606-r rev0 structuri - elemente de beton precomprimat pentru poduri

of 23 /23
SPECIFICATII TEHNICE 606. STRUCTURI DIN BETON PRECOMPRIMAT 606. STRUCTURI – STRUCTURI DIN BETON PRECOMPRIMAT Pag. 1 din 23

Upload: emilsabau

Post on 20-Nov-2015

81 views

Category:

Documents


8 download

DESCRIPTION

Elemente din beton prefabricate

TRANSCRIPT

Microsoft Word - XSS-00406-R Rev3 Structuri - Elemente de beton precomprimat pentru poduri.doc

SPECIFICATII TEHNICE606. STRUCTURI DIN BETON PRECOMPRIMAT Pagina pentru nregistrarea amendamentelor

Nr.DetaliiData

606 STRUCTURI DIN BETON PRECOMPRIMAT 606.0.

Lista documentelor de referinta606.1.

Generalitati606.1.1. Descriere606.2.Materiale606.2.1. Beton

606.2.2. Componentele sistemului de precomprimare

606.2.3. Placi de repartitie

606.2.4. Ancoraje

606.2.5. Cofraje

606.2.6. Armatura pretensionata

606.3.Conditii de executie606.3.1 Manipulare, transport si depozitarea armaturii

606.3.2 Pregatiri pentru confecionarea armturii pretensionate

606.3.3Confectionarea si poziionarea armturii prentinse

606.3.4 Confectionarea armturii postntinse

606.3.5Realizarea canalelor pentru armturi postintinse

606.3.6 Montarea armturilor postntinse

606.3.7 Monolitizarea elementelor prefabricate

606.3.8Pretensionarea606.3.9Injectarea606.3.10. Tratarea betonului606.3.11.Decofrarea606.3.12.Manipulare si transport606.3.13.Finisarea suprafatelor606.3.14.Marcare606.4. Utilaje606.5.Controlul calitatii 606.5.1.Generalitati606.5.2. Tolerante606.5.3.Controlul calitatii elementelor precomprimate606.5.4.Controlul calitatii asamblarii elementelor prefabricate

606.0LISTA DOCUMENTELOR DE REFERINTA

Nr.crt.REFERINTADESCRIERE

1Stas 3300/1-85Teren de fundare.Principii generale de calcul

2Stas 3300/2-85Teren de fundare.

Calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe

3NP 045-2000Teren de fundare.

Fundatii pe piloti. Incercarea in teren a pilotilor de proba si din fundatii

4Stas 2561/3-90Teren de fundare.

Piloti. Prescriptii generale de proiectare

5SR EN 1536/2004Executia lucrarilor geotehnice speciale.

Piloti forati.

6Stas 438/1-89Produse de otel pentru armarea betonului. Otel beton laminat la cald. Marci si conditii tehnice de calitate

7Stas 438/2-91Produse de otel pentru armarea betonului. Sirma rotunda trefilata

8SR 438-3:1998Produse de otel pentru armarea betonului. Plasa sudata

9SR 438-4:1998Produse de otel pentru armarea betonului. Sirma cu profil periodic obtinuta prin deformare plastica la rece

10Stas 6482/1-73Sirme de otel si produse din sirma pentru beton precomprimat. Reguli pentru verificarea calitatii

11Stas 6482/2-80Sirme de otel si produse din sirma pentru beton precomprimat. Sirma neteda

12Stas 6482/3-80Sirme de otel si produse din sirma pentru beton precomprimat. Sirma amprentata

13Stas 6482/4-80Sirme de otel si produse din sirma pentru beton precomprimat. Toroane

14Stas 6605-78Incercarile metalelor. Incercarea la tractiune a otelului beton, a sirmei si a produselor din sirma pentru beton precomprimat

15Stas 4606-80Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali. Metode de incercare

16SR EN 450:2006Cenusa zburatoare pentru beton. Definitii, conditii si criterii de conformitate

17SR EN 932-1:1998Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Partea 1: Metode de esantionare

18SR EN 932-2:1998Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Partea 2: Metode de reducere a unui esantion de laborator

19SR EN 932-3:2003Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Partea 3: Procedura si terminologie pentru descriere petrografica simplificate

20SR EN 933-1:2002Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Partea 1: Determinarea granulozitatii. Analiza granulometrica prin cernere

21SR EN 1097-1:1998Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea rezistentei la uzura ( micro-Deval )

22SR EN 1097-2:1998Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru determinarea rezistentei la sfarimare

23SR EN 1097-3:2002Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor. Partea 3: Metode pentru determinarea masei volumice in vrac si a porozitatii intergranulare

24SR EN 1097-6:2002Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor. Partea 6: Determinarea masei reale si a coeficientului de absorbtie a apei

25SR EN 12620:2003Agregate pentru beton

26SR EN 13055-1:2003Agregate usoare. Partea 1: Agregate usoare pentru betoane,mortare si paste de ciment

27SR EN 13242:2003Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructiile de drumuri

28SR EN 13263-1:2005Silice ultrafina pentru beton Partea 1: Definitii, conditii si criterii de conformitate

29SR EN 13263-2:2005Silice ultrafina pentru beton Partea 2:Evaluarea conformitatii

30SR ISO 2859:1998Proceduri de esantionare pentru inspectii prin atribute

31SR ISO 3310:2000Site pentru cernere. Conditii tehnice si verificari

32SR EN 12670:2002Piatra naturala. Terminologie

33SR 648:2002Zgura granulata de furnal pentru industria cimentului

34SR EN 196-1:2006Metode de incercare ale cimenturilor. Partea 1: Determinarea rezistentelor mecanice

35SR EN 196-2:2006Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 2: Analiza chimica a cimenturilor

36SR EN 196-3:2006Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 3: Determinarea timpului de priza si a stabilitatii

