard- en software adequaat te beveiligen door middel van

Early Warning Systemen.

§§KonTraG

Page 3: Brandpreventie oplossingen uit één hand - WAGNER: Home

Corrosieschade brengt

hardware in gevaar.

Het is algemeen bekend dat bran-

den in spanningvoerende kasten

over het algemeen ontstaan vanuit

smoor-, smeul- en gloeibranden.

Oorzaken van dit soort branden

kunnen zijn: overbelasting, slechte

contacten en defecte onderdelen.

Dergelijke branden (bijv. op een

printplaat) leiden tot roetafzetting

en corrosie bij grote delen van de

hardware, als zij niet tijdig ontdekt

worden. Agressieve rookgassen

kunnen daarbij de gehele schakel-

kast- en servertechniek bescha-

digen, hetgeen gepaard kan gaan

met het verlies van data die niet

meer hersteld kan worden.

Nieuwe problemen vragen

nieuwe oplossingen.

Gesloten, met een klimaatsysteem

uitgeruste server- en schakel-

kasten kunnen met puntmelder

detectie niet adequaat beveiligd

worden. Een branddetectie buiten

de kasten reageert veel te laat: de

schade aan de gevoelige IT- appa-

raten kan bij het afgaan van het

alarm al een te grote omvang

bereikt hebben!

Economische ‚dood‘ sneller

dan gedacht.

De afhankelijkheid van IT in

bedrijven vormt een groot risico

dat het voortbestaan bedreigt.

Volgens een onderzoek van de

verzekeraar Gerling »overleven«

handelsondernemingen na een

totale IT uitval 2,5 dag, banken 2

dagen en Just-in-Time leveranciers

hooguit 24 uur.

TITANUS RACK·SENS®

3

Overlevingsduur van bedrijven na

een totale uitval van de IT-systemen

tot

1 dag

tot max.

3 dagen

meer dan

3 dagen

49%43%

8%

72%

3%

25%

1998 2006

Bron: Debis

Drie dagen die

beslissend zijn!

Het risicopotentieel

in de eerste 3 dagen

na een totale uitval

van de IT is voor be-

drijven in de afgelopen

jaren extreem geste-

gen. Volgens Debis

is het aandeel van de

bedrijven die na 3 da-

gen moesten opgeven

tussen 1998 (28 %)

en 2006 (51 %) bijna

verdubbeld.

Page 4: Brandpreventie oplossingen uit één hand - WAGNER: Home

TITANUS RACK·SENS®

De voorsprong in tijd, die veiligheid biedt!

Veiligheidsconcept in 3 stappen!

Snelstmogelijke, zeer gevoelige rookdetectie

Maximale tijdwinst als voorwaarde voor de minimalisering

van uw brandschade.

Automatische systeemuitschakeling

Veiligste alternatief tegen uitbreiding van de brand.

Het onttrekken van de benodigde energie.

Optimale blussing met gas

Gericht blussen, exact daar waar de brand ontstaan is.

4

1

2

3

Page 5: Brandpreventie oplossingen uit één hand - WAGNER: Home

TITANUS RACK·SENS®

5

Hoge gevoeligheid

ca. 0,3 – 0,8 % LV/m*

Hoogste gevoeligheid

< = 0,3 % LV/m*

* LV = Lichtverduistering ** bij projektering volgens het technische handboek TITANUS RACK·SENS®

