4.sinif 4.kurul Çocuk hastaliklari ve ÇocuĞun cerrahİ hastaliklari

54
4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI 08.11.2013 İLER İ /54 1

Upload: haroun

Post on 11-Jan-2016

107 views

Category:

Documents


12 download

DESCRIPTION

4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI. 08.11.2013. İLERİ. Bu sınavda toplam 9 olgu vardır. İLERİ. OLGU 1. GERİ. İLERİ. GERİ. İLERİ. GERİ. İLERİ. GERİ. Olgu sonu. İLERİ. OLGU 2. İLERİ. GERİ. İLERİ. GERİ. İLERİ. GERİ. İLERİ. GERİ. İLERİ. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/541

4.SINIF 4.KURUL

ÇOCUK HASTALIKLARI ve

ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

08.11.2013

İLERİ

Page 2: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/542

OLGU 1

İLERİ

Bu sınavda toplam 9 olgu vardır.

Page 3: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/543 İLERİ

15 aylık bebek hışıltılı solunum ve öksürük şikâyeti ile Aile Hekimi olarak size getiriliyor.

Öyküde gününde, 3600 gr olarak doğduğu, 6 aya kadar bir şikayetinin olmadığı, 6 aylıkken öksürük, ateş ve hışıltılı solunum şikayeti ile hastaneye yatırıldığını o zamandan beride düzelmeyen hemen hemen her gün olan hışıltısının olduğunu öğreniyorsunuz.

-Hangi patolojileri düşünürsünüz?

1 Trakeaözafegeal fistül

2 Gastroözofageal reflü

3 Bronşiolitis obliterans, bronşektazi

4 Astım

GERİ

Page 4: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/544

-Öyküde başka neleri öğrenmek istesiniz?

5 Bebeğin cinsiyeti?

6 Hışıltısının yanında büyüme gelişme geriliği varmı, ishal şikayeti var mı?

7 Dışkıda kan?

8 İlk 6 ayda hışıltı olup olmadığı?

İLERİGERİ

Page 5: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/545

Bebeğin ilk 6 ay tamamen normal olduğunu, ek gıdalara 2 aylıkken başlandığını ek gıdalara geçişte bir sorun olmadığını ağza yemek gelme veya kusma gibi şikayetlerinin olmadığını hışıltısının her zaman olduğunu beslenmesi ile bir ilgisinin olmadığını, ağır bir enfeksiyon öyküsü de olmayan bebeğin ;Fizik muayenede genel durumunun iyi olduğunu, her iki akciğer alanlarında duyulan vizing sesinin olduğunu saptıyorsunuz.

-Ön tanılarınız nedir?

9 Trakeaözafegeal fistül

10 Gastroözofageal reflü

11 Bronşiolitis obliterans, bronşektazi

12 İnek sütü alerjisi

İLERİGERİ

Page 6: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/546

Yapılan laboratuvar incelemelerinde

Hb: 14.7 g/dlHt: 42BKH: 9700Serum Na: 127 meq/LK: 2.0 meq/LCl: 85 meq/Lİdrar Dansite: 1025 olarak bulunuyor.

-Bundan sonraki aşamada kesin tanı koymak için planınızı nasıl yaparsınız?

13 Kan gazı değerleri

14 Ter testi

15 PA akciğer

16 Abdominal USG

GERİ

Page 7: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/547

Bronşiyolitis Obliterans tanısı alan hastada bundan sonraki aşamada tedavi planınızı nasıl yaparsınız?

17 Geniş spektrumlu antibiyotik başlanır

18 Özellikle alevlenmelerde olmak üzere dönem dönem sistemik steroid tedavisi başlanır

19 Gereğinde salbutamol önerilir

20 Diüretik verilir

İLERİ

Olgu sonu

Page 8: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/548

OLGU 2

İLERİ

Page 9: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/549

Dört yaşında hasta kol ve bacaklarında kasılma, gözlerde kayma şikayeti ile acil servise getiriliyor.

