naucite photoshop cs5

Click here to load reader

Post on 20-Jan-2016

114 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

priručnik za ovladavanje programom fotošop cs5 na srpskom

TRANSCRIPT

 • iSadrajta je knjiga Nauite Adobe Photoshop? 1Kome je knjiga namenjena 1Udruenje korisnika Photoshop 1Ovo je prvi deo knjige 2Jo naina da date podrku 2U vezi snimaka uz obuke i lekcije 2ta je Photoshop 3Dali mi je potreban Photoshop i zbog ega 4Razumevanje digitalnih slika 6Modeli boja 8RGB model boja 8CMYK model boja 9Lab model boja 9Grayscale model 9Bitmap model 10Duotone model 10Indexed Color model 10Multichannel model 10Radno okruenje - radni profil boja 11Formati datoteka (slika) 13Koji tip (format) datoteka je najbolje da koristim za moje slike? 13Najpoznatiji i najpopularniji formati 13Photoshop Format (PSD) 13TIFF 14Photoshop EPS format 14Photoshop RAW format 14PDF 14Large Document Format (PSB) 15BMP 15JPEG 15PNG 15GIF 15

 • ii

  Rezolucija i dimenzije dokumenata (slika) 16ta su bitmap slike? 16ta je rezolucija slike? 16Kako promeniti rezoluciju slike? 17Karakteristine situacije promene rezolucije slike 17Kada imate dovoljan broj piksela i nedovoljnu rezoluciju 17Kada nemate dovoljan broj postojeih piksela na slikama 18Promena dimenzija slike (dokumenta) 18Promena dimenzija slike za prikazivanje na ekranu i Internetu 18Kada vam je potreban samo jedan deo slike u odreenim dimenzijama i odreenoj rezoluciji 18Bit Depth (dubina boja) 19Adobe Photoshop CS5 korisniki interfejs 21ta su korisniki interfejs i radni prostor? 21Meni programa 21Tastaturske preice 22Kontekst meni 22Obojite stavke u meniju radi lake navigacije 22Kutija sa alatima 25Kako da aktivirate alat 25Alati za selekciju (Selection Tools) 25Alati za unapreivanje (Enhancement Tools) 25 Vektorski alati (Vector Tools) 26Alati za navigaciju (Navigation Tools) 26Alati boja (Color Tools) 26Traka sa opcijama alata (Option Bar) 26ta su parametri alata? 26Vanost trake sa opcijama alata 26Traka sa opcijama aplikacije 28Prikai/sakrij paletu i traku sa alatima 30Koristite Arrange Documents da uporeujete slike 30Radite sa slikama u reimu punog ekrana (Full Screen Mode) 31Paleta (Palette) 34ta je paleta? 34Fabriko podeavanje palete 34

 • iii

  Smanji/poveaj veliinu prikaza palete 34Prikai/sakrij dokove 35Premetanje i rasporeivanje kartica na paleti 35Sauvajte raspored kartica na paleti 35Lenjiri, voice i mrea 36Prikazivanje lenjira, voica i mree 36Smart Guides 37Opcija Snap 38Promenite mernu jedinicu i boju voica i mree 38Statusna traka (Status Bar) 39Kako da prikaete odreene informacije na statusnoj traci 39Preferences - podeavanja 41Raspored i podela alata 48Move Tool 50Kako da postavite (ubacite) jednu sliku iznad druge 51Marquee Tool 53Tipovi za rad sa Marquee Tool alatima 55Odsecite stvarne piksele sa slike po dimenzijama pomou Marquee alata 56Lasso alati 57Lasso Tool 58Polygonal Lasso Tool 58Magnetic Lasso Tool 59Quick Selection, Magic Wand i Color Range 60Quick Selection Tool 60Magic Wand 62Color Range 62Crop, Slice i Slice Select alati 64Crop Tool osecanje dela slike 65Odsecanje u perspektivi 66Odsecanje po dimenzijama 67Opcija Hide sakrij 67Slice i Slice Select Tool 67Tipovi delova (Slice types) 68Kreiranje delova (slice) 69Pripisivanje URL (Internet) adrese delovima 70

 • iv

  Optimizacija delova 71Sauvajte delove na disku 71Eyedropper , Color Sampler, Ruler i Note alati 71Eyedropper Tool 71Color Sampler Tool 72Ruler Tool 72Note Tool 74Spot Healing, Healing Brush Tool, Patch Tool i Red Eye alati 74Spot Healing Brush Tool 74Healing Brush Tool 75Patch Tool 77Red Eye Tool 78Brush, Pencil, Color Replacement i Mixer Brush alati 78Brush i Pencil Tool 78Color Replacement Tool 80Mixer Brush Tool 82Clone Stamp i Pattern Stamp alati 83Clone Stamp Tool 83Pattern Stamp Tool 84History, History Brush i Art History Brush Tool 85ta je History u Photoshopu? 85History Brush i Art History Brush Tool 87Eraser, Background Eraser i Magic Eraser alati 88Eraser Tool 88Background Eraser Tool 89Magic Eraser Tool 91Gradient i Paint Bucket Tool 92Gradient Tool 92Paint Bucket Tool 94Blur, Sharpen i Smudge alati 95Blur Tool 96Sharpen Tool 96Smudge Tool 97Dodge, Burn i Sponge Tool 97Dodge i Burn Tool 97

 • vSponge Tool 98Pen i Freeform Pen Tool 99Pen Tool 100Crtanje prave linije 100Crtanje figure 101Crtanje krive u vidu slova C 102Crtanje krive u vidu slova S102Crtanje krive linije u produetku prave 102Crtanje prave linije u produetku krive 102Crtanje na sloju za figure 102Freeform Pen Tool 102Add Anchor, Delete Anchor, Convert Point Tool 103ta moete raditi sa putanjama 105Alat za unos teksta Type Tool 105Naini za unos teksta u Photoshopu 105Svojstva teksta u Photoshopu 105Alati za unoenje teksta 106Parametri za podeavanje teksta u Photoshopu 106PARAGRAPH i CHARACTER kartice 108Unoenje Point i Paragraph teksta 108Unoenje teksta na otvorenoj i zatvorenoj putanji 109Nalepljivanje teksta 111Path Selection i Direct Selection tool112Path Selection Tool 113Direct Selection Tool 114Tipovi za rad sa Path i Direct Selection alatima 115Figure (Shape) u Adobe Photoshop CS5 115Traka sa opcijama alata parametri 115Parametri za crtanje figura na zasebnom sloju (Shape layer) i crtanje putanja (Path) 116Parametri za crtanje figura sastavljenih od piksela 118Dodatni parametri 118Crtanje figure 118Zoom Tool i Hand Tool 119Zoom Tool 119

 • vi

  Hand Tool 121Boja prednjeg (Foreground) i zadnjeg (Background) plana 122Color Picker dijalog 123Biranje boje u HSB, RGB i Lab modelu boja 123Postavljanje boje prednjeg i zadnjeg plana preko Color kartice125

 • PHOTOSHOP TIPOVI I TRIKOVI 1

  Nauite adobe PhotoshoPI Predgovor

  Sadraj

  ta je knjiga nauite adobe PhotoshoP?

  nauite adobe Photoshop je PdF knjiga koja je sastavljena od lanaka objavljenih na blogu Photoshop tipovi i trikovi. Photoshop tipovi i trikovi je prvi i jedini blog/sajt koji se bavi iskljuivo Photoshop porodicom proizvoda u koju spadaju adobe Photoshop, adobe Photoshop elements i adobe Photoshop Lightroom. Cilj ovakve publikacije je da pojednostavi snalaenje i pristup svim lekcijama, obukama i tipo-vima koji su do sada objavljeni a osim toga kompletan sadraj knjige moete preu-zeti i koristiti nezavisno od internet konekcije. Pri dnu svake stranice je postavljen link na kome pie sadraj i on vodi na kompletan sadraj knjige tako da je mnogo lake i jednostavnije u odnosu na sajt Photoshop tipovi i trikovi pronai ono to vam treba i za ta ste zainteresovani. ovaj link je postavljen za one korisnike koji budu itali knjigu na internetu. knjiga je postavljena na scribd sajtu a zatim ubae-na u lanak. klikom na link u vrhu ubaene PdF datoteke moete pregledavati knji-gu na scribdu u reimu punog ekrana koji daje bolji pregled u odnosu na sam sajt bez ikakvih reklama i linkova sa strane tako da moete bolje da se skoncetriete na sam sadraj. ako ste preuzeli PdF datoteku moete koristiti linkove koji se nalaze na bookmarks kartici obino na desnoj strani PdF itaa. ako nemate PdF ita instaliran na kompjuteru moete ga besplatno preuzeti i koristiti ovde.

  kome je knjiga namenjena

  knjiga je pre svega namenjena poetnicima i onima koji ne govore engleski jezik. na internetu a i iz help menija je dostupna oficijelna adobe pomo za Photoshop i u njoj moete pronai iscrpnije informacije o svim alatima, filterima i komandama Photoshopa uz uslov da razumete engleski jezik. u svim mojim osnovnim lekcijama i obukama su koriteni oficijelni i iskljuivo oficijelni adobe izvori i njihova obja-njenja i preporuke. da napomenem da je samo mali broj (3 ili 4) lekcija iz oficijelne pomoi preveden doslovce, ostale lekcije i obuke su izale iz moje glave imajui ispred sebe zvaninu pomo i podrku. to se tie tipova i trikova oni nisu deo oficijelne pomoi i za njihov sadraj i kvalitet sam odgovoran iskljuivo ja: bojan ivkovi. neke tipove i trikove sam pokupio sa interneta a do nekih sam doao sam kroz rad u Photoshopu i eksperimentisanje sa ovim izvanrednim programom.

  udruenje korisnika PhotoshoP

  ukP je grupa koju sam formirao na adobe groups i koja je odobrena od strane adobe korporacije. Cilj grupe je okupljanje i udruivanje povremenih, stalnih korisnika i profesionalaca koji koriste neki od proizvoda iz Photoshop porodice. Zamisao je da se okupe ljudi koji su zainteresovani da naue, poduavaju druge ili jednostavno prate ta je novo i ta se deava po pitanju ovih proizvoda. osim toga grupa ima za cilj da obezbedi to povoljniju nabavku proizvoda, prevod oficijelnih knjiga, da da savete i preporuke za trening i usavravanje, sticanje sertifikata, da obezbedi svima koji su vini u radu sa Photoshop proizvodima da prikau svoje sposobnosti i time predstave sebe potencijalno zainteresovanim poslodavcima ili onima kojima je potrebna neka usluga. ovo je prvi deo zamisli koji ima za cilj formiranje jednog udruenja svih koji koriste bilo koji adobe proizvod na podruju balkana. mi se odlino razumemo i ne postoji nijedan razlog da se ne udruimo i okupimo na jednom mestu ili internet sajtu. time bi smo svi dobili i proirili znanje i mogunosti za poslovnu i svaku drugu saradnju. mislim da je to naa ansa da ubrzano stignemo i prestignemo one koji su se ve udruili i ispred nas su po pita-

 • PHOTOSHOP TIPOVI I TRIKOVI 2

  Nauite adobe PhotoshoPI Predgovor

  Sadraj

  nju kreiranja interneta i pripreme za tampu to je preokupacija adobe proizvoda. adobe ne samo da postaje lider u kreiranju interneta i njegovog sadraja ve je gotovo izvesno da e i ubudue jo za dugo ostati na vodeoj poziciji.

