beton precomprimat - curs

of 175 /175
CURS nr. 1 1. INTRODUCERE 1.1. BETONUL SIMPLU, BETONUL ARMAT ŞI BETONUL PRECOMPRIMAT Betonul - un material de construcţie artificial, obţinut din ciment, apă, agregate şi uneori adaosuri, amestecate în anumite proporţii; după hidratare şi hidroliză cimentul se întăreşte, înglobând agregatele. - un material energointensiv, - este eterogen şi anizotrop, cu deformaţii de natură elastică, vâscoasă şi plastică; proprietăţile de deformare ale betonului se modifică în timp, pe măsura întăririi pietrei de ciment. R c / R t = 10…20 Capacitatea de deformare a betonului este limitată, betonul fiind un material casant; deformaţiile specifice la care se produce ruperea (deformaţiile ultime) au valori mici: la compresiune 5 , 3 ... 2 bu = ε 0 / 00 (mm/m), iar la întindere 15 , 0 ... 1 , 0 tu = ε 0 / 00 (mm/m). Betonul simplu - elementele de construcţii supuse la compresiune Betonul armat - rezultă din dispunerea unor bare din otel, denumite armături, în zonele întinse ale elementelor de rezistenţă. - este un material de construcţie neomogen, obţinut prin asocierea şi conlucrarea a două materiale cu proprietăţi fizico - mecanice diferite cu o comportare unitară, satisfăcătoare în timp. - elementele de beton armat pot prelua orice tip de solicitare: încovoiere, întindere sau compresiune, torsiune etc. Conlucrarea celor două mat. cu propr. de rezistenţă şi de deformare diferite este posibilă datorită următoarelor aspecte: - aderenţa, care ia naştere între beton şi armătură în timpul întăririi betonului, se menţine în mod curent până la ruperea elementului, asigurând caracterul monolit al elementelor din beton armat; - coeficienţii de dilatare termică (oţel şi beton) au val. aprox. egale, - nu există reacţii chimice între beton şi armătură; - în armătură şi în fibrele alăturate de beton - până la fisurarea betonului : . t a ε = ε - la fisurare betonului întins: c 2 a a a curgere de ita lim din % 10 ... 8 mm / N 21 210000 ) 1000 / 1 , 0 ( E σ 2245 = = ε = σ Pentru ca oţelul să fie folosit eficient, eforturile unitare de întindere produse de încărcările de exploatare trebuie să fie suficient de mari, aproximativ . ) 7 , 0 5 , 0 ( c σ - Evident, valoarea corespunzătoare a deformaţiei specifice a betonului depăşeşte . tu ε Betonul armat eficient lucrează cu zona întinsă fisurată sub efectul încărcărilor de exploatare (limitarea deschiderii fisurilor). Secţiunea activă: betonul comprimat şi armătura de rezistenţă întinsă (fig.1.1b), betonul întins dintre fisuri fiind neglijat în mod curent. 1

Upload: tr3v3lian

Post on 31-Jul-2015

720 views

Category:

Documents


38 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Beton Precomprimat - Curs

CURS nr. 1

1. INTRODUCERE1.1. BETONUL SIMPLU, BETONUL ARMAT ŞI BETONUL PRECOMPRIMAT

Betonul - un material de construcţie artificial, obţinut din ciment, apă, agregate şi uneori adaosuri, amestecate în anumite proporţii; după hidratare şi hidroliză cimentul se întăreşte, înglobând agregatele.

- un material energointensiv, - este eterogen şi anizotrop, cu deformaţii de natură elastică, vâscoasă

şi plastică; proprietăţile de deformare ale betonului se modifică în timp, pe măsura întăririi pietrei de ciment.

Rc / Rt = 10…20Capacitatea de deformare a betonului este limitată, betonul fiind un material casant;

deformaţiile specifice la care se produce ruperea (deformaţiile ultime) au valori mici: la compresiune 5,3...2bu =ε 0/00 (mm/m), iar la întindere 15,0...1,0tu =ε 0/00 (mm/m).

Betonul simplu - elementele de construcţii supuse la compresiune Betonul armat - rezultă din dispunerea unor bare din otel, denumite armături, în

zonele întinse ale elementelor de rezistenţă.- este un material de construcţie neomogen, obţinut prin

asocierea şi conlucrarea a două materiale cu proprietăţi fizico - mecanice diferite cu o comportare unitară, satisfăcătoare în timp.

- elementele de beton armat pot prelua orice tip de solicitare: încovoiere, întindere sau compresiune, torsiune etc.

Conlucrarea celor două mat. cu propr. de rezistenţă şi de deformare diferite este posibilă datorită următoarelor aspecte:

- aderenţa, care ia naştere între beton şi armătură în timpul întăririi betonului, se menţine în mod curent până la ruperea elementului, asigurând caracterul monolit al elementelor din beton armat;

- coeficienţii de dilatare termică (oţel şi beton) au val. aprox. egale, - nu există reacţii chimice între beton şi armătură; - în armătură şi în fibrele alăturate de beton - până la fisurarea betonului : .ta ε=ε

- la fisurare betonului întins:

c2

aaa curgeredeitalimdin%10...8mm/N21210000)1000/1,0(E σ≅==ε=σ

Pentru ca oţelul să fie folosit eficient, eforturile unitare de întindere produse de încărcările de exploatare trebuie să fie suficient de mari, aproximativ .)7,05,0( cσ− Evident, valoarea corespunzătoare a deformaţiei specifice a betonului depăşeşte .tuε

Betonul armat eficient lucrează cu zona întinsă fisurată sub efectul încărcărilor de exploatare (limitarea deschiderii fisurilor). Secţiunea activă: betonul comprimat şi armătura de rezistenţă întinsă (fig.1.1b), betonul întins dintre fisuri fiind neglijat în mod curent.

1

Page 2: Beton Precomprimat - Curs

Caracterul ruperii elementelor din beton armat este influenţat de coeficientul de armare şi de modul de solicitare. În general, dacă armătura întinsă ajunge la curgere, ruperea se produce lent, cu deformaţii semnificative, fiind o rupere ductilă.

Fig. 1.1 Comportarea elementelor încovoiate din beton simplu, beton armat şi beton precomprimat

Tabelul 1.1Proprietăţile betonului, ale oţelului şi ale betonului armat

ProprietateMaterial

Beton Oţel Beton armatRezistenţa la:- compresiune • bună • bună; instabilitatea

elementelor zvelte• bună

- întindere • slabă • foarte bună • bună- tăiere • satisfăcătoare • bună • bună- foc • bună • slabă – scădere

rapidă a rezistenţei• bună

Durabilitatea bună pericol de oxidare bunăRaportul dintre

densitate şi rezistenţa la

2400/250≈ 10greutate proprie mare, secţiune transversală

7850/3000≈ 2,6greutate proprie redusă, secţiune

≈ 10 – greutate proprie mare,

secţiune relativ 2

Page 3: Beton Precomprimat - Curs

compresiune[kg/m3:daN/cm2]

mare, deschideri foarte mici

transversală mică, deschideri mari

mare, deschideri mici şi mijlocii

Betonul precomprimat - o variantă superioară a betonului armat. (secţiunea activă / secţiunea totală - mare, zona întinsă nefisurată).

Acest lucru este posibil prin introducerea unei stări de tensiune în beton, înainte de aplicarea sarcinilor exterioare, de sens contrar cu starea de tensiune provocată de acestea, de obicei cu ajutorul unor armături pretensionate de mare rezistenţă; aceste armături transmit eforturile iniţiale la beton prin intermediul aderenţei sau prin ancoraje speciale.

Alegerea traseului şi a poziţiei în secţiune a armăturii pretensionate se face în funcţie de starea de eforturi dată de încărcări, astfel încât prin suprapunerea celor două efecte, secţiunea de beton să fie comprimată în întregime (elemente din beton cu precomprimare totală, fig.1.1c). Deoarece rigiditatea elementului creşte, deschiderea poate fi mult mărită.

Ruperea elementelor din beton precomprimat se produce casant, cu deformaţii mici, în principal din cauza armăturilor pretensionate, solicitate puternic şi realizate din oţel dur, fără palier de curgere.

Elemente mixte : - elemente din beton armat cu armătură rigidă, cu profile metalice înglobate

(fig.1.2); (stabilitate mare la degradare ciclică, cutremure succesive + clădiri multietajate)- elemente compuse oţel-beton sau beton precomprimat-beton armat, la care

legăt. este asigurată de conectori (fig.1.3a,b), (suprastructuria podurilor).

Fig. 1.2 Elemente din beton cu armătură rigidă

Fig. 1.3 Elemente compuse

3

Page 4: Beton Precomprimat - Curs

1.2. ASPECTE LEGATE DE UTILIZAREA BETONULUI

Criterii privind utilizarea betonului Tabelul 1.2Avantaje Neajunsuri

• durabilitatea este corespunzătoare în aer şi în apă, în lipsa agenţilor agresivi; nu necesită lucrări speciale de întreţinere;• rezistenţa la foc este mare: poate rezista circa 3…4 ore la temperaturi ridicate, protejând armătura inglobată (oţelul neprotejat îşi pierde rezistenţa la temperatura de 6000C);• se pot realiza elemente cu cele mai diverse forme arhitecturale, deoarece betonul proaspăt ia cu uşurinţă forma cofrajului;• preţul de cost este relativ scăzut, comparativ cu alte materiale;• comportarea sub acţiuni exterioare este bună, fie datorită monolitismului, fie prin realizarea corespunzătoare a îmbinărilor la structurile prefabricate;• precomprimarea, sau formele structurale adecvate (de exemplu, pânze subţiri) permit realizarea unor deschideri mari.

• se poate produce coroziunea în medii agresive ca ape dulci, ape sulfatice, apă de mare, fum industrial etc;• este permeabil datorită structurii sale poroase; apa poate transporta agenţi agresivi, sau poate cauza cicluri de îngheţ-dezgheţ în masa betonului;• conductivitatea termică şi fonică este ridicată;• necesită cofraje şi eşafodaje;• transformările ulterioare sau eventualele consolidări sunt greu de făcut şi pot avea uneori rezultate incerte;• demolarea este costisitoare, materialele rezultate din demolare nu se pot reutiliza;• fabricarea cimentului este poluantă;• rezistenţa redusă la întindere provoacă fisurarea zonei întinse şi armătura se poate coroda în anumite condiţii;• greutatea proprie este mare (în cazul betonului armat) şi nu permite realizarea unor structuri zvelte, cu deschideri mari.

Fig. 1.4 Biblioteca Naţională a FranţeiFig. 1.5 Palatul Centrului Naţional al Industriilor şi Tehnicii

Fig. 1.6 Turnul CN din TorontoFig. 1.7 Templul Baha’I din Belhi

4

Page 5: Beton Precomprimat - Curs

5

Page 6: Beton Precomprimat - Curs

2. BETONUL

2.1. STRUCTURA BETONULUI

Betonul este un conglomerat cu structura eterogenă. În proporţii de volum: - 60... 80% agregate naturale sau artificiale,

- 10... 15% ciment, - 15... 20% apă, - 2... 3% aer.

În procesul de durată al întăririi, structura suferă modificări, influenţate de:- factorii de mediu (umidit. relativă, temp., contact cu substanţe agresive) - modul de întreţinere şi exploatare al constr.

Betonul poate fi considerat un material bifazic, compus din agregatele înglobate în mediul liant al pietrei de ciment (matricea sistemului).

Fig. 2.1 Secţiune şlefuită de beton

Agregatele sunt materiale în general inerte chimic, provenind din roci naturale de carieră sau balastieră, sau obţinute pe cale artificială (granulit, zgură expandată). Ele pot fi caracterizate prin granulozitate, prin raportul PIN (pietriş/nisip).

Determină densitatea aparentă (D.A.). Betoanele uzuale sunt:

- betonul obişnuit sau greu, (agregate naturale grele), D.A. 2300...2500 kg/m3 - betonul uşor (agregate uşoare naturale sau artificiale), D.A. 1500...2000

kg/m3.Piatra de ciment este un pseudosolid, conţine fază solidă, vâscoasă, lichidă şi

gazoasă. Ea este formată din:• produsele hidratării şi hidrolizei - formaţiuni cristaline şi geluri;• nucleele nehidratate de ciment;• apa legată chimic sau fizic şi apa liberă;• porii capilari şi porii interstiţiali (porii de gel).

Raportul dintre volumul fazei cristaline şi volumul gelurilor, respectiv dintre cimentul hidratat şi cel nehidratat, depinde de un complex de factori, cum ar fi:

- tipul cimentului (portland cu sau fără adausuri, hidrotehnic, cim. rezist. la sulfaţi), - dozajul de ciment şi fineţea de măcinare, evoluţia în timp a procesului de întărire,

1

Page 7: Beton Precomprimat - Curs

- factori legaţi de prepararea şi punerea în operă a betonului (aditivii utilizaţi, mijloacele de compactare, temperatura şi umiditatea mediului).

Suprafaţa totală a fazei solide creşte foarte mult în cursul hidratării. Apa - legată chimic

- legată fizic- liberă

Apa legată chimic din piatra de ciment, nu se pierde în cond. normale de temp.Apa legată fizic, cu un grad de mobilitate redus, se află în porii interstiţiali (formaţi

între cristalitele gelurilor), sub forma unor pelicule având dimensiunile a câtorva molecule de apă. Variaţia grosimii acestor pelicule de apă adsorbită pe suprafaţa gelurilor poate cauza forţe de atracţie sau de respingere între particulele pietrei de ciment.

Apa de consistenţă normală, necesară hidratării complete a cimentului, corespunde unui raport apă/ciment de circa 0,25...0,30; din considerentul asigurării unei bune lucrabilităţi, cantitatea de apă introdusă la prepararea betonului este mai mare decât cea necesară pentru hidratarea cimentului, utilizându-se în mod curent rapoarte A/C > 0,4.

Apa liberă, surplusul de apă, se poate pierde prin evaporare, sau poate fi antrenată către nucleele nehidratate de ciment. Se formează astfel reţele de pori de dimensiuni capilare, care comunică între ele, respectiv cu exteriorul. Dacă umiditatea mediului se schimbă, cantitatea de apă care udă pereţii porilor se modifică pentru restabilirea echilibrului. Asupra pereţilor porilor se exercită astfel presiuni normale de compresiune de mărime variabilă.

Aerul se localizează în: - porii capilari

- porii interstiţiali ai gelului - goluri de diferite dimensiuni, formate: - la prepararea betonului

- în timpul turnării şi întăririii. Cauzele sunt: separarea apei suplimentare din pasta de ciment, antrenarea aerului în timpul amestecării, sedimentarea granulelor după turnare sau starea internă de tensiune dintre componenţii având proprietăţi diferite.

Aerul antrenat la amestecarea betonului proaspăt formează pori care nu comunică între ei şi au dimensiuni mai mari decât ale porilor capilari, neinfluenţând direct proprietăţile de deformare ale betonului.

O mare parte a golurilor se formează în timpul turnării şi compactării betonului, prin sedimentarea (tasarea) granulelor mai grele sub agregatele mari; apa liberă în exces se adună deasupra, eliberând sub formă de bule aerul de amestecare.

Această structură explică anumite proprietăţi ale betonului: - rezistenţa betonului - aderenţa dintre beton şi armătură depinde, printre altele, de direcţia

solicitării faţă de direcţia de turnare a betonului.În urma unei tehnologii necorespunzătoare de punere în operă, se pot forma şi goluri

de dimensiuni mai mari, de ordinul centimetrilor (caverne).

2

Page 8: Beton Precomprimat - Curs

În masa betonului se formează şi microfisuri, ca urmare a stării interne de tensiune, creată de reţeaua de agregate care se opune contracţiei pietrei de ciment.

Aceste microfisuri pot să apară:- la suprafaţa de contact agregat - piatră de ciment (microfisurile de aderenţă),- în interiorul pietrei de ciment- în interiorul agregatului.

Microfisurile iniţiale constituie motivul de bază al degradării structurii betonului sub efectul încărcărilor, dezvoltarea lor ducând la ruperea betonului.

Legatura existentă între porii acestei structuri permeabile, face posibilă circulaţia apei în masa betonului, oricare ar fi vârsta acestuia.

Proporţia dintre componentele pietrei de ciment se modifică în timp, datorită: - continuării procesului de hidratare şi hidroliză,- reducerii cantităţii de apă,- creşterii volumului de goluri (fig. 2.2).

Fig. 2.2 Modificarea volumului fazelor din piatra de ciment

Proprietăţile betonului întărit depind atât de componenţii lui, cât şi de caracteristicile prezentate de interfaţa agregat - piatră de ciment, adică de:

• forţele de legătură (aderenţă) dintre agregate şi piatra de ciment;• prezenţa porilor, a unor microfisuri iniţiale de contracţie sau a golurilor de

sedimentare de sub agregate, care constituie discontinuităţi în masa betonului (defecte destructură).

Proprietăţile însumate ale componenţilor inerţi (agregate şi nuclee nehidratate de ciment) şi activi (produse de hidratare) determină:

- densitatea aparentă,- porozitatea,- coeficientul de dilatare termică.

Caracteristicile prezentate de interfaţa componenţilor inerţi şi activi determină:- valorile rezistenţelor la diferite solicitări,- valorile modurilor de deformaţie, - valoarea deformaţiei de curgere lentă etc.

2.2. REZISTENŢELE BETONULUI3

Page 9: Beton Precomprimat - Curs

Analiza comportării sub efectul acţiunilor se poate aborda la diferite nivele:• nivelul structurii în ansamblu;• nivelul elementelor de rezistenţă care compun structura;• nivelul materialelor componente ale elementelor de rezistenţă .

Al treilea nivel este baza pe care se clădeşte studiul la nivelele superioare şi se referă în principal la proprietăţile fizico-mecanice ale materialelor. în cazul de faţă ale betonului.

Acest nivel se poate subdivide în: nivelul macroscopic sau ingineresc – bet. e consid. un corp omogen şi continuu; nivelul structural – bet. este tratat ca un sist. bifazic, format din agregate şi

piatră de ciment, legate prin aderenţă; nemaifiind valab. ipoteza omogenităţii; nivelul atomilor - nu mai este valabilă nici ipoteza continuităţii.

Calculul clasic al elementelor structurale se referă de obicei la nivelul ingineresc.Comportarea betonului se modelează la nivel structural, de exemplu, cu metoda

elementelor finite. Modelarea se poate face atât în ipoteza ideală a răspunsului elastic, cât şi în ipoteza comportării inelastice.

2.2.1. Ruperea betonului

Ruperea betonului, material cu o structură eterogenă, este influenţată de:- rezistenţele materialelor componente, - cât şi de legătura existentă între ele. - este cauzată de distrugerea legăturilor dintre componentele betonului.

Explicarea fenomenelor care însoţesc ruperea betonului se bazează pe concluziile cercetărilor experimentale, efectuate pe probe din beton supuse la diferite solicitări.

Solicitările influenţează rezistenţele betonului prin următoarele caracteristici:• starea de eforturi creată: solicitare mono-, bi- sau triaxială;• modul de aplicare al acţiunilor:

-acţiuni statice, cu intensit. const. în timp, monoton crescăt. sau cu variaţii lente în timp;-acţiuni dinamice, cu intensit. variab., în timp scurt, alternând ciclic între o valoare maximă şi una minimă într-o perioadă îndelungată, sau aplicate sub formă de şocuri;

• durata de acţiune:-solicitări de scurtă durată (timp de acţiune sub o oră);-solicitări de lungă durată (acţionează mai mult de o oră).

2.2.1.1. Ruperea betonului la compresiune sub efectul încărcării de scurtă durată

Probele din beton (prismă, cilindru sau cub), sunt încercate la compresiune monoaxială prin aplicarea unei forţe statice crescătoare de scurtă durată.

Ruperea betonului la compresiune axială se produce prin decoeziune, când se atinge def. specifică max. de întindere perpendicular pe direcţia acţiunii. Ruperea are un caracter treptat: - începând cu dezvoltarea microfisurilor de aderenţă,

- continuând cu propagarea şi apoi generalizarea lor în masa betonului (apar fisuri orientate paralel cu direcţia de acţiune a forţei)

- şi în final se produce decoeziunea laterală a betonului.Pe parcursul încărcării probei, se măs. - deformaţiile longit. de compresiune bε

4

Page 10: Beton Precomprimat - Curs

- def. transv. de întindere tε , ceea ce permite urmărirea variaţiei volumului şi a coeficientului def. transversale ν (coeficientul lui Poisson), dat de relaţia: bt / εε−=ν (2.1)

Corelaţia ε−σ pentru prisma comprimată axial este prezentată în figura 2.4.În continuare se prezintă analiza structurală a ruperii unei probe prismatice (fig.

2.3a). Dacă se consideră volumul probei înainte de încărcare Vinit = ha2, pentru o etapă oarecare, în urma deformaţiilor suferite şi ţinând seama de expresia coeficientului lui Poisson, volumul este:

2ttb ha)1()1()1(V ε+ε+ε−= (2.2)

VVha)]21(1[ha)1()1()1(V init2

b2

bbb ∆−=ν−ε−=εν−εν−ε−= (2.3)

Pe parcursul încărcării, bε creşte de la 0 la circa 2 mm/m. Coeficientul lui Poisson, o caracteristică a comportării elastice, are valorile 0,15...0,20 pentru betonul comprimat.Dacă produsul )21(b ν−ε este pozitiv, volumul probei scade, iar dacă este negativ, volumul creşte. După cum se observă, acest lucru se produce dacă 2ν >l,0, deci pentru valori ale coeficientului lui Poisson ce depăşesc domeniul elastic.

Fig. 2.3 Ruperea la compresiune

În funcţie de tipul predominant de deformaţii şi de mărimea eforturilor unitare, se disting trei etape.

• Faza de comportare elastică, pentru .R0 0b ≤σ< Vol. prismei scade liniar, datorită închiderii porilor şi a microfisurilor perpendiculare pe direcţia de acţiune a forţei (fig. 2.5, zona 1), deci compactitatea probei creşte pe direcţie longit.. Deformaţiile specifice de compresiune sunt în cea mai mare parte elastice. în această fază apar şi def. plastice, deoarece pe măsura creşterii încărcării, microfis. de aderenţă existente, orientate după direcţia forţei, încep să se propage treptat pe lângă agregate şi să se deschidă. Aceste def. au însă valori neglijabile comparativ cu def. elastice. Coef. lui Poisson este ct.,ν = 0,15.. .0,2.

5

Page 11: Beton Precomprimat - Curs

Fig. 2.4 Curba ε−σ a betonului supus la compresiune

Fig. 2.5 Variaţia volumului prismei comprimate

Val. efortului unitar normal de compres. până la care se poate admite comportarea elastică a bet., deci fără modificări structurale, se numeşte rezistenţă la microfisurare Ro. Depinde de calitatea bet., fiind procentual mai mică pentru betoanele de calitate mai slabă:

R0 = (0,3...0,15)Rpr (2.4)• Faza de comportare elastico-plastică, pentru rcb0 RR ≤σ< .Volumul bet. Scade

(lent), deoarece tendinţa de îndesare a betonului pe direcţia de încărcare este mai pronunţată decât tendinţa de afânare prin umflare laterală. (fig. 2.5, zona 2).

Microfis. de aderenţă se deschid şi se propagă în punţile de ciment dintre agregate, datorită depăşirii rezistenţei la întindere a pietrei de ciment (fig.2.3b). Fisurile de mică deschidere sunt izolate, nu străbat epruveta de la un capăt la altul şi sunt orientate paralel cu direcţia de acţiune a încărcării. Microfisurarea bet. este începutul procesului de rupere, deoarece def. ireversibile produse astfel, de tipul celor plastice, au valori semnificative. Def. transv. în aceasta etapă cuprinde, pe lângă deformaţiile specifice de întindere ale betonului, deschiderile microfisurilor intersectate pe direcţia de măsurare. în consecinţă, raportul

,/ bt εε determinat cu relaţia 2.1, creşte din ce în ce mai mult, depăşind valoarea reală a coeficientului lui Poisson, corespunzătoare comportării elastice.

Volumul epruvetei atinge minimul pentru valoarea teoretică maximă 5.0=ν .

Efortul unitar normal de compresiune corespunzător are valoarea rcb R=σ , rcR este rezist.

critică a bet., depăşirea ei conduce la declanşarea rapidă a ruperii. Dacă efortul unitar rcb R<σ , deşi s-au produs deformaţii ireversibile, în beton nu s-a atins un nivel critic al

degradărilor. rprc R)95,0...85,0(R = (2.5)

• Faza finală de rupere, pentru rpbrc RR ≤σ< . Volumul bet. creşte rapid (tendinţa de afânare) (fig.2.5, zona 3). Microfis. şi fisurile de dimensiuni reduse, se unesc în fisuri longit. care străbat toată prisma, fragmentând-o (fig.2.3c). în această fază, predomină def. plastice şi în beton se atinge un nivel critic al degradărilor.

Val. max. a ef. unitar de compres., pt. care def. specifice longit. cbε sunt de aprox. 20/00, defineşte rezist. prismatică la compresiune sub încărcări statice de scurtă durată:

0 0/02m a x ,brpR σ= (2.6)

6

Page 12: Beton Precomprimat - Curs

Deformarea epruvetei se produce în continuare, cu scăderea ef. unitar de compres., până la atingerea def. specifice max. de compres., buε (ramura descendentă bb ε−σ ), când are loc ruperea, cu aspect de zdrobire. De fapt, def. specifice de compres. măsurate după depăşirea limitei Rpr sunt pseudoplastice, cuprinzând şi deschiderile microfisurilor.

Analiza suprafeţelor de rupere arată că acestea trec prin piatra de ciment, pe lângă agregate sau prin agregatele de calitate mai slabă.

Prisma încercată la compresiune prin şoc se rupe la valori de până la 1,8 Rpr din cauză că def. plastice nu au timp să se dezvolte. Dacă şocul produce eforturi egale cu rezistenţa prismatică sub încărcarea de scurtă durată, epruveta nu se rupe şi permite repetarea şocurilor în câteva cicluri, până ce procesul de degradare descris mai sus duce la rupere, cu condiţia ca încărcarea să aibă o intensitate din ce în ce mai mică. Această situaţie poate să apară în construcţiile din beton armat supuse la acţiuni reprezentate de un număr relativ redus de cicluri aplicate impulsiv.

În cazul încărcărilor statice de lungă durată, procesul de rupere este influenţat de apariţia fenomenului de oboseală statică, determinând scăderea rezistenţei de rupere până la nivelul rezistenţei prismatice de durată. Rezistenţa prismatică de durată coincide practic cu rezistenţa critică dată de relaţia (2.5): rprcd,rp R)95,0...85,0(RR == .

Această scădere a rez. se poate explica prin faptul că încărcările de lungă durată favorizează dezvoltarea degradărilor structurale ireversibile, datorate deformaţiilor plastice.

2.2.1.2. Ruperea betonului la întindere

În cazul solicitării unei prisme din bet. la întindere axială (fig. 2.6a), def. specifice de întindere se dezvoltă pe direcţia de acţiune a încărcării, fiind mai evident caracterul de rupere prin smulgere. Afânarea bet. apare chiar de la începutul încărcării prismei, prin propagarea microfisurilor de aderenţă perpendiculare pe direcţia forţei de întindere, spre deosebire de compresiune, unde la început volumul epruvetei scade.

Ruperea bet. la întindere este influenţată mai puternic de discontinuităţile existente în masa betonului decât ruperea la compres. Microfisurile sau porii din masa pietrei de ciment cauzează concentrări de eforturi la capetele lor (fig. 2.6b). Valoarea ef. unitare normale în aceste zone este de 2... 3 ori mai mare decât valoarea medie în cazul unei distribuţii uniforme pe secţiune. După depăşirea locală a rezist. la întindere, apar microfisuri lângă goluri, care se deschid relativ rapid. Ruperea se produce:

- la valori reduse ale ef. unitar, rezist. la înt. e de 10...20 de ori< rezist. la compres.- se produce printr-o singură fisură de separare a epruvetei, perpendiculară pe

direcţia întinderii şi formata în secţiunea cea mai slabă.- supraf. de rupere trece prin piatra de ciment, prin agregatele mai slabe sau pe lângă

agregate, la interfaţa dintre granule şi piatra de ciment.Curba ε−σ (figura 2. 7) pentru bet. întins axial are o ramură ascendentă, până la

atingerea rezistenţei la întindere Rt, când def. specifică de întindere este de aproximativ 0,10/00; ramura descendentă corespunde creşterii deformaţiilor, însoţită de scăderea rapidă a efortului unitar de întindere. Până la atingerea valorii maxime a ef. unitar de înt., în element se dezvoltă microfisuri în toată masa lui, dacă însă într-o secţiune este atinsă rezistenţa la întindere, toate deformaţiile se concentrează în această zonă, iar restul microfisurilor nu se mai dezvoltă sau chiar se închid.

7

Page 13: Beton Precomprimat - Curs

Fig. 2.6 Ruperea betonului la întindere Fig. 2.7 Curba ε−σ a betonuluisupus la întindere

O particularitate a comportării la întindere este deci localizarea deformaţiilor în zona de rupere, în timp ce restul materialului se descarcă. Ramura ascendentă a diagramei

ttb ε−σ poate fi considerată liniară, deci descriind o comportare elastică, iar ramura descendentă reprezintă de fapt o falsă deformaţie specifică, egală cu deschiderea fisurii în zona de rupere.

2.2.1.3. Ruperea betonului la forfecare

Solicitarea de tăiere este foarte frecventă, însoţind de obicei încovoierea sau compresiunea excentrică. În elementele din beton armat apare deci situaţia în care betonul este supus la forfecare.

Pentru o grindă de beton încovoiată, înainte de fisurarea betonului întins, starea de eforturi unitare pe înălţimea secţiunii transversale este cea corespunzătoare unui material elastic (fig. 2.8a).

La nivelul axe neutre, unde 0=σ şi maxτ=τ , solicitarea este de tăiere pură (fig.2.8b). Reprezentarea grafică a stării de tensiune pentru tăierea pură prin cercul lui Mohr este dată în figura 2.8c. Ruperea la forfecare se produce teoretic dacă efortul unitar tangenţial maxim

21max σ=σ=τ atinge valoarea rezistenţei de forfecare Rf . Eforturile unitare principale 1σ şi

2σ tind spre valorile rezistenţei la întindere Rt, respectiv de compresiune Rc.Mărimea rezistenţei la forfecare este situată între cele două valori de mai jos

Rt < Rf << Rc (2.7)însă ruperea se va produce datorită atingerii unei valori a efortului unitar apropiată de rezistenţa la întindere, prin fisurarea după diagonala (2), fără să fie obţinută rezistenţa la forfecare (fig. 2.8c). Această comportare constituie motivul pentru care determinarea practică a rezistenţei la forfecare este dificilă.

8

Page 14: Beton Precomprimat - Curs

Fig. 2.8 Ruperea betonului la forfecare

Pe probe având forme speciale, care permit evitarea ruperii datorită eforturilor unitare principale de întindere, s-au obţinut următoarele valori ale rezistenţei la forfecare:

Rf = 2Rt = (0,2...0,25) Rc (2.8)Dacă asupra elementului acţionează şi o forţă axială, aceasta modifică orientarea şi

mărimea eforturilor unitare principale prezentată în figura 2.8; prezenţa unei forţe axiale de compresiune scade valoarea efortului unitar principal de întindere şi măreşte efortul unitar principal de compresiune. În consecinţă, rezistenţa la întindere este atinsă mai târziu, ceea ce convenţional, în calculele practice, se echivalează printr-o valoare mărită a rezistenţei de calcul la întindere. Această situaţie se întâlneşte în cazul elementelor structurale liniare de beton armat comprimate excentric, la verificarea în secţiuni înclinate (pct. 7.2 şi 7.3). Evident, dacă forţa axială este de întindere, rezistenţa la tăiere scade.

Pentru practica de proiectare, modul de rupere la forfecare determină dispunerea armăturilor specifice, denumite transversale sau de tăiere, în afara celor dispuse pentru preluarea întinderilor (sau compresiunilor) din secţiunile normale, denumite armături longitudinale.

2.2.1.4. Ruperea betonului la torsiune

Pentru materiale casante de tipul betonului, ruperea la torsiune se produce sub acţiunea eforturilor unitare principale de întindere, ca şi în cazul forfecării.

Torsiunea pură este rar întâlnită în elementele structurale, deoarece acţiunile care produc moment de torsiune produc de regulă şi moment încovoietor, forţă tăietoare şi forţă axială.

Starea de torsiune pură se poate pune în evidenţă în cazul barelor răsucite din beton cu secţiune circulară sau inelară. Înainte de fisurarea betonului, efortul unitar tangenţial τ este maxim şi constant pe mantaua cilindrului şi nul în axul lui (fig. 2.9a). În lungul

9

Page 15: Beton Precomprimat - Curs

generatoarei cilindrului, efortul unitar tangenţial produce eforturile unitare principale 1σ şi

2σ , având valorile:ettmax21 W/M, =τ±=σσ (2.9)

în care:Mt este momentul de torsiune;Wte - modulul de rezistenţă la torsiune în stadiul elastic.

Fig. 2.9 Ruperea betonului la torsiuneAvând în vedere valoarea mică a rezistenţei la întindere a betonului, comportarea

elastică nu are importanţă practică, deoarece este repede depăşită.Când eforturile unitare principale de întindere 1σ cresc, încep să se dezvolte

deformaţii plastice care duc la curbarea diagramei τ. Teoretic, ruperea se produce dacă întreaga secţiune este plasticizată, adică atunci când efortul unitar tangenţial are valoarea constantă şi egală cu Rt (fig. 2. 9a). Secţiunea de rupere este înclinată la 450 faţă de axul barei, având formă de „fluier”.

Pentru bare cu secţiunea dreptunghiulară, secţiunile transversale nu rămân plane după deformare, iar τ nu variază liniar pe contur; ruperea se produce în secţiuni strâmbe (fig.2.9b).

Dacă se admite că în momentul ruperii betonul este complet plasticizat, rezultă:ptttmax1 W/MR ==τ=σ (2.10)

în care Wtp este modulul de rezistenţă la torsiune, calculat ca pentru un corp ideal plastic. Pentru secţiunea dreptunghiulară, Wtp se determină din analogia "grămezii de nisip"

cu taluz 1:1; Wtp = 2V, în care V este volumul corpului astfel format (fig. 2.9b):

−=

h

b3hb

6

1W 2

pt (2.11)

unde b, h sunt dimensiunea minimă, respectiv maximă a secţiunii transversale, indiferent de orientarea laturilor.

2.2.1.5 Ruperea betonului la solicitări statice bi- şi triaxiale10

Page 16: Beton Precomprimat - Curs

Starea de eforturi monoaxială este rar întâlnită în elementele structurale; în majoritatea cazurilor încărcările direct aplicate, deformaţiile împiedicate, sau dispunerea armăturilor provoacă o stare de eforturi bi- sau triaxială, deci plană sau spaţială.

În elementele de beton armat, după fisurarea betonului se formează zone delimitate de fisuri, supuse preponderent la compresiune monoaxială. În calcule, aceste zone pot fi modelate ca diagonale comprimate (biele), în timp ce întinderile sunt preluate de armăturile care traversează fisurile, lucrând ca nişte tiranţi. Acest tip de modelare a elementelor din beton armat a primit în ultimul timp o largă utilizare (vezi cap. 9)

Starea de eforturi biaxialăStarea de tensiune biaxială dintr-un punct, produsă de eforturile unitare normale

yx ,σσ şi tangenţiale yxxy τ=τ , se poate studia prin intermediul eforturilor unitare principale

1σ şi 2σ , date de relaţia:

2xy

2

yxyx

21 22, τ+

σ−σ±

σ+σ=σσ

în care 1σ şi 2σ au orientarea dată de 1α , respectiv 012 90+α=α , definite de

( )./22tg yxxy σ−στ=α .În faţetele principale, eforturile unitare tangenţiale sunt evident nule. Raportul dintre valoarea eforturilor unitare principale 1σ şi 2σ , pentru care se

produce ruperea betonului, poate fi descris pe baza unor criterii de rupere.În cazul general al elementelor de suprafaţă de tipul dalelor, al plăcilor curbe subţiri,

al grinzilor pereţi, încărcările produc solicitări biaxiale; 1σ şi 2σ pot avea acelaşi semn sau semne diferite, astfel încât sunt posibile următoarele combinaţii: compresiune-compresiune; întindere-întindere; compresiune-întindere.

În figura 2.10 este prezentat criteriul de rupere pentru solicitarea biaxială de compresiune şi întindere, dedus pe baza experimentărilor efectuate.

Pătratul desenat cu linie punctată reprezintă situaţia de referinţă: 0,1R/ c2,1 =σ pentru compresiunea axială şi 1,0R/ c2,1 −=σ pentru întinderea axială, admiţând Rt = 0,1 Rc.

Se remarcă devierile faţă de pătrat, cauzate de influenţa reciprocă a eforturilor unitare principale 1σ şi 2σ , prin semnul şi raportul lor 21 / σσ .

• Domeniul , compresiune-compresiuneÎn cazul compresiunii biaxiale rezistenţa creşte comparativ cu valoarea obţinută

pentru solicitarea monoaxială Rc, din cauză că deformaţiile transversale de umflare sunt împiedicate pe două direcţii, fiind libere numai perpendicular pe planul încărcării (planul

).21 σ−σ

Rezistenţa maximă la compresiune biaxială se obţine pentru 21 5,0 σ=σ (sau )5,0 12 σ=σ , având valoarea aproximativă:

cbiaxialc R25,1R = (2.12)În acest caz, ruperea se produce prin lunecare, suprafeţele de rupere având o înclinare

de 18... 270 faţă de planul încărcării.În proiectare nu se ţine seama de obicei de creşterea rezistenţei la compresiune

datorită stării de eforturi biaxială, lucrându-se acoperitor cu rezistenţa monoaxială. În cazul unui calcul mai exact, se ia în considerare interacţiunea eforturilor unitare produse pe direcţiile principale.

11

Page 17: Beton Precomprimat - Curs

• Domeniul , întindere-întindereÎntinderea biaxială se caracterizează prin faptul că nu se atinge valoarea rezistenţei la

întindere monoaxială, scăderea rezistenţei fiind însă relativ mică. Ruperea se produce prin smulgere, într-o secţiune perpendiculară pe direcţia efortului unitar principal mai mare.

• Domeniile şi , compresiune-întindereDeformaţiile provocate de întindere au aceeaşi direcţie ca şi umflarea transversală ce

însoţeşte compresiunea, accelerând microfisurarea betonului.Rezistenţa la compresiune scade în consecinţă de la valoarea Rc la valoarea Rt, în

funcţie de raportul 21 / σσ .Ruperea se poate produce prin lunecare ca în cazul compresiunii biaxiale, sau prin

smulgere, ca la întinderea biaxială, în funcţie de 21 / σσ .Încovoierea simplă este un caz particular al stării plane de eforturi, deoarece

eforturile unitare normale xσ sunt însoţite de eforturile tangenţiale τ, iar 0y =σ (compresiune cu forfecare).

Fig. 2. 10 Rezistenţa betonului la solicitarea biaxială

În figura 2.11 se dau situaţiile limită pentru valorile eforturilor unitare principale:

cercul reprezintă întinderea axială ( )0,R 2t1 =σ=σ iar cercul compresiunea axială ( )c21 R,0 =σ=σ . Cercul corespunde tăierii pure ( )t2t1 R,R −=σ=σ . Cercul cu raza

(Rt+Rc/2)/2 taie axa τ la valoarea tcRR707,0 , ceea ce corespunde valorilor

experimentale ale rezistenţei la forfecare, cu cmax R22,0=τ , dacă Rt = 0,1Rc.

12

Page 18: Beton Precomprimat - Curs

Fig. 2.11 Criteriul curbei intrinseci al lui Mohr pentru încovoiere

Conform criteriului lui Mohr, ruperea are loc dacă cercul lui Mohr, exprimând starea de eforturi unitare normale şi tangenţiale într-un punct al materialului, devine tangent la curba intrinsecă. Curba intrinsecă a betonului poate fi construită ca o înfăşurătoare a cercurilor limită. Curba intrinsecă depinde de calitatea betonului şi se poate considera în mod simplificat o parabolă.

Starea de eforturi triaxialăSolicitarea triaxială poate să apară în elementele precomprimate după trei direcţii, în

stâlpii fretaţi, în zonele de ancoraj ale armăturilor pretensionate, în elementele masive de tipul culeelor de pod, în cazul barajelor etc. Datorită împiedicării deformaţiilor de umflare transversală după trei direcţii, procesul de acumulare şi dezvoltare a microfisurilor este întârziat şi ruperea se produce la valori ale eforturilor unitare mult mai mari decât în cazul compresiunii monoaxiale.

În zona comprimată a elementelor liniare din beton armat supuse la încovoiere cu sau fără forţă axială, etrierii împiedică umflarea laterală a betonului din interiorul lor (fig. 2.12). În acest caz, eforturile unitare de compresiune pe o direcţie şi deformaţiile împiedicate după celelalte direcţii provoacă o stare de solicitare triaxială. Această stare de tensiuni, obţinută printr-o armare corespunzătoare, se numeşte confinare şi produce creşterea rezistenţei betonului comprimat şi a deformaţiilor specifice ultime, sporind astfel ductilitatea elementului (fig. 2.33).

Fig. 2.12 Împiedicarea deformaţiilor transversale de către etrieri – confinarea betonului comprimat

13

Page 19: Beton Precomprimat - Curs

Încercările efectuate la compresiune triaxială au arătat că rezistenţa creşte cel mai mult în cazul compresiunii uniforme, când 321 σ=σ=σ , citându-se în literatura de specialitate şi creşteri de până la 6 - 7 ori faţă de rezistenţa monoaxială Rc.

Ruperea se produce prin lunecare după planurile în care efortul tangenţial este maxim.

Dacă cel puţin una din componentele solicitării este întindere, se constată că suprafaţa de rupere se aseamănă cu cea corespunzătoare stării de solicitare plană.

De obicei, sporurile de rezistenţă produse de compresiunea triaxială nu se iau în considerare în calcule, decât în cazul elementelor solicitate la compresiune locală (pentru betonul simplu, respectiv pentru betonul precomprimat, sub ancoraje).

2.2.1.6 Ruperea betonului la oboseală

În cazul încărcărilor dinamice, repetate ciclic de foarte multe ori, fazele ruperii sunt aceleaşi ca în cazul încărcărilor de scurtă durată, însă cu scăderea rezistenţelor şi dezvoltarea unor deformaţii remanente importante.

Încărcările şi descărcările repetate duc la accelerarea procesului de microfisurare şi de unificare a microfisurilor în fisuri, instalându-se fenomenul de oboseală dinamică.

Sub efectul încărcărilor repetate, variaţia eforturilor unitare în timp poate fi reprezentată prin sinusoide, caracterizate prin valoarea maximă ,maxbσ prin amplitudinea

relativă a ciclului ( ) maxbminbmaxb / σσ−σ , prin coeficientul de asimetrie a ciclului

maxbminbb / σσ=ρ şi prin numărul de cicluri n (fig. 2.13a).

Fig. 2.13 Ruperea betonului la oboseală

14

Page 20: Beton Precomprimat - Curs

Fenomenul de scădere a rezistenţei sub efectul unui număr mare de cicluri repetate se poate ilustra prin curba lui Wohler, sau curba de durabilitate la încărcări repetate, determinată iniţial pentru oţel, dar valabilă şi pentru beton (fig. 2.13b). Rezistenţa betonului scade odată cu creşterea numărului de cicluri, n = 1 definind rezistenţa la solicitarea statică de scurtă durată. Curba tinde către o asimptotă, reprezentând valoarea efortului unitar la care nu se produce ruperea pentru un anumit număr de cicluri; această valoare este practic egală cu rezistenţa la microfisurare R0 şi în calcule este denumită convenţional rezistenţa la oboseală a betonului.

Cercetările au arătat că scăderea rezistenţei la oboseală nu depinde numai de valoarea efortului unitar maxim, ci şi de diferenţa de eforturi unitare σ∆ . În figura 2.14 este reprezentat ansamblul limitelor σ∆ pentru care nu se produce ruperea.

În concluzie, ruperea betonului se produce prin decoeziune sub efectul eforturilor unitare principale de întindere, când acestea ating valoarea rezistenţei la întindere, indiferent de tipul de solicitare. Ruperea are un caracter treptat, fiind rezultatul acumulării unei cantităţi critice de degradări, sub formă de microfisuri, apoi de fisuri.

În toate cazurile de solicitare statică de scurtă durată, se poate considera o comportare elastică până la valori ale eforturilor unitare egale cu aproximativ jumătate din rezistenţa la

Fig. 2.14 Diagrama lui Goodman pentru determinarea limitelor eforturilor unitare la oboseală

compresiune sau la întindere - rezistenţele de microfisurare. După depăşirea acestor valori, comportarea este elastico-plastică, datorită apariţiei şi dezvoltării deformaţiilor ireversibile, plastice, prin microfisurarea betonului; la rupere sunt predominante deformaţiile plastice. Aceste deformaţii fiind mici, ruperea betonului simplu are totuşi un caracter casant.

15

Page 21: Beton Precomprimat - Curs

CURS nr. 3

2.2.2 Încercări curente pentru determinarea rezistenţelor

Rezistenţele betonului se determină prin încărcarea unor probe de diferite forme şi dimensiuni până la rupere.

În practică sunt folosite de obicei două tipuri de determinări:- pt. controlul calit. bet., probele, sub formă de cuburi, sunt confecţionate cu

bet. din şarjele turnate la o anumită lucrare şi sunt păstrate în cond. date de STAS 1275-89;- pentru determinarea rezistenţelor reale, obţinute în structuri, probele de formă

cilindrică sunt extrase cu freze speciale (carotiere) chiar din elementul de rezistenţă.Deoarece rezistenţele betonului sunt mărimi variabile, este necesară respectarea unor

criterii standard pentru determinarea acestora, pentru ca rezultatele obţinute individual să poată fi comparate cu valorile date în standarde.

STAS 1275-89 reglementează modul de determinare a rezistenţelor. Rezistenţele bet. sunt mărimi convenţionale, stabilite prin încercări de scurtă durată.

Rezistenţa la compresiune reprezintă principalul criteriu de calitate al betonului.Determinările cele mai frecvent utilizate sunt prezentate în tabelul 2.1.

Tabelul 2.1Încercări uzuale pentru beton

Tipul rezistenţei

Tipul solicitării

Forma probei Denumire Simbol

Rezistenţa la compresiune

Compresiune monoaxială

cubRezistenţa cubică (încercare standardizată)

Rb

prismă Rezistenţa prismatică Rpr

cilindru Rezistenţa cilindrică Rbc

Încovoiere grindă armatăRezistenţa la compresiune din încovoiere

Ri

Rezistenţa la întindere

Întindere monoaxială

prismăRezistenţa la întindere

Rt

Întindere prin despicare

cub, fragment de prismă, cilindru

Rezistenţa la întindere prin despicare (încercare standardizată)

Rtd

Întindere prin încovoiere

grindăRezistenţa la întindere din încovoiere (încercare standardizată)

Rt

2.2.2.1 Determinarea rezistenţei la compresiune

Rezistenţa cubică Rb

La noi în ţară, rezistenţa la compresiune se determină pe cuburi cu latura de 100, 141, 200 sau 300 mm, păstrate în regimul de umiditate şi temperatură prescris şi încercate la 28 de zile de la confecţionare. Încercarea cuburilor se face la compresiune monoaxială, cu prese hidraulice care realizează o încărcare uniform distribuită pe suprafaţa epruvetei. Cuburile se încarcă perpendicular pe direcţia de turnare a betonului.

1

Page 22: Beton Precomprimat - Curs

Eforturile unitare de compresiune trebuie să crească constant, cu aproximativ 0,5 N/mm2/sec, astfel încât încercarea să nu dureze mai puţin de 30 secunde. Se consideră că un rezultat, folosit pentru aprecierea rezistenţei, este media a trei încercări.

Valoarea rezistenţei se determină cu relaţia: A

PR r

b =

unde Pr este forţa maximă, A aria suprafaţei perpendiculară pe direcţia de încărcare.Rezistenţa la compresiune pe cuburi cu latura de 141 mm este principalul criteriu

de calitate al betonului. Ea este o valoare convenţională, folosită pentru definirea calităţii betonului prin clasa de beton.

Din cauza frecărilor între suprafeţele de contact ale platanelor presei şi ale cubului, iau naştere eforturi unitare tangenţiale, care împiedică deformaţiile transversale ale epruvetei la aceste niveluri. Eforturile unitare normale bσ şi cele tangenţiale bτ conduc la starea de tensiune biaxială din figura 2.15 a, caracterizată prin eforturile unitare principale

1σ (întindere) şi 2σ (compresiune). Forma cubului rupt urmăreşte traseul eforturilor unitare principale de compresiune 2σ .

Dacă se anulează frecarea între platane şi beton, deformaţiile laterale vor fi mai accentuate pe toată înălţimea probei şi ruperea se produce prin separarea în stâlpişori (fig. 2.15b); se obţin rezistenţe mai mici decât în cazul precedent, valorile fiind comparabile cu rezistenţa cilindrică, respectiv cu cea prismatică. Pentru determinarea clasei betonului, încercarea se realizează fără anularea frecării.

Fig. 2.15 Rezistenţa la compresiune pe cuburi

Rezistenţa prismatică şi rezistenţa cilindrică Rpr , Rbc

Pentru determinarea rezistenţei prismatice şi cilindrice se folosesc prisme de 100/100/300 mm, respectiv cilindri având înălţimea egală cu dublul diametrului (de exemplu, 300/150 mm). Epruvetele sunt supuse la compresiune axială, rezistenţele determinându-se la fel ca în cazul cuburilor. Influenţa frecării epruvetelor cu platanele presei determină traseul fisurilor, înclinate spre capete şi verticale în zona de mijloc (fig. 2.16a). Ruperea epruvetelor are loc la eforturi unitare mai mici decât în cazul cubului. Dacă nu se realizează centrarea perfectă, ruperea se poate produce prin lunecare după un plan înclinat faţă de axa barei la 45... 600.

2

Page 23: Beton Precomprimat - Curs

Este de remarcat faptul că forma prismatică este mai apropiată de forma reală a zonei comprimate de beton din elementele structurale liniare, decât forma cubică.

Fig. 2.16 Rezistenţa prismatică şi cilindrică

Rapoartele Rpr /Rb şi Rbc /Rb depind de raportul dimensiunilor epruvetelor h/a; cu cât acest raport este mai mare, influenţa frecării dintre platanele presei şi epruvete se resimte pe o porţiune relativ mai mică şi deformaţiile laterale de alungire sunt libere pe o înălţime mai mare. La aceeaşi zvelteţe h/a, raportul scade cu creşterea calităţii betonului.

Se observă din figura 2.16 b că în cazul elementelor prismatice cu raportul h/a < 1, rezistenţa bet. este mai mare decât cea determinată pe cuburi. Această situaţie corespunde elementelor plane de tip placă, pentru care hp<<lmin (lmin - deschiderea minimă a plăcii în plan). Pentru elem. la care raportul h/a este cuprins în limitele 3...4, rezistenţa este mai mică decât cea determinată pe cuburi, tinzând către o valoare constantă, Rpr. (cazul stalpilor).

Corelaţia între rezistenţa prismatică sau cilindrică şi rezistenţa cubică (cuburi cu latura de 200 mm), bazată pe rezultatele experimentale, este aproximată de relaţiile:

Rpr = (0,7...0,8)Rb200 (2.13)Rbc = 0,83Rb200 (2.14)

La noi în ţară, pentru echivalarea rezistenţei obţinute pe cuburi cu o rezistenţă de tipul celei prismatice (sau cilindrice), se utilizează relaţia experimentală:

Rpr=(0,87 – 0,002Rb) Rb [N/mm2] (2.15)Această relaţie stă la baza determinării rezistenţei unice la compresiune Rc în metoda

de calcul la stările limită.

Rezistenţa la compresiune din încovoiere Ri

Se determină pe grinzi din beton armat, astfel alcătuite, încât ruperea să se producă în zona comprimată prin zdrobirea betonului, fără ca în armătură să se atingă limita de curgere (fig. 2.17a). Această comportare la rupere se obţine supraarmând zona întinsă a grinzii. Ruperea betonului are loc la o valoare a efortului unitar de compresiune Ri, mai mică decât în cazul cubului şi mai mare decât în cazul prismei, deci forma zonei comprimate a grinzii este prismatică:

3

Page 24: Beton Precomprimat - Curs

Rpr<Ri<Rb (2.16)Ri ≅ 0,9 Rb 200

(2.17)Ri ≅ 1,25 Rpr (2.18)

Deformaţiile de compresiune, dezvoltate paralel cu axa grinzii, sunt însoţite de deformaţii transversale corespunzătoare de întindere, forma zonei comprimate într-o secţiune transversală fiind cea din figura 2.17b. Deformaţiile de întindere, mai mici într-un plan orizontal mai apropiat de axa neutră, au tendinţa de a împiedica deformaţia transversală în planurile mai îndepărtate. Diagrama eforturilor unitare de compresiune din beton înainte de rupere are forma parabolică (fig. 2.17b) şi este afină curbei bb ε−σ (fig. 2.4).

Fig. 2.17 Rezistenţa la compresiune din încovoiere

2.2.2.2 Determinarea rezistenţei la întindere

Rezistenţa la întindere centrică Rt

Pentru a realiza fixarea epruvetelor astfel încât să poată fi încărcate axial, se folosesc de exemplu probe prismatice, având lipite la capete plăci de oţel legate la un dispozitiv cu articulaţie, care permite întinderea centrică (fig. 2.18a).

Solicitarea axială necesită centrarea mecanică şi fizică, deci coincidenţa direcţiei de acţiune a forţei cu axa geometrică a elem..şi cu axa centrelor de greutate ale secţ. transv., astfel ca eforturile unitare să fie uniform distribuite în orice secţ. transv. a elementului. Din cauza neomogenităţii bet. şi a prezenţei microfisurilor iniţiale, eforturile unitare normale de întindere nu sunt uniform distribuite pe secţ. transv., chiar dacă se realizează centrarea mecanică şi fizică. Influenţa excentricităţii forţei de întindere este mai defavorabilă asupra valorii rezist..la întindere, deoarece aceasta este mai mică decât rez. la compresiune. Ruperea se produce prin despicarea în două a epruvetei, perpendicular pe direcţia întinderii.

În funcţie de calitatea betonului rezistenţa la întindere poate să fie:Rt ≅ (1/20...1/10)Rb (2.19)

Rezistenţa la întindere se poate determina şi prin calcul cu formula lui Feret:Rt = 0,5 Rb

2/3 (2.20)Din cauza dificultăţilor de determinare a rezistenţei la întindere axială, se folosesc cel

mai des încercări la care solicitarea de întindere este consecinţa unui alt mod de încărcare.

Rezistenţa la întindere prin despicare Rtd

Această încercare (metoda braziliană) constă în comprimarea unui cilindru cu înălţimea şi diametrul de 150 mm, după două generatoare diametral opuse.

4

Page 25: Beton Precomprimat - Curs

Teoretic, pe înălţimea secţiunii lui, perpendicular pe direcţia de încărcare, apar numai eforturi unitare principale de întindere (problema de elasticitate a lui Hertz). La o încercare practică, din cauza deformaţiei locale a bet., încărcarea se realiz. după o suprafaţă de o oarecare lăţime; în consecinţă, în zonele de contact apar eforturi unitare de compresiune. Ef. unit. de compres. se extind însă pe o înălţime relativ redusă, iar ef. unit. de întindere pot fi considerate uniform distribuite pe zona de mijloc a epruvetei (fig. 2.18b). Ruperea se produce din cauza deformaţiile de alungire, perpendiculare pe direcţia de aplicare a încărcării. Cilindrul se despică în două, când ef. unit. normale de înt. ating val. rezist. la înt.

Fig. 2.18 Rezistenţa la întindere centrică şi prin despicare

Rezistenţa la întindere din despicare R td se determină cu formula:

dl

P64,0

dl

P2R td =

π= (2.21)

în care d şi l sunt diametrul, respectiv lungimea cilindrului.Încercarea braziliană are avantajul că valorile rez. la înt. nu depind de forma şi

dimensiunile epruvetelor. De aceea, pentru încercare se pot folosi şi alte forme de epruvete şi anume cuburi sau bucăţi de prismă, rezultate din încercarea la întindere din încovoiere (fig. 2.18c). Ulterior, cuburile despicate se rotesc cu 90 0 şi pot fi utilizate pentru determinarea rezistenţei la compresiune (încercarea suedeză). Dacă determinarea se face pe astfel de epruvete, rezistenţa la întindere prin despicare se calculează cu relaţia:

22td a

P64,0

a

P2R =

π= (2.22)

Relaţia dintre R t şi Rtd este:Rt ≅ (0,85...0,9) Rtd (2.23)

Rezistenţa la întindere din încovoiere Rt

Încercarea se face pe prisme simplu rezemate, având dimensiunile de 100/100/550 mm, supuse la încovoiere prin aplicarea unei forţe concentrate la mijlocul deschiderii. Folosind schema statică din figura 2.19a, pe o prismă se pot efectua două încercări.

Ruperea se produce în secţiunea de moment încovoietor maxim, printr-o fisură care apare în zona întinsă, sub forţa concentrată, despicând în două epruveta. Rezistenţa la întindere din încovoiere are valori mai mari decât la întindere centrică sau la întindere prin despicare. Creşterea rezistenţei se datorează comportării bet. din zona întinsă, în condiţiile stării neuniforme de solicitare.

5

Page 26: Beton Precomprimat - Curs

Diagrama de eforturi unitare normale pe înălţimea zonei comprimate, unde ,R ib <<σ poate fi considerată liniară. În zona întinsă, distribuţia eforturilor de întindere

se modifică faţă de distribuţia liniară (fig. 2.19c), prin plasticizarea betonului. Astfel, când în fibra cea mai întinsă de beton se atinge rezistenţa la întindere, efortul se transmite fibrei de beton alăturate, mai puţin solicitată. Această retransmitere se poate produce teoretic până la nivelul axei neutre - ipoteza corpului ideal plastic, cu diagrama dreptunghiulară pentru eforturile unitare normale de întindere (figura 2.19e). Când toată zona întinsă este plasticizată, se produce fisurarea betonului întins şi ruperea probei.

În realitate, comportarea nu este ideal elastică sau ideal plastică. Zona întinsă se plasticizează parţial, deci diagrama eforturilor unitare de întindere are o formă curbilinie (figura 2.19d). Gradul de plastificare al zonei întinse depinde de calitatea betonului, dimensiunile şi forma secţiunii transversale, schema statică folosită la încercare etc.

Rezist. la înt. din încovoiere scade odată cu creşterea înălţimii secţ. transv. Rezistenţa la întindere din încovoiere se determină conform normelor româneşti pe

prisme având h= 100 mm, admiţând plasticizarea integrală:

22

p

pl

p

t bh

Pl875,0

bh

M5,3

W

MR === (2.24)

Fig. 2.19 Rezistenţa la întindere din încovoiere

2.2.3 Factorii care influenţează rezistenţele betonului

Deoarece cel mai important criteriu pentru calitatea betonului este rezistenţa la compresiune, analiza se referă în special la această rezistenţă.

Cei mai semnificativi factori sunt: compoziţia, mijloacele de turnare a betonului, modul de compactare, poziţia elementelor faţă de direcţia de turnare, dimensiunile elementelor, vârsta betonului, modul de acţiune a încărcărilor, caracteristicile mediului de funcţionare. Trebuie menţionat că rezistenţa la compresiune este cu atât mai mare, cu cât compactitatea betonului este mai bună, deci, toate mijloacele care au ca efect mărirea compactităţii asigură şi rezistenţe cu valori ridicate.

Influenţa componenţilor betonuluiInfluenţa cimentului se manifestă prin calitate, cantitate şi natură mineralogică:

6

Page 27: Beton Precomprimat - Curs

• calitatea cimentului: rezist. bet. cresc proporţional cu rezist. (clasa)cim. până la 28 de zile, când rezist. devin aprox. egale (fig. 2.22); în general, cimenturile cu viteză de întărire mai mică dau bet. cu rezistenţe finale mai mari;

• dozajul de ciment: între dozajul minim de cim. şi cel maxim, rezist. bet.la compresiune creşte aproape liniar (fig. 2.20); peste 350...400 kg/m3, influenţa este nesemnificativă şi obţinerea unor rezist. mai mari se face cu alte metode decât creşterea dozajului; rezist. la întindere este influenţată defavorabil în cazul dozajelor mari de ciment, deoarece cresc tensiunile iniţiale din contracţie;

• natura mineralogică: cu cât raportul dintre volumele componentelor cristaline şi gelice este mai mare, rezistenţele betonului sunt mai mari;

• creşterea fineţei de măcinare măreşte rezist. bet. (la întindere), deoarece se produce hidratarea unei cantităţi mai mari de cim. din unit. de volum.

Raportul A/C este în relaţie directă cu mijloacele de compactare utilizate şi defineşte consistenţa lui; se alege raportul minim care permite obţinerea unei lucrabilităţi corespunzătoare, deoarece o cantitate prea mare de apă de amestecare duce la scăderea compactităţii.

Se poate observa din figura 2.21 că rezistenţele maxime se obţin pentru betoanele de consistenţă vârtoasă, la un raport A/C cu atât mai mic, cu cât compactarea betonului este mai bună. Scăderea raportului A/C, compensată prin folosirea adausurilor şi alegerea unei curbe granulometrice adecvate, favorizează obţinerea unor rezistenţe ridicate.

