การแก้ไขสีภาพด้วยเครื่องมือต่างๆ...

of 5/5
การแก้ไขสีภาพด้วยเครื ่องมือต ่างๆ ใน Photoshop CS5 การเลือกสีจากภาพด้วย Eyedropper ใน Photoshop CS5 การเลือกสีสําหรับใช้งานอีกวิธีหนึ่งคือ การเลือกสีจากรูปภาพที่มีอยู ่แล้ว โดยใช้เครื่องมือ Eyedropper คลิก เลือกสีที่ต้องการ ดังภาพ วิธีการเลือกสีจากภาพด้วย Eyedropper 1. คลิก Eyedropper 2. เลือกค่าสีเฉลี่ยสําหรับพื้นที3. คลิกเลือกสี Tip: ขณะที่ใช้เครื่องมือระบายสีต่าง ๆ เราสามารถสลับไปใช้เครื่องมือ Eyedropper ได้ชั่วคราวโดยกดคีย์ Alt ทีคีย์บอร์ดค้างไว้ แล้วคลิกเลือกสี เมื่อปล่อยปุ ่ ม Alt เมาส์ก็จะเปลี่ยนกลับไปเป็นเครื่องมือเดิม

Post on 28-May-2015

1.860 views

Category:

Education

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ใช้ในการจัดการเรียนรู้รายวิชา ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนขามแก่นนคร ปีการศึกษา 2557/1

TRANSCRIPT

  • 1. Photoshop CS5 Eyedropper Photoshop CS5 Eyedropper Eyedropper 1. Eyedropper 2. 3. Tip: Eyedropper Alt Alt

2. Match Color Photoshop CS5 2 Image > Adjustments > Match Color Source Match Color 1. 2. Image > Adjustments > Match Color 3. 3. 4. 5. OK 4. Replace Color Photoshop CS5 Replace Color Replace Color 1. Eyedropper 2. 3. Image > Adjustments > Replace Color 5. 4. 5. Hue Saturation Lightness 6. OK