Życie dzielnicy - grunwald

Download Życie Dzielnicy - Grunwald

Post on 14-Mar-2016

218 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

nr 8 - grudzień 2010 r.

TRANSCRIPT

 • GRUNWALDNR 8 (8) GRUDZIE 2010ISSN 2081-8572

  BEZPATNY MIESICZNIKWWW.ZYCIEDZIELNICY.PL

  STADION WCALE NIE JEST BEZPIECZNY?; Mieszkacy blokw przy ul. Olszynka iWolskiej mog spa spokojnie. Dziwne drgania, ktre odczuwali za kadym ra-zem, kiedy oddalony o kilkaset metrw stadion wypenia si po brzegi, okazay si niegrone mieszcz si wgranicach normy. Tak wynika zbada, przeprowa-dzonych 4 listopada, podczas meczu Le-cha zManchesterem City.

  Okazuje si jednak, e sam stadion moe nie spenia norm bezpiecze-stwa mimo zapewnie jego gospodarzy i wadz miasta. Dyskutowano na ten te-mat na pocztku grudnia na posiedzeniu sejmu. Pose Micha Stuligrosz poprosi owyjanienia, wzwizku zburd, do kt-rej doszo na stadionie podczas meczu zWis Krakw. Pyta, czy obiekt rzeczy-wicie spenia konieczne normy. Usysza wwczas od Adama Rapackiego, wyso-kiego urzdnika pastwowego, nadzo-rujcego przygotowania do Euro 2012,

  e stadion jest nadal przebudowywany, ajego bezpieczestwo pozostawia jesz-cze wiele do yczenia.

  Z tak krytyczn opini nie zgadzaj si urzdnicy, nadzorujcy przebudow sta-dionu, otwartego o cjalnie we wrzeniu.

  Wnaszej ocenie stadion bdzie spe-nia wysokie wymogi stawiane przez pol-skie prawo iwytyczne UEFA zapewnia Joanna Janowicz-Strzyewska ze sp-ki Euro 2012. Przyjmujemy sowa kry-tyki, ktre pady na posiedzeniu sejmu, ale trudno nam zgodzi si ztak surow ocen. Moemy zapewni, e dokada-my wszelkich stara, by umoliwi orga-nizacj mistrzostw wedug najwyszych standardw bezpieczestwa i jakoci. Jeli waciwe suby, czy UEFA wska nam ewentualne, konkretne uchybienia na pewno je usuniemy. e Kierowcy sto-j wkorkach, abloki dr jak znosimy ssiedztwo stadionu? Str. 3

  Zdaniem wysokiego urzdnika, nadzorujcego przygotowania do Euro, stan bezpieczestwa stadionu pozostawia jeszcze wiele do yczenia

  Mimo o cjalnego otwarcia we wrzeniu, stadion i jego okolice to wci wielki plac budowy. Zda-rzao si, e cikie maszyny budowlane jedziy wrd kibicw, czekajcych w kolejce na bilety

  Kim s nasi nowi radni?; Przedstawiamy dziesicioro nowych radnych z Grunwaldu i azarza, wrd nich troje debiutantw: Karolina Fa-bi, Bartosz Zawieja i ukasz Mikua. Dowiedz si, w jaki sposb moesz si z nimi skontaktowa e Str. 45

  Na kogogosowalimy ; Sprawd, czy twj kandydat zosta radnym. Dowiedz si, ile osb jeszcze zagosowao na niego. Publikujemy pene, szczegowe wyniki pierwszej tury wyborw samorzdowych, ktre odbyy si 21 listopada. e Str. 5

  W Krgu przyjaci; Janusz Heller szefuje ju wier wie-ku klubowi osiedlowemu na azarzu. Kiedy zaczyna, by przekonany, e spdzi w Krgu najwyej 3 miesice. Klub witowa wtym roku hucznie trzy-dziestolecie istnienia. e Str. 89

  w. Mikoaj jest kibicem Lecha; wity Mikoaj jest jeden tak mona byo mwi do niedawna. Bowiem od roku ma wielu pomocnikw. Ich stroje nie s jednak czerwono-biae, a niebiesko-biae. Kibice Kolejorza zaskakuj kolejn akcj, tym razem na rzecz dzieci. e Str. 10

  ZYCIE DZIELNICYW

  OJC

  IEC

  H B

  SZC

  ZY

  K

 • 2 NR 8 (8) GRUDZIE 2010 / YCIE DZIELNICY / GRUNWALD

  Nie przegap w grudniu

  ycie Dzielnicy GrunwaldISSN 2081-8572

  RedakcjaMarta Stelmaszyk (red. nacz.)

  m.stelmaszyk@zyciedzielnicy.pl

  Wojciech Baszczykw.blaszczyk@zyciedzielnicy.pl

  Marek Zakrzewski (fotoreporter)m.zakrzewski@zyciedzielnicy.pl

  WsppracownicyJanusz Ludwiczak, Krystian Lurka

  WydawcaCO PIKNEGO Wojciech Baszczyk

  wydawnictwo i studio gra czneul. Artura Grottgera 16/1

  60-758 Pozna

  DrukPresspublica sp. z o.o.

