disertatiehidroizolatii moderne folosite la podurile din beton precomprimat

of 54 /54
HIDROIZOLAŢII MODERNE FOLOSITE LA PODURILE DIN BETON PRECOMPRIMAT - BETON ARMAT

Upload: alextms

Post on 24-Dec-2015

65 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

TRANSCRIPT

Page 1: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

HIDROIZOLAŢII MODERNE FOLOSITE LA PODURILE DIN BETON PRECOMPRIMAT -

BETON ARMAT

Page 2: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

2

LLUUCCRRAARREE DDEE DDIISSEERRTTAAŢŢIIEE

Autor: Ing. Marin Cheţi

Coordonator: Prof. Dr. Ing. Cornel Jiva

Page 3: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

3

CUPRINS

Cap. 1 - Generalitaţi

1.1 In general despre hidroizolaţii

1.2 Clasificare hidroizolaţii

1.3 Alte probleme

Cap. 2 - Hidroizolaţii folosite la poduri de şosea

2.1 Aspecte generale

2.1.1 Stratul suport pentru hidroizolaţii

2.1.2 Caracteristicile sistemului hidroizolator

2.1.3 Executarea hidroizolaţiilor

2.1.4 Protecţia hidroizolaţiilor

2.2 Soluţii moderne de realizare a hidroizolaţiilor la podurile

de şosea

Page 4: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

4

2.2.1 Hidroizolaţii la poduri din beton precomprimat -

beton armat

2.2.2 Hidroizolaţia bituthene hd şi bituschield

2.2.3 Hidroizolaţii kebuflex

2.2.4 Hidroizolaţii servidek şi servipak

Cap. 3 - Probleme de racordare a hidroizolaţiei de pe calea podului

pe trotuare sau cu nervurile marginale şi gurile de scurgere a

apelor

3.1 Racordarea la paramentul vertical

3.2 Racordarea la rosturile de dilatare

3.3 Racordarea la gurile de scurgere

Cap. 4 - Realizarea hidroizolaţiilor la un pod din beton

precomprimat - beton armat de şosea şi cale ferata

Cap. 5 - Concluzii

Bibliografie

Page 5: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

5

Cap. 1 - Generalitaţi

1.1 In general despre hidroizolaţii

Toate suprafetele interioare ale parţii carosabile, accesibile pentru apă, trebuie acoperite cu un strat continuu de hidroizolaţie, numit in mod curent şapa. Scopul hidroizolaţiilor este impiedicarea pătrunderii apei la elementele de construcţie, captarea şi evacuarea apei, preluarea solicitarilor din încărcări şi transmiterea lor la structura de rezistenta. Hidroizolaţia trebuie să fie: impermeabilă, elastică şi rezistentă.

Treuie să se acorde o atenţie deosebită modului de execuţie al hidroizolaţiilor, deoarce o greşală este greu de remediat. Pentru siguranţă este mult mai bine să se refacă toată şapa. Deoarece punctele de apariţie a apei la partea inferioară a plăcilor suprastructurilor nu corespund pe verticală cu locurile de infiltratie, deci nu se poate preciza punctul în care va trebui reparată şapa.

Alcatuirea de principiu a unei şape este:

- strat hidroizolant sau şapa hidrofuga:

- strat de amorsare;

- strat de lipire;

Page 6: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

6

- strat de bază;

- strat suplimentar ( de la caz la caz ).

- strat de protecţie.

Şapa este un ansamblu de straturi.

Şapa la podurile de cale ferată se compune din doua parti:

- şapă hidrofuga alcatuită din mai multe straturi -partea inferioara a hidroizolaţiei;

- şapă de protectie -partea superioară a hidroizolaţiei.

Stratul de amorsare asigură impregnarea suportului elementului de construcţie în vederea etansării acesteia şi pregătirea lui pentru aplicarea stratului de lipire.

Stratul de lipire asigură aderenţa materialelor hidroizolante pe suprafaţa suportului şi stratul de protecţie, precum şi între ele.

Stratul hidroizolator (hidroizolaţia) asigură etanşeitatea pătrunderii apei în elementele structurii podurilor masive, preluarea solicitarilor din încărcări si transmiterea lor la structura de rezistenţă a podurilor masive.

Stratul de protecţie asigură stratul de bază hidroizolator la acţiunea convoaielor şi utilajelor care execută îmbrăcămintea căii pe podurile masive.

Stratul hidroizolant poate fi realizat astfel:

- strat hidroizolant din materiale bituminoase sau plastice aplicate la rece;

- strat hidroizolant din materiale bituminoase aplicate la cald;

La poduri masive stratul hidroizolant poate fi realizat astfel:

- folii prefabricate, în unul sau mai multe straturi;

- filme subţiri, aderente la stratul suport, realizate prin întărirea sau polimerizarea unor substanţe chimice în stare lichidă.

Page 7: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

7

1.2 Clasificare hidroizolaţii

Hidroizolaţiile se pot impărţii dupa modul de utilizare în:

- hidroizolaţii pentru poduri de şosea:

- hidroizolaţii aplicate la cald

-un strat compact de mortar bituminos cu 14-15% bitum în grosime de 1,2 cm (la poduri cu deschidere mică);

- două straturi de carton asfaltic sau pânza bitumata între trei straturi de bitum;

- o folie de aluminiu între două straturi de bitum.

- hidroizolaţii aplicate la rece

- un strat de împâslitura de fibre de sticla intre doua straturi de romflexil;

- hidroizolaţii pentru podurile de cale ferată:

- hidroizolaţii aplicate la cald

- doua straturi de pânză bitumată cu strat separator din împâslitură de sticlă bitumată;

- un strat de folie de aluminiu bitumată de 0,2 mm grosime cu strat separator din împâslitură de sticlă bitumată;

- hidroizolaţii aplicate la rece

- din material plastic : folii de PVC plastificat cu folii de butarom.

Page 8: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

8

1.3 Alte probleme

La hidroizolatiile de şosea este necesară o suprapunere a foliilor de carton asfaltat de 10-15 cm, în sensul de scurgere al apei, pentru asigurarea impermeabilităţii. (fig. a) Adereanţa hidroizolaţiei la stratul suport se asigură print-un amorsaj format din bitum diluat sau tăiat care se întinde cu peria.

În vederea introducerii hidroizolaţiei in tubul de evacuare a gurii de scurgere este necesara o tăiere a foilor de carton asfaltat conform fig. b).

Înădirea foliilor se face prin decalarea rosturilor de la un strat la altul, evitându-se formarea de noduri. Stratul hidroizolant format din doua folii se execută conform fig. c).

Stratul de protecţie la hidroizolaţiile de poduri de cale ferata se realizeaza din dale prefabricate din beton armat sau beton monolit armat cu plasa de sârmă.

Page 9: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

9

Cap. 2 - Hidroizolaţii folosite la poduri de şosea

2.1 Aspecte generale

2.1.1 Stratul suport pentru hidroizolaţii

Stratul suport pentru hidroizolaţii este reprezentat de structura de rezistenţă corectată prin mortar de egalizare sau beton de pantă.

Execuţia stratului suport sau repararea şi nivelarea acestuia cu betoane sau mortare de ciment se face respectându-se prevederile NE 012-99 „Cod de practica pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprirnat*.