-Hangi patolojileri düşünürsünüz?

21 Epilepsi

22 Senkop

23 İdrar yolları enfeksiyonu

24 Konvülziyon

İLERİGERİ

Page 10: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/5410

-Öyküde daha başka neleri sormak istersiniz?

25 Travma öyküsü ?

26 Anne baba arasında akrabalık olup olmadığını?

27 Kaçıncı çocuk?

28 Ateşinin olup olmadığını ?

İLERİGERİ

Page 11: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/5411

-Annesi çocuğun 2 gündür burun akıntısının ve hafif bir öksüğünün olduğunu, bu sabah ateşin yükseldiğini, 39 C0 ölçmesi üzerine 1 ölçek parasematol içeren ateş düşürücü ilaç verdiğini Söylüyor. İlacı verdikten 10 dk sonra aniden yaklaşık 1 dk süren çocuğun her iki kol ve bacağında kasılma gözlerde kayma şeklinde nöbet geçirmiş. Bu hastanın fizik ve nörolojik muayenesinde genel sistemik değerlendirme dışında nelere dikkat edersiniz?

29 Meningial irritasyon bulguları

30 Nöromotor gelişim durumu, kas gücü ve tonusu

31 Ürogenital muayene bulguları

32 Antropometrik ölçümlerini alıp değerlendirme

İLERİGERİ

Page 12: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/5412

-Fizik ve nörolojik muayenesinde çocuk ağlıyor, ense sertliği yok, kerning ve brudinzki negatif, kas gücü ve tonusu doğal, DTR normoaktif. Orofarinks hiperemikti. Hangi laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri istersiniz?

33 Boğaz kültürü

34 EEG

35 Beyin MR

36 Tam kan sayımı

İLERİGERİ

Page 13: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/5413

-Hastaya hangi tanı/tanıları koyarsınız?

37 Sağlam çocuk

38 İdrar yolu enfeksiyonu

39 Febril konvülziyon

40 Üst solunum yolu enfeksiyonu

İLERİGERİ

Olgu sonu

Page 14: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/5414

OLGU 3

İLERİ

Page 15: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/5415

12 yaşında erkek hasta göz kapaklarında, bacaklarında ve skrotumda şişlik yakınması ile getiriliyor.

-Hastanın öyküsünde başka neleri öğrenmek istesiniz?

41 İlaç allerjisi öyküsü

42 Sağırlık öyküsü

43 Aralıklı karın ağrısı ve ateş varlığı

44 Sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyon öyküsü

İLERİGERİ

Page 16: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/5416

-Bu hastanın fizik muayenesinde nelere dikkat edersiniz?

45 Splenomegali

46 Solunum seslerinin azalması

47 Tansiyon arteriyel

48 Hepatomegali

İLERİGERİ

Page 17: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/5417

Bu hastanın laboratuar incelemesinde hipoalbuminemi, hiperkolesterolemi; idrar tetkikinde ise 4(+) protein ve idrar mikroskopisinde her büyük alanda 15 eritrosit olduğu saptanıyor. Bu hastanın laboratuar incelemesinde başka hangi tetkikleri istersiniz?

49 Anti-nötrofilik sitoplazmik antikorlar (ANCA)

50 Serum C3 ve C4 kompleman düzeyi

51 Serum anti nükleer antikor (ANA) düzeyi

52 Serum fibrinojen düzeyi

İLERİGERİ

Page 18: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/5418

Bu hastanın laboratuar incelemesinde hipoalbuminemi, hiperkolesterolemi; idrar tetkikinde ise 4(+) protein ve idrar mikroskopisinde her büyük alanda 15 eritrosit olduğu saptanıyor.

Fizik muayene ve laboratuvar bulgularında birden fazla sistemin tutulumuna ait bulgu saptanmayan ve serum kreatinin düzeyi normal olan hastanın tanısı için aşağıdakilerden hangileri düşünülebilir ?