  Kontakt z redakcjtel. 61 6243 860 faks 61 6243 874e-mail redakcja@zyciedzielnicy.pl

  www.zyciedzielnicy.pl

  Jeli maj Pastwo jakiekolwiek uwagi, spostrzeenia albo yczenia dotyczce

  naszej gazety prosimy o kontakt.

  Numery archiwalne ycia Dzielnicy znajd Pastwo o kadej porze

  w naszym serwisie internetowym: www.zyciedzielnicy.pl/archiwum

  Redakcja nie odpowiada za tre zamieszczonych reklam i ogosze.

  Szanowni Pastwo,ten numer ycia Dzielnicy, ktry trzymacie Pastwo wanie wdoniach, jest ostatnim, wydanym wtakiej formie. Bardzo Pastwu dzikujmy za dotych-czasowy wspudzia wtworzeniu naszej gazety. Trudno zliczy wszystkie telefony ilisty, ktre nie tylko motywoway nas do pracy, ale iwskazyway wane problemy. Wmiar moliwoci staralimy si nimi zaj. Nie szczdzilicie nam Pastwo sw uznania iwdzicznoci, radzilicie, co moemy poprawi. Apoza tym bar-dzo serdecznie traktowalicie nie tylko nas, dziennikarzy, ale inaszych posa-cw, ktrzy ze wieym numerem ycia Dzielnicy starali si dotrze do Pastwa co miesic. Szybko okazao si, e dziesi-ciotysiczny nakad to zbyt mao, by do-trze do wszystkich chtnych... Zbierzemy Pastwa rady inasze dowiadczenia ijeli wszystko si powiedzie, powrcimy wkrtce pod tym samym tytuem, ale wzupenie nowym wydaniu.

  Wojciech Baszczykwydawca ycia Dzielnicy

  To ostatni taki numer naszej gazety

  Na wstpie Dobra wiadomo na dobry pocztek

  ; W cigu kilku lat na Grunwaldzie przybdzie kilka tysicy nowych miesz-ka. Tylko na dwch nowych osiedlach, midzy ul. Bugarsk a Laskiem Marce-liskim powstanie ich dokadnie 1418. To cieszy, bo prawa rynku s jasne: im wicej ofert, tym nisze ceny.

  W zespole mieszkaniowym Marcelin, ktry poznaski Ataner stawia przy ul. Marceliskiej, Wabrzyskiej i wierzaw-skiej, dach nad gow znajdzie ok. 2 tys. osb. Zesp w skada si bdzie zczte-rech monitorowanych osiedli. Wewntrz-na cz kadego znich bdzie dostpna wycznie dla mieszkacw. Znajdzie si tam miejsce m.in. na place zabaw iduo zieleni. Wysoko budynkw bdzie zr-nicowana od 5 do 8 piter. Wramach inwestycji ma powsta rwnie centrum rekreacyjno-sportowe.

  Budowa pierwszego z osiedli jest ju bardzo zaawansowana.

  Pierwsze mieszkania zostan prze-kazane wpoowie 2011 r., azakoczenie realizacji drugiego osiedla planujemy na koniec 2012 r. Kolejne dwa osiedla zre-alizowane bd w nastpnych latach

  mwi Przemysaw Czamaski, ze spki Ataner.

  Wpobliu, tu przy poszerzanej wanie ul. Bugarskiej rozpocznie si wkrtce bu-dowa drugiego osiedla. Nowy Grunwald postawi SJM Construction and Develop-ment Group. Cho to polski oddzia mi-dzynarodowego koncernu, projekt osiedla zosta przygotowany w poznaskiej pra-cowni architektonicznej Ewy iStanisawa

  Sipiskich. Uwag przykuwaj pomara-czowe ekrany na balkonach.

  Bd chroniy przed wiatrem, go-nymi dwikami, czy promieniami so-necznymi wyjania Hanna Pirkowska, ze spki SJM.

  Sprzeda mieszka wNowym Grun-waldzie rozpocza si pod koniec listo-pada. Pierwsze zostan oddane na prze-omie 2011 i2012 roku. ; wb

  Nowe osiedla przy ul. Bugarskiej: bdzie atwiej o wasne lokum?