Elemente geometrice ale stratului suport sunt urmatoarele:

- la întocmirea proiectului, se va avea în vedere realizarea unor condiţii care să permită scurgerea rapida a apelor;

- suprafaţa suport a sistemului hidroizoiator la podurile de şosea se prevede cu pantă transversală conform:

Nr. ctr.

Declivitati longitudinale ale caii i(%)

Pante transversale (%)

1 1≤1 ≥2 2 1<1≤3 1,5 3 1>3 1

Page 10: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

10

- la podurile situate în curbă suprafaţa suport va fi prevăzută cu pante transversale şi longitudinale conform proiectului;

- suprafaţa suportului nu trebuie să prezinte proeminenţe, denivelările admise sunt:

Nr. ctr.

Tipul membranei hidroizolatoare Denivelări admise (mm)

1 Membrane prefabricate ±1,5 ÷±2,0 2 Membrane obţinute în urma

polimerizării ( aplicate in stare lichidă) ±2,0÷±5,0

Verificarea planeităţii suprafeţei se face cu dreptarul de 3 în lungime pe toate direcţiile.

Se admite o singură denivelare de ±5 mm la o verificare

- în lungul bordurii trotuarelor se vor amenaja rigole, a căror pantă longitudinală va fi de cel puţin 0.5%, orientată către gurile de scurgere. Aceste rigole se vor amenaja în suportul de beton, astfel încât să nu trebuiască să se recurgă la modificarii imbracamintii.

Caracteristicile tehnice ale stratului suport sunt urmatioarele:

• stratul Suport este realizat din beton de ciment. Betonul de ciment trebuie să fie compact cu clasa de cel puţin C 12/15. Iar mortarul utilizat pentru nivelare, în grosime medie de 2 cm, trebuie să aibă clasa de cel puţin M 100;

• caracteristicile fizico-mecanice ale betonului de ciment din stratul suport sunt cele din tabelul:

Page 11: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

11

Nr. ctr. UM Valoare minimă

1 N/mm2 20.0 2 N/mm2 2.5 3 N/mm2 1.5 4 Număr de cicluri G100 5 bari 8 6 % 0.2

• executarea straturilor suport din beton de ciment şi finisarea acestuia cu mortar se va face conform :

o NE 012 - 1999 „Codului de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat, şi beton precomprimat";

o „Normativului pentru executarea îmbrăcăminţiior din beton de ciment la drumuri" - ind. C 22 - 92;

o „Instrucţiunilor tehnice departamentale pentru executarea îmbrâcârnintilor din beton de ciment cu polimeri pentru calea pe poduri si pasaje" - ind. CD 169 - 2000 şi a prevederilor din „Caietele de sarcini" sau „Agrementelor tehnice elaborate pentru sistemul hidroizolator utilizat".

Pregătirea stratului suport cuprinde următoarele etape:

• înainte de aplicarea stratului hidroizolant, se vor verifica de către executantul lucrării cotele, declivităţile şi calitatea suprafeţei betonului, luându-se măsurile de corectare necesare;

• suprafaţa betonului din stratul suport al hidroizolaţiei, trebuie să fie foarte bine finisată pentru a nu avea proeminenţe sau alveole mai mari de 1,5 mm sub dreptarul de 3m;

• în cazul în care denivelările sunt mai mari de 1,5 mm sub dreptarul de 3 m, trebuie corectată suprafaţa prin adaos de mortar sau beton de ciment sau prin nivelare cu dalta în cazul unor proeminenţe reduse ca suprafaţă şi înălţime. Este

Page 12: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

12

interzisă operaţiunea de „buclardare" pentru a nu se produce fisurarea betonului din stratul suport;

• marginile şi unghiurile suportului din beton pe care urmează să se aplice hidroizolaţia trebuie să fie racordate în zona paramentului vertical cel puţin la 45°;

• Betonul din stratul suport trebuie să fie uscat, fără agenţi de separare precum uleiuri, grăsimi, agenţi de tratare pe bază de parafine sau silicon, lapte de ciment întărit sau mortar de ciment foarte fin, cuiburi de pietriş, etc. toate trebuiesc îndepărtate printr-o procedură mecanică adecvată ( perii din sârmă; polizoare, etc.) şi apoi trebuie corectată planeitatea înainte de aplicarea stratului de amorsare;

• înainte de aplicarea amorsei, suprafaţa suport din beton trebuie să fie bine curăţată prin periere şi cu jet de aer comprimat. Curăţarea suprafeţelor suport se poate face şi prin spălare cu jet de apă sub presiune, după care se lasă să se usuce complet înainte de aplicarea amorsei;

• circulaţia personalului va fi interzisă pe suprafaţa stratului .suport după pregătirea ei în vederea aşternerii hidroizolatiei. Muncitorii care execută lucrările vor fi echipaţi cu cizme de cauciuc şi vor staţiona şi circula numai pe pasarele si căi din dulapi de lemn;

• suprafaţa stratului suport va fi perfect uscată în momentul executării hidroizolaţiei. În cazul în care în timpul lucrului intervin precipitaţii sau perioade de timp umed lucrarile se sistează.

Page 13: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

13

2.1.2 Caracteristicile sistemului hidroizolator

Sistemul hidroizolator trebuie să-şi păstreze caracteristicile cel puţin 10 ani în condiţiile exploatării normale a podului pe care s-a aplicat.

Cerinţele minime referitoare la caracteristicile intrinseci ale materialelor din care este executat stratul hidroizolator sunt specificate în tabelul:

Sistemele hidroizolatoare executate intr-un strat sau mai multe straturi trebuie să reziste la circulaţia de mică viteză a utilajelor de

Page 14: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

14

transport, aşternere şi compactare a straturilor îmbrăcăminţilor asfaitice pe pod.

Sistemul hidroizolator trebuie să poată fi executat şi pe jumătate de pod, fără întreruperea circulaţiei, asigurându-se continuitatea hidroizolaţiei şi păstrarea caracteristicilor tehnice.

Materialele utilizate la hidroizolaţia podurilor nu trebuie să fie putrescibile şi degradabile în timp (reacţii reversibile).

Materialele utilizate în straturile de amorsare, de lipire sau cele din alcătuirea membranelor hidroizolatoare nu trebuie să reacţioneze chimic, distructiv, intre ele sau asupra straturilor de contact (beton de ciment, strat de protecţie sau îmbrăcămintea pe cale).

Membranele hidroizolatoare prefabricate, sau cele obţinute prin întărirea (polimerizarea) celor aplicate în stare lichidă, trebuie să adere la straturile îmbrăcăminţii căii pe pod, sau de stratul de protecţie în cazul utilizării acestuia.

Nu sunt admise materialele, care în exploatare, în special la temperaturi ridicate, determină apariţia unor denivelări ale îmbrăcăminţii, producând degradarea acesteia (văluriri, fisuri, crăpături, exfolieri etc).

În cazul structuriior de hidroizolare, care au în componenţă stratul de protecţie din asfalt turnat, temperatură la care membrana hidroizolatoare nu trebuie să-şi diminueze caracteristiciie fizico-mecanice este de +180°C. În siuatia în care îmbr ăcămintea pe cale este din mixtură asfaltică cilindrată aplicată la cald şi se aplică direct pe membrana hidroizolatoare, temperatura la care aceasta nu trebuie să-şi diminueze caracteristicile fizico-mecanice este de +160° C.