37SR EN 196-6:1994 Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 6: Determinarea finetii

38SR EN 196-7:1995Metode de incercare ale cimenturilor. Partea 7: Metode de prelevare si pregatire a probelor de ciment

39SR EN 197-12002Ciment-Partea 1: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale

40SR 3011:1996Cimenturi cu caldura de hidratare limitata si cu rezistenta la agresivitatea apelor cu continut de sulfati

41SR 3011:1996/ A1:1999Cimenturi cu caldura de hidratare limitata si cu rezistenta la agresivitatea apelor cu continut de sulfati

42SR 7055:1996Ciment Portland alb

43SR EN 1770:2001Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Determinarea coeficientului de dilatare termica

44SR EN 1008:2003Apa de preparare pentru beton Specificatii pentru prelevare, incercare si evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, inclusiv a apelor recuperate din procese ale industriei de beton, ca apa de preparare pentru beton

45EN 13577:1999Calitatea apei. Determinarea continutului de dioxid de carbon agresiv

46SR ISO 7150-1:2001Calitatea apei. Determinarea continutului de amoniu. Partea 1: Metoda spectrometrica manuala

47SR ISO 7150-1:2001Calitatea apei. Determinarea continutului de amoniu. Partea 2: Metoda spectrometrica automata

48SR ISO 7980:2002Calitatea apei. Determinarea continutului de calciu si magneziu.Metoda prin spectrometrie de absorbtie atomica

49DIN 4030-2Evaluarea lichidelor, solurilor si gazelor nocive pentru beton-Partea 2: Prelevarea si analiza esantioanelor de apa si soluri

50ISO 4316:1977Agenti activi de suprafata. Determinarea PH-ului solutiilor apoase. Metoda potentiometrica

51Stas 8270-86Materiale. Poduri de sosea

Dispozitive pentru acoperirea rosturilor de dilatatie

52Stas 4834-86Guri de scurgere din fonta pentru poduri

53SR 1948-2:1995Lucrari de drumuri. Parapete pe poduri. Prescriptii generale de proiectare si amplasare

54SR EN 206-1:2002Beton. Partea 1: Specificatie, performanta, productie si conformitate (clasificare)

55SR EN 1766:2002Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Beton de referinta pentru incercari

56SR EN 12390-1:2002Incercare pe beton intarit. Partea 1: Forma, dimensiuni si alte conditii pentru epruvete si tipare

57SR EN 12390-2:2002Incercare pe beton intarit. Partea 2:Pregatirea si conservarea epruvetelor pentru incercari de rezistenta

58SR EN 12390-3:2002Incercare pe beton intarit. Partea 3: Rezistenta la compresiune a epruvetelor

59SR EN 1992:2006Proiectarea structurilor de beton

60SR EN 12350-1:2003Incercare pe beton proaspat. Partea 1: Esantionare

61SR EN 12350-2:2003Incercare pe beton proaspat. Partea 2: Incercare de tasare

62SR EN 12350-3:2003Incercare pe beton proaspat. Partea 3: Incercare Vebe

63SR EN 12350-4:2002Incercare pe beton proaspat. Partea 4: Grad de compactare

64SR EN 12350-5:2002Incercare pe beton proaspat. Partea 5: Incercare cu masa de raspindire

65SR EN 12350-6:2002Incercare pe beton proaspat. Partea 6: Densitate

66SR EN 12350-7:2003Incercare pe beton proaspat. Partea 7: Continut de aer. Metode prin presiune

67SR EN 12504-1:2002Incercari pe beton in structuri. Partea 1: Carote. Prelevare, examinare si incercari la compresiune

68SR EN 12504-2:2002Incercari pe beton in structuri. Partea 2: Incercari nedistructive. Determinarea indicelui de recul

69SR EN 12504-3:2006Incercari pe beton in structuri. Partea 3: Determinarea fortei de smulgere

70SR EN 934-2:2003Aditivi pentru beton, mortar si pasta. Partea 2: aditivi pentru beton. Definitii, conditii, conformitate, marcare si etichetare

71SR EN 12878:2005Pigmenti pentru colorarea materialelor de constructie pe baza de ciment si/sau var. Specificatii si metode de incercare

72ASTM C173Metode de incercare pentru determinarea continutului de aer al betonului proaspat prin metoda volumetrica

73SR ENV 13670-1:2006Executia structurilor de beton-Partea 1: Conditii comune

74SR EN 13369:2004Reguli comune pentru produsele prefabricate din beton

75Stas 10111/1-77Poduri de cale ferata si sosea. Infrastructuri de zidarie si beton armat. Prescriptii de proiectare

76Stas 10107/0-90Constructii civile si industriale. Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton, beton armat si beton precomprimat

77Stas 7721-90Tipare metalice pentru elemente prefabricate de beton, beton armat si beton precomprimat. Conditii tehnice de calitate

78Stas 2833-80Incercari pe betoane. Determinarea contractiei axiale a betonului intarit

79Stas 3349/2-83Betoane de ciment. Prescriptii pentru stabilirea agresivitatii apei fata de betoanele constructiilor hidroenergetice

80Stas 5440-70Betoane de ciment. Verificarea reactiei alcalii-agregate

81Stas 5585-71Incercari pe betoane. Determinarea modulului de elasticitate static la compresiune al betonului

82Stas 6102-86Betoane pentru constructii hidrotehnice. Clasificare si conditii tehnice de calitate

83Stas 6657/2-89Elemente prefabricate de beton, beton armat si beton precomprimart. Reguli si metode de verificare a calitatii

84Stas 8600-79Constructii civile industriale si agrozootehnice. Tolerante si asamblari in constructii. Sistem de tolerante

