15. dermatopatologia ver2

Download 15. Dermatopatologia ver2

Post on 14-Feb-2015

584 views

Category:

Documents

20 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Copyright by $ta

DermatopatologiaDERMATOPATOLOGIA CHOROBY INFEKCYJNE SKRY AGODNE NOWOTWORY I ROZROSTYNIENOWOTWOROWE POCHODZENIA NABONKOWEGO

Infekcje wirusoweMiczak zakany agodne rozrosty naskrka wywoane wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)

Brodawka zwyka (verruca vulgaris) Brodawka stp (Verruca plantaris) Brodawki paskie (Verrucae planae) Kykciny koczyste (condylomata acuminata) Grudkowato bowenoidalna epidermodysplasia verruciformis Infekcje bakteryjneLiszajec zakany (impetigo contagiosa)OSTRE CHOROBY ZAPALNE SKRY

Brodawczak naskrkowy (Papilloma planoepitheliale) Rogowacenie ojotokowe (keratosis seborrhoica) lub brodawka ojotokowa Rogowacenie ciemne (Acanthosis nigricans) Torbiele skry

agodne nowotwory przydatkw skrnych Gruczolaki potoweOblak skry (cylindroma eccrinale) Gruczolak syringialny (Syringoma) Torbielako-gruczolak syringialny brodawkuj cy (syringocystadenoma papilliferum) Gruczolak aromatyczny ekrynalny (Poroma eccrinale) Gruczolak potowy guzkowy (hidradenoma nodulare) Syringoma chondroides

Pokrzywka (urticaria) Ostre wypryskowe zapalenie skry (dermatitis eczematosa acuta) Rumie wielopostaciowy (erythema multiforme)PRZEWLEK E DERMATOZY ZAPALNE

Nowotwory gruczo w ojowychGruczolak ojowy (adenoma sebaceum)

Guzy mieszka w osowegoNaboniak wosowy (trichoepithelioma) Guz macierzy wosa (pilomatrixoma, pilomatricoma) Rogowiak kolczystokomrkowy (Keratoacanthoma)ZMIANY PREKURSOROWE Z KTRYCH MO E ROZWIN SI RAK PASKONABONKOWY INWAZYJNY

uszczyca (Psoriasis) Liszaj paski (Lichen planus) Tocze rumieniowaty ogniskowy Twardzina ograniczonaCHOROBY ZWI ZANE Z NADMIERNYMROGOWACENIEM

Rogowacenie soneczne (keratosis solaria seu actinica) Choroba BowenaNOWOTWORY ZOLIWE POCHODZENIANABONKOWEGO

Rybia uska (ichtyosis) Choroba Dariera (Dyskeratosis follicularis)CHOROBY PCHERZOWE SKRY

Pcherzyca (Pemphigus) Pemfigoid Zapalenie opryszczkowe skry (morbus Duhring)

Rak paskonabonkowy inwazyjny (carcinoma planoepitheliale) Rak podstawnokomrkowy (carcinoma basocellulare): Rak neuroendokrynny skry, rak z komrek MerklaNOWOTWORY NIENABONKOWEGOPOCHODZENIA

Niezapalne choroby pcherzowe skryPcherzowe oddzielanie si naskrka (Epidermylosis bullosa) PorfiriaCHOROBY GRUCZOW OJOWYCH

Guzy fibrohistiocytarneWkniak histiocytarny (histiocytoma fibrosum) Dermatofibrosarcoma protuberans

Trdzik pospolity (Acne vulgaris)ZAPALENIE TKANKI PODSKRNEJ

Guzy pochodzenia naczyniowego Nowotwory i zmiany niez oliwePoszerzenia i proliferacje naczy Naczyniaki krwionone Naczyniaki limfatyczne (lymphangioma) Kbczak (Glomangioma)

Rumie guzowaty (Erythema nodosum) Rumie stwardniay (Erythema induratum) Panniculitis Weber-ChristianZABURZENIA PIGMENTACJI

Nowotwory o niskim stopniu z o liwocirdboniak (haemangioendothelioma) Misak Kaposiego (sarcoma Kaposi) Misak naczyniowy (angiosarcoma)

Odbarwienia skry (depigmentationes)Bielactwo nabyte Bielactwo wrodzone

Nowotwory z o liwe Choniaki skryZiarniniak grzybiasty (mycosis fungoides) Choniaki wielkokomrkowy CD30+ Zesp Sezaryego Choniaki grudkowy skry

