پیام یونسکو - شماره ٨٩

Download پیام یونسکو - شماره ٨٩

Post on 21-Jul-2016

219 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

- افق سال ١٩٨٢ - اندیشه های سیاسی برای عمل - نوشته آمادو مهتار رامبو - حق انسان بودن - ساختن صلح - علم و فن در خدمت انسان و جامعه - انسان محور توسعه - آموزش، یک نیاز جهانی - فرصت های برابر برای همه - انسان و محیط او - بسوی ایجاد یک ارتباط دوجانبی - کتاب برای همه - در چهارگوشه جهان - ما و خوانندگان - گنجینه های دنیای هنر - محبوبه آبی رنگ (هبرید جدید)