Verhoogde gevoeligheid

ca. 0,8 – 2,0 % LV/m*

Normale gevoeligheid

> 2,0 % LV/m*

Luchtsnelheid

< 1 m/s

1-2 m/s

> 2 m/s

Luchtsnelheid

< 1 m/s

1-2 m/s

> 2 m/s

Luchtsnelheid

< 1 m/s

1-2 m/s

> 2 m/s

Luchtsnelheid

< 1 m/s

1-2 m/s

> 2 m/s

Gev

oelig

hei

dva

n d

e m

elde

r

Ver

eist

e ge

voel

igh

eid

van

de

mel

der

Brand-

schade

Meer duidelijkheid t.a.v. de geschiktheid voor snelstmogelijke

branddetectie met behulp van de klasse-indeling »A« en »B« volgens DIN EN 54-20

Meldergevoeligheid voor de beveiliging van kasten in relatie

tot brandscenario‘s en luchtverdunning (klimaattechniek)

volgens EN 54-20

Klasse »A«

Maximale

schadebeperking

volgens EN 54-20

Klasse »B«

volgens EN 54-20

Klasse »C«/EN 54-7

0,1% LV/m

0,5% LV/m

Smorende

onderdelen**

(bijv. weer-

standen)

Kabelsmeul-

brand

Smorende

kabelboom

PrintplaatbrandTITANUS RACK·SENS® Puntrookmelders

Veiligheid volgens de norm.

De klassen »A« en »B« van de

nieuwe Europese norm DIN EN

54-20 bieden voor het eerst de

mogelijkheid om de geschiktheid

van een melder voor een zo

vroeg mogelijke branddetectie te

categoriseren. Daarom: de sterke

rookverdunning bij hoge lucht-

snelheid vereist een verhoogde

gevoeligheid voor een zo vroeg

mogelijke branddetectie (zie

grafi ek).

Tijdwinst, tijdvoordeel.

De tijdwinst door een snelle

detectie is afhankelijk van het

brandscenario. De detectie van een

smeulende brand in elek trisc he

kasten biedt een tijdvoordeel van

vele minuten of zelfs uren.

Om de brandschade te minimalise-

ren moet deze waardevolle tijd

benut worden door onmiddellijk

tegenmaatregelen te nemen.

Page 6: Brandpreventie oplossingen uit één hand - WAGNER: Home

TITANUS RACK·SENS®

6

Technologie op het hoogste niveau

Hightech brandbeveiliging 482,6 mm inbouw breedte (19“)

Voldoet aan gevoeligheidsklassen A, B en C volgens DIN EN 54 deel 20,

getest door VdS

Branddetectie en blussen in 1 toestel (88,9 mm hoogte (2HE))

Vroegst mogelijke detectie door rookaanzuigsysteem

Hoge bescherming tegen vals alarm door intelligente signaalverwerking

via LOGIC·SENS

Ethernet netwerkmogelijkheden via VisuLAN®, SNMP, webserver, OPC-server

Interactieve diagnose zonder bedrijfsonderbreking

Toekomstgericht en uitbreidbaar door modulaire opbouw

Eenvoudige montage en in bedrijf stelling, plug & play

Opbouwversie voor overvolle kasten

G 206004

De voorsprong in innovaties

die veiligheid biedt!

Page 7: Brandpreventie oplossingen uit één hand - WAGNER: Home

TITANUS RACK·SENS®

7

44,45 mmhoogte(1HE)

Compact en ruimtebesparend,

innovatieve techniek in de

kleinste ruimte.

Speciaal voor IT-, server- en scha-

kelkasten ontworpen, vormt

TITANUS RACK·SENS® een zeer

voordelige brandbeveiligingsoplos-

sing voor 482,6 mm inbouw

breed te (19“) kasten. De integratie

in bestaande en nieuwe installaties

is altijd realiseerbaar en aanpasbaar

door de modulaire techniek. De

inzet van TITANUS RACK·SENS®

in overvolle datacentra voor de

dete ctie in kasten en het snel

kunnen nemen van maatregelen is

heden ten dage onmisbaar.

De moeilijkste

situaties het

best doorstaan.

Alleen met een rookaanzuigsys-

teem is de invulling van de hoog -

ste eisen aan de branddetectie –

ook onder de moeilijkste omstan-

digheden gegarandeerd, zoals bijv.

bij een hoge luchtsnelheid en de

daarmee verband houdende

sterke rookverdunning.