Przebarwienia skry (Hyperpigmentationes)Ostuda (chloasma, melasa) Piegi (Ephelides)ROZROSTY NOWOTWOROWE MELANOCYTARNE

Znamiona barwnikowe (melanocytarne) znami barwnikowe (melanocytarne) nabyte zwyke Znami Spitz Znami b kitne Znami barwnikowe wrodzone Znami barwnikowe dysplastyczne Rozrosty melanocytarne zoliweCzerniak zoliwy (Melanoma malignom)

Inne zmiany rozrostoweHistiocytoza z komrek Langerhansa histiocytoza X, LCH Mastocytoza

Lentigo maligna melanoma(plama soczewicowata zoliwa) Superficial spreading melanoma(czerniak szerzcy si powierzchownie) Acral lentiginous melanoma (czerniak akralny) Melanoma nodulare (czerniak guzowaty)

-1-

Copyright by $ta

Choroby infekcyjne skryInfekcje w irusow eMiczak zakany Wywoana przez wirus z grupy ospy (Poxvirus) Czsto u dzieci i modziey Twarde woskowobiae lub rowe guzki z wgbieniem w czci rodkowej, zazwyczaj o rednicy kilku milimetrw po przekuciu wydobywaj si perowej barwy masy Charakterystyczn cech mikroskopow s wtrty cytoplazmatyczne (ciaka miczakowe)

agodne rozrosty naskrka wywoane wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) B R O D A WK A ZWYKA

(VERRUC A

VULGARIS)

Zmiany mnogie zwykle Zazwyczaj w skrze doni i palcw rk, a take pod pytk paznokciow Tutaj gwnie HPV 2 i 4 Mikroskopowo stwierdza si w nich koilocyty (due keratynocyty z maymi piknotycznymi jdrami o nieregularnym obrysie + halo)

B R OD A WK A

ST P

(VERRUCA

PLANTARIS)

Gwnie na podeszwach stp Bolesna, czasem przypomina nagniotek Czynnik wywoujcy to HPV typ1 Wtrty eozynochonne w jdrze + wtrty cytoplazmatyczne

BR OD A WKI

P ASKIE

(VERRUCAE

P LANAE )

Inaczej brodawki modocianych Na twarzy i grzbietowej powierzchni rk Szare grudki naoone na skr Wywoane HPV typ3

KYKCI NY

KOCZ YSTE

(CO NDY LOM ATA

AC UM INAT A)

Mikkie, czsto uszypuowanie twory o kalfiorowatej powierzchni, wystpujce gwnie w okolicy narzdw pciowych i odbytu, na pograniczu skry i bon luzowych Wywoane infekcj HPV typ 6 lub 11 (chyba e rak w kykcinach to wtedy raczej infekcja HPV typ 16 lub 18)

GRUDKO WAT O

BO WE NOI D ALNA

Obecno licznych grudkowych zmian barwnikowych zlokalizowanych w obrbie narzdw pciowych + mode osoby + tendencja do samoistnej regresji Czynnik wywoujcy to HPV typ 16 lub 18 Obraz histologiczny przypomina carcinoma in situ typu Bowena

E PI D E RM OD YSP L ASI A VE R R UC I FOR M I S

Dziedziczenie AR Uoglnione wykwity skrne w postaci paskich brodawek lub przebarwionych plam Wystpuj w dziecistwie i pniej si nasilaj z wiekiem Obniona komrkowa odpowied immunologiczna i zwikszona podatno na infekcje HIV typ 5 i 8 Na jej podou czsto rozwija si rak paskonabonkowy (in situ lub inwazyjne)

V2

-2-

Copyright by $ta

Infekcje bakt eryjneLiszajec zakany (impetigo contagiosa) Wywoana zwykle przez paciorkowce hemolizujce grupy A, ale te przez gronkowce Zakaenie zewntrzpochodne dua zakano Pcherzowo-ropne wykwity zasychaj w strupy barwy miodowej Gwnie na skrze odsonitej (twarz, rce) Mikroskopowo charakterystyczne ogniskowe gromadzenie si neutrofilw pod warstw rogow naskrka, z tworzeniem si krost

