Život nastaje iz života

Download Život nastaje iz života

Post on 08-Nov-2014

8 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>r rmad A.C. Bhaktivedanta Swami PrabhupdaOsniva crya Meunarodnog drutva za svjesnost Ke</p> <p>IVOT NASTAJE IZ IVOTA</p> <p>0</p> <p>PredgovorOva e knjiga otvoriti oi ljudima koji svaku izjavu suvremenih znanstvenika prihvaaju kao provjerenu, dokazanu istinu. U njoj se jedan od najveih filozofa i uenjaka ovog stoljea, Njegova Boanska Milost A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupda, na improvizirani, ali briljantan nain, kritiki osvre na neke od vladajuih teorija i pretpostavki suvremene znanosti i znanstvenika. rla Prabhupdine ivopisne analize razotkrivaju skrivene, neosnovane pretpostavke na kojima poivaju dananja uenja o porijeklu i svrsi ivota. Ova knjiga se temelji na magnetofonskim snimcima razgovora koje je rla Prabhupda vodio sa svojim uenicima prilikom jutarnjih etnji u Los Angelesu 1973. godine. Kada bi govorio o znanosti rla Prabhupda je obino razgovarao sa svojim uenikom prof.dr. Thoudamom D. Singhom. Dr. Singh, organski kemiar, danas rukovodi Bhaktivedanta institutom, meunarodnim centrom za znanstveno, filozofsko i teoloko istraivanje. Svakog dana, gdje god se u svijetu nalazio, rla Prabhupda bi u prohladnoj tiini ranog jutra otiao u poduu etnju, ogrnut toplim ogrtaem, i dijelio intimne trenutke s malom grupom uenika i gostiju. Ponekad bi utonuo u misli ili bi tiho uivao u okolini i ne bi puno govorio. Ponekad bi govorio opirno, esto i s prilinom estinom, o raznim temama. Tijekom tih nadahnutih razgovora je pokazao da filozofska analiza ne mora biti dosadno, teko razumljivo izlaganje, ve dinamina otrica koja zadire u svaku sferu ivota. Nita nije moglo izbjei njegovom britkom intelektu, dubokom duhovnom uvidu i neobinoj duhovitosti. Odbacujui povrna dogmatska shvaanja, pouavao je, izazivao, oaravao i prosvijetljivao svoje uenike, paljivo ih vodei ka dubljem uvidu i razumijevanju. rla Prabhupda (1896-1977) je meunarodno priznat pisac, uenjak i duhovni uitelj, cijenjen kao najvei ambasador indijske kulture u svijetu. U knjizi ivot nastaje iz ivota, rla Prabhupda prihvaa ulogu filozofa kritiara drutva. Filozofskim opaskama, dubokim razborom i razoruavajuom iskrenou, on raskrinkava ne samo metodoloke nedostatke i predrasude suvremene znanosti, ve i neprovjerene (i neprovjerive) spekulacije koje znanstvenici predstavljaju prostodunoj javnosti kao utvrenu istinu. rla Prabhupda tako raspruje opsjenu materijalistikih i nihilistikih mitova koji su, prerueni u znanost, opinili suvremenu civilizaciju. Izdava</p> <p>UvodZnanost: Istina i uobrazilja Kako znate da neprekidni napredak znanosti nee primorati znanstvenike... da zakljue da ivot, a ne materija postoji oduvijek? ... Kako znate da za 10 000 godina neemo smatrati da je materija nastala iz ivota?" Louis Pasteur Nekad davno (kao u bajci), veina nas je vjerovala da je hrana koju jedemo zdrava i hranjiva i da u njoj nema opasnih kemikalija, da su reklame istinite i da je na omotima proizvoda vjerno opisan kvalitet i sadraj onoga ime hranimo sebe i svoje obitelji. Nekad davno, veina slanovnitva1</p> <p>je vjerovala u besprijekorni karakter naih predsjednika, visokih politikih predstavnika i lokalnih voa. Nekad davno smo mislili da naa djeca dobivaju solidno obrazovanje u drutvenim kolama. Nekad davno su mnogi od nas vjerovali da se atomska energija koristi u mirnodopske svrhe", na savreno siguran nain, potpuno prikladan za sretno i zdravo drutvo. Ali u novije vrijeme nae iluzije su uzdrmane. Stalni izvjetaji o masovnom varanju potroaa, velikim politikim zavjerama i korupciji su unitili nau prijanju naivnost. Sada znamo da se putem masovnog marketinga i sredstava javnog informiranja moe tako vjeto stvoriti veo fantazije i prijevare da moe postati nemogue uoiti razliku izmeu istine i prijevare, realnosti i iluzije. Danas mnogi znanstvenici propagiraju uenje da ivot nastaje iz materije. Meutim, ne mogu pruiti ni eksperimentalni ni teoretski dokaz. U stvari, svoj stav uglavnom zasnivaju na vjeri, unato raznim znanstvenim primjedbama. rla Prabhupda ukazuje da je ova neosnovana dogma nanijela veliku tetu moralnim i duhovnim standardima ljudskog drutva u itavom svijetu, te tako uzrokovala neprocijenjivu patnju. Suvremeni znanstvenici, premda i sami optereeni unutranjim sumnjama i nesuglasicama, uspjeli su da zajedno istupe pred neznanstvenom javnou. Njihovo ponaanje podsjea na najgore politike i financijske prijevare. Na primjer, usprkos bunim protestima javnosti zbog prikrivanja problema oko odravanja sigurnosnih standarda u nuklearnim