avrupa bİrlİĞİ kurumlariiv. ders İdeal devlet avrupa zirvesi avrupa parlamentosu bakanlar...

of 28/28
IV. DERS

Post on 19-Feb-2020

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • IV. DERS

 • İdeal Devlet Avrupa Zirvesi Avrupa Parlamentosu Bakanlar Konseyi Avrupa Komisyonu Avrupa Birliği Adalet Divanı Avrupa Sayıştayı Ekonomik ve Sosyal Komite Bölgeler Komitesi Avrupa Merkez Bankası

  İÇERİK

  Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI 2

 • Sosyal İşbirliği İçinde Olmalıdır.

  Sosyal Sözleşmeyle Yönetilmelidir (Anayasa).

  Yetki; Yasama, Yürütme, Yargı Arasında Dağılmalıdır (Kuvvetler Ayrılığı).

  Yetki Merkezde Toplanmamalı Yerel Yönetimlere Dağıtılmalıdır (Adem – i Merkeziyet).

  Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI 3

  İdeal Devlet

 • Devletin Güç ve Yetki Sınırları Belirli Olmalıdır

  (Hukuk Devleti).

  Devlet Ekonomik Hayata Gerektiğinde ve Sınırlı Olarak Müdahale Etmelidir (Katalizör Devlet).

  Halk Egemenliği Esas Olmalıdır (Demokrasi).

  Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI 4

  İdeal Devlet

 • Yönetimde Açık ve Şeffaf Olunmalıdır (Şeffaf Devlet).

  Birey Hakları Korunmalıdır (Özgürlükçü Devlet).

  Tüm İnanç Sistemlerine Nötr ve Eşit Uzaklıkta Olmalıdır (Tarafsız Laik Devlet).

  Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI 5

  İdeal Devlet

 • İnsanlar Arasında Irk, Dil, Din, Etnik Köken Farkı

  Gözetmemelidir (Çoğulcu Devlet).

  Devlet Küresel Sisteme Ayak Uydurmalıdır (Küresel Devlet).

  Liyakat Sistemi Geçerli Olmalıdır (Meriokratik Devlet).

  Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI 6

  İdeal Devlet

 • YASAMA

  YÜRÜTME

  YARGI

  Kuvvetler Ayrılığı İlkesi

  Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI 7

 • Avrupa Birliği’nde yasama ve karar alma sürecinde

  katılımcı demokrasi ilkesi geçerlidir.

  Katılımcı demokrasi, karar alma mekanizmasında vatandaşın söz sahibi olduğu sistemdir.

  Alınacak kararlarda 28 ülkenin vatandaşlarının katkısı bulunmaktadır.

  Avrupa Birliği’nde Katılımcı Demokrasi

  Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI 8

 • Halk, menfaat grupları, uzmanlar:

  GÖRÜŞME - KONSENSUS

  Komisyon: RESMİ TEKLİF

  Parlamento – Bakanlar Kurulu : ORTAK

  KARAR

  Ulusal – Yerel Otorite: UYGULAMA

  Komisyon ve Adalet Divanı :

  UYGULAMANIN DENETİMİ

  Avrupa Birliği’nde Katılımcı Demokrasi

  Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI 9

 • Avrupa Birliği’nin Kurumları

  AVRUPA PARLAMENTOSU

  ADALET DİVANI

  SAYIŞTAY EKONOMİK ve SOSYAL KOMİTE

  BÖLGELER KOMİTESİ

  BAKANLAR KONEYİ KONSEY

  AVRUPA KOMİSYONU

  AVRUPA YATIRIM BANKASI

  AVRUPA MERKEZ BANKASI

  AJANSLAR

  AVRUPA KONSEYİ / ZİRVESİ

  Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI 10

 • ÜÇ ÖNEMLİ KURUM

  AVRUPA PARLAMENTOSU- HALKIN SESİMartin Schulz, AB PARLAMENTO BAŞKANI

  AB KONSEYİ- ÜYE ÜLKE ÇIKARI / SESİHerman Van Rompuy, AB KONSEYİ BAŞKANI

  AB KOMİSYONU- AB ÇIKARLARIJosé Manuel Barroso, AB KOMİSYON BAŞKANI

 • AB üyesi ülkelerin devlet ya da hükümet başkanları

  katılmaktadır.

  Yılda dört kez toplanmaktadır.

  Temel politikaları ve yol haritasını belirler.

  Kararlar oybirliği ya da nitelikli çoğunlukla alınır.

  Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI 12

  AVRUPA BİRLİĞİ ZİRVESİ

 • AVRUPA PARLAMENTOSU

  Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI 13

 • Genel Kurul Strazburg’da toplanır. Siyasi grupların

  Merkezi Brüksel’de, sekreterya Lüksemburg’da bulunmaktadır.

  2014 yılından başlayarak üye sayısı 751 olarak belirlenmiştir.

  Konsey ile birlikte yasama yetkisini paylaşır

  Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI 14

  AVRUPA PARLAMENTOSU

 • Üye ülkeleri bağlayıcı düzenlemelere Konsey ile

  ortak karar verilmektedir.