53 Minimal lezyon hastalığı

54 Membranoproliferatif glomerulonefrit

55 Akut post streptokoksik glomerulonefrit

56 Ailevi akdeniz ateşi (FMF)

İLERİGERİ

Page 19: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/5419

-Bu hasta için aşağıdaki tedavi yöntemlerinden hangileri uygun olabilir?

57 Antibiyotik uygulanması

58 Sistemik steroid verilmesi

59 Furosemid ve albumin

60 Kolşisin

İLERİGERİ

Olgu sonu

Page 20: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/5420

OLGU 4

İLERİ

Page 21: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/5421

5 yaşında erkek hasta sarılık şikayeti ile görevli olduğunuz polikliniğe getirildi. Öyküden hastanın daha önce sağlıklı olduğunu, gözlerindeki sarılığı dün fark ettiklerini bugün de yüzünün sarardığını öğrendiniz.

-Hangi patolojileri düşünürsünüz?

61 Herditer Sferositoz

62 Akut Viral Hepatit

63 Toksik Hepatit

64 Gilbert Hastalığı

İLERİ

Page 22: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/5422

-Öyküde başka neleri öğrenmek istesiniz?

65 İdrar rengini öğrenmek isterim

66 Dışkı rengini öğrenmek isterim

67 Beraberinde kusma, ishal veya ateş gibi ek semptom varlığını öğrenmek isterim

68 Daha önce benzer şikayetinin olup olmadığını öğrenmek isterim

İLERİGERİ

Page 23: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/5423

Öz ve Soy geçmişinde anne ve babanın dayı teyze çocukları olması haricinde özellik olmayan tüm yüzünde ve skleralarınıda ikter tespit ettiğiniz.

-Hastanın fizik muayenesinde başka nelere özellikle dikkat edersiniz?

69 Sarılığın cildin diğer bölgelerinde olup olmadığına özellikle bakarım

70 Asit fluktasyon bakarım

71 Karaciğerin konturlarına, kıvamına bakarım

72 Sağ üst kadranda direk ve indirek rebound bakarım

İLERİGERİ

Page 24: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/5424

Fizik muayenede karaciğeri kot altında 2 cm palpe, dalak ön aksiler hatta 3 cm palpe olan hastanın yaptığınız laboratuvar incelemesinde Total Biluribin:6.4 mg/dl (yüksek), Direk Bilirubin: 0.8 mg/dl (normal) , AST:240 IU/l (Yüksek), ALT: 104 IU/L (Yüksek), olarak tespit ettiniz.

-Laboratuvar incelemelerinde ek olarak hangi testleri istersiniz?

73 Periferik yayma

74 Protrombin zamanı (PTZ ), aktive parsiyel tromboplastin zamanı (APTT),INR bakarım

75 HBsAg isterim

76 HAV Ig M isterim

İLERİGERİ

Page 25: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/5425

Siz ön tanıya yönelik çalışmalarınızı düşünürken hastanın elinde size gelmeden başka bir sağlık kuruluşunda yapılmış olan testlerinin olduğunu ve bu testlerde hemoglobin değerinin 8 gr/dl, coombs testinin negatif ,LDH ve retikülosit değerinin yüksek, INR’nin 2.5, PTZ’nin 30 sn olduğunu gördünüz .

Hastayla ilgili ön tanınız ne olur, bu ön tanıyı daha da kuvvetlendirmek için bir sonraki basamağınız ne olur?

77 İlk ön tanım orak hücreli anemi olur acilen hematoloji konsultasyonu ve oraklaşma testi isterim

78 Akut karaciğer yetmezliği düşünürüm ve K vitamini testi yaparım

79 Wilson hastalığı düşünür ve gözde keiser fleisher halkası için göz hastalıkları konsultasyonu isterim

80 Akut karaciğer yetmezliği düşünür ve karaciğer biyopsisi için gastroenteroloji konsultasyonu isterim

İLERİGERİ

Olgu sonu

Page 26: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/5426

OLGU 5

Page 27: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/5427

Rutin muayene sırasında kalbinde üfürüm duyulması nedeniyle gönderilen 15 yaşındaki bir hastanın genel durumunun iyi olduğu, nabız 75/dk, kan basıncı 150/80 mmHg olduğu belirleniyor.