Fig. 2.20 Influenţa dozajului de ciment asupra rezistenţei la

compresiune pe cuburi

Fig 2.21 Influenţa raportului A/C şi a modului de compactare asupra rezistenţei

la compresiune

Agregatele trebuie să respecte condiţii privind granulozitatea, forma, mărimea şi rezistenţa.

• Curba granulometrică a agregatelor asigură compactitatea maximă prin încadrarea în zona de granulozitate prescrisă, corespunzătoare dozajului de ciment şi lucrabilităţii necesare. Cantitatea minimă de apă de amestecare se obţine, pentru acelaşi dozaj de ciment, folosind agregate cu conţinut mai mare de fracţiune grosieră, deoarece astfel scade suprafaţa specifică a acestora. Dimensiunea maximă a particulelor φ max, este limitată în funcţie de dimensiunea minimă a elementului dmin:

φ max < (1/3...1/4) dmin

7

Page 28: Beton Precomprimat - Curs

• Forma granulelor trebuie să fie cât mai apropiată de cea sferică, (aceastăformă asigură o compactitate maximă şi o suprafaţă specifică minimă). Dacă agregatele auforma alungită sau plată, scade lucrabilitatea bet. proaspăt, deci creşte necesarul de apă.

• Rezistenţa agregatelor influenţează defavorabil rezist. bet., numai dacă este mai mică decât de 1,5 ori rezist. pietrei de ciment; agregatele naturale grele au de regulă rezistenţa mai mare decât această limită.

• Natura suprafeţei agregatelor influenţează calit. bet. prin aderenţa pe care o realizează cu piatra de ciment. Utilizarea agregatelor concasate, având o supraf. rugoasă, conduce la obţinerea unor bet. cu rezistenţe mai mari cu circa 10... 15%, comparativ cu betoanele confecţionate cu agregate de râu, cu condiţia să fie apropiate de forma sferică.

Aditivii clasici sunt substanţe sau produse chimice introduse în proporţie mică în beton, în general în momentul preparării, pentru a modifica în sensul dorit proprietăţile acestuia. Dozajul de aditivi este reglementat în funcţie de tipul lor.

După efectul pe care îl produc, aditivii clasici produşi în România sunt:- acceleratori de priză şi întărire; clorura de calciu tip C se utilizează pentru

betonări pe timp friguros, sau dacă este nevoie de o decofrare timpurie; deoarece are o acţiune corozivă, nu se admite folosirea ei în cazul betonului precomprimat;

- întârzietori de priză şi întărire; REPLAST produce o întârziere a timpului de priză de maxim 18 ore, fiind utilizat la betonări pe timp călduros sau dacă betonul trebuie transportat la distanţe mari; acest aditiv permite reducerea cantităţii de ciment cu 10%;

- reducători de apă şi antrenori de aer; folosirea aditivului DISAN A conduce laîmbunătăţirea lucrabilităţii, reducerea tendinţei de segregare, creşterea gradului deimpermeabilitate a betonului, sporirea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ repetat; cantitatea deapă se poate reduce cu circa 10%;

- antigel: ANTIGERO coboară temperatură de îngheţ a apei până la –100C, fiindfolosit pentru betonări pe timp friguros; reducerea cantităţii de apă poate fi de cca 5%.

Aditivii superplastifianţi (FLUBET, VIMC 11, VIMC 22) sunt produse chimice care adăugate în proporţie de 0,1... 1% substanţă uscată din cantitatea de ciment, permit fie creşterea lucrabilităţii betonului cu menţinerea raportului A/C, fie scăderea cantităţii de apă de amestecare necesară pentru obţinerea unei anumite lucrabilităţi. În general, superplastifianţii acoperă şi celelalte efecte ale aditivilor clasici.

Utilizarea aditivilor cere însă atenţie deosebită, deoarece o eventuală supradozare poate produce efecte negative.

Influenţa modului de punere în operăTehnologiile de punere în operă se referă la toate aspectele care pot asigura calitatea

bet.: păstrarea şi dozarea componenţilor, prepararea şi transportul bet., calitatea şi starea cofrajelor, turnarea bet. proaspăt, mijloacele de compactare a bet., eventualele tratamente speciale, îngrijirile din perioada prizei cimentului, protejarea bet. proaspăt etc. Factorul cel mai important este modul de compactare a bet.. Procedeele de compactare mecanică utilizate cel mai frecvent sunt vibrarea, vacuumarea, vibrovacuumarea, vibropresarea, centrifugarea şi torcretarea betonului.

Influenţa formei şi dimensiunilor epruvetelorPentru aceeaşi calitate de bet., rezultatele încercărilor sunt diferite în funcţie de forma

epruvetelor utilizate, după cum s-a văzut în paragraful precedent.8

Page 29: Beton Precomprimat - Curs

Pentru aceeaşi formă a epruvetelor, rezistenţele la compresiune sunt cu atât mai mari cu cât dimensiunile sunt mai mici, deoarece influenţa frecării între platanele presei şi epruvetă creşte cu cât înălţimea probei este mai mică. De exemplu, în cazul cuburilor de 100, 200 şi 300 mm se admit factorii de transformare:

0,9 Rb 100 = Rb 200 = 1,1 Rb 300 (2.25)

Influenţa vârstei betonuluiRezist. bet. creşte la început cu viteză mare, la 28 de zile atingându-se pentru bet.

obişnuit aprox. 90% din rezistenţa finală (fig. 2.22). Procesul de hidratare şi întărire a pietrei de ciment continuă, dar devine din ce în ce mai lent. În cazul bet. păstrate în mediu umed, rezist. cresc mai lent, dar valorile lor finale sunt mai mari decât ale bet. din mediu uscat.

În practică este nevoie de multe ori să se aprecieze rezistenţa betonului la o altă vârsta decât de 28 de zile. Se pot folosi legi exponenţiale, de exemplu:

Rb,t = Rb 28 (1-e-β t) (2.26)sau, legea logaritmică a lui Skramtaev:

Rb,t = Rb 28 log t (2.27)în care:

Rb,t este rezistenţa la compresiune a betonului la vârsta de t zile;Rb28 - rezistenţa medie la compresiune a betonului la vârsta de 28 de zile;t - vârsta betonului în zile.Relaţia (2.27) se poate aplica numai dacă vârsta betonului nu este prea mare

deoarece, pentru t → ∞, ar rezulta Rb,t → ∞.

Influenţa temperaturii mediuluiValoarea rezist. este infl. de temp. mediului la turnarea bet. şi în perioada întăririi lui.Temp. ideală de turnare pentru bet. obişnuite este cuprinsă între 10...160C. Dacă în

primele trei zile de la confecţionare apar temp. negative, procesul de hidratare este afectat prin formarea cristalelor de gheaţă. Pierderea de rezistenţă poate fi totală, dacă îngheţul se produce imediat după terminarea prizei cimentului, când betonul are rezistenţa minimă. Dacă îngheţul se produce în perioada de priză, după dezgheţ hidratarea cimentului continuă, dar rezistenţele finale vor fi mult reduse; chiar dacă îngheţul se produce în a treia zi după turnare, pierderile de rezistenţă pot fi de ordinul a 10...40%. Dacă după dezgheţ se revibrează betonul, se poate obţine o rezistenţă satisfăcătoare.

În cazul în care betonarea se face în condiţii de îngheţ, trebuie luate măsuri de protecţie care să asigure în primele 3 zile menţinerea unei temperaturi de cel puţin +50C; chiar şi în acest caz trebuie să se ţină seama de întârzierea obţinerii rezistenţei prescrise.

Dacă temp. de betonare este prea ridicată, evap. apei se produce cu viteză mărită şi poate să apară întărirea prematură sau priza parţială, ducând la scăderea rezist. În această situaţie, temp. mediului conduce la un efect cumulat cu căldura de hidratare.

În condiţii de exploatare, bet. întărit poate să fie expus unor temperaturi excesive.

Influenţa umidităţii relativeÎn primele zile de la turnare este foarte important să nu se producă pierderi mari de

apă prin evaporare, deoarece acestea pot afecta rezistenţele betonului şi provoacă deformaţii puternice de contracţie. Din acest motiv, betonul proaspăt trebuie stropit cu apă sau protejat, de exemplu prin acoperire cu folii.

9

Page 30: Beton Precomprimat - Curs

În situaţia în care se folosesc tratamente termice pentru accelerarea prizei şi întăririi betonului, acestea se fac în condiţii de umiditate apropiată de 100%.

În figura 2.23 este prezentată influenţa umidităţii mediului asupra rezistenţei betonului.

Fig. 2.22 Variaţia rezistenţei la compresiune în funcţie de timp şi de calitatea

cimentului (Portland)

Fig. 2.23 Evoluţia rezistenţei la compresiune în funcţie de condiţiile

de umiditate

Influenţa mediului biologicMediul poate acţiona asupra betonului şi prin factori biologici. De exemplu, în cazul

construcţiilor din beton agrozootehnice, a rezervoarelor pentru produse biologice, a bazinelor de epurare a apei, în canalele de colectare a apelor uzate, se pot dezvolta microorganisme, care provoacă atacul chimic acid sau de altă natură a betonului .

10

Page 31: Beton Precomprimat - Curs

CURS nr. 4

Betonul este un material de construcţie artificial, obţinut din ciment, apă, agregate şi uneori adaosuri, amestecate în anumite proporţii; după hidratare şi hidroliză cimentul se întăreşte, înglobând agregatele.

2.3 DEFORMAŢIILE BETONULUI

2.3.1 Natura deformaţiilor betonului

Betonul se încadrează în categoria materialelor deformabile, valorile deformaţiilor atinse la rupere fiind însă foarte mici, orientativ de ordinul a 0,1...6 mm/m.

Datorită structurii sale mixte, betonul are proprietăţi de deformare influenţate atât de componenţii lui, cât şi de legătura dintre agregate şi matricea formată din piatra de ciment. Cauzele care provoacă deformaţii sunt intrinseci (proprii) sau exterioare (încărcări directe, deplasări impuse, variaţii de temperatură etc).

Astfel, betonul suferă fenomenele de contracţie şi umflare, numite şi deformaţii proprii, deoarece se produc fără intervenţia unor încărcări exterioare; aceste deformaţii au un caracter de volum, ca şi cele provocate de variaţiile de temperatură climatice, sau rezultate din unele procese tehnologice.

Tipurile de deformaţii produse de încărcări sunt impuse de natura solicitărilor, de durata lor de acţiune, de starea de solicitare (mono-, bi-, sau triaxială) şi de mărimea eforturilor unitare produse; aceste deformaţii se dezvoltă preponderent pe direcţia de aplicare a încărcării.

Caracteristicile de deformare pot fi puse în evidenţă dacă se efectuează un ciclu de încărcăre-descărcare. Se pot distinge trei tipuri ideale de deformaţii, care pot descrie convenţional şi comportarea betonului sub sarcini.

Deformaţiile elastice eε au valorile proporţionale cu mărimea efortului unitar produs de acţiune (după o lege liniară sau neliniară); la încetarea acesteia, corpul revine la lungimea iniţială (fig. 2.24a); se produc la orice tip de acţiune şi sunt independente de timp, având un caracter instantaneu.

Deformaţiile plastice pε apar la un anumit nivel de solicitare, cresc atât timp cât se menţine încărcarea, iar după încetarea acţiunii, constituie deformaţii permanente sau reziduale ∞εp ; în figura 2.24b este arătată curba de deformaţie pentru un corp elastic-plastic.

Deformaţiile vâscoase vε (denumită în cazul betonului curgere lentă lcε ) se dezvoltă în timp şi sunt parţial reversibile după încetarea acţiunii; viteza de lunecare este proporţională cu mărimea eforturilor tangenţiale. În figura 2.24c este dată curba de deformaţie a unui corp elastic-vâscos.

Deformaţia totală la o anumită valoare a efortului unitar cuprinde deformaţia elastică instantanee eε care se produce la timpul t0 şi creşterea vâscoasă a deformaţiei vε în timpul t1, după încetarea acţiunii are loc revenirea elastică şi o revenire parţială a componentei vâscoase în timp (sau postacţiunea elastică).

1

Page 32: Beton Precomprimat - Curs

Componentele structurale ale betonului se deformează în mod diferit; faza solidă se deformează elastic, componenta gelică determină deformaţii vâscoase dependente de timp, iar discontinuităţile de structură, în special microfisurile, conduc la dezvoltarea deformaţiilor plastice.

Dacă forţele exterioare sunt suficient de mari pentru a învinge frecarea dintre granule şi piatra de ciment, apare deformaţia plastică, sub formă de lunecare intergranulară; amorsarea deformaţiei se face deci prin compromiterea aderenţei agregat-piatră de ciment.

De aceea, deformaţia plastică produce distrugeri locale ireversibile în masa betonului. Deformaţiile plastice propriu-zise apar pentru valori ale efortului unitar .R 0b >σ

În cazul gelurilor, a căror componentă dispersă are rigiditate la forfecare, curgerea vâscoasă se poate produce numai după atingerea unei anumite limite de curgere. Amortizarea curgerii lente se produce în urma creşterii cristalitelor (îmbătrânirea pietrei de ciment), sau a migrării apei adsorbite.

Curbele de descărcare în cazul materialelor cu deformaţii vâscoase sau plastice nu se suprapun peste curbele de încărcare, închizând o anumită suprafaţă. Acest fenomen este cunoscut sub numele de hysteresis1; suprafeţele OAC reprezintă energia disipată din totalul de energie absorbită (suprafeţele OAB) de corpuri pentru a se deforma (fig. 2.24b,c); se observă că deformarea elastică nu este însoţită de hysteresis.

Fig. 2.24 Deformaţii elastice, vâscoase şi plastice

Variaţiile de intensitate, durată şi frecvenţă de aplicare, pe care încărcările le pot suferi pe durata de exploatare a unei construcţii determină apariţia şi suprapunerea mai multor tipuri de deformaţie şi chiar interacţiunea lor, prezentând interes practic valoarea lor maximă la un moment dat. Normele de calcul dau procedee de evaluare a deformaţiilor, de regulă prin scheme simplificate de calcul .

În calculul elementelor structurale se admite în general că deformaţiile betonului provoacă eforturi numai dacă sunt împiedicate. În cele mai multe cazuri, elementele structurale nu se pot deforma liber, din următoarele cauze:

1 Hysteresis = decalajul dintre două faze succesive ale unui proces fizic, în cazul legii de variaţie ε−σ , între curba de încărcare şi curba de descărcare.

2

Page 33: Beton Precomprimat - Curs

- legătura elementelor cu reazemele, (fundaţii, alte elemente structurale) sau legătura dintre elementele componente, în cazul structurilor static nedeterminate;

- prezenţa armăt.; oţelul are alte caract. de def. ca bet., determinând frânarea anumitor tipuri de def., de exemplu, a contracţiei bet.;

- frecările care iau naştere din cauza contracţiei neuniforme a straturilor succesive de beton, turnate în etape diferite sau aflate în medii cu umidităţi diferite; de exemplu, încazul elementelor masive, betonul se toarnă în reprize succesive, rezultând straturi devârste diferite şi deci cu deformaţii diferite.

2.3.2 Contracţia betonului

Descrierea fenomenuluiBetonul suferă deformaţii iniţiale (modificări de volum în absenţa unor solicitări

exterioare), de la începutul prizei cimentului până la întărirea pastei de ciment, iar după ce acest proces s-a încheiat, datorită variaţiei umidităţii mediului înconjurător.

Scăderea volumului betonului în mediu uscat se numeşte contracţie, iar fenomenul invers, de creştere a volumului betonului în apă, umflare (fig. 2. 25).

Dacă o probă de beton, păstrată un timp în mediu uscat, este introdusă în apă, contracţia produsă iniţial se atenuează. O probă din beton relativ tânăr, păstrată alternativ în aer şi apă, se contractă şi se umflă, fenomenele fiind parţial reversibile; în final, rămâne o deformaţie din contracţie cu caracter ireversibil. La un timp t, def. totală din contracţie tcε are o componentă reversibilă vercε şi o componentă ireversibilă vericε (fig.2.26).

Fig. 2.25 Contracţia şi umflarea betonului

Fig. 2.26 Reversibilitatea parţială a contracţiei

Experimental, s-au constatat următoarele aspecte:• La betoanele confecţionate cu cimenturi obişnuite, de tip portland, def. din

contracţie este mult mai mare decât cea din umflare. Contracţia betonului păstrat încondiţii de umiditate relativă normală poate atinge valorile finale 8,0...4,0c =ε ∞

mm/m, teoretic pentru t = ∞. Deoarece deformaţia specifică din contracţie este maimare decât deformaţia specifică limită la întindere, 15,0...1,0tu =ε mm/m, rezultă că, în cazul în care contracţia este împiedicată, se produce fisurarea betonului;

• Def. din contracţie şi umflare se dezvoltă după legi neliniare, la o vârstă mică cu viteză mare, apoi din ce în ce mai lent; în prima lună de la turnare seconsumă circa 30% din deformaţia finală de contracţie, iar după un an, aproximativ

3

Page 34: Beton Precomprimat - Curs

75...90% din def. finală ∞εc (fig. 2.25). Amortizarea deformaţiei din contracţie se produce pe măsură ce întărirea cimentului se apropie de sfârşit, depinzând de tipul cimentului utilizat; de regulă, pentru betoanele obişnuite, grele, amortizarea se produce în 3...5 ani, iar în cazul betoanelor hidrotehnice, în 10...15 ani.

• Contracţia şi umflarea sunt fenomene parţial reversibile; dacă bet. este păstrat alternativ în mediu uscat şi umed, valoarea contracţiei t,cε la timpul t, respectiv valoarea finală ∞εc sunt mai mici decât pt. betonul păstrat numai în aer (fig. 2. 26).

Cauzele deformaţiilor din contracţiePână în prezent, nu s-a reuşit elaborarea unei explicaţii pe deplin satisfăcătoare pentru

explicarea evoluţiei deformaţiilor din contracţie şi umflare. Toate teoriile elaborate se bazează pe ideea că deformaţiile iniţiale ale betonului se datorează deplasării apei în masa betonului. În betonul proaspăt, apa se deplasează sub influenţa proceselor de transformare a pastei de ciment în piatră de ciment, iar în betonul întărit, sub efectul variaţiilor de umiditate şi temperatură din mediul înconjurător.

Se poate concluziona:• componenta ireversibilă a contracţiei se datorează îmbătrânirii gelurilor,

manifestată prin reducerea progresivă a volumului lor şi creşterea volumului formaţiunilorcristaline;

• componenta reversibilă a contracţiei este parţial independentă de vârsta betonului,datorită fenomenului de capilaritate şi parţial dependentă de vârsta betonului, datoritămodificării grosimii peliculelor de apă adsorbite pe suprafaţa gelurilor; deoarece gelurileîmbătrânesc (se usucă), componenta reversibilă scade în timp (fig. 2.26);

• la nivelul componentelor pietrei de ciment, granulele nehidratate şi cristalele seopun contracţiei gelurilor, în consecinţă sunt comprimate, iar gelurile sunt întinse; lanivelul betonului, agregatele împiedică deformarea pietrei de ciment, care este întinsă şi înunele zone fisurează, când se depăşeşte limita rezistenţei la întindere.

Fenomenele descrise se referă la contracţia denumită şi contracţie hidraulică, produsă după priza şi întărirea cimentului.

În perioada de întărire a betonului, pot să apară şi alte tipuri de contracţie, depinzând atât de structura betonului, cât şi de dimensiunile elementelor structurale:

contracţia chimică a cimentului, sau contracţia intrinsecă; volumul absolut ocupat de cimentul hidratat este mai mic decât suma volumelor absolute ale cimentului nehidratat şi apei;

contracţia termică a miezului construcţiilor masive; căldura degajată în procesul exotermic de întărire duce la încălzirea betonului din interiorul masivului, provocând dilatarea lui; prin răcirea ulterioară, se produce contracţia;

contracţia de carbonatare; se produce la suprafaţa elementelor, numai în anumite condiţii de umiditate relativă, însoţind reacţia de transformare a hidroxidului de calciu Ca(OH)2 în carbonat de calciu CaCO3, în contact cu gazul carbonic CO2.

Factorii care influenţează contracţia şi umflarea betonuluiStarea de umiditate şi temperatură a mediului de păstrare după turnare determină

direct cantitatea de apă care se deplasează în masa betonului şi cea care se pierde prin

4

Page 35: Beton Precomprimat - Curs

evaporare. Cu cât umiditatea relativă este mai mică, iar temperaturile mai mari, valorile deformaţiilor din contracţie cresc (fig. 2.25).

Volumul gelurilor, rezultate din hidratarea cimentului, creşte odată cu dozajul de ciment şi cu fineţea de măcinare a cimentului; cu cât volumul gelurilor este mai mare, deformaţiile din contracţie sunt mai mari.

Agregatele influenţează prin proporţia fracţiunilor de dimensiuni diferite, exprimată prin curba granulometrică. Contracţia este cu atât mai mare cu cât cantitatea de agregate este mai mică, în consecinţă:

betoncmortarccimenrc ε>ε>εPosibilitatea de evaporare a apei depinde de:

- volumul, mărimea şi natura porilor; contracţia este mai mare dacă în masabetonului porii alcătuiesc o reţea continuă, în contact cu exteriorul;

- dimensiunea epruvetelor, prin raportul dintre suprafaţa expusă şi volum, contracţia fiind cu atât mai mare cu cât suprafaţa specifică dată de acest raport este mai mare; pentru elemente liniare, contracţia axială este predominantă, în timp ce la elementele de volum este semnificativă contracţia superficială.

Modul de punere în operă permite reducerea raportului A/C fără afectarea lucrabilităţii, dacă se utilizează tehnologii adecvate de compactare a betonului. Revibrarea betonului în perioada de priză reduce deformaţiile iniţiale din contracţie, deoarece reface structura betonului, anulând astfel efectele negative ale contracţiei iniţiale.

În general, cu cât se obţine o compactitate mai mare a betonului, rezistenţele betonului vor fi mai mari, iar deformaţiile din contracţie mai mici.

2.3.3 Deformaţiile betonului din variaţiile de temperatură

Pentru construcţiile curente se iau în considerare numai variaţiile de temperatură ale mediului ambiant, climatice sau tehnologice. Efectul variaţiilor de temperatură asupra structurilor se consideră ca deformaţii impuse.

Pentru elementele liniare, deformaţiile sub formă de alungiri sau scurtări axiale se calculează cu relaţia:

α∆=ε=∆± ∆ tlll t (2.18)l este lungimea iniţială a elementului;

t∆ - gradientul de temperatură, în 0C;α - coeficientul de dilataţie termică, având valoarea 10-5/0C (sau 0,01 mm/m, 0C)În cazul constr. hidrotehnice masive, se iau în considerare variaţiile de temp. produse

în timpul hidratării cimentului. Miezul masivului are o temp. mai ridicată decât învelişul, rezultând o tendinţă de dilatare care supune învelişul la întindere, ca în cazul contracţiei.

2.3.4 Deformaţiile betonului sub încărcări

2.3.4.1 Înc. statice de scurtă durată: curba caracteristică şi modulii de deformaţie

Curba caracteristică a betonului solicitat axial de încărcări de scurtă duratăLegătura între deformaţiile specifice ε şi eforturile unitare normale σ reprezintă

curba caracteristică a betonului. Curba caracteristică se obţine experimental pentru o

5

Page 36: Beton Precomprimat - Curs

încercare de scurtă durată, efectuată cu viteză de încărcare dt/dσ constantă; ramura descendentă a curbei caracteristice poate fi construită dacă încercarea se realizează cu viteză de deformare dt/dε constantă.

Se observă din figura 2.29 că relaţia ε−σ este neliniară chiar de la trepte de încărcare mici, din cauza deformaţiilor vâscoase şi plastice care se produc; deoarece încărcarea este de scurtă durată, deformaţiile vâscoase sunt mici în raport cu deformaţiile elastice şi plastice.

Fig. 2.29 Curba caracteristică a betonului solicitat axial până la rupere

Fig. 2.30 Ciclul de încărcare - descărcare

Dacă eforturile unitare bσ nu depăşesc limita de microfisurare R0, se admite în general că betonul are numai deformaţii elastice. Peste limita de microfisurare încep să se dezvolte din ce în ce mai pronunţat deformaţiile plastice. Acest mod de deformare corespunde cu comportarea materialului elastic-plastic din figura 2.24b, dacă se neglijează deformaţiile vâscoase. Dacă încărcarea se produce cu viteză redusă (20... 30 min), se pot dezvolta şi deformaţiile vâscoase.

În funcţie de natura solicitării, deformaţia specifică ultimă, egală cu suma deformaţiilor specifice elastice şi plastice înregistrate în momentul distrugerii probei:

m/mm0,3...5,1ub =ε - compresiune centricăm/mm0,7...0,3ub =ε - compresiune din încovoierem/mm15,0...1,0ut =ε - întindere

Forma curbei depinde de viteza de încărcare. În figura 2.31 se prezintă rezultatele încercărilor efectuate cu diferite viteze de încărcare. Se observă că rezistenţele betonului cresc, iar deformaţiile specifice ultime scad, cu cât încărcarea este aplicată cu viteză mai mare. Dacă, teoretic, încărcarea ar fi aplicată instantaneu, curba caracteristică ar deveni o dreaptă, având panta Eb= tgα (modulul de elasticitate); deformaţiile, produse tot instantaneu, ar fi în acest caz numai elastice. De regulă, se admite că def. elastice ale betonului se produc instantaneu la aplicarea încărcărilor, deşi acest mod de încărcare nu se poate realiza practic.

Influenţa calităţii betonului asupra proprietăţilor de deformare se poate urmări în figura 2.32. Se constată că deformaţia corespunzătoare rezistenţei betonului la compresiune

6

Page 37: Beton Precomprimat - Curs

(ordonata maximă a curbei caracteristice) este practic aceeaşi 2cb =ε 0/00 indiferent de calitatea betonului, în timp ce deformaţia specifică ultimă diferă mult, 7,3...9,2ub =ε 0/00, scăzând odată cu creşterea clasei betonului. Tangentele în origine la curbele bb ε−σ au pantă diferită; cu cât calitatea betonului este mai bună, panta bbb /E εσ= este mai mare, deci deformaţiile elastice constituie o fracţiune mai mare din deformaţia totală a epruvetei. Pentru betoanele de calitate mai slabă, sunt preponderente deformaţiile plastice.

Fig. 2.31 Influenţa vitezei de încărcare asupra formei curbei caracteristice

Fig. 2.32 Influenţa calităţii betonului asupra formei curbei caracteristice

Un alt factor care influenţează forma curbei caracteristice este vârsta betonului în momentul încărcării; deoarece rezistenţa creşte în timp, deformaţiile elastice devin mai pronunţate, deci curba se apropie de tangenta în origine.

Pentru calculul elementelor structurale, curba caracteristică a betonului este stabilită prin normele oficiale, având exprimări analitice diferite în funcţie de metoda de calcul acceptată şi în funcţie de nivelul analizei structurii (analiză liniară sau neliniară).

Dacă betonul este solicitat bi- sau triaxial la compresiune, deformaţia specifică ultimă creşte foarte mult. În figura 2.33 se dă diagrama bb ε−σ pentru un element cilindric comprimat centric, din beton armat cu fretă în spirală, deci cu deformaţii împiedicate şi comparativ, curba bb ε−σ pentru un cilindru cu deformaţii transversale libere.

Fig. 2.33 Influenţa confinării betonului asupra deformaţiei specifice ultime de compresiune

Componentele def. specifice pot fi puse în evidenţă dacă o epruvetă din bet. se încarcă cu viteză redusă până când se atinge o val. a ef. unitar de compr. cb R<σ , apoi se descarcă. Se obţine o curbă de încărcare-descărcare (fig. 2.30 - patru zone):

• curba de încărcare O–A, cu deformaţii elastice eε , plastice pε şi eventual vâscoase vε , dând deformaţia specifică totală a betonului;

7

Page 38: Beton Precomprimat - Curs

• curba de descărcare A–B , cu o revenire instantanee peε de natură elastico-plastică datorită închiderii parţiale a microfisurilor; curba de descărcare admite aceeaşi tangentă Eb

ca şi curba de încărcare;• revenirea din deformaţia vâscoasă B–B' (sau deformaţia elastică întârziată ieε )

produsă într-un anumit interval de timp după descărcarea probei;• deformaţia plastică ireversibilă 0–B’ ( )∞εp .

Dacă se încarcă din nou proba, imediat după descărcarea din punctul A, deformaţia O–B rămâne în întregime ireversibilă, deoarece revenirea întârziată nu are timp să se producă.

Decalarea curbei de descărcare faţă de cea de încărcare corespunde modului de deformare hysteretic, prezentat în figura 2.24.

Modulii de deformaţie ai betonuluiModulii de deformaţie sunt caracteristici fizico-mecanice care reprezintă măsura

proprietăţilor de deformare ale betonului sub sarcini.Modulul de elasticitate longitudinal Eb caracterizează deformarea elastică liniară, pe

direcţie longitudinală, a betonului solicitat la compresiune (fig. 2.29):ebb /tgE εσ=α= (2.19)

Se admite în mod curent acelaşi modul de elasticitate (tangentă comună în origine la curba ε−σ ) pentru compresiune şi pentru întindere (fig. 2.29).

Modulul de elasticitate longitudinal este cu atât mai mare, cu cât calitatea betonului este mai bună (fig.2.32); se consideră că are valoarea constantă în timp, deşi în realitate creşte cu rezistenţa betonului.

Conform STAS 5585-71, modulul de elasticitate se determină pe prisme supuse la compresiune axială; se execută n cicluri de încărcare-descărcare între limitele 0,05Rpr şi 0,3Rpr, limita superioară de solicitare fiind aleasă astfel, pentru a evita dezvoltarea deformaţiilor plastice. Valoarea deformaţiilor specifice se determină pentru ultimul ciclu de încărcare-descărcare, când se constată stabilizarea deformaţiilor permanente (fig. 2.34).

Modulul de elast. (dinamic) se poate determina şi cu ultrasunete propagate în beton.Val. modulului de elasticitate se poate obţine prin utilizarea unor relaţii specifice:- conform EC2:

3/1kcb )0,8f(5,9E += [kN/mm2]

în care fck este rezistenţa caracteristică la compresiune determinată pe cilindri, în N/mm2;- conform ACI (American Concrete Institute):

b5,1

bb R0426,0E ρ= [N/mm2]în care bρ este densitatea specifică aparentă a betonului [kg/m3], iar Rb, rezistenţa medie la compresiune pe cuburi la 28 de zile [N/mm2].

Modulul de elasticitate transversal Gb se determină cu relaţia:

)1(2

EG b

b ν+= (2.20)

în care ν este coeficientul lui Poisson; pentru 2,0=ν rezultă Gb = 0,4 Eb.Legătura dintre Eb, Gb şi ν (const. elastice ale bet.), este valabilă în limitele teoriei

elasticităţii, deci dacă eforturile unitare în beton nu depăşesc limita de microfisurare, R0.

8

Page 39: Beton Precomprimat - Curs

⇐ cicluri încărcare-descărcare

ε∆σ∆=α= tgE b

Fig. 2.34 Determinarea modulului de elasticitate Eb

Legătura dintre Eb şi EbS se poate stabili eliminând bσ din relaţiile 2.19 şi 2.21:)(EEE pbbebbSb ε−ε=ε=ε

)1(E1EE b

b

p

bSb λ−=

εε

−= (2.22)

în care λ, reprezintă coeficientul de plasticitate şi arată ponderea deformaţiilor plastice în deformaţia specifică totală a betonului, produsă de efortul unitar bσ :

b

p

εε

=λ (2.23)

Teoretic, ]1;0[∈λ , fiind funcţie de calitatea şi compoziţia betonului şi de natura, mărimea şi durata de acţiune a sarcinii. Se admite pentru compresiune λ = 0,7 iar pentru întindere λ = 0,5; aceste valori arată că la ruperea produsă de încărcări statice de scurtă durată, cel puţin jumătate din deformaţia totală este deformaţie plastică.

Modulul tangent EbT caracterizează deformaţia totală a betonului, vezi (2.19).Pentru eforturi unitare cb R5,0<σ , EbT ≅ Eb; pentru eforturi unitare depăşind limita

de microfisurare: ).(fE bbT σ= EbT este coef. unghiular al tangentei la curba caracteristică, în punctul i (fig. 2.29):

bbbT d/dtgE εσ=γ= (2.24)În proiectare se folosesc modulii long. Eb şi transv. G, şi coeficientul lui Poisson .

2.3.4.2 Deformaţiile betonului sub încărcări statice de lungă durată-curgerea lentă

Descrierea fenomenului de curgere lentă (c.l.)Dacă o probă de bet. e solicit. la un efort const. de compres. un timp mai îndelungat,

se constată după un timp t creşterea deformaţiei specifice în raport cu cea produsă în momentul aplicării încărcării 0bε (fig. 2.35); această creştere sub efectul încărcărilor de lungă durată constante, sau cu variaţii lente în timp, se numeşte curgere lentă sau fluaj.

Def. specifică finală de c. l. poate fi de 2...4 ori > ca deformaţia elastică instantanee.Def. de c. l. se dezvoltă în paralel cu cele produse de dif. alte cauze (contracţie,

variaţii de temp., încărcări de scurtă durată statice sau dinamice), influenţându-se reciproc.La un timp t, sub încărcare constantă, deformaţia totală a betonului este compusă din

deformaţia specifică iniţială 0bε şi din creşterea t,bε∆ (fig. 2.35).Deformaţia specifică 0bε are o componentă elastică eε şi o componentă plastică

tpε , în cazul în care .R 0b >σ Dacă 0b R≤σ , deformaţia iniţială 0bε este considerată de obicei ca fiind elastică şi se determină cu ajutorul modulului de elasticitate longitudinal Eb.

9

Page 40: Beton Precomprimat - Curs

Creşterea t,bε∆ a deformaţiei specifice a betonului se datorează atât contracţiei t,cε , cât şi curgerii lente t,lcε . Deformaţiile de curgere lentă şi de contracţie au aproximativ aceeaşi evoluţie; la început se dezvoltă cu o viteză mare, apoi viteza scade, devenind zero după un timp, când fenomenele se amortizează.

Dacă o structură static nedeterminată din beton este supusă unei deformaţii impuse, de lungă durată şi cu valoarea constantă (contracţie, tasare de reazem), se constată, după un timp t, că efortul unitar produs de deformaţia impusă scade de la valoarea iniţială 0bσ cu o cantitate t,bσ∆ (fig. 2.36). Acest fenomen se numeşte relaxare.

t,b0bt,b ε∆+ε=ε t,b0bt,b σ∆−σ=σ

Fig. 2.35 Deformaţiile betonului în timp Fig. 2.36 Relaxarea betonului

Curgerea lentă şi relaxarea pot modifica deci starea de deformaţii sau/şi starea de eforturi pe parcursul solicitării de durată.

Curgerea lentă şi relaxarea betonului se produc datorită componentei gelice a pietrei de ciment, care se deformează ca un corp vâscos, antrenând agregatele şi scheletul cristalin, caracterizate printr-o comportare elastică. Deoarece în timp gelurile îmbătrânesc, curgerea lentă are valori semnificative în cazul betoanelor relativ tinere.

Fenomenele reologice (curgerea lentă şi relaxarea) apar şi în cazul altor materiale, ca masele plastice, oţelul, răşinile, dar au alte cauze.

Deformaţiile specifice de curgere lentă se dezvoltă în timp în funcţie de mărimea efortului unitar de durată. În figura 2.37 sunt prezentate experimentele lui Rüsch, efectuate pe mai multe epruvete cilindrice, solicitate la valori ale efortului unitar de compresiune bσ constante în timp, dar diferite. Se observă din figura 2.37a două zone de comportare diferită, în funcţie de valoarea efortului unitar bσ .

Zona I: dacă bcb Rη<σ , deformaţiile specifice de curgere lentă cresc în timp cu o viteză din ce în ce mai mică, tinzând să se stabilizeze (fig. 2.37b). Valoarea efortului unitar

bcRη reprezintă rezistenţa la compresiune sub încărcarea de lungă durată sau la oboseală statică. Limita admisă de Rüsch pentru efortul unitar de durată este .R8,0 bc

În cadrul zonei I se pot distinge două moduri de deformare sub sarcina de durată:- Curgerea lentă liniară, pentru 0b R0 ≤σ< , unde R0 este rezistenţa la microfisurare;

deformaţiile vâscoase de fluaj sunt proporţionale cu efortul unitar de durată bσ , iar deformaţiile plastice sunt neglijabile.

În acest caz, deformaţia de curgere lentă poate fi dedusă pe baza deformaţiilor elastice, prin intermediul unui factor de proporţionalitate, conform unei relaţii de tipul:

10

Page 41: Beton Precomprimat - Curs

00tcl )t,t( εϕ=ε (2.25)în care )t,t( 0ϕ este caracteristica deformaţiei de curgere lentă a unui beton de vârsta t, având în momentul încărcării vârsta t0 (proba a fost deci încărcată perioada de timp t-t0);

)t,t( 0ϕ arată de câte ori este mai mare deformaţia de curgere lentă faţă de cea elastică.Domeniul curgerii lente liniare este cel mai frecvent întâlnit în cazul încărcărilor de

exploatare de lungă durată care solicită structurile. Curgerea lentă liniară a betonului păstrat în aer se amortizează în 3.. .4 ani.

- Curgerea lentă neliniară, pentru bcb0 RR η<σ< ; deformaţia de curgere lentă nueste proporţională cu efortul de durată, deoarece este însoţită de deformaţii plastice, prindepăşirea pragului de microfisurare. Deformaţiile vâscoase sunt însă preponderente, astfelîncât predomină tendinţa de amortizare.

Creşterea rezistenţei betonului în timp, redistribuirea efortului de la beton la armătură în cazul betonului armat sau retransmiterea lui spre alte zone în cazul structurilor static nedeterminate, poate avea ca efect trecerea în domeniul curgerii lente liniare.

Zona II: dacă bcb Rη>σ , deformaţiile de curgere lentă şi deformaţiile plastice, care sunt în acest caz preponderente, se dezvoltă cu o viteză din ce în ce mai mare, tinzând spre valoarea critică, de rupere sub încărcarea de lungă durată (fig. 2.37a,c). Ruperea se produce după un timp cu atât mai scurt, cu cât bσ este mai mare.

Curba bb ε−σ notată cu în figura 2.37a, reprezintă curba caracteristică pentru

încărcări de lungă durată, iar cu , pentru încărcări de scurtă durată.Din punct de vedere practic, sub efectul încărcărilor de exploatare predomină fenom.

de curgere lentă liniară. Pe durata de existenţă a unei constr., încărcările prezintă variaţii semnificative ale intensităţii lor; unele încărcări pot să lipsească perioade lungi de timp. Prezintă deci interes modul în care deformaţiile de durată evoluează în aceste condiţii.

Efectul descărcării asupra def. de c. l. este (fig. 2.38 ), (pt. simplificare, contracţia nu s-a reprezentat în această fig.). La aplicarea încărcării se produce deformaţia specifică

instantanee, pie0b ε+ε=ε ( piε având valoarea mică, practic neglijabilă în cazul curgerii lente

liniare), apoi până la timpul t se dezvoltă deformaţia de curgere lentă .t,clε

Dacă la timpul t se descarcă epruveta, se produce o revenire a deformaţiei, având o componentă elastică instantanee şi o componentă de natură vâscoasă, dependentă de timp, (revenirea din curgerea lentă sau deformaţia elastică întârziată). Revenirea din curgerea lentă are aceeaşi lege de evoluţie ca şi curgerea lentă, dar este mai redusă ca valoare şi se amortizează într-un timp mai scurt; proba de beton prezintă o deformaţie plastică remanentă.

11

Page 42: Beton Precomprimat - Curs

Fîg. 2.37 Deformaţiile de curgere lentă în funcţie de mărimea efortului unitar de compresiune de lungă durată

Explicaţia deformaţiilor de curgere lentăCauzele care produc fenomenele reologice sunt: structura complexă a betonului,

transformările prin care trece faza gelică din piatra de ciment în timp şi migrarea apei în masa betonului sub efectul încărcărilor de durată.

Vâscozitatea gelurilor, mai redusă la început, creşte în timp prin îmbătrânire, astfel încât deformaţiile cu caracter vâscos se amortizează în timp. O altă cauză a amortizării este retransmiterea eforturilor la faza solidă din beton.

Pe lângă aceşti factori, curgerea lentă este influenţată şi de schimbul de umiditate dintre beton şi mediul înconjurător.

Fig. 2.38 Efectul curgerii lente asupra deformaţiilor de curgere lentă

În figura 2.27 s-a arătat efectul pe care îl exercită asupra microcristalelor variaţia grosimii peliculelor de apă adsorbite; această grosime depinde de umiditatea mediului exterior, cu care sistemul este în echilibru. În cazul contracţiei, evaporarea apei şi scăderea

12

Page 43: Beton Precomprimat - Curs

de volum a betonului în mediu uscat se produce sub efectul unei diferenţe de umiditate între beton şi mediul ambiant. În cazul curgerii lente, migrarea apei adsorbite de geluri spre pori de dimensiuni mai mari sau spre exterior se produce sub efectul presiunii exercitate de încărcare. Încărcarea exterioară de lungă durată, de exemplu de compresiune, provoacă modificarea volumului betonului, deranjând astfel echilibrul existent între peliculele de apă care învelesc gelurile. Pentru menţinerea stării de echilibru, grosimea peliculei de apă trebuie să scadă. La un moment dat, echilibrul se rupe şi apa difuzează către porii de dimensiuni mai mari, în care nu există presiune. Difuzia apei din micropori conduce la o reorganizare a scheletului pastei de ciment şi la apropierea cristalelitelor. După restabilirea echilibrului, fenomenul reîncepe, până la o nouă rupere de echilibru.

Cu cât vârsta betonului în momentul încărcării este mai mare, deformaţiile de curgere lentă sunt mai mici, deoarece în timp creşte vâscozitatea gelurilor.

Revenirea elastică întârziată se poate explica prin creşterea grosimii peliculelor de apă adsorbită, adică fenomenul se produce în sens invers.

Curgerea lentă apare la orice tip de solicitare. În cazul întinderii, deplasarea apei se produce în sens invers faţă de compresiune; în cazul încovoierii, existenţa celor două zone cu comportare diferită conduc la migrarea apei dinspre zona comprimată spre zona întinsă, în condiţiile unui regim staţionar de umiditate a mediului.

O altă explicaţie simplă a curgerii lente se referă la echilibrarea sarcinii exterioare de către componenta solidă, elastică, a betonului (agregatele + cristalele pietrei de ciment + granulele nehidratate de ciment) şi componenta vâscoasă (gelurile). În momentul aplicării încărcării, se produce deformarea elastică, forţa exterioară fiind preluată de cele două componente. În timp, deformaţia vâscoasă a gelurilor, produsă pe direcţia încărcării, antrenează partea elastică, datorită legăturilor dintre componente; componenta elastică înmagazinează astfel energie potenţială. Sarcina fiind constantă, rezultă că creşterea efortului preluat de agregate şi cristale corespunde scăderii forţei preluate de componenta vâscoasă. Se produce astfel, în timp, o retransmitere a forţei de la geluri la faza solidă. Acest aspect, precum şi creşterea vâscozităţii gelurilor prin pierderea apei (îmbătrânirea gelurilor), explică amortizarea fenomenului.

Dacă proba este descărcată după un timp, energia absorbită de componenta elastică se eliberează, producându-se revenirea din curgere lentă.

Mult timp s-a crezut că deformaţiile de contracţie şi de curgere lentă sunt produse de aceleaşi fenomene fizice, legate de eliminarea apei prin porii betonului. Experimentele de curgere lentă, efectuate cu probe de beton pentru care schimbul de umiditate cu mediul a fost împiedicat (probe în anvelopă termică), au demonstrat că deformaţiile de curgere lentă se produc chiar dacă nu există contracţie, însă curgerea lentă este diminuată.

Influenţa timpului asupra deformaţiilor de curgere lentăÎn figura 2.39 s-au trasat curbele de curgere lentă pentru betoane supuse la acelaşi

efort, încărcate însă la vârste diferite; ca şi în cazul deformaţiei din contracţie, aceste curbe sunt afine (paralele). Se observă că valoarea deformaţiilor de curgere lentă înregistrate sunt cu atât mai mici, cu cât vârsta betonului în momentul încărcării a fost mai mare; deoarece modulul de elasticitate creşte cu vârsta betonului, deformaţia elastică este cu atât mai mică cu cât betonul este mai în vârstă.

13

Page 44: Beton Precomprimat - Curs

Fig. 2.39 Dependenţa deformaţiilor de curgere lentă de vârsta betonului la

încărcare

Fig. 2.40 Curba ε−σ a betonului la încărcări statice de lungă durată

2.3.4.3 Deformaţiile betonului sub încărcări repetate

Înc. rep. dinamice care solicită elem. structurale la un nr. mare de cicluri (de ord. milioanelor), produc o stare de eforturi unitare în bet. variind între două limite ce pot fi considerate const., minbmaxb σ−σ şi au ca efect fenomenul de oboseală. (pctul 2.2.1.)

Cf. fig. 2.30, în urma unui ciclu de încărcare-descărcare rămân deformaţii reziduale, a căror mărime depinde de valoarea efortului unitar. Rezistenţa şi proprietăţile de deformare ale bet. se modifică în cursul ciclului de încărcare-descărcare, distingându-se două moduri de comportare în funcţie de mărimea efortului unitar maxbσ (fig.2.41).

* Dacă ef. în bet. nu depăşesc limita de microfisurare 0maxb R≤σ , def. remanente se cumulează de la un ciclu la altul, dar sunt din ce în ce mai mici.Suma lor tinde către o valoare limită constantă, producându-se o stabilizare adeformaţiilor (ecruisarea bet.). După un număr n de cicluri, se produc numaideformaţii elastice (fig.2.41a). Practic, pentru valoarea efortului unitar 0maxb R=σ ,

denumită rezistenţa la oboseală a betonului şi notată 0bR , acesta nu se rupe niciodată.

Fig. 2.41 Curba caracteristică a betonului supus unui ciclu pulsator )0( minb =σ

* Dacă eforturile unitare depăşesc limita de microfisurare, 0maxb R>σ , deformaţiileremanente se măresc de la un ciclu la altul, curbura buclelor se schimbă, până când seproduce ruperea la oboseală, cu atât mai repede, cu cât maxbσ este mai mare (fig. 2.41b).

În cazul în care numărul ciclurilor de solicitare este redus, dar valoarea efortului unitar maxim în beton este foarte ridicată, iar viteza de deformare este redusă, se produc

14

Page 45: Beton Precomprimat - Curs

deformaţii remanente inelastice foarte mari, cumulându-se pe parcursul ciclurilor; fenomenul de hysteresis se manifestă foarte puternic (fig.2.42).

Fig. 2.42 Curba caracteristică a betonului acţionat ciclic peste limita elastică

Dacă numărul ciclurilor de solicitare este redus, dar viteza de deformare sub încărcare este mare, se poate produce o rupere bruscă a betonului. Seismul provoacă solicitări ciclice alternante ca cele de mai sus. Betonul nu poate prelua aceste solicitări alternante, de asemenea, nu este capabil să disipeze energia indusă de seism. Pentru siguranţa constr. se pune problema ca o parte din energia absorbită în timpul unui ciclu seismic să fie disipată, pentru a nu se converti integral în energie cinetică. S-a văzut că această amorsare este posibilă fie prin deformaţii vâscoase, fie mai ales prin deformaţii plastice. Bet. poate disipa energia absorbită în măsură foarte mică, deoarece def. inelastice sunt limitate; proprietăţile lui de deformare pot fi însă îmbunătăţite printr-o armare corespunzătoare. Se obţine o comportare ductilă, cu deformaţii plastice suficient de mari.

2.3.4.4 Deformaţia specifică totală a betonului

Contracţia şi curgerea lentă sunt fenomene care se dezvoltă concomitent, astfel încât deformaţia totală se obţine admiţând principiul însumării efectelor (fig. 2.43).

Fig. 2.43 Deformaţia specifică totală a betonului

În figura 2.43, timpul t1 reprezintă momentul aplicării încărcării de lungă durată. Deformaţia specifică totală a betonului la un timp t este:

( ) bdet,clt,cet,b ε+ε=ε+ε+ε=ε (2.30)

în care: t,bε este deformaţia specifică totală suprapusă, la timpul t;

eε - deformaţia specifică elastică; t,clt,c , εε - deformaţia specifică din contracţie, respectiv din curgerea lentă; bdε - fracţiunea de durată a deformaţiei specifice totale a betonului.

15

Page 46: Beton Precomprimat - Curs

Din figura 2.44 se observă că deformaţiile de durată ctt,cl ε+ε sunt proporţionale cu efortul unitar în domeniul curgerii lente liniare, cu excepţia domeniului eforturilor unitare foarte mici, când sunt preponderente deformaţiile din contracţie.

În cazul acţiunilor repetate cu un număr mare de cicluri, deformaţiile specifice acumulate pe parcursul acestora (fig. 2.41) se adună cu cele obţinute din relaţia (2.30).

Fig. 2.44 Mărimea deformaţiilor de durată (contracţie şi curgere lentă)

16

Page 47: Beton Precomprimat - Curs

CURS nr. 5

3. ARMĂTURA

3.1. ROLUL ARMĂTURII ÎN ELEMENTELE DIN BETON ARMAT

Betonul armat este rezultatul conlucrării a două materiale cu propr. diferite, pe de o parte betonul care preia în bune condiţii eforturi de compresiune şi pe de altă parte oţelul, sub denumirea de armătură, care poate prelua în bune condiţii ef. de întindere. Asocierea bet. cu arm. este posibilă datorită aderenţei ce se realizează între bet. şi arm.

Se utilizează: - oţelurile rotunde, specifice bet. armat sau prec. (arm. flexibile), - profile laminate sau sudate (armături rigide)- diferite tipuri de fibre (de metal, de sticlă etc.).

Arm. destinată acestui scop, de a prelua in principal ef. de intindere din elem. de b.a. se numeşte arm. longitudinală de rezistenţă. Sunt cazuri când arm. de rezistenţă se dispune şi în zonele comprimate, de exemplu, la stâlpii de beton armat, sau în zona comprimată a elementelor încovoiate, având ca scop sporirea capacităţii portante. De asemenea, în cazul elementelor încovoiate există şi arm. înclinate, care se obţin prin ridicarea pe reazeme a arm. longitudinale în vederea preluării ef. unitare principale de întindere.

La armarea plăcilor pe o direcţie, pe cealaltă dir. se dispune armătură de repartiţie.În cazul stâlpilor, al grinzilor, al altor elemente liniare, transversal se dispun etrieri

pentru fixarea arm. longitudinale în poziţia lor din proiect, aceste bare având şi rol de rezistenţă în preluarea eforturilor unitare principale de întindere. Etrierii şi fretele (armături dispuse sub formă de spirală) îndeplinesc şi funcţia de armătură de confinare.

Armătura de montaj este întâlnită în cazul grinzilor din beton armat, dispusă cu scopul de a fixa în carcase armăturile longitudinale şi transversale de rezistenţă.

3.2 PROPRIETĂŢILE OŢELURILOR FOLOSITE PENTRU ARMĂTURI

Oţelurile specifice folosite pentru arm. elem. din be. se prezintă sub formă de bare laminate la cald sau sârme trase. În funcţie de proprietăţile lor fizico-mecanice, ele se clasifică în oţeluri moi, oţeluri semi-dure şi oţeluri dure.

3.2.1 Oţeluri moi

Această categorie de oţeluri se caracterizează printr-un conţinut redus de carbon (circa 0,2%). Pentru arm. bet. se foloseşte oţelul OB37, iniţialele indicând faptul că este un oţel O pentru beton B. Cifra din denumirea oţelului indică rezist. de rupere a arm., în daN/mm2. Particularităţile fizico-mecanice ale acestor oţeluri sunt puse în evidenţă de curba caracteristică aa ε−σ (fig. 3.1) rezultată din încercări la tracţiune efectuate pe epruvete.

Curba caracteristica aa ε−σ , pentru oţelul OB37, pune în evidenţă:

1

Page 48: Beton Precomprimat - Curs

• limita de proporţionalitate pσ , caracterizată prin proporţionalitate între deformaţiile specifice şi eforturile unitare şi reprezentată de porţiunea dreaptă OA din

diagramă; modulul de elasticitate este ;mm/N101,2tgE 25a ⋅=ϕ=

• limita de elasticitate eσ , caracterizată printr-o relaţie neliniară dintre aσ şi aε pe porţiunea dintre punctele A şi B de pe curbă;

• limita de curgere cσ , cu def. plastice (de curgere) sub efort ct. Lung. palierului de

curgere 'cc ...εε (CD) este de 1,5...2% şi scade odată cu creşterea conţinutului de C; pe

parcursul palierului de curgere are loc o restructurare a oţelului ce determină, apoi, zona de consolidare DE;

• efortul unitar maxim maxσ ;• efortul unitar de rupere rσ ; deoarece raportarea forţei axiale de întindere se face

la aria secţiunii iniţiale a barei ( )4/d20π , porţiunea descendentă a curbei caracteristice este o

reprezentare convenţională maxr σ<σ ; alungirea la rupere rε este cuprinsă între 20 şi 30%.

Fig. 3.1 Diagrama caracteristică aa ε−σ pentru OB37

S-a dovedit experimental că la oţelurile tip OB, supuse unor def. la rece dincolo de limita de curgere şi apoi păstrate neîncărcate o perioadă de timp, are loc un proces de îmbătrânire naturală ce conduce la creşterea cu 10... 15% a rezist. la tracţiune. Oţelurile astfel prelucrate poartă denumirea de oţeluri ecruisate. În figura 3.1 se prezintă procedeul de ecruisare, care constă în întinderea barei dincolo de limita de curgere şi apoi descărcarea din punctul G, pe porţiune 'GO înregistrându-se def. remanentă 'OO . Epruveta reîncărcată, după un timp oarecare, are o nouă curbă caracteristică ''''' FEDGCO , remarcându-se o evidentă mărire a rezistenţelor mecanice ale oţelului, însoţită de o reducere a def. de rupere.

3.2.2 Oţeluri semidure

Aceste oţeluri se caracterizează printr-un conţinut de C cuprins între 0,2 şi 0,4%, precum şi cantităţi reduse de alte elemente de aliere, aşa cum sunt Si, Mn, Cr, Ni şi altele, care fac ca limita de elasticitate să fie mai ridicată comparativ cu oţelurile moi. În această categorie sunt cuprinse oţelurile PC, oţeluri cu profil periodic P, laminate la cald C (fig. 3.5). Curba caracteristică a acestor oţeluri are un palier de curgere mai scurt decât cel al oţelurilor moi, iar alungirea la rupere este în jur de 15%.

2

Page 49: Beton Precomprimat - Curs

Oţelul PC52 are un palier de curgere foarte scurt, în timp ce oţelul PC60 nu are un asemenea palier. În figura 3.2 se prezintă o comparaţie dintre curba caracteristică a oţelului PC60 şi curbele caracteristice ale altor oţeluri.

Sârma trasă pentru beton armat cu suprafaţa netedă, STNB şi cea cu suprafaţa profilată, STPB (fig. 3.5) se încadrează în categoria oţelurilor semidure. Sârma STNB obţinută prin trefilare are o suprafaţă foarte netedă, ca urmare, conlucrarea cu betonul poate fi realizată numai în cazul plaselor sudate prin puncte.

Fig. 3.2 Diagrame caracteristice aa ε−σ pentru diferite tipuri de oţel3.2.3 Oţeluri dure

Conţinutul ridicat de carbon, ce depăşeşte 0,4%, împreună cu alte elemente de aliere (Si, Mn, Cr, Mi etc.) caract. oţelurile dure şi conduce la o limită de elasticitate ft. ridicată. La aceste oţeluri diagrama caracteristică nu mai prezintă paliere distincte de curgere, aşa încât se foloseşte noţiunea de limită convenţională de curgere 2,0σ (fig. 3.3).

Diagrama caracteristică aa ε−σ se consideră o linie dreaptă până în punctul A, care

repr. limita de proporţionalitate ( )2,08,0 σ . Punctul B repr. limita convenţională de curgere, iar zona BC se consideră zonă de consolidare. Alungirea la rupere este mică, 5...6%. În această categorie se încadrează oţelurile pentru bet. prec. SBP I şi SBP II.

Fig. 3.3 Diagrama caracteristică aa ε−σ pentru oţeluri dure

3.2.4 Procedee de ecruisare

Ecruisarea este un procedeu de îmbunătăţire a calităţii oţelurilor prin solicitarea lor peste nivelul limitei de curgere şi apoi descărcarea lor până la efort nul. Calităţile dobândite prin ecruisare se pierd la temperaturi peste 4000C.

Ecruisarea prin întindere se realizează practic prin întinderea armăturilor pe şantier până dincolo de limita de curgere.

3

Page 50: Beton Precomprimat - Curs

Ecruisarea prin torsionare se realizează prin răsucirea barelor în jurul axei lor. Fibra axială nu se deformează, ecruisarea fiind mai puternică spre exterior. Oţelul astfel prelucrat se numeşte oţel torsadat sau TOR (fig. 3.5). În prezent aceste oţeluri nu se mai fabrică la noi în ţară din cauza neomogenităţii secţiunii după prelucrare şi din cauza unei sudabilităţi reduse.

Ecruisarea prin trefilare constă în tragerea forţată, la rece, prin filiere (orificii cu diametrul mai mic) a sârmelor. Astfel se realizează sârmele trase din care se confecţionează plasele sudate. Sârmele astfel realizate poartă denumirea de STNB şi STPB, adică sârmă trasă ST, cu profil neted N sau profilat P pentru beton B.

Dacă trefilarea se aplică în combinaţie cu tratamente termice de încălzire izotermică (patentare), rezultă sârme de înaltă rezistenţă utilizate ca armături pentru betonul precomprimat. Acesta este un oţel dur, se fabrică până la diametre de 7 mm sub denumirea de SBP, adică Sârmă pentru Betonul Precomprimat. În acest caz oţelul folosit conţine carbon în proporţie de 0,6...0,9%, precum şi alte elemente de aliere.

Ecruisarea prin amprentare la rece se face prin trecerea barelor rotunde printr-un sistem de valţuri cu came. Prin imprimarea amprentelor se produce ecruisarea şi se obţine un oţel cu profil periodic, denumit SBPA (Sârmă pentru Betonul Precomprimat Amprentată).

3.3 TIPURI DE ARMĂTURI PENTRU BETONUL ARMAT

3.3.1 Armătura flexibilă

Această categ. de arm. se caract. prin rigiditate redusă, cauzată de secţiuni transv. foarte mici pentru lungimi uzuale mari. Se realiz. din bare independente, rotunde, netede sau cu profil periodic, sau sub formă de plase şi carcase plane sudate. În procesul de execuţie greutatea acestor armături este susţinută de cofraje.

Ca armături flexibile se folosesc următoarele tipuri de oţeluri:• oţel laminat la cald, neted OB37 sau cu profil periodic PC52; PC60 - STAS

438/1-89;• sârmă trasă pentru beton armat cu suprafaţa netedă STNB sau cu suprafaţa

profilată STPB - STAS 438/2-92;• plase sudate uzinate - STAS 438/3-89.

3.3.2 Armătura rigidă

Fig. 3.4 Armătură rigidă din profile sau carcase sudatePrincipala caracteristică a acestor armături o constituie rigiditatea ridicată în raport cu

lungimea lor, putând fi folosite ca elemente portante în cursul procesului de execuţie a

4

Page 51: Beton Precomprimat - Curs

construcţiei, Se utilizează sub formă de profile independente şi carcase spaţiale sudate, câteva posibilităţi de realizare fiind prezentate în figura 3.4.

Arm. rigidă se foloseşte în special la executarea clădirilor înalte cu schelet de rezistenţă mixt oţel-bet.. Arm. rigidă sub formă de carcase spaţiale sudate se foloseşte şi la construcţiile hidrotehnice masive.

Scheletele de armătură rigidă se calculează ca şi structuri metalice la acţiunea sarcinilor care intervin în timpul procesului de execuţie, când susţin, de obicei, greutatea cofrajului şi a betonului proaspăt. După întărirea bet., armătura rigidă conlucrează cu acesta.

3.4. PARTICULARITĂŢI ALE ARMĂTURILOR

Oţelul pentru beton OB37 se prezintă sub formă de bare netede şi este un oţel moale, care se utilizează ca armătură constructivă şi mai puţin ca armătură de rezistenţă.

Oţelul cu profil periodic, de tip PC, caracterizat de o foarte bună aderenţă cu betonul, se utilizează în principal ca armătură de rezistenţă. Din această categorie se utilizează două sortimente, PC52 şi PC60. Profilarea este dată de două nervuri longitudinale diametral opuse şi nervuri elicoidale situate la distanţe egale, înclinate la 55...650 faţă de nervurile longitudinale. În cazul oţelului PC52, nervurile elicoidale sunt dispuse în aceeaşi direcţie pe ambele jumătăţi ale profilului, iar în cazul oţelului PC60 în direcţii contrare (fig.3.5).

Fig.3.5 Tipuri de oţeluri pentru armături

Diametrul nominal al unei bare cu profil periodic este diametrul echivalent al unei bare rotunde cu suprafaţa netedă, a cărei arie este egală cu aria efectivă a secţiunii barei cu profil periodic.