Page 15: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

15

2.1.3 Executarea hidroizolaţiilor

Membranele hidroizolatore se aplică dupa minimum 28 zile de la data turnării betonului.

Stratul hidroizolant se aplică pe timp uscat la o temperatură a suprafeţei suport mai mare de 5˚ C. Temperaturile de încălzire a bitumului şi a maselor bituminoase trebuie menţinute constante, la valorile din tabelul urmator:

Tipul materialelor ce vor fi încălzite

Temperatura de incalzire ˚ C

Mixturi bituminoase max. 180 Mortare bituminoase 150-180 Masticuri bituminoase si bitum topit

180-220

Temperatura minimă de aplicare a bitumului va fi de 120° C. Materialele bituminoase care se aplică la cald se pun în operă imediat după scoaterea din utilajul de topire. Temperatura de aplicare a stratului hidroizolant aplicat la rece este indicată în normele interne de fabricaţie, de către firmele producătoare.

Executarea straturilor de amorsare şi de lipire se realizeaza astfel:

• Strat de amorsare realizat pe baza de bitum: o stratul de amorsare pe bază de bitum se aplică cu

ajutorul periilor sau mecanic, cu dispozitive de pulverizare;

o la aplicarea manuală a amorsei nu se admit zone cu material în exces. Acestea se vor elimina printr-o nouă periere suplimentară, în aşa fel încât să se obţină o peliculă uniformă;

o după uscarea corespunzătoare a stratului de amorsare se aplică membrana hidroizolatoare;

Page 16: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

16

o sistemul hidroizolator poate avea în alcătuire şi un strat de lipire care se aplică peste stratul de amorsare;

o aplicarea stratului de lipire se face conform prevederilor caietului de sarcini întocmit de proiectant;

o după uscarea amorsei trebuie să rezulte o suprafaţă uniform colorată (neagră) aderentă la suport, continuă, fără umflături, exfolieri sau neregularităţi;

• Strat de amorsare realizat din răşini sintetice: o pentru asigurarea unei suprafeţe perfect plane şi

pentru a elimina posibilitatea desprinderii zonelor cu agregat fin din stratul suport se pot utiliza arnorse din răşini sintetice;

o pregătirea suportului înainte de a aptica stratul de amorsare şi tehnologia de execuţie a acestuia se vor specifica in caietul de sarcini şi proiectul de hidroizolare întocmit de furnizor;

• Strat de lipire: o stratul de lipire asigură aderenţa membranelor

hidroizolatoare între ele şi de suprafaţa suport, la podurile rutiere asigură şi aderenta stratului de protecţie de sistemul hidroizolator;

o stratul de lipire la unele tipuri de membrane este înglobat în masa acestora, formând pe una din suprafeţe un strat autoadeziv;

o executarea stratului de lipire se face conform prevederilor caietului de sarcini, a agrementului tehnic sau a proiectului întocmit pentru hidroizolarea podului;

o măsurile care se iau pe parcursul transportului, depozitării şi aplicării stratului de lipire vor respecta recomandările producătorului şi proiectantului lucrării.

Executarea stratului hidroizolator se realizeaza astfel:

a) Aplicarea la rece a stratului hidroizolator din folii prefabricate. Alcătuirea stratului hidroizolant aplicat la rece din folii prefabricate cuprinde:

o strat amorsa şi/sau strat de lipire;

Page 17: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

17

o membrană prefabricată;

Executia hidroizolaţiei se face de la marginea părtii carosabile spre axul longitudinal al podului şi numai la temperaturi ale mediului ambiant mai mari de + 5°C. Stratul de lipire poate fi aplicat manual sau mecanic, cu ajutorul dispozitivelor de pulverizat. După aplicarea stratului de lipire şi înainte de aplicarea stratului hidroizolator, se aşteaptă cca. 15 minute, pentru evaporarea solventului în exces şi iniţierea procesului de întârire.

Înainte de aplicarea stratului hidroizolator se va proceda la pregătirea acesteia în următoarele etape: .

• membrana se derulează alături de suprafaţa pe care s-a aplicat stratul de lipire, având grijă ca la partea superioara să se afle folia de protecţie din material plastic;

• stratul hidroizolant se aplică peste stratul de lipire, cu suprafaţa de pe care s-a dezlipit folia din material plastic;

• se întinde perfect membrana prin treceri succesive cu un rulou compactor cu suprafaţa curată.

Înnădirea membranelor se realizează prin suprapunere pe minim 10 cm sau prin eclisare cu ajutorul unor benzi de 20 cm lăţime. Pe zona pe care se realizează petrecerea sau eclisarea membranelor se aplică un strat suplimentar din materialul de lipire. Şapa hidrofugă astfel realizată,înainte de aplicarea stratului de protecţie, în scopul asigurării unei aderenţe corespunzătoare, se acoperă cu nisip 0-3

Page 18: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

18

mm în cantitate de 1,2 kg/m2. Stratul de protecţie al şapei hidrofuge se va executa la minim 24 ore după realizarea acesteia.

b) Aplicarea la rece a stratului hidroizolator din filme subţiri (Romex) Alcătuirea stratului hidroizolant aplicat la rece din filme subţiri cuprinde:

• strat amorsa şi/sau strat de lipire; • folie hidroizolatoare obţinută prin întărirea (polimerizarea)

unor substanţe chimice aplicate în stare lichida (mono sau bicomponente). În acest caz, pregătirea stratului suport se poate realiza prin următoarele tratamente mecanice:

o sablarea cu bile mecanice, cu recuperator de alice şi separator de praf;

o sablarea cu nisip, urmată de o suflare cu aer sub presiune;

o sablarea cu flacără; o sabiarea cu jet de apă de mare presiune; o frezarea; o perieri mecanice cu îndepărtarea prafului prin suflare

cu aer sub presiune.

Pe suprafaţa suport astfel pregătită, la maxim 2 ore de la sablare, se aplică un strat de grund constituit dintr-o răşină epoxidică, aproximativ 0,4 kg/m2. Aplicarea se face prin inundare după care, cu ajutorul unei raclete de cauciuc, se întinde uniform stratul de grund pe toată suprafaţa suport, până la obturarea completă a porilor betonului şi îhdepărtarea bulelor de aer din material. Imediat după aplicarea stratului de grund, se presară nisip cuarţos în exces, aproximativ 2 kg/m2. După întărirea stratului de grund, nisipul în exces se îndepărtează prin măturare.

În cazul în care stratul suport prezintă denivelări de 2 - 5 mm, după aplicarea stratului de grund, înainte de aşternerea stratului de nisip, se execută o egalizare cu un mortar epoxidic realizat dintr-un liant epoxidic si un nisip cuarţos. După aplicarea stratului de egalizare, se presară nisip cuarţos în exces pe suprafaţa astfel prelucrată..

Page 19: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

19

În scopul asigurării unei aderente sporiţe între stratul suport şi stratul de bază a hidroizolaţiei, după 1-2 ore, se aplică un strat de amorsare dintr-un poliuretan monocomponent, aproximativ 0,1 kg/m2. Realizarea stratuiui de amorsare se face prin pulverizare.