  Pozvani ste da date podrku i pridruite se ovom projektu pridruivanjem grupi. osim formalne registracije koja lii na otvaranje naloga za internet potu (email) nije potrebno nita dodatno da uradite niti bilo ta da plaate. nikakvog forsiranja plaanja za bilo koji sadraj nee biti sve dok se ja neto pitam u celom ovom pro-jektu. grupi udruenje korisnika Photoshop moete se pridruiti preko ovog linka.

  ovo je Prvi deo knjige

  drugi deo knjige koji sadri filtere, objanjenja, komande i principe rada Photoshopa u odraditi samo u sluaju da vama koji ovo itate odgovara ovakav nain pisanja i objavljivanja. da li vama to odgovara i da li ste zainteresovani za nastavak mogu da pogodim samo preko broja pregledanih strana i vaih komentara. Zato ostavite komentar ako ga imate ispod lanka u kome je ubaena PdF knjiga na Photoshop tipovi i trikovi.

  jo naina da date Podrku

  ima jo nekoliko naina da date vau podrku i stavite do znanja da ste zaintereso-vani. moete recimo dostaviti neki va rad koji u sa zadovoljstvom objaviti, neki link do izvora za obuku, knjigu ili materijal za rad u Photoshopu. ako znate za neki oglas na kome se trai vetina u radu sa Photoshop programom molim da ga do-stavite na [email protected] ili ostavite internet adresu u vidu komentara. moete takoe iskazati svoje simpatije i podrku klikom na svia mi se za Facebook strane koje su kreirane: Photoshop tipovi i trikovi i Photoshop Lightroom. takoe moete postaviti neku svoju fotografiju u okviru Flickr grupe Photoshop porodica proizvo-da.

  u veZi snimaka uZ obuke i LekCije

  snimaka nikada dosta pogotovo za ljude koji tek poinju. ubacio sam dosta snima-ka u knjigu a tamo gde ih nema ili ih ima malo uz tekst nisam ubacivao iz razloga jer imam preko 20 video snimaka na Youtube koji sadre objanjenja vezana za lekcije i obuke. Posetite moj kanal na Youtube i pronaite video koji vas interesuje. video snimke moete gledati i na Photoshop tipovi i trikovi preko kartice navigacije koja ima naslov video.

 • PHOTOSHOP TIPOVI I TRIKOVI 3

  Nauite adobe PhotoshoPI ta je Photoshop?

  Sadraj

  adobe Photoshop ili skraeno samo Photoshop je kompjuterski program za rad sa slikama. u Photoshop programu moete da menjate slike ili da napravite nove poevi od praznog platna za crtanje. Pod menjanje slike spada: menjanje boja, formata, veliine, rezolucije a moete i ukomponovati novu sliku sastavljenu od 2 ili vie slika ili njihovih delova.

  kada pretraujete internet na skoro svakom sajtu nailazite na dugmie koje tre-bate da kliknete, meni sajta na kome su poreane sekcije odnosno ponuda sajta, ikonice, lepe tekstualne poruke i sve je to napravljeno uglavnom u Photoshop pro-gramu. moete ga koristiti i za kreiranje internet stranica. osim za praktine svrhe moete ga koristiti za zabavu i nacrtati ili ukomponovati sve to vam mata i vetina u radu sa ovim programom dozvole. kada smo ve kod vetine, jo niko nije izrau-nao koliko vam je vremena potrebno da biste uradili ta zamislite u Photoshop, ali je jedno sigurno: ako hoete da radite sve to ovaj program moe da ponudi, tre-bae vam dosta vremena da sve to nauite i savladate. verovatno vam nita nisam rekao prethodnom reenicom, da budem konkretan: 1-2 godine vebanja. to je to se tie svih mogunosti u ovom programu, sa druge strane Photoshop je jedno-stavno najbolji u svojoj kategoriji i jedna od bitnih stavki je da imate na internetu sigurno vie od 1ooo sajtova i blogova sa objanjenjima i obukama za Photoshop.

  ako niste zainteresovani da vebate i uite ve samo za osnovne radnje sa slikama, i tu je Photoshop ubedljivo najbolji na svetu i za osnovne tehnike menjanja slike nee vam trebati mnogo vremena da ih savladate. ne mogu da vam kaem tano koliko vremena konkretno i to zavisi od vas i vaih potreba i angaovanosti. Za naj-osnovnije radnje kao to su menjanje dimenzija, rezolucije, formata, vam je potre-ban sajt ili blog sa dobrim objanjenjem i Photoshop, lako ete to uraditi i verovat-no lako zapamtiti. kada su u pitanju osnovne korekcije boja i tu vam nee trebati mnogo vremena da savladate a osim toga imate auto (automatsko podeavanje boja) opciju koja radi izvanredo i koja je odlian start a u velikom broju sluaja i re-enje. izotravanje slike i uklanjane umova, odsecanje vika, uklanjanje neeljenih delova sa slike su takoe osnovne potrebe i za to vam je takoe potrebno dobro objanjenje i dobra volja.

  Za one koji planiraju da se profesionalno bave evo linka do sajta gde moete sazna-ti kako da dobijete sertifikat za rad sa ovim programom http://www.it-akademija.com/itakademija-adobe-sertifikat_549 .

  Pogledajte video koji predstavlja Photoshop - What is Photoshop Cs5?, ovaj i druge video sadraje iz serije Learn Photoshop Cs5 moete besplatno pogledati na adobe tv, nije potrebno da se ulanite da biste gledali, ako postanete lan - potrebna je email adresa i podaci, moi ete da napravite biblioteku sa video obukama tako da sledei put kada hoete da gledate video koji vas interesuje ne morate da pretraujete ponovo.

  ta je PhotoshoP

 • PHOTOSHOP TIPOVI I TRIKOVI 4

  Nauite adobe PhotoshoPI ta je Photoshop?

  Sadraj

  ako se pitate dali vam je potreban program adobe Photoshop i ta biste radili sa njim ako ga imate, pokuau da vam odgovorim na ova pitanja.

  Prvo veina ljudi danas imaju digitalne fotografije koje su napravljene digitalnim foto aparatima, neki su boljeg neki loijeg kvaliteta. tu nemam ta puno da vam objanjavam, svi znamo za izreku koliko para toliko muzike. koliko god da ste para dali za aparat, vaim fotografijama treba dodatna obrada da bi sijale u punom svetlu, odnosno da biste na njima videli priblino ono to ste slikali. Photoshop je najbolji program koji je napravljen za svaku vrstu posla sa digitalnim fotografijama, od osnovnih korekcija do ukraavanja i pretvaranja fotografije u umetniko delo. osim to moete raditi sa ve slikanim fotografijama vi moete praviti i potpuno nove slike poevi od praznog platna, imate veliki izbor etkica, pre definisanih stilova i efekata za tekst, figure kao i mnotvo efekata koje moete primenjivati bilo na fotografije bilo na grafike i crtee. Preko fotografija, crtea i grafika koje moete napraviti u Photoshopu ili ih besplatno skinuti sa interneta moete:

  Izjavljivati Ljubav, estitati roendane, pozivati na roendane, pozivati na svadbu, estitati venanje, zahvaliti se na pomoi, usluzi, praviti poslovne biografije, dizajnirati Internet sajtove, dizajnirati logo za firmu, preduzee, praviti ikonice za direktorijume na kompjuteru i uraditi sve to vam padne na pamet a spada u kategoriju slika.

  ako se bavite nekim poslom i aljete email svojim klijentima sa najnovijom ponu-dom onda vam je sigurno potreban Photoshop jer jedna slika vredi hiljadu rei, ako trebate skenirati neki dokument i poslati a on ima neki nedostatak ili fleku, u Photoshopu je to to lako ispraviti.

  sve to moete uraditi u Photoshopu moete pretvoriti u PdF dokumenat, stan-dard koji vam obezbeuje da dokumenat potpuno isto bude prikazan bez obzira na operativni sistem i ureaj na kome se prikazuje.

  najvea prednost ovog programa u odnosu na konkurenciju je njegova popular-nost i zastupljenost na internetu. Za ovaj program moete nai obuke i tutorijale (kratka objanjenja kako neto uraditi), sve to moe da se uradi u ovom programu gotovo za upotrebu, knjige, broure, video materijale sa objanjenjima.. ne mora-te da znate da crtate ili da kreirate, trebate samo potraiti i uzeti to to vam treba, jedino to trebate znati je ta hoete i ta vam odgovara od svega to se nudi.

  mnoge ljude odbija fama koja se stvorila oko ovog programa da on slui samo pro-fesionalcima i da je potrebno mnogo vremena da nauite da radite sa ovim progra-mom. tano je da je potrebno mnogo vremena da biste stvarali neto novo i neto ega ve nema na tritu, ali da biste koristili sve povoljnosti koje nosi sa sobom ovaj program ne treba vam ni mnogo vremena ni para.

  ako imate Photoshop instaliran ponite da ga koristite, ako razmiljate dali da ga nabavite uradite to to pre.

  daLi mi je Potreban PhotoshoP i Zbog ega

 • PHOTOSHOP TIPOVI I TRIKOVI 5

  Nauite adobe PhotoshoPI ta je Photoshop?

  Sadraj

  adobe sertifikat je poznat i priznat u svetu i to je nain da obezbedite svoju egzi-stenciju. ovaj sertifikat izdaje samo adobe korporacija a mogue je poloiti ispit u bilo kom delu sveta pa i kod nas. Za sticanje adobe sertifikata ne postoje nikakvi specijalni uslovi sem poznavanje materije tako da moete i da se prekvalifikujete to je veoma popularno u dananjim vremenima.

 • PHOTOSHOP TIPOVI I TRIKOVI 6

  Nauite adobe PhotoshoPI ta je Photoshop?

  Sadraj

  Postoje dve vrste digitalnih slika: vektor i bitmap ili raster. vektor slike se dekodira-ju pomou matematikih formula a bitmap ili raster slike su sastavljene od pixela. u praktinom smislu ovo znai da vektor slike moete da poveavate i smanjujete bez ikakvog gubitka u kvalitetu jer kada nacrtate liniju duine 5 cm na primer u Photoshop vi u stvari kaete programu da postavi take poreane jedna pored dru-ge u toj duini.

  Program vri kalkulaciju i postavlja take jednu pored druge u onolikom broju koliko je potrebno, kada smanjite dimenzije odnosno duinu linije vi menjate in-strukcije i kaete programu da postavi take u manjoj duini, program iskalkulie koliko je taaka potrebno i promeni njihov broj. take su iste kakve su i bile samo je smanjen broj, isto se deava i kada poveate dimenziju i nema nikakvog gubitka u kvalitetu.

  bitmap ili raster slike su sastavljene od pixela, svaki pixel u sebi sadri informacije o boji i poziciji. kada smanjujete sliku vi smanjujete broj pixela i slika e izgubiti od svog kvaliteta ali poto je smanjena ti gubici nee biti primetni. kada poveavate sliku tu nastaje problem i slika e izgubiti od svog kvaliteta i to je vie poveavate vie e izgledati razvuena i mutna.

  Photoshop podrava rad u sa velikim brojem formata slika: bmP, PiCt, tiFF, ePs, jPeg, giF, Png, i Psd koji je Photoshop dokument. osim to podrava rad sa ovim formatima on daje i mogunost optimizacije za svaku svrhu i namenu. moete me-njati dimenzije, rezoluciju, veliinu i prilagoditi sliku za svaku potrebu. Formati kao to su Psd i tiFF zauzimaju vie prostora na disku, ali e sauvati sve informacije koje je uspeo da snimi va digitalni aparat i podravaju rad sa slojevima (Layer) dok su formati giF, jPeg i Png namenjeni za prikazivanje na internetu, imaju manju ve-liinu ali e neki kvalitet slike biti rtvovan radi vee kompaktnosti odnosno breg uitavanja na internet stranicu.

  Photoshop je prvenstveno napravljen da radi sa bitmap (raster) slikama ali to ne znai da ne podrava vektorski bazirane objekte. alati za tekst i crtanje kao to su olovka (Pen tool) i figure (shapes) omoguavaju crtanje vektorski baziranih objeka-ta koje moete menjati i prilagoavati kad god vam je to potrebno. da biste odrali vektorski bazirane obrise (putanje) objekata potrebno je da sauvate sliku u for-matu koji podrava vektore (Psd, Photoshop ePs, Photoshop PdF..). ovi formati su

  bitmap ili raster slike su sastavljene od piksela (pixel) svaki piksel u sebi sadri informaciju o boji i poziciji

  raZumevanje digitaLnih sLika

 • PHOTOSHOP TIPOVI I TRIKOVI 7

  Nauite adobe PhotoshoPI ta je Photoshop?

  Sadraj

  podrani od strane drugih adobe proizvoda kao to su illustrator, Fireworks tako da moete nastaviti da radite sa vektorskim obrisima to jest objektima kada ubacite slike iz Photoshopa u neki od ovih programa. iz photoshopa moete i da izvezete vektorski bazirane obrise (putanje) i koristiti ih u illustrator preko komande export > Paths to illustrator.. koja se nalazi u File meniju programa.

  osim toga moete u Photoshop uvesti (ubaciti) vektorski bazirane objekte (ai, eps datoteke) preko komande Place.

