arhitektura ra ¤’unala 2 - ssegvic/pubs/ar2/ ¢ ...

Download ARHITEKTURA RA ¤’UNALA 2 - ssegvic/pubs/ar2/ ¢  ¢â‚¬¢ Digitalna logika ¢â‚¬¢ Arhitektura ra ¤†unala

Post on 03-Jan-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ARHITEKTURA RAČUNALA 2 Nositelji:

  Prof.dr.sc. Slobodan Ribarić Doc.dr.sc. Siniša Šegvić

  Asistenti: Tomislav Hrkać, mr.sc. Branko Samaržija

  Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave (ZEMRIS), 3. kat D zgrade

 • Sadržaj uvodnog predavanja

  • Cilj: što proučava arhitektura računala? • Motivacija: zašto je to korisno znati? • Kontekst: aktualni tehnološki trendovi • O predmetu: način održavanja nastave,

  razdioba bodova, literatura, teme

 • Što je arhitektura računala?

  • Računalni sustav nekad (Eniac, 1947)

  [Wikipedia]

 • Što je arhitektura računala? (2) • Računalni sustavi danas (svaki drugi CPU – �C, 8bit!)

 • Što je arhitektura računala? (3)

  • Veza izmeñu korisnika i fizičkog sloja grozno komplicirana (konkurencija!)

  • Moderni sustavi tu vezu izvode u više koraka • Arhitektura računala (IBM 360, 1964):

  – proučava hijerarhijsko organiziranje obrade podataka na različitim razinama apstrakcije

  – cilj: postići optimalna svojstva računalnog sustava (performansa, cijena, utrošak energije, pouzdanost, raspoloživost, ...)

  – kontekst: dostupne proizvodne tehnologije

 • Razine apstrakcije u modernim sustavima

  Fizika materijala

  Elementi

  Sklopovi

  Oblikovanje sustava (sabirnice, memorija, DMA, ...)

  Mikroarhitektura (organizacija računala)

  Instrukcijski skup Operacijski sustav

  Programski jezik

  Aplikacija

  }Arhitektura računala } Oblikovanje sklopovlja

 • Analogija s grañevinskom djelatnošću

  • Arhitekti razmatraju komponente više razine (ALU, upravljanje, priručne memorije, ...), te kako ih posložiti u funkcionalnu cjelinu

  • Izvedbeni inženjeri (mikroelektroničari) razvijaju grañevne elemente (sklopove, tranzistore) i inoviraju tehnološke procese

 • Motivacija: zašto mislim da bi vam bilo korisno upoznati se s konceptima arhitekture?

  • Steći osjećaj što definira svojstva računala – moći odabrati optimalnu konfiguraciju

  • Biti sposoban ubrzati program na standardnom procesoru – razumijevanje organizacije računala kritično za

  izvlačenje maksimalne performanse – rast performanse procesora se drastično usporio,

  tržište svejedno traži sve sofisticiraniju funkcionalnost

  – moderne arhitekture postaju sve složenije, formalna naobrazba važna

  • Ugrañene aplikacije slabije izoliraju programe od arhitekture i organizacije računala

 • Što očekivati na ovom predmetu?

  • Upoznati termine i koncepte arhitekture računala

  • Razumjeti kako temeljni koncepti utječu na svojstva računala i performansu programa

  • Naučiti čitati i evaluirati arhitektonske opise modernih procesora

  • Upoznati se s instrukcijskim skupovima procesora MC680x0 i x86

  • Biti sposoban oblikovati upotrebljivi procesor na razini logičkih vrata

 • Tehnološki trendovi [Hennessy07]:

  • Gustoća tranzistora: 35% godišnje • Površina sklopa: 10%-20% godišnje • Broj tranzistora na sklopu: 40%-55%

  Moore: udvostručenje svake 2 godine • Brzina tranzistora raste s korijenom gustoće

  (linearno s rezolucijom tehnologije) • Kašnjenje signalnih linija slabo pada: važna

  lokalnost obrade u digitalnom sklopu • “Višak” tranzistora stvara prilike za arhitekte:

  protočnost, cachevi, predviñanje grananja, šire sabirnice (8, 14, 32, 64), više jezgri, ...

 • Tehnološki trendovi (2):

  • Gustoća povećava disipaciju (0.1W → 135W) • problemi s hlañenjem, energijom, udaljenošću

  elemenata (latencija!) • dinamičko podešavanje takta, vodeno hlañenje

  • Propusnost (memorija, disk, ...) raste (puno) brže od latencije

  • Gustoća magnetskih diskova: 30% (100%) • pouzdanost?

 • [Wikipedia]

 • [Hennessy&Patterson07]

 • Zašto performansa slabije raste?

  • Disipacija ograničava gustoću elemenata • Mogućnosti iskorištavanja paralelizma na

  razini instrukcije iscrpljene (protočnost, superskalarnost, izvoñenje izvan redosljeda, predviñanje grananja, ...)

  • Sporo poboljšanje latentnosti memorije • Kraj ere uniprocesora? • Inovacije: multicore, SMP, MPP, grid, ...

 • Stranice predmeta na fakultetskom Webu (obavijesti, forum, raspored i zadatci za

  laboratorij, repozitorij datoteka):

  http://www.fer.hr/predmet/arhrac2

  Informacije o predmetu

 • Kakvo predznanje očekujemo?