  Tak bdzie wygldao nowe osiedle Marcelin, a tak Nowy Grunwald. Mimo e osiedla buduj rni deweloperzy, nie sposb nie zauway podobiestwa przynajmniej w kolorystyce

  SJM

  AT

  AN

  ER

  1roda, im. Eligiusza, Edmunda;Lech Pozna Juventus Turyn, Stadion Miejski, g. 21, ;Pasion de Buena Vista, Arena, g. 19, 80/140 z

  2czwartek, im. Balbiny, Piotra, Pauliny;Inauguracyjna sesja rady miasta, Wielka Sie Ratusza Poznaskiego, g. 12

  3pitek, im. Franciszka, Ksawerego;Targi sztuki rkodziea artystycz-nego, MTP, bilety 3/6 z

  4sobota, im. Barbary, Krystiana;Rodzinne spotkanie, g. 12, wstp wol-ny, Basiowy Bal Pasiastych, g. 14, 10 z, Ksig. Midzy Sowami, ul. Newtona 14

  5niedziela, im. Krystyny, Sabiny, Edyty;Druga tura wyborw samorzdo-wych, g. 822 ;Ania Dbrowska, koncert, Eskulap, g. 20, 55/65z

  6poniedziaek, im. Emiliana, MikoajaMikoajki ;Warsztaty z ceramiki, Ksigarnia Midzy Sowami, ul. Newto-na 14, g. 16.30, 25 z

  7wtorek, im. Ambroego, Marcina;Poznaski Wieczr Kabaretowy, Eskulap, g. 20, 10 z ;Sesja rady miasta, UM, pl. Kolegiacki, g. 9

  8roda, im. Marii, Wirgiliusza;Matka Joanna od Aniow, lm, kino Orbis Pictus, ul. Bugarska 19, g. 20, 10 z

  9czwartek, im. Joanny, Leokadii;Wieczr autorski Ryszarda Pod-lewskiego, Klub Krg, ul. Dmowskiego 37, g. 16

  10pitek, im. Bogdana, Daniela, Julii;The Doors, lm, kino Orbis Pictus, ul. Bugarska 19, g. 20, 10 z

  11sobota, im. Damazego, Waldemara;Festiwal rzeby lodowej, Stary Ry-nek, g. 17 ;Rodzinne spotkanie, g. 12, Ksig. Midzy Sowami, ul. Newtona 14

  12niedziela, im. Ady, Aleksandra;Cavaliada zawody i targi jedziec-kie, MTP, 6-60 z ;Inne spojrzenie, lm, Orbis Pictus, g. 16, 10 z

  13poniedziaek, im. ucji, Otylii;Sancta Lucia, spotk. z Katarzyn Skalsk, tumaczk z wyd. Zakamarki, Ksig. Midzy Sowami, ul. Newtona 14

  14wtorek, im. Alfreda, Izydora, Jana;Dziewi i p tygodnia, lm, kino Orbis Pictus, ul. Bugarska 19, g. 20, 10 z

  15roda, im. Celiny, Ireneusza, Niny;Zabriskie Point, lm, kino Orbis Pictus, ul. Bugarska 19, g. 20, 10 z

  Dziewi i p tygo-

  dnia do zobaczenia w grudniu

  w kinie Or-bis Pictus

  16czwartek, im. Alicji, Euzebiusza;azarskie spotkanie opatkowe, Klub Krg, ul. Dmowskiego 37, g. 16

  17pitek, im. Floriana, ukasza;Inne spojrzenie, lm, kino Orbis Pictus, ul. Bugarska 19, g. 20, 10 z

  18sobota, im. Bogusawa, Gracjana;Wystawa Kamieni, Mineraw, Muszli i Wyrobw Jubilerskich, Arena, g.1018

  19niedziela, im. Dariusza, Eleonory;wiateko Betlejemskie, msza w farze w intencji mieszkacw g.16, pochd na Stary Rynek g. 17.30

  20poniedziaek, im. Bogumiy, Dominika;Bajm, koncert, Arena, g. 19, bilety 80/130 z ;Wieczr z poezj Szym-borskiej, plac Wolnoci 19, g. 19

  21wtorek, im. Piotra, Seweryna;Dziewi i p tygodnia, lm, kino Orbis Pictus, ul. Bugarska 19, g. 20, 10 z

  22roda, im. Franciszki, Honoraty;Inne spojrzenie, lm, kino Orbis Pictus, ul. Bugarska 19, g. 20, 10 z

  23czwartek, im. Jana, Wiktorii;Betlejem Poznaskie, ostatni dzie, Stary Rynek

  24pitek, im. Adama, EwyWigilia Boego Narodzenia ;Pasterka, g. 24

  25sobota, im. Anastazji, EugeniiBoe Narodzenie

  26niedziela, im. Dionizego, SzczepanaDrugi dzie wit

  27poniedziaek, im. Maksyma, Teodora;Bez przebac