anketa spa — archicafé

Download anketa SPA — archicafé

Post on 30-Mar-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

studentská anketa týkající se studia na Fakultě architektury pořádaná Spolkem posluchačů architektury

TRANSCRIPT

 • Vsledky ankety SPA Archicaf

  Leda tam tak pijt umt. Sednout, utratit posledn penze a umt.

 • Archicafe v sucasnej podobe vobec nesplnuje charakter kaviarne na univerzite.

  Takov potencil a tak patn vyuit, to se mlokdy vid

  OTEVEN DO EXTERIRU!!!

  Pijde mi to tam drah.

 • PIVO PIVO PIVO

  Hlavn platba isicem.

  Pamatuju jet na star archicaf nahoe na ku. To bylo pro studenty. Te je to trochu naprd.

  Oceuji vynikajc kafe.

 • Spolek poslucha architektury pipravil online ankety o studiu na Fakult architektury. Studenti mli monost anonymn odpovdt na otzky tkajc se dlen, tiskovho centra Gappa a Archicaf. eten probhalo od konce bezna do konce dubna letnho semestru akademic-kho roku 2013/2014. Celkem bylo pijato 945 vyplnnch anket. Z toho bylo 389 anket Archicaf, 280 anket dlny FA a 276 anket tiskov centrum Gappa.

  Z odpovd v rmci anketnho eten Archicaf vyplv, e kavr-na celkov neodpovd pedstavm student, celch 70% navtvuje toto msto pouze vjimen a nebo vbec! Respondenti si nejastji stuj na vi cen, kter neodpovdaj charakteru studentsk kavrny, zrove povauj nabzen sortiment za nevyhovujc, nepln a nezdrav.

  Prosted samotn kavrny hodnot jako mlo pohodln a z nepo-chopitelnch dvod nepropojen s exterirem 4. atria. Opakuje se vtka chovn obsluhy, kter na nvtvnky psob nepjemn a neochotn.

  Studenti by dle uvtali del otevrac dobu, rozen sortimentu o jdla zdrav, vegetarinsk a plnohodnotn obdu stejn jako monost zakoupen piva i monost platby kartou ISIC.

  Zvrem je poteba ci, e souasn stav kavrny velkou mrou nerespektuje poteby student, nevyuv pln potencil danho msta a celkov je vnmn spe negativn, o to vce, e v okol je nkolik srov-nateln lepch podnik. Nabz se otzka, jakou mrou se podl takto neptelsk prosted na ochot student trvit svj as ve kole.

  Jako een navrhujeme npravu zsadnch problm, odstrann pekek, kter brn oteven kavrny do atria a navzn komunikace provozovatele s uivateli studenty. Na zven je dotace vybranch poloek pro studenty a zamylen nad nutnost poadovat njem, kter m zsadn vliv na ceny, nabzen sluby a nladu personlu. Napklad bufet na fakult stavebn njem platit nemus.

  Shrnut:

 • Studijn programBakalsk 235 61%Magistersk 145 37%Doktorsk 8 2%

  Pohlavena 237 61%Mu 151 39%

  Respondenti:

  Doktorsk

  Magistersk

  Bakalsk

  Mu

  ena

 • Jak asto navtvujete Archicaf?Kad den 5 1%Nkolikrt v tdnu 114 29%Vjimen 225 58%Vbec prosm napite, pro nenavtvujete Archicaf: 45 12%

  Vbec

  Nkolikrt v tdnu

  Kad den

  Jak asto navtvujete Archicaf?

  Vjimen

 • Dvodem jsou ceny, jinak bych chodila astji. Radji si dojdu pro kvu na fast za polovin penze.

  mal sortiment, neodpoved potrebm vegnov, vysok ceny, mlo pohodln prostredie

  Drah, mal vbr, Megabufet nen zas tak daleko a je mnohem kvalitnj a s vtm sortimentem

  Nikdy jsem tam nevstoupil, protoe jsem slyel, e je to pedraen a navc to nepsob moc pjemn.

  Nepiju kafe, a v restauracch, hospodch, kavrnch a podobnch zazench nejm.

  vysok cena, nedostaten nabdka

  Chtl jsem dt vjmen, ale za 3 roky jsem ho navtvil tak 4x (2x kofola 2x tatranka) Prost m tam nic nethne. nedoku moc ct, m to je. pijde mi tam jaksi mrtv atmosfra. leda tam tak pijt umt. Sednout, utratit posledn penze a umt.