Stratul de bază este un elaslomer polluretanic cu viteză de reacţie rapidă, care se aplică fără utilizarea unui solvent special. Aplicarea stratului hidroizolator se face în două variante:

• prin pulverizare mecanizată, cu instalaţii speciale, aproximativ 2,5 kg/m2;

• prin aplicare manuală, aproximativ 3.5 kg/m2.

Peste stratul hidroizolator, în scopul obţinerii unei aderenţe sporite la stratul de protecţie, respectiv la straturile căii (din asfalt turnat sau din beton de ciment), se aplică un strat de amorsare, aproximativ 0,2 kg/m2, manual sau mecanizat.

O mărire a aderenţei se poate realiza prin împrăştierea de nisip cuarţos de granulaţie 0,7 -1,2 mm.

c) Aplicarea la cald a stratului hidroizolator cu membrane prefabricate

• Varianta cu 2 sau 3 foi de pânză bitumata. Alcătuirea sistemului hidroizolator :

Page 20: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

20

• Varianta cu folie de aluminiu.

Alcătuirea sistemului hidroizolator :

• Varianta cu 2 foi de carton bitumai

Alcătuirea sistemului hidroizolator :

Page 21: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

21

• Varianta cu o membrană prefabricată lipită cu flacără. Realizarea sistemului hidroizolator este :

Fazele tehnologice de executare a structurii hidroizolatoare realizată într-un singur strat sunt următoarele:

• după pregătirea suportului şi verificarea acestuia se va proceda la amorsarea suprafeţei

• pregătirea arzătorului cu flacără şi racordarea acestuia Ia butelia de gaz lichefiat;

• detensionarea membranei prin derulare şi menţinerea cca. 1...2 ore pentru relaxare, operaţiune ce se execută numai în situaţia unei depozitări îndelungate;

• sulurile succesive de membrană sunt aliniate şi suprapuse longitudinal pe cel puţin 10 cm;

• aprinderea arzătorului şi dirijarea flăcării asupra porţiuni din membrana ce urmează a veni în contact cu suportul în momentul derulării, pentru topirea bitumului aditivat pe toată lăţimea sulului fără a afecta suportul;

• derularea treptată a sulului de membrană hidroizolatoare concomitent cu retragerea arzătorului;

• presarea manuală sau cu un rulou, atât a întregii suprafeţe cât şi a zonelor de suprapunere a sulurilor de membrană,

Page 22: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

22

realizându-se chituirea lor cu masa impermeabilizată, ieşită lateral ca urmare a încălzirii membranelor;

• aplicarea membranei se face începând de la paramentul vertical spre axul podului.

d) Aplicarea la cald a stratului hidroizolator din mortar bituminos, cu

strat separator.

Stratul hidroizolator este alcătuit dintr-un strat compact de mortar bituminos de 8...10 mm grosime, aplicat pe o folie de împâslitură din fibre de sticlă conform :

Folia de împâslitură din fibre de sticlă constituie stratul separator, întins pe suprafaţa suport, al cărui rol este de a permite ca vaporii de apă pe care-i degajă betonul, până la completa lui întărire să poată difuza spre anumite puncte de evacuare, fără a da naştere la băşici de vapori sub presiune care ar ridica hidroizolatia de pe suportul de beton.

Pentru evacuarea vaporilor de apă, sub împâslitură se prevăd tuburi din policlorură de vinil având diametrul de 12 sau 16 mm.

Folia de împâslitură din fibre de sticlă se aşterne în benzi paralele cu axul longitudinal al podului. Marginile benzilor se vor petrece cu 5...10 cm. Ea se fixează pe suprafaţa suport prin puncte de bitum topit, dispuse la intervale de maxim 50 cm.

Page 23: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

23

Tuburile de evacuare a vaporilor care difuzează prin împâslitură din fibre de sticlă, se vor prevedeaîn punctele cele mai joase ale platelajului (în profil transversal) astfel:

Intervalele dintre tuburi vor fi astfel alese. încât suprafaţa aferentă unui tub să nu depăşească 35...40 m2 şi ca distanta de la punctul cel mai depărtat al suprafeţei deservite pană la tub sa nu depăşească 9...10 m.

Tuburile se vor aşeza numai în zona în care gura lor se găseşte sub împâslitură din fibre de sticlă, întinsă direct pe beton, fără strat de amorsare.

Tuburile se vor fixa în betonul platelajului printr-o flansă a cărei suprafaţă va fi la acelaşi nivel cu suprafaţa suportului de beton de sub folia de împâslitură din fibre de sticlă.

Extremitatea inferioară a tuburilor va depăşi faţa inferioară a platelajului cu 2..3 cm, şi va fi tăiată oblic.

Stratul compact de mortar bituminos constituie hidroizolatia propriu-zisă. Aceasta se execută în grosime de (9±1) mm, dintr-un mortar bituminos aplicat la cald peste folia de împâslitură din fibre de sticlă.

Stratul de mortar bituminos va depăşi pe conturul hidroizolatiei marginea foliei de împâslitură din fibre de sticlă cu aproximativ 20 cm (pentru a se evita pătrunderea apei din exterior sub stratul de hidroizolaţie).

Page 24: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

24

Mortarul bituminos se va prepara din bitum tip D, nisip şi filer. Dozajul de bitum va fi de 14...16 % din masa mixturii. Filerul de bitum va fi astfel dozat,încât să asigure un conţinut de granule (sub 0.09 mm de cei puţin 33%) raportat la masa agregatului mineral.

Pentru stabilirea compoziţiei optime se va urmări ca amestecul de bitum si filer sa aibă punctul de înmuiere inel şi bilă de 83... 85°C.

2.1.4 Protecţia hidroizolaţiilor

Protecţia provizorie a hidroizolatiei se realizează astfel:

• la sfârşitul zilei de lucru, petrecerile şi capetele foilor precum şi foile de protecşie se protejează provizoriu împotriva deteriorărilor mecanice sau absorbirii apei, cu nisip şi beton de clasă C5/7,5 astfel:

Page 25: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

25

• la reluarea lucrărilor, se îndepărtează betonul provizoriu şi nisipul, urmându-se realizarea unei legături rezistente şi etanşe cu straturile deja aplicate prin curăţirea si reîncălzirea lor.

• în timpul execuţiei stratului hidroizolant, pe porţiunile încă neacoperite cu stratul de protecţie se iau următoarele măsuri:

o se interzice circulaţia lucrătorilor şi depozitarea de materiale pe aceste suprafeţe;

o se presară praf de cretă, praf de ciment sau se acoperă cu hârtie umedă împotriva acţiunii razelor solare sau a temperaturilor ridicate din preajma punctului de aplicare a masei calde.

• pe stratul hidroizolant neacoperit cu stratul de protecţie sau în zona care urmează a se hidroizola imediat, nu se execută sprijiniri. Dacă acest lucru nu este posibil, lucrările de sprijinire se execută pe baza unui detaliu întocmit de proiectant.

Protecţia definitivă a hidroizolaţiei se realizează astfel:

• stratul de protecţie se aplică pe cât posibil în aceeaşi zi; • modurile în care se asigură protecţia sistemului hidroizolant

sunt prezentate în figurile:

Strat de protectie din beton armat cu plasa sudata

Page 26: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

26

Strat de protectie din mortar asflaltic

Fara strat de protectie in cazul membranelor rezistente la actiunea autovehiculelor de poduri

În caietele de sarcini se vor prevedea în mod expres mijloacele de circulaţie care pot fi folosite pe pod după executarea hidroizolaţiei şi intervalul de timp după executarea hidroizolaţiei după care se poete circula pe deasupra ei.