-Öyküde neleri sorgularsınız?

81 İdrar renginde değişiklik var mı?

82 Çabuk yorulma var mı?

83 Öksürüğü var mı?

84 Morarma var mı?

İLERİ

Page 28: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/5428

-Fizik muayene bulgularından başka neleri incelemek istesiniz?

85 Akciğer Oskültasyonu

86 Femoral Arter Nabzı

87 Cilt Turgor ve Tonusu

88 Üst Ve Alt Ekstremite (4 Ekstremite) Kan Basıncı

İLERİGERİ

Page 29: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/5429

Hastanın fizik muayenesinde femoral arter nabızları zayıf palpe ediliyor, sol 2. interkostal aralıkta 2o/6 sistolik ejeksiyon üfürümü duyuluyor, sağ koldan ölçülen kan basıncı 150/80 mmHg iken alt ekstremiteden ölçülen kan basıncı 110/70 mmHg olarak saptanıyor.

-Hangi laboratuvar incelemelerini istersiniz?

89 Tam kan sayımı

90 Telekardiyogram

91 Ekokardiyografi

92 Arteriyel kan gazları analizi

İLERİ

Page 30: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/5430

Hastanın telekardiyogramında hafif kardiyomegali var, yer yer kostaların alt kenarlarında çentikleşmeler mevcut, EKG’de sol aks sapması ve sol ventrikül hipertrofisi bulguları var, ekokardiyografide sol ventrikül hipertrofisi ve inen aortada sol subklavian arter hizasından sonra türbülan akım görülüyor ve bu düzeyde 70 mmHg basınç gradienti ölçülüyor.

-Bu hastada düşündüğünüz 2 tanı yazınız:

93 Esansiyel hipertansiyon

94 Hipertrofik kardiyomiyopati

95 Sistemik hipertansiyon

96 Aort koarktasyonu

İLERİGERİ

Page 31: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/5431

-Bu hastada tedavi seçenekleri neler olabilir?

97 Antihipertansif olarak beta blokör

98 Pulmoner arter basıncını düşürmek amacıyla inhale iloprost tedavisi

99 Sıvı kısıtlaması

100 Aort koarktasyonuna stent yerleştirilmesi

İLERİGERİ

Olgu sonu

Page 32: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/5432

OLGU 6

İLERİ

Page 33: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/5433

Sekiz aylık kız bebek kilo alamama yakınması ile getiriliyor. Öyküsünden ilk altı ay sadece anne sütü ile beslendiğini, son bir ayda iştahsız, zaman zaman kusmaları ve kilo alımının yavaş olduğunu öğreniyorsunuz.

-Öyküde daha başka neleri sormak istersiniz?

101 Tamamlayıcı besinlere toleransı nasıl?

102 Prematüre mi?

103 Kaçıncı çocuk?

104 Son bir ayda geçirdiği hastalık var mı?

İLERİ

Page 34: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/5434

Annenin elindeki büyüme eğrileri ile bebeğin son bir aya kadar iyi kilo aldığını görüyorsunuz. Son bir ay içinde zaman zaman olan kusmaları dışında ailenin dikkatini çeken bir hastalık bulgusu olmamış. -Bu bebeğin fizik muayenesinde genel sistemik değerlendirme dışında nelere dikkat edersiniz?

105 Göz bulguları

106 Antropometrik ölçümlerini alıp değerlendirme

107 Cilt altı yağ dokusu

108 Saç bulguları

İLERİGERİ

Page 35: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/5435

-İdrar kültüründe 100 000 koloni/ml’de E.coli üremesi olan hastaya III. sorudaki değerlendirmeleri de dikkate alarak hangi tanı/tanıları koyarsınız?