  Kurumlar üstünde siyasi denetim yetkisi bulunmaktadır.

  Avrupa Ombudsmanını atar.

  Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI 15

  AVRUPA PARLAMENTOSU

 • AB PARLAMENTOSU OY ORANLARI

  4 BAKANLAR KURULU İLE ORTAK BÜTÇE OYLAMASI4 AB’NİN DEMOKRATİK YÖNETİMİ

  2013

  United Kingdom12

  22

  74

  73

  13

  Italy

  Ireland

  22Hungary

  Greece

  99Germany

  France

  Finland

  6Estonia

  13Denmark

  22Czech Republic

  6Cyprus

  12Croatia

  19Austria

  22Belgium

  Total 766

  72

  20Sweden

  54Spain

  8Slovenia

  13Slovakia

  33Romania

  22Portugal

  51Poland

  26Netherlands

  6Malta

  6Luxembourg

  12Lithuania

  9Latvia

  Bulgaria 18

 • SİYASİ PARTİLER

  Yeşiller

  58

  Muhafazakâr ve Reformistler

  55

  Avrupa İçin Liberal ve Demokrat Koalisyon

  85Hristiyan Demokratlar

  275

  Diğerleri, 28Toplam

  : 766

  Sosyalist ve Demokrat

  Koalisyon

  196

  Birleşik Sol

  34

  Avrupa Özgürlük ve Demokrasi

  35

  KOLTUK SAYILARI

 • Üye ülkelerin çıkarlarını temsil eden tek organdır.

  Üye ülkelerin ilgili bakanlarından oluşmaktadır.

  Başkanlık 18 ay için seçilen üç üye devlet temsilcisi tarafından 6 ay süreyle dönüşümlü olarak yapılır.

  Daimi Temsilciler Komitesi COREPER Konseyin sürekliliğini sağlar.

  Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI 18

  AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ

 • Oy çokluğu – Oy birliği – Nitelikli çoğunlukla karar

  alır.

  Ağırlıklı oy esası bulunmaktadır. 345 oyun 255’i nitelikli çoğunluğu oluşturmaktadır. Üyelerin yarıdan fazlası olumlu oy kullanmalıdır. Nüfusun %62’sini kapsayacak düzeyde olmalıdır.

  Birliğin Ortak Dış ve Güvenlik Politikasını Zirve ile beraber belirlemektedir.

  Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI 19

  AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ

 • KONSEYDE OY DÜZEYLERİ

  352Total:

  3Malta

  4Estonia, Cyprus, Latvia, Luxembourg and Slovenia

  7Croatia, Denmark, Ireland, Lithuania, Slovakia and Finland

  10Austria, Bulgaria and Sweden

  12Belgium, Czech Republic, Greece, Hungary and Portugal

  13Netherlands

  14Romania

  27Spain and Poland

  29Germany, France, Italy and the United Kingdom

  “Qualified majority” needed for many decisions:260 votes and a majority of member states

  From 2014: 55% of the Member States with 65% of the population

 • Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI 21

  AVRUPA KOMİSYONU

 • Komisyon’un merkezi Brüksel’dir, Birliğin Yürütme organıdır.

  Komisyon Başkanı, Zirve tarafından belirlenmekte, ataması (5 yıl) Parlamento tarafından yapılmaktadır.

  Üye ülkelerin hükümetlerinin gösterdikleri adaylar, AB Parlamentosu tarafından atanırlar ve Komiser olarak adlandırılırlar.

  Komisyon, Parlamento tarafından denetlenir.

  Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI 22

  Avrupa Komisyonu

 • AB içindeki bürokratik yapıyı oluşturur.

  Üye ülkelerin çıkarları değil, Birliğin çıkarları doğrultusunda çalışır.

  28 ülkenin Komiseri bulunur.

  Başkan ve Başkan Yardımcısı tarafından yönetilir.

  Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI 23

  AVRUPA KOMİSYONU

 • Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI 24

  AVRUPA KOMİSYONU

  Yazışma dili İngilizce – Almanca ve Fransızca’dır.

  AB’nin günlük idari işlerini yürütmektedir.

  Anlaşmaların uygulanmasını sağlar.

  35000 çalışanı ve çeşitli alanlarda görevli genel müdürlükleri bulunmaktadır.

 • Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI 25

  AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI

 • Üst düzey yargı organıdır.

  Adalet Divanı – Genel Mahkeme – Uzmanlık Mahkemeleri

  Üyeler 6 yıl için atanır.

  Divan görüşmeleri gizlidir, açıklanmaz.

  AB Hukukunun uygulanmasını sağlamaktadır.

  Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI 26

  AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI

 • Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI 27

  AVRUPA SAYIŞTAYI

 • Birliğin tüm gelir ve giderlerini inceler.

  İşlemlerin usule ve hukuka uygunluğunu denetler.

  Üyeler 6 yıllığına atanır.

  28 üye temsilcisi bağımsız ve tarafsızdır.

  Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI 28

  AVRUPA SAYIŞTAYI