Ostre choroby zapalne skry

Pokrzywka (urticaria) Osutka bblowa zwykle na tuowiu, maowinach usznych i dystalnych czci koczyn W wikszoci przypadkw powstaje jako wyraz reakcji nadwraliwoci typu I (zalena od IgE degranulacja komrek tucznych) Te mechanizm nieimmunologczny, a take mechaniczne wywoanie potarcie, ucisk (dermagraphismus)

Ostre wypryskowe zapalenie skry (dermatitis eczematosa acuta) Wyprysk (eczema) zmiany skrne manifestujce si sczcymi zmianami grudkowo-pcherzykowymi zasychajcymi w strupy + wid ustpuje to bez postawienia ladu Podzia kliniczny o Alergiczne kontaktowe Najczstszy typ Grudki powstaj w nastpstwie kontaktu z alergenem, z ktrym pacjent zetkn si ju uprzednio Zwizki penetruj przez skr tworz immunogenne kompleksy z biakami przetworzenie tego przez kom Langerhansa ich prezentacja limf T i z kom T powstaj odpowiednie komrki pamici o Atopowe o Wywoane przez: promieniowanie nadfioletowe urazy (pocieranie) leki charakterystyczn cech tego rodzaju zapale jest gbczasto naskrka (spongiosis) wynik odseparowanie od siebie keratynocytw i tworzenia wewntrznaskrkowych pcherzykw w wyniku gromadzenia si pynu w przestrzeniach midzykomrkowych gwnie w warstwie kolczystej

Rumie wielopostaciowy (erythema multiforme) w wyniku reakcji nadwraliwoci na niektre czynniki infekcyjne i leki o wirusy (H.simplex), bakterie (paciorkowce), mycoplasma, grzyby o leki o czasem przy nowotworach zoliwych i kolagenozach Patogeneza reakcja cytotoksyczna, w ktrej udzia bior limfocyty cytotoksyczne (CD8) (podobnie jak przy odrzucaniu przeszczepu) postaci o agodna (zwyka) Typowa zmiana to wykwit z czerwon plamk lub grudk w rodku otoczon przejanieniem, ktre jest dobrze odgraniczone od zdrowej skry czerwon obwdk Zmiany symetryczne na dosiebnych czciach koczyn, te w bonie luzowej jamy ustnej i narzdw pciowych Nagy pocztek ustpuje po kilku tygodniach -3-

V2

Copyright by $ta

o

cika (m.in. odmiana Stevensa-Johnsona) wykwity pcherzowe z tworzeniem krwotocznych strupw gwnie bony luzowe, wargi, jama ustna oraz tuw i narzdy pciowe na pocztku choroby wysoka temp i ble kostne czciej u dzieci toksyczna nekroliza dochodzi do spezania naskrka caymi patami, a w bonach luzowych, spojwkach i rogwkach wystpuj zmiany rumieniowe i pcherzowe wysoka temperatura i zaburzenia elektrolitowe

o

Przewleke dermatozy zapalneuszczyca (Psoriasis) Charakterystyczne blaszki uszczycowe typowo na powierzchni kolan, okci (po stronie mieni prostuj cych) i owosionej skrze gowy (zwykle symetrycznie) Etiologia i patogeneza nie do koca poznane o Wspdziaanie: czynniki genetyczne, rodowiskowe, zmiany naczyniowe, zaburzenia proliferacji komrek naskrka, reakcja immunologiczne (?) o U podstaw zmian w uszczycy le zaburzenia proliferacji keratynocytw i zaburzenia mikrokrenia w brodawkach skry Moliwe e mutacja genu kodujcego korneodesmozyn Czas trwania cyklu komrkowego w naskrku jest w uszczycy wielokrotnie skrcony, co prowadzi do przyspieszonego i zaburzonego rogowacenia W powstawaniu i utrzymywaniu si zmian odgrywaj rol cytokiny sprzyjajce proliferacji W okresie wczesnym uszczycy dochodzi do wzmoonej proliferacji naczy, zwaszcza w brodawkach skrnych

o o o

Klinika o Typowym wykwitem s grudki barwy czerwonobrunatnej, ktre mog si zlewa w dobrz odgraniczone wiksze ogniska ogniska te szerz si odrodkowo, a ustpuj w rodku i pokryte s blaszkami uszczycowymi o Objaw Auspitza zdrapywanie usek powoduje pojawienie