země a život, vývoj života

Download Země a život, vývoj života

Post on 15-Mar-2016

90 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Země a život, vývoj života. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními informacemi o vzniku a stavbě Země. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. ZÁKLADNÍ POJMY. sluneční soustava planeta hvězda gravitace zemská kůra - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Anotace: Materil je uren k vuce prodopisu v 6. ronku Z. Seznamuje ky se zkladnmi informacemi o vzniku a stavb Zem. Materil je pln funkn pouze s pouitm internetu.

 • slunen soustavaplanetahvzdagravitacezemsk krazemsk plzemsk jdro

  atmosfrahydrosfrakolobh vodyjednobunn organismymnohobunn organismybiosfra

 • Zem je soust Slunen soustavyjej st je asi 4,6 miliardy letSlunen soustavu tvo Slunce a 8 planet (Merkur, Venue, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun)obrzek 1

 • Slunce je hvzda = uvnit probh termonuklern reakce, z tedy vlastnm svtlem

  planety maj men hmotnost ne hvzdy, neprobh v nich termonuklern reakce, pouze odr svtlo hvzd a obhaj kolem nichobrzek 2

 • Slunen soustava pravdpodobn vznikla zhruba ped pti miliardami let z mezihvzdnho prachu a plynu psobenm gravitace

  obrzek 3

 • Zem a ivotSlunce + 8 planet (Merkur, Venue, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun) = Slunen soustavavznik z mezihvzdnho prachu a plynu ped 5 miliardami let psobenm gravitacest Zem asi 4,6 miliardy let

 • zemsk jdro sloeno z tch ltek, m vysokou teplotu (kolem 5000 C)zemsk pl tvoen pevnmi i roztavenmi horninamizemsk kra pevn horniny

 • 1. vnitn jdro2. vnj jdro3. spodn pl4. svrchn pl 5. a 6. zemsk kra

  obrzek 4pro pobaven

 • Zem je rozdlena do vrstev:litosfra = horninov obal Zem (sloena ze zemsk kry a svrchn vrstvy plt)hydrosfra = vodn obal Zematmosfra = plynn obal Zempedosfra = pdn obal Zembiosfra = st zem se ivmi organismy

 • Stavba Zemzemsk jdro t ltky, vysok teplotazemsk pl pevn i roztaven horninyzemsk kra pevn horniny, nejsvrchnj st Zemnkres stavby Zem

  vrstvy Zem:litosfra = horninov obal (zemsk kra + pl)hydrosfra = vodn obal atmosfra = plynn obal pedosfra = pdn obal biosfra = iv organismy

 • hav Zem chladla, uvolovaly se plyny, vznikla prvotn atmosfra bez kyslkupo vzniku ivota se innost rostlin (fotosyntzou) zaal uvolovat kyslk, vznikla souasn atmosfra sloen atmosfry: 21% kyslku, 78% dusku, 0,03% oxidu uhliitho, 1% ostatnch plyn

  obrzek 5

 • Atmosfrachladnutm hav Zem a uvolovn plyn prvotn atmosfra bez kyslkuinnost rostlin (fotosyntzou) kyslk souasn atmosfra sloen: 21% kyslku, 78% dusku, 0,03% oxidu uhliitho, 1% ostatnch plyn

 • dalm chladnutm dolo ke sren plyn v atmosfe, vznikla prvotn hydrosfra (praoceny)souasn hydrosfra = 96% slan vody, zbytek sladk (tekouc, podzemn, v ledovcch i snhu)

  obrzek 6

 • Hydrosfradal chladnut = sren plyn prvotn hydrosfra (praoceny)hydrosfra = 96% slan vody, zbytek sladk

 • obrzek 7kolobh vody video

 • Kolobh vodyvypaovn vody z povrchu, snhu a ledu, vodnch ploch, rostlinkondenzace pry v atmosfe srky (d, snh)vsakovn podzemn voda pramenyodtok zpt do vodnch tok, jezer a ocen

 • Chemick evolucena zatku vvoje Zem byly pouze anorganick (nestrojn) ltky voda, vzduch, oxid uhliit, dusk, uhlk maj jednoduchou stavbuz nich postupn vznikly organick (strojn) ltky cukry, tuky, blkoviny, kter jsou sloitjBiologick evolucedochzelo ke shlukovn organickch ltek, probhaly chemick reakce tvoc nov organick ltky vznikaly prvn primitivn organismy