Arm. flexibilă independentă din OB37 sau PC52 se poate îmbina prin suprapunere sau prin sudură, spre deosebire de PC60 care necesită măsuri speciale pentru evitarea fragilizării zonelor sudate.

Plasele sudate sunt elemente de armătură alcătuite din sârme cu diametrul cuprins între 3 şi 10 mm, dispuse pe două direcţii perpendiculare şi fixate prin sudură în puncte (fig.

5

Page 52: Beton Precomprimat - Curs

3.6). Plasele sudate sunt utilizate în special pentru armarea elementele din beton armat, plane sau curbe, de tipul plăcilor.

Fig. 3.6 Parametrii plaselor sudate

Carcasele plane sudate se folosesc în mod obişnuit la armarea grinzilor prefabricate din beton armat sau a elementelor din beton precomprimat (grinzi sau elemente de planşee şi de acoperiş). Carcasele plane sudate se realizează din bare longitudinale de rezistenţă având diametrul de cel puţin 12 mm şi din bare verticale cu diametrul de 6... 12 mm, care au rolul etrierilor (fig. 3.7a), sau din bare longitudinale şi înclinate de rezistenţă (fig. 3.7b).

Fig. 3.7 Carcase plane sudateLivrarea arm. pt. elem. din bet. armat se face în funcţie de tipul de arm. şi

dimensiunile secţ. transv. (tabelul 3.1) Lungimea de livrare a barelor cu diametrul cuprins între 14...20 mm este de 10...18m, iar a barelor cu diametrul mai mare de 20 mm, este de 8... 18 m. Legăturile pot fi realizate din bare drepte sau din bare îndoite o dată sau de două ori. În afara acestor lungimi de livrare, fabricile producătoare pot furniza bare de oţel-beton şi la alte lungimi, în funcţie de necesităţi. Tabelul 3.1

Livrarea oţelului pentru armăturile betonului armat

Tipul de oţel betonDiametrul nominal

mmModul de livrare

OB 376...12 în colaci12...28 în legături de bare drepte

PC52; PC60 6...40 în legături de bare drepteSTNB 3...10 în colaci; panouri de plase

Recepţia oţelurilor pentru armăturile betonului armat se realizează prin efectuarea unor verificări asupra calităţii acestora. Astfel, se verifică dimensiunile secţiunii transversale, calitate suprafeţei şi se efectuează încercări standardizate la tracţiune şi îndoire.

4. BETONUL ARMAT6

Page 53: Beton Precomprimat - Curs

4.1 CONLUCRAREA DINTRE BETON ŞI ARMĂTURĂ

4.1.1 Natura aderenţei

Asocierea şi conlucrarea betonului cu armătura este necesară deoarece, în principal, armătura are rolul de a prelua eforturile de întindere pe care betonul simplu nu are capacitatea necesară de a le prelua, rezistenţa lui la întindere fiind foarte mică.

Conlucrarea dintre cele două materiale este posibilă deoarece la suprafaţa de contact dintre acestea se realizează o legătură cunoscută sub numele de aderenţă, care ia naştere în cursul procesului de întărire a betonului. Aderenţa împiedică lunecarea armăturii şi asigură caracterul monolit al elementului de beton armat până la rupere. Chiar dacă betonul solicitat la întindere fisurează şi armătura lunecă în beton pe o anumită porţiune în imediata vecinătate a fisurii, conlucrarea dintre cele două materiale continuă să existe pe distanţa dintre fisuri. Conlucrarea celor două materiale este favorizată de mărimile apropiate ale coeficienţilor lor de dilatare termică.

Cauze ale aderentei::• încleierea (adeziunea) pastei de ciment pe armătură;• încleştarea (împănarea) betonului în neregularităţile de pe suprafaţa armăturii;• frecarea dintre armătură şi beton în procesul smulgerii barei.Încleierea reprezintă adeziunea gelurilor din pasta de ciment la suprafaţa

armăturii, care prin întărire, asigură conlucrarea celor două materiale. Aportul încleierii la valoarea totală a efortului unitar de aderenţă este destul de mic, reprezentând, în medie, circa 10% din efortul total. Efortul unitar de aderenţă datorită încleierii poate fi determinat măsurând forţa necesară pentru dezlipirea unei probe de beton turnată pe o placă metalică şlefuită (fig.4.1a). În cazul barelor netede, ponderea încleierii din eforul unitar total de aderenţă este mai mare comparativ cu barele cu profil periodic.

Fig. 4.1 Cauzele aderenţei

Încleştarea betonului în neregularităţile de pe suprafaţa armăturilor reprezintă factorul esenţial în explicarea fenomenului de aderenţă.

Barele cu suprafaţă netedă obţinute prin laminare au pe suprafaţa lor o serie de neregularităţi variind între (40... 120)µ , neregularităţi inerente procesului de laminare, care nu sunt însă evidente la o cercetare sumară cu ochiul liber. Pasta de ciment intră în aceste

7

Page 54: Beton Precomprimat - Curs

neregularităţi, se întăreşte, iar la smulgerea barei din beton are loc o forfecare a pietrei de ciment la nivelul neregularităţilor armăturii.

La barele cu profil periodic, la care există - prin laminare - nervuri transversale, de ordinul milimetrilor, dispuse regulat, efectul încleştării este mult mai mare. La aceste arm. în momentul smulgerii se creează un plan potenţial de forfecare la nivelul superior al nervurilor transversale (fig. 4.1b). S-a constatat că efortul unitar de aderenţă datorită încleştării poate să reprezinte până la 70% din efortul unitar total de aderenţă.

Frecarea dintre beton şi armătură; datorită contracţiei se produce o presiune concentrică asupra armăturii ceea ce determină o frecare importantă la smulgerea barei (fig.4.1c). Pe baza cercetărilor experimentale s-a ajuns la concluzia că efortul unitar de aderenţă datorită frecării reprezintă 15% până la 20% din valoarea efortului unitar total de aderenţă.

4.1.2 Determinarea efortului unitar de aderenţă

Cea mai simplă metodă pentru determinarea efortului unitar de aderenţă constă în smulgerea unei bare de oţel dintr-o probă de beton, cubică sau cilindrică. Smulgerea se poate face solicitând bara la întindere sau, mai rar, la compresiune, măsurând forţa care trebuie aplicată la un capăt al barei pentru a o face să lunece în proba de beton (fig.4.2)

Fig. 4.2 Determinarea mărimii efortului unitar de aderenţă

Smulgerea barei din beton are aspecte diferite în funcţie de tipul armăturii, astfel, în momentul distrugerii aderenţei bara netedă lunecă prin beton, manifestându-se numai o frecare redusă. În cazul barelor cu profil periodic nu se produce cedarea în lungul planului potenţial de forfecare, ci se formează fisuri interne ca în figura 4.3a, deoarece efortul unitar principal 1bσ a depăşit rezistenţa la întindere a betonului Rt. Aceste fisuri apar în jurul armăturii şi au o înclinare de circa 600 faţă de axa longitudinală a barei. Def. dinţilor de beton - formaţi ca urmare a fisurării interne - produce o creştere a presiunii generate de contracţia betonului asupra armăturii. În plus, porţiunile detaşate din structura bet. la supraf. de contact cu armătura produc un efect de împănare al armăturii în beton şi în consecinţă o sporire a presiunilor exercitate asupra barei. Sporirea presiunilor asupra barei atrage după sine creşterea frecării şi deci a aderenţei dintre beton şi armătură. Eforturile unitare inelare

8

Page 55: Beton Precomprimat - Curs

produse de extragerea armăturii, tot ancorată în beton pe măsura creşterii forţei de smulgere, cresc tot mai mult producând în final despicarea betonului printr-o fisură radială (fig. 4.3b).

Fig. 4.3 Modelul aderenţei dintre beton şi armătura cu profil periodic

În conformitate cu STAS 10107/0-90, efortul unitar de aderenţă aτ se poate lua în considerare după cum urmează:

• ta R4,2=τ pentru bare cu profil periodic;• ta R5,1=τ pentru bare netede;• ta R=τ pt. bare netede, în pereţii rezerv. şi silozurilor executate în cofraje glisante.Normele europene EC2 prevăd pentru det. ef. unitar de aderenţă următoarele relaţii:

• ca R36,0=τ pentru bare netede

• ta R25,2=τ pentru bare cu aderenţă ridicată.În prezenţa unei presiuni transversale medii pmed (N/mm2), perpendiculară pe planul

posibil de despicare, valorile de mai sus se multiplică cu coeficientul 1/(1 - 0,04/ pmed), dar care nu va depăşi valoarea 1,4.

4.1.3 Repartiţia eforturilor unitare de aderenţă

Repartiţia eforturilor unitare de aderenţă transmise de la armătură la beton este neuniformă în masa acestuia, atât în sens transversal, cât şi în sens longitudinal.

Repartiţia eforturilor unitare de aderenţă în sens transversal armăturii este funcţie de dist. de la armătură. La smulgerea unei bare de oţel din bet. acesta se deformează pe o anumită porţiune, de rază r, denumită zonă de influenţă (fig. 4.4). Se constată că bet. este puternic antrenat în deformaţii în vecinătatea imediată a armăturii şi că această deformaţie scade odată cu creşterea distanţei; la o anumită depărtare de arm. bet. nu se mai deformează oricare ar fi valoarea ef. unitar din arm. Experimental s-a constatat că mărimea zonei de influenţă creşte cu mărirea diametrului armăturii şi scade la bet. de calitatea superioară. După unii cercetători raza de acţiune ar fi r = (10... 15)d, alţii însă admit valori mai mici, r = 2,5d. Cunoaşterea zonei de influenţă este necesară pentru o poziţionare mai raţională a armăturii în secţiunea transversală a elementului, atunci când acest lucru este posibil.

Dacă într-un element din beton se află mai multe armături, influenţa lor poate să se suprapună prin intersectarea zonelor de influenţă.

9

Page 56: Beton Precomprimat - Curs

Cond. cele mai bune de transmitere a ef. de la arm. la bet. au loc atunci când zonele de influenţă sunt tangente exterioare şi deci nu se suprapun; în cazurile curente, când distanţa min. dintre arm. se ia ≥ d sau ≥ 25mm, se produce suprap. zonelor de influenţă.

Distribuţia eforturilor unitare de aderenţă în lungul armăturilor prezintă importanţă atât pentru calculul forţei de aderenţă cât şi pentru calculul stării de fisurare a elementelor din beton armat. Pentru o bară înglobată în beton, diagrama reală de distribuţie a eforturilor unitare de aderenţă are forma din figura 4.5. Pentru cazurile practice s-au admis diagrame simplificate, mai des folosite fiind diagrama dreptunghiulară şi cea triunghiulară.

Admiţând una din legile de variaţie a ef. unitar de aderenţă, se poate det. lungimea minimă de ancorare a armăturii în beton din condiţia ca distrugerea aderenţei să se producă simultan cu curgerea armăturii. În cazul distribuţiei dreptunghiulare cu medaa τ=τ , rezultă:

medaac

2

dl4

d τπ=σπ de unde:

meda

ca 4

dl

τσ

=

Deoarece efortul unitar mediu de aderenţă medaσ este proporţional cu rezistenţa la întindere a betonului Rt, în STAS 10107/0-90 lungimea de ancorare la se exprimă în funcţie de raportul Ra / Rt conform relaţiei (13.5). Modul practic de ancorare în beton a barelor de armătură este prezentat în detaliu la punctul 13.3.

r - raza de acţiune

Fig. 4.4 Repartiţia transversală a efortului unitar de aderenţă

Fig. 4.5 Repartiţia longitudinală a efortului unitar de aderenţă

4.1.4 Factorii care influenţează aderenţa

Calitatea betonului. Aderenţa creşte odată cu creşterea calităţii betonului, fiind legată în mod direct de rezistenţa la întindere. Prin urmare toţi factorii care influenţează calitatea betonului (dozajul şi natura mineralogică a cimentului, factorul A/C, compactitatea etc), şi în special rezistenţa lui la întindere, vor influenţa şi mărimea efortului unitar de aderenţă.

Dozajul de ciment. Aderenţa se îmbunătăţeşte odată cu sporirea dozajului de ciment, deoarece mărirea cantităţii pastei de ciment asigură o încleiere şi o încleştare mai bună la suprafaţa de contact dintre cele două materiale.

Raportul apă-ciment Aderenţa scade odată cu creşterea raportului A/C, atât ca urmare a reducerii compactităţii betonului cât şi ca urmare a formării unor pungi de apă sub porţiunile orizontale ale barelor. În timp, apa din aceste pungi se evaporă, iar armătura nu mai rămâne în contact intim cu betonul în zona respectivă.

10

Page 57: Beton Precomprimat - Curs

Compactarea betonului. Utilizarea unor mijloace mecanice de punere în operă influenţează favorabil rezistenţele betonului, deci şi aderenţa dintre beton şi armătură.

Poziţia armăturii în raport cu direcţia betonării. Armăturile aşezate orizontal, în momentul turnării şi compactării betonului, prezintă o aderenţă mai slabă decât cele aşezate vertical, deoarece tasarea betonului proaspăt provoacă pungi de apă şi aer sub armături reducând suprafaţa de contact dintre armătură şi beton. De asemenea aderenţa dintre cele două materiale mai depinde şi de tasarea betonului proaspăt. Influenţa tasării plastice a betonului proaspăt este mai accentuată la barele aşezate la partea superioară a elementelor, aderenţa acestor bare reducându-se până la 75% faţă de aceea a barelor de la partea inferioară. Această reducere se datorează apariţiei unor fisuri longitudinale deasupra armăturii (fig. 11.1g). Aceste bare sunt considerate, conform STAS 10107/0-90, ca aflându-se în condiţii defavorabile de aderenţa (pct. 13.3.1.1).

Forma secţiunii transversale a armăturii. În condiţii similare de încercare efortul unitar de aderenţă depinde de forma secţiunii şi de tipul armăturii. În condiţiile aceluiaşi beton, pentru diferite tipuri de armături au fost stabilite, experimental, următoarele valori ale efortului unitar de aderenţă (N/mm2):

Se poate constata că cea mai bună aderenţă o au barele cu secţiune circulară, formă care se foloseşte cu preponderenţă la alcătuirea elementelor de beton armat. În cazul barelor necirculare compactarea betonului poate fi necorespunzătoare, în colţurile profilurilor se produc concentrări de eforturi care conduc la distrugeri locale şi în consecinţă aderenţa scade.

Diametrul şi numărul barelor. În condiţii similare de experimentare, efortul unitar de aderenţă scade atunci când diametrul d al armăturii creşte, aşa cum se poate constata din diagrama obţinută experimental şi prezentată în figura 4.6a. Pentru asigurarea unei aderenţe corespunzătoare, legat de necesitatea înglobării barelor într-un anumit volum minim de beton, normele prescriu în funcţie de tipul elementului şi al armăturii distanţa minimă dintre bare. Prevederile pentru stâlpi şi grinzi sunt prezentate la punctele 13.6.1, respectiv 13.7.1.

Grosimea stratului de acoperire cu beton. În funcţie de condiţiile de exploatare, grosimea stratului de acoperire cu beton a armăturilor, pentru diferite elemente de construcţii, este cuprinsă între 10...35 mm. Stratul de acoperire cu beton asigură în acelaşi timp protecţia armăturii împotriva coroziunii, motiv pentru care în anumite condiţii grosimea lui se majorează. Diminuarea stratului de acoperire cu beton conduce la scăderea aderenţei deoarece presiunile radiale, exercitate prin contracţia betonului asupra armăturii (fig. 4.1c), se reduc. Prevederile normelor referitoare la stratul de acoperire cu beton sunt prezentate la punctul 13.2.

Lungimea de înglobare a barei în beton. Testele experimentale au relevat că efortul unitar de aderenţă scade odată cu creşterea lungimii de înglobare (fig. 4.6b). Aceste

11

Page 58: Beton Precomprimat - Curs

rezultate sunt o confirmare a faptului că distribuţia efortului unitar de aderenţă în lungul barei nu este uniformă.

Natura suprafeţei armăturilor. Pe baza rezultatelor experimentale s-a constatat că barele cu profil periodic laminate la cald (PC) prezintă o aderenţă de 3...5 ori mai mare decât cea a barelor cu suprafaţa netedă. Efectul ruginii incipiente şi neregularităţile suprafeţei barei obţinute la laminare (ţunderul) joacă, la scară redusă, rolul profilelor barelor laminate la cald. Barele ruginite a căror strat de rugină are tendinţă de exfoliere se curăţă cu perii de sârmă rezultând o rugozitate mai pronunţată şi o aderenţă mai bună.După activarea aderenţei, care are loc la o deplasare de 0,01 mm a capătului liber al barei, efortul unitar de aderenţă creşte, valoarea lui maximă atingându-se la o deplasare de 0,25 mm în cazul barelor netede, respectiv 1 mm în cazul barelor cu profil periodic.

Armarea transversală. Ancorarea armăturii în beton şi în special a armăturii cu profil periodic duce la tensiuni transversale în masa betonului (fig. 4.2b) datorită efectului de împănare al neregularităţilor. La smulgerea unor bare cu profil periodic s-a observat apariţia unor fisuri longitudinale şi despicarea epruvetelor în momentul smulgerii (fig. 4.3b). Armătura transversală sub formă de fretă, etrieri sau plase sudate împiedică deformaţiile transversale ale betonului, mărind forţa de aderenţă. Pe baza rezultatelor experimentale s-a constatat că la armăturile cu profil periodic PC, freta sporeşte aderenţa de 3... 5 ori faţă de ceea înregistrată în cazul elementelor nefretate, în timp ce la barele cu suprafaţa netedă acest spor este de numai 50%.

Fig. 4.6 Variaţia efortului unitar de aderenţă în funcţie de diametrul barei şi de lungimea de înglobare

Modul de solicitare. Aderenţa dintre beton şi armătură se diminuează în cazul când solicitările nu au un caracter static. În cazul elementelor structurilor antiseismice sau a celor supuse la oboseală, aderenţa dintre beton şi armătură se poate diminua cu până la 25%, datorită condiţiilor severe de solicitare (13.3.1.1).

Modul de păstrare. Diferenţa dintre eforturile unitare de aderenţă la păstrarea în mediu umed sau uscat este sensibilă numai la betoane de vârstă mai mare, când probele păstrate în mediu umed prezintă o aderenţă cu (10...15)% mai mare decât cele păstrate în mediu uscat. Dacă imediat după turnare survine un îngheţ, aderenţa dintre beton şi armătură scade foarte mult. Experimental, la betoanele îngheţate s-au înregistrat rezistenţe la aderenţă mult diminuate faţă de cele întărite normal.

12

Page 59: Beton Precomprimat - Curs

CURS nr. 6

4.2 STADIILE DE LUCRU ALE ELEMENTELOR DIN BETON ARMAT SUB ACŢIUNEA ÎNCĂRCĂRILOR EXTERIOARE

Betonul şi armătura au proprietăţi fizico-mecanice diferite, puse în evidenţă de curbele caracteristice ale celor două materiale. Spre deosebire de armătură, betonul se caracterizează şi prin variaţia în timp a proprietăţilor sale fizico-mecanice. Sub efectul încărcărilor exterioare betonul armat are un comportament ce nu coincide cu acela al betonului sau al armăturii.

Sub acţiunea încărcărilor exterioare, monoton crescătoare, în elementele din beton armat se produc modificări cantitative, ale eforturilor şi calitative, ale comportării materialelor, ceea ce permite delimitarea stadiilor de lucru. Modificările calitative sunt puse în evidenţă prin trecerea de la un comportament elastic la unul plastic sau de rupere.

Comportarea elementelor din beton armat este influenţată şi de natura eforturilor secţionale - forţă axială de compresiune/întindere, moment încovoietor, forţă tăietoare, moment de torsiune - precum şi de interacţiunea acestor eforturi. În cazul interacţiunii forţei axiale şi momentului încovoietor se pot distinge următoarele situaţii:

• axa neutră în secţiune → încovoiere, cazul I de compresiune, sau întindere excentrică cu excentricitate mare;

• axa neutră în afara secţiunii → cazul II de compresiune, sau întindere excentrică cu excentricitate mică.

De asemenea, comportarea elementelor din beton armat este influenţată şi de cantitatea de armătură dispusă în element, exprimată prin procentul de armare p=100Aa/Ab. Din acest punct de vedere există:

• betonul simplu cu armătură de siguranţă, folosit cu precădere în construcţii hidrotehnice masive etc;• bet.slab armat, realizat cu procente de arm. reduse pt.cţii hidrotehnice masive etc;• bet. armat, realizat cu procente mici şi mijlocii de armare (p≅ 0,1...2,5; 3,0%); folosit cu precădere în

domeniul construcţiilor civile, industriale şi al podurilor;• betonul supraarmat, realizat cu procente mari de armare (p > 2,5; 3,0%); este o soluţie

necorespunzătoare din cauza folosirii neeficiente a armăturii.Sub efectul încărcărilor statice - de scurtă durată, monoton crescătoare - se evidenţiază trei stadii

principale de lucru: stadiul I elastic; stadiul II elastico-plastic şi stadiul III plastic, care este stadiul de rupere.

4.2.1 Descrierea stadiilor de lucru

4.2.1.1 Stadiile de lucru ale elementelor cu axa neutră în secţiune

Pentru exemplificarea stadiilor de lucru s-a ales o grindă din beton armat, simplu rezemată, cu secţiune dreptunghiulară simplu armată, se urmăreşte zona dintre forţele concentrate, zonă supusă la încovoiere pură (fig. 4.7a).

Stadiul I (fig. 4.7b) corespunde situaţiei când încărcările exterioare sunt mici. În aceste condiţii, întreaga secţiune transversală din beton armat este activă şi se comportă ca un material perfect elastic. Ef. unitare în bet. şi arm. sunt proporţionale cu deformaţiile specifice. Axa neutră este situată sub axa mediană, pentru că aria de armătură Aa deplasează în jos centrul de greutate al secţiunii neomogene. Rigiditatea la încovoiere a secţiunii este maximă (fig. 4.8).

Stadiul I este un stadiu stabil şi reprezintă stadiul de exploatare (de lucru) al elem. din beton slab armat, folosit la elemente la care nu se admite apariţia fisurilor în betonul întins.

Pe măsura sporirii încărcării exterioare, deformaţia specifică din fibra de beton cea mai întinsă tinde

spre deformaţia specifică ultimă tuε , iar eforturile unitare de întindere tind spre rezistenţa la întindere Rt.

Această stare de eforturi şi deformaţii specifice în betonul zonei întinse reprezintă limita stadiului I. La limita stadiului I (fig. 4.7c) nu mai există proporţionalitate între deformaţiile specifice şi eforturile unitare, betonul

1

Page 60: Beton Precomprimat - Curs

întins fiind puternic plasticizat. Plasticizarea zonei întinse pune în evidenţă prima modificare calitativă în comportamentul betonului întins.

La limita stadiului I se produce o modificare a rigidităţii elementului (fig. 4.8), iar axa neutră are tendinţa de urcare, rămânând însă sub axa mediană a secţiunii. Efortul unitar în armătura întinsă, la limita stadiului I, are valoarea:

c2

atuaaa mm/N5,31...212100001000

15,0...1,0EE σ<<==ε≅ε=σ

rezultând că ea nu este folosită în mod eficient.

Fig. 4.7 Stadiile de lucru ale unui element din beton armat, supus la încovoiere

Limita stadiului I este o stare instabilă, pentru că, la o uşoară creştere a încărcărilor, momentul încovoietor exterior M depăşeşte valoarea momentului încovoietor de fisurare Mf, fisurarea betonului întins pune în lumină a doua modificare calitativă în comportamentul elementului, care trece astfel în stadiul II.

Stadiul II (fig. 4.7d) corespunde unui nivel de solicitare produs de încărcările de exploatare, motiv pentru care se consideră că este stadiul de exploatare pentru majoritatea elementelor din beton armat. În acest stadiu betonul întins este fisurat, deoarece s-a depăşit rezistenţa lui la întindere. După fisurare, eforturile unitare în betonul comprimat şi armătura întinsă cresc brusc. Rigiditatea secţiunii este mai mică decât în stadiul I ca o consecinţă a fisurării secţiunii (fig. 4.8). Axa neutră se deplasează în sus, deasupra axei mediane a secţiunii. În secţiunea fisurată, imediat sub axa neutră, există o zonă de beton întins şi nefisurat, dar cu extindere mică şi de aceea, în mod curent, se neglijează. Betonul întins dintre fisuri participă, în ansamblul elementului, la preluarea eforturilor (fig. 4.9).

Betonul zonei comprimate se comportă elastic, diagrama de eforturi unitare având o variaţie liniară. Armătura întinsă are, de asemenea, un comportament elastic. Eforturile unitare în beton şi armătură au în principiu următoarele valori:

c0b R5,0R ≅≤σ

ca )8,0...7,0( σ≅σStadiul II, fisurat, cu comportament presupus perfect elastic sub acţiunea eforturilor secţionale

corespunzătoare NE, ME (precum şi QE), constituie baza calculului la stările limită ale exploatării normale şi la starea limită de oboseală, secţiunea activă fiind formată din betonul comprimat şi armătura întinsă (eventual şi cea comprimată, dacă aceasta există).

Sporirea încărcărilor conduce la creşterea deformaţiilor specifice şi a eforturilor unitare, în final ajungându-se la limita stadiului II, când unul din cele două materiale, sau eventual amândouă îşi ating

2

Page 61: Beton Precomprimat - Curs

deformaţiile specifice ultime şi rezistenţele respective. În acest mod se pune în evidenţă cea de a treia modificare calitativă în comportamentul elementului din beton armat. Limita stadiului II este începutul procesului de rupere.

Începutul procesului de rupere este condiţionat de cantitatea de armătură exprimată prin procentul de armare. La elementele din beton armat, realizate cu procente de armare mici şi mijlocii, atingerea limitei stadiului II se produce prin intrarea armăturii întinse în curgere şi începutul plasticizării betonului comprimat, fenomen pus în evidentă prin curbarea continuă a diagramei de eforturi unitare de compresiune, dar fără a se epuiza capacitatea portantă a acestuia (fig. 4.7e). În timp ce armătura întinsă curge sub încărcare practic constantă, se produce rotaţia secţiunii şi în consecinţă creşterea eforturilor unitare în betonul comprimat. Deoarece se produce o rotaţie a secţiunii transversale, fără creşterea încărcării, în secţiunea respectivă se consideră că s-a format o articulaţie plastică. Acest tip de articulaţie este caracterizat prin prezenţa unui moment încovoietor constant Mp, denumit moment încovoietor de plasticizare. În ansamblul său, stadiul II este caracterizat printr-un comportament elastico-plastic.

Stadiul III este stadiul de rupere, când sub efectul momentului încovoietor de rupere Mr ambele materiale şi-au epuizat capacitatea portantă: armătura întinsă continuă să curgă, iar betonul comprimat s-a zdrobit (fig. 4.7f). Axa neutră este situată cel mai sus posibil, iar rigiditatea la încovoiere a secţiunii este minimă (fig. 4.8).

În cazul betonului supraarmat, al betonului slab armat şi al betonului simplu cu armătură de siguranţă, procesul de rupere diferă faţă de ruperea betonului armat. Astfel, în cazul betonului supraarmat ruperea începe la limita stadiului II prin plasticizarea betonului comprimat, fenomen care continuă până la zdrobirea betonului,

fără ca armătura întinsă să-şi epuizeze capacitatea de rezistenţă ( )ca σ<σ , din acest motiv ruperea are un

caracter casant. Această variantă de armare este o soluţie neeconomică, deoarece armătura nu este folosită la capacitate maximă.

În cazul betonului slab armat, ruperea începe la limita stadiului II prin intrarea armăturii întinse în

curgere, fiind chiar posibilă depăşirea acestei limite ( )rac σ<σ<σ . Ruperea se produce prin zdrobirea

betonului comprimat sau prin deformaţii excesive, fără ca betonul să-şi atingă rezistenţa la compresiune.În cazul elementelor de beton simplu cu armătură de siguranţă efortul unitar din armătura întinsă

parcurge rapid palierul de curgere şi porţiunea de consolidare, ajungând la limita de rupere rσ . În acest caz,

armătura are rolul de a reduce în oarecare măsură fragilitatea betonului simplu, ruperea elemenului în stadiul III fiind casantă.

Asupra modului de comportare a elementelor din beton armat cu procente de armare mijlocii (p = 0,3...3,0%), supuse la moment încovoietor şi forţă axială, având axa neutră în secţiune, se fac următoarele aprecieri cu caracter general:

• pe măsura creşterii încărcării se disting două momente importante - fisurarea şi formarea articulaţiei plastice;

Fig. 4.8 Evoluţia rigidităţii elementelor din beton armat

3

Page 62: Beton Precomprimat - Curs

• rigiditatea elementului se reduce o dată cu creşterea încărcării, fenomen redat de diagrama moment încovoietor-sagsata din figura 4.8, diagramă obţinută prin analiza pe calculator a comportării elementului reprezentat în aceeaşi figură;

• ruperea elementelor din beton armat cu procente de armare obişnuite începe la limita stadiului II, prin curgerea armăturii întinse şi se termină în stadiul III, prin zdrobirea betonului comprimat; acest mod de cedare are un caracter ductil datorită deformaţiilor plastice mari produse înainte de rupere;

• în lungul unui element se pot întâlni toate stadiile de lucru, în funcţie de solicitarea acestuia; se poate constata că elementul lucrează ca un arc de beton cu tirant de oţel (fig. 4.9);

• în structurile static nedeterminate apariţia unei articulaţii plastice nu înseamnă ruperea structurii, ci numai reducerea gradului de nedeterminare statică şi redistribuirea eforturilor secţionale către alte zone mai puţin solicitate.

Fig. 4.9 Element încovoiat din beton armat

4.2.1.2 Stadiile de lucru ale elementelor cu axa neutră în afara secţiunii

Elemente supuse la întindereForţa de întindere se află între armături, datorită valorii reduse a momentului încovoietor. Starea de

eforturi unitare este asemănătoare cu cea din zona întinsă a unui element încovoiat, de aceea se remarcă aceleaşi stadii de lucru ca şi în cazul elementelor cu axa neutră în secţiune. Singura deosebire constă în faptul că limita stadiului II coincide cu stadiul III, deoarece începutul curgerii armăturii înseamnă în acelaş timp epuizarea capacităţii portante a elementului; secţiunea activă este dată de aria armăturilor întinse, betonul fiind total fisurat şi scos din lucru.

Elemente supuse la compresiuneStadiul I corespunde sarcinilor de exploatare când efortul unitar în beton nu depăşeşte rezistenţa la

microfisurare Ro, deformaţiile betonului fiind elastice. Eforturile unitare în beton şi în armătură sunt proporţionale cu deformaţiile specifice.

Stadiul II se atinge atunci când efortul unitar depăşeşte valoarea rezistenţei la microfisurare Ro (pct. 2.2.1 - fig. 2.4).

Creşterea eforturilor unitare în beton determină trecerea în stadiul III de rupere, atunci când se produce zdrobirea betonului comprimat. Armătura atinge limita de curgere înainte sau simultan cu zdrobirea betonului comprimat, astfel încât în momentul ruperii elementului ambele materiale şi-au epuizat capacitatea portantă. În momentul zdrobirii betonului comprimat, armătura poate flamba spre exteriorul elementului, datorită decojirii stratului de acoperire cu beton.

4.2.2 Analiza stării de tensiune în diferitele stadii de lucru

4.2.2.1 Determinarea eforturilor unitare în stadiul I

Stadiul I al elementelor din beton armat, caracterizat de valori mici ale deformaţiilor specifice şi eforturilor unitare, este o fază tranzitorie, deoarece sub încărcările de exploatare betonul întins este fisurat. Din

4

Page 63: Beton Precomprimat - Curs

acest motiv, eforturile unitare în stadiul I nu prezintă interes pentru nici o stare limită. Dacă totuşi se doreşte calculul eforturilor unitare în beton şi armătură, acest lucru se poate realiza pe baza principiilor prevăzute de metoda rezistenţelor admisibile, prin înlocuirea secţiunii reale neomogene cu o secţiune de calcul omogenă (pct.5.2 - fig. 5.1).

4.2.2.2 Calculul capacităţii portante la fisurare, la limita stadiului I

Calculul capacităţii portante la fisurare în secţiuni normale, se face pe baza diagramei de deformaţii specifice şi de eforturi unitare din figura 4.10. Se admit următoarele ipoteze:

• capacitatea portantă la fisurare a secţiunii de beton armat se obţine prin adunarea aportului armăturii la capacitatea portantă a secţiunii de beton simplu, determinată conform capitolului 15.

• pentru elementele cu axa neutră în secţiune, se neglijează influenţa armăturii asupra poziţiei axei neutre, această ipoteză bazându-se pe rezultate teoretice şi experimentale;

Elemente întinse centricAvând în vedere cele de mai sus, capacitatea portantă la fisurare a elementelor întinse centric este:

atotatbafbffcap ARANNN σ+=+=

unde:

aaa Eε=σ este efortul unitar în armătura întinsă;

aσ - deformaţia specifică în armătura întinsă, care se obţine plecând de la egalitatea deformaţiilor

specifice tua ε=ε ;

bttu E/R2=ε - deformaţia specifică ultimă la întindere (cap. 15), sau ε tu = 0,10/00 (cap. 5.), în

consecinţă efortul unitar în armătură este: ta nR2=σ sau aσ = 0,0001⋅ 210000 ≅ 20 N/mm2

În aceste condiţii relaţia capacităţii portante la fisurare este:

totatbtotattbfcap A20RAAnR2RAN +=+=

Elemente încovoiateAvând în vedere cele de mai sus, capacitatea portantă la fisurare a elementelor încovoiate este:

afbffcap MMM += (4.1)

unde:Mbf = cpl WfRt este capacitatea portantă a secţiunii din beton simplu (cap. 15)

( )Nbc0aaaf yxhAM +−σ= - aportul armăturii întinse la capacitatea portantă la fisurare a secţiunii din

beton armat;

Fig. 4.10 Ipoteze pentru calculul capacităţii portante la fîsurare

Wf - modulul de rezistenţă la fisurare (cap.15);cpl - coeficient ce ţine cont de plasticizarea parţială a betonului întins (cap.15);

aaa Eε=σ - efortul unitar în armătura întinsă;

aε - deformaţia specifică în armătura întinsă; se obţine plecând de la ipoteza secţiunilor plane:

b

ttutu

0tua E

R2cu;

xh

xh=εε≅

−−

ε=ε rezultă: tab

taaa nR2E

E

R2E =≅ε=σ

n = Ea/Eb - coeficientul de echivalenţă al armăturii;yNbc = Ibc / Sbc - poziţia rezultantei eforturilor unitare de compresiune, în raport cu axa neutră;

5

Page 64: Beton Precomprimat - Curs

Ibc, Sbc -momentul de inerţie, respectiv momentul static al zonei comprimate de beton, în raport cu axa neutră.

Elemente solicitate excentricAvând în vedere cea de a doua ipoteză simplificatoare, este necesar a se cunoaşte capacitatea portantă a

secţiunii de beton simplu solicitată excentric, pentru ca la aceasta să se adune aportul armăturii. Capacitatea portantă a secţiunii din beton simplu solicitată excentric, cu axa neutră situată în secţiune (cap. 15), se obţine utilizând modulul de rezistenţă la fisurare Wf, cu condiţia ca ecuaţia de momente să fie scrisă în raport cu punctul K, situat în vârful sâmburelui central corespunzător fibrei întinse (fig. 4.10). În aceste condiţii, ecuaţia de momente pentru secţiunea simplu armată este:

( ) 0ryhARWcNrM sbs0aatfpls =+−σ−− (4.2)

Capacitatea portantă poate fi exprimată ca moment încovoietor:( ) ssbs0aatfplfcap NrryhARWcM +−σ+= (4.2)

sau ca forţă axială:( )[ ] ssbs0aatfplfcap r/ryhARWcMN +−σ±=

În relaţiile de mai sus, semnul superior corespunde unei forţe axiale de compresiune.

Particularizarea 4.1 Momentul încovoietor capabil la fisurare pentru secţiunea dreptunghiularăPentru secţiunea dreptunghiulară Wf = cplWe = 0,29bh2 (conf. cap. 15). În cazul elementelor încovoiate intervin următoarele particularizări:Ibc = bx3/3; Sbc=bx2/2; x = h/2; yNbc=2x/3;Valoarea -x + yNbc devine - x + 2x/3 = -x / 3 = − h/6, astfel încât relaţia (4.1) se pune sub forma de mai

jos:

( )6/hhAnR2Rbhc29,0M 0att2

plfcap −+= (4.1a)

În cazul elementelor solicitate excentric intervine particularizarea: -ybs + rs =− h/2 + h/6 =−h/3> astfel încât relaţia (4.2) devine:

Nr h/3) - (hA 2nR Rbh0,29c M s0att2

plfcap ±+= (4.2a)

Relaţiile (4.1a) şi (4.2a) se pot înlocui cu relaţii mai simple, plecând de la relaţiile (4.1) şi (4.2) şi având în vedere că:

1,0tu =ε 0/00 (cap.5) deci 2atuaaa mm/N20EE ≅ε≅ε=σ

( )( )

=−=−=−=−

≅h6 1 7,0h3 3 3,09 5,03/hh

h7 8 3,0h1 6 6,09 5,06/hhd e c ih9 5,0h

0

00

rezultând în final:

- pentru încovoiere: h 16ARbh0,29c M al2

plfcap +≅ (4.1b)

- pentru solicitări excentrice: sal2

plf cap Nr h 12ARbh0,29c M ±+= (4.2b)

Secţiunea (monosimetrică sau dreptunghiulară) nu fisurează dacă:

f capM M ≤Momentul încovoietor exterior se va corecta prin luarea în considerare a efectului excentricităţii

adiţionale (cap. 6) şi a influenţelor de ordinul II (pct. 6.4).

4.2.2.3 Determinarea eforturilor unitare în stadiul II de exploatare

Calculul eforturilor unitare normale în beton şi armături se face admiţând următoarele ipoteze:• secţiunile plane înainte de deformare rămân plane şi după deformare;• se neglijează contribuţia betonului întins dintre fisuri la preluarea eforturilor de întindere;• pentru betonul comprimat şi armături, relaţiile între eforturile unitare şi deformaţiile specifice sunt

liniare (reprezentând deci un comportament perfect elastic).6

Page 65: Beton Precomprimat - Curs

Pentru a ţine cont de efectul curgerii lente şi al eventualelor deformaţii plastice (neluate în considerare ca urmare a celei de a treia ipoteze) asupra deformaţiilor specifice şi deci asupra eforturilor unitare, modulul de elasticitate se introduce în calcule cu o valoare corectată, denumită modul de deformaţie. În cazul elementelor care prezintă zonă comprimată de beton, modulul de deformaţie se ia în considerare cu valorile de mai jos:

b'b E

5,01

8,0E −

ϕν+= pentru betoane cu agregate obişnuite

b'b E

75,01

9,0E −

ϕν+= pentru betoane cu agregate uşoare

în care:

ν este raportul dintre momentul încovoietor din încărcările de exploatare de lungă durată ( )EldM şi cel

din încărcările de exploatare totale (ME);−ϕ - valoarea maximă de calcul a caracteristicii deformaţiei în timp a betonului (pct.5.4.3.2).

Pentru calculul eforturilor unitare în stadiul II de exploatare, secţiunea neomogenă de beton armat se înlocuieşte cu o secţiune omogenă de beton, în care ariile de armătură se înlocuiesc cu arii echivalente de beton. Această echivalare se face prin multiplicarea ariilor de armătură cu coeficientul de echivalenţă ne, care se adoptă după cum urmează:

'bae E/En = - pentru cazuri curente;

'bae E/En ψ= - pentru un calcul detailat, când prin intermediul coeficientului ψ (cap.12) se ţine cont

şi de aportul betonului întins dintre fisuri.

Determinarea eforturilor unitare normalea. Elemente cu axa neutră situată în secţiune

În această categorie sunt cuprinse elementele supuse la încovoiere, cazul I de compresiune şi întindere excentrică cu excentricitate mare (forţa axială situată în afara secţiunii), în aceste cazuri existând o zonă comprimată de beton.

Relaţiile de calcul se obţin plecând de la starea de eforturi din figura 4.11, implicând un sistem de patru

ecuaţii cu patru necunoscute: 'aab ;; σσσ şi x. Sistemul se compune din două ecuaţii de echilibru static (Σ N =

0; Σ M = 0) şi două ecuaţii ce decurg din ipoteza secţiunilor plane, ecuaţii scrise pentru deformaţiile specifice

ale celor două armături Aa şi 'aA .

Rezultanta eforturilor unitare de compresiune din beton este:

netbb

x

0y

x

0

bybyb S

xydyb

xydbN

σ=

σ=σ= ∫∫

cu ( )''abcnetb axASS −−= - momentul static al ariei nete comprimate; bcS - momentul ariei

comprimate brute bcA în raport cu axa neutră.

Poziţia rezultantei Nb faţă de axa neutră este:

Fig. 4.11 Secţiune solicitată excentric, cu zonă comprimată de beton, în stadiul II

7

Page 66: Beton Precomprimat - Curs

netb

netb

netbb

x

0

2y

b

b

x

0yby

Nb S

I

Sx

ydybx

N

ydyby =

σ

σ

=∫∫

cu ( )2''abcnetb axAII −−= - momentul de inerţie al ariei nete comprimate; Ibc - momentul de inerţie al ariei

comprimate brute Abc în raport cu axa neutră. Braţul de pârghie dintre Na şi Nb este:

Nb0 y x -h z += (4.3)

Ecuaţia de proiecţii este:

0NNNN 'aba

E =−−+care se poate pune sub forma:

'a

'aaanetb

bE AASx

N σ+σ−σ= (4.4)

Ecuaţia de momente în raport cu centrul de greutate al armăturii întinse este:

( ) 0hNzNayNM a'abG

EE =−−−+care se poate pune şi sub forma:

a) - (yNhA zSx

M GE

a'a

'anet b

bE −σ+σ= (4.5)

Ecuaţiile de compatibilitate pentru deformaţiile celor două armături sunt:pentru armătura Aa:

x

xh 0

b

a −=

εε

x

xh

EEx

xh 0

b

b

a

a0ba

−σ=

σ⇒

−ε=ε

pentru armătura 'aA :

x

ax '

b

'a −=

εε

x

ax

EEx

ax '

b

b

a

'a

'

b'a

−σ=

σ⇒−ε=ε

rezultând în final:

x

axn

'

be'a

−σ=σ (4.6)

x

xhn 0

bea

−σ=σ (4.7)

Sistemul format de ecuaţiile (4.4...4.7) este un sistem neliniar, a cărui rezolvare directă este dificilă;

pentru rezolvare se procedează în felul următor: expresiile aσ şi 'aσ , date de relaţiile (4.6) şi (4.7) se

înlocuiesc în ecuaţia de proiecţii (4.4), care ia forma:

( ) ( )''ae0aenetb

E

baxAnxhAnS

xN

−+−−=σ (4.4a)

Rezolvarea stării de tensiune se face prin încercări:

• se alege x

• se calculează bσ cu relaţia (4.4a)

• se calculează eforturile unitare aσ şi 'aσ cu relaţiile (4.6) şi (4.7)

• se verifică satisfacerea relaţiei (4.5)

Particularizarea 4.2 Calculul eforturilor unitare normale pentru o secţiune monosimetrică, dublu armată, supusă la încovoiere

Ecuaţia (4.4a) devine:

( ) ( )xhAnaxAnS 0ae''

aenetb −=−+ (4.4b)

dar având în vedere că )a-(x An - S S ''aebcnet b = , relaţia de mai sus se scrie sub forma:

8

Page 67: Beton Precomprimat - Curs

( ) ( ) ( )xhAaxAn1nS 0a''

aeebc −=−−+ (4.4c)

reprezentând ecuaţia de momente statice, în raport cu axa neutră, folosită în vederea stabilirii înălţimii zonei comprimate.

Având în vedere relaţia (4.3) pentru braţul de pârghie z şi relaţia (4.7) pentru 'aσ , ecuaţia de momente

(4.5) devine:

( ) ( )[ ] x)-(hSahaxAnIx

)a -(hx

axnA

S

IxhS

x M

0net b'

0''

aenetbb

'0

'

be'a

net b

netb0net b

bE

+−−+σ

=

=−σ+

+−

σ=

(4.5a)

Din ecuţia (4.4b) se obţine )a -(xAn- x)- (hAn S ''ae0aenet b = , care se înlocuieşte în (4.5a)

rezultând:

( ) ( ) ( ) ( )[ ]xhaxAn x)-(hAnahaxAnIx

M 0''

ae2

0ae'

0''

aenetbbE −−−+−−+

σ=

respectiv:

( )[ ]2''ae

20aenetb

bE axAn x)-(hAnIx

M −++σ

= (4.5b)

Se constată că termenul dintre parantezele drepte reprezintă momentul de inerţie al secţiunii omogene în stadiul II fisurat:

( ) ( )2''ae

20aenetbbi axAnxhAnII −+−+= ,

dar având în vedere că ( )2''aebcnetb axAnII −−= , relaţia de mai sus se scrie sub forma:

( ) ( ) 2''ae

20aebcbi axA)1n(xhAnII −−+−+= (4.8)

obţinută neglijând momentul de inerţie al armăturilor în raport cu axa proprie.În aceste condiţii, efortul unitar în betonul comprimat rezultă din relaţia (4.5), care se pune sub forma:

xI

M

bi

E

b =σ (4.9)

în timp ce eforturile unitare în armături se calculează cu relaţiile (4.6) şi (4.7); poziţia axei neutre se obţine din relaţia (4.4c).

Particularizarea 4.3 Calculul eforturilor unitare normale pentru o secţiune dreptunghiulară dublu armată supusă la încovoiere

Momentul de inerţie al zonei comprimate (de formă dreptunghiulară) şi momentul static al aceleiaşi suprafeţe, ambele în raport cu axa neutră, sunt:

/3bx I 3 bc = , respectiv 0,5bx S 2

bc =Poziţia axei neutre se obţine din (4.4b) care devine:

( )xhAn)a-(x1)A- (n 0,5bx 0ae''

ae2 −=+ (4.10)

Eforturile unitare se calculează cu relaţiile (4.9), (4.6) şi (4.7).

b. Elemente cu secţiunea transversală complet fisurată

Calculul eforturilor unitare normale în secţiunile fisurate în întregime (cu aEE

0 hN/Me <= ) se

determină pe baza stării de eforturi din figura 4.12.Problema constă în descompunerea forţei NE în două componente paralele cu forţa excentrică. Acesta

descompunere se obţine din condiţia de echilibru a momentelor în raport cu cele două armături.Condiţiile de echilibru pentru cele două armături sunt:

9

Page 68: Beton Precomprimat - Curs

pentru armătura Aa:

( ) sau0hAaxNM aaa''

GEE =σ−−+

( ) 0hAeaxN aaa0''

GE =σ−+−

pentru armătura 'aA :

( ) 0hAaxNM a'a

'aG

EE =σ−−−

( ) 0hAeaxN a'a

'a0

'G

E =σ−−−

din care rezultă:

( ) ( );

hA

eaxN;

hA

eaxN

a'a

0GE

'a

aa

0''

GE

a

−−=σ

+−=σ (4.11 a,b)

Verificarea calculelor presupune satisfacerea relaţiei 0 A - A - N 'a

'aaa

E =σσ

Fig. 4.12 Secţiune fisurată în întregime în stadiul II

Particularizarea 4.4 Calculul eforturilor unitare normale pentru o secţiune dreptunghiulară complet fisurată

Având în vedere că h/2xx 'GG == , respectiv /2h a- x a-x a

''GG == relaţiile (4.11a) şi (4.11b)

devin:

( ) ( );

hA

e2/hN;

hA

e2/hN

a'a

0aE

'a

aa

0aE

a

−=σ

+=σ (4.11c, d)

Determinarea eforturilor unitare tangenţiale

Efortul unitar tangenţial bτ se calculează cu relaţia lui Juravski:

i

iE

b bI

SQ=τ , unde:

QE este forţa tăietoare din încărcările de exploatare; pentru elementele cu înălţime variabilă este necesară o corecţie care să ţină cont de aceasta variabilitate;

Sbi - momentul static al porţiunii situate deasupra fibrei în care se determină bτ , faţă de axa ce trece

prin centrul de greutate al secţiunii omogene Ai;Ibi - momentul de inerţie al secţiunii omogene.

Calculul practic al efortului unitar tangenţial maxim, la nivelul axei neutre, 0maxb τ=τ ocoleşte relaţia

de mai sus şi se face pe baza stării de eforturi din figura 4.13, presupunând o grindă cu secţiune variabilă.Condiţia de echilibru pentru betonul comprimat este:

;cosdLdN 1nb β= deoarece β<β1 , rezultă nb dLdN ≅unde bdxdL 0n τ= este lunecarea în planul axei neutre, pentru lungimea diferenţială dx.

În acest fel rezultă:

x db N d 0b τ= , respectiv xd

Nd

b

1 b0 =τ (4.12)

Având în vedere relaţia Nb = ME/z, precum şi faptul că atât ME, cât şi z sunt variabile în lungul grinzii (adică sunt funcţii de variabila x), rezultă:

z

tgz

MQ

z

xd

zdMz

xd

Md

xd

Nd

EE

2

EE

bβ−

=−

=

10

Page 69: Beton Precomprimat - Curs

În aceste condiţii, relaţia (4.12) devine:

bz

Qtg

z

MQ

bz

1 Ec

EE

0 =

β=τ (4.13)

unde: β= tgz

MQQ

EEE

c este valoarea corectată a forţei tăietoare de exploatare;

netb

netb0 S

Ixhz +−= - braţul de pârghie în stadiul II, conform stării de eforturi unitare din figura 4.11;

dacă bcnetbbcnetb'a SS;II;0A === ; pentru secţiuni dreptunghiulare cu 3/bxI 3

bc = şi 2bc bx5,0S = ,

rezultă z = ho - x/3; în mod simplificat se poate accepta z≅ 0,85h0

Fig. 4.13 Efortul unitar 0τ şi lunecarea în planul axei neutre

Influenţa variaţiei înălţimii secţiunii asupra forţei tăietoare de calcul este favorabilă atunci când momentul încovoietor şi înălţimea secţiunii variază în acelaşi sens în lungul elementului (fig. 4.14a,b); în acest caz, în relaţia (4.13) se utilizează semnul minus.

Determinarea eforturilor unitare principaleStarea de eforturi unitare principale este caracterizată de mărimea şi direcţia lor. În absenţa efortului

unitar yσ , mărimea eforturilor unitare principale, precum şi direcţia acestora se determină cu relaţiile:

2xy

2xx

2,1 22τ+

σ±σ=σ (4.14)

x

xy22tg

στ

−=α (4.15)

Fig. 4.14 Regula de corecţie a forţei tăietoare la elementele cu secţiune variabilă

În figura 4.15 sunt prezentate traiectoriile eforturilor unitare principale pentru un element încovoiat realizat dintr-un material perfect elastic, omogen şi izotrop.

11

Page 70: Beton Precomprimat - Curs

Fig. 4.15 Traiectoriile eforturilor unitare principale - element încovoiat - material perfect elastic, omogen şi izotrop

Pentru analiza stării de eforturi unitare principale se iau în considerare trei nivele de calcul, pe înălţimea unei secţiuni simplu armate, fisurată, în conformitate cu figura 4.16: 1-fibra cea mai comprimată; 2-axa neutră şi 3-centrul de greutate al armăturii întinse. În figura 4.16b se prezintă diagramele de eforturi unitare normale şi tangenţiale pentru o secţiune curentă fisurată a elementului din beton armat. Diagrama de eforturi unitare tangenţiale este constantă sub axa neutră; acest lucru se explică prin faptul că în relaţia lui Juravski momentul static are o valoare constantă, indiferent de nivelul de calcul.

Valorile eforturilor unitare principale şi direcţiile acestora (date prin unghiul α ) sunt prezentate în tabelul 4.1. Tabelul 4.1

Starea de eforturi unitare principale Nivelul xσ xyτ 1σ 2σ α2tg α2 α

1 bσ− 0 0 bσ− - 0 - 180 - 90

2 0 0τ+ 0τ+ 0τ− ∞+ - 90 - 45

3 aσ+ 0 aσ+ 0 + 0 ± 0 0

Fig. 4.16 Traiectoriile eforturilor unitare principale - element încovoiat - material perfect elastic, omogen şi izotrop

Având în vedere valorile din tabelul 4.1, precum şi relaţia (4.13), rezultă că:

bz

QEc

1b =σ (4.16)

În figura 4.16c,d se prezintă distribuţia eforturilor unitare principale şi rotaţia lor pe înălţimea secţiunii, precum şi traiectoriile eforturilor unitare principale în cazul grinzii din beton armat.

12

Page 71: Beton Precomprimat - Curs

Pentru preluarea eforturilor unitare principale de întindere 1bσ cu intensitate constantă sub axa neutră

până în dreptul centrului de greutate al armăturii întinse, este nevoie de armătură înclinată. Etrierii participă, de

asemenea, la preluarea acestor eforturi unitare principale, prin componenta verticală a lui 1bσ .

Determinarea eforturilor unitare în armăturile transversaleCalculul eforturilor unitare în armăturile transversale se face pe baza descompunerii lunecării din planul

axei neutre în componente de compresiune preluate de beton şi componente de întindere preluate de armăturile transversale - bare înclinate şi etrieri (fig.4.17). În acest scop, elementul de beton armat se modelează ca o grindă cu zăbrele, barele întinse fiind formate din armături, iar barele comprimate din beton.

Armătura transversală împreună cu betonul comprimat trebuie să preia lunecarea din planul axei neutre Ln pe lungimea aferentă armăturii respective. Această lunecare se determină pornind de la diagrama efortului

unitar principal 01b τ=σ , similară cu diagrama de forţă tăietoare şi de la lungimea elementului care revine

armăturii transversale.

Lunecarea în planul axei neutre este i1b0n aacu,babaL =σ=τ= pentru armarea cu bare înclinate,

respectiv cu a = ae pentru armarea cu etrieri. Acesta lunecare produce forţe de întindere în armăturile transversale (etrieri şi bare înclinate).

Forţa de întindere în barele înclinate este:

2/bA2/ba45cosba cos45 L N ii1b0

i00

nai =σ= τ==cu Ai - aria diagramei de eforturi unitare principale corespunzătoare lungimii ai.

Efortul unitar în armătura Aai este:

ai

i

ai

aiai

A2

bA

A

N==σ (4.17)

Forţa de întindere în etrieri este:

eb1e0nae ba ba L N σ=τ==efortul unitar corespunzător fiind

ae

e1bae A

baσ=σ (4.18)

Relaţiile pentru calculul eforturilor unitare în armăturile transversale se folosesc pentru verificarea acestor armături la starea limită de oboseală (cap. 11).

Fig. 4.17 Eforturi în armăturile transversale

13

Page 72: Beton Precomprimat - Curs

CURS nr. 7

4.3 CONTRACŢIA BETONULUI ARMATContracţia betonului armat este consecinţa contracţiei betonului simplu în condiţiile conlucrării acestuia

cu armătura. Experimental s-a constatat că valoarea contracţiei betonului armat este mai mică decât cea a betonului simplu. Explicaţia constă în aceea că aderenţa dintre beton şi armătură diminuează tendinţa de contracţie a betonului, armătura opunându-se contracţiei. În aceste condiţii, în armătură şi beton se nasc eforturi unitare iniţiale, de compresiune în armătură şi de întindere în beton.

Eforturile unitare iniţiale se pot determina dacă se cunoaşte deformaţia din contracţie a betonului simplu

cε şi cantitatea de armătură Aa din secţiunea transversală. Pentru calcul se admit următoarele ipoteze

simplificatoare:• secţiunile plane, normale pe axa elementului înaintea manifestării contracţiei, rămân plane şi după ce

elementul a înregistrat deformaţiile din contracţie;• contracţia se consideră constantă în lungul elementului;

• modulul de elasticitate al betonului rămâne constant în timp;• valabilitatea legii lui Hooke.Pentru determinarea eforturilor unitare iniţiale se consideră două prisme identice, de lungime unitară,

una din beton simplu, cealaltă din beton armat cu armare simetrică (fig.4.18).Se adoptă următoarele notaţii:

cε - deformaţia din contracţie a betonului simplu;

caε - deformaţia din contracţie a betonului armat;

cacb ε−ε=ε - diferenţa dintre contracţia betonului simplu şi cea a betonului armat care reprezintă

alungirea specifică convenţională a prismei din beton armat; În aceste condiţii se poate scrie o ecuaţie de echilibru static între rezultantele eforturilor de întindere din

beton şi de compresiune din armătură, adică:Na = Nb sau:

bbaa AA σ=σ (4.19)

şi având în vedere că acaa Eε=σ şi ,)E- ( E bcacbbb εε=ε=σ

( ) bbcacaaca AEAE ε−ε=ε (4.20)

Utilizând notaţiile:

ba A/A=µ - coeficientul de armare al armăturii Aa;

/EE n ba= - coeficientul de echivalenţă al armăturii Aa,

din relaţia (4.19) se obţine:

abbab A/A µ σ=σ=σ , iar din relaţia (4.20) rezultă:

µ+ε

=εn1c

ca (4.21)

Valorile eforturilor unitare de compresiune din armătură şi de întindere din beton vor fi:

µ+ε

=ε=σn1

EE ac

acaa (4.22)

n/1

E

n1

E acacab +µ

ε=

µ+µ ε

=µ σ=σ (4.23)

Din analiza relaţiilor (4.21), (4.22) şi (4.23) rezultă:• contracţia betonului armat este mai mică decât cea a betonului simplu, şi anume cu atât mai mică cu

cât procentul de armare este mai mare;

1

Page 73: Beton Precomprimat - Curs

• eforturile unitare iniţiale în armătură şi beton sunt direct proporţionale cu contracţia betonului simplu;• eforturile unitare iniţiale de compresiune din armătură sunt cu atât mai mari, cu cât procentul de

armare este mai mic; la valori reduse ale procentului de armare se poate atinge limita de curgere (fig. 4.19a);

• eforturile unitare iniţiale de întindere din beton sunt cu atât mai mari, cu cât procentul de armare este mai mare, la valori ridicate ale procentului de armare existând riscul unei fisurări premature a betonului (fig. 4.19b).

Având în vedere rezistenţa mică la întindere a betonului şi faptul că pericolul de fisurare datorită eforturilor iniţiale produse de contracţia betonului armat este mai pronunţat în primele zile de la turnare, când deformaţia de contracţie se dezvoltă puternic, este necesar ca betonul să fie menţinut umed, în prima perioadă de întărire, pentru a micşora influenţa defavorabilă a contracţiei în această perioadă (pct. 2.3.2).

Fig. 4.18 Contracţia betonului armat

Fig. 4.19 Influenţa procentului de armare asupra eforturilor unitare produse de contracţie

4.4 CURGEREA LENTĂ A BETONULUI ARMAT

Curgerea lentă a betonului armat este consecinţa curgerii lente a betonului simplu, în condiţiile conlucrării acestuia cu armătura. Experimental s-a constatat că deformaţiile de curgere lentă ale betonului armat sunt mai mici decât cele ale betonului simplu, pentru aceleaşi valori ale eforturilor unitare. Explicaţia constă în aceea că armătura, prin aderenţa ce o realizează cu betonul, se opune deformaţiilor vâscoase ale acestuia. În aceste condiţii, curgerea lentă produce în timp o modificare a stării de eforturi din beton şi armătură, şi anume o retransmitere a eforturilor de la beton la armătură.

Pentru determinarea valorică a retransmiterii în timp a eforturilor dintre beton şi armătură, în condiţiile curgerii lente liniare, se acceptă aceleaşi ipoteze simplificatoare admise în cazul contracţiei betonului armat. În acest scop, se consideră două prisme identice, de lungime egală cu unitatea, una din ele fiind sub acţiunea

sarcinilor exterioare de durată, deci cu manifestarea deformaţiile de curgere lentă claε , iar a doua neîncărcată,

pentru a măsura deformaţia specifică din contracţia betonului armat caε (fig. 4.20). Deformaţia specifică de

curgere lentă claε a prismei din b. a. rezultă scăzând din deformaţia specifică totală taε , deformaţia

specifică elastică instantanee eaε şi deformaţia specifică din contracţie caε .

Se fac următoarele notaţii:

bσ şi aσ - eforturile unitare în beton şi armătură, corespunzătoare momentului încărcării epruvete;

btσ şi atσ - eforturile unitare în beton şi armătură la un timp oarecare t din momentul încărcării

epruvetei;Aa şi Ab - ariile secţiunilor de armătură şi beton.În momentul încărcării epruvetei la sarcina de durată N = const. se produce deformaţia elastică

instantanee comună armăturii şi betonului eaε , iar sarcina de durată se repartizează celor două materiale:

.constAANNN bbaaba =σ+σ=+= (4.24)

Efortul unitar în armătură în momentul încărcării se poate calcula cu formula:

aeaa Eε=σ , iar efortul unitar din beton rezultă din (4.24), adică:

2

Page 74: Beton Precomprimat - Curs

b

aab A

AN σ−=σ

După încărcare, betonul începe să se deformeze vâscos (curge) sub acţiunea sarcinilor de durată,

antrenând prin aderenţă şi armătura care se deformează elastic cu claε şi îşi sporeşte în consecinţă efortul de

compresiune în dauna efortului preluat iniţial de beton. Creşterea efortului unitar în armătură este:

aclaa Eε=σ∆iar efortul unitar în armătură la timpul t va fi:

( ) aaclaeaaaat E σ>ε+ε=σ∆+σ=σEcuaţia de proiecţii la timpul t este:

const. A A N N N bbtaatbtat =σ+σ=+=din care rezultă efortul unitar în beton:

bb

aatbt A

ANσ<

σ−=σ

În tot timpul cât durează deformaţia de curgere lentă (3...5 ani) se produce continuu o retransmitere a sarcinii totale N, şi anume o parte din ce în ce mai mare trece asupra armăturii, betonul fiind descărcat în mod corespunzător. Creşterea efortului în armătură şi micşorarea efortului în beton se produce cu o viteză mare la început şi apoi cu o viteză din ce în ce mai mică, până când fenomenul de curgere lentă se amortizează (pct. 2.3.4.2).