Page 27: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

27

2.2 Soluţii moderne de realizare a hidroizolaţiilor la podurile din beton precomprimat - beton armat

Pentru eliminarea infiltraţiilor de apă la structura de rezistenţă se recomandă folosirea unor hidroizolaţii eficiente, care pe lângă asigurarea unei etanşeităţi perfecte trebuie să mai îndeplinească şi următoarele condiţii de calitate:

• o bună rezistenţă la sarcinile mecanice pe care le suportă; • adezivitate perfectă la stratul suport şi cu stratul de protecţie; • durabilitate cât mai mare în timp; • flexibilitate suficientă pentru preluarea deformaţiilor structurii; • greutatea cât mai redusă (inclusiv stratul protector); • o cât mai mare uşurinţă de punere în operă.

2.2.1 Hidroizolaţia bituthene HD şi bitushield

Sunt hidroizolaţii sub forma de membrana autoadeziva. Sistem prefabricat de membrane hidroizolatoare şi de protecţie, sistem îmbinând o membrană de cauciuc/bitum auto-adezivă, armata cu plasă, de mare capacitate, cu un strat de protecţie capabil să suporte un înveliş din nisip şi asfalt fierbinte cilindrat.

Caracteristici:

• Aplicare la rece - nu este necesar nici un sistem de încălzire sau adeziv de bază bituminos fierbinte, suprapunerile auto-adezive asigurând continuitatea;

• Flexibil - uşor de aplicat, urmăreşte forma profilului, se adaptează la fisurile de contracţie de până la 0,6 mm;

• Robust - suportă utilaje pentru execuţia drumului;

Page 28: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

28

• Prefabricat - grosime garantată, nu depinde de modificările survenite la faţa locului;

• Armat cu plasă - asigură stabilitatea dimensională şi rezistenţa la avarie;

•Cauciuc/bitum - componenta auto-adezivă, elastică, asigură legătura şi transmisia forţelor de frânare la substrat, permite obturarea străpungerilor mici.

Bituthene 5000 HD şi Bitushield formează un sistem combinat flexibil de hidroizolaţie şi de protecţie pentru tablierele podurilor.

Bituthene HD este o membrană aplicată la rece, prefabricată, în grosime de 1,5 mm conţinând o componentă auto-adezivă cauciuc/bitum, protejată de o hârtie siliconică detaşabilă, cu o peliculă substrat cu sita polipropilenică acoperită cu adeziv. Este livrată în role de 1 m x 2 m lungime.

Bitushield este o membrană de protecţie aplicată la rece, prefabricată cu grosimea constantă de 4 mm, conţinând o componentă auto-adezivă cauciuc/bitum, protejată cu o hârtie siliconică detaşabilă laminată pe o pâslă minerală verde rezistentă, cu o bordură de 50 mm fără particule minerale. Este livrată în role de 0,914x10,94 m lungime (10 m2).

Aplicare

Pregătire

Montarea Bituthene 5000 HD şi Bitushield trebuie facută când temperatura mediului este peste 4° C sau când este de 4° C şi este în creştere.

Chiar înainte de aplicarea Primer B, suprafaţa de beton trebuie curăţată, uscată, eliberată de laptele de ciment, de agregate disparate şi alte resturi sau murdării. Betonul trebuie să prezinte o

Page 29: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

29

suprafaţă regulată finisată. Neregularităşile abrupte mai mari de 3 mm trebuie nivelate sau umplute cu mortar de înaltă rezistenţă.

Grunduire

Feţele orizontale şi verticale vor fi grunduite cu Primer B aplicat cu pensula sau rolul la un consum de 10-12 mp/litru, depinzând de porozitatea suprafeţei şi va fi lăsat să se usuce complet înainte de aplicarea elementului Bituthene 5000 HD.

Aplicarea Bituthene 5000 HD

Bituthene 5000 HD va fi aşezat longitudinal pe suprafaşa tablierului, în aşa fel încât să se potrivească pantei căii de rulare şi se lase zone de suprapunere descoperite. Materialul trebuie periat apăsat pe suprafaşă, pe măsură ce este derulat, pentru a asigura o bună lipire peste tot. Rolele adiacente se aliniază şi se suprapun pe o zonă de minim 100 mm iar suprapunerile trebuie bine aplicate cu presiune mare folosind “Rolul de suprapunere” pentru a asigura aderenşa completă şi continuitatea între straturi. Suprapunerile trebuie decalate pentru a evita mai mult de trei straturi de membrană într-un punct.

Bitushield

Elementul Bituthene 5000 HD trebuie verificat şi orice zone deteriorate trebuie completate cu un strat suplimentar de Bituthene 5000 HD pentru a asigura o suprapunere de 100 mm în jurul zonei deteriorate înainte de aplicarea stratului de protecţie Bitushield. În condiţii neprielnice, de temperatură scazută sau umiditate, utilizarea unei surse de căldură va îmbunătăţi aderenţa. Elementul Bitushield se aşterne în acelaşi mod ca şi Bituthene 5000 HD prin derularea suprafeţei auto-adezive pe suport. Toate suprapunerile longitudinale trebuie decalate faţă de suprapunerile Bituthene 5000 HD şi fiecare lungime a elementului Bitushield trebuie suprapuă pe o zonă de 50 mm peste stratul anterior. Zonele de suprapunere de la capete trebuie periate cu peria de sârmâ sau decapate pe o bandă de 75 mm de finisajul mineral şi suprapusâ următoarea rolă cu 75 mm peste această suprafaşă pregatită. Elementul Bitushield va fi bine rulat, acordând atenţie specială suprapunerilor, pentru a asigura aderenţa

Page 30: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

30

completă şi continuă la Bituthene 5000 HD. Utilizarea cu grijă a aerului cald sau a lampii cu benzină va îmbunătăţ i adezivitatea în zona suprapunerilor şi va ajuta la mularea elementului Bitushield în colţurile în unghi drept, aşa cum este cazul la deschiderile de tuburi, parapeţi şi pereţii bordurii.

Întreruperile membranei şi rosturile care rămân nefinisate

Marginile permanente ale elementelor Bituthene 5000 HD şi Bitushield trebuie terminate într-o adâncitură şi acoperite cu Mastic Bituthene. Îmbinările provizorii sau capetele temporare trebuie lăsate cu zone de suprapunere între membrană şi stratul de protecţie, rolate (cilindrate) cu grijă şi izolate cu Mastic Bituthene pentru a preveni pătrunderea umezelii sub membrană.

Aplicarea straturilor de asfalt de bază şi de uzură

Straturile de asfalt de bază şi de uzură se vor aplica cât mai curând posibil, după minimum 4 ore de la terminarea aplicării membranelor. Temperatura asfaltului va fi între 110° C şi 145° C pentru a se asigura o adeziune bună la Bitushield. În practică, asfaltul turnat la temperaturi mai înalte (175-180° C) se înt ăreşte imediat la 140° C sau la o temperatură mai mică a interfeţei. Dacă temperatura ambiantă depăşeşte 30° C, poate fi necesar s ă se întindă covorul de asfalt cu mâna sau să se restrângă operaţiunile maşinii la perioada specifică a zilei.