Ontworpen voor:

Netwerk- en serverkasten

Telecomkasten

Besturingskasten

Laagspanningskasten

Brandveiligheid in zijn meest compacte vorm

voor netwerk-, schakel- en serverkasten

Page 8: Brandpreventie oplossingen uit één hand - WAGNER: Home

8

Inzetmogelijkheden | Toepassingsvoorbeelden

Bild?iiildddBBBBiBiBiBiiBBBBiiiBiBBBBiBiBiBiBiBiBBiBiBiBiBiBiBBiBiBBBBBiBBBBBBBBBBBBiBBBBBBiBBBiiBiBiBBBiBBBBBBBBBB ldldldlddldldldldldldldldldldldlllldllldll ????????????????

Maximale beschermingmet geïntegreerd blussysteemTITANUS RACK·SENS® 88,9 mm hoogte (2HE)– Branddetectie en blussysteem

in één apparaat

Compacte oplossingmet minimaal ruimtebeslagTITANUS RACK·SENS® 44,45 mm hoogte (1HE)– Branddetectie met optionale,

externe blussing (geen afbeelding)

De voorsprong in techniek

die fl exibel en voordelig is!

TITANUS RACK·SENS®

Snelstmogelijke branddetectie

en blussysteem in 482,6 mm

inbouw breedte (19”)

Netwerk-, server- en schakelkast-

en zijn vaak decentraal opgesteld

en verrichten meestal zonder toe -

zicht taken die voor het be drijf

en de arbeidsprocessen van

cruciaal belang zijn. Dat kan in

geval van brand fatale, in het

voort bestaan bedreigende ge-

v ol gen hebben. Hierop speelt

het brandveiligheidsconcept van

TITANUS RACK·SENS® in: het

rookaanzuigsysteem detecteert

al zeer geringe hoeveelheden van

rookaerosolen, zoals deze in de

vroegste stadia van het ontstaan

van de brand vrijkomen. Dat zorgt

voor waardevolle tijdwinst die

ab soluut noodzakelijk is voor het

nemen van tegenmaatregelen

zoals het op een verantwoorde

manier afsluiten van systemen

zonder dataverlies.

Tegen elke situatie

opgewassen

Het hoge modulaire gehalte gar -

andeert een individuele toepassing

aan de veiligheidseisen en de

aan wez ige infrastructuur, maar

biedt ook een uitstekende

rentabili teit.

Plug & Play

De tijd die nodig is voor installatie

en inbedrijfstelling wordt door de

vooraf plaatsvindende confi guratie

tot een minimum beperkt.

Effi ciënt

Rook-, temperatuurbewaking,

uitschakeling en geïntegreerde of

externe blussystemen voor max.

5 server- of schakelkasten.

VisuLAN® T

Intelligente software voor de weergave van de

op het netwerk aangesloten apparaten in het

gebouw en voor de visualisering van de

apparaatspecifi eke statussen.

44,45 mmhoogte(1HE)

88,9 mmhoogte(2HE)

Page 9: Brandpreventie oplossingen uit één hand - WAGNER: Home

9

Hoogste gevoeligheid

Extreem weinig onechte / ongewenste

alarmeringen door intelligente signaal-

verwerking met LOGIC·SENS. En dat bij

een tot wel 400x gevoeligere detectie dan

bij puntmelders.

»Op maat gesneden«

Confi guratie met de voor de klant of

toepassing relevante opties. U schaft

alleen aan wat u echt nodig heeft.

Onderhoudsvriendelijk,

achteraf monteerbaar

Eenvoudig uitbreid- en confi gu reerbaar. On-

derhoud met interactieve diagnose zonder

bedrijfsonderbreking. Voor de aanpassing

van bestaande of volle kastsystemen zijn

alle TITANUS RACK·SENS®-apparaten

ook als opbouwversie leverbaar.