  • Digitalna logika • Arhitektura računala 1 • Programiranje i programsko

  inženjerstvo

 • Predavanja

  • Ponedjeljkom 11-14, D1 • Povremene kratke provjere znanja • Povremene domaće zadaće (rješavanje

  zadataka, obrada manje važnih tema) • Materijali dostupni na stranicama

  predmeta nakon predavanja • Nazočnost ne bismo provjeravali

 • Laboratorij

  • Tijekom semestra održavaju se tri grupe laboratorijskih vježbi, prisutnost je obavezna

  • Vježbe se sastoje iz programiranja u zbirnom jeziku (MC68000, IA32) te pisanja mikroprograma, pripremaju se kod kuće

  • Termin u laboratoriju rezerviran za pozitivnu interakciju s asistentima te izlazni test (abcd pitalice)

  • Zadatci će biti objavljivani na početku odgovarajućeg nastavnog ciklusa

 • Razdioba bodova

  • Periodičke provjere znanja – ABCD pitalice ili kratke nadopune teksta

  • 5 bodova

  • Izlazni testovi laboratorijskih vježbi • 20 bodova

  • Meñuispiti i završni ispit • 20, 25 i 30 bodova

  • Projektni zadatci (?)

 • Detalji �

  • Ponovljeni meñuispit (1. ili 2.) – tijekom trećeg ciklusa

  • Ponovljeni završni ispit – nakon završnog ispita

  • Usmeni ispit – prag za prolaz je 50% – ako netko baš žarko želi...

 • • S. Ribarić, Arhitektura računala,Školska knjiga, Zagreb, 2004. (240str.)

  • S. Ribarić, Naprednije arhitekture mikroprocesora, Element, Zagreb, 3.izdanje, 2002.(231 stranica)

  • S. Ribarić, Arhitektura RISC i CISC računala, Školska knjiga, Zagreb, 1996. (380 stranica)

  • A. S. Tanenbaum, Structured Computer Organization, Prentice-Hall, 1990.(587 stranica)

  Literatura

 • • J. L. Hennessy, D. A. Patterson, Computer Architecture, A Quantitative Approach, Morgan Kaufmann Pub., Fourth edition, 2007

  • D. A. Patterson, J. L. Hennessy, Computer Organization & Design, The Hardware/Software Interface, Morgan Kaufmann Pub., Third edition, 2007.

  • A. Clements, Principles of Computer Hardware, Oxford University Press, 2006.

  • A. B. Tucker (ed.), Computer Science Handbook, Chapman&Hall, 2004.

  Literatura (2)

 • Sadržaj kolegija 0. Uvodno predavanje 0.1. Turingov stroj 1. Definicija i klasifikacija arhitekture ra

  unala 1.1. Flynnova klasifikacija (SISD, MISD, SIMD, MIMD) 1.2. Ra

  unala upravljana tokom podataka (Data Flow) 1.3. Ra

  unala upravljana zahtjevom (redukcijska ra �

  unala) 2. Model von Neumannovog ra

  � unala

  2.1. Zna

  ajke SISD arhitekture 2.2. Tokovi podataka, upravlja

  � ki tok

  2.3. Usporedba Turingovog stroja i von Neumannovog ra

  unala 3. Pojednostavnjeni modeli (mikro)procesora CISC i RISC 3.1.Komponente modela CISC 3.2. Primjer izvo

  enja programa 3.3. Stanje registara 3.4. Stanje na sabirnicama, sabirni

  � ki ciklus, sabirni

  ki protokol 3.5. Komponente modela (S)RISC

 • 3.6. ISA-model procesora 3.7. Zna

  ajke procesora arhitekture RISC 3.8. Arhitektura RISC i performansa procesora 3.9. Odnos CISC - RISC

  4. Upravlja

  ka jedinica ra

  unala

  4.1. Funkcija upravlja

  ke jedinice 4.2. Prijenos upravljanja izme

  u programa

  4.3. Rekurzivni programi 4.4. LIFO ili stožna struktura 4.5. Uporaba stoga – analiza slu

  � aja

  5. Sklopovska izvedba upravlja

  � ke jedinice

  5.1. Skup instrukcija 5.2. Organizacija ra

  � unala

  5.3. Struktura upravlja

  � ke jedinice

  5.4. Komponente upravlja �

  ke jedinice: brojilo sekvenci, dekoder, PLA generator taktnog signala

 • 6. Izvedba mikroprogramske upravlja

  ke jedince

  6.1. Osnovni pojmovi i Wilkesova izvorna shema

  6.2. Faze mikroprogramiranja

  6.3. Struktura mikroprogramirane upravlja

  � ke jedinice

  6.4. Model mikroprogramiranog procesora

  7. Centralna procesna jedinica – registarski stroj

  7.1. Podrobniji interpretacijski dijagram stanja ISP

  7.2. Stanje procesora

  7.3. Skup registara op

  � e namjene

  7.4. Registarska okna

 • 8. Proto

  na organizacija procesora

  8.1. Put podataka

  8.2. Tri ina

  ice organizacije procesne jedinice�

  .3. Podrobnija analiza izvo

  enja instrukcija

  8.4. Proto

View more