Echipamente din alte surse

Perie şi aer comprimat pentru curăţarea suprafeţei, cuţit “Stanley” pentru tăierea elementelor Bituthene 5000 HD şi Bitushield, mătură moale, pensulă sau rolă pentru grunduire, aer cald sau flacară cu gaz pentru etanşarea suprapunerilor.

Page 31: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

31

2.2.2 Hidroizolaţii KEBUFLEX

Formează un sistem de hidroizolaţii pentru tablierele de poduri din beton armat şi beton precomprimat, fiind alcătuit din două straturi:

• barieră de vapori dintr-o răşină epoxidică; • o folie tip KEBUFLEX BR. 1, de provenienţă germană.

Folia KEBUFLEX BR. 1 are, ca strat suport, o ţesătură de poliester, acoperită cu bitum-polimer. Datorită rezistenţei la întindere, aproximativ egală pe ambele direcţii, banda de folie KEBUFLEX poate fi aşezată în lungul podului sau transversal podului, în funcţie de cerinţele lucrării.

Page 32: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

32

Folia de KEBUFLEX are o grosime totală de 5 mm, din care :

• 3,5 mm, stratul inferior din bitum-polimer ; • 1,3 mm, stratul de rezistenţă din poliester ; • 0,2 mm, stratul superior de acoperire, bitum.

Modul de punere în operă a sistemului KEBUFLEX comportă următoarele faze tehnologice:

• Realizarea barierei de vapori.

Rugozitatea suprafeţei nu trebuie să depăşească 1,5 mm, iar rezistenţa ei trebuie să fie de cel puţin 1,5 N/mm2.

Pe suprafaţa astfel pregătită, se aplică, până la saturare, un grund dintr-o răşină epoxidică, utilizând o rolă sau o maşină de stropit tip Airless.

După grunduire, se împrăştie, peste răşină, un strat subţire (aproximativ 1 kg/m2) de nisip cuarţos, uscat, de granulaţie 0,1...0,5 mm sau 0,2...0,7 mm.

Se mătură sau se suflă cu aer, excesul de nisip, după care se execută închiderea, prin aplicarea unui nou strat de răşină, la fel cu cel dintâi.

• Realizarea hidroizolaţiei

Suprafaţa ce se protejază trebuie sa fie curăţată şi neîngheţată,răşina să fie întarită, iar temperatura mediului ambiant să fie de minim +5 °C.

Banda se ambalează prin roluire, avându-se grijă ca, la derulare, stratul inferior de bitum-polimer să se aştearnă pe suprafaţa ce se protejează.

Pe măsura derulării, folia este încălzită, până la topirea stratului inferior, utilizându-se un arzător cu flacără.

Page 33: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

33

Când stratul inferior începe să se topească, folia se aşterne pe suprafaţa de protejat şi astfel hidroizolatia este terminată.

Peste ea se poate aplica imediat, îmbrăcămintea bituminoasă, la temperatura de 200 ˚C, nefiind necesari timpi de aşteptare.

Suprapunerea benzilor de folie se face pe minim 80 mm în lungul podului şi minim 100 mm în lăţime, iar îmbinările diagonale trebuie decalate cu minim 500 mm.

2.2.3 Hidroizolaţii SERVIDEK şi SERVIPAK

Formează un sistem realizat dintr-o membrană hidroizolantă flexibila pentru tabliere de poduri din beton armat şi beton precomprimat combinat cu plăci de protecţie.

Sistem de hidroizolaţie simplu, practic, aplicat la rece, îmbinănd o componentă de întărire chimitcă cauciuc/bitum cu o placă de protecţie rezistentă, prefabricată, capabilă să suporte o acoperire din asfalt fierbinte cilindrat.

Hidroizolaţia se compune din două straturi :

• stratul de SERVIDEK format din două componente, care se amestecă direct la faţa locului pentru a produce un lichid vâscos cauciuc/bitum, care se întăreşte chimic pentru a forma o hidroizolaţie elastomerică. SERVIDEK se comportă ca un adeziv puternic pentru plăcile prefabricate SERVIPAK.

• stratul de protecţie din plăci prefabricate SERVIPAK 3; 6; 12 în grosime de 3; 6, 12 mm, care conţine agregate sortate legate între ele cu bitum, laminate între două cartoane asfaltice dure pentru a forma o placă de protecţie puternică, capabilă să suporte utilajele pentru execuţia lucrărilor şi betonul asfaltic fierbinte cilindrat.

Page 34: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

34

Caracteristici:

• Protecţie prefabricată rezistentă - plăcile de Servipak previn deterioră arile mecanice şi suportă utilaje pentru aşternerea asfaltului;

• Flexibil - se adaptează fisurilor din substrat, urmăreşe forma profilului tablierului;

• Aderenţă excelentă - se lipeste puternic de substrat permiţănd transferul forţelor de rupere;

• Fără grunduire - componenta Servidek se aplică direct pe suprafeţe curătate;

• Rapid - se poate circula peste el după 4 ore;

• Simplu - aplicare uşoară cu minim de efort şi unelte de mănă;

• Fixare mecanică - penetrarea asfaltului cald în plăcile de Servipak creşte rezistenţa la rupere.

Aplicaţii

Sistemul suportă acoperire din asfalt fierbinte cilindrat. Elementul Servidek, format din două componente, se amestecă direct la faţa locului pentru a produce un lichid văscos cauciuc/bitum, care se întăreşte chimic pentru a forma o hidroizolaţie elastomerică. De asemenea, Servidek se comportă ca un adeziv puternic pentru plăcile prefabricate Servipak, peste care maşinile pentru execuţia asfaltului pot trece după 4 ore. Sistemul combinat poate fi întins pe suportul negrunduit, curăţat, uscat sau foarte puţin umed şi se poate comporta de asemenea ca strat întăritor dacă se apli pe beton “verde”.

Plăcile Servipak conţin agregate sortate legate între ele cu bitum, laminate între două hărtii asfaltice dure pentru a forma o placă de protecţie puternică, capabilă să suporte utilaj pentru execuţia drumului şi asfalt fierbinte cilindrat. Placa permite penetrarea asfaltului cald în timpul cilindrării, pentru a mări rezisţa la forţele de frănare (rupere).

Page 35: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

35

Rosturile de dilataţie Serviflex armate, rezistente la derapare, se pot adapta deplasărilor de 51mm până la 330 mm, iar rosturile de dilataţie de module mici tip LM50 se pot adapta la deplăsari de 50mm. Servidek şi Servipak pot fi de asemenea folosite ca un sistem de protecţie permanent pentru gama de membrane Bituthene folosite în proiectele de construcţii şi acceptă trafic local şi fixări pentru armare. Se pot obţine variante pentru climat cald (HC) pentru a corespunde temperaturilor mai ridicate ale mediului, întălnite în zonele tropicale.

Aplicare

Temperatura de aplicare

Servidek trebuie folosit cănd temperatura mediului depăşeşte 4° C sau când este de 4° C şi este în creştere. Aplicarea nu trebuie făcută dacă se anunţă ploaie sau îngheţ iminent, nici în condiţiile în care s-ar putea să dea îngheţul înainte ca întˇairea să aibă loc. Când temperatura mediului este sub 10° C (50° F), este i ndicată depozitarea pentru câteva ore la 21° C (70° F) pent ru a uşura amestecarea şi aplicarea.