  Radji chodm do bufetu na Stavebn fakultu, kde maj vt sortiment a lze zde platit pes ISIC.

  Atmo Pivo Vysok ceny, dve

  neuviteln nepjemn obsluha, to je dnes o mnoho lep, ale vysok ceny zstaly. Kavrna nevyuv potencilu piazzety ped kolou, koda.

  nekvalitn a drah kva. pedraen a nezdrav jdlo. nabdka by mohla mt ir zbr, vetn pokrm pro vegetariny a vegany. hroziv obsluha - pn nepjemn a pan na vs vdy tak divn zr.

  Pijde mi to tam drah. na stavrn je vt vbr

  veho, d se tam platit ISICem a kafe je tam vrazn levnj a ne o tolik hor. v Archicafe mi za tu cenu kafe nechutn a tak tam jdu jenom, kdy je nejvt spch nebo kdy chci zrovna toust. a obsluha se obas tv tak otrvn, e lovka pejde chu i na prmrn kafe.

  Vbec pro nenavtvujete Archicaf:

 • Ceny, mal vbr nap ovoce a vrobk z nj, zeleniny, dobrho teplho jdla (polvky)

  nepjemn pan Fajn pro posezen s pteli

  (jako kavrna), hor pro kadodenn koln ivot (mal vbr co k svain atd)

  Kvli cen a nezajmav nabdce

  Ceny se mi, jako pro nepracujcho studenta, zdaj vysok, proto radji navtvuji bufet na stavrn

  Drah ceny. Ve srovnn s bufetem

  na stavrn nedisponuje kenm sortimentem a navc od chvle, kdy jsem v nm byla naposledy, ho povauju za pomrn drah.

  Cena, sortiment, radji zajdu na Stavrnu

  nepiji kafe;-) tak m nelk nic co ho m v nzvu

  Vysok ceny. maly vyber, cena vyssi nez

  v megafetu, neda se platit isicem, nemam z toho pocit studentske kavarny

  Je to prli drah a nemaj tam ani uvaky. Maj mal vber erstvho peiva

  je to tam drah na to, co nabzej

  slab vber oberstvenia, vysok ceny

  Nezaujaly m nabzen sluby a produkty. Mon je to taky tm, e si na nvtvu neumm najt as, ale k posezen m lka.

  koupila bych si tam kafe, ale na stavrn je levnj

  jsem zde tak 1 x tdn - vysvtlen je pomrn jednoduch - stejn jako j i cel ada dalch chodme do bufetu na FS - monost placen pes isic kartu a daleko vt vbr

  zatracen buroazn podnik zato kantna na stavrn ta jede lovk se tam toti me najst

  nim m neoslovuje nepjemn obsluha,

  pedraen, mal vbr Lep ceny i vber

  v bufetu na stavebce. Nelb se mi Jedin pro m lkav

  byly tousty, ovem ne za 35,. Pokud vm, nelze platit ISICEM, co je velk nevhoda oproti bufetu na stavrn.

 • Nejsem spokojen s vbrem a nkter ceny jsou pli vysok.

  Mizern nabdka, ceny oproti bufetu na vedlej FSV smn vysok, navc z teplch jdel je na vbr dopkan pizza nebo ohvan tortilla a toast. Kad si radji dojde tch pr metr vedle.

  dn studentsk ceny Kavrna toho moc

  nenabz a ceny nejsou pro studenta vhodn.

  drah a nepli rozmanit sortiment

  cena Protoe potebuji sp

  blzk bufet jako rychlou alternativu k menze, kam skom pro jdlo a pit. Archicafe m sice fajn kafe, ale jinak pr dortk a nic. Bufet na stavrn je mnohem uitenj sluba. Kavren k vysedvn je pln Praha, nepotebuji dal ve kole.

  Vysok ceny + ned se platit pes ISIC

  ceny Maly vyber, neni moznost

  platit kartou ISIC, vysoke cenyRadeji navstevuji bufet na stavebni fakulte

  mal vbr, nen mon platit ISICem

  minimln nabdka vyplat se chodit do bufetu na stavrn, kde si lovk lpe vybere a lpe naj

  Navtvuji bufet na stavrn - vt vbr potravin.