 • PHOTOSHOP TIPOVI I TRIKOVI 8

  Nauite adobe PhotoshoPI Modeli boja

  Sadraj

  biranje modela boja je veoma bitna stavka u radu sa digitalnim slikama. koji model boja treba izabrati zavisi od svrhe i namene slike i u kom formatu planirate da sa-uvate sliku. ne podravaju svi formati svaki od modela boja zato paljivo proitaj-te deo o formatima slika. ako je namena slike ekran ili internet onda radite u rgb modelu boja (proitajte i radno okruenje - radni profil boja), ako vam je potrebna crno-bela slika onda radite u grayscale modelu boja. kada hoete da tampate sliku radite u adobe rgb (1998) a zatim je konvertujte u CmYk model boja. model boja odreuje i veliinu datoteke odnosno prostora koji zauzima na disku: rgb model ima 3 kanala (channel), CmYk etiri a grayscale samo jedan. svaki dodatni kanal poveava veliinu datoteke.

  RGB model Boja

  Photoshop rgb model boja koristi rgb model dodeljivanjem vrednosti inteziteta za svaki piksel. na slikama 8 bita po kanalu intezitet vrednosti je u opsegu od 0 (crna boja) za svaki kanal (channel) do 255 (bela boja) za svaku od rgb (red crve-na, green zelena i blue plava) komponenti boja. na primer svetlo crvena boja ima intezitet r: 246, g: 20 i b: 50. kada su vrednosti za sve tri boje jednake rezul-tat je neutralna nijansa sive. kada su vrednosti za sve tri komponente 255 rezultat je isto bela boja, a kada su vrednosti 0 rezultat je isto crna boja.

  rgb slike koriste tri boje ili tri kanala (channel) da prikau boje na ekranu. na slika-ma 8 bita po kanalu, tri kanala se prevode na 24 (8 bita X 3 kanala) bita informacija o boji po pikselu. u ovakvim slikama tri kanala mogu da prikau do 16.7 miliona boja po pikselu. u 48 bitnim slikama (16 bita po kanalu) i 96 bitnim (32 bita po kanalu) moe biti prikazano vie boja. kompjuterski monitori koriste rgb model da prikau boje. ovo znai da kada radite u drugom modelu boja razliitom od rgb na primer CmYk, Photoshop konvertuje CmYk slike u rgb da bi mogle biti prikazane na ekranu.

  iako je rgb standardni model, taan opseg boja koji je prikazan moe da varira u zavisnosti od ekrana. rgb model boja u Photoshopu varira u zavisnosti od toga

  model boja moete promeniti iz image menija programa

  modeLi boja

 • PHOTOSHOP TIPOVI I TRIKOVI 9

  Nauite adobe PhotoshoPI Modeli boja

  Sadraj

  koje ste radno okruenje naveli u Color settings dijalogu.

  CmYK model Boja

  u CmYk modelu boja svakom pikselu je dodeljen procenat vrednosti za svaku od boja mastila. najsvetlijim takama je pripisan mali procenat boja mastila a najta-mnijim vei procenat. na primer, svetlo crvena boja sadri 2% Cyan, magenta 93%, Yellow 90%, i 0% black. u CmYk slikama isto bela boja je generisana kada je pro-cenat svih komponenti 0%.

  koristite CmYk model boja kada pripremate sliku za tampanje koristei procesne boje. konvertovanje rgb slike u CmYk stvara razdvajanje boja. ako ste zapoeli sa rgb slikom, najbolje je da izmene i prilagoavanja napravite u rgb modelu a zatim konvertujete u CmYk kada ste zavrili sa prilagoavanjima slike. u rgb modelu moete simulirati efekat konverzije slike u CmYk preko komande Proof setup bez stvarnih promena podataka slike. moete takoe koristiti CmYk model da radite sa slikama koje su skenirane ili uveene iz sistema visoke klase.

  iako je CmYk standardan model boja, taan opseg boja koje su prikazane moe da varira u zavisnosti od tampe i uslova tampanja. CmYk model boja varira u zavi-snosti od toga koje ste radno okruenje naveli u Color settings dijalogu.

  laB model Boja

  Cie Lab model boja se zasniva na ljudskoj percepciji boje. numerike vrednosti u Lab modelu opisuju sve boje koje osoba sa normalnom vizijom vidi. Zbog toga to Lab opisuje boje onako kako izgledaju a ne koliko je potrebno od svake komponen-te boja da bi ureaj mogao da ih prikae (kao to je monitor, digitalni foto aparat ili tampa), Lab se smatra modelom nezavisnim od ureaja.

  Lab slike moete sauvati u Photoshop, Photoshop ePs, Large documenr Format (Psb), Photoshop PdF, Photoshop raW, tiFF, Photoshop dCs 1.0 ili Photoshop dCs 2.0 formatu. moete sauvati 48 bitne (16 bita po kanalu) Lab slike u Photoshop, Large document Format (Psb), Photoshop PdF, Photoshop raW ili tiFF formatu.

  obavetenje: dCs 1.0 i dCs 2.0 formati konverutju sliku u CmYk model kada se otvore.

  GRaYsCale model

  grayscale (sivi tonovi) reim boja koristi razliite nijanse sive na slici. u 8 bitnim slikama moe biti do 256 nijansi sive. svaki piksel slike sivih tonova (grayscale ima-ge) ima vrednost od 0 (crna boja) do 256 (bela boja). u 16 i 32 bitnim slikama broj nijansi sive je mnogo vei.

  grayscale vrednosti mogu biti izraene kroz procenat crnog mastila (0% je bela, 100% crna).

 • PHOTOSHOP TIPOVI I TRIKOVI 10

  Nauite adobe PhotoshoPI Modeli boja

  Sadraj

  grayscale model koristi opseg definisan kroz podeavanje radnog okruenja koje je navedeno u Color settings dijalogu.

  Bitmap model

  bitmap model koristi jednu od dve vrednosti boja (crnu ili belu) da predstavi pikse-le na slici. slike u ovom modelu imaju dubinu boja 1.

  duotone model

  duotone reim stvara monotone, duotone (dve boje), tritone (tri boje) ili kuadtone (etiri boje) grayscale slike koristei jedno do etiri prilagoenih mastila.

  indexed ColoR model

  indexed Color (indeksirane boje) model proizvodi 8 bitne slike do 256 boja. kada konvertujete u indeksirane boje, Photoshop pravi tabelu boja (CLut) koju skladiti i indeksira boje na slici. ukoliko se originalna boja sa slike ne pojavi u tabeli, pro-gram bira najbliu ili koristi dithering da simulira boju koristei dostupne boje.

  iako je tabela boja ograniena, indeksirane boje mogu smanjiti veliinu datoteke a ipak odrati vizuelni kvalitet potreban za multimedijalne prezentacije, Web[1] stra-nice i slino. dostupno je limitirano prilagoavanje u ovom modelu boja. Za opse-no prilagoavanje slike trebalo bi privremeno konvertovati u rgb model. datoteke sa indeksiranim bojama mogu biti sauvane u Photoshop, bmP, diCom (digital imaging and Communications in medicine), giF, Photoshop ePs, Large document Format (Psb), PCX, Photoshop PdF, Photoshop raW, Photoshop 2.0, PiCt, Png, targa ili tiFF formatu.

  multiChannel model

  multichannel ili viekanalni model boja sadri 256 nivoa sive u svakom kanalu i koristan je za specijalizovanu tampu. multichannel slike mogu biti sauvane u Photoshop, Large document Format (Psb), Photoshop 2.0, Photoshop raW ili Pho-toshop dCs 2.0 formatu.

  ove smernice se primenjuju kada se konvertuju slike u multichannel reim:

  slojevi (layers) nisu podrani i stoga spljoteni (sjedinjeni).

  broj kanala originalne slike postaju kanali spot boja u konvertovanoj verziji slike.

  konvertovanjem CmYk slike u multichannel reim stvara Cyan, magenta, Yellow i black spot kanale.

  1 World Wide Web je nain pristupa informacijama preko medija Interneta To je model razmena informacija koji je izgraen na vrhu Interneta

 • PHOTOSHOP TIPOVI I TRIKOVI 11

  Nauite adobe PhotoshoPI Modeli boja

  Sadraj

  konvertovanjem rgb slike u multichannel reim stvara Cyan, magenta i Yellow spot kanal.

  brisanje kanala iz rgb, CmYk ili Lab slike automatski konvertuje sliku u mul-tichannel reim spajajui slojeve.

  da izvezete multichannel sliku, sauvajte je u Photoshop dCs 2.0 formatu.

  upozorenje: indeksirane boje i 32 bit slike ne mogu biti konvertovane u mul-tichannel model.

  radno okruenje - radni ProFiL boja

  radno okruenje je srednje okruenje boja koji se koristi za definisanje i izmenu boja u adobe aplikacijama. svaki model boja ima profil radnog okruenja asoci-ran sa njim. Profil radnog okruenja deluje kao izvorni profil za sve novo kreirane dokumente koji koriste asocirani model boja. na primer ako je adobe rgb (1998) trenutni rgb profil radnog okruenja, svaki novi rgb dokumenat koji kreirate e koristiti boje iz adobe rgb opsega boja.

  razlog da podesite profil boja je jer rgb model boja moe da ima adobe rgb (1998) profil koji sadri veinu boja koje tampai mogu da odtampaju, srgb ieC61966-2.1 koji je podesan za internet, ProPhoto profil koji sadri vie boja nego to dananji tampai mogu da odtampaju...

  ako otvorite dokumenat sa ugraenim (embedded) profilom boja koji ne odgovara profilu radnog okruenja, aplikacija koristi inspektora za upravljanje bojama ( color menagement policy) da se utvrdi kako da rukuje sa podacima o bojama. u veini sluajeva se koristi ugraeni profil boja. u Color settings dijalogu u Color manage-ment Policies sekciji odreujete kako e se Photoshop ponaati sa ugraenim pro-filima koji se razlikuju od radnog okruenja.

  Pre nego krenete da radite na projektu obavezno podesite profil radnog okruenja za modele boja u Color settings dijalogu. ovaj dijalog je dostupan iz edit > Color settings. ono to vidite na ekranu dok radite vidite samo vi i razlikovae se malo od onoga to e moi da se vidi na ekranu to jest internetu i onoga to e biti od-

  kada otvarate dokumenat koji je sauvan sa ugraenim profilom boja koji se razlikuje od profila koji ste definisali kao podrazumevani u Color Settings dijalogu, Photoshop e vam ponuditi opcije:

  1 da zadrite ugraeni profil boja

  2 da konvertujete u podrazume-vani profil boja

  3 da odbacite sve podatke o boja-ma i radite u okruenju bez de-finisanog profila boja (najgora opcija koja nije preporuljiva)

 • PHOTOSHOP TIPOVI I TRIKOVI 12

  Nauite adobe PhotoshoPI Modeli boja

  Sadraj

  tampano.

  ovaj korak je bitan jer se profili razlikuju u broju boja koje mogu da sadre odno-sno prikau. srgb je najmanji profil ali njega podravaju veina itaa internet stra-nica. kada recimo radite neto to je namenjeno za internet i to uradite u veem profilu boja kao to je adobe rgb (1998) kada krenete da sauvate rad moraete da ga konvertujete u manji srgb profil i neke boje nee biti prikazane onako kako ste ih vi videli na ekranu plus tu dolazi trka sa veliinom datoteke odnosno brzi-nom uitavanja radi ega ete moda morati da se odreknete kvaliteta slike i na kraju ete videti dosta drugaiju sliku od one koju ste videli na ekranu dok ste radili sa njom. ako pak radite u srgb manjem profilu boja a slika treba da ide na tam-panje onda ete izgubiti neke boje koje mogu biti odtampane i sadri ih vei profil boja.

  da konvertujete profil boja moete iz edit menija, izaberite Convert to Profile..

  iz Settings padajue liste moete izabrati jedan od pre-definisanih setova profila koji e automatski podesiti sve potrebne parametre a moete to i sami uraditi

  Ponaanje Photoshopa sa profilima koji se razlikuju od radnog prostora je odreeno u Color Management sekciji

 • PHOTOSHOP TIPOVI I TRIKOVI 13

  Nauite adobe PhotoshoPI Formati slika

  Sadraj

  Formati datoteka (sLika)

  tip datoteke je standardni nain za skladitenje informacija na raunaru kako bi neki program mogao da ih proita i prikae. tip datoteke se moe videti u posled-nja tri ili etiri slova iza take u imenu datoteke (mercedes.psd, reke_i_planine.jpeg). razliiti programi koriste razliite oznake tipa datoteke.

  koji tiP (Format) datoteka je najboLje da koristim Za moje sLi-ke?

