ap 3: oljedrift utvikle ny ap1: utvikle ny oslofjordmodell ap2: oljedrift ap3: moss havn...

Download AP 3: Oljedrift Utvikle ny AP1: Utvikle ny Oslofjordmodell AP2: Oljedrift AP3: Moss havn ¢â‚¬¢Fremdriftsplan

Post on 04-Oct-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • www.fjordos.no

  AP 1:

  Utvikle ny Oslofjordmodell

  AP 2:

  Oljedrift AP 3:

  Havneutvikling

 • • Litt orientering

  • Status på arbeidspakkene AP1: Utvikle ny Oslofjordmodell AP2: Oljedrift AP3: Moss havn

  • Fremdriftsplan

  • Videre ideer og planer

  • Oppsummering

  2www.fjordos.no

 • • Marte Trodahl har forsvart sin master august 2015 «Eddies in the Subarctic seas - on their characteristics and generation mechanism»

  • Gjennomført pilottokt september 2015

  • Artikkel på forskning.no oktober 2015 «Lager detaljerte modeller av strømmene i Oslofjorden»

  • Presentasjoner: – Universitetet i Stockholm oktober 2015

  – Miljø og rekognoseringsteamet, Exxonmobil desember 2015

  3www.fjordos.no

 • 4www.fjordos.no

  FjordOs-modellen

  • Modellsystem: ROMS (full 3D)

  • Kurvelineære bokser

  • Variabel horisontal oppløsning

  • Tilpasset operativ bruk

  • Drevet av tidevann, elvetilløp,

  atmosfærepådrag og randpådrag

 • www.fjordos.no

  Pådrag fra Skagerak (NorKyst800)

  Dybdedata (42 lag)

  Oslo

  Drammen

  Elvetilløp (33 elver)

  Horten

  Drøbak

  Sandefjord

  Tønsberg

  Fredrikstad Moss

  Stavern

  Svenskegrensa

  Atmosfærepådrag (Arome 2.5km)

  Tidevann (10 komp.)

  http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.infobilder.com/bilde-01-regn-i10383.html&ei=-EmJVaGBIMWksAGIp5yYBw&bvm=bv.96339352,d.bGg&psig=AFQjCNGu-bwg06oOrRDHtgWe8Os1WNhBjw&ust=1435147123469869 http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.infobilder.com/bilde-01-regn-i10383.html&ei=-EmJVaGBIMWksAGIp5yYBw&bvm=bv.96339352,d.bGg&psig=AFQjCNGu-bwg06oOrRDHtgWe8Os1WNhBjw&ust=1435147123469869

 • 6www.fjordos.no

   Tilpasset tidevann

   Justert elvepådrag

   Sjekket pådrag fra Skagerak og atmosfære

   Validering pågår

   Tekniske rapporter underveis

 • 7www.fjordos.no

  Nr Tema Publiseringskanal Ansvar

  1 Teknisk rapport om CL-modellen MET Lars P.

  2 Teknisk toktrapport MET Karina

  3 CL-modell i Oslofjorden Vann Lars P.

  4 Petra (toktrapport, salt og drivbaner) Vann André

  5 Tidevann – justering Journal of operational oceanography?

  Karina

  6 Valideringsrapport (drivbaner, strøm, CTD) Usikker Karina

  7 Salt som indikator på indre bølger Usikker Karina

  8 «Andrés lommer» Vann André

 • www.fjordos.no 8

  Tidspunkt: 1. mai 2014 kl. 13:00

  Posisjon: Slagentangen

  Simulert:

  30 driftere rundt Slagen

  Strøm i overflaten

 • www.fjordos.no 9

 • 10www.fjordos.no

  A

  B

  C

 • 11www.fjordos.no

 • 12www.fjordos.no

  SALTHOLDIGHET

 • 13www.fjordos.no

 • 14www.fjordos.no

  • Rapport utgitt

  • Artikkel på www.forskning.no

  • Mulig publisering i Vann

 • Prosjektperiode: 1. mars 2013 – 31. des 2015 2013 2014 2015 2016

  2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

  A P

  1 :

  N y

  m o

  d e

  ll

  Sette opp Oslofjord-800 i ROMS Sette opp FjordOs i FVCOM/ROMS Teste modelloppsettene teknisk Utføre realistiske simuleringer Evaluere resultater mot observasjoner og hverandre Rapportere og publisere

  A P

  2 :

  O lje

  d ri

  ft Innhente data og kartlegge drivbaner for Godafoss Beregne drivbaner for Godafoss med Oslofjord-800 Beregne drivbaner for Godafoss med FjordOs Validere utslipp fra Godafoss Simulere utslipp fra Slagentangen Rapportere og evt. publisere

  A P

  3 :

  H av

  n e

  - u

  tv ik

  lin g

  Kartlegge behov i Moss havn Sette opp detaljmodell for Moss havn Teste ulike typer havnedesign med detaljmodell Teste ulike havnedesign med FjordOs Sammenligne resultatene fra ROMS med FjordOs Konkludere og rapportere

  Møte i referansegruppen NÅ

  15www.fjordos.no

 • Spredning av lakseparasitt – fra infiserte vassdrag rundt

  Drammen til øvrige vassdrag

  Simulatortrening – forbedret simulatortrening med

  kunnskap om havstrømmer

   Tidevannslaboratorium i Svelvikstraumen

  16www.fjordos.no

  Fylkesmannen i:

  • Buskerud

  • Vestfold

  • Østfold

 • ? Varslingsmodell for is i Oslofjorden

  ? Strømatlas for Oslofjorden

  ? Målekampanje med fokus på evaluering av FjordOs-modellen

  17www.fjordos.no

 • • AP1: – FjordOs v1 ferdig

  – Evaluering av FjordOs v1 pågår

  – Rapportering påbegynt

  • AP2: – Offline drivbaneberegninger pågår

  • AP3: Fullført

  • Flere oppfølgingsmuligheter

  18www.fjordos.no

  Følg med på: www.fjordos.no