Tweemelder afhankelijkheid

Voldoet aan de hoogste veiligheids eisen

bij uitschakeling en blussen. (optioneel

leverbaar)

Systeemuitschakeling

Stapsgewijze afsluiting van systemen

voor dataverplaatsing, stillegging en

spanningsvrij schakelen: Aan de brand

wordt de noodzakelijke energietoevoer

onttrokken die hem in stand houdt

en laat uitbreiden.

Gasblussing

Innovatieve gasblussing, naar keuze

geïntegreerd of als extern blussysteem

ook voor grote volu mes. Er worden zowel

conventionele als moderne blusgassen

gebruikt, die speciaal voor toe pas sing in IT-

omgevingen toegelaten zijn en wereldwijd

de voorkeur genieten.

Communicatief

Integratie in bestaande gevaren- en ma na-

gementsystemen via een OPC-server.

Controle van alle in stellingen door di ag -

nose en onderhoud op afstand. Bedrijfs -

toestanden en gebeurtenissen kunnen

met de innovatieve visu ali sa tie soft ware

VisuLAN® T weergegeven worden.

PIPE·GUARD

Bewaking van de luchtstroom in het

rookaanzuigtechniek en continue con -

trole van de luchtstroomsensoren zelf.

Een additioneel pluspunt voor de

veiligheid!

Opties

Netwerkmogelijkheden, handbediende

activering, 230 V-versie met nood-

stroom voorziening, bargraph (rook-

niveauweergave), blusblokkering bij open-

staande deuren en temperatuur bewaking

met max. 5 selecteerbare temperatuur

sensoren.

VeelzijdigeuitbreidingsmogelijkhedenTITANUS RACK·SENS® 88,9 mm hoogte (2HE)– Voor de uitbreiding van het blusvolume

– Tot max. 4 extra modules (zonder detectie)

TITANUS RACK·SENS®

Voorsprong door effi ciënte

en toekomstgerichte functies!

Page 10: Brandpreventie oplossingen uit één hand - WAGNER: Home

Apparatenlijn

Voor elke wens de

passende confi guratie

De mogelijkheden van vooraf samen-

gestelde apparaten voldoen al in de

basisversie aan de hoge eisen van een

echte snelstmogelijke branddetectie.

De maximale uitbreiding van de

TITANUS RACK·SENS®-basis-

apparaten voldoet aan alle wensen

naar meer comfort in de analyse en

weergavetechniek en houdt een

uitgebreid veiligheidsconcept in.

10

24V-voeding

geïntegreerd rookaanzuigsysteem

met 1 detector

standaard met vooralarm

5 programmeerbare stuurrelais

blokkering blussing met optionele

deurcontacten

44,45 mm

hoogte (1HE)

44,45 mm

hoogte (1HE)

TITANUS RACK·SENS®

44,45 mm hoogte (1HE) detectie unit

230V/4 uur noodstroom

Bargraph (rookniveauweergave)

2e detector (incl. vooralarm)

temperatuurbewaking met 5 sensoren

netwerkmodule

TITANUS RACK·SENS®

44,45 mm hoogte (1HE) detectie unit

maximale uitvoering zoals de detectie unit, maar met de volgende opties:

88,9 mm

hoogte (2HE)

naar keuze voorzien van 1 of 2

blusmiddelhouders

bewaakte uitgang voor uitschakelrelais

aansluiting voor optionele blusventilator

ter verbetering van het blusproces

TITANUS RACK·SENS®

88,9 mm hoogte (2HE) detectie unit met blussing

zoals de detectie unit, maar inclusief:

88,9 mm

hoogte (2HE)

detectie-eigenschappen zoals

detectie unit maximale uitvoering

blustechniek zoals detectie unit

met blussing

TITANUS RACK·SENS®

88,9 mm hoogte (2HE) maximale uitvoering

88,9 mm

hoogte (2HE)