  Za veinu potreba jPeg (.jpeg, .jpg) je najbolji tip datoteke jer u datoteke male ve-liine smeta slike visokog kvaliteta kompresovanjem podataka. ovaj tip datoteka je odlian za skladitenje i deljenje slika (slanje na email, postavljanje na internet). jedno upozorenje: svaki put kada sliku u jPeg formatu ponovo sauvate, vizuelni kvalitet opada kao kad pravite kopiju kopije. gubitak kvaliteta slike zavisi od ni-voa kompresije. obino se ovaj gubitak kvaliteta teko primeuje ali ako vie puta iznova pravite izmene i sauvate sliku sa niskim nivoom kvaliteta, ona gubi otrinu i preciznost boja. Za najbolji vizuelni kvalitet sauvajte slike u jPeg formatu sa najviim nivoom kvaliteta ili koristite tiFF format. ako vam je potreban visok vizu-elni kvalitet (na primer ako tampate u uveanom formatu 15 x 20 cm = 425 x 567 pixel) sliku bi trebalo bi da sauvate u tiFF (.tif) formatu ili da sauvate jPeg sliku sa najniim moguim nivoom kompresovanja. ako elite da sauvate sve promene koje ste napravili onda sauvajte kao Psd jer ovaj format podrava veinu mogu-nosti Photoshop i vrsto je povezan sa ostalim adobe proizvodima.

  najPoZnatiji i najPoPuLarniji Formati

  ovde su opisani najpoznatiji i najpopularniji formati datoteka u kojima moete sauvati vae slike. od svrhe i namene slike zavisi koji ete format izabrati i zato paljivo proitajte objanjenje pre nego se odluite u kom formatu da sauvate datoteku (sliku). datoteke u Photoshopu moete sauvati iz File menija programa preko komandi save, save as i save for Web & devices.

  photoshop FoRmat (psd)

  Photoshop format (Psd) je podrazumevani format datoteke i jedini format pored Large document size koji podrava veinu mogunosti adobe Photoshop. Zbog uske integracije adobe prozvoda, drugih adobe programa kao to su adobe illu-strator, adobe indesign, adobe after effects mogu direktno da uvezu Psd datoteke i sauvaju veinu mogunosti Photoshopa. Prilikom uvanja Psd-a moete da po-desite podeavanja kako bi se poveala kompatibilnost datoteke. ovo e sauvati kompozitnu verziju slike kao slojevitu (layered) tako da moe da se ita od strane drugih aplikacija ukljuujui prethodne verzije adobe Photoshop. u Photoshopu moete sauvati kao Psd datoteku 16 bita po kanalu (channel) i visok dinamiki opseg 32 bita po kanalu slika (hdr).

 • PHOTOSHOP TIPOVI I TRIKOVI 14

  Nauite adobe PhotoshoPI Formati slika

  Sadraj

  tiFF

  tagged-image File Format (tiFF, tiF) je format koji je u vlasnitvu adobe korpo-racije i veoma je fleksibilan i prilagodljiv format. koristi se za razmenu datoteka izmeu aplikacija i raunarskih platformi. tiFF je format rasterske slike podran od gotovo svih aplikacija za crtanje, obradu slika i rasporeivanja elemenata na stra-nici. takoe gotovo svi desktop skeneri mogu da proizvedu tiFF sliku. maksimalna veliina tiFF dokumenata je 4 gb. adobe Photoshop podrava uvanje velikih dokumenata u tiFF formatu ali veina drugih aplikacija ne podravaju dokumente vee od 2 gb. tiFF format podrava CmYk, rgb, Lab, indeksirane boje (indexed color) i grayscale slike sa alfa[1] (alpha) kanalima i rasterski (bitmap) modalitet bez alfa kanala. adobe Photoshop moe sauvati beleke, providnost i multirezolucio-nu piramidu podataka u tiFF formatu.

  photoshop eps FoRmat

  encapsulated Postscript (ePs) jezik datoteke moe da sadri vektorske i rasterske slike i podran je od skoro svih grafikih, programa za ilustracije i rasporeivanja elemenata na stranici. ePs se koristi za prenos Postscript ilustracija izmeu apli-kacija. kada otvorite ePs datoteku koja sadri vektorske grafike adobe Photoshop e rasterizovati sliku pretvarajui vektorske grafike u piksele. ePs format podrava Lab, CmYk, indeksirane boje, duotone, grayscale i bitmap reim a ne podrava alfa kanale. da biste odtampali ePs datoteke morate da koristite Postscript tampa.

  photoshop RaW FoRmat

  Photoshop raW format je fleksibilan format za prenos slika izmeu aplikacija i raunarskih platformi. ovaj format podrava CmYk, rgb i grayscale slike sa alfa kanalima a multikanalne (multichannel) i Lab slike bez alfa kanala. dokumenta sa-uvana u Photoshop raW formatu mogu da budu bilo koje veliine i broja piksela ali ne mogu da sadre slojeve (layers).

  pdF

  Portable document Format (PdF) je fleksibilan format nezavistan od platformi i aplikacija. baziran na Postscript modelu prikazivanja slika, PdF precizno prikazuje i odrava slova (font), raspored elemenata na stranici, vektorske i rasterske[2] (bi-tmap) slike. Pored toga PdF omoguava elektronsku pretragu datoteka i navigaciju pomou elektronskih veza (links). ovaj format se neprestano razvija i od skora je mogue ubacivati i multimedijske sadraje (video klipove) u PdF datoteke. adobe Photoshop razlikuje dve vrste PdF datoteka: Photoshop PdF datoteke i generi-ke PdF datoteke (generic PdF files). moete otvarati obadve vrste PdF datoteka ali moete sauvati samo kao Photoshop PdF datoteke. Photoshop PdF datote-ke moete kreirati preko save as komande i mogu da sadre samo jednu sliku. Photoshop PdF datoteke podravaju sve modele boja (osim multichannel) i sve mogunosti adobe Photoshop.takoe podrava jPeg i ZiP kompresiju, osim za bi-tmap model koji koristi CCitt group 4 kompresiju. generike PdF datoteke koje su 1 Alfa (alpha) kanali su posebna vrsta kanala koji umesto informacija o boji sadre informacije o selekciji odnosno ta se vidi a ta je sakriveno Alfa kanali su 8-bitni i sastoje se od bele, crne i nijansa sive boje2 U raunarskoj grafici raster ili bitmapa je struktura podataka predstavljena u pravougaonoj mrei piksela odnosno obojenih taaka Svaki piksel u sebi ima informacije o boji i poloaju

 • PHOTOSHOP TIPOVI I TRIKOVI 15

  Nauite adobe PhotoshoPI Formati slika

  Sadraj

  kreirane pomou adobe acrobat, adobe illustrator programa mogu da sadre vie stranica i kada ih otvorite u adobe Photoshop one e biti rasterizovane (pretvore-ne u piksele).

  laRGe doCument FoRmat (psB)

  Format za velika dokumenta (Large document Format) podrava dokumente do 300.000 piksela u bilo kojim dimenzijama. Podrane su sve Photoshop funkcije kao to su slojevi (layers), efekti i filteri. moete sauvati hdr 32-bit po kanalu slike kao Psb datoteku.

  Bmp

  bmP je standardni Windows format na dos i Windows kompatibilnim kompjute-rima. ovaj format podrava rgb, indeksirane boje, grayscale, i rasterski (bitmap) reim boja. Prilikom uvanja slike moete da navedete Windows ili os/2 format i dubinu boja do 32 po kanalu. Za 4-bitne i 8-bitne slike koristei Windows format moete da odredite rLe kompresiju.

  jpeG

  joint Photographic experts group (jPeg) format se najee koristi za prikazivanje fotografija i drugih slika kontinuiranih tonova na Web-u i drugim online servisima. jPeg format podrava CmYk, rgb, i grayscale modele boja a ne podrava alfa kanale (alpha channels). jPeg zadrava sve informacije o boji u rgb modelu boja ali smanjuje veliinu datoteke kompresijom selektivnim odbacivanjem podataka. jPeg slika se automatski dekompresuje kada se otvori. vii nivo kompresije rezul-tuje slabijim kvalitetom i obrnuto nii nivo kompresije rezultuje boljim kvalitetom. u adobe Photoshop moete podeavati kvalitet slike.

  pnG

  Png format se koristi za uvanje slika bez kompresije (gubitaka) za prikazivanje na Web-u. Za razliku od giF formata podrava 24-bitne slike i prikazuje transparentnu (providnu) pozadinu bez otrih ivica. Png format podrava rgb, grayscale, indeksi-rane boje i bitmap model slika bez alfa kanala. Png uva transparentnost graysca-le i rgb slika.

  GiF

  graphic interchange Format (giF) je format datoteke koji se najee koristi za prikazivanje grafika i slika indeksiranih boja u hyper text markup Language (htmL) dokumentim na Web-u i drugim online servisima. giF je format koji koristi LZW kompresiju i dizajniran je da umanji veliinu datoteke i vreme elektronskog tran-sfera. giF uva transparentnost slika indeksiranih boja ali ne podrava alfa kanale.

 • PHOTOSHOP TIPOVI I TRIKOVI 16

  Nauite adobe PhotoshoPI Rezolucija

  Sadraj

  reZoLuCija i dimenZije dokumenata (sLika)

  ta su Bitmap sliKe?

  bitmap ili raster slike su u sutini jedna mrea sastavljena od mnogo malih kvadra-ta (piksela) koji su popunjeni bojom.

  svaki kvadrat (pixel) sadri u sebi informaciju o boji i poziciji.

  ta je reZoLuCija sLike?

  slika je gomila piksela bez fizikih dimenzija. kada je prevedete u fiziki svet rezo-lucija je broj piksela po mernoj jedinici, obino se koristi inch (2.54 cm). rezoluciju slike moete dobiti kada podelite njenu fiziku dimenziju (irinu ili visinu) sa bro-jem piksela poreanih du te fizike dimenzije. na primer: ako je slika irine 16 cm a visine 7.51 cm i ima poreanih 454 piksela po irini i 201 po visini slike, onda je rezolucija 454/ 16 ili 7.51/7.51 = 28.375 piksela po centimetru odnosno 28. 375 * 2.54 = 72 piksela po inu (inch). broj piksela (i veliina dokumenta) u Photoshop image size dijalogu je upisan u Pixel dimensions: sekciji u poljima Width (irina) i height (visina) a njene fizike dimenzije u document size: sekciji. veliina doku-menta odnosno koliko prostora zauzima na disku je upisana u produetku naslova sekcije Pixel dimensions:. dimenzije slike i rezoluciju u adobe Photoshop moete imati prikazane u pixels/cm ili pixels/inch u zavisnosti koju ste mernu jedinicu iza-brali iz padajue liste nasuprot resolution:.

  dimenzije za irinu i visinu slike mogu vam biti prikazane u inima, centimetrima, milimetrima u zavisnosti ta ste izabrali iz padajue liste koja se pojavljuje kada kliknete na plavo dugme sa strelicom koja pokazuje na dole koje se nalazi sa desne strane broja koji pokazuje datu dimenziju.

  Popularni bitmap formati:

  bmP

  Photoshop Format (Psd)

  jPeg

  Png

  PiCt (macintosh)

  PCX

 • PHOTOSHOP TIPOVI I TRIKOVI 17

  Nauite adobe PhotoshoPI Rezolucija

  Sadraj

  tiFF

  Psd (adobe Photoshop)

  kako Promeniti reZoLuCiju sLike?

  rezoluciju slike moete promeniti u image size dijalogu do koga se stie iz image menija. kliknite na image meni da se proiri i otvori padajuu listu a zatim na ima-ge size

  karakteristine situaCije Promene reZoLuCije sLike

  kada se menja rezolucija obino se to radi zbog tampanja jer je potrebna vea od postojee. kada poveavate rezoluciju slike vi poveavate koliinu piksela po mernoj jedinici. kada poveavate broj piksela po mernoj jedinici moete doi u dve situacijekoje su karakteristine:

  imate dovoljan broj piksela ali vam je mala rezolucija.

  nemate dovoljan broj piksela da poveate rezoluciju.

