anketa zdrava prehrana - arnes. ssmbkmet2s/ekosola/anketa_zdrava_prehrana.pdfآ  anketa zdrava...

Download Anketa zdrava prehrana - arnes. ssmbkmet2s/ekosola/Anketa_zdrava_prehrana.pdfآ  ANKETA ZDRAVA PREHRANA

Post on 29-Aug-2019

6 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ANKETA ZDRAVA PREHRANA

  1

 • UVOD

  V anketi je sodelovalo 99 dijakov nae ole.

  Sodelovali so dijaki poklicnotehninega

  izobraevanja, srednje strokovnega

  izobraevana in poklicnega izobraevanja.

  Sodelovalo je 48 dijakinj in 51 dijakov.

  2

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  MOKI

  ENSKI

  SKUPAJMOKI

  52%

  ENSKI

  48%

  SPOL

 • ALI MENI, DA PREHRANA VPLIVA NA ZDRAVJE

  LJUDI?

  DA

  96%

  NE

  1%NE

  VEM

  3%

  Iz grafa je razvidno, da

  96 % dijakov meni, da

  prehrana pozitivno vpliva

  na zdravje ljudi, le 1 %

  dijakov meni, da

  prehrana ne vpliva na

  zdravje ljudi.

  3

 • ALI MENI, DA REDNO UIVANJE ZAJTRKA

  VPLIVA NA ZDRAVJE LJUDI?

  da

  78%

  ne

  8%

  ne vem

  14%

  Vpliv rednega uivanja zajtrka na

  zdravje ljudi 76 % dijakov se je

  opredelilo, da uivanje

  zajtrka pozitivno vpliva

  na zdravje ljudi, le 8 %

  anketiranih dijakov je

  druganega mnenja.

  4

 • ALI ZAJTRKUJE?

  da

  40%

  ne

  37%

  vasih

  23%

  Zajtrkovanje Iz grafa je razvidno, da

  skoraj enak dele dijakov

  (40%) zajtrkuje in ne

  zajtrkuje (37 % dijakov).

  5

 • ALI REDNO ZAJTRKUJE?

  31%

  54%

  15%

  Redno zajtrkovanje

  da ne vasih

  Iz ankete je razvidno, da

  54 % dijakov ne zajtrkuje

  redno vsak dan. Redno

  zajtrkuje 31 %

  anketiranih dijakov in 15

  % dijakov le obasno

  zajtrkuje.

  6

 • KAKO POGOSTO, KAJ PRIGRIZNE MED

  GLAVNIMI OBROKI?

  54%

  13%

  32%

  1%

  Prigrizki med obroki

  vekrav na dan enkrat na dan redko kdaj nikoli

  Dijaki vekrat na dan

  prigriznejo kaj med

  obroki (54 % dijakov). Le

  1 % dijakov nikoli ne poje

  ni med obroki.

  7

 • KAJ SI NAJRAJE PRIVOI ZA PRIGRIZEK?

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  45

  50

  SADJE, ZELENJAVA

  KRUH

  SLAN PRIGRIZEK

  SLADKARIJE

  NI

  Dijaki najraje med obroki

  posegajo po sladkarijah

  (48 %). Sadje je na

  drugem mestu (24 %),

  najmanj pa med obroki

  zauijejo kruha in slanih

  prigrizkov.

  8

 • OD KOD PREJEMA NAJVE INFORMACIJ O

  ZDRAVI PREHRANI?

  zdravnik; 12%

  stari; 22%

  revije; 18%

  prijatelji; 4%

  knjige; 3%

  ola ; 12%

  televizija;

  15%

  internet; 14%

  Najve informacij o zdravi

  prehrani dobijo dijaki od

  starev (22 %).

  9

 • ALI TO ZNANJE OZ. INFORMACIJE UPORABLJA?

  da

  22%

  ne

  7%

  redko

  51%

  pogosto

  20%

  Iz ankete je razvidno, da

  informacije o zdravi

  prehrani dijaki le redko

  uporabijo. Le 22 %

  dijakov to znanje tudi

  uporablja.