85Stas 10265-75Tolerante in constructii. Calitatea suprafetelor finisate. Termeni si notiuni de baza

86Stas 10265/1-84Tolerante in constructii. Tolerante la suprafetele din beton aparent

87Stas 1910-83Poduri de beton, beton armat si beton precomprimat. Suprastructura. Conditii generale de executie

88Stas 3221-86Poduri de sosea. Convoaie tip si clase de incarcare

89Stas 2924-91Poduri pe sosea. Gabarite

90Stas 2920-83Poduri de sosea. Supravegheri si revizii tehnice

91Stas 1545-89Poduri pentru strazi si sosele; pasarele. Actiuni

92Stas 10111/2-87Poduri de cale ferata si sosea. Suprastructuri din beton, beton armat si beton precomprimat. Prescriptii de proiectare

93Stas 12187-88Table groase de otel pentru elementele principale ale podurilor si viaductelor

94Stas 12313-85Poduri de cale ferata si sosea. Incercarea pe stand a elementelor prefabricate din beton, beton armat si beton precomprimat

95Stas 12504-86Poduri de cale ferata, de sosea si pasarele. Incercarea suprastructurilor cu actiuni de proba

96Stas 1844-75Poduri metalice de sosea. Prescriptii de proiectare

97Stas 3461-83Poduri metalice de cale ferata si sosea. Suprastructuri nituite. Prescriptii de executie

98Stas 5626-92Poduri. Terminologie

99Stas 10101/1-78Actiuni in constructii. Greutati tehnice si incarcari permanente

100Stas 10101/ OB-87Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea actiunilor pentru podurile de cale ferata si de sosea

101Stas 7009-79Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Tolerante si asamblari in constructii. Terminologie

102Stas 7384-85Abateri si tolerante geometrice. Terminologie

103TEM 2001Standarde TEM si practici recomandate a 3-a editie, 4-6 Decembrie 2001

104AGRAcordul European privind principalele artere de trafic (AGR)

105Legea nr. 82/98Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

106Ordin 43/98Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor nationale

107Ordin 45/98Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

108NP 074/02Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice si a terenului de fundare

109GT 035/02Ghid pentru modul de intocmire si verificare a documentatiilor geotehnice pentru constructii

110PD 161/85Ghid de proiectare pentru drumuri, poduri de cale ferata, consolidari

111P 100/01Ghid de proiectare pentru constructii civile

112NE-013/02Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si prefabricate din beton precomprimat

113CD 145-85Ghid de metodologie a constructiei pentru executarea stratelor de fundatie din balast prin compactarea la un continut optim de umezeala de compactare

114P 10-86Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii directe la constructii

115C 160-75Normativ privind alcatuirea si executarea pilotilor pentru fundatii

116C 215-88Instructiuni tehnice pentru elemente de fundatii din beton cu adaos de cenusa de centrala termoelectrica, situate in terenuri cu agresivitati naturale si industriale

117C 41-86Normativ pentru alcatuirea, executarea si folosirea cofrajelor glisante

118C 162-73Normativ pentru alcatuirea, executarea si folosirea cofrajelor metalice plane pentru peretii din beton monolit la cladiri

119C 11-74Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in constructii a panourilor din placaj pentru cofraje

120Ghid pentru proiectarea si utilizarea cofrajelor

121C 16-84Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente

122C 28/83Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor de otel beton

123C 130-78Instructiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor si betoanelor

124C 156-89Indrumator pentru aplicarea prevederilor STAS 657/3-89. Elemente prefabricate din beton, beton armat si beton precomprimat. Procedee si dispozitive de verificare a caracteristicilor geometrice

125C 149-87Instructiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elemente de beton si beton armat

126PE 713-90Instructiuni tehnice departamentale pentru executia si controlul betoanelor constructiilor hidrotehnice

127C 163-73Instructiuni tehnice pentru folosirea profilului incastrat PVC plastifiat, la etansarea rosturilor in cadrul constructiilor hidrotehnice

128C 237-92Instructiuni tehnice pentru utilizarea aditivului complex ADCOM la prepararea betoanelor de ciment

129C 248-93Instructiuni tehnice pentru realizarea betoanelor de nisip

130NP 007-97Cod de proiectare pentru structuri si cadre din beton armat

131P 85-97Cod de proiectare pentru structuri cu pereti structurali

132C 56-85Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii

133C 26-85Normativ pentru incerc area betonului prin metode nedistructive

134C 54-81Instructiuni tehnice pentru incercarea betonului cu ajutorul carotelor

135C 200-81Instructiuni tehnice pentru controlul calitatii betonului la constructii ingineresti ingropate, prin metoda carotajului sonic

136C 150-84Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otekl ale constructiilor civile, industriale si agricole

137C 170-87Instructiuni tehnice de protectia elementelor din beton armat si beton precomprimat supraterane situate in medii agresive naturale si industriale

138AND 522-2002Instructiuni pentru stabilirea starii tehnice a unui pod

139NP 067-02Normativ privind lucrarile de aparare a drumurilor, cailor ferate si podurilor, impotriva actiunii apelor curgatoare si lacurilor

140PD 95-2002Normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor si podetelor

141P19-2003Normativ privind adaptarea pe teren a proiectelor tip de podete pentru drumuri

142ISO 9812Consistenta betonului. Metoda imprastierii.

143ISO 7031Testarea impermeabilitatii betonului.

144Eurocod 2Calculul structurilor din beton.

145ST 009-96Caracteristicile armaturilor.

146SR ASTM D5882Testarea integritii piloilor.