Zonder detectie, alleen blustechniek

zoals basisapparaat

Aansluiting via 2-draads

bussysteem en 24V-voeding

TITANUS RACK·SENS®

88,9 mm hoogte (2HE) blus uitbreiding

ter uitbreiding van de bluscapaciteit

Page 11: Brandpreventie oplossingen uit één hand - WAGNER: Home

TITANUS RACK·SENS®

11

Technische gegevens

Gemeenschappelijke

kenmerken

+

Voedingsspanning 24 V DC (15 tot 30 V) of 100 tot 240 V AC*

Noodstroom voor max. 4 uur (bij 230V-netspanning)*

Weergaven (maximale uitvoering) – Storing

– Accustoring*

– Netspanningstoring*

– Service / geblokkeerd

– Blussen geactiveerd

– Bargraph* (rookniveauweergave)

– In bedrijf

– Voor-, hoofdalarm per melder*

– Alarmindicatieled

– Temperatuurweergave* (voor max. 5 kasten)

Bedieningselementen Toetsen voor:

– Reset

– Zoemer uit

– Confi guratie

– Sensorselectie voor temperatuurmelding

Sleutelschakelaar voor:

– Aan, uit

– Service (onderbreken)

Alarmgevoeligheid 0,1* of 0,5 – 2,0 % lichtverduistering/m

Alarmniveaus 2 (hoofdalarm en vooralarm) per melder

Maximaal te bewaken kasten 5 (volgens VDE 0833)

Optische interface Infraroodinterface voor diagnose (excl. diagnose

software)

Temperatuurbereik sensoren 0–80 °C (uitgebreider temperatuurbereik optioneel)

Klemaansluitingen 10 x 0,5 mm2 tot 2,5 mm2

Buisaansluiting Conische buisaansluiting voor Ø 25 mm

Totale buislengte max. 15 m

Aantal aanzuigopeningen max. 10

bewaking buissysteem op

verstopping en breuk via geïntegreerde luchtstroomsensor

Behuizing Staalplaat, vuurverzinkt

Kleur (front) RAL 7021 zwart-grijs

Beschermingsklasse (EN 60 529) IP 20

* Afhankelijk van de gekozen opties wel of niet aanwezig, zie technische handboek TITANUS RACK·SENS®

44,45 mm

hoogte(1HE)

88,9 mm hoogte(2HE)

Page 12: Brandpreventie oplossingen uit één hand - WAGNER: Home

Technische gegevens

Kenmerken

44,45 mm hoogte (1HE)

Stroomafname rust (bij 24V) 135 mA* – 330 mA*

Stroomafname alarm (bij 24V) 235 mA* – 515 mA* (plus 250 mA per blusventilator)

Bewaakte in-/uitgangen – deurcontact

– reset (resetingang)

– max. 5 temperatuursensoren*

– handmatige activering

– data A/B-busaansluiting en 24V-voeding

voor externe modules

– netwerk*

Potentiaalvrije relaisuitgangen – Voor-, hoofdalarm per melder*

– Storing

– Max. 5 programmeerbare relais

– Blussen geactiveerd

– Service (blokkering)

Contactbelasting alarm-/storingsrelais 1 A/30 V DC

Blussing via externe blusmodule* en extern

blusmiddelreservoir

Objectuitschakeling via externe blusmodule of uitschakelmodule

Gewicht (maximale uitvoering) ca. 6,4 kg*

Afmetingen (H x B x D mm) 43,6 x 483 x 300

Minimaal vereiste inbouwdiepte ca. 400 mm

Leistungsmerkmale

Kenmerken

88,9 mm hoogte (2HE)

Stroomafname rust (bij 24V) 155 mA* – 350 mA*

Stroomafname alarm (bij 24V) 255 mA* – 535 mA* (plus 250 mA per blusventilator)

Bewaakte in-/uitgangen – deurcontact

– reset (resetingang)

– max. 5 temperatuursensoren*

– blusventilator

– uitschakelrelais

– handmatige activering

– Data A/B-busaansluiting en 24V-voeding

voor externe modules

– netwerk*

Potentiaalvrije relaisuitgangen – Voor-, hoofdalarm per melder*

– Storing

– Max. 5 programmeerbare relais

– Blussen geactiveerd

– Service (blokkering)