Un factor important care influenţează curgerea lentă a betonului armat este procentul de armare, mărirea acestuia conducând la reducerea curgerii lente. La procente de armare reduse este posibil să se producă curgerea

armăturii. Creşterea procentului de armare conduce la scăderea lui aσ∆ , ca urmare a reducerii deformaţiei

claε , ajungându-se şi la scăderea efortului unitar în armătură (fig. 4.21a). în privinţa efortului unitar în beton,

acesta scade o dată cu creşterea procentului de armare, pentru că mărirea cantităţii de armătură conduce la un

transfer mai mare de forţă de la beton la armătură şi deci la o creştere a lui bσ∆ (fig. 4.21b).

Fig. 4.20 Curgerea lentă a betonului armat

Fig. 4.21 Influenţa procentului de armare asupra variaţiei eforturilor unitare produse de curgerea lentă

La elemente comprimate centric, sau în zona comprimată a elementelor încovoiate dublu armate, contracţia şi curgerea lentă a betonului acţionează în acelaşi sens, mărind eforturile unitare de compresiune în armătură şi micşorându-le în beton.

La elemente de beton armat întinse centric şi în zona întinsă a elementelor încovoiate, curgerea lentă a betonului acţionează favorabil, în sens contrar cu contracţia, micşorând eforturile de întindere din beton şi mărind eforturile de întindere din armătură. Relaxarea eforturilor în betonul întins are ca efect întârzierea formării fisurilor în beton.

Armătura transv. nu influenţează def. de curgere lentă, deoarece aceste def. au un caracter linear.În construcţiile static nedeterminate, variaţia stării de eforturi produsă de curgerea lentă este un fenomen

mai complex, deoarece în afară de retransmiterea eforturilor unitare de la beton la armătură, se produce şi o modificare a distribuţiei eforturilor între elementele structurii faţă de valorile corespunzătoare momentului încărcării cu sarcini de durată, deci o modificare a comportării întregii structuri.

4.5 DURABILITATEA BETONULUI ARMAT3

Page 75: Beton Precomprimat - Curs

Durabilitatea unei construcţii este aptitudinea ei de a menţine, pe toată durata de viaţă, caracteristicile de rezistenţă şi de exploatare pentru care a fost proiectată şi executată, fără să necesite cheltuieli mai mari decât cele uzuale de întreţinere.

Durabilitatea este o condiţie necesară siguranţei, definită ca probabilitatea de a îndeplini o anumită funcţie sub anumite acţiuni.

Măsurile pentru asigurarea unei durate de viaţă adecvate sunt alese în funcţie de condiţiile de mediu şi de importanţa construcţiei. În general, se estimează să se atingă cel puţin următoarele durate de viaţă:

10 ani, pentru construcţii de importanţă redusă;50 de ani, pentru construcţii obişnuite;50... 100 de ani, pentru construcţii foarte importante (spitale, clădiri publice etc);

100... 120 de ani, pentru poduri.Prin condiţiile de mediu se înţeleg toate acţiunile chimice, fizice şi biochimice la care mat., elem.

structurale sau constr. sunt expuse şi care nu sunt luate în considerare ca încărcări sau acţiuni în proiectare.Durata de viaţă a unei construcţii depinde atât de comportarea elementelor structurale, cât şi a celor

nestructurale. Este de remarcat faptul că accesoriile, adică partea nestructurală, cum ar fi diferite finisaje, izolaţii, instalaţii, au în general o viaţă mai scurtă decât a structurii, de aceea trebuie prevăzute măsuri cu privire la întreţinerea sau înlocuirea lor, pentru a nu afecta siguranţa elementelor structurale.

Se constată în ultimele decenii o creştere a cheltuielilor pentru repararea şi întreţinerea constr. existente; aceste cheltuieli sunt cu atât mai mari, cu cât calitatea lucrării finalizate este mai slabă, respectiv, în cazul producerii unor deteriorări, cu cât intervenţia reparatorie se face mai târziu. Rezultă că asigurarea unei durabilităţi corespunzătoare este o problemă tehnică cu largi implicaţii economice. Această observaţie este valabilă şi pentru construcţiile din beton armat, considerate prin tradiţie durabile, ceea ce este adevărat în cazul unor condiţii normale de exploatare.

Presupunând că prin execuţie s-au atins criteriile de proiectare, adică nu s-au înregistrat defecte, după darea în exploatare a construcţiei pot interveni o serie de factori care pot afecta durabilitatea betonului armat.

Analizele efectuate cu privire la problema durabilităţii au relevat aspecte extrem de complexe, care fac imposibilă prevederea acesteia sub forma clasică a metodei de calcul la stări limită, deoarece intervin fenomene care nu pot fi analizate statistic.

S-au constatat următoarele:• cauzele deteriorării structurilor din beton sunt inseparabile de condiţiile de exploatare şi de

proprietăţile materialelor componente; ele pot fi:- cauze externe (produse de mediu) de natură fizică, chimică, biochimică sau mecanică, cum ar fi

acţiunea electrolitică, atacul unor substanţe solide agresive care pătrund în beton sub forma soluţiilor, atacul unor gaze naturale sau industriale, temperaturi extreme, abraziunea etc;

- cauze interne (procese fizice sau chimice din interiorul masei betonului), cum sunt permeabilitatea betonului, reacţia dintre alcalii şi agregate etc;

• unele constr. prezintă predispoziţie la deteriorare, prin caracteristicile lor de funcţionare, dimensiuni, poziţia în structură, modul de alcătuire şi în special in cazul unui contact cu un mediu agresiv;

• fenomenele de deteriorare evoluează pe termen lung, cu un caracter progresiv, datorită acumulării defectelor şi datorită interacţiunii mai multor cauze, de exemplu:

- acţiunea apei de mare asupra betonului este însoţită de efectul distructiv al îngheţului, al impactului valurilor şi al abraziunii;

- coroziunea armăturilor depinde de concentraţia de CO2 din mediu, de grosimea stratului de acoperire cu bet., de starea de fisurare a bet., de tipul de solicitare; de exemplu, rez. la oboseală a armăt. din elem. supuse la încărcări ciclice scade, dacă acestea sunt plasate într-un mediu agresiv.

Tabelul 4.2Factori care produc deteriorarea betonului

Factori Mecanismul de acţiune Efectul produs

4

Page 76: Beton Precomprimat - Curs

Pulberile agresive (săruri pulverulente solubile şi higroscopice) şi gazele agresive

- coroziunea chimică, în funcţie de natura agresivităţii agentului

- decalcifierea betonului; formarea unor produşi levigabili; formarea unor geluri greu solubile, lipsite de proprietăţi liante; expansiunea betonului

Temperatura ridicată, incendiile

- mărirea concentraţiei agentului coroziv- încălzirea inegală- reacţii chimice şi pro-cese fizice

- intensificarea coroziunii

- tendinţa de desprindere - descompunerea constituenţilor betonului

Osmoza- mărirea umidităţii bet. - agravarea condiţiilor de îngheţ-dezgheţ;

favorizarea pătrunderii agenţilor agresivi

Variaţia nivelului apelor naturale

- expun. la îngheţ-dezgheţ - alternanţa stării de saturaţie şi de uscare

- exfolierea betonului

- accelerarea coroziunii

Efectul apelor curgătoare

- viteză mare, cu concentraţie mare de particule transportate- curent de apă turbulent

- eroziune

-cavitate

Apa de mare

- valuri, nivel variabil al apei- coroziune sulfatică- cristalizarea sării

- eroziune, îngheţ-dezgheţ

- exfolierea betonului- presiune internă

Îngheţ-dezgheţ - îngheţarea apei - exfolierea betonului

Principalul factor care afectează durabilitatea este transportul combinat al apei şi al substanţelor agresive prin masa bet., respectiv între beton şi mediu, având ca efect coroziunea betonului şi a armăturilor.

4.5.1 Coroziunea chimică a betonului

Coroziunea chimică a betonului se produce de fapt prin coroziunea pietrei de ciment şi are ca rezultat un schimb de masă între beton şi mediul ambiant. Se disting trei tipuri de coroziune, în funcţie de agenţii agresivi responsabili.

Coroziunea de tipul I se produce prin decalcifierea şi transformarea constituenţilor mineralogici ai cimentului într-un amestec de geluri de consistenţă moale, care pot fi dislocaţi printr-o acţiune mecanică (mişcarea apei). Agenţii agresivi sunt în acest caz apele cu conţinut de dioxid de carbon agresiv, apele dulci (lipsite de duritate), soluţiile de acizi care dau săruri solubile de calciu, soluţiile sărurilor de amoniu (cu excepţia sulfaţilor) etc.

Fenomenul se produce deci în condiţii de umezeală, datorită prezenţei în atmosferă a gazelor acide, ca de exemplu CO2, SO2; dioxidul de carbon se găseşte şi în apele minerale sau în zonele de descompunere a substanţelor organice. Apele curgătoare curate, formate din topirea gheţii sau prin condensare, conţin de asemenea o cantitate mică de CO2.

Apele cu conţinut de CO2 agresiv acţionează asupra hidroxidului de calciu, pe care îl transformă în bicarbonat de calciu solubil Ca(HCO3)2, după reacţiile:

Ca (OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2

După epuizarea Ca(OH)2 liber, începe procesul de decalcifiere a hidrosilicaţilor şi hidroaluminaţilor de calciu; acest fenomen se produce şi în cazul apelor dulci.

Apele menajere, în conductele de canalizare, produc atacul chimic deasupra nivelului de curgere a apelor, prin prezenţa bacteriilor anaerobe şi aerobe; bacteriile anaerobe reduc compuşii sulfului la H2S, care întreţine oxidarea de către bacteriile aerobe, rezultând în final acid sulfuric.

Coroziunea de tipul II se manifestă, pe lângă decalcifierea constituenţilor mineralogici ai cimentului şi transformarea lor într-un amestec de geluri de consistenţă moale, prin precipitarea unor geluri formate din

5

Page 77: Beton Precomprimat - Curs

substanţele agresive. Agenţii agresivi sunt grăsimile, soluţiile de zahăr, soluţiile de săruri de magneziu (cu excepţia sulfatului de magneziu). Aceşti agenţi agresivi reacţionează cu aceeaşi componenţi ai pietrei de ciment ca în cazul coroziunii de tipul I.

Coroziunea de tipul III este însoţită de fenomene de expansiune în masa pietrei de ciment, din cauza formării unor compuşi noi, care cristalizează cu multă apă; aceşti compuşi apar în urma contactului cu substanţe agresive, ca soluţiile de sulfaţi solubili, clorura de calciu, sau unele substanţe organice.

Coroziunea sulfatică este produsă de soluţiile sulfatice, cu care betonul poate veni în contact. De exemplu, unele argile conţin alcalii, sulfaţi de magneziu şi de calciu, iar apa subterană în contact cu argila devine o soluţie sulfatică. Betonul din fundaţii este atacat prin pătrunderea acestor soluţii în masa lui. În urma reacţiilor componenţilor pietrei de ciment cu sulfaţii, rezultă produşi cu un volum considerabil mai mare decât al compuşilor pe care îi înlocuiesc, astfel încât se produce exfolierea betonului şi distrugerea lui.

Deteriorarea produsă astfel este accelerată de alternanţa stării de saturaţie şi a stării de uscare a betonului, dacă mişcarea apelor subterane permite acest lucru. Dacă betonul este complet îngropat în pământ, fenomenul este mai puţin periculos.

Betonul atacat de sulfaţi are un aspect albicios şi este friabil sau chiar moale.Cele trei tipuri de coroziune se pot produce separat, dar şi în combinaţie.De exemplu, apa de mare, conţinând NaCl, MgCl2, MgSO4, CaS04, K2SO4, CO2 şi altele, produce

simultan toate cele trei tipuri de coroziune. Pe lângă coroziunea chimică, distrugerea betonului poate fi accentuată de presiunea exercitată de cristalele de sare, pentru betoanele aflate deasupra nivelului apei de mare.

Betonul imersat în întregime este atacat mai puţin, în timp ce betonul aflat deasupra zonei de variaţie a nivelului mării (între cotele +3,00 m şi +5,00 m, deasupra nivelului mării) este atacat puternic.

4.5.2 Reacţia alcalii-agregat

Incompatibilitatea agregatelor cu cimentul se manifestă în cazul utilizării la prepararea betonului a unor agregate care conţin dioxid de siliciu activ şi a cimenturilor bogate în alcalii; formarea unor geluri care se umflă în contact cu apa (reacţia alcalii-agregat), poate cauza expansiunea betonului.

4.5.3 Coroziunea armăturii

Coroziunea armăturii are loc când pH-ul betonului scade de la valoarea din timpul turnării (≅ 13), la valori mai mici (sub 9), dacă agenţii agresivi din mediul ambiant, adică dioxidul de carbon şi ionii de clor, pătrund prin stratul de acoperire cu beton, ajungând la armături.

În condiţii normale de exploatare, dacă se respectă condiţiile de acoperire cu beton, respectiv compactitatea satisfăcătoare a acestuia, armătura este bine protejată în mediul alcalin al betonului, dat de prezenţa Ca(OH)2, armătura fiind pasivată.

Prin pătrunderea dioxidului de carbon în masa betonului, se produce reacţia de carbonatare a betonului:Ca (OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

Carbonatarea este un proces de durată, pătrunzând spre interiorul betonului după un front, conform schemei din figura 4.22. Adâncimea de carbonatare, adică nivelul mediu până la care s-a produs avansarea frontului după un anumit timp t de expunere, este proporţional cu t şi depinde de rezistenţa la compresiune a betonului, de tipul de ciment utilizat, de concentraţia de CO2 a mediului.

În urma carbonatării stratului de acoperire, alcalinitatea betonului scade şi se produce depasivarea armăturii, creându-se în lungul ei un potenţial electric diferenţiat. Acest proces constituie premiza coroziunii electrochimice a barelor de oţel, în prezenţa apei şi a oxigenului. Oxigenul ajunge la armătură prin difuzie prin stratul de acoperire, apa fiind necesară numai ca soluţie de electrolit. Deci într-un beton saturat cu apă sau într-un beton uscat, rugina nu se poate produce, în primul caz lipsind oxigenul, iar în al doilea, soluţia de electrolit.

Pe armătură, în urma unei serii de reacţii, se produce în final rugina. Acumularea ruginii produce creşterea volumului armăturilor; din aceasta cauză, în beton pot să apară fisuri paralele cu armătura, iar dacă stratul de acoperire este subţire, se poate produce chiar desprinderea acestuia.

Secţiunea de armătură se reduce, fenomenul fiind cu atât mai periculos, cu cât diametrul barelor este mai mic.

6

Page 78: Beton Precomprimat - Curs

Dacă frontul de carbonatare a atins armăturile după o perioadă mai mare sau mai mică de ani, nu este obligatoriu ca procesul de coroziune al armăturii să înceapă; acest proces va demara însă atunci când condiţiile de mediu, prin prezenţa agentului agresiv, vor favoriza acest proces.

Perioada de propagare a coroziunii în armături depinde de viteza de corodare, măsurată în general în mm/an. Viteza de coroziune depinde de mediul ambiant; în mediile obişnuite din interiorul clădirilor civile, în general nu apar fenomene de coroziune. În partea exterioară a clădirilor, corodarea este moderată dacă nu există agenţi agresivi şi umezeală, care să favorizeze transportul acestora în masa betonului. În medii industriale, corodarea se accelerează în funcţie de tipul de agresivitate a mediului, de concentraţia şi caracterul agenţilor agresivi, de condiţiile de umiditate.

Fig. 4.22 Mecanismul de coroziune a armăturii

Viteza de corodare este cu atât mai redusă, cu cât grosimea stratului de acoperire cu beton de bună calitate este mai mare. Armăturile de înaltă rezistenţă, utilizate în general la elementele din beton precomprimat corodează mai rapid decât armăturile din oţel obişnuit; deoarece de multe ori aceste armături au secţiunea redusă, pierderile de rezistenţă prin ruginire sunt mult mai semnificative.

În ceea ce priveşte starea de fisurare produsă de acţiuni directe sau indirecte (contracţie, variaţii de temperatura), unii autori consideră că fisurile nu conduc la accelerarea corodării, cât timp deschiderile fisurilor nu depăşesc 0,15 mm.

Atacul de cloruri se produce datorită utilizării sărurilor de dezgheţ, a agregatelor marine contaminate sau a apei de mare; ionii de clor pătrund prin difuzie în porii betonului umpluţi parţial sau total cu apă. în armăturile din oţel se produce o coroziune locală puternică sub formă de "ciupituri", deoarece depasivarea are loc pe suprafeţe mici; în plus, ionii de clor acţionează ca şi catalizatori în coroziunea electrochimică a oţelului.

4.5.4 Efectele îngheţului

Betonul este un material geliv, adică suferă degradări în urma îngheţului. Dacă temperatura scade sub valoarea de îngheţ, apa conţinută în porii capilari din piatra de ciment îngheaţă, mărindu-şi volumul cu aproximativ 9% şi supunând betonul unei expansiuni. Tendinţe de dilatare în beton sunt cauzate şi de difuziunea apei, sub efectul presiunii osmotice. De exemplu, o placă de beton care îngheaţă dinspre suprafaţă, va fi mai grav avariată, dacă apa are acces şi dinspre partea inferioară, deoarece apa migrează prin osmoză spre gheaţă, mărindu-i grosimea. în felul acesta, conţinutul total de umiditate din beton va fi mai mare decât înainte de îngheţ.

Dacă se produc mai multe cicluri de îngheţ-dezgheţ, creşterea de volum se cumulează; când se depăşeşte rezistenţa la întindere a betonului, aceasta fisurează. Distrugerea betonului poate să se limiteze la o exfoliere superficială, sau să cuprindă toată masa betonului, prin formarea straturilor succesive de gheaţă, începând de la suprafaţa expusă şi progresând spre adâncime. În final betonul este dezintegrat.

Fenomenele produse de îngheţ sunt mai puţin periculoase dacă un beton este supus la un îngheţ de mai lungă durată, decât dacă îngheţul alternează cu perioade de dezgheţ.

7

Page 79: Beton Precomprimat - Curs

În cazul drumurilor, se utilizează frecvent săruri (NaCl şi CaCl2) pentru dezgheţare; o parte din sare este absorbită de beton, dând naştere unei presiuni osmotice ridicate, betonul încălzindu-se. În consecinţă, apa se deplasează spre zone mai reci din beton, unde îngheaţă; prin acest mecanism condiţiile de îngheţ-dezgheţ se înăspresc. Dacă soluţia de sare pentru dezgheţ rămâne la suprafaţa betonului, fără să fie curăţată, deteriorarea se accentuează.

4.5.5 Efectul focului

Comportarea la foc a bet. este relativ bună, sub temperaturi de 300°C efectul acestuia fiind foarte redus. Criteriile care determină comportarea la foc se referă la evoluţia rezistenţelor mecanice sub efectul temperaturii ridicate (pericol de colaps), la izolarea termică şi la etanşeitate (compromiterea integrităţii).

ÎN cazul betonului armat, din punctul de vedere al armăturilor, este importantă şi rezistenţa la transferul de căldură. Elementele din beton expuse la foc se încălzesc inegal, datorită diferenţelor mari de temperatură între straturi; rezultatul este tendinţa de desprindere, prin separarea straturilor mai calde de cele mai reci. Desprinderea sau fisurarea poate să apară şi în planul armăturilor compromiţând aderenţa, sau a straturilor de beton cu proprietăţi diferite în urma compactării inegale la turnare.

Rezist. la foc trebuie să asigure timpul necesar evacuării ocupanţilor, în mod curent 0,5...2 ore.

4.5.6 Efectele uzurii mecanice

Durabilitatea betonului poate fi afectată şi de acţiunile mecanice produse la suprafaţa lui de frecări, izbiri, spargeri, perforări, cauzate de factori ce ţin de exploatare.

Dacă mediul de exploatare este apa, aceasta poate avea asupra betonului o acţiune mecanică, chimică sau combinată. Acţiunea mecanică apare la o viteză mare de curgere a apei şi provoacă eroziunea betonului din construcţiile hidrotehnice sau din infrastructura podurilor, prin materialele abrazive transportate. Evoluţia eroziunii depinde de cantitatea, forma şi dimensiunile particulelor transportate, de densitatea lor, de prezenta vârtejurilor etc. Suprafaţa betonului supus eroziunii este netedă şi uzată.

În cazul canalelor deschise sau a conductelor închise pentru transportul apei, apare fenomenul de cavitaţie. Prin cavitaţie se înţelege efectul provocat de bulele de vapori, care curg odată cu curentul de apă; la intrarea într-o arie de presiune ridicată se comprimă şi se sparg, provocând un impact extrem de puternic şi "ciupind" suprafaţa betonului, care se degradează rapid.

Betonul trebuie deci să reziste în condiţii bune pe toată perioada de exploatare prevăzută a construcţiei. Pentru asigurarea durabilităţii corespunzătoare, sunt necesare măsuri care se referă la întregul proces de proiectare, execuţie şi utilizare a structurilor din beton armat.

Durabilitatea corespunzătoare poate fi asigurată prin:• alegerea corespunzătoare a materiilor prime care intră în compoziţia betonului, cu scopul

realizării unui beton cât mai compact, cu rezistenţa ridicată şi cu un grad scăzut de permeabilitate;

• utilizarea cimenturilor speciale şi a aditivilor;• aplicarea unei tehnologii adecvate de compactare a betonului;• impermeabilizarea betonului prin tratarea superficială sau prin hidroizolaţii;• respectarea prevederilor privind alcătuirea elementelor, în special în ceea ce priveşte grosimea

de acoperire cu beton a armăturilor;• sporirea secţiunii elementelor faţă de cele rezultate din calcul dacă este necesar; • drenarea apei sau micşorarea agresivităţii ei.

8

Page 80: Beton Precomprimat - Curs

CURS nr. 8

5. NORME DE CALCUL PENTRU ELEMENTELE DIN BETON, BETON ARMAT ŞI BETON PRECOMPRIMAT

5.1 EVOLUŢIA NORMELOR DE CALCUL

Betonul a început să fie utilizat pe larg de aproximativ 100 de ani, când experienţa folosirii altor materiale de construcţii ca lemnul, cărămida, oţelul, era deja consolidată.

Teoria elasticităţii a cunoscut în secolul al XIX-lea o dezvoltare intensă. Navier a pus bazele calculului construcţiilor ca sisteme elastice. Metoda de calcul elaborată pe baza acestor ipoteze este metoda rezistenţelor admisibile (MRA). Calculul cu MRA a putut fi aplicată şi elementelor din beton armat, deoarece comportarea lor sub efectul încărcărilor de exploatare poate fi considerată elastică. Primele norme pentru calculul elem. din beton armat cu MRA au apărut la începutul secolului în Elveţia (1903), Germania (1904) şi Franţa (1906). În România, metoda a fost oficializată în 1942 pt. constr. civile şi industriale, şi apoi, pt. poduri din beton armat.

MRA a fost folosită până la jumătatea secolului nostru în Europa, astfel, multe construcţii care funcţionează şi azi în bune condiţii au fost proiectate şi executate pe baza acestei metode.

Unii autori au remarcat caracterul convenţional şi neeconomic al MRA în calculul betonului armat, material cu proprietăţi de deformare elastico-plastică şi vâscoasă. În deceniul al patrulea din secolul nostru s-au pus astfel bazele unei noi metode de calcul, metoda de calcul la rupere (MR), care ia în considerare comportarea elementelor din beton sub încărcările limită, de cedare. MR a apărut prima dată sub formă de norme în Brazilia (1937). În ţara noastră a fost folosită din 1949 până în 1969, în paralel cu MRA

Cele două metode de calcul nu pot cuprinde aspectele legate în special de caracterul aleator al valorilor rezistenţelor şi încărcărilor. De asemenea, sunt neglijate fenomenele de curgere lentă, de relaxare, de ecruisaj şi altele, care influenţează evoluţia în timp a proprietăţilor materialelor.

Dezv. ştiinţifică generală din primele decenii ale secolului nostru, prelucrarea statistică a unui număr mare de date şi rezultate experimentale, observarea fenomenelor probabiliste legate de valorile încărcărilor şi ale rezistenţelor, studiul influenţei timpului asupra comportării materialelor şi altele, au condus la ideea considerării acestor aspecte în cadrul unei metode unice de calcul, cunoscută sub numele de metoda stărilor limită.

Metoda de calcul la stări limită (MSL), elaborată în deceniul al V-lea al secolului XX, a fost oficializată în fosta URSS, în 1955 pentru bet. a. şi în 1957 pentru bet. precompr. Studiile efectuate în comun de CEB-FIP şi CIB (Conseil International de Bâtiment) au fost adoptate de ISO (International Standards Organisation) în 1970, sub forma unei norme internaţionale, care extinde valabilitatea principiilor generale de vf. a siguranţei, pe baza metodei stărilor limită, la toate lucrările de construcţii, oricare ar fi natura acestora. A început astfel crearea unor norme de calcul unice europene, sub forma codurilor europene - EUROCODE .

În România, metoda a fost introdusă în 1963, apoi definitivată în 1969 pentru calculul elementelor de beton, beton armat şi beton precomprimat, pentru încărcări. Între 1963 şi 1967 a fost folosită în paralel cu MR, după care devine metodă unică de calcul. MSL a fost extinsă şi la calculul suprastructurilor podurilor de beton. Metoda de calcul urmăreşte comport. elem. structurale sau a structurilor în ansamblu în situaţii limită, atât sub aspectul rezistenţei, cât şi sub aspectul funcţionării corespunzătoare sub încărcările de exploatare.

Metoda de verificare la stări limită (ultime şi de exploatare normală) şi regulile de alcătuire conduc la proiectarea unor structuri sigure şi funcţionale. MSL este folosită practic în toată lumea.

Metodele de calcul adoptate pt. proiectare pot fi diferenţiate în funcţie de modul cum ţine seama de următoarele două deziderate fundamentale:

- considerarea comportării reale a materialului, a elem. sau a structurii, sub efectul acţiunilor reale;- aprecierea şi garantarea siguranţei structurii, raportată la toate situaţiile defavorabile care pot

să intervină pe parcursul execuţiei şi a funcţionării ei.Din punctul de vedere al proprietăţilor materialelor, ipotezele admise au fost specificate mai sus:

MRA consideră comportarea elastică, MR admite solicitarea materialelor la limita lor de rezistenţă, în timp ce MSL permite nuanţarea comportării în diferite stadii de solicitare.

1

Page 81: Beton Precomprimat - Curs

Proiectarea unei structuri se face cu scopul atingerii exigenţelor de funcţionalitate, confort, aspect estetic, cerute de beneficiari, realizând în acelaşi timp o siguranţă satisfăcătoare cu un cost cât mai redus.

1. dimensionarea unei structuri, cu scopul determinării dimensiunilor secţiunilor de beton şi a cantităţilor de armătură; această determinare se face pe de o parte prin calcul, pe de altă parte prin aplicarea unor prescripţii constructive care ţin seama de aspectele ce nu pot fi exprimate prin calcul;2. evaluarea capacităţii portante a unei structuri cu caracteristicile de alcătuire cunoscute; în acest caz, se determină în general efortul secţional capabil, cunoscând dimensiunile secţiunii de beton şi armarea elementelor.

În primul caz, alegerea calităţii materialelor se face pe baza recomandărilor existente în acest sens, în cazul al doilea, fie se cunoaşte calitatea materialelor utilizate, fie se determină prin încercări nedistructive.

5.2 METODA REZISTENŢELOR ADMISIBILE (MRA)

Calculul se conduce în stadiul de exploatare, adică stadiul II de lucru. în figura 5.1c,d sunt prezentate diagramele de calcul ale deformaţiilor specifice şi eforturilor unitare pentru un element încovoiat, cu secţiunea dreptunghiulară simplu armată.

Fig. 5.1 Diagrame de deformaţii specifice şi de eforturi unitare în metoda rezistenţelor admise

Elementele din beton armat sunt corpuri omogene, elastice şi izotrope. Ipoteze de calcul simplificatoare:a) Ipoteza valabilităţii legii lui Hooke admite legătura liniară între eforturile unitare şi deformaţiile

specifice pentru betonul comprimat şi armătură.b) Betonul întins, fisurat în exploatare, se neglijează; secţiunea, considerată activă pentru preluarea

eforturilor, este formată din betonul comprimat şi din armătura de rezistenţă din zona întinsă (fig.5.1a) şi din zona comprimată, în cazul elementelor dublu armate.

c) Ipoteza secţiunilor plane (ipoteza lui Bernoulli) admite că secţiunile plane şi normale pe axa barei înainte de deformare, rămân plane şi normale pe axa barei şi după deformare; deformaţia specifică are deci o variaţie liniară pe înălţimea secţiunii transversale (fig.5.1c).

d) Ipoteza compatibilităţii deformaţiilor permite determinarea coeficientului de echivalenţă. Datorită

aderenţei, deformaţiile dintre două fibre alăturate, de beton şi de armătură sunt egale, deci .ba ε=ε Conform legii

lui Hooke, b

b

a

a

EE

σ=

σ, sau .n

E

Ebeb

b

aa σ=σ=σ Astfel, un efort axial N poate să fie preluat de beton bbAN σ=

sau de armătură benaAaaAN σσ == , adică o secţiune unitară de armătură preia un efort unitar de ne ori mai mare decât o secţiune unitară de beton:

neAa=Ab, în care coeficientul de echivalenţă ne este dat de relaţia:

b

ae E

En = (5.1)

Introducerea coeficientului de echivalenţă permite transformarea secţiunii active eterogene, formată din beton şi armătură, într-o secţiune echivalentă omogenă, ideală de beton (fig. 5.1b) şi determinarea eforturilor unitare σ şi τ în beton şi în armătură cu ajutorul formulelor lui Navier şi Juravski.

Relaţiile de calcul au la bază condiţia ca eforturile unitare rezultate din acţiunile exterioare de exploatare să fie mai mici sau cel mult egale cu rezistenţele admisibile, adică:

2

Page 82: Beton Precomprimat - Curs

a

cadaqa

b

badbqb c

;c

R σ=σ≤σ=σ≤σ (5.2a, b)

qaqb , σσ sunt ef. unitare normale maxime în beton şi în armătură sub efectul acţiunilor de exploatare q,

determinate ca pentru corpuri elastice, utilizând caracteristicile geometrice ale secţiunii transversale ideale;

adaadb , σσ - rezistenţele admise ale betonului şi oţelului, rezultate din reducerea rezistenţelor medii prin

coeficienţii de siguranţă şi având valorile stabilite în funcţie de calitatea materialelor;Rb – rez. bet. la compr.: Rb = Rpr (elem. cu axa neutră în afara secţ.) sau Rb = Ri (axa neutră în secţiune);

cσ - limita de curgere a oţelului;

cb, ca - coeficienţii de siguranţă ai betonului şi oţelului, având rolul de a acoperi toţi factorii defavorabili care pot conduce la scăderea rezistenţelor materialelor:

cb = 2,5...3,5 ; ca = 2,0Coeficientul de siguranţă al betonului are valori mai mari (mai defavorabile), deoarece betonul are o rupere

casantă, iar rezistenţele lui prezintă o variabilitate mai mare decât rezistenţele oţelului.Relaţia pentru verificarea efortului unitar tangenţial maxim τ , determinat pe baza formulei lui Juravski,

are aceeaşi structură ca pentru eforturile unitare normale σ .Calculul elementelor de rezistenţă se bazează pe ecuaţiile de echilibru static între eforturile secţionale

produse de acţiuni şi rezultantele interioare ale eforturilor unitare, utilizând şi ipotezele simplificatoare admise (fig. 5.1e). În practica de proiectare, se utilizau tabele de calcul sau nomograme, alcătuite pe baza relaţiilor de calcul.

Concluzii privind metoda rezistenţelor admisibile

• Vf. ef. unit. în domeniul elastic are un caracter convenţional; metoda ignoră proprietăţile reale ale b.a., material eterogen, anizotrop, cu deformaţii elastico-vâscos-plastice. Siguranţa este exprimată separat pentru cele două materiale, nu se poate stabili un coeficient de siguranţă pentru element sau secţiune.

• MRA exprimă corect comportarea elem. sub efectul încărcărilor statice de scurtă durată, dar nu poate lua în considerare efectul modificărilor în timp a stării de ef. sau def. datorită influenţei timpului. .

Ipotezele de calcul admise au fost preluate pe baze noi în metoda de calcul la stări limită, pentru verificările elementelor la stările limită ale exploatării normale şi la starea limită de oboseală.

5.3 METODA DE CALCUL LA RUPERE (MR)

Calculul elem. conform MR la rupere se face sub efectul încărcărilor care produc cedarea elem., prin epuizarea capacităţii de rezistenţă sau pierderea stabilităţii. Această situaţie apare în stadiul ultim, de rupere.

Fig. 5.2 Diagrame de deformaţii specifice şi de eforturi unitare în metoda la rupere

Ipotezele de calcul admise sunt prezentate în continuare.a) Ipoteza secţiunilor plane a lui Bernoulli este admisă şi pentru stadiul III de lucru (fig. 5.2b); în cazurile

curente, când ca σ=σ , nu este necesară utilizarea acestei ipoteze.

b) În betonul comprimat, efortul unitar este egal cu rezistenţa medie la compresiune din încovoiere Ri, sau cu rezistenţa medie prismatică Rpr; diagrama de calcul în cazul elementelor încovoiate se admite de formă dreptunghiulară, pe înălţimea x=0,8xr, în care xr este poziţia reală a axei neutre (fig. 5.2b,c).

c) În stadiul ultim, în arm. întinsă sau compr. ef. unit. este egal cu val. medie a limitei de curgere cσ .

3

Page 83: Beton Precomprimat - Curs

d) Betonul întins, fisurat, nu se ia în considerare în calculul capacităţii portante a elem., astfel încât secţiunea activă este formată din betonul comprimat şi armătura întinsă şi comprimată, după caz (fig. 5.2a).

Relaţia generală de calcul, care exprimă siguranţa în MR, pune condiţia ca eforturile secţionale, rezultate din acţiunile de exploatare multiplicate printr-un coeficient unic de siguranţă, să fie mai mici sau cel mult egale cu capacitatea portantă secţională a elementului, ceea ce se poate scrie sub forma:

c Sq ≤ Sr (5.3)Sq este efortul secţional (solicitarea) produs de încărcările medii de exploatare q;Sr – ef. secţional de rupere, egal cu capac. port. secţională, det. pe baza rezist. medii ale b. şi oţelului;c – coef. de siguranţă unic al secţiunii elem., care ţine seama de posibilitatea variaţiilor în sens defavorabil

ale încărcărilor şi rezist.. Val. coef. unic de sig., situate în intervalul 1,3...2,4 sunt condiţionate de:- gruparea încărcărilor: în situaţiile în care intervin încărcări cu o frecvenţă accidentală sau excepţională, c

este mai mic decât în cazul încărcărilor cu frecvenţă mare de apariţie şi durată lungă de acţiune;- ponderea încărcărilor cu o variabilitate mai mare: cu cât raportul dintre încărcările utile şi încărcările

permanente este mai mare, c este mai mare;- modul de cedare al elementelor: c este mai mare în cazul cedării casante, prin zdrobirea betonului

comprimat sau prin eforturile unitare principale de întindere (cazul tăierii) şi mai mic în cazul cedării ductile, când ruperea începe prin curgerea armăturii.

Concluzii privind metoda de calcul la rupere

• În MR coef. unic de siguranţă al elem apare explicit în formulele de calcul, spre deosebire de MRA, în care coeficienţii de siguranţă ai oţelului şi betonului sunt cuprinşi în valoarea rezistenţelor admise.

• Metoda ţine seama de propr. reale ale mat. la determinarea capacităţii portante, conducând la soluţii mai economice şi alcătuiri mai raţionale dpdv al dispunerii armăturilor decât metoda rezistenţelor admise.

• Vf. experim. este simplă, încercările pe elem. structurale (grinzi, stâlpi, plăci) dau direct ruperea.Nu se dau informaţii cu privire la comportarea elementelor în stadiul de exploatare.Calculul bazat pe capacitatea portantă limită a elem. structurale a fost preluat de metoda de calcul la stări

limită, în verificările stărilor limită ultime, cu schimbările care ţin de caracterul metodei.

5.4 METODA DE CALCUL LA STĂRI LIMITĂ (MSL)

5.4.1 Generalităţi

În procesul de evaluare a siguranţei sau a capacităţii unei structuri de a satisface criteriile de performanţă legate de destinaţia ei, trebuie să se ţină seama de toţi factorii de risc care pot interveni:

• în timpul concepţiei construcţiei, prin alegerea amplasamentului (teren de fundare, condiţii de mediu, zonă seismică) şi prin procesul de proiectare (materialele şi tipul de structură alese, schematizarea structurii pentru calcul, metoda de calcul adoptată pentru stabilirea stării de solicitare şi de deformare);

• în timpul execuţiei, prin: abateri de la dimensiunile geometrice, nerealizarea calităţii prescrise a materialelor, situaţiile tranzitorii de încărcare (la transport, montaj etc);

• în perioada de utilizare a structurii, prin: modificările acţiunilor (intensitate, distribuţie etc), modificările în timp ale caracteristicilor fizico-mecanice ale materialelor, avarierea unor elemente, modificarea condiţiilor prevăzute de funcţionare.

Factorii care au cel mai mare impact în proiectare sunt proprietăţile materialelor de constr. şi acţiunile. Variabilitatea acestor factori se ia în considerare prin valorile parametrilor lor, prin care intervin în calcule.

MSL schimbă radical conceptul de siguranţă, fiind fundamentată pe teoria probabilităţilor şi utilizând în mare măsură statistica matematică pt. determ. valorilor celor mai defavorabile ale parametrilor consideraţi.

Aprecierea siguranţei se face în raport cu diferite stări limită. Astfel, devin posibile: stabilirea siguranţei la nivel de material, secţiune, element sau structură şi urmărirea siguranţei în orice moment al duratei de existenţă a unei construcţii, pe baza variaţiei în timp a parametrilor care caracterizează acţiunile şi materialele.

Asigurarea raţională a constr. în raport cu stările limită este reflectată de raportul optim siguranţă/ preţ de cost. Nivelul de asigurare care trebuie atins şi menţinut prin proiectarea, execuţia şi exploatarea unei construcţii depinde de importanţa funcţională a acesteia şi de durabilitatea necesară. Din acest punct de vedere, construcţiile se grupează în clase de importanţă în funcţie de următoarele criterii:

consecinţele depăşirii stărilor limită pentru viaţa şi sănătatea oamenilor;4

Page 84: Beton Precomprimat - Curs

importanţa econ. a exploatării continue a constr. şi consecinţele ieşirii din funcţiune, pe o perioadă,

importanţa exploatării continue pt. viaţa spirituală a colectivităţii şi consecinţele depăşirii unei stări limită pentru valorile cultural artistice; durata estimată de funcţionare a construcţiei.Actele normative se grupează conform schemei următoare:Standarde de gradul I, referitoare la principiile de bază pentru asig. constr.: STAS 10100/0-75 „Principii

generale de verificare a siguranţei construcţiilor”, la clasificarea şi gruparea acţiunilor: seria STAS 10101/0,1,2....;Standarde de gradul II, referitoare la proiectarea elem. de constr. dintr-un anumit material; de exemplu,

STAS 10102-75 „Constr. din beton, b. a. şi b. precompr.. Prevederi fundamentale pentru calc. şi alcăt. elem.”;Standarde de gradul III, care detaliază standardele de gradul II pt. dif. categ. de constr.; de exemplu, STAS

10107/0-90 „Construcţii civile şi industriale. Calculul şi alcătuirea elem. din b., b. a. şi b. prec.” sau STAS 10111/2-87 „Poduri de cale ferată şi şosea. Suprastructuri din b. b. a. şi .b. prec. . Prescripţii de proiectare”;

Standarde de gradul IV, pt. calculul şi alcăt. anumitor tipuri de structuri executate dintr-un anumit material; de exemplu, planşee din beton armat şi beton precomprimat, cadre din beton armat, diafragme din beton armat etc.

Ţinând seama de faptul că ţara noastră este situată într-o zonă geografică cu activitate seismică, este obligatorie, pentru orice tip de construcţii, respectarea prevederilor „Normativului pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social-culturale, agrozootehnice şi industriale”, indicativ P100-92.

5.4.2 Principiile fundamentale ale metodei de calcul la stări limită

Metoda de calcul la stări limită are la bază două principii fundamentale:1) se consideră diferite stări limită pt. constr., definite prin criterii, fie de rezistenţă, fie de funcţionare corespunzătoare; răspunsul struct. la aceste SL se stabileşte pe baza comportării reale a materialelor;2) se consideră independent variabilitatea factorilor care intervin în calc. elem. structurale, pe baza unui sistem diferenţiat de coef. de sig., utilizaţi pt. det. intensităţii acţiunilor, a val. rezist. mat., alti parametri.

Prin SL se înţelege sit. în care o constr. încetează să satisfacă cel puţin una din cerinţele pt. care a fost proiectată.Atingerea sau depăşirea unei stări limită are ca efecte:

• pierderea capacit. unei constr. de a asigura o exploatare coresp. destinaţiei pt. care a fost proiectată, sau• distrugerea parţială ori totală a unei construcţii, punând astfel în pericol vieţi omeneşti şi/sau bunuri materiale cu valoare economică sau culturală.În acest mod, definirea unor SL privind comportarea elem. structurale, sau a unei structuri de rezistenţă în

ansamblu, se face pentru două stadii de comportare: stadiul de exploatare şi stadiul ultim, de rupere.În funcţie de consecinţele atingerii diferitelor SL ( STAS 10100/0-75), ele se grupează în două categorii:Stări limită ultime SLU, care implică pierderea capacităţii portante prin ruperi de orice natură, fenomene

de instabilitate a poziţiei sau formei, deformaţii remanente excesive (în stadiul ultim) sau ruperea casantă datorită oboselii (în stadiul de exploatare); pe baza acestor moduri de comportare, se definesc:

- starea limită de rezistenţă;- starea limită de stabilitate a poziţiei sau a formei; - starea limită de oboseală.

Stări limită ale exploatării normale SLEN, care implică deplasări (statice sau dinamice) sau fisurări care afectează buna funcţionare a construcţiei, în stadiul de exploatare; în cazul struct. din b. a., se consideră:

- starea limită de fisurare;- starea limită de deformaţie.

Fenomenele care conduc la atingerea unor stări limită pot interveni individual sau se pot combina între ele în sens defavorabil. Obişnuit, se consideră că aceste fenomene se produc independent. Se apeleaza la teoria matematică a probabilităţilor, pe baza unor metode de studiu statistic. Având în vedere că nu toţi parametri pot fi apreciaţi pe bază probabilistă, sub forma actuală MSL este o metodă semiprobabilistă de calcul.

Calculul probabilist utilizat se încadrează în metoda valorilor extreme, referitor la relaţia care există între acţiuni şi rezistenţe, relaţie care determină gradul de asigurare; de regulă, se iau în considerare valorile minime ale rezistenţelor şi valorile maxime ale intensităţii acţiunilor, ceea ce implică acceptarea unui anumit risc.

5

Page 85: Beton Precomprimat - Curs

Pt. a introduce în calcule variabilitatea în sens defavorabil a val. acţiunilor şi proprietăţilor materialelor, se lucrează cu valori caracteristice sau normate, considerate ca valori de referinţă, respectiv cu valori de calcul, deduse pe baza valorilor caracteristice. Efectele defavorabile ale variaţiei dimensiunilor geometrice ale secţiunii de b. şi de arm., ale elem. sau structurii se iau în considerare împreună cu efectul variabilităţii rezist.entelor.

Val. caracteristice ale rezist. mat. sunt acele val., ale căror realizare poate fi garantată statistic cu o probabilit. de cel puţin 95%; în cazul acţiunilor, se ia în considerare specificul variabilit. fiecărui tip de acţiune.

Valorile de referinţă cele mai reprezentative sunt:

• rezistenţele caracteristice ale materialelor Rk;

• intensităţile normate (sau caracteristice) ale acţiunilor, de exemplu qn.Valorile de calcul sunt utilizate în verificările la diferite stări limită şi se stabilesc astfel, încât să acopere

abaterile posibile, în sens defavorabil, faţă de valorile caracteristice. Valorile de calcul reprezentative sunt:

• rezistenţele de calcul ale materialelor, care pot fi:

valori de calcul de bază γ

= k* RR (5.4)

valori de calcul *R m R = (5.5)

• intensităţile de calcul ale acţiunilor, de exemplu: q = qn n (5.6)

Coeficienţii parţiali de siguranţă y, m, n, care intervin în stabilirea valorilor de calcul, variază în funcţie de starea limită luată în considerare, de comportarea materialelor în structură etc.

Coeficienţii de siguranţă ai materialelor, γ ( bγ pentru beton şi aγ pentru armătura betonului armat) ţin

seama de posibilitatea scăderii valorilor caracteristice ale rezistenţelor Rk, datorită variabilităţii statistice a calităţii materialelor şi, în anumite limite, a caracteristicilor geometrice ale elementelor de construcţii, în mod uzual, aceşti coeficienţi au rolul de a reduce valorile normate.

Valorile de calcul de bază ale rezist. R* se afectează de un coeficient al condiţiilor de lucru pentru material m, prin care se corectează simplificările admise în calcule şi abaterile sistematice de la valorile de referinţă.

Pentru alte caracteristici ale mat., ca: moduli de elasticitate, densităţi, deformaţii, evoluţia lor defavorabilă se ia în considerare, în general, prin reducerea val. mărimilor de calcul în care intervin (modulul de elasticitate intervine la calculul rigidităţii, deformaţia de durată a betonului reduce valoarea modulului de deformaţie totală).

• Coeficienţii încărcărilor sau acţiunilor ţin seama de posibilitatea depăşirii în sens defavorabil a valorilor normate ale acţiunilor, datorită variabilităţii statistice ale acestora. Se notează în general cu n, iar în ideea unificării normelor europene de calcul, în standardele pentru acţiuni revizuite după 1990, apare notaţia γ , astfel încât relaţia (5.6) se scrie: q = qn γ .Valorile coeficienţilor acţiunilor pot fi supra- sau subunitare, după cum este mai defavorabil în verificările

la diferite stări limită şi sunt date pentru fiecare tip de acţiune în parte.

• Coeficienţii condiţiilor de lucru pentru capacitatea portantă a secţiunilor, a elementelor sau a structurii, notaţi tot m, se introduc în mod suplimentar, de exemplu, pentru calculul elementelor liniare întinse, pentru calculul capacităţilor portante ale elementelor din beton precomprimat; aceşti coeficienţi au rolul de a corecta simplificările introduse de schemele admise în calcule şi de a ţine seama de abaterile sistematice datorite diverşilor factori.

5.4.3 Caracteristicile de rezistenţă şi de deformaţie ale materialelor

5.4.3.1 Variabilitatea rezistenţelor

Rezistenţele materialelor depind de natura materialului (oţel sau beton), tehnica de realizare (pe şantier sau în fabrică), tehnica verificării calităţii, condiţiile de păstrare etc. În consecinţă, atât rezistenţele materialelor, cât şi celelalte caracteristici fizico-mecanice, prezintă o variabilitate pronunţată.

Prelucrarea statistică a valorilor experimentale ale rezistenţelor betonului şi oţelului are ca scop stabilirea valorilor minime care pot fi garantate cu o anumită probabilitate, în condiţiile de execuţie specifice fiecărui material. Pe baza acestor valori se definesc calităţile materialelor.

6

Page 86: Beton Precomprimat - Curs

Dacă se det. rezistenţa la compresiune pe un număr n de cuburi din beton din aceeaşi şarjă, se observă că rezultatele diferă, chiar dacă s-au respectat aceleaşi condiţii de execuţie, păstrare şi încercare pentru toate probele.

Rezultatele obţinute se ordonează în funcţie de mărimea lor şi se grupează în intervale egale de valori. Reprezentând grafic frecvenţa de apariţie a valorilor rezistenţelor în fiecare interval R i-1 - Ri (adică numărul de rezultate care se încadrează în limitele intervalelor considerate), se obţine histograma pentru şirul de rezultate analizate (fig. 5.3a). Dacă numărul de rezultate tinde către infinit, histograma tinde către o curbă, cunoscută sub numele de curba de distribuţie a frecvenţelor sau probabilităţilor. Aria de sub curba de distribuţie, cuprinsă într-un interval Ri-1 - Ri, reprezintă probabilitatea ca o valoare considerată a variabilei să fie situată în acest interval. Această arie se obţine prin integrarea funcţiei de densitate a probabilităţilor, f(R), care poate avea diferite forme matematice .

a) histograma b) curba de rezistenţă normală

Fig. 5.3 Legea de distribuţie a rezistenţelor

Pt. bet. şi oţel se admite în mod curent legea distribuţiei normale a lui Gauss-Laplace, apropiată de curba reală de distribuţie a rezistenţelor (fig. 5.3b). Mărimile caracteristice pentru legea distribuţiei normale sunt:

n

RR ∑=−

- media aritmetică pentru cele n valori ale rezistenţelor, cu cea mai mare frecvenţă de apariţie;

1n

RRS

2

=∑

- abaterea medie pătratică sau abaterea standard, marcând împrăştierea rezultatelor faţă

de valoarea medie; cu cât abaterea medie pătratică este mai mică, împrăştierea este mai mică, iar curba de distribuţie este mai strânsă (fig. 5.4a);

R

S c −ν = - coeficientul de variaţie sau valoarea relativă a abaterii standard, care caracterizează

omogenitatea calităţii unui material; cu cât cν este mai mic, materialul este mai omogen.Rezistenţele caracteristice sunt valorile minime ale rezistenţelor, determinate prin acceptarea unei anumite

probabilităţi (exprimată în %) de a avea şi valori mai mici, conform relaţiei:

( )ν

−−−=−= ct1RtSRR min

(5.7)

în care coeficientul t este stabilit în funcţie de numărul de date prelucrate şi de riscul acceptat.Conform normelor româneşti, rezistenţele caracteristice se determină cu relaţia:

( )ν

−−== c64,11RRR k%5min

(5.8)

în care valoarea coeficientului t = 1,64 corespunde unui număr de rezultate n ≥ 120 şi unui risc acceptat de 5%; aceasta înseamnă că 5% din rezultate pot să fie mai mici decât Rmim sau altfel spus, 95% din rezistenţe au valori garantat mai mari decât rezistenţa caracteristică (fig.5.3b).

5.4.3.2 Betonul

Clasa betonului

Definirea calităţii betoanelor se face prin clasele de beton.Clasa betonului este rezistenţa caracteristică la compresiune Rbk, valoare minimă garantată cu probabilitatea

de 5% de a nu fi depăşită în sens defavorabil.Rezistenţa caracteristică nominală Rbk, este dată de relaţia (5.8), aplicată betonului:

7

Page 87: Beton Precomprimat - Curs

)l,64c - (1 R R R bmin.5% bbk ν

−== (5.9)

unde bR

− se determină pe cuburi cu latura de 141 mm, conform punctului 2.2.2. În condiţii obişnuite, cv = 0,15

pentru compresiune, deci R 0,754 R bmin.5% b

−= .

Notarea clasei se face cu literele Bc (beton de clasă), urmate de valoarea rezistenţei minime la compresiune exprimată în N/mm2, de exemplu, Bc 20, C 15/20; această mărime apare numai în denumirea clasei, nu este o valoare care operează în calcule.

Definirea calităţii betonului prin clase înlocuieşte clasificarea mai veche după mărci, noţiune care mai este folosită în practică, pe şantiere.

Marca betonului reprezintă valoarea medie a rezistenţei la compresiune pe cuburi, adică bR

−. Notarea

mărcilor se face cu litera B, urmată de valoarea rezistenţei medii bR

−, exprimată în daN/cm2, de exemplu

B250.

Rezistenţele caracteristice ale betonului

Rezistenţa caracteristică la compresiune a betonului se bazează pe o valoare unică, acceptată convenţional, care înlocuieşte cele două rezistenţe reale Ri (în cazul elementelor încovoiate) şi Rpr (în cazul stâlpilor). Această mărime se apropie de rezistenţa prismatică sau cilindrică şi se determină cu relaţia (2.15):

Rck = (0,87 – 0,002Rbk)Rbk, în N/mm2 (5.10)Rezistenţa caracteristică la întindere a betonului depinde de tipul de agregate folosite:- pentru betonul obişnuit (cu agregate grele, naturale) se utilizează o formă adaptată a relaţiei (2.20)

Rtk = 0,22 (Rck)2/3 în N/mm2 (5.11a)- pentru betonul cu agregate uşoare (betoane uşoare):

δ

+=2400

7,03,0RR u

tku,tk (5.11b)

în care δ u este densitatea aparentă a betonului uşor, exprimată în kg/m3.Rezistenţele de calcul ale betonului

Rezistenţele de calcul ale betonului se stabilesc cu relaţiile (5.4) şi (5.5), adaptate pentru beton:

bt

tkbt

*tbtt

bc

ckbc

*cbcc

RmRmR;

RmRmR

γ==

γ== (5.12; 5.13)

*t

*c R,R sunt valorile de bază ale rezistenţelor de calcul.

bt

tk*t

bc

ck*c

RR;

RR

γ=

γ= (5.14; 5.15)

Rc, Rt - rezistenţele de calcul ale betonului la compresiune şi la întindere;mbc, mbt - coeficienţii condiţiilor de lucru ai betonului la compresiune şi la întindere, care ţin seama de o

posibilă scădere a rezistenţelor datorită influenţei poziţiei de turnare, a condiţiilor de solicitare care favorizează ruperea casantă, a dimensiunilor reduse ale elementelor; valorile coeficienţilor se dau în anexa 3;

, btbc γγ - coeficienţii betonului la compresiune şi la întindere, având valorile 35,1bc =γ , respectiv

35,1bt =γ ; valoarea coeficientului de siguranţă la întindere este mai mare decât la compresiune, din cauza

împrăştierii mai mari a valorilor rezistenţelor la întindere;În cazul elementelor din beton simplu şi în cazul betoanelor uşoare Bc30 şi Bc35, se utilizează coeficienţii

0,9 mbc = 0,9 mbt.Rezistenţa de calcul la oboseală a betonului (la compresiune), pentru elementele supuse la încărcări

repetate, se determină cu relaţia:*c

'bcbc

oc RmmR = (5.16)

'bcm este coeficientul suplimentar al condiţiilor de lucru al betonului la oboseală, determinat cu relaţia:

8

Page 88: Beton Precomprimat - Curs

0,15,06,0m b'bc ≤ρ+= (5.17)

ρ b - coeficientul de asimetrie al unui ciclu de încărcare-descărcare (vezi pct. 2.2.1):

maxbminbb / σσ=ρ (5.18)

maxbminb ,σσ - eforturile unitare de compresiune minim şi maxim, în fibra extremă, cea mai comprimată

de beton, determinate în stadiul II de lucru, sub efectul încărcărilor de exploatare corespunzătoare verificării la starea limită de oboseală.

Alte caracteristici de calcul ale betonului

Diagrama bb ε−σDiagrama convenţională de calcul admite, faţă de diagramele reale ε−σ descrise, unele aproximaţii:

pentru compresiune (fig. 2.4), ramura descendentă a diagramei se înlocuieşte cu un palier, iar pentru întindere (fig.

2.7), se consideră diagrama fără ramură descendentă; pentru deformaţia specifică ultimă buε , în mod curent nu se

iau în considerare factorii care pot influenţa valoarea ei, de exemplu, efectul confinării prin armarea transversală.Conform STAS 10107/0-90, pt. calc. elem. din b. a. solicitate la încovoiere cu sau fără efort axial:- pt. zonele comprimate ale elem.r din beton obişnuit, conform figurii 5.5a, se admite parabolă de gradul

doi între punctele 0 şi A, respectiv palier între A şi B; pt. elem.e din beton uşor, diagrama biliniară din fig. 5.5b;- pentru zonele întinse, parabola din figura 5.5c.Modulul de elasticitate longitudinal Eb, având aceeaşi valoare pentru betonul solicitat la compresiune şi la

întindere, este dat în tabele, în funcţie de clasa de beton. Modulul de elasticitate pentru betonul uşor se calculează cu relaţia:

2ubbu )/(E E δδ= (5.19)

în care δδ ,u sunt densităţile aparente ale betonului uşor şi betonului obişnuit.

Modulul de elasticitate transversal Gb se ia:Gb = 0,4 Eb respectiv Gbu = 0,4 Ebu (5.20; 5.21)

Coeficientul de deformaţie transversală are valoarea: ν = 0,2Coeficientul de dilataţie liniară termică α t, în domeniul –350...+800, are valorile:

5t 101 −⋅=α pentru betoane obişnuite

5t 108,0 −⋅=α pentru betoane uşoare

a) beton obişnuit b) beton uşorDiagrame bb ε−σ pentru compresiune

Deformaţii specifice ultime:• pentru compresiune:5,3bu =ε 0/00 – clasa < Bc35

0,3bu =ε 0/00 – clasa ≥ Bc35

• pentru întindere

1,0tu =ε 0/00 Diagrame tt ε−σ pentru întindere

Fig. 5.5 Diagrame de calcul ε−σ pentru beton

Deformaţia specifică de durată a betonului

Deformaţia specifică totală a betonului btε , după consumarea deformaţiilor în timp din contracţie şi din

curgere lentă, se determină cu relaţia:

9

Page 89: Beton Precomprimat - Curs

bd0bbt ε+ε=ε

0bε este fracţiunea iniţială a deformaţiei specifice, calculată cu modulul de elasticitate longitudinal;

bdε - fracţiunea de lungă durată a deformaţiei specifice.

Cele două fenomene de durată, contracţia şi curgerea lentă, se influenţează reciproc, astfel încât deformaţia totală de durată este mai mică decât suma celor două deformaţii.

Se admite simplificat că def. de durată bdε (0/00), datorită contracţiei şi curgerii lente să se det. cu relaţia:

c0bbd

−−ε≥εϕ=ε (5.22)

Semnificaţia acestui procedeu de calcul este următoarea: dacă deformaţiile specifice produse de încărcările de durată (deformaţiile de curgere lentă) au valori reduse, se ia în considerare numai valoarea maximă de calcul a

deformaţiei specifice datorită contracţiei c

−ε ; în cazul în care deformaţiile de curgere lentă depăşesc deformaţia

specifică maximă de contracţie, se consideră valoarea cumulată a acestor deformaţii, calculată pe baza valorii

maxime de calcul a caracteristicii deformaţiei în timp, −ϕ (fig. 2.14).

Valoarea maximă a caracteristicii deformaţiei de durată a betonului arată de câte ori creşte deformaţia

specifică sub încărcările de lungă durată (pentru t = ∞), faţă de deformaţia specifică elastică iniţială 0bε şi se determină cu relaţia:

0321 kkk ϕ=ϕ−

(5.23)

Valoarea maximă de calcul a deformaţiei specifice datorită contracţiei rezultă din relaţia:

cc43c kkk ε=ε−

(5.24)

În relaţiile (5.23) şi (5.24), s-au utilizat următoarele valori de calcul:

0ϕ - valoarea de bază a caracteristicii deformaţiei de durată, dată în anexa 5; pentru elementele din beton

uşor, ( )bbu0u,0 E/Eϕ=ϕ ;

cε - valoarea de bază a deformaţiei specifice datorată contracţiei, dată în anexa 6;

k - coeficienţi care exprimă influenţa vârstei betonului (k1), a mărimii efortului unitar maxim de

compresiune bσ (k2), a umidităţii relative a mediului (k3), a dimensiunilor absolute ale secţiunii elementelor (k4) şi

a modului de realizare (kc = 1 pentru betonul armat).

5.4.3.3 Oţelul pentru armăturile betonului armat

Tipurile de oţel fabricate la noi în ţară pentru betonul armat sunt barele laminate la cald PC60, PC52, OB37 şi sârmele trefilate STNB, STPB, prezentate în capitolul 3. Caracteristicile mecanice ale oţelului (rezistenţa de rupere la tracţiune, limita de curgere, alungirea minimă la rupere etc.) sunt cele date în standardele de produs.Rezistenţele oţelului

Rezistenţele caracteristice ale oţelului pentru armăturile betonului armat Rak sunt valorile minime pentru limita de curgere, convenţională sau naturală, precizate şi garantate în standardele de produs:

Rak = RP 0,2 sau σ c min (5.25)Rp 0,2 este lim. min. convenţ. de curgere a oţ. laminat la cald fără palier de curgere şi a oţ. trefilat (σ 0,2 min);σ c min - limita de curgere naturală pentru oţelul laminat la cald care prezintă palier de curgere (OB37).Rez. caracteristice definite mai sus corespund unei probabilităţi mai scăzute, de circa 2,3%, ca efortul de

curgere să fie mai mic decât limita indicată. Această asigurare se adoptă din necesitatea de a acoperi efectul mai defavorabil al variabilităţii dimensiunilor geometrice ale armăturilor asupra rezistenţei.