  Kada imate dovoljan BRoj piKsela i nedovoljnu RezoluCiju

  Prva situacija je mnogo karakteristinija za da-nanje fotografije i digitalne foto aparate koji prave slike sa velikom koliinom piksela. kada imate situaciju da su dimenzije slike u pikselima recimo 2812 x 2110 piksela i rezoluciju slike 96 to vam nije dovoljno i trebate poveati rezoluci-ju na recimo 300, idite na image > image size.. i u dijalogu koji se otvori iskljuite opciju resample image koja se nalazi pri dnu dijaloga. Pre nego to iskljuite ovu opciju uverite se da je opcija

  Constrain Proportions ukljuena, ova opcija omoguava automatsko podeavanje i zadravanje originalnih proporcija slike. ako imate primenjene stilove sloja onda ukljuite i opciju scale styles. opcija resample image vam omoguava da prome-nite dimenzije slike u pikselima, kada je ova opcije iskljuena dimenzije u pikselima

  su zakljuane. kada poveavate rezoluciju slike najbolje je to uraditi na osnovu postojeih pikse-la koji su u ovakvoj situaciji prisutni u dovoljnoj meri. Zatim kliknite u polje za rezoluciju i drei taster mia pritisnut povucite u stranu da broj dobije plavu pozadinsku boju. kada ste obeleili broj koji oznaava rezoluciju, pritisnite delete ili backspace taster na tastaturi da izbriete broj a zatim ukucajte broj za rezoluciju koja vam je po-trebna. menjanjem rezolucije automatski e se promeniti i fizike dimenzije dokumenta u centri-metrima ili inima (zavisi ta ste izabrali za mernu

  kada imate dovoljan broj piksela prvi korak u promeni rezolucije je isklju-iti Resample Image opciju

  sa Resample Image opcijom iskljue-nom, obeleite broj u resolution tekst polju i izbriite ga ukucajte novi broj i potvrdite na taster enter

 • PHOTOSHOP TIPOVI I TRIKOVI 18

  Nauite adobe PhotoshoPI Rezolucija

  Sadraj

  jedinicu).

  imate i drugu opciju a to je da ukucate dimenzije slike koje su vam potrebne u centrimetrima ili inima to e automatski promeniti i rezoluciju slike (resample image iskljueno) i dati vam realnu mogunost na osnovu postojeih piksela i vae potrebe.

  Kada nemate dovoljan broj postojeih piKsela na sliKama

  u situaciji kada nemate dovoljan broj piksela na slikama ukljuite opciju resample image i iza-berite bicubic smoother (best for enlargement) interpolaciju[1], obeleite broj za rezoluciju i izbriite ga a zatim ukucajte rezoluciju koja vam je potrebna. broj piksela u Pixels dimensions: sekciji e se automatski promeniti kao i veliina dokumenta (3.52 m na snimku, was 2.25m je prethodno stanje pre promene rezolucije).

  Promena dimenZija sLike (dokumenta)

  kada je rezolucija u redu a slika je prevelika za svrhu i namenu, ukljuite resample image opciju i izaberite bicubic sharper (best for reduction). kliknite u bilo koje polje za irinu ili visinu obeleite i obriite postojei broj i ukucajte novu dimenziju, sve ostale dimenzije e se automatski promeniti (Constrain Proportions opcija je ukljuena i scale styles ako ste radili sa slikom i primenili neki stil kao to je senka drop shadow).

  pRomena dimenzija sliKe za pRiKazivanje na eKRanu i inteRnetu

  kada pripremate sliku za prikazivanje na ekranu ili to je uobiajeno na inter-netu treba se skoncetrisati na dimenzije u pikselima u Pixel dimensions: sekciji. ukljuite resample image: opciju i izaberite odgovarajuu interpolaciju (bicubic smoother ako poveavate a bicubic sharper kada smanjujete). izbriite postojeu dimenziju u pikselima bilo u Width ili height polju i ukucajte novu.

  Kada vam je potreban samo jedan deo sliKe u odreenim dimenzijama i odree-noj RezoluCiji

  u situaciji kada vam treba samo jedan odreeni deo slike moete ga odsei sa sli-ke pomou alatke za odsecanje (Crop tool). kada radite sa ovim alatom imate pri-liku da unapred definiete dimenzije i rezoluciju tog dela koji ete koristiti na traci opcija alata (options bar).

  Prvo izaberite Crop tool iz kutije sa alatima ili pritisnite slovo C na tastaturi da ga aktivirate. Pojavie se parametri za podeavanje na traci opcija alata, kliknite u po-lje Width i ukucajte irinu zatim pritisnite tab na tastaturi i ukucajte visinu, pritisni-

  1 Photoshop koristi metod interpolacije da popuni bojom piksele koji su dodati prilikom uveliavanja dimenzija i rezolucije slike

  sa Resample Image opcijom ukljuenom ukucajte rezoluciju koja vam je potrebnau Resolution polju iako Adobe prepo-ruuje uveliavanje slika do 300% radite to samo kada vam je zaista potrebno

 • PHOTOSHOP TIPOVI I TRIKOVI 19

  Nauite adobe PhotoshoPI Rezolucija

  Sadraj

  ukucajte dimenzije u Height i Width i re-zoluciju u Resolution tekst polju

  te jo jednom tab i ukucajte rezoluciju. na kraju pritisnite taster enter da potvrdite to to ste ukucali. dimenzije moete upisati i u centrimetrima ili milimetrima, bitno je da broj i oznaku merne jedinice (px, cm, mm) razdvojite jednim praznim poljem (space na tastaturi).

  kliknite na sliku i ocrtajte deo koji hoete da koristite. dok ocrtavate, okvir koji se pojavio kada ste kliknuli i poeli da ocrtavate uvek zadrava proporcije koje ste definisali.

  kada ste ocrtali deo koji hoete da koristite, pritisnite taster enter da potvrdite i odseeni deo e imati dimenzije i rezoluciju koju ste ukucali na traci opcija alata.

  bit dePth (dubina boja)

  bit dept ili dubina boja odreuje koliko informacija o boji u svakom pikselu je do-stupno. jedan (1) bit sadri dve mogue informacije u ovom sluaju boje, 2 bita 4 boje...8 bita sadri 256 informacija odnosno nijansi boja.

  rgb slike su sastavljene od tri kanala: red, green i blue. 8-bitna po kanalu slika u rgb modelu boja sadri 256 (8 bita informacija) x 3 kanala (256x256x256) = vie od 16 miliona moguih kombinacija odnosno boja. 8-bitne po kanalu slike se nazi-vaju i 24-bitne slike jer su sastavljene od tri kanala (3x8=24). u Photoshopu moete raditi i sa slikama koje sadre 16 ili 32 bita informacija po kanalu (32 bita po kanalu slike su poznate kao hdr slike).

  naunici kau da ljudsko oko moe da vidi 10 miliona boja tako da 8 bita treba da je dovoljno za sve uobiajene radnje sa slikama.

  konverzija dubine boja se vri iz image menija. idite na image > mode i izaberite 16 ili 32 bits/Channel.

 • PHOTOSHOP TIPOVI I TRIKOVI 21

  Nauite adobe PhotoshoPII Photoshop korisniki interfejs

  Sadraj

  ta su KorisniKi interfejs i radni prostor?

  interfejs je program (adobe Photoshop Cs5) koji kontrolie kompjuterski monitor i omoguava korisniku da komunicira sa sistemom. radni prostor predstavlja raspo-red i organizaciju svih opcija, komandi i alata koji su dostupni u Photoshopu.

  adobe Photoshop Cs5 je najmoniji kompjuterski program za obradu slika i grafika. Prvi korak u uenju je da se upoznate sa njegovim interfejsom koji se sastoji iz de-lova:

  meni Programa

  meni programa se sastoji od 9 menija: File, edit, image, Layer, select, Filter, view, Window i help. kliknite na svaki od menija i pogledajte ponudu. kada se otvori lista sa dostupnim opcijama, neke od opcija menija imaju crni trougao koji pokazuje na desnu stranu a to znai da ta opcija ima i pod-opcije. kada budete naveli kursor na takvu opciju, ona e prvo dobiti plavu boju za pozadinu a zatim e se pojaviti lista sa pod-opcijama.

  adobe PhotoshoP Cs5 korisniki interFejs

  Meni programa sadri sve opcije u Photoshopu CS5Traka opcija alata sadri parametre za podeavanje trenutno izabranog alata

  Traka opcija aplikacije sadri opcije za promenu reima prikaza i pokretanje dodataka Photoshopa na ovoj traci moete promeniti izgled radnog prostora odnosno kako je on organizovan

  Paleta vam pomae da podesite prilagoavanja koja vre alati Na pale-ti su poreane kartice slojevi (Layers), kanali (Channels), uzorci boja (Swatches)

  Statusna traka prikazuje stepen uveliavanja slike i razliite informacije kao to je veliina datoteke sa kojom trenutno radite

  podruje slike ili platno za crtanje je centralni deo na kome je prikazana slika sa kojom radite slike mogu biti prikazane na karticama (tab) ili kao slobodni lebdei prozori (floating window)

  u kutiji sa alatima su smeteni svi alati koji su dostupni u Photoshopu

 • PHOTOSHOP TIPOVI I TRIKOVI 22

  Nauite adobe PhotoshoPII Photoshop korisniki interfejs

  Sadraj

  Zapaziete da neke stavke u meniju imaju takice iza to znai da e se otvori-ti novi dijalog prozor u kome trebate da podesite parametre. ovde je za primer uzet shadows/highlights dijalog koji se otvara iz image > adjustments > shadows/highlights.. i u ovom dijalogu moete prilagoavati senke (shadows) i svetle povri-ne (highlights) na fotografiji preko klizaa u dijalog prozoru.

  tastatursKe preice

  tastaturska preica je taster ili grupa tastera na tastaturi ijim pritiskanjem pokre-ete neki program ili neku od njegovih opcija iz menija (ponude) programa.

  trea stavka koju ete zapaziti su tastaturske pre-ice. one se nalaze sa desne strane opcije menija i obeleene su reima i slovima. ako tastaturska preica sadri vie od jednog tastera, onda izme-u tastera koje treba u istom trenutku pritisnuti stoji znak plus. na primer moete pokrenuti Le-vels prilagoavanje istovremenim pritiskivanjem tastera Ctrl i L.

  KonteKst meni

  u dodatku meniju programa adobe Photoshop Cs5 nudi i kontekst meni koji sadri neke od po-pularnih komandi (opcija) u zavisnosti od alatke koju ste izabrali i gde ste kliknuli. Pristupanje odnosno prikazivanje kontekstualnog menija i dostupnih komandi se vri desnim klikom.

  oBojite stavKe u meniju Radi laKe naviGaCije

  Photoshop prua mnogo naina za prilagoavanje radnog prostora i izgleda linim potrebama i navikama. jedan od naina da prilagodite njegov izgled radi lake navigacije to jest pronalaenja komandi u meniju programa je da obojite pozadinu stavki bojom po izboru.

 • PHOTOSHOP TIPOVI I TRIKOVI 23

  Nauite adobe PhotoshoPII Photoshop korisniki interfejs

  Sadraj

  osnovna ideja je da podelite komande na grupe kao to su: prilagoavanje boja, selekcije, dokumenat i tako dalje. moete grupisati komande onako kako to za vas ima smisla.

  Za ovu priliku i demonstraciju, ja sam odredio grupi prilagoavanja boja plavu boju, selekcijama -crvenu i grupi dokumenat - zelenu boju, gde dokumenat za mene ima smisla u vidu veliine platna za crtanje, veliine datoteke, modela boja

  da biste izvrili ovakvu adaptaciju stavki u meniju radi lake navigacije, kliknite na edit u meniju programa da se proiri i prikae listu iz koje treba da izaberete keyboard shortcuts stavku, a moete koristiti i tastatursku preicu Ctrl + shift + alt + k.

  u keyboard shortcuts and menus dijalogu koji se otvori, kliknite na menus karticu da se prebacite na opcije koje ona nudi. na ovoj kartici imate opcije da sakrijete ili prikaete stavke iz menija i obojite njihovu pozadinu bojom koju vi izaberete. stavke koje se pojavljuju u menijima su podeljene u dve grupe: meni programa i meni pale-ta. izaberite koja grupa stavki da vam bude prikaza-na iz padajue liste menu For:

  kada ste izabrali grupu stavki, spustite se nie i kliknite na trougao ispred nekog od menija da se proiri i prikae vam sve stavke koje su dostupne. da sakrijete stavku u meniju (nee biti vidljiva kada proirite taj meni ali e i dalje biti dostupna), kli-knite na ikonicu oka da ga zatvorite (ostae prazan kvadrat). da obojite pozadinu neke stavke u meniju, kliknite na slova none i izaberite boju iz padajue liste.

  dok pripisujete boje stavkama u meniju, u set: padajuoj listi sa leve strane pri vrhu, Photoshop defaults e se promeniti u Photoshop defaults (modified) to oznaava da su podrazumevane vrednosti (default) promenjene i da su one na snazi odnosno vaee. kada zavrite sa pripisivanjem boja stavkama u meniju, mo-ete sauvati taj set podeavanja tako to ete kliknuti na save ikonicu, upisati ime za taj set i sauvati ga a moete i kliknuti na dugme ok sa desne strane pri vrhu da potvrdite promene i izaete iz ovog dijaloga. sve moete vratiti na podrazumevane vrednosti iz set padajue liste tako to ete izabrati Photoshop defaults. ako vam neki set nije potreban vie, izaberite ga sa liste a zatim kliknite na ikonicu kante za otpatke.