  10

 • NA KAKEN NAIN, MENI, DA BO NAJLAJE

  OBDRATI TELESNO TEO?

  ve manjih

  obrokov

  dnevno

  95%

  en obrok

  dnevno

  5%

  Veina dijakov (95 %)

  meni, da najlaje obdri

  telesno teo, e uiva

  ve manjih obrokov na

  dan.

  11

 • KOLIKO ASA NAMENI TELESNIM

  AKTIVNOSTIM?

  vsak dan vsaj

  eno uro

  33%

  od 2 do 3 krat

  tedensko

  23%

  obasno

  41%

  nikoli

  3%

  Ve kot polovica dijakov

  vsak dan (33 %) ali dva

  do trikrat na teden (23

  %) nameni as telesnim

  aktivnostim.

  12

 • ALI TI JE VE OLSKA MALICA?

  da

  36%

  ne

  19%

  vasih

  45%

  olska malica je ve 36

  % dijakom, 19 % dijakom

  olska malica ni ve.

  Obasno je malica ve

  45 % dijakom.

  13

 • ALI MENI, DA OLSKE MALICE USTREZAJO

  NAELOM ZDRAVE PREHRANE?

  da

  30%

  ne

  28%

  vasih

  42%

  Veji dele dijakov (42 %)

  meni, da olska malica

  vasih ustreza naelom

  zdrave prehrane.

  14

 • KATERO MALICO V OLI IMA NAJRAJE?

  15

  peeno pianje bedro ali

  prsa, ri, solata, napitek

  33%

  hrenovka, zelje

  skrompirjem, napitek

  2%

  ocvrti ribji file, krompirjeva

  solat s papriki, napitek

  6%

  pianji burger, hlebek,

  solata, ketchup, napitek

  12%

  svinska peenka, ri,

  solata, napitek

  6%

  pica

  2%

  ufti v paradinikovi omaki,

  pire krompir, napitek

  26%

  milanski pageti,

  solata, napitek

  7%

  mleni ri oz. zdrob s

  okolado, banana

  2%

  peen mesni sir, francoska

  solata, napitek

  4%

 • Dijaki so se v anketi opredelili, da najraje

  malicajo peeno pianje bedro ali prsa z

  riem ter solato (33 %), na drugem mestu po

  priljubljenosti so ufti v paradinikovi omaki s

  pire krompirjem (25 %), manj priljubljena

  malica je: hrenovka z zeljem in krompirjem,

  pica ter mleni ri oz. zdrob s okolado.

  16

 • KATERA OLSKA MALICA JE PRIPOROLJIVEJA

  ZA NAE ZDRAVJE?

  17

  peeno pianje bedro ali

  prsa, ri, solata, napitek

  24%

  hrenovka, zelje

  skrompirjem,

  napitek

  2%

  ocvrti ribji file, krompirjeva

  solat s papriki, napitek

  23%

  pianji burger, hlebek,

  solata, hetchup, napitek

  2%

  svinska peenka, ri, solata,

  napitek

  3%

  pica

  3%

  ufti v paradinikovi omaki,

  pire krompir, napitek

  7%

  milanski pageti, solata,

  napitek

  11%

  mleni ri oz. zdrob s

  okolado, banana

  21%

  peen mesni sir, francoska

  solata, napitek

  4%

 • Dijaki menijo, da je priporoljiva malica za njihovo

  zdravje:

  Peeno pianje bedro ali prsi, ri solata in

  napitek (24 %)

  Ocvtri ribji file, krompirjeva solat s papriko,

  natitek (22 %)

  Mleni ri ali zdrob s okolado, banana (21 %)

  18

 • KATERA OLSKA MALICA JE MANJ PRIMERNA

  ZA PREHRANO?