Determinarea rezistenţelor caracteristice se poate face conform relaţiei (5.8):

aak R)2c-(lR−

ν= (5.26)

în care coeficientul t = 2 corespunde probabilităţii acceptate de 2,3%.Rezistenţele de calcul ale armăturilor se det. cf. relaţiilor (5.4) şi (5.5), scrise pt. armăt. betonului armat:

10

Page 90: Beton Precomprimat - Curs

a

aka

*aaa

Rm Rm R

γ== (5.27)

*aR este valoarea de bază a rezistenţei de calcul, determinată cu relaţia:

a

ak*a

RR

γ= (5.28)

Ra -rezistenţa de calcul a armăturilor pentru betonul armat;ma - coeficientul condiţiilor de lucru al armăturilor;γ a - coeficientul de siguranţă al armăturii: γ a = 1,15 pentru armăturile din oţel PC60, PC52 şi OB37 şi 1,2

pentru armăturile din STNB;

Având în vedere că, uzual, ma = 1,0, rezultă a*a R R = .

Rezistenţa de calcul la oboseală a armăturii, pentru elementele care se verifică la starea limită de oboseală, se determină cu relaţia:

*a

sa

oa

oa R m m R = (5.29)

moa este coeficientul de reducere a rezistenţelor de calcul sub efectul solicitării repetate;sam - coeficientul care ţine seama de reducerea rezistenţelor armăturii datorită înnădirilor prin sudură.

Coeficienţii moa şi s

am se dau în anexele 8 şi 9, în funcţie de tipul oţelului şi de coeficientul de asimetrie

ρ a pentru armătura care se verifică:

maxaminaa / σσ=ρ (5.30)

în care: σ a min , σ a max reprezintă efortul unitar minim, respectiv maxim, din armătura considerată.

Alte caracteristici de calcul ale oţeluluiModulul de elasticitate al armăturilor are următoarele valori:Ea = 210000 N/mm2 pentru oţelul de tip PC 60, PC 52 şi OB 37;Ea = 200000 N/mm2 pentru STNB şi STBP.

Diagrama aa - εσ Conform STAS 10107/0-90, diagramele convenţionale de calcul utilizate sunt:

• pentru oţelul laminat la cald (PC60, PC52, OB37), diagrama biliniară cu palier din figura 5.6a; în cazul elementelor participante la structuri antiseismice, în zonele în care armăturile pot avea deformaţii mari şi când acest lucru este defavorabil pentru calculul în restul zonelor, se admite diagrama biliniară cu consolidare din figura 5.6a (linia punctată), deci atingerea unei rezistenţe de calcul de l,25Ra;

• pentru sârme (STNB, STPB), diagrama biliniară cu consolidare din figura 5.6b; în calculul de rezistenţă simplificat se utilizează diagrama biliniară echivalentă punctată cu l,05Ra.

50au =ε 0/00 - pentru cazul când intervin încărcări seismice

10au =ε 0/00 - pentru cazul încărcărilor obişnuite

Fig. 5.6 Diagrame de calcul ε−σ pentru oţel

5.4.4 Acţiunile în construcţii

În elementele structurale, solicitările apar ca efect al diferitelor acţiuni; se consideră acţiune orice cauză care poate produce o stare de eforturi într-un element structural.

Acţiunile se modelează în calcule prin:- încărcări, reprezentate prin diferite sisteme de forţe (acţiuni directe);

11

Page 91: Beton Precomprimat - Curs

- deformaţii sau deplasări impuse, cum ar fi cele produse de variaţiile de temperatură, de contracţie şi curgere lentă, de tasările de reazeme, de precomprimarea betonului (acţiuni indirecte).

Parametrii care caracterizează acţiunile sunt: intensitatea, amplitudinea, modul şi direcţia de aplicare, frecvenţa de apariţie şi durata de acţiune.

Principalul criteriu de apreciere a modului cum acţionează încărcările este frecvenţa de apariţie a unui anumit tip de încărcare, la o anumită intensitate maximă. În STAS 10101/0A-75 se face clasificarea acţiunilor.

Conform principiilor de bază ale MSL, se utilizează noţiunile de intensităţi normate şi intensităţi de calculIntensităţile normate ale acţiunilor reprezintă valori de referinţă, (STAS 10101/0...-75/-90). Intensităţile

normate ale acţiunilor determinate pe bază de prelucrare statistică reprezintă în general valori maxime, cu o anumită probabilitate p (%) de a fi depăşite într-o anumită perioadă de timp:

ν+== q )c t (1 q q p%max n

Intensităţile de calcul se obţin prin înmulţirea valorilor normate cu coeficienţii acţiunilor, ni sau γ i

conform relaţiei (5.6), prin care se ţine seama de abaterile posibile în sens defavorabil faţă de valorile normate, datorită variabilităţii statistice a acţiunilor. Coeficienţii ni, pentru fiecare acţiune în parte, se stabilesc pentru verificările la diferite stări limită conform standardelor şi normelor de specialitate.

Tabelul 5.1Clasificarea încărcărilor

Categorii de acţiuni

Simb. Mod de acţiune:Exemple

Permanente P continuu, cu intensitate practic constantă în timp

- greutatea elementelor structurale şi nestructurale de închidere, finisaj, izolaţii- efortul de precomprimare- greutatea şi presiunea pământului etc.

Temporare: intermitent, sau cu o intensitate variabilă în timp:

- Cvasiperma-nente

C - pe durate lungi, sau în mod frecvent

- greutatea elementelor nestructurale cu poziţie variabilă - contracţia betonului- încărcări din depozite, arhive etc.

- Variabile V - pot lipsi pe intervale lungi de timp, sau au intensitatea foarte variabilă

- încărcările climatice:zăpadă, vânt - încărcări tehnologice- încărcări din circulaţia oamenilor, mobilier etc.

Excepţionale E intervin foarte rar, cu intensitate mare

- seism - vânt în regim de rezonanţă- şocuri din explozii etc.

În cadrul unor stări limită, pentru intensităţile de calcul se utilizează şi noţiunea de fracţiune de lungă durată a acţiunilor. Acţiunile cvasipermanente Cn se consideră în întregime de lungă durată, ca şi cele permanente Pn. Pentru acţiunile variabile Vn, se admite că o parte din acestea, obţinute prin multiplicare cu coeficientul nd ≤ 1,0, pot fi aplicate timp îndelungat, restul acţiunii considerându-se de scurtă durată.

În consecinţă, fracţiunea de lungă durată a acţiunilor se obţine din relaţia Pn + Cn + nd x Vn.Pentru det. celor mai defavorabile solicitări posibile în orice secţiune de calcul a elementelor structurale,

efectul acţiunilor se cumulează în cadrul unor grupări.Prin gruparea acţiunilor se ţine seama de posibilitatea apariţiei simultane, cu efect defavorabil, a diferitelor

acţiuni considerate cu valoarea lor de calcul, având în vedere specificul stării limită la care se face verificarea.În tabelul 5.2 se prezintă cele două categorii de grupări ale acţiunilor, utilizate în determinarea celor mai

defavorabile efecte ale acestora: grupările fundamentale şi grupările speciale.În grupările fundamentale GF se consideră:- acţiunile permanente Pi;- acţiunile temporare, cvasipermanente Ci sau variabile Vi, a căror prezenţă simultană este practic posibilă.În grupările speciale GS se consideră:- acţiunile permanente Pi;

12

Page 92: Beton Precomprimat - Curs

- acţiunile temporare (Ci şi Vi), a căror prezenţă în momentul apariţiei unei acţiuni excepţionale este posibilă; dacă acţiunea excepţională E este seismul, dintre acţiunile temporare se iau în considerare numai cele gravitaţionale;- o acţiune excepţională, E.Intensităţile de calcul ale acţiunilor, în grupările fundamentale şi speciale se calculează cu relaţiile

(5.31...5.35) din tabelul 5.2.Tabelul 5.2

Gruparea încărcărilor pentru verificarea la diferite stări limităStarea limită la care se face verificarea Gruparea de încărcări Relaţia

Gruparea fundamentală de încărcări - GF

SLU De rezistenţă şi de stabilitate ∑∑∑ ++i

niig

i

nii

i

nii VnnCnPn (5.31)

De oboseală ∑∑∑ +++i

obn'

idi

i

ni

i

ni VVnCP (5.32)

SLEN

Verificări sub efectul încărcărilor totale de exploatare

∑∑∑ ++i

nig

i

ni

i

ni VnCP (5.33)

Verificări sub efectul fracţiunilor de lungă durată

∑∑∑ ++i

ni

di

i

ni

i

ni VnCP (5.34)

Gruparea specială de încărcări - GS

SLU De rezistenţă şi stabilitate ∑∑∑ +++i

1ni

di

i

ni

i

ni EVnCP (5.35)

Observaţie: în relaţia (5.32), n'iV sunt date de încărcările variabile care nu produc oboseala, iar Vob de acţiunea

care produce ciclurile de solicitare.Dacă se iau în considerare mai multe acţiuni variabile, se introduc coeficienţii de grupare ng cu valoare

subunitară, pentru a ţine seama de probabilitatea mai redusă ca aceste acţiuni să apară simultan cu intensitatea lor maximă: ng = 1 pentru 1 variabilă; ng = 0,9 pentru 2 sau 3 variabile; ng = 0,8 pentru 4 sau mai multe variabile.

Pt. acţ. variabile de pe planşeele clădirilor etajate, în situaţii în care este improbabil ca acestea să acţioneze cu intensitate maximă, se pot introduce coeficienţi suplimentari de reducere, denumiţi coeficienţi de simultaneitate.

Eforturile secţionate produse de acţiunile grupate conform relaţiei (5.31) se numesc obişnuit eforturi de calcul (M, N, Q, Mt), iar cele care sunt produse de acţiunile grupate conform relaţiilor (5.32...5.34), eforturi de

exploatare ( )Et

EEE M,Q,N,M .

Alte reguli privind alcătuirea grupărilor de încărcări sunt date în STAS 10101/0A-77.

5.4.5 Verificarea siguranţei construcţiilor

În principiu, condiţia de siguranţă impusă unui elem. sau structură de rezistenţă, constă în menţinerea capacităţii portante a elem. sau a structurii, la o valoare mai mare decât cea a efectelor acţiunilor, grupate conform principiilor prezentate. Se admite că atât acţiunile, cât şi cap. portantă ating valorile lor cele mai defavorabile.

Pentru a satisface condiţiile impuse de verificările la stările limită ultime, elementele de rezistenţă trebuie astfel calculate şi alcătuite încât să răspundă următoarelor cerinţe:

rezistenţa dezvoltată să fie mai mare decât eforturile produse de încărcări; comportarea sub încărcări să fie ductilă, acest aspect fiind controlabil prin procentele de armare şi dimensiunile de beton adoptate;

zvelteţea să fie limitată, astfel ca să nu se producă cedarea datorită efectelor de ordinul II; să se evite ruperile casante datorate oboselii materialelor, provocată de încărcările ciclice;

să fie suficient de rigide la deplasări laterale sub efectul încărcărilor orizontale seismice, astfel încât să se limiteze def. remanente, respectiv avarierea unor elem. nestructurale (pereţi de umplutură, izolaţii, instalaţii etc);

structurile în ansamblul lor să fie stabile la răsturnare în cazul acţiunii unor forţe orizontale mari.Cerinţele de exploatare corespunzătoare se referă la următoarele aspecte:

săgeţile sau rotirile elem. structurale, produse de încărc. de exploatare, pot cauza un efect psihologic

13

Page 93: Beton Precomprimat - Curs

neplăcut la circulaţie, sau pot afecta buna desfăşurare a unui proces tehnologic, chiar dacă nu afectează rezist. elem.; starea de fisurare, prin mărimea deschiderii fisurilor, poate să pericliteze în timp durabilitatea elementelor, favorizând corodarea arm.; este necesar ca mărimea deformaţiilor, respectiv a deschiderii fisurilor să fie limitată;

din analiza stadiilor de lucru rezultă că starea de ef. în elem. din b. armat poate fi considerată elasticăsub efectul acţ. care apar în timpul exploatării; în b. comprimat nu se depăşeşte în general limita de microfisurare, iar în armături, limita de proporţionalitate a oţelului. Siguranţa unui elem. structural sau a unei structuri în ansamblu este exprimată prin probabilitatea de atingere sau depăşire a unei SL. Această probab. trebuie să fie sufic. de redusă pe durata de existenţă a construcţiei.

5.4.5.1 Stări limită ultime, SLU

Starea limită de rezistenţă

Starea limită de rezistenţă corespunde situaţiei în care se produce ruperea elementelor în secţiuni normale, înclinate sau paralele cu axa lor. Relaţia generală de verificare este:

Smax ≤ Rmin (5.36)Smax este efortul secţional maxim (solicitarea maximă), determinat în secţiunea de verificare sub efectul

acţiunilor de calcul, în gruparea cea mai defavorabilă, conform relaţiilor (5.31) şi (5.35) din tabelul 5.2;Rmin - efortul secţional capabil minim (capacitatea portantă minimă) al secţiunii verificate, determinat pe

baza valorilor de calcul ale rezistenţelor, considerând o stare de eforturi corespunzătoare stadiului ultim.Calculul la starea limită de rezistenţă conduce la determinarea dimensiunilor secţiunilor de beton şi a

cantităţii de armătură, prin satisfacerea condiţiei (5.36). În cazul elem. cu o stare de solicitare complexă, vf. relaţiei (5.36) se referă la fiecare efort secţional în parte:

- încovoiere cu tăiere: capcap QQ;MM ≤≤- întindere sau compresiune cu încovoiere:

M M cap≤ şi ( ) capcapcapcap QQ;MfNcu , N N ≤=±≤±

- încovoiere cu torsiune: capt tcapcap M M;Q Q;M M ≤≤<

- străpungere, în cazul plăcilor rezemate direct pe stâlpi: capQ Q ≤

- lunecare între două elemente din beton turnate în etape diferite, sau din materiale diferite: capLL ≤Starea limită de stabilitate a formei sau poziţiei

a. Starea limită de stabilitate a formei ia în considerare posibilitatea ca pentru elementele zvelte, supuse la compresiune cu încovoiere, efectele de ordinul II să conducă la creşterea solicitării exterioare.

În cazul plăcilor curbe subţiri, la care se poate produce pierderea stabilităţii formei, de regulă efectele de ordinul II se iau în considerare în mod simplificat, prin reducerea suplimentară a rezistenţei de calcul a betonului.

În cazul elementelor liniare, de exemplu al stâlpilor, efectele de ordinul II se pot exprima prin diferenţa dintre momentul încovoietor rezultat din calculul de ordinul II şi cel rezultat din calculul de ordinul I.

Pentru aceste structuri, secţiunea transversală şi alcătuirea de ansamblu se aleg astfel, încât majorarea momentelor încovoietoare datorită efectelor de ordinul II să nu depăşească 50%, adică să fie satisfăcută condiţia

5,1M

M

I

II ≤=η (5.37)

în care: MI = M este momentul încovoietor de ordinul I, determinat pe stâlpul nedeformat; MII - momentul încovoietor de ordinul II, determinat pe stâlpul deformat.În cazul unui efect moderat de ordinul II (η ≤ 1,2), calc. de stabilitate a elem. liniare poate fi înlocuit

simplificat cu un calcul la SLR; SL la care se face vf. se numeşte stare limită de rezistenţă şi stabilitate.b. Starea limită de stabilitate a poziţiei este o verificare necesară în unele situaţii particulare, în care

structuri întregi, sau unele componente structurale prefabricate, sunt solicitate de sisteme de forţe astfel, încât se poate produce răsturnarea sau lunecarea lor.

Structurile se consideră corpuri rigide şi trebuie să satisfacă relaţia de verificare:

slsrc MmM ≤ (5.38)

în care: Mrc este momentul de răsturnare convenţional; Msl - momentul de stabilitate limită;

14

Page 94: Beton Precomprimat - Curs

ms - coeficientul condiţiilor de lucru al structurii.Starea limită de oboseală

Starea limită de oboseală se vf. pt. elem. structurale supuse la acţiuni dinamice ciclice, care produc fenomenul de oboseală în beton şi în armături.

Vf. la oboseală sub efectul acţiunilor grupate (5.32), constă în respectarea condiţiilor de mai jos:oaa

ocb R;R ≤σ≤σ (5.39; 5.40)

în care: ab , σσ sunt eforturile unitare normale maxime în beton şi în armătură, determinate în stadiul II;oa

oc R,R - rezist. de calcul la oboseală ale bet. şi armăturii, determinate cu relaţiile (5.16) şi (5.29).

La nivelul axei neutre, eforturile unitare principale de întindere 1σ trebuie să fie preluate de beton şi de

armătură, utilizând pentru acestea rezistenţele corespunzătoare la oboseală.

5.4.5.2 Stări limită ale exploatării normale, SLEN

Starea limită de deschidere a fisurilor

Betonul lucrează în stadiul de exploatare cu zona întinsă fisurată, acest fenomen fiind inevitabil; fisurile se produc aproximativ perpendicular pe direcţia eforturilor unitare principale de întindere, orientarea lor depinzând de tipul de solicitare, iar deschiderea lor, de mărimea încărcărilor.

Fisurarea nu afectează în general buna funcţionare sau durabilitatea, cât timp deschiderile fisurilor nu depăşesc anumite limite şi mediul nu este agresiv; asupra deschiderii fisurilor, respectiv asupra distanţei dintre fisuri se poate acţiona prin armare.

Condiţia de verificare sub efectul acţiunilor de exploatare, grupate conform tabelului 5.2, relaţia (5.33), se

scrie sub forma: admisff α≤α (5.41)

în care: α f este deschiderea medie a fisurilor normale sau înclinate, calculate în stadiul II de lucru; α f admis - valoarea admisă, prescrisă, a fisurilor în funcţie de mediul de expunere şi de solicitarea

elementului, dată în capitolul 11 sau în prescripţii speciale.

Starea limită de deformaţie

Deformaţiile prea mari ale elementelor structurale pot cauza avarii în elementele nestructurale, pot provoca dereglări în funcţionarea corespunzătoare a unor utilaje sau pot produce senzaţii de disconfort.

Verificarea se face punând condiţia ca, sub efectul grupării încărcărilor conform relaţiei (5.33) şi eventual (5.34), în funcţie de condiţiile specifice prezentate în capitolul 12, săgeata totală sau o fracţiune a săgeţii să nu depăşească valorile admise. Condiţia se poate exprima prin relaţiile:

fmax ≤ fadmis sau ∆ fmax ≤ ∆ fadmis (5.42; 5.43)fmax, ∆ fmax reprezintă săgeata maximă totală sau o fracţiune din ea;fadmis sau ∆ fadmis - valoarea admisă, prescrisă în norme, în funcţie de tipul elementului structural.

15

Page 95: Beton Precomprimat - Curs

6. CALCULUL ÎN SECŢIUNI NORMALE LA STAREA LIMITĂ DE REZISTENTĂ

Momentele încovoietoare Mx şi My, care acţionează într-o secţiune transversală a unui element aparţinând unei structuri spaţiale, sunt în majoritatea cazurilor însoţite de o forţă axială de compresiune sau de întindere N. Comportamentul secţiunii în diferite stadii de lucru, cu precădere în cel de rupere, depinde în mod substanţial de interdependenţa ce există între eforturile Mx, My şi N. Această legătură este redată de suprafaţa limită de interacţiune Mx - My - N (fig. 6.4), care devine o curbă dacă unul din cele trei eforturi secţionale lipseşte (fig. 6.5).

Cazurile reprezentative ale elementelor supuse la încovoiere cu forţă axială de compresiune sunt cele al stâlpilor sau diafragmelor, în timp ce cazurile reprezentative ale elementelor supuse la încovoiere cu forţă axială de întindere sunt cele ale tiranţilor şi pereţilor rezervoarelor supraterane.

În mod convenţional, perechea M - N poate fi înlocuită cu o forţă excentrică N, plasată la distanţa e0 = M/N faţă de centrul de greutate al secţiunii, distanţă denumită excentricitate (fig. 6.1). Având în vedere schema din această figură, cazul încovoierii cu forţă axială se mai numeşte şi solicitare excentrică (compresiune sau întindere excentrică).

Atunci când în secţiunile monosimetrice ale stâlpilor există momente încovoietoare Mx şi My după cele două axe principale ale secţiunii, se spune că solicitarea este de compresiune excentrică oblică.

Fig. 6.1 Încovoierea cu forţă axială sau solicitarea excentrică

Zona întinsă a elementelor se armează cu o cantitate corespunzătoare de armătură întinsă Aa, deoarece betonul nu este capabil să preia întinderile produse de eforturile secţionale induse de încărcările ce acţionează pe

element. Pe lângă armătura din zona întinsă Aa se foloseşte şi armătură în zona comprimată 'aA (fig. 6.1c), având

în vedere o serie de motive, cum ar fi: posibila alternanţă a momentelor încovoietoare, mărirea capacităţii portante a zonei comprimate, ductilizarea secţiunilor/elementelor în cazul acţiunilor seismice etc. Dubla armare poate fi

nesimetrică ( )'aa AA ≠ sau simetrică ( )'

aa AA = . De asemenea, armătura poate fi dispusă şi pe conturul secţiunii,

nu numai în vecinătatea fibrelor cu deformaţii specifice extreme. Astfel de cazuri sunt cele ale stâlpilor cu secţiune dreptunghiulară supuşi la compresiune excentrică oblică (fig. 6.1d), ale elementelor cu secţiune circulară (fig. 6.1e) sau cu secţiune inelară (fig. 6.1f).

Deoarece elementele structurale prezintă imperfecţiuni de execuţie şi pentru că secţiunile transversale nu sunt omogene, se produc modificări ale mărimii eforturilor secţionale determinate în raport cu axele teoretice ale structurii. Aceste efecte se introduc în calcul prin intermediul unei excentricităţi adiţionale ea, aleasă în aşa fel încât să conducă la creşterea valorii momentului încovoietor. Mărimea excentricităţii adiţionale în cazul elementelor comprimate este:

ea = h/30 dar minim 20 mm (6.1)unde h este dimensiunea secţiunii paralelă cu planul încovoierii.

În cazul elementelor întinse, rigiditatea acestora este redusă şi din acest motiv influenţa imperfecţiunilor de execuţie şi a neomogenităţilor secţiunii este nesemnificativă, de aceea excentricitatea adiţională nu este luată în considerare (ea = 0).

128

Page 96: Beton Precomprimat - Curs

Elementele supuse la încovoiere cu forţă axială de compresiune suferă şi deformaţii de ordinul II, care măresc valoarea eforturilor obţinute din calculul static de ordinul I. Măsura influenţei efectelor de ordinul II este

coeficientul III M/M=η . Influenţa efectelor de ordinul II se resimte în primul rând asupra momentelor

încovoietoare din stâlpii cadrelor, dar şi asupra momentelor încovoietoare din rigle.Având în vedere cele de mai sus, în calculul elementelor supuse la încovoiere cu forţă axială se ia în

considerarea valoarea corectată a momentului încovoietor, dată de relaţiile:

==+

=î n t i n s ee l e m e n t ep e n t r u - NeM

c o m p r i m a t e e l e m e n t ep e n t r u - Ne N )e ( MM

0 c

0 ca* (6.2a,b)

unde excentricitatea de calcul este:

( )

î n t i n s ee l e m e n t ep e n t r u -e

c o m p r i m a t e e l e m e n t ep e n t r u -e ee

0

a00 c

= (6.3a, b)

Structurile antiseismice de tipul cadrelor şi diafragmelor din beton armat prezintă unele particularităţi de calcul decurgând din comportarea lor reală la acţiunea seismului. Din acest motiv, eforturile obţinute din gruparea specială de încărcări se corectează conform Codului de proiectare pentru structuri în cadre din beton armat, respectiv Codului pentru proiectarea construcţiilor cu pereţi stucturali din beton armat.

6.1 STAREA DE DEFORMAŢIICedarea unei secţiuni supuse la încovoiere cu forţă axială este ilustrată de diagrama deformaţiilor

specifice pe înălţimea secţiunii transversale, care trebuie să treacă în mod obligatoriu prin unul din cele trei puncte A, B sau C reprezentate în figura 6.2 - regula celor trei pivoţi. Din punct de vedere grafic, pivoţii reprezintă punctele definite prin deformaţiile specifice limită ale betonului şi armăturii. Se disting trei domenii în funcţie de modul cum se poate produce cedarea secţiunii.

DOMENIUL 1 – pivot AAcest domeniu este caracterizat de cedarea prin deformaţii excesive a celei mai întinse armăturii Aa, în

care s-a atins deformaţia specifică ultimă auε . Efortul unitar în această armătură este aa R=σ . Dreapta A-A'

reprezintă întinderea centrică. Existenţa unui moment încovoietor produce rotirea secţiunii în jurul pivotului A. Subdomeniul 1a reprezintă întinderea centrică sau cea excentrică cu mică excentricitate. Secţiunea este fisurată în întregime, axa neutră fiind plasată în afara acesteia. Creşterea momentului încovoietor conduce la subdomeniul 1b, care reprezintă întinderea excentrică cu excentricitate mare, sau încovoierea în cazul elementelor cu procente reduse de armare. Deoarece axa neutră este plasată în secţiune, există beton activ, comprimat, care eventual poate ajunge la limita capacităţii portante numai în situaţia limită când secţiunea deformată se suprapune peste linia AB.

DOMENIUL 2 – pivot BAcest domeniu este caracterizat prin zdrobirea betonului comprimat 5,3( bu =ε 0/00) Secţiunea se roteşte

în jurul pivotului B pe măsura reducerii excentricităţii forţei. Armătura Aa este întinsă, efortul unitar σ a

depinzând de mărimea deformaţiei specifice ε a. Având în vedere că de regulă /ER aaapbu'a =ε≥ε≅ε ,

înseamnă că armătura 'aA a atins limita de curgere ( )a

'a R=σ . Subdomeniul 2a reprezintă încovoierea cu/fără

forţă axială, adică încovoierea pură şi solicitările excentrice cu excentricitate mare, denumite în continuare: cazul I de compresiune, respectiv întinderea excentrică cu mare excentricitate. Deformaţia specifică a armăturii întinse este cuprinsă între ε au şi ε ap şi deci σ a = Ra. Reducerea intensităţii forţei axiale de întindere produce rotirea secţiunii în jurul pivotului B, spre subdomeniul 2b. Creşterea intensităţii forţei axiale de compresiune conduce secţiunea spre dreapta B-B', care reprezintă o situaţie aparte: starea de balans. Această stare este caracterizată prin începerea curgerii armăturii întinse (σ a = Ra; ε ap = Ra/EP), în paralel cu zdrobirea betonului comprimat (σ bc =

129

Page 97: Beton Precomprimat - Curs

Rc; ε bc = ε b lim = 3,50/00). Starea de balans reprezintă situaţia ideală de cedare a secţiunii din beton armat. Subdomeniul 2b se atinge după ce secţiunea a depăşit dreapta de balans B-B'. Armătura Aa este încă întinsă, dar nu curge, deoarece 0 ≤ ε a < ε ap, respectiv σ a < Ra. Axa neutră este plasată în secţiune şi înălţimea zonei comprimate devine tot mai mare pe măsura creşterii intensităţii forţei axiale de compresiune. În subdomeniul 2c toate armăturile sunt comprimate, însă în armătura Aa efortul unitar de compresiune este σ a < Ra. Axa neutră atinge, la limită, marginea inferioară a secţiunii care devine comprimată în întregime. Subdomeniile 2b şi 2c reprezintă o parte a compresiunii excentrice cu excentricitate mică, denumită în continuare cazul II de compresiune, care se extinde şi în domeniul următor.

ε ap = Ra / Ea

ε au = 10 0/00

ε bc = 2,0 0/00

ε bu = 3,5 0/00

Fig. 6.2 Diagrama deformaţiilor specifice sub efectul încovoierii cu forţă axială

DOMENIUL 3 – pivot CAxa neutră este plasată în afara secţiunii, care este comprimată în întregime. Pe măsura creşterii

intensităţii forţei axiale de compresiune, rotirea secţiunii se produce în jurul pivotului C. Se produce zdrobirea betonului comprimat, ceea ce înseamnă şi cedarea secţiunii. Armătura Aa este comprimată, iar deformaţia

specifică poate să fie mai mare sau mai mică decât ε ap = Ra / Ep, ceea ce înseamnă σ a ≤ Ra. Armătura 'aA

curge, aşa cum s-a arătat la descrierea domeniului 2.Poziţia pivotului C se obţine din asemănarea triunghiurilor OBO’ şi DBC (fig. 6.2):

CDhbcbubu ε−ε=ε

, rezultând:

h7

4hCDrespectiv,h

7

3h-1CD

bu

bc'

bu

bc =εε

==

εε

=

Rotirea secţiunii în jurul pivotului C atrage după sine modificarea deformaţiei specifice maxime la compresiune a betonului ε b lim, care începe să scadă, depărtându-se de ε bu=3,50/00 şi tinzând spre ε bc=20/00. Pe măsura creşterii deformaţiei specifice din fibra inferioară, starea de deformaţii devine tot mai uniformă, apropiindu-se de cazul solicitării centrice (dreapta DD’) când deformaţia specifică maximă în momentul ruperii este ε bc (pct.5.4.3.2, fig. 5.5). Rotirea secţiunii se produce în jurul pivotului C, deoarece în dreptul acestui punct deformaţia specifică este ε bc =20/00. Deformaţia specifică maximă ε b lim se determină prin interpolare liniară, în funcţie de deformaţia specifică din fibra mai puţin comprimată ε bi şi având în vedere rotirea secţiunii în jurul pivotului C.

Relaţia de calcul rezultă din asemănare triunghiurilor din figura 6.3a şi este:

( ) ( ) bibibibc

bubibcbilimb 75,05,3

0,2

5,30,2 ε−=ε−+ε=

εε

ε−ε+ε=ε 0/00

De asemenea, pe baza aceleaşi figuri se poate determina una din valorile ε b lim, ε bi sau x, cunoscând două dintre ele. Pentru o determinare rapidă a deformaţiei specifice maxime ε b lim se poate folosi graficul din figura 6.3b.

130

Page 98: Beton Precomprimat - Curs

Fig. 6.3 Deformaţia specifică maximă ε b lim în fibra cea mai comprimată

6.2 INTERACŢIUNEA EFORTURILOR SECŢIONALE ASOCIATE SLR

Atunci când vectorul moment încovoietor, ce însoţeşte forţa axială, nu se suprapune peste o axă principală a secţiunii, elementul este supus unei solicitări excentrice oblice. În acest caz, combinaţia de eforturi N,

Mx şi My (acestea din urmă fiind componentele momentului încovoietor oblic )2y

2x MMM += , asociate stării

limită de rezistenţă, este ilustrată de suprafaţa limită de interacţiune (denumită pe scurt suprafaţă de interacţiune), reprezentată în figura 6.4. Suprafaţa de interacţiune este reprezentarea grafică a relaţiei ce se obţine prin eliminarea lui x (mărimea ce reprezintă poziţia axei neutre) din ecuaţiile de echilibru static

( )∑ ∑ ∑ === 0M;0M;0N yx scrise pentru starea de eforturi unitare produsă de încărcările exterioare.

Această reprezentare grafică redă variaţia mărimii momentului încovoietor oblic capabil şi a orientării sale în funcţie de forţa axială. Pentru o secţiune de beton armat, caracterizată prin dimensiunile sale şi aria de armătură corespunzătoare, precum şi prin calitatea celor două materiale, se poate trasa o singură suprafaţă de interacţiune.

Lipsa unuia din cele trei eforturi poate conduce la:

• compresiune excentrică dreaptă cu N≠ 0, Mx≠ 0 şi My = 0, caz reprezentat de curba de interacţiune N - Mx;

• compresiune excentrică dreaptă cu N ≠ 0, Mx = 0 şi My ≠ 0, caz reprezentat de curba de interacţiune N - My;

• încovoiere oblică cu N = 0, Mx≠ 0 şi My ≠ 0, caz reprezentat de curba de interacţiune Mx - My.

Fig. 6.4 Interacţiunea eforturilor secţionale la starea limită de rezistenţă

Eforturile produse de încărcările exterioare determină un punct de coordonate N, Mx şi My. Dacă acest punct se găseşte în interiorul domeniului limitat de suprafaţa de interacţiune sau, la limită, chiar pe această suprafaţă, atunci secţiunea satisface starea limită de rezistenţă.

131

Page 99: Beton Precomprimat - Curs

La verificarea unei secţiuni din beton armat se urmăreşte să se stabilească dacă punctul de coordonate N, Mx şi My se găseşte în interiorul domeniului delimitat de suprafaţa de interacţiune. Această verificare se poate face prin una din următoarele două variante, în figura 6.5 prezentându-se în acest sens compresiunea excentrică dreaptă:

• verificarea la încărcări gravitaţionale, când există o creştere proporţională a eforturilor exterioare M şi N, reprezentate prin punctul A, până la atingerea curbei de interacţiune în punctul B (fig.6.5a); aceasta înseamnă

cap

cap0 N

M

N

Me == ; condiţia de verificare este N ≤ Ncap pentru e0 = const;

• verificarea la încărcări orizontale, de genul acţiunii seismice, când pentru o forţă axială constantă există o creştere a momentului încovoietor, din punctul A până la atingerea curbei de interacţiune în punctul B (fig. 6.5b); condiţia de verificare este M ≤ Mcap pentru N=const.

Fig. 6.5 Curbe de interacţine - modul de atingere a capacităţii portante

La dimensionarea secţiunii din beton armat se urmăreşte stabilirea unei arii de armătură pentru care curba de interacţiune să se aştearnă peste punctul determinat de eforturile ce acţionează în secţiune.Pentru calculul la starea limită de rezistenţă există două metode şi anume:

• metoda generală de calcul, care ia în considerare exprimarea explicită a condiţiilor statice (ecuaţiile de echilibru static), geometrice (utilizarea ipotezei secţiunilor plane) şi fizice (curbele ε−σ ale materialelor); suprafaţa sau curba de interacţiune nu prezintă discontinuităţi pe tot domeniul de forţă axială cuprins între +N şi -N;

• metoda simplificată de calcul, care implică introducerea unor aproximări în vederea rezolvării numai cu ajutorul ecuaţiilor de echilibru static; aceste simplificări se referă la o anumită configuraţie a distribuţiei eforturilor unitare normale, funcţie de sensul şi mărimea forţei axiale; suprafaţa sau curba de interacţiune poate prezenta discontinuităţi de pantă în punctele ce delimitează două subdomenii adiacente de solicitare.

Este evident că, pentru o secţiune dată, suprafeţele sau curbele de interacţiune date de cele două metode nu coincid, însă diferenţele care apar nu sunt semnificative pentru calculul practic.

6.3 INFLUENŢA ZVELTEŢEI LA ELEMENTELE COMPRIMATE

Sensibilitatea la efectele de ordinul II este indicată de coeficientul de zvelteţe teoretic λ o = lf /i (lf - lungimea de flambaj; i - raza de inerţie, denumită şi rază de giraţie). Pentru stâlpii cu secţiune dreptunghiulară, această sensibilitate este exprimată prin coeficientul de zvelteţe convenţional λ = lf /h, unde h este latura secţiunii după direcţia de acţiune a momentului încovoietor, în ipoteza de încărcare considerată. Pentru stâlpii cu secţiune circulară sau inelară, coeficientul de zvelteţe convenţional este λ = lf /d. Efectul zvelteţei elementelor comprimate este creşterea momentelor încovoietoare de ordinul I cu valoarea ∆ M, ajungându-se la valoarea MII

= M1 + ∆ M (fig. 6.6). Între cele două valori ale momentelor încovoietoare se poate scrie relaţia:MII =η MI

unde coeficientul supraunitar η arată măsura în care cresc momentele încovoietoare în urma deformaţiilor de ordinul II.

La structurile formate din elemente liniare, se recomandă ca soluţiile constructive de ansamblu şi dimensiunile secţiunilor barelor să fie astfel stabilite, încât majorarea momentelor încovoietoare datorită

132

Page 100: Beton Precomprimat - Curs

influenţei zvelteţii elementelor comprimate (efectele de ordinul II) să nu depăşească 50%. Dacă această limitare este respectată, considerarea influenţei zvelteţei constă numai în majorarea momentelor încovoietoare de calcul datorită efectelor de ordinul II, fără să fie necesară şi o verificare la starea limită de pierderea stabilităţii de formă (pct. 5.4.5.1).

La elementele de suprafaţă cu pereţi subţiri (diafragme, plăci curbe subţiri, turnuri tubulare etc), pentru care nu se dispune de procedee de calcul de ordinul II temeinic fundamentate teoretic şi experimental, se admite ca efectele de ordinul II să fie luate în considerare, în mod simplificat, prin coeficienţi globali de reducere a rezistenţei de calcul a betonului (conform abordării din rezistenţa materialelor).

Fig. 6.6 Creşterea momentelor încovoietoare datorită zvelteţii elementelor comprimate

Modul de cedare al unui element depinde de caracteristicile secţiunii (b; h; Rc; Ra; Aa; 'aA ), redate prin

curba de interacţiune M - N, precum şi de zvelteţea elementului. Pentru stâlpul consolă din figura 6.7a, mărirea progresivă a forţei excentrice N până la cedare conduce la creşterea momentului încovoietor în secţiunea de încastrare, după cele trei variante prezentate în figura 6.7b.

În cazul stâlpilor scurţi (nezvelţi), la care λ ≤ 10, efectele de ordinul II sunt neglijabile. Momentele încovoietoare cresc proporţional cu forţa axială, fenomen care este redat în figura 6.7b prin dreapta a. Cedarea elementului se produce în punctul α , de intersecţie al dreptei a cu curba de interacţiune M-N, prin epuizarea

capacităţii portante la o forţă axială egală cu acapN . Dimensionarea se face conform prevederilor ce urmează.

În cazul stâlpilor zvelţi, la care 10 < λ ≤ 30, efectele de ordinul II nu pot fi neglijate. Momentul încovoietor creşte mai repede decât forţa axială, datorită efectelor de ordinul II, reprezentate prin ∆ M. Cu cât zvelteţea elementului este mai mare, cu atât curba b, care reprezintă corelaţia MII = f(N), se îndepărtează de dreapta a. Cedarea elementului se produce în punctul β , de intersecţie al curbei b cu curba de interacţiune M -

N, prin epuizarea capacităţii portante la o forţă axială bcapN şi nu prin pierderea stabilităţii (flambaj). Forţa

critică bcrN are numai o semnificaţie teoretică, ea nu poate fi atinsă niciodată, deoarece b

crbcap NN < . Este de

subliniat faptul că efectul zvelteţei trebuie luat în considerare prin mărirea momentului încovoietor cu cantitatea ∆ M = N ⋅ ∆ şi nu printr-un coeficient de flambaj care să afecteze forţa axială de compresiune, conform abordării din Rezistenţa materialelor. Dimensionarea se face la starea limită de rezistenţă, reunită cu starea limită de stabilitate, utilizând un moment încovoietor corectat în funcţie de coeficientul η , conform metodelor prezentate în continuare.

a) stâlp consolă b) diagrama de interacţiune M-N

Fig. 6.7 Cedarea la compresiune excentrică în funcţie de zvelteţea elementului

133

Page 101: Beton Precomprimat - Curs

În cazul stâlpilor foarte zvelţi, la care λ >30, cedarea se produce prin pierderea stabilităţii la o forţă

axială ccrN , înainte de a se atinge starea limită de rezistenţă. Această situaţie este reprezentată de curba c. După

atingerea valorii ccrN , deformaţiile cresc indefinit sub o forţă axială constantă, ceea ce corespunde fenomenului

de flambaj. Curba de interacţiune este atinsă în punctul γ , în urma deformaţiilor excesive. Capacitatea portantă

este dată de forţa critică de pierdere a stabilităţii, adică ccr

ccap NN = . Se recomandă evitarea acestei situaţii prin

adoptarea unor dimensiuni corespunzătoare ale elementelor.Forţa critică de pierdere a stabilităţii se calculează cu relaţia lui Euler:

2f

2

crl

EIN

π= (6.4)

Având în vedere faptul că efectele de ordinul II se accentuează pe măsură ce elementul se apropie de stadiul de cedare (curba b), modulul de rigiditate trebuie să reflecte caracteristicile de deformaţie din vecinătatea ruperii. Din acest motiv, modulul de rigiditate trebuie introdus în calcul cu mărimea corespunzătoare stadiului de cedare, pentru care se foloseşte relaţia empirică prevăzută în standardul românesc:

( ) ( )bb

ld

tconv IE

M/M1

p115,0EIEI

++

== (6.5)

EbIb este modulul de rigiditate al secţiunii brute din beton;pt - procentul total de armare al secţiunii din beton;Mld - momentul încovoietor din încărcările de lungă durată, care produc stâlpului o deformată în acelaşi sens cu cea determinantă pentru efectele de ordinul II;M - momentul încovoietor total de ordinul I.Raportul Mld / M din relaţia (6.5) introduce influenţa deformaţiilor de curgere lentă ale betonului asupra

efectelor de ordinul II, influenţă care constă în mărirea deformaţiilor de ordinul II.În cazurile curente, se poate lua preliminar (EI)conv ≅ 0,3 EbIb

În cazul stâlpilor zvelţi, la care fenomenul de flambaj nu intervine înainte de atingerea stării limită de rezistenţă, forţa critică dată de relaţia lui Euler (6.4) reprezintă numai un parametru pentru trasarea curbei b în vederea determinării punctului β , respectiv pentru calculul lui η cu relaţia (6.6). Figura 6.8 redă corelaţia reală dintre Ncap şi zvelteţea elementelor comprimate din beton armat, comparativ cu corelaţia teoretică dintre Ncr şi zvelteţea dată de relaţia lui Euler.

Coeficientul η poate fi determinat cu relaţia lui Perry - Timoshenko:

crN/N1

1

−=η (6.6)

şi ea este riguros valabilă numai dacă diagramele de momente MI şi ∆ M sunt afine, ceea ce pentru un stâlp tip consolă se întâmplă dacă încărcarea orizontală este distribuită sinusoidal pe înălţimea stâlpului (fig. 6.9a).

Problema efectelor de ordinul II în structurile de rezistenţă reale este complicată şi de sensibilitatea la aceste efecte în funcţie de deplasările laterale. Din acest punct de vedere, intervine problema structurilor contravântuite şi a elementelor de contravântuire, de care depinde posibilitatea deplasărilor laterale ale nodurilor structurii.

O structură se consideră că este contravântuită dacă este capabilă să transmită la fundaţie cel puţin 90% din toate încărcările orizontale şi dacă are asigurată stabilitatea. Contravântuirea unei structuri din beton armat se poate realiza cu diafragme, adică pereţi din beton armat (fig. 6.9c) şi mai rar cu elemente metalice diagonale. Cadrele din beton armat cu noduri rigide sunt considerate, în general, ca structuri contravântuite (fig. 6.9b).

Având în vedere cele de mai sus, rezultă că pentru stâlpii care fac parte dintr-o structură, formula lui Perry - Timoshenko devine aproximativă, întrucât lungimea de flambaj îşi pierde semnificaţia fizică directă pe care o are în cazul unui stâlp izolat. În aceste cazuri, nu se mai poate vorbi decât de valori convenţionale stabilite prin apreciere sau prin comparaţie cu un calcul de ordinul II al structurii în ansamblu.

În funcţie de valoarea coeficientului η obţinută din relaţia (6.6), există 3 metode de abordare a efectelor de ordinul II.

134

Page 102: Beton Precomprimat - Curs

Metoda A este folosită atunci când η ≤ 1,2 (relaţia 6.6), caz în care se admite să se efectueze un calcul static de ordinul I, din care rezultă MI (notat în continuare M). Pentru luarea în considerare a efectelor zvelteţei se foloseşte relaţia: M* = η (M + eaN) (6.2a)

Lungimea de flambaj, necesară în relaţia lui Euler (6.6), se apreciază în funcţie de natura legăturilor stâlpului la capete. Pentru modulul de rigiditate se ia în considerare o valoare constantă în lungul elementului (EI)conv, dată de relaţia (6.5).

STÂLPI:scurţi zvelţi foarte zvelţi

CEDAREA STÂLPILOR:starea limită de rezistenţă flambaj

Fig. 6.8 Corelaţia dintre capacitatea portantă şi zvelteţea elementelorcomprimate din beton armat

Fig. 6.9 Tipuri de elemente şi structuri

Metoda B este folosită atunci când 1,2 < η ≤ 1,5 (relaţia 6.6). Se cere să se efectueze un calcul static de ordinul II, în care se admite să se considere în mod simplificat un modul de rigiditate constant în lungul elementelor (EI)conv, în conformitate cu relaţia (6.5).

Metoda C este folosită atunci când η > 1,5 (relaţia 6.6). Se cere să se efectueze un calcul static de ordinul II aprofundat, ţinând seama şi de variaţia modulului de rigiditate EI în lungul elementului. Se ia în considerare atât neliniaritatea geometrică, adică efectele de ordinul II, cât şi neliniaritatea fizică, adică variabilitatea modulului de elasticitate Eb cu gradul de solicitare al betonului (pct. 2.3.4; fig. 2.29). Un astfel de calcul nu se poate efectua decât cu ajutorul unor programe de calcul adecvate.

În privinţa coeficientului η , practica proiectării a relevat următoarele constatări:

• la clădiri în cadre etajat rigidizate sau nu, prin diafragme, η =1,05...1,20, η <=1,2 , cazuri rare η >1,2;

• la hale industriale parter prefabricate, cu riglele de acoperiş concepute ca articulate pe stâlpi, lungimile de flambaj rezultă mai mari, astfel încât se poate ajunge la 1,2 ≤ η ≤ 1,5; datorită cerinţelor de ductilizare pentru stâlpii participanţi la structurile antiseismice, la care este posibil să apară deformaţii postelastice semnificative, se poate ajunge la o mărire a secţiunilor stâlpilor, astfel că multe cazuri rămân în domeniul η ≤ 1,2;

• în cazul dimensionării cu η > 1,5 se obţin consumuri exagerate de armătură; în acest domeniu efectele de ordinul II depind de ipotezele de calcul admise,încât siguranţa este mai greu de controlat prin calcule obişnuite.

135

Page 103: Beton Precomprimat - Curs

6.4 METODA GENERALĂ DE CALCUL

Distribuţia şi mărimea eforturilor unitare în beton şi armătură, în calculul la starea limită de rezistenţă în secţiuni normale, se stabilesc pe baza acceptării următoarelor ipoteze:

• secţiunile plane înainte de deformare rămân plane şi după deformare;

• compatibilitatea deformaţiilor specifice ale bet. şi armăturii (armătura nu lunecă în raport cu betonul);• se neglijează contribuţia betonului la preluarea eforturilor de întindere;

• diagrama bb ε−σ se ia conform figurii 5.5;

• deformaţia specifică maximă admisă în fibra extremă cea mai comprimată ε b lim, în stadiul de rupere a secţiunii se ia după cum urmează:

ε b lim = ε bu, în cazul solicitărilor cu axa neutră în secţiune, xr < h ceea ce reprezintă domeniul 2 din figura 6.2; ε b lim = ε bc, în cazul convenţional al compresiunii centrice, corespunzător dreptei DD’ din figura 6.2; în cazurile intermediare, când axa neutră este în afara secţiunii (xr > h şi ε bi - compresiune, ceea ce reprezintă domeniul 3 din figura 6.2), ε b lim se obţine prin interpolare liniară între valorile ε bc şi ε bu, în conformitate cu posibilităţile oferite de figura 6.3a,b;

• diagrama aa ε−σ se ia conform figurii 5.6;

• deformaţia specifică maximă a armăturii ε au se limitează la: 50 0/00 în cazul verificărilor în gruparea specială de încărcări; 10 0/00 în celelalte cazuri.

Secţiunea transversală ajunge la starea limită de rezistenţă sub combinaţia eforturilor produse de încărcările exterioare, pentru care se atinge deformaţia limită ε b lim în fibra cea mai comprimată a secţiunii şi/sau ε au în armătura cea mai întinsă.

Diagrama deformaţiilor specifice din figura 6.2 conduce pentru diagrama eforturilor unitare normale la situaţiile prezentate mai jos.

• Secţiunea este întinsă în întregime, cu axa neutră în afara secţiunii (fig. 6.10), corespunzător solicitării centrice sau excentrice cu excentricitate mică. Cedarea secţiunii se produce prin deformaţii excesive, adică prin atingerea deformaţiei specifice ultime ε au în armătura inferioară, cea mai întinsă, Aa, ceea ce înseamnă

σ a = Ra. Deformaţia specifică în armătura superioară 'aA poate avea orice valoare în intervalul (0... ε au], ceea

ce înseamnă 0<σ a < Ra. Acest tip de diagramă reprezintă subdomeniul 1a corespunzător pivotului A.

Fig. 6.10 Secţiune întinsă centric sau excentric, cu axa neutră în afara secţiunii

• Secţiunea este întinsă excentric, cu axa neutră în secţiune (fig. 6.11), corespunzător solicitării excentrice cu excentricitate mare. Cedarea secţiunii se produce prin deformaţii excesive, adică prin atingerea deformaţiei specifice ultime ε au în armătura inferioară Aa, ceea ce înseamnă σ a = Ra. Deformaţia specifică în

armătura 'aA poate fi de întindere sau compresiune. Efortul unitar în fibra cea mai comprimată de bet este σ b ≤

Rc, în funcţie de mărimea def. specifice ε b. Dacă ε b≤ 20/00 atunci σ b ≤ Rc, cu o diagramă parabolică de distribuţie a eforturilor unitare, iar dacă 20/00 < ε b ≤ ε bu atunci, σ bc = Rc, cu o diagramă de distribuţie a eforturilor unitare dreptunghi-parabolă. Aceeaşi diagramă de eforturi unitare poate să apară şi în cazul

136

Page 104: Beton Precomprimat - Curs

elementelor încovoiate cu procente reduse de armare. Acest tip de diagramă reprezintă subdomeniul 1b, corespunzător pivotului A.

Fig. 6.11 Secţiune întinsă excentric, cu axa neutră în secţiune

• Secţiunea este încovoiată sau întinsă/comprimată excentric cu axa neutră în secţiune (fig. 6.12). Cedarea secţiunii se produce prin zdrobirea betonului comprimat (ε b=ε bu=3,50/00; σ b=Rc) armătura inferioară Aa fiind întinsă (armătura Aa devine comprimată cu σ a < Ra, numai dacă xr ≥ h0).

Fig. 6.12 Secţiune încovoiată, întinsă/comprimată excentric, cu axa neutră în secţiune

În cazul încovoierii, întinderii excentrice cu excentricitate mare şi al cazului I de compresiune, deformaţia

specifică a armăturii este auaap ε≤ε≤ε , ceea ce înseamnă σ a = Ra. Acest mod de cedare reflectă stadiul III de

rupere al elementelor din beton armat, simplu armate, supuse la încovoiere (pct. 4.2.1.1). Deformaţia specifică în

armătura superioară 'aA depăşeşte valoarea ε ap, ceea ce înseamnă că s-a atins limita de curgere (σ a = Ra). Acest

tip de diagramă reprezintă domeniul 2, corespunzător pivotului B.

• Secţiunea este comprimată în întregime, cu axa neutră în afara secţiunii (fig. 6.13), corespunzător solicitării centrice sau excentrice, cazul II de compresiune. Cedarea secţiunii se produce

prin zdrobirea betonului comprimat ( )cbbulimbbclimbb R;; =σε<ε≤εε=ε Deformaţia specifică în

armătura inferioară este de compresiune, putând avea orice valoare, dar maximum 20/00. Dacă apa ε≥ε ,

atunci armătura Aa, mai puţin comprimată, atinge limita de curgere. Deformaţia specifică în armătura

superioară 'aA , mai comprimată, depăşeşte valoarea ε ap, ceea ce înseamnă atingerea limitei de curgere.

Acest tip de diagramă reprezintă domeniul 3, corespunzător pivotului C.

Fig. 6.13 Secţiune comprimată, cu axa neutră în afara secţiunii

137

Page 105: Beton Precomprimat - Curs

Metoda generală de calcul necesită cunoaşterea dimensiunilor secţiunii din beton, calitatea celor două materiale, dispunerea armăturilor şi implică parcurgerea următoarelor etape:

• pe baza eforturilor care acţionează asupra secţiunii, presupunând un anumit mod de cedare, se alege una din cele patru diagrame de deformaţii specifice din figurile 6.10...6.13;

• se presupune o valoare pentru poziţia xr a axei neutre, în concordanţă cu diagrama aleasă;

• în funcţie de poziţia axei neutre şi deformaţia specifică care determină cedarea secţiunii, ε a = ε au şi/sau ε b = ε b lim, se calculează celelalte deformaţii specifice respectând ipoteza secţiunilor plane;

• se calculează eforturile unitare în toate armăturile a'a

'aaaa E,E ε=σε=σ şi aaiai Eε=σ şi

apoi forţele interioare 'a

'a

'aaaa AN,AN σ=σ= , şi aiaiai AN σ= ;

• se stabileşte tipul de diagramă a ef. unit. în bet. compr. pe baza deform. specifice bε şi

eventual biε :

dacă axa neutră este în secţiune şi ε b ≤ 20/00 se alege o diagramă de tip parabolă cu valoarea maximă a efortului unitar σ b ≤ Rc (fig. 6.14a); dacă axa neutră este în secţiune şi 20/00 < ε b ≤ 3,50/00 se alege o diagramă de tip dreptunghi-parabolă, cu valoarea maximă a efortului unitar σ b = Rc, porţiunea dreptunghiulară extinzându-se până la nivelul la care deformaţia specifică este ε bc=20/00 (fig. 6.14b); dacă A.N. este situată în afara secţiunii, se alege o diagramă de tip dreptunghi-parabolă, cu val. max. a efortului unitar σ b = Rc; porţiunea dreptunghiulară se extinde până în dreptul pivotului C (fig. 6.2); efortul unitar de compr. din fibra inferioară σ bi depinde de deformaţia specifică ε bi (fig.6.14c)

• se calculează rezultanta compresiunilor în beton Nb după cum urmează: în cazul secţiunilor monosimetrice, calculul rezultantei eforturilor unitare de compresiune în beton, precum şi poziţia acesteia faţă de axa neutră, se face cu relaţiile generale de mai jos:

- pentru axa neutră situată în secţiune:

∫∫ σ

=σ=x

0 b

x

0yby

Nbybyb N

ydyby;dybN (6.7a); (6.8a)

- pentru axa neutră situată în afara secţiunii:

∫∫

−σ

=σ=h

hx b

h

hxyby

Nbybyb N

ydyby;dybN (6.7b); (6.8b)

în cazul secţiunilor dreptunghiulare, mărimea rezultantei compresiunilor în beton şi poziţia acesteia se pot determina mai rapid, luând în considerare un efort unitar mediu σ bm, uniform distribuit pe înălţimea zonei comprimate; calculul se efectuează după cum urmează:

- pentru axa neutră situată în secţiune (fig. 6.15a):

( )cbmb RbxbxN α=σ= , acţionând la distanţa xd δ= (6.9a)

- pentru axa neutră situată în afara secţiunii (fig. 6.15b):

( )cbmb RbhbhN α=σ= acţionând cu excentricitatea eb (6.9b)

d este măsurată faţă de fibra cea mai compr. a secţ., iar excentricitatea eb, faţă de centrul de greut. al secţ. pentru secţiuni T cu axa neutră în placă, se foloseşte procedura prevăzută pentru secţiunile dreptunghiulare, prin înlocuirea lăţimii b cu lăţimea activă a plăcii bp; pentru secţiuni T cu axa neutră în inimă, calculul rezultantei compresiunilor în beton se face pe baza procedeului indicat în figura 6.16;

138

Page 106: Beton Precomprimat - Curs

Fig. 6.14 Rezultanta compresiunilor în beton

a) axa neutră în secţiune b) axa neutră în afara secţiunii

Fig. 6.15 Rezultanta compresiunilor în beton pentru secţiunea dreptunghiulară

Fig. 6.16 Rezultanta compresiunilor în beton pentru secţiuni T

• cu forţa axială N şi cu rezultantele interioare ai'aa N,N,N şi bN se verifică satisfacerea

ecuaţiei de proiecţii Σ N = 0; dacă această condiţie este satisfăcută, atunci tipul de diagramă de eforturi unitare (fig.6.10...6.13) şi poziţia axei neutre sunt corect alese;

• momentul încovoietor capabil al secţiunii se obţine din ecuaţia de momente Σ M=0, scrisă în raport cu o axă oarecare (de regulă, se poate folosi: axa neutră, dreapta care trece prin punctul de aplicaţie

a lui 'aab N,N,N sau axa care trece prin centrul de greutate al secţiunii de beton); expresia momentului

încovoietor capabil poate fi pusă sub forma generală:Mcap=[N]z

139

Page 107: Beton Precomprimat - Curs

[N] este matricea şir a forţei axiale şi a tuturor rezultantelor interioare, fiecare cu semnul corespunzător în funcţie de un sens convenţional, adoptat ca pozitiv;

z - matricea vector a braţelor de pârghie a tuturor forţelor ce intervin în matricea [N].Secţiunea satisface starea limită de rezistenţă, dacă:

M* ≤ Mcap

cu M* definit de relaţia (6.2).Deoarece metoda generală implică cunoaşterea ariei de armătură, ea nu poate fi folosită ca metodă directă

de dimensionare. Utilizarea metodei generale pentru dimensionarea armăturilor se poate face numai prin:• încercări succesive de verificare, printr-un calcul manual (ceea ce nu este raţional) sau printr-

un calcul automat;• utilizarea unor tabele sau diagrame construite pe baza acestei metode, aşa cum sunt tabelele

din anexele 15, 17, 18, 19 şi 20; modul de lucru cu aceste anexe este prezentat la punctele 6.7.1, 6.7.3 şi 6.7.4.

6.5 METODA SIMPLIFICATĂ DE CALCUL

Metoda simplificată are în vedere adoptarea unor diagrame de eforturi unitare normale, astfel încât condiţiile de echilibru static singure să fie suficiente pentru rezolvarea calculului. Aceste diagrame de eforturi unitare se bazează pe:

• înlocuirea diagramei reale de distribuţie a eforturilor unitare de compresiune în beton (fig. 6.17c) cu o diagramă dreptunghiulară (fig. 6.17d) la care înălţimea zonei comprimate este x = 0,8xr; această înlocuire reprezintă o bună aproximare atunci când zona comprimată are formă dreptunghiulară şi când cedarea se produce prin zdrobirea betonului comprimat (ε bc = ε bu); erorile care se introduc în alte cazuri (cedarea prin armătura întinsă: ε a = ε au; secţiuni T etc.) oferă totuşi o precizie satisfăcătoare pentru necesităţile proiectării curente;• corelaţia cu starea de deformaţii specifice, deci depinzând de poziţia reală a axei neutre.

Fig. 6.17 Distribuţia eforturilor unitare de compresiune

6.5.1 Situaţii limită de cedare a secţiunii

Având în vedere distribuţia deformaţiilor specifice pe înălţimea secţiunii, se pot defini trei situaţii limită pentru secţiunea dublu armată, fără armături intermediare (fig.6.18).

Fig. 6.18 Situaţii limită ale secţiunii normale

140

Page 108: Beton Precomprimat - Curs

Situaţia limită a corespunde cedării simultane a celor două materiale: aua ε=ε (deformaţii excesive) şi

bub ε=ε (zdrobirea betonului comprimat), când secţiunea deformată uneşte pivoţii A şi B (vezi şi figura 6.2).

Poziţia reală a axei neutre rezultă din relaţia:

00aubu

buar h26,0hx =

ε+εε

= (6.10)

Acest caz este reprezentat de punctul A de pe curba limită de interacţiune, în zona întinderii excentrice cu mare excentricitate (fig. 6.19).

Situaţia limită b reprezintă cazul în care armătura Aa atinge limita de curgere )/ER ( aaapa =ε=ε

simultan cu cedarea betonului comprimat (ε bc =ε bu), caz în care secţiunea deformată este aşezată peste linia BB’

(vezi şi figura 6.2). Acest caz este reprezentat de punctul de balans B de pe curba limită de interacţiune şi reprezintă soluţia optimă de armare pentru încovoiere şi cazul I de compresiune excentrică. Acest punct delimitează cele două cazuri ale compresiunii excentrice. Poziţia reală a axei neutre este dată de relaţia:

0aabu

bu0

apbu

bubr h

E/Rhx

+εε

=ε+ε

ε= (6.11)

În diagrama simplificată de eforturi unitare (fig. 6.17d), poziţia axei neutre este dată de relaţia:

0aabu

bubrb h

E/R8,0x8,0x

+εε

== (6.12)

iar valoarea relativă a poziţiei axei neutre este:

aabu

bu

0

bb E/R

8,0h

x

+εε

==ξ (6.12a)

În tabelul 6.1 se dau valorile ξ b, care rezultă din relaţia (6.12a). Valorile sunt rotunjite şi iau în considerare faptul că, pentru betoane de calitate superioară sau pentru cazul betonului cu agregate uşoare, ε bu

scade faţă de 3,50/00.