147DIN 17100Otel de uz general

148EN 10025-2 : 2004Standard European pentru otel pentru structuri

149DIN EN ISO 1461Galvanizare aplicata la cald pentru piese de otel

150DIN : 267Straturi de protective aplicate electrolitic

151DIN ISO 10684:2004Galvanizare aplicata la cald

152NE 012-2010Cod de practica pentru executarea lucrarilor de beton, beton amat si beton precomprimat

153NE 012-1:2007Cod de practica pentru executarea lucrarilor de beton, beton amat si beton precomprimat. Partea 1: Producerea betonului

154AND 577-2002Normativ privind executia si controlul calitatii hidroizolatiei la poduri

155SR 667-2001Agregate naturale si piatra prelucrata pentru drumuri. Conditii tehnice generale de calitate

156AND 590-2002Caiete de sarcini generale comune lucrarilor de arta

157SR EN 10025-1:2005Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii. Partea 1. Conditii tehnice de livrare.

158SR EN 10025-2:2004Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii. Partea 2. Conditii tehnice de livrare pentru oteluri de constructii nealiate.

159SR EN 10025-3:2004Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii. Partea 3. Conditii tehnice de livrare.

160SR EN 10025-4:2004Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii. Partea 4. Conditii tehnice de livrare.

161STAS 12187/88Table groase de otel pentru elementele principale ale podurilor si viaductelor.

162STAS 9407-75Poduri metalice de cale ferata si sosea. Suprastructuri sudate. Prescriptii de executie.

163SR EN ISO 2560:2006Materiale pentru sudare. Electrozi inveliti pentru sudarea manuala cu arc electric a otelurilor nealiate si cu granulatie fina. Clasificare.

164SR EN 757:1998Materiale pentru sudare. Electrozi inveliti pentru sudarea manuala cu arc electric a otelurilor cu limita de curgere ridicata. Clasificare

165SR EN ISO 544:2004Materiale pentru sudare. Conditii tehnice de livrare a materialelor de adaus. Tipul produsului, dimensiuni, tolerante si marcare.

166SR EN ISO 3580:2008Materiale consumabile pentru sudare. Electrozi nvelii pentru sudarea manual cu arc electric a oelurilor termorezistente. Clasificare

167SR EN 1600:2000Materiale pentru sudare. Electrozi nvelii pentru sudarea manual cu arc electric a oelurilor inoxidabile i refractare. Clasificare

168STAS 1125/6-90Sudarea metalelor. Electrozi inveliti pentru incarcare prin sudare. Conditii tehnice de calitate.

169SR EN 760:1997Materiale pentru sudare. Fluxuri pentru sudarea cu arc electric sub strat de flux.

170STAS 9477/2-73Fluxuri topite pentru sudarea otelurilor. Metode de analiza chimica.

171SR EN ISO 3834-4:2006Cerinte de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 4. Cerinte de calitate elementare.

172SR EN ISO 15614-1:2004/A1:2008 Specificaia i calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 1: Sudarea cu arc i sudarea cu gaz a oelurilor i sudarea cu arc a nichelului i a aliajelor de nichel.

173STAS 767/0-88Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Constructii din otel Conditii tehnice generale de calitate.

174SR EN ISO 15614-8:2003Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificare procedurii de sudare. Partea 8.

175SR EN 287-1:2004Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 1. Oteluri.

176SR EN 910:1997Incercari distructive ale imbinarilor sudate din materiale metalice. Incercarea la indoire.

177SR EN 895:1997Incercari distructive ale imbinarilor sudate din materiale metalice. Incercarea la tractiune transversala.

178SR EN 875:1997Incercari distructive ale imbinarilor sudate din materiale metalice. Incercarea la incovoiere prin soc.

179SR EN 1043-1:1999Incercari distructive ale imbinarilor sudate din materiale metalice. Incercarea de duritate. Partea 1.

180SR EN 1043-2:1999Incercari distructive ale imbinarilor sudate din materiale metalice. Incercarea de duritate. Partea 2.

181SR EN 1320:2000Incercari distructive ale imbinarilor sudate din materiale metalice. Incercarea de rupere.

182SR EN 910:1997Incercari distructive ale imbinarilor sudate din materiale metalice. Incercarea la indoire.

183SR EN ISO 6520-1:2007Sudare si procedee conexe. Clasificarea imperfectiunilor geometrice din imbinarile sudate ale materialelor metalice. Partea 1. Sudare prin topire.

184SR EN ISO 15614-1:2004Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurilor de sudare. Partea 1.

185STAS 8600-79Constructii civile, industriale si agricole. Tolerante si asamblari in constructii. Sistem de tolerante.

186SR EN 571-1:1999Examinari nedistructive. Examinari cu lichide penetrante. Partea 1. Principii generale.

187SR EN ISO 8504-1:2002Pregatirea suporturilor de otel inaintea aplicarii vopselelor si produselor similare. Metode de pregatire a suprafetei. Partea 1. Principii generale.

188STAS 10166/1-77Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel, supraterane. Pregatirea mecanica a suprafetelor.

189STAS 9330-84Poduri de cale ferata si sosea. Imbinari cu suruburi de inalta rezistenta. Prescriptii de proiectare si executie.

190STAS 3461-83Poduri metalice de cale ferata si sosea. Suprastructuri nituite. Prescriptii de executie.

191STAS 10128-86Protectia contra coroziunii a constructiilor supraterane din otel. Clasificarea mediilor agresive.

192SR EN 13523-0:2002Vopsire continua in banda a metalelor. Metode de incercare.

193STAS 10702/1-83Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel supraterane. Coperiri protectoare. Conditii tehnice generale.

194SR 1911:1998Poduri metalice de cale ferata. Prescriptii de proiectare.

195STAS 1844:1975Poduri metalice de sosea. Prescriptii de proiectare.

196SR EN 1337-3:2005

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 3: Aparate de reazem din elastomeri.

