anketa 2009. godine

Download Anketa 2009. godine

Post on 24-Mar-2016

214 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jedinstvena sveuilina anketa

TRANSCRIPT

 • Zato anketa?- jedan od naina provjere kvalitete studiranja, studentska vizura - pokrenuta u okviru uspostavljanja sustava osiguranja i unaprjeenja kvalitete na Sveuilitu (2006. godine) Zato ovakva anketa?- kompilacija razliitih anketa u Hrvatskoj i svijetu (standard)- dvije grupe pitanja (predmet/nastavnik)- osnovna razina (savladivost)- usporedivost- kontinuitet Uvod

 • Termini: lipanj 2009. godineSudionici:16 znanstveno-nastavnih sastavnica Sveuilita, 1977 studenata, 30 258 anketnih obrazacaOrganizacija i provedba ankete Sveuilini ured i povjerenstva za unaprjeenje i osiguranje kvalitete, informatiki tim s Elektrotehnikog fakulteta (elektronska provedba) Osnovni podaci o anketi

 • Komparativni prikaz

 • Postotak ispunjavanja ankete

 • Redovitost pohaanja predavanjaRedovitost odravanja predavanjaRazlozi pohaanja predavanjaKolokvijiPolaganje ispitaPrilagoenost predznanja teini gradiva Prva grupa pitanja

 • Redovitost pohaanja predavanja

 • Redovitost odravanja predavanja

 • Kolokviji

 • Primjerenost teine gradiva predznanju

 • Analiza rezultata Redovitost pohaanja i odravanja nastave- neznatno varira kroz tri provedene ankete - ujednaenija situacija na SveuilituKolokviji- kontinuirano se poveava broj predmeta na kojima se moe kolokvirati ispit (72%)- u 2006. godini na sedam sastavnica moglo se kolokvirati na manje od 50% predmetaPrilagoenost predznanja teini gradiva- studiranje sve tee?

 • Ocjena nastavnika i asistenata/ suradnika

  Nain i zanimljivost izlaganjaNain ocjenjivanjaOtvorenost i pristupanost

  Druga grupa pitanja

 • Prosjena ocjena nastavnika

 • Bolje evaluacije nastavnika i asistenata - ocjena nastavnika 3,85 (od 3,55 do 4,25) - 2008. godine nastavnici 3,61 (od 3,55 do 3,66) - ocjena asistenta /suradnika 4,04 (od 3,67 do 4,76) - 2008. 3,79 (od 3,70 do 3,86)

  Student evaluira osobu? Analiza rezultata

 • Novosti - anketa u potpunosti provedena elektronski - temeljita priprema ulaznih podataka- analiza na razini predmeta i osobe- grafika prezentacija podataka - mogunost pregleda svih pojedinanih anketaTrendovi- stalno poboljanje ocjena nastavnika i asistenata - sve vie evaluiranih predmeta, nastavnika i asistenata- manji postotak ispunjavanja anketa (studenti gube interes?)Mogua poboljanja - ciljano anketiranje unutar znanstveno-nastavnih sastavnica - evaluacija slubi (knjinica, studentska sluba) - kvalitativni skok u interpretaciji rezultata ankete

  Zakljuak

 • HVALA NA PANJIPrezentacija rezultata ankete *Senat 26. listopada 2009.