Situaţia limită c este un caz particular când efortul unitar în armătura 'aA este nul ( )0'

a =σ . Acest caz

reprezintă punctul C de pe curba limită de interacţiune, delimitând întinderea excentrică cu mare excentricitate de cea cu mică excentricitate. Înălţimea reală a zonei comprimate este:

'cr ax = (6.13) Tabelul 6.1

Valorile ξ b

Tipul de beton

Tipul de armătură

Clasa de beton≤ Bc35 > Bc35

Beton obişnuitOB37 0,60 0,55

PC52; PC60; STNB 0,55 0,50Beton cu agregate

uşoareOB37 0,55 -

PC52; PC60; STNB 0,50 -

6.5.2 Cazuri de solicitare la încovoiere cu forţă axială

În funcţie de natura forţei axiale (compresiune sau întindere) şi poziţia axei neutre în raport cu valorile

limită br

ar x,x şi c

rx , tabelul 6.2 prezintă cazurile de solicitare ale secţiunii şi modurile de rupere pe care se

bazează stabilirea relaţiilor de calcul în metoda simplificată.Se constată că există trei moduri majore de cedare a secţiunii:

• cedarea armăturii Aa când secţiunea este complet fisurată - MOD-ul A;

• zdrobirea betonului comprimat şi curgerea armăturii Aa - MOD-ul B;

• zdrobirea betonului comprimat şi curgerea armăturii 'aA , în timp ce armătura Aa poate fi întinsă (σ a <

Ra) sau comprimată (σ a ≤ Ra) - MOD-ul C.

141

Page 109: Beton Precomprimat - Curs

Fig. 6.19 Modurile de cedare ale secţiunii, reflectate în curba limită de interacţiune

Pe lângă punctele A, B şi C, pe curba limită de interacţiune mai sunt reprezentate următoarele cazuri:

• efort unitar normal nul în fibra inferioară a secţiunii - punctul D (linia întreruptă d din figura 6.18); această situaţie se numeşte decompresiunea fibrei inferioare;

• efort unitar normal nul în armătura Aa - punctul D0 (xr = h0);

• compresiunea centrică - punctul E (linia întreruptă e din figura 6.18), care este un caz convenţional datorită efectului excentricităţii adiţionale ea; din acest motiv punctul E este înlocuit cu E' care reprezintă situaţia reală;

• întinderea centrică - punctul F (linia întreruptă f din figura 6.18).Tabelul 6.2

Cazurile de solicitare ale secţiunii normale

Poziţia axei neutreStarea betonului

Starea armăturii

Aa

Starea armăturii'aA

Modul de solicitare al secţiunii

domeniul subdom.

arr xx <

crr xx < complet fisurat

întinsă, cedează1:

aua ε=ε

întinsă:

ap'a ε≤ε

MOD A• ÎNTIND. EXC. CU EXC. MICAc

rr xx = complet fisuratîntinsă,

cedează1:

aua ε=ε

nesolicitată:0'

a =ε

crr xx >

comprimat:limbb ε≤ε

întinsă, cedează1:

aua ε=ε

comprimată:

ap'a ε≤ε

MOD B• INUND. EXC. CU EXC.MARE• INCOV.(N≅ O)• COMPR. CAZUL I

arr xx ≥

brr xx ≤

comprimat, cedează2:bulimb ε=ε

întinsă,curge:

apaau ε≥ε≥ε

comprimată:

ap'a ε≤ε

0rbr hxx <<

comprimat, cedează2:bulimb ε=ε

întinsă:apa ε<ε

comprimată, curge:

apa ε≥ε

MOD C• COMPR. CAZUL II

0r hx = comprimat, cedează2:bulimb ε=ε

nesolicitată:0a =σ

comprimată, curge:

apa ε≥ε

142

Page 110: Beton Precomprimat - Curs

0r hx >comprimat, cedează2:

bulimb000 /2 ε<ε≤

comprimată:apa ε<ε

comprimată, curge:

apa ε≥εNOTĂ:1 - cedarea se produce prin deformaţii excesive: σ a = Ra;2 - cedarea se produce prin zdrobirea betonului comprimat: σ b = Rc

6.5.3 Eforturile unitare în armături

Ef. unitare în armături depind de poziţia axei neutre în secţiune, precum şi de poziţia arm. în secţiune.

6.5.3.1 Efortul unitar în armătura Aa

Atunci când armătura se află în MOD-ul A de cedare efortul unitar în armătură este σ a = Ra (întindere), deoarece ε a = ε au (tab. 6.2).

MOD-ul B de cedare este caracterizat prin condiţia brr xx ≤ (sau 1,25≤ l,25xb) care prin împărţire la h0 se

pune sub forma: bξ≤ξ (6.14)

Deformaţia specifică în armătura Aa este (fig. 6.20a):

ξξ−ε=

−ε=

−ε=ε 8,0

x25,1

x25,1h

x

xhbu

0bu

r

r0bua (6.15)

Din relaţia (6.12a) se obţine:

apb

b

a

a

b

bbu 8,0E

R

8,0ε

ξ−ξ

=⋅ξ−

ξ=ε (6.12b)

astfel încât relaţia (6.15) devine:

apb

ba 8,0

8,0 εξ−ξ−⋅

ξξ

=ε (6.15a)

Deoarece bξ≤ξ , conform relaţiei (6.14), este evident că raportul 1/b ≥ξξ ca şi raportul

( ) ( ) 18,0/8,0 b ≥ξ−ξ− , motiv pentru care apa ε≥ε şi deci aa R=σ .

MOD-ul C de cedare este caracterizat prin condiţia brr x x > , armătura Aa putând să fie întinsă sau

comprimată.Armătura Aa este întinsă atunci când axa neutră se găseşte în secţiune (fig. 6.20a) astfel încât şi în acest

caz deformaţia specifică în armătură se calculează cu relaţia (6.15a), iar efortul unitar de întindere este:

ab

ba R

8,0

8,0

ξ−ξ−⋅

ξξ

=σ (6.16)

Această relaţie este valabilă pentru h xx 0rbr <≤ (sau 1,25 xb ≤ 1,25x < h0), care se pune sub forma:

8,0b ≤ξ<ξ (6.17)

Armătura Aa este comprimată atunci când axa neutră se găseşte pe grosimea stratului de acoperire sau în afara secţiunii. Deformaţia specifică de compresiune rezultă din relaţia (fig. 6.20b):

sr

0rbca wx

hx

−−

ε=ε (6.18)

iar efortul unitar se obţine prin înmulţirea relaţiei (6.18) cu modulul de elasticitate al armăturii.

143

Page 111: Beton Precomprimat - Curs

Fig. 6.20 Determinarea deformaţiilor specifice în armături

Din figura 6.19 se constată că mărirea forţei axiale peste valoarea corespunzătoare punctului D0 (care corespunde la xr = h0) conduce la o variaţie cvasi-liniară a curbei de interacţiune, ceea ce presupune o legătură liniară între forţa axială şi efortul unitar de compresiune. Pe de altă parte, xr este direct proporţional cu forţa axială. Pe baza celor de mai sus, se acceptă o variaţie liniară pentru efortul unitar de compresiune σ a, conform relaţiei:

aa b)R (a +ξ=σ (6.20)

unde 0

r

0 h

x8,0

h

x ==ξ

Coeficienţii a şi b se determină din următoarele condiţii:

• pentru ξ = 0,8, adică xr = h0, efortul unitar este σ a = 0;

• pentru ξ = 1, adică xr = 1,25h0, se acceptă că ε a ≥ ε ap, deci σ a = Ra

Sistemul de ecuaţii care permite determinarea coeficienţilor a şi b este:(a ⋅ 0,8 + b) = 0(a ⋅ 1,0 + b) = 1,0

Rezolvarea sistemului de mai sus conduce la a = 5, respectiv b = - 4, astfel încât efortul unitar de compresiune în armătura Aa este dat de relaţia:

( ) aaa RR45 ≤−ξ=σ (6.21)

Această relaţie este valabilă pentru xr > h0 (sau 1,25x > h0), care se pune sub forma: ξ > 0,8 (6.22)

6.5.3.2 Efortul unitar în armătura 'aA

Atunci când secţiune se află în MOD-ul A de cedare, se acceptă că întotdeauna efortul unitar de întindere

este a'a R=σ

În cazul MOD-ului B de cedare, armătura 'aA este comprimată în permanenţă, deoarece x x c

rr > (fig.

6.18), deformaţia specifică fiind:

x25,1

ax25,1

x

ax '

bur

'r

bu'a

−ε=−ε=ε (6.23)

Având în vedere expresia lui ε bu dată de relaţia (6.12a) se obţine:

apb

b'

'a 8,0x25,1

ax25,1 εξ−

ξ⋅−=ε (6.23a)

Armătura comprimată 'aA curge ( )a

'a R=σ atunci când ap

'a ε≥ε . Relaţia (6.23a) permite determinarea

corelaţiei dintre a' şi x pentru care armătura 'aA curge, punând condiţia:

144

Page 112: Beton Precomprimat - Curs

apapb

b'

8,0x25,1

ax25,1 ε≥εξ−

ξ⋅−

(6.24)

Din relaţia (6.24) rezultă că armătura 'aA curge atunci când:

'

b

b a8,02

8,0x

−ξξ

≥ (6.24a)

care conduce la următoarele valori concrete: x ≥ 1,2 a’ pentru ξ b = 0,60, x≥ 1,47 a’ pentru ξ b=0,55, respectiv x ≥ 2 a’ pentru ξ b = 0,50.

STAS 10107/0-90 prevede, în mod acoperitor, că armătura comprimată curge atunci când x ≥ 2a’.

Efortul unitar în armătura comprimată 'aA se ia în considerare după cum urmează:

• a'a R=σ dacă 'a2x ≥ ;

• a'a R<σ dacă 'a2x < ; se admite simplificarea suplimentară că rezultanta globală a compresiunilor

din beton şi armătură ( )'ab NN + este concentrată la nivelul centrului de greutate al armăturii '

aA (Nb este

coliniar cu 'aN ).

În cazul MOD-ului C de cedare, armătura comprimată 'aA curge întotdeauna, deoarece

ap000

bc'a /2 ε>=ε≥ε (fig. 6.20b); ε ap =Ra/Ea are următoarele valori: 1,000/00 -pentru OB37, 1,430/00 - pentru

PC52, respectiv 1,670/00 - pentru PC60.

6.5.3.3 Efortul unitar în armătura intermediară Aai

Atunci când secţiunea este fisurată în întregime se acceptă că efortul unitar în armătura Aai este întotdeauna σ ai = Ra (întindere).

Axa neutră este plasată în secţiune când xr≤ h0 (1,25x ≤ h0 sau ξ ≤ 0,8), iar deformaţia specifică se obţine din relaţia (fig. 6.20a):

( ) ( ) ( )ξ

ξ−±ε=−±ε=−±ε=ε 0i

bui

bur

ribuai

h/h8,0

x25,1

x25,1h

x

xh

şi având în vedere că σ ai = ε aiEa, precum şi expresia lui ε bu din relaţia (6.12a), se obţine:

( )aa

b

0ibai RR

8,0

h/h8,0≤

ξ−ξ−±

⋅ξ

ξ=σ (6.26)

Semnul pozitiv (+) se ia în considerare pentru armăturile plasate sub axa neutră, iar semnul negativ (-) pentru cele plasate deasupra axei neutre.

Se consideră că secţiunea este comprimată în întregime atunci când xr > h0 (l,25x>h0 sau ξ >0,8), iar deformaţia specifică şi efortul unitar în armătura Aai se determină cu relaţiile (fig. 6.20b):

asr

irbcai

sr

irbcai E

wx

hxrespectiv,

wx

hx

−−ε=σ

−−ε=ε

Acceptând ipoteza simplificatoare a liniarităţii dintre σ ai şi ξ (luată în considerare la punctul 6.5.3.1 pentru MOD-ul C de cedare) se ajunge în final la relaţia de mai jos, care este prevăzută în standard STAS

10107/0-90: ( ) a0

i

b

bai R15,272,21

h

h5

8,0

ξ+−ξ−

ξ−ξ=σ (compresiune) (6.27)

6.5.4 Relaţii generale de calcul pentru secţiunile monosimetrice

Calculul la starea limită de rezistenţă la încovoiere cu forţă axială, înseamnă verificarea secţiunii sau dimensionarea acesteia.

În cazul secţiunilor monosimetriee, la care planul de încovoiere este situat în axul de simetrie, se dispune de două ecuaţii de echilibru static:

• ecuaţia de proiecţie după axa longitudinală a barei (Σ N = 0);

145

Page 113: Beton Precomprimat - Curs

• ecuaţia de momente în raport cu o axă oarecare (Σ M = 0); de preferinţă, se aleg anumite axe în funcţie de oportunităţile pe care acestea le oferă.Verificarea secţiunii constă în determinarea capacităţii portante (Mcap sau Ncap) în funcţie de efortul

secţional cunoscut (N sau M). În mod curent se urmăreşte determinarea momentului încovoietor capabil Mcap în funcţie de forţa axială N. Ecuaţia de proiecţii este folosită pentru determinarea poziţiei axei neutre, iar ecuaţia de momente, pentru determinarea capacităţii portante Mcap. Secţiunea satisface condiţia de rezistenţă dacă M*≤ Mcap, momentul încovoietor M fiind corectat cu efectul excentricităţii adiţionale ea şi cu cel al deformaţiilor de ordinul II, conform relaţiei (6.2a,b).

În cazul întinderii excentrice cu excentricitate mică se urmăreşte determinarea forţei axiale capabile Ncap

pentru o excentricitate dată. Verificarea secţiunii constă în satisfacerea condiţiei N ≤ Ncap .Proiectarea secţiunii se poate face numai pentru anumite forme particulare de secţiuni transversale

(dreptunghiulară, T, circulară, inelară) şi constă de regulă, în determinarea ariei de armătură. În general, se poate aprecia că există două necunoscute: poziţia axei neutre şi aria de armătură (sau procentul de armare). Sistemul de ecuaţii, format din Σ N = 0 şi Σ M = 0, permite rezolvarea acestei probleme, prin utilizarea unor tabele, diagrame sau relaţii specifice.

6.5.4.1 Întindere excentrică cu excentricitate mică (MOD-ul A de solicitare al secţiunii)

Secţiunea este fisurată în întregime şi în toate armăturile efortul unitar este Ra; din acest motiv, armăturile se pot grupa în două arii echivalente, plasate deasupra şi dedesubtul axei perpendiculare pe planul de încovoiere (fig. 6.21).

a) distribuţia reală a armăturilor b) concentrarea armăturilor c) diagrama de eforturi

Fig. 6.21 Secţiune întinsă excentric cu excentricitate mică

În acest caz se scrie câte o ecuaţie de momente în raport cu axa ce trece prin centrul de greutate al fiecărei armături echivalente:

0 hN -)a -N(x M aa'

G =+ (6.28)

0 hN )x-N(h-M a'aG0 =+ (6.29)

rezultând:

G0

a'a

2cap'G

aa1cap xh

hNMNrespectiv,

ax

MhNN

−+

=−−

= + N'aha (6.28a; 6.29a)

Se alege Ncap = min (Ncap1, Ncap2).

6.5.4.2. Încovoiere, cazul I de compresiune şi întindere excentrică cu excentricitate mare (MOD-ul B de solicitare al secţiunii)

Pentru ca secţiunea să cedeze prin curgerea armăturii întinse, urmată de zdrobirea betonului comprimat, trebuie respectată condiţia:

b0h

x ξ≤=ξ (6.30)

Nesatisfacerea condiţiei (6.30) înseamnă:

• pentru elementele încovoiate: intrarea în domeniul betonului supraarmat, la care armătura întinsă nu curge (σ a < Ra) în momentul zdrobirii betonului comprimat;

146

Page 114: Beton Precomprimat - Curs

• pentru elementele comprimate: trecerea la cazul II de compresiune.Elementele structurale care participă la preluarea acţiunilor seismice şi care capătă deformaţii post-

elastice semnificative necesită asigurarea unei ductilităţi corespunzătoare, în acest scop se pune condiţia (6.31), mai restrictivă decât condiţia (6.30) şi anume:

limξ≤ξ (6.31)

unde:ξ lim = 0,25 - la extremităţile riglelor de cadru;ξ lim = 0,40 - la extremităţile stâlpilor; această valoare poate fi depăşită până la ξ ≤ ξ b, cu condiţia

majorării arm. transv. conform tab. 13.11 şi a majorării cu 25% a lungimii pe care pot apărea deformaţiile post-elastice.

Fig. 6.22 Secţiune supusă la încovoiere, cazul I de compresiune,sau întindere excentrică cu excentricitate mare

Poziţia axei neutre rezultă din ecuaţia de proiecţii:

0 A )RA - (A RA-N NN -N N-N aiaia'aacbai

'aab =σ++±=++± ∑ (6.32)

Scrierea ecuaţiei de momente depinde de poziţia axei neutre. Astfel dacă: x ≥ 2a’, atunci momentul încovoietor capabil rezultă din ecuaţia de momente în raport cu armătura Aa:

0)h-(hNhN-zN-)x-N(hM i0aia'abG0* =+± ∑ (6.33)

( ) ( )∑ −−σ−+= G0i0aiaiaa'acbcap xhNhhAhRAzRAM (6.33a)

x < 2a’, atunci armătura comprimată nu curge şi se admite că rezultanta compresiunilor din beton şi din

această armătură acţionează la nivelul armăturii 'aA ; în această situaţie momentul încovoietor capabil rezultă din

ecuaţia de momente în raport cu 'aA :

0)a-(hN-hN-)a-N(xM 'iaiaa

'G* =∑ (6.34)

( ) ( )∑ −±−σ+= 'G

'iaiaiaaacap axNahAhRAM (6.34a)

În relaţiile (6.32), (6.33) şi (6.34), efortul unitar σ ai se determină conform relaţiei (6.26) şi se introduce ca valoare pozitivă pentru întindere. În cazul forţei axiale N, semnul superior se ia în cazul compresiunii.

6.5.4.3 Cazul II de compresiune (MOD-ul C de solicitare al secţiunii)

Cedarea secţiunii prin zdrobirea betonului comprimat, fără curgerea armăturii Aa, are loc atunci când:

b0h

x ξ>=ξ (6.35)

Poziţia axei neutre rezultă din ecuaţia de proiecţii:

0 A RA -A RA-N NN -N N-N aiaia'aaacbai

'aab =σ+σ+=++ ∑ (6.36)

Momentul încovoietor capabil rezultă din ecuaţia de momente în raport cu armătura Aa:

( ) 0 hhN hN - zN - ) x- N(h M i0aia'abG0* =−++ ∑ (6.37)

( ) ( )∑ −−−σ−+= G0i0aiaiaa'acbcap xhNhhAhRAzRAM (6.37a)

Eforturile unitare σ a şi σ ai se determină după cum urmează:- în armătura Aa:

σ a - din relaţia (6.16) dacă ξ b < ξ ≤ 0,8

147

Page 115: Beton Precomprimat - Curs

- din relaţia (6.22) dacă ξ > 0,8- în armătura Aai:

σ ai - din relaţia (6.26) dacă ξ ≤ 0,8- din relaţia (6.27b) dacă ξ > 0,8

şi se introduc cu valoare pozitivă pentru întindere.

Momentul încovoietor capabil al unei secţiuni armate numai cu armăturile Aa şi 'aA , pentru cazul II de

compresiune, poate fi obţinut pe baza acceptării curbei limită de interacţiune ca fiind o dreaptă (fig. 6.23), ipoteză suficient de exactă pentru calculele practice.

Relaţia de calcul, stabilită pe baza asemănării triunghiurilor ENN1 şi ENbB este:

bc0

c0bcap NN

NNMM

−−

= (6.38)

a'aacb0c R)A (A RA N ++= este efortul capabil pentru cazul convenţional al compresiunii centrice;

Mb şi Nb sunt obţinute din relaţiile (6.32) şi (6.33a), pentru x = xb = ξ bh0 şi σ ai = 0.Important este faptul că acest procedeu este acoperitor, deoarece punctul N1, determinat de eforturile N şi

Mcap se află în interiorul curbei de interacţiune reale (fig. 6.23).Pentru MOD-urile B şi C de solicitare, secţiunea satisface starea limită de rezistenţă dacă:

M* ≤ Mcap

unde M* se determină cu relaţia (6.2).

Fig. 6.23 Cazul II de compresiune - curba de interacţiune simplificată

148

Page 116: Beton Precomprimat - Curs

149

Page 117: Beton Precomprimat - Curs

6. CALCULUL ÎN SECŢIUNI NORMALE LA STAREA LIMITĂ DE REZISTENTĂ

6.6 PROIECTAREA SECŢIUNILOR DE FORMĂ UZUALĂ A ELEMENTELOR ÎNCOVOIATE

Se consideră cazul general al încovoierii drepte, planul încărcărilor coincide cu planul de simetrie al elementului, plan ce conţine şi axa de simetrie a secţiunii transversale. Calculul se conduce în secţiuni normale pe axa elementului, la acţiunea momentului încovoietor de calcul din secţiune, conform metodei simplificate.

În categoria elementelor încovoiate sunt cuprinse şi cele la care momentul încovoietor este însoţit de o

forţă axială de compresiune cu valoare redusă, satisfăcând relaţia cbRA05,0N ≤ (fig. 6.19).

Calculul la SLR se face în stadiul III de lucru, stadiu de rupere, când ambele materiale şi-au epuizat capacitatea de rezistenţă. Este cunoscută rezist. de calcul la compres. a bet. Rc şi rezist. de calcul a armăturii Ra.

6.6.1 Elemente cu secţiune dreptunghiulară simplu armată

Ruperea elementului din beton armat, supus la încovoiere, începe la limita stadiului II, prin intrarea în curgere a armăturii Aa din zona întinsă şi se termină în stadiul III, prin zdrobirea betonului comprimat de secţiune Ab. O astfel de rupere reprezintă MOD-ul B de cedare, conform punctului 6.5.3.1 şi este condiţionată de respectarea relaţiei (6.14) referitoare la înălţimea zonei comprimate x, reprezentată prin valoarea ei relativă ξ :

b0h

x ξ≤=ξ

ξ b are valorile date în tabelul 6.1 şi corespunde punctului de balans B din curba de interacţiune M - N (fig. 6.19).

Valoarea maximă a înălţimii zonei comprimate rezultă:xb=ξ bh0 (6.39)

Relaţiile de calcul se bazează pe ecuaţiile de echilibru static, şi anume:• ecuaţia de proiecţii, obţinută din relaţia (6.32):

( ) 0N-NN ab ==∑ (6.40)

• ecuaţia de momente, scrisă în raport cu punctul de aplicaţie al rezultantei Nb:

( ) 0zN-MM aNb ==∑ (6.41a)

sau, conform relaţiei (6.33), în raport cu rezultanta Na:

( ) 0zN-MM bNa ==∑ (6.41b)

unde M reprezintă solicitarea de calcul exterioară, iar Na z, respectiv Nb z, forme de scriere a capacităţii portante a secţiunii simplu armate.

Fig. 6.24 Secţiunea dreptunghiulară simplu armată

128

Page 118: Beton Precomprimat - Curs

Eforturile interioare sunt Na = AaRa şi Nb = bxRc, care înlocuite în relaţia (6.40), conduc la forma:bxRc = AaRa (6.42)

de unde se determină poziţia axei neutre:

00c

a0

c

a

0

a hhR

Rh

R

R

bh

Ax ξ=µ== (6.43)

c

a

R

Rµ=ξ , (6.44)

µ este coeficientul de armare, raportat la secţiunea utilă bh0. Ecuaţia (6.41b) se poate pune sub forma:M = Nb z = bxRc(h0 - 0,5x) (6.45a)

în timp ce ecuaţia (6.41a) devine:M = Na z = AaRa(h0 - 0,5x) (6.45b)

În cele două relaţii z = h0 - 0,5x reprezintă braţul de pârghie al eforturilor interioare Na şi Nb (fig. 6.24).Înlocuind în relaţia (6.45a) poziţia axei neutre dată de (6.43), rezultă:

( ) ( ) c20c

2000c0 RmbhRbh5,01h5,0hRhbM =ξ−ξ=ξ−ξ= (6.46)

m = ξ (1 – 0,5ξ ) (6.47)Având în vedere relaţia (6.44), se poate obţine o altă formă de exprimare a coeficientului m:

µ−µ=

c

a

c

a

R

R5,01

R

Rm (6.47a)

Înlocuind în relaţia (6.45b) poziţia axei neutre dată de (6.43), rezultă:

0aa0aa00aa hRA )h0,5-(lRA )h0,5- (hRA M ς=ξ=ξ= (6.48)

unde valoarea relativă a braţului de pârghie z/h0 este:ξ−=ς 5,01 (6.49)

Rmbh M M c20cap =≤ (6.46a)

0aacap hRA M M ς=≤ (6.48a)

Condiţia generală de rupere (6.14) şi expresia (6.44) permit determinarea procentului maxim de armare:

a

cbmaxmax R

R100100 P ξ=µ= (6.50)

Pe baza relaţiei (6.46), capacitatea portantă maximă a secţiunii simplu armate este:

c20maxc

20bbmax cap Rbhm Rbh)0,5-(1 M =ξξ= (6.51)

În tabelul 6.3 se dau valorile maxime ale înălţimii zonei comprimate, ale procentului de armare şi a capacităţii portante, în funcţie de valorile lui ξ b cuprinse în tabelul 6.1.

Tabelul 6.3 Limite pentru secţiunea dreptunghiulară simplu armată, în baza condiţiei (6.14)

ξ b 0,60 0,55 0,50

xb 0,60h0 0,55h0 0,50h0

pmax

a

c

R

R60

a

c

R

R55

a

c

R

R50

mmax 0,420 0,399 0,375

Noţiunea de procent minim de armare, derivă din noţiunea de beton armat şi se deduce din condiţia ca elem. de b. a., realizat cu procentul minim de armare, să poată suporta un mom. încovoietor cel puţin egal cu mom. încovoietor capabil al elementului de beton simplu cu aceleaşi caracteristici geometrice ale secţ. transv.

Tabelul de calcul din anexa 13, cuprinde valoarea relativă a poziţiei axei neutre ξ , valoarea relativă a braţului de pârghie ζ şi valoarea relativă a momentului încovoietor m, conform relaţiei (6.55), în funcţie de calitatea oţelului, clasa betonului şi procentul de armare. Utilizarea acestui tabel asigură respectarea condiţiei de rupere ξ ≤ ξ b prin procentul maxim de armare, definit conform tabelului 6.3.

Proiectarea secţiunilor dreptunghiulare, simplu armate, a elementelor încovoiateSunt posibile două etape:

129

Page 119: Beton Precomprimat - Curs

I - determinarea dimensiunilor secţiunii de beton;II - determinarea ariei de armătură.

În etapa I sunt implicate patru necunoscute b, h, Aa şi x şi sunt disponibile două ecuaţii de echilibru static (Σ N = 0 şi Σ M= 0). În mod obişnuit, se alege lăţimea b a secţiunii şi procentul de armare p pt ca:

• lăţimea b influenţează foarte puţin capacitatea portantă (tabelul 14.2);

• procentul de armare reprezintă valoarea relativă a ariei de armătură, cuprinzând în expresia lui (p = 100Aa/bh0) corelaţia dintre caracteristicile secţiunii; procentul de armare se alege între pmin şi pmax, recomandându-se alegerea conform punctului 13.7.1.Din relaţia (6.46a), în care se egalează capacitatea portantă cu momentul încovoietor, rezultă:

c0 mbR

Mh = (6.52)

coeficientul m se det. din anexa 13, în funcţie de calit. materialelor (prin Rc şi Ra) şi procentul de armare ales.Înălţimea necesară a secţiunii transversale este:

h = h0 + a (6.53)unde a este distanţa de la axa ce trece prin centrul de greutate al ariei armăturilor Aa până la latura inferioară a secţiunii, ea conţinând şi acoperirea cu beton a armăturilor, stabilită conform punctului 13.2.

Valoarea efectivă a lui h se stabileşte la valoarea modulată cea mai apropiată de valoarea înălţimii necesare, având în vedere recomandările punctului 13.5.2 pentru grinzi şi ale punctului 13.5.3 pentru plăci:

• pentru grinzi, multiplu de 50 mm, dacă h ≤ 800 mm, respectiv de 100 mm, dacă h>800 mm;

• pentru plăci, multiplu de 10 mm.De asemenea, în cazul grinzilor, se recomandă satisfacerea raportului:

0,3...5,1b

h = (6.54)

În etapa II se determină aria de armătură Aa. Plecând de la înălţimea efectivă, obţinută din etapa I sau impusă de necesităţi arhitecturale, rezultă înălţimea utilă efectivă:

h0 = h – a Se calculează valoarea relativă a momentului încovoietor pe baza relaţiei (6.46):

c20Rbh

Mm = (6.55)

iar din anexa 13 se determină procentul corespunzător de armare p sau, opţional, valorile lui ξ sau ζ , de unde rezultă aria de armătură sub una din următoarele forme1:

a0a0

a

ca

0a Rh

MAsaubh

R

RA;

100

bhpA

ς=ξ== (6.56a,b,c)

Dacă dimensiunile secţiunii nu au fost determinate pe baza calcului din etapa I, se poate întâmpla ca:• m < 0,01, valoarea minimă din anexa 13; în acest caz, Aa se stabileşte pe baza procentelor minime de armare (tabelul 13.12);

• m > mmax, secţiunea de beton este insuficientă pentru a prelua momentul încovoietor M; pentru mărirea capacităţii portante se poate adopta dubla armare, dacă nu este posibilă modificarea dimensiunilor secţiunii de beton.

Verificarea secţiunii dreptunghiulare, simplu armate, a elementelor încovoiateCunoscând caracteristicile secţiunii b, h (h0), Aa (p), calităţile materialelor Rc şi Ra şi solicitarea de

calcul M, se pune problema determinării capacităţii portante. Necunoscutele sunt Mcap şi x, care se determină din ecuaţiile de echilibru static (Σ N = 0 şi Σ M = 0).Calculul se poate conduce direct, prin rezolvarea sistemului de ecuaţii, sau cu ajutorul anexei 13.

a. Calculul direct

1 Pentru cazurile care nu pot fi încadrate în anexa 13 (mbc < 1, alte calităţi de materiale etc), cu m se calculează, din relaţia

(6.47), m211 −−=ξ . Dacă ξ ≤ ξ b, atunci aria armăturii întinse se calculează cu relaţia (6.56b); dacă ξ > ξ b,

secţiunea simplu armată este insuficientă pentru preluarea momentului încovoietor respectiv.130

Page 120: Beton Precomprimat - Curs

Se determină poziţia axei neutre din relaţia (6.42), x = AaRa/bRc , care se compară cu xb = ξ bh0. Dacă x ≤ xb, capacitatea portantă rezultă din relaţia (6.45a) sau (6.45b); dacă x>xb, capacitatea portantă a secţiunii se limitează la valoarea dată de relaţia Mcap=bxbRc(h0 -0,5xb), care este echivalentul relaţiei (6.51).

b. Calculul cu anexa 13Se calculează valoarea procentului de armare:

0

a

bh

A100p =

În funcţie dei Rc, Ra şi p, din anexa 13 se determină coeficientul m şi din relaţia (6.46) rezultă:

c20cap RmbhM =

Dacă p >pmax, capacitatea portantă este Mcap max, conform relaţiei (6.51).Secţiunea satisface starea limită de rezistenţă dacă este îndeplinită condiţia (6.46a) M ≤ Mcap.Nesatisfacerea condiţiei de mai sus poate implica:• necesitatea consolidării elementului, în cazul verificării unei construcţii existente;• reproiectarea elementului, modificând dimensiunile secţiuni de beton şi/sau aria de armătură, sau trecerea la dubla armare, când construcţia este încă în etapa de proiectare.

kNm. 172,6 Nmm 10172,6

152)0,5 - 300(553,3 1205 0,5x) - (h RA M6

0a acap

=⋅=

=⋅⋅==

6.6.2 Elemente cu secţiune dreptunghiulară dublu armată

Armătura întinsă Aa ,iar 'aA armatura în zona comprimată a secţ. transv., se utilizează în următoarele cazuri:

• grinzi supuse la solicitări alternante de încovoiere;• în secţiunile de reazem ale grinzilor cadrelor antiseismice, chiar dacă nu există alternanţa momentelor încovoietoare, deoarece, conform prevederilor specifice pentru riglele cadrelor antiseismice se dispun armături la partea superioară cât şi la partea inferioară a secţiunii (pct. 13.7.1);

• în secţ. de reazem ale grinzilor continue, dacă arm. din zona comprimată este ancorată suficient;• secţiunea este insuficientă şi nu poate fi mărită, din considerente constructive sau arhitecturale.Se observă din figura 6.25a că armătura din zona întinsă echilibrează atât rezultanta compresiunilor din

beton, cât şi rezultanta din armătura 'aA . O parte din armătura întinsă, Aal, echilibrează compresiunile din

beton, în timp ce restul de armătură întinsă, Aa2, echilibrează armătura comprimată, deci 'a2a AA = (fig. 6.25c).

Ca şi în cazul armării simple, ruperea începe prin curgerea armăturii întinse Aa şi se termină prin zdrobirea betonului comprimat. O astfel de rupere reprezintă MOD-ul B de cedare, conform punctului 6.5.3.1, şi este condiţionată de respectarea relaţiei (6.14), adică:

b0h

x ξ≤=ξ

Fig. 6.25 Secţiune dreptunghiulară dublu armată

În vederea asigurării unei ductilităţi corespunzătoare ale extremităţilor riglelor făcând parte din cadre antiseismice (zone plastice potenţiale), condiţia de mai sus se înlocuieşte cu una mai restrictivă şi anume:

25,0lim =ξ≤ξ

Valoarea efortului unitar în arm. 'aA depinde de poziţia acesteia în raport cu axa neutră (pct. 6.5.3.2):

• a'a R=σ dacă 'a2x ≥ , condiţie care se poate pune şi sub forma:

131

Page 121: Beton Precomprimat - Curs

0' h/a2≥ξ (6.57)

• a'a R<σ dacă 'a2x < se admite simplificarea că rezultanta globală a compresiunilor din beton şi

armătură )N (N 'ab + se află la nivelul centrului de greutate al armăturii '

aA (Nb este coliniar cu 'aN ).

Ecuaţiile de echilibru staticPentru simplitate, starea de eforturi s-a descompus corespunzător cuplurilor M1 şi M2 (fig. 6.25).

• ecuaţia de proiecţii se obţine din relaţia (6.32):

( ) 0NNNN a'ab =−+=∑ (6.58)

• ecuaţia de momente depinde de poziţia axei neutre:

dacă 'a2x ≥ , pornind de la relaţia (6.33), se obţine:

( ) 0hNzNMM a'abNa =−−=∑ (6.59)

dacă 'a2x < , pornind de la relaţia (6.34), se obţine:

( ) 0hNMM aabN'aN =−=+∑ (6.60)

a-hh '0a = reprezintă distanţa dintre centrele de greutate ale armăturilor Aa şi '

aA respectiv între Na şi .N 'a

În ipoteza satisfacerii condiţiei (6.57), în relaţiile (6.58) şi (6.59) se introduc:

aaac b RA N ,bxR N == şi a'a

'a RA N =

Poziţia axei neutre x, respectiv valoarea relativă a acesteia ξ, rezultă:

( ) ( ) 00c

a'0

c

a

0

'aa

c

a'aa hh

R

Rh

R

R

bh

AA

bR

RAAx ξ=µ−µ=⋅

−=

−= (6.61)

( )c

a'

R

Rµ−µ=ξ (6.62)

Ecuaţia de momente (6.59) devine:

( ) aa'a0c hRAx5,0hbxR M +−= (6.63)

Înlocuind în relaţia (6.63) poziţia axei neutre dată de relaţia (6.61), rezultă:

( ) aa'ac

20aa

'ac

2021 hRA Rmbh hRARbh0,5-1MMM +=+ξξ=+= (6.64)

Se observă că în relaţia (6.64) primul termen M1 reprezintă momentul preluat de secţiunea simplu armată, în timp ce al doilea termen M2 reprezintă aportul armăturii comprimate (fig. 6.25).

În conformitate cu relaţia generală de calcul la starea limită de rezistenţă, relaţia (6.64) devine:

aa'ac

2021cap hRA Rmbh M M M M +=+=≤ (6.65)

Pentru a nu se produce o sporire exagerată a armăturii comprimate se recomandă respectarea condiţiei:

c20c0 Rbh5,0 RS M =≤ (6.66)

În situaţia nesatisfacerii condiţiei (6.57), ceea ce înseamnă '2a x < , relaţia (6.60) se pune sub forma:

aaacap hRA M M =≤ (6.67)

Proiectarea secţiunii dreptunghiulare, dublu armate, a elementelor încovoiateCalculul implică cunoaşterea dimensiunilor secţiunii transversale b şi h (ho) şi a calităţii materialelor,

putându-se întâlni două cazuri, legate de cunoaşterea sau necunoaşterea armăturii din zona comprimată.Cazul I se referă la situaţia când, pentru o secţiune dată, a rezultat m > mmax, cu m obţinut din relaţia

(6.55). Soluţia economică este dată de utilizarea la maxim a capacităţii de rezistenţă a zonei comprimate de beton, ceea ce se obţine pentru ξ = ξ b, situaţie în care capacitatea portantă a secţiunii dreptunghiulare simplu armate este maximă conform relaţiei (6.51). Aceasta conduce la o cantitate necesară minimă de armătură comprimată, respectiv la relaţia M = M1 max + M2 min. Ecuaţiile (6.65) şi (6.58) devin:

aa'ac

20max hRARbhmM +=

0RARARbh aaa'ac0b =−+ξ

( )aa

c20max

aa

max1'a hR

Rbhmm

hR

MMA

−=−

= (6.68)

132

Page 122: Beton Precomprimat - Curs

'a0

max'a0

a

cba Abh

100

pAbh

R

RA +=+ξ= (6.69)

'mina

'a AA ≥ (6.70)

în care '

minaA rezultă din condiţii de procent minim de armare, număr minim de bare şi diametru minim.

Cazul II se referă la situaţia în care armătura din zona comprimată 'aA este cunoscută. În acest context,

din ecuaţia de momente (6.65) se calculează:

c20

aa'a

Rbh

hRAMm

−= (6.71)

În cazul în care m > mmax, armătura 'aA este insuficientă, ea trebuie deci majorată astfel încât

coeficientul m, obţinut din relaţia (6.71), să se înscrie în valorile tabelului anexei 13.Pentru valori m>0, din anexa 13 se determină ξ şi p - procentul de armare corespunzător armăturii Aa1;

în corelaţie cu condiţia (6.57), pot interveni două situaţii:

• ,a2hx '0 ≥ξ= caz în care

'a0

'a0

a

c2a1aa Abh

100

pAbh

R

RAAA +=+ξ=+=

(6.72)

• ,a2hx '0 <ξ= caz în care din relaţia (6.67) rezultă:

aaa hR

MA = (6.73)

Dacă m ≤ 0, armătura comprimată este prea puternică, ceea ce este echivalent cu ;a2x '< în consecinţă, pentru determinarea ariei armăturii întinse Aa se foloseşte relaţia (6.73).

Verificarea secţiunii dreptunghiulare, dublu armate, a elementelor încovoiate

Se cunosc caracteristicile secţiunii b, h, Aa, 'aA , calităţile materialelor şi solicitarea de calcul.

Necunoscutele sunt Mcap şi x, care se determină din ecuaţiile de echilibru static (Σ N = 0 şi Σ M = 0).Calculul se poate conduce direct prin rezolvarea sistemului de ecuaţii sau cu ajutorul anexei 13.

a. Calculul direct

Se determină poziţia axei neutre din relaţia (6.61): ( ) .bR/RAA x ca'aa −=

Dacă '2a x ≥ , capacitatea portantă rezultă din relaţia (6.63):

,hRA 0,5x) - (hbxR M aa'a0ccap +=

dar, dacă '2a x < , se aplică relaţia (6.67):

aaacap hRAM =

În cazul în care 0b b h xx ξ=> , capacitatea portantă se limitează la valoarea dată de relaţia

aa'ab0cb2max 1cap hRA )0,5x- (hRbx MM M +=+= .

b. Calculul cu anexa 13Din relaţia (6.72) se calculează:

0

'aa

bh

AA100p

−= (6.74)

Acest procent de armare corespunde armăturii Aa1 a secţiunii dreptunghiulare simplu armate. Din anexa 13 se determină valoarea relativă a poziţiei axei neutre ξ şi coeficientul m:

• atunci când '

0 2a h x ≥ξ= , capacitatea portantă se determină din relaţia (6.64):

( ) aa'ac

20aa

'ac

20cap hRA Rmbh hRARbh0,5-1M +=+ξξ= (6.75)

• atunci când '

0 2a h x <ξ= , capacitatea portantă se determină din relaţia (6.67):

aaacap hRA M =Dacă p > pmax , capacitatea portantă se limitează la valoarea:

133

Page 123: Beton Precomprimat - Curs

hRA Rbhm M M M aa'ac

20max21maxmax cap +=+=

Secţiunea satisface starea limită de rezistenţă dacă este îndeplinită condiţia M ≤ Mcap.

6.6.3 Elemente cu secţiune în formă de T cu placa în zona comprimată

Secţiunile în formă de T se întâlnesc frecvent la grinzi independente, la grinzile planşeelor monolite şi la alte elem. de rezistenţă cu secţiuni în formă de I, sau chesonate, care sunt asimilabile cu secţiunile în formă T.

Secţ. se consideră în formă de T dacă inima grinzii şi placa, dispusă în zona comprimată, sunt legate monolit, fiind capabile să conlucreze solidar până la rupere.

h05,0h p ≥ (6.76)

În situaţiile în care condiţia (6.76) nu este îndeplinită, aportul plăcii se poate neglija şi secţiunile se vor calcula ca secţiuni dreptunghiulare obişnuite, cu dimensiunile b şi h.

6.6.3.1 Lăţimea activă a plăcii

Datorită conlucrării ce există între inima grinzii şi placă, aceasta urmăreşte deformaţiile inimii. Deformaţia plăcii se atenuează pe măsura îndepărtării de inimă, deoarece rigiditatea plăcii este mult mai mică decât a inimii (fig. 6.26a). De aceea distribuţia eforturilor unitare de compresiune pe lăţimea plăcii este neuniformă, având intensitatea maximă în dreptul inimii (fig. 6.26b).

Lăţimea teoretică activă a plăcii rezultă din condiţia ca suprafaţa distribuţiei teoretice a ef. unitare să fie egală cu suprafaţa curbei reale de distribuţie, acceptând acelaşi efort unitar maxim în dreptul inimii σ b = Rc.

Fig. 6.26 Conlucrarea plăcii cu inima

Determinarea lăţimii de calcul bp, conform celor de mai sus, este dificilă pentru calculele uzuale, de aceea pentru elementele construcţiilor civile şi industriale se foloseşte procedura simplificată din anexa 11.

6.6.3.2 Secţiune în formă de T, simplu armată

Calculul se face în funcţie de poziţia axei neutre pe înălţimea secţ. transv., deosebindu-se două situaţii: axa neutră în placă sau în inima grinzii. Pt. estimarea poziţiei axei neutre, se pleacă de la situaţia ipotetică a axei neutre plasate la marginea inferioară a plăcii, când x = hp, scriind cele două ecuaţii de echilibru static.

Din ecuaţia de proiecţii Na - Nb = bphpRc - Aa limRa = 0, se determină aria armăturii care echilibrează compresiunile din placă în această situaţie limită:

a

cpplima R

RhbA = (6.77)

Din ecuaţia de momente scrisă în raport cu armătura întinsă rezultă:)0,5h(hRhbM p0cpplim −= (6.78)

Cele două relaţii se folosesc în funcţie de scopul calculului; astfel, dacă la proiectare:M ≤ Mlim (6.79)

respectiv la verificare:Aa ≤ Aa lim (6.80)

atunci axa neutră este plasată în placă (x ≤ hp). Evident, în caz contrar, axa neutră este plasată în inimă.

134

Page 124: Beton Precomprimat - Curs

Proiectarea secţiunii în formă de T, simplu armată, a elementelor încovoiateCunoscându-se dimensiunile secţiunii transversale b, h, bp, hp, calitatea materialelor şi solicitarea de

calcul M, se calculează Mlim cu relaţia (6.78).Dacă M ≤ Mlim , axa neutră se află în placă (fig. 6.27b). Deoarece forma de calcul a secţiunii depinde

de forma zonei comprimate (zona întinsă, fiind fisurată, nu are nici o influenţă), din punctul de vedere al calculului secţiunea se consideră de formă dreptunghiulară de înălţime h şi lăţime bp. Pentru calculul ariei de armătură se folosesc relaţiile (6.55) şi (6.56), în care b se înlocuieşte cu bp.

c20p Rhb

Mm = si din anexa 13 rezulta:

a0a0p

a

ca

0pa Rh

MAsauhb

R

RA;

100

hbpA

ξ=ξ==

Dacă M > Mlim , axa neutră se află în inimă. Pentru simplitate, solicitarea de calcul a secţiunii se descompune în două cupluri, M1 şi M2, ca în figura 6.27d. Se constată că o parte din armătura întinsă Aal

echilibrează compresiunile din inimă, în timp ce armătura Aa2 echilibrează compresiunile din aripile secţiunii.

Fig. 6.27 Secţiune în formă de T cu placa în zona comprimată

Ecuaţiile de echilibru static sunt: • ecuaţia de proiecţii, obţinută din relaţia (6.32):

( ) 0NNNNNN a2b1bab =−+=−=∑• ecuaţia de momente, scrisă în raport cu punctul de aplicaţie al rezultantei Na:

( ) 0zNzNMzNMM 22b11bbNa =−−=−=∑Determinarea poziţiei axei neutre se face pe baza ecuaţiei de proiecţii, scrisă sub forma:

( ) 0RAR]hbbbx[ aacpp =−−+ (6.81)

De asemenea, din figura 6.27d se observă că Na2 = Nb2 rezultând:

( )a

cpp2a R

RhbbA −= (6.82)

Ecuaţia de momente se scrie sub forma:

135

Page 125: Beton Precomprimat - Curs

( ) ( ) ( )

( ) ( )p0cppc20

p0cpp0c21cap

h5,0hRhbbRmbh

h5,0hRhbbx5,0hbxR M MM M

−−+=

=−−+−=+=≤ (6.83a,b)

Se observă că primul termen, ,Rmbh 0,5x)- (hbxR M c200c1 == reprezintă momentul încovoietor

preluat de secţiunea dreptunghiulară simplu armată, în timp ce al doilea termen, ( ) ( )p0cpp2 h5,0hRhbbM −−= , reprezintă aportul aripilor secţiunii. Având în vedere că Na2 = Nb2,

momentul încovoietor M2 se poate determina şi cu relaţia: )5h,0(hRAM p0aa22 −= (6.84)

Aria de armătură Aal corespunzătoare mom. încov. M1 se obţine conform procedeului de la punctul

6.6.1: se calculează M2 din relaţia (6.84), apoi M1 = M - M2; în funcţie de coeficientul c201 R/bhM m = , din

anexa 13 se determină procentul de armare p şi se calculează aria de armătură /100.pbh A 20a1 =

Aria de armătură întinsă necesară este:

( )a

cpp0a2a1a R

Rhbbbh

100

p A A A −+=+=

Dacă m > mmax, secţiunea T este insuficientă în varianta armării simple.Dacă este satisfăcută cond. bp / b ≥ 5, se acceptă determinarea simplificată a ariei de armătură cu relaţia

de mai jos, obţinută din ecuaţia de mom. în raport cu rezultanta compresiunilor din beton, admiţând că x = hp:

( )p0aa h5,0hR

MA

−= (6.85)

Verificarea secţiunii în formă de T, simplu armată, a elementelor încovoiatePentru o secţiune cu caracteristicile b, h, bp, hp, Aa, solicitarea de calcul M şi calităţile materialelor Rc şi

Ra cunoscute, se pune problema determinării capacităţii portante.În vederea estimării poziţiei axei neutre, se calculează Aa lim cu relaţia (6.77). Dacă Aa ≤ Aa lim, axa

neutră se află în placă (fig. 6.27b) şi capacitatea portantă se determină ca pentru o secţiune dreptunghiulară de înălţime h şi lăţime bp. Succesiunea operaţiilor este următoarea: se calculează procentul de armare p = 100 Aa/bph0, se determină m din anexa 13 rezultă şi se calculează:

c20pcap Rhmb M =

Dacă Aa >Aa lim axa neutră se află în inimă (fig. 6.27c). Din relaţiile (6.82) şi (6.84) se obţine ,/RRb)h-(bA acppa2 = respectiv ).0,5h-(hRA M p0aa22 = Pe baza valorii Aa1 = Aa - Aa2 se calculează

procentul de armare p = 100 Aa1/bh0, din anexa 13 se obţine coeficientul m şi apoi se determină momentul

încovoietor .RmbhM c201 = Capacitatea portantă a secţiunii este:

)0,5h- (hRA Rmbh MM M p0aa2c2021cap +=+=

Dacă p ≥ pmax, capacitatea portantă se limitează la valoarea:

)0,5h-(hRhb)- (b Rbhm M M M p0cppc20max2max 1max cap +=+=

Secţiunea în formă de T, indiferent de poziţia axei neutre, satisface starea limită de rezistenţă dacă este îndeplinită condiţia M ≤ Mcap.

Pentru cazurile în care bp/b ≥ 5 se acceptă pentru verificarea secţiunii utilizarea relaţiei (6.85):)0,5h-(hRAMM p0aacap =≤

6.6.3.3 Secţiune în formă de T dublu armată

Secţiunile în formă de T dublu armate, la care în afară de armătura întinsă Aa există dispusă şi armătură

de rezistenţă 'aA în zona comprimată a secţiunii transversale (fig. 6.27c,e), pot să apară în cazul grinzilor

supuse la solicitări alternante de încovoiere produse de acţiuni gravitaţionale (de exemplu, convoaie de forţe

mobile) sau seismice. Cazul curent întâlnit în practică este acela când armătura comprimată 'aA este cunoscută,

situaţie care este tratată în continuare.Ca şi în cazul secţiunii dreptunghiulare dublu armate, armătura întinsă echilibrează atât rezultanta

compresiunilor din beton, cât şi forţa de compresiune din armătura 'aA .

136

Page 126: Beton Precomprimat - Curs

Pentru estimarea poziţiei axei neutre este necesar să se cunoască valorile Mlim şi Aa lim. Acestea se obţin prin suplimentarea valorilor date de relaţiile (6.77, 6.78) cu aportul armăturii comprimate, rezultând:

'a

a

cpplima A

R

RhbA += (6.86)

( ) aa'a0cpplim hRAx5,0hRhbM +−= (6.87)

Poz. axei neutre se apreciază prin relaţia (6.79) la proiectare, si prin relaţia (6.80) la verif. secţiunii.

Proiectarea secţiunii în formă de T, dublu armată, a elementelor încovoiate

Cunoscând caracteristicile secţiunii transversale b, h, bp, hp,'aA , calitatea materialelor şi solicitarea de

calcul M, se calculează Mlim cu relaţia (6.87).Dacă M ≤ Mlim , axa neutră se află în placă (fig. 6.27c) şi din punctul de vedere al calculului, secţiunea

se consideră de formă dreptunghiulară, de înălţime h şi lăţime bp.În succesiunea operaţiilor, se calculează coeficientul m, din relaţia (6.71), înlocuind b cu bp:

,Rhb

hRAMm

c20p

aa'a−

=

coeficient care corespunde secţiunii T simplu armate cu axa neutră în placă.

• dacă m > 0, din anexa 13 se determină procentul de armare p şi poziţia relativă a axei neutre ξ ; raportat la condiţia (6.57), pot interveni două situaţii:

,a2hx '0 ≥ξ= caz în care '

a0pa Ahb100

pA += (6.88)

,a2hx '0 <ξ= caz în care din relaţia (6.67)

aaa hR

MA = (6.89)

• dacă m ≤ 0, rezultă că armătura comprimată este prea puternică, ceea ce este echivalent cu 'a2x < ; în consecinţă se foloseşte relaţia (6.89) pentru determinarea ariei de armătură Aa.

Dacă M > Mlim , axa neutră se află în inimă (fig. 6.27e). În acest caz este evident că 'a2x ≥ , deoarece x

> hp şi în mod curent p' h 2a < .

Ecuaţiile de echilibru static sunt: • ecuaţia de proiecţii, obţinută din relaţia (6.32):

( ) 0Na-NN N 'ab =+=∑

• ecuaţia de momente în raport cu punctul de aplicaţie al rezultantei Na:

( ) 0hNzNMM a'abNa =−−=∑

Ecuaţia de proiecţii, cu Ab=bx +(bp –b)hp, devine:

( ) 0RAA - R]hb) - (b [bx a'aacpp =−+ (6.90)

şi permite determinarea poziţiei axei neutre.Pt. simplitate, solicitarea de calcul a secţiunii se descompune în trei cupluri, M1, M2 şi M3, ca în figura

6.27e. Suma Ml + M2 corespunde secţiunii T simplu armate cu axa neutră în inimă, caz în care armăturile Aal şi

Aa2 echilibrează compresiunea rezultantă Nb = Nbl + Nb2. M3 reprezintă aportul armăturii comprimate 'aA .

Din figura 6.27d se observă că există egalitatea Na2 = Nb2 şi deci relaţia (6.82) permite calculul armăturii

Aa2. De asemenea, din figura 6.27e rezultă că echilibrul 'a3a NN = conduce la '

a3a AA = .

Ecuaţia de momente în raport cu punctul de aplicaţie al rezultantei Na se scrie sub forma:

321cap MMMMM ++=≤ (6.91)

c200c1 Rmbh 0,5x) - (hbxR M == (6.91a)

)0,5h-(hRhb)- (b M p0cpp2 = (6.91b)

aa'a3 hRAM = (6.91c)

137

Page 127: Beton Precomprimat - Curs

Se calculează c2032 R)/bhM- M-(Mm = , corespunzător secţiunii dreptunghiulare simplu armate, iar

din anexa 13 se determină procentul de armare p.Aria necesară de armătură rezultă din relaţia:

'a

a

cpp

20a3a2 a1a A

R

Rhb)- (b bh

100

pA AA A ++=++=

Dacă m > mmax, secţiunea este insuficientă.Verificarea secţiunii în formă de T, dublu armată, a elementelor încovoiate

Pentru o secţiune cu caracteristicile b, h, bp, hp, Aa, 'aA , rezistenţele materialelor Rc şi Ra, şi solicitarea

de calcul M cunoscute, se pune problema determinării capacităţii portante Mcap.În vederea estimării poziţiei axei neutre, se calculează Aa lim cu relaţia (6.86).Dacă Aa ≤ Aa lim, axa neutră se află în placă (fig. 6.27c) şi capacitatea portantă se determină ca pentru o

secţiune dreptunghiulară de înălţime h şi lăţime bp.

Succesiunea operaţiilor este următoarea: se calculează procentul de armare ( ) 0p'aa hb/AA100p −= în

funcţie de care, din anexa 13, se determină coeficienţii m şi ξ .Momentul încovoietor capabil se obţine după cum urmează:

• dacă aa'ac

20pcap

'0 hRARhmbM:2ah x +=≥ξ= (6.92)

• dacă aaacap'

0 hRAM:2ah x =<ξ=Dacă Aa > Aa lim, axa neutră se află în inimă (fig. 6.27e). Din relaţia (6.82) se obţine

acppa2 /RRhb)-(bA = , iar din relaţia (6.84) se obţine momentul încovoietor ( ).h5,0hRAM p0a2a2 −= Pe

baza valorii A - A - A A 'aa2aa1 = se calculează procentul de armare p = 100 Aa1/bh0, iar din anexa 13 se

determină coeficientul m şi apoi se calculează momentul încovoietor M1 cu relaţia (6.91a). Momentele încovoietoarea M2 şi M3 se calculează cu relaţiile (6.91b, c). Capacit. portantă a secţ. este:

Mcap = Ml + M2 + M3

Dacă p ≥ pmax capacitatea portantă se limitează la valoarea:

( ) ( ) aa'ap0cppc

20maxmaxcap RhAh5,0hRhbbRbhmM +−−+=

Secţiunea în formă de T, indiferent de poziţia axei neutre, satisface starea limită de rezistenţă dacă este îndeplinită condiţia M ≤ Mcap .

138

Page 128: Beton Precomprimat - Curs

7. CALCULUL ÎN SECŢIUNI ÎNCLINATE LA STAREA LIMITĂ DE REZISTENŢĂ

Calculul la starea limită de rezistenţă în secţiuni înclinate reprezintă calculul la acţiunea forţei tăietoare şi a momentului încovoietor, care, în mod curent, pot acţiona simultan cu forţa axială de compresiune sau cu momentul de torsiune.

În cazul elementelor supuse la încovoiere, calculul în secţiuni înclinate se face atât la moment încovoietor, cât şi la forţe tăietoare. Spre deosebire de calculul la moment încovoietor în secţiuni normale din care rezultă dimensiunile secţiunii transversale de beton şi armătură (cap. 6), calculul la moment încovoietor în secţiuni înclinate, de regulă, se rezumă la o verificare. Scopul calcului la forţă tăietoare constă în proiectarea armăturii transversale.

7.1 CALCULUL ELEMENTELOR ÎNCOVOIATE ÎN SECŢIUNI ÎNCLINATE

7.1.1 Comportarea elementelor încovoiate la acţiunea forţelor tăietoare

În cazul elementelor supuse la încovoiere starea de eforturi în element este condiţionată de interacţiunea momentelor şi forţelor tăietoare, de ponderea forţei tăietoare în raport cu momentul încovoietor. Astfel, datorită mom. încov. M, în secţiune iau naştere eforturi unitare normale σ X, (σ y = 0 la grinzi obişnuite), iar datorită forţei tăietoare Q, eforturi unitare tangenţiale τ xy.

Evidenţierea comportării elementelor încovoiate la acţiunea forţelor tăietoare se face pe baza stării de eforturi din stadiul II (de exploatare). În aceste condiţii, pentru determinarea lui τ xy poate fi folosită formula lui Juravski, iar pentru determinarea ef. unitare principale σ 1 şi σ 2 se folosesc relaţiile cunoscute din rezistenţa materialelor. În figura 7.1 se prezintă modul de fisurare a unui elem. încovoiat, din beton armat, fisurile fiind perpendiculare pe direcţia ef. unitare principale de întindere σ 1.. După formarea fisurilor, eforturile de întindere ar trebui preluate de armăturile dispuse, teoretic, după traiectoriile eforturilor unitare principale de întindere σ 1. Din motive tehnologice, acest mod de dispunere nu este practic, utilizându-se arm. transversale (bare înclinate şi etrieri) ca în fig.

După apariţia fisurilor, continuitatea elementului se asigură prin reţeaua de armături şi prin betonul comprimat.Ruperea elementului din beton armat la acţiunea mom. încovoietor şi a forţei tăietoare în secţiuni înclinate este condiţionată de

calitatea şi cantitatea materialelor folosite, de mărimea forţei tăietoare precum şi de corelaţia ce există între aceasta şi momentul încovoietor. Din acest punct de vedere se deosebesc trei moduri de rupere:

• prin curgerea armăturii transversale intersectată de fisura înclinată şi zdrobirea betonului comprimat de la capătul fisurii, rupere denumită de forfecare -întindere;

• prin zdrobirea betonului comprimat de la capătul fisurii, rupere denumită de forfecare - compresiune;

• prin smulgerea arm. longitudinale sau transversale din beton ca urmare a unei slabe aderenţe sau a ancorării necoresp.

Fig. 7.1 Fisurarea unui element încovoiat din beton armat

Caracteristic elementelor de beton armat realizate cu procente obişnuite de armare este primul caz de rupere. În cazul elementelor puternic armate sau cu lăţimi reduse, armăturile nu ajung la limita de curgere, producându-se al doilea mod de rupere. Ultimele două cazuri de rupere se vor evita printr-o proiectare corectă (calcul şi alcătuire), deoarece sunt moduri casante de cedare.

Comportarea la rupere este influenţată şi de poziţia eventualelor sarcini concentrate faţă de reazeme, precum şi de flexibilitatea grinzilor. În figura 7.2 este redată corelaţia dintre valoarea relativă a forţei tăietoare de rupere Qr/bh0 şi raportul a/h0, denumit braţ de forfecare. S-a dovedit experimental că pentru valori a/h0 =3...7, în cazul grinzilor încărcate cu forţe concentrate, respectiv l/h0 -12...28, în cazul grinzilor încărcate cu forţe uniform distribuite, ruperea se produce după mecanismul de grindă, adică la forfecare - întindere. În cazul când forţele concentrate acţionează aproape de reazem, adică a/h0 < 3, ruperea se produce prin efectul de fermă cu tirant (fig. 7.2b). Cu cât forţa este mai apropiată de reazem, cu atât capacitatea grinzii la forţă tăietoare este mai mare. În cazul grinzilor cu l/h 0 < 12, acţionate de sarcini uniform distribuite, ruperea se produce prin efectul de arc cu tirant (fig.7.2c), efortul unitar tangenţial de rupere τ r = Qr/bz având valori mai mari decât în cazul mecanismului de grindă.

În cazul procentelor obişnuite de armare, ruperea elem. se produce în stadiul III prin deschiderea fisurilor înclinate şi strivirea bet. comprimat de la capătul fisurii înclinate. La limita stadiului II, prin intrarea în curgere a armăturilor intersectate de fisura înclinată, în secţiune se formează o articulaţie plastică. Cele două părţi de grindă, separate de deschiderea fisurii înclinate, se rotesc una faţă de alta în jurul punctului O (fig.7.3), considerat centru de rotaţie relativă, până când betonul se striveşte şi atinge Rc.

