bespredmetna umetnost

Download Bespredmetna umetnost

Post on 12-Jan-2016

189 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bespredmetna umetnost. II. Uvod. Nastala je izmedju 1910. i 1920. godine .. Stvorili su je, nezavisno jedan od drugog , tri umetnika-Vasilij Kadinski , Kazimir Maljevi i Pit Modrijan ! S lika je za njih samostalna stavrnost koja ima svoje znakove. Vasilij Kadinski. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Bespredmetna umetnostII

 • Uvod

  Nastala je izmedju 1910. i 1920. godine.. Stvorili su je, nezavisno jedan od drugog, tri umetnika-Vasilij Kadinski, Kazimir Maljevi i Pit Modrijan!Slika je za njih samostalna stavrnost koja ima svoje znakove

 • Vasilij KadinskiKadinski je bio ruski umetnik. Sa grupom nemakih slikara je osnovao 1911. god. grupu Plavi jaha.. Sutina rada ove grupe bila je spontanost u izrazu emocija. Kadinski je tragao za istom umetnou u kojoj predmet nee smetati ispoljavanju unutranjih vibracija! Doao je do uverenja da oblik boja i linija sadre elemente jezika, imaju svoju duu stvara bespredmetni ekspresionizam

 • Kandinski

 • Vasilij KadinskiPie O pitanju forme - Kadinski kae: Ako je na nekoj slici jedna linija oslobodjena funkcije da oznai objekat, i ako ona sama funkcionie kao objekat, tada njena unutranja zvunost nije oslabljena bilo kojom sporednom funkcijom i ona postie maksimum svoje snage. Na ovom principu poiva njegova teorija bespredmetne umetnosti!

 • Boja ima svoj zvuk, a linija sama po sebi ima svoj oblik4 zvuka boje: toplo i hladno; svetlo i tamnoSvoje slike deli na: melodijske ( jednostavne) i simfonijske ( sloene )Profesor na Bauhausu ( kua umetnosti)0d 1920 geometrizam, perspektiva

 • Vasilij KadinskiImprovizacijaKompozicija VII

 • Bela linija

 • Kolpozicija VII

 • Kompozicija VI

 • Kompozicija X

 • Na belom

 • Kazimir MaljeviMaljevi je takodje ruski umetnik, poeo je da slika kubizmom.1913. svoje slike sveo na krugove, trouglove i kvadrate, koji postaju apsoluti jezika, to je nazvao supermatizmom. Crni kvadrat na beloj osnovi belo je beskonanost u kojoj su forme koje imaju energiju1918. godine je naslikao seriju slika belog na belom!

 • Maljevi

 • Seljak u polju

 • Crni kvadrat na beloj osnovi

 • Belo na belom

 • Kazimir Maljevi Dvodimenzionalni autoportret i supermatistika kompozicijaCrveni kvadrat, crni kvadrat Supermatizam

 • Pit ModrijanModrijan je holandski slikar i veliki teoretiar umetnosti. Pripada umetnikoj grupi De StilRazvio je novi oblik apstraktne umetnosti nazvan neoplasticizam. vertiklane i horizontalne linije, koristi neutralne ( to je prostor) i primarne boje ( to je materija ) Njegovo slikarstvo, lieno svake emocije

 • Modrijan

 • Kompozicija A

 • Pit ModrijanKompozicija sa crvenim, plavim i utim

 • asopis De stil arhitekti, skulptori, slikari, dizajnerikola Bauhaus Nemaka ukidanje razlike izmeu zanata i umetnosti, - direkror Valter Gropijus, sinteza svih umetnosti ogleda se u arhitekturi, nametaju, industrijiJednostavne i funkcionalne forme

 • Don Ritveld

 • Sat

 • Ruski konstruktivizam1914. godine pu uzoru na futurizamVladimir Tatljin, Aleksandar Rodenko, Anton Pevzner i Naum Gabo pokuali su u Moskvi da stvaraju dela u materijalima i onako kako se konstruie maina. Pokreta konstruktivizma je bio Tatljin

 • Spomenik III internacionali - maketa

 • TatljinSastoji se od od elemenata koji se okreu oko svoje ose :Polulopte (1 sat)Valjka ( 1 dan)Kupe (1 mesec)Kocke (1 godina)Obavijeni sa dvostrukom reetkom

 • Pevzverove i Gabove konstrukcije su bile bezlinne kao maine,Pevzner radi u vrstoj materiji bronza ili bakar Gabo radi u providnoj masiIdu u SAD

 • Gabo Linearna komstrukcija

 • Pevzner Razvojni stub

 • SADTatljinovu ideju da se umetnost kree u SAD sprovodi 30-tih godina Aleksandar Kolder - stvara umetnost mobila

 • Kolder Mrea za ribu i jastoga