 • PHOTOSHOP TIPOVI I TRIKOVI 24

  Nauite adobe PhotoshoPII Photoshop korisniki interfejs

  Sadraj

  Primer obojenih stavki u meniju:

 • PHOTOSHOP TIPOVI I TRIKOVI 25

  Nauite adobe PhotoshoPII Photoshop korisniki interfejs

  Sadraj

  kutija sa aLatima

  kutija sa alatima (Window > tools) ima razne alate za rad sa slikom i podeljena je u nekoliko sekcija sa slinim alatima:

  alati za selekciju (selection tools)

  alati za unapreivanje (enhancement tools)

  vektorski alati (vector tools)

  alati za navigaciju (navigation tools)

  alati boja (Color tools)

  kutija sa alatima sadri sve alate dostupne u Photoshop Cs5 a neki od njih u do-njem desnom uglu imaju crni trougao koji kada se klikne na njega otvara lebdeu listu srodnih alata.

  KaKo da aKtiviRate alat

  ako je ikonica alata koji hoete da koristite vidljiv u kutiji sa alatima, kliknite na nju jednom da akti-virate taj alat.

  ako alat nije vidljiv, navedite miem kursor na ikonicu alata i kliknite na mali crni trougao u do-njem desnom uglu da se pojavi lebdea lista a zatim na alat koji hoete da aktivirate.

  alati u adobe Photoshop Cs5 su grupisani prema slinosti i ispod su opisane glav-ne grupe.

  alati za seleKCiju (seleCtion tools)

  alati za selekciju vam omoguavaju da koristei razne tehnike odaberete (izdvojite) odreeni deo slike koji moete prilagoavati i manipulisati sa njim bez ikakvog efekta po ostatak slike. ovi alati prikazuju na ekranu po-mou marirajuih mrava koji deo slike je odabran odnosno dostupan za manipulaciju i menjanje.

  alati za unapreivanje (enhancement tools)

  ova grupa alata vam omoguava da klonirate deo slike, popunite izabra-nom bojom, izbriete deo slike ili unapredite njen izgled.

 • PHOTOSHOP TIPOVI I TRIKOVI 26

  Nauite adobe PhotoshoPII Photoshop korisniki interfejs

  Sadraj

  veKtoRsKi alati (veCtoR tools)

  vektorski alati vam omoguavaju da kreirate vektorske objekte u adobe Photoshop Cs5.

  alati za naviGaCiju (naviGation tools)

  koristei ove alate moete se prebaciti na drugi deo slike ili je uveliati. Zoom tool vam omoguava da uveliate sliku do 3200% njene stvarne veli-ine. Pomou ruke (hand tool) pomerate sliku i odreujete koji njen deo je vidljiv kada je slika uveliana i ne moe da se vidi u celosti na ekranu.

  alati Boja (ColoR tools)

  ovi alati kontroliu boju prednjeg plana (Foreground color) i pozadinsku boju (background color). na ovom snimku crna je boja prednjeg plana a bela je pozadinska. u adobe Photoshop Cs5 moete izabrati izmeu miliona boja za vae projekte. Pipeta (eyedropper tool) vam omoguava da izaberete boju sa slike.

  tRaKa sa opCijama alata (option BaR)

  jedna od stavki koja je malo obraena na internetu i koju mnogi pisci obuka (tu-torijala) ponekad zaborave da napomenu je traka opcija (Window > options) koja sadri parametre za podeavanje alata sa kojim trenutno radite.

  ta su paRametRi alata?

  Parametri su postavke (prilagoavanje svrsi i nameni) za alat sa kojim radite.

  vanost traKe sa opcijama alata

  traka opcija pokazuje parametre za prilagoavanje (ukoliko su dostupni) uvek kada aktivirate neki alat u Photoshopu Cs5. od postavki parametara zavisi kako e se alat koji ste izabrali ponaati i kakav e krajnji efekat biti. kada izabere-te da radite sa etkicom (brush tool) na primer pojavie se parametri na traci opcija. Prvi parametar koji treba podesiti je veliina etkice i to moete uraditi klikom na mali crni trougao sa desne strane broja koji oznaava veliinu etkice. Pojavie se malo lebdee prozore u kome treba da izaberete etkicu sa kojom radite i podesiti njenu veliinu (size) i tvrdo-

  u (hardness).

  traka sa opcijama alataparametri za podeavanje

 • PHOTOSHOP TIPOVI I TRIKOVI 27

  Nauite adobe PhotoshoPII Photoshop korisniki interfejs

  Sadraj

  evo primera kakav e trag ostavljati etkica sa razliitim parametrom tvrdoe.

  sledei parametar koji treba prilagoditi je blend model, odnosno kako e boja koju nanosite reago-vati (meati se) sa bojama na fotografiji ili platnu za crtanje. ako ste izabrali etkicu i niste nita menjali (radite sa fabrikim podeavanjem, crna boja je prednja-foreground color) kada ponete da bojite, nanosiete crnu boju na fotografiju.

  ako recimo izaberete screen blend model i prednja boja (foreground color) za bojenje je crna, kada krenete da bojite fotografiju neete videti nikakve promene.

  blend model screen ignorie crno i reaguje sam ne belo inei ga jo belijim (osvetljava).

  kada izaberete soft Light za blend model, podesite opacity (providnost) kliza na recimo 40% i krenete da bojite, videete malu razliku na delovima koje bojite. ova grupa blend modela u kojoj se nalazi soft Light se naziva i kontrast grupa jer pove-avaju kontrast kada su primenjeni.

  vidite kako dramatino mogu parametri da utiu na ponaanje alata i krajnji efe-

 • PHOTOSHOP TIPOVI I TRIKOVI 28

  Nauite adobe PhotoshoPII Photoshop korisniki interfejs

  Sadraj

  kat i zato uvek vodite rauna o parametrima. ovo je samo jedan primer sa etki-com, skoro svi alati imaju parametre za podeavanje koji se razlikuju u zavisnosti od alata koji ste izabrali. ako se alat sa kojim radite ne ponaa kao ranije i kao to oekujete, prvo proverite parametre pre nego to preduzmete druge korake.

  traka sa oPCijama aPLikaCije

  traka sa opcijama aplikacije se nalazi u vrhu prozora aplikacje (Photoshopa) i sa-dri komande za pokretanje bridge i mini bridge dodataka za Photoshop koji slue za organizovanje i pronalaenje slika, medija i svih ostalih datoteka koje imate na kompjuteru kao to su na primer PdF datoteke. osim pokretanja ovih dodataka sa ove trake moete regulisati nivo uvelianja slike, reime prikazivanja i menjati radni prostor u kojem radite.

  radni prostor u Photoshopu je jedan vid prilagoavanja vaim potrebama i navi-kama. Po fabrikom podeavanju tu su nekoliko radnih prostora koji su prilagoeni za razliite aktivnosti kao to su: osnovne (essentials), rad sa fotografijama (Photo-graphy), crtanje (Painting), dizajn (design)

  radni prostori su poreani u gornjem desnom uglu ekrana. da promenite radni prostor kliknite na njegovo ime ili na sa strane da vam bude prikazana lista sa svim dostupnim radnim prostorima. u padajuoj listi imate opcije da resetujete (reset > ime radnog prostora), kreirate novi radni prostor (new Workspace) ili iz-briete postojei (delete Workspace).

  bridge i mini bridge moete pokrenuti klikom na njihove ikonice

  prikazivanje mree i voica

  regulisanje stepena uvelianja

  reimi prikazivanja slika i radnog prostora

  radni prostori da pro-menite radni prostor, kliknite na ime radnog prostora ili na dugme

  da se pojavi padajua lista a zatim na ime rad-nog prostora

 • PHOTOSHOP TIPOVI I TRIKOVI 29

  Nauite adobe PhotoshoPII Photoshop korisniki interfejs

  Sadraj

  u radni prostor ne spadaju samo paleta sa desne strane na kojoj su poreane kar-tice sa komandama i funkcijama Photoshopa, tu spadaju i kutija sa alatima, tasta-turske preice i meni programa. moete recimo prebaciti kutiju sa alatima da bude na desnoj strani ekrana zajedno na jednom mestu sa panelima ako vam je tako lake i zgodnije i sauvati kao radni prostor. kliknite pri vrhu kutije sa alatima i dr-

  ei taster mia pritisnut prebacite kutiju bilo gde na ekranu. ne morate da sauvate radni prostor da biste imali isti raspo-red kada sledei put pokrenete Photoshop, on pamti radni prostor i promene koje ste napravili. ako vam je promena bila potrebna samo privremeno, kliknite desnim klikom na ime radnog prostora i izaberite reset > ime radnog prostora.

  ono to je moda najbolje kod radnih prostora je da zajedno sa rasporedom moete sauvati i tastatur-ske preice koje ste sami odredili. Za primer sam uzeo moj blog radni prostor koji koristim kada pripremam snimke za blogove. najvie koristim LaYers, Paths, masks, CharaC-ter kartice kojima sam pripisao tastaturske preice koje me

  asociraju na ove kartice, recimo za LaYers karticu sam odredio Ctrl + L koja je po fabrikom podeavanju odreena Levels prilagoavanju iz image menija. kada promenite tastaturske preice i krenete da sauvate radni prostor, otvorie vam se new Workspace dijalog. upiite ime radnog prostora u tekst polju i kliknite u kva-drate ispred keyboard shortcuts i menus da se pojavi znak za potvrdu i sauvate i te promene.

 • PHOTOSHOP TIPOVI I TRIKOVI 30

  Nauite adobe PhotoshoPII Photoshop korisniki interfejs

  Sadraj

  kada se prebacite na drugi radni prostor promene koje ste napravili nee vaiti, za sluaj da je neto promenjeno moete vratiti tastaturske preice i komande u meniju na podrazumevane vrednosti iz edit > keyboard shortcuts (alt + shift + Ctrl + k i izaberite iz set padajue liste Photoshop defaults) ili desnim klikom na ime radnog prostora i izaberite reset opciju.

  priKai/saKrij paletu i traKu sa alatima

  ova opcija je veoma korisna kada vam je potrebno vie prostora odnosno vea preglednost slike sa kojom radite. da dobijete vie prostora na ekranu pritisnite taster tab i sakriete privremeno traku sa alatima i paletu. da sakrijete samo pale-tu pritisnite shift i tab istovremeno. da ponovo prikaete sakriveno pritisnite istu kombinaciju jo jednom.