197CD 63-2000

Normativ privind proiectarea si folosirea aparatelor de reazem de neopren la podurile de sosea

198SR EN ISO 527-1:2000

Materiale plastice. Determinarea proprietilor de traciune. Partea 1: Principii generale

199SR 137:1995

Materiale hidroizolante bitumate. Reguli i metode de verificare

200SR EN ISO 62:2008 ver.eng.Materiale plastice. Determinarea absorbiei de ap

201SR EN ISO 2409:2007Vopsele i lacuri. ncercarea la caroiaj

202SR EN 12092:2002Adezivi. Determinarea viscozitii

203STAS 9199-73

Masticuri bituminoase pentru izolaii n construcii. Metode de analiz i ncercri

2045088-75

STAS Lucrri de arta. Hidroizolaii. Prescripii de proiectare i execuie

205SR ISO 7619:2001

Cauciuc. Determinarea duritii de indentare folosind dispozitive portabile

206SR ISO 37:1997

Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Determinarea caracteristicilor de efort - deformaie la traciune

207SR ISO 1817:2000

Cauciuc vulcanizat. Determinarea aciunii lichidelor

208SR ISO 812:2001

Cauciuc vulcanizat. Determinarea fragilitii la temperatur joas

209SR ISO 188:2001

Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. ncercrile de mbtrnire accelerat i rezistena la cldur

210SR ISO 1431-1:2002Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Rezistena la fisurare datorit aciunii ozonului. Partea 1: ncercare la deformare static

211SR ISO 815+A1:1995Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Determinarea deformrii remanente dup compresiune la temperaturi ambiante, ridicate sau sczute

212SR 13170:1993Materiale metalice. ncercarea la ncovoiere prin oc. Epruvete speciale i metode de evaluare

213SR EN 10045-1:1993Materiale metalice. ncercarea de ncovoiere prin oc pe epruveta Charpy. Partea 1: Metod de ncercare

214SR EN 10002-1:2002 Materiale metalice. ncercarea la traciune. Partea 1: Metoda de ncercare la temperatura ambiant

215SR EN 12670:2002Piatr natural. Terminologie

216SR EN 459-1:2003

Var pentru construcii. Partea 1: Definiii, caracteristici i criterii de conformitate

217SR EN 998-2:2004Specificaie a mortarelor pentru zidrie. Partea 2: Mortare pentru zidrie

218C 193-1979Instruciuni tehnice pentru executarea zidriilor din piatr brut.

606.1. GeneralitatiProgramul pentru Controlul Calitatii lucrarilor va fi pregatit inainte de executia lucrarilor pentru fiecare element din lucrare.Aceste documente vor fi pastrate pe santier ca parte a Sistemului de Control al Calitatii.606.1.1. DescriereAceasta sectiune a Specificatiilor descrie fabricarea, asamblarea si montarea elementelor din beton precomprimat pentru structuri.606.2. MaterialeToate materialele vor fi in conformitate cu cerintele subsectiunii acestor specificatii tehnice si cu referintele relevante identificate in Tabelul 1.Tabelul 1

Obiect Referinta

Elemente precomprimateNE 013-2002. Cod de practica

BetonSubsectiunea 403

Beton precomprimatNE 012-2010 Cod de practica

ArmaturaSubsectiunea 404

Armatura pretensionataSTAS 6482/2,3,4 - 80

Pentru armatura pretensionata, daca nu se mentioneaza in mod special in specificatie sau in planse, cerintele privind materialele pentru grinzile prefabricate vor corespunde standardelor mentionate mai sus.606.2.1. BetoaneCompozitia, aditivii antrenori de aer, amestecul, consistenta, transportul si turnarea betonului vor fi in concordanta cu prevederile Subsectiunii 403. Betonul pentru elementele precomprimate va fi conform cu cerintele codului de practica NE 013 2002.606.2.2. Componentele sistemului de precomprimareSarmele, toroanele, barele si toate componentele sistemelor de precomprimare impreuna cu utilajele specifice si metoda de precomprimare vor fi propuse de Antreprenor si aprobate de Inginer.

Toate sarmele, toroanele, barele si ansamblurile de ancorare livrate pe santier vor fi etichetate pentru a putea fi identificate.Se va asigura o copie a buletinelor de incercare privind analiza chimica, rezultatele testelor fizice precum si curbele rezistenta-deformatie pentru fiecare lot folosit. 606.2.3 Placi de repartitieAcolo unde este prevazut in planse grinzile prefabricate vor fi prevazute cu placi de repartitie metalice care sa asigure transferul incarcarilor verticale la aparatele de reazem. La stabilirea dimensiunii placilor de repartitie se va avea in vedere asigurarea posibilitatii amplasarii dispozitivelor antiseismice sau a preselor.Placile de repartitie variabile vor fi folosite pentru grinzi cu declivitate. Placile de repartitie se vor proteja impotriva coroziunii. Placile de repartitie se vor executa cu respectarea prevederilor SR EN 10025.

606.2.4. AncorajeAncorajele la capete si blocurile de ancorare pentru elementele pretensionate vor fi adecvate pentru preluarea fortelor rezultate din pretensionare si pentru a mentine tensiunea in armaturile pretensionate ale fiecarui element.

Ancorarea fasciculelor cuprinse n anexa 4 se face cu ancorajele indicate n anexa 7 ale Codului de practic NE 012/2-2010 .

Alte tipuri de ancoraje i sisteme de blocare se utilizeaz pe baz de agrement tehnic.

Ancorajele vor fi insotite de certificate de calitate emise de producator.

Dupa pretensionarea aramaturilor ancorajele se vor acoperi cu beton pentru a se proteja impotriva coroziunii.