  19

  peeno pianje bedro ali

  prsa, ri, solata, napitek

  5%hrenovka, zelje

  skrompirjem, napitek

  7%

  ocvrti ribji file, krompirjeva

  solat s papriki, napitek

  3%

  pianij burger, hlebek,

  solata, hetchap, napitek

  30%

  svinska peenka, ri, solata,

  napitek

  8%

  pica

  34%

  ufti v paradinikovi omaki,

  pire krompir, napitek

  1%

  milanski pageti,

  solata, napitek

  4%

  mleni ri oz. zdrob s

  okolado, banana

  3%

  peen mesni sir, francoska

  solata, napitek

  5%

 • Dijaki menijo, da je za olsko malico manj

  primeren obrok malice:

  pianji burger, hlebek, solata, hetchup,

  napitek (30 %) ali

  pica (34 %).

  20

 • KAJ MALICA, KO SI DOMA?

  sendvi

  41%

  sadje

  24%

  pikoti

  3%

  kruh z

  namazom

  16%

  jogurt in

  truka

  10%

  jogurt

  5%

  tortica

  1%

  Dijaki malicajo doma

  najpogosteje sendvie

  (41 %), na drugem mestu

  je sadje (24 %), na

  tretjem mestu je kruh z

  namazom (16 %).

  21

 • ALI MENI, DA VPLIVA HRANA OZIROMA NAIN

  PREHRANJEVANJA NA ZDRAVJE?

  da

  91%

  ne

  7%

  ne vem

  2%

  Veina anketiranih

  dijakov (91 %) se zaveda,

  da nain prehranjevanja

  vpliva na zdravje ljudi.

  22

 • KOLIKO GLAVNIH OBROKOV UIVA NA DAN?

  dva

  25%

  tri

  41%

  tiri

  21%

  pet

  13%

  Veina anketiranih

  dijakov (41 %) uiva tri

  obroke na dan. Pet

  obrokov dnevno uiva 15

  % dijakov, dva obroka

  dnevno uiva 25 %

  dijakov.

  23

 • ALI MENI, DA JE REDNO UIVANJE ZAJTRKA

  POMEMBNO ZA ZDRAVJE?

  da

  84%

  ne

  6% vasih

  10%

  Dijaki (84 %) se

  zavedajo, da je uivanje

  zajtrka pomembno za

  zdravje.

  24

 • ALI MALICO V OLI ZAMENJA ZA ZAJTRK?

  da

  35%

  ne

  44%

  vasih

  21%

  44 % dijakov malice ne

  zamenja za zajtrk.

  21 % dijakov vasih

  zamenja malico za zajtrk.

  33 % dijakov malico

  zamenja za zajtrk.

  25

 • ALI MALICO V OLI ZAMENJA ZA KOSILO?

  da

  11%

  ne

  79%

  vasih

  10%

  Manj kot 80 % dijakov ne

  zamenja malice za

  kosilo.

  Le 11 % dijakov malico

  zamenja za kosilo.

  26

 • ALI UIVA EKOLOKO PRIDELANO HRANO?

  da

  20%

  ne

  28%

  vasih

  52%

  20 % dijakov uiva

  ekoloko pridelano

  hrano.

  52 % dijakov obasno

  uiva ekoloko pridelano

  hrano.

  27

 • KAKNO VRSTO EKOLOKO PRIDELANE HRANE

  UIVA?

  Dijaki uivajo najve

  ekoloko pridelanega:

  sadja (42 %),

  zelenjave (22 %),

  mesa (11 %),

  kruha (10 %).

  28

  sadje

  42%

  zelenjava

  22%

  kruh

  10%

  meso

  11%

  mleni

  izdelki

  9% drugo

  6%

 • ALI MENI, DA BI HRANA V OLI MORALA BITI

  EKOLOKO PRIDELANA?

  da

  56%ne

  24%

  ne vem

  20%

  56 % dijakov meni, da bi

  morala biti ivila, ki jih

  uporabljajo za olsko

  malico ekoloko

  pridelana.

  29

 • ALI V VAEM GOSPODINJSTVU UIVATE

  EKOLOKO PRIDELANO HRANO?

  da

  32%

  ne

  21%

  vasih

  47%

  3

Recommended

View more >