109 Sağlam çocuk

110 İdrar yolu enfeksiyonu

111 İdrar yolu enfeksiyonu + orta derecede akut protein enerji malnütrisyonu

112 Orta derecede dehidratasyon

İLERİGERİ

Page 36: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/5436

-İdrar yolu enfeksiyonu ve orta derecede akut protein enerji malnütrisyonu olan bebeğin nütrisyonel tedavisini nasıl planlarsınız?

113 125 kkal/kg enerji, 2.5 gr/kg’a protein ile başlarım

114 150 kkal/kg enerji, 3 gr/kg’a protein ile başlarım

115 Enerji yoğunluğu düşük besinleri veririm

116 Verilen besinlerin biyolojik değerinin yüksek olmasına özen gösteririm

İLERİGERİ

Olgu sonu

Page 37: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/5437

OLGU 7

İLERİ

Page 38: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/5438

Üç yaşında kız hasta döküntü şikayeti ile Çocuk Acil birimine başvurdu. Hastanın üç gündür devam eden 40°C’ye kadar yükselen ateş, burun akıntısı, öksürük, gözlerde kızarma şikayetleri olduğu, hastanın dünden itibaren başlayan basmakla solan döküntüsünün olduğu ve vücuduna yayılım gösterdiği öğrenildi. Hastanın prenatal öyküsünde özellik olmadığı, 6 ay süre ile anne sütü aldığı, hiçbir aşısının yapılmadığı öğrenildi.

-Bu hastada hangi tanıları düşünürsünüz?

117 Henoch Schoenlein purpurası

118 Kızamıkçık

119 Kızamık

120 Meningokoksemi

İLERİ

Page 39: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/5439

-Bu hastada tanı koymada aşağıdaki tetkiklerden hangisi yararlıdır?

121 Karın ultrasonografi

122 Tam kan sayımı

123 Klinik bulgular yeterlidir

124 Kan biyokimyası

İLERİGERİ

Page 40: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/5440

-Hastanın döküntülerinin 5.gününde kahverengi pigmentasyon bırakarak kaybolmaya başladığı dönemde ateşinin tekrar 39C’ye yükseldiği, solunum sıkıntısının olması üzerine tekrar Çocuk Acil birimine getirildi. Hastanın fizik muayenesinde genel durumu kötü, solunum sıkıntısı mevcut, siyanozu var, solunum sayısı 48/dakika, solunum sistemi muyanesinde krepitan ralleri saptandı. Akciğer grafisinde infiltrasyonu olan hastada tanınız nedir?

125 Bronşiektazi

126 Tüberküloz

127 Dev hücreli pnömoni (Hecht pnömonisi)

128 Bronkopnömoni

İLERİGERİ

Page 41: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/5441

-Hastaya Bronkopnömoni tanısı konuluyor. Bir önceki soruda tanımlanan komplikasyonun gelişmesinin engellenmesi için hastaya tanı anında ne verilmesinin yararı olurdu?

129 Demir

130 Multivitamin

131 A vitamini

132 Çinko

İLERİGERİ

Page 42: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/5442

-Hastanın evdeki ve hiçbir aşısı yapılmamış bir yaşındaki kız kardeşine öncelikli olarak hangi aşıları yaparsınız?

133 BCG aşısı

134 13 değerlikli konjuge pnömokok aşısı

135 Rotavirüs aşısı

136 Kızamık kızamıkçık kabakulak aşısı

İLERİGERİ

Olgu sonu

Page 43: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/5443

OLGU 8

İLERİ

Page 44: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/5444

İki yaşında erkek hasta henüz dişlerinin çıkmaması şikayeti ile getiriliyor. Öyküden 2 gün önce ateşsiz dönemde yaklaşık beş dakika süren konvülziyon geçirdiği öğreniliyor.

-Hangi patolojileri düşünürsünüz?

137 Serebral palsi

138 Rikets

139 Hipotiroidi

140 Osteogenezis imperfekta

İLERİGERİ

Page 45: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/5445

-Öyküde başka neleri öğrenmek istesiniz?