  Koristite arrange documents da uporeujete sliKe

  recimo da imate dve verzije jedne iste fotografije i elite da ih uporedite. to mo-ete uraditi preko arrange documents dugmeta koje se nalazi na traci sa opcijama aplikacije.

  kliknite na dugme da vam se otvori padajua lista sa opcija-ma. u opcijama imate vizuelni prikaz kako e otvoreni doku-menti biti rasporeeni na ekranu. u ovom sluaju gde imam samo dva dokumenta (fotografije) otvorene ja sam kliknuo na 2up opciju koja e postaviti fotografije jednu pored druge vertikalno na ekranu.

  sada imam obadve verzije iste fotografije koje hou da uporedim vidljive na ekra-nu.

  da bih uklonio kutiju sa alatima i paletu koje mi nisu potrebne za uporeivanje kliknuo sam na tab na tastaturi. dobio sam vie prostora i bolji pregled bez alata i palete koji samo odvlae panju. i to nije sve to moe da se koristi kao pogodnost preko ovog dugmeta. kada kliknete na jednu ili drugu stranu ekrana bie izabrana

 • PHOTOSHOP TIPOVI I TRIKOVI 31

  Nauite adobe PhotoshoPII Photoshop korisniki interfejs

  Sadraj

  fotografija sa te strane i to se vidi po svetlijoj boji kartice na kojoj se ona nalazi .

  mene interesuje kako se vide detalji na kuli pa sam preko tastaturske preice Ctrl + + uveliao fotografiju na levoj strani do 100%.

  naravno da me interesuje kako se ti isti detalji vide i na ovoj drugoj fotografiji, za tu svrhu sam iskoristio match Zoom and Location iz arrange documents padajue liste. ova komanda slui da podesi stepen uvelianja i lokaciju fotografije na isti nivo za obadva doku-menta, tako da sada imam uvid kako se vide detalji na istovetnom delu fotografije sa istim stepenom uvelianja.

  radite sa sliKama u reimu punog eKrana (full screen mode)

  kada smo ve kod trake sa opcijama aplikacije nastavljamo sa reimima radnog prostora i u ovom sluaju dajem primer i ideju kako koristiti ovu povoljnost koju nudi Photoshop.

  adobe Photoshop Cs5 je toliko fleksibilan i moan program tako da je nemogue da ne naete neto to vam najvie odgovara dok radite sa njim. u adobe Photos-

 • PHOTOSHOP TIPOVI I TRIKOVI 32

  Nauite adobe PhotoshoPII Photoshop korisniki interfejs

  Sadraj

  hop Cs5 je mogue raditi sa slikama u reimu punog ekrana to vam daje najbolji mogui uvid u podeavanja i promene koje ste napravili. Prvo pokrenite Photoshop i otvorite sliku/fotografiju sa kojom planirate da radite (ili kreirajte novu). Pritisnite taster F dva puta da uete u reim punog ekrana.

  ili kliknite na ikonicu screen mode na traci sa opcijama aplikacije da vam pri-kae opcije i izaberite Full screen mode. u ponudi ove padajue liste se nalazi i reim punog ekrana sa menijem programa (Full screen mode with menu bar) i standardni nain prikazivanja - standard screen mode. u reimu punog ekrana pritisnite Ctrl i taster 0 (nula) istovremeno da zadate komandu popuni ekran (Fit on screen) da biste

  proirili prikaz slike na maksimalno mogu.

  svi alati su dostupni kada navedete miem kursor na levi zid ekrana a paleta kada ga navedete na desni zid. Paleta sa podeavanjima je dostupna i preko tastaturske preice shift + tab. moete raditi i koristiti sve komande Photoshopa iako meni programa nije dostupan u ovom reimu.

  ako ste recimo izabrali da radite sa nekim alatom i potrebna vam je traka opcija alata da podesite parametre, pritisnite enter na tastaturi da vam budu prikazana traka sa opcijama u vrhu prozora.

  u reimu punog ekrana moete pozvati dijaloge filtera preko tastaturskih preica. Pritisnite kombinaciju tastera za odreeni filter i njegov dijalog e se pojaviti na

 • PHOTOSHOP TIPOVI I TRIKOVI 33

  Nauite adobe PhotoshoPII Photoshop korisniki interfejs

  Sadraj

  ekranu gde moete podesiti parametre. ako neki filter nema tastatursku preicu moete je sami napraviti u keyboard shortcuts dijalogu (alt + shift + Ctrl + k).

  kada ste zavrili moete sauvati va rad preko tastaturskih preica (Ctrl + s, Ctrl + shift + s i Ctrl + shift + alt + s), ubaciti novu sliku direktno u ovaj reim preko mini bridge ili se vratiti u standardan reim pritiskom na taster esc (ako ste pritiskom na taster esc prebaeni na Full screen mode With menu bar reim pritisnite tab na tastaturi), pritiskom na tab a zatim na F.

  kada imate vie dokumenata otvorenih moete se prebacivati sa jednog na drugi i ostati u reimu punig ekrana pomou tastaturske preice Ctrl + tab - sledei doku-menat i Ctrl + shift + tab - prethodni.

 • PHOTOSHOP TIPOVI I TRIKOVI 34

  Nauite adobe PhotoshoPII Photoshop korisniki interfejs

  Sadraj

  PaLeta (PaLette)

  ta je paleta?

  Paleta je bitna komponenta koja vam pomae da definiete prirodu alata iz kutije sa alatima. Preko palete moete da podesite prilagoavanje koje ste izvrili ili pri-menili. na primer kada napiete neto pomou alata za tekst ( type tool) moete da poveate razmak izmeu slova, njihovu visinu, boju.. preko Character kartice na paleti. osim teksta preko palete moete prilagoavati boje, primenjivati stilove i raditi najkompleksnije stvari koje sadre po nekoliko stotina slojeva (layer).

  fabriKo podeavanje palete

  kada prvi put pokrenete adobe Photoshop Cs5 paleta e se pojaviti na desnoj stra-ni ekrana i po fabrikom podeavanju bie prikazane kartice za essentiaLs radni prostor (Workspace). koje su kartice dostupne zavisi od radnog prostora koji je iza-bran. neki radni prostori su izlistani u gornjem desnom uglu prozora Photoshopa. kliknite na ime radnog prostora i broj i raspored kartica na paleti e se promeniti, bie prikazane kartice koje su podesne za izabrani radni prostor.

  smanji/poveaj veliinu priKaza palete

  veliinu prikaza palete moete poveati navodei kursor miem na ivicu prostora za paletu, kada se kursor pretvori u dve strelice u suprotnim pravcima kliknite i povucite da proirite prikaz. na isti nain moete i smanjiti.

  da smanjite veliinu prikaza palete na ikonice sa tekstom koji ih opisuje kliknite na u vrhu sa desne strane: expand Panels/Collapse to icons. Prvim klikom smanjujete a sledeim vraate na stanje iz koga ste smanjili.

  preko character kartice moete menjati veliinu slova, njihovu boju, razmak izmeu slova

 • PHOTOSHOP TIPOVI I TRIKOVI 35

  Nauite adobe PhotoshoPII Photoshop korisniki interfejs

  Sadraj

  priKai/saKrij doKove

  grupe kartica sam nazvao dokovi. dok je dve ili vie kartica grupisanih. sve do-stupne kartice su izlistane u Window meniju. kliknite na Window da se pojavi padajua lista sa imenima svih kartica. kliknite na ime kartice i ona e biti vidljiva i dostupna sa ostalim na paleti. kartice se pojavljuju u grupama tako da ete dobiti uz izabranu jo neku srodnu karticu prikazanu.

  da sakrijete karticu kliknite na u desnom gornjem uglu da se pojavi lista sa opci-jama i izaberite Close. da sakrijete grupu kartica (dok) kliknite na Close tab group.

  ako ne radite sa paletom moete je privremeno sakriti da poveate prostor na ekranu. Pritisnite shift i tab na tastaturi istovremeno i paleta e biti privremeno sakrivena. da je ponovo vidite pritisnite jo jednom kombinaciju shift i tab.

  premetanje i rasporeivanje Kartica na paleti

  kartice moete premetati i menjati im raspored. kliknite na ime kartice ili njenu ikonicu ako je prikazana kao ikonica na vertikalnoj listi i dr-ei taster mia pritisnut prevucite je gde hoete da bude premetena. kada se pojavi plavi okvir na ekranu otpustite i kartica e biti prebaena na novu lokaciju. na isti nain mo-ete menjati redosled kartica u grupi.

  sauvajte raspored Kartica na paleti

  kada podesite prikaz i raspored na paleti onako kako vama od-govara, moete sauvati novi radni prostor koji moete da prikaete na ekranu kad god

  vam zatreba. kliknite na dugme u vrhu prozora i iz padajue liste izaberite new Workspace u new Workspace dijalogu koji se otvori ukucajte ime za radni pro-stor i kliknite na dugme save da sauvate na disku.

 • PHOTOSHOP TIPOVI I TRIKOVI 36

  Nauite adobe PhotoshoPII Photoshop korisniki interfejs

  Sadraj

  da aktivirate i prikaete radni prostor koji ste sauvali, kliknite na dugme u vrhu prozora da se pojavi padajua lista a zatim na ime radnog prostora. imaete kartice na paleti prikazane i rasporeene onako kako ste ih sauvali.

  Za sluaj da vam sauvani radni prostor nije vie potreban, prvo se prebacite na neki drugi jer ne moete izbrisati onaj koji je aktivan, zatim kliknite na u vrhu prozora i izaberite delete Workspace.. u dijalogu koji se pojavi kliknite na trougao nasuprot Workspace: i izaberite ime rad-nog prostora koji hoete da izbriete iz

  padajue liste. na kraju kliknite na dugme delete da potvrdite promenu.

  resetuj-vrati paletu na podrazumevano

  desie se situacija da ste promenili raspored na paleti i da vam on vie nije potre-ban. da vratite na podrazumevanu vrednost (onako kako ste sauvali radni prostor ili je fabriki podeen) kliknite desnim klkom na ime radnog prostora koji hoete da resetujete i izaberite reset.

  Lenjiri, voiCe i mrea

  ove tri funkcije su dostupne preko trake sa opcijama aplikacije i iz view menija programa. mernu jedinicu lenjira, razmak voica koje prave mreu kao i boje za prikazivanje voica i mree moete podesiti u Preferences dijalogu na karticama units and rulers odnosno guides, grid & slices. da bi lenjiri, voice i mrea bili vidljivi na ekranu morate imati extras opciju u view meniju ukljuenu.

  priKazivanje lenjira, voica i mree

  Lenjiri (rulers) slue da imate uvid u duinu i visinu slike sa kojom radite. voice i mrea su izuzetno usluni za crtanje i rasporeivanje elemenata slike. voice kao i mrea koja je u sutini sastavljena od voica koje su rasporeene po unapred de-finisanom ablonu nee biti odtampani ako planirate da tampate sliku. voice i mrea odnosno njihovo pojavljivanje mogu biti sauvane sa datotekom (jPeg, Psd, tiFF..).

  Lenjire moete prikazati preko show extras ikonice na traci sa opcijama aplikacije, iz view > rulers ili pomou tastaturske pre-ice Ctrl + r. svaki put kada aktivi-rate lenjire startna odnosno nulta taka za irinu i visinu dokumenta odnosno slike je gornji levi ugao dokumenta. nultu taku moete postaviti na bilo kom delu doku-menta, moete je prebaciti i videti irinu i visinu poevi od bilo kog

  podrazumevana nulta taka

  kliknite u ugao i prevucite da postavite novu nultu taku, dva-put kliknite da resetujete nultu taku na podrazumevanu

 • PHOTOSHOP TIPOVI I TRIKOVI 37

  Nauite adobe PhotoshoPII Photoshop korisniki interfejs

  Sadraj

  dela otvorenog dokumenta. kliknite u levi gornji ugao lenjira i drei taster mia pritisnut prevucite nulte take na bilo koji deo dokumenta i otpustite. da resetuje-te odnosno vratite nulte take lenjira na podrazumevane (poetne), dvaput klikni-te u isti ugao. kada radite sa nekim od alata pojavie se markeri u vidu isprekidane linije na lenjiru koji prate alat. Pomou markera moete recimo precizno zapoeti crtanje figure.

  da postavite voice (guides) kliknite na lenjir i zadrite, zatim drei taster mia pritisnut povucite i bie kreirana voica. ne otpustajui taster mia prevucite voicu do mesta gde hoete da je postavite i otpustite. dok postavljate voice gledajte na marker na lenjiru da biste ih postavili tano tamo gde su vam potrebne. kada pritisnete i zadrite taster shift dok postavljate voice one e se automatski lepiti za najblii podeok na lenjiru. da postavite voice moete i iz view > new guide.. otvorie se new

  guide dijalog u kome treba da upiete poziciju na kojoj treba voica da bude postavljena u Position tekst polju i da odredite orijentaciju voica : horizontalna ili vertikalna.

  Lock guides opcija u view meniju programa slui da zakljuate pozicije voica odnosno zatitite ih od sluajnog pomeranja i premetanja. da premestite voicu trebate imati move tool aktivan. navedite kursor na voicu i on e se pretvoriti u dve kretke linije sa obadve strane voice , kliknite i prevucite je na novu poziciju.

  da uklonite postavljenu voicu navedite kursor na nju zatim kliknite i prevucite je van granica dokumenta. sve kreirane voice moete odjednom ukloniti preko Clear guides u view meniju. tastaturska preica da prikaete ili sakrijete voice kada vam nisu potrebne je Ctrl + ;.

  da prikaete mreu (grid) kliknite na view extras i izaberite show grids. drugi nain je iz view menija programa, navedite kursor na show u meniju da izbaci pod-meni a zatim kliknite na grid. tastaturska preica za prikazivanje/sakrivanje mree je Ctrl + . mrea su ustvari kvadrati formirani od voica po unapred definisanom pravilu. da odredite dimenzije tih kvadrata odnosno rastojanje voica od kojih je mrea sastavljena idite u podeavanja edit > Preferences > guides, grid, & slices.. na ovoj kartici podeavanja

  moete odrediti boju voica mree iz Color padajue liste, stil voica (linija, isprekidana linija ili take) iz style liste, razmak na kome su postavljene voice da bi formirale mreu kao i dalju podelu kvadrata mree u subdivisions sekciji.

  smart guides

 • PHOTOSHOP TIPOVI I TRIKOVI 38

  Nauite adobe PhotoshoPII Photoshop korisniki interfejs

  Sadraj

  ova opcija je dostupna iz view > show > smart guides. smart guides vam daje smernice za rasporeivanje elemenata tako to prikazuje dinamike (trenutne) voice dok pomerate objekte.

  oPCija snaP

  ova opcija se nalazi u view meniju i odreuje da se objekti koje rasporeujete ili figure koje crtate automatski zalepe za postavljene voice ili mreu kada budete dovoljno blizu njih. da ukljuite ovu opciju idite na view > snap a zatim navedite kursor na snap to i izaberite guides ili grid kada se pojavi pod-meni.

  promenite mernu jedinicu i boju voica i mree

  u situacijama kada vam je potrebno da promenite mernu jedinicu i boju voica ili mree to moete uraditi duplim klikom na lenjir. otvorie vam se units & rulers kartica u Preferences dijalogu. na ovoj kartici moete promeniti mernu jedinicu lenjira iz rulers padajue liste. da promenite boju voica i mree kliknite na guides, grid & slices da vam se otvori ta kartica u na kojoj moete izvriti promene boja i na koliko je pod-sekcija podeljena mrea.

