จำหน่าย เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง...

Click here to load reader

Post on 11-Apr-2017

154 views

Category:

Sales

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • CATALOG FT-PS

  100 . 100 . 160 . 100 . 100 . 170 . 100 . 100 . 160 .

  FT-PS01 -- (-)

  FT-PS02 -- ()

  FT-PS03 --(-)

  FT-PS04 - ()

  FT-PS05 - ()

  FT-PS06 --(-)

  100 . 100 . 90 . 100 . 100 . 80 . 100 . 100 . 100 .

  FT-PS07 -- ()

  FT-PS08 ()

  FT-PS09 - ()

  100 . 100 . 120 . 100 . 100 . 110 . 100 . 100 . 110 .

  FT-PS10 -- ()

  FT-PS11 ()

  FT-PS12 -()

  100 . 100 . 150 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 90 .

  38/1 3 . . . 11110 . 086-750-7142, 02-194-6114 02-194-6113 Line : next-vision Website : http://www.thaiplayground.net E-mail : [email protected]

 • CATALOG FT-PS

  FT-PS13 --(-)

  FT-PS14 - ()

  FT-PS15 - ()

  100 . 100 . 60 . 100 . 100 . 90 . 100 . 100 . 80 .

  FT-PS16 -- ()

  FT-PS17 -- (-)

  FT-PS18 ()

  100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 160 . 100 . 100 . 120 .

  FT-PS19 -- (-)

  FT-PS20 -- (-)

  FT-PS21 - ()

  100 . 100 . 165 . 100 . 100 . 160 . 100 . 100 . 100 .

  FT-PS22 -- (-)

  FT-PS23 - ()

  FT-PS24 (-)

  100 . 100 . 90 . 100 . 100 . 160 . 100 . 100 . 80 .

  38/1 3 . . . 11110 . 086-750-7142, 02-194-6114 02-194-6113 Line : next-vision Website : http://www.thaiplayground.net E-mail : [email protected]

 • CATALOG FT-PS

  FT-PS25 ---(-)

  FT-PS26 -()

  FT-PS27 - (-)

  100 . 120 . 160 . 100 . 100 . 80 . 100 . 100 . 200 .

  FT-PS28 - ()

  FT-PS29 -()

  FT-PS30 - ()

  1.00 1.00 0.90 100 . 140 . 110 . 100 . 100 . 100 .

  FT-PS31 -- ()

  FT-PS32 -- (- )

  FT-PS33 - (-)

  100 . 100 . 140 . 100 . 100 . 170 . 100 . 100 . 80 .

  FT-PS34 -- FT-PS35

  ()FT-PS36 -

  () 100 . 100 . 80 . 100 . 140 . 100 . 50 . 100 . 100 .

  38/1 3 . . . 11110 . 086-750-7142, 02-194-6114 02-194-6113 Line : next-vision Website : http://www.thaiplayground.net E-mail : [email protected]

 • CATALOG FT-PS

  FT-PS37 - ()

  FT-PS38 - ()

  FT-PS39 --- (-)

  100 . 100 . 155 . 100 . 100 . 135 . 100 . 160 . 160 .

  FT-PS40 ---(-)

  FT-PS41 --- (-)

  FT-PS42 -- ()

  100 . 120 . 160 . 100 . 120 . 160 . 100 . 100 . 160 .

  FT-PS43 --()

  FT-PS44 --()

  FT-PS45 --( )

  100 . 120 . 140 . 100 . 100 . 160 . 100 . 100 . 100 .

  FT-PS46 -()

  FT-PS47 -()

  FT-PS48 -()

  100 . 100 . 200 . 100 . 100 . 80 . 100 . 100 . 80 .

  38/1 3 . . . 11110 . 086-750-7142, 02-194-6114 02-194-6113 Line : next-vision Website : http://www.thaiplayground.net E-mail : [email protected]

 • CATALOG FT-PS

  FT-PS49 -(-)

  FT-PS50 -()

  FT-PS51 -()

  100 . 100 . 80 . 50 . 100 . 100 . 50 . 100 . 100 .

  FT-PS52 --()

  FT-PS53 -()

  FT-PS-54 -(-)

  100 . 100 . 160 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 120 .

  FT-PS55 ---()

  FT-PS56 -()

  FT-PS57 -(-)

  100 . 100 . 160 . 100 . 100 . 120 . 100 . 100 . 120 .

  FT-PS58 -()

  FT-PS59 --()

  FT-PS60 -()

  100 . 100 . 160 100 . 100 . 80 . 100 . 100 . 140 .

  38/1 3 . . . 11110 . 086-750-7142, 02-194-6114 02-194-6113 Line : next-vision Website : http://www.thaiplayground.net E-mail : [email protected]

 • CATALOG FT-PS

  FT-PS61 --() FT-PS62 -() FT-PS63 -()

  160 . 150 . 100 . 100 . 100 . 80 . 100 . 100 . 80 .

  FT-PS64 -()FT-PS65 --(

  ) FT-PS66 --

  () 100 . 100 . 80 . 100 . 100 . 100 . 100 . 120 . 100 .

  FT-PS67 - FT-PS68 -()FT-PS69 -

  (-) 100 . 100 . 100 . 70 . 165 . 120 . 70 . 100 . 110 .

  FT-PS70 --(-)

  FT-PS-71 --(--)

  70 . 100 . 220 . 70 . 100 . 220 .

  38/1 3 . . . 11110 . 086-750-7142, 02-194-6114 02-194-6113 Line : next-vision Website : http://www.thaiplayground.net E-mail : [email protected]

  CATALOG 13-24CATALOG 25-36CATALOG 37-48CATALOG 49-60CATALOG 61-71CATALOG1-12