141 Ailede benzer öykü var mı?

142 Maternal diyabet öyküsü

143 Yenidoğan döneminden itibaren Vitamin D kullanmış mı?

144 Kabızlık öyküsü

İLERİGERİ

Page 46: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/5446

-Hastanın fizik muayenesinde başka nelere özellikle dikkat edersiniz?

145 Karında şişlik

146 Boya göre vücut ağırlığı

147 Fontanel kapanmış mı?

148 Sarılık varmı?

İLERİGERİ

Page 47: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/5447

-Laboratuar incelemelerinde hangi testleri istersiniz?

149 Tam kan sayımı ve Periferik yayma

150 Kan kalsiyum fosfor ve alkalen fosfataz düzeyi

151 Tiroid fonksiyon testleri

152 Spot idrar kalsiyum/kreatinini

İLERİGERİ

Page 48: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/5448

-Hastayla ilgili ön tanıyı daha da kuvvetlendirmek için bir sonraki basamağınız ne olur?

153 Mandibula grafisi

154 El bilek grafisi

155 Parathormon düzeyi

156 Batın ultrasonografisi

İLERİGERİ

Olgu sonu

Page 49: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/5449

OLGU 9

İLERİ

Page 50: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/5450

Onbeş yaşında kız çocuk Aile Hekimine çabuk yorulma, ara ara olan nefes darlığı ve çarpıntı şikâyeti ile getiriliyor. Bu bulguların son bir senedir olduğunu son zamanlarda arttığını öğreniyorsunuz.

-Hangi ön tanıları düşünürsünüz.

157 Ventriküler Septal Defekt (VSD)

158 Atrial Septal Sefekt (ASD)

159 Büyük Arterlerin Transpozisyonu (BAT)

160 Triküspit Atrezisi

161 Romatizmal Mitral Kapak Darlığı

162 Efor Dispnesi

İLERİGERİ

Page 51: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/5451

Çocuğun yaptığınız fizik muayenesinde S2 de sabit çiftleşme, Sternum sol tarafında 2/6 sistolik üfürüm, EKG de sağ aks sapması ve hafif sağ ventrikül hipertrofisi saptıyorsunuz.

-Tanıyı koyabilmek için hangi testleri istersiniz?

163 Hemogram(CBC) ve Biyokimyasal Testler

164 Akciğer Grafisi

165 Transtorasik Ekokardiyografi

166 Eforlu EKG Testi

167 Kardiyak Kateterizasyon

168 24 saatlik EKG (Holter Monitörizasyon)

İLERİGERİ

Page 52: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/5452

Yapılan Kan testleri normal, akciğer grafisinde pulmoner vaskülarizasyonda belirginleşme, Ekokardiyografisinde soldan sağa şant ve sağ ventriküler hipertrofi saptanıyor.

-Bulgulara göre aşağıdaki tanılardan hangisini düşünürsünüz?

169 Ventriküler Septal Defekt (VSD)

170 Atrial Septal Sefekt (ASD)

171 Büyük Arterlerin Transpozisyonu (BAT)

172 Triküspit Atrezisi

173 Pulmoner Hipertansiyon

174 Patent Duktus Arteriozus (PDA)

İLERİGERİ

Page 53: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/5453

Hastanın yapılan ekokardiyografisi ve kalp kateterizasyonu sonrası Qp/Qs >1,5 ve 8 mm çapında sekundum tip atrial septal defekt olduğu saptanıyor.

-Hangi tedavi seçenekleri uygun olabilir?

175 Açık Kalp Cerrahisi ile kapatma

176 Transkateter Atral Septal defekt kapatılması

177 Tıbbi İzlem ve enfektif endokardit profilaksisi

178 Tranözafagial Ekokardiyografi (TÖE)

179 Coil Embolizasyon

180 Ring Annüloplasti

İLERİGERİ

Olgu sonu

Page 54: 4.SINIF 4.KURUL ÇOCUK HASTALIKLARI ve ÇOCUĞUN CERRAHİ HASTALIKLARI

/5454

SINAV BİTTİ……