14 integracije u sjevernoj i juŽnoj americi

Download 14 INTEGRACIJE U SJEVERNOJ I JUŽNOJ AMERICI

Post on 31-Oct-2015

72 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

INTEGRACIJE U SJEVERNOJ I JUŽNOJ AMERICI

TRANSCRIPT

 • INTEGRACIJE U SJEVERNOJ I JUNOJ AMERICIGLOBALIZACIJA I EKONOMSKE POLITIKE

 • Integracioni procesi su usmjereni u cilju prevazilaenja svih vidova diskriminacije i otklanjanja siromatva u pojedinim dravama i oblastima

  Brojne su integracije na ovom prostoru, a meu njima se istiu:

  Sjevernoameriki sporazum o slobodnoj trgovini (NAFTA)Centralno-ameriko zajedniko trite (CACM)Karipska zajednica i zajedniko trite (CARICOM)Zajednica Andskih zemalja (CAN)Junoamerika integracija (MERKOSUR)

 • SJEVERNOAMERIKI SPORAZUM O SLOBODNOJ TRGOVINI (NAFTA)Sjevernoamerika integracija uspostavljena je 12. decembra 1992. godine

  Potpisan je Sporazum o sjevernoamerikoj slobodnoj trgovini (NAFTA North American Free Trade Agreement) izmeu SAD, Kanade i Meksika

  Ovaj sporazum stupio je na snagu 1. januara 1994.

  Sporazumu o sjevernoamerikoj slobodnoj trgovini prethodio je bilateralni sporazum izmeu SAD i Kanade o meusobnoj slobodnoj trgovini (CUSFTA Canada United States Free Trade Agreement)

 • NAFTA je stvorena u cilju:

  Breg ekonomskog napretka SAD-a, Meksika i Kanade iUnapreenja slobodne trgovine izmeu njih

  Sporazumom NAFTA predvieno je:

  Uklanjanje trgovinskih barijera izmeu lanicaPodsticanje fer konkurencijePoveanje mogunosti za investiranje i zapoljavanjeObezbjeivanje zatite prava intelektualne svojineKreiranje procedura za rjeavanje sporova

 • Znaaj osnivanja ove grupacije za Meksiko bio je da se obezbijedi priliv investicija iz SAD-a i Kanade

  Privredi Meksika bio je neophodan strani kapital da bi ostvarila privredni rast i da bi mogla otplatiti veliki spoljni dug

 • Prilikom osnivanja ove zone zauzet je stav da je ona u principu otvorena i za druge zemlje s tim to svaka od tri lanice ima pravo veta na prijem novih lanica

  ile izraava elju za prijem u ovu zonu

 • NAFTA 2007. GODINA

  (GDP u milijardama dolara, stanovnitvo u milionima, povrina u milionima kilometara kvadratnih)

  DravaGDPStanovnitvoGDP per capitaPovrinaSAD13 860301,146 0009,6Kanada127433,338 20010,0Meksiko1353108,712 5002,0Ukupno16 487443,121,6

 • NAFTA je zahvaljujui smanjivanju trgovinskih barijeri i otvaranju nacionalnih trita omoguila bri ekonomski rast i prosperitet u sve tri zemlje, uz proirenje meusobne trgovine i poveanje investicionih izgleda

  Grupacija stvorena NAFTA ugovorom najvea je po snazi u itavom svijetu i buduim projekcijama razvoja

  lanice NAFTE uestvuju sa 23,3 % u svjetskom BDP-u

 • NAFTA i EU uspostavile su i uspostavljaju posebne odnose koji ine ekonomsko jezgro euro-amerikih integracija

 • CENTRALNOAMERIKO ZAJEDNIKO TRITE (CACM)Salvador, Gvatemala, Honduras, i Nikaragva osnovale su 1960. godine Centralno-ameriko zajedniko trite (Central American Common Market CACM)

  1963. godine ovoj se organizaciji prikljuila Kostarika

 • CACM 2007. GODINE(GDP u milijardama dolara, stanovnitvo u milionima, povrina u milionima kilometara kvadratnih)

  DravaGDPStanovnitvoGDP per capitaPovrinaGvatemala67,412,85 400108,9Kostarika55,94,113 50051,1Salvador35,97,05 20021,0Honduras24,77,53 300112,1Nikaragva18,15,73 200129,5Ukupno202,037,1422,6

 • CACM je osnovan sa tenjom da se smanje trgovinske barijere, stimulie izvoz i ohrabri industrijalizacija sredstvima regionalne kooperacije

  Novi sporazum o carinskim tarifama i carini izmeu lanica ove integracije stupio je na snagu 1986. godine to je dovelo i do unapreenja regionalne trgovine

  0d 1993. godine, Panama, iako nije formalno lan, osvaruje punu regionalnu saradnju sa zemljama CACM