Contactbelasting alarm-/storingsrelais 1 A/30 V DC

Blusmiddelreservoir geïntegreerd

Volume blusmiddelreservoir max. 2 x 2 liter

Blusgassen Novec™ 1230 van 3M™ of

op aanvraag: FM-200 (HFC-227ea)

Objectuitschakeling geïntegreerde relaisaansturing

Gewicht (maximale uitvoering) ca. 32 kg*

Afmetingen (H x B x D mm) 88,1 x 483 x 670

Minimaal vereiste inbouwdiepte ca. 900 mm

* Afhankelijk van de gekozen opties wel of niet aanwezig, zie technische handboek TITANUS RACK·SENS®

3M en Novec zijn geregistreerde handelsmerken van de 3M Company

LeiLeiLeiLeeLeLeLeLLLLLLLLLLLeLeeieeeeieieiiieiLLLLLLLLeLeeeeeeeeeeeeeeeiiiiLLLLLeeeeeeiiieeee stustustustusssssssssssssssssssssss ngsngsngsngsgg mermmermerkmakmakkkkkkkkkkkkkkkkkmalelele

12

Page 13: Brandpreventie oplossingen uit één hand - WAGNER: Home

TITANUS RACK·SENS®

Alarmindicatie

Bedrijfsweergave, alarmtreden 1e detector

Status-/storingsmeldingen

Optische diagnose-interface

Optionele functies:Bargraph (rookniveauweergave)

Alarmniveau 2e detector

Sensorindicatie van de temperatuurweergave

Temperatuurweergave in °C

88,9 mm hoogte (2HE) apparaten:Aansluitingen voor blusventilator,

uitschakelrelais en dispensereenheid van

het blusgas zijn standaard in de behuizing

geïntegreerd.

(Apparaatafbeeldingen: Versies met max. uitrusting)

Sleutelschakelaar (aan, uit, service)

Resetten (apparaat/zoemer)

Confi guratie/sensorselectie

De ware innovatie zit in de details!

13

Page 14: Brandpreventie oplossingen uit één hand - WAGNER: Home

Het ontstaan van brand actief voorkomen.

OxyReduct® is de innovatieve vorm van brandpreventie.

Vroegtijdige branddetectie met TITANUS® waarborgt een

maximale tijdwinst voor het treffen van tegenmaatregelen.

FirExting® brandblussing met gasvormige blusmiddelen.

Veiligheidstechnologie met VisuLAN® geïntegreerd aansturen, dat betekent absolute

betrouwbaarheid, optimaal comfort en belangrijke voordelen in noodgevallen.

© W

AG

NE

R G

rou

p G

mb

H, Te

ch

nis

ch

e w

ijzig

ing

en

zo

nd

er

aan

ko

nd

igin

g v

oo

rbeh

ou

den

. A

rt.-

Nr. 6

8-3

0-0

834, vers

ie 0

6/1

0.

WA

GN

ER

®, T

ITA

NU

S®,

RA

CK

·SE

NS

®, M

ICR

O·S

EN

S®,

SU

PE

R·S

EN

S®,

PR

O·S

EN

S®,

TO

P·S

EN

S®,

OxyR

ed

uct®

, Fir

Extin

g®,

Vis

uLA

zijn

gere

gis

treerd

e h

an

dels

merk

en

van

WA

GN

ER

Gro

up

Gm

bH

.

PREVENTIE

DETECTIE

BESTRIJDING

OxyReduct®

TITANUS®

FirExting®

VisuLAN®COÖRDINATIE

WAGNER Nederland B. V. Computerweg 1, NL-3542 DP Utrecht Postbus 1045, NL-3600 BA Maarssen Tel. +31 (0)346 5580 10Fax +31 (0)346 5580 [email protected]