Elem. trebuie calculat în secţiuni înclinate la acţiunea forţei tăietoare, rezultând arm. transversală de rezistenţă, sub formă de bare înclinate şi etrieri. În unele situaţii, armăturile intersectate de secţiunea înclinată se verifică şi la acţ. momentului încovoietor.

7.1.2 Calculul în secţiuni înclinate la acţiunea forţei tăietoare

223

Page 129: Beton Precomprimat - Curs

Calculul în secţiuni înclinate este obligatoriu pentru toate elementele de rezistenţă supuse la încovoiere, el făcându-se în urma calculului în secţiuni normale şi având la bază o armare longitudinală preliminară.

Fig. 7.2 Influenţa braţului de forfecare asupra capacităţii portante la forţe tăietoare

Modelul de calcul în secţiuni înclinate (fig. 7.3) se bazează pe următoarele ipoteze:• cele două părţi ale elementului, separate de fisura înclinată, se comportă ca şi corpuri rigide;

• fisura înclinată este dreaptă şi este caracterizată de proiecţia ei pe orizontală, si;

• centrul relativ de rotaţie O este situat la nivelul centrului de greutate al ariei betonului comprimat de la capătul fisurii înclinate;

• se acceptă că toate armăturile intersectate de fisura înclinată ating limita de curgere.Ecuaţia de proiecţii, după normala la axa elementului, se scrie sub forma:

α++=≤ ∑∑ sin RmA RmAn Q Q Q aataiaateebcap (7.1)

Q este forţa tăietoare de calcul;Qb - forţa tăietoare preluată de betonul zonei comprimate (rezultanta eforturilor de forfecare din betonul zonei comprimate);Σ Aai - aria secţiunii transversale a tuturor armăturilor înclinate care sunt intersectate de fisura înclinată pe zona lor centrală, de

lungime egală cu 3/4 din lungimea porţiunii înclinate;Ae - aria secţiunii transversale a barei din care este confecţionat etrierul;ne - numărul de ramuri ale etrierului; însumarea se face pentru toţi etrierii intersectaţi de fisura înclinată;mat - coeficient al condiţiilor de lucru pentru armătura transversală, prin care se ţine cont de faptul că nu toate armăturile

transversale interceptate de fisura înclinată ating limita de curgere în momentul ruperii, deci Ra, ci numai cele care sunt situate în porţiunile unde fisura înclinată are o deschidere suficient de mare; acest coeficient este egal cu 0,8 pentru armături din oţel laminat (PC60, PC52 şi OB37), respectiv 0,7 pentru armături din sârme trefilate (STNB);

α - unghiul dintre armătura înclinată şi axa grinzii.

Fig. 7.3 Eforturi în secţiunea înclinată

În stabilirea forţei tăietoare de calcul din relaţia (7.1) se au în vedere următoarele:

• se ia în considerare valoarea maximă a forţei tăietoare de pe lungimea fisurii înclinate (Q din figura 7.4a); dacă se ţine cont de reducerea forţei tăietoare pe lungimea si datorită încărcărilor aplicate pe această lungime, se ia în considerare numai reducerea gsi datorită încărcării permanente g (fig. 7.4a);

• pentru elementele cu secţiune variabilă, forţa tăietoare de calcul este:

z

tgMQ

β (7.2)

şi se bazează pe rezultatul analizei stării de eforturi unitare în stadiul II; semnul minus se utilizează atunci când secţiunea elementului creşte/descreşte în acelaşi sens cu momentul încovoietor;

224

Page 130: Beton Precomprimat - Curs

• pentru riglele cadrelor antiseismice forţa tăietoare de calcul se ia asociată diagramei de momente capabile în secţiunile critice unde se iniţiază curgerea armăturilor; mecanismul de cedare luat în considerare la stabilirea forţei tăietoare de calcul este cu momente capabile de semne contrarii, la cele două extremităţi ale deschiderii (fig.7.4b).

Fig. 7.4 Particularităţi în stabilirea forţei tăietoare de calcul

Forţa tăietoare preluată de betonul zonei comprimate1, Qb, conform standardului românesc, se calculează cu relaţia:

tti

b Rms

pbhQ

20= (7.3)

p este procentul de armare pentru barele longitudinale de rezistenţă din zona întinsă, intersectate de fisura înclinată;si - proiecţia pe orizontală a fisurii înclinate luate în considerare; s-a constatat experimental că fisura critică se găseşte în

domeniul 0,5h0 ≤ si ≤ 2,5h0;mt - coeficient al condiţiilor de lucru care afectează rezistenţa la întindere a betonului R t; mt introduce efectul gradului de

solicitare din zonele de capăt ale elementului asupra aportului betonului în preluarea forţei tăietoare şi are valoarea:

12

Q3m t ≤−=

pentru zonele plastice potenţiale cu ;1Q ≥−

(7.4a)

mt = 0 la grinzile la care din solicitări seismice, în ambele sensuri, ;1Q >−

(7.4b)

mt = 1,0 pentru restul cazurilor; (7.4c)−Q - nivelul de solicitare la forţă tăietoare; pentru elemente cu secţiune dreptunghiulară sau în formă de T, este obţinut din

t0Rbh

QQ =−

(7.5)

cu precizarea că rezistenţa la întindere nu se afectează cu coeficientul condiţiilor de lucru mt.

1 Pentru riglele de cuplare ale diafragmelor cu goluri, la care sub acţiuni seismice intervin zone plastice potenţiale, înclinarea fisurii se ia la 45 0, iar contribuţia betonului la preluarea forţei tăietoare se neglijeză (Qb = 0).

225

Page 131: Beton Precomprimat - Curs

Secţiunile de beton ale elementelor trebuie astfel dimensionate încât să fie respectată condiţia de limitare a eforturilor unitare de compresiune (exprimată indirect, având în vedere corelaţia dintre rezistenţele Rc şi Rt ale betonului):

cQ ≤−

(7.6)

c = 2 pentru zonele plastice potenţiale de la capetele elementelor;c = 4 pentru restul cazurilor.

Dacă cQ >−

, dimensiunile secţiunii de beton se majorează până la satisfacerea condiţiei (7.6).

Calculul armăturilor transversale nu este necesar dacă 75,0Q ≤−

pentru plăci, respectiv 50,0Q ≤−

pentru celelalte elem.,

deoarece toate eforturile unitare principale de întindere sunt preluate de beton, iar etrierii şi armăturile înclinate se dispun constructiv.Calculul armăturilor transversale se face atunci când:

c Q 0,50 ≤<−

- în cazul grinzilor (7.7)

c Q 0,75 ≤<−

- în cazul plăcilor (7.8)

În calculul armăturii transversale se pleacă de la o dispunere preliminară a armăturilor rezultate din calculul la încovoiere. Practic, calculul la forţe tăietoare se rezumă la verificarea şi definitivarea acestei dispuneri preliminare a armăturilor.

7.1.2.1 Procedeul simplificat de calcul al armăturilor transversale

Armarea transversală cu etrieriAcest sistem de armare este mai convenabil din punct de vedere tehnologic, deoarece fasonarea armăturilor este mai simplă şi

răspunde mai bine cerinţelor riglelor de cadre antiseismice, unde în mod frecvent forţa tăietoare poate schimba de semn.Procedeul porneşte de la verificarea relaţiei (7.1) în care se reţin numai primii doi termeni ai capacităţii portante, urmărindu-se

determinarea celei mai defavorabile fisuri înclinate pentru care capacitatea portantă la tăiere Qcap să fie minimă.Din relaţia (7.1) se constată că pentru elemente fără bare înclinate capacitatea portantă la tăiere se poate pune sub forma:

aateebebcap RmAn Q Q Q ∑+== (7.9)

Efortul preluat de un etrier este: Ne = neAematRa (7.10)

Fig.7.5 Starea de eforturi în etrieri

Acest efort se echilibrează cu efortul qe, uniform distribuit pe distanţa ae dintre doi etrieri consecutivi, conform figurii 7.5:Ne=qeae (7.11)

e

aateee a

RmAnq = (7.12)

Termenul al doilea al relaţiei (7.9) reprezintă forţa tăietoare preluată de etrieri pe lungimea fisurii înclinate, se poate scrie:

eitt

20

ebcap qsRm Q Q +==is

pbh (7.13)

unde Qeb se definşte ca forţa tăietoare preluată de etrieri şi beton.Înclinarea cea mai defavorabilă a fisurii, pentru care capacitatea portantă la tăiere este minimă, se obţine din condiţia de minim

a forţei tăietoare preluată de etrieri şi beton, adică atunci când:

0ds

dQ

i

eb = (7.14)

tte

i Rmq

pbhs

20= (7.15)

Introducând valoarea lui si din (7.15) în (7.13) rezultă rel. de calcul a valorii min. a forţei tăietoare preluată de etrieri şi beton:

pqRmbhQ etteb202= (7.16)

cu 0,5h0 ≤ si ≤ 2,5h0 (7.17)Deoarece este posibil ca un etrier să fie plasat chiar la capătul fisurii înclinate, deci neintervenind la preluarea forţei tăietoare,

se poate ca valoarea lui Qeb să se corecteze în minus cu capacitatea ultimului etrier, adică se acceptă utilizarea relaţiei:

226

Page 132: Beton Precomprimat - Curs

aateeett20eb RmAn-pqRmbh2 Q = (7.18)

Distanţa maximă teoretică dintre etrieri ae max se determină din condiţia ca fisura înclinată să se dezvolte numai pe distanţa dintre doi etrieri consecutivi, forţa tăietoare Q urmând să fie preluată numai de beton. Scriind Q=Qb şi si =ae max, pe baza relaţiei (7.3):

tte RmQ

pbha

20

max = (7.19)

Distanţa dintre etrieri trebuie să satisfacă condiţia ae ≤ ae max, dar mai ales prevederile constructive La fel, diametrul etrierilor. Starea limită de rezistenţă este satisfăcută dacă:

Q ≤ Qeb (7.20)Dacă relaţia (7.20) nu este satisfăcută, se poate opta, în mod curent, pentru una din următoarele soluţii:

• întărirea etrierilor, prin reducerea distanţei ae şi/sau mărirea diametrului acestora;

• utilizarea barelor înclinate.Armare transversală cu etrieri şi bare înclinateUtilizarea barelor înclinate devine necesară atunci cînd etrierii şi betonul nu sunt capabili să preia forţa tăietoare de calcul,

adică atunci când Q > Qeb , valoarea lui Qeb fiind obţinută din relaţia (7.16) sau (7.18).Aria arm. înclinate se calculează din (7.1), pentru cazul egalităţii dintre forţa tăietoare de calcul şi capacitatea portantă,

rezultând relaţia:αsinaat

ebai Rm

QQA

−= (7.23)

Dacă barele înclinate se ridică în plane diferite (fig.7.6), ariile armăturilor se calculează cu relaţiile

,sin

;sin

;sin

33

22

11 ααα aat

ebai

aat

ebai

aat

ebai Rm

QQA

Rm

QQA

Rm

QQA

−=

−=

−=

Forţele tăietoarea Q2, Q3, şi Q4 sunt determinate în secţiunea de la capătul inferior al porţiunii active a barei înclinate. Poziţia acestei secţiuni este dată prin mărimea ∆ (fig.7.6) în raport cu punctul de ridicare al armăturii înclinate.

Fig.7.6 Dispunerea barelor înclinate

Dacă în cazul plăcilor este necesară armătură transversală din calcul, armarea transv. se realizează numai cu bare înclinate:

αsinaat

bai Rm

QQA

−= (7.24)

7.1.2.2 Procedeul detaliat de calcul la forţă tăietoare

Procedeul detaliat se utilizează când valoarea forţelor tăietoare este mare. În acest caz este indicat ca în secţiunile de verificare, valoarea lui Qeb să fie determinată prin însumarea forţei tăietoare preluată de beton cu cea preluată de etrieri şi armăturile înclinate şi nu pe baza relaţiilor (7.16) sau (7.18). Pocedeul constă în determinarea capacităţii portante la tăiere, pentru o succesiune de fisuri înclinate2

în domeniul 0,5h0 ≤ si ≤ 2,5h0. Relaţia de calcul a capacităţii portante la tăiere, conform termenului din dreapta a relaţiei (7.1), se poate exprima prin forma de mai jos:

iebcap QQQQ ++= (7.25)

Qb se determină din relaţia (7.3);Qe =(nf – 1)neAematRa - forţa tăietoare preluată de etrieri, scăzând din numărul etrierilor intersectaţi efectiv de fisura înclinată nf

etrierul plasat chiar la capătul fisurii înclinate;Qi = Aai(m)matRasinα - forţa tăietoare preluată de barele înclinate;Aai(m) - aria barelor înclinate, intersectate de fisura înclinată m pe zona lor centrală egală cu 3/4 din lungimea porţiunii înclinate.

Capacitatea portantă minimă este:

2 Pentru uşurinţa calculelor se recomandă ca distanţa dintre fisurile înclinate succesive să fie egală cu distanţa dintre etrieri ae (conf. fig. 7.7).

227

Page 133: Beton Precomprimat - Curs

)Q ;...Q ;...min(QQ00 2,5h capm cap0,5h capmin cap = (7.26)

iar valoarea si corespunzătoare acestei valori, reprezintă fisura critică de rupere.

Fig. 7.7 Determinarea celei mai defavorabile poziţii a fisurii înclinate

Armarea transversală satisface starea limită de rezistenţă dacă Q ≤ Qcap min .Calculul la acţiunea forţei tăietoare, indiferent de metodologia de calcul, se încheie cu definitivarea alcătuirii preliminare şi

respectarea prevederilor constructive (cap. 13).

7.1.3 Verificarea în secţiuni înclinate Ia acţiunea momentului încovoietor

Efortul de întindere din armătura longitudinală creşte datorită fisurilor înclinate peste valoarea corespunzătoare unei fisuri normale. În absenţa armăturilor transversale acest fenomen este mai accentuat.

Verificarea la moment încovoietor se face pe baza stării de eforturi din figura 7.3, scriind ecuaţia de echilibru a momentelor în raport cu centrul de greutate al zonei comprimate (centrul de rotaţie relativă O).

Ecuaţia de momente se scrie sub forma:

∑∑ ++=≤ ia zRaieaeeaacap AzRAn zRA M M (7.27)

M este momentul încovoietor de calcul din secţiunea de la capătul dinspre zona comprimată a fisurii înclinate (valoarea maximă a momentului încovoietor pe lungimea si);

z, ze, zi - distanţele de la centrul de greutate al armăturilor întinse (longitudinale, etrieri, respectiv bare înclinate) până la centrul de greutate al zonei comprimate;

neAe şi Aai au semnificaţiile din relaţia (7.1).După cum se observă, în relaţia (7.27) rezistenţele armăturilor nu sunt afectate de coeficientul mat al condiţiilor de lucru.Modalitatea de calcul este similară cu metoda folosită în cazul procedeului detaliat de calcul la forţă tăietoare.Pentru grinzile cu secţiune constantă sau variabilă, verificarea la moment încovoietor se face în secţiuni caracteristice, puse în

evidenţă în figura 7.8. În zonele cu variaţii bruşte ale înălţimii (fig. 7.8a), verificarea se face în secţiunea înclinată ce porneşte din colţul întins (dreptele A şi B). În porţiunile cu înălţime constantă, verificarea se face în secţiunile caracteristice care trec prin (fig. 7.8b):

• marginea reazemului (dreapta C);• punctele de ridicare a barelor longitudinale (dreaptele D);• punctele de schimbare a distanţei dintre etrieri (dreapta E).

Fig. 7.8 Poziţia secţiunilor înclinate pentru verificarea la moment încovoietor

Verif. în secţiuni înclinate la acţiunea mom. încovoietor nu este necesară dacă se respectă prevederile constructive referitoare la ancorarea arm. întinse dincolo de secţiunile unde sunt necesare, respectiv la stabilirea secţiunilor de ridicare a barelor înclinate.

7.2CALCULUL LA FORŢA TĂIETOARE AL ELEMENTELOR COMPRIMATE EXCENTRIC

Forţa axială de compresiune are un efect favorabil asupra rezistenţei la tăiere a betonului, deoarece reduce mărimea efortului unitar principal de întindere ; pentru simplificarea calculelor se acceptă că acest efort unitar rămâne constant, dar în schimb se foloseşte o rezistenţă sporită la întindere a betonului. Creşterea rezistenţei Rt se ia în considerare prin multiplicarea acesteia cu coeficientul condiţiilor de lucru mt>1, valoarea căruia, în acest caz, se obţine din relaţia:

ct Rbh

Nm

0

5,01+= (7.28)

228

Page 134: Beton Precomprimat - Curs

în care N este efortul axial de compresiune corespunzător ipotezei de încărcare în care s-a determinat forţa tăietoare.Verificarea stâlpilor la acţiunea forţei tăietoare se efectuează cu aceleaşi relaţii ca şi pentru elementele încovoiate, cerându-se

respectarea condiţiei:

2c =≤−Q (7.29)

în care −Q se determină cu relaţia (7.5), fără ca Rt să fie afectat de coeficientul mt din relaţia (7.28).

7.3 CALCULUL LA FORŢA TĂIETOARE AL ELEMENTELOR ÎNTINSE EXCENTRIC

Forţa axială de întindere are un efect defavorabil asupra rezistenţei la tăiere, deoarece măreşte valoarea efortului unitar principal de întindere σ 1 (pct. 2.2.1.3); pentru simplificarea calculelor se acceptă că acest efort unitar rămâne constant, dar în schimb se foloseşte o rezistenţă redusă la întindere a betonului. Această diminuare a rezistenţei Rt se ia în considerare prin coeficientul condiţiilor de lucru mt < 1, valoarea căruia se obţine după cum urmează:

• pentru elemente întinse excentric cu excentricitate mare, din relaţia:

5,0/

5,0/

0

0

+−

=e

hemt (7.33)

• pentru elemente întinse excentric cu excentricitate mică, din relaţia:mt = 0 (7.34)

Verificarea la forţă tăietoare a elementelor întinse se face cu aceleaşi relaţii ca şi pentru elementele încovoiate.

7.4 CONSOLE SCURTE

Consolele scurte sunt elemente de rezistenţă care preiau forţe concentrate mari, solicitarea principală fiind forţa tăietoare. Aceste elemente se întâlnesc frecvent în structurile halelor industriale, la susţinerea grinzilor de rulare (fig. 7.9a) sau a grinzilor de acoperiş (fig. 7.9b), în realizarea articulaţiilor grinzilor de poduri (fig. 7.9c) şi în multe alte situaţii.

Consola se consideră ca fiind scurtă, dacă este îndeplinită condiţia (fig.7.10):lc ≤ h (7.35)

în care lc este deschiderea de calcul, măsurată de la forţa concentrată până la secţiunea de încastrare, iar h înălţimea secţiunii transversale în dreptul încastrării.

Sub acţiunea încărcării, în secţiunea de încastrare I-I iau naştere eforturile M = Plc şi Q = P (fig. 7.10a). Ca urmare, consolele scurte se calculează atât la acţiunea momentului încovoietor M, cât şi a forţei tăietoare Q.

Calculul la acţiunea momentului încovoietor se face obişnuit (conf. cap. 6), ca pentru o secţiune, de regulă, dreptunghiulară. Din acest calcul rezultă armătura de rezistenţă Aa care se dispune în zona întinsă, astfel încât să se respecte lungimile minime de ancorare la (fig. 7.10b).

Dimensiunile secţiunii de încastrare trebuie astfel stabilite, încât să fie respectată condiţia:

2cQ =≤−

(7.36)

Fig. 7.9 Exemple de console scurte

Pentru consolele scurte care susţin grinzi de rulare, în cazul când podurile rulante au regim greu de lucru, se va respecta în plus:

1/ 011 ≤=−

tRbhQQ (7.37)

unde Q1 este forţa tăietoare maximă din verificarea la starea limită de oboseală, majorată cu coeficientul 1,5.Soluţia cea mai eficientă de armare a consolelor scurte constă în dispunerea de etrieri orizontali. Aria totală a secţiunilor acestor

etrieri trebuie să îndeplinească condiţia:

a

ce Rh

QlA

00 5,2

≥ (7.38)

Aceşti etrieri se dispun pe porţiunea activă a inimii consolelor scurte, care se consideră egală cu 2/3 din lungimea l1 a dreptei care uneşte punctul de aplicaţie al încărcării cu extremitatea inferioară a consolei (fig. 7.10a). Pe restul lungimii l 1 se dispun, în mod suplimentar, acelaşi tip de etrieri.

229

Page 135: Beton Precomprimat - Curs

Pentru console de lungime medie (h≤ lc≤ 1,5h), verificarea prin calcul se face atât ca pentru o consolă scurtă cât şi ca pentru o consolă lungă, adoptând-se ipoteza cea mai defavorabilă.

Fig. 7.10 Alcătuirea consolelor scurte

Pentru console de lungime medie (h≤ lc≤ 1,5h), verificarea prin calcul se face atât ca pentru o consolă scurtă cât şi ca pentru o consolă lungă, adoptând-se ipoteza cea mai defavorabilă.

7.5 CAZURI SPECIALE DE VERIFICARE A ARMĂTURILOR TRANSVERSALE

7.5.1 Verificarea etrierilor ca armături de suspendare

În cazul grinzilor întoarse, cu placa rezemată la nivelul tălpii inferioare, întâlnite la anumite tipuri de planşee, etrierii vor fi dimensionaţi suplimentar la întindere centrică, pentru a transmite la inimă încărcarea de pe placă (fig. 7.11).

Fig. 7.11 Grinzi întoarse

La intersecţiile de nivel între grinzile secundare şi cele principale ale planşeelor curente (fig. 7.12) se prevăd în grinda principală, pe lungimea s = 3b + 2∆ h, etrieri suplimentari dimensionaţi la întindere centrică, pentru a asigura preluarea încărcării concentrate transmisă de grinda secundară. Aceşti etrieri suplimentari se prevăd în dreapta şi în stânga grinzii secundare

Fig. 7.12 Intersecţie de nivel între grinzi

În cazul elementelor solicitate la încovoiere, cu sau fără efort axial, care prezintă unghiuri intrânde în zona întinsă a secţiunii, există pericolul smulgerii armăturilor longitudinale de rezistenţă de pe traiectoria prevăzută în proiect. În această situaţie, în funcţie de particularităţile de armare ale zonei frânte, se dispun etrieri suplimentari cu rol de armături de suspendare.

Astfel, dacă armăturile din zona întinsă se intersectează în secţiunea de frângere şi sunt prelungite până în zona comprimată a secţiunii, cu respectarea lungimilor de ancorare la măsurate ca în figura 7.13a, nu este necesar un calcul al etrierilor ca armături de suspendare, care se dispun constructiv.

230

Page 136: Beton Precomprimat - Curs

La unghiurile intrânde la care conform figurii 7.13b, tgγ ≤ 0,05, se admite ca armătura întinsă să fie dusă continuu peste unghiul intrând; în zona schimbării de direcţie a armăturii longitudinale se prevăd etrieri suplimentari de suspendare. Fiecare bară longitudinală trebuie să fie prinsă de un colţ de etrier suplimentar.

Forţa de deviaţie care tinde să smulgă armătura longitudinală este:

2sin2

γaa RAR = (7.39)

Această rezultantă se descompune în două forţe Ne, paralele cu direcţiile etrierilor. între rezultanta R şi forţa Ne, care supune etrierii suplimentari la întindere, există următoarea relaţie (fig. 7.13b):

2cos2/

γeNR =

Pentru ca armătura longitudinală să nu fie smulsă din element este necesar ca aria totală a etrierilor plasaţi în stângă, respectiv în dreapta frânturii, să satisfacă relaţia:

2cosR2A R aet

γ≤ (7.40)

Fig. 7.13 Armarea zonelor frânte

În ambele cazuri ale figurii 7.13, lungimea de o parte şi de alta a unghiului intrând, măsurată pe axa geometrică a grinzii, pe care etrierii se consideră activi ca armătură de suspensie, se determină cu relaţia:

( )γ−= 01808

3tghs (7.41)

În toate cazurile, etrierii de suspendare se prevăd închişi, iar aria lor se cumulează cu cea rezultată din calculul la forţe tăietoare.

7.5.2 Verificarea armăturilor transversale cu funcţie de conectori

Arm. transv. care străbat un rost de separaţie între betoane turnate în faze diferite (cazul suprabetonărilor, a rosturilor de turnare la nivelul etajelor în cazul pereţilor structurali din beton armat etc.) au rolul de a împiedeca lunecarea în lungul rostului, numindu-se armături de conectare (conectori) şi pot fi dispuse perpendicular sau înclinat faţă de planul de lunecare. Conectorii se distribuie cât mai uniform în lungul planului de lunecare şi se ancorează la ambele extremităţi ca bare întinse, solicitate la maximum (σ a = Ra).

Capacitatea de rezistenţă la lunecare, la nivelul unui rost (fig. 7.14), se consideră asigurată de un mecanism echivalent de frecare. Forţa totală de lunecare capabilă preluată în lungul planului potenţial de lunecare se determină cu relaţia:

( ) ( )αµ+α++µ= sincosRmANRmAL faataiaatacfcap (7.42)

Aac este suma ariilor secţiunilor conectorilor dispuşi perpendicular pe planul de lunecare;Aai - suma ariilor secţiunilor armăturilor înclinate întinse care străbat planul de lunecare;α - unghiul dintre barele înclinate şi planul de lunecare;N - este efortul axial secţional de compresiune şi este considerat pozitiv; dacă efortul axial este de întindere, N se introduce cu

semnul negativ şi nu se afectează cu µ f ;µ f - coeficientul echivalent de frecare, având valorile: 0,7 pentru betonul turnat pe plăci metalice sau pe beton întărit curăţat de

laptele de ciment, fără măsuri speciale de creare a unor asperităţi; 1,0 pentru betonul turnat pe un beton întărit curăţat de laptele de ciment, cu asperităţi având adâncimea între 2 şi 5 mm; 1,4 pentru betonul turnat pe un beton întărit curăţat de laptele de ciment, cu asperităţi având adâncimea ≥ 5 mm.

Efortul unitar mediu ce trebuie preluat în lungul planului de lunecare trebuie să satisfacă condiţia de mai jos:

t0

R4bl

L ≤=τ (7.43)

L este forţa de lunecare de calcul, determinată conform celor de mai jos;b - lăţimea feţei de contact;l0 - lungimea feţei de contact;

231

Page 137: Beton Precomprimat - Curs

Rt - rezistenţa la întindere a betonului cu cea mai mică clasă dintre cele două betoane în contact.În cazul când planul potenţial de lunecare este perpendicular pe axul elementului (de exemplu: rosturile orizontale de turnare

ale pereţilor structurali verticali din beton armat monolit - diafragme), conform figurii 7.14a, forţa de lunecare de calcul este egală cu forţa tăietoare din secţiunea respectivă. Dimensionarea conectorilor se face cu relaţia:

capLQ ≤ (7.44)

în care Q este forţa tăietoare de calcul în secţiunea considerată a elementului, iar Lcap se determină cu relaţia (7.42):

• pt. elem. participante la structuri antiseismice, când forţa axială N este efort de compresiune, aceasta se afectează cu 0,6;

• în mărimea Aac se includ ariile secţiunilor armăturilor verticale de pe inimă şi de la capătul întins al secţiunii.

Fig. 7.14 Dispunerea conectorilor

În cazurile când planul potenţial de lunecare este paralel cu axul elementului (de exemplu: elemente prefabricate cu suprabetonare), dimensionarea conectorilor se face cu relaţia:

L ≤ Lcap (7.45)în care L este forţa de lunecare de calcul, asociată capacităţii de rezistenţă a elem., iar Lcap se determină cu relaţia (7.42) pt. N = 0 .

De asemenea, trebuie avute în vedere următoarele precizări (fig. 7.14b):

• pentru conectorii din porţiunea de moment încovoietor negativ, forţa de lunecare de calcul este

areazema RAL = şi se consideră uniform distribuită pe lungimea l0 = lr a diagramei de momente încovoietore negative;

determinarea forţei de lunecare se face pentru ipoteza de încărcare care produce momentul încovoietor maxim la extremităţile grinzii;

• pentru conectorii din porţiunea de moment încovoietor pozitiv, forţa de lunecare de calcul este

acampa RAL = şi se consideră uniform distribuită pe lungimea l0 = lc a diagramei de momente încovoietoare pozitive, de la

secţiunea de solicitare maximă până în secţiunea de anulare a momentului încovoietor (la elementele simplu rezemate lc = l/2); determinarea forţei de lunecare se face pentru ipoteza de încărcare care produce momentul încovoietor maxim în câmpul respectiv;

• în zonele plastice potenţiale ale riglelor cadrelor antiseismice, dacă plasticizarea apare ca efect al momentelor

încovoietoare negative (care supun la întindere armăturile din suprabetonare), la grinzile la care τ med = L/blr > 2Rt se recomandă ca cel puţin 30% din călăreţii dispuşi în suprabetonare să se sudeze de bare înclinate de acelaşi diametru, ieşite din partea prefabricată a elementului; restul forţei de lunecare se poate transmite prin etrieri verticali, distribuiţi uniform pe lungimea lr;

• în zonele plastice potenţiale ale riglelor cadrelor antiseismice, dacă plasticizarea apare ca efect al momentelor încovoietoare pozitive, se admite să se realizeze conectarea numai prin etrieri.

7.6 CALCULUL LA STRĂPUNGERE AL PLĂCILOR CU REZEMĂRI LOCALE

Verificarea la străpungere a plăcilor rezemate pe stâlpi se face având în vedere schema din figura 7.15, considerând ca secţiune activă la străpungere, secţiunea determinată de intersecţia unor plane la 450 duse de pe conturul secţiunii stâlpului, cu planul meridian al plăcii. Perimetrul secţiunii active se stabileşte după cum urmează:

( )pcr h2ba2U ++= - în cazul stâlpilor dreptunghiulari;

( )pcr hd U +π= - în cazul stâlpilor circulari cu diametrul d.

232

Page 138: Beton Precomprimat - Curs

Fig. 7.15 Modelul de calcul la străpungere al plăcilor rezemate local

Pentru plăcile fără armătură transversală în zonele rezemărilor pe stâlpi, verificarea se face cu relaţia:

t0cr RhU75,0Q ≤în timp ce, pentru plăcile cu armătură transversală în zonele de rezemare se cere satisfacerea condiţiei:

t0craataiaatavt0rc Rh1,2UsinRmA RmA Rh0,5U Q ≤α++≤ ∑∑∑ avA este suma ariilor secţiunilor armăturilor verticale care traversează suprafaţa teoretică de străpungere (feţele înclinate

ale trunchiului de piramidă din figura 7.15);

∑ aiA - suma ariilor secţ. armăt. înclinate cu unghiul α faţă de planul plăcii, care traversează supraf. teoretică de străp.

Relaţiile de mai sus sunt valabile pentru situaţia când încărcarea transmisă de placă este centrică. În cazurile când legăturile dintre dale şi stâlpi nu transmit momente încovoietoare importante (de exemplu, planşeele clădirilor civile etajate cu încărcări utile până la 3 kN/m2 şi la care forţele orizontale sunt preluate prin diafragme), se admite ca încărcarea transmisă de stâlpii interiori să fie considerată centrică. Pentru cazurile când legătura stâlp-placă are de transmis momente încovoietoare importante (de exemplu, stâlpii marginali şi de colţ nelegaţi prin grinzi perimetrale), calculul la străpungere sub efectul combinat al încărcării verticale şi al momentului încovoietor se face conform reglementărilor specifice pentru planşee dală.

Pentru calculul la străpungere al fundaţiilor izolate ale stâlpilor, trebuie avute în vedere şi reglementările tehnice specifice

8. CALCULUL LA TORSIUNE CU ÎNCOVOIERE

Solicitarea de torsiune apare, de regulă, dacă planul încărcărilor nu trece prin axa elementului încărcat sau dacă axa elementului este curbă sau frântă. În această situaţie, în elementul din beton armat iau naştere, pe lângă momentele încovoietoare şi forţele tăietoare obişnuite M şi Q, şi momente de torsiune Mt, elementul fiind astfel solicitat la încovoiere cu torsiune. Torsiunea pură, fără încovoiere, este rar întâlnită în construcţii.Elementele din beton armat la care se manifestă efectele torsiunii sunt grinzile drepte cu placa asimetrică în consolă, grinzile marginale ale structurilor monolite, grinzile podurilor de rulare, grinzile curbe sau frânte întâlnite în special la susţinerea rezervoarelor de apă etc. (fig. 8.1).

Fig. 8.1 Elemente solicitate la torsiune cu încovoiere

8.1 COMPORTAREA LA TORSIUNE A ELEMENTELOR DIN BETON ARMAT

Comportarea elementelor din beton simplu cu secţiune circulară sau dreptunghiulară, supuse la torsiune pură a fost prezentată la punctul 2.2.14. În cazul elementelor structurale cu secţiune transversală uzuală dreptunghiulară, starea de eforturi conduce la ruperea în secţiuni strâmbe (fig. 2.9).

Comportarea unui element de beton armat solicitat la torsiune este prezentată în figura 8.2 prin curba moment de torsiune-rotire. După fisurarea betonului se constată scăderea rigidităţii la torsiune (palierul A-B), întregul efort de întindere fiind preluat de armătură. La atingerea efortului unitar de curgere în armătură (limita stadiului II), rotirile cresc mult mai repede decât încărcările şi duc la ruperea elementului în secţiune strâmbă. În stadiul III, se produce zdrobirea betonului comprimat din interiorul armăturii transversale; betonul din stratul de acoperire nu mai este activ, fiind fisurat şi parţial dislocat şi de aceea în calcule se contează numai pe sâmburele de beton fretat (din interiorul armăturilor transversale).

În concordanţă cu direcţia eforturilor unitare principale de întindere σ 1, cel mai raţional sistem de armare la torsiune este acela de fretă înclinată la 450, dispusă pe întreaga suprafaţă laterală a elementului.

233

Page 139: Beton Precomprimat - Curs

Fig. 8.2 Curba caracteristică a betonului armat la solicitarea de torsiune pură

Datorită dificultăţilor de realizare şi posibilităţii schimbării sensului de acţiune a momentelor de torsiune, în practică se utilizează sistemul de armare realizat din bare longitudinale şi etrieri, pentru care relaţiile de calcul se deduc plecând de la relaţia de calcul utilizată pentru armarea cu fretă.

8.2 CALCULUL LA TORSIUNE CU ÎNCOVOIERE AL ELEMENTELOR CU SECŢIUNE DREPTUNGHIULARĂ

Calculul exact al elem. supuse la torsiune cu încovoiere se face în secţiuni strâmb.. Acest calcul se recomandă atunci când:• elementul are secţiuni transversale de formă neuzuală;

• armătura suplimentară necesară pentru preluarea torsiunii este mai mare decât 30% din consumul total de armătură.Pentru cazurile curente, standardul românesc prevede o procedură simplificată care se bazează pe ideea suprapunerii eforturilor

unitare principale de întindere σ 1 produse de torsiune, cu cele produse de forţa tăietoare din încovoiere.Pentru secţiunea dreptunghiulară, eforturile unitare principale σ 1 = τ produse de momentul de torsiune Mt sunt maxime la

mijlocul înălţimii h, în punctul A (fig. 8.3a), în timp ce din acţiunea forţei tăietoare Q, eforturile unitare principale σ 1 = τ 0 sunt maxime

la nivelul axei neutre – punctul 'A (fig. 8.3b). În calcule se acceptă simplificarea privind suprapunerea punctelor A şi 'A .

Efortul unitar principal produs de momentul de torsiune este dat de relaţia (2.10):

t

t01 W

M=τ=σ

unde Wt, este modulul de rezistenţă la torsiune, calculat ca pentru o secţiune ideal plastică.

Pentru secţiunea dreptunghiulară, Wt rezultă din relaţia (2.11): ,h

b3hb

6

1W 2

t

−= în care b este latura mică a

secţiunii, iar h latura mare, indiferent de orientarea lor.

a) torsiune b) tăiere

Fig. 8.3 Variaţia eforturilor unitare principale σ 1 din torsiune şi încovoiere

Efortul unitar principal produs de forţa tăietoare este:

001

bA

Q==τσ

unde Ab0 este aria secţiunii utile la forţă tăietoare; pentru secţiuni dreptunghiulare sau T Ab0=bh0.Nivelul de solicitare la efort tangenţial pentru elementele supuse la torsiune cu încovoiere se defineşte prin relaţia:

tt

t

b RW

M

A

QQ

1

0

+=

−(8.1)

Dacă: 5,0Q ≤−

(8.2)

se apreciază că betonul este capabil de a prelua singur eforturile unitare principale 1σ produse de Q şi Mt şi în consecinţă calculul

armăturii specifice torsiunii cu încovoiere nu este necesar.Dimensiunile secţiunii transversale de beton vor fi astfel determinate încât:

234

Page 140: Beton Precomprimat - Curs

cQ ≤−

(8.3)

în care c se ia conform punctului 7.1. Pentru riglele cadrelor antiseismice se vor avea în vedere prevederile specifice.

În domeniul cQ5,0 ≤≤−

, calculul armăturilor pentru preluarea eforturilor produse de torsiune şi cumularea lor cu

armăturile pentru preluarea forţei tăietoare se face în două etape:• în prima etapă se face un calcul obişnuit la încovoiere, stabilindu-se cantităţile necesare de armături longitudinale şi

transversale, conform capitolelor 6 şi 7;

• în cea de-a doua etapă se face un calcul aparte la torsiune, din care rezultă armături specifice sub formă de fretă la 45 0 faţă de axa elementului, sau sub formă de bare longitudinale şi etrieri.

8.2.1 Calculul armăturilor sub formă de fretă

În figura 8.4 se prezintă modul de dispunere a armăturilor, precum şi starea de eforturi, în cazul fretei dispuse la 450.

Fig. 8.4 Armarea la torsiune cu fretă

Momentul de torsiune Mt poate fi scris sub forma:

s2s1t hH bH M += (8.4)

unde H1 şi H2 sunt rezultantele eforturilor, de pe fiecare faţă a elementului, preluate de armătură şi beton. Din echilibrul forţelor rezultă :

ah0

1 N cos45H = (8.5)

ab0

2 N cos45H = (8.6)

Forţele Nah şi Nab sunt rezultantele eforturilor unitare principale de întindere 1σ preluate de armătura de pe înălţimea h,

respectiv pe lăţimea b a secţiunii transversale. Aceste rezultante se obţin prin înmulţirea forţei ce poate fi preluată de o bară, AsRa, cu numărul de bare pe direcţia considerată, hs/s, respectiv bs/s (fig. 8.4b), rezultând în final:

s

hRAN s

asah = (8.7)

s

bRAN s

asab = (8.8)

Înlocuind relaţia (8.7) în (8.5), respectiv (8.8) în (8.6), rezultă:

,s

hRA2H s

as1 = respectiv s

bRA2H s

as2 =

iar relaţia (8.4) devine:

s

hbRA22M ss

ast = (8.9)

de unde rezultă aria barei din care se execută freta:

abs

t

ass

ts

RA22

sM

Rhb22

sMA == (8.10)

Dacă armătura este dispusă sub un unghi β faţă de direcţia la 450 (fig. 8.4b, d), atunci relaţiile (8.9) şi (8.10) se corectează

după cum urmează, având în vedere că β= β cosRARA asas (fig. 8.4d):

s

AcosRA22

s

hbcosRA22M bs

asss

ast β=β= ββ

bsa

t

ssa

ts

AcosR22

sM

hbR22

sMA

β==β (8.11)

235

Page 141: Beton Precomprimat - Curs

8.2.2 Calculul armăturii sub formă de etrieri şi bare longitudinale

În figura 8.5 se prezintă armarea cu bare longitudinale şi etrieri a unui element de secţiune dreptunghiulară supus la torsiune.

Aria unei bare longitudinale rezultă din relaţia (8.11), considerând ,AA als =β s = al şi β = - 450:

ass

ltal Rhb

aMA

2=

Aria totală necesară pentru preluarea torsiunii este Atl = nAal, unde n = 2(bs + hs)/al reprezintă numărul total de bare, rezultând:

( )abs

st

ass

ssttl RA

UM

Rhb

hbMA

2=

+= (8.12)

Fig. 8.5 Armarea la torsiune cu bare longitudinale şi etrieri

Us = 2(bs + hs) este perimetrul sâmburelui de beton cuprins în interiorul etrierilor;Abs = bshs - aria sâmburelui de beton cuprins în interiorul etrierilor.Se recomandă ca aria acestei armături să nu depăşească 1% din aria betonului cuprins în interiorul etrierilor.Etrierii necesari pentru preluarea torsiunii, sub forma ariei relative (mm2/mm), se obţin din relaţia (8.11), considerând Asβ = Ae,

s = ae şi β = 450:

abs

t

ass

t

Te

e

RA

M

Rhb

M

a

A

22==

(8.13)

Alcătuirea elementelor supuse la încovoiere cu torsiune se bazează pe suprapunerea alcătuirilor din încovoiere şi torsiune (fig. 8.6), după cum urmează:

• se face alcătuirea pentru solicitarea la încovoiere, prin alegerea armăturilor longitudinale Aa (fig. 8,6a);

• pe baza valorii Atl, calculată cu relaţia (8.12) se aleg barele longitudinale suplimentare necesare pentru preluarea torsiunii, care se distribuie cât mai uniform pe conturul secţiunii transversale şi în primul rând în cele patru colţuri (fig. 8.6b);

• se suprapun cele două armări, rezultând armarea din figura 8.6c; este de specificat că armăturile de la partea inferioară, respectiv de la partea superioară, vor lucra împreună la torsiune şi încovoiere, fără a se preciza care bare lucrează la încovoiere şi care la torsiune;

• etrierii suplimentari pentru preluarea torsiunii se cumulează cu etrierii necesari pentru forţa tăietoare, dacă aceştia sunt prevăzuţi numai pe perimetrul secţiunii; dacă etrierii au mai mult de două ramuri verticale, cumularea se face numai pentru ramurile perimetrale; diametrul etrierilor şi distanţa dintre aceştia se aleg în aşa fel încât:

Te

e

Qe

e

nece

e

efe

e

a

A

a

A

a

A

a

A

+

=

8.3 CALCULUL ELEMENTELOR CU SECŢIUNE COMPUSĂ LA TORSIUNE CU ÎNCOVOIERE

Calculul elementelor cu secţiuni tubulare sau în formă de cutie se face cu relaţiile (8.12...8.13), cu precizarea că aria Abs şi perimetrul Us se calculează ca pentru secţiunea plină cu acelaşi contur exterior (fig. 8.7).

Calculul la torsiune cu încovoiere a elementelor din beton armat cu secţiune compusă din mai multe dreptunghiuri (de exemplu, secţiune în formă de T, dublu T), se face prin descompunerea în secţiuni dreptunghiulare componente şi prin repartizarea momentului de torsiune Mt fiecărui dreptunghi în parte. Repartiţia momentului de torsiune se face proporţional cu momentul de inerţie la torsiune al fiecărui dreptunghi (fig. 8.8):

tti

titi M

I

IM

∑=

unde momentul de inerţie la torsiune al secţiunii dreptunghiulare se calculează cu relaţia ,hbI 3t η= coeficientul η determinându-se

din tabelul 8.1.Tabelul 8.1

236

Page 142: Beton Precomprimat - Curs

Valorile coeficientului η pentru calculul momentului de inerţie la torsiune a secţiunilor dreptunghiulare

h/b 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0

η 0,140 0,163 0,185 0,203 0,216 0,229 0,232 0,235 0,239 0,248 0,246

Calculul se conduce pentru fiecare secţiune dreptunghiulară în parte, conform punctului 8.2.2.

Fig. 8.6 Alcătuirea elementelor din beton armat supuse la încovoiere cu torsiune

Fig. 8.7 Definirea valorilor Abs şi Us

Fig.8.8 Secţiune compusă solicitată la torsiune

237

Page 143: Beton Precomprimat - Curs

10. CALCULUL LA OBOSEALĂ

10.1 COMPORTAREA ŞI RUPEREA ELEMENTELOR DIN BETON ARMAT SUPUSE LA OBOSEALĂ

Fenomenul de oboseală este produs de încărcările mobile date de podurile rulante industriale, de convoaiele rutiere şi de cale ferată, sau de utilaje ori maşini cu amplasament fix. Comportarea elementelor din beton armat sub efectul acţiunilor variabile repetate, cu caracter dinamic, este condiţionată de evoluţia rezistenţei materialelor componente şi a legăturii dintre beton şi armătură. Ruperea se produce casant, la solicitări mai mici decât în cazul încărcărilor statice, ca urmare a fenomenului de oboseală, care cauzează o diminuare a rezistenţelor şi a aderenţei.

Rezistenţa la oboseală a armăturii, respectiv a betonului, se pot ilustra prin curba lui Wöhler (punctul 2.2.1, fig. 2.13b), construită iniţial pentru elementele din oţel.

Fig. 2.13 Ruperea betonului la oboseală

S-a constatat experimental că armătura oboseşte în betonul armat în aceeaşi măsură ca şi în cazul încercărilor efectuate pe bare izolate. Oţelul cu conţinut ridicat de carbon, barele cu profil periodic şi în special cele ecruisate au cele mai mari reduceri de rezistenţă la oboseală. Oţelul cu palier de curgere (OB37) se comportă cel mai bine la încărcări repetate, dar chiar şi în acest caz ruperea se produce casant. Oţelul de tip STNB nu se utilizează în cazul încărcărilor repetate.

Oboseala betonului, manifestată prin procesul de accelerare a microfisurării şi apoi a fisurării, conduce la scăderea rezistenţei betonului cât şi al modulului său de elasticitate. Acest aspect determină scăderea rigidităţii elementului şi creşterea deformaţiilor sale. Accentuarea numărului şi a deschiderii fisurilor, respectiv creşterea deformaţiilor, are loc mai ales în preajma ruperii elementelor supuse la oboseală.

Pentru armătură, creşterea deformaţiilor datorită oboselii înseamnă sporirea efortului unitar. Fenomenul de oboseală se manifestă deci printr-o oarecare redistribuire a eforturilor între beton şi armătură.

Aderenţa este influenţată de asemenea negativ de încărcările repetate dinamice. Oboseala betonului, prin degradarea structurii acestuia, poate conduce la scăderea efortului unitar de aderenţă şi la apariţia unor fisuri înclinate în zona armăturilor.

Comportarea elementelor din beton armat la oboseală este influenţată, pe lângă efortul unitar maxim, de

numărul n de cicluri repetate şi de coeficientul de asimetrie al ciclului, max

min

σσ=ρ , unde σ min, σ max reprezintă

eforturile unitare minime, respectiv maxime, produse de acţiuni în beton şi în armături. În consecinţă, se disting: coeficientul de asimetrie pentru beton, ρ b, respectiv pentru armătură, ρ a.

Valoarea coeficientului de asimetrie ρ∈ [-1,1] caracterizează ciclurile de încărcare-descărcare prezentate schematic în figura 2.13a:

• ciclu oscilant: 0 < ρ < 1;

• ciclu pulsator: ρ = 0;

Page 144: Beton Precomprimat - Curs

• ciclu alternant,nesimetric: -1 < ρ < 0simetric: ρ = -l

Acţiunile repetate produc în elementele structurale solicitări variabile în lungul lor, cuprinse între anumite valori maxime şi minime.

De exemplu, în cazul.unei grinzi continue, forţele mobile transmise de roţile unui convoi mobil produc momente încovoietoare cu înfăşurătoarea având alura din figura 10.1.

Se observă că în funcţie de raportul momentelor încovoietoare Emax

Emin M/M , în lungul grinzii se

întâlnesc mai multe tipuri de cicluri.Eforturile unitare σ min sunt produse de momentul încovoietor cel mai mic din secţiunea de verificare,

iar σ max de momentul încovoietor cel mai mare, în valoare absolută. De exemplu, pentru determinarea

eforturilor σ min se utilizează momentele EminM , pozitive sau negative, conform zonelor haşurate ale diagramei

de momente din figura 10.1.

Fig. 10.1 Cicluri de solicitare la oboseală la o grindă continuă cu convoi mobil

Secţiunile de verificare în lungul grinzii, din punctul de vedere al oboselii, pot să coincidă cu cele în care se face în mod obişnuit verificarea la starea limită de rezistenţă (momente maxime în valoare absolută, în câmpuri şi pe reazeme), dar apar în plus secţiuni critice, în care solicitarea este mai defavorabilă, şi anume alternant-simetrică.

Ciclul alternant simetric este cel mai defavorabil din punctul de vedere al rezistenţei elementului din

beton armat, deoarece produce amplitudinea ( )minmax σ−σ cea mai mare de solicitare; betonul fisurează

concomitent în fibrele opuse ale grinzii, iar în armături eforturile unitare variază între aσ− şi aσ+ . În

consecinţă, rezistenţa la compresiune a betonului este minimă (pct. 10.2.1); de asemenea, pentru ρ a = -1 se produce cea mai mare reducere a rezistenţei oţelului (anexa 9).

Ruperea elementelor din beton armat sub efectul acţiunilor repetate se produce casant, fie în urma oboselii betonului, fie a armăturii, prin:

- zdrobirea betonului comprimat, la elementele cu procente mari de armare, solicitate la încovoiere sau în cazul I de compresiune excentrică, la cele din betoane de clasă inferioară şi la elementele solicitate în cazul II de compresiune excentrică, indiferent de calitatea betonului şi de cantitatea de armătură;

- ruperea armăturii, la elementele cu procente mici sau mijlocii de armare, solicitate la încovoiere sau în cazul I de compresiune excentrică, la elementele întinse şi în cazul utilizării armăturilor cu rezistenţă scăzută la oboseală;

- distrugerea aderenţei dintre beton şi armătură, dacă nu se asigură prin proiectare şi execuţie alcătuirea corespunzătoare.

10.2 CALCULUL ELEMENTELOR DIN BETON ARMAT LA STAREA LIMITĂ DE OBOSEALĂ

Page 145: Beton Precomprimat - Curs

Verificarea elementelor din beton armat la starea limită de oboseală se face în stadiul II, de exploatare (cu excepţia elementelor comprimate centric, funcţionând în stadiul I).

Ipotezele de calcul la starea limită de rezistenţă, enunţate la punctul 6.4, nu sunt valabile în cazul oboselii.

Explicaţia constă în faptul că acţiunile variabile care produc fenomenul de oboseală se întâlnesc cu o frecvenţă mare în timpul exploatării elementelor. Depăşirea valorii normate a acestor încărcări este puţin probabilă (vezi punct.5.4.4) şi nu poate produce fenomenul de oboseală. Sub efectul acestor încărcări, eforturile unitare în beton şi în armătură nu depăşesc limitele de comportare elastică.

Determinarea solicitărilor de exploatare ME, NE, QE se face sub efectul acţiunilor grupate corespunzător verificării la starea limită de oboseală, conform relaţiei (5.32) din tabelul 5.2, punctul 5.4.4:

∑∑∑ +++i

obn'

idi

i

ni

i

ni VVnCP

În gruparea pentru starea limită de oboseală, acţiunile permanente, cvasipermanente şi variabilele care produc oboseala (Vob) se iau egale cu intensitatea lor normată, iar pentru alte variabile, care nu produc oboseală,

se consideră fracţiunea de lungă durată n'i

di Vn .

Dacă oboseala este produsă de acţiunea unor maşini şi utilaje cu amplasament fix, se lucrează cu încărcările de calcul, corespunzătoare verificării la starea limită de rezistenţă.

Eforturile unitare normale şi tangenţiale în stadiul II, produse de solicitările de exploatare, se determină acceptând comportarea elastică a betonului comprimat şi valabilitatea ipotezei secţiunilor plane, aşa cum s-a arătat în capitolul 4.2.

Verificarea elementelor din beton armat la starea limită de oboseală se face punând condiţiile de mai jos:

• eforturile unitare normale în stadiul II de lucru, în beton şi în armătura longitudinală, să nu depăşească rezistenţele de calcul la oboseală, stabilite conform capitolului 5.4;

• eforturile unitare principale de întindere să fie preluate de beton, în limita rezistenţei la întindere a acestuia şi de armăturile transversale, cu condiţia ca valoarea acestor eforturi să nu depăşească rezistenţa la oboseală a oţelului din care sunt confecţionate. Determinarea dimensiunilor secţiunii de beton, a ariilor de armătură şi dispunerea acestora, rezultă din calculul la starea limită de rezistenţă în secţiuni normale şi înclinate; verificarea la oboseală poate conduce la sporirea secţiunii de armătură şi la dispunerea acesteia astfel, încât să fie îndeplinite condiţiile enunţate mai sus.

10.2.1 Verificarea eforturilor unitare normale în beton şi în armăturile longitudinale

Condiţiile de verificare în secţiuni normale sunt exprimate de relaţiile (5.39) şi (5.40):0aa

0cb R;R ≤σ≤σ

Eforturile unitare normale maxime în beton şi în armătură în stadiul II de lucru pentru secţiuni monosimetrice se determină cu relaţiile date la punctul 4.2.2.3.

Pentru grinzile încovoiate cu secţiunea monosimetrică dublu armată, de exemplu, sunt valabile relaţiile (4.9), (4.6) şi (4.7):

x

axn;

x

xhn;x

I

M '

maxbe'a

0maxbea

i

E

maxb

−σ=σ−

σ=σ=σ

Rezistenţele de calcul la oboseală ale betonului şi ale armăturilor se determină cu relaţiile de la punctul 5.4.3 (5.16, 5.17, pentru beton şi 5.29, pentru armătură):

0,15,06,0m;RmmR b'bc

*c

'bcbc

0c ≤ρ+==

*a

sa

0a

0a RmmR =

Determinarea coeficienţilor de asimetrie 'aab , , ρρρ , în cazul ciclului oscilant, respectiv infaρ şi

supaρ , în cazul ciclului alternant, se face conform relaţiilor (5.18), (5.30) şi figurii 10.2:

- pentru beton:

0maxb

minbb ≥

σσ

=ρ - cazul I şi II de compresiune, ciclu oscilant sau pulsator;

Page 146: Beton Precomprimat - Curs

0M

MEmax

Emin

b ≥=ρ - elemente încovoiate, ciclu oscilant sau pulsator;

0b =ρ - elemente solicitate la cicluri alternante;

- pentru armăturile longitudinale:

'maxa

'mina'

amaxa

minaa ;

σσ

=ρσσ

Fig. 10.2 Determinarea coeficienţilor de asimetrie ρ a şi ρ b

Se observă că pentru ciclul oscilant, valoarea coeficientului de asimetrie al eforturilor unitare în beton se

poate înlocui cu raportul dintre momentele încovoietoare EminM şi E

maxM din secţiunea de verificare. Din

cauza proporţionalităţii dintre eforturile unitare din armături cu cele din beton, se poate admite şi pentru coeficientul de asimetrie al armăturilor aceeaşi valoare ca pentru beton.

10.2.2 Verificarea armăturilor transversale

Eforturile unitare principale de întindere 01 τ=σ se calculează la nivelul axei neutre, unde eforturile

unitare tangenţiale au valoarea maxima τ 0 (cap.4.2). În cazul în care secţiunile au forma T, de exemplu, calculul se face şi la nivelul în care forma secţiunii se modifică.

Calculul eforturilor unitare principale de întindere se face cu relaţia (4.16):

bz

QEc

1 =σ

în care z, braţul de pârghie al eforturilor interioare în stadiul II, se poate calcula în mod simplificat cu relaţia: z =

0,85h0 (în cazul secţiunilor dreptunghiulare şi T); EcQ este valoarea corectată a forţei tăietoare, dată de relaţia

(4.13).Nivelul de solicitare la eforturi principale de întindere (valoarea relativă a eforturilor σ 1) este dat de

raportul:

Page 147: Beton Precomprimat - Curs

t

11

R

σ=σ−

(10.1)

Dacă este îndeplinită condiţia:

5,01 ≤σ−

(10.2)

se consideră că eforturile unitare principale de întindere pot fi preluate în întregime de beton; armătura transversală se dispune conform verificării la starea limită de rezistenţă.

Efortul unitar principal de compresiune 02 τ=σ nu trebuie să depăşească, sub efectul încărcărilor de

exploatare, valoarea:( ) cc2 R2,0...1,0R =α≤σ

Având în vedere că 12 σ=σ şi Rc = (10...20) Rt, relaţia de mai sus conduce la o formă convenţională

de verificare a secţiunii de beton, prin condiţia:

0,21 ≤σ−

(10.3)

Eforturile principale de întindere 1σ se repartizează betonului şi armăturilor transversale, după cum

rezultă din figura 10.3 şi anume:

- în zona în care 5,01 ≤σ−

eforturile principale de întindere sunt preluate de beton;

- în zonele în care 0,25,0 1 ≤σ<−

eforturile principale de întindere sunt preluate:

a) de beton şi de armăturile transversale (etrieri şi bare înclinate sau numai etrieri), în cazul

ciclurilor oscilante sau pulsatorii (ρ ≥ 0, respectiv );0/ maxbminbb ≥σσ=ρ partea preluată de beton este:

3,01 =σ−

(10.4)

b) numai de către armăturile transversale, sub formă de etrieri şi, eventual, armături înclinate, în cazul ciclurilor alternante (ρ < 0, respectiv ρ b = 0).

Diagrama 1

−σ se construieşte pe baza diagramei înfăşurătoare a forţelor tăietoare maxime

EmaxcQ

ordonatele, în cazul elementelor cu înălţimea constantă, având valorile :

t0

Ec

t

Ec

1Rbh85,0

Q

bzR

Q≅=σ

Efortul unitar de întindere preluat de etrieri se determină pe baza relaţiei (4.18), cu Aae = neAe:

ee

e1ae An

baσ=σ

în care neAe reprezintă aria ramurilor verticale de etrieri din secţiunea respectivă, etrieri stabiliţi anterior conform calculului la starea limită de rezistenţă în secţiuni înclinate, iar b lăţimea grinzii sau a inimii, la nivelul la care s-a calculat σ 1.

Page 148: Beton Precomprimat - Curs

Fig. 10.3 Preluarea eforturilor unitarea principale de întindere

Când efortul din etrieri, σ ae ajunge la valoarea rezistenţei la oboseală a oţelului din care sunt

confecţionaţi, 0aeR , rezultă partea din diagrama 1σ care poate fi preluată de către etrieri:

0ae

e

eee1 R

ba

An=σ (10.5)

având valoarea relativă:

t

0ae

e

ee

t

e1e1

R

R

ba

An

R=

σ=σ

−(10.6)

Determinarea rezistenţei la oboseală a etrierilor se face pentru valoarea coeficientului de asimetrie

Emaxc

Eminc

aeQ

Q=ρ

Dacă diagrama 1

−σ nu este acoperită în întregime de capacitatea betonului şi a etrierilor, este necesară

din calcul şi armătura înclinată; obişnuit se verifică armătura transversală sub forma barelor înclinate (în mod curent la 450), determinate din calculul la starea limită de rezistenţă în secţiuni înclinate.

Efortul unitar de întindere preluat de o armătură înclinată Aai este dat de relaţia (4.17):

ai

ti

ai

iai

A2

bRA

A2

bA−

==σ (10.7)

Page 149: Beton Precomprimat - Curs

în care t

ii

R

AA =−

este aria părţii din diagrama 1σ , preluată de armăturile înclinate (fig.10.3).

Considerând că efortul de întindere aiσ din armătura înclinată la 450 ia valoarea rezistenţei la oboseală

a armăturii înclinate 0aiR , rezultă aria necesară totală a acestora, Aai:

0ai

tiai

R2

bRAA

= (10.8)

unde determinarea rezistenţei la oboseală a armăturilor înclinate se face pentru coeficientul de asimetrie ρ a = ρ ae.

Armăturile înclinate se repartizează în lungul grinzii astfel ca să fie solicitate în mod egal în raport cu

diagrama înfaşurătoare a valorilor maxime 1σ , (fig. 10.3), adică

3ai

3i

2ai

2i

1ai

1i

ai

i

A

A

A

A

A

A

A

A−−−−

===

În cazul în care variaţia forţei tăietoare este liniară, suprafaţa iA

− (Ai) din diagrama 1σ care revine

barelor înclinate poate fi de formă triunghiulară sau trapezoidală.

Pentru diagrama iA

− triunghiulară, se procedează după cum urmează:

• se stabileşte numărul de secţiuni de ridicare şi barele înclinate corespunzătoare (obişnuit se verifică Aai rezultate din calculul la starea limită de rezistenţă în secţiuni înclinate); conform figurii

10.4, diagrama iA

− trebuie împărţită în trei părţi egale, considerând, de exemplu, că se ridică trei bare

având acelaşi diametru, în trei secţiuni;• se descrie semicercul de diametru BC, se împarte segmentul BC în trei părţi egale, se ridică

perpendiculare pe segment din punctele de diviziune până se intersectează semicercul; se rabat aceste intersecţii înapoi pe BC, obţinându-se punctele D şi E. Din punctele D şi E se coboară linii verticale până la latura AB, triunghiul ABC fiind astfel împărţit în trei părţi egale. Pentru a obţine poziţia barelor înclinate, se determină centrul de greutate al suprafeţelor obţinute, se duc verticale până la axa mediană a grinzii, barele înclinate trecând prin punctele de intersecţie obţinute.Dacă barele ridicate au arii diferite, segmentul BC se împarte proporţional cu ariile din diferite secţiuni

de ridicare.Dacă din acest calcul rezultă alte poziţii ale barelor ridicate decât cele rezultate din verificarea la starea

limită de rezistenţă, este necesar ca această verificare să fie refăcută.