 • KARIPSKE INTEGRACIJE (CARICOM)Karipska zajednica i zajedniko trite (Caribbean Community and Common Market CARICOM) osnovana je 1973. godine

  Cilj osnivanja:

  Unapreenje ekonomske integracije i razvoja meu zemljama lanicamaUspostavljanje zajednike carinske tarifeUjednaavanje fiskalne politikeUsvajanje sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja Zajednika politika u investicijama

 • Zemlje lanice:

  Antigua i BarbudaBahamiBarbadosBelizeDominikanska RepublikaGvajanaGranadaHaitiJamajkaMontseratSveti Kris i NevisSanta LuciaSveti Vinsent i GrenadinSurinamTrinidad i Tobago

  Pridruene lanice CARICOM-a su:

  AngvilijaBritanska Virdinska OstrvaTurk i Kaik Ostvrva

 • Kao i sve ostale integracije pati od problema nejadnake raspodjele koristi od integracije

 • CARICOM 2007. GODINE

  DravaGDPStanovnitvoGDP per capitaPovrina u 000Antigua i Barbuda1,269 50010 900443 km2Bahami6,9305 60022 70014 000Barbados5,5280 90019 700430 km2Belize2,3294 4007 80023 000Dominikanska R.85,49,49 20049 000Grenada982 mil.89 9003 900344 km2Gvajana4,0769 1005 300242 000Haiti15,88,71 90028 000Jamajka13,42,84 80011 000Montserat299 5003 400102 km2St. Kits i Nevis726 mil.39 3008 200261 km2St. Lucia1,2170 6004 800616 km2St. Vinsent i Gren.902 mil.118 1003 600389 km2Surinam3,4470 8007 800163 000Trinidad i Tob.22,91,121 7005 000Ukupno164,6

 • ZAJEDNICA ANDSKIH ZEMALJA (CAN/ANCOM)BolivijaKolumbijaEkvadorPeruVenecuela

  Osnovale su 1966. godine Andsku grupu (Andean Group AD)

 • Cilj osnivanja:

  Unapreenje harmoninog razvoja kroz ekonomsku integraciju

  1992. godine Andska grupa je formalno promijenila naziv u Zajednicu Andskih Zemalja (Community of Andean Nations CAN)

  U najnovije vrijeme ta se andska integracija naziva Andsko Zajedniko trite (Andean Common Market ANCOM)

 • CAN/ANCOM 2007. GODINE(GDP u milijardama dolara, stanovnitvo u milionima, povrina u milionima kilometara kvadratnih)

  Drava GDPStanovnitvoGDP per capitaPovrinaKolumbija320,444,47 2001,1Peru217,528,77 6001,3Venecuela335,02612 800912 100Ekvador98,313,87 100283 600Bolivija39,79,14 4001,1Ukupno1 0101224,7

 • JUNOAMERIKA INTEGRACIJA (MERCOSUL)MERCOSUL (Mercado Comun do Sul) odnosno MERCOSUR je proces integracije Brazila, Argentine, Paragvaja i Urugvaja

  Osnovana je 26. marta 1991. godine

  MERCOSUL predstavlja integrisano trite od 266 miliona stanovnika sa zbirnim GDP od 2 760 milijardi amerikih dolara

 • Najvaniji ciljevi:

  Jaanje domaeg tritaUpotreba postojeih resursaPromocija naunog i tehnolokog razvoja

 • Procesi integracije doveli su do:

  Znatnog oivljavanja meusobne trgovine zemalja regionaIzmeu 1990 i 1997. razmjena unutar MERCOSUL-a poveana je 5 puta

  MERCOSUL je u junu 1991. godine potpisao sporazum sa SAD-aTaj je ugovor poznat po nazivu Ugovor 4+1Kao cilj ugovora istaknuto je ukidanje carinskih i drugih barijera, kao i omoguavanje transfera tehnologije i saradnje u poljoprivredi

 • MERCOSUL ima potpisan sporazum sa NAFTA i EU

  Danas je jedina carinska unija sa neposrednim ciljem da preraste u jedinstveno zajedniko trite sa jedinstvenom valutom, po uzoru na EU

  MERCOSUL je uspostavio specijalne ekonomske odnose sa susjednim zemljama:

  ileBolivijaPeruEkvadorKolumbijaMeksiko

 • Strateki cilj MERCOSUL-a je da preraste u Junoameriku uniju

 • MERCOSUL 2007. GODINE(GDP u milijardama dolara, stanovnitvo u milionima, povrina u milionima kilometara kvadratnih)

  Drava GDPStanovnitvoGDP per capitaPovrinaBrazil1 8381909 7008,5Argentina523,740,313 0002,8Paragvaj26,56,74 000407 000Urugvaj373,510 700176 000Venecuela 3352612 800916 400Ukupno 2 760,2266,512,8

Recommended

View more >