606.2.5.CofrajeSistemele de cofrare folosite la betonul precomprimat vor fi construite conform prevederilor din planse in conformitate cu prevederile STAS 7721/90 si se vor conforma prevederilor Codului de Practica NE 012/2-2010 si subsectiunii 405.606.2.6. Armatura pretensionata

Armtura ce intr n alctuirea cablelor de precomprimare va fi alctuit din srme pentru beton i beton precomprimat calitatea I, avnd caracteristicile prevazute de STAS 6482/1-73 i STAS 6482/2,3,4-80.

Folosirea armturilor de pretensionare din import se va face pe baz de agrement tehnic.

Suprafaa srmei trebuie s fie fr fisuri, achii, adncituri i fr pete de rugin.

Srma se livreaz n colaci.

Colacul trebuie s conin un singur fir continuu, sudurile sau lipiturile nefiind admise.

Fiecare colac trebuie s poarte o etichet metalic bine legat, cu urmtoarele inscripii:

marca de fabric a ntreprinderii productoare

notarea srmei conform STAS 6482/2-80

simbolul lotului i numrul colacului

semnul CTC

Fiecare lot de livrare va fi nsoit de documentul de certificare a calitii, ntocmit conform prescripiilor legale n vigoare.

Acceptarea se va face in urma metodelor de verificare specificate de STAS 1799/88.

Caracteristicile geometrice si chimice pentru armatura pretensionata vor fi cele prevazute de STAS 6482/2-80, 6482/3-80 si 6482/4-80.

Srmele care prezint corodri pronunate sau adncituri nu vor fi folosite la alctuirea fasciculelor. Cablele de srm uor ruginite vor fi curate de rugin cu peria de srm nainte de a fi puse n oper.606.3. Conditii de executie606.3.1 Manipulare, transport si depozitarea armaturiiLa transportul i depozitarea produselor din oel destinate utilizrii ca armturi pretensionate se vor respecta prevederile prezentate n continuare:

a) Transportul se va efectua n vagoane nchise sau n autocamioane prevzute cu prelate. Aceste vehicule vor fi n prealabil curate pentru a se evita coroziunea.

b) Depozitarea se va face pe loturi i diametre, n spaii nchise, ventilate corespunztor, pe supori care s previn contactul cu pardoseala sau cu materiale corozive.c) Pentru colacii i tamburii prevzui cu ambalaje speciale de protecie, aplicate n uzin, se va da o deosebit atenie ca, la transport, manipulare i depozitare, ambalajul s nu fie deteriorat. Dac s-a produs deteriorarea ambalajului se vor respecta n continuare prevederile pentru armtura neprotejat. Periodic, se va verifica, pe colaci de prob, eficiena ambalajului pentru condiiile efective de depozitare.

d) La transportul, manipularea i depozitarea oelurilor se vor lua msurile necesare pentru a preveni:- zgrierea, lovirea sau ndoirea;

- murdrirea cu pmnt, materii grase, praf;

- contactul cu materialul incandescent provenit de la activiti de sudare, de tiere, sau de nclzire cu flacra aparatelor de sudare autogen;

- acoperirea prelungit cu diverse materiale care pot menine umezeala.

e) Barele vor fi livrate n form rectilinie i vor fi manipulate, transportate i depozitate astfel nct s-i pstreze forma.

606.3.2 Pregatiri pentru confecionarea armturii pretensionate

n cadrul lucrrilor pregtitoare sunt incluse urmtoarele operaii:

a) Verificarea existenei certificatului de calitate al lotului de oel din care urmeaz a se executa armtura; b) Suprafaa otelului se va cura de impuriti, de stratul de rugin superficial neaderent i se va degresa (unde este cazul).

c) Armturile care urmeaz s fie tensionate simultan vor proveni din acelai lot.

d) Poriunile de armtur care au suferit o ndoire local, nu se vor utiliza, fiind interzis operaia de ndreptare.

Pentru armturi pretensionate individual, modulul de elasticitate se va determina n conformitate cu prevederile din STAS 6605/78.

n cazul fasciculelor postntinse specificate n Anexa 4 din Codul de practic NE 012/2-2010, se va considera un modul de elasticitate global egal cu 1,92 x 105N/mm2 limitele de variaie putnd fi de 2%. Pentru alte tipuri de fascicule, acest modul de elasticitate va fi indicat furnizor sau se va determina in laborator.606.3.3 Confectionarea si poziionarea armturii prentinse

Toroanele de precomprimare vor respecta prevederile Codului de Practica NE 012-99, Partea a II-a.Toroanele pretensionate pentru elementele precomprimate vor fi pozitionate corect si mentinute in siguranta la pozitie in timpul turnarii betonului.Toroanele vor fi lipsite de orice urma de murdarie, praf, vopsea, ceara, rugina sau orice alt material strain care ar putea impiedica aderenta cu betonul.Nu este permisa utilizarea toroanelor de precomprimare care prezinta defecte.Toleranele maxime admisibile pentru abaterile de la ncrcrile indicate pe plane sunt de 5% pentru fiecare toron individual si 3% in medie pentru toate toroanele.Forta de tragere din fiecare toron va corespunde celei indicate in planse.

Toroanele nu vor fi taiate pana cand betonul nu a atins rezistenta la compresiune specificata in desene. Rezistenta la compresiune va fi determinata prin testarea cuburilor standard confectionate din beton din aceleasi sarje si pastrate in aceleasi conditii ca si elementele prefabricate.Abaterile la poziionarea n seciunea elementului a armturilor pretensionate, nu vor depi 3 mm fa de poziia din proiect, dac nu se specific altfel. Nu sunt permise tolerane negative la grosimea stratului de beton de acoperire a armturilor prentinse.

Pentru a permite aranjarea n poziie a armturilor nepretensionate se admite pretensionarea n dou etape. Fora de pretensionare din prima etap se va stabili n funcie de tehnologia de execuie adoptat, dar nu va depi 40% din fora de control prescris.