 • ivot vznikl ve vod, dkazem je vysok obsah vody v tlech vech organismnejprve vznikly jednobunn organismy a z nich vznikly organismy mnohobunn

  obrzek 8obrzek 9

 • Evoluceze zatku pouze anorganick (nestrojn) ltky voda, vzduch, oxid uhliit, dusk, uhlkpotom organick (strojn) ltky cukry, tuky, blkovinyivot vznikl ve vod, nejprve jednobunn organismyz nich organismy mnohobunn

 • zkladn zdroj energie (svteln a tepeln) pro Zemi je Slunceje zdrojem energie pro fotosyntzu proces probhajc v zelench rostlinchfotosyntza umouje mnit anorganick ltky na organick a uvoluje do atmosfry kyslk

  obrzek 10

 • slokou slunenho zen je i ultrafialov (UV) zen, pro organismy je smrtelnv atmosfe se proti nmu vytvoila ochrana v podob oznov vrstvy ozonosfra, dky n se organismy rozily na sou

  obrzek 11

 • zkladn zdroj energie (svtlo, teplo) pro Zemi je Sluncezdroj energie pro fotosyntzuslokou slunenho zen je i ultrafialov (UV) zen, pro organismy smrtelnv atmosfe je proti nmu ochrana v podob oznov vrstvy

 • Zem a ivotSlunce + 8 planet (Merkur, Venue, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun) = Slunen soustavavznik z mezihvzdnho prachu a plynu ped 5 miliardami let psobenm gravitacest Zem asi 4,6 miliardy let

  Stavba Zemzemsk jdro t ltky, vysok teplotazemsk pl pevn i roztaven horninyzemsk kra pevn horniny, nejsvrchnj st Zem

  vrstvy Zem:litosfra = horninov obal (zemsk kra + pl)hydrosfra = vodn obal atmosfra = plynn obal pedosfra = pdn obal biosfra = iv organismy

  Atmosfrachladnutm hav Zem a uvolovn plyn prvotn atmosfra bez kyslkuinnost rostlin (fotosyntzou) kyslk souasn atmosfra sloen: 21% kyslku, 78% dusku, 0,03% oxidu uhliitho, 1% ostatnch plyn

  Hydrosfradal chladnut = sren plyn prvotn hydrosfra (praoceny)hydrosfra = 96% slan vody, zbytek sladk

  Kolobh vodyvypaovn vody z povrchu, snhu a ledu, vodnch ploch, rostlinkondenzace pry v atmosfe srky (d, snh)vsakovn podzemn voda pramenyodtok zpt do vodnch tok, jezer a ocen

 • Evoluceze zatku pouze anorganick (nestrojn) ltky voda, vzduch, oxid uhliit, dusk, uhlkpotom organick (strojn) ltky cukry, tuky, blkovinyivot vznikl ve vod, nejprve jednobunn organismyz nich organismy mnohobunn

  zkladn zdroj energie (svtlo, teplo) pro Zemi je Slunceje zdrojem energie pro fotosyntzuslokou slunenho zen je i ultrafialov (UV) zen, pro organismy smrtelnv atmosfe je proti nmu ochrana v podob oznov vrstvy

 • Ped jak dlouhou dobou vznikla Zem?Jak plyny obsahuje atmosfra Zem a jak je jejich podl v procentech?Jak se nazv vrstva nachzejc se nejble povrchu Zem?Doke strun popsat kolobh vody?Kter organismy vznikly dv, jednobunn, nebo mnohobunn?Co je to biosfra?K emu slou oznov vrstva?

 • Pouit literatura: ERNK, Vladimr; BIK, Vtzslav; MARTINEC, Zdenk.Prodopis 1 : pro 6. ronk zkladn koly a ni ronky vceletch gymnzi. 1. pepracovan vydn. Praha: SPN - pedagogick nakladatelstv, 2002. 104 s. ISBN 80-7235-068-4. [2012-17-08]

  obr. 1 Slunen soustava http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Planets2008.jpgobr. 2 hvzda http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/He1523a.jpgobr. 3 protoplanetrn disk http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Protoplanetary_disk.jpgobr. 4 stavba Zem http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Jordens_inre_med_siffror.jpgobr. 5 atmosfra http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Meteotek08_atmosfera03.jpgobr. 6 korli a vodn rostliny http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Coral_Beach%2C_Carraroe.JPGobr. 7 kolobh vody http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Watercycleczechhigh.jpgobr. 8 jednobunn organismus http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Oscillatoria_sp.jpg?uselang=csobr. 9 mnohobunn organismy http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Phil-Anthozoa.jpgobr. 10 Slunce http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Orange_Sun_in_Boracay%2C_Philippines.jpgobr. 11 ozonov vrstva http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Raggi_UV_e_Ozono.jpg

  **********