elektranama, znanstvenici i vlade i dalje podravaju nuklearnu energiju i javno prikazuju nevanom injenicu da nema sigurnog naina za odstranjivanje radioaktivnog otpada. U popularnim djelima i udbenicima znanstvenici iznose svoj prikaz materijalnog porijekla ivota kao jedini mogui znanstveni zakljuak, tvrdei da ni jedna druga teorija ne moe biti znanstveno prihvatljiva. Tako svatko ui da je ivot postepeno nastao iz kemikalija, iz praiskonske juhe koja je sadravala amino-kiseline, bjelanevine i druge neophodne sastojke. Ali u njihovim asopisima i privatnim razgovorima, ti isti znanstvenici priznaju da njihova teorija sadri ozbiljne, ponekad neotklonjive nedostatke. Na primjer, odreena svojstva kodnog mehanizma DNK bacaju ozbiljnu sumnju na sutinu evolucijske misli. Poznati biolog, W.H. Thorpe, pie: Tako se moemo suoiti s mogunou da porijeklo ivota, poput porijekla svemira, postane za znanost nepremostiva prepreka koja odolijeva svim pokuajima da se biologija svede na kemiju i fiziku. Krajnje odani evolucionist Jacques Monod ukazuje na iste potekoe. Theodisius Dobzhansky, jo jedan istaknuti zagovornik evolucije, moe se samo sloiti: Naravno, nae znanstveno znanje ne moe pruiti zadovoljavajue objanjenje ovih prijelaza (od neivog ka ivom, od nerazumnog ka razumnom). Biolozi tako temeljno razliiti u svojim pogledima... kao W.H. Thorpe i Jacques Monod slau se da je porijeklo ivota teak i do sada nepremostiv, nerjeiv problem. To je i moje miljenje. Dobzhansky ide dalje i porijeklo ivota naziva udesnim. Ova priznanja Dobzhanskog, Monoda i Thorpea nisu jedinstvena. Ipak, u popularnim djelima i udbenicima ne nalazimo nagovjetaje takve irom rasprostranjene sumnje. Fiziar Eugene Wigner, dobitnik Nobelove nagrade, pokazao je da je mogunost postojanja jedinke koja se sama udvaja jednaka nuli. Budui da je sposobnost razmnoavanja jedna od osnovnih osobina svih ivih organizama, Wigner zakljuuje da nam dananje razumijevanje fizike i kemije ne omoguuje da objasnimo fenomen ivota. Herbert Yockey je kroz teoriju informacije pokazao da u procjenjenom ivotnom vijeku Zemlje ni jedna jedina informaciona molekula, poput cytochroma c (a da ne govorimo o sloenim organizmima), nije mogla nastati sluajno: Nasuprot suvremenom, uvrijeenom razumijevanju, moramo zakljuiti da scenario koji nastanak ivota opisuje kao posljedicu sluaja i prirodnih uzroka prihvatljivih na temelju injenica, a ne vjere, jo nije napisan."2</p> <p>Kao to moemo vidjeti, s jedne strane mnogi znanstvenici su duboko odani shvaanju da ivot nastaje iz materije. S druge strane, priznaju da nemaju svjedoanstva koja potkrijepljuju njihova vjerovanja i da je njihova teorija optereena nerjeivim problemima. Uvjereni su da je ivot nastao iz materije i da se moe svesti na materiju, ali u isto vrijeme moraju priznati da nemaju dovoljno znanstvenih osnova za svoje uvjerenje. Tako je njihova teorija apriorna i kao takva obezvrijeuje znanstvenu metodu i samu znanost. Sa gorljivom, gotovo mesijanskom eljom, nadaju se da e je jednog dana, netko, na neki nain potkrijepiti; u meuvremenu, njihova vjera je nepokolebljiva. Blistava tehnoloka dostignua su znanstvenike obavila velom nepogreivosti. Stoga, kada iznose nedokazane ili nedokazive teorije o porijeklu ivota, ljudi su skloni da ih sa slijepom vjerom prihvate. U "Passages About Earth," William Irwin Thompson je napisao: Kao to se nekada ovjek nije mogao suprotstaviti moi crkve bez opasnoti da bude proklet, danas se ne moe suprotstaviti moi znanosti bez opasnosti da bude optuen za nerazumnost ili ludost. Kao to botaniar Garrett Hardin primjeuje: Svatko tko dovodi u pitanje poloaj Darwina neminovno skree panju spekulativnog psihijatrijskog oka na sebe. Razgovori u knjizi ivot nastaje iz ivota mogu izgledati revolucionarni, ali zar Newton, Pasteur i Einstein nisu bili znanstveni revolucionari? ivot nastaje iz ivota" ne predstavlja samo kritiku pobornika teorije da je materija izvor ivota, ve i poticaj znanstvenicima da se posvete iskrenijoj i intenzivnijoj potrazi za istinom i znanjem, te tako ponovo usmjere svoju dragocijenu inteligenciju, sredstva i energiju k istinskoj dobrobiti svijeta.</p> <p>3</p> <p>Sunday love Feast nedjeljom u 17h </p> <p> Pjevaj</p> <p>Predavanje iz Bhagavad - gite Bhajani , meditativna glazba Gaura Arati , ples zadovoljstva Prasadam , vgetarijanska gozba...</p> <p>Aththo brahma jijs Sada je vrijeme za raspitivanje o Apsolutnoj Istini!</p> <p>Centar za vedske studijecvs.osijek@gmail.hr 091 / 959 89 99 Daruvarska 82, JUG I </p> <p>Hare Krina Hare Krina Krina Krina Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare</p> <p>i budi sretan! </p> <p>4</p>