Nu se admit sisteme de poziionare a armturilor pretensionate sau nepretensionate la care piesele metalice ajung la faa betonului.

606.3.4 Confectionarea armturii postntinse

Se vor lua precauiile necesare pentru ca oelul s nu fie murdrit cu pmnt, materii grase etc, s nu fie ndoit sau zgriat n timpul operaiilor de tiere i confecionare.

Lungimea de tiere a srmelor care alctuiesc fascicule de tipul celor din Anexa 4 din Codul de practic NE 012/99 Partea B, se va determina prin adugarea la lungimea fasciculului msurat ntre suprafeele de rezemare ale ancorajelor, a lungimilor minime indicate la pct. 25 i 26 din tabelul din anex.

Dac tierea urmeaz s se fac cu aparatul de sudur se vor aduga nc minimum 30 mm (zona influenat de temperatur).

606.3.5 Realizarea canalelor pentru armturi postintinse

Canalele n care se introduc armturi postntinse se execut conform prevederilor din planse.

Pentru procedeele indicate n Anexa 4, canalele (care pot fi "cptuite" sau "necptuite") se vor realiza conform datelor din Anexa 4 i 6 din Codul de practic NE 012/99 Partea B.

Utilizarea tecilor din material plastic este permis numai la elemente care nu se calculeaz la oboseal i cu condiia ca n exploatare temperatura s nu depeasc +40 C. De asemenea, n cazul acestor teci nu se va utiliza tratamentul termic pentru ntrirea betonului.

n elementele realizate din tronsoane, racordurile pentru injectare/aerisire vor fi amplasate n rosturile dintre tronsoane.

n lipsa datelor de planse abaterile la poziionarea tecilor fa de traseul din proiect, se vor ncadra n urmtoarele limite:

a) pe direcia nlimii elementului (h):

- pentru nlimi pn la 200 mm*)

0.02h mm- pentru nlimi cuprinse ntre 200 i 1000 mm5mm

- pentru nlimi mai mari ca 1000 mm

10mm

b) pe direcia limii elementului:

- pentru limi pn la 200mm*)

5mm

- pentru limi cuprinse ntre 200 i 1000 mm10mm

- pentru limi mai mari ca 1000 mm

20mm

*) Pentru tecile aflate la marginea seciunii elementului, aceste abateri vor fi considerate pe direcia respectiv, fr valorile negative.

n cazul prefabricatelor alcatuite din tronsoane, abaterile la capetele aferente unui rost, nu vor depi 3mm pentru traseul aceluiai canal. Pentru diferene ntre diametrul fasciculului i cel al canalului mai mari de 15 mm sau rosturi mai late de 100 mm, abaterile nu vor depi 5mm.

Distanele ntre punctele de rezemare vor fi cuprinse ntre 500 i 1500 mm, n funcie de rigiditatea longitudinal a tecilor. La tecile extrase distana poate fi sporit pn la 2000 mm. Distane mai mari se pot utiliza pe baz de experimentare.

Este obligatorie amplasarea de dispozitive de poziionare n seciunile de schimbare a curburii traseului.

Dispozitivele de poziionare trebuie s mpiedice deplasarea ascendent a ansamblului teac - fascicul, la betonare.

n zonele de capt, axa canalelor (cptuite sau necptuite) va fi perpendicular pe suprafaa de rezemare a ancorajelor.

606.3.6 Montarea armturilor postntinse

nainte de nchiderea cofrajului este necesar s se verifice starea i poziia tecilor, acesta coninnd un punct de staionare pentru care se va ncheia un proces - verbal pentru lucrri ascunse, n ceea ce privete:

- ncadrarea n abateri a traseului realizat fa de prevederile proiectului.

- deformaiile parazitare (erpuirea) n plan orizontal sau vertical, ntre punctele de susinere, aceste deformaii putnd introduce frecri suplimentare de care nu s-a inut seama la proiectare.

- deteriorri (strpungeri, crpaturi, deirri) nereparate ale tecii.

- puncte insuficient etanate la mbinri ntre teci.

- montarea racordurilor pentru injectare i pentru aerisire.

n cazul n care se constat neconformiti, se vor face remedierile necesare.

Pn la nceperea operaiilor de pretensionare i injectare, n scopul prevenirii ptrunderii apei n canale i a coroziunii, este obligatoriu a se lua masuri speciale de protectie.Pregtirea pentru confecionarea armturilor pretensionate, confecionarea armturii ntinse, realizarea canalelor pentru armtura postntins i montarea armturilor postntinse se vor realiza n conformitate cu cap.3 din NE 012-99 Partea B, Beton precomprimat.

606.3.7 Monolitizarea elementelor prefabricate

Monolitizarea dintre tronsoane se va executa cu beton C 35/45 ca i in elementele prefabricate, cu asigurarea continuitii dintre canalele cablelor i barele din oel moale de pe conturul seciunii grinzii.

La zonele de monolitizare dintre grinzi se va folosi acelai tip de ciment ca i-n grinzi astfel ca s nu apar o diferen de culoare a betonului.606.3.8 Pretensionarea

Operatiunile de pretensionare vor respecta prevederile Codurilor de Practica NE 012/2-2010 Pretensionarea armaturii si NE 013-02, cap. 11, Precomprimarea armaturii pentru elemente prefabricate .

Conditii preliminare privind pretensionarea

Pretensionarea armaturilor se va face la temperaturi de 5 C sau mai mult.

Rezistenta minima la compresiune a betonului trebuie sa fie minim 43Mpa , daca nu este specificata altfel in plansele de detalii de executie.