Pregătirea suprafeţei

Suprafeţele care urmează a fi protejate împotriva apei trebuie să prezinte o suprafaţă netedă finisată. Neregularităţile abrupte mai mari de 3mm trebuie nivelate sau umplute cu mortar de înaltă rezistenţă. Tablierul trebuie minuţios curăţat sau suflat cu aer, astfel încât‚ să fie eliberat de praf, pietre desprinse, murdărie, apa de suprafaţă şi alte impurităţii.

Amestecarea materialului Servidek

Nu trebuie amestecat cu putere. Amestecaţi cu o paleta din lemn printr-o mişcare de înfăşurare, până când se obţine o culoare uniformă. În mod normal aceasta nu ar trebui să dureze mai mult de două minute. Amestecaţi şi folosiţi numai o unitate odată, aplicând

Page 36: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

36

Servidek imediat ce este amestecat. Durata de aplicare este de 20 minute la o temperatură de 20° C.

Aplicarea Servidek/Servipak

Turnaţi materialul Servidek amestecat pe suprafaţă şi întindeti-l cu Tul cu cap de cauciuc, la un consum de 10-12 mp/unitate, depinzând de textura suprafeţei şi temperatură. Plăcile de protecţie Servipak trebuie aşezate atâta timp cât componenta Servidek este încă umeda şi se aşează progresiv, pentru a reduce mişcarea de aplicare, până când Servidek s-a întărit. Plăcile trebuie să fie aşezate prin îmbinare fermă pentru a asigura protecţia continuuă a Servidek, dar acolo unde apar crapaturi acestea trebuie umplute cu Servidek pentru a se asigura etanşeizarea, înainte de aplicarea benzii autoadezive. Acolo unde plăcile de Servipak depăşesc parapetul, deschiderile pentru tuburi sau culeele, ele trebuie ante-măsurate şi tăiate precis ca să se potrivească suprafeţelor, prin trasarea unei urme cu un cuţit Stanley ascuţit şi tăierea pe margine.

Îmbinările plăcilor de Servipak trebuie grunduite cu Primer B, aplicat în lăţime de 75 mm, cu o pensulă sau rolă, şi lăsat să se usuce înainte de aplicarea şi centrarea benzii armate autoadezive peste rost. Folosirea cu atenţe a pistolului cu aer cald sau a unei flăcări slabe va ajuta la realizarea unei adeziuni mai bune pentru banda armată. Banda armată trebuie puternic cilindrată cu o rolă de suprapunere în lung şi la joncţiuni, pentru a se asigura continuitatea. Este indicat să se izoleze marginea expusă a plăcilor de Servipak la sfâriştul fiecărei etape de lucru, pentru a preveni pătrunderea umezelii pe timpul nopţii, prin întoarcerea componentei Servidek peste marginea expusă a plăcilor de Servipak. Este bine să se verifice dacă plăcile de Servipak sunt bine lipite de substrat, printr-o apăsare fermă cu rola sau prin expunere la un trafic uşor, înainte de asternerea asfaltului.

Staturile se asfalt trebuie aplicate cât de curând posibil, după minimum patru ore. Asfaltul se va turna peste Servidek/Servipak la o temperatură între 110° C şi 145° C. În practic ă, asfaltul turnat la temperaturi mai înalte (175-180° C) se înt ăreşte imediat la 140° C

Page 37: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

37

sau la o temperatură mai mică a interfaşei. Dacă temperatura ambiantă depăşeste 30° C, poate fi necesar s ă se întindă covorul de asfalt cu mâna sau să se restrângă operaţiunile maşinii la perioada specifică a zilei. La podurile care au deschideri pentru tuburi,culei şi pereti de diafragma, ar putea fi necesară protejarea împotriva apei cu Servidek TG (categoria care se aplică cu mistria) pe feţele verticale sau cu Bituthene 5000 HD protejat cu Bitushield sau Servidek HDA.

Page 38: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

38

Page 39: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

39

Page 40: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

40

Page 41: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

41

Cap. 3 - Probleme de racordare a hidroizolaţiei de pe calea podului pe trotuare sau cu nervurile marginale şi gurile de

scurgere a apelor

3.1 Racordarea la paramentul vertical

Este necesar ca retragerea de acoperire a hidroizolaţiei să aibă un colţ care să împiedice pătrunderea apei în cazul desprinderii capătului hidroizolaţiei de stratul supont.

Marginile stratului suport pe care urmează să se aplice hidroizolatia trebuie să fie rotunjite, unghiurile fiind mai mari de 90°

Page 42: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

42

Înnădirea membranelor hidroizolatoare se realizeaza astfel:

• înnădirea membranelor hidroizolatoare se face prin petrecere după linia de cea mai mare pantă sau prin eclisare

• petrecerea membranelor, la înnădirile de la capete şi în lungul lor, trebuie să fie de cel puţin 10 cm, urmărindu-se decalarea rosturilor de la un strat la altul pentru a se evita formarea nodurilor.

Page 43: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

43

• hidroizolaţiile alcătuite din 2 folii se execută astfel:

• hidroizolaţiile alcătuite din 3 folii se execută astfel:

3.2 Racordarea la rosturile de dilatare

Racordarea hidroizolaţiei la rosturile de dilataţie se realizeaza astfel:

• în cazul rosturilor de diiataţie cu continuizarea îmbrăcăminţilor asfaltice hidroizolatia se va realiza confonrm executiei stratului hidroizolator;

Page 44: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

44

• în cazul rosturilor de dilataţie cu întreruperea îmbrăcămintei asfaltice se asigură racordarea hidroizolaţiei la dispozitivul de acoperire a rostului de dilataţie, în zona de racordare a hidroizolaţiei, panta longitudinală a stratului suport va fi sporită pentru asigurarea evacuării rapide a apelor.

3.3 Racordarea la gurile de scurgere

Executarea hidroizolaţiei la gurile de scurgere se realizează astfel:

• marginile hidroizolaţiei se introduc între tubul de evacuare şi rama grătarului

Page 45: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

45

• iar pantele straiului suport se vor accentua în zona gurilor de scurgere

• pentru introducerea hidroizolaţiei în tubul de evacuare a gurii de scurgere, membranele hidroizolatoare se vor tăia astfel:

Cap. 4 - Realizarea hidroizolaţiilor la un pod din beton precomprimat - beton armat de şosea şi cale ferata

1. Realizarea hidroizolaţiilor la un pod din beton precomprimat - beton armat de şosea În figurile urmatoare se prezintă ansamblurile de straturi care alcătuiesc hidroizolaţia la podurile de sosea:

Page 46: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

46

Mortar de egalizare saubeton de pantaStructura de rezistenta

Strat de protectieSapa de izolare

Imbracaminte bituminoasaImbracaminte bituminoasa

Mortar de egalizare saubeton de pantaStructura de rezistenta

Sapa izolatoare din mastic bituminosStrat separator din impaslitura de sticla

Imbracaminte bituminoasaStrat de protectie din imbracaminte bituminoasa

Ansambluri de structuri care alcatuieschidroizolatia si imbracamintea unui pod de sosea

a) alcatuire clasica b) alcatuire cu grosime redusa

Strat suport din betonStructura de rezistenta

Strat de protectie, mortarbituminosHidroizolatie (2 straturi romflexilsi unul impaslitura din fibra desticla bitumata)