Fig. 10.4 Repartiţia armăturilor înclinate

Page 150: Beton Precomprimat - Curs

Aplicaţia numerică 10 Verificarea la starea limită de oboseală a elementelor încovoiate Se cere verificarea grinzii de rulare din beton armat, prefabricată, simplu rezemată, cunoscând:

b/h/hp/bp/h0= 300/750/130/550/690 mm (fig. Apl.10a); calitatea materialelor: beton Bc25, oţel PC52 şi OB37.Solicitările de exploatare produse de încărcările normate, conform figurii Apl.10b:

;kN88/25/240Q/Q/Q;kNm189/50/290M/M/M E2/l

Emin

Emax

Eld

Emin

Emax ==

Din calculul la starea limită de rezistenţă s-au determinat:

• armătura longitudinală, din oţel PC52: 6φ 22

• armătura înclinată, la 50 mm de la faţa reazemelor: 2φ 22

• etrierii dubli, din oţel OB37: φ 8/150 mm.Calculul în secţiuni normaleValoarea corectată a modulului de elasticitate se obţine cu relaţia (4.3):

2b'b mm/N15520

68,165,05,01

300008,0

5,01

E8,0E =

⋅⋅+⋅=

ϕν+= −

în care:

68,18,20,10,16,0kkk;65,0290

189

M

M0321E

max

Eld =⋅⋅⋅=ϕ=ϕ===ν

− (anexele 5 şi 7)

Coeficientul de echivalenţă este dat de relaţia:

5,1315520

210000

E

En

'b

ae ===

Se calculează:- poziţia axei neutre, rezultând din condiţia (4.4b), particularizată pentru secţiunea T:

sbc - sa = 0

0 x)-(hAn - )0,5h -b)(x - (bh 0,5bx 0aeppp2 =+

0 x)- 2281(69013,5- 130)0,5 -300)(x - 130(550 300x0,5 2 =⋅⋅+⋅

0 15570-422x x 2 =+x = 236 mm.

- momentul de inerţie al zonei comprimate de beton în raport cu axa neutră:

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) 4233

2ppp

3p

p

3

bc

cm231053135,06,2313305512

133055

3

6,2330

h5,0xhbb12

hbb

3

bxI

=⋅−−+−+⋅=

=−−+−+=

- momentul de inerţie al secţiunii ideale de beton în raport cu axa neutră, conform relaţiei (4.8), pentru

:0A 'a = A'a = 0:

( )4828

20aebcbi

mm1086,57 236) - 2281(690 13,5 1023,1

xhAnII

⋅=⋅+⋅=

=−+=

Page 151: Beton Precomprimat - Curs

Fig. Apl.10

Se calculează eforturile unitare normale maxime în beton şi în armătură, cu relaţiile (4.9) şi (4.6):

28

6

maxb mm/N9,72361057,86

10290 =⋅

⋅=σ

2maxa mm/N205

236

2366909,75,13 =−⋅=σ

Rezistenţele de calcul la oboseală ale materialelor se determină cu relaţiile (5.16, 5.17, 5.18) pentru beton şi (5.29, 5.30) pentru armătură, având în vedere punctul 10.2.1 şi figura 10.2b:

172,0290

50

M

MEmax

Emin

ab ===ρ=ρ

0,1686,0172,05,06,05,06,0m b'bc <=⋅+=ρ+=

2*c

'bcbc

oc mm/N29,1015686,00,1RmmR =⋅⋅==

Deoarece armătura nu este sudată, ;0msa = din anexa 9 rezultă, prin interpolare:

0,643 m0a =

2*a

oa

oa mm/N193300643,0R m R =⋅==

Se verifică relaţiile (5.60) şi (5.61):;mm/N29,10R9,7 20

cmaxb =<=σ20

amaxa mm/N193R205 =>=σ

În armătură este depăşită rezistenţa la oboseală; se măreşte cantitatea de armătură longitudinală cu 1φ 22, deci Aa = 2661 mm2; refăcând calculele, se obţine:

x = 253mm; Ibc = 28,14⋅ 108 mm4; Ibi = 96,7⋅ 108 mm4

;mm/N29,10Rmm/N58,7253107,96

10290 20c

28

6

maxb =<=⋅⋅=σ

Page 152: Beton Precomprimat - Curs

20a

2maxa mm/N193Rmm/N7,176

253

25369058,75,13 =<=−⋅=σ

Rezultă că după sporirea armăturii longitudinale, în secţiunile normale ale grinzii nu apare fenomenul de oboseală.

Verificarea în secţiuni înclinatePoziţia în raport cu axa neutră a rezultantei Nb se determină cu relaţia:

2b1b

2b21b1x

0yyby

x

0yyby

bN NN

NyNy

db

ydby

++=

σ

σ=

unde y1 şi y2 reprezintă distanţele măsurate de la axa neutră până la punctele de aplicaţie ale rezultantelor eforturilor de compresiune din beton, Nb1 şi Nb2 (fig. Apl.10c):

mm5,1957,36,7

7,326,7

3

130253yxy trapezG1 =

+⋅+−=−=

mm 82 130)- (2533

2)h-(x

3

2y p2 ===

N403975 3,7)/2 (7,58 130 550 A N medb1b1b1 =+⋅=σ=

N68265 3,7/2123 300 A N medb2b2b2 =⋅⋅=σ=

mm616 68265403975

82682655,195403975253-690 y x -h z

bN0 =+

⋅+⋅+=+=

Conform relaţiei (4.16), cu Emax

Ec QQ = rezultă:

22/l1

2Emax

1 mm/N476,0616300

88000;mm/N3,1

616300

240000

bz

Q=

⋅=σ=

⋅==σ

Se calculează valorile relative ale eforturilor unitare principale cu relaţia (10.1):

43,01,1

476,0;18,1

1,1

3,12/l11 ==σ==σ

−−

Deoarece 2,0 0,5 1 <σ<−

rezultă că secţiunea de beton este corect alcătuită (condiţia 10.3) şi este

necesar calculul armăturilor transversale (condiţia 10.2).

Se construieşte diagrama 1

−σ , ţinând seama de condiţiile de la punctul 10.2.2 (fig.Apl.10d).

Rezistenţa la oboseală a oţelului etrierilor (OB37) se determină pe baza coeficientului de asimetrie

pentru etrieri: ;104,0240

25

Q

QEmax

Emin

ae ===ρ

Rezultă 0,826 m0ae = şi 2o

ae mm/N173,52100,826 R =⋅=Partea de eforturi unitare principale preluată de etrierii φ 8/150 mm, cu patru ramuri de forfecare, se

determină conform relaţiei (10.6),:

705,01,1300150

5,1733,504

R

R

ba

An

t

0ae

e

eee1 =

⋅⋅⋅⋅==σ

Din diagrama din figura Apl.10d, se determină partea care trebuie preluată de armăturile înclinate, adică

aria iA

−, cu ordonata 1,18 - 0,3 - 0,705 = 0,175:

mm 58,2 672/2 0,175A i =⋅=−

unde distanţa de 672 mm rezultă din asemănarea triunghiurilor ABC şi CDE (fig. Apl.10d). Rezistenţa la

oboseală a armăturilor înclinate se determină pentru coeficientul de asimetrie ,140,0aeai =ρ=ρ pentru care

626,0m0ai = .

Rezultă .mm/N8,187626,0300 R 2oai =⋅=

Aria necesară de armătură înclinată se calculează cu relaţia (10.8):

Page 153: Beton Precomprimat - Curs

20ai

tinecai mm72

8,1872

1,13002,58

R2

bRAA =

⋅⋅⋅==

( ) necai

2efai A222mm760A >φ=

Armătura necesară fiind mai mică decât cea înclinată în prima secţiune de la reazem, alcătuirea este corectă.

Page 154: Beton Precomprimat - Curs

11. VERIFICAREA LA STAREA LIMITA DE FISURARE

Fisurarea elementelor din beton armat sub încărcările de exploatare este un fenomen inevitabil, fiind consecinţa incapacităţii betonului de a prelua eforturile unitare de întindere produse de solicitări ca: încovoierea, tăierea, torsiunea (fig.11.1a...d), forţele concentrate de compresiune (fig.11.1e), sau de eforturi unitare de aderenţă mari (fig.11.1f). De asemenea, o fisurare cu caracter întâmplător poate fi produsă de efectele contracţiei împiedecate a betonului, variaţiei de temperatură şi a tasărilor diferenţiate ale reazemelor, tasării plastice a betonului proaspăt (fig.11.1g), acţiunii îngheţului şi a dezgheţului repetat, unor nereguli în tehnologiile de execuţie (fig.11.1i, j). Rezultatele fenomenului de coroziune al armăturii pot de asemenea produce fisuri în masa betonului (fig.11.1h).

În funcţie de cauzele care produc fisuri, acestea pot fi: intrinseci, atunci când sunt generate în interiorul betonului (contracţia la uscare, variaţii de temperatură, tasarea betonului proaspăt, produşi de coroziune expansivi etc.) sau extrinseci, atunci când sunt produse de cauze externe (încărcări sau deformaţii impuse). Centralizarea cauzelor care produc fisuri sunt prezentate în tabelul 11.1.

Tabelul 11.1Cauzele care generează fisuri

Fisuri apărute înainte de întărirea betonului TipFenomene datorate comportării betonului proaspăt

Contracţia plastică Tasarea plastică (fig.11.1g)

Intr. Intr.

Fenomene datorate procesului de execuţie

Deplasarea susţinerilor (fig.11.1i) Deplasarea cofrajului (fig.11.1j)

Extr. Extr.

Îngheţ timpuriuFisuri apărute după întărirea betonuluiFenomene fizice Agregate contractile

Contracţia la uscare Microfisurare datorită uzurii

Intr. Intr. Extr.

Fenomene chimice Coroziunea armăturii (fig.11.1h) Reacţii alcali - agregate

Intr. Intr.

Efecte termice Îngheţ - dezgheţ repetat Variaţia termică a mediului Variaţia termică interioară

Extr. Extr. Intr.

Cauze structurale Acţiuni cu intensitate de proiectare (fig.11.1a.. .e) Suprasarcini accidentale Curgerea lentă

Extr. Extr. I&E

Page 155: Beton Precomprimat - Curs

Fig. 11.1 Tipuri de fisuri

Raţiunile care fac necesar controlul fisurării elementelor şi structurilor din beton armat se referă la aspectul lor, etanşeitatea la apă şi gaze, protecţia împotriva coroziunii şi alte exigenţe funcţionale. Aceste exigenţe definesc limitele care pot fi acceptate pentru deschiderea fisurilor.

Normele actuale prevăd verificări prin calcul pentru controlul fisurării numai în cazul fisurilor produse de acţiunile exterioare. Această modalitate de abordare a controlului fisurării se bazează pe faptul că regulile de alcătuire constructivă şi tehnologiile de execuţie corespunzătoare permit evitarea dezvoltării deschiderii fisurilor peste limitele admise. În vederea evitării unor fisuri cu deschideri exagerate se impune respectarea condiţiilor de exploatare şi controlul periodic al stării de fisurare.

În procesul fisurării elementelor din beton armat sub efectul încărcărilor se disting trei etape: formarea fisurilor, etapă ce corespunde depăşirii limitei stadiului I; apariţia fisurilor, etapă în care ele devin vizibile; deschiderea fisurilor la anumite valori care depind de intensitatea acţiunilor şi care eventual pot afecta durabilitatea construcţiei. În cazul elementelor din beton armat, primele două etape se suprapun, adică la formarea lor fisurile devin vizibile, aşa încât se consideră ca distincte două stări limită:

apariţia fisurilor; deschiderea limită a fisurilor.

Calculul elementelor din beton armat la fisurare se face de regulă numai la starea limită de deschidere a fisurilor, deoarece, sub încărcările de exploatare, majoritatea structurilor din beton armat folosite în construcţii civile, industriale şi poduri lucrează în stadiul II fisurat. Calculul la apariţia fisurilor are un caracter convenţional, deoarece formarea şi apariţia fisurilor se poate produce chiar şi înainte de aplicarea sarcinilor exterioare ca urmare a contracţiei, variaţiilor de temperatură etc. Din motive de impermeabilitate, construcţiile hidrotehnice se verifică la starea limită de apariţie a fisurilor.

Starea de fisurare a unui element din beton armat este caracterizată prin mărimea deschiderii fisurilor şi distanţa dintre acestea. În condiţiile unei anumite stări de eforturi unitare într-un element, mărimea deschiderii fisurilor este funcţie de numărul de fisuri pe unitatea de lungime a elementului, deci funcţie de distanţa dintre fisuri.

La elementele din beton armat distanţa dintre fisuri şi implicit mărimea deschiderii acestora depinde de un număr de parametri ca: procentul de armare, diametrul şi natura suprafeţei armăturii, mărimea efortului unitar din armătură, modul de acţionare al sarcinii (static sau dinamic), distanţa dintre bare şi grosimea stratului de acoperire cu beton precum şi calitatea betonului.

Verificarea la starea limită de deschidere a fisurilor se face în stadiul II de exploatare, luând în considerare intensităţile de exploatare (intensităţi de calcul reduse) ale acţiunilor permanente, cvasipermanente şi variabile, în conformitate cu relaţia (5.33) din tabelul 5.2.

Page 156: Beton Precomprimat - Curs

11.1 CALCULUL DISTANŢEI DINTRE FISURI

Deducerea distanţei dintre fisuri se face având la bază limita stadiului I, când solicitarea exterioară (forţa axială N în cazul elementului întins centric din figura 11.2a) este egală cu capacitatea portantă la fisurare Ncap f.

Solicitarea exterioară este preluată de beton Nbf = AbtRt şi de armătură Naf = Aa σ a.În secţiunea cea mai slabă se produce fisura F1. După apariţia fisurii F1, această secţiune trece în stadiul

II când Nb = 0 şi Na = Ncap f (fig. 11.2c). Din dreptul acestei secţiuni, betonul începe să se încarce, iar armătura să se descarce, la o anumită distanţă λ f ajungându-se ca Nb = Nbf = AbtRt, iar Na = Naf.

Această poziţie reprezintă locul probabil de apariţie a celei de a doua fisuri F2.

Fig. 11.2 Distanţa dintre fisuri la elemente întinse centric

Page 157: Beton Precomprimat - Curs

Transmiterea efortului de la armătură la beton, între cele două fisuri, se face prin intermediul eforturilor unitare de aderenţă τ a (fig.11.2d), mărimea ce se transmite pe lungimea λ f fiind Nbf = AbtRt. Relaţia matematică ce exprimă această transmitere este:

∫ ∫λ

τ

λλτ==τ=τ=

f

0fam

f

0axaxtbt uuAdxudxuRA

în care u este perimetrul barelor.Din ecuaţia de mai sus, rezultă relaţia de calcul a distanţei dintre fisuri:

am

tbtf u

RA

τ=λ (11.1)

În cazul particular când toate barele au acelaşi diametru şi având în vedere că u = π d şi Abt = 100 Aa/p = 100π d2/4p , relaţia (11.1) devine:

p

dR25

am

tf τ

=λ (11.1a)

Studiile experimentale au dovedit că distanţa dintre fisuri depinde şi de alţi factori, cum ar fi:• natura solicitării;• proprietăţile de aderenţă ale armăturii;• distanţa dintre bare;• grosimea stratului de acoperire cu beton.

Influenţa naturii solicitării se introduce în calcule prin mărimea unui coeficient k1 în funcţie de următoarele situaţii:

• axa neutră în secţiune - caz corespunzător încovoierii, cazului I de compresiune, respectiv întinderii excentrice cu excentricitate mare;

• secţiune complet fisurată - caz corespunzător întinderii centrice sau excentrice cu excentricitate mică.Proprietăţile de aderenţă ale armăturii cu betonul, adică natura suprafeţei armăturii (netedă - OB37 sau

profilată - PC52 şi PC60), sunt reflectate prin coeficientul k2 = Rt/τ am. Introducând notaţia A = 25k1k2, relaţia (11.1a) devine:

p

dAf =λ (11.1b)

Pentru a prinde în calcul şi influenţa distanţei dintre bare şi de grosimea stratului de acoperire cu beton, STAS-ul 10109/0-90 prevede următoarea relaţie pentru calculul valorii medii a distanţei dintre fisuri:

( )t

f p

dAs1,0c2 ++=λ (11.2)

unde:c este grosimea stratului de acoperire cu beton (mm);s - distanţa dintre axele armăturilor (mm), dar nu mai mult de 15d; în cazul elementelor întinse centric

sau excentric cu mică excentricitate (secţiune complet fisurată) se va avea în vedere şi figura 11.3;A - coeficient ce ţine cont de natura solicitării şi de proprietăţile de aderenţă ale armăturii, având valori

cuprinse în intervalul 6,5...20 (Anexa 20);d - diametrul armăturii (mm);pt = 100Aa/Abt - procentul de armare al armăturii longitudinale întinse;Abt - aria de înglobare a armăturilor, care se determină considerând pentru fiecare bară o suprafaţă de

înglobare de maximum 7,5d în fiecare sens; dacă barele sunt apropiate (distanţa interax ≤ 2⋅ 7,5d) nu se face o suprapunere a suprafeţelor individuale de înglobare (fig. 11.4); în cazul elementelor încovoiate, Abt nu va depăşi 1/2 din aria secţiunii de beton.

Page 158: Beton Precomprimat - Curs

Fig. 11.3 Distanţa dintre armăturile elementelor întinse centric sau excentric cu mică

excentricitate

Fig. 11.4 Aria de înglobare a armăturilor

În relaţia (11.2), în cazul când barele de armătură sunt de diametre diferite, se înlocuieşte:

∑π=

d25

A

p

d bt

t

(113)

În elementele liniare din beton armat, prezenţa etrierilor influenţează în mod substanţial valoarea reală a distanţei dintre fisuri, deoarece reduc secţiunea transversală de beton. Dacă diferenţa dintre λ f şi distanţa dintre etrieri ae nu depăşeşte circa 50 mm, este rezonabil ca valoarea rezultată din relaţia (11.2) să fie rotunjită în plus sau minus, până la valoarea ae.

În cazul plăcilor de planşeu s-a constatat experimental că distanţa medie dintre fisuri este aproximativ egală cu grosimea plăcii, dacă distanţa dintre armături este aproximativ (15...20)d.

Dacă plăcile sunt armate cu plase sudate din STNB, distanţa medie dintre fisuri se apreciază ca fiind un multiplu al distanţei dintre barele transversale ale plasei:

ttf ln=λ (11.4)

unde:nt este un număr întreg, care se determină cu relaţiile:

t

pt d30

hn ≥ pentru ;d30l tl ≤ (11.4a)

2t

lpt

d900

lhn ≥ pentru ;d30l tl > (11.4b)

hp - grosimea plăcii;lt, ll - distanţa dintre axele armăturilor transversale; respectiv longitudinaledt - diametrul armăturilor transversale.

11.2 CALCULUL DESCHIDERII FISURILOR NORMALE

După formarea fisurilor, datorită creşterii în continuare a încărcărilor până la treapta de exploatare, acestea se deschid până la valoarea medie α f. Betonul întins dintre fisuri participă la preluarea eforturilor, de aceea deformaţiile specifice în armătură şi beton au o distribuţie neliniară între două fisuri consecutive.

În figura 11.5 se consideră un element întins centric, respectiv unul încovoiat cu fisurile F1 şi F2 la distanţa λ f. Valoarea maximă a deformaţiei specifice de întindere în beton este ε tu şi apare la jumătatea distanţei dintre fisuri (fig.11.5c), în timp ce alungirea maximă a armăturii este ε a şi apare în dreptul fisurii (fig.11.5d). Deformaţiile specifice variabile pot fi înlocuite cu deformaţiile specifice medii ε tm şi ε am (fig. 11.5 c,d).

Page 159: Beton Precomprimat - Curs

Pe baza figurii 11.5 se poate scrie că, pe distanţa λ f dintre fisuri, alungirea armăturii este egală cu deschiderea fisurii plus alungirea betonului întins:

( ) tmfffamf εα−λ+α=ελ (11.5)rezultând:

( )tm

ftmamf 1 ε−

λε−ε=α (11.5a)

Având în vedere că, în stadiul II, ε a ≅ 0,75... 1,25 0/00 şi ε tu = 0,1...0,15 0/00 rezultă că termenul ε tm se poate neglija faţă de unitate şi faţă de ε am. În aceste condiţii, relaţia (11.5a) devine:

famf λε=α (11.5b)Pentru a ţine cont de conlucrarea betonului întins dintre fisuri cu armătura, se defineşte indicele de

conlucrare a betonului cu armătura longitudinală ./ aam εε=ψ Deoarece ε a =σ a/Ea , relaţia (11.5b) pentru

calculul valorii medii a deschiderii fisurii devine:

a

aff E

σψλ=α (11.6)

În cazul elementelor supuse la încărcări repetate importante (grinzile de rulare, pereţii celulelor de silozuri etc), valorile α f determinate cu relaţia (11.6) se majorează cu 50%.

Determinarea coeficientului ψ se face admiţând că ( ) ,2/2/aaamλε+ε=ε

2/aλε fiind deformaţia

specifică a armăturii la mijlocul distanţei dintre fisuri. Expresia lui ψ devine:

a

2/aa

a

2/aa

22 σσ+σ

=εε+ε

=ψλλ

(11.7)

Scăderea efortului unitar de la valoarea σ a, în dreptul fisurii, la valoarea ,2/aλσ la mijlocul distanţei

dintre fisuri, se produce datorită creşterii efortului unitar în beton până la valoarea R t căreia îi corespunde deformaţia specifică ε tu; are loc un transfer de efort, de la armătură la beton, prin intermediul aderenţei.

Efortul ce se transmite prin aderenţă, de la armătură la beton, pe distanţa λ f/2 este:

∫λ

τλ=τ=2/f

0am

faxad u

2dxuN

şi el produce variaţia ∆ σ a a efortului unitar în armătură:

a

amf

a

ada A2

u

A

N τλ==σ∆

Page 160: Beton Precomprimat - Curs

Fig.11.5. Modelul de calcul pentru deschiderea fisurilor

Având în vedere că din relaţia (11.1) ,RAu tbtamf =τλ efortul unitar la mijlocul distanţei dintre fisuri

este:

Page 161: Beton Precomprimat - Curs

a

tbta

a

amfaaa

2/a A2

RA

A2

u−σ=

τλ−σ=σ∆−σ=σλ

Relaţia (11.7) devine:

aa

tbt

A4

RA1

σ−=ψ (11.7a)

Ţinând seama de relaţia (11.7a) şi luând în considerare efectul încărcărilor de lungă durată sau repetate, STAS 10107/0-90 prevede următoarea expresie pentru indicele de conlucrare a betonului cu armătura întinsă:

( )aa

tkbt

A

RA05,11

σν−β−=ψ (11.8)

unde:ν este raportul dintre solicitarea produsă de fracţiunea de lungă durată a încărcării totale de exploatare

şi solicitarea totală de exploatare;β = 0,5 pentru armăturile din oţel PC şi 0,3 pentru armăturile din oţel OB37;σ a - efortul unitar în secţiunea fisurată în stadiul II de exploatare (conform pct.4.2.2.3); în situaţii

curente se poate lua aproximativ:

efa

necaaa A

AR85,0≅σ (11.9)

Aa nec - aria secţiunii de armătură necesară din calculul la starea limită de rezistenţă;Aa ef - aria secţiunii de armătură prevăzută efectiv.Din figura 11.5f se constată că efortul ce se poate transmite între beton şi armătură, prin fenomenul de

aderenţă, nu poate depăşi valoarea Aaσ a, motiv pentru care raportul aatkbt A/RA σ are cel mult valoarea 1,0,

iar indicele de conlucrare nu poate fi mai mic decât ( ).5,011 ν−β−În relaţia (11.8) s-a introdus rezistenţa caracteristică la întindere a betonului Rtk, deoarece se analizează

o porţiune de o anumită lungime la starea limită de exploatare, când încărcările sunt mai mici decât la starea limită de rezistenţă. De aceea, din punct de vedere probabilistic, rezistenţa la întindere a betonului este mai apropiată de valoarea caracteristică decât de cea de calcul.

Pentru cazurile uzuale se admite ca pentru indicele de conlucrare ψ să se utilizeze valorile aproximative ce se obţin din anexa 21.

Pentru plăci armate cu plase sudate din STNB se ia ψ = 0,8 dacă nt ≥ 2 şi ν ≤ 0,5, respectiv ψ = 1 în celelalte cazuri.

Pentru elementele solicitate la oboseală ψ = 1, ceea ce înseamnă că se acceptă ipoteza distrugerii aderenţei, rezultând deshideri mai mari ale fisurilor.

Modelul de calcul adoptat pentru obţinerea relaţiei (11.6) este bazat pe ipoteza unei distribuţii uniforme a fisurilor, la distanţe relativ reduse (λ f = 15...25; 30 cm), ceea ce este valabil în cazul elementelor cu procente de armare obişnuite.

Pentru elementele cu procente mici de armare (sub 0,3% la elementele solicitate la încovoiere, respectiv sub 0,4% la cele solicitate la întindere) fisurarea are un caracter nesistematic. încercările experimentale au arătat că în aceste cazuri este posibil să apară una sau numai câteva fisuri, cu poziţii întâmplătoare şi cu deschideri mult mai mari decât valorile obţinute cu relaţia (11.6).

Pentru deducerea relaţiei de calcul se porneşte de la premiza că armătura trebuie să fie ancorată în stânga şi dreapta fisurii cu lungimea de ancoraj la. Pe lungimea 2la efortul unitar σ a are distribuţia reală din figura 11.6b, ancorarea armăturii în beton făcându-se în conformitate cu diagrama din figura 11.6c.

Page 162: Beton Precomprimat - Curs

Fig. 11.6 Modelul de calcul pentru fisurile nesistematice

Deformaţia specifică medie a armăturii, în condiţiile elementelor de mai sus, este:

a

fam l2

α=ε , respectiv a

a

a

amam E2E

σ=

σ=ε

rezultând:

aa

af l

E

σ=α (11.10)

Forţa de întindere din armătură Aaσ a se transmite la beton prin fenomenul de aderenţă, în conformitate cu relaţia:

a

2

ama 4

ddl σπ=τπ

de unde rezultă lungimea de ancorare:

amed

aa 4

dl

τσ

= (11.11)

Înlocuind (11.11) în relaţia (11.10), rezultă relaţia pentru calcul deschiderii fisurii elementelor cu procente mici de armare:

ameda

2a

f E4

d

τσ

=α (11.12)

în care valoarea medie a efortul unitar de aderenţă se ia după cum urmează: τ am = 2,4Rt pentru bare cu profil periodic; 1,5Rt pentru bare netede; Rt pentru bare netede, în pereţii executaţi în cofraje glisante ai rezervoarelor şi silozurilor.

Relaţia (11.12) nu se foloseşte în cazul armării cu plase sudate STNB, deoarece în acest caz ancorarea armăturii nu se face prin aderenţă, ci datorită armăturii transversale.

11.3 CALCULUL DESCHIDERII FISURILOR ÎNCLINATE

Page 163: Beton Precomprimat - Curs

Verificarea deschiderii fisurilor înclinate este o prevedere relativ recentă în cadrul normelor de calcul a elementelor din beton armat şi este consecinţa faptului că modelele de calcul adoptate în prezent pentru verificarea la starea limită de rezistenţă la tăiere sunt mai apropiate de comportarea reală. În aceste condiţii este posibil ca armarea transversală rezultată din calculul la starea limită de rezistenţă să nu mai satisfacă, în mod implicit, condiţiile necesare stării limită de fisurare.

Deschiderea medie a fisurilor înclinate se calculează cu relaţia :

a

atiffi E

σψλ=α (11.13)

unde:λ f este distanţa medie dintre fisuri determinată cu relaţia (11.2); se acceptă aceeaşi distanţă între fisurile

înclinate ca şi între fisurilor normale, considerându-se că fisurile înclinate sunt produse de acţiunea momentului încovoietor şi apoi „înclinate” („rotite”) de acţiunea forţei tăietoare.

ψ i - indicele de conlucrare al betonului întins cu armătura transversală, care se ia după cum urmează:

• 0,8(1+0,2ν ) pentru etrieri din OB37;

• 0,7(1+0,3ν ) pentru etrieri din PC52 sau PC60;

• 0,9(1+0,1ν ) pentru barele transversale din STNB ale carcaselor sudate;σ at - efortul unitar mediu în armăturile transversale intersectate de fisura înclinată; eforturile unitare în

armăturile transversale (barele înclinate şi etrierii) se determină în stadiul II de exploatare cu relaţiile (4.17), respectiv (4.18); se admite să se ia în considerare o valoare medie pentru toate armăturile intersectate de fisura înclinată, egală cu valoarea σ at ≅ 0,9Rat = 0,9matRa.

11.4 CONTROLUL FISURĂRII ELEMENTELOR DIN BETON ARMAT

Verificarea la starea limită de fisurare se face punând condiţia ca sub acţiunea încărcărilor de exploatare, în gruparea fundamentală, deschiderile medii ale fisurilor normale şi înclinate faţă de axa elementului să nu depăşească valorile limită de mai jos:

• pentru elemente supuse presiunii unui lichid sau a unui material necoeziv, la care sepun condiţii de etanşeitate:

α f adm = 0,1 mm, în cazul elementelor întinse centric sau excentric cu mică excentricitate (de exemplu: verificarea în secţiunile verticale prin pereţii rezervoarelor cilindrice pentru depozitarea apei; aceste secţiuni sunt supuse numai unei forţe axiale de întindere nθ - fig. 11.7a); α f adm = 0,2 mm, în restul cazurilor (de exemplu: verificarea în secţiunile orizontale prin pereţii rezervoarelor cilindrice pentru depozitarea apei; aceste secţiuni sunt supuse la acţiunea unei forţe axiale de compresiune nx şi a unui moment încovoietor mx - fig. 11.7b);

a) secţiune complet fisurată b) secţiune cu zonă comprimată

Fig. 11.7 Condiţii de verificare a deschiderii fisurilor la pereţii rezervoarelorcilindrice din beton armat

• pentru alte elemente: α f adm = 0,1 mm, dacă sunt supuse unui mediu agresiv; α f adm = 0,2 mm dacă sunt expuse direct (neprotejate) acţiunii intemperiilor;

Page 164: Beton Precomprimat - Curs

α f adm = 0,3 mm, în restul cazurilor.

11.4.1 Controlul fisurării prin calcul

Condiţia de verificare sub efectul încărcărilor de exploatare este dată de relaţia (5.64). În cazul fisurilor normale, starea limită de fisurare este satisfăcută atunci când:

admff α≤α (11.14)

unde α f este deschiderea medie a fisurilor determinată cu relaţia (11.6); în cazul elementelor cu procente de armare mici (sub 0,3% în cazul încovoierii, respectiv sub 0,4% în cazul întinderii) se ia în considerare cea mai mare valoare dintre cele calculate cu relaţiile (11.6) şi (11.12).

În cazul fisurilor înclinate, starea limită de fisurare este satisfăcută atunci când:

admffi α≤α (11.15)

în care α fi este deschiderea medie a fisurilor înclinate determinată cu relaţia (11.13).

11.4.2 Controlul simplificat al fisurării

Conform experienţei acumulate, în cazul elementelor curente, la care dimensionarea (calculul şi alcătuirea) la starea limită de rezistenţă este corect efectuată, verificarea deschiderii fisurilor este întotdeauna satisfăcută. Având în vedere această constatare, desprinsă din practica curentă, STAS 10107/0-90 acceptă să nu se efectueze calculul de verificare a deschiderii fisurilor dacă sunt îndeplinite anumite condiţii.

Nu este necesară verificarea deschiderii fisurilor normale, pentru elementele realizate cu OB37, PC52 şi PC60, dacă este satisfăcută condiţia:

( ) mintt d/pd/p ≥ (11.16)

în care valorile minime ale raportului pt/d sunt date în anexa 22 în funcţie de tipul armăturii, natura solicitării şi α f adm.

Relaţia (11.14) pusă sub forma:

( ) admfa

a

t Ep

dAs1,0c2 α≤

σψ

++

permite determinarea valorilor minime ale raportului pt/d.Valorile (pt/d)min din anexa 22 au fost calculate având în vedere mărimi acoperitoare uzuale pentru

parametrii ce intervin în relaţia de mai sus.Pentru plăcile armate cu plase sudate din STNB, la care α f adm = 0,3 mm, nu este necesară verificarea

prin calcul a deschiderii fisurilor normale dacă sunt satisfăcute condiţiile din anexa 23.În cazul fisurilor înclinate nu este necesară verificarea prin calcul a stării limită de fisurare atunci când

α f adm = 0,3 mm sau când α f adm = 0,2 mm şi .5,1Rbh/QQ t0E ≤=

Aplicaţia numerică 11.1 Verificarea deschiderii fisurilor pentru un element întins centric Se cere verificarea la starea limită de deschidere a fisurilor a unui tirant expus direct intemperiilor

mediului (α f adm = 0,2mm), pentru care caracteristicile secţiunii sunt prezentate în figura Apl.11.1a. Efortul

axial de întindere este caracterizat de valorile NE = 600 kN, respectiv .kN420NEld = Calitatea materialelor

folosite: Bc20 (Rtk = 1,43 N/mm2) şi PC 60 (Ra = 350 N/mm2; Ea = 210000 N/mm2).

Page 165: Beton Precomprimat - Curs

Fig. Apl.11.1Din tabelul 13.3 se obţine grosimea stratului de acoperire cu beton c = 30 mm.Distanţa de la centrul de greutate al armăturii până la marginea secţiunii de beton este: a = c + d/2 = 30

+ 22/2 = 41 mm.Aria de înglobare Abt poate fi obţinută având în vedere prevederilor din figura 11.4, prevederi care

necesită cunoaşterea valorii 7,5d = 7,5⋅ 22 = 165 mm. Deoarece 7,5d = 165 mm > s1/2 = 79,5 mm, respectiv 7,5d = 165 mm > s2/2 = 59 mm rezultă că ariile individuale s-ar suprapune pe ambele direcţii ale secţiunii. Având în vedere acest lucru rezultă că, pentru acest caz, Abt = bh = 200⋅ 400 = 80000 mm2. În figura Apl.11.1 s-au delimitat ariile de înglobare individuale, determinate de jumătatea distanţei dintre armături.

%85,280000

2281100

A

A100p

bt

totat ===

Controlul simplificat al fisurării pt/d = 2,85/22 = 0,130

Având în vedere tipul de oţel folosit - PC60, deschiderea admisă a fisurilor - α f adm=0,2 mm şi tipul de solicitare al elementului - întindere centrică, din anexa 22 rezultă (pt/d)min = 0,208. Deoarece pt/d = 0,130 < (pt/d)min = 0,208, rezultă că este necesar un calcul detaliat.

Controlul fisurării prin calcul

7,0600/420N/N EEld ===ν

Efortul unitar în armătură în cazul întinderii centrice este:

)R75,0(mm/N2632280

600000

A

Na

2

tota

E

a ====σ

Calculul distanţei dintre fisuri necesită stabilirea distanţei dintre armături, pentru evaluarea căreia se are în vedere prevederea din figura 11.3:

s = max (s1, s2) = max (159, 118) = 159 mmÎn funcţie de tipul armăturii şi natura solicitării, din anexa 20 rezultă coeficientul A = 10.

( ) ( ) mm16985,2

22101591,0302

p

dAs1,0c2

tf =+⋅+⋅=++=λ - conf.rel.(11.2)

Deschiderea fisurilorIndicele de conlucrare ψ se determină din anexa 21. În funcţie de tipul armăturii -PC60, coeficientul ν

= 0,7 şi procentul de armare pt = 2,83%, rezultă ψ = 1,0. Conform relaţiei (11.6), se calculează deschiderea medie a fisurilor:

mm2,0mm211,0210000

2630,1169

E admfa

aff =α>=⋅=

σψλ=α

Deoarece starea limită de fisurare nu este satisfăcută, sunt posibile două variante. Varianta 1 - modificarea diametrului armăturilorSe modifică armarea iniţială prin reducerea diametrelor barelor:

4φ 18 + 4φ 20 (10,16 + 12,56 = 22,72 cm2) ≅ 6φ 22 (22,80 cm2).Noua dispunere a armăturii este prezentată în figura Apl.11.1b, pentru care rezultă

Page 166: Beton Precomprimat - Curs

s1 = 159 mm, s2 = 118/2 = 59 mm, respectiv s = max (s1, s2) = max (159, 59) = 159 mm.

Deoarece, în acest caz, aria totală de armătură rămâne practic neschimbată, efortul unitar în armătură nu trebuie recalculat.

Pentru că barele au diametre diferite se apelează la relaţia (11.3):

( ) 7,620418425

80000

d25

A

p

d bt

t

=⋅+⋅π

=∑( ) mm1597,6101591,0302f =⋅+⋅+⋅=λ - conform relaţiei (11.2)

Se menţine aceeaşi valoare pentru indicele de conlucrare ψ = 1,0, iar din relaţia (11.6) se calculează:

admff mm199,0210000

2630,1159 α≅=⋅=α

Varianta 2 - calcul detaliat al indicelui de conlucrare ψPentru varianta iniţială de armare, se efectuează un calcul detaliat al indicelui de conlucrare ψ cu relaţia

(11.8).Pentru armăturile din oţeluri PC, coeficientul β = 0,5.

( ) ( ) 938,02632280

43,1800007,05,015,01

A

RA5,011

aa

tkbt =⋅⋅⋅−⋅−=

σν−β−=ψ

Deoarece 1191,0A

RA

aa

tkbt <=σ , valoarea lui ψ este corectă.

Conform calculelor anterioare λ f = 169 mm.Din relaţia (11.8) rezultă deschiderea medie a fisurilor:

mm199,0210000

263938,0169

Ea

aff =⋅=

σψλ=α

Deoarece, în ambele variante de calcul, procentul de armare (2,83%) este mai mare decât 0,3% nu este necesar calculul deschiderii fisurii şi cu relaţia (11.12).

Starea limită de fisurare este satisfăcută deoarece, în ambele variante tratate anterior:

m m . 0,20 m m 0,199 admff =α≅=αAplicaţia numerică 11.2 Verificarea deschiderii fisurilor pentru un element încovoiatSe cere verificarea la starea limită de deschidere a fisurilor a unei grinzi aflată în condiţii normale de

exploatare (α f adm = 0,3 mm), pentru care caracteristicile secţiunii sunt prezentate în figura Apl.11.2.1. Efortul

de încovoiere este caracterizat de valorile ME = 145 kNm, respectiv .kNm103MEld = Calitatea materialelor

folosite: Bc30 (Rtk = 1,86 N/mm2; Eb = 32500 N/mm2; )7,2=ϕ−

şi PC 52 (Ra= 300 N/mm2; Ea = 210000

N/mm2).Grosimea stratului de acoperire cu beton rezultă din tabelul 13.3: c = (ab =) 25 mm. Aria de înglobare se obţine pe baza prevederilor figurii 11.4 şi a valorii 7,5d, care pentru φ 20 înseamnă

150mm, respectiv 165 mm pentru φ 22.Deoarece s/2 < 7,5d, ariile de înglobare individuale se pot extinde pe orizontală numai până la mijlocul

distanţei dintre bare (fig. Apl.11.2.2). Pe verticală extinderea se poate face cu 7,5d.

Page 167: Beton Precomprimat - Curs

Fig. Apl. 11.2.1 Secţiunea transversală Fig. Apl. 11.2.2 Aria de înglobare

Ariile de înglobare individuale ale armăturilor sunt:

• pentru armăturile din colţuri (36 + 59,3/2)⋅ (36 + 7,5⋅ 22)=65,65⋅ 201=13196 mm2

• pentru armăturile intermediare (59,3/2 + 59,4/2)⋅ (36 + 7,5⋅ 20)=59,35⋅ 186=11039 mm2

Suma acestor arii individuale este:2(13196 + 11039) = 48470 mm2 < 250⋅ 550/2 = 68750 mm2, deci Abt = 48470 mm2

Controlul simplificat al fisurăriiVerificarea condiţiei pt/d ≥ (pt/d)min nu poate fi făcută în mod direct deoarece barele au diametre

diferite. De aceea, în baza relaţiei (11.3), raportul pt/d se calculează în mod indirect după cum urmează:

( )136,0

48470

20222225

A

d25

d

p

bt

t =⋅+⋅⋅π⋅=π= ∑

Având în vedere tipul de oţel folosit - PC52, deschiderea admisă a fisurilor - α f adm =0,3 mm şi tipul de solicitare al elementului - încovoiere, din anexa 22 rezultă (pt/d)min = 0,043. Se constată că pt/d = 0,136 > (pt/d)min = 0,043, ceea ce înseamnă că nu este necesară verificarea prin calcul la starea limită de fisurare, totuşi aceasta se face în mod exemplificativ.

Controlul fisurării prin calcul

714,0145/103M/M EEld ===ν

Calculul efortului unitar în armătură - conform punctului 4.2.2.3

2b

'b mm/N1323932500

7,2714,05,01

8,0E

5,01

8,0E =

⋅⋅+=

ϕν+= −

86,1513239

210000

E

En

'b

a'e ===

Poziţia axei neutre rezultă din relaţia (4.10), având în vedere că 0A 'a = :

0,5bx2 - neAa(h0 - x) = 0,5⋅ 250 x 2 -15,86⋅ 1388(514 - x) = 0Din rezolvarea ecuaţiei de mai sus rezultă x = 225 mm Momentul de inerţie al secţiunii omogene este:

( ) ( ) 4423

20ae

3

i mm10278782225514138886,153

225250xhAn

3

bxI ⋅=−⋅⋅+⋅=−+=

( ) ( ) ( )a2

4

6

0i

E'ea R79,0mm/N4,238225514

10278782

1014586,15xh

I

Mn ==−

⋅⋅=−=σ

Distanţa dintre fisuri - conform relaţiei (11.2), modificată cu relaţia (11.3)În funcţie de tipul armăturii şi natura solicitării, din anexa 20 se obţine A = 6,5.

Page 168: Beton Precomprimat - Curs

( ) ( ) mm6,109136,0

15,64,591,0252

d25

AAs1,0c2 bt

f =+⋅+⋅=π

++=λ∑

Deschiderea fisurilor - conform relaţiei (11.8)Pentru armăturile din oţeluri PC, coeficientul β = 0,5.

( ) ( ) 912,04,2381388

86,148470714,05,015,01

A

RA05,11

aa

tkbt =⋅

⋅⋅−⋅−=σ

ν−β−=ψ

Deoarece 1272,0A

RA

aa

tkbt <=σ , valoarea lui ψ este corectă.

mm113,0210000

4,238912,05,109

E a

aff =⋅=

σψλ=α

Deoarece p = 100Aa/bh0 = 100⋅ 1388/250⋅ 514 = 1,08% > 0,3 % nu este necesar calculul deschiderii fisurii şi cu relaţia (11.12).

Starea limită de fisurare este satisfăcută deoarece α f = 0,113 mm < α f adm = 0,30 mm.

Aplicaţia numerică 11.3 Verificarea deschiderii fisurilor pentru o placă încovoiatăSe cere verificarea la starea limită de deschidere a fisurilor pentru o placă aflată în condiţii normale de

exploatare (α f adm = 0,3 mm), de grosime hp = 80 mm şi pentru care există două variante de armare (fig.

Apl.11.3). Calitatea materialelor: Bc20 (Rtk= 1,43 N/mm2; Eb = 27000 N/mm2; )0,3=ϕ

−; PC52 (Ra = 300

N/mm2; Ea = 210000 N/mm2); STNB (Ra = 370 N/mm2; Ea = 200000 N/mm2). Raportul EEld q/q=ν este egal cu

0,7.

Varianta 1 - PC52 Varianta 2 - STNB plasă 123 GR 159

Fig. Apl.11.3

Conform tabelului 13.3, grosimea stratul de acoperire cu beton c = 10 mm.Varianta 1 de armareAria de înglobare se obţine pe baza prevederilor figurii 11.4 şi a valorii 7,5d, care pentru φ 6 înseamnă

45 mm, respectiv 60 mm pentru φ 8. Deoarece s/2 = 82,5 mm>7,5d, ariile de înglobare individuale nu sunt în contact unele cu altele. Pe verticală extinderea se face cu 1,5d. În aceste condiţii dimensiunile ariei individuale se calculează cu relaţia:

(pe orizontală) ⋅ (pe verticală) = (2⋅ 7,5d) ⋅ (c + d/2 + 7,5d)Ariile de înglobare individuale ale armăturilor sunt:

• pentru bara φ 6: 90⋅ (10 + 6/2 + 7,5⋅ 6) = 5220 mm2

• pentru bara φ 8: 120⋅ (10 + 8/2 + 7,5⋅ 8) = 8880 mm2

Suma acestor arii individuale, pentru o lăţime de 1 metru (3,03φ 6 şi 3,03φ 8), este: 3,03⋅ 5220 + 3,03⋅ 8880 = 42723 mm2 > bh/2 = 1000⋅ 80/2 = 40000 mm2,

deci Abt = 40000 mm2

Controlul simplificat al fisurăriiVerificarea condiţiei pt/d > (pt/d)min nu poate fi făcută în mod direct deoarece barele au diametre diferite.

De aceea, în baza relaţiei (11.3), raportul pt/d se calculează în mod indirect după cum urmează:

Page 169: Beton Precomprimat - Curs

( )083,0

40000

803,3603,325

A

d25

d

p

bt

t =⋅+⋅⋅π⋅=π= ∑

Având în vedere tipul de oţel folosit - PC52, deschiderea admisă a fisurilor - α f min = 0,3 mm şi tipul de solicitare al elementului - încovoiere, din anexa 22 rezultă (pt/d)min = 0,043. Se constată pt/d = 0,083 ≥ (pt/d)min = 0,043, ceea ce înseamnă că nu este necesară verificarea prin calcul la starea limită de fisurare, care, totuşi, se face în mod explicativ.

Controlul fisurării prin calculEfortul unitar în armăturăÎn cazul plăcilor, pentru calculul efortului unitar în armătură rezultatul oferit de relaţia (11.9) prezintă

suficientă exactitate:

2

efa

necaaa mm/N210

238

3,19630085,0

A

AR85,0 =⋅=≅σ

Distanţa dintre fisuri - conform relaţiei (11.2), corectată cu relaţia (11.3)În funcţie de tipul armăturii şi natura solicitării, din anexa 20 se obţine A = 6,5.

( ) ( ) mm131083,0

15,61651,0102

d25

AAs1,0c2 bt

f =+⋅+⋅=π

++=λ∑

Deschiderea fisurilor - conform relaţiei (11.8)Indicele de conlucrare al armăturii cu betonul întins dintre fisuri se determină în mod simplificat din

anexa 21. În funcţie de calitatea armăturii - PC52, ν > 0,7 şi pt = 100Aa/Abt = 100⋅ 238/40000 = 0,595% rezultă ψ = 0,88.

mm115,0210000

21088,0131

Ea

aff =⋅=

σψλ=α

Deoarece p = 100Aa/bh0 = 100⋅ 238/1000⋅ 66,5 = 0,358% > 0,3% nu este necesar calculul deschiderii fisurii şi cu relaţia (11.12).

Starea limită de fisurare este satisfăcută deoarece α f = 0,118 mm < α f adm = 0,30 mm.Varianta 2 de armareControlul simplificat al fisurăriiPlasa sudată 123GR159 este caracterizată prin distanţa între axele armăturilor longitudinale ll = 100

mm, diametrul armăturilor longitudinale dl = 4,5 mm < 7,1 mm, distanţa între axele armăturilor transversale lt = 200 mm şi diametrul armăturilor transversale dt = 4 mm > 3,5 mm. Având în vedere cele de mai sus, condiţia de limitare a fisurilor la valoarea α f adm = 0,3 mm şi grosimea plăcii hp = 80 mm < 100 mm, din anexa 23 rezultă că nu este necesar un control al fisurării prin calcul. În mod exemplificativ se face şi verificarea prin calcul a stării limită de fisurare.

Controlul fisurării prin calculEfortul unitar în armătură - conform relaţiei (11.9)

( )a2

efa

necaaa R74,0mm/N272

159

14637085,0

A

AR85,0 ==⋅=≅σ

Distanţa dintre fisuri - conform relaţiei (11.4)Deoarece ll = 100 mm < 30dt = 30⋅ 4 = 120 mm se calculează raportul:

.67,0430

80

d30

h

t

p =⋅

=

Numărul întreg care satisface relaţia (11.4a) este nt = 1, deci: mm. 200 2001 ln ttf =⋅==λ

Deschiderea fisurilor - conform relaţiei (11.8)Deoarece dubla condiţie nt ≥ 2 şi ν ≤ 0,5 nu este respectată, rezultă ψ = 1.

mm272,0200000

2720,1200

Ea

aff =⋅=

σψλ=α

Starea limită de fisurare este satisfăcută deoarece α f = 0,272 mm < α f adm = 0,30 mm.

Page 170: Beton Precomprimat - Curs

12. CALCULUL ELEMENTELOR DE BETON ARMAT LA STAREA LIMITĂ DE DEFORMAŢII

Calculul la starea limită de deformaţii constă în verificarea, sub încărcările de exploatare, a valorii săgeţii f < fadm sau a unei părţi a acesteia ∆ f ≤ ∆ fadm , astfel ca să nu depăşească valorile admise în raport cu destinaţia elementelor, conform condiţiilor din tabelul 12.1.

Tabelul 12.1Condiţiile de verificare la starea limită de deformaţii

Tipul de element Relaţia de verificare Denumirea elementelor structurale Limite admise1

Elemente componente ale

planşeelor

( ) ( ) admE1sd

Eld fqfqf ∆≤−

Planşee care susţin sau sunt ataşate unor elemente nestructurale care pot fi deteriorate de deformaţiile mari ale planşeelor

400

Lfadm =∆

Planşee care nu susţin sau nu sunt ataşate unor elemente nestructurale care pot fi deteriorate de deformaţiile mari ale planşeelor

250

Lf adm =∆

( ) ( ) admE1sd

Esd fqfqf ∆≤−

Planşeele sălilor de spectacole, inclusiv cele ale balcoanelor acestora; gradenele tribunelor 350

Lf adm =∆

Grinzi de rulare ( ) adm0 fqf ≤

Poduri rulante manuale

Poduri rulante electrice

500

Lf adm =

700

Lf adm =

Notă: Încărcările permanente se iau în considerare cu intensităţi normate, iar cele variabile cu intensităţile normate afectate cu coeficientul nd.

Semnificaţia termenilor din tabelul 12.12 este următoarea:

( )Eld qf este săgeata de lungă durată din încărcarea totală de exploatare (cu luarea în considerare a

deformaţiilor în timp);

( )E1sd qf săgeata de scurtă durată din încărcarea de exploatare care acţionează înainte de executarea

elementelor nestructurale (fără luarea în considerare a deformaţiilor în timp);

( )Esd qf săgeata de scurtă durată din încărcarea totală de exploatare (fără luarea în considerare a

deformaţiilor în timp);

( ) ( )E1sd

Esd qfqf − săgeata de scurtă durată (fără luarea în considerare a deformaţiilor în timp) din

încărcarea utilă produsă de aglomeraţie de oameni;

( )0qf - săgeata totală din încărcările considerate în calculul la oboseală;

qE - încărcarea totală de exploatare;E1q - fracţiune a încărcării totale de exploatare qE care se aplică înainte de executarea elementelor

nestructurale;q0 - încărcările considerate în calculul la oboseală.

12.1 MODULII DE RIGIDITATE

Mărimea săgeţilor fiind dependentă de modulii de rigiditate ai elementelor de beton armat, se impune determinarea acestor rigidităţi, corespunzător comportării reale, în stadiul de exploatare.

Se defineşte ca modul de rigiditate, produsul dintre modulul de deformaţie, corespunzător materialului din care este alcătuit elementul, şi caracteristica geometrică a secţiunii.

1 Prin prescripţii speciale, bine justificate, se pot admite şi alte valori maxime ale săgeţilor, precum şi limitări de săgeţi pentru alte tipuri de elemente, necuprinse în tabelul 12.1.

Page 171: Beton Precomprimat - Curs

În cazul general al elementelor solicitate la încovoiere cu forţă axială, modulul de rigiditate se determină pornind de la legea de variaţie a curburii elementului:

EI

M1 E

(12.1)

de unde rezultă:

φ=

EMEI (12.2)

în care φ = 1/ρ este curbura fibrei medii deformate (rotirea specifică), ME fiind momentul încovoietor din încărcările de exploatare.

Pe baza deformatei fibrei medii, se poate scrie (fig. 12.1):

x

1 bε=

ρ(12.3)

Având în vedere că 'bmaxbb E/σ=ε , relaţia (12.3) se scrie sub forma:

'b

maxb

xE

1 σ=

ρ(12.4)

Înlocuind curbura medie dată de relaţia (12.4), în relaţia (12.2), se obţine următoarea expresie de calcul a modulului de rigiditate:

maxb

'b

ExEMEI

σ= (12.5)

în care înălţimea zonei comprimate x, modulul de deformaţie al betonului 'bE şi efortul unitar de compresiune

în beton maxbσ se determină, în stadiul II de serviciu, conform punctului 4.2.2.3.

În cazul elementelor din beton armat solicitate la încovoiere, STAS 10107/0-90 permite utilizarea relaţiei:

bi'bIEEI = (12.6)

în care Ibi este momentul de inerţie al secţiunii ideale de beton, calculat cu relaţia (4.8).

Fig.12.1 Deformare din încovoiere

În cazul elementelor solicitate preponderent la compresiune, în calculul deformaţiilor axiale modulul de rigiditate axial EA are valoarea:

a'ab

'b AEAEEA += (12.6)

În cazul elementelor solicitate preponderent la întindere, modulul de rigiditate axial EA are valoarea:

ψ= aa AE

EA (12.7)

în care indicele de conlucrare cu armătura longitudinală ψ se determină cu relaţia (11.8) sau cu ajutorul anexei 22.

12.2 CALCULUL SĂGEŢILOR ELEMENTELOR ÎNCOVOIATE

Page 172: Beton Precomprimat - Curs

Se admite ca săgeţile să fie determinate după regulile structurilor omogene, elastice, introducând pentru modulul de rigiditate EI valorile calculate la punctul 13.1.

În cazul grinzilor static determinate, săgeata maximă se determină cu relaţia:

2maxmax l

EI

MSf = (12.8)

unde S este un coeficient ce depinde de tipul încărcării şi modul de rezemare (fig. 12.2).Pentru grinzile continue, determinarea săgeţilor produse de un sistem de sarcini, în cazul problemei

plane, se poate face operativ cu metoda Maxwel-Mohr (fig. 12.3). Astfel, pentru determinarea săgeţii între două reazeme consecutive, într-un punct i, se utilizează diagrama reală de momente dintre cele două reazeme şi diagrama de momente virtuală, rezultată din acţiunea sarcinii unitare în punctul i, pe structura static determinată.

Pentru fiecare porţiune de moment încovoietor de acelaşi semn, valoarea modulului de rigiditate se consideră constantă şi egală cu valoarea modulului de rigiditate minim, care corespunde secţiunii cu cel mai mare moment încovoietor. În cazurile în care valorile EI calculate pentru zonele de moment pozitiv şi negativ nu diferă între ele cu mai mult de 50%, se admite să se considere pentru EI o valoare unică, egală cu semisuma valorilor respective.

Fig.12.2 Valorile coeficientului S

Pentru sistemele de bare drepte cu solicitarea dominantă de încovoiere, dacă l > 8h, se poate neglija influenţa forţelor tăietoare şi axiale; săgeata se poate determina în acest caz cu relaţia Maxwel-Mohr:

∫=l

0i EI

dsMmf (12.9)

unde:M este diagrama momentelor încovoietoare din sarcinile reale pe sistemul static nedeterminat;mi - diagrama de momente virtuală, din sarcina virtuală aplicată în punctul i, după direcţia deplasării, pe

sistemul de bază (static determinat sau cu grad de nedeterminare mai redus);l - lungimea barei pentru care se determină săgeata;EI - este modulul de rigiditate, considerat constant pe intervalul dat.Efectuarea integralei (12.9) se poate face şi după regula Vereşceaghin, adică:

GJf Ω= (12.10)

unde:Ω este suprafaţa diagramei reale de momente de pe bara pentru care se calculează săgeata între două

reazeme consecutive;JG - ordonata diagramei de momente virtuale mi, măsurată în dreptul centrului de greutate al suprafeţei

Ω .

Page 173: Beton Precomprimat - Curs

Fig.12.3 Determinarea săgeţilor la grinzi continue

Aplicaţia numerică 12 Verificarea la starea limită de deformaţie a unui element din beton armat supus la încovoiere.

Se cere verificarea săgeţii unei grinzi încovoiate cu secţiunea dreptunghiulară (fig. Apl.12). Grinda este simplu rezemată şi face parte dintr-un planşeu prefabricat, urmând să susţină elemente nestructurale care se pot deteriora în cazul unor deformaţii prea mari. Se cunosc: b/h/h0 = 250/550/510 mm; calităţile materialelor: Bc25 (Eb = 30000 N/mm2) şi PC52 (Ea = 210000 N/mm2); din calculul la încovoiere în secţiuni normale, la starea limită de rezistenţă, a rezultat armătura longitudinală Aa = 1570 mm2 (5φ 20).

Încărcările de exploatare acţionează uniform distribuit, având următoarele valori de calcul, egale cu intensităţile normate:

greutatea proprie a elementelor structurale = 14,70 kN/m greutatea finisajelor (tencuială şi pardoseală) = 4,14 kN/mgreutatea pereţilor despărţitori = 3,00 kN/mîncărcarea utilă = 15,00 kN/m

Page 174: Beton Precomprimat - Curs

Fig. Apl.12

- încărcarea totală de exploatare:qE = 14,7 + 4,14 + 3,0 + 15,0 = 37,0 kN/m;

- fracţiunea de lungă durată a încărcării de exploatare:

kN/m, 31,0 150,6 3,0 4,14 14,7 qEld =⋅+++=

- partea din încărcarea de exploatare care se aplică înainte de executarea elementelor nestructurale:

kN/m. 14,7 qEl =

Calculul săgeţii fld (qE)Această săgeată se determină din acţiunea încărcării totale de exploatare, deoarece se consideră că

aceasta poate acţiona cu toată valoarea ei timp îndelungat.Valoarea corectată a modulului de elasticitate al betonului se determină cu relaţia (4.3):

2b

'b mm/N11030

8,284,05,01

300008,0E

5,01

8,0E =

⋅⋅+⋅=

ϕν+= −

Deoarece toate încărcările acţionează în acelaşi mod (uniform distribuit), influenţa acţiunii de lungă durată rezultă:

84,00,37

0,31

q

qE

Eld ===ν

Din relaţia (5.44) se determină 8,20 =ϕ=ϕ−

, unde ϕ 0 rezultă din anexa 5, iar k1 = k2 = k3 = 1,0 (anexa

7), în cazul unor unor condiţii normale de solicitare a elementului şi de umiditate a mediului.Coeficientul de echivalenţă se determină cu relaţia:

19 /11030210000 /EE n 'bae ===

Momentul de inerţie al secţiunii ideale de beton necesită determinarea poziţiei axei neutre, utilizând relaţiile (4.4b şi 4.8):

x)- (hAn 2

bxsau x)- (hAn S 0ae

2

0aebc ==

( );x5101570192

x250 2

−⋅= rezultă x = 249 mm

( ) 4923

20aebcbi

mm1032,3249-5101570193

249250

x)- (hAn I I

⋅=⋅+⋅=

=+=

Modulul de rigiditate se determină din relaţia (12.6):

Nmm1036,6 103,3211030 IE EI 2129bi

'b ⋅=⋅⋅==

Săgeata se calculează conform figurii 12.2, (grindă simplu rezemată, cu încărcări uniform distribuite) cu

relaţia (12.8), în care :8

lqM

2EE =

Page 175: Beton Precomprimat - Curs

( ) mm17106,36

600037

384

5

EI

lq

384

5qf

12

44EE

ld =⋅

⋅==

Calculul săgeţii fsd ( )Elq

Această săgeată se determină din încărcarea de exploatare aplicată până la executarea elementelor structurale care se pot deteriora, respectiv a încărcării utile; se admite că săgeata produsă de aceste încărcări nu este afectată de fenomenele de durată, deoarece restul de încărcări pot să acţioneze într-un timp scurt de la execuţie. Se procedează ca mai sus.

( )0mm/N24000300008,0E8,0E 2b

'b =ν=⋅==

8,75 /24000210000 /EE n 'bae ===

x)- (hAn 2

bx0ae

2

= ; rezultă

( );x510157075,82

x250 2

−⋅= rezultă x = 188 mm

( ) 4923

20aebcbi

mm1098,1188-510157075,83

188250

x)- (hAn I I

⋅=⋅+⋅=

=+=

Nmm10,547 10,98124000 IE EI 2129bi

'b ⋅=⋅⋅==

( ) mm22,5105,47

60007,14

384

5

EI

lq

384

5qf

12

44ElE

ld =⋅

⋅==

Verificarea la starea limită de deformaţie se referă la suplimentul de săgeată care se produce după executarea elementelor nestructurale şi influenţează deformarea acestora:

( ) mm81122517qf(qff Elsd

Eld , = , − = − )=∆

Valoarea admisă a suplimentului de săgeată este, conform tabelului 12.1:mm 15 400 / 6000 400 / l fadm ===∆

Deoarece ∆ f = 11,8 mm < ∆ fadm =15 mm, condiţia de verificare este satisfăcută.