Inainte de inceperea lucrarilor post-tensionare se vor verifica urmatoarele :

Aspectul elementului de beton ; Pozitia corecta a ancorajelor ;

Pozitia cablurilor si lungimea necesara dispozitivului pentru tensionare , precum si aspectul acestora.

Programul de tensionare

Programul de tensionare este intocmit separat pentru fiecare pod in parte , si specifica forta de tensionare , numerotarea cablurilor , ordinea tensionarii , alungirea teoretica si valorile de alarma. Programul de tensionare este anexat prezentului caiet de sarcini.

Rezultatele post-tensionarii vor fi nscrise pentru fiecare cablu, intr-o fi de post-tensionarii de tipul celei din Anexa 12 a Codului de practic NE 012/2-2010.

Protectia capetelor armaturilor post-tensionate si a ancorajelor se face prin inglobarea in beton de aceeasi clasa cu a elementului tensionat , prevazuta prin proiect.

606.3.9 InjectareaLa injectare se va ine cont de prevederile Codului de practic NE 012/2-2010 seciunea 8, cu respectarea datelor din Anexele 13 i 14 privind amestecul de injectare i fia de injectare.

In blocul de beton se vor lasa orificii prin care se va face injectarea cablelor.

Pentru injectare se vor respecta prevederile codurilor de practica NE 012/2-2010 si NE 013-02.

606.3.10. Tratarea betonuluiPastrarea

Elementele de beton vor fi pastrate tot timpul umede pe perioada intaririi.

Betonul nu va fi expus temperaturilor la temperaturi mai mici de 0 C inainte de incheierea procesului de tratareTratarea termicaAtunci cand este necesara o perioada redusa de realizarea rezistentei de transfer se poate aplica procedeul de tratare termica.Tratarea termica se va face in conformitate cu prevederile codului de practica NE 013-02.606.3.11. DecofrareaTimpul minim care trebuie sa se scurga inainte de scoaterea cofrajului la betonul precomprimat este de 12 ore dupa turnarea betonului. Dupa taierea toroanelor, cofrajul poate fi indepartat si elementele mutate in zona de depozitare.606.3.12.Manipulare si transportManevrarea si depozitarea elementelor precomprimate va fi realizata cu elementele situate in pozitie verticala si cu punctele de rezemare situate aproximativ in aceeasi pozitie ca cea proiectata pentru rezemarea in pozitie finala a elementului in structura.Elementele nu vor fi transportate sau montate pana cand betonul nu a atins rezistenta proiectata la compresiune specificata in planse.In timpul depozitarii, elementele vor fi asigurate la rasturnare.In timpul transportului, se vor respecta aceleasi conditii ca si la manipulare.606.3.13. Finisarea suprafatelorFinisarea de suprafata va incepe imediat dupa indepartarea cofrajului. Bavurile si proeminentele neregulate vor fi indepartate. Cavitatile, gaurile, petele in forma de fagure precum si alte defecte permise (conform NE 012/1999-anexa III.2) vor fi curatate complet, saturate cu apa si umplute cu grija cu un mortar de ciment expansiv.Partea superioara a elementelor grinzilor va fi lasata nefinisata pentru asigurarea aderentei suprabetonarii.606.3.14.MarcareFiecare element prefabricat va avea marcat data, numele fabricantului si numarul de identificare. Marcajele pot fi imprimate pe element sau vopsite pe loc cu vopsea rezistenta la apa.606.4. UtilajeToate echipamentele si utilajele folosite la executarea lucrarii vor fi in conformitate cu prevederile procedurii de executie propusa de Antreprenor si aprobata de Inginer.Utilajele de pretensionare vor fi calibrate periodic astfel incat sa satisfaca tolerantele si alte specificatii tehnice cerute de Controlul Calitatii.

Toate echipamentele necesare precomprimarii elementelor de beton vor fi furnizate si mentinute in buna stare de functionare.Presele hidraulice vor fi echipate cu manometre de presiune adecvate.Toate manometrele, dinamometrele si/sau alte dispozitive de inregistrare pentru masurarea fortei de tensionare vor fi calibrate si vor avea o precizie 2%.Calibrarea sistemului de prese si manometre se va verifica la un laborator de incercare atestat si Certificatele de Calibrare se vor pstra pe antier, ca fcnd parte din documentatia controlului de calitate.Daca in timpul lucrului, presele sau manometrele dau rezultate eronate respectiv daca presiunea manometrica si alungirile nu se coreleaza, se va face recalibrarea.Toate materialele, echipamentele si metodele de executie vor fi aprobate de Inginer.

606.5. Controlul calitatii 606.5.1. GeneralitatiFrecventa recoltarii probelor si a incercarilor ce urmeaza a fi facute va fi cel putin egala cu cele indicate de Codul de Practica NE 013-2002, Anexa 7.1.606.5.2. ToleranteDaca nu este specificat altfel in planse, tolerantele la dimensiuni vor fi cele prezentate in Tabelul I, II.Tabelul 2 Tolerante dimensionale Grinzi cu L>24mLungimea Grizii (media lungimilor talpii superioare si inferioare)25mm

Latime (Total)+12mm

Adancime (Total)+16mm-8mm

Grosimea talpii6mm

Aliniament orizontal pentru talpa superioara (Deviere de la linia dreapta paralela cu axa elementului)20mm max.

Curbura (Deviere de la curbura proiectata dupa eliberarea toronului. Vezi Tabelul IV)30% din curbura de proiectare

Pozitia toroanelor6mm de la pozitia proiectata

Placute de rezemare (Din ax pana la capatul grinzii) 12 mm

Nota: Deschiderile de scurgere a apei, nisele si golurile vor fi plasate la pozitiile prevazute in planse, dupa ce armatura si toroanele au fost asezate corect.Tabelul 3- Tolerante la dimensiuni Grinzi cu L