 • PHOTOSHOP TIPOVI I TRIKOVI 39

  Nauite adobe PhotoshoPII Photoshop korisniki interfejs

  Sadraj

  statusna traka (status bar)

  statusna traka se nalazi na dnu prozora u levom donjem uglu svakog otvorenog dokumenta i prikazuje korisne informacije kao to je procenat uveanja i veliina datoteke aktivnog dokumenta (slike) i kratka uputstva za korienje alata koji je aktivan.

  takoe moete videti autorska prava i informacije koje su dodate uz datoteku. ove informacije ukljuuju standardne informacije o datoteci i digital watermarks. Photoshop automatski skenira otvorene slike za igove pomou digimarc detect Watermark dodatka (Plug in). ako otkrije vodeni ig Photoshop prikazuje simbol autorskih prava u naslovnoj traci prozora slike i aurira polja autorski prava u File info dijalogu.

  KaKo da priKaete odreene informacije na statusnoj traci

  kliknite na mali crni trougao sa strane i izaberite jednu od opcija:

  version Cue1 ako imate odobren ovaj servis odaberite opciju prikaza iz pop-up menija.

  document sizes prikazuje informacije o koliini podataka na slici. broj sa leve strane predstavlja veliinu datoteke za tampanje sauvane u adobe Photoshop formatu. broj sa desne strane prikazuje priblinu veliinu datoteke ukljuujui slojeve (Layers) i kanale (Channels).

  1 Version Cue je raunarski program kompanije Adobe Systems dostupan samo kao deo paketa Adobe Creative Suite Version Cue omoguava korisnicima da prate i manipuliu verzijama datoteka i metapodataka

 • PHOTOSHOP TIPOVI I TRIKOVI 40

  Nauite adobe PhotoshoPII Photoshop korisniki interfejs

  Sadraj

  document Profile prikazuje naziv profila boja (color profile) koji slika koristi.

  document dimensions prikazuje trenutne dimenzije slike.

  scratch sizes prikazuje informacije o koliini ram memorije i grebanje2 diska za obradu slike. broj sa leve strane predstavlja koliinu memorije koju trenutno koristi ovaj program za prikazivanje svih otvorenih slika. broj sa desne strane predstavlja ukupnu koliinu raspoloive ram memorije za obradu slika.

  efficiency je procenat vremena koje program provodi na obavljanju operacije. ako je vrednost ispod 100% Photoshop koristi grebanje diska i stoga radi sporije.

  timing prikazuje vreme koje je bilo potrebno za izvrenje poslednje operacije.

  Current tool prikazuje ime aktivnog alata.

  32-bit exposure opcija za podeavanje prikaza slike radi prikazivanja 32-bita po kanalu visokog dinamikog opsega (hdr) slika na monitoru raunara. kliza je dostupan samo kada prozor dokumenta prikazuje hdr sliku.

  kliknite na podruje prikazivanja informacija na statusnoj traci da biste prikazali irinu, visinu, kanale i rezoluciju slike. Control-kliknite (Windows) ili Command-klik (mac os) da biste prikazali irine i visine ploice3.

  2 Adobe Photoshop koristi va vrsti disk kao virtuelnu memoriju kada nema dovoljno dostupne RAM memorije za izvrenje zadate operacije

  3 Poploavanje je ponavljanje iste slike (ploice) u horizontalno/vertikalni obrazac (pattern) kako bi se popunila pozadina Web stranice Prednost ovakvog naina popunjavanja i dekoracije Web stranica je da e se pozadina podeljena na ploice bre uitavati

 • PHOTOSHOP TIPOVI I TRIKOVI 41

  Nauite adobe PhotoshoPIII Podeavanja

  Sadraj

  u podeavanjima programa moete podesiti izgled radnog prostora i kako se neki od Photoshop alata i komandi ponaaju dok radite sa njima. da otvorite dijalog podeavanja pritisnite Ctrl + k tastatursku preicu ili idite na edit > Preferences > general.

  na kartici general imate dosta opcija za podeavanje a prva je bira boja - Color Picker. ostavite na adobe osim ako zaista nemate neke odreene potrebe da pro-menite biraa boja. Po fabrikom podeavanju imate opciju da izaberete i sistemski bira boja.

  hud Color Picker zahteva da imate open gL i omoguava da promenite boju dok radite odnosno crtate u Photoshopu. da aktivirate ovu funkciju prvo izaberite alat iz kutije sa alatima a zatim pritisnite kombinaciju tastera shift + alt i kliknite de-snim klikom. kliknite jednom i izaberite boju.

  image interpolation je metoda interpolacije koju Photoshop koristi da popuni nove piksele bojom kada menjate bilo rezoluciju bilo dimenzije slike. ovde moete odrediti podrazumevanu vrednost koja moe uvek biti promenjena u image size dijalogu.

  Metode interpolacije:

  nearest neighbor koristite za grafike koje imaju otre ivice.

  bilinear metoda uzima srednje vrednosti okolnih piksela. ova metoda daje srednje ili osrednje rezultate.

  bicubic metoda radi po istom principu kao i bilinear s tim da daje bolje rezultate jer koristi kompleksnije kalkulacije.

  PreFerenCes - Podeavanja

 • PHOTOSHOP TIPOVI I TRIKOVI 42

  Nauite adobe PhotoshoPIII Podeavanja

  Sadraj

  bicubic smoother (best for enlargement) metodu koristite kada poveavate dimen-zije slike.

  bicubic sharper (best for reduction) je opcija koju treba izabrati kada smanjujete slike.

  auto-update open documents omoguava automatsko auriranje otvorenih do-kumenata.

  beep when done vas obavetava zvukom kada Photoshop izvri zadatu operaciju.

  dinamyc Color slider - kada je opcija iskljuena svaki kliza u Color Picker dijalogu prikazuje samo vrednosti za datu boju koje mogu biti dodate ili oduzete od trenut-no izabrane.

  export Clipboard opcija omoguava da slike koje ste iskopirali iz Photoshopa u klipbord kompjutera ostanu dostupne za nalepljivanje u druge programe kada na-pustite Photoshop.

  u Photoshopu se moete prebacivati sa jednog alata na drugi ili na alate koji su iz iste grupe ali nisu vidljivi u kutiji sa alatima. kada je ova opcija ukljuena potrebno je uz tastatursku preicu koja je pripisana alatu pritisnuti i shift taster da biste pro-menili alat ili se prebacili na neki drugi.

  resize image during Paste/Place opcija smanjuje sliku koja je veih dimenzija i pri-lagoava je dimenziji slike u koju ubacujete preko komande Place.

  Zoom resizes Windows prilagoava veliinu prozora nivou uvelianja slike. ova opcija moe biti ukljuena preko trake sa opcijama alata kada je Zoom tool aktivan.

  Zoom with scroll Wheel omoguava uvelianje i smanjivanje uveli-anja slike pomou tokia na miu.

  Flick to scroll in document. kada koristite hand tool kliknite na slliku i brzo povuci-te. kada je ova opcija ukljuena slika e nastaviti kretnju.

  Zoom Clicked Point to Center odreuje da taka na koju ste kliknuli da poveate nivo uvelianja bude u centru prozora.

  history log opcija omoguava da snimite sve to ste uradili sa dokumentom u Pho-toshopu.

  reset all warning dialogs omoguava da resetujete odnosno ponovo omo-guite prikazivanje upozorenja koje ste iskljuili preko don't show again opcije.

 • PHOTOSHOP TIPOVI I TRIKOVI 43

  Nauite adobe PhotoshoPIII Podeavanja

  Sadraj

  Interface

  na ovoj kartici moete podesiti izgled Photoshopa. Prva je sekcija general i na njoj moete podesiti sledee opcije:

  u prve 6 padajue liste odreujete poza-dinsku boju podruja slike i njeno senenje za sva tri dostupna reima u kojima moete raditi

  standardni (standard screen mode), preko celog ekrana sa menijem (Full screen with menus) ili reim punog ekrana (Full screen).

  show Channels in Color odreuje da kanali boja na Channels kartici budu prikazani u boji.

  show menu Colors omoguava da budu prikazane boje kojima ste obojili stavke u meniju radi lakeg snalaenja i navigacije.

  show tool tips vam prikazuje mali lebdei natpis i informa-ciju kada navedete kursor iznad neke ikonice.

  Panels & Documents

  auto -Collapse iconic Panels. kartice na paleti mogu biti smanjene na prikaz iko-nica. kada je ova opcija ukljuena kartica koja je proirena se automatski skuplja kada kliknete na bilo koji deo radnog prostora.

  auto show hidden Panels omoguava da bude prikazana paleta kada je privreme-no sakrivena kao na primer kada radite u reimu punog ekrana moete prikazati paletu navoenjem kursora na desni zid ekrana.

  open documents as tabs odreuje da svi dokumenti (svi koje otvarate i novo - kre-irani) budu poreani kao kartice koje su poreane u vrhu podruja slike. kada je ova opcija iskljuena dokumenti su prikazani na ekranu kao lebdei prozori.

  enable Floating document Window docking omoguava da dokumente koji su prikazani na karticama klikom i povlaenjem pretvorite u dokumente u lebdeim prozorima i obrnuto.

  restore default Workspaces vraa radne prostore na podrazumevani raspored.

  UI Text Options

  iz ui Language padajue liste moete promeniti jezik prikaza menija.

 • PHOTOSHOP TIPOVI I TRIKOVI 44

  Nauite adobe PhotoshoPIII Podeavanja

  Sadraj

  ui Font size odreuje veliinu prikaza garnitura slova (prva padajua lista na traci sa opcijama alata kada je type tool aktivan).

  File Handling

  image Previews padajua lista odreuje dali Photoshop treba da sauva prikaz sli-ke. Prikaz slike odreuje kako slika izgleda na ekranu.

  File extension odreuje dali dokumenat treba da bude sauvan sa ekstenzijom upisanom malim ili velikim slovima.

  save as to original Folder odreuje da bude otvoren direktorijum iz koga je slika otvorena kada koristite komandu save as da sauvate sliku.

  klikom na dugme Camera raw Preferences otvarate dijalog u kome podeavate opcije dostupne za ovaj Photoshop dodatak.

  Prefer adobe Camera raw for supported raw Files odreuje da slike odnosno raw formati koji su podrani od ovog dodatka budu uvek automatski otvarani u Camera raW.

  ignore eXiF profile tag. eXiF podaci dolaze od digitalnog foto - aparata i donose korisne informacije o profilu boja, modelu aparata itd. kada iskljuite ovu opciju nee vam biti dostupni ti podaci.

  ask before saving Layered tiFF files ima pozadinu u tome to tiFF datoteke mogu da budu izuzetno velike (u kb ili mg) kada u svom sastavu imaju slojeve. Prepo-ruljivo je da ukljuite ovu opciju i razmislite pre nego sauvate tiFF datoteku sa kreiranim slojevima.

  maximize Psd and Psb File Compatibility odreuje da Photoshop sauva jo jednu verziju slike koju mogu da otvore stare verzije Photoshopa i obezbeuje kompa-tibilnost sa ostalim programima. nepovoljnost je da datoteke imaju neto veu veliinu.

  adobe drive - omoguava pristup version Cue serveru. moete ga preuzeti ovde http://www.adobe.com/go/adobedrive