avrupa komİsyonu avrupa bİrlİĞİ ve diŞ İlİŞkİler genel

Click here to load reader

Post on 02-Feb-2017

223 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KOMULUK POLTKASI VE GENLEME MZAKERELER

  GENEL MDRL DG NEAR

  Grevi:

  AB Anlamas ve Avrupa Konseyi tarafndan belir-lenen kriterleri karlayarak ABye katlma amac olan lkelere destek vermek

  Aday lkelerdeki ilerlemeyi yakndan takip etmek

  Aday ve potansiyel aday lkelerin AB ile ikili iliki-leri ynetmek

  Hukukun stnl, ekonomik ynetiim ve kamu ynetimi konularnda reformlarn gerekletirilmesi-ne ynelik almalar desteklemek

  DG NEAR, Avrupann dou ve gney komularna yardm faaliyetleri araclyla;

  Reformlarn gerekletirilmesi ile demokrasinin derinletirilmesini desteklemekte,

  Avrupa apnda refahn, istikrarn ve gvenliin glendirilmesini salamakta,

  Sz konusu blgelerde AB deerlerini, politikala-rn ve karlarn desteklemekte ve AB ile komular arasnda zel ilikilerin gelimesine yardmc olmak-tadr.

  Bakanlmz ile ilikisi:

  AB-Trkiye mali ibirlii kapsamnda programla-ma ve izleme toplantlar dzenlenmektedir.

  AVRUPA KOMSYONULGL

  GENEL MDRLKLER (DG)

  Europen Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations

  AVRUPA BRL VE DI LKLER

  GENEL MDRL

  www.tarim.gov.tr2016

  Avrupa Komisyonu

 • DENZCLK VE BALIKILIK GENEL MDRL DG MARE

  MARITIME AFFAIRS AND FISHERIES HEALTH AND FOOD SAFETY AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

  Grevi:

  evresel, ekonomik ve sosyal anlamda srdrlebilir

  ve daha rekabeti bir balklk sektr ortaya koymak,

  AB dzeyinde Ortak Balklk Politikas ile Entegre De-

  nizcilik Politikasnn uygulanmasndan sorumlu olmak.

  DG MARE iki ana politika alannda grev yapmaktadr:

  1. Ortak Balklk Politikas

  Balklk ynetimi

  OBPnin finansman

  Piyasa dzeni

  Uluslararas ilikiler

  2. Denizcilik leri

  Yetitiricilik

  Ky turizmi

  Mavi teknoloji

  Okyanus enerjisi

  Deniz taban madencilii

  Bakanlmz ile likisi:

  Trkiye AB Balklk Diyalog alma grubu her yl

  dzenli olarak toplanmaktadr.

  SALIK VE GIDA GVENLRL GENEL MDRL DG SANTE

  Grevi:

  Gda ve rn gvenilirlii, tketici haklar ve halk sal

  alannda AB mevzuat uygulamalarn izlemek

  lgili konularda gerekli yasal dzenleme nerileri hazr-

  lamak

  Her yl yaymlanan alma program erevesinde, AB

  ye Devletleri ile AB yesi olmayan lkelerde denetimler

  gerekletirmektedir. Bu kapsamda lkemizde de denetim-

  ler gerekletirilmek

  Bakanlmz ile likisi:

  ABye ihracat yapmak isteyen onayl iletmeler (hay-

  vansal yan rn, balklk ve su rnleri tesisleri ile gda

  iletmeleri), DG SANTE Ticaret Kontrol ve Uzman Sistemi

  (TRACES) listesinde kayt altna alnmakta ve bu liste resmi

  bildirimleri takiben ye Devletlerden 20 gn ierisinde iti-

  raz gelmedii srece DG SANTE resmi web sayfasnda gn-

  cellenerek yaynlanmaktadr. Ayrca, Gda ve Yemde Hzl

  Alarm Sistemi (RASFF) kapsamnda bildirimler DG SANTE

  zerinden kayt altnda tutulmaktadr.

  Hayvan Sal alma Grubu, Hayvan ve Bitki Sal

  Kaynakl Ticari Sorunlar alma Grubu ve AB-Trkiye mali

  ibirlii kapsamndaki projeler erevesinde ortak toplant-

  lar dzenlenmektedir.

  TARIM VE KIRSAL KALKINMA GENEL MDRL DG AGRI

  Grevi:

  Ortak Tarm Politikas (OTP) kapsamnda yer alan

  desteklemeler, piyasa tedbirleri, krsal kalknma poli-

  tikas, kalite politikas ile uluslararas tarmsal ilikiler

  konularnda almalarn, bnyesinde yer alan on bir

  direktrlk araclyla yrtmek

  AB btesini, yksek standartl mali ynetim an-

  layyla ynetim ve kontrol sistemlerine ve effaflk

  ilkesine uygun bir ekilde ynetmek

  OTPyi AB Antlamas, uluslararas ykmllkler

  ve mevzuatn sadeletirilmesi gereine uygun olarak

  ve etkin bir ekilde yrtmek

  Uyum, rekabetilik, istihdam, aratrma, iklim ey-

  lemlerini de kapsayacak ekilde evre, gda gvenilir-

  lii ve OTP d politikalar gibi ABnin dier politikala-

  rna katk salamak

  Bakanlmz ile likisi:

  Her yl dzenli olarak 1 Nolu Tarm ve Balklk Alt

  Komitesi Toplantlar dzenlenmektedir. Ayrca ylda

  iki kez IPARD zleme Komitesi Toplantlar dzenlen-

  mektedir.