Strat de uzura, imbracaminte bituminoasaStrat de rezistenta, imbracamintebituminoasa

Ansambluri de structuri care alcatuieschidroizolatia si imbracamintea unui pod de sosea

a) cu strat de protectie din mortar bituminos

b) cu strat de protectie din beton armat

Strat suport din betonStructura de rezistenta

Strat de protectie, b.a. Bc 25 cuplasa sudata la partea superioaraHidroizolatie (2 straturi romflexilsi unul impaslitura din fibra desticla bitumata)

Strat de uzura, imbracaminte bituminoasaStrat de rezistenta, imbracamintebituminoasa

Page 47: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

47

Strat din beton platelajsau beton de panta

Strat de protectie, mortarbituminos

Strat separator dintr-o foliede impaslitura de fibrade sticla

Strat de uzura, imbracamintebituminoasa

Ansambluri de structuri care alcatuiesc izolatia siimbracamintea la un pod de sosea

Hidroizolatie din mortarbituminos cu 14-15% bitum

Strat din beton

Sapa de protectie

Strat de egalizare

Strat de uzura din betonde ciment

Alcatuirea caii la poduri de sosea in cazulimbracamintii din beton de ciment

Hidroizolatie

Page 48: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

48

2. Realizarea hidroizolaţiilor la un pod din beton precomprimat - beton armat de cale ferata

În figurile urmatoare se prezintă soluţiile de alcătuire a hidroizolaţiei în cazul straturilor aplicate la cald sau la rece:

a) cu strat de protectie din beton armat

Strat suport din beton

Mortar de ciment M100 pentruegalizare amorsat cu bitum

Panza PNA bitumata sau foliede aluminiu bitumata sau foliede aluminiu si impaslitura desticla bitumata

Strat de protectie dinbeton armat C12/15

Bitum neparafinos sau celochit

Page 49: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

49

Mortar de egalizare

Strat suport din beton

Solutii de alcatuire hidroizolatii in cazul straturilor aplicate la cald sau la rece

b) cu strat de protectie din dale prefabricate din beton simplu

Mortar M100

Strat hidroizolant aplicatla cald sau la rece

Dale prefabricate dinbeton simplu C12/155x20x30 cm

Page 50: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

50

În cazul podurilor masive de cale ferata se pot folosii soluţiile moderne de realizare a hidroizolatiilor ca:

Varianta cu foaie de butarom Elementul de constructie

Diluant prenadez

Prenadez 300

Butarom de 2,4 mm grosimeBeton monolit C12/15

Hartie KraftBeton simplu C12/15 in dale prefabricate 5x20x30 cm

Varianta cu foaie de PVC plastifiat Elementul de constructie

Adeziv pentru PVC plastifiat

Adeziv pentru PVC plastifiat

Folii de PVC plasticat pentru hidroizolatii de 0,8 mm grosime

Beton monolit C12/15

Hartie KraftBeton simplu C12/15 in dale prefabricate 5x20x30 cm

Page 51: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

51

Varianta cu foaie de impaslitura din fire de sticla bitumata Elementul de constructie

Emulsie bitumoasa cationica lenta sau semilenta

Mastic bituminos (80°C)

Beton monolit C12/15

Impaslitura din fibre de sticla bitumata tip TABeton simplu C12/15 in dale prefabricate 5x20x30 cm

Emulsie bitumoasa cationica cu rupere rapida

Tesatura din fire de sticla bitumata tip TA

Varianta cu foaie de tesatura din fire de sticla bitumatasi folie de aluminiu

Elementul de constructie

Emulsie bitumoasa cationica lenta sau semilenta

Mastic bituminos (80°C)

Materiale hidroizolantebitumate cu folie de aluminiu

Beton monolit C12/15

Tesatura din fire de sticla bitumata tip TABeton simplu C12/15 in dale prefabricate 5x20x30 cm

Emulsie bitumoasa cationica cu rupere rapida

Page 52: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

52

Cap. 5 - Concluzii

Treuie să se acorde o atenţie deosebită modului de execuţie al

hidroizolaţiilor, deoarce o greşală este greu de remediat.

Controlul calitaţii lucrărilor de hidroizolaţii se realizeaza in conformitate cu

normele in vigoare si presupune urmatoarele:

• controlul calitatii materialului la amorsă, la sistemul

hidroizolator;

• controlul calitatii lucrărilor de executie care se realizează pe

fiecare fază de execuţie, cu respectarea prevederilor din caietul

de sarcini şi proiectul întocmit pentru hidroizolaţia podului;

• controlul calitatii sistemului suport;

• controlul rezistenţei sistemului suport;

• controlul calitatii sistemului de amorsare;

• controlul calitatii stratului hidroizolator.

Nu sunt admise materialele, care în exploatare, în special la temperaturi

ridicate, determină apariţia unor denivelări ale îmbrăcăminţii, producând

degradarea acesteia (văluriri, fisuri, crăpături, exfolieri etc).

Page 53: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

53

Bibliografie

- Cornel Jiva - Poduri din beton armat , Volumul 1 –Centru de

multiplicare, Universitatea politehnică Timisoara 1995

- Cornel Jiva - Poduri din beton armat , Volumul 2 – Centru de

multiplicare, Universitatea politehnică Timisoara 1995

- Normativ privind execuţia şi controlul calităţii hidroizolaţiei la poduri

(Decizie nr.242/27.06.2002) – AND 577/2002

- Ghid de produs - SERVIDEK şi SERVIPAK

- Ghid de produs - Bituthene 5000HD şi Bitushield

- STAS 5088-75 – Lucrări de artă. Hidroizolaţii. Prescripţii de proiectare

şi execuţie

- STAS 8270-75 – Poduri de şosea. Suprastructuri de beton, beton

armat şi beton precomprimat. Dispozitive pentru acoperirea rosturilor

de dilataţie

- Negoescu E. – Poduri masive de cale ferata I.C. Bucureşti 1972

- Capatu C. – Poduri de beton precomprimat. Editura tehnică Bucureşti

1989

- Capatu C. - Poduri de beton armat. IP Iaşi 1976

- R. Agent, D. Dumitrescu, T. Postelnicu., Îndrumator pentru calculul

şi alcătuirea elementelor structurale de beton armat, Ed. Tehnică,

1992

Page 54: DisertatieHidroizolatii Moderne Folosite La Podurile Din Beton Precomprimat

DisertaţieHidroizolaţii moderne folosite la podurile din beton

precomprimat - beton armat

54

- AND 578-2002, Normativ pentru execuţia suprabetonării sub trafi

- C149-87, Instrucţiuni tehnice privind procedeele de remediere a

defectelor pentru elementele de beton şi beton arma

- STAS 10111/2-87, Poduri de cale ferată şi şosea. Suprastructuri

din beton, beton armat şi beton precomprimat

- NE 012 - 1999 - Codului de practică pentru executarea lucrărilor din

beton, beton armat, şi beton precomprimat;

- Normativului pentru executarea îmbrăcăminţiior din beton de ciment

la drumuri - ind. C 22 - 92;

- Instrucţiunilor tehnice departamentale pentru executarea

îmbrâcârnintilor din beton de ciment cu polimeri pentru calea pe

poduri si pasaje - ind. CD 169 - 2000