1 bartlomiej gola

of 30 /30
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Author: szkolenialapa

Post on 26-Jun-2015

220 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Nazywam si: Bartek [email protected] Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego

2. StrategiaNajczciej naduywane sowo w biznesiedzka Akademia Przedsibiorczoci Akademickiej,konferencja d 02 grudnia 2011Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego 3. Czy kto z Was zastanawia si czym jeststrategia? 4. Czy jest jakakolwiek rzecz w biznesie,ktra nie jest strategiczna? Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego 5. Strategy = a rational processthat includes rational analysis andobjective decision-making in order to maximise long-term value Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego 6. Strategia wyraa cele dugoterminoweprzedsibiorstwa, odpowiadajce generalnymkierunkom dziaania, a take przedstawiaalokacj zasobw, jakie s niezbdne dorealizacji przyjetych celwA.D. Chandler 1962 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego 7. Michael Porter Henry Minztberg Strategia jako Strategia jako rywalizacjaproces uczenia siRobert KaplanDavid Nolan Kim andStrategia jakoMauborgnezdefiniowany proces.Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego 8. Consultants and theorists that compete forgiving advice to companies cannot even agreeon the most basic question: what is strategy?(The Economist, March 20, 1993)Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego 9. Jak si potem dziwi, e robieniestrategii nas przeraa 10. Mj sceptycyzm co do moliwocibudowania strategii dla start-upw nieoznacza pochway bezmylnoci 11. Moja pochwaa dziaania nie oznaczaakceptacji dla braku planu. 12. Na pocztku zawsze jest pomys 13. Myl o swoim pomyle wycznie wkategoriach korzyci jakie przynosi onKlientom / Uytkownikom 14. Myl o swoim pomyle wycznie wkategoriach korzyci jakie przynosi onKlientom / Uytkownikom 15. Magia: wystarczy sobieodpowiedzie na 3 pytania 16. CO: Problem Jaki jest problem, ktry prbujeszrozwiza?Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego 17. Kto: Konsument Kto ma ten problem?Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego 18. Jak: Produkt / Rynek Jak rozwizujesz ten problem? Jak duy jest rynek? Jak zamierzasz dotrze doKonsumentw? Jak zmierzasz na nich zarabia?Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego 19. Oczywicie odpowied na te 3 pytania nieoznacza, oczywicie posiadania strategii. 20. Wrmy na chwil do Michaela Portera 21. Pomyl o strategii jako o takim systemiealokacji zasobw, aby najefektywniejwytwarza i dostarcza korzy. 22. Na koniec dwa sowa o tzw. doskonaocioperacyjnej. 23. Moesz nie mie adnej strategii ale musiszdostarcza. Musisz by sprawny iefektywny. 24. Podsumowujc Alternatywa pomidzy dziaaniem a myleniemjest faszywa. Mylenie nie zastpuje dziaania (odwrotnieczasami tak) Zaczynaj od prostych rzeczy, z czasemkomplikuj swj biznes. Buduj strategi Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego 25. Inspiracje Steve Blank The Four Steps to Epiphany Alex Osterwalder Business Model Canvas Ash Mayura Running Lean Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego 26. Bartek [email protected]dblog.pl