  Neepuje se tam pivo a kavrensk povale nejsem.

  chodm na stavrnu, lze se tam i naobdvat

 • Jak zlepen byste uvtal/a? 1 Oteven kavrny do exteriru 293 20% 2 Oteven kavrny smrem do vnitnho atria 96 6% 3 Vt sortiment peiva 187 13% 4 Vt sortiment teplch jdel 225 15% 5 Vt sortiment pit 110 7% 6 Poledn menu 230 15% 7 Platba pes ISIC 313 21% 8 Jin prosm napite, jak zlepen byste uvtal/a: 39 3%

  Jak zlepen byste uvtal/a?

 • Vce zsuvek. Del pracovn den smv na tvi obsluhy:)

  a lep kafe V kavrn nen dost zsuvek.

  Pijde mi hloup, e se kavrna neastn cateringu kolnch a dalch akc, kter se konaj na fakult.

  ovoce Polvka vt otevrac dobu kvalitn kvu z pkovho

  presovae Prodej alkoholickch

  npoj (pivo, vno). pivo Uvtal bych nabdku

  obloench baget - pipravovanch na mst a z kvalitnch surovin (nap. z farmskch trh), dle: Zvkaky Paprov kapesnky Kvalitn aje (aspo earl grey - ahmad tea, ne lipton) a prodvan ve vtch objemech - 500 ml

  Sprvn pipravovanou kvu, pozitivnj pstup obsluhy a hrozn m roziluje ten chladc pult u baru, pestoe chpu, pro tam je

  slevy na isic, podobn jak maj na FSv

  Asi by bolo lepie ju aj zvi, keby sa zlepili tieto podmienky, no bola by koda, keby napr. pri otvoren do exteriru bolo cti kou z cigariet, no do vntra atria by to tie mohlo by fajn.

  Bagety, kter mli v 14.pate. Rozpkan krokodli s majonzou nejsou moc dobr.

  usmvajc se obsluha prodej piva vt sortiment jdla

  svainovho typu, nap. sendvie (msto balench baget), ovoce, salty (sta mal a jednoduch, nemus to bt z luxusnch ingredienc, ani to nemus stt 50K)

  ovoce, erstv salty, zdravj jdla

  PIVO PIVO PIVO a hlavn posezen venku ped kolou a nemusim chodit a do NTK

  Hlavn platba isicem a nabdka studench rychlch jdel, kdy nemusm ekat na oht (dobr domc bagety nap.)

  Jin jak zlepen byste uvtal/a:

 • Teba vc zeleniny a ovoce. Celkov mi na VUT chyb vt sortiment ovoce a zeleniny. V bufetu na stavebce jsou pod tyt salty (nejen). Bylo by super, kdyby byla nkde monost vtho vbru z rznch druh jednotliv zeleniny/vc/dressing a lovk by si mohl namchat to, na co by ml zrovna chu. (Nco na motivy Countrylife, ale nemuselo by to bt vechno superzdrav a bio. A nemuselo by jt jen o zeleninu.) Obecn mi na VUT vad, e se sortiment jdla vbec neobmuje, a zrove jsou chut dost konkrtn, nen monost improvizovat, take kdy sem lovk chod nkolik let, tak u se spousty vc pejedl a nev, co si dt. Ale nevm, jestli je na nco takovho prostor zrovna v Archicaf. To sp tak obecn. :)

  epovan pivo aby si tam lovk mohl dt

  dostaujc obd i veei, tak jako v bufetu na stavrn, tedy alespo polevku, i dal jednoduch jdla

  Kura mohlo by to caf taky trochu kulturn t. jako vim e je to ve kole, kde jsou pod njak vstavy pednky a tak, ale pro si nedomluvj njakou malou pednku v kavrn, debatu, koncert. co j vim, ale nco, kam bych rd piel. Pak si tam sednu, nco si dm, pobavim se se spolukama ze koly, kter jinde nepotkm - tim myslm, e ve vtahu se zrovna moc nedebatuje. A za to u vemou, nebo a to nkomu pustj, tohle je vn mrtvolno (poardon e furt tak morbidn)

  poite si jezevce na elektriku, a si v t studentsk kavrn me sednout student, to prchokov neintimn prosted asi u nezmnte, ale co. Taky by bylo fajn, kdyby tam k jdlu bylo i n